Sony | BDV-N590 | Sony BDV-N590 Sistem Home Cinema cu Blu-ray Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Sistem Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre
RO
Începeţi aici
Ghid de pornire rapidă
BDV-N590
1
2
Conţinutul cutiei/Configurarea difuzoarelor

 


Conectarea televizorului
3
Conectarea altor dispozitive
4
Configurarea simplă de pe ecran
5
Redarea unui disc şi utilizarea altor funcţii

Unitate principală

Difuzoare frontale

Difuzoare surround

Difuzor central

Subwoofer
 
Conţinutul cutiei
Telecomandă
Baterii R6 (mărime AA) (2)
Antenă cu fir pentru FM (aeriană)
sau
Cablu video
Microfon de calibrare
Doc pentru iPod/iPhone
(TDM-iP30)
Cablu USB
03
1
Începeţi prin a poziţiona
difuzoarele conform etichetelor
de pe panoul din spate.
SUBWOOFER
FRONT L
FRONT R
CENTER
Unitate principală
SUR L
04
SUR R
Apoi, conectaţi difuzoarele la
unitatea principală.
05
2
Pentru a vă bucura de imagine şi
sunet de înaltă calitate, realizaţi
conexiunea cu ajutorul unui
cablu HDMI de mare viteză 
(nefurnizat).
Dacă televizorul dumneavoastră
nu este prevăzut cu o mufă HDMI
ARC, aveţi nevoie şi de un cablu
optic digital  (nefurnizat)
pentru a asculta sunetul de
la televizor prin difuzoarele
sistemului.


06
3
Pentru a conecta set-top boxul,
consola de jocuri sau receptorul de
satelit digital, efectuaţi conexiunea
cu un cablu HDMI .
Pentru radio FM, conectaţi
antena cu fir (aeriană) furnizată şi
extindeţi-o pentru a obţine cea mai
bună recepţie. 
De asemenea, puteţi conecta
dispozitivul iPod sau iPhone
la sistem şi la televizor, prin
intermediul docului furnizat 


sau

07
3
Vă puteţi conecta la Internet şi
la serviciile reţelei de domiciliu
printr-o reţea LAN fără fir sau
printr-un cablu LAN (nefurnizat).
Setările de reţea pot fi găsite în
meniul de pornire (pagina 13).
Pentru mai multe detalii, accesaţi:
http://support.sony-europe.com/
La un ruter de bandă largă
08
Conectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea) la o priză de
perete (reţea).
09
4
Conectaţi microfonul de calibrare
şi plasaţi-l în locul în care staţi în
mod normal.
Acesta va fi utilizat în secţiunea
următoare pentru a optimiza
difuzoarele şi pentru a vă oferi
cea mai bună experienţă de sunet
surround posibilă. Acest microfon
poate fi eliminat complet după
finalizarea procesului.
10
Apăsaţi / pentru a porni
sistemul. Pe afişajul panoului
frontal va apărea „SETUP”
(„CONFIGURARE”).
Pentru a pregăti sistemul de
utilizare, parcurgeţi ecranul
Easy Initial Settings (Setări
iniţiale rapide) cu ajutorul
telecomenzii furnizate. Această
procedură ar trebui să dureze
numai câteva minute.
După ce apare pe ecran [Easy
Initial Settings are complete.]
(Setările iniţiale rapide sunt
finalizate.), selectaţi [Finish]
(Terminare), iar sistemul este
gata de utilizare.
Dacă nu este afişat ecranul de
configurare, selectaţi intrarea AV
corectă din televizor.
/
///,
11
5
Pentru a reda un disc, introduceţi
unul în fanta pentru disc, cu
partea cu etichetă orientată
spre în faţă. Pentru a-l scoate,
apăsaţi .
Dacă redarea nu porneşte
automat, selectaţi în categoria
[Video], [Music] (Muzică) sau
[Photo] (Foto) şi apăsaţi .
Distracţie plăcută!


12
Pentru a accesa mai multe caracteristici,
apăsaţi pe HOME.
Exemple:
 Ascultaţi radio prin difuzoarele sistemului
 Presetaţi posturi radio
 Accesaţi conţinut de pe Internet
 Redaţi dispozitivul iPod sau iPhone prin
difuzoarele sistemului









Puteţi efectua setări de reţea
prin intermediul acestui
meniu, atunci când unitatea
principală este conectată la
un ruter de bandă largă.
HOME
13
5
Presetarea posturilor de radio
1 Apăsaţi repetat pe FUNCTION,
până când pe afişajul panoului
frontal apare „FM”.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat
TUNING +/– până când începe
scanarea automată.
3 Apăsaţi OPTIONS.
4 Apăsaţi / pentru a selecta
[Preset Memory] (Memorie
presetare), apoi apăsaţi .
FUNCTION
5 Apăsaţi / pentru a selecta
numărul de presetare dorit,
apoi apăsaţi .
///,
6 Pentru a memora alte posturi,
repetaţi Paşii de la 2 la 5.
OPTIONS
Selectarea unui post presetat
1 Apăsaţi repetat pe FUNCTION,
până când pe afişajul panoului
frontal apare „FM”.
2 Apăsaţi în mod repetat PRESET
+/– pentru a selecta postul
presetat.
14
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinaţi una dintre
următoarele dificultăţi, utilizaţi acest ghid de depanare pentru
a încerca să remediaţi problema înainte de a apela la reparaţii.
De asemenea, consultaţi Instrucţiunile de operare de pe
următorul site Web:
http://support.sony-europe.com/
Alimentarea nu porneşte.
 Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare CA
(de la reţea) la priza de perete (reţea).
Sistemul nu funcţionează normal.
 Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) de la priza
de perete şi reconectaţi-l după câteva minute.
Sistemul nu scoate sunetul programului TV atunci când este
conectat la un receiver.
 Verificaţi conexiunile.
 Selectaţi intrarea corectă a sistemului la care este conectat
receiverul.
Un disc nu este redat.
 Codul de regiune al discului nu se potriveşte cu cel al
sistemului.
 Umezeala a produs condens pe lentilele din interiorul unităţii
principale. Scoateţi discul şi lăsaţi unitatea principală pornită
timp de aproximativ o jumătate de oră.
 Discul nu este finalizat corect.
Reducerea consumului de putere la mai puţin
de 0,3 W în modul Standby
Apăsaţi HOME şi apoi apăsaţi /// pentru a selecta [Setup]
(Configurare) în [System Settings] (Setări sistem). Asiguraţi-vă că
sunt efectuate setările următoare:
 [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din [HDMI Settings]
(Setări HDMI) este setat la [Off ] (Dezactivat).
 [Quick Start Mode] (Modul Pornire rapidă) este setat la [Off ]
(Dezactivat).
15
Acest ghid de pornire rapidă economiseşte hârtie
Pentru a conserva resursele naturale, Sony a redus drastic utilizarea hârtiei şi nu mai include manuale
imprimate complete. Totuşi, instrucţiunile de utilizare complete şi multe altele pot fi găsite online:
http://support.sony-europe.com/
4-418-170-11(1) (RO)
2012 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising