Sony | BDV-EF200 | Sony BDV-EF200 BDV-EF200 Affordable 2.1ch 3D Blu-ray Disc™/DVD home cinema Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

(1)
Pentru detalii, consultaţi Instrucţiunile de utilizare.
4-265-172-11(1) (RO)
Ghid de configurare rapidă
BDV-EF200
©2011 Sony Corporation
1
2-A
Conectarea difuzoarelor
Conectaţi cablurile difuzoarelor pentru a se potrivi culorilor mufelor SPEAKERS de pe unitate.
Conectarea cu cabluri HDMI (recomandată)
Pentru conectarea cu cabluri video în loc de cabluri HDMI, consultaţi „2-B Conectarea cu cabluri video” de pe verso.
Conectarea televizorului
Panoul din spate al unităţii principale
HDMI IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Televizor
Cablu HDMI*
Cablu optic digital*
Faceţi această conexiune pentru a asculta sunetul
televizorului prin intermediul sistemului.
Această conexiune nu este necesară dacă televizorul
dumneavoastră este compatibil cu funcţia Audio Return
Channel (ARC).
Mov
Alb
Spatele unităţii principale
Roşu
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
L
AUDIO IN
IN 2
R
TV
VIDEO OUT
FRONT R
AUDIO
Conectarea set-top box-ului
Dacă nu utilizaţi un set-top box, treceţi la „3 Efectuarea „Easy Setup” (Configurare simplă)” de pe verso.
Pentru a asculta sunet de la set-top box, apăsaţi în mod repetat pe FUNCTION pentru a selecta „HDMI 1”.
SUBWOOFER
HDMI OUT
Set-top box
FRONT L
Unitate principală
Cablu HDMI*
Spatele unităţii principale
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
L
AUDIO IN
IN 2
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
*Nefurnizat.
Continuaţi cu „3 Efectuarea „Easy Setup” (Configurare simplă)”
2-B
3
Efectuarea „Easy Setup”
Conectarea cu cabluri video
Nu introduceţi niciun disc înainte de a efectua „Easy Setup”
(Configurare simplă).
Dacă aţi finalizat „Conectarea cu cabluri HDMI (recomandată)”, treceţi la „3 Efectuarea „Easy Setup” (Configurare simplă)”.
Conectarea televizorului
///,
VIDEO IN
1. Introduceţi bateriile în telecomandă.
DIGITAL OUT
Televizor
OPTICAL
La finalizarea „Easy Setup” (Configurare simplă)
apare mesajul [Easy Setup is now complete.]
(Configurarea simplă a fost finalizată).
Cablu optic digital*
Faceţi această conexiune pentru a asculta sunetul
televizorului prin intermediul sistemului.
Cablu video*
2. Conectaţi cablurile de alimentare CA
ale unităţii principale şi televizorului
la priza de perete CA şi apoi porniţi
alimentarea unităţii principale şi
a televizorului.
Spatele unităţii principale
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
L
AUDIO IN
IN 2
3. Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât ecranele de
sistem ca cele de mai jos să apară
pe ecranul televizorului.
R
TV
VIDEO OUT
AUDIO
Conectarea set-top box-ului
Dacă nu utilizaţi un set-top box, treceţi la „3 Efectuarea „Easy Setup” (Configurare simplă)”.
Pentru a asculta sunet de la set-top box, apăsaţi în mod repetat pe FUNCTION pentru a selecta „AUDIO”.
Set-top box
(Configurare simplă)
4. Efectuaţi setările de bază, respectând
instrucţiunile de pe ecran din
„Easy Setup” (Configurare simplă),
utilizând /// şi .
AUDIO OUT
L
VIDEO OUT
VIDEO IN
Pornire
Televizor
R
Cablu video*
Cablu audio*
Faceţi această conexiune pentru a asculta sunetul set-top box-ului prin
intermediul sistemului.
Spatele unităţii principale
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
ARC
IN 1
L
AUDIO IN
IN 2
R
VIDEO OUT
TV
AUDIO
*Nefurnizat.
Ecran „Easy Setup”
(Configurare simplă)
Configurarea de bază este finalizată.
Consultaţi Instrucţiunile de utilizare
furnizate pentru a afla detalii legate de
modul în care vă puteţi bucura de redarea
discurilor şi de multe alte caracteristici.
Download PDF

advertising