Sony | MDR-HW700DS | Sony MDR-HW700DS MDR-HW700DS digitális surround hangzású, vezeték nélküli fejhallgató Felhasználói útmutató

4-471-136-64(1)
Digital Surround
Headphone
System
Áttekintő útmutató
HU
Ghid de referinţă
RO
Egyéb
HDMI-csatlakozók
A feldolgozóegységhez HDMI-eszközöket csatlakoztathat HDMI-kábelek segítségével. A
feldolgozóegység kompatibilis az Audio Return Channel (ARC) technológiával*, ami lehetővé
teszi a TV hangjának továbbítását a feldolgozóegységre optikai digitális kábel csatlakoztatása
nélkül. A feldolgozóegység „FAST VIEW” funkcióval rendelkezik, ami regisztrálja a
feldolgozóegységhez csatlakoztatott HDMI-eszközöket. Ez a funkció lerövidíti a
bemenetváltáshoz szükséges időt, így több eszköz által szolgáltatott tartalom között tud
gyorsan váltani.
A rendszer továbbá támogatja a 4K felbontású képeket 3D képek mellett. A feldolgozóegység a
4K felbontású jelet változás nélkül bocsátja át a videoeszközről a 4K technológiával kompatibilis
TV-re vagy kivetítőre.
* A feldolgozóegységnek ARC-kompatibilis TV-hez kell csatlakoznia.
Óvintézkedések
ˎˎ Használjon nagy sebességű High Speed HDMI-kábelt. Ha szabványos HDMI-kábelt használ,
akkor előfordulhat, hogy az 1080p, a Deep Color, 3D vagy a 4K kép helytelenül jelenik meg.
ˎˎ HDMI-minősítéssel rendelkező kábelt használjon. Használjon Sony High Speed HDMI-kábelt
kábeltípus emblémával.
ˎˎ Ellenőrizze a csatlakoztatott eszköz beállítását, ha a kép minősége rossz vagy a hang nem
érkezik meg a HDMI-kábellel csatlakozatott eszközről.
ˎˎ A csatlakoztatott eszköz elnyomhatja a HDMI-csatlakozóról érkező audiojeleket (mintavételi
frekvencia, bithosszúság stb.).
ˎˎ A hang megszakadhat, ha a mintavételi frekvencia vagy a lejátszást biztosító eszköz
audiokimeneti jeleihez tartozó audiocsatornák száma megváltozik.
ˎˎ Ha a csatlakoztatott eszköz nem kompatibilis a másolásvédelmi technológiával (HDCP), a
feldolgozóegység HDMI OUT csatlakozóján keresztül érkező kép és/vagy hang torzulhat,
illetve egyáltalán nem látható/hallható. Ebben az esetben tekintse meg a csatlakoztatott
eszköz leírását.
ˎˎ HDMI-DVI átalakítókábel használata nem javasolt.
ˎˎ Annak ellenére, hogy HDMI-től eltérő bemenetet választanak a feldolgozóegységen, a HDMI
IN aljzatokhoz csatlakoztatott egyik eszköz videojele kerül kibocsátásra HDMI OUT aljzaton.
ˎˎ A feldolgozóegység támogatja a Deep Color, az „x.v.Colour”, a 3D és a 4K technológiát.
ˎˎ A 3D-s kép megjelenítéséhez HDMI-kábelek használatával csatlakoztassa a 3D-kompatibilis
TV-t és videoeszközöket (Blu-ray Disc-lejátszó, „PlayStation3” stb.) a feldolgozóegységhez,
vegye fel a 3D-s szemüveget, majd játssza le a 3D-kompatibilis Blu-ray Disc lemezt.
ˎˎ 4K kép megtekintéséhez a feldolgozóegységhez csatlakoztatott TV-nek és lejátszóknak
4K-kompatibilisnek kell lenniük.
ˎˎ Számítógép audió és videó kimeneti aljzataihoz történő csatlakoztatása esetén nem garantált
az együttműködés a rendszerrel.
Figyelmeztető és működési hangjelzések
©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia
http://www.sony.net/
Magyar
Digitális térhatású fejhallgatórendszer
Mielőtt használatba venné a rendszert, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és tegye
el, hogy a jövőben bármikor fellapozhassa.
FIGYELEM
A tűzveszély és az elektromos áramütés veszélyének mérséklése érdekében óvja a készüléket a
cseppenő vagy fröccsenő nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt edényeket, például
vázákat.
Ne tegye a készüléket szűk helyre, például könyvespolcra vagy beépített szekrénybe.
Mivel a hálózati tápegység dugóját a hálózati tápegység áramforrásról történő leválasztására
való, a rendszert egy könnyen elérhető hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa. Ha
bármilyen rendellenességet tapasztal a rendszerben, azonnal húzza ki az tápegységet a
hálózati csatlakozóaljzatból.
A rendszer addig nincs leválasztva a hálózati feszültségről, amíg a hálózati csatlakozóra
csatlakozik, akkor sem, ha magát a rendszert kikapcsolta.
Ne tegye ki az elemeket (akkumulátor egységet vagy behelyezett elemeket) erős hőforrás, pl.
napfény, tűz és hasonlók hatásának hosszú ideig.
A szekunder cellákat vagy akkumulátorokat tilos szétszedni, felnyitni vagy darabokra vágni.
A cella szivárgása esetén ne engedje, hogy a folyadék a bőrével vagy a szemével érintkezzen.
Ha mégis így történik, bő vízzel mossa le az érintett területet, és forduljon orvoshoz.
A szekunder cellákat és akkumulátorokat használat előtt fel kell tölteni. Mindig a megfelelő
töltőt használja, a töltésről pedig a gyártó utasításai között vagy a készülék használati
útmutatójában talál bővebb információt.
Hosszabb tárolási idő után a maximális teljesítmény eléréséhez szükség lehet a cellák vagy
akkumulátorok több alkalommal történő feltöltésére és lemerítésére.
Az elemeket a megfelelő hulladékgyűjtő helyen adja le.
Az adattábla helye
Az adattábla a feldolgozóegység alján és a fejpánt belső részének jobb oldalán található.
VIGYÁZAT
Figyelmeztetjük, hogy a készülék bármilyen megváltoztatása vagy módosítása, kivéve ha azt a
jelen kézikönyv kifejezetten megengedi, semmissé teheti a felhasználó jogát a készülék
használatára.
Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak az Európai Unió irányelveit
alkalmazó országokban értékesített berendezésekre vonatkozik
Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán), vagy
megbízottja gyártotta. Az Európai Unió jogszabályai alapján a termékbiztonsággal
kapcsolatban a Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited (Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgium) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
A fejhallgató állapotáról a következő hangjelzések tájékoztatnak.
ˎˎ Ismételt rövid sípolások.
A fejhallgató nem fogadja az RF-jelet a feldolgozóegységtől.
ēē A fejhallgatót az RF-jelátvitel hatósugarán belül használja.
ēē Kapcsolja be a feldolgozóegységet.
ēē Ellenőrizze a feldolgozóegység, a hálózati tápegység és a fali csatlakozóaljzat
csatlakozásait.
ēē Állítsa a WIRELESS BAND kapcsolót „AUTO” helyzetbe.
ēē Győződjön meg arról, hogy nincsenek a közelben egyéb, 2,4 GHz vagy 5 GHz frekvencián
működő vezeték nélküli eszközök, illetve a közelben lévő mikrohullámú sütő nem bocsát ki
elektromágneses hullámokat.
ēē Helyezze máshova a feldolgozóegységet.
Hosszú
sípolás (kb. 2 másodperc) hallható, és a fejhallgató kikapcsolódik.
ˎˎ
Ha a fejhallgató újratölthető akkumulátora kimerül, egy figyelmeztető sípolás (kb. 2
másodperc) hallható, és a fejhallgató kikapcsolódik. A fejhallgató akkor is bekapcsolható, ha
nem maradt töltés az akkumulátorban, azonban ilyenkor gyakorlatilag azonnal kikapcsolódik.
Töltse fel a fejhallgatót.
ˎˎ Rövid sípolás hallható kétszer, és a fejhallgató bekapcsolódik.
Ez azt jelzi, hogy a fejhallgató bekapcsolódott. Ez nem meghibásodás.
ˎˎ Rövid sípolás hallható 3-szor, és a fejhallgató kikapcsolódik.
Ez azt jelzi, hogy a fejhallgatót megfelelően kikapcsolták. Ez nem meghibásodás.
A többi figyelmeztető hangjelzés jelentéséről a Súgóútmutatóban olvashat.
Egyéb
Ezen rádiós berendezés üzembe helyezésére és használata engedélyezésének követelményeire
az alábbi korlátozások vonatkoznak a következő országokban: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES,
FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD,
RS, ME, XK, TR:
Az 5 150 MHz – 5 350 MHz frekvenciatartomány beltéri használatra korlátozott.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a
terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet
a higany (Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál
több higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak
az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő
pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan az
elemet a készülékből eltávolítani. Az elemet a használt elemek megfelelő begyűjtőhelyén adja
le.
A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Jellemzők
A 9.1 cs. VPT (Virtualphones Technology)* valósághű
térhatású hangzás reprodukálására képes
Az 5.1 cs. térhatású, hátsó surround (2 cs.) és első magas hangsugárzókon (2 cs.) kívül
függőleges/mélységérzetű hangeffektusokkal egészíti ki a vízszintes teret és valósághű,
kifejező hangzásélményt kínál.
* VPT (Virtualphones Technology)
A VPT a Sony saját fejlesztésű virtuális surround technológiája, amely lehetővé teszi a zenét
hallgatók számára, hogy mozihoz hasonló „élő” surround hangzást élvezzenek.
Különféle effektus módok (Hangzástér módok)
MDR-HW700DS különféle érdekes effektusokat tartalmaz, amelyeket kizárólag a Sony Group
tesz lehetővé.
CINEMA mód:
Az olyan kibővített szolgáltatásokat, mint a CINEMA mód, a Sony Pictures Entertainment (SPE)
támogatásával hozták létre. A CINEMA mód a moziból ismert hiteles hangzásélményt kínál a
Sony egyedülálló Virtualphones Technology (VPT) technológiájával és virtuális hangzástér
alkalmazásával, amely a modern mozifilmek produkciójánál használt nagy múltú
filmszinkronstúdió akusztikájának elemzésén alapul.
GAME mód:
A többcsatornás surround játékokat a hangok pontos irányítottságának hatásával hozzák létre.
A GAME módot a Sony Computer Entertainment hangtervezőjének felügyeletével fejlesztették
ki.
VOICE mód:
Hírműsorokhoz és hasonlókhoz alkalmas, tisztább emberi hangot lehetővé téve.
Kétsávos vezeték nélküli átviteli rendszer a
szakadásmentes hang érdekében
2,4 GHz az akadályok okozta zavarok és 5 GHz a rádióhullám-interferenciája elkerülése
érdekében. A valós idejű automata hangolás automatikusan szabad csatornára vált a hang
megszakítása nélkül, mielőtt blokkolódna a jel. Ezek a szolgáltatások romlás nélküli
hangminőséget nyújtanak a tömörítés nélküli vezeték nélküli hangátvitel segítségével.
Kiváló minőségű HD audió formátumok támogatása
A rendszer kiváló minőségű, legfeljebb 192 kHz, 24 bit felbontású, tömörítés nélküli
hangforrásokkal kompatibilis, amelyek körülbelül hatszor több információt tartalmaznak, mint a
hagyományos DVD-k. A feldolgozóegység három HDMI bemenettel rendelkezik, ami lehetővé
teszi a zenei és a képi szórakoztatást is BD/DVD eszköz, játékkonzol, set top box vagy egyéb
eszköz csatlakoztatásával.
ˎˎ A „Virtualphones Technology” a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
ˎˎ A rendszer Dolby1) Digital dekódert, Dolby Pro Logic IIz dekódert, Dolby Digital Plus dekódert,
Dolby TrueHD dekódert, DTS2) (DTS-ES és DTS 96/24) dekódert, DTS-HD dekódert és DTS
Neo:X dekódert tartalmaz.
ˎˎ A rendszer a High-Definition Multimedia Interface (HDMI) technológiát tartalmazza.
A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI embléma a HDMI Licensing
LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
ˎˎ A „BRAVIA” embléma a Sony Corporation védjegye.
ˎˎ Az „x.v.Colour” és az „x.v.Colour” embléma a Sony Corporation védjegyei.
ˎˎ A PlayStation a Sony Computer Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
1)
A Dolby Laboratories engedélye alapján gyártva. A Dolby, a Pro Logic, a Surround EX és a
kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
A DTS szabadalmakat illetően lásd: http://patents.dts.com. Készült a DTS Licensing Limited
szabadalmi engedélye alapján. A DTS, a DTS-HD és az embléma, illetve a DTS és az embléma
együttesen bejegyzett védjegyek, a DTS Neo:X a DTS, Inc. védjegyei. DTS, Inc. Minden jog
fenntartva.
2)
Română
Sistem de căşti digital surround
Înainte de a acţiona sistemul, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest ghid şi să îl păstraţi pentru
consultări ulterioare.
AVERTISMENT
Pentru a evita orice risc de incendiere sau electrocutare, evitaţi ca aparatul să fie udat sau
stropit şi nu aşezaţi obiecte umplute cu lichid, cum ar fi vazele, pe aparat.
Nu instalaţi aparatul într-un spaţiu închis, cum ar fi un dulap pentru cărţi sau o servantă
încorporată.
Deoarece fişa adaptorului de c.a. serveşte la deconectarea adaptorului de c.a. de la priză,
conectaţi sistemul la o priză de c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi vreo anomalie la sistem,
deconectaţi-l imediat de la priza de c.a.
Sistemul nu este deconectat de la priză atâta timp cât este conectat la priza de c.a., chiar dacă
a fost oprit.
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile instalate) la surse excesive de căldură, cum ar
fi soarele, focul sau alte surse asemănătoare, pentru mult timp.
Nu demontați, deschideți sau rupeți celule sau bateriile secundare.
Dacă apare o scurgere la o baterie, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau ochii.
În cazul în care acest lucru s-a întâmplat deja, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și
consultați un medic.
Celulele și bateriile secundare trebuie să fie încărcate înainte de utilizare. Utilizați întotdeauna
încărcătorul corect și consultați întotdeauna instrucțiunile producătorului sau manualul
echipamentului pentru a afla instrucțiunile de încărcare corespunzătoare.
După o perioadă de depozitare îndelungată, este posibil să fie necesară încărcarea și
descărcarea celulelor sau a bateriilor de mai multe ori până când vor atinge performanțele
maxime.
Eliminați în mod corespunzător.
Locul plăcuţei cu marca fabricii
Plăcuţa cu marca fabricii se află pe partea inferioară a procesorului şi pe partea dreaptă din
interiorul bentiţei.
Sunteţi avertizat că orice schimbare sau modificare neautorizată în mod expres în acest manual
poate duce la anularea dreptului de a opera acest echipament.
A biztonság érdekében
ˎˎ Ne ejtse el, üsse meg vagy tegye ki a feldolgozóegységet és a fejhallgatót semmiféle erős
ütésnek. Ez megrongálhatja a terméket.
ˎˎ Ne kísérelje meg szétszerelni vagy felnyitni a rendszer bármelyik részét.
A hálózati tápegységről
ˎˎ Kizárólag a mellékelt hálózati tápegységet használja. Az eltérő
polaritású csatlakozóval vagy más jellemzőkkel rendelkező hálózati
tápegységek használata a termék meghibásodását eredményezheti.
Még az egyező feszültséggel és csatlakozópolaritással rendelkező
hálózati tápegységek is megrongálhatják a terméket az
áramerősségük és egyéb tényezők miatt.
ˎˎ Amennyiben hosszabb ideig nem tervezi használni a rendszert, húzza
ki a hálózati tápegység csatlakozóját a hálózati csatlakozóaljzatból. A
dugó eltávolításakor a hálózati tápegységet fogja meg. Ne a kábelt
húzza.
Observaţie pentru clienţi: următoarele informaţii sunt valabile doar pentru
echipamentele vândute în ţările care aplică directivele UE
Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia.
Întrebări legate de conformitatea aparatului cu legislația Uniunii Europene pot fi adresate: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Pentru
orice întrebări legate de service sau de garanţie, vă rugăm să consultaţi documentele de
garanţie ce însoţesc aparatul.
A csatlakozóval
polaritása
Az elhelyezésről
ˎˎ Ne helyezze a rendszert az alábbi helyekre:
ēē Olyan helyen, ahol közvetlen napfény érheti, fűtőtest közelében, Illetve, ahol rendkívül
magas hőmérsékletnek van kitéve
ēē Poros helyen
ēē Labilis vagy nem vízszintes felületen
ēē Erős rázkódásnak kitett helyen
ēē Fürdőszobában vagy egyéb magas páratartalomnak kitett helyen
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva
2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
http://www.compliance.sony.de/
Pentru a evita afectarea auzului, nu reglaţi sonorul la un nivel ridicat pe o perioadă îndelungată.
A fejhallgatóval kapcsolatban
ˎˎ Ne feledje a fejhallgató jobb és bal csatornáját a megfelelő fülére venni.
ˎˎ Ha a hangerő túl magasra van állítva, a hang a fejhallgatón kívül is hallhatóvá válik. Kerülje a
hangerő oly magasra állítását, hogy az zavarja az Ön körül tartózkodókat. Használat közben
hajlamossá válhat a hangerő növelésére, ha zajos helyen tartózkodik. Biztonsági okból
azonban tanácsos a hangerőt olyan szinten tartani, amelyen a környező hangok még
hallhatóak.
ˎˎ A fülpárnák állapota romolhat hosszan tartó használat vagy tárolás során.
A fejhallgató beépített újratölthető akkumulátoráról
ˎˎ Az akkumulátort 5 °C és 35 °C közötti tartományban kell feltölteni. Ha a fejhallgatót az ajánlott
hőmérséklet-tartományon kívül próbálják meg feltölteni, a töltésjelző villog és az
akkumulátor nem tölthető.
ˎˎ Ha a fejhallgatót több mint egy évig nem használja, a túlzott lemerülés elkerülése érdekében
évente egyszer töltse fel az akkumulátort.
ˎˎ Ha a fejhallgató használati ideje rendkívül lerövidült, az újratölthető akkumulátort újra kell
kicserélni. Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel az akkumulátor
cseréjéhez.
A tisztításról
Használjon egy semleges tisztítószer-oldattal kissé benedvesített, puha törlőkendőt. Ne
használjon oldószert, mint például hígítót, benzint vagy alkoholt, mivel ezek károsíthatják a
készülék felületét.
Ha a termék eltörik
ˎˎ Ha a termék eltörik vagy idegen tárgy jut a készülék belsejébe, azonnal kapcsolja ki a
tápellátást és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony forgalmazóval.
ˎˎ Amikor a terméket egy Sony forgalmazóhoz viszi, ne feledje magával vinni mind a
fejhallgatót, mind a feldolgozóegységet.
Műszaki adatok
Digitális térhatású feldolgozóegység (DP-HW700)
Dekóder funkciók
A leghosszabb kb. 30 m*
* Becsült távolság a 2,4 GHz-es sávban. Az
átviteli távolság durva becslés, ami a
környezettől és telepítés helyétől függően
eltérő lehet.
Frekvenciaátvitel
12 Hz - 24 000 Hz (digitális bemenet,
Mintavételi frekvencia: 48 kHz)
Torzítás mértéke
1 % vagy kevesebb (1 kHz-en)
Bemenetek
HDMI (3)
Optikai digitális bemenet* (szögletes típus) (1)
Analóg bemenet (tűs jack-dugó bal/jobb) (1)
* A rendszer Dolby Pro Logic IIz és DTS
Neo:X funkciója a virtuális lejátszást csak a
fejhallgatón teszi lehetővé.
* Csak TV bemenet esetén
Virtuális surround funkció
Kimenetek
OFF
CINEMA
GAME
VOICE (STEREO)
HDMI (1)
Optikai digitális kimenet (szögletes típus) (1)
Áramellátási igény
DC 12 V (1,5 A) (a mellékelt hálózati
tápegységről)
Kompresszió funkció
OFF
ON
Névleges energiafogyasztás
16,8 W
DSSS
Méretek
Üzemi frekvencia : Maximális kimeneti
teljesítmény
kb. 220 mm × 32 mm × 157 mm (sz/ma/mé)
Tömeg
kb. 430 g
Üzemi hőmérséklet
5 °C és 35 °C között
3D
Kerettömörítés
Egymás
melletti
(Félkép)
Felül-alul
(Felső és Alsó)
4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz

–
–
–
3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz

–
–
–
3840 × 2160p @ 25 Hz

–
–
–
3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz

–
–
–
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz


–

1920 × 1080p @ 50 Hz

–


1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz




1920 × 1080p @ 25 Hz




1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz




1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080i @ 50 Hz




1280 × 720p @ 59,94/60 Hz




1280 × 720p @ 50 Hz




1280 × 720p @ 29,97/30 Hz




1280 × 720p @ 23,98/24 Hz




720 × 480p @ 59,94/60 Hz

–
–
–
720 × 576p @ 50 Hz

–
–
–
640 × 480p @ 59,94/60 Hz

–
–
–
Vezeték nélküli sztereó fejhallgató (MDR-HW700)
Üzemi frekvencia : Maximális kimeneti teljesítmény
2 400 MHz - 2 483,5 MHz : < 20,0 dBm
5 150 MHz - 5 250 MHz : < 20,0 dBm
5 725 MHz - 5 850 MHz : < 13,9 dBm
Frekvenciaátvitel
5 Hz - 25 000 Hz
Áramellátási igény
Beépített lítium-ion újratölthető akkumulátor
Névleges energiafogyasztás
2,5 W
Tömeg
kb. 320 g
Üzemi hőmérséklet
5 °C és 35 °C között
Banda de 5.150 MHz - 5.350 MHz este restricționată exclusiv utilizării în spații închise.
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Se aplică
pentru ţările membre ale Uniunii Europene si pentru alte ţări
europene cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul că acest
produs nu trebuie tratat ca pe un deşeu menajer. El trebuie predat punctelor de
reciclare a echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că acest
produs este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului şi a sănătăţii umane, dacă produsul ar fi
fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă
rugăm să contactaţi primăria din oraşul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau
magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
Dezafectarea bateriilor uzate (aplicabil în Uniunea Europeană şi alte
ţări europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că bateria acestui
produs nu trebuie considerată reziduu menajer.
Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia simbolurile anumitor
substanţe chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt
adăugate, daca bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor
negative pentru mediu şi pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi provocate de către
manipularea şi eliminarea greşită a acestor baterii. Reciclarea acestor materiale va ajuta la
conservarea resurselor naturale.
ˎˎ Nu scăpaţi pe jos, nu loviţi şi nu expuneţi procesorul sau căştile niciunui tip de şocuri
puternice. În caz contrar, puteţi deteriora produsul.
ˎˎ Nu demontaţi şi nu încercaţi să desfaceţi nicio piesă a sistemului.
Despre adaptorul de c.a.
ˎˎ Aveţi grijă să folosiţi adaptorul de c.a. furnizat. Utilizarea adaptoarelor
de c.a. cu o polaritate a mufei diferită sau cu alte caracteristici poate
duce la defectarea produsului. Chiar şi adaptoarele de c.a. cu aceeaşi
tensiune şi polaritate pot deteriora produsul din cauza curentului de
sarcină sau a altor factori.
ˎˎ Dacă nu intenţionaţi să folosiţi sistemul mult timp, scoateţi adaptorul
de c.a. din priza de c.a. Când scoateţi adaptorul de c.a., prindeţi-l de
ştecher. Nu trageţi de fir.
Polaritatea mufei
Despre poziţionare
ˎˎ Nu aşezaţi sistemul în următoarele locuri:
ēē Într-un loc expus la lumina directă a soarelui, lângă un aparat de încălzire sau într-un loc cu
temperaturi foarte mari
ēē Într-un loc prăfuit
ēē Pe o suprafaţă instabilă sau înclinată
ēē Într-un loc expus unei mari cantităţi de vibraţii
ēē În baie sau în alte locuri foarte umede
Despre căşti
ˎˎ Aveţi grijă să vă potriviţi corespunzător pe urechi căştile din partea dreaptă şi stângă.
ˎˎ Când sonorul este prea ridicat, sunetul se aude pe lângă căşti. Aveţi grijă să nu daţi volumul
prea tare, pentru a nu îi deranja pe cei de lângă dumneavoastră. Există tendinţa de a mări
sonorul când folosiţi aparatul în locuri zgomotoase. Totuşi, din motive de siguranţă, se
recomandă să menţineţi volumul la un nivel care vă permite să auziţi zgomotele din jurul
dumneavoastră.
ˎˎ Perniţele se pot deteriora în urma depozitării sau utilizării îndelungate.
Despre bateria reîncărcabilă integrată a căştilor
ˎˎ Încărcaţi bateria la o temperatură între 5 °C şi 35 °C. Dacă o încărcaţi la o temperatură în afara
acestui interval, indicatorul de încărcare va clipi şi este posibil ca bateria să nu se încarce.
ˎˎ Dacă stocaţi căştile pe o perioadă mai lungă de un an, încărcaţi bateria o dată pe an, pentru a
evita supradescărcarea.
ˎˎ Dacă autonomia bateriei căştilor a scăzut extrem de mult, ar trebui schimbată bateria. Vă
rugăm să contactaţi cel mai apropiat furnizor Sony pentru înlocuirea bateriei.
Despre înlocuirea perniţelor de urechi
Dacă perniţele se murdăresc sau se uzează, vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat furnizor
Sony pentru înlocuire. Perniţele nu au fost concepute pentru a fi schimbate de utilizator.
Despre curăţare
Folosiţi o cârpă moale umezită cu puţin detergent delicat. Nu folosiţi solvenţi precum diluanţi,
benzen sau alcool, deoarece aţi putea deteriora suprafaţa.
Dacă se sparge produsul
ˎˎ Dacă se sparge produsul sau dacă pătrunde un obiect străin în interiorul unităţii, opriţi
imediat alimentarea şi consultaţi cel mai apropiat furnizor Sony.
ˎˎ Când duceţi sistemul la un furnizor Sony, duceţi atât căştile, cât şi procesorul.
Specificaţii
Funcţii decodor
Distanţa de transmisie
Dolby TrueHD
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
Dolby Pro Logic IIz*
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution Audio
DTS Express
DTS Digital Surround
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS Neo:X*
Linear PCM 2ch/5.1ch/7.1ch
Aprox. 30 m* maximum
* Distanţa estimată cu banda de 2,4 GHz.
Distanţa de transmisie este estimată
aproximativ şi poate varia în funcţie de
mediul înconjurător şi de locul instalării.
Răspuns în frecvenţă
12 Hz - 24.000 Hz (intrare digitală, frecvenţă
de eşantionare 48 kHz)
Rata de distorsionare
1 % sau mai puţin (1 kHz)
Intrări
* Funcţia Dolby Pro Logic IIz şi funcţia DTS
Neo:X a sistemului acceptă redarea
virtuală doar de la căşti.
HDMI (3)
Intrare digitală optică* (dreptunghiulară) (1)
Intrare analogică (mufă cu pini (stânga/
dreapta) (1)
Funcţie surround virtual
* Doar pentru intrarea TV
OFF
CINEMA
GAME
VOICE (STEREO)
Ieşiri
HDMI (1)
Ieşire digitală optică (dreptunghiulară) (1)
Funcţie de compresie
Cerinţe de alimentare
Sistem de modulaţie
Consum de putere nominală
DSSS
16,8 W
Frecvență de funcționare : Putere de
ieșire maximă
Dimensiuni
Aprox. 220 mm × 32 mm × 157 mm (l/î/a)
12 V c.c. (1,5 A) (de la adaptorul de c.a.
furnizat)
OFF
ON
Masă
2.400 MHz - 2.483,5 MHz : < 20,0 dBm
5.150 MHz - 5.250 MHz : < 20,0 dBm
5.725 MHz - 5.850 MHz : < 13,9 dBm
Aprox. 430 gr.
Temperatura de funcţionare
Între 5 °C şi 35 °C
HDMI
Intrare/ieşire video (Repetitor HDMI)
3D
Fişier
2D
Frame
packing
Side-by-Side
(Half)
Over-Under
(Top-and-Bottom)
4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz

–
–
–
3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz

–
–
–
3840 × 2160p @ 25 Hz

–
–
–
3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz

–
–
–
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz

–


1920 × 1080p @ 50 Hz

–


1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz




1920 × 1080p @ 25 Hz




1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz




1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080i @ 50 Hz




Pe lângă sunetul surround pe 5.1 canale, difuzoarele surround spate (2 canale) şi faţă sus (2
canale) adaugă efecte de sunet pe verticală / în adâncime direcţiei orizontale, oferind o
experienţă a câmpului sonor verifică şi expresivă.
1280 × 720p @ 59,94/60 Hz




1280 × 720p @ 50 Hz




* VPT (Virtualphones Technology)
1280 × 720p @ 29,97/30 Hz




VPT este tehnologia surround virtuală brevetată de Sony care permite ascultătorilor să se
bucure de un sunet surround „live”, ca la cinematograf.
1280 × 720p @ 23,98/24 Hz




720 × 480p @ 59,94/60 Hz

–
–
–
720 × 576p @ 50 Hz

–
–
–
640 × 480p @ 59,94/60 Hz

–
–
–
În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa sau integritatea datelor necesită o
conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către
personalul specializat din centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate corespunzător, predaţi produsulul la sfârşitul
duratei de funcţionare la centrele de colectare pentru deşeuri electrice şi electronice.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să
contactaţi primaria , serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Caracteristici
Tehnologia VPT (Virtualphones Technology)* pe 9.1
canale reproduce un sunet surround realist
Moduri de efecte diferite (Moduri ale câmpului
sonor)
Modul CINEMA:
Caracteristicile îmbunătăţite, cum ar fi modul CINEMA, au fost create cu ajutorul Sony Pictures
Entertainment (SPE). Modul CINEMA asigură o experienţă sonoră cinematografică autentică,
prin combinarea tehnologiei unice Virtualphones Technology (VPT) de la Sony şi a câmpului
sonor virtual, care se bazează pe o analiză a sunetului prestigios din sălile de cinema, utilizat
pentru realizarea marilor producţii cinematografice.
Modul VOICE:
Potrivit pentru programele noi etc., vă permite să ascultaţi mai clar vocile.
Videó bemenet/kimenet (HDMI jelerősítő)
2D
Pentru acest echipament radio, următoarele restricții cu privire la punerea în funcțiune sau a
cerințelor de autorizare de utilizare se aplică în BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV,
LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR:
Modul GAME:
Jocurile cu sunet surround multicanal sunt reproduse cu senzaţia de direcţie precisă.
Modul GAME a fost dezvoltat sub supravegherea unui designer de sunet de la Sony Computer
Entertainment.
HDMI
Fájl
Altele
Despre siguranţă
MDR-HW700DS a integrat diferite moduri de efecte plăcute, posibile doar datorită Sony Group.
Moduláció-rendszer
2 400 MHz - 2 483,5 MHz : < 20,0 dBm
5 150 MHz - 5 250 MHz : < 20,0 dBm
5 725 MHz - 5 850 MHz : < 13,9 dBm
Pentru semnificaţia altor semnale sonore de avertizare, consultaţi ghidul de asistenţă.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea în care este explicat modul
neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs. Predaţi bateria uzată la un centru de
colectare şi reciclare a bateriilor.
Átviteli hatósugár
Dolby TrueHD
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
Dolby Pro Logic IIz*
DTS-HD Master Audio
DTS-HD High Resolution Audio
DTS Express
DTS Digital Surround
DTS-ES
DTS 96/24
DTS
DTS Neo:X*
Linear PCM 2ch/5.1ch/7.1ch
Semnale sonore de avertizare şi de operare
Starea căştilor este semnalată prin semnale sonore (bip) după cum urmează:
ˎˎ Semnale sonore scurte repetate.
Căştile nu primesc semnalul RF de la procesor.
ēē Folosiţi căştile în zona de transmitere a semnalului RF.
ēē Porniţi procesorul.
ēē Verificaţi conexiunea între procesor, adaptorul de c.a. şi priza de c.a.
ēē Setaţi comutatorul WIRELESS BAND la „AUTO”.
ēē Asiguraţi-vă că nu mai sunt alte echipamente fără fir care folosesc banda de frecvenţă fără
fir de 2,4 GHz sau de 5 GHz şi că nu sunt emise unde electromagnetice de un cuptor cu
microunde din apropriere.
ēē Schimbaţi poziţia procesorului.
ˎˎ Se aude un semnal sonor lung (circa 2 secunde) şi căştile se închid.
Când bateria reîncărcabilă a căştilor se descarcă, se aude un semnal sonor de avertizare (circa
2 secunde) şi căştile se închid. Căştile pot fi pornite chiar dacă bateria este descărcată, dar se
închid aproape imediat. Încărcaţi căştile.
ˎˎ Se aud semnale sonore scurte de două ori şi căştile se aprind.
Acest lucru indică pornirea căştilor. Acesta nu este un defect.
ˎˎ Se aud semnale sonore scurte de 3 ori şi căştile se sting.
Acest lucru indică oprirea corectă a căştilor. Acesta nu este un defect.
Procesor digital surround (DP-HW700)
Ha a fülpárnák piszkossá vagy kopottá válnak, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkakereskedővel a cseréjüket illetően. A fülpárnák cseréjét a felhasználó nem végezheti.
A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson felvételeket hosszú ideig nagy
hangerő mellett.
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
ATENŢIE
A fülpárnák cseréjéről
A Sony Corporation igazolja, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
http://www.compliance.sony.de/
Digitális surround feldolgozóegység (1)
Vezeték nélküli sztereó fejhallgató (1)
Hálózati tápegység (a feldolgozóegységhez, DC 12 V) (1)
Optikai digitális kábel (optikai szögletes csatlakozó  optikai szögletes csatlakozó, 1,5 m) (1)
Micro USB-kábel (1,5 m) (1)
Gyors üzembe helyezési útmutató (1 készlet)
Áttekintő útmutató (1 készlet)
Egyéb dokumentumok (1 készlet)
Szerzői jogok
Megjegyzések a HDMI-csatlakoztatással
kapcsolatban
MDR-HW700DS
Tartalom
ˎˎ Pentru a vă bucura de imagini în 3D, conectaţi un televizor compatibil cu 3D şi un echipament
video (player Blu-ray Disc, „PlayStation3” etc.) la procesor, cu ajutorul cablurilor HDMI,
puneţi-vă ochelarii 3D şi apoi redaţi un Blu-ray Disc compatibil cu 3D.
ˎˎ Pentru a vă bucura de o rezoluţie 4K, televizorul şi player-ele cuplate la procesor trebuie să fie
compatibile cu imaginile 4K.
ˎˎ Nu este garantată funcţionarea cu acest sistem în cazul conectării la mufa audio şi video a
computerului dumneavoastră.
Sistem de transmisie fără fir în bandă dublă pentru
evitarea întreruperii sunetului
2,4 GHz pentru izolarea de influenţa obstacolelor şi 5 GHz pentru prevenirea interferenţelor
undelor radio. Sintonizarea automată în timp real alege automat un canal liber, fără
întreruperea sunetului, înainte ca semnalul să fie blocat. Aceste caracteristici permit obţinerea
unui sunet de calitate, impecabil, printr-o transmisie audio fără fir necomprimată.
Formate audio HD de înaltă calitate acceptate
Acest sistem este compatibil cu surse de înaltă calitate la 192 kHz, 24 biţi, cu sunet
necomprimat, care conţine de circa şase ori mai multe informaţii decât sunetul DVD tradiţional.
Procesorul are trei intrări HDMI, care vă permit să savuraţi divertismentul atât audio, cât şi video,
prin conectarea unui echipament BD/DVD, a unei console de jocuri, a unui decodor sau a altor
echipamente.
Conexiuni HDMI
Puteţi cupla echipamente HDMI la procesor cu ajutorul cablurilor HDMI. Procesorul este
compatibil cu tehnologia Audio Return Channel (ARC)*, permiţând sunetului televizorului să fie
transmis procesorului fără conectarea unui cablu digital optic. Procesorul are o funcţie „FAST
VIEW” care înregistrează echipamentele HDMI conectate la procesor. Această funcţie reduce
durata de timp necesară pentru comutarea intrărilor, permiţându-vă să comutaţi rapid între
conţinuturile de pe echipamente diferite.
De asemenea, sistemul acceptă imagini 4K, pe lângă imaginile 3D. Procesorul transmite
semnale 4K ca atare de la un echipament video la un televizor sau proiector compatibil cu
tehnologia 4K.
* Procesorul trebuie să fie cuplat la un televizor compatibil cu ARC.
Măsuri de precauţie
Note privind conexiunile HDMI
ˎˎ Utilizaţi un cablu HDMI High Speed. Dacă utilizaţi un cablu HDMI Standard, este posibil ca
imaginile de 1080p, Deep Color, 3D şi 4K să nu fie afişate corect.
ˎˎ Utilizaţi un cablu HDMI autorizat. Utilizaţi un cablu HDMI Sony High Speed cu sigla tipului de
cablu.
ˎˎ Verificaţi instalarea echipamentului conectat dacă imaginea nu este clară sau dacă sunetul nu
provine de la echipamentul conectat printr-un cablu HDMI.
ˎˎ Semnalele audio (frecvenţă de eşantionare, lungimea în biţi etc.) transmise de la o mufă
HDMI pot fi blocate de echipamentul conectat.
ˎˎ Sunetul poate fi întrerupt când frecvenţa de eşantionare sau numărul de canale al semnalelor
audio emise de la echipamentul de redare este schimbat.
ˎˎ Când echipamentul conectat nu este compatibil cu tehnologia de protecţie a dreptului de
autor (HDCP), imaginea şi/sau sunetul de la mufa HDMI OUT a procesorului se pot auzi
distorsionat sau pot să nu fie emise deloc. În acest caz, verificaţi specificaţia echipamentului
conectat.
ˎˎ Nu vă recomandăm să folosiţi un cablu de conversie HDMI-DVI.
ˎˎ Chiar dacă este selectată o altă intrare decât intrarea HDMI pe procesor, semnalul video al
unuia dintre echipamentele conectate la mufele HDMI IN este transmis prin mufa HDMI OUT.
ˎˎ Procesorul acceptă transmisii în „Deep Color”, x.v.Colour, 3D şi 4K.
Căşti stereo fără fir (MDR-HW700)
Frecvență de funcționare : Putere de ieșire maximă
2.400 MHz - 2.483,5 MHz : < 20,0 dBm
5.150 MHz - 5.250 MHz : < 20,0 dBm
5.725 MHz - 5.850 MHz : < 13,9 dBm
Răspuns în frecvenţă
5 Hz - 25.000 Hz
Cerinţe de alimentare
Baterie reîncărcabilă încorporată litiu-ion
Consum de putere nominală
2,5 W
Masă
Aprox. 320 gr.
Temperatura de funcţionare
Între 5 °C şi 35 °C
Altele
Conţinut
Procesor digital surround (1)
Căşti stereo fără fir (1)
Adaptor de c.a. (pentru procesor, 12 V c.c.) (1)
Cablu digital optic (mufă dreptunghiulară optică  mufă dreptunghiulară optică, 1,5 m) (1)
Cablu micro-USB (1,5 m) (1)
Ghid de pornire rapidă (1 set)
Ghid de referinţă (1 set)
Alte documente (1 set)
Designul şi specificaţiile pot suferi modificări fără preaviz.
Drepturi de autor
ˎˎ „Virtualphones Technology” este o marcă înregistrată a Sony Corporation.
ˎˎ Acest sistem include un decodor Dolby1) Digital, un decodor Dolby Pro Logic IIz, un decodor
Dolby Digital Plus, un decodor Dolby TrueHD, un decodor DTS2) (DTS-ES şi DTS 96/24), un
decodor DTS-HD şi un decodor DTS Neo:X.
ˎˎ Acest sistem include o tehnologie High-Definition Multimedia Interface (HDMI).
Termenii HDMI şi HDMI High-Definition Multimedia Interface, şi sigla HDMI sunt mărci
comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC din Statele Unite şi din alte ţări.
ˎˎ Sigla „BRAVIA” este o marcă comercială a Sony Corporation.
ˎˎ „x.v.Colour” şi sigla „x.v.Colour” sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
ˎˎ PlayStation este o marcă înregistrată a Sony Computer Entertainment Inc.
1)
Fabricat sub licenţă de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround EX şi simbolul D dublu
sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
Pentru brevetele DTS, a se vedea http://patents.dts.com. Fabricat sub licenţă de DTS
Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Simbolul, & DTS împreună cu Simbolul sunt mărci
înregistrate, iar DTS Neo:X este o marcă comercială a DTS, Inc. DTS, Inc. Toate drepturile
rezervate.
2)
Menüképernyő (. ábra)
A
B
Az akkumulátort nem lehet feltölteni és a töltésjelző villog.
ˎˎ Ellenőrizze a fejhallgató, a micro-USB-kábel és a számítógép csatlakozásait.
ˎˎ A rendszerhez mellékelt micro-USB-kábelt használja.
ˎˎ Valami probléma van az akkumulátorral. Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony
márkakereskedővel.
ˎˎ Az akkumulátort 5 °C és 35 °C közötti tartományban kell feltölteni.
Beállítható elemek
Beállítások
Exit
Kikapcsolja a menüt.
Status:
Megjeleníti a rendszer állapotát.
Center Level:
Beállítja a középső csatorna hangerejének szintjét.1)
0 dB és +8 dB között állítható.
Nincs jelkimenet a feldolgozóegység TV (OPT) OUT (THROUGH)
aljzatán.
LEF Level:
Beállítja a mélyhang csatorna hangerejének szintjét.1)
−6 dB és +6 dB között állítható.
ˎˎ Csatlakoztassa a feldolgozóegységet egy áramforráshoz.
ˎˎ Indítsa el a lejátszást a TV (OPT) IN aljzathoz csatlakoztatott optikai digitális eszközön.
A/V Sync:
Állíthat a hangon, amikor a kép és hang nincs szinkronban.
0 msec és 300 msec között állítható.
A fejhallgatóból sípolások hallhatók.
Dual Mono:
Csatorna választásához, ha multiplex közvetítést fogad.
TV + HP Audio Out:
Egyidejű audió kimenetet választ a TV hangszórójára és a
fejhallgatóra.2)
Control for HDMI:
Kiválasztja a Control for HDMI funkciót.
ˎˎ Állítsa a feldolgozóegység menüjében a [TV+HP Audio OUT] elemet [On] helyzetbe. Ezután
állítsa az audiokimenetet „TV-hangszóró”-ra a TV-n.
HDMI Pass Through:
Kiválasztja a HDMI Pass Through funkciót.
A menüképernyő nem jelenik meg a TV-n.
Front Display Mode:
Kiválasztja, hogyan jelenjen meg a feldolgozóegység előlapi
kijelzője.
Reset
Törli a beállításokat.
ˎˎ Válassza azt a bemenetet a TV-n, amelyhez a feldolgozóegység csatlakozik.
A menüképernyő csak akkor látható, ha arra a bemenetre vált, amelyhez a feldolgozóegység
csatlakozik.
ˎˎ Ellenőrizze a kapcsolatot a TV és a feldolgozóegység között.
ˎˎ Előfordulhat, hogy egyes TV-ken a menü megjelenése hosszabb ideig tart.
Ez az elem nem jelenik meg, ha az EFFECT esetében VOICE vagy OFF beállítást választanak.
2)
[On] választása esetén állítsa a TV audiokimenet beállítását „TV hangszóró” helyzetbe, hogy
egyidejűleg kibocsátásra kerüljön a hang.
1)
ˎˎ Ellenőrizze a fejhallgatót az „Óvintézkedések” fejezet „Figyelmeztető és működési
hangjelzések” része szerint.
Nem hallható hang a TV-ből vagy a fejhallgatóból
Română
Állapot képernyő (. ábra)
Megjelenik az aktuális állapot, ha a [Status:] elemet választják a Menü képernyőn.
Elemek
Jelentések
Decode:
Azonosítja az audiobemeneti jel hangformátumát.
Audio CH:
Azonosítja az audiobemeneti jel csatorna-összetételét.
Matrix:
Azonosítja a kiválasztott mátrixdekóder funkciót.
Input:
Azonosítja a kiválasztott bemenetet.
Effect:
Azonosítja a kiválasztott effektus funkciót.
Compression:
Jelzi, hogy be vagy ki van-e kapcsolva a kompresszió funkció.
Center Level:
Mutatja a középső csatorna hangerejének szintjét.
LEF level:
Mutatja a mélyhang csatorna hangerejének szintjét.
Wireless:
Azonosítja a használt vezeték nélküli frekvenciát.
Headphones:
Azonosítja a fejhallgató akkumulátor maradék töltésszintjét
(High/Middle/Low).
Locul şi funcţia componentelor
Căşti MDR-HW700 (Figura )
Punct tactil (pentru a distinge
partea stângă)
Aveţi grijă să vă potriviţi corespunzător pe
urechi căştile din partea dreaptă  şi din
partea stângă .
Indicator de alimentare
C
Nincs hang
ˎˎ Ellenőrizze a feldolgozóegység csatlakozását az AV-eszközökhöz.
ˎˎ Ha egy digitális eszköz optikai digitális kimeneti aljzata a feldolgozóegység TV (OPT) OUT
(THROUGH) aljzatához csatlakozik, csatlakoztassa újra a feldolgozóegység TV (OPT) IN
aljzatához.
ˎˎ Kapcsolja be a feldolgozóegységhez csatlakoztatott AV-eszközöket, és indítsa el újra a
lejátszást.
ˎˎ Kapcsolja be a feldolgozóegységet.
ˎˎ Ellenőrizze, hogy a feldolgozóegységen lévő INPUT gomb a hallgatni kívánt eszközre van-e
állítva.
ˎˎ Ha az AV-eszköz fejhallgató aljzatát a feldolgozóegység LINE IN (L/R) aljzataihoz
csatlakoztatta, növelje a csatlakoztatott AV-eszköz hangerejét.
ˎˎ Kapcsolja be újra a fejhallgatót.
ˎˎ Növelje a fejhallgató hangerejét.
ˎˎ Töltse fel a fejhallgató akkumulátorát. Ha a bekapcsolt állapotot jelző lámpa az akkumulátor
feltöltése után sem világít, vigye a fejhallgatót a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
Nincs hang (Amikor eszközök csatlakoznak a HDMI-aljzatokhoz)
ˎˎ HDMI-minősítéssel rendelkező kábelt használjon. Használjon Sony High Speed HDMI-kábelt
kábeltípus emblémával.
ˎˎ Olyan műsort játszik le, amely szerzőijog-védelmi technológiával (HDCP) védett, és nem
bocsátható ki a digitális aljzatokon (SACD, DVD audio lemezek stb.).
Ilyen esetben csatlakoztassa a feldolgozóegységet az eszközhöz egy analóg audiokábel
segítségével, és azon hallgassa.
ˎˎ Nem közvetlenül történik az audiojel bevitele a feldolgozóegységbe.
Csatlakoztassa az eszközöket a feldolgozóegység HDMI bemeneti aljzatán, vagy
csatlakoztassa az eszközt a feldolgozóegység OPT/LINE IN bemeneti aljzatához.
ˎˎ Ha a feldolgozóegység CONTROL FOR HDMI kapcsolója a MODE1 lehetőségre van állítva, a TV
audiokimeneti beállítása nem lehet „TV hangszóró”. Ahhoz, hogy a rendszer hangot
bocsásson ki, válasszon „TV hangszóró”-tól eltérő beállítást.
ˎˎ Kapcsolja be újra a fejhallgatót vagy a feldolgozóegységet.
D
Sugestie
Căştile pornesc când vi le puneţi şi se
opresc când vi le scoateţi (funcţie de
pornire automată).
Indicator de încărcare
Acest indicator se aprinde în roşu în
timpul încărcării căştilor.
A részek helye és funkciója
MDR-HW700 fejhallgató (. ábra)
Kitapintható pont (a bal oldal
megkülönböztetéséhez)
Ne feledje a fejhallgató jobb  és bal 
csatornáját a megfelelő fülére venni.
Bekapcsolt állapotot jelző fény
Ez a bekapcsolt állapotot jelző fény zöld
fénnyel világít, ha a készülék be van
kapcsolva.
/ (főkapcsoló) gomb
Tartsa lenyomva a gombot kb. 1
másodpercig a fejhallgató be- vagy
kikapcsolásához.
Tipp
A fejhallgató automatikusan
bekapcsolódik, amikor felveszi, illetve
kikapcsolódik, amikor leveszi (automata
bekapcsolás funkció).
Töltésjelző
Ez a töltésjelző fény vörös fénnyel világít
a fejhallgató töltése közben.
Micro-USB-aljzat (csak az
akkumulátor töltéséhez)
Csatlakoztassa a mellékelt micro-USBkábelt ehhez az aljzathoz a fejhallgató
feltöltéséhez.
MENU/ENTER kapcsoló
Nyomja meg a kapcsolót a rendszermenü
megjelenítéséhez a feldolgozóegységhez
csatlakoztatott TV képernyőjén. Tolja fel
vagy le a kapcsolót egy menüelem
kiválasztásához, majd nyomja meg a
kiválasztott elem beviteléhez. Ezután
tolja fel vagy le a kapcsolót újra a
lehetőség kiválasztásához.
INPUT gomb
Bemenetválasztást tesz lehetővé.
VOL (hangerő) szabályozó
Beállítja a hangerőt.
EFFECT gomb
Hangzástér kiválasztását teszi lehetővé.
DP-HW700 feldolgozóegység (. ábra)
HDMI IN 1/IN 2/IN 3 aljzatok
HDMI-jel beviteléhez való aljzatok.
HDMI OUT aljzat
HDMI-jel kibocsátásához való aljzat. Ez az
aljzat kompatibilis az ARC (Audio Return
Channel) funkcióval.
TV (OPT) IN/OUT (THROUGH)
aljzatok
Optikai digitális audiojelek beviteléhez
vagy kibocsátásához valók.
LINE IN (L/R) aljzatok
Analóg audiojel beviteléhez való aljzatok.
DC IN 12V aljzat
A mellékelt hálózati tápegységet ehhez
az aljzathoz csatlakoztassa.
/ (főkapcsoló) gomb (be/
készenlét/ki)
A feldolgozóegység a gomb
megnyomására felváltva bekapcsolódik
vagy készenléti módra vált. A
feldolgozóegység teljes kikapcsolásához
3 másodpercig tartsa lenyomva a
gombot (tápfeszültség kikapcsolása).
INPUT gomb
Bemenetválasztást tesz lehetővé.
EFFECT/ gomb
Hangzástér kiválasztását teszi lehetővé.
Menüelem kiválasztását teszi lehetővé.
MATRIX/ gomb
Mátrixdekóder kiválasztását teszi
lehetővé*.
Menüelem kiválasztását teszi lehetővé.
* Mátrixdekódert választhat, ha a
hangzástér mód „CINEMA” vagy
„GAME”. A mátrixdekóder funkció
kibővíti a bemeneti audiojel
formátumát akár 9.1 csatornás surround
formátumra. A részletekről a
Súgóútmutatóban olvashat.
COMPRESSION/MENU/ENTER
gomb
Dinamikatartomány kiválasztását teszi
lehetővé.
Tartsa lenyomva ezt a gombot kb. 2
másodpercig a menü megjelenítéséhez a
feldolgozóegységhez csatlakoztatott TV
képernyőjén. A menü használata során
nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott
elem beviteléhez.
COMPRESSION jelzőfény
Ez a jelzőfény kigyullad, ha a kompresszió
funkciót bekapcsolják.
MATRIX jelzőfények
A kiválasztott mátrixdekóder jelzőfénye
kigyullad (vagy villogni kezd).
EFFECT jelzőfények
A kiválasztott hangzástér mód jelzőfénye
kigyullad.
INPUT jelzőfények
A kiválasztott bemenet jelzőfénye
kigyullad.
2CH/Multi CH jelzőfények
A 2CH vagy Multi CH jelzőfénye gyullad ki
a bemeneti jelnek megfelelően (sztereó
vagy többcsatornás).
Bekapcsolt állapotot jelző fény
Ez a jelzőfény zölden világít a
tápfeszültség bekapcsolásakor,
narancssárga fénnyel készenléti
üzemmódban, illetve kialszik, ha a
tápfeszültséget kikapcsolják.
CONTROL FOR HDMI kapcsoló
Állítsa be ezt a kapcsolót a
feldolgozóegységhez csatlakoztatni
kívánt HDMI-eszközök típusának
megfelelően.
Megjegyzések
ˎˎ A Control for HDMI function funkció
alapértelmezett beállítása: letiltva. A
Control for HDMI funkció használatához
állítsa a [Control for HDMI] elemet [On]
helyzetbe a feldolgozóegység
menüjében.
ˎˎ A CONTROL FOR HDMI kapcsoló
helyzetének módosítása nincs hatással
a feldolgozóegység bekapcsolt
állapotában. Kapcsolja ki a
feldolgozóegységet, vagy állítsa
készenléti módba, mielőtt a CONTROL
FOR HDMI kapcsolót működtetné.
WIRELESS BAND kapcsoló
Válassza ki a használni kívánt
frekvenciasávot. Az AUTO lehetőség
választása esetén automatikusan
megtörténik az optimális frekvenciasáv
kiválasztása (alapértelmezett beállítás).
Megjegyzés
Győződjön meg arról, hogy a 2,4 GHz
lehetőséget választotta, ha a
feldolgozóegységet a szabadban tervezi
használni.
ATT (LINE IN) kapcsoló
Állítsa ezt a kapcsolót 0 dB értékre, ha a
hangerő túl alacsony analóg kimenet
használatához.
A menü használata
Beállításokat végezhet, vagy ellenőrizheti a rendszer aktuális állapotát a feldolgozóegységhez
csatlakoztatott TV képernyőjén megjelenített menüben.
A feldolgozóegység menüjének használata (lásd még: . ábra)
1 Váltsa a bemenetet a TV-n arra, amelyhez a feldolgozóegység csatlakozik.
2 Tartsa lenyomva a  COMPRESSION/MENU/ENTER gombot, amíg a menü megjelenik
a TV-képernyőn.
3 Válasszon egy beállítandó elemet a  MATRIX/ vagy  EFFECT/ gomb
segítségével, majd nyomja meg a  COMPRESSION/MENU/ENTER gombot.
4 Válassza ki a kívánt lehetőséget a  MATRIX/ vagy  EFFECT/ gomb
segítségével, majd nyomja meg a  COMPRESSION/MENU/ENTER gombot.
A fejhallgató menüjének használata (lásd még: . ábra)
1 Váltsa a bemenetet a TV-n arra, amelyhez a feldolgozóegység csatlakozik.
2 Kapcsolja be a fejhallgatót, majd nyomja meg a  MENU/ENTER kapcsolót a
menü megjelenítéséhez a TV képernyőjén.
3 Válasszon egy beállítandó elemet a  MENU/ENTER kapcsoló felfelé vagy lefelé
tolásával, majd nyomja meg a  MENU/ENTER kapcsolót.
4 Válassza ki a kívánt lehetőséget a  MENU/ENTER kapcsoló felfelé vagy lefelé
tolásával, majd nyomja meg a  MENU/ENTER kapcsolót.
ˎˎ A Gyors üzembe helyezési útmutatóban látható „A” csatlakozási mód esetén
ēē Ha TV-je kompatibilis az ARC-vel, előbb állítsa a feldolgozóegységet készenléti módra,
majd állítsa a feldolgozóegységen lévő CONTROL FOR HDMI kapcsolót „MODE1” helyzetbe,
és válassza a „TV” lehetőséget az INPUT gomb segítségével. Ezután kapcsolja be a Control
for HDMI funkciót és az ARC-beállítást a TV-n.
ēē Ha a TV-készülék nem kompatibilis az ARC-technológiával, ellenőrizze az optikai digitális
kábel vagy az analóg audiokábel csatlakozását a TV-készülék és a feldolgozóegység között.
Ezenkívül ellenőrizze a TV audiokimeneti beállítását. Ha optikai digitális kábellel
csatlakoztatta őket, a beállítás módosítása javíthat a helyzeten.
ˎˎ A Gyors üzembe helyezési útmutatóban látható „B” csatlakozási mód esetén
ēē Ellenőrizze az optikai digitális kábel vagy az analóg audiokábel csatlakozását a TV-készülék
és a feldolgozóegység között. Ezenkívül ellenőrizze a TV audiokimeneti beállítását.
Vă permite să selectaţi o intrare.
Reglaj VOL (volum)
Reglează volumul.
Buton EFFECT
Procesor DP-HW700 (Figura )
Indicator COMPRESSION
Aceste mufe emit semnale HDMI de
intrare.
Mufă HDMI OUT
Indicatorul se aprinde când funcţia de
compresie este activată.
Indicatori MATRIX
Emite semnale HDMI de ieşire. Această
mufă este compatibilă cu ARC (Audio
Return Channel).
Mufe TV (OPT) IN/OUT (THROUGH)
Emite semnale audio digitale optice de
intrare sau de ieşire.
Mufe LINE IN (L/R)
Indicatorul decodorului matrice selectat
se aprinde (sau clipeşte).
Indicatori EFFECT
Indicatorul modului pentru câmpul sonor
selectat se aprinde.
Indicatori INPUT
Indicatorul intrării selectate se aprinde.
Aceste mufe emit semnale audio
analogice de intrare.
Indicatori 2CH/Multi CH
2CH sau Multi CH se aprinde în funcţie de
semnalul de intrare (stereo sau
multicanal).
Mufă DC IN 12V
Conectaţi adaptorul de c.a. furnizat la
această mufă.
Buton / (alimentare) (pornit/
standby/oprit)
Procesorul porneşte sau intră în modul
standby apăsând alternativ pe buton.
Ţineţi butonul apăsat timp de 3 secunde
pentru a opri complet procesorul
(alimentare oprită).
Indicator de alimentare
Acest indicator se aprinde în verde când
este pornită alimentarea, în portocaliu în
modul standby şi se stinge când este
oprită alimentarea.
Comutator CONTROL FOR HDMI
Setaţi acest comutator conform tipului de
echipamente HDMI pe care doriţi să le
conectaţi la procesor.
Buton INPUT
Vă permite să selectaţi o intrare.
Note
Buton EFFECT/
ˎˎ Funcţia de comandă HDMI este
dezactivată în setarea implicită. Pentru
a utiliza funcţia de comandă HDMI,
setaţi [Control for HDMI] la [On] din
meniul procesorului.
ˎˎ Schimbarea poziţiei comutatorului
CONTROL FOR HDMI nu are niciun efect
dacă procesorul este pornit. Opriţi
procesorul sau setaţi-l în modul
standby înainte de a acţiona
comutatorul CONTROL FOR HDMI.
Vă permite să alegeţi un câmp sonor.
Vă permite să alegeţi un element din
meniu.
Buton MATRIX/
Vă permite să alegeţi un decodor matrice.*
Vă permite să alegeţi un element din
meniu.
*P
uteţi alege un decodor matrice când
modul câmpului sonor este „CINEMA”
sau „GAME”. Funcţia decoderului matrice
extinde formatul semnalului audio de
intrare până la un format surround pe
9.1 canale. Pentru detalii, consultaţi
ghidul de asistenţă.
Comutator WIRELESS BAND
Selectează banda de frecvenţă pe care
doriţi să o utilizaţi. Când selectaţi AUTO,
este selectată automat o bandă de
frecvenţă optimă (setarea implicită).
Buton COMPRESSION/MENU/
ENTER
Vă permite să alegeţi un interval dinamic.
Ţineţi apăsat acest buton circa 2 secunde
pentru a afişa meniul pe ecranul unui
televizor conectat la procesor. Când
utilizaţi meniul, apăsaţi pe acest buton
pentru selecţionare.
Nem hallható a TV hangja a rendszerből.
Magyar
Buton INPUT
Vă permite să alegeţi un câmp sonor.
Nincs hang, nincs kép
ˎˎ HDMI-minősítéssel rendelkező kábelt használjon. Használjon Sony High Speed HDMI-kábelt
kábeltípus emblémával.
ˎˎ Amikor a hangot TV-ről AV-erősítőre váltja, illetve ha felveszi a fejhallgatót, amikor a TV
hangot bocsát ki, a TV képernyője üressé válik és a hang rövid időre elnémul. Ez nem
meghibásodás.
ˎˎ Győződjön meg arról, hogy a feldolgozóegység be van kapcsolva.
Ha a feldolgozóegység ki van kapcsolva, az átmenő funkció nem működik. Ezért a
csatlakoztatott eszköz video- és audiojele nem jut a TV bemenetére. Kapcsolja be a
feldolgozóegységet vagy állítsa készenléti módra.
Apăsaţi comutatorul pentru a afişa
meniul sistemului pe ecranul unui
televizor conectat la procesor. Glisaţi
comutatorul în sus sau în jos pentru a
selecta un element de setare din meniu şi
apăsaţi-l pentru a confirma selecţia. Apoi
glisaţi din nou comutatorul în sus sau în
jos pentru a selecta opţiunea.
Ţineţi apăsat butonul circa 1 secundă
pentru a porni sau a opri căştile.
Mufe HDMI IN 1/IN 2/IN 3
Ha a fejhallgatórendszer használata során probléma merül fel, az alábbi lista szerint hárítsa el.
Kérjük, olvassa el a Gyors üzembe helyezési útmutató (külön kapható) és a Súgóútmutatót is.
Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony kereskedővel.
Comutator MENU/ENTER
Buton / (alimentare)
Ha a feldolgozóegységet a Control for HDMI funkciót támogató Sony termékekhez
csatlakoztatja, kikapcsolhatja a feldolgozóegységet is, amikor kikapcsolja a TV-t, hallgathatja a
TV hangját egy HDMI-kábel egyszerű csatlakoztatásával, illetve a feldolgozóegység
bemenetének automatikus váltására is mód van, amikor a feldolgozóegységhez csatlakoztatott
eszközön elindítja a lejátszást. A Control for HDMI funkció feldolgozóegységen történő
használatához állítsa a [Control for HDMI] elemet [On] helyzetbe a menüben.
Hibakeresés
Conectaţi cablul micro-USB furnizat la
această mufă pentru a încărca căştile.
Acest indicator se aprinde în verde când
alimentarea este pornită.
ˎˎ A menü vagy állapotképernyő automatikusan kikapcsolódik, ha körülbelül 30 másodpercig
nem hajtanak végre műveletet.
ˎˎ A menüvel és állapotelemekkel kapcsolatos részletek a Súgóútmutatóban olvashatók.
HDMI-eszközök hatékony használata
Mufă micro-USB (doar pentru
încărcarea bateriei)
Notă
Asiguraţi-vă că selectaţi 2,4 GHz când
folosiţi procesorul în aer liber.
Comutator ATT (LINE IN)
Reglaţi acest comutator la 0 dB dacă
volumul este prea mic pentru ieşirea
analogică.
Utilizarea meniului
Puteţi face setări sau puteţi verifica starea actuală a sistemului pe meniul afişat pe ecranul unui
televizor conectat la procesor.
Utilizarea meniului procesorului (A se vedea şi Figura )
1 Comutaţi pe intrarea de pe televizor la care este conectat procesorul.
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat  butonul COMPRESSION/MENU/ENTER până când meniul
este afişat pe ecranul televizorului.
Nincs hangkimenet a feldolgozóegység HDMI OUT aljzatához
csatlakoztatott TV-ből vagy AV-erősítőből.
3 Selectaţi un element de meniu cu ajutorul  butonul MATRIX/ sau  butonul
ˎˎ Ha hang hallható a fejhallgatóban, nincs audiokimenet a HDMI OUT aljzaton keresztül. Ha a
TV-n vagy AV-erősítőn keresztül kívánja hallgatni, állítsa a rendszert készenléti módra.
ˎˎ Állítsa az audiokimenetet „TV-hangszóró”-ra a TV-n.
4 Selectaţi opţiunea dorită cu ajutorul  butonul MATRIX/ sau  butonul EFFECT/
Nem hallható az AV-erősítőhöz csatlakoztatott eszköz hangja a
rendszeren.
ˎˎ A Gyors üzembe helyezési útmutatóban látható „B” csatlakozási mód esetén az AVerősítőhöz csatlakoztatott eszközök hangját csak az AV-erősítőn vagy a TV-n hallja. Ha hallani
akarja őket ezen a rendszeren, csatlakoztassa az eszközt a feldolgozóegységhez egy optikai
digitális kábel vagy analóg audiokábel segítségével.
A CONTROL FOR HDMI kapcsoló beállítása „MODE1”, de a
fejhallgató hangerejét nem lehet állítani TV-ről.
EFFECT/ şi apoi apăsaţi  butonul COMPRESSION/MENU/ENTER.
şi apoi apăsaţi  butonul COMPRESSION/MENU/ENTER.
Utilizarea meniului căştilor (A se vedea şi figura )
1 Comutaţi pe intrarea de pe televizor la care este conectat procesorul.
2 Porniţi căştile şi apoi apăsaţi  comutatorul MENU/ENTER pentru a afişa meniul
pe ecranul televizorului.
3 Selectaţi un element de setat glisând  comutatorul MENU/ENTER în sus şi în jos
şi apoi apăsaţi  comutatorul MENU/ENTER.
4 Selectaţi opţiunea dorită glisând  comutatorul MENU/ENTER în sus şi în jos şi
apoi apăsaţi  comutatorul MENU/ENTER.
ˎˎ A rendszer fejhallgatójának hangerejét nem lehet TV távvezérlője segítségével állítani. A
hangerőt a fejhallgató jobb oldali részén lévő VOL kezelőszervvel állítsa be.
Ecranul meniului (Figura )
Nem működik a Control for HDMI („BRAVIA” Sync) funkció.
ˎˎ Ha nem AV-erősítőt használ a feldolgozóegységgel, előbb állítsa a feldolgozóegységet
készenléti módra, majd állítsa a CONTROL FOR HDMI kapcsolót „MODE1” helyzetbe. Ha a
feldolgozóegység menüjében a [Control for HDMI] elem beállítása [Off], a Control for HDMI
funkció nem működik. „MODE2” esetében a Control for HDMI funkció korlátozottan
működőképes.
A TV be van kapcsolva, de a feldolgozóegység nem kapcsolódik be
automatikusan.
ˎˎ A CONTROL FOR HDMI kapcsoló beállítása „MODE2”.
ˎˎ Ellenőrizze a TV audiokimeneti beállításait. A feldolgozóegység be- vagy kikapcsolódik a TV
audiokimeneti beállításainak megfelelően. Ha a TV hangszórója hangot bocsátott ki, amikor
legutoljára kikapcsolta, a feldolgozóegység akkor sem kapcsolódik be, ha bekapcsolják a
TV-t.
A kikapcsolási reteszelés funkció nem működik.
ˎˎ Úgy állítsa be a TV-t, hogy a TV-hez csatlakoztatott eszközök automatikusan
kikapcsolódjanak, amikor a TV-t kikapcsolják. A részleteket lásd az TV-hez mellékelt
kézikönyvben.
A feldolgozóegység kikapcsolódik, amikor kikapcsolják a TV-t.
ˎˎ Ha a feldolgozóegység menüjében a [Control for HDMI] elem beállítása [On], a kikapcsolási
reteszelés funkció működik. Ha kikapcsolja a TV-t, a feldolgozóegység készenléti módba lép
és működésjelzője zöld színről narancssárgára vált.
ˎˎ Ha a CONTROL FOR HDMI kapcsoló beállítása „MODE1” és a [HDMI Pass Through] beállítása
[Auto] a menüben, a TV kikapcsolásakor a HDMI Pass Through funkció körülbelül 20
másodperc múlva letiltásra kerül. A részletekről a Súgóútmutatóban olvashat.
A Control for HDMI funkció nem működik megfelelően.
ˎˎ Ellenőrizze a HDMI-csatlakozást.
ˎˎ Állítsa be a TV-n a Control for HDMI funkciót. A részleteket lásd az TV-hez mellékelt
kézikönyvben.
ˎˎ Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott eszköz kompatibilis a „BRAVIA” Sync
szolgáltatással.
ˎˎ A csatlakoztatott eszközön ellenőrizze a Control for HDMI beállításait. A részleteket lásd a
csatlakoztatott eszközhöz mellékelt kézikönyvben.
ˎˎ Győződjön meg arról, hogy a [Control for HDMI] funkció beállítása [On] a feldolgozóegység
menüjében.
Ha AV-erősítőt csatlakoztat a feldolgozóegységhez, előbb állítsa a feldolgozóegységet
készenléti módra, majd állítsa a CONTROL FOR HDMI kapcsolót „MODE2” helyzetbe. A Control
for HDMI funkció esetében csak egy készlet AV-erősítő vagy egyenértékű eszköz
csatlakoztatható a feldolgozóegységhez.
ˎˎ A Control for HDMI beállítás nem módosult annak ellenére, hogy átállította a CONTROL FOR
HDMI kapcsolót.
A CONTROL FOR HDMI kapcsoló helyzetének módosítása nincs hatással, amikor bekapcsolják
a feldolgozóegységet. Állítsa a feldolgozóegységet készenléti módba, mielőtt a CONTROL
FOR HDMI kapcsolót működtetné.
Torz vagy szakadozó hang (időnként zajjal együtt)
ˎˎ Töltse fel a fejhallgató akkumulátorát. Ha a bekapcsolt állapotot jelző lámpa az akkumulátor
feltöltése után sem világít, vigye a fejhallgatót a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
ˎˎ Győződjön meg arról, hogy nincsenek a közelben egyéb, 2,4 GHz vagy 5 GHz frekvencián
működő vezeték nélküli eszközök, illetve a közelben lévő mikrohullámú sütő nem bocsát ki
elektromágneses hullámokat.
ˎˎ Módosítsa a feldolgozóegység helyzetét.
ˎˎ Ha az „ANALOG” elemet választják az INPUT gombbal, állítsa a feldolgozóegységen lévő ATT
(LINE IN) kapcsolót „–8 dB” értékre.
ˎˎ Ha az AV-eszköz fejhallgató aljzatát a feldolgozóegység LINE IN (L/R) aljzataihoz
csatlakoztatja, növelje a csatlakoztatott AV-eszköz hangerejét.
ˎˎ Próbálja ki a WIRELESS BAND kapcsolót a többi helyzetben.
Ha a WIRELESS BAND kapcsolót „AUTO” helyzetbe állítja, és a csatorna automatikusan
módosul, a hang pillanatnyilag megszakadhat. Ez nem meghibásodás.
Kis hangerő
ˎˎ Ha az „ANALOG” elemet választják az INPUT gombbal, állítsa a feldolgozóegységen lévő ATT
(LINE IN) kapcsolót „0 dB” értékre.
ˎˎ Ha az AV-eszköz fejhallgató aljzatát a feldolgozóegység LINE IN (L/R) aljzataihoz
csatlakoztatja, növelje a csatlakoztatott AV-eszköz hangerejét.
ˎˎ Növelje a fejhallgató hangerejét.
Elemente de setare
Setări
Exit
Închide meniul.
Status:
Afişează starea sistemului.
Center Level:
Reglează nivelul sonorului pentru canalul central.1)
Comutabil între 0 dB şi +8 dB.
LEF Level:
Reglează nivelul sonorului pentru canalul de subwoofer.1)
Comutabil între –6 dB şi +6 dB.
A/V Sync:
Puteţi ajusta sonorul când imaginea şi sonorul nu sunt
sincronizate.
Ajustabil între 0 msec şi 300 msec.
Dual Mono:
Selectează un canal când primeşte un semnal multiplex de
difuzare.
TV+HP Audio Out:
Selectează simultan ieşirea audio pentru un difuzor TV şi
căşti.2)
Control for HDMI:
Selectează funcţia de comandă HDMI.
HDMI Pass Through:
Selectează funcţia HDMI Pass Through.
Front Display Mode:
Selectează modul de afişare a ecranului frontal al procesorului.
Reset
Resetează setările.
Acest element nu este afişat când este selectată opţiunea VOICE sau OFF pentru EFFECT.
2)
În cazul setării la [On], reglaţi setarea de ieşire audio de pe televizor la „difuzor TV” pentru o
ieşire audio simultană.
1)
Ecran de stare (Figura )
Apare starea actuală când selectaţi [Status:] pe ecranul meniului.
Elemente
Semnificaţii
Decode:
Identifică formatul audio al semnalului audio de intrare.
Audio CH:
Identifică compoziţia canalului semnalului audio de intrare.
Matrix:
Identifică funcţia decodorului matrice selectat.
Input:
Identifică intrarea selectată.
Effect:
Identifică funcţia de efect selectată.
Compression:
Indică dacă funcţia de compresie este activată sau dezactivată.
Center Level:
Indică nivelul sonorului canalului central.
LEF level:
Indică nivelul sonorului canalului de subwoofer.
Wireless:
Identifică frecvenţa fără fir utilizată.
Headphones:
Identifică autonomia rămasă a bateriei (High/Middle/Low).
ˎˎ Ecranul meniului sau de stare se stinge automat dacă nu se efectuează nicio operaţie timp de
circa 30 de secunde.
ˎˎ Pentru detalii despre elementele de meniu şi de stare, consultaţi ghidul de asistenţă.
Utilizarea eficientă a echipamentelor HDMI
Dacă veţi conecta procesorul cu dispozitive Sony care acceptă funcţia de comandă HDMI, puteţi
să stingeţi procesorul când stingeţi televizorul, puteţi asculta sonorul de la televizor prin simpla
conectare a cablului HDMI sau puteţi comuta automat intrarea procesorului când începeţi
redarea de pe echipamentul conectat la procesor. Pentru a utiliza funcţia de comandă HDMI de
pe procesor, setaţi [Control for HDMI] la [On] din meniu.
Depanare
Dacă aveţi probleme când folosiţi sistemul de căşti, consultaţi lista de mai jos. Vă rugăm să
consultaţi şi ghidul de pornire rapidă (furnizat separat) şi ghidul de asistenţă. Dacă nu rezolvaţi
problema, consultaţi cel mai apropiat furnizor Sony.
Niciun sunet
ˎˎ Válassza a „CINEMA” vagy „GAME” beállítást mint hangzástér mód.
ˎˎ A lejátszott hang nem többcsatornás.
ˎˎ A TV vagy HDMI-eszköz audiokimeneti beállításától függően megtörténik a többcsatornás
jelek lekeverése 2 csatornásra a kimenethez. Ilyen esetben módosítsa az eszköz beállítását,
hogy többcsatornás jel legyen kibocsátva.
ˎˎ Állítsa a feldolgozóegység menüjében a [TV+HP Audio OUT] elemet [Off] helyzetbe.
Ha [On] helyzetbe van állítva, a feldolgozóegységhez csatlakoztatott eszköz audiokimenetét a
TV műszaki jellemzői befolyásolják. Ha a TV sztereó hangszórókkal rendelkezik, a
csatlakoztatott eszköz audiokimenete a TV-vel megegyezően akkor is sztereóvá
(2 csatornásra) válik, ha többcsatornás szoftvert játszik le.
ˎˎ Verificaţi conexiunile între procesor şi echipamentele AV.
ˎˎ Dacă mufa de ieşire digitală optică a unui echipament digital este conectată la mufa TV (OPT)
OUT (THROUGH) a procesorului, reconectaţi-o la mufa TV (OPT) IN a procesorului.
ˎˎ Porniţi echipamentele AV conectate la procesor şi începeţi din nou redarea.
ˎˎ Porniţi procesorul.
ˎˎ Verificaţi ca butonul INPUT de pe procesor să fie reglat la echipamentul la care doriţi să
ascultaţi.
ˎˎ Dacă aţi conectat mufa pentru căşti a echipamentului AV la una dintre mufele LINE IN (L/R)
ale procesorului, măriţi volumul echipamentului AV conectat.
ˎˎ Porniţi din nou căştile.
ˎˎ Măriţi volumul căştilor.
ˎˎ Încărcaţi bateria căştilor. Dacă indicatorul de alimentare rămâne stins după ce aţi încărcat
bateria, duceţi căştile la cel mai apropiat furnizor Sony.
A MATRIX jelzőfény nem kapcsolódik be, vagy villog.
Niciun sunet (Când echipamentele sunt conectate la mufele HDMI)
A surround hangeffektus nem érvényesül
ˎˎ Válassza a „CINEMA” vagy „GAME” beállítást mint hangzástér mód.
ˎˎ Előfordulhat, hogy a mátrixdekóder nem működik a feldolgozóegység audiobemenetének
formátumától függően. Ilyen esetben a MATRIX jelzőfény villog.
ˎˎ Utilizaţi un cablu HDMI autorizat. Utilizaţi un cablu HDMI Sony High Speed cu sigla tipului de
cablu.
ˎˎ Redaţi programe care sunt protejate de tehnologia de protecţie a dreptului de autor (HDCP) şi
a căror transmitere prin mufe digitale (SACD, discuri audio DVD etc.) este interzisă.
În acest caz, conectaţi procesorul la echipament cu ajutorul unui cablu audio analogic şi ascultaţi.
ˎˎ Semnalul audio nu este transmis direct prin procesor.
Conectaţi echipamentele la mufa de intrare HDMI a procesorului sau conectaţi echipamentul
la mufa de intrare OPT/LINE IN a procesorului.
ˎˎ Când comutatorul CONTROL FOR HDMI de pe procesor este setat la MODE1, setarea de ieşire
audio depe televizor nu trebuie să fie pe poziţia „difuzor TV”. Pentru a emite sunet de la acest
sistem, selectaţi o setare diferită de „difuzor TV”.
ˎˎ Porniţi din nou căştile sau procesorul.
Nici sunet, nici imagine
ˎˎ Utilizaţi un cablu HDMI autorizat. Utilizaţi un cablu HDMI Sony High Speed cu sigla tipului de
cablu.
ˎˎ Când comutaţi sunetul de pe un televizor pe un amplificator AV sau când vă puneţi căştile şi
sunetul este emis de la televizor, dispare ecranul televizorului şi nu se mai aude niciun sunet
câteva clipe. Acesta nu este un defect.
ˎˎ Verificaţi dacă procesorul este pornit.
Dacă procesorul este oprit, funcţia pass-through nu funcţionează. Prin urmare, semnalul
video şi audio de la echipamentul conectat nu este transmis către televizor. Porniţi procesorul
sau setaţi-l în modul standby.
Nu se aude niciun sunet de la televizor pe sistem.
ˎˎ În cazul conexiunii de tip A ilustrate în ghidul de pornire rapidă
ēē Dacă televizorul dumneavoastră este compatibil cu ARC, setaţi mai întâi procesorul în
modul standby şi apoi setaţi comutatorul CONTROL FOR HDMI de pe procesor la „MODE1” şi
selectaţi „TV” cu butonul INPUT. Apoi activaţi funcţia de comandă HDMI şi setarea ARC de
pe televizor.
ēē Dacă televizorul dumneavoastră nu este compatibil cu ARC, verificaţi conexiunea cablului
digital optic sau a cablului audio analogic între televizor şi procesor. De asemenea, verificaţi
setarea de ieşire audio de pe televizor. Dacă aţi făcut conexiunea cu un cablu digital optic,
schimbarea setării va îmbunătăţi situaţia.
ˎˎ În cazul conexiunii de tip B ilustrate în ghidul de pornire rapidă
ēē Verificaţi conexiunea cablului digital optic sau a cablului audio analogic între televizor şi
procesor. De asemenea, verificaţi setarea de ieşire audio de pe televizor.
Nu este emis niciun sunet de la un televizor sau un amplificator AV
conectat la mufa HDMI OUT a procesorului.
ˎˎ Când sunetul este emis de la căşti, semnalul audio nu se transmite şi prin mufa HDMI OUT.
Dacă doriţi să ascultaţi la un televizor sau un amplificator AV, setaţi sistemul în modul
standby.
ˎˎ Reglaţi setarea de ieşire audio la „difuzor TV” pe televizor.
Nu se aude niciun sunet de la echipamentul conectat la
amplificatorul AV pe sistem.
ˎˎ În cazul conexiunii de tip B ilustrate în ghidul de pornire rapidă, puteţi auzi sonorul de la
echipamentele conectate la amplificatorul AV doar de la amplificatorul AV sau de la televizor.
Dacă vreţi să auziţi sonorul pe acest sistem, conectaţi echipamentul la procesor cu ajutorul
unui cablu digital optic sau al unui cablu audio analogic.
Comutatorul CONTROL FOR HDMI este setat la „MODE1”, dar
sonorul căştilor nu poate fi reglat de la televizor.
ˎˎ Sonorul căştilor sistemului nu poate fi reglat cu ajutorul telecomenzii unui televizor. Reglaţi
sonorul cu ajutorul reglajului VOL de pe casca din partea dreaptă.
Funcţia de comandă HDMI („BRAVIA” Sync) nu funcţionează.
ˎˎ Dacă nu folosiţi un amplificator AV cu procesorul, setaţi mai întâi procesorul în modul standby
şi apoi setaţi comutatorul CONTROL FOR HDMI la „MODE1”. Dacă funcţia [Control for HDMI]
din meniul procesorului este setată pe [Off], funcţia de comandă HDMI nu funcţionează. În
cazul opţiunii „MODE2”, funcţia de comandă HDMI este limitată.
Televizorul este aprins, dar procesorul nu se aprinde automat.
ˎˎ Comutatorul CONTROL FOR HDMI este setat la „MODE2”.
ˎˎ Verificaţi setările de ieşire audio de pe televizor. Procesorul se aprinde sau se stinge în funcţie
de setările de ieşire audio de pe televizor. Dacă sonorul a fost transmis de la difuzorul
televizorului când aţi închis televizorul ultima oară, procesorul nu se va aprinde chiar dacă
aprindeţi televizorul.
Funcţia de închidere sincronizată nu funcţionează.
ˎˎ Setaţi televizorul în aşa fel încât echipamentele conectate la televizor să se stingă automat
când stingeţi televizorul. Pentru detalii, consultaţi manualul furnizat cu televizorul.
Procesorul se închide când închideţi televizorul.
ˎˎ Dacă funcţia [Control for HDMI] din meniul procesorului este setată pe [On], funcţia de
închidere automată funcţionează. Dacă închideţi televizorul, procesorul intră în modul
standby şi indicatorul de alimentare verde devine portocaliu.
ˎˎ Când comutatorul CONTROL FOR HDMI este setat la „MODE1” şi [HDMI Pass Through] este
setat la [Auto] din meniu, când televizorul este oprit, funcţia HDMI Pass Through este
dezactivată după circa 20 de secunde. Pentru detalii, consultaţi ghidul de asistenţă.
Funcţia de comandă HDMI nu funcţionează corect.
ˎˎ Verificaţi conexiunea HDMI.
ˎˎ Configuraţi funcţia de comandă HDMI de pe televizor. Pentru detalii, consultaţi manualul
furnizat cu televizorul.
ˎˎ Asiguraţi-vă că echipamentul conectat este compatibil cu „BRAVIA” Sync.
ˎˎ Verificaţi setările pentru comandă HDMI de pe echipamentul conectat. Pentru detalii,
consultaţi manualul furnizat cu echipamentul conectat.
ˎˎ Asiguraţi-vă că [Control for HDMI] este setat la [On] în meniul procesorului.
Dacă conectaţi un amplificator AV la procesor, setaţi mai întâi procesorul în modul standby şi
apoi setaţi comutatorul CONTROL FOR HDMI la „MODE2”. Pentru funcţia de comandă HDMI,
doar un amplificator AV sau alt dispozitiv echivalent poate fi conectat la procesor.
ˎˎ Setarea de comandă HDMI nu a fost schimbată chiar dacă aţi schimbat poziţia comutatorului
CONTROL FOR HDMI.
Schimbarea poziţiei comutatorului CONTROL FOR HDMI nu are niciun efect dacă procesorul
este pornit. Setaţi procesorul în modul standby înainte de a acţiona comutatorul CONTROL
FOR HDMI.
Sunet distorsionat sau intermitent (uneori cu zgomot)
ˎˎ Încărcaţi bateria căştilor. Dacă indicatorul de alimentare rămâne stins după ce încărcaţi
bateria, duceţi căştile la cel mai apropiat furnizor Sony.
ˎˎ Asiguraţi-vă că nu mai sunt alte echipamente fără fir care folosesc banda de frecvenţă fără fir
de 2,4 GHz sau de 5 GHz şi că nu sunt emise unde electromagnetice de un cuptor cu
microunde din apropriere.
ˎˎ Schimbaţi poziţia procesorului.
ˎˎ Când este selectat „ANALOG” cu butonul INPUT, schimbaţi poziţia comutatorului ATT (LINE IN)
de pe procesor la „–8 dB”.
ˎˎ Dacă conectaţi mufa pentru căşti a echipamentului AV la una dintre mufele LINE IN (L/R) ale
procesorului, măriţi volumul de pe echipamentul AV conectat.
ˎˎ Încercaţi alte poziţii ale comutatorului WIRELESS BAND.
Când comutatorul WIRELESS BAND este setat la „AUTO” şi canalul se schimbă automat,
sunetul se poate întrerupe câteva clipe. Acesta nu este un defect.
Sunet slab
ˎˎ Când este selectat „ANALOG” cu butonul INPUT, schimbaţi poziţia comutatorului ATT (LINE IN)
de pe procesor la „0 dB”.
ˎˎ Dacă conectaţi mufa pentru căşti a echipamentului AV la una dintre mufele LINE IN (L/R) ale
procesorului, măriţi volumul de pe echipamentul AV conectat.
ˎˎ Măriţi volumul căştilor.
Nu este obţinut efectul de sunet surround
ˎˎ Selectaţi „CINEMA” sau „GAME” pentru modul câmpului sonor.
ˎˎ Semnalul redat nu este un semnal multicanal.
ˎˎ În funcţie de setarea de ieşire audio de pe televizor sau de pe echipamentul HDMI, semnalele
multicanal sunt mixate şi emise pe 2 canale. În acest caz, schimbaţi setarea de pe echipament
ca să fie emis un semnal multicanal.
ˎˎ Setaţi [TV+HP Audio OUT] la [Off] din meniul procesorului.
Dacă este setată la [On], ieşirea audio de la echipamentul conectat la procesor este
influenţată de specificaţiile televizorului. Dacă televizorul are două difuzoare stereo, ieşirea
audio de la echipamentul conectat va deveni stereo (pe 2 canale), ca cea a televizorului, chiar
dacă rulaţi un software multicanal.
Indicatorul MATRIX nu porneşte sau clipeşte.
ˎˎ Selectaţi „CINEMA” sau „GAME” pentru modul câmpului sonor.
ˎˎ Este posibil ca decodorul matrice să nu funcţioneze, în funcţie de formatul intrării audio al
procesorului. În acest caz, indicatorul MATRIX clipeşte.
Bateria nu poate fi încărcată; indicatorul de încărcare clipeşte.
ˎˎ Verificaţi conexiunile între căşti, cablul micro-USB şi computer.
ˎˎ Folosiţi cablul micro-USB furnizat cu sistemul.
ˎˎ Există o defecţiune a bateriei reîncărcabile. Consultaţi cel mai apropiat furnizor Sony.
ˎˎ Încărcaţi bateria la un interval de temperatură între 5 °C şi 35 °C.
Nu este emis niciun semnal de la mufa TV (OPT) OUT (THROUGH) a
procesorului.
ˎˎ Conectaţi procesorul la o sursă de alimentare.
ˎˎ Porniţi redarea pe echipamentul digital optic conectat la mufa TV (OPT) IN.
Se aud semnale sonore de la căşti.
ˎˎ Verificaţi căştile consultând capitolul „Semnale sonore de avertizare şi de operare” din
„Măsuri de precauţie”.
Niciun sunet de la televizor sau de la căşti
ˎˎ Setaţi [TV+HP Audio Out] la [On] din meniul procesorului. Apoi reglaţi setarea de ieşire audio
la „difuzor TV” pe televizor.
Ecranul meniului nu apare pe televizor.
ˎˎ Selectaţi intrarea la care este conectat procesorul pe televizor.
Ecranul meniului este afişat doar când selectaţi intrarea la care este conectat procesorul pe
televizor.
ˎˎ Verificaţi conexiunea între televizor şi procesor.
ˎˎ Pe unele televizoare, poate dura puţin timp până când meniul este afişat pe ecranul
televizorului.
Download PDF

advertising