Sony | SS-FRF3H | Sony SS-FRF3H Használati útmutató

A Hangsugárzó vezeték (10 m)
O
B Asztali állvány talp
O
Hasznos tudnivaló
C Asztali állvány burkolat
O
D Csavarok (M5) × 1
O
A fekete vagy a fekete csíkkal jelölt vezeték polaritása
általában negatív (−), és ezt a negatív (−) hangsugárzó
aljzathoz kell csatlakoztatni.
E Csavarok (M3,5) × 4
O
F Párnák × 4
O
G Hátsó talpak × 2
O
O
Az üzemeltetéssel kapcsolatban
Ez a hangsugárzó-rendszer mágnesesen árnyékolt, így
a hangsugárzók közel helyezhetők a tv-készülékhez. A
tv-készülék típusának függvényében azonban előfordulhat,
hogy némi színhiba ilyen esetben is észlelhető a tvképernyőn.
Amennyiben színrendellenességet
tapasztal…
 Kapcsolja ki a tv-készüléket, majd 15–30 perc múlva
kapcsolja be újból.
Amennyiben ismét színrendellenességet
tapasztal…
 Helyezze távolabb a hangsugárzókat a tv-készüléktől.
Az asztali állvány felszerelése (A)
1
2
3
4
Az elhelyezésről
• Ne állítsa a hangsugárzókat lejtős felületre.
• Ne tegye a hangsugárzókat olyan helyre, ahol:
– Túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletnek
vannak kitéve.
– Por vagy piszok hatásának vannak kitéve.
– Magas páratartalomnak vannak kitéve.
– Rázkódásnak vannak kitéve.
– Közvetlen napfénynek vannak kitéve.
• Ha a hangsugárzókat speciálisan kezelt (viaszolt,
olajozott, polírozott stb.) padlóra helyezi, ügyeljen arra,
hogy foltosodás vagy elszíneződés léphet fel.
A burkolat tisztítása
Vízzel vagy kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített
puha ronggyal tisztíthatja meg a hangsugárzók burkolatát.
Erősítse a párnákat F az asztali állvány burkolatára
C.
Fűzze át a hangsugárzó vezetéket A az asztali
állvány-talp B és az asztali állvány burkolat
C megfelelő furatán, majd csatlakoztassa a
hangsugárzóhoz.
A csavarok (M5) C segítségével erősítse az asztali
állvány burkolatot D a hangsugárzóhoz.
Erősítse az asztali állvány-talpat B az asztali állvány
burkolathoz C az M3,5 csavarok E segítségével.
A fali tartókonzol felszerelése (B)
A hangsugárzót a falra is felszerelheti.
1
2
3
Akusztikus gerjedés esetén
Helyezze máshova a hangsugárzókat, vagy halkítsa le az
erősítőt.
G
A-2
A-3
A-4
B-3
B-4
Párna
A hangsugárzók elhelyezése
Párna
4
Készítsen elő olyan csavarokat (nem mellékelt
tartozék), melyek megfelelnek a hangsugárzó
hátoldalán lévő furatnak.
Csavarozza be a csavarokat a falba. A csavarok kb.
7–10 mm-re álljanak ki a falból.
Csatlakoztassa a hangsugárzó vezetéket a
hangsugárzó csatlakozóhoz, majd erősítse a
mellékelt talpakat G a hangsugárzóra.
Akassza fel a hangsugárzókat a csavarokra.
Megjegyzések
• A fal anyagának és teherbírásának megfelelő csavarokat
használjon. Mivel a gipszkarton falak rendkívül
törékenyek, a csavarokat csavarozza be egy tartólécbe,
majd azt erősítse fel a falra. A hangsugárzókat
függőleges, síkfelületre, lehetőleg a fal megerősített
részére kell felszerelni.
• A fal anyagával és a használandó csavarokkal
kapcsolatban keressen fel egy szaküzletet, vagy
szakképzett szerelőt.
• A Sony nem vállal felelősséget a szakszerűtlen
felszerelésből (pl. nem megfelelő teherbírású fal vagy
szakszerűtlen csavarozás stb.), a termék helytelen
használatából vagy természeti csapásokból eredő
személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.
Minden hangsugárzó nézzen a hallgatási pozíció felé.
A jobb térhatás érdekében a hangsugárzókat egyforma
távolságban helyezze el a hallgatási pozíciótól.
B-1
A hangsugárzók elhelyezése opcionális
állvány segítségével (E)
A hangsugárzók rugalmasabb elhelyezése és pozícionálása
érdekében használja az opcionális WS-FV11, WS-FV20,
WS-FV10C, WS-FV10D, WS-WV10D állványt (egyes
országokban nem kapható).
B-2
4,6 mm
hosszabb mint
4 mm
Megjegyzés
Ha az opcionális hangsugárzó állványt használja, ügyeljen
arra, hogy az állványba nem szabad belekapaszkodni vagy
nekidőlni, mert az állvány felborulhat.
Furat a hangsugárzó hátulján
csavar (nem mellékelt tartozék)
e
Ha színrendellenességet tapasztal a közeli
televízió képernyőjén
F
e
• A hangsugárzókat nem szabad folyamatosan a megadott
maximális terhelhetőséget meghaladó teljesítményen
működtetni.
• Ha a hangsugárzó vezetékeket nem megfelelő polaritással
csatlakoztatja, nem lesznek mélyhangok, és a hangszerek
pozíciója összemosódik.
• Ha a hangsugárzó csatlakozó aljzatoknál összeérnek a
hangsugárzó vezetékek csupasz szálai, rövidzárlat léphet fel.
• Csatlakoztatás előtt kapcsolja ki az erősítőt a hangsugárzó
rendszer károsodásának megelőzése érdekében.
E
Az egyes hangsugárzók elhelyezése (D)
Összeállítás
Előírások
A-1
e
Ez az útmutató a Sony SS-FRF3H mikro szatellit
hangsugárzó-rendszer leírását tartalmazza.
Ha ezt a hangsugárzót az SA-FT3H rendszerrel együtt
használja, 6.1 csatornás hangsugárzó-rendszeren keresztül
szólaltathatja meg a többcsatornás térhangot.
Fali
tartókonzol
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzók pozitív (+) és negatív
(−) aljzatai az erősítő megfelelő pozitív (+) és negatív (−)
aljzataihoz csatlakozzanak.
• A hangsugárzó csatlakozóaljzatok leszorító csavarjait
szorítsa meg, mert a laza csavarok zaj forrásai lehetnek.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozások szorosak legyenek.
A csupasz hangsugárzó vezetékek egymással történő
érintkezése rövidzárlatot okozhat.
• Az erősítő oldali csatlakozásokkal kapcsolatos részletek
tekintetében olvassa el az erősítő kezelési útmutatóját.
e
A kezelési útmutatóról
D
10 mm
hosszabb mint
30 mm
4,6 mm
Hátsó talpak
7–10 mm
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony SS-FRF3H
típusú mikro szatellit hangsugárzó-rendszer az IpM-BkM.
2/1984. (III. 10.) számú együttes rendeletben előírtak
szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.
Furat a hangsugárzó
hátulján
SS-FRF3H
Hangsugárzó rendszer
2-utas, mágnesesen árnyékolt
Hangsugárzó egységek
Mélysugárzó: 10 cm, kónuszos
Magassugárzó: 2,5 cm,
szimmetrikus dóm típusú
Doboz típusa
Basszreflex
Névleges impedancia
8 ohm
Maximális terhelhetőség
Maximális
bemenőteljesítmény:
C
D
E
Középső
e
Mélyhangsugárzó
e
E
110 W
Első (Bal)
E
Első (Jobb)
30
Érzékenység
84 dB (1 W, 1 m)
Frekvenciamenet
140–50 000 Hz
Méretek (szé/ma/mé)
asztali állvánnyal
Kb. 120 × 360 × 32 mm
Kb. 120 × 372 × 32 mm
(az alap átmérője: 190 mm)
Tömeg
asztali állvánnyal
10 mm
Kb. 0,9 kg
Kb. 0,95 kg
Mellékelt tartozékok
Hangsugárzó vezeték (10 m) (1)
Asztali állvány-talp (1)
Asztali állvány burkolat (1)
Csavar (M5) (1)
Csavarok (M3,5) (4)
Párnák (4)
Hátsó talpak (2)
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
E
100
e
e
30
100
Hátsó (Bal)
Hátsó (Jobb)
E
Hátsó center
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
zst17201
© 2005 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
Elhelyezési lehetőség
Asztali
állvány
C
Megjegyzések (C)
E rendszer hangsugárzóit 2 különböző módon helyezheti
el: asztali állványon vagy fali tartókonzolon. A szükséges
tartozékokat az alábbi táblázatokban tekintheti át.
Első/hátsó hangsugárzó (az első és hátsó
hangsugárzók között nincs különbség)
Mellékelt tartozékok
B
E
H
A
Csatlakoztassa a hangsugárzó-rendszert az erősítő
hangsugárzó csatlakozóaljzataihoz C.
Ellenőrizze, hogy minden komponens (a mélyhangsugárzó
is) ki legyen kapcsolva a csatlakoztatás megkezdése előt
E
SS-FRF3H
A mellékelt tartozékok és az
elhelyezési lehetőségek
A hangsugárzó csatlakoztatása
E
Mikro szatellit
hangsugárzó-rendszer
Ne használjon semmilyen súrolóeszközt, súrolószert vagy
maró oldatokat, mint például alkohol vagy benzin.
Amennyiben olyan problémája vagy kérdése van a
hangsugárzó-rendszerrel kapcsolatban, melyet nem
tárgyaltunk ebben a leírásban, kérjük, keresse fel a vásárlás
helyét.
E
2-631-723-11(2)
Download PDF

advertising