Sony | MHS-TS10 | Sony MHS-TS10 Bloggie™ touch Mobile HD snap camera Instrucţiuni de utilizare

Cuprins
Căutarea
operaţiunilor
Căutarea în
setări
Index
Manual
Camera Snap HD compactă
MHS-TS10/TS20/TS20K
© 2010 Sony Corporation
4-261-657-82(1)
RO
Modul de utilizare a manualului
Cuprins
Faceţi clic pe un buton din partea dreaptă pentru a accesa pagina corespunzătoare.
Acest lucru este util atunci când căutaţi o funcţie pe care doriţi să o vizualizaţi.
Cuprins
Căutaţi informaţii după funcţie.
Căutarea în
setări
Căutaţi informaţii într-o listă de
elemente din Setări.
Căutarea
operaţiunilor
Căutarea
operaţiunilor
Căutaţi informaţii după operaţie.
Marcajele și notaţiile utilizate în acest manual
Căutarea în
setări
Index
Căutaţi informaţii după cuvânt cheie.
Setarea implicită este indicată prin
Index
În acest manual, secvenţa operaţiilor
este indicată prin săgeţi (t). Utilizaţi
aparatul foto în ordinea indicată.
Marcajele sunt prezentate așa cum apar
în setarea implicită a aparatului foto.
.
Indică avertismente și limite relevante
pentru funcţionarea corectă a
aparatului foto.
z Indică informaţii utile.
2RO
Despre protecţia de supraîncălzire
Asiguraţi-vă că aţi efectuat o copie de
siguranţă pentru a vă proteja datele.
În funcţie de temperatura aparatului foto și a
acumulatorului, este posibil să nu puteţi
înregistra filme sau alimentarea se poate opri
automat pentru a proteja aparatul foto. Un
mesaj va fi afișat pe ecranul LCD înainte ca
alimentarea să se oprească sau înainte de a nu
mai putea înregistra filme.
Note privind înregistrarea/redarea și
conectarea
Aparatul foto se poate încălzi din cauza
utilizării continue, dar acest lucru nu
reprezintă o defecţiune.
• Acumulatorul este încorporat în aparatul
foto. Încărcaţi aparatul foto înainte de prima
utilizare.
• Puteţi alimenta acumulatorul chiar dacă
acesta nu este complet descărcat. În plus,
chiar dacă acumulatorul nu este complet
încărcat, puteţi utiliza acumulatorul parţial
încărcat la capacitatea existentă.
• Pentru detalii despre acumulatorul utilizabil,
consultaţi pagina 69.
Instrucţiuni pentru ecranul LCD și
obiectiv
Index
Despre temperatura aparatului foto
Instrucţiuni pentru acumulator
Căutarea în
setări
• Înainte de a începe înregistrarea, faceţi o
înregistrare de probă pentru a vă asigura că
aparatul foto funcţionează corect.
• Aparatul foto nu este etanșat împotriva
prafului, stropilor sau apei. Citiţi „Precauţii”
(pagina 70) înainte de utilizarea aparatului
foto.
• Evitaţi expunerea aparatului foto la apă.
Dacă apa intră în aparatul foto, poate apărea
o defecţiune. În unele cazuri, aparatul foto
nu poate fi reparat.
• Nu îndreptaţi aparatul foto spre soare sau
lumină puternică.
• Nu utilizaţi aparatul foto în locaţii unde sunt
generate frecvenţe radio puternice sau unde
se emit radiaţii. În caz contrar, aparatul foto
nu va înregistra sau reda corespunzător
imaginile.
• Utilizarea aparatului foto în locaţii cu nisip
sau praf poate cauza defecţiuni.
• Dacă apare condensarea umezelii,
îndepărtaţi-o înainte de utilizarea aparatului
foto (pagina 70).
• Nu scuturaţi sau loviţi aparatul foto. Acest
lucru poate cauza o defecţiune și este posibil
să nu puteţi înregistra imagini. Mai mult,
mediul de înregistrare poate deveni
inutilizabil sau imaginile se pot deteriora.
• Când conectaţi aparatul foto la un alt
dispozitiv cu un cablu, nu uitaţi să
introduceţi fișa conectorului în mod corect.
Forţarea fișei în terminal va deteriora
terminalul și poate duce la defectarea
aparatului foto.
• Redarea altor filme decât cele înregistrate,
editate sau compuse cu acest aparat foto nu
este garantată.
Căutarea
operaţiunilor
Memoria internă și copia de siguranţă
Cuprins
Note privind utilizarea aparatului
foto
• Ecranul LCD este fabricat cu ajutorul unei
tehnologii de înaltă precizie, astfel încât
99,99% pixeli sunt disponibili pentru o
utilizare efectivă. Totuși, câteva puncte de
dimensiuni foarte mici, negre și/sau de
culoare deschisă (alb, roșu, albastru sau
verde), pot apărea pe ecranul LCD. Aceste
puncte sunt rezultatul normal al procesului
de fabricaţie și nu afectează înregistrarea.
Puncte negre, albe, roșii,
albastre sau verzi
• Expunerea directă și prelungită a ecranului
LCD sau a obiectivului la lumina soarelui
poate produce deteriorări. Aveţi grijă la
poziţionarea aparatului foto lângă ferestre
sau în aer liber.
• Nu exercitaţi presiune pe ecranul LCD.
Ecranul se poate decolora, ceea ce poate
duce la deteriorare.
• Imaginile se pot decala pe ecranul LCD dacă
vă aflaţi într-o locaţie cu temperatură
scăzută. Aceasta nu este o defecţiune.
3RO
Continuare r
Aparatul foto este compatibil cu MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile pentru înregistrare a
imaginilor la calitate HD (înaltă definiţie). Prin
urmare, nu puteţi reda imagini înregistrate cu o
calitate HD (înaltă definiţie) a imaginii pe
aparatul foto cu dispozitive care nu sunt
compatibile cu MPEG-4 AVC/H.264.
Căutarea în
setări
• Acest aparat foto acceptă „format MP4” ca
format fișier film. Prin urmare, filmele
înregistrate de acest aparat foto nu pot fi
redate pe dispozitive care nu acceptă
„format MP4”.
• Acest aparat foto nu acceptă „format
AVCHD” și, prin urmare, nu este
compatibil cu redarea și înregistrarea
filmelor în „format AVCHD” precum un
recorder Digital HD Video.
• Fotografiile înregistrate de acest aparat foto
sunt comprimate / înregistrate în format
JPEG. Extensia fișierului este „.JPG”.
• Aparatul foto este în conformitate cu
standardul universal DCF (Design rule for
Camera File system) stabilit de către JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Sony nu garantează redarea imaginilor
înregistrate sau editate cu alt echipament sau
redarea cu alt echipament a imaginilor
înregistrate cu acest aparat foto.
Căutarea
operaţiunilor
Note privind redarea filmelor pe alte
dispozitive
Cuprins
Despre compatibilitatea datelor de
imagine
Avertisment privind drepturile de
autor
Index
Programele de televiziune, filmele, casetele
video și alte materiale pot fi protejate de
dreptul de autor. Înregistrarea neautorizată a
unor astfel de materiale poate să contravină
prevederilor legilor dreptului de autor.
Nu se oferă despăgubiri pentru
conţinutul deteriorat sau înregistrarea
nereușită
Sony nu poate oferi despăgubiri pentru
înregistrări nereușite sau conţinut înregistrat
deteriorat datorat unei defecţiuni a aparatului
foto sau suportului de înregistrare, etc.
Imaginile utilizate în acest manual
• Imaginile utilizate ca exemplu în acest
manual sunt imagini reproduse și nu imagini
reale efectuate cu ajutorul acestui aparat
foto.
• Designul și specificaţiile se pot schimba fără
avertizare prealabilă.
4RO
Viaţa cu „Bloggie”
Cuprins
Surprinde viaţa
Căutarea
operaţiunilor
La o petrecere
Căutarea în
setări
Înregistraţi fotografii la maxim 12M (4128
× 3096) și filme la maxim 1920 × 1080 30p
full high-vision (pagina 36, 37). De
asemenea, puteţi înregistra fotografii în
timpul înregistrării filmului (pagina 31).
În timpul unei plimbări
Index
Luaţi „Bloggie” compact cu
dumneavoastră oriunde, oricând. Scoateţil și înregistraţi imagini.
În călătorie
Atașaţi Obiectivul Video 360 la „Bloggie”
și înregistraţi imagini panoramice
extraordinare la 360 de grade cu lumea din
jurul dumneavoastră. Bucuraţi-vă de
imagini panoramice la 360 de grade
utilizând pentru redare software-ul
Bloggie preîncărcat în memoria internă
(pagina 34). (doar MHS-TS20K)
5RO
Continuare r
Conectaţi aparatul dumneavoastră
„Bloggie” la un televizor cu un cablu
HDMI (se vinde separat) și bucuraţi-vă de
imagini pe ecranul de mari dimensiuni
(pagina 60).
Căutarea
operaţiunilor
Conectarea la televizor
Cuprins
Împărtășește experienţele tale
Căutarea în
setări
Index
Importaţi și încărcaţi
momentele captate
Puteţi încărca imagini cu ușurinţă și
intuitiv, utilizând software-ul Bloggie
preîncărcat în memoria internă (pagina 24,
50).
De asemenea, puteţi alege în prealabil
imaginile și situl de partajare pentru
încărcare (Partajare) (pagina 43).
6RO
Cuprins
Cuprins
Note privind utilizarea aparatului foto
Căutarea
operaţiunilor
Căutarea în
setări
Modul de utilizare a manualului ···························· 2
Note privind utilizarea aparatului foto ··················· 3
Viaţa cu „Bloggie” ················································· 5
Căutarea operaţiunilor ········································ 10
Căutarea în setări ················································ 11
Identificare componente ····································· 13
Listă cu butoane/pictograme afișate pe ecran ··· 14
Cum se ţine aparatul foto···································· 16
Cum se utilizează panoul tactil ··························· 18
Introducere
Index
Verificarea accesoriilor livrate ····························· 20
Încărcarea aparatului foto ··································· 21
Instalare software················································ 24
Setarea limbii și ceasului····································· 26
Fotografiere
Fotografiere (Fotografii)······································· 28
Filmarea (Filme) ··················································· 30
Zoom··································································· 32
Temporizator ······················································· 33
Fotografiere imagini Video 360 (doar
MHS-TS20K) ······················································· 34
Dimensiune fotografii ·········································· 36
Dimensiune filme················································· 38
7RO
Computer
Căutarea în
setări
Mediu recomandat al computerului ···················· 46
Utilizarea Software-ului Bloggie·························· 48
Importarea de imagini pe un computer··············· 49
Încărcarea imaginilor pe un suport ····················· 50
Căutarea
operaţiunilor
Vizualizare ··························································· 39
Redare cu zoom·················································· 41
Șterge·································································· 42
Partajare······························································ 43
Controlul volumului ············································· 45
Cuprins
Vizualizare
Setări
Index
Elemente de configurare ····································· 11
Televizor
Vizualizarea de imagini pe un televizor ··············· 60
Depanarea
Depanarea··························································· 62
Indicatori și mesaje de avertizare························ 66
8RO
Index
Căutarea
operaţiunilor
Număr de imagini statice și durată de
înregistrare a filmelor··········································· 68
Acumulator încorporat ········································ 69
Precauţii ······························································ 70
Specificaţii··························································· 71
Cuprins
Altele
Index ··································································· 73
Căutarea în
setări
Index
9RO
Căutarea operaţiunilor
Dimensiune fotografii ········································· 36
Dimensiune filme ················································· 38
Ștergerea imaginilor
Șterge ····································································· 42
Format ···································································· 58
Afișarea imaginilor
mărite
Redare cu zoom ·················································· 41
Modificarea setărilor
pentru ceas
Setare dată și oră ················································ 59
Iniţializarea setărilor
Iniţializare ······························································· 55
Vizualizarea pe
televizoare
Conectarea cu un cablu HDMI
(se vinde separat) ················································ 60
Marcaţi imaginile
pentru încărcare
Partajare ································································· 43
Index
Modificarea
dimensiunii imaginii
Căutarea în
setări
Filmarea (Filme) ···················································· 30
Căutarea
operaţiunilor
Filmarea
Cuprins
Realizarea fotografiilor Fotografiere (Fotografii) ····································· 28
Fotografierea cu unghi Obiectiv Video 360·············································· 34
de 360 de grade (doar
MHS-TS20K)
10RO
Căutarea în setări
Cuprins
Elemente de configurare
În tabelul de mai jos, indică setările care pot fi schimbate, în timp ce - indică setările
care nu pot fi schimbate.
Mod fotografiere
Protejează
Căutarea
operaţiunilor
Elemente
Mod redare
–
Bip
Language Setting
Mod demo
Iniţializare
Căutarea în
setări
Ieșire HDMI
Setări LUN
Format
Setare dată și oră
Cum să setaţi elemente
1 Apăsaţi pe butonul ON/OFF (Alimentare).
Index
Buton ON/OFF (Alimentare)
2 Apăsaţi pe
(Setări).
11RO
Continuare r
3 Apăsaţi pe elemente.
Cuprins
Elementele afișate se derulează prin glisarea
ecranului LCD în sus și jos cu degetul.
Căutarea
operaţiunilor
4 Apăsaţi pe modul dorit.
5 Apăsaţi [Înapoi].
Căutarea în
setări
Index
12RO
Identificare componente
Cuprins
A Difuzor
B Obiectiv
C Bridă pentru curea de mână
D Ecran LCD/Panou tactil
F Microfon
G Buton ON/OFF (Alimentare)
• Apăsaţi și menţineţi apăsat butonul ON/
OFF (Alimentare) cel puţin 7 secunde
pentru a închide forţat aparatul foto.
Căutarea
operaţiunilor
E Buton film
H Led încărcare
I Buton
(Declanșator)
K Mufă
(USB)
L Capac mufă
M Mufă HDMI OUT (60)
Căutarea în
setări
J Receptacul pentru trepied
Index
13RO
Cuprins
Listă cu butoane/pictograme
afișate pe ecran
Butoanele și pictogramele sunt afișate pe ecran pentru a indica starea aparatului foto.
În standby pentru fotografiere
Butoane
Indicaţie
Setări
Redimensionare zoom
Schimbare dimensiune
imagine
Redare
Derulare rapidă înapoi/
redare/derulare rapidă înainte
Căutarea în
setări
Temporizator
Când realizaţi filme
Căutarea
operaţiunilor
Afișaj
Index
Șterge
Index
Partajare
Când redaţi
Reglare volum
Volum
Pictograme
Afișaj
Indicaţie
Capacitate rămasă a bateriei
Avertizare capacitate redusă
a bateriei
Dimensiune fotografii
(format/rezoluţie)
Dimensiune filme
(fotografiere cu rezoluţie
verticală/frecvenţă cadre)
Temporizator
15000
Număr de fotografii
înregistrabile
z
Blocare AE/AF
00:00:12
Timp de înregistrare
0:12
Timp înregistrare (m:s)
2011-1-1
9:30 AM
Dată înregistrată/ora redării
imaginii
14RO
Continuare r
Indicaţie
z
În timpul înregistrării filmelor
Partajare
Protejează
Cuprins
Afișaj
Avertizare supraîncălzire
00:00:12
Cronometru
Căutarea în
setări
• Indicatorii și poziţiile acestora sunt
aproximativi și diferă de ceea ce vedeţi de
fapt.
• Pe ecran apar modificări de poziţie atât pe
orizontală cât și pe verticală, în funcţie de
aspectul aparatului foto.
• Afișajul de pe ecran dispare automat după
aproximativ 4 secunde. Puteţi comuta între
afișare/anulare afișare prin apăsarea pe
ecranul LCD.
Căutarea
operaţiunilor
Note
Index
15RO
Cum se ţine aparatul foto
Cuprins
• Nu blocaţi obiectivul sau microfonul cu degetul în timp ce fotografiaţi.
Căutarea
operaţiunilor
Căutarea în
setări
• Nu ţineţi de mufa USB.
Index
• Atașaţi cureaua și plasaţi mâna prin buclă pentru a preveni căderea și deteriorarea
aparatului foto.
Cârlig
16RO
Continuare r
Se înregistrează imagini portret. Când redaţi pe un televizor sau un computer în
părţile dreapta și stânga ale imaginii apar benzi negre. Acest element este util când
realizaţi portrete.
Cuprins
z Când realizaţi filme, ţineţi aparatul foto în plan vertical
Căutarea
operaţiunilor
Căutarea în
setări
Index
17RO
Cum se utilizează panoul tactil
Cuprins
Puteţi utiliza aparatul foto apăsând ușor pe butoanele de pe ecranul LCD sau prin
glisarea ecranului.
Notă
• Nu folosiţi cu un obiect cu vârf ascuţit, precum un pix sau unghia.
Atingeţi ușor butoanele sau elementele de pe ecran cu degetul.
Căutarea
operaţiunilor
Selectaţi elementele (Apăsaţi)
Căutarea în
setări
Index
Derulaţi ecranul (Glisaţi)
Atingeţi și glisaţi ecranul cu degetul.
Glisaţi în sus
Eliberaţi degetul
18RO
Afișarea rapidă a următorului ecran (Atingere)
Cuprins
Glisaţi ecranul rapid. Pentru a opri ecranul, apăsaţi cu degetul.
Căutarea
operaţiunilor
Căutarea în
setări
Index
19RO
Verificarea accesoriilor livrate
Cuprins
• Cablu de conexiune USB (1)
• Obiectiv Video 360 VCL-BPP2 (1)/carcasă Obiectiv Video 360 (1)
(doar MHS-TS20K)
Căutarea
operaţiunilor
Căutarea în
setări
• Curea de mână (1)
• Software (pagina 24, 48)
Următoarele sunt incluse în memoria internă a acestui aparat foto.
– Software Bloggie (software aplicaţie)
– Manual de utilizare a Bloggie (acest manual)
• Manual de instrucţiuni (1)
• Notificare importantă (1)
Index
20RO
Încărcarea aparatului foto
Cuprins
Acumulatorul aparatului foto este reîncărcat în permanenţă de fiecare dată când aparatul
foto este conectat la un computer în funcţiune.
1 Apăsaţi butonul ON/OFF (Alimentare) pentru a
opri aparatul foto.
Căutarea
operaţiunilor
2 Apăsaţi pe partea „PUSH” a părţii inferioare a
aparatului foto.
Mufa USB iese după cum se arată în imagine.
Căutarea în
setări
Buton ON/OFF
(Alimentare)
Index
PUSH
Mufă USB
3 Conectaţi aparatul foto la computerul pornit
prin cablul de conexiune USB (livrat).
Led-ul încărcare se aprinde în portocaliu și începe
încărcarea.
Când led-ul încărcare se stinge, încărcarea este
încheiată.
• Led-ul încărcare se poate opri când temperatura se află în
afara temperaturii de funcţionare recomandate (10°C până
la 30°C).
Led încărcare
Cablu de
conexiune
USB (livrat)
Introduceţi până când
face contact complet
21RO
Continuare r
• Instalaţi Software-ul Bloggie (preîncărcat în memoria internă) după încheierea procedurii de
mai sus.
Note
Căutarea în
setări
Ștergerea conexiunii USB
Efectuaţi procedurile de la pașii 1 la 3 de mai jos:
• Deconectarea cablului de conexiune USB.
• Închiderea aparatului foto.
1 Faceţi dublu clic pe pictograma de
deconectare de pe bara de sarcini.
Windows Vista
(USB Mass Storage Device)
3 Confirmaţi dispozitivul în fereastra de
confirmare, apoi faceţi clic pe [OK].
Windows XP
Index
2 Faceţi clic pe
t [Stop].
Căutarea
operaţiunilor
• Nu puteţi utiliza aparatul foto în timp ce acesta este conectat la un computer. Nu uitaţi să
deconectaţi aparatul foto înainte de utilizare.
• Nu forţaţi aparatul foto când îl conectaţi la un computer. Acest lucru poate defecta aparatul foto
sau computerul.
• Când conectaţi aparatul foto la un notebook care nu este conectat la o sursă de c.a., este posibil
ca acumulatorul notebook-ului să se epuizeze rapid. Nu lăsaţi aparatul foto conectat la computer
pe o perioadă lungă de timp.
• Încărcarea acumulatorului sau conectarea cu produse artizanale nu este garantată. Este posibil ca
încărcarea să nu funcţioneze corespunzător în funcţie de tipul de dispozitiv USB utilizat.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi aparatul foto pe o perioadă extinsă de timp, încărcaţi aparatul
foto o dată la fiecare 6 până la 12 luni pentru a conserva performanţele acumulatorului.
Cuprins
4 Când încărcarea este încheiată, ștergeţi conexiunea USB dintre aparatul
foto și computer.
Pictogramă deconectare
Notă
• Glisaţi și fixaţi pictograma unităţii în pictograma „Trash” înainte de a utiliza un computer
Macintosh și înainte ca aparatul foto să fie deconectat de la computer.
z Pentru a retrage mufa USB
Împingeţi mufa USB înapoi, în
direcţia săgeţii până se aude un clic.
22RO
Continuare r
Durata de încărcare
Durata de încărcare completă
Cuprins
z Cât de mult durează încărcarea aparatului foto?
Aprox. 200 min.
zCât timp pot înregistra sau reda imagini?
Durata de viaţă standard a bateriei
Căutarea
operaţiunilor
• Timpul necesar pentru încărcarea unui acumulator complet descărcat la o temperatură de
25°C. Încărcarea poate dura mai mult în anumite circumstanţe sau condiţii.
Timp înregistrare*1
Timp înregistrare tipică*
3
Aprox. 120 min.
Aprox. 70 min.
Timp redare
Aprox. 150 min.
Index
*1 Timpul de înregistrare este timpul în care setaţi dimensiunea imaginii la [1280×720 30p].
*2 Timpul de înregistrare continuu indică durata aproximativă disponibilă a unui acumulator
complet încărcat. Înregistrarea continuă a filmelor este posibilă pentru aproximativ 29
minute. De asemenea, înregistrarea se oprește automat pentru a împiedica depășirea
dimensiunii fișierului de 2 GB.
*3 Timpul de înregistrare tipic indică durata aproximativă disponibilă a unui acumulator
complet încărcat când repetaţi începerea/oprirea înregistrării, pornirea/oprirea alimentării
și zoom.
Căutarea în
setări
Timp înregistrare continuă*2
zVerificarea autonomiei rămase a acumulatorului
Un indicator al autonomiei rămase apare în partea dreapta sus a ecranului LCD.
Ridicat
Scăzut
• Este posibil ca indicatorul de autonomie a acumulatorului să nu indice corect în anumite
circumstanţe.
• Dacă aparatul foto funcţionează cu alimentarea prin acumulator și nu îl folosiţi aproximativ
5 minute, aparatul foto se oprește automat pentru a preveni uzarea acumulatorului (Funcţia
de oprire automată a alimentării).
• Ecranul Language Setting/Setare ceas apare când aparatul foto este pornit pentru prima
dată (pagina 26).
• Durează aproximativ un minut până când apare indicatorul corect de autonomie a
acumulatorului.
23RO
Instalare software
Căutarea
operaţiunilor
1 Apăsaţi butonul ON/OFF (Alimentare) pentru a
porni aparatul foto.
Cuprins
Puteţi efectua următoarele cu ajutorul Software-ului Bloggie (preîncărcat în memoria
internă).
– Importaţi imagini realizate cu aparatul foto pe un computer și redaţi-le.
– Încărcaţi imagini pe un serviciu de reţea.
2 Conectaţi aparatul foto (pornit) la computer (pagina 21).
Când conexiunea USB este încheiată, pe ecranul LCD al aparatului foto apare [Mass
Storage].
Căutarea în
setări
Buton ON/OFF
(Alimentare)
3 Activaţi aplicaţia de instalare.
Index
Windows 7
1 Faceţi clic pe [Open folder to view files] în ecranul
AutoPlay.
2 Faceţi dublu clic pe
„Setup_Bloggie_Windows.exe” din folder.
24RO
Continuare r
Macintosh
1 Faceţi dublu clic pe pictograma [BLOGGIE_SW].
Index
3 Faceţi dublu clic pe pictograma „Bloggie”.
Căutarea în
setări
2 Faceţi dublu clic pe [Setup Bloggie Mac.dmg].
Căutarea
operaţiunilor
• Dacă ecranul AutoPlay nu apare, faceţi clic pe [Start] t [Computer] (în Windows XP, [My
Computer]), apoi faceţi dublu clic pe [Bloggie Software] t „Setup_Bloggie_Windows.exe”.
Cuprins
Windows Vista/Windows XP
1 Faceţi clic pe [Setup Bloggie Software] în ecranul
AutoPlay.
4 Faceţi clic pe [Install] și urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a finaliza instalarea.
5 Ștergeţi conexiunea USB dintre aparatul foto și computer după
încheierea instalării (pagina 22).
• Pentru informaţii suplimentare privind Software-ul Bloggie, consultaţi pagina 48.
Note
• Dacă porniţi sau restartaţi computerul în timp ce aparatul foto este conectat la computer, este
posibilă defectarea aparatului foto. În acest caz, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul ON/OFF
(Alimentare) cel puţin 7 secunde și închideţi forţat aparatul foto. Deconectaţi aparatul foto de la
computer înainte de pornirea sau restartarea computerului.
• Chiar dacă ștergeţi fișiere precum „Setup_Bloggie_Windows.exe”/„Setup_Bloggie_Mac.dmg”
din folderul [Bloggie Software], capacitatea de înregistrare a aparatului foto nu crește.
25RO
Setarea limbii și ceasului
Cuprins
1 Apăsaţi pe butonul ON/OFF (Alimentare).
Aparatul foto este pornit.
Filmul demonstrativ este redat când porniţi aparatul foto
pentru prima dată.
Căutarea
operaţiunilor
Buton ON/OFF
(Alimentare)
2 Selectaţi limba dorită, apoi apăsaţi pe [Următ.].
Căutarea în
setări
3 Selectaţi formatul dorit pentru afișarea datei,
apoi apăsaţi pe [Următ.].
Index
4 Selectaţi Ora de vară [Activat]/[Dezactivat], apoi
apăsaţi pe [Următ.].
5 Defilaţi printre elemente în sus sau în jos
pentru a seta data și ora dorite și apăsaţi pe
[OK].
Miezul nopţii este afișat ca 12:00 AM, iar miezul zilei
ca 12:00 PM.
26RO
Continuare r
Apăsaţi pe
(Setări) și selectaţi [Setare dată și oră] (pagina 59).
Cuprins
z Pentru a seta din nou data și ora
Căutarea
operaţiunilor
Căutarea în
setări
Index
27RO
Fotografiere (Fotografii)
Buton ON/OFF (Alimentare)
Cuprins
1 Apăsaţi pe butonul ON/OFF (Alimentare).
Căutarea
operaţiunilor
2 Compuneţi imaginea.
Aveţi grijă să nu puneţi degetele pe obiectiv.
Atingeţi și menţineţi T pe bara T/W (zoom)
pentru a face zoom înainte, W pentru zoom
înapoi.
Căutarea în
setări
(Declanșator) până
Indicator blocare AE/AF
Buton
(Declanșator)
Index
3 Apăsaţi pe butonul
la jumătate.
Când imaginea este focalizată, se aude un bip și se
aprinde indicatorul z (blocare AE/AF) din partea
de sus a afișajului.
4 Apăsaţi butonul
(Declanșator) până la capăt.
28RO
Continuare r
• Când aparatul foto detectează feţe, apar cadre
albe, iar focalizarea și expunerea sunt reglate
automat pe feţe.
• Cadrele devin verzi când se focalizează pe feţe
prin apăsarea butonului
(Declanșator) la
jumătate.
• Este posibil ca aparatul foto să nu detecteze feţele
în funcţie de condiţiile de fotografiere.
Căutarea în
setări
z Când realizaţi portrete
Căutarea
operaţiunilor
• Cea mai scurtă distanţă de fotografiere este de aproximativ 10 cm.
• Dacă aparatul foto nu poate focaliza automat subiectul, indicatorul de blocare AE/AF se
aprinde și se stinge lent, iar bip-ul nu sună. Recompuneţi imaginea.
• Focalizarea poate fi dificilă în următoarele situaţii:
– Este întuneric, iar subiectul este la distanţă.
– Contrastul între subiect și fundal este slab.
– Subiectul este văzut prin sticlă.
– Subiectul se mișcă rapid.
– Există lumină reflectoare sau suprafeţe lucioase.
– Subiectul clipește.
– Subiectul este iluminat din spate.
Cuprins
z Dacă fotografiaţi un subiect care este dificil de focalizat
Index
29RO
Filmarea (Filme)
Buton ON/OFF (Alimentare)
Cuprins
1 Apăsaţi pe butonul ON/OFF (Alimentare).
Căutarea
operaţiunilor
2 Compuneţi imaginea.
Aveţi grijă să nu puneţi degetele pe obiectiv.
Atingeţi și menţineţi T pe bara T/W (zoom)
pentru a face zoom înainte, W pentru zoom
înapoi.
Căutarea în
setări
Apăsaţi din nou butonul film pentru a încheia
înregistrarea filmului.
Buton film
Index
3 Apăsaţi butonul film.
Note
• Înregistrarea continuă este posibilă pentru aproximativ 29 minute.
• Dimensiunea maximă a unui singuri fișier film este de aproximativ 2 GB. Înregistrarea se oprește
înainte de 29 de minute dacă dimensiunea fișierului atinge aproximativ 2 GB în timpul
înregistrării.
30RO
Continuare r
• Apăsaţi la maxim butonul
(Declanșator) în timpul înregistrării filmelor.
• Fotografia înregistrată apare mică pe ecranul LCD al aparatului foto.
– 1920 × 1080 30p:
– 1280 × 720 30p/60p:
(1920 × 1080)
Căutarea
operaţiunilor
• Dimensiunile imaginilor sunt după cum urmează, în funcţie de dimensiunea filmului.
Cuprins
z Pentru a realiza fotografii în timpul înregistrării filmului
(1280 × 720)
Pentru MPEG-4 AVC/H.264, aparatul foto acceptă imagini de înaltă definiţii cu un
număr total efectiv de linii de scanare de 1080 sau 720. Numărul de pixeli pentru
imaginea înregistrată este de 1920 × 1080 sau 1280 × 720, aproximativ 30 sau 60 de
cadre pe secundă și imaginea este înregistrată în mod progresiv.
Căutarea în
setări
z Care este metoda de înregistrare a aparatului foto?
• MPEG: Moving Picture Experts Group
• AVC: Advanced Video Codec
Index
MPEG-4 AVC/H.264 este un standard pentru cameră video, care utilizează o
tehnologie cu eficienţă ridicată de încriptare cu compresie a imaginii pentru
înregistrarea imaginilor HD (de înaltă definiţie). Prin comparaţie cu tehnologia
existentă de încriptare cu compresie a imaginii, MPEG-4 AVC/H.264 poate
comprima imagini mai eficient.
31RO
Zoom
1 Atingeţi și menţineţi T sau W.
Cuprins
Puteţi mări imaginea când fotografiaţi. Funcţia de zoom a aparatului foto poate mări
imaginile de până la 4×.
Partea T
Căutarea
operaţiunilor
Atingeţi și menţineţi T pentru zoom înainte, W
pentru zoom înapoi.
Partea W
Căutarea în
setări
Note
Index
• Pentru acest aparat foto este disponibil doar zoom digital.
• Este posibil să nu puteţi face zoom înainte sau înapoi lin când utilizaţi funcţia zoom.
• Calitatea imaginii scade când imaginile sunt procesate digital.
32RO
Temporizator
Cuprins
1 Apăsaţi
(Temporizator) pe ecranul
standby de fotografiere.
Apăsaţi pe ecranul LCD când nu apare afișajul.
(Dezactivat)
Nu utilizează temporizatorul.
Setează temporizatorul cu întârziere de 2 secunde.
Când apăsaţi butonul
(Declanșator) sau butonul film, o
pictogramă a temporizatorului clipește și după ce se aud bipuri
rapide, aparatul foto va realiza fotografia.
(10 sec)
Setează temporizatorul cu întârziere de 10 secunde.
Căutarea în
setări
(2 sec)
Căutarea
operaţiunilor
2 Apăsaţi pe modul dorit.
Index
33RO
Cuprins
Fotografiere imagini Video 360
(doar MHS-TS20K)
Atașând Obiectivul Video 360 livrat la aparatul foto, puteţi
fotografia imagini la 360 de grade ale zonei din jurul
aparatului foto.
Căutarea
operaţiunilor
1 Scoateţi Obiectivul Video 360 din carcasă.
Căutarea în
setări
2 Apăsaţi pe butonul ON/OFF (Alimentare).
Index
Buton ON/OFF
(Alimentare)
3 Atașaţi Obiectivul Video 360 la aparatul foto în
direcţia indicată în imagini.
• Aparatul trece automat în modul „Video 360” și pe ecranul
LCD apare o imagine în formă de inel.
4 Începeţi înregistrarea (pagina 28, 30).
Note
• Nu atașaţi și nu scoateţi Obiectivul Video 360 în timpul înregistrării.
• Dimensiunea fotografiei este fixată la 8M (16:9), iar dimensiunea filmului este fixată la 1920 ×
1080 30p.
• Când atașaţi Obiectivul Video 360 la aparatul foto, nu puteţi utiliza funcţia zoom sau setările.
• Nu ţineţi aparatul foto doar de Obiectivul Video 360.
34RO
Continuare r
Atașaţi partea inferioară a carcasei Obiectivului
Video 360 de partea inferioară a aparatului video.
Căutarea
operaţiunilor
z Pentru a scoate Obiectivul Video 360
Cuprins
z Pentru a plasa aparatul foto pe verticală
Trageţi de Obiectivul Video 360 în direcţia opusă momentului atașării.
Puteţi reda imagini Video 360 pe computer folosind Software-ul Bloggie. Pentru
informaţii suplimentare privind instalarea Software-ului Bloggie, consultaţi pagina 24.
Imagine redată pe acest
aparat foto
Index
Imagine în formă
de inel
Imagine redată pe computer utilizând
Software-ul Bloggie
Căutarea în
setări
Vizualizarea imaginilor Video 360
Imagine Video 360
Note
• Nu puteţi vizualiza imagini Video 360 convertite doar cu aparatul foto.
• Când redaţi imagini Video 360 convertite, rezoluţia imaginilor redate este mai mică decât cea a
imaginilor normale.
35RO
Dimensiune fotografii
Căutarea
operaţiunilor
1 Apăsaţi (Schimbare dimensiune imagine)
pe ecranul standby de fotografiere.
Apăsaţi pe ecranul LCD când nu apare afișajul.
Specificaţii pentru utilizare
(4128×3096) Pentru imprimări până la
dimensiunea A3+
Nr. de
imagini
Imprimare
Mai puţine
Fin
Mai multe
Brut
Index
(3840×2160) Pentru vizualizare pe un televizor
de înaltă definiţie și pentru
imprimări de dimensiune A4
Căutarea în
setări
2 Apăsaţi pe dimensiunea dorită din
[Dimensiune fotografii].
Dimensiune
fotografii
Cuprins
Dimensiunea fotografiei determină dimensiunea fișierului de imagine care este
înregistrat atunci când realizaţi o imagine.
Cu cât dimensiunea fotografiei este mai mare, cu atât mai multe detalii vor fi reproduse
atunci când imaginea este imprimată pe hârtie format mare. Cu cât este mai mică
dimensiunea fotografiei, cu atât mai multe imagini pot fi înregistrate.
(1920×1080) Pentru vizualizare pe un televizor
HD
Notă
• Când imprimaţi imagini înregistrate la raportul de aspect 16:9, ambele margini pot fi tăiate.
z Când selectaţi
(4128 × 3096)
Aspectul trece la 4:3 când înregistraţi imagini.
36RO
Continuare r
Descrierea pixelilor și a dimensiunii imaginii
Dimensiune imagine: 12M
4128 pixeli × 3096 pixeli = 12.780.288 pixeli
2 Dimensiune imagine: 2M
1920 pixeli × 1080 pixeli = 2.073.600 pixeli
1
Pixeli
Mulţi pixeli
(Calitate bună a imaginii și dimensiune mare a
fișierului)
Puţini pixeli
(Calitate brută a imaginii, dar dimensiune redusă a
fișierului)
Căutarea în
setări
Pixel
Căutarea
operaţiunilor
O imagine digitală este alcătuită dintr-o colecţie de puncte mici numite pixeli.
Dacă aceasta conţine un număr mare de pixeli, imaginea se mărește, ocupă mai mult
spaţiu în memorie, iar imaginea este afișată cu detalii fine. „Dimensiunea imaginii”
este indicată de numărul de pixeli. Deși nu puteţi vedea diferenţele pe ecranul
aparatului foto, detaliile fine și timpul de procesare a datelor diferă când imaginea
este imprimată sau afișată pe ecranul unui computer.
Cuprins
z Despre „calitate imagine” și „dimensiune imagine”
Index
37RO
Dimensiune filme
Apăsaţi pe ecranul LCD când nu apare afișajul.
2 Apăsaţi pe dimensiunea dorită din
[Dimensiune filme].
Specificaţii pentru utilizare
Realizează filme de calitate HD (înaltă definiţie) în
dimensiuni adecvate pentru redarea pe computer sau
televizor de înaltă definiţie
(1280×720 60p)
Realizează lin scene de acţiune cu mișcare rapidă
precum cele sport la calitate HD (înaltă definiţie)
(1280×720 30p)
Realizează filme de calitate HD (înaltă definiţie) în
dimensiuni adecvate pentru redarea pe computer
z Redare progresivă
Index
(1920×1080 30p)
Căutarea în
setări
Dimensiune filme
Căutarea
operaţiunilor
1 Apăsaţi (Schimbare dimensiune imagine)
pe ecranul standby de fotografiere.
Cuprins
Cu cât este mai mare dimensiunea filmului, cu atât calitatea filmului este mai înaltă.
Filmele realizate cu aparatul foto vor fi înregistrate în MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile,
aproximativ 30 sau 60 cadre pe secundă, format Progresiv, AAC LC, „format MP4”.
Aparatul foto acceptă modul progresiv*, utilizat pentru computere și, prin urmare,
este adecvat pentru redarea imaginilor pe computere.
* Modul progresiv este un tip de metodă de înregistrare a filmelor care înregistrează toţi
pixelii imaginii imediat.
38RO
Vizualizare
Cuprins
1 Apăsaţi
(Redare) pentru a comuta la
modul redare.
Va apărea ecranul index.
Căutarea
operaţiunilor
2 Selectaţi o imagine și apăsaţi.
Film
Când este selectată o imagine este redat un singur
film.
Căutarea în
setări
Fotografie
Deplasaţi degetul în direcţia săgeţilor.
Puteţi trimite imagini multiple simultan prin atingere.
Anterior
Index
z Pentru prezentarea imaginilor anterioare/următoare
Următoar
39RO
Continuare r
Apăsaţi pe
/
/
.
Bara Redare
Căutarea în
setări
z Pentru a reveni la modul fotografiere
Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
– Apăsaţi
Căutarea
operaţiunilor
Derulare rapidă înapoi/Redare/Deplasare rapidă înainte
Cuprins
z Derulare rapidă înainte/derulare rapidă înapoi a filmului
pe ecranul index.
Index
– Apăsaţi butonul
(Declanșator) sau butonul film.
Buton
(Declanșator)
Buton film
z Pentru a reveni la ecranul index
Apăsaţi
.
40RO
Redare cu zoom
1 Apăsaţi
(Redare) pentru a comuta la modul redare.
Cuprins
Mărește fotografiile redate.
2 Selectaţi o fotografie și apăsaţi.
Notă
Index
Fiecare dublă atingere pe ecranul LCD mărește imaginea de până la 8 ori dimensiunea
originală.
Glisaţi imaginea pentru a schimba zona de mărit.
Pentru a anula redarea cu zoom, apăsaţi
.
Căutarea în
setări
4 Reglaţi mărirea și zona de mărit.
Căutarea
operaţiunilor
3 Apăsaţi de două ori pe partea pe care
doriţi să o măriţi.
• Nu puteţi utiliza redare cu zoom când este conectat un cablu HDMI (se vinde separat).
41RO
Șterge
1 Apăsaţi
(Redare) pentru a comuta la modul redare.
2 Apăsaţi
(Șterge) pe ecranul index.
Cuprins
Permite selectarea imaginilor nedorite pentru a fi șterse.
Căutarea
operaţiunilor
Repetaţi pasul de mai sus până când terminaţi de șters
toate imaginile.
Selectaţi o imagine cu un marcaj pentru a elimina
marcajul .
Căutarea în
setări
3 Apăsaţi pe imaginile pe care doriţi să le ștergeţi.
Index
4 Apăsaţi [OK] t [OK].
z Pentru a șterge imagini în timpul redării
Apăsaţi
(Șterge) t [OK] în modul imagine unică.
42RO
Partajare
Cuprins
Puteţi alege în prealabil imaginile și situl de partajare pentru încărcare.
1 Apăsaţi
(Redare) pentru a comuta la modul redare.
2 Apăsaţi
(Partajare) pe ecranul index.
Căutarea
operaţiunilor
Căutarea în
setări
3 Apăsaţi pe imaginile pe care doriţi să le încărcaţi.
Repetaţi pasul de mai sus până când nu mai sunt imagini
de încărcat.
Index
4 Apăsaţi [Următ.].
5 Selectaţi și apăsaţi pe situl de partajare pentru încărcare din lista de
partajare și apăsaţi [OK].
Pentru informaţii despre încărcarea imaginilor, consultaţi pagina 50.
Note
• Nu puteţi crea lista de partajare cu aparatul foto. Utilizaţi Software-ul Bloggie în acest scop.
• Numărul maxim de liste de partajare pe care îl poate afișa aparatul foto este de 14.
43RO
Continuare r
Apăsaţi
(Partajare) t Situl de partajare pe care încărcaţi imagini t [OK] în
modul imagine mică.
Cuprins
z Pentru a partaja imagini în timpul redării
z Pentru a anula partajarea
Căutarea
operaţiunilor
Apăsaţi pe
(Partajare) t Eliberaţi marcajul pe situl de partajare t [OK] în
timpul redării imaginii pentru care doriţi să anulaţi partajarea.
Căutarea în
setări
Index
44RO
Controlul volumului
Cuprins
Puteţi regla volumul pentru redarea filmelor.
1 Apăsaţi
(Redare) pentru a comuta la modul redare.
2 Selectaţi un film și apăsaţi.
(Control volum).
Căutarea
operaţiunilor
3 Apăsaţi
Apăsaţi pe ecranul LCD când nu apare afișajul.
Căutarea în
setări
4 Atingeţi și menţineţi apăsat pe
pentru a reduce volumul.
pentru a mări,
Mai slab
Mai
puternic
Index
45RO
Cuprins
Mediu recomandat al
computerului
Windows
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP1/
Windows 7
Altele
CPU: Intel Core Duo 1,66 GHz sau mai rapid, Intel Core
2 Duo 1,20 GHz sau mai rapid
Memorie: 1 GB sau mai mult
Hard Disk: Spaţiu pe disc necesar pentru instalare:
aproximativ 200 MB
Afișaj: 1.024 × 768 puncte sau mai mare
*1 ediţiile pe 64 biţi și Starter (Edition) nu sunt acceptate.
*2 Starter (Edition) nu este acceptată.
Căutarea în
setări
SO (preinstalat)
Căutarea
operaţiunilor
Se recomandă utilizarea următoarei configuraţii de computer când se utilizează Softwareul Bloggie și când se importă imagini printr-o conexiune USB.
Macintosh
SO (preinstalat)
USB Conexiune: Mac OS X (v10.3 până la v10.6)
Software Bloggie: Mac OS X (v10.5 până la v10.6)
Altele
CPU: Intel Core 2 Duo 1,6 GHz sau mai rapid (PowerPC
nu este acceptat.)
Memorie: 1 GB sau mai mult
Aplicaþie: QuickTime 7 (Se recomandă cea mai nouă
versiune.)
Index
Când se importă imagini printr-o conexiune USB sau se utilizează Software Bloggie se
recomandă utilizarea următoarei configuraţii pentru computer.
Note
• Funcţionarea nu este asigurată într-un mediu bazat pe o actualizare a sistemelor de operare
descrise mai sus sau într-un mediu multi-boot.
• Dacă se conectează două sau mai multe dispozitive USB simultan la un singur computer, este
posibil ca anumite dispozitive, inclusiv aparatul foto, să nu funcţioneze, în funcţie de tipurile de
dispozitive USB pe care le utilizaţi.
• Conectarea aparatului foto cu ajutorul unei interfeţe USB compatibile cu Hi-Speed USB
(compatibilitate cu USB 2.0) permite un transfer avansat (transfer la viteză mare) deoarece
aparatul foto este compatibil cu Hi-Speed USB (compatibilitate cu USB 2.0).
• Atunci când computerul reia activitatea dintr-un mod de suspendare sau de veghe, este posibil să
nu se restabilească în același timp și comunicarea între aparatul foto și computer.
46RO
Pentru a reda și edita fișiere film (MPEG-4 AVC/H.264) înregistrate de aparatul foto pe
computer, trebuie să instalaţi software-ul compatibil cu MPEG-4 AVC/H.264 sau
Software-ul Bloggie.
Notă
• Executarea operaţiilor nu este garantată, chiar și pe computerele care respectă cerinţele de
sistem de mai sus. De exemplu, alte aplicaţii deschise sau care rulează în fundal pot limita
performanţele produsului.
Căutarea
operaţiunilor
• Chiar și într-un mediu PC unde operaţiile sunt garantate, este posibil ca imaginile să nu fie redate
lin datorită cadrelor sărite etc. Reţineţi că imaginea importată nu este afectată.
• Dacă utilizaţi un notebook, computerul trebuie să aibă adaptorul de CA conectat. Uneori,
operaţiile normale nu sunt posibile datorită funcţiei de economisire a energiei computerului.
Cuprins
Notă privind redarea fișierelor film (MPEG-4 AVC/
H.264)
Căutarea în
setări
Index
47RO
Utilizarea Software-ului Bloggie
Cuprins
Activarea
Căutarea
operaţiunilor
1 Faceţi dublu clic pe pictograma comandă
rapidă Software Bloggie (preîncărcat în
memoria internă) de pe spaţiul de lucru.
Opţiuni pe ecran
Căutarea în
setări
Index
A Sit de partajare: glisaţi și lipiţi miniatura.
B Afișează imaginile în „Bloggie”.
C Afișează imagini importate în computer.
D Miniaturi: faceţi dublu clic pentru a reda.
(film),
(importat)
• Apăsaţi și menţineţi apăsată tasta Ctrl (pentru Windows)/tasta comandă (pentru Macintosh)
pentru a efectua selectări multiple.
E Creează un album/Șterge imagini/Partajează imagini
F Importă imagini din „Bloggie”.
G Schimbă afișajul ecranului.
• Opţiunile curente ale ecranului pot diferi în funcţie de versiunea software.
48RO
Cuprins
Importarea de imagini pe un
computer
Pentru conectarea aparatului foto la computer, consultaţi pagina 46.
Când se utilizează Software-ul Bloggie
Consultaţi pagina 48.
Macintosh
Când se utilizează Software-ul Bloggie
Consultaţi pagina 48.
Index
Când nu se utilizează Software-ul Bloggie
1 Mai întâi, conectaţi aparatul foto la computerul Macintosh. Faceţi dublu clic pe
pictograma [BLOGGIE] t [DCIM] recunoscută recent sau folderul [MP_ROOT] t
în care sunt stocate imaginile pe care doriţi să le importaţi.
2 Glisaţi și fixaţi fișierele de imagine pe pictograma hard disk-ului.
Fișierele de imagine sunt copiate pe hard disk.
3 Faceţi dublu clic pe pictograma hard disk t fișierul de imagine dorit din folderul ce
conţine fișierele copiate.
Imaginea este afișată.
Căutarea în
setări
Când nu se utilizează Software-ul Bloggie
Când apare expertul AutoPlay Wizard după marcarea unei conexiuni USB între aparatul
foto și un computer, faceţi clic pe [Open folder to view files] t [OK] t sau [DCIM]
[MP_ROOT] t copiaţi imaginile dorite pe computer.
Căutarea
operaţiunilor
Windows
49RO
Cuprins
Încărcarea imaginilor pe un
suport
1 Alegeţi imaginile și situl de partajare pentru încărcare cu aparatul foto
dinainte (pagina 43).
Software-ul Bloggie pornește automat și apare ecranul de confirmare pentru
încărcarea imaginilor.
Note
Note privind Software-ul Bloggie (preîncărcat în
memoria internă)
• Unele situri necesită proceduri de înregistrare și/sau taxe de utilizare a serviciilor. Utilizând
serviciile, trebuie să respectaţi termenii și condiţiile stabilite de siturile respective.
• Serviciile pot fi întrerupte sau modificate conform deciziilor operatorilor siturilor. Sony nu este
responsabil de problemele ce pot apărea între utilizatori și terţe părţi sau orice neplăcere cauzată
de utilizatori legat de utilizarea serviciilor, inclusiv de terminarea sau modificarea unor astfel de
servicii.
• Pentru a vizualiza un sit, veţi fi redirecţionat către acesta de către serverul Sony. Pot exista
momente când nu puteţi accesa situl din cauza mentenanţei serverului sau din alte motive.
• Dacă utilizarea serverului Sony urmează a fi încheiată, veţi fi notificat(ă) în avans pe situl Sony’,
etc.
• URL-urile către care sunteţi redirecţionaţi de serverul Sony și alte informaţii pot fi înregistrate în
scopul îmbunătăţirii viitoarelor produse și servicii Sony’. Cu toate acestea, nu vor fi înregistrate
date personale în astfel de ocazii.
Index
Pentru a utiliza Software-ul Bloggie pentru a vă bucura de avantajele serviciului de
încărcare imagini sau de alte servicii („serviciile”) oferite de aceste situri și de altele,
trebuie să acceptaţi următoarele.
Căutarea în
setări
• Setaţi [Setări LUN] pe [Multiplu].
• Când încărcaţi imagini pe Internet, memoria cache poate rămâne în computerul utilizat, în
funcţie de furnizorul de servicii. Acest lucru este valabil și când aparatul foto este utilizat în acest
scop.
Căutarea
operaţiunilor
2 Conectaţi aparatul foto la un computer în care Software-ul Bloggie
(preîncărcat în memoria internă) este deja instalat.
50RO
Protejează
Cuprins
Protejează imaginile înregistrate împotriva ștergerilor accidentale.
Marcajul
este afișat când sunt redate imaginile înregistrate.
(Redare) pentru a comuta la modul redare.
2 Apăsaţi
index.
(Setări) t [Protejează] pe ecranul
Căutarea
operaţiunilor
1 Apăsaţi
În modul imagine unică, protecţia este încheiată în pasul
2.
Căutarea în
setări
3 Apăsaţi pe imaginile pe care doriţi să le protejaţi.
Selectaţi o imagine cu un marcaj
pentru a elimina marcajul
.
4 Apăsaţi [OK].
Index
z Pentru a anula protecţia
Apăsaţi pe
(Setări) t [Protejează] în timpul redării imaginii pentru a folosi
aceeași procedură în vederea protejării. Marcajul
dispare și protecţia este
înlăturată.
51RO
Bip
1 Apăsaţi
(Setări) t [Bip] t modul dorit.
Cuprins
Setează sunetul produs atunci când operaţi aparatul foto.
Căutarea
operaţiunilor
Activează sunetul bip atunci când apăsaţi pe butonul
(Declanșator) sau butonul film.
Dezactivat
Dezactivează bip-ul.
Căutarea în
setări
Activat
Index
52RO
Language Setting
1 Apăsaţi pe
(Setări) t [Language Setting] t
limba dorită.
Cuprins
Selectează limba care va fi utilizată în elementele de meniu, avertismente și mesaje.
Căutarea
operaţiunilor
Căutarea în
setări
Index
53RO
Mod demo
1 Apăsaţi
dorit.
(Setări) t [Mod demo] t modul
Cuprins
Efectuează o demonstraţie a aparatului foto.
Căutarea
operaţiunilor
Efectuează o demonstraţie.
Dezactivat
Nu efectuează o demonstraţie.
Căutarea în
setări
Activat
Notă
Index
• Demonstraţia se oprește când se efectuează oricare dintre următoarele operaţii.
– Atingeţi ecranul LCD.
– Apăsaţi butonul
(Declanșator) sau butonul film.
– Închiderea alimentării.
54RO
Iniţializare
1 Apăsaţi
Cuprins
Iniţializează setarea la setarea implicită.
Chiar dacă activaţi această funcţie, imaginile vor fi păstrate.
(Setări) t [Iniţializare] t [OK].
Căutarea
operaţiunilor
Căutarea în
setări
Notă
• Efectuaţi iniţializarea după încărcarea aparatului foto pentru a împiedica oprirea aparatului în
timpul funcţionării.
z Când aparatul foto nu funcţionează corespunzător.
Index
Apăsaţi și menţineţi apăsat butonul ON/OFF (Alimentare) cel puţin 7 secunde și
închideţi forţat aparatul foto (pagina 13). Apoi porniţi aparatul foto din nou.
55RO
Ieșire HDMI
1 Apăsaţi
dorit.
Cuprins
Selectează tipul de semnal care iese din mufa HDMI OUT înspre televizor. Dacă
imaginile nu sunt afișate clar pe televizor, schimbarea setării poate îmbunătăţi afișarea.
(Setări) t [Ieșire HDMI] t modul
Căutarea
operaţiunilor
Ieșiri cu 60Hz.
50Hz
Ieșiri cu 50Hz.
Căutarea în
setări
60Hz
Index
56RO
Setări LUN
(Setări) t [Setări LUN] t modul
Căutarea
operaţiunilor
1 Apăsaţi
dorit.
Cuprins
Setează metoda de afișare pentru suportul de înregistrare afișat pe ecranul unui computer
sau alt monitor când aparatul foto este conectat cu un computer sau componentă AV
utilizând o conexiune USB.
Individual
Selectaţi această setare în cazurile în care imaginile nu sunt
afișate când aparatul foto este conectat la un alt dispozitiv
decât un computer.
Index
Selectaţi această setare când conectaţi aparatul foto la un
computer.
Căutarea în
setări
Multiplu
57RO
Format
1 Apăsaţi
(Setări) t [Format] t [OK].
Cuprins
Formatează memoria internă.
Căutarea
operaţiunilor
• Reţineţi faptul că formatarea șterge permanent toate datele, inclusiv imaginile protejate.
Căutarea în
setări
Notă
Index
58RO
Setare dată și oră
1 Apăsaţi
(Setări) t [Setare dată și oră].
Cuprins
Setează din nou data și ora.
Căutarea
operaţiunilor
Format dată și oră
Selectează formatul de afișare a datei și orei.
Ora de vară
Avansează cu o oră.
Dată și oră
Setează data și ora (pagina 26).
Căutarea în
setări
2 Apăsaţi pe elementele pe care doriţi să le setaţi.
Index
59RO
Cuprins
Vizualizarea de imagini pe un
televizor
Conectaţi aparatul foto la un televizor cu terminal HDMI cu un cablu HDMI (se vinde
separat).
De asemenea, consultaţi manualele de instrucţiuni ale televizorului.
2 Deschideţi capacul mufei și conectaţi aparatul foto la televizor cu un
cablu HDMI (se vinde separat).
1 În mufa HDMI
Cablu HDMI
Căutarea în
setări
Mufă HDMI
Căutarea
operaţiunilor
1 Închideţi aparatul foto și televizorul.
2 În mufa HDMI OUT
4 Deschideţi televizorul și setaţi intrarea.
Imaginile fotografiate cu aparatul foto apar pe televizor.
Index
3 Porniţi aparatul foto.
5 Apăsaţi pe imagini pentru redare.
Note
• Nu conectaţi terminalul ieșirii aparatului foto la cel al altor dispozitive. Aceasta poate provoca o
defecţiune.
• Este posibil ca unele dispozitive să nu funcţioneze corespunzător. Este posibil ca imaginea și
sunetul să nu fie reproduse.
• Utilizaţi un cablu HDMI cu sigla HDMI.
60RO
Despre sisteme TV color
Sistem PAL-M
Brazilia
Căutarea în
setări
Sistem PAL
Australia, Austria, Belgia, China, Croaţia, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda,
Germania, Olanda, Hong Kong, Ungaria, Indonezia, Italia, Kuwait, Malaezia, Noua
Zeelandă, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Singapore, Republica Slovacă,
Spania, Suedia, Elveţia, Thailanda, Turcia, Regatul Unit al Marii Britanii, Vietnam etc.
Căutarea
operaţiunilor
Sistem NTSC
Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centrală, Chile, Columbia, Ecuador,
Jamaica, Japonia, Coreea, Mexic, Peru, Surinam, Taiwan, Insulele Filipine, S.U.A,
Venezuela etc.
Cuprins
Dacă doriţi să vizualizaţi imagini pe un ecran de televizor, aveţi nevoie de un televizor cu
o mufă HDMI și de un cablu HDMI (se vinde separat). Sistemul color al televizorului
trebuie să corespundă celui al aparatului foto. Verificaţi următoarele liste de sistem de
color pentru televizoare ale ţării sau regiunii unde este utilizat aparatul foto și setaţi
[Ieșire HDMI] (pagina 56).
Sistem PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Index
Sistem SECAM
Bulgaria, Franţa, Grecia, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ucraina etc.
61RO
Depanarea
1 Verificaţi elementele de la paginile 62 - 67.
3 Apăsaţi și menţineţi apăsat butonul ON/OFF
(Alimentare) cel puţin 7 secunde și închideţi forţat
aparatul foto. Apoi porniţi aparatul foto din nou
(pagina 13).
Căutarea în
setări
4 Contactaţi furnizorul dvs Sony sau service-ul
autorizat Sony.
Căutarea
operaţiunilor
2 Opriţi și apoi porniţi aparatul foto.
Cuprins
Dacă experimentaţi probleme cu aparatul foto, încercaţi următoarele soluţii.
Reţineţi că trimiţând aparatul foto pentru reparaţii, sunteţi de acord cu verificarea
conţinutului memoriei interne, a fișierelor muzicale.
Index
Informaţii suplimentare despre acest produs și răspunsuri la întrebări frecvente pot fi
găsite pe site-ul nostru Web pentru Asistenţă Clienţi.
http://www.sony.net/
Acumulator și alimentare
Aparatul foto nu poate fi pornit.
• Acumulatorul este descărcat. Încărcaţi aparatul foto.
Aparatul foto se închide brusc.
• În funcţie de aparatul foto și de temperatura bateriei, este posibil ca acesta să se închidă
automat pentru protecţie. În acest caz, un mesaj este afișat pe ecranul LCD înainte de a se
închide aparatul.
• Dacă nu utilizaţi aparatul foto o anumită perioadă în timp ce este pornit, acesta se oprește
automat pentru a preveni uzarea acumulatorului. Reporniţi aparatul foto.
Durata de viaţă a acumulatorului este scurtă.
• Încărcaţi acumulatorul până când dispare led-ul încărcare.
• Utilizaţi aparatul foto într-un loc deosebit de cald sau de rece sau încărcarea este insuficientă.
Aceasta nu este o defecţiune.
• Dacă nu aţi utilizat aparatul foto pe o perioadă de timp lungă, eficienţa acumulatorului va fi
îmbunătăţită prin încărcare și descărcare repetată.
• Când capacitatea efectivă a acumulatorului se reduce la jumătate din timpul normal, chiar și
după încărcarea completă a acumulatorului, este posibil ca acesta să trebuiască să fie înlocuit.
Consultaţi cel mai apropiat reprezentant Sony.
62RO
Aparatul foto nu se încarcă.
Realizarea de fotografii/filme
Căutarea în
setări
• Acest fenomen se înregistrează când utilizaţi aparatul foto în locaţii cu temperaturi extrem de
ridicate sau de scăzute.
• A apărut o discrepanţă între indicatorul de capacitate rămasă și capacitatea rămasă reală a
bateriei. Descărcaţi complet acumulatorul o dată, apoi încărcaţi-l pentru a corecta indicarea.
• Acumulatorul este inutilizabil (pagina 69). Consultaţi cel mai apropiat reprezentant Sony.
Căutarea
operaţiunilor
Indicatorul de capacitate rămasă nu este corect.
Cuprins
• Opriţi aparatul foto și realizaţi conexiunea USB.
• Deconectaţi cablul de conexiune USB și apoi reconectaţi-l.
• Utilizaţi cablul de conexiune USB (livrat).
• Încărcaţi acumulatorul la o temperatură înconjurătoare de 10°C - 30°C.
• Porniţi computerul și conectaţi aparatul foto.
• Scoateţi computerul din modul suspendare sau hibernare.
• Conectaţi aparatul foto direct la un computer utilizând cablul de conexiune USB livrat.
• Conectaţi aparatul foto la un computer cu sistemul de operare acceptat de aparatul foto.
• După ce încercaţi remedierea problemei de mai sus, dacă aceasta persistă, apăsaţi și ţineţi
apăsat butonul ON/OFF (Alimentare) timp de cel puţin 7 secunde și închideţi forţat aparatul
foto. Apoi reconectaţi-l la computer utilizând cablul de conexiune USB livrat.
Nu se pot înregistra imagini.
Data și ora nu sunt afișate pe ecranul LCD.
Index
• Verificaţi capacitatea liberă a memoriei interne. Dacă memoria este plină, ștergeţi imaginile
care nu vă sunt necesare (pagina 42).
• În timpul fotografierii, data și ora nu sunt afișate. Acestea sunt afișate numai în timpul redării.
Nu se pot insera datele în imagini.
• Aparatul foto nu are o funcţie pentru suprapunerea datelor pe imagini.
Pe ecran apar și persistă puncte.
• Aceasta nu este o defecţiune. Aceste puncte nu sunt înregistrate.
Vizualizarea imaginilor
Imaginile nu pot fi redate.
• Numele folderului/fișierului a fost modificat pe computer.
• Redarea pe aparatul foto nu poate fi garantată dacă fișierele conţin imagini procesate pe un
computer sau imagini realizate cu un alt aparat foto.
• Aparatul foto este în mod USB. Ștergeţi conexiunea USB (pagina 22).
Imaginea pare brută imediat după pornirea redării.
• Aceasta poate fi cauzată de procesarea imaginii. Aceasta nu este o defecţiune.
63RO
Imaginea nu apare pe televizor.
Marginile superioară și inferioară ale imaginii sunt ușor tăiate când sunt redate
pe un televizor conectat.
Pe părţile stânga și dreapta ale ecranului apar benzi negre.
• Pe părţile stânga și dreapta ale ecranului apar benzi negre când se vizualizează filme
înregistrate cu aparatul foto ţinut în poziţie verticală pe un televizor sau un computer. Aceasta
nu este o defecţiune.
O imagine nu poate fi ștearsă.
• Anulaţi protecţia (pagina 51).
Căutarea în
setări
Ștergere
Căutarea
operaţiunilor
• Ecranul LCD al aparatului foto poate afișa imagini înregistrate pe întregul ecran (afișaj cu
număr maxim de pixeli). Cu toate acestea, aceasta poate provoca decuparea ușoară în
marginile de sus, jos, stânga și dreapta a imaginilor când sunt redate pe un televizor care nu
este compatibil cu afișajul cu număr maxim de pixeli.
Cuprins
• Setaţi [Ieșire HDMI] la [60Hz] în regiunea NTSC, [50Hz] în regiunea PAL (pagina 56).
• Verificaţi dacă este conformă conexiunea (pagina 60).
Computere
• Când nivelul de încărcare a bateriei se reduce, încărcaţi aparatul foto.
• Porniţi aparatul foto și conectaţi-l la un computer.
• Utilizaţi cablul de conexiune USB (livrat).
• Deconectaţi cablul de conexiune USB de la computer și de la aparatul foto și conectaţi-l din
nou, fixându-l bine.
• Deconectaţi toate echipamentele în afară de aparatul foto, tastatură și mouse de la conectorii
USB ai computerului dvs.
• Conectaţi aparatul foto direct la computer, fără a mai trece printr-un hub USB sau alt
dispozitiv.
• Setaţi [Setări LUN] pe [Multiplu] (pagina 57).
Index
Computerul dvs. nu recunoaște aparatul foto.
Nu se pot importa imagini.
• Conectaţi aparatul foto și computerul corect, realizând o conexiune USB (pagina 46).
• Când formataţi memoria internă cu un computer, este posibil să nu puteţi importa imaginile
pe un computer. Formataţi memoria internă cu aparatul foto și realizaţi fotografii (pagina 58).
După realizarea unei conexiuni USB, Software-ul Bloggie nu pornește automat.
• Instalaţi Software-ul Bloggie pe un computer și realizaţi conexiunea USB după ce atât
aparatul foto cât și computerul sunt pornite.
Nu se pot reda imaginile pe computer.
• Consultaţi fabricantul computerului sau al softului.
64RO
• Filmul este redat direct din memoria internă. Importaţi filmul pe computer utilizând
Software-ul Bloggie și apoi redaţi-l (pagina 49).
Cuprins
Imaginea și sunetul sunt parazitate de zgomot atunci când vizualizaţi un film pe
un computer.
Altele
• Apăsaţi și menţineţi apăsat butonul ON/OFF (Alimentare) cel puţin 7 secunde și închideţi
forţat aparatul foto. Apoi porniţi aparatul foto din nou.
Obiectivul se aburește.
• A avut loc condensarea umezelii. Opriţi aparatul foto și așteptaţi aproximativ o oră pentru ca
umezeala să se evaporeze.
• Aceasta nu este o defecţiune.
Ecranul Setare ceas apare la pornirea aparatului foto.
• Setaţi din nou data și ora (pagina 26).
Căutarea în
setări
Aparatul foto se încălzește dacă îl utilizaţi un timp îndelungat.
Căutarea
operaţiunilor
Aparatul foto nu funcţionează corespunzător.
Data sau ora este greșită.
Index
• Setaţi din nou data și ora (pagina 59).
65RO
Indicatori și mesaje de avertizare
Eroare sistem
• Opriţi și apoi porniţi aparatul foto.
Aparat foto supraîncălzit
Lăsaţi-l să se răcească
• Temperatura aparatului foto a crescut. Acesta se poate opri automat, sau este posibil să nu
mai puteţi înregistra filme. Lăsaţi aparatul foto într-o locaţie cu temperatură scăzută până
când acesta se răcește.
Căutarea în
setări
• Dacă înregistraţi filme pentru un timp îndelungat, temperatura aparatului foto crește. În acest
caz, opriţi înregistrarea filmelor.
Căutarea
operaţiunilor
• Nivelul bateriei este scăzut. Încărcaţi imediat acumulatorul. În funcţie de condiţiile de
utilizare, este posibil ca indicatorul să se aprindă intermitent chiar dacă mai sunt 5 – 10 minute
până la descărcarea acumulatorului.
Cuprins
Dacă apar următoarele mesaje, respectaţi instrucţiunile.
Eroare memorie internă
Eroare formatare memorie internă
Index
• Opriţi și apoi porniţi aparatul foto.
• Formataţi din nou mediul (pagina 58).
Nicio imagine
• În memoria internă nu s-a înregistrat nicio imagine care să poată fi redată.
Eroare folder
• Pe memoria internă există deja un folder cu un număr care conţine aceleași prime trei cifre
(de exemplu: 123MSDCF și 123ABCDE). Formataţi aparatul foto (pagina 58).
Creare mai multe foldere imposibilă
• Folderul al cărui nume începe cu „999” există pe memoria internă. Formataţi aparatul foto
(pagina 58).
Eroare fișier
• S-a produs o eroare în timpul redării imaginii.
Redarea pe aparatul foto nu poate fi garantată dacă fișierele conţin imagini procesate pe un
computer sau imagini realizate cu un alt aparat foto.
Fișier protejat
• Deblocaţi protecţia (pagina 51).
66RO
Dimensiune imagine peste limită
Număr maxim imagini deja selectat
• Până la 100 fișiere pot fi selectate prin [Șterge], [Partajare] și [Protejează].
Cuprins
• Încercaţi să redaţi o imagine de o dimensiune care nu poate fi redată pe aparatul foto.
Executare operaţie impos. în fișiere neacceptate
Operaţie incorectă
• Acest mesaj apare dacă efectuaţi o operaţie nevalidă.
Căutarea
operaţiunilor
• Redarea cu zoom nu poate fi efectuată pe filme.
Căutarea în
setări
Index
67RO
Cuprins
Număr de imagini statice și
durată de înregistrare a filmelor
Numărul de imagini statice și durata de înregistrare pot varia în funcţie de condiţiile de
fotografiere.
(Unităţi: Imagini)
Dimensiune
Capacitate
(MHS-TS10)
(MHS-TS20/TS20K)
4:3 (12M)
622
16:9 (8M)
16:9 (2M)
799
1665
3528
7343
1296
• Când numărul de imagini ce pot fi înregistrate este mai mare de 9.999, apare indicatorul „>9999”.
• Dacă imaginile înregistrate cu alte aparate foto sunt redate pe acest aparat foto, afișajul poate
diferi faţă de dimensiunea curentă a imaginii.
• Când măsuraţi capacitatea suportului, 1 GB este echivalentul a 1 miliard de octeţi, o parte din
care este utilizată pentru administrarea datelor.
Tabelul de mai jos afișează cu aproximaţie duratele maxime de înregistrare. Acestea
reprezintă duratele totale pentru toate fișierele de film. Filmarea continuă este posibilă
pentru aproximativ 29 minute.
Index
Filme
Căutarea în
setări
Note
Căutarea
operaţiunilor
Fotografii
(Unităţi: oră : minut : secundă)
Dimensiune
Capacitate
(MHS-TS10)
(MHS-TS20/TS20K)
1920×1080 30p
0:40:00 (0:22:00)
1:20:00 (0:47:00)
1280×720 60p
1280×720 30p
1:20:00 (0:36:00)
2:40:00 (1:25:00)
2:00:00 (0:54:00)
4:00:00 (2:00:00)
Note
• Aparatul foto utilizează formatul VBR (rată de bit variabilă) pentru a regla automat calitatea
imaginii pentru adecvare la scena înregistrată. Această tehnologie provoacă fluctuaţii ale duratei
de înregistrare a memoriei interne.
Filmele ce conţin imagini rapide și complexe sunt înregistrate la o rată de biţi mai mare, ceea ce
duce la diminuarea duratei totale de înregistrare.
• Dimensiunea maximă a unui singuri fișier film este de aproximativ 2 GB. Înregistrarea se oprește
înainte de 29 de minute dacă dimensiunea fișierului atinge aproximativ 2 GB în timpul
înregistrării.
• Numărul din ( ) este timpul minim de înregistrare.
• Când se oprește fotografierea continuă, înregistrarea se oprește automat.
68RO
Acumulator încorporat
Utilizarea eficientă a acumulatorului
Cum se păstrează aparatul foto
• Chiar dacă nu utilizaţi aparatul foto o perioadă extinsă de timp, încărcaţi-l complet la fiecare 6
până la 12 luni pentru a păstra funcţionarea aparatului foto în parametrii optimi. De asemenea,
păstraţi-l într-un loc rece, uscat.
Căutarea în
setări
• Capacitatea bateriei scade în medii cu temperaturi scăzute. Astfel, în locuri cu temperaturi
scăzute, timpul de funcţionare a bateriei este mai mic.
• Acumulatorul se va consuma repede dacă utilizaţi frecvent funcţia zoom.
• Nu expuneţi aparatul foto la apă. Aparatul nu este rezistent la apă.
• Nu lăsaţi aparatul foto în locuri extrem de fierbinţi, de exemplu într-o mașină sau în lumina
directă a soarelui.
Căutarea
operaţiunilor
• Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul într-o locaţie cu temperatură înconjurătoare de 10°C 30°C. Este posibil ca acumulatorul să nu se încarce complet la temperaturi în afara acestui
interval.
• Când capacitatea efectivă a acumulatorului se reduce la jumătate din timpul normal, chiar și după
încărcarea completă a acumulatorului, acesta trebuie înlocuit. Consultaţi cel mai apropiat
reprezentant Sony.
Cuprins
Despre încărcarea acumulatorului
Despre viaţa bateriei
Index
• Viaţa bateriei este limitată. Capacitatea bateriei scade în timp și prin utilizare repetată. Dacă
scăderea duratei de utilizare între încărcări devine semnificativ, consultaţi cel mai apropiat
furnizor Sony.
• Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie cum este depozitată, de condiţiile de funcţionare și de
mediul în care este utilizat fiecare acumulator.
69RO
Precauţii
Despre transportare
Despre curăţare
Curăţarea ecranului LCD
Ștergeţi suprafaţa ecranului LCD cu ajutorul unei truse de curăţare (se vinde separat) pentru a
îndepărta amprentele, praful etc.
Căutarea în
setări
Nu vă așezaţi pe un scaun sau pe un alt loc cu aparatul foto în buzunarul din spate al pantalonilor
sau fustei, deoarece acest lucru poate produce o defecţiune sau poate deteriora aparatul foto.
Căutarea
operaţiunilor
• Într-un loc deosebit de călduros, rece sau umed
În locuri precum un automobil expus la soare, corpul aparatului foto se poate deforma și acest
lucru poate provoca o defecţiune.
• Sub acţiunea directă a soarelui sau lângă un calorifer
Corpul aparatului foto se poate decolora sau deforma și aceasta poate provoca o defecţiune.
• Într-o locaţie unde se produc vibraţii puternice
• În apropierea câmpurilor magnetice
• În locuri cu nisip sau praf mult
Aveţi grijă ca nisipul sau praful să nu pătrundă în aparatul foto. Acest lucru poate produce o
defecţiune a aparatului foto și, în unele cazuri, nu poate fi reparată.
Cuprins
Nu utilizaţi/depozitaţi aparatul foto în următoarele locuri
Curăţarea obiectivului
Ștergeţi obiectivul cu o cârpă moale pentru a înlătura amprentele, praful etc.
Curăţaţi suprafaţa aparatului foto cu o cârpă moale înmuiată puţin în apă, apoi ștergeţi suprafaţa cu
o cârpă uscată. Nu utilizaţi vreunul dintre următoarele produse, deoarece acestea pot deteriora
finisajul sau carcasa.
– Produse chimice precum tinerul, benzina, alcoolul, cârpele, sprayul anti-gândaci, uleiul de plajă
sau insecticidul etc.
– Nu atingeţi aparatul foto cu niciun produs de mai sus în mână.
– Nu lăsaţi aparatul foto în contact cu cauciucul sau vinilul pentru o perioadă lungă de timp.
Index
Curăţarea suprafeţei aparatului foto
Despre temperaturile de funcţionare
Aparatul dvs foto este proiectat pentru utilizarea în intervalul de temperaturi între 0°C și 40°C. Nu
este recomandată fotografierea în locuri extrem de reci sau calde care depășesc intervalul.
Despre condensarea umezelii
În cazul în care aparatul foto este mutat direct dintr-un loc rece într-unul cald, umezeala se poate
condensa în interiorul sau exteriorul aparatului foto. Această condensare a umezelii poate cauza
funcţionarea defectuoasă a aparatului foto.
Dacă apare condensarea umezelii
Opriţi aparatul foto și așteptaţi aproximativ o oră pentru ca umezeala să se evaporeze.
Notă privind eliminarea/transferul
• Dacă utilizaţi software-ul încorporat în memoria internă, informaţiile personale precum
documentele personale și adresele de mail pot fi salvate pe memoria internă a aparatului foto.
Înainte de a schimba proprietarul sau înainte de eliminare, ștergeţi informaţiile personale.
• Chiar dacă ștergeţi datele din memoria internă sau dacă formataţi aparatul foto, este posibil să nu
puteţi șterge complet datele din memoria internă.
• Pentru a împiedica aparatul foto să restabilească datele din memoria internă, înregistraţi toate
datele neesenţiale în memoria internă a aparatului foto.
70RO
Specificaţii
[Sistem]
Căutarea în
setări
Alimentare:
Acumulator reîncărcabil încorporat
Încărcare prin USB (alimentat de computer
prin conectarea cablului de conexiune USB
livrat)
Timp de încărcare: Aprox. 200 min. (încărcare
completă) (când se încarcă de la conectorul
USB al computerului)
Consum de energie (în timpul fotografierii):
1,7 W (când dimensiunea imaginii film este
[1280×720 30p])
Temperatură de funcţionare: între 0°C și 40°C
Temperatură de depozitare: între –20°C și
+60°C
Dimensiuni: Aprox. 52,0 mm × 107,0 mm ×
15,2 mm (L/Î/D, fără protuberanţe)
Greutate: Aprox. 125 g
Microfon: Mono
Difuzor: Mono
Căutarea
operaţiunilor
Designul și specificaţiile se pot schimba fără
avertizare prealabilă.
Index
Dispozitiv imagine: senzor CMOS 7,22 mm
(tip 1/2,5)
Număr total de pixeli al aparatului foto:
Aprox. 13 011 000 pixeli
Număr efectiv de pixeli al aparatului foto:
Aprox. 8 294 000 pixeli (fotografie, 16:9),
Aprox. 12 780 000 pixeli (fotografie, 4:3),
Aprox. 2 073 000 pixeli (film [1920×1080
30p])
Obiectiv: F2,8
f = 5,3 mm
Când este convertit la un aparat foto de
35 mm
Pentru filme: 37 mm (16:9)
Pentru fotografii: 32 mm (4:3)
Controlul expunerii: expunere automată
Format fișier:
Fotografii: compatibil JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)
Filme: MPEG-4 AVC/H.264 (MP4)
Audio: MPEG AAC
Suport de înregistrare: Memorie internă
(MHS-TS10: Aprox. 4 GB, MHS-TS20/
TS20K: Aprox. 8 GB)
• Când măsuraţi capacitatea suportului, 1 GB
este echivalentul a 1 miliard de octeţi, o
parte dintre aceștia fiind utilizaţi pentru
administrarea sistemului și/sau fișierele de
aplicaţii. Capacitatea care poate fi utilizată
este indicată mai jos.
MHS-TS10: Aprox. 3,7 GB
MHS-TS20/TS20K: Aprox. 7,7 GB
[Alimentare, general]
Cuprins
Aparat foto
[Conectori de intrare și ieșire]
Mufă HDMI: mini conector HDMI
Mufă USB: tip A (încorporată)
Comunicare USB: Hi-Speed USB (compatibil
USB 2.0)
[Ecran LCD]
Ecran LCD: 7,6 cm tip 3,0 (16:9) TFT
Numărul total de puncte: 288 000 (720 × 400)
puncte
71RO
Mărci comerciale
Index
ACEST PRODUS ESTE OFERIT SUB LICENŢA PORTOFOLIUL DE BREVETE AVC
PENTRU UZ PERSONAL ȘI NONCOMERCIAL DE CĂTRE UN CONSUMATOR PENTRU
(i) CODARE VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („AVC VIDEO”) ȘI/
SAU (ii) DECODARE A MATERIALELOR VIDEO AVC CARE AU FOST CODATE DE
UN CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI
NECOMERCIALĂ ȘI/SAU AU FOST OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR DE
MATERIALE VIDEO LICENŢIAT DE MPEG LA PENTRU FURNIZAREA DE
MATERIALE VIDEO AVC. NU SE VOR ACORDA LICENŢE ȘI NU VOR FI IMPLICATE
PENTRU ORICE ALTĂ UTILIZARE. INFORMAŢII SUPLIMENTARE POT FI OBŢINUTE
DE LA MPEG LA, L.L.C.
CONSULTAŢI <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
Căutarea în
setări
Note despre Licenţă
Căutarea
operaţiunilor
• Microsoft, Windows, Windows Vista și DirectX sunt fie mărci comerciale înregistrate fie mărci
comerciale sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/sau
alte ţări.
• Siglele Macintosh, Mac OS, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook, Power Mac și eMac sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc.
• Intel și Pentium sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel Corporation.
În plus, sistemele și denumirile de produs din acest manual sunt, în general, mărci comerciale ale
producătorilor. Cu toate acestea, marcajele ™ sau ® nu sunt utilizate în toate cazurile în acest
manual.
Cuprins
• „Bloggie” este o marcă comercială a Sony Corporation.
• Video 360 este o marcă comercială a Sony Corporation.
• Siglele HDMI, HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite sau alte ţări.
72RO
Index
M
Acumulator .......................................................................69
Mesajele de avertizare ................................................66
Cuprins
A
Mod demo ..........................................................................54
B
Mufă HDMI OUT ........................................................60
N
C
Număr de fotografii ......................................................68
Computer
Configuraţie recomandată ................................46
O
Importare de imagini............................................49
Ora de vară ..................................................................26, 59
Căutarea
operaţiunilor
Bip ..........................................................................................52
Încărcare imagini ....................................................50
P
Computer Windows .....................................................46
Panou tactil........................................................................18
Conectare
Partajare ..............................................................................43
Computer ....................................................................49
Pixel .......................................................................................37
Controlul volumului .....................................................45
Protejează...........................................................................51
D
R
Depanarea .........................................................................62
Redare cu zoom ..............................................................41
Dimensiune fotografii .................................................36
S
Durata de înregistrare pentru filme ....................68
Setare dată și oră............................................................59
Index
Dimensiune filme ..........................................................38
Căutarea în
setări
Computer Macintosh ...................................................46
Setări .....................................................................................11
F
Setări ceas ..........................................................................26
Format ..................................................................................58
Setări LUN ........................................................................57
Fotografiere
SO ...........................................................................................46
Filme ..............................................................................30
Soft ...................................................................................24, 48
Fotografii .....................................................................28
Software Bloggie ......................................................24, 48
I
Ș
Identificare componente ...........................................13
Șterge ....................................................................................42
Ieșire HDMI .....................................................................56
Imagini Video 360 .........................................................34
T
Iniţializare ..........................................................................55
Temporizator ...................................................................33
Instalare...............................................................................24
Î
Încărcare .............................................................................21
L
Language Setting ...........................................................53
U
USB .................................................................................21, 24
V
Vizualizare
Filme ..............................................................................39
Fotografii .....................................................................39
73RO
Z
Cuprins
Zoom.....................................................................................32
Căutarea
operaţiunilor
Căutarea în
setări
Index
74RO
Download PDF

advertising