Sony | BDV-N790W | Sony BDV-N790W BDV-N790W Home Cinema System Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Sistem Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre
RO
Începeţi aici
Ghid de pornire rapidă
BDV-N790W
BDV-N890W
BDV-N890W
BDV-N790W
1
Conţinutul cutiei/Configurarea difuzoarelor
2
Conectarea televizorului
BDV-N890W


 



BDV-N790W

 
3
Conectarea altor dispozitive
4
Configurarea simplă de pe ecran
5
Redarea unui disc şi utilizarea altor funcţii




Unitate principală

Difuzoare frontale

Difuzoare surround

Difuzor central

Subwoofer

Amplificator surround

Conţinutul cutiei
Cabluri difuzoare (2)
(BDV-N890W)
Capace pentru partea de dedesubt
a difuzoarelor (2)
(BDV-N890W)
Şuruburi (2)
(BDV-N890W)
Şuruburi (6)
(BDV-N890W)
Telecomandă
Baterii R6 (mărime AA) (2)
Antenă cu fir pentru FM (aeriană)
Microfon de calibrare
Doc pentru iPod/iPhone
Cablu video
sau
Cablu USB
(TDM-iP30)
Dispozitive de emisie-recepţie
fără fir (2)
03
1
Începeţi prin a poziţiona
difuzoarele conform etichetelor
de pe panoul din spate.
SUBWOOFER
FRONT L
SUR L
04
FRONT R
CENTER
Unitate principală
Amplificator surround
SUR R
Apoi, conectaţi difuzoarele
la unitatea principală şi la
amplificatorul surround.
În cazul lui BDV-N890W, pentru
asamblarea difuzoarelor,
consultaţi „Ghidul de instalare
a difuzoarelor” furnizat.
05
1
06
Introduceţi dispozitivele
de emisie-recepţie wireless
în unitatea principală şi în
amplificatorul surround pentru
o conexiune fără fir.
2
Pentru a vă bucura de imagine
şi sunet de înaltă calitate,
realizaţi conexiunea cu ajutorul
unui cablu HDMI de mare viteză
 (nefurnizat).
Dacă televizorul dumneavoastră
nu este prevăzut cu o mufă HDMI
ARC, aveţi nevoie şi de un cablu
optic digital  (nefurnizat)
pentru a asculta sunetul de
la televizor prin difuzoarele
sistemului.


07
3
Pentru a conecta set-top boxul,
consola de jocuri sau receptorul de
satelit digital, efectuaţi conexiunea
cu un cablu HDMI. 
Pentru radio FM, conectaţi
antena cu fir (aeriană) furnizată şi
extindeţi-o pentru a obţine cea
mai bună recepţie. 
De asemenea, puteţi conecta
dispozitivul iPod sau iPhone
la sistem şi la televizor, prin
intermediul docului furnizat. 


08
sau

Vă puteţi conecta la Internet şi
la serviciile reţelei de domiciliu
printr-o reţea fără fir LAN sau
printr-un cablu LAN (nefurnizat).
Setările de reţea pot fi găsite
în meniul de pornire (pagina 14).
Pentru mai multe detalii, accesaţi:
http://support.sony-europe.com/
La un ruter de bandă largă
09
3
10
Conectaţi cablurile de
alimentare AC (de la reţea)
ale unităţii principale şi
amplificatorului surround la
o priză de perete (reţea).
4
Conectaţi microfonul de calibrare
şi plasaţi-l în locul în care staţi
în mod normal.
Aceasta va fi utilizată în secţiunea
următoare pentru a optimiza
difuzoarele şi pentru a vă oferi
cea mai bună experienţă de sunet
surround posibilă. Acest microfon
poate fi eliminat complet după
finalizarea procesului.
11
4
Apăsaţi / pentru a porni
sistemul. Pe afişajul panoului
frontal va apărea „SETUP”
(„CONFIGURARE”).
Pentru a pregăti sistemul de
utilizare, parcurgeţi setările
iniţiale rapide de pe ecran cu
ajutorul telecomenzii furnizate.
Această procedură ar trebui să
dureze numai câteva minute.
Dacă nu este afişat ecranul de
configurare, selectaţi intrarea
AV corectă din televizor.
/
///,
12
După ce apare pe ecran
[Easy Initial Settings are
complete.] (Setările iniţiale
rapide sunt finalizate.), selectaţi
[Finish] (Terminare), iar sistemul
este gata de utilizare.
5
Pentru a reda un disc, inseraţi
unul în fanta pentru disc, cu
partea cu etichetă orientată spre
în faţă. Pentru a-l scoate, apăsaţi
. Indicatorul LINK/STANDBY
de pe amplificatorul surround
se face verde.
Dacă redarea nu porneşte
automat, selectaţi în categoria
[Video], [Music] (Muzică) sau
[Photo] (Foto) şi apăsaţi .

Distracţie plăcută!

13
Pentru a accesa mai multe caracteristici,
apăsaţi pe HOME.
Exemple:
 Ascultaţi radio prin difuzoarele sistemului
 Presetaţi posturi radio
 Accesaţi conţinut de pe Internet
 Redaţi dispozitivul iPod sau iPhone prin
difuzoarele sistemului









Puteţi efectua setări de reţea
prin intermediul acestui
meniu, atunci când unitatea
principală este conectată la
un ruter de bandă largă.
14
HOME
Presetarea posturilor de radio
BDV-N890W
1 Apăsaţi repetat pe FUNCTION,
FUNCTION
până când pe afişajul panoului
frontal apare „FM”.
///,
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat
TUNING +/– până când începe
scanarea automată.
OPTIONS
3 Apăsaţi OPTIONS.
4 Apăsaţi / pentru a selecta
HOME
PRESET +/–
[Preset Memory] (Memorie
presetare), apoi apăsaţi .
TUNING +/–
5 Apăsaţi / pentru a selecta
numărul de presetare dorit,
apoi apăsaţi .
6 Pentru a memora alte posturi,
BDV-N790W
repetaţi Paşii de la 2 la 5.
FUNCTION
Selectarea unui post presetat
1 Apăsaţi repetat pe FUNCTION,
până când pe afişajul panoului
frontal apare „FM”.
///,
OPTIONS
2 Apăsaţi în mod repetat PRESET
+/– pentru a selecta postul
presetat.
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
15

Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinaţi una dintre
următoarele dificultăţi, utilizaţi acest ghid de depanare pentru
a încerca să remediaţi problema înainte de a apela la reparaţii.
De asemenea, consultaţi Instrucţiunile de operare de pe
următorul site Web: http://support.sony-europe.com/
Alimentarea nu porneşte.
 Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare CA
(de la reţea) la priza de perete (reţea).

Sistemul nu funcţionează normal.
 Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) de la priza
de perete şi reconectaţi-l după câteva minute.
Sistemul nu scoate sunetul programului TV atunci când este
conectat la un receiver.
 Verificaţi conexiunile.
 Selectaţi intrarea corectă a sistemului la care este conectat
receiverul.
Nu există sunet sau transmisia fără fir nu este activată.
 Verificaţi starea indicatorului LINK/STANDBY de pe
amplificatorul surround.
 Se stinge.
 Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare CA
(de la reţea) al amplificatorului surround.
 Porniţi amplificatorul surround, apăsând pe / de pe
amplificatorul surround.
 Clipeşte rapid, de culoare verde.
  Apăsaţi / de pe amplificatorul surround.
 Introduceţi corect dispozitivul de emisie-recepţie
wireless în amplificatorul surround.  Apăsaţi
/ de pe amplificatorul surround.
16

Clipeşte, de culoare roşie.
 Apăsaţi / pentru a opri amplificatorul surround
şi verificaţi următoarele.
 Cablurile + şi – ale difuzoarelor sunt scurtcircuitate?
 Sunt blocate orificiile de ventilare ale amplificatorului
surround?
După ce verificaţi cele de mai sus şi rezolvaţi
problemele, porniţi amplificatorul surround. Dacă
nu poate fi detectată cauza problemei nici după
ce verificaţi toate elementele de mai sus, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Clipeşte încet, de culoare verde sau portocaliu, sau se
face roşu.
 Asiguraţi-vă că dispozitivul de emisie-recepţie fără fir
este introdus corect în unitatea principală.
 Transmisia sunetului este slabă. Mutaţi amplificatorul
surround, astfel încât indicatorul LINK/STANDBY
să se facă verde sau portocaliu.
 Îndepărtaţi sistemul de alte dispozitive fără fir.
 Evitaţi utilizarea oricăror alte dispozitive fără fir.
Se face verde sau portocaliu.
 Verificaţi conexiunile difuzoarelor.
Un disc nu este redat.
 Codul de regiune al discului nu se potriveşte cu cel
al sistemului.
 Umezeala a produs condens pe lentilele din interiorul unităţii
principale. Scoateţi discul şi lăsaţi unitatea principală pornită
timp de aproximativ o jumătate de oră.
 Discul nu este finalizat corect.
Reducerea consumului de putere la mai
puţin de 0,3 W în modul Standby
Apăsaţi HOME şi apoi apăsaţi /// pentru a selecta [Setup]
(Configurare) în [System Settings] (Setări sistem). Asiguraţi-vă
că sunt efectuate setările următoare:
 [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din [HDMI Settings]
(Setări HDMI) este setat la [Off ] (Dezactivat).
 [Quick Start Mode] (Modul Pornire rapidă) este setat la [Off ]
(Dezactivat).
17
Acest ghid de pornire rapidă economiseşte hârtie
Pentru a conserva resursele naturale, Sony a redus drastic utilizarea hârtiei şi nu mai include manuale
imprimate complete. Totuşi, instrucţiunile de utilizare complete şi multe altele pot fi găsite online:
http://support.sony-europe.com/
4-418-168-12(1) (RO)
2012 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising