Sony | BDV-E380 | Sony BDV-E380 E380 3D Blu-ray Disc™/ DVD 5.1ch Home Cinema Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

(1)
Pentru detalii, consultaţi Instrucţiunile de utilizare.
4-261-416-11(1) (RO)
Ghid de configurare rapidă
BDV-E980/E880/E380
©2011 Sony Corporation
1
2-A
Conectarea difuzoarelor
Conectarea cu cabluri HDMI (recomandată)
Pentru BDV-E980/E880 este necesară asamblarea difuzoarelor. Consultaţi „Ghidul de instalare a difuzoarelor” furnizat.
Pentru conectarea cu cabluri video în loc de cabluri HDMI, consultaţi „2-B Conectarea cu cabluri video” de pe verso.
Pentru a conecta cablul difuzorului la difuzor
Conectarea televizorului
Conectaţi cablul, astfel încât manşonul colorat al cablului să se potrivească cu culoarea etichetei de pe spatele difuzorului.
Pentru BDV-E880/E380, această conexiune
nu este necesară pentru subwoofer.
HDMI IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Televizor
Spatele sau partea de dedesubt
a difuzorului
Cablu optic digital*2
Faceţi această conexiune pentru a asculta sunetul
televizorului prin intermediul sistemului.
Această conexiune nu este necesară dacă televizorul
dumneavoastră este compatibil cu funcţia Audio
Return Channel (ARC).
Cablu HDMI*1
Conectaţi cablurile difuzoarelor pentru a se potrivi culorilor mufelor SPEAKERS de pe unitate.
Panoul din spate al unităţii principale
Spatele unităţii principale
PB/C
Y
VIDEO
KERS
SPEA
R
TR
FRON
TL
FRON
SUR R
OOFE
SUBW
B
OUT
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
Mov
L
DIGITAL IN
OPTICAL
AUDIO IN
ER
CENT
OUT
SUR L
IN 2
TV
VIDEO OUT
AUDIO
Conectarea set-top box-ului
Albastru
Roşu
IN 1
R
Verde
Alb
ARC
Dacă nu utilizaţi un set-top box, treceţi la „3 Efectuarea „Easy Setup” (Configurare simplă)” de pe verso.
Pentru a asculta sunet de la set-top box, apăsaţi în mod repetat pe FUNCTION pentru a selecta „HDMI 1”.
Gri
HDMI OUT
Set-top box
SUBWOOFER
CENTER
FRONT R
Cablu HDMI*2
FRONT L
Unitate
principală
SUR R
Spatele unităţii
principale
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
SUR L
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
*1 Un cablu HDMI de mare viteză este furnizat doar cu modelele pentru Singapore şi Taiwan.
*2 Nefurnizat.
BDV-E380 este modelul utilizat pentru ilustrare.
Continuaţi cu „3 Efectuarea „Easy Setup” (Configurare simplă)” 
2-B
3
Efectuarea „Easy Setup”
Conectarea cu cabluri video
Dacă aţi finalizat „Conectarea cu cabluri HDMI (recomandată)”, treceţi la „3 Efectuarea „Easy Setup” (Configurare simplă)”.
Conectarea televizorului
(Configurare simplă)
Nu introduceţi niciun disc înainte de a efectua „Easy Setup”
(Configurare simplă).
4. Efectuaţi setările de bază, respectând
instrucţiunile de pe ecran din „Easy Setup”
(Configurare simplă), utilizând
/// şi .
///,
VIDEO IN
1. Introduceţi bateriile în telecomandă.
DIGITAL OUT
OPTICAL
Televizor
La finalizarea „Easy Setup” (Configurare simplă)
apare mesajul [Easy Setup is now complete.]
(Configurarea simplă a fost finalizată).
Cablu video*1
Cablu optic digital*2
Faceţi această conexiune pentru a asculta sunetul
televizorului prin intermediul sistemului.
2. Conectaţi cablurile de alimentare CA
ale unităţii principale şi televizorului
la priza de perete CA şi apoi porniţi
alimentarea unităţii principale şi
a televizorului.
Spatele unităţii principale
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
TV
VIDEO OUT
AUDIO
Conectarea set-top box-ului
Dacă nu utilizaţi un set-top box, treceţi la „3 Efectuarea „Easy Setup” (Configurare simplă)”.
Pentru a asculta sunet de la set-top box, apăsaţi în mod repetat pe FUNCTION pentru a selecta „SAT/CABLE”.
DIGITAL OUT
VIDEO OUT
VIDEO IN
COAXIAL
Set-top box
3. Comutaţi selectorul de intrare de
pe televizor, astfel încât ecranele
de sistem ca cele de mai jos să
apară pe ecranul televizorului.
Televizor
Cablu video*2
Cablu coaxial digital*2
Faceţi această conexiune pentru a asculta sunetul
set-top box-ului prin intermediul sistemului.
Spatele unităţii
principale
DIGITAL IN
COAXIAL
SAT/
CABLE
L
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
*1 Furnizat doar cu modelele pentru Taiwan.
*2 Nefurnizat.
Pornire
Ecran „Easy Setup”
(Configurare simplă)
Configurarea de bază este finalizată.
Consultaţi Instrucţiunile de utilizare
furnizate pentru a afla detalii legate de
modul în care vă puteţi bucura de redarea
discurilor şi de multe alte caracteristici.
Download PDF