Sony | BDV-N7200W | Sony BDV-N7200W Sistem Home Cinema Blu-ray cu Bluetooth® Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Sistem Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre
RO
Începeţi aici
Ghid de pornire rapidă
BDV-N7200W
BDV-N9200W
BDV-N9200W
BDV-N7200W
1
Conţinutul cutiei/Configurarea boxelor
BDV-N9200W
 
 

2

Conectarea televizorului


BDV-N7200W

 

3

Conectarea altor dispozitive
4
Configurare rapidă pe ecran
5
Redarea şi utilizarea altor funcţii

Unitate principală

Boxe frontale

Boxe surround

Boxă centrală

Subwoofer

Amplificator surround

Conţinutul cutiei
Cabluri boxe (5)
Baterii R03
(dimensiunea AAA) (2)
Şuruburi (mari)
(doar pentru BDV-N9200W (4))
Şuruburi (mici)
(BDV-N9200W (12))
Antenă cu fir pentru FM (aeriană)
Microfon de calibrare
Telecomandă
(BDV-N7200W (8))
sau
03
1
Începeţi prin a poziţiona boxele
conform etichetelor de pe panoul
din spate .
De asemenea, puteţi monta
boxele pe poziţia [All Front]
(Toate frontale) .
Pentru mai multe detalii, vizitaţi:
http://support.sony-europe.com/


Unitate principală
Amplificator surround
Unitate principală
Amplificator surround
04
Apoi, conectaţi boxele la unitatea
principală şi la amplificatorul
surround.
Pentru asamblarea boxelor,
consultaţi „Ghidul de instalare
a boxelor” furnizat.
05
2
Pentru a vă bucura de imagine şi
sunet de înaltă calitate, realizaţi
conexiunea cu ajutorul unui
cablu HDMI de mare viteză 
(nefurnizat) şi al unui cablu optic
digital  (nefurnizat).
Cu toate acestea, dacă televizorul
este prevăzut cu o mufă HDMI
ARC (Canal de retur audio), nu
aveţi nevoie de un cablu optic
digital  (nefurnizat).
Conectarea televizoarelor fără mufă HDMI ARC

06

Conectarea televizoarelor cu mufă HDMI ARC

3
Pentru a conecta set top boxul,
consola de jocuri sau receptorul
de satelit digital, efectuaţi
conexiunea cu un cablu HDMI 
(nefurnizat).
Pentru radio FM, conectaţi antena
cu fir FM (aeriană) furnizată  şi
extindeţi-o pentru a obţine cea
mai bună recepţie.


sau
07
3
Vă puteţi conecta la Internet şi
la serviciile reţelei de domiciliu
printr-o reţea LAN wireless
sau printr-un cablu LAN 
(nefurnizat).
Setările de reţea pot fi găsite în
meniul de pornire (pagina 13).
Pentru mai multe detalii, accesaţi:
http://support.sony-europe.com/
Conectaţi cablurile de alimentare
AC (de la reţea)  ale unităţii
principale şi amplificatorului
surround la o priză de perete
(reţea).


La un router de bandă largă

08
4
Conectaţi microfonul de calibrare
şi plasaţi-l în locul în care staţi în
mod normal.
Acesta va fi utilizat în secţiunea
următoare pentru a optimiza
boxele şi pentru a vă oferi cea
mai bună experienţă de sunet
surround posibilă. Acest microfon
poate fi eliminat complet după
finalizarea procesului.
09
4
Apăsaţi / pentru a porni
sistemul. Pe afişajul panoului
superior apare „SETUP”.
Pentru a pregăti sistemul de
utilizare, parcurgeţi setările iniţiale
rapide de pe ecran cu ajutorul
telecomenzii furnizate. Această
procedură ar trebui să dureze
numai câteva minute.
Dacă nu este afişat ecranul de
configurare, selectaţi intrarea AV
corectă din televizor.
/
///,
10
După ce pe ecran apare [Easy
Initial Settings are complete.]
(Setările iniţiale rapide sunt
finalizate.), selectaţi [Finish]
(Terminare), iar sistemul este
gata de utilizare.
5
Pentru a reda un disc, apăsaţi 
pentru deschide capacul discului,
fixaţi discul (cu eticheta în sus)
pe ax, apoi apăsaţi  pentru
a închide capacul discului.
Dacă redarea nu porneşte automat,
[Video],
selectaţi în categoria
[Music] (Muzică) sau [Photo]
(Fotografie) şi apăsaţi .


11
5
 apăsând pe butonul
BLUETOOTH sau
 ţinând dispozitivul aproape
de marca N de pe unitatea
principală (doar pentru
dispozitivele compatibile NFC).
În ambele situaţii, trebuie să
operaţi şi dispozitivul.
Pentru mai multe detalii, vizitaţi:
http://support.sony-europe.com/
Puteţi asculta muzică pe
dispozitivul smartphone etc.
prin intermediul comunicaţiei
BLUETOOTH de pe sistem.
Puteţi împerechea/conecta
dispozitivul BLUETOOTH cu una
dintre metodele de mai jos:


BLUETOOTH
12
Pentru a accesa mai multe caracteristici, apăsaţi
pe HOME.
Exemple:
 Ascultaţi radio prin boxele sistemului
 Presetaţi posturi radio
 Accesaţi conţinut de pe Internet
 Redaţi fişiere de pe dispozitivul USB conectat









Puteţi efectua setări de reţea
prin intermediul acestui
meniu, atunci când unitatea
principală este conectată la
un router de bandă largă.
HOME
13
Presetarea posturilor de radio
1
Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION, până când pe
afişajul panoului superior
apare „FM”.
2
Apăsaţi şi menţineţi apăsat
TUNING +/– până când începe
scanarea automată.
3
4
Apăsaţi OPTIONS.
5
Apăsaţi / pentru a selecta
numărul de presetare dorit,
apoi apăsaţi .
6
Apăsaţi / pentru a selecta
[Preset Memory] (Presetare
memorie), apoi apăsaţi .
Repetaţi Paşii 2 - 5 pentru
a memora alte posturi.
Selectarea unui post presetat
1
2
14
Apăsaţi în mod repetat pe
FUNCTION, până când pe
afişajul panoului superior
apare „FM”.
Apăsaţi în mod repetat
PRESET +/– pentru a selecta
postul presetat.
/,
OPTIONS
HOME
TUNING +/–
PRESET +/–

Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinaţi una dintre
următoarele dificultăţi, utilizaţi acest ghid de depanare pentru
a încerca să remediaţi problema înainte de a apela la reparaţii.
De asemenea, consultaţi Instrucţiunile de utilizare de pe
următorul site Web:
http://support.sony-europe.com/
Alimentarea nu porneşte.
 Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare CA
(de la reţea) la priza de perete (reţea).

Sistemul nu funcţionează normal.
 Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) de la priza
de perete şi reconectaţi-l după câteva minute.
Sistemul nu scoate sunetul programului TV atunci când este
conectat la un set top box.
 Verificaţi conexiunile.
 Selectaţi intrarea corectă a sistemului la care este conectat
set top box-ul.
Nu există sunet sau transmisia wireless nu este activată.
 Verificaţi starea indicatorului LINK/STANDBY de pe
amplificatorul surround.
 Se stinge.
 Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare
CA (de la reţea) al amplificatorului surround.
 Porniţi amplificatorul surround, apăsând pe / de pe
amplificatorul surround.

Clipeşte, de culoare roşie.
 Apăsaţi / pentru a opri amplificatorul surround şi
verificaţi următoarele.
 Cablurile + şi – ale boxelor sunt scurtcircuitate?
 Sunt blocate orificiile de ventilare ale amplificatorului
surround?
După ce verificaţi cele de mai sus şi rezolvaţi problemele,
porniţi amplificatorul surround. Dacă nu poate fi
detectată cauza problemei nici după ce verificaţi toate
elementele de mai sus, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Clipeşte încet, de culoare verde sau portocaliu,
sau devine roşu.
 Transmisia sunetului este slabă. Mutaţi amplificatorul
surround, astfel încât indicatorul LINK/STANDBY să
devină verde sau portocaliu.
 Îndepărtaţi sistemul de alte dispozitive wireless.
 Evitaţi utilizarea oricăror alte dispozitive wireless.
Devine verde sau portocaliu.
 Verificaţi conexiunile boxelor.
Reducerea consumului de energie la mai puţin
de 0,3 W în modul Standby
Apăsaţi HOME şi apoi apăsaţi /// pentru a selecta [Setup]
(Configurare). Asiguraţi-vă că sunt efectuate setările următoare:
 Selectaţi [System Settings] (Setări sistem) > [HDMI Settings]
(Setări HDMI) > [Control for HDMI] (Comandă HDMI), apoi setaţi
[Control for HDMI] (Comandă HDMI) la [Off] (Dezactivat).
 Selectaţi [System Settings] (Setări sistem) > [Quick Start Mode]
(Mod Pornire rapidă), apoi setaţi [Quick Start Mode] (Mod
Pornire rapidă) la [Off] (Dezactivat).
 Selectaţi [System Settings] (Setări sistem) > [NFC] şi setaţi [NFC]
la [Off] (Dezactivat).
 Selectaţi [Network Settings] (Setări reţea) > [Remote Start]
(Pornire de la distanţă), apoi setaţi [Remote Start] (Pornire de
la distanţă) la [Off] (Dezactivat).
Nu se aude sunet de la boxele surround.
 Apăsaţi OPTIONS şi verificaţi dacă [Sound Field]
(Câmp de sunet) este setat la [ClearAudio+].
Nu se redă un disc.
 Codul de regiune al discului nu se potriveşte cu cel al
sistemului.
 Umezeala a produs condens pe lentilele din interiorul unităţii
principale. Scoateţi discul şi lăsaţi unitatea principală pornită
timp de aproximativ o jumătate de oră.
 Discul nu este finalizat corect.
15
16
O aplicaţie dedicată pentru acest model este disponibilă în Google Play şi App Store.
Căutaţi „SongPal” şi descărcaţi aplicaţia gratuită pentru a afla mai multe despre caracteristicile
convenabile ale acesteia.
Aplicaţia de control rapid, „SongPal”, acceptă operarea wireless. Vă permite:
 să selectaţi conţinut de muzică/audio cu funcţiile integrate ale unor dispozitive variate şi smartphone.
 să controlaţi diferite setări intuitiv.
 să îmbunătăţiţi muzica vizual cu afişajul dispozitivului smartphone.
Pentru a utiliza această funcţie, nu uitaţi să efectuaţi actualizarea software.
Acest ghid de pornire rapidă
economiseşte hârtie
Pentru a conserva resursele naturale, Sony a redus drastic utilizarea hârtiei şi nu mai
include manuale imprimate complete. Totuşi, instrucţiunile de utilizare complete şi multe
altele pot fi găsite online:
http://support.sony-europe.com/
4-485-821-12(1) (RO)
©2014 Sony Corporation
Download PDF