Sony BDV-E290, BDV-E190, BDV-E690, BDV-E490 Quick Start Guide and Installation

Sony BDV-E290, BDV-E190, BDV-E690, BDV-E490 Quick Start Guide and Installation
Sistem Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre
RO
Începeţi aici
Ghid de pornire rapidă
BDV-E690
BDV-E490
BDV-E290
BDV-E190
BDV-E690
BDV-E490
BDV-E290
BDV-E190
1
Conţinutul cutiei/Configurarea difuzoarelor
BDV-E690





2
Conectarea televizorului


BDV-E490


3
Conectarea altor dispozitive




4
Configurarea simplă de pe ecran
5
Redarea unui disc şi utilizarea altor funcţii
BDV-E290



 

BDV-E190




 

Unitate principală

Difuzoare frontale

Difuzoare surround

Difuzor central

Subwoofer
Telecomandă
Conţinutul cutiei
Capace pentru partea de
dedesubt a difuzoarelor
(BDV-E690 (4)/BDV-E490 (2))
Suport picioare difuzoare
(BDV-E190 (2))
Şuruburi (cu şaibă)
(BDV-E690 (4)/BDV-E490 (2))
Şuruburi (fără şaibă)
(BDV-E690 (12)/BDV-E490 (6))
Baterii R6 (mărime AA) (2)
Antenă cu fir pentru FM (aeriană)
Doc pentru iPod/iPhone
(BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)
Cablu video
sau
(TDM-iP30)
Cablu USB
(BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)
03
1
Începeţi prin a poziţiona
difuzoarele conform etichetelor
de pe panoul din spate.
SUBWOOFER
FRONT L
FRONT R
CENTER
Unitate principală
SUR L
04
SUR R
Apoi, conectaţi difuzoarele la
unitatea principală.
În cazul lui BDV-E690/BDV-E490,
pentru asamblarea difuzoarelor,
consultaţi „Ghidul de instalare
a difuzoarelor” furnizat.
05
2
Pentru a vă bucura de imagine şi
sunet de înaltă calitate, realizaţi
conexiunea cu ajutorul unui
cablu HDMI de mare viteză 
(nefurnizat).
Dacă televizorul dumneavoastră
nu este prevăzut cu o mufă HDMI
ARC, aveţi nevoie şi de un cablu
optic digital  (nefurnizat)
pentru a asculta sunetul de
la televizor prin difuzoarele
sistemului.


06
3
Pentru a conecta receiverul,
consola de jocuri sau receptorul
de satelit digital, realizaţi
conexiunea audio la unitatea
principală printr-un cablu
optic digital  (nefurnizat).
Independent, realizaţi o conexiune
video către televizor.
Pentru radio FM, conectaţi
antena cu fir (aeriană) furnizată şi
extindeţi-o pentru a obţine cea
mai bună recepţie. 
De asemenea, puteţi conecta
dispozitivul iPod sau iPhone
la sistem şi la televizor, prin
intermediul docului furnizat 
(numai BDV-E690/BDV-E490/
BDV-E290).


sau

07
3
Vă puteţi conecta la Internet şi
la serviciile reţelei de domiciliu
printr-un cablu LAN (nefurnizat).
Dacă utilizaţi adaptorul LAN fără
fir USB opţional, este disponibilă
funcţia Wi-Fi.
Setările de reţea pot fi găsite în
meniul de pornire (pagina 12).
Pentru mai multe detalii, accesaţi:
http://support.sony-europe.com/
La un ruter de bandă largă
08
Conectaţi cablul de alimentare
CA (de la reţea) la o priză de
perete (reţea).
09
4
Apăsaţi / pentru a porni
sistemul. Pe afişajul panoului
frontal va apărea „SETUP”
(„CONFIGURARE”).
Pentru a pregăti sistemul de
utilizare, parcurgeţi setările
iniţiale rapide de pe ecran cu
ajutorul telecomenzii furnizate.
Această procedură ar trebui să
dureze numai câteva minute.
Dacă nu este afişat ecranul de
configurare, selectaţi intrarea
AV corectă din televizor.
/
///,
10
După ce apare pe ecran [Easy
Initial Settings are complete.]
(Setările iniţiale rapide sunt
finalizate.), selectaţi [Finish]
(Terminare), iar sistemul este
gata de utilizare.
5
Pentru a reda un disc, apăsaţi ,
apoi plasaţi-l pe tava discului.
Apăsaţi din nou  pentru
a închide tava discului.
Dacă redarea nu porneşte
automat, selectaţi în categoria
[Video], [Music] (Muzică) sau
[Photo] (Foto) şi apăsaţi .
Distracţie plăcută!


11
Pentru a accesa mai multe caracteristici,
apăsaţi pe HOME.
Exemple:
 Ascultaţi radio prin difuzoarele sistemului
 Presetaţi posturi radio
 Accesaţi conţinut de pe Internet
 Redaţi dispozitivul iPod sau iPhone prin
difuzoarele sistemului





Puteţi efectua setări de reţea
prin intermediul acestui
meniu, atunci când unitatea
principală este conectată la
un ruter de bandă largă.
12




HOME
Presetarea posturilor de radio
1 Apăsaţi repetat pe FUNCTION,
până când pe afişajul panoului
frontal apare „FM”.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat
TUNING +/– până când începe
scanarea automată.
3 Apăsaţi OPTIONS.
4 Apăsaţi / pentru a selecta
[Preset Memory] (Memorie
presetare), apoi apăsaţi .
FUNCTION
5 Apăsaţi / pentru a selecta
numărul de presetare dorit,
apoi apăsaţi .
///,
6 Pentru a memora alte posturi,
repetaţi Paşii de la 2 la 5.
OPTIONS
Selectarea unui post presetat
1 Apăsaţi repetat pe FUNCTION,
până când pe afişajul panoului
frontal apare „FM”.
2 Apăsaţi în mod repetat
PRESET +/– pentru a selecta
postul presetat.
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
13
Depanare
Dacă în timpul utilizării sistemului întâmpinaţi una dintre
următoarele dificultăţi, utilizaţi acest ghid de depanare pentru
a încerca să remediaţi problema înainte de a apela la reparaţii.
De asemenea, consultaţi Instrucţiunile de operare de pe
următorul site Web:
http://support.sony-europe.com/
Alimentarea nu porneşte.
 Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare CA
(de la reţea) la priza de perete (reţea).
Sistemul nu funcţionează normal.
 Deconectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea) de la priza
de perete şi reconectaţi-l după câteva minute.
Sistemul nu scoate sunetul programului TV atunci când este
conectat la un receiver.
 Verificaţi conexiunile.
 Selectaţi intrarea corectă a sistemului la care este conectat
receiverul.
Un disc nu este redat.
 Codul de regiune al discului nu se potriveşte cu cel
al sistemului.
 Umezeala a produs condens pe lentilele din interiorul unităţii
principale. Scoateţi discul şi lăsaţi unitatea principală pornită
timp de aproximativ o jumătate de oră.
 Discul nu este finalizat corect.
Reducerea consumului de putere la mai puţin
de 0,3 W în modul Standby
Apăsaţi HOME şi apoi apăsaţi /// pentru a selecta [Setup]
(Configurare) în [System Settings] (Setări sistem). Asiguraţi-vă că
sunt efectuate setările următoare:
 [Control for HDMI] (Comandă HDMI) din [HDMI Settings] (Setări
HDMI) este setat la [Off ] (Dezactivat).
 [Quick Start Mode] (Modul Pornire rapidă) este setat la [Off ]
(Dezactivat).
14
15
Acest ghid de pornire rapidă economiseşte hârtie
Pentru a conserva resursele naturale, Sony a redus drastic utilizarea hârtiei şi nu mai include manuale
imprimate complete. Totuşi, instrucţiunile de utilizare complete şi multe altele pot fi găsite online:
http://support.sony-europe.com/
4-418-867-11(1) (RO)
2012 Sony Corporation
(1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement