Sony | MV-02HP | Sony MV-02HP Használati útmutató

• Amennyiben hosszú ideig nem tervezi a fejhallgató
használatát, vegye ki az elemeket, hogy elkerülje az
elemszivárgásból és korrózióból eredő kárt.
• A fejhallgatót ne hagyja napsütésnek, hőnek vagy
nedvességnek kitett helyen. (A fejhallgató javasolt
üzemi tartománya 5°C és 35°C között van.)
• Ne ejtse le, ne üsse meg, és ne tegye ki erős
mechanikai hatásnak a fejhallgatót. Kárt okozhat
a készülékben.
Megjegyzések a halláskárosodás
megelőzésével kapcsolatban
Kerülje a fejhallgató magas hangerővel történő
használatát. A szakemberek nem javasolják
a folyamatos, hangos, hosszú időn keresztül történő
zenehallgatást. Ha fülcsengést észlel, csökkentse
a hangerőt vagy fejezze be a használatot.
, Közeledjen a jeladó felé. (Ahogy távolodik
a jeladótól, nagyobb lesz a zaj. Ez természetes
az infravörös kommunikáció esetén, és nem
hibajelenség.)
, Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen tárgy
a jeladó és a fejhallgató között.
, Ügyeljen rá, hogy kezével vagy hajával ne
takarja le az infravörös érzékelőket.
, Ne használja a fejhallgatót napsütésnek kitett
helyen.
, A fejhallgató üzemi jelzője halvány, villog,
vagy nem világít.
• Cserélje ki az elemeket.
Tartsa a hangerőt közepes szinten. Így hallhatja
a külső hangokat, és környezetét sem fogja zavarni.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája van
a fejhallgatóval kapcsolatban, melyre nem talált
választ ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás
helyét.
Általános adatok
Hibaelhárítás
Nincs hang/Tompa hang
, Először a monitort kapcsolja be, majd helyezze
fejére a fejhallgatót.
, Ellenőrizze, hogy a monitor be van-e
kapcsolva.
, Bekapcsolt a némítás funkció.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen tárgy
a jeladó és a fejhallgató között.
• A jeladó közelében használja a fejhallgatót.
, A fejhallgató üzemi jelzője halvány, villog,
vagy nem világít.
• Cserélje ki az elemeket.
Kétcsatornás vezeték
nélküli fejhallgató
Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a az MV-02HP
típusú vezeték nélküli sztereó fejhallgató az IpMBkM. 2/1984. (III. 10.) számú együttes rendeletben
előírtak szerint megfelel a következő műszaki
jellemzőknek.
Ügyeljen másokra
2-631-575-12 (1)
Hangos háttérzaj
Modulációs rendszer
Vivőfrekvencia
Frekvenciamenet
Áramforrás
Tömeg
Kezelési útmutató
Frekvencia moduláció
Jobboldal: 2,8 MHz
(CH1)/3,8 MHz (CH2)
Baloldal: 2,3 MHz
(CH1)/3,2 MHz (CH2)
18–22 000 Hz
3,0 V egyenfeszültség,
R6 méretű elemekkel (2)
Kb. 230 g elemekkel
együtt
Mellékelt tartozékok
Kezelési útmutató (1 db)
Elemek (2)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
Torz hang
, A fejhallgató üzemi jelzője halvány, villog,
vagy nem világít.
• Cserélje ki az elemeket.
MV-02HP
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
© 2005 Sony Corporation
3
VIGYÁZAT
Helyezze vissza az elemtartó fedelét.
2
A tűz és áramütés veszélyének megelőzése
érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy
nedvesség hatásának.
A fejhallgató baloldali házán állítsa az
üzemi kapcsolót ON állásba.
A fejhallgató bekapcsol, és a POWER jelző
pirosan világít.
megelőzése érdekében válassza ki a megfelelő
audio csatornát a CH1/CH2 kapcsolóval. A csatorna
kiválasztását az XVM-F65 mobil monitor „Vezeték
nélküli fejhallgató” beállításának megfelelően kell
elvégezni.
A műsor meghallgatása után
Vegye le a fejhallgatót, majd kapcsolja ki (ha
a kikapcsolás előtt nem veszi le a fejhallgatót, zajt
hallhat).
Kedves Vásárló!
Köszönjük, hogy a Sony MV-02HP vezeték nélküli
fejhallgatót választotta. A készülék használatba vétele
előtt olvassa el figyelmesen ezt a kezelési útmutatót
és őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá.
Az MV-02HP egy vezeték nélküli sztereó fejhallgató,
infravörös jeltovábbítással. Kötetlen zenehallgatást
élvezhet, a fejhallgató vezetékének korlátozása
nélkül.
• Vezeték nélküli, zajmentes infravörös fejhallgató,
melyre nincs hatással a külső zaj, stb.
• Önbeállító fejpánt mechanika, melynél nincs
szükség a fejpánt beállítására.
• Egyetlen hangerőszabályzóval állíthatja be
a fejhallgató bal és jobb oldali hangerejét.
• Használhatja a beépített infravörös adóval
rendelkező gépkocsi monitorokkal is.
N Alapműveletek
Az elemek behelyezése
1
Válassza le az elemtartó fedelét (v)
a baloldali házon.
Fedél (v)
Elem élettartam
Elem
LR6/AM-3 (N) Sony alkáli elem
R6/SUM-3 (NU) Sony mangánelem
Kb. óra*1
90 óra*2
40 óra*2
*1 1 kHz-en, 1 mW + 1 mW teljesítmény mellett.
*2 A hőmérséklettől és a használati körülményektől
függően a feltüntetett időérték eltérhet.
Megjegyzések az elemek használatához
• A szárazelemeket tölteni tilos.
• Ne hordja együtt a szárazelemeket pénzérmékkel
vagy más fémtárgyakkal. Hő fejlődhet, ha az
elem pozitív és negatív pólusa véletlenül hozzáér
a fémtárgyakhoz.
• Ha hosszú időn keresztül nem tervezi a készülék
használatát, vegye ki az elemeket, így megelőzheti
az elemszivárgást és korróziót.
Helyezzen be két R6 méretű szárazelemet
az elemtartóba, ügyelve arra, hogy az
elem 3 pólusa az elemtartó 3 jelzéséhez
kerüljön.
3
4
5
POWER jelző
A fülpárnák cseréje
Vegye fel a fejhallgatót.
A jobboldali házat (R) a jobbfülére, a baloldali
házat (L) a balfülére helyezze.
A fülpárnák cserélhetők. Ha a párnák bepiszkolódnak,
elhasználódnak, cserélje ki őket az ábrának
megfelelően.
A fülpárna nem kapható kereskedelmi forgalomban.
A fülpárna cseréje ügyében keresse fel a vásárlás
helyét.
Indítsa el a lejátszást.
1
Állítsa be a hangerőt a VOL szabályzóval.
Ha kezeivel eltakarja az infravörös érzékelőket
a hangerő beállításakor, a némítás funkció
aktiválódik, és a hangerőt nem lehet beállítani.
A hangerő beállításához közeledjen a jeladó felé,
vagy irányítsa az infravörös érzékelőt a baloldali
házon a jeladó felé.
Húzza le a régi fülpárnát a házról.
Fülpárna
2
Mikor kell kicserélni az elemeket?
Helyezze az új fülpárnát a házra.
Ha az elemek kimerülnek, az üzemi jelző
halványan világít, a hang torz és zajos lesz. A lehető
leghamarabb cserélje ki az elemeket.
VOL szabályzó
N A rendszer használata
Műsorhallgatás
2
Üzemi (ON/OFF) kapcsoló
Mielőtt hozzákezdene
• A jeladó a monitoron található.
• A halláskárosodás megelőzése érdekében először
csökkentse le a hangerőt.
1
Kapcsolja be a monitort.
A hang automatikusan elnémul, ha a zaj
növekszik
— Némítás funkció
Ha az infravörös sugarak útjában áll valami, vagy
a fejhallgatót üzemi tartományon kívül használja,
akkor a zaj növekszik, és nehezen hallható a hang.
A zaj miatt bekövetkező halláskárosodás megelőzése
érdekében ez a funkció automatikusan elnémítja
a fejhallgatót. A hang automatikusan visszakapcsol,
ha közeledik a jeladóhoz, vagy eltávolítja a sugarak
útjában álló tárgyat.
Az audio csatorna kiválasztása
Ha a vezeték nélküli fejhallgatót más AV berendezés
közelében használja, az interferencia zajok
N További információk
Előírások
• A járművezetőnek vezetés közben tilos
a fejhallgatót használnia. Elvonhatja figyelmét, és
balesetet okozhat.
• Ha a fejhallgatót napsütésnek kitett helyen
használja, az infravörös érzékelők érzékenysége
romlik, és a hangminőség érezhetően csökken.
Download PDF

advertising