Sony | BDV-E4100 | Sony BDV-E4100 Sistem Home Cinema Blu-ray cu Bluetooth® Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Sistem Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre
>Ascultare cu o singură atingere prin intermediul Bluetooth®
>Simţiţi atmosfera de pe stadion acasă
>Experienţă în Full HD 3D
RO
Începeţi aici
Ghid de pornire rapidă
BDV-E6100
BDV-E4100
BDV-E3100
BDV-E2100
BDV-E6100
BDV-E4100
BDV-E3100
BDV-E2100
1
2
Conţinutul cutiei/Configurarea boxelor
BDV-E6100




Conectarea televizorului



BDV-E4100


3
Conectarea altor dispozitive
4
Configurarea simplă de pe ecran
5
Redarea şi utilizarea altor funcţii





BDV-E3100

 

 

 

BDV-E2100
 



Unitate principală

Boxe frontale

Boxe surround

Boxă centrală

Subwoofer
Telecomandă
Conţinutul cutiei
Capace pentru partea de
dedesubt a boxelor
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))
Şuruburi
(mari)
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))
Baterii R6 (dimensiune AA) (2)
Antenă cu fir pentru FM (aeriană)
Şuruburi
(mici)
(BDV-E6100 (16) /BDV-E4100 (8))
03
1
Începeţi prin a poziţiona boxele
conform etichetelor de pe panoul
din spate. 
De asemenea, puteţi monta
boxele pe poziţia ALL FRONT .
Pentru mai multe detalii, accesaţi:
http://support.sony-europe.com/

SUBWOOFER
SUR L
FRONT L
FRONT R
SUR R

SUBWOOFER
FRONT L
FRONT R
CENTER
Unitate principală
CENTER
SUR L
04
SUR R
Unitate principală
Apoi, conectaţi boxele la unitatea
principală.
În cazul lui BDV-E690/BDV-E490,
pentru asamblarea boxelor,
consultaţi „Ghidul de instalare
a boxelor” furnizat.
05
2
Pentru a vă bucura de imagine şi
sunet de înaltă calitate, realizaţi
conexiunea cu ajutorul unui
cablu HDMI de mare viteză 
(nefurnizat).
Dacă televizorul dumneavoastră
nu este prevăzut cu o mufă HDMI
ARC, aveţi nevoie şi de un cablu
digital optic  (nefurnizat)
pentru a asculta sunetul de la
televizor prin boxele sistemului.


06
3
Pentru a conecta set top
box-ul, consola de jocuri sau
receptorul de satelit digital,
realizaţi conexiunea audio la
unitatea principală printr-un
cablu digital optic  (nefurnizat).
Independent, realizaţi o conexiune
video către televizor.
Pentru radio FM, conectaţi
antena cu fir (aeriană) furnizată
şi extindeţi-o pentru a obţine
cea mai bună recepţie. 


07
3
Vă puteţi conecta la Internet şi
la serviciile reţelei de domiciliu
printr-o reţea LAN wireless
sau printr-un cablu LAN 
(nefurnizat).
Setările de reţea pot fi găsite în
meniul de pornire (pagina 12).
Pentru mai multe detalii, accesaţi:
http://support.sony-europe.com/
Conectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea)  la o priză de
perete (reţea).


08
La un router de bandă largă
4
Pentru a pregăti sistemul de
utilizare, parcurgeţi setările
iniţiale rapide de pe ecran cu
ajutorul telecomenzii furnizate.
Această procedură ar trebui să
dureze numai câteva minute.
Apăsaţi / pentru a porni
sistemul. Pe afişajul panoului
frontal va apărea „SETUP”.
După ce apare pe ecran [Easy
Initial Settings are complete.]
(Setările iniţiale rapide sunt
finalizate.), selectaţi [Finish]
(Terminare), iar sistemul este
gata de utilizare.
Dacă nu este afişat ecranul de
configurare, selectaţi intrarea AV
corectă din televizor.
/
///,
09
5
Pentru a reda un disc, apăsaţi ,
apoi plasaţi-l pe tava discului.
Apăsaţi din nou  pentru
a închide tava discului.
Dacă redarea nu porneşte
automat, selectaţi din
categoria [Video], [Music]
(Muzică) sau [Photo]
(Fotografie) şi apăsaţi .

10

Puteţi asculta muzică pe
smartphone etc. prin intermediul
comunicaţiei Bluetooth
a sistemului.
Puteţi cupla/conecta dispozitivul
Bluetooth:
 apăsând pe butonul
BLUETOOTH sau
 utilizând funcţia NFC (doar
pentru dispozitive compatibile
NFC). Descărcaţi aplicaţia şi
ţineţi, pur şi simplu, dispozitivul
lângă marca N de pe unitatea
principală. Pentru mai multe
detalii, accesaţi:
http://support.sony-europe.com/


BLUETOOTH
11
Pentru a accesa mai multe caracteristici,
apăsaţi pe HOME.
Exemple:
 Ascultaţi radio prin boxele sistemului
 Presetaţi posturi de radio
 Accesaţi conţinut de pe Internet
 Redaţi fişiere de pe dispozitivul
USB conectat





Puteţi efectua
setări de reţea prin
intermediul acestui
meniu, atunci când
unitatea principală
este conectată la un
router de bandă largă.
12




HOME
Presetarea posturilor de radio
1 Apăsaţi repetat pe FUNCTION,
până când pe afişajul panoului
frontal apare „FM”.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat
TUNING +/– până când începe
scanarea automată.
3 Apăsaţi OPTIONS.
4 Apăsaţi / pentru a selecta
[Preset Memory] (Presetare
memorie), apoi apăsaţi .
FUNCTION
5 Apăsaţi / pentru a selecta
numărul de presetare dorit,
apoi apăsaţi .
///,
6 Pentru a memora alte posturi,
repetaţi Paşii de la 2 la 5.
OPTIONS
Selectarea unui post presetat
1 Apăsaţi repetat pe FUNCTION,
până când pe afişajul panoului
frontal apare „FM”.
2 Apăsaţi în mod repetat
PRESET +/– pentru a selecta
postul presetat.
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
13
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinaţi una dintre
următoarele dificultăţi, utilizaţi acest ghid de depanare pentru
a încerca să remediaţi problema înainte de a apela la reparaţii.
De asemenea, consultaţi Instrucţiunile de operare de pe
următorul site Web: http://support.sony-europe.com/
Alimentarea nu porneşte.
 Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare CA
(de la reţea) la priza de perete (reţea).
Sistemul nu funcţionează normal.
 Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) de la priza
de perete şi reconectaţi-l după câteva minute.
Sistemul nu scoate sunetul programului TV atunci când este
conectat la un set top box.
 Verificaţi conexiunile.
 Selectaţi intrarea corectă a sistemului la care este conectat
set top box.
Nu se redă un disc.
 Codul de regiune al discului nu se potriveşte cu cel
al sistemului.
 Umezeala a produs condens pe lentilele din interiorul unităţii
principale. Scoateţi discul şi lăsaţi unitatea principală pornită
timp de aproximativ o jumătate de oră.
 Discul nu este finalizat corect.
14
Reducerea consumului de putere la mai puţin
de 0,3 W în modul Standby
Apăsaţi HOME şi apoi apăsaţi /// pentru a selecta [Setup]
(Configurare). Asiguraţi-vă că sunt efectuate setările următoare:
 Selectaţi [System Settings] (Setări sistem) > [HDMI Settings]
(Setări HDMI) > [Control for HDMI] (Comandă HDMI), apoi setaţi
[Control for HDMI] (Comandă HDMI) la [Off ] (Dezactivat).
 Selectaţi [System Settings] (Setări sistem) > [Quick Start Mode]
(Mod Pornire rapidă), apoi setaţi [Quick Start Mode] (Mod
Pornire rapidă) la [Off ] (Dezactivat).
 Selectaţi [Network Settings] (Setări reţea) > [Remote Start]
(Pornire de la distanţă), apoi setaţi [Remote Start]
(Pornire de la distanţă) la [Off ] (Dezactivat).
15
Acest ghid de pornire rapidă
economiseşte hârtie
Pentru a conserva resursele naturale, Sony a redus drastic utilizarea hârtiei şi nu mai include
manuale imprimate complete. Totuşi, instrucţiunile de utilizare complete şi multe altele pot
fi găsite online:
http://support.sony-europe.com/
4-446-740-11(1) (RO)
2013 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising