Sony | SS-NA2ES | Sony SS-NA2ES Földre helyezhető sztereó hangsugárzó Használati útmutató

4-267-166-11(2) (HU)
Hangsugárzórendszer
SS-NA2ES
Kezelési útmutató
© 2012 Sony Corporation
Magyar
Európában vásárolt készülék esetén
Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az európai uniós
irányelveket alkalmazó országokban eladott berendezésekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan)
gyártotta vagy gyártatta. Az európai uniós szabályozás szerinti termékmegfelelőséggel
kapcsolatban kérdéseket a hivatalos képviselőhöz lehet intézni a következő címen:
Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország).
A szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyekben forduljon a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (Az Európai Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező országokra érvényes.)
Ez a készüléken vagy annak csomagolásán szereplő szimbólum azt jelzi,
hogy a terméket tilos háztartási hulladékként kezelni. Kérjük, hogy ehelyett
az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és
az emberi egészség károsodását, amely a hulladékkezelés helyes módjának figyelmen kívül
hagyása esetén állna fenn. Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a természeti erőforrások
megőrzését. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illetően
forduljon a helyi önkormányzathoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.
 A hangsugárzók részeinek bemutatása
Elülső
Felhelyezett ráccsal*1
Hátsó
Kiegészítő magassugárzó
egység
Nyílás (felső)
Fő magassugárzó
egység
Középsugárzó egység
Burkolat
Rács
Mélysugárzó egység
Nyílás (alsó)*2
Csatlakozók
Előlap
Kúptalpak
 A hangsugárzók beállítása
 Erősítőcsatlakozások
C
A
Bal oldali
hangsugárzó
B
45 - 60°
Jobb oldali
hangsugárzó
Jobb oldali
hangsugárzó
Bal oldali
hangsugárzó
Rögzítőelem
B
Erősítő
Hallgatási hely
Hangsugárzókábelek
(külön megvásárolható)
Hangsugárzókábelek
(külön megvásárolható)
 A hangsugárzók részeinek bemutatása
Csatlakoztatás az erősítőhöz
A csatlakoztatás előtt kapcsolja ki az erősítőt.
Megjegyzések a használatról
 Ne érintse meg egyik hangsugárzóegység membránját se.
 A burkolatok színe és megjelenése (erezetének mintája) eltérhet egymástól, mivel valódi
fából készültek. A megvilágítási körülményektől függően a burkolatok másként
nézhetnek ki, azonban ez nem utal károsodásra.
 Ne helyezzen tárgyat vagy a kezét a burkolat hátulján található (alsó vagy felső) nyílásba.
 Ha idegen tárgy van a nyílásban, ne próbálja meg saját maga kiszedni. Forduljon
a legközelebbi Sony márkaképviselethez.
 A talpak menettel rendelkeznek. Győződjön meg róla, hogy a talpak nincsenek kilazulva.
Ha ki vannak lazulva, szorítsa meg őket az óramutató járásával megegyező irányban
való elfordításukkal.
A rács felhelyezése előtt ellenőrizze, hogy megfelelő irányban áll-e. A felhelyezéskor
a láb felett nyomja meg a biztonságos rögzítéshez. Ha a rács kiáll (nem jön le), nyomja
teljesen be. A rácsokat akkor is ajánlott felhelyezni, ha a hangsugárzókat nem használja,
mivel megvédik őket a sérüléstől. A hangsugárzók hangja felszerelt ráccsal is kiváló,
azonban az eltávolításukkal még jobb teljesítmény érhető el. A rács eltávolításakor
ügyeljen rá, nehogy túlságosan meghajlítsa vagy eldeformálja.
A hátoldali alsó nyílás a középponttól kissé jobbra található.
*1
*2
 A hangsugárzók beállítása
A
A hangsugárzók és a hallgatási hely közötti távolságot úgy állítsa be, hogy kisebb
legyen, mint a hallgató távolsága az egyes hangsugárzóktól.
B
A hangsugárzók a hallgatási helytől egyforma távolságra helyezze.
C
A hangsugárzókat a faltól legalább 50 cm-nyire helyezze el.
A hangsugárzók elhelyezése az egyik legfontosabb tényező a minőségi hangzás elérésében.
A hangsugárzók elhelyezésénél tartsa be az alábbiakat, ha szeretné maximálisan kihasználni
a hangsugárzó karakterisztikáját:
 A hangsugárzókat lapos, szilárd talajra helyezze.
 Győződjön meg róla, hogy a talpak nincsenek kilazulva.
 Helyezze a hangsugárzókat egy tömör fal közelébe úgy, hogy legfeljebb 50 cm-re
legyenek a faltól.
 A hangsugárzókat azonos akusztikai környezetbe helyezze (azaz ugyanabba a szobába).
 A hangsugárzókat úgy helyezze, el hogy a magassugárzók ülve fülmagasságban legyenek.
 A hangsugárzókat a hallgatási helytől egyforma távolságra helyezze.
 Ha nem tudja elég távolra helyezni a hangsugárzókat, kissé fordítsa kifelé őket.
Hasonlóképpen, ha a hangsugárzókat egymástól több mint 2 méterre kell elhelyezni,
a hatásosabb sztereó hangzás érdekében fordítsa őket kissé befelé.
Ne helyezze a hangsugárzókat a következő helyekre:
 Nagy hőmérsékletnek vagy közvetlen napsütésnek kitett helyek
 Sok pornak és kosznak kitett helyekre
 Nagy páratartalomnak kitett helyekre
 Jelforrások (CD-lejátszó, lemezjátszó stb.) közelébe
 Mágneses kártyák (bankkártyák, utazási bérletek stb.) közelébe
A mágneses kártyák megsérülhetnek a hangsugárzóegységekben lévő mágnesek miatt.
 Televízió közelébe
A hangsugárzók nem rendelkeznek mágneses árnyékolással. Emiatt ha a hangsugárzókat
katódsugárcsöves televízió közelébe helyezi, a televízió képernyőjén a színek
elmosódhatnak.
 Erősítőcsatlakozások
Az erősítő és a hangsugárzókábelek kiválasztása
Az alábbi feltételeknek megfelelő erősítőt és hangsugárzókábeleket válasszon
(nem tartozékok).
Az erősítő kiválasztásához:
Az erősítő impedanciája legyen 4 ohm. A túlzott hangerő kárt tehet a hangsugárzókban,
ezért figyeljen az erősítő hangerőszabályzójának állására, és kerülje a túl erős jel bevitelét.
A hangsugárzókábelek használatának feltételei (egy pár)
A jó hangminőség érdekében a lehető legrövidebb hangsugárzókábeleket használja,
lehetőleg úgy, hogy mindkét végük az alábbiak szerint legyen előkészítve:
 10 mm hosszan csupaszítsa le a kábelt a legfeljebb 4,5 mm átmérőjű eréig,
a + és - pólusú végein
A kábel lecsupaszított ere idővel oxidálódhat. Ilyen esetben csatlakoztassa újra
a hangsugárzókábeleket, miután a kábelt újra lecsupaszította, hogy mindkét
végén új érintkezési részt kapjon. Ezzel jobb hangminőség biztosítható.
 Késélcsatlakozókkal (legalább 8 mm-es belső átmérő és legfeljebb 12 mm-es
külső átmérő)
Csatlakoztassa a jobb hangsugárzó csatlakozóit az erősítő jobb hangsugárzó-csatlakozóihoz,
a bal hangsugárzó csatlakozóit pedig az erősítő bal hangsugárzó-csatlakozóihoz.
Megjegyzés
Szorítsa meg az összes rögzítőelemet. Ajánlott időről időre ellenőrizni, hogy nem
lazultak-e ki a rögzítőelemek.
Öregedés
A hangsugárzók a legjobb teljesítményt csak bizonyos idő után érik el. A bejáratáshoz
használja a hangsugárzókat normál hangerőn körülbelül 10 órán keresztül.
Műszaki adatok
Hangsugárzórendszer
Névleges impedancia
Maximális bemeneti teljesítmény
Érzékenység
Frekvenciaátvitel
Méretek (sz/ma/mé)
Tömeg
3 utas, 6 meghajtós hangsugárzórendszer,
bass reflex funkció
Mélysugárzó: 165 mm-es, kúp típusú (2)
Középsugárzó: 130 mm-es, kúp típus (1)
Magassugárzó: Fő magassugárzó, 25 mm-es,
félgömb típusú (1)
Kiegészítő magassugárzó, 19 mm-es,
félgömb típusú (2)
4Ω
100 watt
90 dB (2,83 V, 1 m)
45 Hz – 45 000 Hz
Kb. 255 × 990 × 415 mm
Kb. 32 kg
Mellékelt tartozékok
Törlőkendő (1)
Hangsugárzóegység
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Óvintézkedések
Erősítő vagy jelforrás be- vagy kikapcsolása előtt
Állítsa az erősítő hangerejét a lehető legkisebbre.
Ha a basszus nem hallható, vagy a hangszerek fónikus pozíciója
határozatlan
Ügyeljen rá, hogy a hangsugárzókábeleket a megfelelő polaritású hangsugárzócsatlakozóhoz (+/–) csatlakoztassa.
A burkolat tisztítása
 Ne használjon semmilyen semleges oldószert, benzint vagy alkoholt, mert ezek kárt
tehetnek a burkolat felületében.
 A burkolat fényességének tartós megőrzése érdekében először törölje le róla a port
puha kefével vagy tollporolóval, majd törölje le a burkolatot a mellékelt törlőkendővel.
(Ne használjon semmilyen súrolókefét vagy súrolószivacsot.)
 Az ujjlenyomatokat és zsírfoltokat óvatosan törölje le a mellékelt törlőkendővel.
 Ha a foltokat nehéz eltávolítani, törölje le őket szappanos vízzel megnedvesített,
majd kifacsart puha anyaggal.
 Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a burkolatban.
 A mellékelt törlőkendő mosható és többször használható.
A hangsugárzók károsodásának megelőzése érdekében
Ne szerelje szét és ne módosítsa a hangsugárzóegységeket, a hálózati áramköröket
vagy a burkolatot.
Az áramkörök károsodásának megelőzése érdekében
Ne adja meg forrásként folyamatosan az alábbi jeleket:
 FM adók közötti zaj
 Elektronikus hangszerek nagyfrekvenciás jelei
 Magnócsévélés hangos és nagyfrekvenciás jelei
Download PDF

advertising