Sony | BDV-N990W | Sony BDV-N990W BDV-N990W Sistem Home Cinema Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Sistem Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre
RO
Începeţi aici
Ghid de pornire rapidă
BDV-N990W
1
Conţinutul cutiei/Configurarea difuzoarelor

2
 
 
Conectarea televizorului
3
Conectarea altor dispozitive
4
Configurarea simplă de pe ecran
5
Redarea unui disc şi utilizarea altor funcţii




Unitate principală

Difuzoare frontale

Difuzoare surround

Difuzor central

Subwoofer

Amplificator surround
Conţinutul cutiei
Cabluri difuzoare (4)
Capace pentru partea de dedesubt
a difuzoarelor (4)
Şuruburi (4)
Şuruburi (12)
Suport
Capac cablu
Şuruburi pentru suport (3)
Telecomandă
Baterii R6 (mărime AA) (2)
Antenă cu fir pentru FM (aeriană)
sau
Microfon de calibrare
Doc pentru iPod/iPhone
Cablu video
Cablu USB
Dispozitive de emisie-recepţie
fără fir (2)
(TDM-iP30)
03
1
Începeţi prin a poziţiona
difuzoarele conform etichetelor
de pe panoul din spate.
FRONT L
SUBWOOFER
CENTER
SUR L
04
FRONT R
Unitate principală
Amplificator surround
SUR R
Puteţi instala unitatea principală
într-o poziţie mai ridicată prin
ataşarea suportului. Introduceţi
pinii suportului în găurile din
partea de dedesubt a unităţii.
Apoi, fixaţi suportul cu
şuruburile.
05
1
Apoi, conectaţi difuzoarele
la unitatea principală şi la
amplificatorul surround.
Pentru asamblarea difuzoarelor,
consultaţi „Ghidul de instalare
a difuzoarelor” furnizat.
06
Introduceţi dispozitivele
de emisie-recepţie wireless
în unitatea principală şi în
amplificatorul surround pentru
o conexiune fără fir.
07
2
Pentru a vă bucura de imagine
şi sunet de înaltă calitate,
realizaţi conexiunea cu ajutorul
unui cablu HDMI de mare viteză
 (nefurnizat).
Dacă televizorul dumneavoastră
nu este prevăzut cu o mufă
HDMI ARC, aveţi nevoie şi de un
cablu optic digital  (nefurnizat)
pentru a asculta sunetul de
la televizor prin difuzoarele
sistemului.


08
3
Pentru a conecta set-top boxul,
consola de jocuri sau receptorul de
satelit digital, efectuaţi conexiunea
cu un cablu HDMI. 
Pentru radio FM, conectaţi
antena cu fir (aeriană) furnizată
şi extindeţi-o pentru a obţine cea
mai bună recepţie. 
De asemenea, puteţi conecta
dispozitivul iPod sau iPhone
la sistem şi la televizor, prin
intermediul docului furnizat. 


sau

09
3
Vă puteţi conecta la Internet şi
la serviciile reţelei de domiciliu
printr-o reţea fără fir LAN sau
printr-un cablu LAN (nefurnizat).
Setările de reţea pot fi găsite în
meniul de pornire (pagina 15).
Pentru mai multe detalii, accesaţi:
http://support.sony-europe.com/
La un ruter de bandă largă
10
Acum, ataşaţi capacul pentru
cablu şi apoi conectaţi cablurile
de alimentare AC (de la reţea)
ale unităţii principale şi
amplificatorului surround la
o priză de perete (reţea).
11
4
Conectaţi microfonul de calibrare
şi plasaţi-l în locul în care staţi
în mod normal.
Aceasta va fi utilizată în secţiunea
următoare pentru a optimiza
difuzoarele şi pentru a vă oferi
cea mai bună experienţă de sunet
surround posibilă. Acest microfon
poate fi eliminat complet după
finalizarea procesului.
12
Apăsaţi / pentru a porni
sistemul. Pe afişajul panoului
frontal va apărea „SETUP”
(„CONFIGURARE”). Indicatorul
LINK/STANDBY de pe
amplificatorul surround se
face verde.
Pentru a pregăti sistemul de
utilizare, parcurgeţi setările
iniţiale rapide de pe ecran cu
ajutorul telecomenzii furnizate.
Această procedură ar trebui să
dureze numai câteva minute.
După ce apare pe ecran
[Easy Initial Settings are
complete.] (Setările iniţiale
rapide sunt finalizate.), selectaţi
[Finish] (Terminare), iar sistemul
este gata de utilizare.
Dacă nu este afişat ecranul de
configurare, selectaţi intrarea
AV corectă din televizor.
/
///,
13
5
Pentru a reda un disc, introduceţi
unul în fanta pentru disc,
cu partea cu etichetă orientată
spre în faţă. Pentru a-l scoate,
apăsaţi .
Dacă redarea nu porneşte
automat, selectaţi în categoria
[Video], [Music] (Muzică) sau
[Photo] (Foto) şi apăsaţi .
Distracţie plăcută!


14
Exemple:
 Ascultaţi radio prin difuzoarele sistemului
 Presetaţi posturi radio
 Accesaţi conţinut de pe Internet
 Redaţi dispozitivul iPod sau iPhone prin
difuzoarele sistemului
Pentru a accesa mai multe caracteristici,
apăsaţi pe HOME.









Puteţi efectua setări de reţea
prin intermediul acestui
meniu, atunci când unitatea
principală este conectată la
un ruter de bandă largă.
HOME
15
5
Presetarea posturilor de radio
1 Apăsaţi repetat pe FUNCTION,
până când pe afişajul panoului
frontal apare „FM”.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat
TUNING +/– până când începe
scanarea automată.
3 Apăsaţi OPTIONS.
4 Apăsaţi / pentru a selecta
[Preset Memory] (Memorie
presetare), apoi apăsaţi .
FUNCTION
///,
5 Apăsaţi / pentru a selecta
numărul de presetare dorit,
apoi apăsaţi .
6 Pentru a memora alte posturi,
OPTIONS
repetaţi Paşii de la 2 la 5.
Selectarea unui post presetat
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
1 Apăsaţi repetat pe FUNCTION,
până când pe afişajul panoului
frontal apare „FM”.
2 Apăsaţi în mod repetat PRESET
+/– pentru a selecta postul
presetat.
16

Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinaţi una dintre
următoarele dificultăţi, utilizaţi acest ghid de depanare pentru
a încerca să remediaţi problema înainte de a apela la reparaţii.
De asemenea, consultaţi Instrucţiunile de operare de pe
următorul site Web: http://support.sony-europe.com/
Alimentarea nu porneşte.
 Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare CA
(de la reţea) la priza de perete (reţea).

Sistemul nu funcţionează normal.
 Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) de la priza
de perete şi reconectaţi-l după câteva minute.
Sistemul nu scoate sunetul programului TV atunci când este
conectat la un receiver.
 Verificaţi conexiunile.
 Selectaţi intrarea corectă a sistemului la care este conectat
receiverul.
Nu există sunet sau transmisia fără fir nu este activată.
 Verificaţi starea indicatorului LINK/STANDBY de pe
amplificatorul surround.
 Se stinge.
 Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare
CA (de la reţea) al amplificatorului surround.
 Porniţi amplificatorul surround, apăsând pe / de pe
amplificatorul surround.
 Clipeşte rapid, de culoare verde.
  Apăsaţi / de pe amplificatorul surround.
 Introduceţi corect dispozitivul de emisie-recepţie
wireless în amplificatorul surround.  Apăsaţi /
de pe amplificatorul surround.

Clipeşte, de culoare roşie.
 Apăsaţi / pentru a opri amplificatorul surround şi
verificaţi următoarele.
 Cablurile + şi – ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?
 Sunt blocate orificiile de ventilare ale amplificatorului
surround?
După ce verificaţi cele de mai sus şi rezolvaţi
problemele, porniţi amplificatorul surround. Dacă
nu poate fi detectată cauza problemei nici după ce
verificaţi toate elementele de mai sus, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Clipeşte încet, de culoare verde sau portocaliu, sau se
face roşu.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul de emisie-recepţie fără fir este
introdus corect în unitatea principală.
 Transmisia sunetului este slabă. Mutaţi amplificatorul
surround, astfel încât indicatorul LINK/STANDBY să se facă
verde sau portocaliu.
 Îndepărtaţi sistemul de alte dispozitive fără fir.
 Evitaţi utilizarea oricăror alte dispozitive fără fir.
Se face verde sau portocaliu.
 Verificaţi conexiunile difuzoarelor.
Un disc nu este redat.
 Codul de regiune al discului nu se potriveşte cu cel al
sistemului.
 Umezeala a produs condens pe lentilele din interiorul unităţii
principale. Scoateţi discul şi lăsaţi unitatea principală pornită
timp de aproximativ o jumătate de oră.
 Discul nu este finalizat corect.
17
Reducerea consumului de putere la mai puţin
de 0,3 W în modul Standby
Apăsaţi HOME şi apoi apăsaţi /// pentru a selecta [Setup]
(Configurare) în [System Settings] (Setări sistem). Asiguraţi-vă
că sunt efectuate setările următoare:
 [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din [HDMI Settings]
(Setări HDMI) este setat la [Off ] (Dezactivat).
 [Quick Start Mode] (Modul Pornire rapidă) este setat la [Off ]
(Dezactivat).
18
19
Acest ghid de pornire rapidă economiseşte hârtie
Pentru a conserva resursele naturale, Sony a redus drastic utilizarea hârtiei şi nu mai include manuale
imprimate complete. Totuşi, instrucţiunile de utilizare complete şi multe altele pot fi găsite online:
http://support.sony-europe.com/
4-418-166-E1(1) (RO)
2012 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising