Sony | RDP-NWG400B | Sony RDP-NWG400B Használati útmutató

Magyar
FIGYELEM!
A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a
készüléket esőnek vagy nedvességnek.
A tűzveszély és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében vigyázzon, hogy a
készülékre ne cseppenjen, fröccsenjen folyadék, és ne tegyen a készülékre folyadékot
tartalmazó tárgyat, pl. vázát.
A fontos adatokat tartalmazó címke a készülék alján található.
Active Speaker
Alulírott, Sony Corp., nyilatkozom, hogy ez a termék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak. További információkat a
következő weboldalon találhat: http://www.compliance.sony.de/
A készüléket ne használja zárt helyen, pl. könyvszekrényben, beépített szekrényben.
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Mivel a készüléket a hálózati tápegység hálózati csatlakozójával lehet leválasztani a
hálózati feszültségről, könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóra csatalakoztassa.
Ha a működésében rendellenességet tapasztal, azonnal csatlakoztassa le a hálózati
csatlakozóról!
Névleges áramfogyasztás: 2 A
Az akkumulátorokat (beszerelt akkumulátorok vagy elemek) ne tegye ki hosszabb ideig
túlzott hõnek, mint például közvetlen napfénynek, tûznek vagy hasonló hõforrásnak.
FIGYELEM!
Az elem helytelen cseréje robbanásveszélyt okozhat. Csak azonos vagy egyenértékű
típusra cserélje.
Norvégia
A rádiós berendezés használata Ny-Ålesund, Svalbard központjának 20 km-es sugarú
környezetében nem engedélyezett.
Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak az Európai Unió
irányelveit alkalmazó országokban eladott berendezésekre
vonatkozik
RDP-NWG400B
©2012 Sony Corporation
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a
különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.
Printed in Malaysia
Olaszország: az RLAN hálózat használatára vonatkozó előírások:

a magánfelhasználásra vonatkozóan a 2003. 8. 1. dátumú, 259 sz. törvényerejű rendelet
(„Elektronikus kommunikációs törvény”). Nevezetesen a 104. cikkely jelzi, hogy mikor
van szükség az általános engedély előzetes beszerzésére, valamint a 105. cikkely
tartalmazza, hogy a szabad felhasználás mikor engedélyezett;
a távközlési hálózatok és szolgáltatások RLAN-elérésére vonatkozóan, a 2003. 5. 28-i
dátumú miniszteri rendelet és kiegészítései, valamint az elektronikus kommunikációs
törvény 25. cikkelye (elektronikus kommunikációs hálózatok és szolgáltatások általános
engedélyezése).
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai
Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos
és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A
termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet a higany
(Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy
0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé
vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve
adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának
biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő
pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani. Az elemet a használt elemek megfelelő
begyűjtőhelyén adja le.
A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.


Áttekintés
Az RDP-NWG400B egy Bluetooth technológiát használó aktív hangszóró.
 Bluetooth eszközök, például egy „WALKMAN” készülék hangját hallgathatja ezen az
egységen, ha vezeték nélkül csatlakoztatja azt.
 Amikor Bluetooth használatával „WALKMAN” készüléket csatlakoztat ehhez az
eszközhöz, az eszköz automatikusan bekapcsolódik. (Bluetooth készenlét funkció)
 „WALKMAN” készüléke hangját ezen az egységen hallgathatja, ha azt az egységen
található WM-PORT csatlakozóhoz csatlakoztatja. Az egység zenehallgatás közben
akkumulátortöltőként is használható.
 Az egységen AUDIO IN csatlakozó is található, amelynek használatával a Bluetooth
technológiát nem támogató és WM-PORT aljzattal nem rendelkező opcionális
eszközök hangját is hallgathatja.
 Az USB-csatlakozó* használatával „WALKMAN” készülék és MDR-NWBT10 vezeték
nélküli sztereó fejhallgató tölthető.
*csak töltéshez
Az egységgel kompatibilis eszközökről
Az egységhez csatlakoztatni kívánt Bluetooth eszközöknek támogatniuk kell az A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) profilt.
További információkért az egységgel kompatibilis eszközökről lásd: „Támogatott
modellek” a „Műszaki adatok” szakaszban.

Megjegyzés
Ne hordozza úgy az egységet, hogy annak WM-PORT csatlakozójába „WALKMAN” eszköz van
csatlakoztatva.
Ne csatlakoztasson olyan eszközt, amely nem támogatott. A listában nem szereplő eszközökkel a
működés nem szavatolható.
A működés még a támogatott „WALKMAN” modellek használata esetén sem garantált.

Alkatrészek és vezérlőelemek (lásd:  ábra)
 / (bekapcsolás/készenlét)
gomb
(a)
(b)
 / (bekapcsolás/készenlét)
kijelző
 BLUETOOTH/STANDBY
(Bluetooth készenléti állapot)
gomb
Ha a Bluetooth készenléti állapot ON
értékre van állítva, az egység akkor is
Bluetooth készenléti állapotba lép, ha
ki van kapcsolva. Részletes
információkat „A Bluetooth készenlét
funkcióról” című részben talál.

 WM-PORT csatlakozó
 FUNCTION jelzőfény
 WALKMAN jelzőfény
 AUDIO IN jelzőfény
 BLUETOOTH/PAIRING
jelzőfény


(a)
(Bluetooth) jelzőfény
 FUNCTION gomb
Használatával kiválasztható a
forráseszköz.
 WALKMAN gomb
 AUDIO IN gomb
 BLUETOOTH/PAIRING gomb
 BASS BOOST gomb
Ha a BASS BOOST be van kapcsolva,
az dinamikus mélyhangzást
eredményez. A gyári alapbeállítás
szerint be van kapcsolva, de igény
szerint kikapcsolható.
 A távirányító által kibocsátott
jelek vevője
 AUDIO IN csatlakozó
 Vezérlőelem
Amikor az egység be van kapcsolva, a / jelzőfény (  ábra) zölden világít. Az
egység működtetésekor, valamint a távvezérlőről érkező parancs fogadásakor felvillan az
Állapotjelző.
Amikor a hangot Bluetooth-kapcsolaton keresztül hallgatja, a következőképpen is
bekapcsolhatja a készüléket:
Állítsa a BLUETOOTH/STANDBY gombot ON állásba, majd hozza létre a Bluetoothkapcsolatot a „WALKMAN” vagy a Bluetooth eszköz működtetésével.
További információt „A Bluetooth készenlét funkcióról” című részben talál.
1. Nyomja meg az egységen vagy a távvezérlőn a / gombot.
A / jelzőfény kialszik.
Tipp
Ha a BLUETOOTH/STANDBY gomb ON állásban van, a (Bluetooth) jelzőfény kéken villog még
akkor is, ha az egység ki van kapcsolva. (Megjegyzés: ha nincsenek regisztrálva párosítási
információk, nem fog villogni.)
Miközben
Bluetooth vezeték nélküli technológia használatával zenét hallgat, az egység kikapcsol, ha

a „WALKMAN” vagy a Bluetooth eszköz Bluetooth kapcsolata megszakad. (Ebben az esetben a
kikapcsolás egy percet vesz igénybe.)
Az egység automatikusan kikapcsol, ha a hangerő 20 percig a legalacsonyabbra van állítva. Az egység
akkor is automatikusan kikapcsol, ha a Bluetooth vagy az AUDIO IN csatlakozó használatával
csatlakoztatott eszköz (például „WALKMAN”) lejátszása 20 perce leállt. (Megjegyzés: a kikapcsolás
több mint 20 percet is igénybe vehet „WALKMAN” töltésekor.)
Hangerőszabályzás
Amikor az egységet a / gomb lenyomásával kikapcsolja, a hangbeállításokat a rendszer
megjegyzi. Azonban, ha kihúzza a hálózati tápegységet a konnektorból, vagy kihúzza a
hálózati tápegység csatlakozóját az egységből, a hangerő visszaáll a gyári beállításra.
Zenehallgatás vezeték nélkül (Bluetooth
funkció)
Bluetooth kapcsolat használatával vezeték nélkül hallgathatja egy Bluetooth eszköz,
például egy, a Bluetooth technológiát támogató „WALKMAN” készülék hangját.
Tekintse át a csatlakoztatni kívánt Bluetooth eszközhöz kapott kézikönyvet.
Az első lépések: párosítás
Nem világít
Világítani kezd
(Bluetooth) jelzőfény kikapcsol.
Zenehallgatás a „WALKMAN” készüléken a
WM-PORT csatlakozón keresztül (WALKMAN
funkció)
A „WALKMAN” beállítása
A Bluetooth eszközöket előre „párosítani” kell egymással.
A Bluetooth eszközök párosításakor az egység megjegyzi az eszközt annak leválasztása
után is. A zenehallgatáshoz nincs szükség ismét párosításra.*
Az egység egyszerre csak egy eszközzel párosítható. Ha több eszközzel szeretné
párosítani, akkor azokat egyesével párosítani kell.
*A következő esetekben a párosítást újra el kell végezni.
 Ha a párosítási adatok törlődnek javítást stb. követően.
 Az egység legfeljebb 9 eszközzel párosítható. Ha 9 eszközzel való párosítást követően
újabb eszközt párosít, az új eszköz azt az eszközt váltja fel a 9 párosított eszköz közül,
amely csatlakozási időpontja a legrégebbi.
 Ha törli az egység párosítási adatait a Bluetooth eszközön.
 Az egység inicializálásakor.
Az egység párosítása Bluetooth eszközökkel
Ha először csatlakoztatja az egységet egy Bluetooth eszközhöz Bluetooth kapcsolat
használatával, a következő műveletek elvégzése szükséges.
1. A Bluetooth eszközt és az egységet helyezze egymástól legfeljebb egy méter
távolságra, és kapcsolja be mindkét eszközt.
Tekintse át a Bluetooth eszközhöz kapott kézikönyvet.
Ha létrejött a párosítás, a (Bluetooth) jelzőfény és az Állapotjelző kéken kezd világítani,
az egység pedig megjegyzi a párosítási adatokat.
Ha a párosítás befejeződött, a Bluetooth eszköztől függően a Bluetooth kapcsolat
automatikusan létrejöhet. Ebben az esetben ugorjon a „Zenehallgatás” szakaszban
található „Bluetooth kapcsolat létrehozása” eljárásra, ha zenét kíván hallgatni.
Megjegyzés
Ha a Bluetooth kapcsolat létrejötte előtt kikapcsolja az egységet vagy a Bluetooth eszközt, a párosítási
adatok rögzítése nem történik meg. Párosítsa újra az egységet és a Bluetooth eszközt.
Az egység jelszava rögzítetten „0000”. Az egység nem párosítható olyan Bluetooth eszközzel,
amelynek jelszava nem „0000”.
Ha olyan Bluetooth eszközzel kívánja az egységet párosítani, amely nem rendelkezik kijelzővel, vagy
nem jeleníti meg a csatlakoztatandó eszközt, kézzel párosítsa az egységet és az eszközt is. A
csatlakoztatandó eszköz működtetéséről részletes információkért tekintse át az eszközhöz kapott
kézikönyveket.
A párosítási mód megszakítása
Ha első alkalommal végez párosítást:
 Nyomja meg a WALKMAN vagy az AUDIO IN gombot.
 Kapcsolja ki az egységet.
További eszközök regisztrálása esetén a párosítási mód körülbelül 5 perc után kikapcsol.
Ha a művelet közben a párosítási mód kikapcsol, kezdje újra a 2. lépéstől.
A zenehallgatáshoz a Bluetooth eszközt Bluetooth kapcsolattal az egységhez kell
csatlakoztatni. A Bluetooth eszköz működtetésével kapcsolatban a Bluetooth eszközhöz
mellékelt kézikönyvekből tájékozódhat.
A Bluetooth kommunikáció során az egység (Bluetooth) jelzőfénye vagy Állapotjelzője
kéken világít.
Megjegyzés
A Bluetooth kommunikáció során a távvezérlő gombjai akkor sem működnek, ha
„WALKMAN” van csatlakoztatva a WM-PORT csatlakozóba. Részletes információkat „A
távvezérlő használata” és „A Bluetooth távvezérlőgombok használhatóságáról” című
részben talál.
Tipp
Ha a Bluetooth kapcsolat létrejött a Bluetooth eszközzel, a WALKMAN vagy az AUDIO IN funkció
kiválasztásával automatikusan Bluetooth funkcióra vált.
Amikor az egység a Bluetooth funkcióra vált, az egység 5 másodpercen keresztül csatlakozni próbál
a legutóbb csatlakoztatott Bluetooth eszközhöz. Ha a Bluetooth eszköz a Bluetooth kapcsolat
létrehozásához megfelelő állapotban van, automatikusan csatlakozni fog az egységhez.
2. Zene lejátszása a Bluetooth eszközön
 Győződjön meg róla, hogy a (Bluetooth) jelzőfény kéken világít.
Ha a jelzőfény kialszik, nem jött létre kapcsolat. Tekintse át a „Bluetooth kapcsolat létrehozása”
című részt, és hozzon létre Bluetooth kapcsolatot.
 Indítsa el a lejátszást a Bluetooth eszközön.
1. Csatlakoztassa a hálózati tápegységet az egység DC IN 13V csatlakozójához
Először párosítsa az egységet és a Bluetooth eszközt.
2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy fali aljzathoz ().
Ha kikapcsolja az egységet, az Bluetooth készenléti üzemmódba lép, és a
jelzőfény lassú villogásba kezd.
Ha Bluetooth kapcsolattal csatlakozik, az egység automatikusan bekapcsol, és a hangot az
egységről hallgathatja. Az egység Bluetooth eszközzel történő kikapcsolása körülbelül 1
percig tart.
Tipp
Az egység Bluetooth készenlét funkció használatával történő kikapcsolása alacsonyabb
energiafogyasztást eredményez, mint ha az egység be van kapcsolva, és készenléti üzemmódba lép.
Ugyanakkor valamivel több energiafelhasználással jár, ha a Bluetooth készenlét funkciót nem
használja.
Amíg az egység készenléti állapotban van, a csatlakoztatott „WALKMAN” vagy a
Sony MDR-NWBT10 vezeték nélküli sztereó fejhallgató töltődik.
Megjegyzés
A fentiektől eltérő egyéb eszköz töltése nem garantálható.
Az USB-csatlakozó a töltésen kívül más célra nem használható.
1. Ha az egység bekapcsolt állapotban van, nyomja meg a / gombot az
Az egység nem tud Bluetooth készenléti állapotba lépni.
A párosítási információ regisztrálása nem történt meg. Párosítsa az egységet és a Bluetooth eszközt.
A Bluetooth eszközön lejátszott hang kissé késik az egységen
lejátszott hanghoz képest.
Amikor televíziót vagy videót néz, a hang kissé késhet a videóhoz képest.
A „WALKMAN” nem töltődik.
Győződjön meg róla, hogy a „WALKMAN” megfelelően van csatlakoztatva.
A távvezérlő nem működik.
Az egység nem működik.
Magas hőmérsékletű környezetben
- Ne tárolja a készüléket hőforrás közelében, illetve olyan környezetben, ahol közvetlen napfénynek
van kitéve
Az egység elszíneződhet, deformálódhat vagy megsérülhet.
- Autó kesztyűtartójában, illetve meleg idő esetén (különösen nyáron) zárt autóban
Erősen poros, párás vagy esős stb. helyen
- Az egység deformálódhat vagy megsérülhet.
Erős rázkódásnak kitett helyen
Erős mágneses mezőben
Homokos területen, például tengerparton stb.
Az egység súlyosan megsérülhet.
Instabil felületen vagy olyan helyen, ahonnan leeshet
Az egység leeshet, ezáltal anyagi kárt vagy személyi sérülést okozva.
A
Használat
Támogatott modellek
A „WALKMAN” eltávolítása
Tartsa erősen az egységet a „WALKMAN” készülék eltávolításakor.
Megjegyzés
Az eltávolítás során a WM-PORT csatlakozóval megegyező szögben tartsa a „WALKMAN”
készüléket. Ha hátrafelé hajlítva, erőltetve távolítja el, az a WM-PORT csatlakozó károsodását
okozhatja.
A „WALKMAN” leválasztása előtt szüneteltesse vagy állítsa le a lejátszást.
Zene lejátszása
A WALKMAN jelzőfény (  ábra) világítani kezd. A WALKMAN funkció van
kiválasztva.
2. A lejátszáshoz nyomja meg a  gombot a lejátszón, vagy használja
„WALKMAN” készüléket.
Megjegyzés
A „WALKMAN” típusától függően előfordulhat, hogy a  (Lejátszás/Szüneteltetés) gomb nem
működik. Ebben az esetben magán a „WALKMAN” készüléken indítsa el a lejátszást.
Tipp
A „WALKMAN” bekapcsolásakor előfordulhat, hogy a hangszóróból zaj hallható. Ez a használt
„WALKMAN” típusától függ, és nem jelenti az egység hibás működését.
Ha a Dynamic Normalizer, az Equalizer, a VPT (Surround), a DSEE (Sound Enhance) vagy az SP
Output Optimizer be van kapcsolva, kapcsolja ki azokat.
Az egység beállítása esetén a „WALKMAN” fejhallgató-csatlakozóján keresztül nem hallható hang.
A távvezérlő használata
A távirányító használatba vétele előtt távolítsa el a
szigetelőlapot.
A távirányító eleme gyárilag be lett helyezve.
A távvezérlő funkciói (lásd:  ábra)
A távirányítóval mutasson az egység jobb alsó részén található infravörös érzékelő felé. A
távvezérlőről érkező parancs fogadásakor felvillan az egység Állapotjelzője.
Tipp
A VOL + és a  gomb felületén kitapintható jelzés található.
A távvezérlő a jelet az (a) pontból küldi.
„WALKMAN”  AUDIO IN  Bluetooth
 „WALKMAN”  AUDIO IN 
A „WALKMAN”, az AUDIO IN és a
Bluetooth közötti váltásra használható.
  (gyors visszatekerés) gomb*
Vissza az előző zeneszámra. A lejátszás során
ezzel visszalép az aktuális zeneszám elejére.
Az előző zeneszámra való visszatéréshez
nyomja meg kétszer.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors
visszatekeréshez.
Szüneteltetéskor lenyomva és nyomva tartva
megkeresheti egy zeneszám adott részét.
Ebben segít az idő kijelzése a „WALKMAN”
zeneképernyőjén.
Kiválaszt egy menüelemet.
 BACK/HOME gomb (A HOME
gomb funkciójára való
váltáshoz nyomja meg és tartsa
lenyomva.)
Ezzel a gombbal egy szintet lehet felfelé lépni
a listákban, vagy az előző menübe lehet
visszatérni.
A Home menü megjelenítéséhez nyomja
meg és tartsa lenyomva a gombot.
  (fel) gomb/ (le) gomb*
Az előző/következő csoport első zeneszáma
elejének megkeresése.
Kiválaszt egy menüelemet.
  gomb*
Lejátszás indítása vagy szüneteltetése a
“WALKMAN”-on.
Egy elem megerősítése.
  (gyors előretekerés) gomb*
Ugrás a következő zeneszámra.
Nyomja le és tartsa lenyomva a kívánt pont
megkereséséhez.
Szüneteltetéskor lenyomva és nyomva tartva
megkeresheti egy zeneszám adott részét.
Ebben segít az idő kijelzése a „WALKMAN”
zeneképernyőjén.
Kiválaszt egy menüelemet.
 OPTION gomb*
A beállításmenü megjelenítése a
„WALKMAN” kijelzőjén.
 VOL (hangerő) +/– gombok
Az egység hangerejének beállítása.
 / (bekapcsolás/készenlét)
gomb
Az egység ki/bekapcsolása.
* A „WALKMAN” típusától függően előfordulhat, hogy bizonyos műveletek a távirányítóval nem, vagy
a megadotthoz képest eltérően használhatók.
A Bluetooth távvezérlőgombok használhatóságáról
Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat során (amikor világít a BLUETOOTH/PAIRING
jelzőfény) csak az alábbi gombok használhatók.
 / (bekapcsolás/készenlét) gomb (  ábra)
 FUNCTION gomb (  ábra)
 VOL (hangerő) +/– gombok (  ábra)
A Bluetooth vezeték nélküli üzemmódban történő használatakor vagy ha a WM-PORT
csatlakozóba egy „WALKMAN” készülék van csatlakoztatva, a BACK/HOME gomb
(  ábra) és/vagy az OPTION gomb (  ábra) a használt „WALKMAN” típusától
függően esetleg nem működik.
A lítium elem cseréje
A + oldallal felfelé
2. A BLUETOOTH/PAIRING gomb nyomva tartása mellett nyomja le a /
(bekapcsolás/készenlét) gombot legalább 5 másodpercig.
A / (bekapcsolás/készenlét) jelzőfény és a (Bluetooth) jelzőfény (kék) 3-szor
villan fel, amikor az inicializálás befejeződött.
Megjegyzés
Az inicializálás befejezése után még 10 másodpercig ne húzza ki az egység hálózati kábelét.
A hálózati tápegység a használat során hőt termel. Ez nem jelent hibás működést.
Az egységet óvja az erős rázkódástól.
Ne használja az egységet televízió, AM-rádió vagy más hasonló hangoló közelében. Ezek az eszközök
RF interferencia zajt gerjeszthetnek az egységben.
A rövidzárlat elkerülése érdekében tartsa távol a fém tárgyaktól a hálózati tápegységet, a vezetékeket
és a kábeleket.
Ne csatlakoztassa a hálózati tápegységet feszültségátalakítóhoz. Ebben az esetben az adapter/egység
károsodhat, ami tüzet idézhet elő.
Csatlakoztassa a hálózati tápegységet egy könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz. Ha működési
problémát észlel, azonnal húzza ki a konnektorból.
A tűz vagy áramütés elkerülése érdekében az egységet ne érje csepegő vagy fröccsenő víz, valamint
ne tegyen rá folyadékot tartalmazó edényt, például vázát.
FM-rádióval felszerelt „WALKMAN” használata
Néhány modelltől eltekintve a „WALKMAN” funkcióinak használata során nem
lehetséges az FM-rádió hallgatása.
Ha az egység piszkos, akkor vízzel vagy kímélő mosószerrel enyhén megnedvesített, puha ruhával
tisztítsa meg, végül egy kendővel törölje szárazra.
Ne használjon alkoholt, hígítót vagy benzint. Ezek az oldószerek károsíthatják az egység burkolatát.
Vegyi
anyaggal átitatott törlőkendő használatakor kövesse a mellékelt termék használati utasítását.

Ha illékony anyagot, például rovarirtó szert permetez az egységre, illetve ha az egység sokáig
érintkezik gumival vagy műanyagokkal, az károsíthatja az egység burkolatát.
A távirányító előkészítése
 FUNCTION gomb
egység kikapcsolásához.
Tisztítás
Normál használat mellett a lítium elemek élettartama
körülbelül 6 hónap. Lemerülésük következtében a
távirányító esetleg nem működik megfelelően, vagy
csökken a működtetési távolság. Ilyen esetben az
elemet cserélje ki egy új Sony CR2025 típusú lítium
elemre.
Megjegyzés az elemmel kapcsolatban
Ha hosszabb ideig nem használja a távirányítót, akkor a szivárgás és korrózió által
okozott károk megelőzése érdekében vegye ki belőle az elemeket.
Zenehallgatás az AUDIO IN csatlakozón
keresztül (AUDIO IN funkció)
Az egységről egy külső eszköz, például egy hordozható digitális zenelejátszó is
megszólaltatható. Győződjön meg arról, hogy mindkét készülék ki van kapcsolva, mielőtt
csatlakoztatná azokat egymáshoz.
1. Csatlakoztassa az AUDIO IN csatlakozóhoz a külső eszköz vonalkimeneti
csatlakozóját egy megfelelő audiokábel (nem tartozék) használatával.
A / (bekapcsolás/készenlét) jelzőfény világítani kezd.
(Bluetooth)
nélküli sztereó fejhallgatót az egység hátulján található USB-csatlakozóhoz.
Ha elektromágneses sugárzást kibocsátó eszköz, például vezeték nélküli LAN, egyéb Bluetooth
eszköz(ök) vagy mikrohullámú sütő közelében van, helyezkedjen távolabb az ilyen forrásoktól.
Távolítson el minden, az egység és a Bluetooth eszköz között található akadályt, vagy helyezkedjen
távolabb az akadálytól.
Helyezze a lehető legközelebb egymáshoz az egységet és a Bluetooth eszközt.
Helyezze át az egységet.
Helyezze át a Bluetooth eszközt.
A hálózati tápegységet ne használja szűk zárt térben, például könyvszekrényben vagy
beépített szekrényben.
Az esetleges károsodás elkerülése érdekében ne használja vagy hagyja az egységet a
következő helyeken.
bekapcsolásához.
1. Állítsa a BLUETOOTH/STANDBY gombot ON állásba. (  ábra)
Részleteket az „Áramforrások előkészítése” részben talál.
2. Csatlakoztassa a „WALKMAN” készüléket vagy a Sony MDR-NWBT10 vezeték
A Bluetooth kommunikáció során hangugrás tapasztalható vagy rövid
az átviteli távolság.
Elhelyezés
2. Nyomja meg a / (bekapcsolás/készenlét) gombot az egység
Megjegyzés
1. Csatlakoztassa az egységet.
Ellenőrizze, hogy az egység be van-e kapcsolva, illetve hogy annak Bluetooth funkciója ki lett-e
választva.
A Bluetooth kapcsolat megszakadt. Hozza létre ismét a Bluetooth kapcsolatot.
Megjegyzés
Egyes „WALKMAN” modellek kialakításuknál fogva illeszkednek a fedélhez a WM-PORT
csatlakozó használatakor. Ebben az esetben nincs szükség beállításra.
A WM-PORT csatlakozó használata nehézkes lehet, ha a fedél túlságosan ki van nyitva. Ebben az
esetben fordítsa a vezérlőelemet az ellenkező irányba, hogy a fedél jobban visszasüllyedjen az
egységbe.
Megjegyzés
Ha a hangforrás rendelkezik mélyhangkiemelő vagy hangszínszabályozó funkcióval, ezeket kapcsolja
ki. Ha ezeket a funkciókat bekapcsolva hagyja, a hang torzulhat.
 A funkció módosításához nyomja meg a WALKMAN vagy az AUDIO IN gombot az
egységen.
 Kapcsolja ki az egységet vagy a Bluetooth eszközt.
 Váltson párosítási módra az egységen.
Ha az egység túl távol található a Bluetooth eszköztől, vagy a Bluetooth kommunikációt
interferencia éri, a Bluetooth kapcsolat automatikusan megszakad.
A „WALKMAN” és a Sony MDR-NWBT10 vezeték nélküli sztereó fejhallgató
akkumulátora feltölthető az USB-csatlakozó használatával. (lásd:  ábra)
Óvintézkedések
Zenehallgatás
1. Bluetooth kapcsolat létrehozása
A Bluetooth kommunikáció nem indul el.
Helyezze közelebb egymáshoz az egységet és a Bluetooth eszközt, majd hajtsa végre újra a párosítást.
Tipp
A „WALKMAN” egyszerű működtetésének megfelelően állítsa be a fedelet. Ezt a beállítást csak egyszer
kell elvégezni, de más „WALKMAN” modellek használata esetén újra szükséges lehet.
A fedél fokozatos felnyitásához fordítsa a vezérlőelemet az (a) irányba. A
vezérlőelem/fedél mozgása megszűnik, ha teljesen felnyitotta.
A fedél fokozatos lezárásához fordítsa a vezérlőelemet a (b) irányba. Amikor a fedél
teljesen le van zárva, a vezérlőelem továbbra is elfordítható. Ez nem jelent hibás
működést.
Akkor engedje fel a gombot, amikor a (Bluetooth) jelzőfény (kék) (  ábra)
gyorsan villogni kezd. Aktiválódik a párosítási mód az egységen.
Tipp
Amikor megjelenik a csatlakozás céljának kiválasztására szolgáló képernyő, válassza az
„RDP-NWG400B” lehetőséget.
Amikor megjelenik a kulcs (más néven „jelszó”, „PIN-kód” vagy „PIN-szám”) beírására szolgáló
képernyő, írja be a „0000” kulcsot.
Használat közben tartsa távol a mobiltelefonhoz hasonló készülékeket az egységtől.
Ha szükséges, cserélje ki a távvezérlőben az elemet.
A távirányítóval mutasson az egység infravörös érzékelője felé.
Távolítson el minden akadályt az egység és a távirányító közül.
Győződjön meg róla, hogy az infravörös érzékelő nincs erős fénynek kitéve (például közvetlen
napfénynek vagy fénycsöves megvilágításnak).
Menjen közelebb az egységhez a távvezérlő használatakor.
Egyes modellek nem támogatják a BACK/HOME gomb vagy az OPTION gomb funkcióját. További
információkért az egységgel kompatibilis „WALKMAN” modellekről lásd: „Támogatott modellek ” a
„Műszaki adatok” szakaszban.
A Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat során csak a / (bekapcsolás/készenlét) gomb, a
FUNCTION gomb és a hangerő-szabályozó gombok működnek.
Ha egy „WALKMAN” készülék van csatlakoztatva a WM-PORT csatlakozóba, a WALKMAN
jelzőfény kigyullad, és a kapcsolat létrehozáshoz a „WALKMAN” készenléti állapotba kerül. Szakítsa
meg ezt az állapotot (ha a „WALKMAN” készüléke rendelkezik ilyennel, nyomja meg a BACK
gombot).
PAIRING gombot (  ábra).
3. Lépjen be a párosítási módba a Bluetooth eszközön.
Zaj hallható.
A „WALKMAN” akkumulátorának töltése az USB-csatlakozó
használatával
Az egység inicializálása során az összes párosítási információ törlődik, az egység
beállításai a gyári alapértékekre állnak vissza.
2. Csatlakoztassa a „WALKMAN” készüléket az egység WM-PORT
Ha az egységet olyan eszközhöz csatlakoztatja, amely beépített rádióval vagy hangolóval rendelkezik,
a rádióadás vétele megszűnhet, vagy a vételi érzékenység csökkenhet.
Néhány modell kivételével a „WALKMAN” FM-rádió funkciója nem használható az egységgel.
A párosítás nem hajtható végre.
1. Húzza el a fedelet, és nyissa ki a WM-PORT csatlakozó rekeszét (lásd: 
ábra).
Nem lehet rádiót hallgatni.
A töltés állapotával kapcsolatos részletekért olvassa el a „WALKMAN” készülékhez
mellékelt kézikönyveket.
Az egység inicializálása
2. Nyomja le és tartsa lenyomva a körülbelül 2 másodpercig a BLUETOOTH/
Tipp
Amikor először próbálja párosítani az egységet egy Bluetooth eszközzel, a párosítási mód a
BLUETOOTH/PAIRING gomb megnyomásakor azonnal aktiválódik.
További információt a „WALKMAN” csatlakoztatásáról „A „WALKMAN” beállítása”
részben talál. Amíg az egység készenléti állapotban van, a csatlakoztatott
„WALKMAN” töltődik.
Tipp
A készüléken a tok típusától függően beállíthat egy tokban lévő „WALKMAN”-t.
1. Nyomja meg a WALKMAN gombot (  ábra).
Mi a párosítás?
A Bluetooth készenlét funkció használata
A csatlakozódugó
polaritása
Világítani kezd
megtámassza a „WALKMAN” hátulját () (lásd:  ábra).
A használt Bluetooth eszköztől függően az egység hangerejének beállítását a Bluetooth
eszköz hangerejének beállításával, a Bluetooth kapcsolaton keresztül is el lehet végezni.
Az egység hangerejének beállítása közben az Állapotjelző villog.
Máskülönben a Bluetooth eszközön történő hangerő-beállításkor magának az eszköznek
a hangereje lesz beállítva. Ebben az esetben az Állapotjelző nem villog, mert nem az
egységet működtetik.
Áramforrások előkészítése (lásd:  ábra)
Megjegyzés
A hálózati tápegység eltávolítása előtt kapcsolja ki az egységet. A csatlakoztatott hálózati tápegység
kikapcsolás nélküli eltávolítása meghibásodást okozhat.
Csak a mellékelt hálózati tápegységet használja. Ne használjon más hálózati tápegységet, mert az az
egység károsodását okozhatja.
A mellékelt hálózati kábel kizárólag az egységgel használható. Más elektromos berendezéssel nem
használható.
Világítani kezd
3. Állítsa be úgy az egység hátulján található vezérlőelemet (), hogy a fedél
A következők valamelyikének elvégzésével állíthatja be a hangerőt:
 Nyomja meg az egységen található VOLUME +/– gombot (  ábra).
 Nyomja meg a távvezérlőn található VOL +/– gombot.
Ha a hangerő beállításakor az Állapotjelző (  ábra) villogni kezd.
A Bluetooth készenlét funkció használatával távolról is bekapcsolhatja az egységet, és
vezeték nélkül hallgathat zenét.
(), majd csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózati tápegységhez ().
/ jelzőfény (zöld)
csatlakozójához.
A Bluetooth készenlét funkcióról
 Állapotjelző
Tipp
Ha nincsenek párosítási adatok, a
csatlakozójához.
A készülék kikapcsolása
A Bluetooth kapcsolat megszakítása
Ha a BASS BOOST be van kapcsolva,
a jelzőfény kigyullad.
Párosítás
Bluetooth kapcsolat létrejött
Lassan villog
(be van kapcsolva)
Bluetooth kapcsolat létrejött
(Bluetooth készenléti
Lassan villog
üzemmód)
A Bluetooth kapcsolat
Világítani kezd
létrejött
1. Nyomja meg az egységen vagy a távvezérlőn a / gombot (  ábra).
 USB-csatlakozó*
 VOLUME +/– gomb

A készülék bekapcsolása
 DC IN 13V csatlakozó
 BASS BOOST jelzőfény
(Bluetooth) jelzőfény
(kék)
Gyorsan villog
Állapot
Tipp
A „WALKMAN” eszköztől függően a hangerő beállítását a „WALKMAN” hangerőgombjának
használatával is elvégezheti (ebben az esetben a „WALKMAN” hangerő-beállítása nem változik).
*csak töltéshez
2. Csatlakoztassa a „WALKMAN” készüléket az egység WM-PORT
A Bluetooth jelzőfény
A készülék be- és kikapcsolása
3. Kapcsolja be a külső eszközt.
4. Nyomja meg az AUDIO IN gombot (  ábra).
5. Működtesse a külső eszközt.
A hang az egységről lesz hallható.
Tipp
A külső eszköz hangerejének beállítása. A kívánt hangerő beállításához használja az eszköz
VOLUME +/– gombját (vagy a VOL +/– gombot).
Megjegyzés
Olyan audiokábelt használjon, amely megfelelő a csatlakoztatni kívánt külső eszközhöz.
Ha a hangerő alacsony, állítsa be a külső eszköz hangerejét. Amennyiben a hangerő továbbra is
alacsony, állítsa be az eszköz hangerejét.
Ha az egységet olyan eszközhöz csatlakoztatja, amely beépített rádióval vagy tv-hangolóval
rendelkezik, a rádióadás vétele megszűnhet, vagy a vételi érzékenység csökkenhet.
A „WALKMAN” akkumulátorának töltése
A „WALKMAN” akkumulátorának töltése a WM-PORT csatlakozó
használatával
1. Csatlakoztassa az egységet.
Részleteket az „Áramforrások előkészítése” részben talál.
A Bluetooth vezeték nélküli technológia
A Bluetooth vezeték nélküli technológia rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia,
amely lehetővé teszi a vezeték nélküli adatkommunikációt a digitális eszközök, például
kompakt sztereók és digitális zenelejátszók között. Ez legtöbbször két eszköz
összekapcsolásával történik, de lehetséges több eszköz egyidejű összekapcsolása is.
Nem kell kábelt használnia a kapcsolathoz, mivel a Bluetooth technológia vezeték
nélküli, és az infravörös technológiával ellentétben az eszközöknek nem kell egymással
szembe nézniük sem. Egy táskában vagy a zsebében is használhatja ezt a technológiát.
A Bluetooth technológia egy nemzetközi szabvány, amelyet a világon több ezer vállalat
támogat és alkalmaz.
Kompatibilis Bluetooth profilok
A Bluetooth profilok a Bluetooth eszköz felhasználási céljának megfelelően vannak
szabványosítva. A termék az alább felsorolt Bluetooth verziókat és profilokat támogatja.
Kompatibilis Bluetooth verziók:
Bluetooth specifikáció 2.1+EDR változata *
Kompatibilis Bluetooth profilok
- A2DP 1.0 (Advanced Audio Distribution Profile): lehetőséget nyújt jó minőségű zenei tartalom
küldésére és fogadására.
- AVRCP1.3 (Audio Video Remote Control Profile): egy támogatott Bluetooth eszközön keresztül
állíthatja be az egység hangerejét.
*Az EDR az Enhanced Data Rate rövidítése.
Kommunikációs hatósugár
A Bluetooth vezeték nélküli technológia körülbelül 10 méter sugarú körben működik. A
valós hatósugarat a következő tényezők befolyásolják.
- A kommunikáció akadályba ütközik (fém, falak, emberek stb.).
- A kommunikáció a vezeték nélküli LAN funkción keresztül történik.
- Mikrohullámú sütő vagy egyéb elektromágneses eszköz használata miatt mágneses mező
keletkezett.
Interferencia egyéb készülékekkel
Mivel a Bluetooth eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE802.11b/g) ugyanazt a
frekvenciát használják (2,4 GHz frekvencia), mikrohullámú interferencia léphet fel,
amely csökkentheti a kommunikációs sebességet, zajt vagy érvénytelen kapcsolatot
okozhat, ha az egységet vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja.
Ilyen esetben tegye a következőket.
- Az egységet legalább 10 m távolságra használja a vezeték nélküli LAN eszköztől.
- Ha az egységet 10 m-es távolságon belül használja egy vezeték nélküli LAN eszköztől, kapcsolja ki
a vezeték nélküli LAN eszközt.
Interferencia egyéb készülékekkel
A Bluetooth eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus
orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki az egységet és más Bluetooth eszközöket a
következő helyeken, mert balesetet okozhatnak.
- ahol gyúlékony gáz található
- kórházban
- vonaton vagy repülőgépen
- benzinkúton
- automata ajtók közelében
- tűzjelző közelében.
Megjegyzés
Az egység Bluetooth funkciójának használatakor ellenőrizze, hogy a Bluetooth eszköz ugyanazokat a
profilokat támogatja-e, mint az egység. Ha a csatlakoztatott eszköz támogatja is a fent említett
Bluetooth profilt, az eszköz jellemzőitől vagy műszaki adataitól függően lehet, hogy néhány eszköz
nem csatlakozik vagy működik megfelelően.
A Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a Bluetooth eszközön lejátszott hang kissé
késik az egységen lejátszott hanghoz képest.
Az egység a Bluetooth szabványnak megfelelő biztonsági lehetőségeket támogat, amelyek
biztonságos kapcsolatot tesznek lehetővé a Bluetooth vezeték nélküli technológia használatakor, de a
beállítástól függően elképzelhető, hogy nem elegendő a biztonság. Legyen körültekintő, amikor
Bluetooth vezeték nélküli technológiával kommunikál.
Nem vállalunk felelősséget a Bluetooth kommunikáció során esetleg fellépő információszivárgásáért.
A Bluetooth eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG által meghatározott Bluetooth
szabványnak, és hitelesíteni kell azokat. Ha a csatlakoztatott eszköz meg is felel a fent említett
Bluetooth szabványnak, az eszköz jellemzőitől vagy műszaki adataitól függően lehet, hogy néhány
eszköz nem csatlakozik vagy működik megfelelően.
A
 felhasználói környezet, bizonyos kommunikációs körülmények és a csatlakoztatott Bluetooth
eszköz függvényében előfordulhat zaj vagy a hang ugrása.
Hibaelhárítás
Ha problémát tapasztal a termék használata során, használja az alábbi ellenőrzési listát, és
olvassa el a weboldalunkon található terméktámogatási információkat.
Ha bármely probléma továbbra is fennáll, értesítse a legközelebbi Sony-forgalmazót.
Nincs hang.
Győződjön meg róla, hogy az egység bekapcsolt állapotban van, a / (bekapcsolás/készenlét)
jelzőfény zölden világít, és a csatlakoztatott eszköz is be van kapcsolva.
Győződjön meg róla, hogy a kiválasztott eszköz FUNCTION jelzőfénye narancssárgán világít. A
forráseszköz hallgatásához nyomja meg a rajta található FUNCTION gombot. A FUNCTION gomb
helyével kapcsolatos részletekért lásd: „Alkatrészek és vezérlőelemek”.
A hangerő szabályozása az eszköz vagy távirányító segítségével.
Győződjön
meg róla, hogy az eszköz lejátszási módban van, majd állítsa be a hangerőt.

Győződjön meg róla, hogy az egység és az eszköz megfelelően van csatlakoztatva. Ha AUDIO IN
csatlakozón keresztül csatlakozik, győződjön meg róla, hogy az audiokábel biztonságosan van
csatlakoztatva.
Bluetooth eszköz használata esetén győződjön meg az alábbiakról:
- az eszköz kompatibilis.
- az egység nincs túl messze a Bluetooth eszköztől, és nem éri vezeték nélküli LAN-eszköztől, más
Bluetooth eszköztől vagy mikrohullámú sütőtől származó interferencia.
- létrejön a Bluetooth kapcsolat az egység és a Bluetooth eszköz között. (Ha párosítási probléma
lépne fel, párosítsa újra az egységet és a Bluetooth eszközt.)
Ha egy „WALKMAN” készülék van csatlakoztatva a WM-PORT csatlakozóba, a WALKMAN
jelzőfény kigyullad, és a „WALKMAN” készenléti állapotba kerül. Kapcsolat létesítéséhez szakítsa
meg ezt az állapotot (ha a „WALKMAN” készüléke rendelkezik ilyennel, nyomja meg a BACK
gombot).
A hang túl halk.
Növelje a hangerőt az AUDIO IN csatlakozóhoz csatlakoztatott Bluetooth eszközön vagy készüléken
közvetlenül a torzítás előtti állapotig.
A hangerő szabályozásával kapcsolatos részleteket az eszközhöz mellékelt használati útmutató
tartalmazza.
Állítsa be a hangerőt az eszközön vagy a távirányítón.
A hang torz vagy szakadozik.
Csökkentse a hangerőt a külső készüléken.
A hangerő szabályozásával kapcsolatos részleteket az eszközhöz mellékelt kézikönyvek tartalmazzák.
Kapcsolja ki a mélyhangkiemelő és a hangszínszabályozó funkciót.
Csökkentse a hangerőt az egységen.
Hangos búgás vagy zaj hallható.
Győződjön meg róla, hogy az egység és az eszköz megfelelően van csatlakoztatva.
Győződjön meg arról, hogy az eszköz nincs televíziókészülék közelében.
Ha nem használja, távolítsa el a kábelt az AUDIO IN csatlakozóból.
Az akkumulátor töltése érdekében nem kompatibilis eszközök vannak csatlakoztatva az USBcsatlakozóhoz.
Az egység nem működik, ha az akkumulátor töltése érdekében nem kompatibilis eszközök vannak
csatlakoztatva az USB-csatlakozóhoz. Válassza le az eszközt az USB-csatlakozóról.
(Bluetooth) jelzőfény kivételével minden jelzőfény világít.
A védelmi áramkör működésbe lépett. Ebben az esetben húzza ki a hálózati tápegységet a
konnektorból, majd dugja vissza. Ha a készülék továbbra sem működik megfelelően, vegye fel a
kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval.
Teljes hangerőnél az egység automatikusan kikapcsol.
Ha az egység teljes hangerővel játszik le, a védelmi áramkör működésbe lép. Ebben az esetben
kapcsolja be újra az egységet. Ekkor a funkció és a hangerő beállításai a gyári alapértelmezett
beállításra állnak vissza.
Műszaki adatok
WM-PORT-kompatibilis „WALKMAN”eszköz
Bluetooth®-kompatibilis „WALKMAN”eszköz
„Sony Tablet™”
Egyes okostelefon-modellek, például az
„Xperia™”
Európai vásárlók:
http://support.sony-europe.com/DNA
Oroszországi vásárlók:
http://www.sony.ru/support/ru/hub/
ACC_SPEAKERS
Hangsugárzók
Hangsugárzórendszer
Fő egység: Zárva
Mélynyomó egység: Basszusreflex
Hangszóró mérete
Fő egység: 45 mm átm.
Mélynyomó egység: 70 mm átm.
Impedancia
Fő egység: 8 Ω
Mélynyomó egység: 8 Ω
Erősítő
Kimenő teljesítmény
Fő egység: 5 W + 5 W
(10% harmonikus torzítás esetén, 1 kHz,
8 Ω)
Mélynyomó egység: 10 W
(10% harmonikus torzítás esetén, 100 Hz,
8 Ω)
(a mellékelt hálózati tápegységen
keresztül)
Általános
Áramellátás
DC 13 V 2 A (a mellékelt hálózati
tápegységen keresztül, AC 100 V - 240 V
áramellátás)
Bemenet/kimenet
WM-PORT csatlakozó × 1
AUDIO IN csatlakozó (sztereó mini
csatlakozó) × 1
DC IN csatlakozó × 1
USB-A csatlakozó × 1
Méretek (szélesség/magasság/mélység)
Kb. 360 mm × 112 mm × 104 mm
Tömeg
Kb. 1,5 kg
Üzemeltetési hőmérséklet
5 °C-tól 35 °C-ig
Mellékelt tartozékok
Active Speaker fő egység (1)
Hálózati tápegység (1)
Hálózati kábel (1)
Távirányító (1)
CR2025 típusú lítium elem (1)
(gyárilag behelyezve a távirányító
próbahasználatához)
Használati útmutató (1)
Jótállási jegy (1)
Bemenet
WM-PORT csatlakozó
AUDIO IN csatlakozó
Bemeneti impedancia
AUDIO IN csatlakozó 35 kΩ (1 kHz-en)
Származási hely: Malajzia
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Védjegyre vonatkozó megjegyzések
 A „WALKMAN” és a „WALKMAN” embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
 Az „Xperia” a Sony Ericsson Mobile Communications AB védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
 A „Sony Tablet” a Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.
 Az „Android” és az „Android” embléma a Google Inc. védjegye vagy bejegyzett
védjegye.
 A Bluetooth jelzés és emblémák a Bluetooth SIG Inc. tulajdonában vannak, a Sony
Corporation ezeket licencmegállapodás keretében használja. A többi védjegy és
kereskedelmi megnevezés a megfelelő tulajdonosok tulajdona.
 Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye,
illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a ™ és ® jelek nincsenek feltüntetve.

Polski
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym,
nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie wolno dopuścić, aby na
urządzenie kapała woda lub się na nim rozpryskiwała, ani stawiać na nim naczyń
wypełnionych płynem, na przykład wazonów.
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie obudowy urządzenia.
Niniejszym Sony Corp., oświadcza, że niniejsze urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Nie należy ustawiać urządzenia w zamkniętej przestrzeni, takiej jak regał na książki lub
zabudowana szafka.
Ponieważ wtyczka zasilacza sieciowego służy do odłączania go od sieci elektrycznej,
należy podłączyć go do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego.
W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu zasilacza należy natychmiast
odłączyć go od gniazda elektrycznego.
Znamionowy pobór prądu: 2 A

Baterii lub akumulatora (bateria lub akumulator są zainstalowane w urządzeniu) nie
należy narażać na długotrwałe działanie zbyt wysokich temperatur, na przykład
bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ognia itp.
Nieprawidłowa wymiana baterii tworzy zagrożenie wybuchem. Baterię można
wymienić tylko na model analogicznego typu.
Norwegia
Używanie tego urządzenia radiowego w promieniu 20 km od centrum Ny-Ålesund w
archipelagu Svalbard jest zabronione.
Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą wyłącznie
urządzeń sprzedawanych w krajach, w ktorych obowiązują dyrektywy
Unii Europejskiej
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej,
uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony
Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych
należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
Włochy: Korzystanie z sieci RLAN podlega następującym przepisom:
W przypadku użytkowania prywatnego — zarządzeniu 1.8.2003 nr 259 („Przepisy
komunikacji elektronicznej”). Należy zwrócić szczególną uwagę na postanowienia
artykułu 104, na mocy którego na korzystanie z sieci RLAN trzeba uzyskać zgodę, oraz
artykuł 105, opisujący przypadki, w których z sieci RLAN można korzystać bez
zezwolenia.
Postanowieniom regulującym dostarczanie dostępu publicznego do sieci RLAN w
ramach sieci i usług telekomunikacyjnych w postaci rozporządzenia z dnia 28.05.2003
roku z poprawkami i artykułu 25 (licencja na prowadzenie działalności związanej z
sieciami i usługami komunikacji elektronicznej) przepisów dotyczących komunikacji
elektronicznej.
Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich
stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko
naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.


Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
(a)
(b)


(a)
Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że nie
może być ona traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe
oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie
lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej
baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z
rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię
należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
zasilający do zasilacza ().
2. Podłącz drugi koniec przewodu zasilającego do gniazdka z prądem ().
Uwaga
Przed odłączeniem zasilacza należy wyłączyć głośnik. W przeciwnym razie może dojść do awarii.
Należy używać tylko dołączonego zasilacza. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia
głośnika.
Dołączony przewód zasilający jest przeznaczony tylko do tego głośnika. Nie należy go używać z
innymi urządzeniami elektrycznymi.
Biegunowość
wtyczki
Włączanie i wyłączanie zasilania
Włączanie zasilania
1. Naciśnij na głośniku lub pilocie przycisk / (rys.  ).
Gdy głośnik jest włączony, wskaźnik / (rys.  ) świeci się na zielono. Podczas
obsługi głośnika lub przesyłania poleceń z pilota wskaźnik stanu miga.
Podczas słuchania muzyki przez interfejs Bluetooth zasilanie można także włączyć w
następujący sposób:
Ustaw przełącznik BLUETOOTH/STANDBY w pozycji ON i nawiąż połączenie
Bluetooth z urządzenia „WALKMAN” lub Bluetooth.
Patrz „Informacje o funkcji Tryb czuwania Bluetooth”.
Wyłączanie zasilania
Informacje o obsługiwanych urządzeniach
Podłączane urządzenia Bluetooth muszą obsługiwać profil A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Szczegółowe informacje o obsługiwanych urządzeniach znajdują się w części
„Obsługiwane modele”, „Dane techniczne”.
Uwaga
Nie wolno przenosić aktywnego głośnika z odtwarzaczem „WALKMAN” włożonym do gniazda
WM-PORT.
Nie wolno podłączać urządzenia, które nie jest obsługiwane. Nie możemy zagwarantować obsługi
takiego urządzenia.
Prawidłowa praca nie jest gwarantowana nawet przy obsługiwanych modelach odtwarzaczy
„WALKMAN”.
Części i elementy sterujące (patrz rys. )
 Przycisk / (zasilanie/tryb
czuwania)
 Przycisk FUNCTION
Wybór urządzenia źródłowego.
 Wskaźnik / (zasilanie/tryb
czuwania)
 Przycisk WALKMAN
 Przycisk BLUETOOTH/STANDBY
(Tryb czuwania Bluetooth)
 Przycisk BLUETOOTH/
PAIRING
Gdy Tryb czuwania Bluetooth jest w
pozycji ON, urządzenie po
wyłączeniu przechodzi w tryb
czuwania Bluetooth. Aby uzyskać
dalsze informacje, przejdź do części
„Informacje o funkcji Tryb czuwania
Bluetooth”.
 Przycisk AUDIO IN
 Przycisk BASS BOOST
Funkcja BASS BOOST pozwala na
dynamiczne wzmacnianie niskich
dźwięków. Fabrycznie funkcja ta jest
włączona, lecz można ją wyłączyć.
 Czujnik pilota
 Gniazdo WM-PORT
 Gniazdo AUDIO IN
 Wskaźnik FUNCTION
 Pokrętło
 Wskaźnik WALKMAN
 Gniazdo DC IN 13V
 Wskaźnik AUDIO IN
 Gniazdo USB*
 Wskaźnik BLUETOOTH/
PAIRING
*tylko ładowanie
(Bluetooth)
 Wskaźnik BASS BOOST
Wskaźnik ten świeci się, gdy funkcja
BASS BOOST jest włączona.
 Przycisk VOLUME +/–
 Wskaźnik stanu
Stan
Wskaźnik (Bluetooth;
niebieski)
Miga szybko
Wskaźnik / (zielony)
Świeci się
Miga wolno
Świeci się
Miga wolno
Wyłączone
Ładowanie akumulatora odtwarzacza „WALKMAN” przy użyciu
gniazda WM-PORT
1. Podłącz głośnik.
Świeci się
Świeci się
2. Podłącz odtwarzacz „WALKMAN” do gniazda WM-PORT głośnika.
Szczegóły dotyczące podłączania odtwarzacza „WALKMAN” znajdują się w części
„Przygotowywanie odtwarzacza „WALKMAN””. Gdy głośnik znajduje się w trybie
czuwania, podłączony odtwarzacz „WALKMAN” jest ładowany.
Wskazówka
Wskaźnik (Bluetooth) jest wyłączony, gdy w głośniku nie zostały zarejestrowane żadne informacje o
parowaniu.
Szczegóły dotyczące warunków ładowania znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej
do odtwarzacza „WALKMAN”.
Słuchanie muzyki z odtwarzacza „WALKMAN”
przez gniazdo WM-PORT (funkcja WALKMAN)
Przy użyciu gniazda USB można naładować akumulator odtwarzacza „WALKMAN” lub
bezprzewodowych słuchawek stereo Sony MDR-NWBT10. (Patrz rys. )
Przygotowywanie odtwarzacza „WALKMAN”
Wskazówka
W zależności od rodzaju futerału dla urządzanie można ustawić „WALKMAN”.
1. Przesuń i otwórz pokrywkę gniazda WM-PORT (patrz rys. ).
2. Ustaw odtwarzacz „WALKMAN” na gnieździe WM-PORT głośnika.
Ładowanie akumulatora odtwarzacza „WALKMAN” przy użyciu
gniazda USB
1. Podłącz głośnik.
Szczegółowe informacje znajdują się w części „Przygotowywanie źródeł zasilania”.
2. Podłącz odtwarzacz „WALKMAN” lub bezprzewodowe słuchawki stereo Sony
MDR-NWBT10 do gniazda USB znajdującego się z tyłu głośnika.
Gdy głośnik znajduje się w trybie czuwania, podłączony odtwarzacz „WALKMAN”
lub podłączone bezprzewodowe słuchawki MDR-NWBT10 stereo są ładowane.
Uwaga
Nie gwarantujemy możliwości ładowania innych urządzeń.
Gniazdo USB służy tylko do ładowania i nie należy go używać do żadnego innego celu.
odtwarzacza „WALKMAN” (; patrz rys. ).
Wskazówka
Gdy przycisk BLUETOOTH/STANDBY jest w pozycji ON, wskaźnik (Bluetooth) miga na
niebiesko, chociaż głośnik jest wyłączony. (Uwaga: jeśli parowanie nie zostało jeszcze wykonane,
wskaźnik nie będzie migać.)
Po zakończeniu słuchania muzyki przez Bluetooth głośnik jest wyłączany, przerywając połączenie
Bluetooth z odtwarzaczem „WALKMAN” lub urządzeniem Bluetooth. (Może to potrwać ok.
minuty.)
Głośnik
jest automatycznie wyłączany, gdy przez 20 minut głośność będzie maksymalnie

zredukowana. Głośnik jest także automatycznie wyłączany, gdy przez 20 minut po zatrzymaniu
odtwarzania muzyki z podłączonego urządzenia (np. odtwarzacza „WALKMAN” z użyciem
interfejsu Bluetooth lub urządzenia podłączonego przez gniazdo AUDIO IN) nie zostanie wykonana
żadna czynność. Uwaga: gdy jednocześnie trwa ładowanie odtwarzacza „WALKMAN”, wyłączenie
głośnika może zająć więcej czasu.
Aby stopniowo otwierać pokrywkę, obróć pokrętło w kierunku (a). Ruch pokrętła /
pokrywki jest możliwy do pełnej regulacji.
Aby stopniowo zamknąć pokrywkę, obróć pokrętło w kierunku (b). Nawet po
pełnym zamknięciu pokrywki możliwe jest dalsze obracanie pokrętłem. Nie oznacza
to awarii.
Wskazówka
Ustaw pokrywkę tak, aby obsługa odtwarzacza „WALKMAN” była łatwa. Po zmianie odtwarzacza
„WALKMAN” konieczne może być ponowne ustawienie pokrywki.
Uwaga
Niektóre modele odtwarzacza „WALKMAN” podczas podłączania do gniazda WM-PORT pasują od
razu do pokrywki. Nie jest wówczas konieczna jej regulacja.
Przy zbyt otwartej pokrywce podłączenie odtwarzacza do gniazda WM-PORT będzie utrudnione.
W takiej sytuacji obróć pokrętło w drugą stronę, aby przysunąć pokrywkę do głośnika.
Inicjalizacja głośnika
Po wykonaniu inicjalizacji głośnika wszystkie informacje o parowaniu zostaną usunięte
oraz zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.
Podczas zdejmowania odtwarzacza „WALKMAN” przytrzymaj głośnik.
Uwaga
Podczas zdejmowania odtwarzacza „WALKMAN” przytrzymaj go pod tym samym kątem, co
gniazdo WM-PORT. Odchylenie odtwarzacza do tyłu może uszkodzić gniazdo WM-PORT.
Przed odłączeniem odtwarzacza „WALKMAN” zatrzymaj lub wstrzymaj odtwarzanie muzyki.
Istnieją dwa sposoby na regulację głośności:
 Naciśnij na głośniku przycisk VOLUME +/– (rys.  ).
 Naciśnij na pilocie przycisk VOL +/–.
W trakcie regulacji głośności wskaźnik stanu (rys.  ) miga.
Możliwość regulacji siły głosu w głośniku przy użyciu urządzenia Bluetooth
podłączonego przez interfejs Bluetooth zależy od używanego urządzenia. Podczas
regulacji siły głosu wskaźnik stanu na głośniku miga.
W przeciwnym przypadku regulacja siły głosu w urządzeniu Bluetooth będzie
realizowana w samym urządzeniu. W takiej sytuacji wskaźnik stanu nie będzie migać,
ponieważ głośnik nie jest obsługiwany.
Po wyłączeniu urządzenia przyciskiem / ustawienie głośności jest zapamiętywane. Po
odłączeniu zasilacza od gniazdka z prądem lub odłączeniu wtyczki zasilacza od głośnika
przywracane jest fabryczne ustawienie głośności.
Bezprzewodowe słuchanie muzyki (przy
użyciu interfejsu Bluetooth)
Dzięki obsłudze interfejsu Bluetooth możesz słuchać bezprzewodowo dźwięku z
urządzenia obsługującego ten interfejs, np. odtwarzacza „WALKMAN”.
Aby nawiązać połączenie, zapoznaj się z instrukcją dołączoną do urządzenia Bluetooth.
Odtwarzanie muzyki
1. Naciśnij przycisk WALKMAN (rys.  ).
Wskaźnik WALKMAN (rys.  ) zaświeci się. Oznacza to, że funkcja
WALKMAN została wybrana.
2. Aby rozpocząć odtwarzanie muzyki, naciśnij na pilocie przycisk  lub
wybierz odpowiednie polecenie na odtwarzaczu „WALKMAN”.
Uwaga
W niektórych odtwarzaczach „WALKMAN” przycisk  (Odtwórz/wstrzymaj) może nie działać. W
takiej sytuacji rozpocznij odtwarzanie z samego odtwarzacza „WALKMAN”.
Wskazówka
Po włączeniu odtwarzacza „WALKMAN” z głośników może wydobywać się szum. Jest to cecha
niektórych odtwarzaczy „WALKMAN” i nie oznacza awarii głośnika.
Gdy opcja Normalizacja dynamiczna, Korektor, VPT (surround), DSEE (poprawa dźwięku) lub
Optym. wyjścia głośn. jest włączona, należy ją wyłączyć.
Po ustawieniu odtwarzacza „WALKMAN” na głośniku nie będzie przesyłany dźwięk przez wyjście
słuchawek.
Na początek: parowanie
Czym jest parowanie?
Urządzenia Bluetooth należy wcześniej „sparować”.
Po sparowaniu urządzeń odpowiednie informacje są zapamiętywane i przechowywane
nawet po odłączeniu. Słuchanie muzyki nie wymaga ponownego parowania.*
Głośnik można jednocześnie parować z jednym innym urządzeniem. Aby sparować
wiele urządzeń, należy wykonać procedurę parowania oddzielnie w każdym urządzeniu.
*Parowanie musi być ponownie wykonane w następujących przypadkach.
 Gdy informacje o parowaniu zostały usunięte po serwisowaniu urządzenia itd.
 Głośnik można sparować z maks. 9 urządzeniami. Parowanie nowego urządzenia, gdy
zostało już sparowane 9 urządzeń, powoduje usunięcie informacji o urządzeniu, które
było parowane najdawniej.
 Gdy informacje o parowaniu zapisane w głośniku zostaną usunięte z urządzenia
Bluetooth.
 Gdy głośnik zostanie zainicjalizowany.
Parowanie głośnika z urządzeniami Bluetooth
Po pierwszym podłączeniu urządzenia Bluetooth do głośnika przy użyciu interfejsu
Bluetooth należy wykonać następujące czynności.
1. Ustaw urządzenie Bluetooth i głośnik w odległości ok. jednego metra, a
następnie włącz urządzenie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez ok. 2 sekundy przycisk BLUETOOTH/PAIRING
(rys.  ).
Gdy wskaźnik (Bluetooth) zacznie migać na niebiesko (rys.  ), puść ten
przycisk. Tryb parowania w głośniku został włączony.
Wskazówka
Podczas pierwszej próby sparowania głośnika z urządzeniem Bluetooth tryb parowania jest
włączany bezpośrednio po naciśnięciu przycisku BLUETOOTH/PAIRING.
3. Włącz tryb parowania w urządzeniu Bluetooth.
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth wskaźnik parowania, wskaźnik (Bluetooth) i
wskaźnik stanu zaświecą się na niebiesko, a głośnik zapamięta informacje dotyczące
parowania.
Przy niektórych urządzeniach Bluetooth po wykonaniu parowania połączenie Bluetooth
może zostać automatycznie uruchomione. W takiej sytuacji, gdy chcesz słuchać muzyki,
w części „Słuchanie muzyki” pomiń procedurę „Nawiąż połączenie Bluetooth”.
Uwaga
Wyłączenie głośnika lub urządzenia Bluetooth przed nawiązaniem połączenia Bluetooth spowoduje
usunięcie informacji o sparowaniu. W takiej sytuacji należy ponownie sparować głośnik z
urządzeniem Bluetooth.
Hasło głośnika ma wartość „0000” i nie jest możliwa jego zmiana. Nie jest możliwe sparowanie
głośnika z urządzeniem Bluetooth, które ma inne hasło.
W przypadku urządzenia Bluetooth, które nie ma ekranu lub nie wyświetla połączonego urządzenia,
należy wykonać parowanie ręcznie. Szczegóły na temat sposobu obsługi danego urządzenia znajdują
się w jego instrukcji obsługi.
Aby anulować tryb parowania
Podczas pierwszego parowania:
 Naciśnij przycisk WALKMAN lub AUDIO IN.
 Wyłącz głośnik.
W przypadku rejestracji dalszych urządzeń tryb parowania jest anulowany po ok. 5
minutach. Gdy tryb parowania zostanie wyłączony w trakcie pracy, wróć do kroku 2.
Słuchanie muzyki
1. Nawiąż połączenie Bluetooth
Przed rozpoczęciem słuchania muzyki należy podłączyć urządzenie Bluetooth do
głośnika przy użyciu interfejsu Bluetooth. Aby to zrobić, zapoznaj się z instrukcją
dołączoną do urządzenia Bluetooth.
W trakcie transmisji z użyciem interfejsu Bluetooth wskaźnik (Bluetooth) lub
wskaźnik stanu świecą się na niebiesko.
Używanie pilota
Przygotowanie pilota
Przed pierwszym użyciem pilota pamiętaj o zdjęciu folii
zabezpieczającej.
Pilot jest fabrycznie wyposażony w baterię.
Wskazówka
Na przyciskach VOL + i  jest wypukła kropka.
Sygnał pilota jest przesyłany z elementu (a).
 Przycisk FUNCTION
„WALKMAN”  AUDIO IN  Bluetooth
 „WALKMAN”  AUDIO IN 
Przełącza między trybem „WALKMAN”,
AUDIO IN i Bluetooth.
 Przycisk  (szybkie przewijanie
do tyłu)*
Powrót do poprzedniego utworu. W trakcie
odtwarzania powoduje powrót do początku
odtwarzanego utworu. Aby wrócić do
poprzedniego utworu, naciśnij ten przycisk
dwa razy.
Aby włączyć szybkie przewijanie do tyłu,
naciśnij i przytrzymaj ten przycisk.
Przy wstrzymanym odtwarzaniu naciśnij i
przytrzymaj ten przycisk, aby znaleźć
fragment utworu przy użyciu wskaźnika
czasu na ekranie odtwarzacza „WALKMAN”.
Wybór pozycji menu.
 Przycisk BACK/HOME (naciśnij i
przytrzymaj ten przycisk, aby
włączyć funkcję HOME).
Naciśnij ten przycisk, aby przejść do
wyższego ekranu listy lub wrócić do
poprzedniego menu.
Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić menu
HOME.
 Upewnij się, czy wskaźnik (Bluetooth) świeci się na niebiesko.
Gdy wskaźnik nie świeci się, połączenie nie zostanie nawiązane. Przejdź do części „Nawiąż
połączenie Bluetooth” i wykonaj odpowiednie czynności.
 Rozpocznij odtwarzanie z urządzenia Bluetooth.
Uwaga
Gdy urządzenie źródłowe ma funkcję wzmacniania basów lub korektora, wyłącz ją. W przeciwnym
przypadku może dojść do zniekształceń dźwięku.
Wskazówka
Możliwość regulacji głośności głośnika przy użyciu przycisku głośnika odtwarzacza „WALKMAN”
zależy od posiadanego urządzenia. Gdy nie jest to możliwe, zmieniana jest wówczas głośność w
odtwarzaczu „WALKMAN”.
Aby zakończyć połączenie Bluetooth
 Aby zmienić tryb pracy głośnika, naciśnij na nim przycisk WALKMAN lub AUDIO
IN.
 Wyłącz głośnik lub urządzenie Bluetooth.
 Zmień tryb parowania w głośniku.
Gdy urządzenie jest za daleko od urządzenia Bluetooth lub komunikacja Bluetooth jest
zakłócana, połączenie Bluetooth zostanie automatycznie przerwane.
Informacje o funkcji Tryb czuwania Bluetooth
Funkcja Tryb czuwania Bluetooth pozwala na zdalne włączenie głośników i rozpoczęcie
bezprzewodowego słuchania muzyki.
Używanie funkcji Tryb czuwania Bluetooth
Uwaga
Przed rozpoczęciem używania tej funkcji należy sparować głośnik z urządzeniem
Bluetooth.
1. Przestaw przycisk BLUETOOTH/STANDBY do pozycji ON. (rys.  )
(Bluetooth)
Po nawiązaniu połączenia przy użyciu interfejsu Bluetooth urządzenie jest automatycznie
włączane, co pozwala na rozpoczęcie odtwarzania muzyki. Wyłączenie głośników przy
użyciu urządzenia Bluetooth trwa ok. 1 minuty.
Wskazówka
Po włączeniu głośnika i przełączeniu go w tryb czuwania pobór mocy jest większy niż w sytuacji, w
której urządzenie zostanie wyłączone przy użyciu funkcji Tryb czuwania Bluetooth. Jednak gdy
funkcja Tryb czuwania Bluetooth nie jest używana, pobór mocy jest nieco większy.
 Przycisk  *
Naciśnij, aby odtworzyć lub wstrzymać
odtwarzanie w urządzeniu „WALKMAN”.
Potwierdzenie pozycji.
 Przycisk  (szybkie przewijanie
do przodu)*
Przejście do następnego utworu.
Naciśnij i przytrzymaj, aby znaleźć
odpowiedni punkt.
Przy wstrzymanym odtwarzaniu naciśnij i
przytrzymaj ten przycisk, aby znaleźć
fragment utworu przy użyciu wskaźnika
czasu na ekranie odtwarzacza „WALKMAN”.
Wybór pozycji menu.
 Przycisk OPTION *
Wyświetlenie menu opcji na ekranie
odtwarzacza „WALKMAN”.
 Przycisk VOL (głośność) +/–
Regulacja głośności.
Włącz lub wyłącz głośnik.
* Przy niektórych odtwarzaczach „WALKMAN” niektóre funkcje pilota mogą nie działać lub działać
inaczej.
Informacje o dostępności poleceń na pilocie Bluetooth
Podczas pracy z użyciem połączenia bezprzewodowego Bluetooth (wskaźnik
BLUETOOTH/PAIRING świeci się) można używać tylko poniższych przycisków.
 Przycisk / (Zasilanie/tryb czuwania; rys.  )
 Przycisk FUNCTION (rys.  )
 Przycisk VOL (głośność) +/– (rys.  )
Po nawiązaniu połączenia bezprzewodowego Bluetooth lub ustawieniu odtwarzacza
„WALKMAN” na gnieździe WM-PORT przyciski BACK/HOME (rys.  ) i/lub
OPTION (rys.  ) mogą nie działać. Zależy to od używanego odtwarzacza
„WALKMAN”.
Wymiana baterii litowej
Biegun + skierowany do góry
Przyciski na pilocie nie działają podczas transmisji przy użyciu interfejsu Bluetooth,
nawet po ustawieniu odtwarzacza „WALKMAN” na gnieździe WM-PORT. Szczegółowe
informacje znajdują się w częściach „Używanie pilota” i „Informacje o dostępności
poleceń na pilocie Bluetooth”.
2. Odtwarzanie muzyki z urządzenia Bluetooth
Znalezienie początku pierwszego utworu z
poprzedniej lub następnej grupy.
Wybór pozycji menu.
 Przycisk / (Zasilanie/tryb
czuwania)
Uwaga
Wskazówka
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth przy użyciu urządzenia Bluetooth wybranie funkcji
WALKMAN lub AUDIO IN spowoduje automatyczne włączenie funkcji Bluetooth.
Następnie przez 5 sekund głośnik będzie próbował nawiązać połączenie z ostatnio podłączonym
urządzeniem Bluetooth. Gdy urządzenie Bluetooth może ustanawiać połączenia Bluetooth,
połączenie z głośnikiem zostanie automatycznie uruchomienie.
 Przycisk  (w górę) / (w dół)*
Normalnie eksploatowane baterie litowe powinny
wytrzymać przez 6 miesięcy. Po wyczerpaniu się
energii pilot przestanie działać prawidłowo lub
maksymalna odległość między pilotem i głośnikiem
spadnie. W takiej sytuacji należy włożyć nową
baterię litową Sony CR2025.
Po wykonaniu inicjalizacji wskaźniki / (Zasilanie/tryb czuwania) oraz
(Bluetooth; niebieski) zamigają jednocześnie 3 razy.
Uwaga
Po wykonaniu inicjalizacji nie odłączaj przewodu zasilającego przez 10 sekund.
Środki ostrożności
Lokalizacja
Nie wolno chować zasilacza do zamkniętego miejsca, takiego jak szuflada czy zamykany
regał.
Używanie głośnika w poniższych miejscach może doprowadzić do jego uszkodzenia.
W miejscach o wysokiej temperaturze
- Blisko źródła ciepła lub w miejscach bezpośrednio wyeksponowanych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych
Może to doprowadzić do odbarwienia albo odkształcenia obudowy głośnika lub jego uszkodzenia.
- W schowku samochodowym lub w zamkniętym samochodzie przy wysokiej temperaturze
powietrza (zwłaszcza latem)
W miejscach narażonych na intensywne działanie kurzu, wilgoci, deszczu itd.
- Może to doprowadzić do odkształcenia się obudowy głośnika lub jego uszkodzenia.
W miejscach narażonych na drgania
W miejscach o silnym polu magnetycznym
W miejscach o dużej ilości piasku, np. na plaży
Może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia głośnika.
Na nierównych powierzchniach lub w nachylonych miejscach
W takiej sytuacji głośnik może spaść, co z kolei może doprowadzić do uszkodzenia mienia lub
obrażeń osobistych.
Obsługa
Włączony zasilacz generuje ciepło. Jest to prawidłowe zachowanie i nie oznacza awarii.
Nie wolno narażać głośnika na silne uderzenia.
Nie wolno używać głośnika w pobliżu telewizora, radia z tunerem średnich fal lub innego
podobnego urządzenia. Urządzenia te mogą generować w głośniku szum z zakłóceń
elektromagnetycznych.
Powierzchnie zasilacza, przewody i kable należy trzymać z daleka od obiektów metalowych. Pozwoli
to uniknąć spięć.
Nie wolno podłączać zasilacza do transformatora napięcia. Może to spowodować uszkodzenie
zasilacza albo głośnika oraz pożar.
Zasilacz należy podłączyć do gniazdka z prądem, do którego jest zapewniony łatwy dostęp. W
przypadku wystąpienia problemów konieczne jest natychmiastowe odłączenie zasilacza od gniazdka.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wolno narażać głośnika na krople wody
oraz nie należy stawiać na nim obiektów wypełnionych płynami, takich jak wazony itp.
Korzystanie z odtwarzacza „WALKMAN” wyposażonego w radio FM
Przy większości modeli odtwarzaczy „WALKMAN” nie jest możliwe słuchanie transmisji
radiowych FM.
Gdy głośnik jest brudny, należy go wyczyścić miękką szmatką zwilżoną wodą lub delikatnym
detergentem, a następnie przecierając go suchą szmatką.
Nie wolno używać alkoholu, rozpuszczalnika, benzyny itd. Może to doprowadzić do odbarwień
urządzenia.
Przy ścierkach nasączonych środkami chemicznymi należy postępować zgodnie z informacjami
dołączonymi do nich.
Rozpylenie na głośnik substancji lotnej (np. owadobójczej) lub dłuższy kontakt głośnika z
materiałami gumowymi lub plastikowymi może spowodować uszkodzenie obudowy głośnika.
Interfejs bezprzewodowy Bluetooth
Interfejs Bluetooth jest interfejsem krótkiego zasięgu, który pozwala na bezprzewodową
komunikację między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak miniwieże lub cyfrowe
odtwarzacze muzyki. Przeważnie łączone są dwa urządzenia, lecz możliwe także jest
jednoczesne podłączenie wielu urządzeń.
Do połączenia nie jest potrzebny żaden kabel, ponieważ interfejs Bluetooth jest
technologią bezprzewodową, nie jest również konieczne ustawianie urządzeń naprzeciw
siebie, jak w przypadku technologii podczerwonej. Na przykład takiego urządzenia
można używać w torebce lub kieszeni.
Interfejs Bluetooth to międzynarodowy standard wspierany przez tysiące firm na całym
świecie i stosowany przez różne firmy we wszystkich krajach.
Obsługiwane profile Bluetooth
Profile Bluetooth są ustandaryzowane odpowiednio do zastosowania urządzenia
Bluetooth. Ten produkt obsługuje poniższe profile i wersje.
Obsługiwana wersja Bluetooth:
Interfejs Bluetooth w wersji 2.1 + EDR*
Obsługiwane profile Bluetooth
- A2DP 1.0 (Advanced Audio Distribution Profile): nadawanie i odbiór zawartości muzyki o
wysokiej jakości.
- AVRCP1.3 (Audio Video Remote Control Profile): regulacja głośności przez obsługiwane
urządzenie Bluetooth.
*EDR (Enhanced Data Rate) to nazwa technologii pozwalającej na transfer większej
ilości danych.
Maksymalna odległość
Interfejs bezprzewodowy Bluetooth działa w zasięgu ok. 10 metrów. Faktyczny zasięg
zależy od następujących okoliczności.
- Komunikacja jest zakłócona (przez metale, ściany, ludzi itd.).
- Jest realizowana komunikacja z użyciem sieci WLAN.
- Występują pola elektromagnetyczne emitowane np. przez kuchenkę mikrofalową lub inne
urządzenia elektromagnetyczne.
Zakłócenia z innych urządzeń
Ponieważ urządzenia Bluetooth i WLAN (IEEE 802.11b/g) używają tej samej
częstotliwości (2,4 GHz) w przypadku używania głośnika w pobliżu urządzenia WLAN
może dojść do zakłóceń mikrofal i zmniejszenia szybkości komunikacji, powstawania
szumów lub błędów połączenia.
W takiej sytuacji wykonaj następujące czynności.
- Odsuń się z głośnikiem na przynajmniej 10 m od urządzenia WLAN.
- Jeśli głośnik jest używany w odległości do 10 m od urządzenia WLAN, wyłącz urządzenie WLAN.
Zakłócenia z innych urządzeń
Mikrofale emitowane przez interfejs Bluetooth mogą mieć wpływ na pracę
elektronicznych urządzeń medycznych. W następujących miejscach wyłącz głośnik i inne
urządzenie dźwiękowe Bluetooth, ponieważ może to spowodować wypadek.
- w pobliżu łatwopalnego gazu
- w szpitalu
- w pociągu lub samolocie
- na stacji benzynowej
- w pobliżu drzwi automatycznych
- przy alarmie pożarowym
Rozwiązywanie problemów
Głośnik pozwala na słuchanie muzyki z zewnętrznego urządzenia, takiego jak przenośny
cyfrowy odtwarzacz muzyki. Pamiętaj, aby przed podłączeniem wszelkich elementów
wyłączyć każdy składnik.
tyłu głośnika przy użyciu odpowiedniego przewodu podłączeniowego audio
(nie wchodzi w skład zestawu).
3. Włącz urządzenie zewnętrzne.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów ze tym produktem sprawdź
poniższą listę kontrolną i zapoznaj się z pomocą techniczną dostępną na naszej stronie.
Jeśli problemy będą się powtarzać, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
4. Naciśnij przycisk AUDIO IN (rys.  ).
Brak dźwięku.
Wskaźnik / (zasilanie/tryb czuwania) zaświeci się.
5. Wykonaj odpowiednie polecenia na urządzeniu zewnętrznym.
Z głośnika zacznie być emitowany dźwięk.
Wskazówka
Ustaw głośność urządzenia zewnętrznego. Gdy głośność nie jest optymalna, naciśnij przycisk
VOLUME +/– na głośniku (lub przycisk VOL +/– na urządzeniu).
Uwaga
Pamiętaj, aby użyć kabla audio odpowiedniego do podłączanego urządzenia zewnętrznego.
Gdy siła głosu jest niska, zmień ustawienie głośności w podłączonym urządzeniu. Gdy siła głosu jest
nadal zbyt niska, zmień ustawienie głośności w głośniku.
Po podłączeniu głośnika do urządzenia z wbudowanym tunerem radiowym lub telewizyjnym odbiór
radia może być utrudniony lub niemożliwy.
Są emitowane wyraźne szumy i zniekształcenia.
Upewnij się, że głośnik i urządzenie są prawidłowo połączone.
Odsuń urządzenie od telewizora.
Odłącz kabel z gniazda AUDIO IN (jeśli go nie używasz).
Brak sygnału radiowego.
Po podłączeniu głośnika do urządzenia z wbudowanym tunerem radiowym lub telewizyjnym odbiór
radia może być utrudniony lub niemożliwy.
Większość modeli odtwarzaczy „WALKMAN” nie umożliwia słuchania radia FM.
Generowany jest szum.
Z urządzeń takich jak telefony komórkowe należy korzystać w pewnej odległości od głośnika.
Nie można wykonać parowania.
W takiej sytuacji należy przysunąć do siebie urządzenie Bluetooth i głośnik oraz wykonać parowanie
ponownie.
Komunikacja Bluetooth się nie rozpoczyna.
Sprawdź, czy podłączone urządzenie jest włączone oraz czy została w nim włączona funkcja
Bluetooth.
Połączenie Bluetooth jest przerwane. Nawiąż połączenie Bluetooth ponownie.
Podczas przesyłania danych przez interfejs Bluetooth dźwięk jest
przerywany lub maksymalna odległość między urządzeniami jest
krótka.
Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne, np.
urządzenie WLAN, inne urządzenie Bluetooth lub kuchenka mikrofalowa, odsuń się od niego.
Usuń przeszkody umieszczone między głośnikiem i urządzeniem Bluetooth lub odsuń się od
przeszkody.
Umieść głośnik i urządzenie Bluetooth tak blisko siebie, jak to możliwe.
Zmień położenie głośnika.
Zmień położenie urządzenia Bluetooth.
Nie zostały zarejestrowane informacje o parowaniu. Sparuj ze sobą głośnik i urządzenie Bluetooth.
Podczas odtwarzania telewizji lub wideo dźwięk jest nieco opóźniony za filmem.
Odtwarzacz „WALKMAN” nie jest ładowany.
Upewnij się, czy odtwarzacz „WALKMAN” jest prawidłowo podłączony.
Pilot nie działa.
Wymień baterię w pilocie na nową.
Upewnij się, czy pilot jest skierowany na czujnik na głośniku.
Usuń przeszkody na ścieżce między pilotem i głośnikiem.
Upewnij się, czy czujnik nie jest oświetlony silnym światłem, np. słonecznym lub lampą
fluorescencyjną.
Przysuń się do głośnika.
Niektóre modele nie pozwalają na obsługę przycisków BACK/HOME ani OPTION. Szczegółowe
informacje o obsługiwanych modelach odtwarzaczy „WALKMAN” znajdują się w części
„Obsługiwane modele”, „Dane techniczne”.
Podczas połączenia Bluetooth działa tylko przycisk / (Zasilanie/tryb czuwania), FUNCTION
oraz przyciski głośności.
Gdy odtwarzacz „WALKMAN” jest ustawiony na gnieździe WM-PORT, wskaźnik WALKMAN
zaświeci się, a odtwarzacz „WALKMAN” w celu nawiązania połączenia przejdzie w tryb czuwania.
Anuluj ten status (naciskając przycisk BACK, gdy jest on dostępny na posiadanym odtwarzaczu
„WALKMAN”).
Nie można obsługiwać głośnika.
Do gniazda USB służącego do ładowania akumulatora zostało podłączone nieobsługiwane
urządzenie.
Gdy do gniazda USB służącego do ładowania akumulatora jest podłączone nieobsługiwane
urządzenie, obsługa głośnika nie jest możliwa. Odłącz urządzenie od gniazda USB.
Wszystkie wskaźniki poza
(Bluetooth) świecą się na niebiesko.
Włączył się układ ochronny. W takiej sytuacji odłącz zasilacz od gniazdka i podłącz go ponownie.
Jeśli zasilacz nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.
Urządzenie wyłącza się automatycznie przy pełnej głośności.
Ustawienie pełnej głośności oznacza automatyczne włączenie układu ochronnego. Wyłącz i włącz
głośnik. Zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich funkcji oraz głośności.
Dane techniczne
Obsługiwane modele
Urządzenie „WALKMAN” z gniazdem
WM-PORT
Urządzenie „WALKMAN” z interfejsem
Bluetooth®
„Sony Tablet™”
Niektóre modele smartfonów, np.
„Xperia™”
Dla klientów w Europie:
http://support.sony-europe.com/DNA
Dla klientów w Rosji:
http://www.sony.ru/support/ru/hub/
ACC_SPEAKERS
Głośnik
System głośników
Jednostka główna: zamknięta
Subwoofer: bass reflex
Rozmiar głośnika
2. Włącz głośnik, naciskając na nim przycisk / (Zasilanie/tryb czuwania).
Słuchanie muzyki przez gniazdo AUDIO IN
(funkcja AUDIO IN)
Zmniejsz głośność w urządzeniu zewnętrznym.
Szczegóły dotyczące regulacji głośności znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.
Wyłącz funkcję wzmacniania basów lub korektora.
Zmniejsz głośność w urządzeniu.
Dźwięk odtwarzany w urządzeniu Bluetooth jest nieco opóźniony w
stosunku do dźwięku odtwarzanego przez głośnik.
przynajmniej 5 sekund przycisk / (Zasilanie/tryb czuwania).
1. Podłącz wyjście liniowe z urządzenia zewnętrznego do gniazda AUDIO IN z
Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie. Pozwoli to
uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez wyciek elektrolitu i korozję.
Dźwięk jest zniekształcony lub przerywany.
2. Przytrzymując przycisk BLUETOOTH/PAIRING, naciśnij i przytrzymaj przez
Uwaga
Aby móc użyć interfejsu Bluetooth w głośniku sprawdź, czy urządzenie Bluetooth i głośnik
obsługują te same profile. Nawet jeśli podłączone urządzenie obsługuje ten sam profil Bluetooth,
niektóre urządzenia mogą się nie łączyć lub nie działać poprawnie w zależności od funkcji lub
specyfikacji urządzenia.
Ze względu na charakterystykę interfejsu Bluetooth dźwięk odtwarzany w urządzeniu Bluetooth jest
nieco opóźniony w stosunku do dźwięku odtwarzanego przez głośnik.
Głośnik obsługuje funkcje zabezpieczające zgodne ze standardem Bluetooth w celu zapewnienia
bezpiecznego połączenia podczas używania technologii bezprzewodowej Bluetooth, ale
zabezpieczenia mogą być niewystarczające w zależności od ustawienia. Podczas korzystania z
interfejsu Bluetooth należy zachować ostrożność.
Nie ponosimy odpowiedzialności za wycieki informacji podczas komunikacji Bluetooth.
Urządzenie z funkcją Bluetooth musi być zgodne ze standardem Bluetooth określonym przez
Bluetooth SIG i musi być uwierzytelnione. Nawet jeśli podłączone urządzenie jest zgodne z
wymienionym powyżej standardem Bluetooth, niektóre urządzenia mogą się nie łączyć lub nie
działać poprawnie w zależności od funkcji lub specyfikacji urządzenia.
W
pewnych warunkach pracy, w pewnych sytuacjach lub po podłączeniu niektórych urządzeń

Bluetooth mogą wystąpić szumy lub przerwy w odtwarzaniu dźwięku.
Uwaga dotycząca baterii
Zwiększ głośność w urządzeniu Bluetooth lub urządzeniu podłączonym do gniazda AUDIO IN do
poziomu, powyżej którego pojawiają się zniekształcenia.
Aby uzyskać informacje o regulacji głośności, zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do
podłączonych urządzeń.
Ustaw głośność na głośniku lub pilocie.
Nie można przełączyć głośnika w tryb czuwania Bluetooth.
Czyszczenie
Funkcje pilota (patrz rys. )
Ustaw pilot w stronę czujnika w prawym dolnym rogu głośnika. Podczas przesyłania
poleceń z pilota wskaźnik stanu na głośniku miga.
Niska głośność.
1. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je, naciskając przycisk /.
Aby zdjąć odtwarzacz „WALKMAN”
Regulacja głośności
Głośniki po wyłączeniu przejdą w tryb czuwania Bluetooth, a wskaźnik
będzie migać powoli.
Ładowanie akumulatora odtwarzacza
„WALKMAN”
Szczegółowe informacje znajdują się w części „Przygotowywanie źródeł zasilania”.
3. Obróć pokrętło () z tyłu głośnika tak, aby pokrywka podtrzymywała tył
1. Naciśnij na głośniku lub pilocie przycisk /.
Wskazówka
Gdy pojawi się ekran wyboru urządzenia docelowego, wybierz pozycję „RDP-NWG400B”.
Gdy pojawi się ekran wprowadzania hasła (może to też być monit o wprowadzenie klucza, kodu PIN
lub numeru PIN), wpisz „0000”.
Urządzenie RDP-NWG400B to głośnik aktywny z interfejsem Bluetooth.
 Po podłączeniu głośnika Active Speaker do innego urządzenia z interfejsem Bluetooth,
np. odtwarzacza „WALKMAN”, możesz słuchać dźwięku przesyłanego
bezprzewodowo.
 Podłączenie odtwarzacza „WALKMAN” do aktywnego głośnika przez Bluetooth
spowoduje jego automatyczne włączenie. (Tryb czuwania Bluetooth)
 Odtwarzacz „WALKMAN” można też podłączyć przy użyciu WM-PORT. Umożliwia
to jednoczesne słuchanie muzyki i używanie aktywnego głośnika jako ładowarki
akumulatora.
 Aktywny głośnik oferuje gniazdo AUDIO IN, które pozwala na słuchanie dźwięku z
opcjonalnego urządzenia bez interfejsu Bluetooth ani gniazda WM-PORT.
 Ładowanie odtwarzacza „WALKMAN” lub bezprzewodowych słuchawek stereo
MDR-NWBT10 jest także możliwe przy użyciu gniazda USB*.
*tylko ładowanie
 Wskaźnik
1. Podłącz zasilacz do gniazda DC IN 13V głośnika () i podłącz przewód
Parowanie
Możliwość nawiązania
połączenia Bluetooth
(włączone)
Możliwość nawiązania
połączenia Bluetooth (tryb
czuwania Bluetooth)
Połączenie Bluetooth
zostało nawiązane
Zapoznaj się z instrukcją dołączoną do urządzenia Bluetooth.
„Nadzór nad dystrybucją na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58”8
Informacje ogólne

Informacje o wskaźniku Bluetooth
Wskaźnik / zgaśnie.
OSTRZEŻENIE

Przygotowywanie źródeł zasilania (patrz rys.
)
Sprawdź, czy głośnik jest włączony, wskaźnik / (Zasilanie/tryb czuwania) świeci się na zielono, a
podłączone urządzenie jest włączone.
Upewnij się, czy wskaźnik FUNCTION odpowiadający wybranemu urządzeniu świeci się na
pomarańczowo. Naciśnij przycisk FUNCTION odpowiadający urządzeniu źródłowemu, którego
chcesz słuchać. Szczegóły na temat położenia przycisku FUNCTION znajdują się w sekcji „Części i
elementy sterujące”.
Ustaw głośność na głośniku lub pilocie.
Sprawdź,
czy urządzenie jest w trybie odtwarzania, i ustaw głośność.

Upewnij się, że głośnik i urządzenie są prawidłowo połączone. Podczas używania gniazda AUDIO
IN sprawdź, czy kabel łączący audio jest prawidłowo podłączony.
Gdy używasz urządzenia Bluetooth, sprawdź następujące elementy.
- Urządzenie jest obsługiwane.
- Odległość między głośnikiem i urządzeniem Bluetooth nie jest za duża oraz nie ma zakłóceń z
sieci WLAN, innego urządzenia Bluetooth lub kuchenki mikrofalowej.
- Między głośnikiem i urządzeniem Bluetooth nawiązano prawidłowe połączenie. Gdy istnieje
problem z parowaniem, należy ponownie sparować głośnik z urządzeniem Bluetooth.
Gdy odtwarzacz „WALKMAN” jest ustawiony na gnieździe WM-PORT, wskaźnik WALKMAN
zaświeci się, a odtwarzacz „WALKMAN” przejdzie w tryb czuwania. Aby nawiązać połączenie,
anuluj ten status (naciskając przycisk BACK, gdy jest on dostępny na posiadanym odtwarzaczu
„WALKMAN”).
Jednostka główna: 45 mm średnicy
Subwoofer: 70 mm średnicy
Oporność
Jednostka główna: 8 Ω
Subwoofer: 8 Ω
Wzmacniacz
Moc wyjściowa
Jednostka główna: 5 W + 5 W
(przy 10% zniekształceń harmonicznych,
1 kHz, 8 Ω)
Subwoofer: 10 W
(przy 10% zniekształceń harmonicznych,
100 Hz, 8 Ω)
(przez dołączony zasilacz)
Ogólne
Zasilanie
DC 13 V 2 A (przez dołączony zasilacz na
100 V – 240 V prądu przemiennego)
Wejścia/wyjścia
Gniazdo WM-PORT × 1
Gniazdo AUDIO IN (gniazdo
stereofoniczne mini) × 1
Gniazdo DC IN × 1
Gniazdo USB-A × 1
Wymiary (szer./wys./gł.)
Ok. 360 × 112 × 104 mm
Waga
Ok. 1,5 kg
Temperatura pracy
5 °C – 35 °C
Dołączone wyposażenie
Jednostka główna głośnika Active Speaker
(1)
Zasilacz (1)
Przewód zasilający (1)
Pilot (1)
Bateria litowa CR2025 (1)
(zainstalowana fabrycznie w pilocie)
Instrukcja obsługi (1)
Karta gwarancyjna (1)
Wejście
Gniazdo WM-PORT
Gniazdo AUDIO IN
Oporność wejścia
Gniazdo AUDIO IN 35 kΩ (przy 1 kHz)
Wyprodukowano w Malezji
Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Informacja o znakach towarowych
 „WALKMAN” i logo „WALKMAN” to zarejestrowane znaki towarowe firmy Sony
Corporation.
 „Xperia” to znak towarowy lub zarejestrowany znak towarowy firmy Sony Ericsson
Mobile Communications AB.
 „Sony Tablet” to znak towarowy lub zastrzeżony znak towarowy firmy Sony
Corporation.
 „Android” i logo „Android” to zarejestrowane znaki towarowe firmy Google Inc.
 Słowo i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG Inc. i każde użycie tych
oznaczeń przez firmę Sony Corporation odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki i
nazwy towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
 Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W
niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.
Download PDF

advertising