Sony | BDV-NF720 | Sony BDV-NF720 Sistem Home Cinema cu Blu-ray Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Sistem Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre
RO
Începeţi aici
Ghid de pornire rapidă
BDV-NF620
BDV-NF720
BDV-NF720
BDV-NF620
1
Conţinutul cutiei/Configurarea difuzoarelor
BDV-NF720




2
Conectarea televizorului
BDV-NF620




3
Conectarea altor dispozitive
4
Configurarea simplă de pe ecran
5
Redarea unui disc şi utilizarea altor funcţii

Unitate principală

Difuzoare frontale

Subwoofer
Conţinutul cutiei
Cabluri difuzoare (2)
Suporturi difuzoare (2)
Şuruburi (2)
Capace pentru şuruburi (2)
Suport
Capac cablu
Şuruburi pentru suport (3)
Telecomandă
Baterii R6 (mărime AA) (2)
Antenă cu fir pentru FM (aeriană)
sau
Doc pentru iPod/iPhone
Cablu video
Cablu USB
(TDM-iP30)
03
1
Începeţi prin a poziţiona
difuzoarele conform etichetelor
de pe panoul din spate.
SUBWOOFER
04
FRONT L
FRONT R
Unitate principală
Puteţi instala unitatea principală
într-o poziţie mai ridicată prin
ataşarea suportului. Introduceţi
pinii suportului în găurile din
partea de dedesubt a unităţii.
Apoi, fixaţi suportul cu
şuruburile.
05
1
06
Apoi, conectaţi difuzoarele la
unitatea principală.
Pentru asamblarea difuzoarelor,
consultaţi „Ghidul de instalare
a difuzoarelor” furnizat.
2
Pentru a vă bucura de imagine
şi sunet de înaltă calitate,
realizaţi conexiunea cu ajutorul
unui cablu HDMI de mare viteză
 (nefurnizat).
Dacă televizorul dumneavoastră
nu este prevăzut cu o mufă HDMI
ARC, aveţi nevoie şi de un cablu
optic digital  (nefurnizat)
pentru a asculta sunetul de
la televizor prin difuzoarele
sistemului.


07
3
Pentru a conecta set-top boxul,
consola de jocuri sau receptorul de
satelit digital, efectuaţi conexiunea
cu un cablu HDMI .
Pentru radio FM, conectaţi
antena cu fir (aeriană) furnizată
şi extindeţi-o pentru a obţine cea
mai bună recepţie. 
De asemenea, puteţi conecta
dispozitivul iPod sau iPhone
la sistem şi la televizor, prin
intermediul docului furnizat. 


08
sau

Vă puteţi conecta la Internet şi
la serviciile reţelei de domiciliu
printr-o reţea LAN fără fir sau
printr-un cablu LAN (nefurnizat).
În cazul produsului BDV-NF720,
este disponibilă funcţia Wi-Fi
încorporată.
La BDV-NF620, funcţia Wi-Fi
este disponibilă dacă utilizaţi
adaptorul USB pentru reţele
LAN fără fir opţional.
Setările de reţea se găsesc în
meniul de pornire (pagina 13).
Pentru mai multe detalii, accesaţi:
http://support.sony-europe.com/
La un ruter de bandă largă
09
3
10
Acum ataşaţi capacul cablului,
apoi conectaţi cablul de
alimentare CA (de la reţea)
la o priză de perete (reţea).
4
Apăsaţi / pentru a porni
sistemul. Pe afişajul panoului
frontal va apărea „SETUP”
(„CONFIGURARE”).
Pentru a pregăti sistemul de
utilizare, parcurgeţi ecranul Easy
Initial Settings (Setări iniţiale
rapide) cu ajutorul telecomenzii
furnizate. Această procedură ar
trebui să dureze numai câteva
minute.
După ce apare pe ecran [Easy
Initial Settings are complete.]
(Setările iniţiale rapide sunt
finalizate.), selectaţi [Finish]
(Terminare), iar sistemul este
gata de utilizare.
Dacă nu este afişat ecranul de
configurare, selectaţi intrarea
AV corectă din televizor.
/
///,
11
5
Pentru a reda un disc, introduceţi
unul în fanta pentru disc, cu
partea cu etichetă orientată spre
în faţă. Pentru a-l scoate, apăsaţi
. Indicatorul LINK/STANDBY
de pe amplificatorul surround
se face verde.
Dacă redarea nu porneşte
automat, selectaţi în categoria
[Video], [Music] (Muzică) sau
[Photo] (Foto) şi apăsaţi .

Distracţie plăcută!

12
Pentru a accesa mai multe caracteristici,
apăsaţi pe HOME.
Exemple:
 Ascultaţi radio prin difuzoarele sistemului
 Presetaţi posturi radio
 Accesaţi conţinut de pe Internet
 Redaţi dispozitivul iPod sau iPhone prin
difuzoarele sistemului









Puteţi efectua setări de reţea
prin intermediul acestui
meniu, atunci când unitatea
principală este conectată la
un ruter de bandă largă.
HOME
13
5
Presetarea posturilor de radio
1 Apăsaţi repetat pe FUNCTION,
până când pe afişajul panoului
frontal apare „FM”.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat
TUNING +/– până când începe
scanarea automată.
3 Apăsaţi OPTIONS.
4 Apăsaţi / pentru a selecta
[Preset Memory] (Memorie
presetare), apoi apăsaţi .
5 Apăsaţi / pentru a selecta
numărul de presetare dorit,
apoi apăsaţi .
FUNCTION
///,
6 Pentru a memora alte posturi,
repetaţi Paşii de la 2 la 5.
OPTIONS
Selectarea unui post presetat
1 Apăsaţi repetat pe FUNCTION,
până când pe afişajul panoului
frontal apare „FM”.
2 Apăsaţi în mod repetat PRESET
+/– pentru a selecta postul
presetat.
14
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinaţi una dintre
următoarele dificultăţi, utilizaţi acest ghid de depanare pentru
a încerca să remediaţi problema înainte de a apela la reparaţii.
De asemenea, consultaţi Instrucţiunile de operare de pe
următorul site Web:
http://support.sony-europe.com/
Alimentarea nu porneşte.
 Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare CA
(de la reţea) la priza de perete (reţea).
Sistemul nu funcţionează normal.
 Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) de la priza de
perete şi reconectaţi-l după câteva minute.
Sistemul nu scoate sunetul programului TV atunci când este
conectat la un receiver.
 Verificaţi conexiunile.
 Selectaţi intrarea corectă a sistemului la care este conectat
receiverul.
Un disc nu este redat.
 Codul de regiune al discului nu se potriveşte cu cel al
sistemului.
 Umezeala a produs condens pe lentilele din interiorul unităţii
principale. Scoateţi discul şi lăsaţi unitatea principală pornită
timp de aproximativ o jumătate de oră.
 Discul nu este finalizat corect.
Reducerea consumului de putere la mai puţin
de 0,3 W în modul Standby
Apăsaţi HOME şi apoi apăsaţi /// pentru a selecta [Setup]
(Configurare) în [System Settings] (Setări sistem). Asiguraţi-vă
că sunt efectuate setările următoare:
 [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din [HDMI Settings]
(SetăriHDMI) este setat la [Off ] (Dezactivat).
 [Quick Start Mode] (Modul Pornire rapidă) este setat la [Off ]
(Dezactivat).
15
Acest ghid de pornire rapidă economiseşte hârtie
Pentru a conserva resursele naturale, Sony a redus drastic utilizarea hârtiei şi nu mai include manuale
imprimate complete. Totuşi, instrucţiunile de utilizare complete şi multe altele pot fi găsite online:
http://support.sony-europe.com/
4-418-172-11(1) (RO)
2012 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising