Sony | HDR-AS30V | Sony HDR-AS30V Action Cam AS30V cu Wi-Fi® şi GPS Instrucţiuni de utilizare

Cuprins
Operații
Reglaje
Index
Cameră video digitală
de înaltă definiţie
HDR-AS30/AS30V
RO
Manual de instrucţiuni
© 2013 Sony Corporation
Fabricat în China
Parcurgerea Manualului de instrucţiuni în format
electronic (la varianta în limba engleză)
Faceţi clic pe butoanele aflate în partea din dreapta a fiecărei pagini a manualului electronic în limba
engleză pentru a trece direct la pagina respectivă.
Această facilitate este utilă pentru căutarea funcţiei pe care doriţi să o folosiţi.
Căutarea informaţiilor după
funcţie.
Căutarea informaţiilor după
funcționare.
Căutarea informaţiilor în lista
elementelor meniului.
Căutarea informaţiilor după
cuvinte cheie.
Marcaje şi notaţii folosite în acest manual
Varianta implicită este marcată cu simbolul .
Indică măsuri de precauţie şi limitări importante
pentru acţionarea corectă a camerei.
z Indică informaţii utile.
2
Note privind utilizarea camerei digitale
Limba folosită pentru afişarea
informaţiilor pe ecran
• Pentru afişarea informaţiilor pe ecran este
folosită limba engleză. Nu sunt disponibile
alte limbi.
Note privind înregistrarea/redarea
• Înainte de a înregistra evenimente unice,
efectuaţi o înregistrare de probă pentru a vă
asigura că aparatul funcţionează corect.
• Pentru a reda imagini conectați camera la un alt
echipament prin intermediul unui cablu micro
HDMI (comercializat separat).
• Acest aparat nu rezistă la praf, stropire sau
udare. Citiți informațiile de la secțiunea „Măsuri
de precauție” (pag. 67) înainte de a acționa
camera.
• Nu expuneţi camera la apă. Dacă în
interiorul acesteia pătrund lichide pot apărea
disfuncţionalităţi care în anumite cazuri nu pot
fi remediate.
• Nu îndreptaţi camera spre soare sau spre alte
surse de lumină puternică deoarece pot apărea
disfuncționalități.
• Nu folosiţi camera în apropierea surselor de
unde radio puternice sau a emiţătoarelor de
radiaţii. Redarea sau înregistrarea corectă a
imaginilor poate fi imposibilă.
• Folosirea camerei în locuri cu mult praf
sau nisip poate conduce la apariţia de
disfuncţionalităţi.
• În cazul în care condensează umezeala în
interiorul camerei aveţi grijă să o îndepărtați
înainte să mai utilizaţi aparatul (pag. 67).
• Nu agitaţi şi nu loviţi camera. Pe lângă
disfuncţionalităţi şi imposibilitatea de a
înregistra imagini, aceasta poate face inutilizabil
suportul de memorie sau poate conduce
la deteriorarea sau la pierderea datelor de
imagine.
• Când conectați camera la un alt echipament cu
cablu, aveți grijă să cuplați corect conectorul.
Dacă apăsați cu prea multă forță conectorul
în mufă se poate deteriora terminalul și se pot
produce disfuncționalități ale camerei.
• Redarea altor filme decât cele înregistrate,
editate sau compuse cu această cameră nu este
garantată.
• Când comutați între NTSC și PAL, valorile de
reglaj ce pot fi selectate în Modul înregistrare se
modifică în mod corespunzător. În acest manual
sunt prezentate valorile atât pentru [NTSC], cât
și pentru [PAL].
În legătură cu temperatura camerei
Când folosiţi în mod continuu camera o perioadă
îndelungată de timp, temperatura acesteia poate
creşte foarte mult. Această nu reprezintă o
disfuncţionalitate.
Cu privire la protecția contra
supraîncălzirii camerei
În funcție de cameră și de temperatura
acumulatorului, este posibil să nu puteți înregistra
filme sau este posibil ca aparatul să se oprească
automat pentru a se autoproteja. Va fi afișat nu
mesaj pe ecranul camerei înainte ca aceasta să se
oprească sau să înceteze să înregistreze filme.
Note privind acumulatorul
• Înainte de utilizarea pentru prima dată, încărcați
acumulatorul.
• Puteți încărca acumulatorul chiar dacă nu
este complet descărcat. În plus, acumulatorul
poate fi folosit chiar dacă nu a fost complet
încărcat. Îi puteți folosi energia indiferent cât
este capacitatea sa parțială.
• Pentru detalii legate de acumulator, consultați
pag. 65.
Note privind ecranul de afișare și
obiectivul
• Expunerea ecranului sau a obiectivului la
radiații solare directe pe perioade îndelungate
de timp poate cauza disfuncționalități. Aveți
grijă când lăsați camera lângă o fereastră sau
în aer liber.
• Nu apăsați ecranul de afișare deoarece se poate
deteriora.
Cu privire la compatibilitatea datelor
• Această cameră acceptă formatul MP4 ca
format pentru fișierele de film. Cu toate
acestea, nu este garantat că toate echipamentele
compatibile cu MP4 vor putea reda imaginile
înregistrate cu această cameră.
• Această cameră corespunde cu standardul
universal DCF (Design rule for Camera File
3
system – Reguli de proiectare pentru sistemul
de fișiere al camerelor) stabilit de JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association – Asociația industriilor
electronică și de tehnologia informațiilor din
Japonia).
Avertizări privind drepturile de autor
• Programele de televiziune, filmele, casetele
video şi alte materiale pot fi protejate de drepturi
de autor. Înregistrarea neautorizată a unor astfel
de materiale poate contravine prevederilor legii
drepturilor de autor.
Nuseacordăcompensațiipentruconținutul
deteriorat sau pentru înregistrările
eșuate
• Sony nu poate acorda compensații pentru
înregistrările eșuate sau pentru pierderea
sau deteriorarea conținutului cauzat de o
disfuncționalitate a camerei sau a cardului de
memorie.
Ilustrațiile și imaginile folosite în acest
manual
• Ilustrațiile folosite în acest manual pentru
exemplificare sunt imagini reproduse şi nu au
fost înregistrate efectiv cu această cameră.
• În acest manual, la suportul media „Memory
Stick Micro” și la cardul de memorie microSD se
va face referință sub forma card de memorie.
• Design-ul și specificațiile pot fi modificate fără
să fiți avizați.
Note legate de redarea cu alte
echipamente
• Această cameră foloseşte şi MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile (profil principal) pentru
înregistrarea în format MP4. De aceea, filmele
înregistrate în acest format cu prezenta cameră
nu pot fi redate cu alte echipamente în afară de
cele care acceptă MPEG-4 AVC/H.264.
• Filmele înregistrate cu această cameră este
posibil să nu poată fi redate în mod normal
cu alte echipamente decât această cameră.
Totodată, filmele înregistrate cu alte aparate,
este posibil să nu fie redate în mod adecvat cu
această cameră.
Cu privire la funcția rețea wireless
• Funcția rețea wireless încorporată în această
cameră s-a confirmat a corespunde specificațiilor
Wi-Fi stabilite de Wi-Fi Alliance (WFA).
4
• În funcție de regiune, accesul la rețeaua LAN
wireless poate fi imposibil, poate necesita
achitarea unor taxe de serviciu suplimentare
sau comunicația poate fi blocată ori poate suferi
întreruperi temporare. Pentru detalii, contactați
administratorul și/sau furnizorul de servicii
LAN wireless.
• Firma Sony nu oferă garanții de niciun fel cu
privire la furnizarea serviciilor de rețea. Sony
nu are nici un fel de responsabilitate relativ
la pagubele ce pot rezulta din utilizarea unui
serviciu de rețea, chiar dacă sunt depuse plângeri
de către terțe părți.
• Nu ne asumăm responsabilitatea pentru niciun
fel de pagube, rezultate prin pierderi sau
furt, produse de accesul neautorizat la sau de
utilizarea neautorizată a destinațiilor preluate
la cameră.
Note privind securitatea la folosirea
produselor LAN wireless
• Este important să aplicați facilitatea de securitate
când folosiți rețeaua wireless. Firma Sony
nu își asumă responsabilitatea pentru niciun
fel de pagube, rezultate prin pierderi sau
furt, produse de accesul neautorizat la sau de
utilizarea neautorizată a destinațiilor preluate
la cameră.
Obiectivul Carl Zeiss
• Camera este dotată cu un obiectiv Carl Zeiss
care este capabil să reproducă imagini de o
claritate deosebită și un contrast excelent.
Obiectivul a fost produs respectându-se sistemul
de asigurare a calității certificat de Carl Zeiss
în concordanță cu standardele de calitate ale
Carl Zeiss, Germania.
Cu privire la echipamentele compatibile
GPS (doar pentru modelul HDR-AS30V)
• Folosiți funcția GPS respectând reglementările
în vigoare în țara și regiunea unde vă aflați.
• Dacă nu înregistrați informațiile legate de
locație, alegeți pentru funcția GPS log varianta
[OFF] (dezactivat), pag. 25.
• Dacă înregistrați imagini alegând pentru a
GPS log varianta [ON] (activat) și transmiteți
acele imagini prin internet, informațiile legate
de locație pot fi accesibile unor terțe părți.
Pentru a evita aceasta, alegeți pentru funcția
GPS log varianta [OFF] (dezactivat), înainte
de înregistrarea imaginilor, pag. 25.
Cum puteți beneficia de camera dvs.
Profitați mai mult folosind accesoriile
Montare pe ghidon și carcasă rezistentă la apă
Curea de prindere de braț și carcasă rezistentă la apă
Ținerea în mână pentru a folosi ecranul LCD
5
Partajați momente din viața dvs.
Transmiteți momentele imortalizate
Puteți să transmiteți direct imaginile și să le
partajați folosind funcția de rețea wireless a
acestei camere (pag. 45).
Înregistrarea de informații GPS
(doar cu modelul HDR-AS30V)
Puteți vizualiza informațiile legate de locație
și viteza de deplasare în timp ce urmăriți filme
folosind aplicația „PlayMemories Home” (pag. 25).
Conectarea la televizor
Conectați camera la un televizor folosind cablul
micro HDMI (comercializat separat) și veți
viziona imaginile pe un ecran mare (pag. 43).
6
Cuprins
Note privind utilizarea camerei
Parcurgerea Manualului de instrucţiuni în format electronic ............2
Note privind folosirea camerei......................................................3
Cum puteți beneficia de camera dvs ............................................5
Căutarea operațiilor disponibile ................................................10
Căutarea reglajelor..................................................................... 11
Identificarea părţilor componente ...............................................13
Punerea în funcțiune
Introducerea acumulatorului.......................................................15
Introducerea unui card de memorie ...........................................18
Modul înregistrare ......................................................................20
SteadyShot.................................................................................21
Unghiul câmpului........................................................................22
Scenă .........................................................................................23
Înregistrarea de fotografii la intervale regulate de timp ..............24
Jurnal GPS (numai la HDR-AS30V)...........................................25
Mod pentru avion .......................................................................27
Oprirea automată .......................................................................28
Semnal sonor .............................................................................29
Stabilirea datei și orei .................................................................30
Alimentarea cu energie prin USB ...............................................31
Comutarea NTSC/PAL ...............................................................32
Resetarea reglajelor ...................................................................33
Formatare...................................................................................34
Folosirea accesoriilor .................................................................35
7
Înregistrare
Înregistrare ...................................................................................... 41
Vizualizare
Vizualizarea imaginilor pe ecranul unui televizor ............................ 43
Rețea wireless (fără fir) Wi-Fi
Pregătirea pentru reglajul Wi-Fi ...................................................... 45
Reglaje Wi-Fi................................................................................... 46
Telecomandă inteligentă ................................................................. 49
Copiere............................................................................................ 51
Calculator
Funcții utile la conectarea camerei la calculator ............................. 52
Pregătirea calculatorului.................................................................. 53
Lansarea aplicației software „PlayMemories Home” ....................... 56
Soluţionarea problemelor
Soluţionarea problemelor ................................................................ 57
Mesaje și indicatoare de avertizare................................................. 62
8
Alte informații
Durata de timp cât se poate înregistra ............................................ 63
Acumulator ...................................................................................... 65
Utilizarea camerei în străinătate...................................................... 66
Măsuri de precauţie......................................................................... 67
Specificaţii ....................................................................................... 69
Mărci înregistrate ............................................................................ 71
Index
Index ............................................................................................... 72
9
Căutarea operațiilor disponibile
Înregistrarea filmelor și a
fotografiilor
Înregistrare .............................................. 41
Modificarea dimensiunii
fișierelor de film
Modul înregistrare.................................... 20
Ștergerea imaginilor
Formatare ................................................ 34
Schimbarea datei, orei și
regiunii
Stabilire dată & oră .................................. 30
Inițializarea reglajelor
Resetarea reglajelor ................................ 33
Vizionarea la televizor
Vizionarea imaginilor la televizor ............. 43
Acționarea cu un telefon
inteligent sau cu o tabletă
Telecomandă inteligentă .......................... 49
Transmiterea imaginilor
către un serviciu în rețea
Reglaje Wi-Fi ........................................... 46
Înregistrarea informațiilor
legate de locație
Jurnal GPS (numai la HDR-AS30V) ........ 25
10
Căutarea reglajelor
Elemente de reglaj
Elemente de meniu
Recording Mode (Mod înregistrare)
SteadyShot (Stabilizator de imagine)
Field Angle (Unghiul câmpului vizual)
Scene (Scenă)
Interval Photo Recording (Interval dintre două
fotografieri)
Smart Remote Control (Telecomandă inteligentă)
Copy (Copie)*
GPS Log (Jurnal GPS), doar la HDR-AS30V
Airplane Mode (Mod pentru avion)
Auto Power Off (Oprire automată)
Beep (Semnal sonor)
Date & Time Setting (Stabilire dată& oră)
USB Power Supply (Alimentare cu energie prin
USB)
Switching NTSC/ PAL (Comutare NTSC/ PAL)
Resetting the Settings (Inițializarea reglajelor)
Format (Formatare)
VIDEO
STEDY
ANGLE
SCENE
Varianta implicită de
reglaj
HQ (1920×1080/30p)
ON
120°
NORML
LAPSE
5sec
Wi-Fi
SHARE
GPS
PLANE
A.OFF
BEEP
DATE
ON
—
ON
OFF
60sec
ON
2013/1/1 00:00 GMT+0
USBPw
ON
V.SYS
RESET
FORMT
NTSC
—
—
Indicație afișată
* Puteți modifica modul acționând telefonul inteligent când la cameră este activă funcția
telecomandă inteligentă.
Notă :
• La afișarea pe ecran este folosită limba engleză. Nu sunt disponibile alte limbi.
11
Cum se alege un element de meniu
Puteți stabili elementele dorite folosind următoarele 3 butoane ale camerei.
NEXT* : se trece la următorul meniu
PREV : se trece la meniul precedent
ENTER : se execută meniul
* Sunt utilizate ambele butoane NEXT și PREV
pentru schimbarea meniului. În acest manual,
va fi folosit de obieci butonul NEXT pentru
Buton REC/
exemplificare. Dacă trebuie folosit numai
Buton ENTER
butonul PREV, se va indica prin descrierea
procedurii cu butonul PREV.
Buton PREV
Buton NEXT
1 Apăsați butonul NEXT sau PREV pentru a porni alimentarea.
Pentru a opri alimentarea, selectați [PwOFF] și apăsați butonul ENTER.
2 Apăsați butonul NEXT pentru a afișa [SETUP], apoi apăsați butonul ENTER.
3 Apăsați butonul NEXT pentru a afișa elementul de reglaj, apoi apăsați butonul ENTER.
Pentru a reveni la meniul [SETUP], selectați [BACK] și apăsați butonul ENTER.
12
Identificarea părţilor componente
1 Indicator luminos de înregistrare/
acces
2 Buton REC (Film/ Foto)/
buton ENTER (Executare meniu)
3 Comutator b REC HOLD*1
4 Marcaj N ( )*2
5 Ecran de afișare
6 Difuzor
7 Buton PREV
8 Buton NEXT
9 Microfoane
0 Obiectiv
qa Senzor GPS (numai la HDR-AS30V)
qs Capacul conectorilor
qd Mufă pentru microfon m (Mic)*3
qf Conector pentru prelungitor*4
qg Indicator luminos CHG (încărcare)
qh Conector HDMI OUT
qj Terminal multi/ micro USB*5
qk Capacul compartimentului pentru
acumulator / cardul de memorie
ql Fantă de introducere a cardului de
memorie (Slot)
w; Pârghie de scoatere a acumulatorului
wa Compartiment pentru acumulator
1)
2)
3)
4)
5)
Folosit pentru a preveni acționarea accidentală. Deplasați-l în direcția indicată de săgeată b pentru
a bloca butonul REC. Pentru eliberare, glisați-l în direcție inversă.
Atingeți marcajul când conectați camera la un telefon inteligent ce beneficiază de funcția NFC.
NCF (Near Field Communication - Comunicație în câmp apropiat) reprezintă un standard
internațional pentru tehnologia de comunicație wireless (fără fir) la mică distanță.
Când este conectat un microfon exterior (comercializat separat), sonorul nu poate fi înregistrat
prin microfonul încorporat.
Folosit pentru conectarea accesoriilor.
Acceptă conectarea de echipamente compatibile micro USB.
13
Identificarea părţilor componente
Verificați dacă aveți următoarele obiecte.
Numărul indicat între paranteze reprezintă numărul de bucăți pentru fiecare tip de obiecte.
• Camera (1)
• Cablu micro USB (1)
• Acumulator reîncărcabil (NP-BX1) (1)
• Cutie de protecție, rezistentă la apă (SPK-AS2) (1)
• Dispozitiv de montare adeziv tip cataramă (VCT-AM1) (1)
• Dispozitiv de montare adeziv plat (1)
• Dispozitiv de montare adeziv curb (1)
• Manual de instrucțiuni în format electronic (acest manual), inclus în memoria internă a camerei.
• Set de documentație imprimată.
14
Introducerea acumulatorului
1 Glisați capacul compartimentului pentru acumulator/ pentru cardul de memorie în direcția
indicată de săgeată, apoi deschideți capacul.
2 Introduceți acumulatorul.
Verificați dacă este respectată orientarea corectă a acumulatorului și introduceți-l în compartimentul ce îi este destinat apăsând pârghia de scoate până ce aceasta ajunge în poziția blocat.
3 Închideți capacul compartimentului.
z Pentru
a dezactiva funcția de oprire automată
Selectați [A.OFF] din interfața [SETUP], apoi alegeți varianta Auto Power Off (Oprire automată
dezactivată). Varianta implicită este [60sec]. Modificați reglajul dacă este necesar. Pentru detalii,
consultați secțiunea „Dezactivarea funcției de oprirea automată” (pag. 28).
15
Încărcarea acumulatorului
1 Opriți alimentarea camerei.
Încărcarea nu este posibilă când
camera este pornită.
Indicator luminos
CHG (încărcare)
2 Conectați camera, prin intermediul
cablului USB (furnizat), la calculatorul
care este pornit.
Indicatorul luminos CHG se aprinde.
3 Când încărcarea se încheie, ștergeți
conexiunea USB dintre cameră și
calculator (pag. 55).
Încărcarea se încheie când indicatorul
luminos CHG (încărcare) se stinge
(încărcare completă), pag. 65.
Cablu micro USB
(furnizat)
Introduceți complet
conectorul în mufă
Note :
• Pentru această cameră puteți folosi numai acumulatoare de tip X.
• Opriți camera în timpul încărcării.
• Nu forțați camera când o conectați la un calculator deoarece se pot deteriora ambele echipamente.
• Când cuplați camera la un calculator portabil care nu este cuplat la o priză de perete, acumulatorul
acestuia se va descărca rapid. Nu lăsaţi camera conectată la un calculator o perioadă îndelungată de
timp.
• Încărcarea acumulatorului sau conectarea cu un calculator asamblat sau modificat de client nu este
garantată. Este posibil să nu puteţi acţiona în mod adecvat camera, în funcţie de tipurile de dispozitive
USB folosite simultan.
• Nu este garantată funcţionarea cu orice calculator.
• Dacă urmează să nu folosiți camera o perioadă îndelungată de timp, aveți grijă să o încărcați la fiecare
6 - 12 luni pentru a menține performanțele acumulatorului.
16
z Cât
timp durează încărcarea camerei ?
Durata încărcării
Durata încărcării
NP-BX1 (furnizat)
Prin intermediul
calculatorului
aprox. 245 minute
Prin intermediul AC-UD20*
(comercializat separat)
aprox. 175 minute
• Durata încărcării reprezintă timpul necesar pentru încărcarea unui acumulator complet descărcat,
la o temperatură a mediului ambiant de 25°C și această perioadă poate dura mai mult timp în
anumite condiţii sau situații.
* Încărcarea rapidă este posibilă când este folosit un încărcător USB tip AC-UD20 (comercializat
separat). Pentru conectarea încărcătorului, folosiți cablul micro USB furnizat.
z Aflarea
energiei rămase a camerei
În partea din dreapta sus a ecranului apare un indicator al energiei rămase a acumulatorului.
Nivel ridicat de energie
Nivel scăzut de energie
• Indicatorul afișat al energiei rămase este posibil să nu fie cel corect, în anumite situații.
• Durează aproximativ un minut până ce indicatorul energiei rămase este afișat.
17
Introducerea unui card de memorie
1 Glisați capacul compartimentului pentru
acumulator/ pentru cardul de memorie
în direcția indicată de săgeată, apoi
deschideți capacul.
2 Introduceți cardul de memorie până ce se
aude un clic.
Card microSD : Introduceți-l în direcția
indicată în chenarul marcat cu A.
„Memory Stick Micro (M2)”: Introduceți-l în
direcția indicată în chenarul marcat cu B.
• Când pe ecran apare indicația [WAIT]
(Așteptați), așteptați până respectivul mesaj
dispare.
• Introduceți ferm un card de memorie,
respectând orientarea corectă ; în caz
contrar, camera nu îl va recunoate.
Partea imprimată
Card microSD
Partea cu terminale
Suport media „Memory
Stick Micro (Mark2)”
3 Închideți capacul compartimentului.
z Scoaterea
cardului de memorie
Pentru a scoate cardul de memorie din aparat, deschideți capacul compartimentului și apăsați ușor
cardul cu o singură mișcare.
18
z Ce
tipuri de carduri de memorie puteți folosi pentru această
cameră ?
Tipuri de carduri de memorie Clasa de viteză SD
Suport media „Memory Stick Mi–
cro (Micro2)”
Carduri de memorie microSD
Carduri de memorie microSDHC
Clasa 4 sau mai rapid
Carduri de memorie microSDXC
Denumire în acest manual
„Memory Stick Micro”
Card microSD
• Nu este asigurată funcţionarea în cazul oricărui tip de card de memorie.
Note
• Pentru a stabiliza funcționarea cardului de memorie se recomandă să îl formataţi înainte de a-l utiliza
cu camera pentru prima dată (pag. 34).
Toate datele de pe cardul de memorie vor fi șterse prin formatare și acestea nu mai pot fi
recuperate.
• Salvați datele importante pe un card de memorie sau pe alt suport media, cum ar fi un calculator,
înainte de a formata cardul de memorie.
• Dacă introduceți cardul de memorie în slot într-o direcție greșită, este posibil să se deterioreze cardul
de memorie, fanta pentru carduri de memorie sau datele conținute de acesta.
• Nu introduceți nimic altceva decât cardul de memorie compatibil în fanta de introducere a acestuia
pentru a nu se produce disfuncționalități.
• Când introduceți sau scoateți cardul de memorie din aparat, aveți grijă ca acesta să nu cadă pe jos.
• Temperatura de funcționare garantată a camerei este cuprinsă între 0°C și 40°C. Cu toate acestea, în
funcție de tipul de card de memorie, acest interval de temperaturi poate fi diferit. Pentru mai multe
detalii, consultați manualul de instrucțiuni ce însoțește cardul de memorie.
• Imaginile înregistrate pe un card de memorie microSDXC nu pot fi transferate sau redate la calculatoare sau la echipamente AV care nu sunt compatibile cu exFAT* (via conexiunii USB). Asiguraţi-vă
că echipamentul pe care vreţi să îl folosiţi este compatibil exFAT înainte de a-l conecta la cameră.
Dacă veți conecta camera la un echipament cu care nu este compatibilă, este posibil să vi se solicite
să formataţi cardul. Nu daţi niciodată curs acestei solicitări deoarece vor fi şterse toate datele de pe
card.
* exFAT este sistemul de fişiere folosit de cardurile de memorie microSDXC.
19
Modul înregistrare
Interfața
de reglaj
Puteți stabili rezoluția imaginilor și frecvența cadrelor pentru înregistrarea filmelor.
Pentru realizarea reglajelor, selectați mai întâi [SETUP] (Configurare).
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [SETUP], apoi apăsați ENTER.
2 Cât timp este afișat [VIDEO] (Modul de înregistrare), apoi apăsați ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta Recording Mode, apoi apăsați ENTER.
Ecran
Imaginea înregistrată
Rezoluție
Frecvența
cadrelor
de imagine
Frecvența
cadrelor la
redare
Cea mai mare rezoluție/ imagini
cursive la o frecvență a cadrelor
2×
1920×1080
60p/50p
60p/50p
Cea mai mare rezoluție
1920×1080
30p/25p
30p/25p
Înaltă rezoluție
1280×720
30p/25p
Imagini cu încetinitorul înregistrate la o frecvență a cadrelor 2×
1280×720
60p
30p
Imagini cu încetinitorul accentuat, înregistrate la o frecvență a
cadrelor 4×
1280×720
120p
Rezoluție standard
640×480
30p/25p
30p/25p
Revine la meniul [Video]
Note :
• Durata de filmare continuă este de aprox. 13 ore.
În modul [SLOW] este de aproximativ 6,5 ore.
În modul [SSLOW] este de aproximativ 3 ore.
• Dacă selectați [SSLOW], SteadyShot nu va fi eficientă chiar dacă pentru SteadyShot este aleasă
varianta [ON].
• Sunetul nu este înregistrat în timpul înregistrării în următoarele situații :
– este aleasă una dintre variantele [SSLOW] (720 120p), [SLOW] (720 60p).
• Când pentru modul înregistrare este aleasă varianta [VGA], unghiul de vizualizare se îngustează față
de alte moduri de înregistrare.
• Frecvența cadrelor depinde de varianta aleasă NTSC sau PAL (pag. 32).
• Dacă reglajul Stabilire NTSC/PAL este comutat în varianta [PAL], frecvența cadrelor nu va fi
afișată.
20
SteadyShot
Interfața
de reglaj
Puteți activa facilitatea de reducere a mișcărilor nedorite ale camerei la înregistrare.
Pentru realizarea reglajului, selectați mai întâi [SETUP] (Configurare).
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [SETUP], apoi apăsați ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [STEDY] (SteadyShot), apoi apăsați ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta varianta dorită, apoi apăsați ENTER.
Este folosită facilitatea SteadyShot.
Nu este folosită facilitatea SteadyShot.
Revine la meniul [STEDY].
Note :
• Când pentru SteadyShot este aleasă varianta [ON], unghiul câmpului vizual va fi stabilit de [120°].
• Când unghiul câmpului vizual va fi stabilit de [170°], pentru SteadyShot va fi aleasă varianta
[OFF],
• Când pentru modul înregistrare este aleasă varianta [SSLOW], facilitatea SteadyShot nu este
eficientă.
• SteadyShot nu este disponibilă când camera video este în modul fotografiere.
21
Unghiul câmpului
Interfața
de reglaj
Puteți schimba unghiul câmpului pentru înregistrare.
Pentru realizarea reglajului, selectați mai întâi [SETUP] (Configurare).
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [SETUP], apoi apăsați ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [ANGLE] (Unghi), apoi apăsați ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta varianta dorită, apoi apăsați ENTER.
Se înregistrează la un unghi al câmpului de 170°.
Se înregistrează la un unghi al câmpului de 120°.
Revine la meniul [ANGLE].
Note :
• Când pentru SteadyShot este aleasă varianta [ON], unghiul câmpului vizual va fi stabilit de [120°].
• Când unghiul câmpului vizual va fi stabilit de [170°], pentru SteadyShot va fi aleasă varianta
[OFF],
• Când pentru modul înregistrare este aleasă varianta [VGA], unghiul de vizualizare se îngustează față
de alte moduri de înregistrare.
22
Scenă
Interfața
de reglaj
Puteți selecta calitatea adecvată a imaginilor în funcție de scena înregistrată.
Pentru realizarea reglajul, selectați mai întâi [SETUP] (Configurare).
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [SETUP], apoi apăsați ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [SCENE] (Scenă), apoi apăsați ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta varianta dorită, apoi apăsați ENTER.
Se înregistrează imagini la calitate standard.
Se înregistrează la calitatea adecvată pentru scene subacvatice.
Revine la meniul [SCENE].
23
Înregistrarea de
fotografii la intervale
regulate de timp
Interfața
de reglaj
Puteți stabili intervalul de timp la care să fie înregistrate fotografiile.
Pentru realizarea reglajului, selectați mai întâi [SETUP] (Configurare).
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [SETUP], apoi apăsați ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [LAPSE] (Interval), apoi apăsați ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta varianta dorită, apoi apăsați ENTER.
Se continuă înregistrarea de fotografii la intervale de aproximativ 5 secunde.
Se continuă înregistrarea de fotografii la intervale de aproximativ 10 secunde.
Se continuă înregistrarea de fotografii la intervale de aproximativ 30 secunde.
Se continuă înregistrarea de fotografii la intervale de aproximativ 60 secunde.
Revine la meniul [LAPSE].
Note :
• Prima fotografie este înregistrată imediat după ce începe înregistrarea, fără a se aștepta scurgerea
intervalului de timp stabilit. Începând cu a doua fotografie, între înregistrări va exista intervalul de
timp ales de dvs.
• Dacă nu este posibil să se înregistreze fotografii la intervalul de timp stabilit, înregistrarea va fi
întârziată.
• Numărul maxim de fișiere ce pot fi înregistrate este de 40.000 în total, inclusiv fișierele de film
(MP4).
24
Jurnal GPS
(numai la HDR-AS30V)
Interfața
de reglaj
Puteți înregistra informații legate de locație și de viteza de deplasare în timp ce filmați folosind funcția
GPS a camerei.
Aplicația software „PlayMemories Home” vă permite să importați filme înregistrate cu jurnal GPS la
un calculator și să le vizualizați pe o hartă unde să fie indicate locațiile (pag. 52).
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [SETUP], apoi apăsați ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [GPS] (GPS), apoi apăsați ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta varianta dorită, apoi apăsați ENTER.
Sunt înregistrate filme împreună cu un jurnal GPS și fotografii cu informații
legate de locație.
Nu este folosit jurnalul GPS.
Revine la meniul [GPS].
Note :
• Jurnalul GPS este disponibil numai când se înregistrează filme.
• Dacă nu înregistrați informații privind locația, alegeți pentru jurnalul GPS varianta [OFF].
• Dacă vă aflați într-un avion care decolează sau aterizează, alegeți pentru modul avion varianta [ON]
(pag. 27).
• Folosiți GPS în concordanță cu reglementările zonei unde vă aflați și în funcție de situație.
• Când folosiți GPS-ul pentru prima dată sau dacă îl utilizați după o perioadă îndelungată de pauză,
poate dura între câteva zeci de secunde și câteva minute până ce sunt achiziționate datele privind
locația. Durata de triangulație poate fi scurtată preluând datele de asistență GPS (pag. 26).
• Nu acoperiți senzorul GPS cu degetul când căutați sateliți GPS sau pe durata triangulației deoarece
sensibilitatea acestuia va scădea și este posibil ca respectivele operații să eșueze (pag. 13).
• Sony nu colectează informații privind locațiile sau rutele dvs.
• Pentru a putea afișa informațiile legate de locație sau de rută, sub forma unei hărți pe calculator, Sony
pune la dispoziția Google, Inc. respectivele informații.
• Cu toate că această cameră nu are funcția de ștergere a fișierelor de jurnal (log), puteți șterge aceste
informații formatând suportul media.
• Dacă fotografiați în timp ce pentru GPS log este aleasă varianta [ON], vor fi înregistrate numai
informațiile privind locația.
• Numărul maxim de fișiere de jurnal (log) ce pot fi înregistrate este de 256/zi. Când acest număr este
atins, puteți continua să înregistrați imagini, dar nu vor mai fi înregistrate fișiere de jurnal.
25
Verificarea stării de triangulație
Indicatorul se modifică în funcție de tăria semnalului GPS recepționat când facilitatea GPS este
activată.
Indicatori
Starea triangulației
Starea recepției GPS
GPS
Niciun indicator
OFF (Oprit)
Jurnalul GPS este dezactivat [OFF] sau a
intervenit o eroare.
Căutare / DIficil
Echipamentul caută sateliții GPS. Poate dura
mai multe minute până ce începe triangulația.
Triangulație
z Relativ
Camera recepționează un semnal GPS și
achiziționează date legate de locație.
la datele de asistență GPS
Durata de achiziționare a datelor privind locația poate fi redus prin preluarea datelor de asistență
GPS. Dacă este realizată conexiunea la internet folosindu-se aplicația software „PlayMemories
Home”, datele de asistență GPS pot fi actualizate automat.
• Dacă reglajul Stabilire dată`&oră nu este efectuat, sau dacă există o discrepanță considerabilă între
ora stabilită și cea reală, perioada de achiziție a datelor privind locația nu poate fi diminuată.
• Dacă termenul de valabilitate a datelor de asistență GPS a expirat, perioada de achiziție a datelor
privind locația nu poate fi redusă.
Folosirea instrumentului de asistență GPS
Puteți actualiza datele de asistență GPS introducând un card de memorie în calculator. Afișați prima
interfață a programului „PlayMemories Home” și selectați denumirea modelului conectat T [GPS
Support Tool] T drive-ul pentru cardul de memorie ce se dorește a fi instalat de la calculator și apoi
datele de asistență GPS actualizate. Dacă introduceți acest card de memorie, Datele de asistență
GPS se vor vedea la cameră.
26
Mod pentru avion
Interfața
de reglaj
Când vă aflați în avion sau în alte zone unde se aplică anumite restricții, puteți regla camera dezactivând
toate funcțiile legate de aplicațiile wireless, cum ar fi Wi-Fi etc. Dacă activați modul pentru avion, pe
afișajul aparatului va apărea un simbol de avion.
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [SETUP], apoi apăsați ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [PLANE] (Mod pentru avion),
apoi apăsați
ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta varianta dorită, apoi apăsați ENTER.
Selectați această variantă când vă aflați la bordul unui avion.
Selectați această variantă pentru utilizarea obișnuită.
Se revine la meniul [PLANE].
27
Oprirea automată
Interfața
de reglaj
Puteți modifica reglajele pentru funcția de oprire automată.
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [SETUP], apoi apăsați ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [A.OFF] (Oprire automată), apoi apăsați ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta varianta dorită, apoi apăsați ENTER.
Alimentarea se oprește după aproximativ 10 secunde.
Alimentarea se oprește după aproximativ 60 secunde.
Camera nu se oprește automat.
Revine la meniul [A.OFF].
Note :
• Această funcție nu este disponibilă în următoarele situații :
– la înregistrarea datelor pe un suport media,
– la filmare sau în modul de înregistrare de fotografii la anumite intervale de timp,
– la redarea de filme sau a unei prezentări de imagini,
– când conexiunea Wi-Fi este în curs, la conectarea unei telecomenzi inteligente sau în timpul
transmiterii unei imagini către telefonul inteligent,
– când este realizată conexiunea HDMI,
– la alimentarea cu energie de la un echipament USB conectat,
– la conectarea unui dispozitiv mass storage.
• Chiar dacă ați ales una dintre variantele [10sec] sau [60sec] pentru funcția de Oprire automată, durata
de timp scursă până la oprirea alimentării va fi mai lungă, în următoarele cazuri :
– la realizarea de reglaje [SETUP] (Configurare),
– la la redarea de fotografii,
– când pentru [Wi-Fi] este aleasă varianta [On] și simbolul Wi-Fi este afișat.
28
Semnal sonor
Interfața
de reglaj
Puteți stabili dacă să fie emis sau nu un semnal sonor la efectuarea operațiilor.
Pentru realizarea acestui reglaj, selectați mai întâi [SETUP].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [SETUP], apoi apăsați ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [GPS] (GPS), apoi apăsați ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta varianta dorită, apoi apăsați ENTER.
Este activată emiterea de semnale sonore la efectuarea fiecărei operații.
Sunt emise semnale sonore numai la efectuarea următoarelor operații :
• la pornirea alimentării,
• la începerea înregistrării,
• la oprirea înregistrării,
• la apăsarea butonului declanșator,
• la selectarea unei operații dezactivate sau când apare o eroare.
Este dezactivată emiterea de semnale sonore la efectuarea de operații.
Revine la meniul [BEEP] (semnal sonor).
29
Stabilirea datei și orei
Interfața
de reglaj
Puteți stabili anul/ luna/ ziua și regiunea unde vă aflați.
Pentru a realiza acest reglaj, selectați mai întâi [SETUP].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [SETUP], apoi apăsați ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [DATE] (Dată Oră), apoi apăsați ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta data, ora și regiunea dorite, apoi apăsați
ENTER.
Selectați 00:00 pentru miezul nopții, respectiv 12:00 pentru prânz.
Interfață
Varianta
implicită
2013
Este stabilit anul.
01
Este stabilită luna.
01
Este stabilită ziua.
00
Este stabilită ora.
00
Este stabilită indicația minutelor.
GMT+0
Este stabilită regiunea unde folosiți camera (fusul orar). Regiunile sunt
definite prin diferența de fus orar față de meridianul Greenwich (GMT).
Note :
• La această cameră nu este posibilă stabilirea orei de vară.
• Dacă alegeți pentru jurnalul GPS varianta [ON], camera va regla automat data, ora și regiunea în
timpul modului de înregistrare (numai la modelul HDR-AS30V).
z Stabilirea
regiunii
Puteți regla ceasul stabilind ora locală a țării pe care o vizitați, selectând regiunea respectivă.
Regiunile sunt definite prin diferența de fus orar față de meridianul Greenwich (GMT). Consultați
și secțiunea „Diferențe de fus orar” (pag. 66).
30
Alimentarea cu
energie prin USB
Interfața
de reglaj
Când conectați camera la un calculator sau la un echipament USB prin intermediul cablului micro
USB (furnizat), camera poate fi reglată să se alimenteze de la respectivul echipament. Pentru a efectua
reglajul, selectați mai întâi [SETUP].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [SETUP], apoi apăsați ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [USBPw] (Alimentare prin USB), apoi apăsați
ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta varianta dorită, apoi apăsați ENTER.
Se alimentează cu energie de la echipamentul conectat, prin intermediul cablului
micro USB.
Nu se alimentează cu energie de la echipamentul conectat, prin intermediul cablului micro USB.
Revine la meniul [USBPw] (Alimentare prin USB).
Note :
• Dacă modificați reglajul în timp ce este conectat cablul micro USB, decuplați și apoi recuplați acest
cablu.
• Este posibil ca alimentarea să nu se desfășoare în mod corespunzător în cazul în care capacitatea
sursei de alimentare este mai mică de 1,5 A.
z Alimentarea
cu energie de la o priză de perete
Este posibilă încărcarea rapidă prin folosirea unui încărcător USB tip AC-UD20 (comercializat
separat). Pentru a conecta încărcătorul, folosiți cablul micro USB (furnizat).
31
Comutarea NTSC/PAL
Interfața
de reglaj
Puteți selecta NTSC/ PAL în funcție de sistemul de televiziune din țara sau regiunea unde folosiți
această cameră.
Pentru a face aceste reglaje, selectați mai întâi [SETUP].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [SETUP], apoi apăsați ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [V.SYS] (Sistem video), apoi apăsați butonul
ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta varianta dorită, apoi apăsați ENTER.
4 Apăsaţi butonul NEXT, apoi apăsați butonul ENTER în timp ce pe afișaj apare [OK].
Pentru a renunța la reglajul NTSC/PAL, apăsați butonul NEXT câtă vreme este afișat [OK], selectați
[CANCEL], apoi apăsați butonul ENTER.
Când sistemul TV este NTSC.
Când sistemul TV este PAL.
Revine la meniul [V.SYS].
Note :
• Când selectați [PAL], camera reacționează astfel :
– funcțiile [SLOW] și [SSLOW] nu sunt disponibile,
– când camera este în modul filmare, nu este afișată frecvența cadrelor,
– în interfața de reglaj a modului înregistrare nu este afișată frecvența cadrelor.
• Când modificați reglajul NTSC/PAL, camera va reporni automat.
• Un suport media formatat sau înregistrat în sistem NTSC, nu va putea fi redat în sistem PAL, și vice
versa. Dacă pe ecran apare indicația [FORMT] după ce ați comutat între NTSC și PAL, treceți la
interfața de confirmare și selectați [OK], apoi formatați suportul media aflat în aparat sau folosiți un
alt suport media (pag. 34).
32
Resetarea reglajelor
Interfața
de reglaj
Puteți reseta reglajele, aducându-le la variantele implicite.
Dacă activați [RESET], imaginile nu vor fi șterse.
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [SETUP], apoi apăsați ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [RESET] (Resetare), apoi
apăsați butonul
ENTER.
3 Când este afișat [OK], apăsaţi butonul ENTER pentru a a fi afișat [SURE?] (Sigur ?), apoi
apăsați din nou ENTER.
Camera repornește automat când resetarea se încheie.
Pentru a renunța la resetare, apăsați NEXT pentru a selecta opțiunea [CANCEL] când pe ecran
apare [SURE ?] sau [OK], apoi apăsați butonul ENTER.
33
Formatare
Interfața
de reglaj
Formatarea este un proces prin care toate imaginile de pe cardul de memorie sunt șterse, iar suportul
de memorie este readus în starea sa inițială.
Pentru a efectua reglajul, selectați mai întâi [SETUP].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [SETUP], apoi apăsați ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [FORMAT] (Formatare), apoi apăsați butonul
ENTER.
3 Când este afișat [OK], apăsaţi butonul ENTER pentru a a fi afișat [SURE?] (Sigur ?), apoi
apăsați din nou ENTER.
Începe operația de formatare, iar când aceasta se încheie este afișat mesajul [DONE] (Efectuat).
Pentru a renunța la operația de formatare, apăsați apăsați NEXT pentru a selecta opțiunea [CANCEL]
când pe ecran apare [SURE ?] sau [OK], apoi apăsați butonul ENTER.
Note :
• Efectuați copii de siguranță înainte de formatare.
• În timpul formatării, aveți grijă să :
– nu apăsați nici un buton,
– nu scoateți cardul de memorie din aparat,
– nu conectați/ deconectați nici un cablu,
– nu introduceți/ nu scoateți acumulatorul din aparat.
34
Folosirea accesoriilor
Consultați site-ul web al acestei camere pentru a afla ultimele informații cu privire la accesorii.
Cutia de protecție rezistentă la apă (SPK-AS2)
Introducând camera în cutia de protecție rezistentă la apă, puteți înregistra filme pe timp de ploaie sau
pe malul mării.
Corpul
cutiei
Pârghie HOLD
Buton REC
Buton NEXT
Buton PREV
Orificiu pentru
șurubul trepiedului
Orificiu pentru
cuplarea cablului
Dispozitiv de blocare a
cataramei de prindere
Capacul
cutiei
Metoda de atașare
1 Glisați dispozitivul de blocare a cataramei în direcția
1 și mențineți-o, apoi prindeți partea încercuită și
prindeți catarama de partea exterioară, în direcția
2.
2 Deschideți capacul cutiei.
Cablul
capacului cutiei
3 Introduceți camera în cutie.
• Eliberați comutatorul b REC HOLD al camerei.
35
4 Introduceți piedica de pe corpul cutiei în fanta de
prindere de pe capacul acesteia.
5
Fixați catarama peste piedica din partea de jos
a capacului cutiei 1, apoi închideți catarama în
direcția 2, apăsând până ce se aude un clic și
aceasta se fixează în poziție.
• Închideți catarama până ce dispozitivul de blocare a
acesteia revine în poziția originală.
Cu privire la performanțele de etanșeitate
• Camera poate funcționa sub apă, la o adâncime de 5 m, timp de 30 minute*.
* Când camera este introdusă în cutie.
• Perfomanțele de etanșeitate (rezistență la apă) au fost evaluate în urma testărilor pe baza standardelor
companiei noastre.
• Nu supuneți cutia de protecție la apă sub presiune, cum este cea de la robinet.
• Nu folosiți cutia de protecție la apa caldă a unor izvoare termale.
• Folosiți cutia de protecție în apă cu temperatura cuprinsă între 0°C și + 40°C.
• Uneori, performanțele de etanșeitate se pierd dacă cutia este supusă la șocuri puternice cum ar fi cele
cauzate de cădere pe jos. Vă recomandăm ca în cazul în care a fost scăpată pe jos, să duceți cutia la
un centru de reparații autorizat pentru a fi verificată (verificare este efectuată contra cost).
• Dacă folosiți camera la o adâncime de 5 m sau mai mult sau în sporturi acvatice, introduceți-o în
cutia de protecție (SPK-AS1), comercializată separat.
Note :
• Nu puteți acționa butonul REC, când pârghia HOLD este în poziția blocat.
Eliberați-o înainte de funcționare.
• Când înregistrați imagini sub apă cu camera introdusă în cutia de protecție,
imaginile vor fi mai puțin clare decât cele înregistrate în mod obișnuit.
Aceasta nu reprezintă o disfuncționalitate.
• Puteți înregistra sonorul în timp ce camera este în cutia de protecție, însă
nivelul sonorului este redus.
• Treceți un cablu adecvat prin orificiul de prindere al cutiei de protecție,
apoi atașați cablul de un element pe care doriți să îl folosiți împreună cu
camera.
36
Note privind utilizarea :
• Nu aruncați cutia de protecție în apă.
• Evitați folosirea cutiei de protecție în următoarele situații :
– în locuri prea calde sau prea umede,
– în apă cu temperatura mai mare de 40°C,
– la temperaturi mai mici de 0°C.
În astfel de situații este posibil să apară picături de umezeală condensate sau infiltrații de apă care
să deterioreze camera.
• Nu lăsați cutia de protecție la soare sau în locuri cu temperatura sau cu umiditate prea ridicate, pentru
o perioadă îndelungată de timp. Dacă nu puteți evita lăsarea cutiei expusă la radiații solare directe,
aveți grijă să o acoperiți cu un prosop sau cu ceva similar.
• Când camera se supraîncălzește, este posibil să se oprească automat sau pot apărea disfuncționalități
la înregistrare. Pentru a folosi camera din nou, lăsați-o într-un loc răcoros pentru a se răci.
• Dacă pe cutie picură ulei de plajă, aveți grijă să o curățați bine folosind apă călduță. Dacă este lăsată
cu urme de ulei de plajă pe ea, suprafața cutiei de protecție se poate decolora sau deteriora (pot apărea
crăpături pe suprafața cutiei).
Infiltrarea apei
Dacă se întâmplă să pătrundă apă în interiorul cutiei de protecție, întrupeți imediat expunerea acesteia
la apă.
• Dacă s-a udat camera, duceți-o neîntârziat la un centru de service Sony. Costurile reparației vor fi
suportate de client.
• Dacă pagubele produse apar pentru că a pătruns apă în interiorul cutiei de protecție ca urmare a unei
puțin probabile defecțiuni a acestei cutii, Sony nu oferă nici un fel de garanție pentru deteriorarea
echipamentului conținut de aceasta (cameră, acumulator etc.) și nici pentru materialele înregistrate
sau pentru valoarea reprezentată de fotografii.
Inel de etanșeizare
Cutia de protecție este dotată cu un inel de etanșeizare care menține rezistența sa la apă.
Acest inel de etanșeizare este foarte important. Dacă nu realizați întreținerea inelului de etanșeizare
conform instrucțiunilor, este posibil să pătrundă apă în interiorul cutiei și să o inunde.
Verificarea inelului de etanșeizare
• Verificați cu grijă să nu existe nici un fel de murdărie, nisip, fire de păr, sare, fibre textile etc. pe
inelul de etanșeizare. În cazul în care găsiți astfel de impurități, îndepărtați-le prin ștergerea cu o
bucată de pânză moale.
• Treceți ușor vârful degetului de-a lungul inelului pentru a îndepărta impuritățile invizibile.
• Aveți grijă să nu lăsați urme de fibre textile pe inel după ce îl ștergeți.
• Verificați inelul de etanșeizare pentru a vă asigura că nu prezintă crăpături, deformări, zgârieturi,
nisip încastrat, spărturi fine etc. Înlocuiți inelul de etanșeizare dacă sesizați prezența vreunuia dintre
defectele menționate anterior.
• Verificați în același fel suprafața de pe corpul camerei care intră în contact cu inelul de etanșeizare.
37
Cum se verifică dacă există infiltrații de apă
Înainte de a introduce camera în cutie, închideți cutia de protecție și introduceți-o în apă pentru a vă
asigura că aceasta nu pătrunde în interior.
Durata de viață a inelului de etanșeizare
• Durata de viață a inelului de etanșeizare variază în funcție de frecvența cu care cutia este folosită de
condițiile la care este supus. În general, durata de viață este de un an.
Întreținere
• După ce ați înregistrați într-un loc unde există briză marină, spălați cu grijă unitatea cu apă de la
robinet, catarama fiind închisă, pentru a elimina orice urme de sare și de nisip, apoi ștergeți-o cu
o bucată de pânză moale și uscată. Se recomandă să să imersați cutia de protecție în apă proaspătă
timp de 30 de minute. Dacă este lăsată cu urme de sare pe ea, zonele metalice ale cutiei de protecție
se pot deteriora sau pot rugini cauzând pierderea etanșeității.
• Dacă pe cutie picură ulei de plajă, aveți grijă să o curățați bine folosind apă călduță.
• Ștergeți interiorul cutiei cu o bucată de pânză moale și uscată. Nu o curățați cu apă în interior.
Aveți grijă să efectuați operațiile de întreținere de fiecare dată când folosiți cutia de protecție.
Nu folosiți nici un fel de solvent, cum ar fi alcoolul, benzina sau tinerul pentru a curăța cutia de protecție,
deoarece este posibil să se deterioreze suprafața acesteia.
La depozitarea cutiei de protecție
• Pentru a evita deteriorarea inelului de etanșeizare, deozitați cutia de protecție într-un spațiu răcoros
și bine ventilat. Nu închideți catarama.
• Împiedicați acumularea prafului pe inelul de etanșeizare.
• Evitați depozitarea cutiei de protecție într-un loc cu temperatură prea scăzută, foarte umed sau împreună
cu substanțe cum ar fi naftalina sau camforul, deoarece acestea pot deteriora inelul.
38
Montura adezivă (VCT-AM1)
Montura adezivă este utilizată pentru fixarea cutiei de protecție de un element împreună cu care
intenționați să fie utilizată. „Montură adezivă” este utilizat ca un termen general pentru dispozitiv de
montare adeziv tip cataramă, dispozitiv de montare adeziv plat și dispozitiv de montare adeziv curb.
Introduceți camera în cutia de protecție înainte de atașarea de montură.
Dispozitiv de montare
tip cataramă
Șurub pentru
trepied
Dispozitiv de montare
adeziv plat
Dispozitiv de montare
adeziv curb
Știft de
poziționare
Metoda de atașare
1 Aliniați orificiul destinat șurubului pentru trepied
din partea de jos a cutiei de protecție cu cel
corespunzător din partea de jos dispozitivului de
montare tip cataramă și fixați ferm cu șurubul de
trepied
• Verificați dacă ansamblul este bine fixat.
2 Prindeți dispozitivului de montare tip cataramă (cu
ansamblul rezistent la apă descris la punctul 1 de
mai sus) de dispozitivul de montare adeziv plat sau
de dispozitivul de montare adeziv curb glisându-l
până ce se aude un clic și acestea se fixează în
poziția corectă.
3 Eliminați complet praful, umezeala și substanțele
uleioase de pe suprafața unde urmează să fie prinsă
montura adezivă.
4 Îndepărtați hârtia de pe partea din spate și fixați
montura adezivă în locul dorit.
• Adezivul atinge maximul forței de prindere după 24 de ore de la aplicarea în locul dorit.
39
z Atașarea
sau detașarea dispozitivului de montare tip
cataramă
Apăsați și mențineți apăsate zonele încercuite pentru
deblocare, apoi glisați cutia de protecție în sens invers
celui descris la punctul 2 (pag. 39).
Note :
• Dispozitiv de montare adeziv plat și cel de montare adeziv curb nu mai pot fi folosite încă o dată
după ce au fost detașate de pe suprafața pe care au aderat prima dată.
• La detașare, desprindeți lent. Dacă veți face mișcări bruște, suprafața pe care a fost lipită montura
adezivă se poate deteriora.
• Înainte de a atașa montura, verificați suprafața elementului de susținere. Dacă aceasta este murdară,
prăfuită, umedă sau cu pete de substanțe grase, va fi afectată forța de prindere a adezivului și cutia
se poate desprinde chiar dacă a fost supusă la un efort slab.
• Folosiți dispozitivul adecvat (plat sau curb) pentru suprafața unde va fi poziționată camera. Dacă
montura nu este potrivită pentru suprafața de susținere, se poate desprinde ușor.
• Treceți un cablu adecvat prin orificiul de prindere al cutiei de protecție, apoi atașați acest cablu de
un element care urmează a fi folosit împreună cu camera.
• Înainte de folosire, verificați dacă orificiul pentru șurub de pe suprafața dispozitivului de montare nu
s-a desfăcut și dacă dispozitivul - plat sau curb - este bine prins de suprafață.
40
Înregistrare
Interfață
În legătură cu comutatorul b REC HOLD
Comutatorul b REC HOLD poate împiedica funcționarea accidentală. Glisați comutatorul b REC
HOLD în direcția b pentru blocare. Pentru a elibera blocajul, deplasați-l în direcția opusă celei indicate
de b.
• Înainte de înregistrare, eliberați blocajul.
• Dacă blocați camera în timp ce înregistrează, starea de înregistrare va fi menținută*.
• Dacă blocați camera după ce a fost oprită înregistrarea, starea de înregistrare va fi menținută*.
* Eliberați blocajul pentru a modifica reglajul.
Buton REC
Indicator luminos
REC / acces
Comutator
b REC HOLD
Modul filmare
1 Porniți alimentarea, apoi apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [MOVIE].
2 Apăsaţi butonul REC pentru a începe înregistrarea.
3 Apăsaţi din nou butonul REC pentru a opri înregistrarea.
Modul fotografiere
1 Porniți alimentarea, apoi apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [PHOTO].
2 Apăsaţi butonul REC pentru a începe fotografierea.
41
Modul înregistrare de fotografii la intervale regulate de
timp
După ce ați început înregistrarea, camera va fotografia la intervale regulate de timp, până ce înregistrarea
se oprește.
1 Porniți alimentarea, apoi apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [INTVL].
2 Apăsaţi butonul REC pentru a începe fotografierea.
3 Apăsaţi din nou butonul REC pentru a opri fotografierea.
Notă :
• Dacă este schimbat modul de înregistrare, cel activ la oprirea camerei va fi cel folosit la pornirea
ulterioară a acesteia.
z Notă
cu privire la înregistrarea îndelungată
• Când continuați să înregistrați pentru o perioadă îndelungată de timp, temperatura camerei va
crește. Dacă temperatura atinge un anumit nivel, înregistrarea se oprește automat.
Lăsați camera să se răcească timp de 10 minute sau mai mult, până ce temperatura din interiorul
acestea scade la un nivel acceptat.
• În cazul în care temperatura mediului ambiant este ridicată, temperatura camerei va crește
rapid.
• Când temperatura camerei crește, calitatea imaginii se poate deteriora. Se recomandă să așteptați
până ce temperatura scade, înainte să continuați să înregistrați.
• Suprafața camerei se poate încălzi foarte tare. Aceasta nu reprezintă o disfuncționalitate.
42
Vizualizarea imaginilor pe
ecranul unui televizor
Interfață
Conectați camera la un televizor dotat cu conector HDMI prin intermediul unui cablu micro HDMI
(comercializat separat). Consultaţi şi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul.
1 Opriţi atât camera digitală, cât şi televizorul.
2 Desfaceți capacul secțiunii cu conectori și cuplați camera la televizor prin
intermediul unui cablu micro HDMI (comercializat separat).
Mufă HDMI
1 Spre
mufa HDMI
Cablu micro HDMI
(comercializat separat)
2 Spre conectorul
HDMI OUT
3 Comutaţi intrarea de semnal a televizorului la [HDMI input] (intrare HDMI).
4 Apăsați butonul NEXT pentru a porni camera.
5 Apăsați butonul NEXT pentru a se afișa [PLAY] (redare), apoi apăsați butonul
ENTER.
6 Apăsați butonul NEXT pentru a se afișa [MP4] sau [PHOTO], apoi apăsați butonul
ENTER.
Selectați [MP4] pentru a reda filme, sau [PHOTO] pentru a vedea fotografiile.
Apăsați din nou butonul ENTER pentru a opri redarea.
Note :
• Folosiţi un cablu cu miniconector HDMI la unul dintre capete (comercializat separat) pe care cuplați-l
la mufa HDMI OUT a camerei.
• Nu cuplaţi conectorul de ieşire al camerei la cel al altor echipamente deoarece pot apărea
disfuncţionalităţi.
• Este posibil ca anumite echipamente să nu funcţioneze în mod corespunzător. Este posibil ca sunetul
și imaginea să nu fie transmise la ieșire.
• Utilizaţi un cablu HDMI (comercializat separat) care are marcată sigla HDMI pe el.
• Se recomandă să utilizaţi un cablu autorizat, care are marcată sigla HDMI pe el sau un cablu HDMI
marca Sony.
43
z Pentru
a acționa conținutul în curs de redare
• Vizualizarea imaginii precedente/ următoare : Apăsați butonul
PREV/ NEXT.
• Rulare rapidă înainte / înapoi (numai la filme) : Apăsați și mențineți
apăsat PREV/ NEXT.
• Pauză (numai la filme) : Apăsați simultan butoanele PREV și NEXT.
Dacă apăsați și mențineți apăsat butonul PREV sau NEXT în timpul
pauzei, se poate rula cu încetinitorul înainte/ înapoi filmul.
• Ajustarea volumului (numai la filme) : Apăsați și mențineți apăsate
simultan butoanele PREV și NEXT.
• Pornirea unei prezentări de imagini (numai pentru fotografii) :
Apăsați simultan butoanele PREV și NEXT.
• Încheierea redării : Apăsați butonul ENTER.
44
Buton PREV
Buton NEXT
Pregătirea pentru reglajul Wi-Fi
Instalarea aplicației software „PlayMemories Mobile” la
telefonul dvs. inteligent
Instalați „PlayMemories Mobile” la telefonul dvs. inteligent. Actualizați aplicația „PlayMemories
Mobile” la varianta cea mai recentă în cazul în care aveți deja instalată o versiune anterioară la telefonul
dvs. inteligent. Pentru mai multe informații legate de „PlayMemories Mobile” vizitați site-ul web :
http://www.sony.net/pmm/.
Pentru Android 2.3 sau versiuni ulterioare (în cazul Android 4.0 sau a
versiunilor ulterioare, este necesară folosirea funcțiilor O singură atingere
(NFC))
Căutați aplicația „PlayMemories Mobile” la magazinul virtual Google Play și instalați-o.
iOS 4.3 sau versiuni ulterioare (folosirea funcțiilor O singură atingere (NFC)
nu este disponibilă).
Căutați aplicația „PlayMemories Mobile” la magazinul virtual App Store și instalați-o.
Notă :
• Pentru folosirea funcțiilor O singură atingere este necesar un telefon inteligent sau o tabletă care are
activată facilitatea NFC.
Pregătirea indentității ID / parolei
• Pregătiți în prealabil eticheta atașată pe manualul de instrucțiuni pe care este tipărită identitatea /
parola.
• Nu este necesar când folosiți conexiunea printr-o singură atingere cu un telefon inteligent.
z Dacă
ați pierdut parola
1 Conectați camera la un calculator prin intermediul cablului micro USB (furnizat).
2 Porniți alimentarea.
3 Afișați [Computer] T [PMHOME] T [INFO] T [WIFI_INF.TXT] la calculator, apoi verificați
identitatea ID și parola.
45
Reglaje Wi-Fi
Interfața
de reglaj
Android (compatibil cu NFC)
1
Porniți alimentarea camerei, apoi apăsați butonul NEXT și selectați un mod de
înregistrare.
[MOVIE] : modul film
[PHOTO] : modul foto
[INTVL] : modul de înregistrare a fotografiilor la
intervale regulate de timp
2 Selectați [Settings] la telefonul inteligent, apoi
selectați [More...] și verificați dacă este activată
facilitatea [NFC] (numai prima dată).
3 Atingeți telefonul inteligent de cameră.
• Mai întâi anulați modul sleep și blocajul ecranului
telefonului inteligent.
• Continuați să atingeți fără să îl deplasați, până ce se
lansează „PlayMemories Mobile” (1-2 secunde).
• Atingeți marcajul N ( ) de la telefonul inteligent de
cel similar de la cameră. Dacă la telefonul inteligent
nu există marcajul N ( ), consultați manualul de
instrucțiuni al acestuia pentru a afla unde este zona
de atingere.
• Dacă nu pot fi conectate camera și telefonul inteligent
folosind facilitatea NFC, consultați „Android/iPhone
care nu sunt compatibile cu NFC” pentru a realiza
conexiunea.
Notă :
• Când este aleasă varianta [ON] a Modului pentru avion, funcția Wi-Fi nu este disponibilă.
z Despre NFC NFC (Near Field Communication –
Comunicație în câmp apropiat)
NFC este o tehnologie de comunicație la mică distanță între diverse echipamente, cum ar fi un telefon
mobil și eticheta IC etc. Datele comunicate sunt preluate prin simpla atingere a echipamentelor unul
de celălalt, într-un anumit punct.
NFC (Near Field Communication – Comunicație în câmp apropiat) reprezintă un standard internațional
pentru tehnologia de comunicație wireless (fără fir) la mică distanță.
46
Android / iPhone care nu sunt compatibile cu NFC
Android
Porniți alimentarea camerei, apoi apăsați butonul NEXT și selectați un mod de înregistrare.
[MOVIE] : modul film
[PHOTO] : modul foto
[INTVL] : modul de înregistrare a fotografiilor la intervale regulate de timp
1 Lansați „PlayMemories Mobile”
2 Selectați SSID așa cum este imprimat pe
eticheta de pe manualul de instrucțiuni.
3 Introduceți parola așa cum este imprimat pe
eticheta atașată la manualul de instrucțiuni
(numai prima dată).
47
Android / iPhone care nu sunt compatibile cu NFC
iPhone
1 Selectați [Settings] (Reglaje) de la telefonul inteligent,
apoi selectați [Wi-Fi] și SSID de la cameră.
2
Introduceți parola imprimată pe eticheta de pe
manualul de instrucțiuni (numai prima dată).
3 Verificați conexiunea la SSID așa cum este imprimat
pe eticheta atașată la manualul de instrucțiuni
(numai prima dată).
4 Reveniți la interfața Home (principală) și lansați
„PlayMemories Mobile”.
48
Telecomandă
inteligentă
Interfața
de reglaj
Conectând camera și un telefon inteligent prin Wi-Fi, puteți acționa camera prin intermediul
telefonului.
Pentru a efectua reglajul, selectați mai întâi [SETUP].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [SETUP], apoi apăsați ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a fi afișat [Wi-Fi] (Wi-Fi), apoi apăsați butonul ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta reglajul, apoi apăsați din nou ENTER.
Este acționat telefonul inteligent.
Nu este acționat telefonul inteligent.
Revine la meniul [Wi-Fi].
4 Selectați [MOVIE], [PHOTO] sau [INTVL].
5 Activați o aplicație adecvată la telefonul inteligent și conectați camera prin Wi-Fi.
Pentru detalii legate de reglarea telefonului inteligent, consultați „Reglaje Wi-Fi” de la pag. 46.
6 Acționați camera prin intermediul telefonului inteligent.
Exemplu de interfață afișată pe ecranul telefonului inteligent
Facilități ale funcției de
telecomandă inteligentă
• Pentru a verifica scena de
înregistrat înainte și în
timpul înregistrării.
• Pentru a urmări imaginile
în timpul înregistrării.
Pornire/ oprire înregistrare
Diverse reglaje
• [VIDEO].
• [STEDY].
• [ANGLE].
• [SHARE].
Reglaje pentru
modul înregistrare
•
[FILM].
•
[PHOTO]/[INTVL]
49
Note
• Funcția de telecomandă inteligentă vă permite să efectuați următoarele operații folosind telefonul
inteligent :
– verificarea unghiului câmpului,
– pornirea/ oprirea înregistrării,
– schimbarea modului de înregistrare (filmare, fotografiere, fotografiere la intervale regulate de
timp),
– modul copiere (copierea filmelor și fotografiilor înregistrate la intervale regulate de timp cu
camera)
– schimbarea reglajelor modului de înregistrare (numai în modul film),
– schimbarea reglajelor pentru stabilizatorul de imagine SteadyShot,
– schimbarea reglajului pentru unghiul câmpului.
• Pentru a utiliza funcția de telecomandă inteligentă, este necesară existența unei aplicații compatibile
la telefonul inteligent. Consultați pag. 45 pentru detalii legate de preluarea aplicațiilor.
• Energia acumulatorului camerei se poate consuma rapid dacă este acționată camera de la telefonul
inteligent.
• Dacă în interfața de înregistrare apare o solicitare de conexiune prin Wi-Fi direct primită de la un
echipament, apăsați butonul ENTER în interfața [ACPT?]. Puteți acționa camera folosind funcția
de telecomandă a telefonului inteligent prin intermediul conexiunii Wi-Fi Direct.
50
Copiere
Interfața
de reglaj
Puteți copia filmele și fotografiile înregistrate de cameră acționând un telefon inteligent.
1
Porniți alimentarea camerei, apoi apăsaţi butonul NEXT și selectați un mod de
înregistrare.
[MOVIE] : modul filmare
[PHOTO] : modul fotografiere
[INTVL] : modul de înregistrare a fotografiilor la intervale regulate de timp
2 Lansați „PlayMemories Mobile” la telefonul inteligent și stabiliți conexiunea Wi-Fi.
Pentru detalii legate de reglarea telefonului inteligent, consultați „Reglaje Wi-Fi” de la pag. 46.
3 Schimbați modul de funcționare a camerei alegând modul copiere în interfața „PlayMemories
Mobile” la telefonul inteligent.
4 Selectați imaginea care să fie copiată.
Note
• Înainte de a activa funcția de telecomandă a telefonului inteligent, actualizați aplicația software
„PlayMemories Mobile” la varianta cea mai recentă (ver. 3.1. sau versiuni ulterioare).
• Puteți copia imagini la telefonul inteligent când camera este într-un mod de înregistrare (modul film/
modul fotografiere/ modul de înregistrare a fotografiilor la intervale regulate de timp).
• Puteți schimba modul numai când înregistrarea este în standby.
51
Funcții utile la conectarea camerei la
calculator
Aplicația „PlayMemories Home” vă permite să importaţi la calculator fotografii sau filme înregistrate
cu camera dvs. pentru a le putea folosi în diverse feluri.
Pentru instalare, vizitați următoarea adresă URL : www.sony.net/pm/
Redare
Importul imaginilor
Editare
Sunt afișate filme însoțite de
informații legate de piste și de
viteza de deplasare.
• Folosiți cablul cu microconector USB (furnizat) pentru a cupla camera la calculatorul dvs.
• Funcțiile „PlayMemories Home” ce pot fi folosite pentru Windows și pentru Mac diferă.
• Pentru detalii privind alte aplicații, vizitați următoarea adresă URL :
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
52
Pregătirea calculatorului
Pasul 1 : mediul de operare al calculatorului
Windows :
Sistem de operare*1
Procesor*2
Memorie
Hard disk
Monitor
Altele
Windows Vista SP2 / Windows 7 SP1 / Windows 8
Intel Core Duo 1,66 GHz sau mai rapid, Intel Core 2 Duo 1,66 GHz sau
mai rapid
1 GB sau mai mult
Spaţiul liber pe disc necesar pentru instalare este de aproximativ
600 MB
1024 × 768 puncte sau mai mult.
port USB (trebuie furnizat ca standard, USB de mare viteză (compatibil
USB 2.))
Ca sistem de fișiere pentru hard disk se recomandă NTFS sau exFAT
Mac :
Sistem de operare*1
Hard disk
Monitor
Mac OS X (v10.6- v10.8), dotat cu procesor Intel
Spaţiul liber pe disc necesar pentru instalare este de aproximativ
100 MB
1024 × 768 puncte sau mai mult.
*1 Este solicitată instalarea standard. Funcționarea nu este garantată dacă sistemul de operare a fost
actualizat sau dacă mediul de operare este multiboot.
*2 Se recomandă un procesor mai rapid.
Notă
• Nu este asigurată funcţionarea în cazul oricărui mediu de operare sau calculator.
53
Pasul 2 : Instalarea aplicației software „PlayMemories
Home”
1 Porniți calculatorul.
• Conectați-vă ca administrator.
• Închideți toate aplicațiile care rulează pe calculator înainte de a instala software-ul.
2 Pentru a prelua aplicația software, vizitați următoarea adresă URL :
www.sony.net/pm/
Este afișată aplicația de asistență AutoPlay.
3 Urmați instrucțiunile care apar pe
ecranul calculatorului pentru a
continua instalarea.
Când se încheie instalarea, „PlayMemories
Home”, acesta este lansat.
• Dacă aplicația softaware „PlayMemories
Home” este deja instalată pe calculatorul 2 Spre terminalul
Multi/ Micro USB
1 Spre conectorul USB
dvs., conectați camera la calculator și
înregistrați-o cu aplicația software
„PlayMemories Home”. Funcțiile ce pot fi utilizate cu această cameră vor fi apoi disponibile.
• Dacă aplicaţia „PMB” („Picture Motion Browser”) a fost deja instalată pe calculator aceasta va
fi suprascrisă de aplicaţia „PlayMemories Home”.
• Pentru detalii legate de „PlayMemories Home” selectați
(Ghidul de asistență „PlayMemories
Home”) al aplicației software sau vizitați pagina de asistență a PlayMemories Home
(http://www.sony.co.jp/pmh-se/).
• Puteți reda pe ecranul calculatorului filme înregistrate cu camera, dacă aceasta este cuplată la un
calculator care are instalată aplicația „PlayMemories Home”.
54
Pentru a șterge conexiunea USB
Windows 7 / Windows 8
1 Faceți clic pe
2 Faceți clic pe
din bara de acțiuni.
simbolul de deconectare
corespunzător secțiunii Customize.
3 Faceți clic pe dispozitiv pentru a-l elimina.
Simbol de deconectare
Windows Vista
Parcurgeți procedura de mai jos înainte de :
• Deconectarea cablului micro USB (furnizat).
• A opri camera.
1 Faceți dublu-clic pe simbolul de deconectare din bara de acțiuni.
2 Faceți clic pe simbolul (USB Mass Storage Device) T [Stop].
3 Confirmați dispozitivul în fereastra de confirmare, apoi faceți clic pe [OK].
Note
• Nu formatați cardul de memorie al camerei cu ajutorul calculatorului. Dacă o faceți, camera nu va
mai funcționa corespunzător.
• Când accesați camera de la calculator, folosiți aplicația software „PlayMemories Home”. Nu modificați
fișierele și directoarele direct la camera de la calculator. Fișierele se pot deteriora și este posibil să
nu mai poată fi redate.
• Nu este garantată funcționarea dacă acționați de la calculator datele de pe cardul de memorie la
camerei.
• Folosiți aplicația software „PlayMemories Home” când importați filme lungi sau imagini editate
de la cameră la calculator. Dacă folosiți o altă aplicație software, este posibil ca imaginile să nu fie
corect importate.
• Marcați și deplasați simbolul de drive peste cel de „Pubelă” când folosiți un calculator Mac, iar
camera va fi deconectată de la calculator.
55
Lansarea aplicației software „PlayMemories
Home”
1 Faceți dublu-clic pe simbolul „PlayMemories Home” de pe
ecranul calculatorului.
Aplicația „PlayMemories Home” pornește.
2 Pentru detalii privind modul de folosire a „PlayMemories
Home” consultați informațiile de asistență Help ale
„PlayMemories Home”.
z Vă rugăm să înregistrați produsul
• Sony vă solicită să înregistrați produsul pentru a beneficia de o asistență sporită.
• Pentru utilizatorii de Mac, folosiți aplicația Mac „Product registration software”.
56
Soluţionarea problemelor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme legate de camera dvs., încercaţi soluţiile prezentate
în continuare.
1 Verificaţi elementele prezentate în continuare (pag. 58 ÷ 62).
2 Opriți și apoi reporniţi alimentarea.
3 Consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local Sony.
57
Acumulator şi alimentare
Nu puteţi porni camera.
• Montaţi un acumulator încărcat.
• Verificați dacă acumulatorul este corect introdus în aparat (pag. 15).
Alimentarea se opreşte brusc.
• Când camera sau acumulatorul se încălzesc prea tare, camera afişează un mesaj de avertizare şi se
opreşte automat din motive de protecţie.
• Dacă nu folosiţi camera o anumită perioadă de timp, aceasta se va opri automat pentru a nu consuma
inutil energia acumulatorului. Reporniți camera.
• Dacă ați selecta [OFF] pentru funcția de oprire automată, alimentarea nu se va mai opri automat.
Durata de viață a acumulatorului este scurtă.
• Utilizaţi camera într-un loc cu temperatură foarte ridicată sau foarte scăzută, sau încărcarea acumulatorului nu este suficientă. Aceasta nu reprezintă o disfuncționalitate.
• Dacă nu folosiţi camera o anumită perioadă de timp, eficiența acumulatorului se va ameliora în
urma operațiilor succesive de încărcare/ descărcare.
• Când durata de funcționare scade la jumătate față de cea obișnuită, chiar și după ce acumulatorul
este complet încărcat, acesta trebuie înlocuit. Consultați cel mai apropiat dealer Sony.
Nu poate fi încărcată camera.
• Opriți camera și realizați conexiunea USB.
• Decuplați cablul micro USB (furnizat), apoi reconectați-l.
• Folosiți cablul micro USB (furnizat).
• Încărcați acumulatorul la o temperatură a mediului ambiant cuprinsă între 10°C şi 30°C.
• Porniți calculatorul și conectați camera.
• Reactivați calculatorul din starea Sleep și Hibernation.
• Conectați camera direct la un calculator folosind cablul micro USB (furnizat).
• Conectați camera la un calculator cu sistem de operare compatibil cu camera.
Indicatorul perioadei de autonomie rămase este incorect.
• Aceste fenomene apar dacă utilizaţi camera într-un loc cu temperatură foarte ridicată sau foarte
scăzută.
• A apărut o discrepanță între indicația energiei rămase și energia rămasă efectiv. Descărcați complet
acumulatorul și apoi reîncărcați-l pentru a corecta indicația.
• Încărcați complet acumulatorul din nou. Dacă problema persistă, înseamnă ca acumulatorul s-a
uzat. Înlocuiți-l cu altul nou.
58
Card de memorie
Nu pot fi efectuate operații folosindu-se cardul de memorie.
• Dacă doriți să folosiți un card de memorie care a fost formatat cu un calculator, trebuie să îl formatați
din nou cu camera (pag. 34).
Înregistrarea imaginilor
Nu pot fi înregistrate imagini.
• Verificați care este capacitatea liberă a cardului de memorie.
Nu pot fi inserate date pe imagini.
• Camera nu este dotată cu facilitatea de a suprapune data pe imagini.
Vizualizarea imaginilor
Nu pot fi redate imagini.
• Denumirea directorului/ fișierului a fost modificată la calculator.
• Conectați un cablu micro HDMI (comercializat separat).
Imaginea nu apare pe ecranul TV.
• Verificați dacă este corect realizată conexiunea (pag. 43).
GPS (numai la modelul HDR-AS30V)
Camera nu recepționează semnal GPS.
• Alegeți pentru GPS log varianta [ON].
• Este posibil ca semnalele radio de la sateliții GPS să nu poată fi recepționate din cauza unor obstacole.
• Pentru triangulația corectă a informațiilor privind locația, duceți camera într-un spațiu deschis și
reporniți-o.
Erori excesive ale informațiilor privind localizarea.
• Marja de eroare poate fi de până la câteva sute de metri, în funcție de clădirile aflate împrejur, de
tăria semnalului GPS etc.
59
Cu toate că au fost preluate datele de asistență GPS la cameră, operația de localizare
durează mult.
• Reglajele privind data și ora nu sunt stabilite sau există o diferență mare de timp. Reglați corect
data și ora.
• Termenul de valabilitate pentru datele de asistență GPS a expirat. Actualizați-le
• Deoarece poziția sateliților variază în mod constant, poate dura mai mult timp până ce este determinată locația sau este posibil ca receptorul să nu poată determina locația deloc, în funcție de loc
și de momentul în care folosiți camera.
• „GPS” este un sistem de determinare a locațiilor geografice prin triangulația semnalelor radio de
provenite de la sateliții GPS. Evitați folosirea camerei în locuri unde semnalele radio sunt blocate
sau reflectate, cum ar fi un loc umbrit, înconjurat de clădiri sau de copaci etc. Folosiți camera în
spații deschise.
Informațiile legate de localizare nu au fost înregistrate.
• Folosiți „PlayMemories Home” pentru a importa filme cu informații de localizare GPS la calculatorul dvs.
Calculator
Calculatorul folosit nu recunoaşte camera foto.
• Când nivelul de energie al acumulatorului este scăzut, încărcați camera.
• Porniți camera și cuplați-o la un calculator.
• Folosiţi cablul micro USB (furnizat).
• Deconectaţi cablul micro USB (furnizat) atât de la calculator, cât și de la cameră, iar apoi reconectaţi-l
mai bine.
• Decuplaţi toate echipamentele în afară de cameră, de tastatură şi de mouse de la conectorii USB
ai calculatorului.
• Conectaţi direct camera la calculator fără a utiliza un hub USB sau alte dispozitive intermediare.
Nu puteţi importa imagini.
• Conectaţi corect camera cu calculatorul realizând o conexiune USB (pag. 53).
Aplcația „PlayMemories Home” nu poate fi instalată.
• Verificați mediul de operare sau procedura de instalare necesare pentru instalarea „PlayMemories
Home”.
„PlayMemories Home” nu funcționează corect.
• Părăsiți aplicația „PlayMemories Home” și reporniți calculatorul.
Nu pot fi redate imagini la calculatorul dvs.
• Consultaţi producătorul calculatorului sau pe cel al aplicaţiei software.
60
Wi-Fi
Transferul imaginilor durează prea mult timp.
• Cuptoarele cu microunde sau echipamentele Bluetooth folosesc lungimea de undă de 2,4 GHz și
pot deranja comunicația. Dacă astfel de echipamente se află în apropiere, deplasați camera mai
departe de acestea sau opriți respectivele aparate.
Altele
Lentilele sunt aburite.
• A condensat umezeală pe lentile. Opriţi camera foto şi lăsaţi-o circa o oră înainte de a încerca să
o mai folosiţi.
Camera s-a încălzit în urma folosirii îndelungate.
• Aceasta nu reprezintă o disfuncționalitate.
Data şi ora sunt înregistrate incorect.
• Reglați din nou data și ora (pag. 30).
61
Mesaje și indicatoare de avertizare
Dacă este afişat vreunul dintre mesajele de mai jos, urmaţi instrucţiunile prezentate în continuare :
• Energia acumulatorului are un nivel redus. Încărcați acumulatorul neîntârziat.
ERROR (Eroare)
• Opriți și reporniți alimentarea.
HEAT (Încălzire)
• Temperatura camerei a crescut. Alimentarea se poate opri automat sau este posibil să nu puteți
înregistra imagini. Lăsați camera într-un loc răcoros până ce temperatura acesteia scade.
• Dacă înregistrați o perioadă îndelungată de timp, temperatura camerei crește. În acest caz, opriți
înregistrarea de imagini.
NoIMG (Nu sunt imagini)
• Cardul de memorie nu conține imagini care să poată fi redate.
LowPw. (Energie scăzută)
• Acumulatorul nu mai are energie.
BATT (Acumulator)
• Energia rămasă a acumulatorului nu este suficientă pentru operația dorită.
• Acumulatorul furnizează curent care depășește curentul maxim de descărcare (dincolo de care nu
poate fi asigurată funcționarea corespunzătoare a camerei dacă este conectat un microfon extern
etc.
• La pornirea alimentării camerei este detectat un alt tip de acumulator.
• A fost sesizată defectarea acumulatorului.
FULL (Complet)
• Cardul de memorie introdus nu are suficient spațiu liber pentru înregistrare.
MAX (Maxim)
• A fost atins numărul maxim de fișiere ce pot fi înregistrate.
MEDIA (Suport media)
• Cardul de memorie nu este corect introdus în cameră.
• Cardul de memorie este deteriorat.
• Formatul cardului de memorie este incompatibil cu această cameră.
NoCRD (Nici un card)
• Nu este introdus nici un card de memorie în cameră.
NoDSP (Nici un ecran)
• Camera nu este conectată la un televizor când începe redarea.
PLANE (Avion)
• Când modul pentru avion este activat (este aleasă varianta [ON]), nu pot fi folosite funcțiile GPS
și Wi-Fi (pag. 27).
62
Durata de timp cât se poate înregistra
Estimarea duratei de timp cât se poate înregistra și reda
folosind energia unui acumulator
Durata înregistrării
Durata de timp aproximativă, disponibilă la folosirea unui acumulator complet încărcat.
Acumulator
Calitatea imaginii
NP-BX1 (furnizat)
Durata înregistrării continue
HQ
VGA
120 (140)
140 (175)
(Unități de măsură : minute)
Durata înregistrării obișnuite
HQ
VGA
60 (80)
85 (110)
• Durata de înregistrare este măsurată în condițiile în care camera este folosită la o temperatură de
25°C. Se recomandă să folosiți camera la temperaturi cuprinse între 10°C și 30°C.
• Durata de înregistrare și de redare va fi mai scurtă când folosiți camera la temperaturi mai scăzute.
• În funcție de condițiile de înregistrare, durata de înregistrare și de redare poate fi mai scurtă.
• Numerele indicate între paranteze ( ) reprezintă durata de înregistrare când funcția de telecomandă
inteligentă este dezactivată [OFF].
Durata redării
Durata de timp aproximativă, disponibilă la folosirea unui acumulator complet încărcat.
Durata de timp aproximativă când imaginile sunt redate la un televizor conectat printr-un cablu micro
HDMI (comercializat separat).
(Unități de măsură : minute)
Acumulator
Calitatea imaginii
NP-BX1 (furnizat)
Durata redării
HQ
205
VGA
210
63
Estimarea duratei de înregistrare a filmelor
MP4AVC 2canale Mediu.
Mod de
înregistrare
PS
HQ
SSLOW
SLOW
STD
VGA
8 GB
16 GB
32 GB
35
60
40
80
160
295
80
125
80
165
325
600
160
250
165
330
650
1205
• În reglajul SLOW/ SSLOW, cifrele de mai sus indică durata disponibilă pentru înregistrare când
înregistrați și este diferită de durata reală de redare.
• Când este folosit un card de memorie marca Sony.
Note
• Durata de înregistrare poate varia în funcție de condiții, de subiect. și de modul de înregistrare folosit
(pag. 20).
• Durata de înregistrare continuă a filmelor este de aproximativ 13 ore.
În modul [SLOW], este de aproximativ 6,5 ore
În modul [SSLOW] este de aproximativ 3 ore.
Estimarea numărului de fotografii ce pot fi înregistrate
2M (Înregistrarea de fotografii
la intevale regulate de timp)
(16:9)
12M (Fotografii)
8 GB
10500
16 GB
21000
32 GB
40000
1300
2650
5300
• Când este folosit un card de memorie marca Sony.
• Numărul de fotografii ce pot fi înregistrate indicate pentru un card de memorie este valabil în condițiile
înregistrării de imagini la dimensiune maximă pentru camera dvs. Numărul real de fotografii ce pot
fi înregistrate este afișat pe ecranul LCD în timpul înregistrării.
• Numărul de fotografii ce poate fi înregistrat pe un card de memorie poate varia în funcție de condițiile
de înregistrare.
64
Acumulator
Cu privire la încărcarea acumulatorului
• Încărcaţi acumulatorul înainte de a folosi camera pentru prima dată.
• Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul la o temperatură a mediului ambiant cuprinsă între 10°C şi
30°C, până ce indicatorul luminos CHG (Încărcare) se stinge. Dacă încărcarea acumulatorului are loc
în afara intervalului de temperatură indicat mai sus, este posibil ca încărcarea să nu fie eficientă.
• Indicatorul luminos CHG (Încărcare) poate să clipească în următoarele situații :
– acumulatorul nu este corect montat,
– acumulatorul este deteriorat.
• Când temperatura acumulatorului este prea scăzută, demontați-l și plasați-l într-un spațiu încălzit.
• Când temperatura acumulatorului este prea ridicată, demontați-l și plasați-l într-un spațiu răcoros.
Folosirea efectivă a acumulatorului
• Performanţele acumulatorului descresc la temperaturi scăzute ale mediului (sub 10°C), iar perioada
cât acesta poate fi folosit în locuri răcoroase este mai scurtă. În astfel de cazuri, pentru a prelungi
durata de folosire a acumulatorului vă recomandăm să puneţi acumulatorul într-un buzunar aproape
de corpul dvs. pentru a-l încălzi şi montaţi-l în camera foto cu puţin timp înainte de a începe să
înregistraţi.
• Utilizarea frecventă a funcţiilor de rulare rapidă înainte și înapoi conduc la consumarea mai rapidă
a energiei acumulatorului.
• Opriți camera ori de câte ori nu înregistrați sau nu redați. Energia acumulatorului se consumă în
starea standby de înregistrare.
• Vă recomandăm să aveţi la îndemână acumulatoare de rezervă care să asigure suficientă energie
pentru o perioadă de două-trei ori mai mare decât cea cât vă propuneți să înregistrați şi să efectuaţi
fotografii de probă înainte de a înregistra ce vă interesează.
• Este posibil să nu puteți porni camera sau ca acumulatorul să nu fie încărcat în mod eficient dacă
secțiunea cu borne ale acumulatorului este murdară. Într-un astfel de caz, ștergeți ușor și eliminați
praful cu o bucată de pânză moale, pentru a curăța acumulatorul
• Nu udaţi acumulatorul deoarece acesta nu este rezistent la apă.
Cu privire indicatorul energiei rămase a acumulatorului
• Când alimentarea de la acumulator se opreşte, cu toate că indicatorul semnalează că acesta are
suficientă energie să funcţioneze, încărcaţi-l din nou, complet. Durata rămasă de funcţionare va fi
indicată corect. Țineți seama că indicaţia acumulatorului nu va fi corectă în următoarele situații :
– dacă acesta este folosit mult timp la temperaturi ridicate,
– dacă este lăsată camera cu acumulatorul complet încărcat,
– dacă este utilizat foarte mult.
Cum se depozitează acumulatorul
• Descărcați complet acumulatorul înainte de a-l depozita și păstrați-l într-un loc răcoros și uscat. Pentru
a menține caracteristicile acumulatorului, încărcați-l complet, apoi descărcați-l integral cu ajutorul
camerei cel puțin o dată pe an, pe durata depozitării.
• Pentru a evita oxidarea bornelor, producerea de scurtcircuite etc. aveți grijă să folosiți o pungă de
plastic pentru a proteja acumulatorul de contactul cu alte obiecte metalice când îl transportați sau
depozitați.
Durata de viaţă a acumulatorului
• Durata de viaţă a acumulatorului este limitată. Capacitatea acestuia scade puţin câte puţin în timp,
pe măsură ce îl folosiţi tot mai mult. Când durata de funcţionare a acumulatorului s-a diminuat
considerabil, o posibilă cauză este aceea că durata sa de viaţă se apropie de final. Este necesar să
cumpăraţi alt acumulator.
• Durata de viaţă a acumulatorului variază în funcţie de modul în care este utilizat.
65
Utilizarea camerei în străinătate
Cu privire la sistemele TV color
Pentru a vizualiza pe ecranul televizorului imaginile înregistrate, este necesar un aparat TV (sau
monitor) cu mufă HDMI și un cablu cu microconector HDMI (comercializat separat).
Înainte de a înregistra, aveți grijă să stabiliți pentru opțiunea [V.SYS] varianta corespunzătoare sistemului
TV din țara sau regiunea unde urmează să vizionați înregistrările. În continuare sunt prezentate țările
și regiunile în care puteți viziona în sistem [NTSC], respectiv cel [PAL].
Țări și regiuni unde imaginile pot fi vizualizate stabilind pentru [V.SYS]
varianta [NTSC]
Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Columbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El
Salvador, Filipine, Haiti, Honduras, Japonia, Korea, Mexic,Micronesia, Myanmar, Nicaragua, Panama,
Peru, Puerto Rico, Republica Corea, Saint Lucia, Samoa, S.U.A., Surinam, Taiwan, Trinidad and
Tobago, Venezuela etc.
Țări și regiuni unde imaginile pot fi vizualizate stabilind pentru [V.SYS]
varianta [PAL]
Australia, Austria, Argentina, Belgia, Bulgaria, Brazilia, Republica Cehia, China, Croaţia, Danemarca,
Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Guiana Franceză, Hong Kong, Indonezia, Iran, Irak, Italia,
Kuwait, Malaysia, Marea Britanie, Monaco, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda, Paraguay, Polonia,
Portugalia, Rusia, Singapore, Republica Slovacia, România, Spania, Suedia, Tailanda, Turcia, Ucraina,
Ungaria, Uruguay, Vietnam etc.
Diferențele de fus orar
Diferențele de Orașe din zona
fus orar
respectivă
GMT
Lisbon, Londra
+01:00
Berlin, Paris
+02:00
Helsinki, Cairo, Istanbul
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
66
Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku,
Moscova
Kabul
Karachi, Islamabad
Kolkata, New Delhi
Almaty, Dhaka
Yangon
Bangkok, Jakarta
Hong Kong, Singapore,
Beijing
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Diferențele de Orașe din zona
fus orar
respectivă
+10:00
Melbourne, Sydney
+11:00
Ile. Solomon
+12:00
Fiji, Wellington,
Eniwetok, Kwajalein
-11:00
Samoa
-10:00
Hawaii
-9:00
Alaska
-8:00
-7:00
-6:00
-5:00
-4:00
-3:30
-3:00
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St.John’s
Brasilia, Montevideo
-2:00
-1:00
Fernando de Noronha
Azores, Ile. Cape Verde
Măsuri de precauţie
Nu folosiţi / nu depozitaţi aparatul
în următoarele locuri
• În locuri cu temperatură foarte mare, extrem
de reci sau de umede.
În astfel de locuri cum ar fi într-o maşină parcată
la soare, este posibil să se deformeze corpul
camerei sau pot apărea disfuncţionalităţi.
• Sub razele directe ale soarelui sau în apropierea
surselor de încălzire.
Este posibil să se deformeze sau să se
decoloreze corpul camerei sau pot apărea
disfuncţionalităţi.
• În locuri supuse vibraţiilor.
• În zone plasate în câmpuri magnetice
puternice.
• În locuri cu mult praf sau nisip
Aveţi grijă să nu lăsaţi praful sau nisipul să
pătrundă în camera dvs. foto. Acestea pot
genera disfuncţionalităţi care, uneori, nu mai
pot fi remediate.
La transport
• Nu vă așezați pe un scaun sau pe alt suport
având camera în buzunarul pantalonilor sau
al fustei deoarece se poate deteriora sau pot
apărea disfuncționalități.
Îngrijire și depozitare
• Ștergeți suprafața obiectivului cu o bucată de
pânză moale, în următoarele situații :
– dacă există urme de amprente digitale pe
suprafața acestuia,
– în locuri cu temperatură sau umezeală
ridicată
– când obiectivul este expus la o atmosferă
salină
• Păstrați camera într-un spațiu bine aerisit, ferit
de praf și murdărie.
• Pentru a preveni formarea mucegaiului, curățați
obiectivul periodic, așa cum este descris mai
sus.
Curățare
• Curăţaţi suprafaţa camerei cu o bucată de
pânză moale, uşor umezită cu apă, apoi
ştergeţi suprafaţa cu pânză uscată. Deoarece
poate fi deteriorat finisajul sau carcasa, evitaţi
următoarele :
– folosirea de substanţe chimice, cum ar fi tiner,
benzină, alcool, deşeuri textile, insecticide,
substanţe de protecţie contra radiaţiilor solare
etc.,
– atingerea aparatului având pe mâini substanţe
ca cele mai sus menţionate,
– punerea în contact, pe durată îndelungată, cu
adeziv sau cu vinil.
În legătură cu temperaturile de
funcţionare
Camera este proiectată pentru a fi folosită la
temperaturi cuprinse între 0°C şi 40°C. Nu
este recomandată fotografierea în locuri cu
temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute.
În legătură cu condensarea
umezelii
Când camera este adusă direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută într-unul cu temperatură
ridicată, este posibil ca umezeala să condenseze
în interiorul sau pe exteriorul acesteia.
Condensarea umezelii poate cauza
disfuncţionalităţi aparatului.
Dacă are loc condensarea umezelii
Opriți camera şi așteptați circa o oră să se evapore
umezeala.
Note privind condensarea umezelii
Umezeala poate condensa când aduceți camera
dintr-un spațiu răcoros într-unul încălzit (sau
invers) sau când camera este utilizată în spații cu
umezeală ridicată, cum este indicat mai jos:
– când camera este adusă de pe pârtia de schi
într-un spațiu încălzit,
– când camera este adusă dintr-o mașină cu
are condiționat într-un spațiu exterior cu
temperatură ridicată,
– dacă folosiți camera după o furtună sau după
o ploaie,
– dacă folosiți camera într-un loc cu temperatură
sau cu umezeală ridicată.
Pentru a preveni condensarea umezelii
Când deplasaţi camera foto dintr-un loc cu
temperatură scăzută într-unul cu temperatură
67
ridicată, izolaţi aparatul într-o pungă de plastic
şi lăsaţi-l în noile condiţii până ce temperatura
din interiorul pungii o egalează pe cea din mediul
ambiant (circa o oră).
Note privind accesoriile opționale
• Accesoriile originale, marca Sony, este posibil să
nu fie disponibile în anumite țări sau regiuni.
Note privind dezafectarea/ transferul
cardului de memorie
• Chiar dacă ștergeți datele de pe cardul de
memorie cu ajutorul camerei sau al unui
calculator, este posibil ca acestea să nu fie
complet șterse. Când dați cardul de memorie
altcuiva, se recomandă să ștergeți datele
complet, folosind aplicația software de ștergere
completă a datelor, de pe calculator. Totodată,
când dezafectați un card de memorie, se
recomandă să distrugeți fizic corpul acestuia.
Cu privire la GPS (numai la modelul
HDR-AS30V)
• Deoarece poziția sateliților GPS variază în mod
continuu, poate dura mai mult timp localizarea
sau este posibil ca receptorul să nu poată
determina deloc locația, în funcție de poziție
și de ora la care folosiți camera.
• GPS este un sistem care determină poziția dvs.
recepționând semnale de la sateliți. Evitați
folosirea facilității GPS a camerei dvs. în locuri
unde semnalele radio sunt blocate sau reflectate,
cum ar fi într-un loc umbros, înconjurat de
clădiri sau de copaci etc. Folosiți camera în
spații deschise.
• Este posibil să nu puteți înregistra informații
legate de locație sau în locuri ori situații în care
semnalele radio de la sateliții GPS nu ajung la
cameră, cum ar fi :
– în tuneluri, în spații închise sau la umbra
unor clădiri,
– între clădiri înalte sau pe străzi înguste
înconjurate de clădiri,
– în spații subterane, în locuri înconjurate de
mulți arbori sau pe un pot înalt, ori în locuri
unde există câmpuri magnetice, spre exemplu
68
în apropierea cablurilor de înaltă tensiune,
– în apropierea echipamentelor ce emit radiații
radio în aceeași bandă de frecvențe ca și
camera : aproape 1,5 GHz banda de telefoane
mobile.
• Dacă fotografiați în timp ce pentru GPS log
este aleasă varianta [ON] și transmiteți acele
imagini pe internet, datele privind locația pot
fi accesibile și unor terțe părți. Pentru a evita
aceasta, alegeți pentru funcția GPS log varianta
[OFF].
Cu privire la erorile de triangulație
(numai la modelul HDR-AS30V)
• Dacă vă deplasați într-o altă locație imediat după
ce porniți camera, poate dura mai mult timp ca
aceasta să înceapă operația de triangulație, față
de cazul în care stați în același loc.
• Erori cauzate de poziționarea sateliților GPS
Camera trangulează automat poziția dvs.
curentă când recepționează semnale radio de la
3 sau mai mulți sateliți. Eroarea de triangulație
permisă de către sateliții GPS este de aprox. 10
m. În funcție de mediul ambiant din jurul locului
unde vă aflați, erorile de triangulație pot fi mai
mari. În acest caz, poziția reală este posibil să
nu se potrivească cu cea de pe harta realizată
pe baza informațiilor GPS. Între timp, sateliții
GPS sunt controlați de Departamentul Apărării
al Statelor Unite și gradul de acuratețe poate fi
modificat în mod intenționat.
• Erori în timpul procesului de triangulație
Camera achiziționează periodic informații cu
privire la localizare în timpul procesului de
triangulație. Există o ușoară defazare temporală
între locul de unde este preluată informația
și cel unde informația este înregistrată pe o
imagine, și de aceea locația reală a înregistrării
este posibil să nu corespundă exact cu cea de pe
harta realizată pe baza informațiilor GPS.
Restricțiile de utilizare a GPS (numai
la modelul HDR-AS30V)
• Folosiți funcția GPS în concordanță cu situația
și cu reglementările în vigoare în țara/ regiunea
unde utilizați camera.
Specificaţii
Cameră
[Sistem]
Semnal video
NTSC color, standarde EIA
specificații HDTV 1080/60i, 1080/60p
PAL color, standarde CCIR
specificații HDTV 1080/50i, 1080/50p
Dispozitiv de imagine
7,77mm (tip 1/2,3)
Senzor de înregistrare Exmor R CMOS
Pixeli de înregistrare (16:9)
Modul de înregistrare la intervale regulate
de timp :
Max. echivalent a 2 000 000 pixeli
Mod foto : echivalent a max 11 900 000
Brut
Aprox. 16 800 000 pixeli
Eficace (film, 16:9):
Aprox. 11 900 000 pixels
Eficace (fotografii, 16:9):
Aprox. 11 900 000 pixels
Obiectiv
Carl Zeiss Tessar Lens
F2.8
f = 2,5 mm
Când este convertit într-o cameră foto de
35 mm
Pentru filme : 15,3 mm (16:9)*
Comanda expunerii : Expunere automată
Formatul fișierelor :
Fotografii : compatibil JPEG (DCF Ver.
2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
Filme : MPEG-4 AVC/H.264 (MP4)
Audio : MPEG AAC
Suport media de înregistrare :
suport media „Memory Stick Micro”
(Marcaj2)
card microSD card (Clasa 4 sau mai
rapid)
Iluminarea minimă :
6lx (lux)
* Pentru SteadyShot este aleasă varianta
[OFF]
[Conectori de intrare și ieșire]
Mufă HDMI OUT : microconector HDMI
Terminal Multi/Micro USB*:
micro-B/
USB2.0 de mare viteză (mass-storage)*
* Acceptă echipamente compatibile Micro
USB
• Conexiunea USB este numai pentru
ieșirea de semnal (pentru clienții din
Europa)
[Alimentare, caracteristici
generale]
Cerințe privind alimentarea
• Acumulator reîncărcabil : 3,6 V (NPBX1), furnizat
• Terminal Multi/Micro USB : 5,0 V
Încărcare prin USB (terminal Multi/Micro
USB) :
5,0 V c.c., 500mA / 800mA
Durata de încărcare :
• Prin intermediul calculatorului :
NP-BX1 (furnizat) : aprox. 245 min
• Prin AC-UD20 (comercializat separat)
NP-BX1 (furnizat): aprox. 175min
Consum de putere :
1,9W (când dimensiunea imaginilor de
film este [1920×1080/30p])
Intervalul de temperaturi la funcţionare :
0°C ÷ + 40°C
Intervalul de temperaturi la depozitare :
– 20°C ÷ + 60°C
Dimensiuni maxime :
aprox. : 24,5 mm × 47,0 mm × 82,0 mm
(L / Î / A exclusiv părțile proeminente)
Masă :
• aprox. 65 g (numai camera)
• la înregistrare : aprox. 90 g
(exclusiv NP-BX1, furnizat)
Microfon : stereo
Difuzor : mono
69
Acumulator reîncărcabil
(NP-BX1, furnizat) :
• tensiunea maximă la ieșire : 4,2 V c.c.
• tensiunea la ieșire : 3,6 c.c.
• capacitate : 4,5 Wh (1240 mAh)
• tip : ioni de litiu
[LAN Wireless]
Standard corespunzător :
IEEE 802.11 b/g/n
Banda de frecvențe :
2,4 GHz
Protocoale de securitate acceptate :
WPA-PSK/ WPA2-PSK
NFC :
compatibil cu marcajul NFC Forum
Tip 3
[Accesorii]
Cutie de protecție rezistentă la apă
(SPK-AS2) :
• Dimensiuni :
aprox. 35,5 mm × 62,0 mm × 96,0 mm
(L/ Î/ A exclusiv părțile proeminente)
• Masa : aprox. 55 g
• Rezistența la presiune :
Este posibilă înregistrare subacvatică la
o adâncime de 5 m timp de 30 de minute
consecutive*.
* Când camera este introdusă în interior.
• Dispozitiv de montare adeziv
(VCT-AM1):
– cataramă de prindere
dimensiuni (L/ Î/ A exclusiv părțile
proeminente) : aprox.
43,5 mm × 14,0 mm × 58,5 mm
Masa : aprox. 15 g
– Dispozitiv de montare adeziv plat
dimensiuni (L/ Î/ A exclusiv părțile
proeminente) : aprox.
50,0 mm × 12,5 mm × 58,5 mm
Masa : aprox. 14 g
70
– Dispozitiv de montare adeziv curb
dimensiuni (L/ Î/ A exclusiv părțile
proeminente) : aprox.
50,0 mm × 16,0 mm × 58,5 mm
Masa : aprox. 16 g
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
Mărci înregistrate
• „Memory Stick”,
, „Memory Stick Duo”,
, „Memory Stick PRO Duo”,
, „Memory Stick XC-HG”,
„Memory Stick
, „MagicGate”,
, „MagicGate Memory
Micro”
Stick”, „MagicGate Memory Stick Duo”, „PlayMemories Home”, sigla „PlayMemories Home”,
„PlayMemories Mobile” și „PlayMemories Mobile” sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
• HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci de comerţ sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC, în Statele Unite şi în alte ţări.
• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft
Corporation din Statele Unite şi/sau din alte ţări.
• Mac, MacOS și App Store sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Apple Inc.
• Intel, Intel Core şi Pentium sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel
Corporation sau ale sucursalelor sale, în Statele Unite şi în alte ţări.
• Adobe, sigla Adobe și Adobe Acrobat este marcă de comerţ înregistrată sau marcă de comerţ a Adobe
Systems Incorporated în Statele Unite şi / sau în alte ţări.
• Sigla microSDXC este mărcă de comerţ a SD-3C, LLC.
• Marcajul N este marcă de comerț sau marcă de comerț înregistartă a NFC Forum, Inc în Statele
Unite şi în alte ţări.
• iOS este marcă de comerț sau marcă de comerț înregistrată a Cisco Systems Inc. și / sau a afiliaților
săi din Statele Unite şi în alte ţări.
• Android, Google Play sunt mărci comerciale înregistarte ale Google Inc.
• iPhone este marcă de comerţ a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. şi în alte ţări.
• Wi-Fi, sigla Wi-Fi și Wi-Fi PROTECTED SET-UP mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi
Alliance.
• În plus, denumirile produselor şi sistemelor folosite în acest manual sunt, în general, mărci comerciale
înregistrate sau mărci comerciale ale dezvoltatorilor şi producătorilor respectivi. În continuare, în
acest manual nu vor apărea, însă, în fiecare caz, marcajele ™ sau ®.
Cu privire la aplicaţiile software compatibile GNU GPL / LGPL
În această cameră digitală sunt încorporate aplicaţii software care sunt compatibile cu Licenţa publică
generală GNU (în continuare denumită “GPL” - LPG) sau Licenţa publică generală restrânsă GNU (în
continuare denumită “LGPL” - LPGR). Sunteţi informaţi că aveţi dreptul de a accesa, de a modifica
şi de a redistribui codul sursă al acestor aplicaţii software în concordanţă cu licenţele LPG şi LPGR
furnizate.
Codul sursă este furnizat pe pagina web. Folosiţi adresa următoare pentru a-l prelua :
http://www.sony.net/Products/Linux/
La preluarea codului sursă, selectați HDR-AS30V ca model pentru camera dvs.
Preferăm să nu fim contactaţi în legătură cu conţinutul codului sursă.
Copii ale licențelor (în limba engleză) sunt stocate în memoria internă a camerei dvs.
Stabiliți o conexiune mass storage între camera dvs. și calculator și citiți fișierele din directorul
„LICENSE” aflat în „PMHOME”.
71
Index
A
I,Î
A.OFF .......................................................... 28
Acumulator .................................................. 65
Alimentare cu energie prin USB .................. 31
Alimentare, oprire automată ........................ 28
ANGLE ........................................................ 22
Avion, mod ~................................................ 27
Indicator luminos CHG (Încărcare) ............. 16
Identificarea părților ..................................... 13
Indicator luminos REC/de acces .................. 41
INTVL.......................................................... 41
Interval între fotografii ................................. 41
Încărcare ....................................................... 16
Înregistrare
Film ........................................................... 41
Fotografii ................................................... 41
B
BEEP ............................................................ 29
Buton ENTER (Executarea meniului) ......... 11
Buton NEXT ................................................ 11
Buton PREV................................................. 11
Buton REC ................................................... 41
C
CHG (Încărcare), indicator luminos ~ ......... 16
Comutator NTSC/PAL ................................. 32
Comutator REC HOLD................................ 41
Copiere ......................................................... 51
D
DATE ........................................................... 30
Dată și oră, reglaj~ ....................................... 30
Durata de înregistrarea a filmelor ................ 63
E
ENTER, buton~ (Executarea meniului) ....... 11
F
Formatare ..................................................... 34
FORMAT ..................................................... 34
G
GPS .............................................................. 25
GPS, jurnal ................................................... 25
H
HDMI OUT, mufă ........................................ 43
72
L
LAPSE ......................................................... 24
M
Mesaje de avertizare .................................... 61
Mod pentru avion ......................................... 27
Mod de înregistare ....................................... 20
MOVIE ........................................................ 41
N
NEXT, Buton~ ............................................. 11
NFC .............................................................. 46
Număr de fotografii ce pot fi înregistrate ..... 64
P
PHOTO ........................................................ 41
PLANE......................................................... 27
PLAY............................................................ 43
R
Reglaje ......................................................... 11
REC/de acces, Indicator luminos~ ............... 41
REC, Buton~ ................................................ 41
REC HOLD, Comutator~ ............................ 41
Redare
Film ........................................................... 43
Fotografii ................................................... 43
RESET ......................................................... 33
Resetarea reglajelor ...................................... 33
S,Ș
SCENE ......................................................... 23
Scenă ............................................................ 23
Semnal sonor................................................ 29
SteadyShot ................................................... 21
STEDY......................................................... 21
Soluționarea problemelor ............................. 57
T
Telecomandă inteligentă .............................. 49
Terminal Multi/ Micro USB......................... 54
U
Unghiul câmpului......................................... 22
USB .............................................................. 16
USB, alimentare ........................................... 31
USBPw......................................................... 31
V
V.SYS ........................................................... 32
VIDEO ......................................................... 20
W
Wi-Fi ............................................................ 46
73
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF