Sony | HDR-AS100VB | Sony HDR-AS100VB Instrucţiuni de utilizare

4-532-707-11(1) (RO)
Cuprins
Recorder cu cameră video
digitală HD
Manual
Căutarea
funcţiilor
Căutarea
setărilor
Index
RO
© 2014 Sony Corporation
HDR-AS100V
Modul de utilizare a acestui manual
Faceţi clic pe un buton din partea dreaptă pentru a accesa pagina corespunzătoare.
Este o caracteristică utilă atunci când căutaţi o funcţie pe care doriţi să o vizualizaţi.
4-532-707-11(1) (RO)
Căutaţi informaţii după funcţie.
Cuprins
Cuprins
Cuprins
Recorder cu cameră video
digitală HD
Manual
Căutarea
Căutarea
funcţiilor
funcţiilor
Căutaţi informaţii după operaţie.
Căutarea
Căutarea
setărilor
setărilor
Căutaţi informaţii într-o listă cu
elementele de setare.
Căutarea
funcţiilor
Index
Index
Căutaţi informaţii după cuvinte cheie.
Marcaje şi note folosite în acest manual
Afişaj de
setare
Căutarea
setărilor
Răsturnare
t
Puteţi înregistra imaginea răsturnată. Această funcţie este utilă atunci când camera este ataşată
cu susul în jos.
Pentru a configura setările, selectaţi iniţial [SETUP].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [FLIP] (Răsturnare), apoi apăsaţi
butonul ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta setarea apoi apăsaţi butonul ENTER.
01
Setează luna.
01
Setează ziua.
00
Setează ora.
00
Setează minutele.
Răstoarnă imaginea pe verticală şi schimbă canalele de sunet din stânga şi dreapta.
Setarea implicită este indicată de
Index
Nu răstoarnă imaginea.
.
Revine la meniul [FLIP].
GMT+0
Setează regiunea în care este utilizată camera. (Regiunile sunt
definite în funcţie de diferenţa de fus orar faţă de ora meridianului
Greenwich (GMT)).
Note
• Dacă setaţi jurnalul GPS la [ON], camera reglează data, ora şi regiunea automat în modul de înregistrare.
zSetarea regiunii
Indică atenţionările şi limitele referitoare
la operarea corectă a camerei.
Puteţi seta ceasul la ora locală dintr-o ţară vizitată prin selectarea regiunii. Regiunile sunt
definite în funcţie de diferenţa de fus orar faţă de ora meridianului Greenwich (GMT).
Consultaţi şi „Diferenţa de fus orar” (pagina 75).
z Indică informaţiile utile.
2RO
Note cu privire la utilizarea camerei
Cu privire la temperatura camerei
Despre limba afişată
Informaţiile de pe panoul de afişaj sunt afişate
doar în limba engleză, franceză şi portugheză
braziliană. Nu sunt disponibile şi alte limbi.
Note cu privire la înregistrare/redare
şi conexiune
Despre protecţia împotriva
supraîncălzirii
În funcţie de temperatura camerei şi a bateriei,
este posibil să nu puteţi înregistra filme sau,
alimentarea poate fi întreruptă automat pentru a
proteja camera. Înainte de întreruperea alimentării
se va afişa un mesaj pe panoul de afişaj sau nu veţi
mai putea înregistra filme.
Cuprins
Note cu privire la acumulator
• Înainte de prima utilizare a acumulatorului,
acesta trebuie încărcat.
• Puteţi încărca acumulatorul chiar dacă acesta
nu este descărcat complet. În plus, chiar dacă
acumulatorul nu este încărcat complet, puteţi
folosi acumulatorul încărcat parţial.
• Pentru detalii despre acumulator, consultaţi
pagina 74.
Căutarea
funcţiilor
Note cu privire la panoul de afişaj şi
obiectiv
• Expunerea directă a panoului de afişaj sau
a obiectivului la razele soarelui pe perioade
îndelungate poate provoca defecţiuni. Fiţi atenţi
atunci când aşezaţi camera lângă o fereastră sau
în aer liber.
• Nu apăsaţi pe panoul de afişaj. Acest lucru poate
provoca o defecţiune.
Căutarea
setărilor
Despre compatibilitatea datelor imagine
• Camera acceptă „formatul MP4 format” ca
format de fişier pentru filme. Cu toate acestea,
nu există nicio garanţie că toate dispozitivele
compatibile MP4 pot reda imaginile înregistrate
cu această cameră.
• Camera este conformă cu standardul universal
DCF (Regulă de design pentru sistemul de
fişiere de cameră) aplicat de JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
Index
• Înainte de a porni înregistrarea, efectuaţi
o înregistrare de probă pentru a verifica
funcţionarea corectă a camerei.
• Pentru a reda imagini, conectaţi camera
la un alt dispozitiv cu un micro cablu HDMI
(comercializat separat).
• Camera nu este rezistentă la praf sau apă.
Citiţi „Măsuri de precauţie” (pagina 76) înainte
de a utiliza camera.
• Evitaţi expunerea camerei la umezeală cât
timp capacul conectorului sau capacul pentru
acumulator/card de memorie este deschis. Dacă
umezeala pătrunde în interiorul camerei, aceasta
de poate defecta. În unele situaţii, camera nu
poate fi reparată.
• Nu orientaţi camera spre soare sau alte surse
de lumină puternică. Acest lucru poate provoca
defecţiuni.
• Nu folosiţi camera în apropierea unor surse
de unde radio puternice sau de radiaţii. În caz
contrar, camera poate să nu înregistreze sau să
nu redea corect imaginile.
• Utilizarea camerei în medii cu nisip sau praf
poate provoca defecţiuni.
• În cazul formării de condens de la umezeală,
acesta trebuie îndepărtat înainte de utilizarea
camerei (pagina 76).
• Nu zguduiţi sau loviţi camera. Acest lucru poate
afecta funcţionarea şi este posibil să nu mai
puteţi înregistra imagini. În plus, cardul de
memorie poate deveni inutilizabil sau datele
imagine se pot deteriora.
• Atunci când conectaţi camera la un alt dispozitiv
cu un cablu, nu uitaţi să introduceţi conectorul
în mod corect. Dacă împingeţi conectorul cu
forţa în terminal, acesta se poate deteriora iar
camera poate funcţiona necorespunzător.
• Redarea unor filme diferite de cele înregistrate,
editate sau compilate cu această cameră nu este
garantată.
• Atunci când comutaţi între NTSC/PAL, valorile
de setare care pot fi selectate în modul setare
a calităţii imaginii se modifică în consecinţă.
Valorile setărilor pentru [NTSC] şi [PAL] sunt
prezentate în acest manual.
Camera se poate încălzi în urma utilizării continue
dar acest lucru nu reprezintă o defecţiune.
Avertisment cu privire la drepturile
de autor
Programele de televiziune, filmele, casetele
video şi alte materiale similare pot fi protejate
cu drepturi de autor. Înregistrarea neautorizată
a acestor materiale poate reprezenta o încălcare
a prevederilor legislaţiei cu privire la drepturile
de autor.
Continuare r
3RO
Nu se oferă nicio compensare pentru
conţinutul deteriorat sau înregistrările
nereuşite
Sony nu poate oferi compensaţii pentru
imposibilitatea de a realiza înregistrări sau
pierderea sau deteriorarea conţinutului înregistrat
din cauza funcţionării necorespunzătoare
a camerei sau a cardului de memorie, etc.
Ilustraţiile şi imaginile folosite în acest
manual
Cu privire la funcţia de reţea fără fir
Cu privire la dispozitivele compatibile
GPS
• Utilizaţi GPS în conformitate cu reglementările
din ţările şi regiunile în care folosiţi funcţia.
• Dacă nu înregistraţi informaţiile despre locaţie,
setaţi jurnalul GPS la [OFF] (pagina 34).
• Dacă înregistraţi imagini cu jurnalul GPS setat
la [ON] şi încărcaţi imaginile respective pe
Internet, locaţia de înregistrare poate fi vizibilă
pentru terţi. Pentru a preveni acest lucru, setaţi
jurnalul GPS la [OFF] înainte de înregistrare
(pagina 34).
Cu privire la rezistenţa la stropire
Corpul camerei are o performanţă de rezistenţă la
stropire IPX4 (conform testelor efectuate de noi).
• Această cameră este protejată împotriva stropirii
cu apă din orice direcţie. Cu toate acestea, nu
este protejată împotriva apei sub presiune cum
ar fi apa de la duş sau robinet.
• Această cameră nu este rezistentă la stropire
dacă este conectat un cablu USB sau un cablu
HDMI.
• Rezistenţa la stropire se poate pierde atunci
când camera este supusă unui şoc puternic,
de exemplu atunci când este scăpată pe jos.
Este recomandat să inspectaţi camera la cel
mai apropiat distribuitor Sony (contra cost).
• Defecţiunile provocate de utilizarea incorectă
nu sunt acoperite de garanţia limitată.
– Nu utilizaţi camera sub apă (camera
nu este rezistentă la apă).
– Închideţi bine capacul conectorului şi
capacul pentru acumulator/card de memorie.
(În cazul în care nu închideţi bine capacul,
apa se poate infiltra în interiorul camerei. Nu
deschideţi/închideţi capacul cu mâinile ude).
Index
• Funcţia de reţea fără fir încorporată a camerei
a fost testată şi este conformă cu specificaţiile
Wi-Fi prevăzute de Alianţa Wi-Fi (WFA).
• În funcţie de regiune, este posibil ca accesul la
o reţea LAN fără fir să fie indisponibil, să se
realizeze în schimbul unui comision de serviciu
separat sau comunicaţiile pot fi blocate sau se
pot întrerupe intermitent. Pentru detalii,
contactaţi administratorul şi/sau furnizorul
de servicii LAN fără fir.
• Sony nu oferă nicio garanţie cu privire la
furnizarea de servicii de reţea. Sony nu îşi asumă
nicio responsabilitate pentru daunele care se pot
ivi în urma utilizării unui serviciu de reţea, chiar
şi în cazul revendicărilor înaintate de o terţă
parte.
• Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele
provocate de accesul neautorizat sau utilizarea
neautorizată a materialelor stocate pe cameră,
în urma pierderii sau furtului acesteia.
Camera este echipată cu un obiectiv ZEISS care
poate reproduce imagini clare cu un contrast
excelent.
Obiectivul camerei a fost fabricat în cadrul unui
sistem de asigurare a calităţii certificat de Carl
Zeiss în conformitate cu standardele de calitate
Carl Zeiss din Germania.
Căutarea
setărilor
• Camera este compatibilă cu MPEG-4 AVC/
H.264 Main Profile pentru înregistrările de
calitate HD (înaltă definiţie) a imaginii.
În consecinţă, nu puteţi reda imagini
înregistrate cu camera la o calitate HD
(înaltă definiţie) pe dispozitive care nu
sunt compatibile cu MPEG-4 AVC/H.264.
• Este posibil ca filmele înregistrate cu această
cameră să nu poată fi redate normal pe alte
dispozitive. De asemenea, este posibil ca filmele
înregistrate cu alte dispozitive să nu fie redate
corect pe această cameră.
Obiectivul ZEISS
Căutarea
funcţiilor
Note cu privire la redarea pe alte
dispozitive
Este important să setaţi funcţiile de securitate
atunci când utilizaţi funcţia de reţea fără fir.
Sony nu asigură nicio garanţie şi nu îşi asumă
răspunderea pentru eventualele daune provocate
de o securitate necorespunzătoare sau de utilizarea
funcţiei de reţea fără fir.
Cuprins
• Imaginile folosite pentru exemplificare în acest
manual sunt imagini reproduse, nu sunt imagini
reale captate cu această cameră.
• În acest manual, se va folosi termenul „card de
memorie” pentru Suport Memory Stick Micro™
şi cardul de memorie microSD.
• Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
Despre securitate cu privire la utilizarea
produselor LAN fără fir
4RO
Cuprins
Note cu privire la utilizarea camerei
Cuprins
Modul de utilizare a acestui manual········································2
Note cu privire la utilizarea camerei ········································3
Căutarea funcţiilor··········································································8
Căutarea setărilor ···········································································9
Identificarea componentelor ·················································· 11
Introducere
Căutarea
funcţiilor
Căutarea
setărilor
Index
Verificarea elementelor grupate ············································ 12
Introducerea acumulatorului ·················································· 13
Introducerea unui card de memorie ···································· 16
Setarea datei şi orei····································································· 18
Setarea orei de vară ···································································· 19
Mod de setare a calităţii imaginii··········································· 20
SteadyShot····················································································· 22
Răsturnare ······················································································ 23
Scenă································································································ 24
Înregistrare de fotografii la anumite intervale·················· 25
Setarea culorilor ··········································································· 26
XAVC S ····························································································· 27
Cod temporal/Biţi utilizator ····················································· 28
Telecomandă IR············································································ 30
Setări de configurare·································································· 31
Wi-Fi Telecomandă ····································································· 32
Copiere ···························································································· 33
Jurnal GPS······················································································· 34
Modul avion··················································································· 36
Alimentare prin USB ··································································· 37
Oprire automată··········································································· 38
Bip ····································································································· 39
Setarea limbii ················································································ 40
Comutare NTSC/PAL··································································· 41
5RO
Reiniţializarea setărilor ······························································ 42
Formatare······················································································· 43
Utilizarea accesoriilor ································································· 44
Înregistrarea de imagini
Înregistrarea de imagini ···························································· 51
Cuprins
Vizualizare
Vizualizarea imaginilor pe un televizor································ 53
Computer
Căutarea
setărilor
Pregătirea pentru conectare la telefonul
inteligent ························································································ 55
Conectarea la telefonul inteligent········································· 57
Conectare cu Live-View Remote ············································ 61
Căutarea
funcţiilor
Reţea fără fir (Wi-Fi)
Funcţii utile pentru conectarea camerei la computer···· 63
Pregătirea unui computer ························································ 64
Index
Depanare
Depanare ························································································ 66
Indicatoare şi mesaje de avertizare······································· 70
6RO
Altele
Durata disponibilă de înregistrare········································· 72
Acumulator ···················································································· 74
Utilizarea camerei în străinătate············································· 75
Măsuri de precauţie ···································································· 76
Specificaţii ······················································································ 78
Cuprins
Index
Index································································································· 81
Căutarea
funcţiilor
Căutarea
setărilor
Index
7RO
Căutarea funcţiilor
Filmare şi fotografiere
Înregistrarea de imagini ······················································ 51
Înregistrarea de imagini
cu rată de biţi mare
XAVC S ······························································································ 27
Cuprins
Modificarea dimensiunii Modul de setare a calităţii imaginii ····························· 20
fişierului filmat
Jurnal GPS ····················································································· 34
Ştergerea imaginilor
Format ······························································································ 43
Căutarea
funcţiilor
Înregistrarea
informaţiilor despre
locaţie
Modificarea datei, orei şi Setarea datei şi orei ································································ 18
a regiunii
Reiniţializarea setărilor ························································· 42
Căutarea
setărilor
Iniţializarea setărilor
Vizualizarea pe televizor Vizualizarea imaginilor pe un televizor ···················· 53
Pregătirea pentru conectare la telefonul
inteligent ························································································ 55
Conectarea la telefonul inteligent ······························· 57
Copierea imaginilor de
pe cameră pe telefonul
inteligent
Copiere ···························································································· 33
Operare cu Live-View
Remote
Conectare cu Live-View Remote ··································· 61
Index
Operarea cu un telefon
inteligent sau o tabletă
8RO
Căutarea setărilor
Elemente de setare
Faceţi clic pe fiecare element pentru a accesa pagina corespunzătoare.
Listă de moduri
Afişaj
Moduri
Mod film
PHOTO
Mod fotografie
INTVL
Mod de înregistrare de fotografii la anumite intervale
VMODE
Mod de setare a calităţii imaginii
SETUP
Mod de setare
PLAY
Mod de redare
PwOFF
Alimentare oprită
Elementele pe care le puteţi seta
în CONFG
Elemente
Afişaj
Elemente
STEDY
SteadyShot
Wi-Fi
Wi-Fi Telecomandă
FLIP
Răsturnare
GPS
Jurnal GPS
SCENE
Scenă
PLANE
Modul avion
LAPSE
Înregistrare de fotografii
la anumite intervale
Setarea culorilor
USBPw
Alimentare prin USB
A.OFF
Oprire automată
PRO
XAVC S™
BEEP
Bip
TC/UB
Cod temporal/Biţi utilizator
DATE
Setarea datei şi orei
IR-RC
Telecomandă IR
COLOR
Setări de configurare
Setarea orei de vară
Setarea limbii
V.SYS
Comutare NTSC/PAL
RESET
Reiniţializarea setărilor
FORMT
Formatare
Index
CONFG
DST
LANG
Căutarea
setărilor
Afişaj
Căutarea
funcţiilor
Elementele pe care le puteţi seta
în SETUP
Cuprins
MOVIE
Note
• Informaţiile de pe panoul de afişaj sunt afişate doar în limba engleză, franceză şi portugheză braziliană.
Nu sunt disponibile şi alte limbi.
9RO
Continuare r
Modul de setare a elementelor
Puteţi seta elementele cu ajutorul următoarelor 3 butoane
de pe cameră.
NEXT*: Trece la meniul următor
PREV*: Revine la meniul anterior
ENTER: Execută meniul
* Ambele butoane NEXT şi PREV sunt folosite pentru
schimbarea meniului. În acest manual, butonul NEXT este
folosit de regulă pentru descriere. Dacă se foloseşte doar
butonul PREV, acesta este descris ca butonul PREV.
Butonul REC/
butonul ENTER
Butonul PREV
Butonul NEXT
Pentru oprirea alimentării, selectaţi [PwOFF] şi apăsaţi butonul ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
Cuprins
1 Apăsaţi butonul NEXT sau PREV pentru a porni alimentarea.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa elementul de setare apoi apăsaţi
butonul ENTER.
Căutarea
funcţiilor
Pentru a reveni la meniul [SETUP], selectaţi [BACK] şi apăsaţi butonul ENTER.
Căutarea
setărilor
Index
10RO
Identificarea componentelor
A Senzor GPS
B Lampă REC/acces/CHG (Încărcare)*1
C Comutator REC HOLD (Blocare)*2
D Butonul REC (Film/Foto)Butonul
ENTER (executare meniu)
E Clapetă de blocare
F Receptor de telecomandă IR
(Marca N)*3
H Panou de afişaj
I Difuzor
Cuprins
G
J Butonul PREV
K Butonul NEXT
L Microfoane
N Lampă REC
O Capac de conector
P Orificiu de ataşare a adaptorului de trepied
Căutarea
funcţiilor
M Obiectiv
Q Mufă m (Mic)*4
R Conector de prelungire*5
T Capac de conector (USB)
U Terminal Multi/Micro USB*6
V Capac de acumulator/card de memorie
Căutarea
setărilor
S Mufă HDMI OUT
W Slot de introducere a cardului de memorie
X Clapetă pentru scoaterea bateriei
Y Slot de introducere a bateriei
Index
*1 Lampa se aprinde cu culoarea roşu în timpul
filmării/accesării unui suport de înregistrare
sau cu culoarea portocaliu în timpul funcţiei
CHG (Încărcare).
*2 Utilizat pentru a preveni operarea accidentală.
Glisaţi în direcţia săgeţii de pe cameră pentru
a bloca butonul REC. Se glisează în direcţia
opusă pentru eliberare.
*3 Atingeţi marca atunci când conectaţi camera la
un telefon inteligent prevăzut cu funcţia NFC.
NFC (Near Field Communication) este un
standard internaţional pentru tehnologia de
comunicare fără fir pe rază scurtă.
*4 Dacă se conectează un microfon extern
(comercializat separat), în cazul în care sunetul
nu poate fi înregistrat cu microfonul
încorporat.
*5 Utilizat pentru conectarea accesoriilor.
*6 Acceptă dispozitive compatibile Micro USB.
11RO
Verificarea elementelor grupate
Verificaţi dacă aveţi următoarele elemente grupate.
Numărul din paranteze desemnează cantitatea elementului grupat respectiv.
• Cameră (1)
• Cablu Micro USB (1)
• Acumulator reîncărcabil (NP-BX1) (1)
Soclu adeziv curbat (1)
Căutarea
setărilor
Soclu adeziv plat (1)
Căutarea
funcţiilor
• Soclu adeziv (VCT-AM1)
Suport de ataşare (1)
Cuprins
• Carcasă impermeabilă (SPK-AS2) (1)
• Adaptor de trepied (1)
Index
• Manual (acest manual)
Inclus în memoria internă a acestei camere.
• Set de documentate imprimate
12RO
Introducerea acumulatorului
1 Glisaţi clapeta de blocare până când
se vede marcajul galben şi deschideţi
capacul.
2 Introduceţi acumulatorul.
Clapetă pentru
scoaterea
bateriei
Cuprins
Asiguraţi-vă că aţi introdus acumulatorul în direcţia
corectă şi introduceţi-l apăsând pe clapeta pentru
scoaterea bateriei până când clapeta se blochează.
Clapetă de
blocare
3 Închideţi capacul.
Închideţi bine capacul, până când marcajul
galben de pe clapeta de blocare nu mai este
vizibil.
Căutarea
funcţiilor
z Pentru a demonta acumulatorul
Deschideţi capacul şi glisaţi clapeta pentru scoaterea bateriei, după care scoateţi acumulatorul.
Selectaţi [A.OFF] pe ecranul [SETUP] t [CONFG] şi setaţi funcţia de Oprire automată.
Setarea implicită este [60sec]. Modificaţi setarea după caz.
Pentru detalii, consultaţi „Oprire automată” (pagina 38).
Căutarea
setărilor
z Pentru a seta funcţia de Oprire automată
Index
13RO
Continuare r
Încărcarea acumulatorului
1 Opriţi alimentarea camerei.
Încărcarea nu este posibilă atunci când camera
este pornită.
Lampă REC/
acces/CHG
(Încărcare)
2 Conectaţi camera la computerul pornit
cu ajutorul cablului micro USB (furnizat).
Lampa REC/acces/CHG (Încărcare) se aprinde
cu culoarea portocaliu.
Cuprins
Cablu Micro
USB (furnizat)
Încărcarea este finalizată atunci când lampa REC/acces/CHG (Încărcare) se stinge
(încărcare completă) (pagina 74).
Note
Căutarea
setărilor
• Puteţi folosi doar baterii de tip X împreună cu această cameră.
• Opriţi camera în timpul încărcării bateriei.
• Nu manipulaţi brutal camera atunci când o conectaţi la computer. Acest lucru poate cauza deteriorarea
camerei sau a computerului.
• Atunci când conectaţi camera la un computer notebook care nu este conectat la o sursă de alimentare c.a.,
bateria computerului notebook se poate descărca rapid. Nu lăsaţi camera conectată la computer
mult timp.
• Încărcarea acumulatorului sau conectarea la computere particularizate sau improvizate nu este garantată.
În funcţie de tipul de dispozitiv USB utilizat, este posibil ca încărcarea să nu decurgă corect.
• Nu se garantează funcţionarea pe toate computerele.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi camera o perioadă de timp îndelungată, încărcaţi camera la intervale
de 6-12 luni pentru a conserva performanţele bateriei.
Căutarea
funcţiilor
3 După finalizarea încărcării, ştergeţi
conexiunea USB dintre cameră şi computer.
Introduceţi până
la capăt
Index
z Cât timp durează încărcarea camerei?
Timp de încărcare
Acumulator
Prin computer
Prin AC-UD20* (comercializat separat)
NP-BX1 (furnizat)
Aprox. 245 min.
Aprox. 175 min.
• Intervalul de timp necesar pentru încărcarea unui acumulator descărcat complet la o temperatură
de 25 °C. Încărcarea poate dura mai mult în funcţie de circumstanţe sau condiţii.
* Încărcarea rapidă este posibilă dacă se utilizează încărcătorul USB AC-UD20 (comercializat
separat). Pentru a conecta încărcătorul, folosiţi cablul micro USB (furnizat).
14RO
Continuare r
zVerificarea capacităţii restante a bateriei
Indicatorul capacităţii restante a bateriei apare în partea dreaptă sus a panoului de afişaj.
Baterie
încărcată
Baterie
descărcată
• Este posibil ca nivelul capacităţii rămase indicat să nu fie corect în anumite circumstanţe.
• Durează aproximativ un minut până să fie afişat indicatorul corect al capacităţii restante.
Cuprins
Căutarea
funcţiilor
Căutarea
setărilor
Index
15RO
Introducerea unui card de memorie
1 Glisaţi clapeta de blocare până când
se vede marcajul galben şi deschideţi
capacul.
Clapetă de
blocare
2 Introduceţi cardul de memorie până
se aude un declic.
A Parte imprimată
• Dacă pe panoul de afişaj apare [WAIT], aşteptaţi până
dispare mesajul.
• Introduceți un card de memorie drept cu orientarea
corectă; în caz contrar, camera nu îl va recunoaşte.
Suport Memory Stick
Micro (Mark2)
3 Închideţi capacul.
Căutarea
funcţiilor
Card microSD
B Partea cu
terminale
Cuprins
Card microSD: Introduceţi cardul în direcţia
indicată de A.
Suport Memory Stick Micro (M2): introduceţi
cardul în direcţia indicată de B.
Închideţi bine capacul, până când marcajul
galben de pe clapeta de blocare nu mai este
vizibil.
Căutarea
setărilor
z Pentru a scoate cardul de memorie
Deschideţi capacul şi împingeţi uşor cardul de memorie o singură dată.
Index
16RO
Continuare r
z Ce tipuri de carduri de memorie se pot utiliza împreună
cu această cameră?
În timpul înregistrării în format MP4
Tipuri de carduri de memorie
Clasă de viteză SD
Denumire în acest manual
Suport Memory Stick Micro
(Mark2)
—
Suport Memory Stick Micro
Card de memorie microSD
Card microSD
Card de memorie microSDXC
În timpul înregistrării în format XAVC S
Tipuri de carduri de memorie
Clasă de viteză SD
Denumire în acest manual
Card de memorie microSDXC
Clasa 10 sau mai rapid
Card microSD
Note
Căutarea
setărilor
Index
• Pentru a stabiliza funcţionarea cardului de memorie, se recomandă să formataţi cardul de memorie
atunci când îl folosiţi pentru prima dată împreună cu camera (pagina 43).
Toate datele înregistrate pe cardul de memorie vor fi şterse în urma formatării, fără posibilitate
de recuperare.
• Salvaţi datele importante de pe cardul de memorie pe un alt suport, cum ar fi un computer, înainte
de formatare.
• Dacă introduceţi un card de memorie în slot în direcţia greşită, cardul de memorie, slotul cardului
de memorie sau datele imagine se pot deteriora.
• Introduceţi doar carduri de memorie cu dimensiuni conforme în slotul de card de memorie. În caz
contrar, poate interveni o defecţiune.
• Când introduceţi sau scoateţi cardul de memorie, aveţi grijă să împiedicaţi ieşirea bruscă şi căderea
cardului de memorie.
• Temperatura garantată de operare a camerei este între –10 °C şi 40 °C. Cu toate acestea, în funcţie
de tipurile de card de memorie, temperatura garantată de operare poate varia.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare primite împreună cu cardul de memorie.
• Imaginile înregistrate pe un card de memorie microSDXC nu pot fi transferate sau redate pe un
computer sau dispozitiv AV care nu este compatibil exFAT* (prin conexiune USB). Înainte de conectare,
asiguraţi-vă că dispozitivul este compatibil exFAT. În care în care camera este conectată la un dispozitiv
care nu este compatibil exFAT, este posibil să apară un mesaj în care se solicită formatarea cardului de
memorie. În acest caz, nu formataţi cardul de memorie pentru a nu pierde toate datele.
* exFAT este sistemul de fişiere folosit de cardurile de memorie microSDXC.
Căutarea
funcţiilor
• Nu se garantează funcţionarea tuturor cardurilor de memorie.
• Este nevoie de un card de memorie compatibil exFAT pentru înregistrarea în format XAVC S.
Cuprins
Card de memorie microSDHC Clasa 4 sau mai rapid
17RO
Setarea datei
şi orei
Afişaj de
setare
t
t
Puteţi seta anul/luna/ziua şi regiunea.
Pentru a configura setările, selectaţi iniţial [SETUP] t [CONFG].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [CONFG], apoi apăsaţi butonul ENTER.
4 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta data, ora şi regiunea dorite şi apoi
apăsaţi butonul ENTER pentru confirmare.
Cuprins
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [DATE] (Dată Oră), după care apăsaţi
butonul ENTER.
Selectaţi formatul 00:00 pentru miezul nopţii, 12:00 pentru prânz.
Setare implicită
01
Setează luna.
01
Setează ziua.
00
Setează ora.
00
Setează minutele.
GMT+0
Setează regiunea în care este utilizată camera. (Regiunile sunt
definite în funcţie de diferenţa de fus orar faţă de ora meridianului
Greenwich (GMT)).
Index
Setează anul.
Căutarea
setărilor
2014
Căutarea
funcţiilor
Afişaj
Note
• Dacă setaţi jurnalul GPS la [ON], camera reglează data, ora şi regiunea automat în modul de înregistrare.
zSetarea regiunii
Puteţi seta ceasul la ora locală dintr-o ţară vizitată prin selectarea regiunii. Regiunile sunt
definite în funcţie de diferenţa de fus orar faţă de ora meridianului Greenwich (GMT).
Consultaţi şi „Diferenţa de fus orar” (pagina 75).
18RO
Continuare r
Setarea orei
de vară
Afişaj de
setare
t
t
Puteţi seta ceasul camerei la ora de vară.
Pentru a configura setările, selectaţi iniţial [SETUP] t [CONFG].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [CONFG], apoi apăsaţi butonul ENTER.
4 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta setarea apoi apăsaţi butonul ENTER.
Cuprins
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [DST] (Dată Oră), după care apăsaţi
butonul ENTER.
Setează ora de vară.
Căutarea
funcţiilor
Nu setează ora de vară.
Revine la meniul [DST].
Căutarea
setărilor
Index
19RO
Mod de setare a calităţii
imaginii
Afişaj de
setare
Puteţi seta rezoluţia imaginii şi rata de cadre pentru filmare.
Calitatea imaginii care poate fi setată depinde de setarea [PRO] (pagina 27).
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [VMODE], apoi apăsaţi butonul ENTER.
Cuprins
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta calitatea imaginii şi apăsaţi
butonul ENTER.
Dacă [PRO] este setat la [OFF] (înregistrare în format MP4)
Afişaj
Imagine înregistrată
Rezoluţie
Rată de
cadre pentru
imagini*1
Rată de
cadre pentru
redare*1
60p/50p
Cea mai înaltă rezoluţie
1920×1080
30p/25p
30p/25p
Rezoluţie înaltă
1280×720
30p/25p
30p/25p
Înregistrare cu viteză ridicată
(imagine înregistrată lin cu 4 × rată
de cadre)*2
1280×720
120p/100p
120p/100p*3
Înregistrare cu viteză ridicată
(imagine înregistrată lin cu 8 × rată
de cadre)*2
800×480
240p/200p
240p/200p*3
Înregistrare cu viteză foarte scăzută
(Imagine înregistrată cu încetinitorul
cu 4× rată de cadre)
1280×720
120p/100p
30p/25p
Rezoluţie standard
640×480
30p/25p
30p/25p
Index
60p/50p
Căutarea
setărilor
1920×1080
Căutarea
funcţiilor
Cea mai înaltă rezoluţie
(imagine înregistrată lin cu 2× rată
de cadre)
Revine la meniul [VMODE].
*1
Rata de cadre depinde de setarea NTSC/PAL (pagina 41).
PlayMemories Home™ converteşte rata de cadre la 60p/50p şi redă imagini cu viteza standard.
De asemenea, vă permite să redaţi imagini cu încetinitorul şi să le editaţi în timpul redării cu încetinitorul
(pagina 63).
*3
În funcţie de dispozitiv şi de software, imaginile sunt redate la 60p/50p.
*2
20RO
Dacă [PRO] este setat la [ON] (înregistrare în format XAVC S)
Dacă [V.SYS] este setat la [NTSC]
Afişaj
Imagine înregistrată
Rezoluţie
Rată de
cadre pentru
imagini
Rată de
cadre pentru
redare
1920×1080
60p
60p
XAVC S 50 Mbps
1920×1080
30p
30p
XAVC S 50 Mbps
1920×1080
24p
24p
Rată de
cadre pentru
imagini
Rată de
cadre pentru
redare
Cuprins
XAVC S 50 Mbps
Dacă [V.SYS] este setat la [PAL]
Imagine înregistrată
Rezoluţie
1920×1080
50p
50p
XAVC S 50 Mbps
1920×1080
25p
25p
Note
Index
• Timpul de filmare continuă este de aproximativ 13 ore.
În modul [SSLOW], este de aproximativ 3 ore.
• Sunetul nu este înregistrat dacă este activat modul [SSLOW].
• Unghiul de câmp se modifică dacă Modul de setare a calităţii imaginii este setat la [HS120]/[HS100],
[HS240]/[HS200], [SSLOW] sau [VGA].
• SteadyShot nu este activă dacă Modul de setare a calităţii imaginii este setat la [HS120]/[HS100],
[HS240]/[HS200] sau [SSLOW].
• Dacă redaţi imagini înregistrate în [HS120]/[HS100] sau [HS240]/[HS200], rata de cadre va fi 60p/50p
şi redarea se va face cu viteza standard.
Căutarea
setărilor
XAVC S 50 Mbps
Căutarea
funcţiilor
Afişaj
21RO
Continuare r
SteadyShot
Afişaj de
setare
t
Puteţi activa funcţia de reducere a tremurului camerei în timpul filmării.
Pentru a configura setările, selectaţi iniţial [SETUP].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [STEDY] (SteadyShot) şi apoi apăsaţi
butonul ENTER.
Utilizează SteadyShot. (Unghi de câmp: 120°)
Cuprins
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta setarea apoi apăsaţi butonul ENTER.
Nu utilizează SteadyShot. (Unghi de câmp: 170°)
Căutarea
funcţiilor
Revine la meniul [STEDY].
Note
Căutarea
setărilor
• Setarea implicită a unghiului de câmp este 120°. Pentru un unghi de câmp mai lat, setaţi [STEDY]
la [OFF].
• Unghiul de câmp se modifică dacă Modul de setare a calităţii imaginii este setat la [HS120]/[HS100],
[HS240]/[HS200], [SSLOW] sau [VGA].
• SteadyShot nu este activă în cazul următoarelor setări.
– Dacă Modul de setare a calităţii imaginii este setat la [HS120]/[HS100], [HS240]/[HS200]
sau [SSLOW]
– În modul fotografie
– În modul de înregistrare de fotografii la anumite intervale
Index
22RO
Răsturnare
Afişaj de
setare
t
Puteţi înregistra imaginea răsturnată. Această funcţie este utilă atunci când camera este ataşată
cu susul în jos.
Pentru a configura setările, selectaţi iniţial [SETUP].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [FLIP] (Răsturnare), apoi apăsaţi
butonul ENTER.
Cuprins
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta setarea apoi apăsaţi butonul ENTER.
Răstoarnă imaginea pe verticală şi schimbă canalele de sunet din stânga şi dreapta.
Nu răstoarnă imaginea.
Căutarea
funcţiilor
Revine la meniul [FLIP].
Căutarea
setărilor
Index
23RO
Scenă
Afişaj de
setare
t
Puteţi selecta calitatea adecvată a imaginii în conformitate cu scena înregistrată.
Pentru a configura setările, selectaţi iniţial [SETUP].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SCENE] (Scenă), apoi apăsaţi
butonul ENTER.
Înregistrează imaginile cu calitatea standard.
Cuprins
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta setarea apoi apăsaţi butonul ENTER.
Înregistrează imaginile cu o calitate adecvată pentru înregistrarea de imagini sub apă.
Căutarea
funcţiilor
Revine la meniul [SCENE].
Note
• Montaţi carcasa impermeabilă pe cameră atunci când o folosiţi în apă (pagina 45).
Căutarea
setărilor
Index
24RO
Înregistrare de
fotografii la anumite
intervale
Afişaj de
setare
t
Puteţi seta intervalul pentru înregistrarea de fotografii la anumite intervale.
Pentru a configura setările, selectaţi iniţial [SETUP].
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [LAPSE] (Interval), apoi apăsaţi
butonul ENTER.
Cuprins
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta setarea apoi apăsaţi butonul ENTER.
Continuă să înregistreze fotografii la intervale aproximative de 1 secundă.
Căutarea
funcţiilor
Continuă să înregistreze fotografii la intervale aproximative de 2 secunde.
Continuă să înregistreze fotografii la intervale aproximative de 5 secunde.
Căutarea
setărilor
Continuă să înregistreze fotografii la intervale aproximative de 10 secunde.
Continuă să înregistreze fotografii la intervale aproximative de 30 de secunde.
Index
Continuă să înregistreze fotografii la intervale aproximative de 60 de secunde.
Revine la meniul [LAPSE].
Note
• Prima fotografie este înregistrată imediat după pornirea înregistrării, fără a aştepta expirarea intervalului
de timp setat. Începând cu cea de-a doua fotografie, fotografiile vor fi înregistrate la intervalele setate.
• Numărul maxim de fişiere care pot fi înregistrate este de 40.000 în total, incluzând fişierele de film.
25RO
Setarea culorilor
Afişaj de
setare
t
Puteţi modifica tonul culorilor imaginii în timpul înregistrării.
Pentru a configura setările, selectaţi iniţial [SETUP].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [COLOR] (Color), apoi apăsaţi
butonul ENTER.
Se înregistrează în culori naturale.
Cuprins
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta setarea apoi apăsaţi butonul ENTER.
Se înregistrează în culori vii.
Căutarea
funcţiilor
Revine la meniul [COLOR].
Căutarea
setărilor
Index
26RO
XAVC S
Afişaj de
setare
t
Această setare este adecvată pentru filmări profesioniste. Formatul de înregistrare a filmelor
va fi XAVC S şi puteţi înregistra imagini de înaltă calitate cu o rată de biţi mare de aproximativ
50 Mbps. Puteţi modifica setarea pentru codul temporal/biţii de utilizator dacă [PRO] este setat
la [ON].
Pentru a configura setările, selectaţi iniţial [SETUP].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta setarea.
Cuprins
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [PRO] (Pro), apoi apăsaţi butonul ENTER.
Se înregistrează în format XAVC S.
Selectaţi calitatea imaginii pentru Modul de setare a calităţii imaginii (pagina 20).
Revine la meniul [PRO].
Căutarea
funcţiilor
Se înregistrează în format MP4.
Selectaţi această opţiune atunci când copiaţi imaginile pe telefonul inteligent sau
încărcaţi imagini pe un site Web.
Note
Căutarea
setărilor
• Este nevoie de un card de memorie compatibil pentru înregistrarea în format XAVC S (pagina 17).
Index
27RO
Cod temporal/
Biţi utilizator
Afişaj de
setare
t
Puteţi utiliza codul temporal/biţii de utilizator dacă [PRO] este setat la [ON].
Puteţi seta următoarele setări din [TC/UB].
Pentru a configura setările, selectaţi iniţial [SETUP].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta [TCSET] sau [UBSET], apoi apăsaţi
butonul ENTER.
Cuprins
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [TC/UB], apoi apăsaţi butonul ENTER.
4 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta setarea apoi apăsaţi butonul ENTER.
Selectează metoda de înregistrare a codului temporal
DF
Înregistrează codul temporal în cadrul vertical (implicit).
NDF
Înregistrează codul temporal în cadrul nevertical.
• În următoarele situaţii, codul temporal este înregistrat în [NDF] şi nu
se va afişa [FORMT].
– Dacă [VMODE] este setat la 24p
– Dacă [V.SYS] este setat la [PAL]
Index
Setează modul de avans al codului temporal.
REC
Codul temporal avansează doar în timpul înregistrării de filme
XAVC S. Se înregistrează secvenţial de la codul temporal de pe
ultima imagine înregistrată (implicit).
FREE
Codul temporal avansează secvenţial, indiferent de operarea
camerei.
Căutarea
setărilor
Iniţializează codul temporal.
• Apăsaţi butonul ENTER pentru a afişa [SURE?] în timp ce se afişează
[OK], după care apăsaţi butonul ENTER din nou.
Căutarea
funcţiilor
Setează codul temporal.
• Setaţi patru numere formate din 2 cifre şi apăsaţi butonul ENTER.
• Codul temporal poate fi selectat din intervalul următor.
– Când selectaţi 30p sau 60p
00:00:00:00 (implicit) - 23:59:59:29
– Când selectaţi 25p sau 50p
00:00:00:00 (implicit) - 23:59:59:24
• Dacă selectaţi 24p, puteţi seta ultimele 2 cifre din codul temporal al
cadrelor cu multipli de 4, între 0 şi 23.
Setează codul temporal de înregistrare.
PRSET Codul temporal nou configurat este înregistrat pe suportul de
înregistrare (implicit).
REGEN Ultimul cod temporal al înregistrării anterioare este citit de pe
suportul de înregistrare iar codul temporal nou este înregistrat
secvenţial de la ultimul cod temporal.
• Codul temporal avansează în modul [REC] indiferent de setarea [RUN].
Revine la meniul [TCSET].
28RO
Setează biţii de utilizator.
• Setaţi patru numere formate din 2 cifre şi apăsaţi butonul ENTER.
• Biţii de utilizator pot fi selectaţi din intervalul următor.
00:00:00:00 (implicit) - FF:FF:FF:FF
Iniţializează biţii de utilizare.
• Apăsaţi butonul ENTER pentru a afişa [SURE?] în timp ce se afişează
[OK], după care apăsaţi butonul ENTER din nou.
Setează durata de înregistrare a biţilor de utilizator.
OFF
Nu înregistrează durata în biţi de utilizator (implicit).
ON
Înregistrează durata în biţi de utilizator.
Cuprins
Revine la meniul [UBSET].
Note
• Dacă [PRO] este setat la [OFF], nu se afişează [TC/UB] (pagina 27).
Căutarea
setărilor
Codul temporal este o funcţie utilă pentru editarea avansată de imagini care înregistrează
orele/minutele/secundele/cadrele în datele imagine.
Dacă [V.SYS] este setat la [NTSC] şi rata de cadre este 30p sau 60p, intervin goluri în durata
reală în cazul înregistrărilor pe perioade prelungite deoarece există o mică diferenţă între
numărul de cadre din codul temporal şi frecvenţa de cadre reală a semnalului de imagine
NTSC pe secundă. Cadrul vertical corectează aceste goluri pentru a egala codul temporal şi
durata reală. Primele 2 numere de cadre (pentru 30p sau primele 4 numere de cadre pentru
60p) sunt eliminate în fiecare minut, cu excepţia celui de-al zecelea minut. Codul temporal
fără această corecţie este denumit cadru nevertical.
Căutarea
funcţiilor
z Cu privire la codul temporal
zCu privire la biţii de utilizator
Index
Biţii de utilizator reprezintă o funcţie care poate înregistra informaţii (numere hexazecimale
formate din 8 cifre), cum ar fi data/ora/numărul scenei. Această funcţie este utilă pentru
editarea de filme create cu ajutorul a două sau mai multe camere.
29RO
Continuare r
Telecomandă IR
Afişaj de
setare
t
Puteţi porni/opri înregistrarea şi puteţi iniţializa codul temporal cu ajutorul telecomenzii
cu infraroşii (RMT-845 (comercializată separat)).
Pentru a configura setările, selectaţi iniţial [SETUP].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [IR-RC] (Telecomandă IR) şi apăsaţi
butonul ENTER.
Cuprins
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta setarea apoi apăsaţi butonul ENTER.
Vă permite să operaţi camera cu ajutorul telecomenzii cu infraroşii.
Împiedică operarea camerei cu ajutorul telecomenzii cu infraroşii.
Căutarea
funcţiilor
Revine la meniul [IR-RC].
Note
Căutarea
setărilor
• Este nevoie de telecomanda cu infraroşii RMT-845 (comercializată separat) pentru a utiliza această
funcţie.
O puteţi achiziţiona de la un centru de service Sony.
• Puteţi efectua doar următoarele setări cu ajutorul telecomenzii RMT-845 (comercializată separat).
Celelalte setări nu pot fi operate.
– Iniţializaţi codul temporal.
– Porniţi/opriţi înregistrarea.
Index
30RO
Setări de configurare
Afişaj de
setare
t
Puteţi seta următoarele setări din [CONFG].
Faceţi clic pe fiecare element pentru a accesa pagina corespunzătoare.
Consultaţi pagina 9 pentru structura ierarhică a meniurilor camerei.
Afişaj
Wi-Fi Telecomandă
Wi-Fi
Jurnal GPS
GPS
Modul avion
PLANE
Alimentare prin USB
USBPw
Oprire automată
A.OFF
Bip
BEEP
DATE
Setarea orei de vară
DST
Setarea limbii
LANG
Comutare NTSC/PAL
V.SYS
Reiniţializarea setărilor
RESET
Formatare
FORMT
Căutarea
funcţiilor
Setarea datei şi orei
Cuprins
Elemente
Căutarea
setărilor
Index
31RO
Wi-Fi Telecomandă
Afişaj de
setare
t
t
Atunci când conectaţi camera şi o telecomandă Live-View Remote sau un telefon inteligent prin
conexiune Wi-Fi, puteţi opera camera cu telecomanda Live-View Remote sau cu telefonul
inteligent.
Pentru a configura setările, selectaţi iniţial [SETUP] t [CONFG].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [CONFG], apoi apăsaţi butonul ENTER.
4 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta setarea apoi apăsaţi butonul ENTER.
Cuprins
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [Wi-Fi] (Wi-Fi) şi apăsaţi butonul ENTER.
Puteţi opera camera cu o telecomandă Live-View Remote sau cu un telefon inteligent.
Puteţi opera mai multe camere cu o telecomandă Live-View Remote.
NEW
Selectaţi această opţiune atunci când conectaţi camera la o telecomandă
Live-View Remote pentru prima dată.
CRRNT Selectaţi această opţiune dacă aţi mai conectat camera la o telecomandă
Live-View Remote înainte.
5 Afişajul [MOVIE], [PHOTO] sau [INTVL].
Căutarea
setărilor
Revine la meniul [Wi-Fi].
Căutarea
funcţiilor
Nu puteţi opera camera cu o telecomandă Live-View Remote sau cu un telefon
inteligent.
6 Conectaţi camera la telecomanda Live-View Remote sau la telefonul inteligent
prin Wi-Fi.
7 Operaţi camera cu telecomanda Live-View Remote sau cu telefonul inteligent.
Index
Pentru detalii referitoare la metoda de conectare, consultaţi pagina 61 pentru o telecomandă
Live-View Remote şi pagina 55 pentru un telefon inteligent.
Note
• În cazul operării camerei cu o telecomandă Live-View Remote sau cu un telefon inteligent, bateria
camerei se poate epuiza rapid.
• [CRRNT] din [MULTI] nu este afişat pe panoul de afişaj al camerei atunci când conectaţi camera la
telecomanda Live-View Remote pentru prima dată.
32RO
Afişaj de
setare
g
/
g
/
g
Copiere
Puteţi copia filme şi fotografii realizate cu camera cu ajutorul unui telefon inteligent.
MOVIE: Modul film
PHOTO: Modul fotografie
INTVL: Modul de înregistrare de fotografii la anumite intervale
Cuprins
1 Opriţi alimentarea camerei şi apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta modul
de înregistrare.
2 Porniţi PlayMemories Mobile pe telefonul inteligent şi stabiliţi conexiunea
Wi-Fi.
3 Modificaţi modul camerei în modul de copiere pe ecranul PlayMemories
Mobile al telefonului inteligent.
4 Selectaţi imaginea(ile) pe care doriţi să o(le) copiaţi.
Căutarea
funcţiilor
Pentru detalii referitoare la setarea telefonului inteligent, consultaţi „Conectarea la telefonul
inteligent” la pagina 57.
Note
Căutarea
setărilor
• Înainte de a activa funcţia de telecomandă Wi-Fi, actualizaţi software-ul PlayMemories Mobile cu ultima
versiune.
• Puteţi copia imagini pe telefonul inteligent atunci când camera este setată pe un mod de înregistrare
(modul film/modul fotografie/modul de înregistrare de fotografii la anumite intervale).
• Puteţi modifica modul doar dacă înregistrarea este în standby.
• Nu puteţi copia filme XAVC S înregistrate cu opţiunea [PRO] setată la [ON].
Index
33RO
Jurnal GPS
Afişaj de
setare
t
t
Puteţi înregistra informaţiile de localizare şi viteza de mişcare în timpul filmării cu ajutorul
funcţiei GPS a camerei.
PlayMemories Home vă permite să importaţi filmele înregistrate cu jurnalul GPS pe un
computer şi să le vizualizaţi însoţite de o hartă pe care sunt afişate informaţiile de localizare
(pagina 63).
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [GPS] (GPS) şi apăsaţi butonul ENTER.
4 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta setarea apoi apăsaţi butonul ENTER.
Cuprins
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [CONFG], apoi apăsaţi butonul ENTER.
Înregistrează filme cu jurnalul GPS şi imagini statice cu informaţii de localizare.
Căutarea
funcţiilor
Nu se utilizează jurnalul GPS.
Revine la meniul [GPS].
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Index
•
•
Jurnalul GPS este înregistrat doar atunci când se înregistrează filme.
Dacă nu înregistraţi informaţiile despre locaţie, setaţi jurnalul GPS la [OFF].
În timpul decolării şi aterizării unui avion, setaţi modul avion la [ON] (pagina 36).
Utilizaţi GPS în conformitate cu reglementările din regiunea sau contextul de utilizare.
Înregistrarea informaţiilor despre locaţie poate dura între câteva zeci de secunde şi câteva minute dacă
folosiţi GPS pentru prima dată sau folosiţi funcţia din nou după o perioadă îndelungată. Timpul de
triangulare poate fi scurtat dacă preluaţi datele de asistenţă GPS (pagina 35).
Nu acoperiţi senzorul GPS cu degetul atunci când caută sateliţi GPS sau în timpul triangulării. Acest
lucru reduce sensibilitatea senzorului GPS şi operaţia de triangularea poate fi nereuşită (pagina 11).
Sony nu colectează informaţiile de localizare şi de rutare.
Pentru a afişa informaţiile de localizare şi de rutare pe hartă pe un computer, Sony transmite datele
de localizare şi de rutare către Google Inc.
Chiar dacă camera nu este prevăzută cu funcţie de ştergere a fişierelor jurnal, le puteţi şterge prin
formatarea suportului.
Când înregistraţi imagini statice cu jurnalul GPS setat la [ON], se vor înregistra doar informaţiile
de localizare.
Numărul maxim de fişiere jurnal care pot fi înregistrate este 256/zi. Dacă se atinge numărul maxim
de fişiere jurnal înregistrate, puteţi continua să înregistraţi imagini dar fişierele jurnal nu vor mai fi
înregistrate.
Căutarea
setărilor
Note
34RO
Verificarea stării de triangulare
Indicatorul se modifică în funcţie de recepţia semnalului GPS după activarea funcţiei GPS.
GPS
Indicatoare
Stare de triangulare
Niciun
indicator
OFF
Starea recepţiei GPS
Jurnalul GPS este setat la [OFF] sau a intervenit o eroare.
Se caută sateliţi GPS. (Poate dura câteva minute până la începerea
triangulării.)
Triangulare în curs
Camera recepţionează un semnal GPS. (Camera poate înregistra
informaţii de localizare.)
Perioada în care GPS obţine informaţiile de localizare poate fi scurtată dacă se preiau datele
de asistenţă GPS. Dacă vă conectaţi la Internet cu software-ul PlayMemories Home, datele
de asistenţă GPS pot fi actualizate automat.
Utilizarea instrumentului de asistenţă GPS
Puteţi actualiza datele de asistenţă GPS şi prin introducerea unui card de memorie în
computer.
Deschideţi ecranul principal al aplicaţiei PlayMemories Home şi selectaţi numele modelului
conectat t [GPS Support Tool] t unitatea de card de memorie dorită care va fi instalată
de pe computer şi actualizaţi datele de asistenţă GPS. Dacă introduceţi acest card de
memorie, datele de asistenţă GPS se vor reflecta pe cameră.
Căutarea
setărilor
• Dacă setarea datei şi orei nu este stabilită sau ora setată se modifică mult, intervalul de obţinere
a informaţiilor de localizare GPS nu poate fi scurtat.
• Dacă termenul de valabilitate al datelor de asistenţă GPS a expirat, intervalul de înregistrare
a informaţiilor de localizare nu poate fi scurtat.
Căutarea
funcţiilor
z Cu privire la datele de asistenţă GPS
Cuprins
Căutare în curs
dificilă
Index
35RO
Continuare r
Modul avion
Afişaj de
setare
t
t
Dacă sunteţi la bordul unui avion sau în alt loc cu restricţii, puteţi seta camera să dezactiveze
toate funcţiile legate de aplicaţiile fără fir, cum ar fi Wi-Fi/GPS etc. Dacă setaţi modul avion
la [ON], pe panoul de afişaj se va afişa simbolul unui avion.
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [CONFG], apoi apăsaţi butonul ENTER.
4 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta setarea apoi apăsaţi butonul ENTER.
Cuprins
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [PLANE] (Mod avion), apoi apăsaţi
butonul ENTER.
Selectaţi această opţiune atunci când vă aflaţi la bordul unui avion.
(Funcţia Wi-Fi/GPS este dezactivată.)
Căutarea
funcţiilor
Selectaţi această opţiune pentru utilizare normală.
(Funcţia Wi-Fi/GPS este activată.)
Revine la meniul [PLANE].
Căutarea
setărilor
Index
36RO
Alimentare
prin USB
Afişaj de
setare
t
t
Atunci când conectaţi camera la un computer sau un dispozitiv USB cu ajutorul cablului micro
USB (furnizat), camera poate fi setată astfel încât să fie alimentată de dispozitivul conectat.
Pentru a configura setările, selectaţi iniţial [SETUP] t [CONFG].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [USBPw] (Alimentare prin USB) şi apoi
apăsaţi butonul ENTER.
Cuprins
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [CONFG], apoi apăsaţi butonul ENTER.
4 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta setarea apoi apăsaţi butonul ENTER.
Camera nu este alimentată de la un dispozitiv conectat prin cablul micro USB.
Căutarea
funcţiilor
Camera este alimentată de la un dispozitiv conectat prin cablul micro USB.
Revine la meniul [USBPw].
• Dacă modificaţi setarea de alimentare prin USB în timp ce cablul micro USB este conectat, deconectaţi şi
apoi reconectaţi cablul.
• Este posibil ca alimentarea să fie necorespunzătoare în cazul în care dispozitivul USB are o capacitate de
alimentare mai mică de 1,5 A.
• Dacă porniţi alimentarea camerei în timpul încărcării acumulatorului, încărcarea este întreruptă şi
camera este alimentată de la un dispozitiv conectat prin USB.
Index
zModul de alimentare de la o priză de perete
Căutarea
setărilor
Note
(mufă de perete)
Folosiţi încărcătorul USB AC-UD20 (comercializat separat). Pentru a conecta camera
la încărcător, folosiţi cablul micro USB (furnizat).
37RO
Oprire automată
Afişaj de
setare
t
t
Puteţi modifica setarea funcţiei de oprire automată.
Pentru a configura setările, selectaţi iniţial [SETUP] t [CONFG].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [CONFG], apoi apăsaţi butonul ENTER.
4 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta setarea apoi apăsaţi butonul ENTER.
Cuprins
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [A.OFF] (Oprire automată), după care
apăsaţi butonul ENTER.
Întrerupe alimentarea după aproximativ 10 secunde.
Oprire automată dezactivată.
Căutarea
funcţiilor
Întrerupe alimentarea după aproximativ 60 de secunde.
Revine la meniul [A.OFF].
Index
• Această funcţie nu este disponibilă în următoarele situaţii.
– În timpul înregistrării de date pe suport
– În timpul filmărilor sau în modul de înregistrare de fotografii la anumite intervale
– În timpul redării de filme sau al diaporamelor
– În timp ce conexiunea Wi-Fi este activă, telecomanda Wi-Fi este conectată sau se încarcă o imagine
pe un telefon inteligent.
– În timpul stabilirii unei conexiuni HDMI
– În timp ce camera este alimentată de la un dispozitiv conectat prin USB
– În timpul conectării unui dispozitiv de stocare în masă
• În următoarele situaţii, chiar dacă aţi selectat [10sec] sau [60sec] pentru funcţia de oprire automată,
intervalul de timp care precede întreruperea alimentării va fi prelungit.
– În timpul ajustării setărilor [SETUP]
– În timpul redării de fotografii
– Dacă [Wi-Fi] este setat la [ON] şi se afişează pictograma Wi-Fi.
Căutarea
setărilor
Note
38RO
Bip
Afişaj de
setare
t
t
Puteţi seta notificarea sonoră a operaţiilor la ON/OFF.
Pentru a configura setările, selectaţi iniţial [SETUP] t [CONFG].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [CONFG], apoi apăsaţi butonul ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [BEEP] (Bip), apoi apăsaţi butonul ENTER.
Toate sunetele de operare sunt activate.
Căutarea
funcţiilor
Sunetele de operare sunt emise doar pentru următoarele operaţii.
• Pornirea alimentării
• Începerea înregistrării
• Oprirea înregistrării
• Apăsarea declanşatorului
• A fost selectată o operaţie dezactivată sau a intervenit o eroare
Cuprins
4 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta setarea apoi apăsaţi butonul ENTER.
Toate sunetele de operare sunt dezactivate.
Căutarea
setărilor
Revine la meniul [BEEP].
Index
39RO
Setarea limbii
Afişaj de
setare
t
t
Puteţi seta limba afişată.
Pentru a configura setările, selectaţi iniţial [SETUP] t [CONFG].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [CONFG], apoi apăsaţi butonul ENTER.
4 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta setarea apoi apăsaţi butonul ENTER.
Cuprins
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [LANG] (Limbă), apoi apăsaţi
butonul ENTER.
Setează limba engleză.
Setează limba portugheză braziliană.
Căutarea
funcţiilor
Setează limba franceză.
Revine la meniul [LANG].
Căutarea
setărilor
Index
40RO
Comutare NTSC/
PAL
Afişaj de
setare
t
t
Puteţi selecta NTSC/PAL, în funcţie de sistemul de televiziune al ţării sau regiunii în care folosiţi
camera.
Pentru a configura setările, selectaţi iniţial [SETUP] t [CONFG].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [V.SYS] (Sistem video), apoi apăsaţi
butonul ENTER.
Cuprins
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [CONFG], apoi apăsaţi butonul ENTER.
4 Apăsaţi butonul NEXT pentru a selecta setarea apoi apăsaţi butonul ENTER.
Dacă sistemul de televiziune este PAL.
Căutarea
funcţiilor
Dacă sistemul de televiziune este NTSC.
Revine la meniul [V.SYS].
Pentru a revoca setarea NTSC/PAL, apăsaţi butonul NEXT în timp ce se afişează [OK],
selectaţi [CANCL] şi apăsaţi butonul ENTER.
Căutarea
setărilor
5 Apăsaţi butonul NEXT, după care apăsaţi ENTER în timp ce se afişează [OK] pe
panoul de afişaj.
Note
Index
• Atunci când modificaţi setarea NTSC/PAL, camera va reporni automat.
• Suporturile de înregistrare formatate sau înregistrate în format NTSC nu pot fi înregistrate sau redate în
format PAL şi invers. Dacă pe panoul de afişaj apare [FORMT] după comutarea setării NTSC/PAL,
selectaţi [OK] pe ecranul de confirmare, după care formataţi suportul de înregistrare curent sau folosiţi
un alt suport de înregistrare (pagina 43).
41RO
Reiniţializarea
setărilor
Afişaj de
setare
t
t
Puteţi reiniţializa setările la valorile implicite.
Dacă activaţi [RESET], imaginile nu sunt şterse.
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [CONFG], apoi apăsaţi butonul ENTER.
4 Apăsaţi butonul ENTER pentru a afişa [SURE?] în timp ce se afişează [OK], după
care apăsaţi butonul ENTER din nou.
Căutarea
funcţiilor
Camera este repornită automat după finalizarea reiniţializării.
Pentru a revoca reiniţializarea, apăsaţi butonul NEXT în timp ce se afişează [SURE?] sau
[OK], selectaţi [CANCL], după care apăsaţi butonul ENTER.
Cuprins
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [RESET] (Reiniţializare) şi apoi apăsaţi
butonul ENTER.
Căutarea
setărilor
Index
42RO
Formatare
Afişaj de
setare
t
t
Formatarea este procesul de ştergere a tuturor imaginilor de pe cardul de memorie şi de
restaurare a stării iniţiale a cardului de memorie.
Pentru a configura setările, selectaţi iniţial [SETUP] t [CONFG].
1 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [SETUP], apoi apăsaţi butonul ENTER.
2 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [CONFG], apoi apăsaţi butonul ENTER.
4 Apăsaţi butonul ENTER pentru a afişa [SURE?] în timp ce se afişează [OK], după
care apăsaţi butonul ENTER din nou.
Cuprins
3 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [FORMT] (Formatare) şi apoi apăsaţi
butonul ENTER.
Formatarea este pornită şi mesajul [DONE] apare după finalizarea acestui proces.
Pentru a revoca formatarea, apăsaţi butonul NEXT în timp ce se afişează [SURE?] sau [OK],
selectaţi [CANCL] şi apăsaţi butonul ENTER.
• Salvaţi imaginile importante înainte de formatare.
• În timpul formatării, nu executaţi niciuna dintre operaţiile următoare.
– Apăsarea unui buton.
– Scoaterea cardului de memorie.
– Conectarea/deconectarea unui cablu.
– Introducerea/îndepărtarea acumulatorului.
Căutarea
funcţiilor
Note
Căutarea
setărilor
Index
43RO
Utilizarea accesoriilor
Consultaţi site-ul Web al acestei camere pentru cele mai recente informaţii cu privire la accesorii.
Adaptor de trepied
Metoda de ataşare
1 Fixaţi şurubul adaptorului de trepied în orificiul de ataşare a adaptorului de
trepied de pe cameră.
Căutarea
funcţiilor
2 Ţineţi adaptorul de trepied pe baza camerei şi strângeţi şurubul în direcţia
indicată de săgeată.
Cuprins
Ataşarea unui adaptor de trepied la cameră vă permite să ataşaţi accesorii la cameră fără a mai
folosi carcasa impermeabilă. De asemenea, este posibilă şi deschiderea/închiderea capacului de
conector al terminalului Multi/Micro USB. Acest lucru vă permite să conectaţi camera la un
computer sau un dispozitiv USB în timp ce adaptorul de trepied este ataşat.
Căutarea
setărilor
Metoda de demontare
2 Demontaţi adaptorul de trepied de pe cameră.
Index
1 Slăbiţi şurubul adaptorului de trepied în direcţia indicată de săgeată.
Note
• Montaţi carcasa impermeabilă pe cameră atunci când o folosiţi în apă (pagina 45).
44RO
Carcasă impermeabilă (SPK-AS2)
Dacă introduceţi camera în carcasa impermeabilă, puteţi filma pe plajă.
Maneta HOLD
Corpul
carcasei
Butonul REC
Butonul NEXT
Butonul PREV
Capacul
carcasei
Orificiu pentru
şurub de trepied
Cuprins
Orificiu de
ataşare a
cablului
Opritorul suportului
de prindere
Suport de prindere
Metoda de ataşare
Căutarea
funcţiilor
1 Glisaţi opritorul suportului de prindere în direcţia 1
şi menţineţi-l pe poziţie, după care apăsaţi pe
piesele încercuite şi pivotaţi suportul în afară,
în direcţia 2.
Căutarea
setărilor
2 Deschideţi capacul carcasei.
Cablul capacului
carcasei
3 Introduceţi camera în corpul carcasei.
Index
• Eliberaţi comutatorul REC HOLD (blocare) de pe cameră.
4 Introduceţi agăţătoarea corpului carcasei în slotul
din capacul carcasei.
45RO
Continuare r
5 Prindeţi suportul peste agăţătoarea de pe partea
inferioară a capacului carcasei 1, după care
închideţi suportul de prindere în direcţia 2, până
când se aude un declic.
• Închideţi suportul de prindere până când opritorul revine pe
poziţia originală.
Cu privire la performanţa carcasei impermeabile
Căutarea
setărilor
• Nu puteţi opera butonul REC dacă clapeta HOLD se află pe poziţia de
blocare. Eliberaţi opritorul înainte de utilizare.
• Când înregistraţi imagini sub apă cu camera în carcasa impermeabilă,
imaginile înregistrate nu sunt la fel de clare ca cele înregistrate normal.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
• Puteţi înregistra sunetul cu camera montată în carcasa impermeabilă
dar nivelul sunetului este redus.
• Introduceţi un cablu adecvat prin orificiul de ataşare din carcasa
impermeabilă, după care ataşaţi cablul la elementul pe care doriţi să îl
folosiţi împreună cu camera.
Căutarea
funcţiilor
Note
Cuprins
• Dacă este introdusă în carcasa impermeabilă, camera poate fi folosită sub apă la o adâncime de 5 metri,
timp de 30 de minute.
• Performanţa de rezistenţă la apă este stabilită în conformitate cu standardele de testare ale companiei
noastre.
• Nu expuneţi carcasa impermeabilă la apă sub presiune, cum ar fi apa de la robinet.
• Nu utilizaţi carcasa impermeabilă în izvoare de apă geotermală.
• Utilizaţi carcasa impermeabilă doar la temperatura de operare sub apă recomandată de cel mult 40 °C.
• Uneori, performanţa de rezistenţă la apă se pierde atunci când carcasa impermeabilă este supusă unui şoc
puternic, de exemplu atunci când este scăpată pe jos. Este recomandat să inspectaţi carcasa impermeabilă
la un atelier de reparaţii autorizat (contra cost).
• Dacă folosiţi camera sub apă la o adâncime de 5 metri sau mai mult sau în sporturi acvatice, folosiţi
carcasa impermeabilă (SPK-AS1) (comercializată separat).
Index
46RO
Continuare r
Note cu privire la utilizare
Cuprins
• Nu aruncaţi carcasa impermeabilă în apă.
• Evitaţi să utilizaţi carcasa impermeabilă în următoarele situaţii:
– În medii cu căldură sau umezeală excesivă.
– În apă cu o temperatură mai mare de 40 °C.
– La temperaturi mai mici de -10 °C.
În aceste situaţii, se poate produce condens de la umezeală sau apa se poate infiltra în interior deteriorând
camera.
• Nu expuneţi carcasa impermeabilă direct la razele soarelui sau la medii cu temperaturi foarte ridicate sau
cu umezeală excesivă pe perioade îndelungate de timp. În cazul în care nu puteţi evita să expuneţi carcasa
impermeabilă direct la razele soarelui, nu uitaţi să acoperiţi carcasa impermeabilă cu un prosop sau alt
mijloc de protecţie.
• În cazul în care camera se supraîncălzeşte, aceasta se poate opri automat sau înregistrarea poate fi
defectuoasă. Pentru a utiliza camera din nou, depozitaţi-o la loc răcoros o perioadă de timp până se
răceşte.
• În cazul urmelor de ulei de protecţie solară pe carcasa impermeabilă, îndepărtaţi-le cu atenţie cu apă
călduţă. Dacă lăsaţi carcasa impermeabilă cu ulei de protecţie solară pe ea, suprafaţa carcasei
impermeabile se poate decolora sau deteriora (de exemplu, pot apărea crăpături pe suprafaţă).
Scurgerile de apă
Căutarea
funcţiilor
În situaţiile puţin probabile în care carcasa impermeabilă provoacă daune din cauza funcţionării
necorespunzătoare determinate de infiltrarea de apă, Sony nu oferă nicio garanţie pentru deteriorarea
echipamentului din interior (cameră, acumulator, etc.) şi a conţinutului înregistrat şi nici nu compensează
costurile de fotografiere.
Garnitură inelară
Inspectarea garniturii inelare
Modul de verificare a infiltraţiilor de apă
Index
• Verificaţi cu atenţie dacă există mizerie, nisip, păr, praf, sare, scame, etc. pe garnitura inelară. Dacă există,
ştergeţi-o bine cu o pânză moale.
• Ştergeţi uşor cu vârful degetului conturul garniturii inelare pentru a îndepărta impurităţile invizibile.
• Aveţi grijă să nu rămână fibre de pânză pe garnitura inelară după ştergerea acesteia.
• Verificaţi dacă garnitura inelară este crăpată, deviată, deformată, despicată fin, zgâriată, dacă are fire
de nisip încastrate, etc. Înlocuiţi garnitura inelară dacă are astfel de probleme.
• Verificaţi în acelaşi fel şi suprafaţa de contact cu garnitura inelară a corpului carcasei.
Căutarea
setărilor
Carcasa impermeabilă este prevăzută cu o garnitură inelară pentru etanşarea la apă.
Întreţinerea garniturii inelare este foarte importantă. Dacă garnitura inelară nu este întreţinută în
conformitate cu instrucţiunile, se pot produce infiltraţii de apă şi carcasa impermeabilă se poate scufunda.
Înainte de a instala camera, închideţi întotdeauna carcasa impermeabilă şi scufundaţi-o în apă
pentru a vă asigura că nu se infiltrează apă în interior.
Durata de viaţă a garniturilor inelare
Durata de viaţă a garniturilor inelare variază în funcţie de frecvenţa de utilizare şi de condiţiile în care se
utilizează carcasa impermeabilă. În general, aceasta este de aproximativ un an.
47RO
Continuare r
Întreţinere
La depozitarea carcasei impermeabile
• Pentru a preveni deteriorarea garniturii inelare, depozitaţi carcasa impermeabilă într-un loc răcoros şi
bine ventilat. Nu fixaţi suportul de prindere.
• Preveniţi depunerile de praf pe garnitura inelară.
• Nu depozitaţi carcasa impermeabilă într-un loc cu temperaturi scăzute, foarte ridicate sau umed sau
împreună cu naftalină sau camfor deoarece aceste condiţii pot deteriora carcasa impermeabilă.
Cuprins
• După ce aţi efectuat o înregistrare într-un mediu cu briză marină, spălaţi bine această unitate cu apă
curată, cu suportul de prindere ataşat pentru a îndepărta sarea şi nisipul, după care ştergeţi-o cu o pânză
moale uscată. Este recomandat să ţineţi carcasa impermeabilă scufundată în apă curată timp de
aproximativ 30 de minute. Dacă o lăsaţi cu sare pe ea, porţiunile metalice se pot deteriora sau pot forma
rugină care permite apoi infiltraţiile de apă.
• În cazul urmelor de ulei de protecţie solară pe carcasa impermeabilă, îndepărtaţi-le cu atenţie cu apă
călduţă.
• Ştergeţi carcasa impermeabilă în interior cu o pânză moale şi uscată. Nu spălaţi carcasa cu apă.
Nu uitaţi să efectuaţi procedurile de întreţinere de mai sus de fiecare dată când folosiţi carcasa
impermeabilă.
Nu folosiţi niciun fel de solvent cum ar fi alcoolul, benzina sau diluantul pentru curăţare deoarece aceştia
pot deteriora finisajul de suprafaţă al carcasei impermeabile.
Căutarea
funcţiilor
Căutarea
setărilor
Index
48RO
Continuare r
Soclu adeziv (VCT-AM1)
Soclul adeziv este folosit pentru fixarea carcasei impermeabile sau a adaptorului de trepied de un
element pe care intenţionaţi să îl folosiţi. Soclul adeziv este un termen general pentru suportul de
ataşare, soclul adeziv plat şi soclul adeziv curbat. Înainte de ataşare, introduceţi camera în carcasa
impermeabilă sau ataşaţi adaptorul de trepied.
Suport de ataşare
Şurub de
trepied
Soclu adeziv plat
Soclu adeziv curbat
Cui de poziţionare
Cuprins
Metoda de ataşare
Căutarea
funcţiilor
Procedura de mai jos explică metoda de ataşare a carcasei impermeabile.
1 Aliniaţi orificiul pentru şurubul de trepied de la
baza carcasei impermeabile cu orificiul pentru
şurubul de trepied de pe suportul de ataşare şi
fixaţi bine unitatea cu şurubul trepiedului.
• Asiguraţi-vă că ansamblul este fixat bine.
Căutarea
setărilor
2 Ataşaţi suportul de ataşare (cu carcasa
impermeabilă poziţionată la pasul 1) de soclul adeziv
plat sau de soclul adeziv curbat glisându-l până se
fixează pe poziţie cu un declic.
4 Desprindeţi hârtia adezivă de pe spate şi fixaţi soclul adeziv pe poziţia dorită.
Index
3 Îndepărtaţi orice urmă de praf, umezeală şi substanţe
uleioase de pe suprafaţa pe care urmează să ataşaţi
soclul adeziv.
• Forţa adezivă atinge rezistenţa maximă după 24 de ore de la fixarea soclului adeziv pe poziţia dorită.
zPentru ataşarea sau desprinderea pe sau de pe suportul de
ataşare
Ţineţi apăsată piesa încercuită pentru deblocare, apoi
glisaţi-o în direcţia opusă celei de la pasul 2.
49RO
Continuare r
Note
Cuprins
• Soclul adeziv plat şi soclul adeziv curbat nu mai pot fi reutilizate după ce au fost desprinse de pe suprafaţa
de fixare.
• În cazul operaţiei de detaşare, desprindeţi încet. În cazul desprinderii brutale, suprafaţa pe care este
montat soclul se poate deteriora.
• Înainte de ataşare, verificaţi suprafaţa elementului care trebuie utilizat. Dacă este murdară sau are urme
de praf, umezeală sau substanţe uleioase, rezistenţa adezivului poate fi redusă iar elementul se poate
desprinde în urma unui impact uşor.
• Folosiţi soclul adeziv corespunzător (plat sau curbat) pentru suprafaţa pe care va fi poziţionată camera.
Dacă soclul nu este adecvat pentru suprafaţa respectivă, acesta se poate desprinde în urma unui impact
uşor.
• Introduceţi un cablu adecvat prin orificiul de ataşare din carcasa impermeabilă, după care ataşaţi cablul la
elementul pe care doriţi să îl folosiţi împreună cu camera.
• Înainte de utilizare, asiguraţi-vă că orificiul pentru şurub de pe suportul de ataşare nu este lărgit şi că
soclul adeziv plat sau curbat este fixat bine pe suprafaţă.
Căutarea
funcţiilor
Căutarea
setărilor
Index
50RO
Continuare r
Înregistrarea
de imagini
Afişaj
Cu privire la comutatorul REC HOLD (blocare)
Comutatorul REC HOLD (blocare) poate preveni operarea accidentală. Glisaţi comutatorul REC
HOLD (blocare) în direcţia indicată de săgeată conform ilustraţiei, pentru a bloca butonul REC.
Pentru deblocare, glisaţi comutatorul în direcţia opusă celei indicate de săgeată.
Înainte de înregistrare, deblocaţi comutatorul.
Dacă blocaţi camera în timpul înregistrării, starea înregistrării va fi păstrată*.
Dacă blocaţi camera după oprirea înregistrării, starea de oprire a înregistrării va fi păstrată*.
Deblocaţi comutatorul pentru a modifica setarea.
Cuprins
•
•
•
*
Lampă REC/acces/CHG (Încărcare)
Căutarea
funcţiilor
Comutator REC HOLD (blocare)
Butonul REC
Căutarea
setărilor
Modul film
1 Porniţi alimentarea, apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [MOVIE].
2 Apăsaţi butonul REC pentru a porni înregistrarea de imagini.
3 Apăsaţi butonul REC din nou pentru a opri înregistrarea de imagini.
Modul fotografie
Index
1 Porniţi alimentarea, apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [PHOTO].
2 Apăsaţi butonul REC pentru a fotografia.
Modul de înregistrare de fotografii la anumite
intervale
După pornirea înregistrării, camera înregistrează imagini statice la intervale regulate până când
opriţi înregistrarea.
1 Porniţi alimentarea, apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [INTVL].
2 Apăsaţi butonul REC pentru a porni înregistrarea de imagini.
3 Apăsaţi butonul REC din nou pentru a opri înregistrarea de imagini.
Note
• Modul de înregistrare de imagini setat în momentul opririi camerei va fi reluat la următoarea pornire
a camerei.
Continuare r
51RO
zNote cu privire la înregistrarea pe perioade îndelungate
• În cazul în care filmaţi o perioadă mai lungă de timp, temperatura camerei creşte. Dacă temperatura
depăşeşte un anumit nivel, filmarea se opreşte automat.
Lăsaţi camera să se răcească timp de 10 minute sau mai mult pentru ca temperatura din interiorul
camerei să ajungă la un nivel sigur.
• În cazul unor temperaturi ridicate ale mediului înconjurător, temperatura camerei creşte rapid.
• Dacă temperatura camerei creşte, calitatea imaginii se poate deteriora. Este recomandat să aşteptaţi
să scadă temperatura camerei înainte de a continua filmarea.
• Suprafaţa camerei se poate încinge. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Cuprins
Căutarea
funcţiilor
Căutarea
setărilor
Index
52RO
Vizualizarea imaginilor
pe un televizor
Afişaj
Conectaţi camera la un televizor prevăzut cu un terminal HDMI cu ajutorul unui cablu micro
HDMI (comercializat separat).
Consultaţi şi manualele de instrucţiuni ale televizorului.
1 Opriţi atât camera cât şi televizorul.
Cuprins
2 Deschideţi capacul conectorului şi conectaţi camera la televizor cu ajutorul
cablului micro HDMI (comercializat separat).
Mufă HDMI
Căutarea
funcţiilor
1 Către mufa HDMI
Cablu micro HDMI
(comercializat separat)
2 Către mufa HDMI OUT
3 Setaţi intrarea televizorului pe [intrarea HDMI].
5 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [PLAY], apoi apăsaţi butonul ENTER.
6 Apăsaţi butonul NEXT pentru a afişa [MP4] [PHOTO] sau [PRO], apoi apăsaţi
butonul ENTER.
Căutarea
setărilor
4 Apăsaţi butonul NEXT de pe cameră pentru pornirea acesteia.
Selectaţi [MP4] pentru a reda filme înregistrsate în format MP4, [PHOTO] pentru a vizualiza
fotografii sau [PRO] pentru a reda imagini înregistrate în format XAVC S.
Apăsaţi butonul ENTER din nou pentru a opri redarea.
Index
Note
• Conectaţi minimufa HDMI a cablului micro HDMI (comercializat separat) la mufa HDMI OUT
a camerei.
• Nu conectaţi terminalul de ieşire al camerei la cel al altor dispozitive. Acest lucru poate provoca
o defecţiune.
• Este posibil ca unele dispozitive să nu funcţioneze corespunzător. Este posibil să nu fie scoase sunetul
şi imaginea.
• Folosiţi un cablu micro HDMI (comercializat separat) cu marcajul HDMI.
• Este recomandat să folosiţi un cablu autorizat cu sigla HDMI sau un cablu Sony HDMI.
53RO
Continuare r
z Pentru a controla conţinutul redat
Cuprins
• Vizualizarea imaginii anterioare/următoare: Apăsaţi butonul PREV/
NEXT.
• Derulare rapidă înainte/înapoi (doar pentru filme). Apăsaţi şi ţineţi apăsat
butonul PREV/NEXT.
• Pauză (doar pentru filme): Apăsaţi butoanele PREV şi NEXT simultan.
Dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul PREV sau NEXT în timpul pauzei,
Butonul PREV
se poate realiza derularea lentă înapoi sau înainte.
Butonul NEXT
• Reglarea volumului (doar pentru filme): Ţineţi apăsate butoanele PREV
şi NEXT simultan.
• Pornirea unei diaporame (doar pentru fotografii): Apăsaţi butoanele PREV şi NEXT simultan.
• Oprirea redării: Apăsaţi butonul ENTER.
Căutarea
funcţiilor
Căutarea
setărilor
Index
54RO
Pregătirea pentru conectare la
telefonul inteligent
Instalarea software-ului PlayMemories Mobile™
pe telefonul inteligent
Cuprins
Instalaţi PlayMemories Mobile pe telefonul inteligent. Actualizaţi PlayMemories Mobile
cu ultima versiune dacă aveţi deja aplicaţia instalată pe telefonul inteligent.
Pentru ultimele informaţii şi detalii funcţionale despre PlayMemories Mobile, vizitaţi următorul
site Web.
http://www.sony.net/pmm/
Căutaţi PlayMemories Mobile în Google Play şi instalaţi aplicaţia.
Căutarea
funcţiilor
• Dacă folosiţi funcţiile printr-o singură atingere (NFC), aveţi nevoie de Android 4.0 sau o versiune
ulterioară.
Căutaţi PlayMemories Mobile în App Store şi instalaţi aplicaţia.
Căutarea
setărilor
• Dacă folosiţi iOS, funcţiile printr-o singură atingere (NFC) nu sunt disponibile.
Note
Index
• Aveţi nevoie de un telefon inteligent sau de o tabletă cu funcţia NFC activată pentru a utiliza funcţiile
printr-o singură atingere (NFC).
• Disponibilitatea funcţiei Wi-Fi descrise aici nu este garantată pentru toate telefoanele inteligente şi
tabletele.
Pregătirea ID-ului/parolei
• Păstraţi la îndemână eticheta ataşată de Ghidul de utilizare pe care este imprimat ID-ul/parola.
• ID-ul/parola nu sunt necesare dacă folosiţi conexiunea printr-o singură atingere cu un telefon inteligent.
55RO
zÎn cazul în care pierdeţi parola
1
2
3
Conectaţi camera la un computer cu ajutorul cablului micro USB (furnizat).
Porniţi alimentarea.
Afişaţi [Computer] t [PMHOME] t [INFO] t [WIFI_INF.TXT] pe computer şi verificaţi
ID-ul şi parola.
Cuprins
Căutarea
funcţiilor
Căutarea
setărilor
Index
56RO
Continuare r
Conectarea la
telefonul inteligent
Afişaj de
setare
Efectuaţi pregătirile pentru conectarea la telefonul inteligent înainte de conectare (pagina 55).
Android care acceptă NFC
2 Asiguraţi-vă că camera este în modul de înregistrare de imagini (pagina 51).
MOVIE: Modul film
PHOTO: Modul fotografie
INTVL: Modul de înregistrare de fotografii la anumite intervale
Căutarea
funcţiilor
3 Selectaţi [Settings] pe telefonul
inteligent, selectaţi [More...] şi
verificaţi dacă funcţia [NFC] este
activată.
Cuprins
1 Selectaţi [SETUP] t [CONFG] t [Wi-Fi] t [ON] pe cameră (pagina 32).
Index
• În prealabil, revocaţi modul repaus şi blocarea
ecranului pe telefonul inteligent.
• Atingeţi în continuare fără a o mişca
până când porneşte PlayMemories Mobile
(1-2 secunde).
• Atingeţi
(Marca N) de pe telefonul
inteligent de
(Marca N) de pe cameră.
Dacă nu există nicio
(Marcă N) pe
telefonul inteligent, consultaţi manualul de
instrucţiuni al telefonului inteligent pentru
a afla care este zona de atingere.
• În cazul în care camera şi telefonul inteligent nu pot fi conectate prin NFC, consultaţi „Android/
iPhone care nu acceptă NFC” şi conectaţi-le.
Căutarea
setărilor
4 Atingeţi telefonul inteligent
de cameră.
Note
• Dacă modul avion este setat la [ON], funcţia Wi-Fi nu este disponibilă.
57RO
Continuare r
zCu privire la NFC
NFC este o tehnologie de comunicarea fără fir pe rază scurtă între diferite dispozitive, cum
ar fi telefoanele mobile şi etichetele IC, etc. Comunicarea de date se realizează cu o simplă
atingere a dispozitivelor într-un anumit punct.
NFC (Near Field Communication) este un standard internaţional pentru tehnologia de
comunicare fără fir pe rază scurtă.
Android/iPhone care nu acceptă NFC
2 Asiguraţi-vă că camera este în modul de înregistrare de imagini (pagina 51).
Cuprins
1 Selectaţi [SETUP] t [CONFG] t [Wi-Fi] t [ON] pe cameră (pagina 32).
MOVIE: Modul film
PHOTO: Modul fotografie
INTVL: Modul de înregistrare de fotografii la anumite intervale
Căutarea
funcţiilor
Android
1 Porniţi PlayMemories Mobile.
Căutarea
setărilor
2 Selectaţi numele SSID, imprimat pe eticheta
ataşată la Ghidul de utilizare.
Index
3 Introduceţi parola imprimată pe eticheta ataşată
la Ghidul de utilizare (Doar prima dată).
58RO
Continuare r
iPhone/iPad
1 Selectaţi [Settings] pe telefonul inteligent,
selectaţi [Wi-Fi] şi numele SSID al camerei.
Căutarea
setărilor
4 Reveniţi la ecranul de pornire şi porniţi
PlayMemories Mobile.
Căutarea
funcţiilor
3 Confirmaţi conexiunea la SSID, imprimat pe
eticheta ataşată la Ghidul de utilizare.
Cuprins
2 Introduceţi parola imprimată pe eticheta ataşată
la Ghidul de utilizare (Doar prima dată).
Index
59RO
Exemplu de afişaj pe ecranul telefonului inteligent
Porniţi/opriţi înregistrarea
Setările modului de înregistrare
de imagini
•
[MOVIE]
•
[PHOTO]/[INTVL]
Cuprins
Caracteristicile funcţiei
de telecomandă Wi-Fi
• Pentru a verifica câmpul de
vizualizare înainte şi în timpul
înregistrării
• Pentru a monitoriza imaginile
în timpul înregistrării
Diverse setări
• [SHARE]
• [VMODE]
• [STEDY]
Note
Căutarea
funcţiilor
• Nu puteţi conecta un telefon inteligent la două sau mai multe camere în acelaşi timp.
• În funcţie de interferenţele electrice locale sau de funcţiile telefonului inteligent, este posibil ca imaginile
de vizualizare în timp real să nu fie afişate uniform.
Căutarea
setărilor
Index
60RO
Continuare r
Conectare cu Live-View Remote
Cu Live-View Remote (RM-LVR1), puteţi opera camera, de exemplu puteţi verifica unghiul de
câmp sau puteţi porni/opri înregistrarea pe ecranul Live-View Remote, în timp ce camera este
poziţionată pe cap sau la distanţă. Puteţi conecta şi opera mai multe camere cu Live-View
Remote.
Note
Conectarea Live-View Remote la cameră
1 Porniţi alimentarea Live-View Remote.
Cuprins
• Actualizaţi Live-View Remote la ultima versiune firmware înainte de utilizare. Pentru detalii, accesaţi
site-ul Web de mai jos.
www.sony.net/SonyInfo/Support/
Pentru detalii cu privire la funcţionare, consultaţi ghidul de utilizare Live-View Remote.
2 Selectaţi [SETUP] t [CONFG] t [Wi-Fi] t [ON] pe cameră (pagina 32).
4 Când apare [ACPT?] pe panoul de afişaj al camerei, apăsaţi butonul ENTER de
pe cameră.
Căutarea
funcţiilor
3 Selectaţi numele SSID al camerei pe Live-View Remote.
Conectarea Live-View Remote la două sau mai multe
camere
Căutarea
setărilor
Puteţi conecta cel mult cinci camere la Live-View Remote şi puteţi opera toate camerele
simultan. Această funcţie este utilă atunci când înregistraţi din mai multe unghiuri.
Index
1 Porniţi alimentarea Live-View Remote.
Pentru detalii cu privire la funcţionare, consultaţi ghidul de utilizare Live-View Remote.
2 Selectaţi [SETUP] t [CONFG] t [Wi-Fi] t [MULTI] şi selectaţi setarea de pe
cameră.
Selectaţi [NEW] atunci când conectaţi camera la Live-View Remote pentru prima dată şi
selectaţi [CRRNT] pentru cea de-a doua sau conectările ulterioare (pagina 32).
61RO
3 Când apare [AWAIT] pe panoul de afişaj al camerei, înregistraţi camera
pe Live-View Remote.
După finalizarea conectării, pe panoul de afişaj al camerei apare [DONE].
Conectaţi fiecare cameră efectuând paşii 2 şi 3.
Note
• Nu puteţi copia imaginile înregistrate de pe cameră pe Live-View Remote.
• Metoda WPS este folosită pentru conectarea Live-View Remote la mai multe camere. Dacă există un alt
dispozitiv care utilizează metoda WPS în apropierea camerelor, este posibil ca înregistrarea să nu
reuşească. Dacă înregistrarea nu reuşeşte, reluaţi toţi paşii pentru reconectare.
Cuprins
zPentru a afişa cu uşurinţă meniul [Wi-Fi]
Apăsaţi simultan butonul PREV şi NEXT atunci când camera este în
modul de înregistrare de imagini. Această operaţie este utilă atunci
când operaţi mai multe camere.
Butonul NEXT
Căutarea
funcţiilor
Butonul PREV
zModul de vizualizare a imaginilor înregistrate cu mai multe
camere
Căutarea
setărilor
Puteţi efectua editarea mai multor vizualizări pentru a afişa filmele înregistrate cu mai mule
camere pe un singur ecran, cu ajutorul aplicaţiei PlayMemories Home.
Note
Index
• Camera trebuie conectată la un telefon inteligent sau la Live-View Remote doar prin Wi-Fi şi nu prin alte
puncte de acces Wi-Fi. În cazul în care conectaţi camera la un alt punct de acces Wi-Fi, vă asumaţi
riscurile aferente deoarece camera este expusă astfel la acces neautorizat şi conţinutul comunicat poate fi
interceptat.
62RO
Funcţii utile pentru conectarea
camerei la computer
PlayMemories Home vă permite să importaţi filme şi imagini statice pe computer pentru a le
folosi în diferite moduri.
Vizitaţi următorul URL pentru instalarea software-ului.
www.sony.net/pm/
Redare
Editare
Afişează filme cu
informaţii de urmărire şi
viteza de mişcare.
Cuprins
Importul de imagini
Căutarea
funcţiilor
Pentru a verifica mediul computerului
Pentru informaţii despre mediul computerului legate de software, consultaţi site-ul Web
următor.
www.sony.net/pcenv/
Căutarea
setărilor
• Folosiţi cablul micro USB (furnizat) atunci când conectaţi camera la computer.
• Funcţiile PlayMemories Home care pot fi folosite sunt diferite pentru Windows şi Mac.
• Pentru detalii cu privire la alte aplicaţii, accesaţi următorul URL.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Pentru modul de utilizare a aplicaţiei PlayMemories Home
Index
Consultaţi secţiunea de ajutor din PlayMemories Home.
63RO
Pregătirea unui computer
Instalarea PlayMemories Home
1 Porniţi computerul.
• Faceţi log on ca Administrator.
• Închideţi toate aplicaţiile care rulează pe computer înainte de a instala software-ul.
2 Accesaţi următorul URL pe un browser de Internet de pe computer şi instalaţi
PlayMemories Home.
Cuprins
www.sony.net/pm/
• Pentru mai multe informaţii referitoare la instalare, consultaţi pagina de asistenţă
PlayMemories Home.
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• După finalizarea instalării, PlayMemories Home porneşte.
3 Conectaţi camera la computer cu ajutorul
cablului micro USB furnizat.
Note
2 Către terminalul
Multi/Micro USB
1 Către mufa USB
Căutarea
setărilor
• Nu deconectaţi cablul micro USB (furnizat) de la cameră
dacă indicatorul de operare sau accesare a camerei este
afişat pe ecranul computerului. Acest lucru poate provoca
o deteriorarea datelor.
• Pentru a deconecta computerul de la cameră, faceţi clic pe
de pe bara de activităţi, apoi faceţi clic pe
(pictograma de deconectare). Dacă utilizaţi Windows Vista, faceţi clic pe
de pe bara de activităţi.
Căutarea
funcţiilor
• În PlayMemories Home pot fi adăugate funcţii noi.
Chiar dacă PlayMemories Home este deja instalată pe
computer, conectaţi camera la computer.
Index
64RO
Continuare r
Pentru a şterge conexiunea USB
Windows 7/Windows 8
1 Faceţi clic pe
de pe bara de activităţi.
2 Faceţi clic pe pictograma de deconectare din meniul
Personalizare.
3 Faceţi clic pe dispozitivul care trebuie eliminat.
Pictograma de deconectare
• Deconectarea cablului micro USB (furnizat).
• Oprirea camerei.
Cuprins
Windows Vista
Urmaţi procedura de la pasul 1 la pasul 3 de mai jos înainte de:
1 Faceţi dublu clic pe pictograma de deconectare de pe bara de activităţi.
2 Faceţi clic pe
(Dispozitiv USB de stocare în masă) t [Stop].
Note
Căutarea
setărilor
• Nu formataţi cardul de memorie al camerei pe computer. În caz contrar, camera nu va funcţiona corect.
• Atunci când accesaţi camera de pe computer, folosiţi PlayMemories Home. Nu modificaţi direct fişierele
sau folderele de pe cameră cu ajutorul computerului. Fişierele imagine pot fi deteriorate sau este posibil
să nu mai poată fi redate.
• Funcţionarea nu este garantată în cazul în care operaţi datele de pe cardul de memorie al camerei prin
intermediul computerului.
• Folosiţi PlayMemories Home atunci când importaţi filme lungi sau imagini editate de pe cameră pe
computer. Dacă folosiţi un alt software, este posibil ca imaginile să nu fie importate corect.
• Trageţi şi plasaţi pictograma unităţii peste pictograma „Trash” atunci când folosiţi un computer Mac şi
camera este deconectată de la computer.
Căutarea
funcţiilor
3 Confirmaţi dispozitivul în fereastra de confirmare, apoi faceţi clic pe [OK].
Index
65RO
Depanare
Dacă întâmpinaţi probleme legate de cameră, încercaţi următoarele soluţii.
1 Verificaţi elementele de la pagina 67 la pagina 71.
2 Opriţi şi reporniţi alimentarea.
Cuprins
3 Consultaţi distribuitorul Sony sau atelierul de service Sony
autorizat local.
Căutarea
funcţiilor
Căutarea
setărilor
Index
66RO
Continuare r
Acumulator şi alimentare
Camera nu porneşte.
• Montaţi un acumulator încărcat.
• Asiguraţi-vă că acumulatorul este introdus corect (pagina 13).
Alimentarea se opreşte brusc.
Cuprins
• În funcţie de temperatura camerei şi a bateriei, alimentarea poate fi întreruptă automat pentru
a proteja camera. În acest caz, înainte de întreruperea alimentării se va afişa un mesaj pe panoul
de afişaj.
• Dacă nu folosiţi camera o anumită perioadă de timp iar alimentarea este pornită, camera se opreşte
automat pentru a preveni descărcarea acumulatorului. Porniţi din nou camera.
• Dacă aţi selectat [OFF] pentru funcţia de oprire automată, alimentarea nu este întreruptă automat.
Durata de viaţă a bateriei este scurtă.
Căutarea
funcţiilor
• Folosiţi camera într-un mediu cu temperaturi extreme sau aţi încărcat insuficient bateria. Aceasta nu
reprezintă o defecţiune.
• Dacă nu aţi folosit camera o perioadă prelungită, eficienţa bateriei se va ameliora în urma încărcării şi
descărcării repetate.
• Atunci când durata de viaţă utilă a bateriei se înjumătăţeşte, chiar şi după încărcarea completă
a acumulatorului, trebuie să înlocuiţi acumulatorul. Consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Camera nu se încarcă.
Căutarea
setărilor
• Opriţi camera şi stabiliţi conexiunea USB.
• Deconectaţi şi reconectaţi cablul micro USB (furnizat).
• Folosiţi cablul micro USB (furnizat).
• Încărcaţi acumulatorul la o temperatură ambientală între 10 °C şi 30 °C.
• Porniţi computerul şi conectaţi camera.
• Scoateţi computerul din starea repaus sau hibernare.
• Conectaţi camera direct la un computer cu ajutorul cablului micro USB (furnizat).
• Conectaţi camera la computer cu ajutorul sistemului de operare acceptat de cameră.
Capacitatea restantă indicată este incorectă.
Index
• Acest fenomen apare atunci când folosiţi camera într-un mediu cu temperaturi extreme.
• A intervenit o discrepanţă între indicatorul de capacitate restantă şi capacitatea restantă reală
a bateriei. Descărcaţi complet acumulatorul o dată, după care încărcaţi-l pentru o indicare corectă.
• Încărcaţi din nou acumulatorul complet. Dacă problema persistă, acumulatorul este uzat. Înlocuiţi
acumulatorul cu unul nou.
Card de memorie
Nu se pot realiza operaţii cu ajutorul cardului de memorie.
• Dacă folosiţi un card de memorie formatat pe computer, formataţi-l din nou pe cameră (pagina 43).
Înregistrarea de imagini
Nu se pot înregistra imagini.
• Verificaţi capacitatea liberă a cardului de memorie.
67RO
Continuare r
Nu se pot introduce date despre imagini.
• Camera nu are o caracteristică de suprapunere a datelor peste imagini.
Vizualizarea imaginilor
Nu se pot reda imagini.
• Denumirea folderului/fişierului a fost modificată pe computer.
• Conectaţi un cablu micro HDMI (comercializat separat).
Cuprins
Imaginea nu apare pe ecranul televizorului.
• Verificaţi dacă conexiunea este corectă (pagina 53).
GPS
Camera nu recepţionează un semnal GPS.
Eroare gravă în informaţiile de localizare.
Căutarea
funcţiilor
• Setaţi jurnalul GPS la [ON].
• Camera poate să nu recepţioneze semnale radio de la sateliţii GPS din cauza obstacolelor.
• Pentru a triangula corect informaţiile de localizare, amplasaţi camera în spaţiu deschis şi reporniţi-o.
• Marja de eroare poate fi de până la mai multe sute de metri în funcţie de clădirile din jur, semnalele
GPS slabe etc.
• Setarea datei şi orei nu este configurată sau ora setată se modifică mult. Setaţi data şi ora corect.
• Termenul de valabilitate al datelor de asistenţă GPS a expirat. Actualizaţi datele de asistenţă GPS.
• Deoarece poziţiile sateliţilor GPS variază constant, determinarea locaţiei poate dura mai mult sau
receptorul poate să nu determine locaţia deloc, în funcţie de locul şi ora de utilizare a camerei.
• „GPS” este un sistem de determinare a locaţiei geografice prin triangularea semnalelor radio de la
sateliţii GPS. Evitaţi să folosiţi camera în locurile în care semnalele radio sunt blocate sau reflectate,
de exemplu în locuri umbrite, înconjurate de clădiri sau copaci etc. Folosiţi camera în medii cu
cerul liber.
Căutarea
setărilor
Triangularea durează chiar dacă sunt preluate datele de asistenţă GPS.
Index
Informaţiile de localizare nu au fost înregistrate.
• Folosiţi PlayMemories Home pentru a importa filme cu informaţiile de localizare GPS pe computer.
Computere
Computerul nu recunoaşte camera.
• Dacă nivelul bateriei este scăzut, încărcaţi camera.
• Porniţi camera şi conectaţi-o la computer.
• Folosiţi cablul micro USB (furnizat).
• Deconectaţi cablul micro USB (furnizat) de la computer şi de la cameră şi conectaţi-l din nou ferm.
• Deconectaţi toate echipamentele cu excepţia camerei, tastaturii şi mouse-ului de la conectorii USB
de pe computer.
• Conectaţi camera direct la computer fără a trece printr-un hub USB sau un alt dispozitiv.
68RO
Continuare r
Nu se pot importa imagini.
• Conectaţi camera şi computerul corect cu ajutorul unei conexiuni USB (pagina 64).
PlayMemories Home nu se poate instala.
• Verificaţi mediul computerului sau procedura de instalare necesară pentru instalarea
PlayMemories Home.
PlayMemories Home nu funcţionează corect.
• Părăsiţi PlayMemories Home şi reporniţi computerul.
• Consultaţi producătorul computerului sau al software-ului.
Cuprins
Nu se pot reda imagini pe computer.
Wi-Fi
Transferul unei imagini durează prea mult.
Căutarea
funcţiilor
• Cuptoarele cu microunde sau dispozitivele cu Bluetooth activat folosesc lungimea de undă 2,4 GHz şi
pot afecta comunicarea. Dacă există astfel de dispozitive în apropiere, îndepărtaţi camera de ele sau
opriţi dispozitivele.
Altele
Obiectivul se înceţoşează.
Camera se încălzeşte atunci când o folosiţi o perioadă îndelungată de timp.
• Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Căutarea
setărilor
• S-a format condens de la umezeală. Opriţi camera şi aşteptaţi în jur de o oră să se evapore umezeala.
Data sau ora este incorectă.
• Setaţi din nou data şi ora (pagina 18).
Index
69RO
Indicatoare şi mesaje de avertizare
Dacă apar următoarele mesaje, urmaţi instrucţiunile.
• Nivelul bateriei este scăzut. Încărcaţi imediat acumulatorul.
ERROR
• Opriţi şi reporniţi alimentarea.
• Temperatura camerei a crescut. Alimentarea se poate opri automat sau este posibil să nu mai puteţi
înregistra imagini. Depozitaţi camera într-un loc răcoros până când temperatura scade.
• Dacă înregistraţi imagini o perioadă prelungită, temperatura camerei creşte. În acest caz, opriţi
înregistrarea de imagini.
Căutarea
funcţiilor
NoIMG
Cuprins
HEAT
• Cardul de memorie nu conţine imagini redabile.
LowPw
• Capacitatea restantă a bateriei este epuizată.
BATT
Căutarea
setărilor
• Capacitatea bateriei este insuficientă pentru funcţionare.
• Acumulatorul transmite un curent care depăşeşte curentul de descărcare maxim (dincolo de acest
nivel funcţionarea corectă a camerei nu poate fi garantată în eventualitatea în care se conectează un
microfon extern, etc.).
• La pornirea camerei, se detectează un acumulator diferit.
• Se detectează deteriorarea acumulatorului.
FULL
Index
• Capacitatea restantă a cardului de memorie este insuficientă pentru înregistrare.
MAX
• S-a atins numărul maxim de fişiere care pot fi înregistrate.
MEDIA
• Cardul de memorie nu este introdus corect.
• Cardul de memorie este deteriorat.
• Formatul cardului de memorie nu este compatibil cu această cameră.
• Cardul de memorie nu acceptă înregistrarea de filme XAVC S (pagina 17).
NoCRD
• Nu este introdus niciun card de memorie.
70RO
Continuare r
NoDSP
• Camera nu este conectată la televizor în momentul pornirii redării.
PLANE
• Dacă modul avion este setat la [ON], nu puteţi folosi GPS şi Wi-Fi (pagina 36).
Cuprins
Căutarea
funcţiilor
Căutarea
setărilor
Index
71RO
Durata disponibilă de înregistrare
Durata estimată de înregistrare şi redare pentru
fiecare acumulator
Durata de înregistrare
Timpul aproximativ disponibil atunci când se foloseşte un acumulator încărcat complet.
(Unităţi: minute)
Durata de înregistrare continuă
HQ
VGA
120 (130)
140 (150)
Durata de înregistrare tipică
HQ
VGA
60 (65)
85 (90)
Durata de redare
Timpul aproximativ disponibil atunci când se foloseşte un acumulator încărcat complet.
Durata aproximativă atunci când imaginile sunt redate pe un televizor conectat cu ajutorul unui
cablu micro HDMI (comercializat separat).
Căutarea
funcţiilor
• Timpii măsuraţi în cazul utilizării camerei la 25 °C. Este recomandat să folosiţi camera la temperaturi
între 10 °C şi 30 °C.
• Durata de înregistrare şi de redare va fi mai scurtă dacă folosiţi camera la temperaturi scăzute.
• Durata de înregistrare şi de redare poate fi mai scurtă, în funcţie de condiţiile de înregistrare.
• () indică durata de înregistrate dacă funcţia de telecomandă Wi-Fi este setată la [OFF].
Cuprins
Acumulator
Calitate imagine
NP-BX1 (furnizat)
(Unităţi: minute)
Durata de redare
HQ
205
Căutarea
setărilor
Acumulator
Calitate imagine
NP-BX1 (furnizat)
VGA
210
Durata estimată de înregistrare a filmelor
MP4 Medie
(Unităţi: minute)
8 GB
35
35
60
40
160
295
Index
Calitatea imaginii
PS
HS120/HS100/HS240/HS200
HQ
SSLOW
STD
VGA
16 GB
32 GB
64 GB
80
160
320
80
160
320
125
250
505
80
165
335
320
650
1305
595
1200
2410
XAVC S Medie
(Unităţi: minute)
Rată de cadre
60p/50p/30p/25p/24p
64 GB
155
• În cazul setării [SSLOW], numărul de mai sus indică durata disponibilă de înregistrare de imagini şi
diferă de durata de redare reală.
• Dacă se foloseşte un card de memorie Sony.
72RO
Continuare r
Note
• Durata disponibilă de înregistrare poate varia în funcţie de condiţiile de înregistrare, de subiect şi de
setarea pentru calitatea imaginii (pagina 20).
• Timpul de filmare continuă este de aproximativ 13 ore.
În modul [SSLOW], este de aproximativ 3 ore.
Numărul estimat de fotografii care pot fi înregistrate
(unitate: imagine)
2M (Înregistrare de
fotografii la anumite
intervale) (16:9)
13,5M (Imagini statice)
16 GB
32 GB
64 GB
7700
15500
31000
40000
1450
3000
6000
12000
Căutarea
funcţiilor
• Dacă se foloseşte un card de memorie Sony.
• Numărul de fotografii care pot fi înregistrate pe cardul de memorie afişat se referă la dimensiunea
maximă a imaginilor realizate cu această cameră. Numărul real de fotografii care pot fi înregistrate este
afişat pe ecranul LCD în timpul filmării.
• Numărul de fotografii care pot fi înregistrate pe cardul de memorie poate varia în funcţie de condiţiile
de înregistrare.
Cuprins
8 GB
Căutarea
setărilor
Index
73RO
Acumulator
Cu privire la încărcarea acumulatorului
Utilizarea acumulatorul în mod eficient
Modul de depozitare a acumulatorului
Index
• Dacă acumulatorul se descarcă foarte repede chiar dacă nivelul indicatorului de capacitate restantă este
mare, reîncărcaţi complet acumulatorul. Capacitatea restantă a bateriei va fi afişată corect. Reţineţi că este
posibil ca nivelul să nu fie afişat corect în următoarele situaţii:
– Utilizarea camerei o perioadă îndelungată de timp la temperaturi ridicate
– Depozitarea camerei cu acumulatorul complet încărcat
– Utilizarea unui acumulator foarte uzat
Căutarea
setărilor
Despre verificarea capacităţii restante a bateriei
Căutarea
funcţiilor
• Performanţa acumulatorului scade în medii cu temperaturi scăzute (sub 10 °C). În consecinţă, în mediile
cu temperaturi joase, durata de funcţionare a acumulatorul este mai scurtă. Pentru a beneficia de
o perioadă mai îndelungată de utilizare a acumulatorului, vă recomandăm următoarele: Puneţi
acumulatorul în buzunar aproape de corp pentru a-l încălzi şi introduceţi-l în cameră chiar înainte
de a începe filmarea.
• Acumulatorul se va descărca rapid dacă folosiţi frecvent funcţiile de redare, derulare rapidă înainte şi
înapoi.
• Opriţi camera de fiecare dată când nu o folosiţi pentru înregistrare sau redare. Acumulatorul se descarcă
în cazul filmării în modul standby.
• Vă recomandăm să aveţi la îndemână acumulatori de rezervă care să acopere de două sau trei ori timpul
preconizat de filmare şi, să efectuaţi filmări de probă înainte de a realiza înregistrările reale.
• Este posibil să nu puteţi porni camera sau acumulatorul poate fi încărcat ineficient dacă secţiunea cu
terminal a acumulatorului este murdară. În acest caz, ştergeţi uşor urmele de praf cu o pânză moale
pentru a curăţa acumulatorul.
• Nu expuneţi acumulatorul la apă. Acumulatorul nu este rezistent la apă.
Cuprins
• Înainte de prima utilizare a camerei, acumulatorului trebuie încărcat.
• Este recomandat să încărcaţi acumulatorul la temperaturi ambientale între 10 °C şi 30 °C până când
lampa REC/acces/CHG (Încărcare) se stinge. Este posibil ca acumulatorul să nu se încarce eficient la
temperaturi care nu se încadrează în acest interval.
• Lampa REC/acces/CHG (Încărcare) poate clipi în următoarea situaţie:
– Acumulatorul nu este ataşat corect.
– Acumulatorul este deteriorat.
• Dacă temperatura acumulatorului este scăzută, detaşaţi acumulatorul şi aşezaţi-l într-un loc cu căldură.
• Dacă temperatura acumulatorului este ridicată, detaşaţi acumulatorul şi aşezaţi-l într-un loc răcoros.
• Descărcaţi complet acumulatorul înainte de depozitare şi depozitaţi-l într-un loc uscat şi răcoros. Pentru
a conserva funcţiile acumulatorului, încărcaţi complet acumulatorul şi apoi descărcaţi-l complet în
cameră cel puţin o dată pe an în timpul depozitării.
• Pentru a preveni pătarea terminalului, scurtcircuitarea, etc., nu uitaţi să folosiţi o pungă de plastic pentru
a feri unitatea de materialele metalice în timpul transportului sau depozitării.
Despre durata de viaţă a acumulatorului
• Durata de viaţă a acumulatorului este limitată. Capacitatea bateriei scade în timp şi în urma utilizării
repetate. În cazul în care durata de utilizare scade semnificativ între încărcări, probabil este timpul să
o înlocuiţi cu una nouă.
• Durata de viaţă a acumulatorului variază în funcţie de modul de folosire a acumulatorului.
74RO
Utilizarea camerei în străinătate
Despre sistemele de televizor color
Pentru a vizualiza imaginile captate cu camera pe un televizor, aveţi nevoie de un televizor
(sau monitor) prevăzut cu o mufă HDMI şi un cablu micro HDMI (comercializat separat).
Înainte de a înregistra imagini, nu uitaţi să setaţi [V.SYS] la sistemul de televiziune din ţara şi
regiunea în care veţi vizualiza înregistrările. În continuare, sunt prezentate ţările şi regiunile în
care puteţi vizualiza imagini [NTSC] sau [PAL].
Barbados, Bermude, Bolivia, Canada, Chile, Columbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador,
El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Japan, Mexic, Micronezia, Myanmar,
Nicaragua, Panama, Peru, Filipine, Puerto Rico, Republica Coreea, Saint Lucia, Samoa, Surinam,
Taiwan, Trinidad şi Tobago, Statele Unite ale Americii, Venezuela etc.
Australia, Austria, Argentina, Belgia, Bulgaria, Brazilia, China, Croaţia, Republica Cehă,
Danemarca, Finlanda, Franţa, Guyana Franceză, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungaria,
Indonezia, Iran, Irak, Italia, Kuweit, Malaiezia, Monaco, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia,
Paraguay, Polonia, Portugalia, România, Rusia, Singapore, Slovacia, Spania, Suedia, Elveţia,
Thailanda, Turcia, Ucraina, Marea Britanie, Uruguay, Vietnam etc.
Setarea zonei
Diferenţele de
fus orar
Setarea zonei
GMT
Lisabona, Londra
+10:00
Melbourne, Sydney
+01:00
Berlin, Paris
+11:00
Insulele Solomon
+02:00
Helsinki, Cairo, Istanbul
+12:00
+03:00
Nairobi
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
+03:30
Teheran
-11:00
Samoa
+04:00
Abu Dhabi, Baku, Moscova
-10:00
Hawaii
+04:30
Kabul
-9:00
Alaska
+05:00
Karachi, Islamabad
-8:00
Los Angeles, Tijuana
+05:30
Calcutta, New Delhi
-7:00
Denver, Arizona
+06:00
Almaty, Dhaka
-6:00
Chicago, Mexico City
+06:30
Yangon
-5:00
New York, Bogota
Santiago
+07:00
Bangkok, Jakarta
-4:00
+08:00
Hong Kong, Singapore, Beijing
-3:30
St.John’s
+09:00
Seul, Tokyo
-3:00
Brazilia, Montevideo
+09:30
Adelaide, Darwin
-2:00
Fernando de Noronha
-1:00
Insulele Azore, Capul Verde
Index
Diferenţele de
fus orar
Căutarea
setărilor
Diferenţa de fus orar
Căutarea
funcţiilor
Ţările şi regiunile în care puteţi vizualiza imaginile dacă [V.SYS]
este setat la [PAL].
Cuprins
Ţările şi regiunile în care puteţi vizualiza imaginile dacă [V.SYS]
este setat la [NTSC]
75RO
Măsuri de precauţie
Nu utilizaţi/depozitaţi camera în următoarele locaţii
Cuprins
• În medii cu temperaturi sau umezeală extreme
În locuri precum un vehicul parcat la loc neumbrit, corpul camerei se poate deforma iar acest lucru poate
provoca defecţiuni.
• Locurile expuse la lumina directă a soarelui sau din apropierea unui radiator nu sunt adecvate pentru
depozitare.
Corpul camerei se poate decolora sau deforma iar acest lucru poate provoca defecţiuni.
• În locuri cu vibraţii puternice
• În apropierea câmpurilor magnetice puternice
• În locuri cu nisip sau praf
Protejaţi camera împotriva infiltrărilor de nisip sau praf. Acestea pot provoca defectarea camerei,
în unele situaţii fără şanse de reparare.
Despre transport
Nu vă aşezaţi pe un scaun sau în alt loc în timp ce aveţi camera în buzunarul de la spate al pantalonilor sau
fustei deoarece camera se poate defecta sau deteriora.
• Ştergeţi suprafaţa obiectivului cu o pânză moale în următoarele situaţii:
– Dacă observaţi amprente pe suprafaţa obiectivului
– În locuri marcate de căldură sau umezeală
– Dacă obiectivul este expus la aer sărat, cum ar fi pe litoral
• Depozitaţi-l la loc bine ventilat, curat şi fără praf.
• Pentru a preveni formare de mucegai, curăţaţi periodic obiectivul conform indicaţiilor de mai sus.
Curăţaţi suprafaţa camerei cu o pânză moale umezită uşor cu apă şi apoi ștergeți suprafaţa cu o pânză
uscată. Nu folosiţi substanţele următoare deoarece acestea pot deteriora finisajul sau carcasa.
– Produse chimice cum ar fi diluantul, benzina, alcoolul, şerveţelele de unică folosinţă, substanţele
insectifuge, crema de protecţie solară sau insecticidul, etc.
– Nu atingeţi camera dacă aveţi mâinile acoperite cu vreuna dintre substanţele de mai sus.
– Evitaţi intrarea camerei în contact cu obiecte din cauciuc sau vinil pe perioade de timp îndelungate.
Camera este proiectată să fie utilizată la temperaturi între -10 °C şi 40 °C. Folosirea produsului în locuri
cu temperaturi extreme care depăşesc acest interval nu este recomandată.
Index
Cu privire la temperaturile de funcţionare
Căutarea
setărilor
Despre curăţare
Căutarea
funcţiilor
Îngrijirea şi depozitarea obiectivului
Despre condens şi umezeală
În cazul în care camera este adusă direct dintr-un loc cu temperatură scăzută în altul cu temperatură
ridicată, este posibil să se formeze condens în interiorul sau pe exteriorul camerei. Condensul poate provoca
defectarea camerei.
În cazul formării de condens
Opriţi camera şi aşteptaţi în jur de 1 oră să se evapore umezeala.
Notă cu privire la condens şi umezeală
Umezeala poate produce condens dacă aduceţi camera dintr-un loc cu temperatură scăzută într-un loc cu
temperatură ridicată (sau invers) sau dacă utilizaţi camera într-un mediu umed după cum se arată mai jos.
– Când aduceţi camera de pe pârtia de ski într-un loc încălzit.
– Când scoateţi camera dintr-un autovehicul sau o încăpere cu aer condiţionat într-un loc exterior cu
temperatură ridicată.
Continuare r
76RO
– Când folosiţi camera după baie sau duş.
– Când folosiţi camera într-un loc cu temperatură ridicată sau cu umezeală.
Modalitatea de evitare a condensului
Atunci când camera este adusă dintr-un loc cu temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată,
introduceţi camera într-o pungă de plastic şi închideţi-o ermetic. Îndepărtaţi punga atunci când
temperatura aerului din interiorul pungii de plastic este egală cu temperatura ambientală (după
aproximativ 1 oră).
Note cu privire la accesoriile opţionale
• Este posibil ca în anumite ţări/regiuni să nu fie disponibile accesoriile Sony originale.
Chiar dacă ştergeţi datele de pe cardul de memorie sau formataţi cardul de memorie cu ajutorul camerei sau
al unui computer, nu puteţi şterge în totalitate datele de pe cardul de memorie. Dacă împrumutaţi cardul de
memorie, este recomandat să ştergeţi în totalitate datele cu ajutorul unui software de ştergere de date de pe
computer. De asemenea, atunci când eliminaţi cardul de memorie, se recomandă să distrugeţi corpul în sine
al cardului de memorie.
• Dacă vă mutaţi într-un alt loc imediat după pornirea camerei, poate dura mai mult până când camera
începe triangularea, comparativ cu situaţia în care rămâneţi pe loc.
• Eroare provocată de poziţia sateliţilor GPS
Camera triangulează automat locaţia curentă atunci când recepţionează semnale radio de la 3 sau mai
mulţi sateliţi GPS. Marja de eroare permisă de sateliţii GPS este de aproximativ 10 m. În funcţie de
mediul ambiant, eroarea de triangulare poate fi mai mare. În acest caz, locaţia reală poate fi diferită de
locaţia de pe hartă conform informaţiilor GPS. Între timp, sateliţii GPS sunt controlaţi de Departamentul
de apărare al Statelor Unite şi gradul de precizie poate fi modificat intenţionat.
• Eroare în timpul procesului de triangulare
Camera obţine informaţiile de localizare periodic în timpul triangulării. Există un uşor decalaj de timp
între momentul obţinerii informaţiilor de localizare şi momentul înregistrării informaţiilor de localizare
pe o imagine, în consecinţă, locaţia de înregistrare reală poate fi diferită de locaţia exactă pe hartă
conform informaţiilor GPS.
Index
Cu privire la erorile de triangulare
Căutarea
setărilor
• Deoarece poziţiile sateliţilor GPS variază constant, determinarea locaţiei poate dura mai mult sau
receptorul poate să nu determine locaţia deloc, în funcţie de locul şi ora de utilizare a camerei.
• GPS este un sistem de determinare a poziţiei prin recepţia semnalelor de la sateliţi. Evitaţi să folosiţi
funcţia GPS de pe cameră în locurile în care semnalele radio sunt blocate sau reflectate, de exemplu în
locuri umbrite, înconjurate de clădiri sau copaci etc. Folosiţi camera în medii cu cerul liber.
• Este posibil să nu puteţi înregistra informaţiile de localizare în locurile sau situaţiile în care semnalele
radio de la sateliţii GPS nu ajung la cameră, după cum urmează.
– În tunele, în interior sau la umbra clădirilor.
– Între clădiri înalte sau pe străzi înguste înconjurate de clădiri.
– În subteran, în locuri înconjurate de copaci deşi, sub poduri ridicate sau în locuri în care sunt generate
câmpuri magnetice, de exemplu în apropierea cablurilor de înaltă tensiune.
– În apropierea dispozitivelor care generează semnale radio pe aceeaşi bandă de frecvenţă cu camera:
în apropierea telefoanelor mobile care folosesc banda 1,5 GHz etc.
• Dacă înregistraţi imagini cu jurnalul GPS setat la [ON] şi încărcaţi imaginile respective pe Internet,
locaţia de înregistrare poate fi vizibilă pentru terţi. Pentru a preveni acest lucru, setaţi jurnalul GPS
la [OFF] înainte de înregistrare.
Căutarea
funcţiilor
Cu privire la GPS
Cuprins
Notă cu privire la eliminarea/transferul cardului de memorie
Cu privire la restricţia de utilizare GPS
• Utilizaţi GPS în conformitate cu situaţia şi reglementările din ţările/regiunile în care folosiţi camera.
77RO
Specificaţii
Cameră
[Sistem]
Index
Standard corespunzător: IEEE 802.11b/g/n
Frecvenţă: 2,4 GHz
Protocoale de securitate acceptate: WPA-PSK/
WPA2-PSK
Metodă de configurare: WPS (Wi-Fi Protected
Setup)
Metodă de acces: Mod de infrastructură
NFC: Compatibil NFC Forum Type 3 Tag
Căutarea
setărilor
[LAN fără fir]
Căutarea
funcţiilor
[Conectoare de intrare şi ieşire]
Necesar de putere:
Acumulator reîncărcabil: 3,6 V (NP-BX1
(furnizat))
Terminal Multi/Micro USB: 5,0 V
Încărcare USB: 5,0 V CC, 500 mA/800 mA
Timp de încărcare:
Prin computer
NP-BX1 (furnizat): Aprox. 245 min
Prin AC-UD20 (comercializat separat)
NP-BX1 (furnizat): Aprox. 175 min
Consum de energie: 1,9 W (dacă dimensiunea
imaginii de film este [1920×1080/30p])
Temperatură de funcţionare: –10°C până la +40°C
Temperatură de depozitare: –20°C până la +60°C
Dimensiuni:
Aprox. 24,2 mm × 46,5 mm × 81,5 mm
(L/Î/A, cu excepţia părţilor proeminente)
Masă: Aprox. 67 g (doar camera)
Masă (în timpul utilizării):
Aprox. 92 g (inclusiv NP-BX1 (furnizat))
Microfon: Stereo
Difuzor: Monofonic
Acumulator reîncărcabil:
NP-BX1 (furnizat)
Tensiune la ieşire maximă: 4,2 V CC
Tensiune la ieşire: 3,6 V CC
Capacitate (minimă): 4,5 Wh (1 240 mAh)
Tip: Li-ion
Cuprins
Semnal video
NTSC color, standarde EIA
Specificaţie HDTV 1080/60i, 1080/60p
PAL color, standarde CCIR
Specificaţie HDTV 1080/50i, 1080/50p
Dispozitiv de imagine:
7,76 mm (tip 1/2.3)
Senzor Exmor R™ CMOS
Pixeli de înregistrare (16:9):
Mod de înregistrare de fotografii la anumite
intervale:
Echivalentul a max. 2 000 000 pixeli
Mod fotografie: Echivalentul a max.
13 500 000 pixeli
Brut: Aprox. 18 900 000 pixeli
Efectiv (film, 16:9):
Aprox. 13 500 000 pixeli
Efectiv (imagini statice, 16:9):
Aprox. 13 500 000 pixeli
Obiectiv: Obiectiv ZEISS Tessar
F2.8
f = 2,8 mm
După conversia în cameră statică 35 mm
Pentru filme: 17,1 mm (16:9)*
Controlul expunerii: Expunere automată
Format de fişier:
Imagini statice: compatibil JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.3, MPF Baseline) conform
Filme: MP4: MPEG-4 AVC/H.264,
XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG AAC (La înregistrarea
de filme MP4), LPCM (La înregistrarea de filme
XAVC S)
Suport de înregistrare:
La înregistrarea de filme MP4:
Suport Memory Stick Micro (Mark2)
Card microSD (Clasa 4 sau mai rapid)
La înregistrarea de filme XAVC S:
Card microSD (Clasa 10 sau mai rapid)
Iluminare minimă: 6 lx (lux)
* SteadyShot setat la [OFF]
[Alimentare, generală]
[Accesorii]
Adaptor de trepied
Dimensiuni:
Aprox. 23,0 mm × 14,0 mm × 48,7 mm
(W/H/D, cu excepţia părţilor proeminente)
Masă: Aprox. 12 g
Mufă HDMI OUT: Micro conector HDMI
Mufă USB: Terminal Multi/Micro USB*: micro-B/
USB2.0 Hi-Speed (stocare în masă)
* Acceptă dispozitive compatibile cu Micro USB.
Mufă microfon (stereo)
• Conexiunea USB este dedicată exclusiv pentru
ieşire.
(Pentru clienţii din Europa)
78RO
Continuare r
Cuprins
Căutarea
funcţiilor
Carcasă impermeabilă (SPK-AS2)
Dimensiuni:
Aprox. 35,5 mm × 62,0 mm × 96,0 mm
(L/Î/A, cu excepţia părţilor proeminente)
Masă: Aprox. 55 g
Rezistenţă la presiune: Puteţi înregistrate
imagini sub apă la o adâncime de 5 m timp
de 30 de minute continuu. *
*Cu camera introdusă.
Soclu adeziv (VCT-AM1)
Suport de ataşare
Dimensiuni:
Aprox. 43,5 mm × 14,0 mm × 58,5 mm
(L/Î/A, cu excepţia părţilor proeminente)
Masă: Aprox. 15 g
Soclu adeziv plat
Dimensiuni:
Aprox. 50,0 mm × 12,5 mm × 58,5 mm
(L/Î/A, cu excepţia părţilor proeminente)
Masă: Aprox. 14 g
Soclu adeziv curbat
Dimensiuni:
Aprox. 50,0 mm × 16,0 mm × 58,5 mm
(L/Î/A, cu excepţia părţilor proeminente)
Masă: Aprox. 16 g
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
Căutarea
setărilor
Index
79RO
Mărci comerciale
Index
Software-ul eligibil pentru următoarea Licenţă publică GNU (denumită în continuare „GPL”) sau Licenţă
publică minoră GNU (denumită în continuare „LGPL”) este integrat în cameră.
Prin prezenta vă informăm că aveţi dreptul să accesaţi, să modificaţi şi să redistribuiţi codul sursă pentru
aceste programe software în conformitate cu prevederile GPL/LGPL.
Codul sursă este pus la dispoziţie pe web. Pentru descărcare, accesaţi următorul URL: Când descărcaţi codul
sursă, selectaţi HDR-AS100V pentru modelul de cameră.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Ar fi de preferat să nu ne contactaţi în legătură cu conţinutul codului sursă.
Copiile licenţelor (în limba engleză) sunt stocate în memoria internă a camerei.
Stabiliţi o conexiune de stocare în masă între cameră şi computer şi, citiţi fişierele din folderul „LICENŢĂ”
din „PMHOME”.
Căutarea
setărilor
Cu privire la software-ul aplicat GNU GPL/LGPL
Căutarea
funcţiilor
• Bucuraţi-vă din plin de PlayStation 3 descărcând aplicaţia pentru PlayStation 3 din PlayStation Store
(dacă este disponibilă).
• Aplicaţia pentru PlayStation 3 necesită deschiderea unui cont la PlayStation Network şi descărcarea
aplicaţiei. Accesibilă în zonele în care este disponibil PlayStation Store.
În plus, numele de sisteme şi de produse utilizate în acest manual sunt, în general, mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale dezvoltatorilor sau producătorilor respectivi. Cu toate acestea, mărcile ™
sau ® pot să nu fie descrise în acest manual.
Cuprins
• Memory Stick şi
sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
• Termenii HDMI şi HDMI High-Definition Multimedia Interface şi sigla HDMI sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale
Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
• Mac este marcă comercială înregistrată Apple Inc. în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
• Intel, Pentium şi Intel Core sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în S.U.A. şi/sau în alte ţări.
• Adobe, sigla Adobe şi Adobe Acrobat sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
• Sigla microSDXC este marcă comercială a SD-3C, LLC.
• Marca N este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale
Americii şi în alte ţări.
• iPhone şi iPad sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
• iOS este marcă comercială înregistrată sau marcă comercială a Cisco Systems, Inc.
• Android şi Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc..
• Wi-Fi, sigla Wi-Fi şi Wi-Fi PROTECTED SET-UP sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
• „ ” şi „PlayStation” sunt mărci comerciale înregistrate ale Sony Computer Entertainment Inc.
80RO
Index
A
Î
A.OFF ............................................................................................ 38
Încărcare ...................................................................................... 14
Acumulator ................................................................................ 74
Înregistrare de fotografii la anumite intervale...... 25
Alimentare prin USB............................................................ 37
Înregistrarea de imagini
Filme ...................................................................................... 51
B
Imagini statice .................................................................. 51
BEEP............................................................................................... 39
J
Butonul ENTER (executare meniu)............................ 10
Jurnal GPS .................................................................................. 34
Butonul NEXT ......................................................................... 10
Butonul PREV .......................................................................... 10
L
Butonul REC ............................................................................. 51
Lampă REC/acces/CHG (Încărcare) .................... 14, 51
Cuprins
Bip .................................................................................................... 39
LANG ............................................................................................ 40
LAPSE ........................................................................................... 25
Cod temporal/Biţi utilizator ............................................ 28
Live-View Remote ................................................................. 61
COLOR ......................................................................................... 26
M
Comutator REC HOLD (blocare) ................................ 51
Mesaje de avertizare ............................................................. 70
CONFG ........................................................................................ 31
Modul avion .............................................................................. 36
Copiere ......................................................................................... 33
Modul de înregistrare de fotografii la anumite
intervale................................................................................ 51
D
Modul de setare a calităţii imaginii ............................. 20
DATE ............................................................................................. 18
MOVIE ......................................................................................... 51
Depanare ..................................................................................... 66
Mufă HDMI OUT ................................................................. 53
DST ................................................................................................. 19
Durata disponibilă de înregistrare pentru filme.. 72
Căutarea
setărilor
Comutare NTSC/PAL ......................................................... 41
Căutarea
funcţiilor
C
N
NFC ................................................................................................ 58
F
Formatare .................................................................................... 43
O
FORMT ........................................................................................ 43
Oprire automată ..................................................................... 38
G
P
GPS.................................................................................................. 34
PHOTO ........................................................................................ 51
Index
FLIP ................................................................................................ 23
Numărul de fotografii care pot fi înregistrate....... 73
PLANE .......................................................................................... 36
I
PLAY.............................................................................................. 53
Identificarea componentelor ........................................... 11
PRO ................................................................................................ 27
INTVL ........................................................................................... 51
IR-RC ............................................................................................. 30
R
Răsturnare .................................................................................. 23
Reiniţializarea setărilor ....................................................... 42
RESET ........................................................................................... 42
81RO
Continuare r
S
Scenă .............................................................................................. 24
SCENE .......................................................................................... 24
Setarea culorilor ...................................................................... 26
Setarea datei şi orei ................................................................ 18
Setarea limbii............................................................................. 40
Setarea orei de vară ............................................................... 19
Setări................................................................................................. 9
Setări de configurare ............................................................ 31
SteadyShot .................................................................................. 22
T
Cuprins
STEDY .......................................................................................... 22
TC/UB ........................................................................................... 28
Telecomandă IR ...................................................................... 30
Telecomandă Wi-Fi .............................................................. 32
Terminal Multi/Micro USB ............................................. 64
U
Căutarea
funcţiilor
Telefon inteligent ............................................................. 55, 57
USB ................................................................................................. 14
USBPw .......................................................................................... 37
V.SYS ............................................................................................. 41
Vizualizare
Filme....................................................................................... 53
Căutarea
setărilor
V
Imagini statice .................................................................. 53
VMODE ....................................................................................... 20
W
X
Index
Wi-Fi .............................................................................................. 57
XAVC S ........................................................................................ 27
82RO
Download PDF

advertising