Sony | FDR-X1000V | Sony FDR-X1000V X1000V Cameră Action Cam 4K cu Wi-Fi, GPS şi carcasă rezistentă la apă Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

4-566-638-11(1) (RO)
Verificarea elementelor furnizate
4
Introducere
• Cameră (1)
Camera este introdusă în carcasa rezistentă la apă. Deschideţi capacul carcasei
conform ilustraţiei de mai jos.
Recorder cu cameră video digitală 4K
Ghid de pornire
Pentru informaţii detaliate privind modul de utilizare a camerei şi
a software-ului, vizitaţi următorul site Web:
http://www.sony.net/actioncam/support/
Pentru a edita filme, utilizaţi software-ul PC dedicat pentru cameră,
şi anume „Action Cam Movie Creator.” Îl puteţi descărca de pe
următorul site Web:
http://www.sony.net/acmc/
Informaţiile de pe autocolant (în caseta perforată de mai jos) sunt
necesare atunci când conectaţi camera la un telefon inteligent.
• Cablu micro USB (1)
• Acumulator (NP-BX1) (1)
• Carcasa rezistentă la apă (1)
• Cataramă de ataşare (1)
• Soclu adeziv plat (1)
• Soclu adeziv curbat (1)
• Ghid de pornire (acest
document) (1)
• Ghid de referinţă (1)
Încărcarea acumulatorului
1
Glisaţi clapeta de blocare în jos pentru a deschide capacul
acumulatorului.
Pentru a opri camera, apăsaţi butonul NEXT sau PREV de câteva
ori până se afişează [PwOFF] şi apăsaţi butonul ENTER.
5
Deschideţi capacul conectorului () şi conectaţi camera
la un computer activat cu ajutorul cablului micro USB
(furnizat) ().
Luminează portocaliu
cât timp se încarcă
Denumirea componentelor principale
 Comutatorul REC HOLD
 Butonul REC (Film/Fotografie)/
Butonul ENTER (Executare meniu)
 (Marca N)
 Butonul PREV (meniul anterior)
 Butonul NEXT (meniul următor)
 Panoul de afişaj
 Boxă
 Lampă REC/LIVE
 Receptor telecomandă IR
 Obiectiv
 Microfoane
 Capac de conector (HDMI OUT,
terminal Multi/Micro USB)
 Lampă REC/acces/CHG (încărcare)
 Clapetă de blocare
 Capac de acumulator/card
de memorie
• Introduceţi cardul de memorie corect, cu fiecare parte orientată
în direcţia corectă.
• Pentru a scoate cardul de memorie, împingeţi uşor cardul de memorie
o singură dată.
* Folosiţi un card SDXC (clasa 10) atunci când înregistraţi filme în format
XAVC S. Folosiţi un card de memorie SDXC UHS-I (U3) atunci când
înregistraţi filme de 100 Mbps.
Note
• Nu se garantează funcţionarea tuturor cardurilor de memorie.
• Verificaţi direcţia de introducere a cardului de memorie. Dacă introduceţi forţat
cardul de memorie în direcţia greşită, cardul de memorie, slotul cardului de
memorie sau datele imagine se pot deteriora.
• Formataţi cardul de memorie înainte de utilizare.
• Asiguraţi-vă că sunt închise bine capacul conectorului şi capacul
acumulatorului/cardului de memorie şi că în capac nu rămân prinse
materii străine înainte de utilizare. În caz contrar, există riscul să intre apa.
Setarea ceasului
2
Apăsaţi butonul NEXT sau PREV şi selectaţi [SETUP]  [CONFG] 
[DATE] pentru a seta data, ora şi regiunea.
Introduceţi acumulatorul.
Capac de
conector
Cablu micro USB
Aliniaţi marcajul  conform
ilustraţiei.
Partea cu
terminale
3
Parte
imprimată
Închideţi capacul.
Card microSD/
Card microSDHC/
Card microSDXC
Note
• Pe perioada înregistrărilor prelungite, temperatura camerei poate atinge
o valoare la care înregistrarea este oprită automat.
• Redarea imaginilor înregistrate cu alte camere nu este garantată pentru
această cameră.
• Dacă redaţi filme [XAVC S 120p/100p] sau [XAVC S 240p/200p] înregistrate
pe această cameră pe o cameră care nu acceptă formatul respectiv, camera
se poate bloca. În acest caz, scoateţi şi apoi introduceţi la loc bateria.
Setare
Puteţi schimba modul de înregistrare şi diverse setări ale camerei
în modul [SETUP].
1
2
Apăsaţi butonul NEXT sau PREV pentru a afişa [SETUP]
şi apăsaţi butonul ENTER.
Apăsaţi butonul NEXT sau PREV pentru a afişa elementul
de setat şi apăsaţi butonul ENTER.
Înregistrare
Introducerea unui card de memorie
Asiguraţi-vă că marcajul galben de pe clapeta de blocare
nu este vizibil.
FDR-X1000V
Asiguraţi-vă că este oprită camera.
Suport Memory Stick Micro™
(Mark2)
1
2
3
Apăsaţi butonul NEXT sau PREV pentru a porni camera.
Apăsaţi butonul NEXT sau PREV pentru a selecta modul
de înregistrare dorit.
Apăsaţi butonul REC pentru a începe înregistrarea.
Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi din nou butonul REC.
* Când apăsaţi butonul REC atunci când camera este oprită,
înregistrarea porneşte în ultimul mod de înregistrare setat
înainte de oprirea camerei.
© 2015 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Elemente din meniu
Listă de moduri
Elementele pe care le puteţi seta din
meniul SETUP
Elementele pe care le puteţi seta din
meniul CONFIG
Afişaj
Moduri
Afişaj
Elemente
Afişaj
Elemente
LOOP
Mod de înregistrare în buclă
VMODE
Mod de setare a calităţii imaginii
Wi-Fi
Conexiune Wi-Fi
MOVIE
Mod film
V.FMT
Format film
GPS
Istoric GPS
PHOTO
Mod fotografie
STEDY
SteadyShot
PLANE
Mod avion
1
INTVL
Modul de înregistrare de fotografii
la anumite intervale
AUDIO
Înregistrare audio
MOUNT
WIND
Reducere zgomot vânt
TC/UB
Cod temporal/bit utilizator
LIVE
Mod de redare în timp real
COLOR
Mod color
IR-RC
Telecomandă IR
SETUP
Mod de setare
L.OPT
Durată de înregistrare în buclă
HDMI
Setări HDMI
DRIVE
Comutare mod imagine statică
BGM
Muzică de fundal*1, *2
PLAY
Mod de redare
FPS
Interval de înregistrare imagine statică
USBPw
Alimentare prin USB
PwOFF
Alimentare oprită
SELF
Temporizator
A.OFF
Oprire automată
ANGL
Unghi de vizualizare imagine statică
BEEP
Bip
LAPSE
Înregistrare de fotografii la anumite
intervale
DATE
Setare dată şi oră
DST
Setarea orei de vară
FLIP
Răsturnare
LANG
Setare limbă
SCENE
Scenă
V.SYS
Comutare NTSC/PAL
WB
Balans de alb
VER.
Versiune
AESFT
Expunere AE
FORMT
Format
CONFG
Setări de configurare
RESET
Reiniţializarea setărilor
Note
• Operaţiile aferente butoanelor
– NEXT: Trece la meniul următor
– PREV: Revine la meniul anterior
– ENTER: Execută meniul
• Pentru a reveni la meniul [SETUP] sau [CONFG]
din fiecare element de configurare, selectaţi
[BACK], apoi apăsaţi butonul ENTER.
• Când apăsaţi simultan butonul NEXT şi butonul
PREV, puteţi accesa meniul de setare Wi-Fi.
• Meniul se poate schimba în funcţie de condiţiile
de funcţionare a camerei.
Soclu*
*1 Acestea sunt elementele de configurare
pentru Highlight Movie Maker. Pentru detalii,
consultaţi Ghidul de Asistenţă.
*2 Această funcţie nu este disponibilă în anumite
ţări/regiuni.
Conectarea la o telecomandă Live-View
comercializată separat
1
Apăsaţi butonul NEXT sau PREV pentru a selecta [SETUP] 
[CONFG]  [Wi-Fi]  [ON].
Selectaţi numele de reţea SSID pentru cameră (ataşat la
acest manual) pe telecomanda Live-View.
Când apare [ACPT?] pe panoul de afişaj al camerei, apăsaţi
butonul ENTER de pe cameră.
Conectarea la telefonul inteligent
Puteţi controla camera cu telefonul inteligent, precum şi cu
telecomanda Live-View comercializată separat.
Instalarea PlayMemories Mobile™
pe telefonul inteligent



În cazul în care pierdeţi autocolantul
Căutaţi aplicaţia PlayMemories Mobile pe Google Play
şi apoi instalaţi-o. Atunci când folosiţi funcţiile printr-o
singură atingere (NFC), este nevoie de versiunea Android
4.0 sau o versiune mai recentă.
Porniţi alimentarea telecomenzii Live-View.
Pentru detalii cu privire la funcţionare, consultaţi Ghidul
de Asistenţă al telecomenzii Live-View.
2
3
4
Sistem de operare Android
Dacă pierdeţi autocolantul, puteţi afla ID-ul de utilizator şi parola
în felul următor.
 Introduceţi un acumulator încărcat în cameră.
 Conectaţi camera la un computer cu ajutorul cablului micro USB
(furnizat).
 Apăsaţi butonul NEXT sau PREV pentru a porni camera.
 Afişaţi [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT]
pe computer, apoi confirmaţi ID-ul şi parola.
iOS
Căutaţi aplicaţia PlayMemories Mobile în App Store şi
instalaţi-o. Funcţiile printr-o singură atingere (NFC) nu
sunt disponibile când folosiţi iOS.
Note
• Dacă aplicaţia PlayMemories Mobile este deja instalată pe telefonul inteligent,
actualizaţi-o cu ultima versiune.
• Disponibilitatea funcţiei Wi-Fi descrise în acest manual nu este garantată pentru
toate tabletele şi telefoanele inteligente.
• Metodele de operare şi ecranele de afişaj pentru aplicaţie pot fi modificate fără
notificare prealabilă pentru upgrade-urile viitoare.
• Pentru mai multe informaţii despre PlayMemories Mobile, consultaţi următorul
site Web:
http://www.sony.net/pmm/
• În funcţie de ţară sau regiune, este posibil ca Google play să nu fie acceptat.
În acest caz, căutaţi „PlayMemories Mobile” pe Internet apoi instalaţi aplicaţia.
Conectarea
Android
 Porniţi camera şi setaţi Wi-Fi la ON pe cameră.
 Selectaţi modul de înregistrare: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Porniţi PlayMemories Mobile pe telefonul inteligent.
 Selectaţi numele de reţea SSID, care este imprimat pe autocolantul
ataşat la acest manual.
 Introduceţi parola de pe acelaşi autocolant (numai prima dată).
Android (care acceptă NFC)
Setaţi Wi-Fi la ON pe cameră şi atingeţi (Marca N) de pe telefonul
inteligent de (Marca N) de pe cameră.
Când porneşte PlayMemories Mobile, setările sunt aplicate automat
pentru a stabili conexiunea Wi-Fi.
iPhone
 Porniţi camera şi setaţi Wi-Fi la ON pe cameră.
 Selectaţi modul de înregistrare: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
 Deschideţi meniul [Settings] pe telefonul inteligent.
 Selectaţi [Wi-Fi] pe telefonul inteligent.
 Selectaţi numele de reţea SSID, care este imprimat pe autocolantul
ataşat la acest manual.
 Introduceţi parola de pe acelaşi autocolant (numai prima dată).
 Asiguraţi-vă că numele de reţea SSID al camerei este afişat pe
telefonul inteligent.
 Reveniţi la ecranul de pornire şi porniţi PlayMemories Mobile.




Utilizarea Ghidului de Asistenţă
„Ghidul de Asistenţă” este un manual de instrucţiuni online.
Consultaţi-l pentru detalii referitoare la modul de utilizare a camerei,
ce puteţi seta/controla cu telefonul inteligent şi măsurile de precauţie.
http://rd1.sony.net/help/cam/1520/h_zz/
Download PDF

advertising