Sony | RDP-V20IP | Sony RDP-V20iP RDP-V20iP Portable dock speaker Made for iPod / iPhone Használati útmutató

4-288-623-32(1)
Személyi audio dokkoló rendszer
Kezelési útmutató
RDP-V20iP
RDP-V20iP-book-hun.indd 1
2011.10.19. 2:43:34
RDP-V20iP-book-hun.indd 18
2011.10.19. 2:43:36
4-288-621-01(1)
Rövidített útmutató
RDP-V20iP, SRS-GV20iP

A hálózati aljzathoz
RDP-V20iP-book-hun.indd 14
2011.10.19. 2:43:35


RDP-V20iP-book-hun.indd 15
2011.10.19. 2:43:35

4-297-755-01(1)
RDP-V20iP, SRS-GV20iP
iPod classic (160 GB)
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPod touch (3. generáció)
iPod touch (2. generáció)
iPod nano (6. generáció)
iPod classic (120 GB)
iPod classic (80 GB)
iPhone 4
iPod touch (4. generáció)
iPod nano (5. generáció)
iPod nano (4. generáció)
iPod nano (3. generáció)
RDP-V20iP-book-hun.indd 16
2011.10.19. 2:43:36


2
1
1




3
RDP-V20iP-book-hun.indd 17
2011.10.19. 2:43:36
A készülék használatának megkezdése előtt kérjük, .gyelmesen olvassa végig ezt a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később
még szüksége lehet rá.
FIGYELEM!
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja le a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Soha ne állítson nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy beépített
fülkében).
Ne tegye ki az elemeket vagy az elemeket tartalmazó készüléket erős hősugárzásnak például közvetlen napsütésnek,
tűznek vagy hasonlónak.
Mivel a hálózati dugasszal lehet áramtalanítani a rendszert, a készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati
aljzatból.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a hálózati csatlakozóvezetéket nem húzta ki a hálózati aljzatból, még akkor is,
ha maga a készülék kikapcsolt állapotban van.
Az azonosítótábla a készülék alján található.
Figyelem!
Ha az elemet nem megfelelően helyezi be, robbanást idézhet elő. Kizárólag azonos típusú elemet használjon a cseréhez.
FIGYELMEZTETÉS
A távvezérlőben az elemet csak egy új Sony CR2025 lítium gombelemmel cserélje ki. Más típusú elem használata tüzet
vagy robbanást idézhet elő.
Az elem a szakszerűtlen kezelés következtében felrobbanhat. Ne töltse fel, ne szerelje szét és ne dobja tűzbe.
A használt elemeket azonnal semmisítse meg. Gyermekek elől elzárva tartsa
Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC
irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult
képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy jótállással kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy jótállási
dokumentumokban megadott címekhez forduljon.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a termékhez mellékelt elemet ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt van feltűntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltűntetve, ha az elem több mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólomot tartalmaz.
Az elemek hulladékként való elhelyezésének szakszerű módjával segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a készülék hasznos élettartamának végén adja le azt a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Más típusú elemek esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát, mely az elemek szakszerű eltávolítását részletezi.
RDP-V20iP-book-hun.indd 2
2011.10.19. 2:43:34
Az elemeket adja le a használt elemek számára kijelölt hulladékgyűjtő helyen.
A termék vagy az elemek újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a
helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A CE jelzés csak az Európai Unióban forgalomba hozott termékekre érvényes.
Óvintézkedések
A hálózati vezeték kihúzásakor mindig a dugaszt, és ne a vezetéket fogja meg.
Bár a készülék mágnesesen árnyékolt, ne hagyjon hosszabb ideig a készülék előtt műsoros magnókazettákat, karórát,
bankkártyákat, vagy mágneses kódolást használó hajlékonylemezeket.
Ne helyezze a készüléket hőforrások közelébe, közvetlen napfénynek, erős pornak, párának, esőnek, vagy mechanikai
rázkódásnak kitett helyre.
Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet. Ne
helyezze a készüléket puha felületre (szőnyegre, takaróra), vagy olyan anyagok közelébe (függöny), amelyek
eltakarhatják a szellőzőnyílásokat.
Ne helyezzen semmilyen apró tárgyat vagy hasonlót a rendszer hátulján lévő aljzatokba, szellőzőlyukakba. A rendszer
zárlatos lehet, vagy meghibásodhat.
Elhelyezéskor ne takarja el a rendszer hátoldalán található szellőzőnyílásokat. A hangminőség megváltozhat.
Ha bármilyen folyadék vagy tárgy kerül a készülék belsejébe, húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból, és
forduljon szakemberhez.
Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
Ne helyezze a készüléket víz közelébe.
Ha a tv-készülék vagy monitor képe mágneses behatástól eltorzul
Bár a rendszer mágnesesen árnyékolt, előfordulhat, hogy egyes tv-készülékeken vagy személyi számítógép monitorokon
megjelenő képen mágneses torzulást tapasztal. Ilyen esetben kapcsolja ki a tv-készüléket vagy személyi számítógépet,
majd 15–30 perc elteltével kapcsolja be ismét. Személyi számítógép esetén a kikapcsolás előtt végezze el a szükséges
műveleteket, például az adatok mentését.
Ha nem tapasztal javulást, helyezze a rendszert távolabb a tv-készüléktől vagy személyi számítógéptől. Továbbá, ne
helyezzen mágnest tartalmazó vagy használó tárgyakat a tv-készülékek vagy személyi számítógépek közelébe, például
audiokészülékek állványát, tv-állványt, játékokat stb. Ezek a rendszerrel kölcsönhatásba lépve a kép mágneses torzulását
okozhatják.
Megj egyzések a lítium elemmel k apc so latban
A megfelelő érintkezés érdekében törölje meg az elemet egy száraz ruhával.
Ügyeljen rá, hogy az elemet helyes polaritással helyezze a készülékbe.
Rövidzár elkerülése érdekében ne fogja meg az elemet fém csipesszel.
Megjegyzés
Ebben az referencia kézikönyvben az „iPod” kifejezés egy általános elnevezés az iPod, iPhone eszközök funkcióira,
kivéve, ha a szöveg vagy ábra ennek ellenkezőjét hangsúlyozza.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül fel, keresse fel a vásárlás helyét.
Hibaelhárítás
Amennyiben a készülék használata közben hibát észlel, keresse meg a hibát az alábbi hibalistában, és végezze el a javasolt
teendőket. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a Sony szakszervizzel.
Általános jelenségek
A készülék nem kapcsol be, ha a hálózati tápegység csatlakoztatva van.
Győződjön meg róla, hogy a hálózati tápegységet helyesen csatlakoztatta-e a hálózati aljzathoz.
A készülék nem kapcsol be, ha a hálózati tápegység nincs csatlakoztatva, vagy a BATT (borostyánsárga)
jelző többször villog, majd a rendszer kikapcsol.
Lemerülhetett az akkumulátor. Ebben az esetben csatlakoztassa a hálózati tápegységet az akkumulátor feltöltéséhez.
(Lásd „Az áramforrás előkészítése” szakaszt.)
A z akkumulátor lemerült.
Töltse fel az akkumulátort a hálózati tápegységgel.
A z akkumulátor töltése túl gyorsan megtörténik, vagy az akkumulátor túl gyorsan lemerül.
RDP-V20iP-book-hun.indd 3
2011.10.19. 2:43:34
Ha az akkumulátort olyan hideg vagy meleg környezetben tölti fel, amely túl van a rendszer működési hőmérséklettartományán, akkor a töltés túl rövid időn belül megtörténik. Ilyen esetben az akkumulátor élettartama rövidebb lesz a
megszokottnál. Az akkumulátort olyan környezetben töltse fel, ahol a hőmérséklet 5–35°C között van.
Lejátszáskor nincs hang, vagy csak gyengén hallható.
Ellenőrizze, hogy nem halkította-e le túlságosan a rendszert.
A csatlakoztatott eszköz hangereje túl alacsony. Növelje a készülék hangerejét.
A rendszer alacsonyabb hangerejű hangot ad ki akkumulátor használata esetén, mint hálózati tápegységről történő
használatkor.
Két eltérő műsor hallható a készülékből.
Állítsa le a lejátszást az iPodon vagy más audio bemeneti eszközön, és vegye ki, vagy húzza ki a rendszerből.
Erős zúgás vagy zaj.
A rendszer egy tv-készülék vagy egyéb eszköz mellett került elhelyezésre, amely zajt bocsát ki. Helyezze a másik
készüléktől távolabb a rendszert, és csatlakoztassa a tápvezetéket (hálózati vezetéket) egy másik hálózati aljzatba.
Ha egy iPodról és egy audio bemeneti eszközről egyszerre játszik le, (amelyek az AUDIO IN aljzatba csatlakoznak),
akkor zaj keletkezhet. Távolítsa el vagy húzza ki az iPodot vagy az audio bemeneti eszközt.
A hang torz.
A hangerő túl nagy. Csökkentse a hangerőt.
A csatlakoztatott készülék hangereje túl magas. Csökkentse a készülék hangerejét.
A csatlakoztatott audio bemeneti eszközön a mélyhangfokozó vagy a hangszínszabályzó funkció használatban van.
Kapcsolja ki ezeket a funkciókat.
Ellenőrizze, hogy az iPodot megfelelően csatlakoztatta-e.
Ha egy iPodról és egy audio bemeneti eszközről egyszerre játszik le, (amelyek az AUDIO In aljzatba csatlakoznak),
akkor a hang torz lehet. Távolítsa el vagy húzza ki az iPodot vagy az audio bemeneti eszközt.
A PO WER jelző (zölden) villog.
Ha megnyomja a  gombot a rendszeren, vagy a hangerőt állítja, illetve ha a távvezérlőt használja, akkor a PO WER
jelző (zölden) villoghat. A jelenség nem utal meghibásodásra.
N incs rádióvétel stb.
Ha beépített rádió- vagy tv-tunerrel rendelkező készüléket csatlakoztat a rendszerhez, akkor rádió- vagy a tv-vétel
hangja nem biztos, hogy fogható lesz, avagy a vétel erőssége jelentősen csökkenthet.
A rendszer működésképtelen, még bekapcsolt állapotban is.
Indítsa újra a rendszert a készülék alján található „RESET” gomb megnyomásával egy tű vagy hasonló segítségével. Ha
a rendszer nem indul újra, akkor forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
iPod
Lejátszáskor nincs hang, vagy csak gyengén hallható.
Az iPodot nem megfelelően csatlakoztatta a rendszerhez. Húzza ki az iPodot, majd csatlakoztassa újra.
Az iPod „hangerőkorlátozás”-ra van állítva. Állítsa be, vagy tiltsa le a „hangerőkorlátozás” (Volume Limit) beállítást.
Az iPod nincs lejátszásra kapcsolva. Indítsa el a lejátszást.
A z iPod nem működik.
Ellenőrizze, hogy az iPodot megfelelően csatlakoztatta-e.
Ellenőrizze, hogy az iPodon a legfrissebb szoftver van-e telepítve. Frissítse az iPod szoftverét a rendszerrel történő
használat előtt.
A z elemeket nem lehet feltölteni.
Ellenőrizze, hogy az iPod megfelelően van-e csatlakoztatva.
Ellenőrizze, hogy a hálózati tápegység megfelelően van-e csatlakoztatva.
A z iPhone csengetésének hangereje nem változik.
Állítsa be az iPhone csengetésének hangerejét.
A udiobemenet
Lejátszáskor nincs hang, vagy csak gyengén hallható.
A vezeték lazán csatlakozik. Ellenőrizze a csatlakozásokat.
A vezeték nincs megfelelően csatlakoztatva az AUDIO IN aljzatba. Húzza ki a vezetéket, majd csatlakoztassa újra.
Távvezérlő
A távvezérlő nem működik.
A távvezérlőt fordítsa a készülék távvezérlés érzékelője felé.
A távvezérlő túl messze van a rendszertől. A távvezérlés végrehajtásához vigye közelebb a távvezérlőt a rendszer
távvezérlés érzékelőjéhez.
RDP-V20iP-book-hun.indd 4
2011.10.19. 2:43:34
Valamilyen akadály van a távvezérlő és a távvezérlés érzékelő között. Távolítson el minden akadályt a távvezérlés
érzékelője elől.
Az iPodot nem megfelelően csatlakoztatta a rendszerhez. Húzza ki az iPodot, majd csatlakoztassa újra.
A távvezérlőben lemerült az elem. Cserélje ki egy friss elemre.
Valamely erős fényforrás, például a közvetlen napfény vagy egy nagyfrekvenciás fénycső fénye belevilágít a távvezérlés
érzékelőjébe. Ne helyezze el a rendszert erős fényforrás közelében.
A rendszert nem lehet bekapcsolni a távvezérlő / gombjának megnyomásával.
A távvezérlő / gombjával a rendszert csak akkor tudja bekapcsolni, ha a hálózati tápegységet használja.
A távvezérlőben nem megfelelő az elem.
Az elem fordítva van behelyezve. Ellenőrizze a polaritást (+/−) és helyezze be megfelelően.
Rendszer védelmi mód
Az alábbi körülmények esetén a rendszer minden kijelzője villog, és a rendszer és a távvezérlő gombjai (a rendszer /
gombjának kivételével) nem működnek.
A rendszer túlmelegedett. A megadott hőmérséklet-tartományban használja (5−35°C) a rendszert.
A rendszer túlfeszültséget kapott. Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet alkalmazza. Ne csatlakoztasson 13 V-tól
eltérő tápfeszültséget a rendszerhez.
A beépített akkumulátor meghibásodott.
Ilyen esetben nyomja meg a rendszer / gombját a kikapcsoláshoz, majd nyomja meg ismét a / gombot a
bekapcsoláshoz. Ha a rendszer nagyon forró, a bekapcsolás előtt várjon, amíg lehűl.
Megjegyzés
Ha a jelzések a rendszer több alkalommal történő ki- és bekapcsolása után sem kapcsolnak ki, válassza le a hálózati
tápegységet a hálózati aljzatról és hagyja a rendszert egy ideig kikapcsolva. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye
fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony márkakereskedővel.
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a RDP-V20iP típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkMIpM. együttes rendeletben
előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Hangsugárzó
Hangsugárzó rendszer
Mélyhangszóró: 56 mm, mágnesesen árnyékolt
Magashangszóró: 20 mm
Hangdoboz típus
Bassz-reflex
Impedancia
Mélyhangszóró: 6 Ω
Magashangszóró: 6 Ω
Erősítő
Névleges kimenőteljesítmény
13 W (10% T.H.D., 1 kHz, 6 Ω, hálózati tápegység használatakor)
Bemenet
Dokkoló csatlakozó iPodhoz (30 érintkezős) × 1, sztereó minijack × 1
Bemeneti impedancia
4,7 kΩ (1 kHz-en)
iPod egység
Egyenáramú kimenet 5 V
Legfeljebb 1A
Általános
Áramforrás
13 V, egyenáram (mellékelt hálózati tápegység)
Üzemi hőmérséklet
5–35°C
Áramforrás feszültsége
100–240 V, váltóáram
Méretek (szé × ma × mé)
Kb. 145 mm × 145 mm × 145 mm
Tömeg Kb. 600 g
RDP-V20iP-book-hun.indd 5
2011.10.19. 2:43:34
Mellékelt tartozékok
Hálózati tápegység (AC-E1320D1) (1 db)
Hálózati vezeték (1 db)
Távvezérlő (1 db)
CR2025 típusú lítium gombelem (1 db) (a távvezérlőbe előre behelyezve a kipróbáláshoz)
Toldalék (3 db) (egy darab a rendszerbe előre beszerelve.)
Referencia kézikönyv (ez a kézikönyv) (1 db)
Rövidített útmutató (1 db)
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Részegységek és kezelőszervek
 gomb
Toldalék
Dokkoló
VOL +/− gombok
/ gomb
Távvezérlés érzékelő
BOOST jelző
CHG jelző
POWER jelző
BATT jelző
A készülék hátoldala
A VOL + gombon
tapintópont található.
AUDIO IN
aljzat
DC IN 13V
aljzat
Műveletek
A rendszerről
Megjegyzés a rendszer energiatakarékosságáról
Ha a lejátszás befejezése után az alábbi időtartamon keresztül nem végez műveletet vagy nincs hangkimenet, a rendszer
önműködően kikapcsol:
amikor a rendszer csatlakoztatva van a hálózati tápegységgel: körülbelül 20 perc,
amikor a rendszert az akkumulátorral használja: körülbelül 5 perc.
A z áramforrás előkészítése
Csatlakoztassa a mellékelt hálózati tápegységet a rendszer hátoldalán lévő DC IN 13V csatlakozóhoz, majd a hálózati
aljzathoz.
A hálózati tápegységről
Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet használja. Ne használjon más típusú hálózati tápegységet a készülék
meghibásodásának elkerülése érdekében.
A dugasz polaritása
RDP-V20iP-book-hun.indd 6
2011.10.19. 2:43:34
A hálózati tápegységet egy közelben lévő hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Probléma esetén azonnal húzza ki a hálózati
aljzatból.
Ne helyezze a hálózati tápegységet könyvespolcra vagy egyéb zárt helyre, például szekrénybe.
A tűz vagy elektromos áramütés elkerülése érdekében ne használja a hálózati tápegységet olyan helyen, ahol folyadék
vagy páralecsapódás érheti. Ne helyezzen folyadékkal teli edényeket, például vázát a hálózati tápegységre.
A mellékelt hálózati csatlakozóvezeték csak a rendszerrel használható. Ne használja egyéb eszközzel.
A z akkumulátor használata
A rendszer beépített, akkumulátort tartalmaz. A rendszert a hálózati tápegység helyett az akkumulátorral is működtetheti.
A rendszer első alkalommal történő használata előtt töltse fel az akkumulátort. A hálózati tápegység hálózati aljzathoz
csatlakoztatásakor a töltés önműködően megkezdődik. A C HG jelző (piros) világít, amikor az akkumulátor töltése
folyamatban van, és kikapcsol a töltés befejezésekor. A rendszert az akkumulátor töltése közben is használhatja.
Megjegyzések a BATT/C HG jelzőkről
A rendszer akkumulátorról történő használatakor, a hálózati tápegység kihúzásakor, a BATT jelző (sárga) bekapcsol és a
C HG jelző (piros) kikapcsol.
A rendszer akkumulátorral történő használatakor, ha az akkumulátor kimerül, a BATT jelző (sárga) villog. Ilyen esetben
csatlakoztassa a hálózati tápegységet az akkumulátor feltöltéséhez.
Ha nagyon magas hangerővel hallgat zenét vagy a rendszer hangerőszabályzója a legnagyobb értékre állítja, a BATT
jelző (sárga) villoghat. Ilyen esetben csatlakoztassa a hálózati tápegységet az akkumulátor feltöltéséhez.
A z akkumulátorok élettartama
A teljesen feltöltött akkumulátor használati ideje körülbelül 5 óra.*1 *2
*1A mérés a JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) szabványnak megfelelően
történt. A használati idő mérésekor a BASS BOOST funkció ki volt kapcsolva. Az akkumulátor tényleges élettartama a
hőmérséklet, az iPod vagy audio bemeneti eszköz hangszínszabályzó beállításától függően stb. eltérő lehet.
*2 25°C hőmérsékletű környezetben töltve és használva.
Megjegyzések az akkumulátorról
Az akkumulátor feltöltése körülbelül 10 órát vesz igénybe.
A tápellátás átkapcsolásakor a hálózati tápegység és az akkumulátor között, a hálózati tápegység csatlakoztatásával
vagy leválasztásával, a rendszer hangkimenete rövid időre megszakad. Ez a jelenség nem utal meghibásodásra.
A legnagyobb kimenő teljesítmény a hálózati tápegység leválasztásakor alacsonyabb.
Különösen hideg vagy meleg környezetben elképzelhető, hogy a töltés lassú vagy nem lehetséges. A megfelelő
hőmérséklet tartományban (5−35°C) használja a készüléket.
Legalább kétévente töltse fel az akkumulátort.
Ha az akkumulátor töltöttsége gyorsan lecsökken
Az ismétlődő töltés az idők során az akkumulátor kapacitásának csökkenését eredményezi. Ha az akkumulátor használati
ideje a szokásos idő felére csökken, még teljes feltöltés után is, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony
márkakereskedéssel az akkumulátor cseréjéhez.
A z iPod töltése (csak a hálózati tápegység használatakor)
A rendszert használhatja akkumulátortöltőként is az iPodhoz, ha a tápellátást a hálózati tápegység biztosítja.
A töltés az iPod rendszerhez csatlakoztatásakor kezdődik meg. A töltési állapot megjelenik az iPodon. A részleteket lásd az
iPod kezelési útmutatójában.
A rendszer kijelzései
PO WER kijelző (zöld)
A rendszer bekapcsolásakor bekapcsol, a rendszer kikapcsolásakor kikapcsol.
BOO ST jelző (sárga)
A BA SS BOO ST megnyomásakor be- és kikapcsol.
Amikor be van kapcsolva: a mélyhang hatás kiemelése.
Amikor ki van kapcsolva: normál hangzás.
BATT jelzés (sárga)
Bekapcsol, amikor akkumulátorral használja a rendszert és kikapcsol, amikor a hálózati tápegységgel használja.
Gyorsan villog az akkumulátor kimerülésekor.
C HG jelző (piros)
Az akkumulátor töltésekor bekapcsol, a töltés befejezésekor kikapcsol.
RDP-V20iP-book-hun.indd 7
2011.10.19. 2:43:34
Megjegyzés
Ha a rendszer minden kijelzője gyorsan villog, a rendszer védett módba lép. A részleteket lásd a „Rendszer védelmi
mód” szakaszban.
Távvezérlő
A távvezérlő első használata előtt távolítsa el a szigetelő lapot.
A távvezérlőt fordítsa a készülék (távvezérlés érzékelő)-je felé.
A PO WER kijelző (zöld) villog a távvezérlő jel fogadásakor.
Elképzelhető, hogy egyes gombok nem működnek az AUDIO IN aljzathoz csatlakoztatott hang bemeneti eszköz
lejátszásakor.
A  és VOL + gombokon tapintópont található.
/ (főkapcsoló)*
A rendszer be- és kikapcsolása. A PO WER kijelző (zöld) világít a rendszer bekapcsolásakor.
 (lejátszás/szünet)
iPod lejátszásának megkezdése. Nyomja meg ismét a lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához.
Tartsa nyomva az iPod kikapcsolásához.
 (előre)
Ugrás a következő műsorszámra.
Tartsa nyomva lejátszás közben a kívánt pont megkereséséhez.
Tartsa nyomva szünet üzemmódban és az iPod kijelzőjét figyelve keresse meg a kívánt pontot.
 (vissza)
Visszalépés az előző műsorszámra. Lejátszás közben a jelenlegi műsorszám elejére ugrik vissza. Lejátszás közben az
előző műsorszámra visszalépéshez nyomja meg kétszer.
Tartsa nyomva lejátszás közben a kívánt pont megkereséséhez.
Tartsa nyomva szünet üzemmódban és az iPod kijelzőjét figyelve keresse meg a kívánt pontot.
/
Menüpont vagy műsorszám kiválasztás.
MEN U
Vissza az előző menüre.
Tartsa nyomva a főmenüre visszalépéshez.
EN TER
Kiválasztott menüfunkció végrehajtása vagy a lejátszás elindítása.
BA SS BOO ST
Nyomja meg erős mélyhang hatás eléréséhez. A BOO ST kijelző (sárga) világítani kezd. A hatás kikapcsolásához nyomja
meg ismét a gombot. A kijelző kikapcsol.
RDP-V20iP-book-hun.indd 8
2011.10.19. 2:43:35
VO L +/−
A hangerő beállítása.
Az akkumulátor használatakor nyomja meg a / gombot a rendszer bekapcsolásához. A távvezérlő / gombja csak a
hálózati tápegység alkalmazásakor használható a rendszer bekapcsolásához.
Megjegyzés
Az iPod típusától függően elképzelhető, hogy egyes műveletek eltérőek vagy nem elérhetők.
A lítium elem cseréje
Normál körülmények között az elem élettartama körülbelül 1 év. (Az alkalmazás körülményeitől függően az élettartam
rövidebb lehet.) Ahogy az elem gyengül, a távvezérlő működési tartománya rövidebb lesz. Cserélje az elemet új, CR2025
lítium elemre.
A + oldallal felfelé
Megjegyzés
Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemet, így elkerülheti a kifolyó elektrolit és a
korrózió okozta meghibásodásokat.
Lejátszás iPodról
Kompatibilis iPod/iPhone modellek
Az alábbi iPod/iPhone modellek használhatók (2011. októberi állapot).
Megjegyzés
A használat megkezdése előtt frissítse az iPod/iPhone szoftverét a legújabbra.
iPod touch (4. generáció)
iPod touch (3. generáció)
iPod touch (2. generáció)
iPod nano (6. generáció*)
iPod nano (5. generáció)
iPod nano (4. generáció)
iPod nano (3. generáció)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
* Az iPod nano (6. generáció) nem vezérelhető a távvezérlővel a „MEN U”, „”, „” és „EN TER” megnyomásakor.
Szerzői jogok
Az iPhone, az iPod, az iPod classic, az iPod nano, és az iPod touch az Apple Computer Inc. bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban.
A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” azt jelenti, hogy az adott elektronikai készülék célzottan úgy lett megtervezve,
hogy az iPodhoz, iPhone-hoz hozzákapcsolható legyen, továbbá a termék fejlesztője által igazolt, hogy az Apple által
megkívánt teljesítményeket eléri. Az Apple nem vállal felelőséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és más
szabályzásoknak való megfelelésért. Kérjük, ne feledje, ha ezt a készüléket iPod vagy iPhone eszközzel használja, a
vezeték nélküli teljesítmény változhat.
Megjegyzés
Ez a rendszer nem használható iPad készülékkel.
Egy iPod rendszerre helyezése előtt
Fel kell szerelni az iPod készüléket támogató toldalékot a rendszer dokkolójára. Ellenőrizze az ön iPod készülékével
kompatibilis toldalék számát az alábbiakban, és szükséges esetén cserélje a toldalékot. A toldalék száma a toldalék alján
látható. Alapértelmezésként az „1” számú toldalék van felszerelve.
RDP-V20iP-book-hun.indd 9
2011.10.19. 2:43:35
Példa
A toldalék hátoldala
Toldalék
száma
Kompatibilis iPod
modellek
1
iPod classic (160 GB)
iPhone 3GS
iPhone 3G
2
iPod touch (3. generáció)
iPod touch (2. generáció)
iPod nano (6. generáció)
iPod classic (120 GB)
iPod classic (80 GB)
iPhone 4
3
iPod touch (4. generáció)
iPod nano (5. generáció)
iPod nano (4. generáció)
iPod nano (3. generáció)
Toldalék száma
A toldalék cseréje
1 Húzza meg a toldalék karjait () egymás felé a toldalék aljának kinyúló részeinek eltávolításához
().
2 Fogja meg a toldalék mindkét végét és húzza ki felfelé a toldalékot ().
2
1
1

3 Illessze az új toldalék hátoldalának kinyúló részeit a dokkoló jelzéséhez. A() jelzést illessze a
() előtt.
A toldalék hátoldala







RDP-V20iP-book-hun.indd 10
2011.10.19. 2:43:35
4 Illessze a toldalék aljának kinyúló részeit () a dokkoló megfelelő jelzéseihez és nyomja lefelé.
Lejátszás
1 Csatlakoztasson egy iPod készüléket a rendszerhez.
Az iPod készüléket a dokkoló csatlakozó szögének megfelelően helyezze be.
Megjegyzések
Az iPod csatlakoztatása előtt távolítsa el a burkolatot vagy házat.
Ha az iPod touch vagy iPhone készülék képernyőjén megjelenik egy üzenet, olvassa el az „Az alkalmazásról”
szakaszt.
2 Nyomja meg a / gombot a rendszer bekapcsolásához.
A PO WER jelző (zöld) világítani kezd.
Megjegyzés
Az akkumulátor használatakor a rendszer / gombját nyomja meg a rendszer bekapcsolásához. A távvezérlő /
gombja csak a hálózati tápegység alkalmazásakor használható a rendszer bekapcsolásához.
3 Csökkentse a legkisebbre a rendszer hangerejét a VO L − gomb nyomva tartásával, amíg a PO WER
jelző (zöld) egymás után hármat villan.
4 Nyomja meg a  gombot vagy az iPod kezelőszervét a lejátszás megkezdéséhez.
A rendszerhez csatlakoztatott iPod kezelőszerveinek használatakor tartsa meg kézzel az iPod
készüléket.
Megjegyzés
Az iPod állapotától függően elképzelhető, hogy a távvezérlő  gombja nem működik. Ilyen esetben használja az
iPod kezelőszerveit a lejátszás elindításához.
5 A VO L +/− gombbal állítsa be a hangerőt.
Megjegyzések
A rendszer kizárólag az iPod audiolejátszás funkcióját támogatja.
Az iPod touch/iPhone nem működik, amíg nem kapcsolja be. A használat előtt ne feledje bekapcsolni az iPod touch/
iPhone készüléket.
A csatlakoztatott iPod készüléktől függően zajt hallhat a hangerő beállításakor.
Ha az iPod akkumulátorának töltöttsége nagyon alacsony, a használat megkezdése előtt töltse egy ideig.
Az iPod behelyezésekor tartsa meg erősen a rendszert.
A rendszer szállításakor távolítsa el az iPod készüléket.
Az iPhone csengőhang vagy alkalmazások hangereje eltérő lehet az iPhone zenelejátszásának hangerejétől. A részleteket
lásd az iPhone kezelési útmutatójában.
A Sony nem vállal felelősséget, amennyiben egy iPod készülékre rögzített adatok elvesznek vagy megsérülnek, amikor
az iPod csatlakoztatva van ehhez a rendszerhez.
Az iPod használatának környezeti feltételeinek részleteit az Apple Inc. honlapján olvashatja el.
Hasznos tanács
Az iPod használható a rendszer hangerejének beállításához. Az iPod rendszerből történő eltávolításakor az iPod
hangereje visszaáll a csatlakoztatás előtt beállított értékre.
A z iPod eltávolítása a rendszerből
Az iPod eltávolításakor kézzel tartsa meg a rendszert.
Megjegyzés
Egy iPod eltávolításakor húzza ki azt a rendszerből a dokkoló csatlakozó állásával megegyező szögben.
Külső készülékek csatlakoztatása
Az iPod készüléktől eltérő audio bemeneti eszköz csatlakoztatásával is hallgathat zenét.
Megjegyzések
Csökkentse le a rendszer hangerejét az audio bemeneti eszköz csatlakoztatása előtt.
A (külön megvásárolható) sztereó mini vezeték alakjától függően elképzelhető, hogy a vezeték csatlakozója nem
illeszkedik az AUDIO IN aljzathoz. Ne erőltesse a csatlakozót, mert a rendszer meghibásodhat.
1 A (külön megvásárolható) audio bemeneti eszközt sztereó mini vezetékkel csatlakoztassa a rendszer
hátoldalán lévő AUDIO IN csatlakozóhoz.
RDP-V20iP-book-hun.indd 11
2011.10.19. 2:43:35
2 Nyomja meg a / gombot a rendszer bekapcsolásához.
A PO WER jelző (zöld) világítani kezd.
Megjegyzés
Az akkumulátor használatakor a rendszer / gombját nyomja meg a rendszer bekapcsolásához. A távvezérlő /
gombja csak a hálózati tápegység alkalmazásakor használható a rendszer bekapcsolásához.
3 Csökkentse a legalacsonyabbra a rendszer hangerejét a VO L − gomb nyomva tartásával, amíg a
PO WER jelző (zöld) egymás után hármat villan.
4 Az audio bemeneti eszköz kezelőszerveivel indítsa el a lejátszást.
A lejátszási művelet az audio bemeneti eszköztől függően eltérő. A részleteket lásd az audio
bemeneti eszköz kezelési útmutatójában.
5 Állítsa be a hangerőt.
Állítson be közepes hangerőt az audio bemeneti eszközön, majd végezze el a rendszer hangerőbeállítását a
VO L +/− gombokkal.
Megjegyzések
Egy az AUDIO IN aljzathoz csatlakoztatott audio bemeneti eszköz lejátszásakor állítsa le a lejátszást az iPod készüléken
és távolítsa el azt a rendszerből.
Ha az AUDIO IN aljzathoz rádiót csatlakoztat, elképzelhető, hogy a rádiójelek vétele nem megfelelő, vagy a vételi
minőség jelentős mértékben romlik.
Válassza le a sztereó mini vezetéket a rendszerről, ha nem használja. A sztereó mini vezeték csatlakoztatva hagyása zajt
eredményezhet.
A z alkalmazásról
Az iPod touch és iPhone készülékek dokkoló alkalmazása elérhető az Apple App Store-ban.
Keresse a „D-Sappli” opciót és töltse le az ingyenes alkalmazást, hogy többet tudjon meg a funkciókról.
Jellemzők:
A D-Sappli két időzítő funkciót tartalmaz: zenelejátszás időzítő és kikapcsolás időzítő.
A zenelejátszás időzítő lehetővé teszi a kívánt zene lejátszását vagy a lejátszás szüneteltetését a kívánt időpontban.
A kikapcsolás időzítő lehetővé teszi egy időtartam megadását, amikor a zene lejátszása kikapcsol.
A zenelejátszás időzítő és a kikapcsolás időzítő együttműködik a készülék energiaellátásával.
A D-Sappli tartalmaz egy órakijelzés nagyítás funkciót is.
Megjegyzések
Ha nincs letöltve az iPod touch/iPhone készülékre az ezzel a rendszerrel való csatlakoztatáshoz szükséges alkalmazás,
megjelenik egy üzenet, amely a D-Sappli letöltésére figyelmeztet.
A figyelmeztető üzenet kikapcsolásához kapcsolja ki az alkalmazás csatlakoztatás funkcióját.
Az alkalmazás csatlakoztatás funkciójának kikapcsolása: csatlakoztassa a hálózati tápegységet, majd a / gombbal
kapcsolja be a rendszert. Távolítsa el az iPod touch/iPhone készüléket a rendszerből, majd tartsa nyomva a  gombot
a rendszeren legalább 2 másodpercig, miközben a távvezérlőt a rendszer (távvezérlés érzékelő)-je felé irányítja és
megnyomja a VO L − gombot a távvezérlőn. A PO WER jelző (zöld) két másodpercig gyorsan villog.
Az alkalmazás csatlakoztatás funkció visszakapcsolása: ismételje meg a fenti lépéseket. A PO WER jelző (zöld) két
másodpercig lassan villog.
A készülék végső megsemmisítésekor
Ha a jövőben megsemmisíti a rendszert, kérjük, környezetvédelmi okokból hasznosítsa újra a beépített akkumulátort. Az
újrahasznosításkor tartsa be az ország/régió törvényeit és előírásait. A következők szerint távolítsa el az akkumulátort a
rendszerből:
1 Távolítsa el a gumi lábakat és csavarokat a rendszer aljáról, és nyissa ki az alsó burkolatot.
RDP-V20iP-book-hun.indd 12
2011.10.19. 2:43:35
2 Húzza ki az akkumulátort felfelé, majd válassza le az akkumulátor csatlakozóvezetékét.
A csatlakozó leválasztásakor ügyeljen, hogy a csatlakozót fogja meg, ne a vezetéket.
Megjegyzések
Az akkumulátor eltávolítása előtt működtesse a rendszert az akkumulátorról, a hálózati tápegység csatlakoztatása nélkül,
és a lehető legjobban merítse le az akkumulátort.
Kapcsolja ki a rendszert és válassza le a hálózati tápegységet az akkumulátor eltávolítása előtt.
A csavarokat csak a rendszer megsemmisítésekor távolítsa el.
RDP-V20iP-book-hun.indd 13
2011.10.19. 2:43:35
RDP-V20iP-book-hun.indd 19
2011.10.19. 2:43:36
© 2011 Sony Corporation
RDP-V20iP-book-hun.indd 20
Printed in Czech Republic (EU)
2011.10.19. 2:43:36
Download PDF

advertising