Sony | MHS-CM5 | Sony MHS-CM5 bloggie™ CM5 Minicameră HD mobilă Instrucţiuni de utilizare

VFACEŢI CLIC!
Cuprins
Pornire
Funcţii de bază
Utilizarea camerei
împreună cu computerul
dumneavoastră
Utilizarea funcţiilor
pentru înregistrare
Utilizarea funcţiilor
pentru vizualizare
Particularizarea
setărilor
Vizualizarea
imaginilor pe un
televizor
Localizarea
defecţiunilor
Altele
Index
Manual
Camera Snap HD compactă
MHS-CM5
© 2010 Sony Corporation
4-170-790-81(1) RO
Note privind utilizarea camerei dumneavoastră
Tipuri de carduri de memorie pe
care le puteţi utiliza împreună cu
camera dumneavoastră
• Cardurile de memorie pe care le puteţi
utiliza cu această cameră sunt „Memory
Stick PRO Duo”, „Memory Stick PRO-HG
Duo”, carduri de memorie SD și carduri de
memorie SDHC. Nu puteţi utiliza un
MultiMediaCard.
• A fost confirmată funcţionarea corectă a
unui card de memorie de până la 32 GB cu
această cameră.
• Cardurile „Memory Stick PRO Duo” și
„Memory Stick PRO-HG Duo” sunt
denumite colectiv „Memory Stick PRO
Duo” în acest manual.
• Pentru înregistrarea filmelor, se recomandă
utilizarea de „Memory Stick PRO Duo” de
1 GB sau mai mare, marcat prin:
–
* („Memory Stick
PRO Duo”)
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo”)
* Pot fi utilizate cele marcate sau nu cu
Mark2.
• Consultaţi pagina 39 pentru durata de
înregistrare disponibilă a „Memory Stick
PRO Duo”.
„Memory Stick PRO Duo”/„Memory Stick
PRO-HG Duo”
Note privind bateria
• Încărcaţi bateria înainte de a utiliza camera
pentru prima oară.
• Bateria poate fi încărcată chiar dacă nu este
complet descărcată. De asemenea, chiar
dacă bateria nu este complet încărcată,
puteţi utiliza capacitatea parţială a bateriei
în starea curentă.
• Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi camera
pentru o perioadă îndelungată de timp,
utilizaţi camera până la epuizarea bateriei și
apoi depozitaţi-o într-un loc răcoros, uscat.
Aceasta va conserva funcţiile bateriei.
• Pentru detalii privind bateria, consultaţi
pagina 64.
Nu se oferă compensaţii pentru
conţinutul înregistrării
• Conţinutul înregistrării nu poate fi
compensat dacă înregistrarea sau redarea nu
sunt posibile din cauza unei defecţiuni a
camerei sau a suportului de înregistrare etc.
Memoria internă și copia de
siguranţă a cardurilor de memorie
• Nu opriţi camera și nu scoateţi cardul de
memorie în timp ce este aprins indicatorul
luminos de accesare, deoarece datele din
memoria internă sau de pe cardul de
memorie se pot deteriora. Protejaţi
întotdeauna datele dumneavoastră realizând
o copie de siguranţă.
Despre schimbarea setării de
limbă
La utilizarea „Memory Stick PRO
Duo” cu fantă compatibilă cu
„Memory Stick” de dimensiune
standard
• Afișajele de pe ecran în fiecare limbă locală
sunt utilizate pentru a prezenta procedurile
de operare. Schimbaţi limba de pe ecran
înainte de a utiliza camera, dacă este necesar
(pagina 20).
Introduceţi „Memory Stick PRO Duo”
în adaptorul „Memory Stick Duo”.
Note privind înregistrarea/redarea
Adaptor „Memory Stick Duo”
2
• Pentru a asigura funcţionarea în condiţii de
stabilitate a cardurilor de memorie,
recomandăm formatarea cardului de
memorie la prima utilizare a acestuia cu
camera. Totuși, dacă formataţi cardul de
memorie, toate datele de pe acesta se vor
șterge, restabilirea lor fiind imposibilă.
Așadar, aveţi grijă să stocaţi datele
Note privind utilizarea camerei dumneavoastră
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
importante în computer înainte de a formata
cardul de memorie.
Această cameră nu este protejată împotriva
prafului, a stropilor sau a apei.
Înainte să înregistraţi momente unice,
efectuaţi o înregistrare de probă, pentru a vă
asigura de funcţionarea corectă a camerei.
Feriţi camera de umezeală. Apa care
pătrunde în interiorul camerei poate provoca
defecţiuni iremediabile în unele cazuri.
Nu îndreptaţi camera spre soare sau spre altă
lumină strălucitoare. Aceasta ar putea
provoca afecţiuni permanente ale vederii.
Sau ar putea provoca defectarea camerei
dumneavoastră.
Nu utilizaţi camera în apropierea unei locaţii
unde sunt emise unde radio sau radiaţii
puternice. Camera ar putea să nu
înregistreze sau să redea corespunzător.
Utilizarea camerei în locuri nisipoase sau
prăfuite ar putea provoca defecţiuni.
Dacă se formează umezeală în urma
condensului, opriţi camera și lăsaţi-o
neutilizată timp de o oră, înainte de a o
utiliza din nou.
Nu scuturaţi și nu loviţi camera. Pe lângă
apariţia de defecţiuni și imposibilitatea de a
înregistra imagini, aceasta ar putea face ca
suportul de înregistrare să devină inutilizabil
sau ar putea provoca distrugerea,
deteriorarea sau pierderea datelor de
imagine.
Atunci când introduceţi sau scoateţi cardul
de memorie, aveţi grijă ca acesta să nu iasă
brusc din cameră și să cadă.
Atunci când conectaţi camera la un alt
dispozitiv prin intermediul unui cablu,
asiguraţi-vă că aţi introdus corect mufa de
conectare. Introducerea forţată a mufei în
terminal va deteriora terminalul și ar putea
avea ca rezultat defectarea camerei
dumneavoastră.
Redarea altor filme decât cele realizate,
editate sau compuse cu această cameră nu
este garantată.
efectiv. Cu toate acestea, ar putea exista
unele puncte negre și/sau puncte
strălucitoare (de culoare albă, roșie, albastră
sau verde), de mici dimensiuni, care apar în
mod constant pe ecranul LCD. Aceste
puncte sunt normale în cadrul procesului de
producţie și nu afectează în niciun fel
înregistrarea.
Puncte negre, albe,
roșii, albastre sau
verzi
• Expunerea directă a ecranului LCD sau a
obiectivului la lumina soarelui pentru
perioade îndelungate de timp ar putea
provoca defecţiuni. Aveţi grijă atunci când
așezaţi camera în dreptul unei ferestre sau
afară.
• Nu apăsaţi ecranul LCD. Este posibil ca
ecranul să se decoloreze, provocând astfel o
defecţiune.
• În locaţii cu temperaturi scăzute, imaginile ar
putea lăsa o urmă de mișcare pe ecranul
LCD. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Note privind depunerea la deșeuri/
transferul
• Atunci când utilizaţi aplicaţia software
încorporată în cameră, în memoria interna a
acesteia ar putea fi salvate informaţii
personale, precum date de identificare și
adrese pentru corespondenţă. Atunci când
transferaţi camera altor persoane sau o
depuneţi la deșeuri, ștergeţi în prealabil
informaţiile introduse.
Note privind ecranul LCD și
obiectivul
• Ecranul LCD este produs utilizând o
tehnologie de precizie extrem de ridicată,
astfel încât peste 99,99% din numărul total
de pixeli să fie funcţionali pentru a fi utilizaţi
3
Note privind utilizarea camerei dumneavoastră
Despre compatibilitatea datelor
de imagine
Avertisment referitor la drepturile
de autor
• Această cameră acceptă „formatul MP4” ca
format de fișier film. În consecinţă, filmele
înregistrate utilizând această cameră nu pot
fi redate pe dispozitive care nu acceptă
„formatul MP4”.
• Această cameră nu acceptă „formatul
AVCHD” și, prin urmare, nu este
compatibil cu redarea și înregistrarea
filmelor în „format AVCHD”, precum o
cameră video HD digitală.
• Imaginile statice înregistrate cu aceastã camerã
sunt comprimate/înregistrate în format JPEG*1.
Extensia fișierului este „.JPG”.
• Această cameră respectă standardul
universal DCF*2, stabilit de JEITA*3.
• Redarea imaginilor statice/filmelor
înregistrate prin intermediul camerei
dumneavoastră pe un alt echipament și
redarea imaginilor statice înregistrate sau
editate prin intermediul unui alt echipament
pe camera dumneavoastră nu sunt garantate.
*1 Joint Photographic Experts Group
(Grupul Comun al Experţilor Fotografi)
*2 Design rule for Camera File system
(Reguli de proiectare pentru fișierele
camerei)
*3 Japan Electronics and Information
Technology Industries Association
(Asociaţia Japoneză a Industriilor de
Tehnologie a Informaţiilor și
Echipamentelor Electronice)
• Programele de televiziune, filmele, casetele
video și alte materiale ar putea intra sub
incidenţa legislaţiei drepturilor de autor.
Înregistrarea neautorizată a acestor
materiale ar putea încălca prevederile legilor
referitoare la drepturile de autor.
Despre protecţia la supraîncălzire
• Din motive de protecţie, camera se poate
stinge automat, în funcţie de temperatura
acesteia sau a acumulatorului. În acest caz,
mesajul apare pe ecran înainte de oprirea
camerei. În caz de apariţie a mesajului
„Aparat foto supraîncălzit Lăsaţi-l să se
răcească”, (Cameră supraîncălzită. Lăsaţi
camera să se răcească), camera s-a
supraîncălzit. Alimentarea cu energie se va
întrerupe automat. Amplasaţi camera într-o
locaţie răcoroasă, până la scăderea
temperaturii acesteia.
4
Despre acest manual
• Fotografiile utilizate ca exemple de imagini
în cadrul acestui manual sunt imagini
reproduse și nu reprezintă imagini realizate
efectiv utilizând această cameră.
• Specificaţiile și conceptul suportului de
înregistrare și al celorlalte accesorii se pot
modifica fără o notificare prealabilă.
Utilizarea camerei
Realizarea imaginilor de înaltă definiţie
Filmele realizate cu această cameră vor fi înregistrate în Profilul principal MPEG-4
AVC/H.264, cu aproximativ 30 de cadre pe secundă, Progressive, AAC LC, „format
MP4”.
– MPEG: Movie Picture Experts Group (Grupul Experţilor în Imagini Video)
– AVC: Advanced Video Codec (Codec video avansat)
Ce reprezintă „MPEG-4 AVC/H.264”?
MPEG-4 AVC/H.264 este un standard de cameră video, care utilizează o
tehnologie de codare prin comprimarea imaginii, deosebit de eficientă, pentru
înregistrarea de imagini HD (de înaltă definiţie). În comparaţie cu tehnologia
existentă de codare prin comprimarea imaginii, MPEG-4 AVC/H.264 poate
comprima imaginile chiar mai eficient.
• În formatul MPEG-4 AVC/H.264, camera permite realizarea de imagini de înaltă definiţie, cu
un număr de 1080 sau 720 de linii efective de scanare. Numărul pixelilor imaginii înregistrate
este 1920×1080 sau 1280×720, iar imaginea este înregistrată în modul progresiv*.
Redarea progresivă
Camera suportă modul progresiv*, utilizat la computere, fiind deci adecvată pentru
redarea imaginilor pe computere.
Realizarea filmelor la o calitate a imaginii adaptată intenţiilor
dumneavoastră
Camera acceptă frecvent utilizata calitate a imaginii VGA (640×480), precum și
formatul HD (înaltă definiţie). Selectaţi calitatea imaginii VGA (640×480) pentru a
încărca imaginile înregistrate pe site-uri Web sau pentru a le atașa la mesaje de e-mail,
fără a fi necesară conversia calităţii imaginii.
Dimensiune filme selectabilă cu această cameră
Dimensiune filme
Principii de utilizare
1920 × 1080 30P
Realizaţi filme de calitate HD (înaltă definiţie) la dimensiuni
adecvate afișării pe computer sau pe un televizor de înaltă
definiţie
1280 × 720 60P
Filmează uniform scene de acţiune în mișcare rapidă, precum
secvenţe sportive, la calitate HD (înaltă definiţie)
1280 × 720 30P
Realizaţi filme de calitate HD (înaltă definiţie) la dimensiuni
adecvate afișării pe computer
640 × 480 30P
Realizaţi filme de calitate SD (definiţie standard) la dimensiuni
adecvate pentru încărcarea pe site-urile Web
*
Modul progresiv este un tip de metodă de înregistrare a filmelor care citește simultan toţi pixelii
de imagine.
5
Manevrarea camerei
• La transportul camerei, închideţi ecranul LCD conform imaginii.
• Aveţi grijă să nu blocaţi obiectivul cu degetul atunci când înregistraţi.
• Nu ţineţi camera susţinându-o numai de capacul bateriei/cardului de memorie, de
mufa USB, de capacul mufei sau de ecranul LCD.
• Consultaţi pagina 14 pentru modalitatea de atașare a curelei pentru mână.
6
Cuprins
Note privind utilizarea camerei dumneavoastră ........................................2
Utilizarea camerei......................................................................................5
Manevrarea camerei..................................................................................6
Identificarea componentelor ................................................................... 10
Indicatori afișaţi pe ecran........................................................................ 11
Pornire
Verificarea accesoriilor livrate.................................................................. 14
1 Pregătirea acumulatorului ................................................................... 15
2 Introducerea cardului de memorie ...................................................... 18
3 Pornirea camerei/setarea limbii și a ceasului ...................................... 19
Funcţii de bază
Realizarea imaginilor ...............................................................................21
Vizualizarea imaginilor .............................................................................25
Utilizarea elementelor de meniu..............................................................27
Elemente de meniu .................................................................................28
Utilizarea camerei împreună cu computerul
dumneavoastră
Utilizarea camerei împreună cu computerul dumneavoastră..................29
Conectarea camerei la computer............................................................31
Încărcarea imaginilor video și a imaginilor statice în serviciile media .....33
Utilizarea software-ului............................................................................36
7
Cuprins
Utilizarea funcţiilor pentru înregistrare
Meniu înregistrare ................................................................................... 38
Dimensiune fotografii: Selectarea formatului fotografiei în funcţie de utilizare
Dimensiune filme: Selectarea formatului filmului în funcţie de utilizare
SteadyShot: Permite reducerea trepidaţiilor camerei la realizarea imaginilor
Detecţie feţe: Detectează figurile subiecţilor dumneavoastră și reglează automat
focalizarea și expunerea
Configurare: Selectarea setărilor de înregistrare
Utilizarea funcţiilor pentru vizualizare
Meniu vizualizare .................................................................................... 41
(Șterge): Permite selectarea și ștergerea imaginilor nedorite
(Prezentare imagini): Redarea unei serii de imagini
(Protejează): Prevenirea ștergerii accidentale
(Rotește): Rotirea unei imagini statice
(Configurare): Schimbarea elementelor de Configurare
Particularizarea setărilor
Utilizarea elementelor de Configurare .................................................... 44
Setări fotografiere ............................................................................. 45
Zoom digital
Reducere pâlpâire
Setări principale 1/2.......................................................................... 46
Bip
Iluminare LCD
Culoare de afișare
Language Setting
Iniţializare
Setări principale 2/2.......................................................................... 47
Setări LUN
Ieșire video
Instrument card memorie ................................................................. 48
Format
Copiază
Instrument memorie int. ................................................................... 49
Format
Setări ceas ......................................................................................... 50
Setări ceas
8
Cuprins
Vizualizarea imaginilor pe un televizor
Vizualizarea imaginilor pe un televizor.....................................................51
Localizarea defecţiunilor
Localizarea defecţiunilor .........................................................................54
Indicatori de avertizare și mesaje............................................................60
Altele
Despre „Memory Stick” ..........................................................................62
Despre baterie.........................................................................................64
Măsuri de precauţie ................................................................................65
Specificaţii...............................................................................................66
Index
Index........................................................................................................67
9
Identificarea componentelor
Consultaţi paginile din paranteze pentru
detalii privind operarea.
K Buton
(Film) (21)
• Iniţiază/oprește realizarea filmelor.
L Buton zoom
Pentru realizarea filmelor/
fotografiilor: Zoom (W/T) (24)
Pentru vizualizare: Zoom redare/
(Index) (26)
M Selector multiplu
Meniu activat: v/V/b/B (27)
Meniu dezactivat: DISP/
(24)
N Capac mufă
O Mufă HDMI OUT (52)
• Utilizată atunci când camera este
conectată la un televizor etc., prin
intermediul unui cablu HDMI (se vinde
separat).
A Obiectiv
B Difuzor
C Inel de prindere curea de mână (14)
P Mufă A/V OUT(51)
• Utilizată atunci când camera este
conectată la un televizor etc., prin
intermediul unui cablu conectare A/V.
Q Mufă
(USB) (31)
• Utilizată atunci când camera este
conectată la un computer prin intermediul
unui cablu de conexiune USB.
D Microfon
E Ecran LCD (23)
F Buton
(Redare) (25)
G Buton
(Film) (21)
H Buton MENU (27)
R Indicator luminos de acces (18)
I Indicator luminos alimentare/
încărcare (15)
S Fantă card de memorie
• Indicatorul luminos de alimentare/
încărcare luminează în culoarea verde
când alimentarea este cuplată, respectiv
în culoarea portocalie când bateria se
încarcă.
J Buton
(Foto) (21)
• Pentru realizarea imaginilor statice.
10
T Lăcaș baterie
U Cuplă trepied (partea inferioară)
• Utilizaţi un trepied cu o lungime a șurubului
mai mică de 5,5 mm. Nu veţi putea monta
camera în mod corespunzător pe trepiede
cu șuruburi mai lungi de 5,5 mm, existând
riscul de a deteriora camera.
V Capac baterie/card de memorie (18)
Indicatori afișaţi pe ecran
Când comutaţi selectorul multiplu la v
(DISP) în mod repetat, afișajul se
schimbă (pagina 23).
Indicatoarele de pe ecran dispar după
circa 5 secunde, cu setările implicite în
funcţiune când aţi achiziţionat camera.
Dacă doriţi ca indicatoarele să apară din
nou, efectuaţi orice altă operaţie în afară
de utilizarea butonului zoom. Totuși,
indicatorii apar timp de numai
5 secunde.
Consultaţi paginile din paranteze pentru
detalii privind operarea.
A
Afișaj
Indicaţie
Capacitate baterie
rămasă (16)
Avertisment capacitate
redusă a bateriei (60)
SteadyShot (40)
Scală zoom
Cadru localizator
domeniu AF (22)
Când fotografiaţi imagini statice
/
Temporizator (24)
B
Afișaj
Indicaţie
Dimensiune imagine (38)
Informaţiile privind
setările de imagine statică
apar lângă pictograma
(Foto).
Atunci când se înregistrează filme
[400]
Număr rămas de imagini
care mai pot fi
înregistrate (38)
z
Blocare AE/AF (verde)
(22)
C
Afișaj
Indicaţie
Folder de înregistrare
• Acesta nu apare la utilizarea
memoriei interne.
Suport înregistrare
Detecţie feţe (40)
11
Indicatori afișaţi pe ecran
D
Afișaj
Indicaţie
Dimensiune imagine (38)
[00:00:05]
Durată de înregistrare
rămasă la dispoziţie
(38)
Înregistrare film (roșu)
01:23
Durată înregistrare (39)
Informaţiile privind
setările de film apar lângă
pictograma
(Film).
b Notă
• Indicatorii și poziţia acestora sunt
aproximative și pot fi diferite de ceea ce
vedeţi de fapt.
12
Indicatori afișaţi pe ecran
La redarea imaginilor statice
A
Afișaj
Indicaţie
Capacitate baterie
rămasă (16)
Dimensiune imagine (38)
Protejează (42)
La redarea filmelor
VOL.
Volum (25)
Scală zoom
Avertisment capacitate
redusă a bateriei (60)
B
Afișaj
Indicaţie
Bară redare
00:00:00
Contor
2010-1-1
9:30 AM
Data/ora înregistrată
pentru imaginea redată
BACK/
NEXT
Selectare imagini
VOLUME
Reglare volum
C
Afișaj
Indicaţie
Folder de redare
• Acesta nu apare la utilizarea
memoriei interne.
12/12
Număr imagine/Număr
de imagini înregistrate
din folderul selectat
Suport redare
b Notă
• Indicatorii și poziţia acestora sunt
aproximative și pot fi diferite de ceea ce
vedeţi de fapt.
13
Pornire
Verificarea accesoriilor livrate
• Acumulator reîncărcabil NP-BK1 (1)
• Capac obiectiv (1)
• Cablu conectare A/V (1)
Montat pe obiectiv din fabrică.
• CD-ROM (1)
– „PMB” (software, incluzând „PMB
Help”)
– Manual de utilizare a bloggie (PDF)
• Manual de instrucţiuni
• Notificare importantă
• Cablu de conexiune USB (1)
• Curea pentru mână (1)
Atașaţi cureaua și treceţi mâna prin
buclă pentru a împiedica deteriorarea
camerei prin scăpare etc.
14
Inel
1 Pregătirea acumulatorului
Indicator luminos alimentare/
încărcare
Cablu de conexiune USB (livrat)
Pornire
Adaptor de
alimentare
Cablu de alimentare (de la prizã)
1 Deschideţi capacul bateriei/cardului de memorie și introduceţi acumulatorul
în cameră, apoi închideţi capacul.
• Introduceţi acumulatorul până la refuz, apoi împingeţi ușor din spate acumulatorul până când
se aude un clic.
2 Conectaţi aparatul foto la computer, care se pornește cu ajutorul cablului
de conexiune USB (livrat).
• Indicatorul luminos de alimentare/încărcare iluminează în culoarea portocalie și încărcarea
începe.
• Atunci când indicatorul luminos de alimentare/încărcare se stinge, încărcarea s-a încheiat.
• Indicatorul luminos de alimentare/încărcare se poate stinge când temperatura nu se încadrează
în intervalul operaţional recomandat (10 - 30°C).
3 La finalizarea încărcării, deconectaţi cablul de conexiune USB de la mufa
USB a camerei.
b Note
• Nu puteţi opera camera în timp ce aceasta este conectată la computer. Asiguraţi-vă că deconectaţi
camera înainte de operare.
• Încărcarea bateriei cu ajutorul unor computere particularizate sau construite artizanal nu este
garantată. În funcţie de tipul dispozitivului USB utilizat, este posibil ca încărcarea să nu se
desfășoare corespunzător.
• Nu forţaţi camera la conectarea acesteia la un computer. Acest lucru ar putea duce la deteriorarea
camerei sau a computerului.
• Când conectaţi camera la un computer notebook care nu este conectat la o sursă de alimentare în
c.a., este posibil ca bateria computerului notebook să se epuizeze rapid. Nu lăsaţi camera
conectată la computer pentru o perioadă îndelungată de timp.
• Nu este posibilă deschiderea capacului bateriei/cardului de memorie atunci când la camera este
montat un trepied.
15
1 Pregătirea acumulatorului
Extragerea acumulatorului
Glisaţi butonul de scoatere a bateriei.
Aveţi grijă să nu scăpaţi bateria pe jos.
Durată de încărcare
Durată de încărcare completă
Aproximativ 300 min.
• Durata necesară încărcării unei baterii complet epuizate la o temperatură de 25°C. Încărcarea ar
putea dura mai mult în anumite condiţii sau împrejurări.
• Consultaţi pagina 38 pentru numărul de imagini care pot fi înregistrate.
• La finalizarea încărcării, deconectaţi cablul de conexiune USB de la computer.
Timp aproximativ de înregistrare/redare (min.)
Durată înregistrare*1
Durată de înregistrare continuă
105
Durată înregistrare obișnuită*2
50
Durată de redare
150
*1
*2
Filmare continuă, cu o dimensiune a imaginii de [1280 × 720 30P]
Durata de înregistrare obișnuită indică timpul când repetaţi pornirea/oprirea înregistrării,
cuplaţi/decuplaţi sursa de alimentare și efectuaţi zoom.
Verificarea duratei rămase de utilizare a bateriei
Deschideţi ecranul LCD pentru a porni și a verifica durata rămasă de utilizare a
bateriei pe ecranul LCD.
Indicator
capacitate
rămasă în
baterie
Indicaţii
privind
capacitate
a rămasă
în baterie
16
Capacitate
rămasă
suficientă
Baterie
încărcată
aproape
complet
Baterie pe
jumătate
plină
Capacitate
redusă a bateriei,
înregistrarea/
redarea va fi
încheiată curând.
Încărcaţi bateria.
(Indicatorul de
avertizare
luminează
intermitent.)
1 Pregătirea acumulatorului
Pornire
• Este necesar aproximativ un minut până la apariţia indicatorului corect privind capacitatea
rămasă în baterie.
• În anumite împrejurări, indicatorul afișat de capacitate rămasă în baterie ar putea să nu fie cel
corect.
• Atunci când camera funcţionează cu baterii și nu o utilizaţi timp de aproximativ cinci minute,
aceasta se oprește automat pentru a preîntâmpina epuizarea bateriei (Funcţie oprire automată).
• Ecranul Language Setting apare atunci când camera este pornită pentru prima dată (pagina 19).
17
2 Introducerea cardului de memorie
1
Capac baterie/card
de memorie
2
Acordaţi atenţie
direcţiei de orientare a
colţului tăiat.
3
1 Deschideţi capacul.
2 Introduceţi cardul de memorie complet, până la auzirea unui clic, cu colţul
tăiat în jos, conform ilustraţiei.
3 Închideţi capacul.
Atunci când nu este introdus niciun card de memorie
Camera înregistrează/redă imagini utilizând memoria internă (aproximativ 26 MB).
Totuși, când dimensiunea de film este setată la [1920 × 1080 30P] sau [1280 × 720 60P],
nu puteţi înregistra filme.
Extragerea cardului de memorie
Deschideţi capacul.
Asiguraţi-vă că indicatorul
luminos de accesare nu este
aprins, apoi apăsaţi o dată cardul
de memorie.
• Nu scoateţi niciodată cardul de memorie când indicatorul luminos de accesare este aprins. Acest
lucru poate deteriora datele stocate pe cardul de memorie.
18
3 Pornirea camerei/setarea limbii și a
ceasului
Ecran LCD
Pornire
Butonul MENU
Indicator luminos
alimentare/încărcare
Selector multiplu
1 Deschideţi ecranul LCD pentru a porni alimentarea.
• Indicatorul luminos de alimentare/încărcare iluminează în culoarea verde.
• Deschideţi ecranul LCD la un unghi de 90 de grade de la cameră (1), apoi rotiţi-l sub unghiul
dorit (2).
2 270 de grade (max.)
1 90 de grade (max.)
2 Selectaţi limba dorită cu ajutorul selectorului multiplu înclinat spre v/V, apoi
apăsaţi selectorul multiplu.
3 Setaţi ceasul cu ajutorul selectorului multiplu.
1 Selectaţi formatul de afișare a datei cu v/V, apoi apăsaţi selectorul multiplu.
2 Selectaţi fiecare element cu b/B și setaţi valoarea numerică cu v/V.
3 Selectaţi [OK] cu B, apoi apăsaţi selectorul multiplu.
19
3 Pornirea camerei/setarea limbii și a ceasului
Pentru a opri alimentarea
Închideţi ecranul LCD cu faţa spre interior.
Schimbarea setărilor de limbă
Apăsaţi MENU si selectaţi
Setting] (pagina 46).
(Configurare) t
(Setări principale 1/2) t [Language
Schimbarea datei și a orei
Apăsaţi MENU și selectaţi
20
(Configurare) t [Setări ceas] (pagina 50).
Funcţii de bază
Realizarea imaginilor
Indicator luminos
alimentare/încărcare
Buton
(Foto)
Buton
(Film)
Buton zoom
Buton
(Film)
Buton MENU
Selector multiplu
1 Deschideţi ecranul LCD pentru a porni alimentarea.
Funcţii de bază
Puteţi utiliza acest buton la
deschiderea ecranului LCD.
• Indicatorul luminos de alimentare/încărcare iluminează în culoarea verde.
2 Confirmaţi compoziţia.
Poziţionaţi subiectul în centrul
ecranului.
21
Realizarea imaginilor
3 Începeţi să fotografiaţi.
Când fotografiaţi imagini statice:
1 Apăsaţi butonul
(Foto) până la jumatate și ţineţi-l apăsat pentru a focaliza.
Când focalizarea este setată pe subiect, apare cadrul localizator al domeniului AF (verde). Se
aude un semnal sonor Indicatorul z (blocare AE/AF) (verde) iluminează în partea centralăjos, puţin spre partea stângă a ecranului.
• Unghiul de vizualizare comută la formatul de imagine (4:3, 3:2 sau 16:9) în funcţie de
formatul de fotografiere al imaginii statice. În funcţie de setarea dimensiunii imaginii, este
posibil să apară benzi de culoare neagră.
În stand-by
La apăsarea butonului
(Foto) până la jumătate
720
Indicator blocare AE/AF
2 Apăsaţi la maximum butonul
(Foto).
• Nu puteţi fotografia imagini statice în timp ce înregistraţi filme.
• Când fotografiaţi imagini statice, este posibil ca unghiul de vizualizare să se modifice în raport
cu modul stand-by de fotografiere.
• Când în modul stand-by de fotografiere este detectată o faţă, apare un cadru alb. La detectarea
mai multor feţe, apar mai multe cadre. Dacă menţineţi apăsat butonul
(Foto) la jumătate,
un cadru alb devine verde și calitatea imaginii este optimizată automat.
La înregistrarea filmelor:
Apăsaţi butonul
(Film).
• Începeţi înregistrarea filmelor.
Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi din nou pe butonul
(Film).
• Benzi negre apar în partea de sus și de jos a imaginii când dimensiunea imaginii este
[1920 × 1080 30P], [1280 × 720 60P] sau [1280 × 720 30P].
• Înregistrarea continuă este posibilă pentru aproximativ 29 de minute.
• De asemenea, puteţi începe/opri înregistrarea filmelor apăsând pe butonul
(Film) expus pe
panou la deschiderea ecranului LCD.
22
Realizarea imaginilor
Schimbarea afișajului pe ecran
Butonul v (DISP)
(Afișaj pe ecran)
AUTOMAT
ACTIVARE
Funcţii de bază
Când înclinaţi selectorul multiplu spre v (DISP) în mod repetat, afișajul se schimbă
după cum urmează.
DEZACTIVARE
• Indicatoarele de pe ecran dispar după circa 5 secunde, cu setările implicite în funcţiune când aţi
achiziţionat camera. Setarea implicita este AUTOMAT. Dacă doriţi să reactivaţi afișarea
indicatorilor, efectuaţi oricare dintre următoarele operaţii.
– Înclinaţi selectorul multiplu spre v (DISP).
– Efectuaţi orice operaţie în afara celor pentru care este necesară utilizarea butonului zoom.
Totuși, indicatorii apar timp de numai 5 secunde.
• Prin înclinarea spre v (DISP) mai mult timp, puteţi mări luminozitatea luminii de fundal a
ecranului LCD. Înclinaţi spre v (DISP) mai mult din nou, pentru a readuce ecranul LCD la
iluminarea de fundal normală.
• Dacă vizualizaţi imaginile într-o lumină exterioară puternică, reglaţi luminozitatea iluminării de
fundal a ecranului LCD.
Cu toate acestea, puterea bateriei este posibil să scadă mai rapid în această situaţie.
• Ecranul LCD nu va afișa cât timp camera este conectată la un televizor.
23
Realizarea imaginilor
Funcţii utile pentru fotografiere
W/T Utilizarea funcţiei de zoom
Glisaţi butonul zoom spre T pentru a mări, glisaţi butonul zoom spre W pentru a
micșora.
Puteţi utiliza funcţia Zoom digital apăsând pe MENU și selectând
(Configurare)
(Setări fotografiere) t [Zoom digital]. Atunci când valoarea pe scala de zoom
depășește 5×, camera utilizează funcţia Zoom digital (pagina 45).
t
Utilizarea temporizatorului
Întoarceţi selectorul multiplu la V (
).
• Puteţi modifica setările cu selectorul multiplu înclinat în mod repetat spre V (
).
101
VGA 30P
[00:28:25]
(Dezactivat): Fără utilizarea temporizatorului.
(10 sec):Înregistrarea începe după un decalaj de 10 secunde. Utilizaţi această setare
dacă doriţi să vă includeţi în imagine.
(2 sec): Înregistrarea începe după un decalaj de 2 secunde. Aceasta are rolul de
prevenire a înceţoșării din cauza instabilităţii la apăsarea pe butonul
declanșator.
Dacă apăsaţi butonul
(Foto) și butonul
(Film), contorul va fi afișat, iar după o
succesiune rapidă de semnale sonore, camera va realiza fotografia.
Înregistrarea în modul oglindă
Deschideţi ecranul LCD la 90 de grade spre cameră (1), apoi rotiţi-l cu 270 de grade,
așa cum este prezentat în ilustraţie (2).
• Pe ecranul LCD apare o imagine în oglindă cu subiectul, dar imaginea va fi normală atunci când
este înregistrată.
• Pe ecranul LCD, în loc de imaginea în oglindă, în modul de redare apare aceeași imagine ca și cea
înregistrată.
24
Vizualizarea imaginilor
Indicator luminos alimentare/
încărcare
Buton zoom
Buton
(Redare)
Buton MENU
1 Deschideţi ecranul LCD pentru a porni alimentarea.
Funcţii de bază
Selector multiplu
• Indicatorul luminos de alimentare/încărcare iluminează în culoarea verde.
2 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a seta camera în modul de redare.
• Apare ecranul index.
3 Selectaţi imaginea pe care doriţi să o redaţi cu ajutorul selectorului multiplu
înclinat spre v/V/b/B.
Imagine statică:
Apăsaţi selectorul multiplu.
• Este afișată o imagine statică.
Film:
Apăsaţi selectorul multiplu pentru opri și reda un film.
Înclinaţi spre B pentru a derula rapid înainte, respectiv la b pentru a derula înapoi.
(Apăsaţi selectorul multiplu pentru a reveni la redarea normală.)
Înclinaţi spre V pentru a afișa ecranul de control al volumului, apoi reglaţi volumul
cu b/B.
• Atunci când înregistraţi filme sau subiecţi în mișcare rapidă, precum o scenă din sport, s-ar
putea ca filmul să nu fie redat continuu.
• Atunci când redarea primului film se încheie, începe automat redarea filmului următor. Atunci
când redarea ultimului film se încheie, se va încheia și redarea filmelor.
25
Vizualizarea imaginilor
Pentru a vizualiza o imagine mărită (zoom la redare)
Glisaţi butonul zoom înspre T în timp ce se afișează o imagine statică.
Pentru a anula mărirea, glisaţi butonul zoom spre W.
Reglaţi poziţia: v/V/b/B
Anulare zoom redare: Apăsaţi selectorul multiplu.
Pentru a reveni la ecranul index
Glisaţi butonul zoom spre
(Index) în timp ce se afișează o imagine statică sau în
timp ce se întrerupe temporar redarea unui film.
Ștergerea imaginilor
Permite selectarea imaginilor nedorite în vederea ștergerii.
Puteţi șterge imagini din butonul MENU (pagina 41).
26
Utilizarea elementelor de meniu
Buton MENU
1 Apăsaţi MENU pentru a afișa meniul.
• Meniul va fi afișat doar în timpul modului filmare și redare.
• Diferite obiecte vor deveni vizibile în funcţie de modul selectat.
Funcţii de bază
Selector multiplu
2 Selectaţi elementul dorit din meniu înclinând selectorul multiplu spre v/V.
3 Selectaţi o setare cu
v/V, apoi apăsaţi selectorul multiplu.
4 Apăsaţi MENU pentru a închide meniul.
27
Elemente de meniu
Elementele de meniu disponibile diferă în funcţie de modul camerei.
Meniul de înregistrare este disponibil doar în modul de înregistrare, iar meniul de
vizualizare este disponibil doar în modul de redare.
Pe ecran sunt afișate doar elementele disponibile.
Meniu pentru înregistrare (pagina 38)
Dimensiune fotografii
Dimensiune filme
SteadyShot
Detecţie feţe
Configurare
Meniu pentru vizualizare (pagina 41)
(Șterge)
(Protejează)
(Configurare)
28
(Prezentare imagini)
(Rotește)
Utilizarea camerei împreună cu computerul dumneavoastră
Utilizarea camerei împreună cu
computerul dumneavoastră
„PMB” și alte aplicaţii sunt incluse pe CD-ROM-ul (livrat) pentru a permite o utilizare
mai flexibilă a imaginilor realizate cu camera.
Mediu computer recomandat (Windows)
Următorul mediu de computer este recomandat la utilizarea software-ului livrat
„PMB” sau „PMB Portable” și la importarea imaginilor utilizând o conexiune USB.
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7
Altele
CPU: Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid (Pentru redarea/
editarea filmelor de înaltă definiţie: Intel Core Duo 1,66 GHz
sau mai rapid/Intel Core 2 Duo 1,20 GHz sau mai rapid)
Memorie: 512 MB sau mai mult (Pentru redarea/editarea
filmelor de înaltă definiţie: 1 GB sau mai mult)
Hard-disc: Spaţiu pe disc necesar pentru instalare - aproximativ
500 MB
Afișaj: Rezoluţie ecran: 1.024 × 768 puncte sau mai mult
*1
*2
Ediţiile pe 64 de biţi și Starter (Edition) nu sunt acceptate.
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 sau o versiune ulterioară este necesar pentru
utilizarea funcţiei de creare a discurilor.
Starter (Edition) nu este acceptat.
Mediu computer recomandat (Macintosh)
Următorul mediu de computer este recomandat la utilizarea software-ului livrat, „PMB
Portable” și la importarea imaginilor utilizând o conexiune USB.
Sistem de operare
(preinstalat)
Conexiune USB: Mac OS X (de la versiunea 10.3 la versiunea
10.6)
PMB Portable: Mac OS X (de la versiunea 10.4 la versiunea
10.6)
b Note
• Operaţia nu este garantată într-un mediu bazat pe o versiune modernizată a sistemelor de operare
descrise mai sus sau într-un mediu multi-boot.
• Când conectaţi două sau mai multe dispozitive USB la un singur computer simultan, este posibil
ca unele dispozitive, inclusiv camera, să nu fie operaţionale, în funcţie de tipurile dispozitivelor
USB utilizate.
• Conectarea camerei utilizând o interfaţă USB compatibilă cu Hi-Speed USB (compatibil USB
2.0) permite un transfer avansat (transfer de mare viteză), deoarece camera este compatibilă cu
Hi-Speed USB (compatibil USB 2.0).
• Când computerul își reia activitatea din modul suspendat sau repaus, este posibil ca reluarea
comunicaţiei între computer și cameră să nu aibă loc în același moment.
Utilizarea camerei împreună cu computerul dumneavoastră
Sistem de operare
(preinstalat)
29
Utilizarea camerei împreună cu computerul dumneavoastră
Notă privind redarea fișierelor film (MPEG-4 AVC/H.264)
Pentru redarea și editarea fișierelor film (MPEG-4 AVC/H.264) înregistrate cu camera,
trebuie să instalaţi pe computer software-ul compatibil cu MPEG-4 AVC/H.264 sau cu
„PMB”.
• Chiar și într-un mediu PC unde operaţiile sunt garantate, uneori imaginile nu pot fi redate
uniform, din cauza unor cadre pierdute.
• Reţineţi că imaginea transferată propriu-zisă nu este afectată.
• Dacă utilizaţi un sistem notebook, aveţi grijă să-l utilizaţi cu adaptorul de reţea c.a. conectat.
Uneori, operaţiile normale nu sunt posibile, din cauza funcţiilor de economisire energie ale
computerului.
b Notă
• Operaţiile nu sunt garantate, nici chiar în cazul computerelor care îndeplinesc cerinţele de sistem
de mai sus. De exemplu, alte aplicaţii deschise sau din fundal aflate în execuţie pot limita
performanţele produsului.
30
Conectarea camerei la computer
Conectaţi camera conform instrucţiunilor de mai jos.
1 Porniţi alimentarea.
Cablu de conexiune USB
(livrat)
3 La o mufă USB a computerului
„PMB” permite importarea cu ușurinţă a imaginilor.
Pentru detalii privind funcţiile „PMB”, consultaţi „PMB Help”.
Importarea imaginilor într-un computer (Windows)
Importarea imaginilor într-un computer fără utilizarea „PMB”
Când Expertul de Redare Automată apare după stabilirea unei conexiuni USB între
cameră și un computer, executaţi clic pe [Open folder to view files] ([Deschidere folder
pentru vizualizare fișiere]) t [OK] t [DCIM] sau [MP_ROOT] t copiaţi imaginile
dorite în computer.
Importarea imaginilor într-un computer (Macintosh)
1 Conectaţi mai întâi camera la computerul dumneavoastră Macintosh.
Executaţi dublu clic pe pictograma recent identificată pe desktop t [DCIM]
sau [MP_ROOT] t folderul unde sunt stocate imaginile pe care doriţi să le
importaţi.
2 Glisaţi și plasaţi fișierele imagine pe pictograma hard-discului.
Utilizarea camerei împreună cu computerul dumneavoastră
2 La mufa USB
Fișierele imagine sunt copiate pe hard-disc.
3 Executaţi dublu clic pe pictograma hard-discului t fișierul imagine dorit din
folderul care conţine fișierele copiate.
Imaginea este afișată.
31
Conectarea camerei la computer
Ștergerea conexiunii USB
Parcurgeţi procedurile de la pasul 1 la pasul 3 de mai jos înainte de următoarele
operaţii:
• Extragerea unui card de memorie.
• Introducerea unui card de memorie în aparatul foto după copierea imaginilor din memoria
internă.
• Oprirea aparatului foto.
1 Executaţi dublu-clic pe pictograma de deconectare de pe tava de activităţi.
Windows Vista
Windows XP
Pictograma Deconectare
2 Executaţi clic pe
(USB Mass Storage Device) t [Stop].
3 Confirmaţi dispozitivul în cadrul ferestrei de confirmare, apoi executaţi clic
pe [OK].
b Notă
• Glisaţi și trageţi mai întâi pictograma cardului de memorie sau pictograma unităţii peste
pictograma „Trash” când utilizaţi un computer Macintosh, iar camera este deconectată de la
computer.
32
Încărcarea imaginilor video și a imaginilor
statice în serviciile media
Software-ul de aplicaţie „PMB Portable” este preinstalat pe cameră.
Puteţi efectua următoarele operaţii utilizând „PMB Portable”.
• Puteţi încărca fără dificultate imagini video și imagini statice în servicii media, de exemplu un blog.
• Puteţi încărca datele prin intermediul unui computer conectat la Internet, chiar și când nu sunteţi
acasă.
• Puteţi adăuga servicii media, precum un blog pe care îl utilizaţi frecvent.
Pentru detalii, consultaţi fișierele de ajutor ale „PMB Portable”.
Iniţierea „PMB Portable” (Windows)
Când utilizaţi software-ul pentru prima dată, trebuie să alegeţi setarea de limbă.
Efectuaţi următoarea procedură. Odată setarea realizată, data viitoare puteţi omite
pașii de la 3 la 5.
1 Se stabilește conexiunea dintre cameră și computer, iar expertul Execuţie
automată se iniţiază automat.
2 Eliminaţi unităţile nedorite cu simbolul [×].
• Dacă expertul Execuţie automată nu apare, executaţi clic pe [Computer] ([My Computer] în
Windows XP) t [PMBPORTABLE], apoi executaţi dublu clic pe [PMBP_Win.exe].
2 Executaţi clic pe [PMB Portable].
• Dacă [PMB Portable] nu apare în expertul Execuţie automată, executaţi clic pe [Computer] t
[PMBPORTABLE], apoi executaţi dublu clic pe [PMBP_Win.exe].
(În Windows XP, executaţi clic pe [PMB Portable] t [OK].
Pe un Macintosh, executaţi dublu clic pe [PMBP_Mac] din folderul
[PMBPORTABLE].)
Apare ecranul „Choose Setup Language”.
3 Selectaţi limba dorită, apoi executaţi clic pe [OK].
Apare ecranul de selectare a unei regiuni.
Utilizarea camerei împreună cu computerul dumneavoastră
1 Conectaţi camera la computer utilizând o conexiune USB.
4 Selectaţi [Region] ([Regiune]) și [Country/Area] ([Ţară/Zonă]).
Apare ecranul „License Agreement”.
5 Citiţi cu atenţie acordul, apoi faceţi clic pe [I agree] ([Sunt de acord]).
„PMB Portable” începe.
33
Încărcarea imaginilor video și a imaginilor statice în serviciile media
Iniţierea „PMB Portable” (Macintosh)
1 Efectuaţi o conexiune USB între cameră și un computer.
Când conectaţi camera și computerul, [PMBPORTABLE] apare pe desktop.
Executaţi clic pe [×] pentru a închide orice unitate care nu este necesara.
2 Executaţi clic pe [PMBP_Mac] din folderul [PMBPORTABLE].
Apare ecranul de selectare a unei regiuni.
3 Selectaţi [Region] corespunzatoare și [Country/Area], apoi executaţi clic pe
[OK].
Apare ecranul de Acord cu utilizatorul.
4 Citiţi acordul cu atenţie. Dacă sunteţi de acord cu termenii acordului,
executaţi clic pe [I Agree].
Se iniţiază „PMB Portable”.
b Note
• Setaţi [Setări LUN] la [Multiplu] în setarea de meniu a camerei.
• Aveţi grijă să conectaţi computerul la reţea ori de câte ori utilizaţi [PMB Portable].
• În funcţie de furnizorul de servicii utilizat, la încărcarea de secvenţe video și de imagini statice prin
Internet, este posibil ca datele memorate în memoria cache să fie lăsate în computer. Acest lucru
poate fi valabil și pentru produsul curent.
• Când apar probleme cu [PMB Portable], sau dacă ștergeţi accidental [PMB Portable], puteţi
descărca programul de instalare [PMB Portable] de pe Internet și restabiliţi software-ul.
Note privind „PMB Portable”
Puteţi descărca adresele URL ale unor site-uri Web de pe servere gestionate de Sony
Corporation (denumit, în continuare, serverul „Sony”), utilizând „PMB Portable”.
Vă rugăm să reţineţi următoarele când utilizaţi servicii de încărcare a imaginilor
furnizate de aceste site-uri Web (denumite, în continuare, „serviciile”), utilizând „PMB
Portable”.
• În funcţie de site-urile Web, este posibil să fie necesar să achitaţi o taxă de înregistrare sau vi se
poate percepe o taxă pentru servicii. La utilizarea serviciilor, respectaţi termenii oricărui acord
prescris de site-urile Web.
• Serviciile pot fi întrerupte sau pot fi supuse modificărilor, în funcţie de circumstanţele
administratorilor site-urilor Web. Inclusiv aceste cazuri, Sony Corporation nu este responsabilă de
disputele dintre dumneavoastră și orice terţ sau de daunele suferite de dumneavoastră în raportul
cu serviciile.
34
Încărcarea imaginilor video și a imaginilor statice în serviciile media
• Solicitările dumneavoastră privind site-urile Web sunt redirecţionate de către serverele Sony. Este
posibil să nu puteţi accesa site-urile Web dorite, în funcţie de diferite circumstanţe, precum
întreţinerea serverului.
• În caz de oprire a serviciilor furnizate de serverele Sony, vă vom notifica în acest sens în prealabil,
pe site-ul Web Sony.
• Este posibil să înregistrăm adresele URL spre care sunteţi redirecţionaţi de către serverele Sony și
să utilizăm informaţiile colectate pentru îmbunătăţirea produselor sau a serviciilor oferite de către
Sony. Totuși, nu înregistrăm niciodată informaţii cu caracter personal.
Utilizarea camerei împreună cu computerul dumneavoastră
35
Utilizarea software-ului
Instalare „PMB (Picture Motion Browser)”
1 Porniţi computerul și introduceţi CD-ROM-ul (livrat) în unitatea CD-ROM.
Apare ecranul meniului de instalare.
• Dacă acesta nu apare, executaţi dublu clic pe [Computer] (în Windows XP, [My Computer])
t
(SONYPMB).
• Dacă apare ecranul AutoPlay (Redare automată), selectaţi „Run Install.exe” și urmaţi
instrucţiunile care apar pe ecran, pentru a continua instalarea.
2 Executaţi clic pe [Instalare].
Apare ecranul „Choose Setup Language”.
3 Selectaţi limba dorită, apoi treceţi la ecranul următor.
Apare ecranul „License Agreement”.
4 Citiţi cu atenţie acordul, executaţi clic pe butonul radio (
t
) pentru a
accepta termenii acordului și apoi faceţi clic pe [Next] ([Următorul]).
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
• Pentru a continua instalarea, conectaţi camera la computer cand ajungeţi la jumătatea acestei
etape (pagina 31).
• La apariţia mesajului de confirmare a repornirii, reporniţi computerul urmând instrucţiunile
de pe ecran.
• Este posibil să se instaleze DirectX, în funcţie de mediul de sistem al computerului.
6 Scoateţi CD-ROM-ul după finalizarea instalării.
7 Iniţiaţi software-ul.
Pentru a porni „PMB”, executaţi clic pe
(PMB) pe desktop.
Pentru instrucţiuni detaliate de operare, executaţi clic pe
(PMB Help).
Pentru a porni „PMB” din meniul Start, selectaţi [Start] t [All programs] t
(PMB).
b Note
• Conectaţi-vă ca administrator.
• Când „PMB” este pornit pentru prima dată, mesajul de confirmare al Information tool apare pe
ecran. Selectaţi [Start].
36
Utilizarea software-ului
z Introducere în „PMB”
• „PMB” permite importarea imaginilor realizate cu camera într-un computer, pentru afișare.
Realizaţi o conexiune USB între cameră și computer și executaţi clic pe [Import] (Importare).
• Puteţi salva și tipări imagini cu dată.
• Puteţi afișa imaginile stocate într-un computer în funcţie de data realizării, într-un afișaj de tip
calendar.
• Puteţi corecta imagini statice și puteţi modifica data și ora înregistrării.
• Puteţi crea discuri cu ajutorul unităţii de scriere discuri CD sau DVD.
• Puteţi încărca imagini în servicii media. (Este necesar un mediu dotat cu o conexiune la Internet.)
• Pentru alte detalii, consultaţi
(PMB Help).
Utilizarea camerei împreună cu computerul dumneavoastră
37
Utilizarea funcţiilor pentru înregistrare
Meniu înregistrare
Funcţiile din modul de înregistrare utilizând butonul MENU sunt descrise mai jos.
Pentru detalii referitoare la operarea meniului, consultaţi pagina 27.
Setările implicite sunt marcate cu .
Când modul a fost setat la redare, comutaţi-l la înregistrare cu butonul
(Redare).
Dimensiune fotografii: Selectarea formatului fotografiei în funcţie de
utilizare
Dimensiune imagine
Indicaţii
5M (2592×1944)
Pentru tipăriri până la formatul A4
3:2 (2592×1728)
Format de imagine 3:2, ca în fotografiile tipărite și în
cărţile poștale
3M (2048×1536)
Pentru tipăriri de format maxim 10×15 cm sau 13×18 cm
16:9 (1920×1080)
Pentru vizualizarea pe un televizor de înaltă definiţie
VGA (640×480)
Fotografiaţi în format de mici dimensiuni, în vederea
atașării la e-mail
Numărul aproximativ de imagini statice
(Unităţi: imagini)
Capacitate
Dimensiune/
Calitate
Memorie
internă
Card de memorie formatat cu această cameră
Aproximativ
26 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
5M
6
390
770
1550
3100
6200
3:2
10
550
1100
2200
4400
8800
17600
3M
17
620
1250
2500
5000
10000
20000
16:9
VGA
12400
30
980
2000
4000
8000
16000
32000
110
6000
12000
23500
48000
96000
192000
• Numărul imaginilor statice poate varia în funcţie de condiţiile de înregistrare și cardul de memorie.
• Când numărul rămas de fotografii ce pot fi realizate este mai mare de 9.999, apare indicatorul
„>9999”.
• Când imaginile înregistrate utilizând modele Sony anterioare sunt redate pe această cameră,
afișajul ar putea fi diferit de dimensiunea reală a imaginii.
• Când este măsurată capacitatea suportului, 1 GB echivalează cu 1 miliard de octeţi, o parte fiind
utilizată pentru gestionarea datelor.
38
Meniu înregistrare
Pentru detalii privind funcţionarea
1 pagina 27
Dimensiune filme: Selectarea formatului filmului în funcţie de utilizare
Dimensiune imagine film
1920 × 1080 30P*
Realizaţi filme de calitate HD (înaltă definiţie) la
dimensiuni adecvate afișării pe computer sau pe un
televizor de înaltă definiţie
1280 × 720 60P
Filmează uniform scene de acţiune în mișcare rapidă,
precum secvenţe sportive, la calitate HD (înaltă
definiţie)
1280 × 720 30P
Realizaţi filme de calitate HD (înaltă definiţie) la
dimensiuni adecvate afișării pe computer
640 × 480 30P*
Realizaţi filme de calitate SD (definiţie standard) la
dimensiuni adecvate pentru încărcarea pe site-urile
Web
Domeniul în care puteţi înregistra este limitat, comparativ cu [1280 × 720 30P] sau
[1280 × 720 60P].
• Filmele realizate cu această cameră vor fi înregistrate în Profilul principal MPEG-4 AVC/H.264,
cu aproximativ 30 sau 60 de cadre pe secundă, Progressive (Progresiv), AAC LC, „format MP4”.
– MPEG: Movie Picture Experts Group (Grupul Experţilor în Imagini Video)
– AVC: Advanced Video Codec (Codec video avansat)
• Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât calitatea imaginii este mai ridicată.
Durata aproximativă de înregistrare pentru filme
Tabelul de mai jos afișează duratele maxime aproximative de înregistrare. Acestea
reprezintă duratele totale pentru toate fișierele cu filme. Înregistrarea continuă este
posibilă pentru aproximativ 29 de minute.
(Unităţi: ore : minute : secunde)
Capacitate
Dimensiune
Memorie
internă
Aproximativ
26 MB
Card de memorie formatat cu această cameră
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
1920 ×
1080 30P
–
(–)
0:10:00
0:20:00
0:40:00
1:20:00
(0:06:00) (0:12:00) (0:25:00) (0:50:00)
2:40:00
(1:40:00)
5:20:00
(3:20:00)
1280 ×
720 60P
–
(–)
0:20:00
0:40:00
1:20:00
2:40:00
(0:10:00) (0:20:00) (0:40:00) (1:30:00)
5:20:00
(3:10:00)
10:40:00
(6:20:00)
1280 ×
720 30P
0:00:40
(0:00:25)
0:30:00
1:00:00
2:00:00
4:00:00
(0:15:00) (0:30:00) (1:00:00) (2:10:00)
8:00:00
(4:20:00)
16:00:00
(8:40:00)
640 ×
480 30P
0:01:20
(0:01:00)
1:00:00
2:00:00
4:00:00
8:00:00
16:00:00
32:00:00
(0:40:00) (1:20:00) (2:40:00) (5:30:00) (11:00:00) (22:00:00)
Utilizarea funcţiilor pentru înregistrare
*
Principii de utilizare
• Numărul din ( ) reprezintă timpul minim de înregistrare.
39
Meniu înregistrare
Pentru detalii privind funcţionarea
1 pagina 27
• Durata filmelor poate varia în funcţie de condiţiile de înregistrare a acestora.
• Înainte să se încheie înregistrarea continuă, indicatorul duratei de înregistrare este afișat
intermitent și, după o vreme, înregistrarea se oprește automat.
Camera utilizează formatul VBR (Variable Bit Rate) pentru a ajusta automat
calitatea imaginii în funcţie de scena înregistrată. Această tehnologie cauzează
fluctuaţii ale timpului de înregistrare pe cardul de memorie.
Filmele care conţin imagini complexe și în mișcare rapidă sunt înregistrate la o rată
de biţi superioară, ceea ce reduce durata totală de înregistrare.
SteadyShot: Permite reducerea trepidaţiilor camerei la realizarea
imaginilor
Activat
Activează funcţia de reducere a trepidaţiilor camerei.
Dezactivat
Nu activează funcţia de reducere a trepidaţiilor camerei.
• Funcţia de reducere a trepidaţiilor camerei funcţionează numai în modul [640 × 480 30P] sau
[1280 × 720 30P].
Detecţie feţe: Detectează figurile subiecţilor dumneavoastră și reglează
automat focalizarea și expunerea
Activat
Activează funcţia Detecţie feţe.
Dezactivat
Nu activează funcţia Detecţie feţe.
Configurare: Selectarea setărilor de înregistrare
Puteţi schimba setările utilizând ecranul
40
(Configurare).
Utilizarea funcţiilor pentru vizualizare
Meniu vizualizare
Funcţiile din modul de vizualizare utilizând butonul MENU sunt descrise mai jos.
Pentru detalii referitoare la operarea meniului, consultaţi pagina 27.
Atunci când modul a fost setat la REC, comutaţi-l la redare prin intermediul butonului
(Redare).
(Șterge): Permite selectarea și ștergerea imaginilor nedorite
Această
imagine
Șterge imaginea curent afișată în modul imagine singulară.
Imagini multiple Permite selectarea și ștergerea mai multor imagini.
1 Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi selectorul multiplu.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu au mai rămas imagini de
șters. Selectaţi din nou o imagine cu un marcaj, pentru a elimina
marcajul.
2 MENU t [OK] t selectorul multiplu
Ștergere toate
imaginile
Șterge toate imaginile simultan, cu excepţia imaginilor protejate.
Apăsaţi [OK].
1 Selectaţi imaginile pe care doriţi să le redaţi în succesiune cu ajutorul selectorului
multiplu orientat spre v/V/b/B, apoi apăsaţi selectorul multiplu.
2 Apăsaţi MENU pentru a afișa meniul.
3 Selectaţi
(Prezentare imagini) cu selectorul multiplu înclinat spre v/V, apoi apăsaţi
selectorul multiplu.
4 Selectaţi [Pornire] cu v/V, apoi apăsaţi selectorul multiplu pentru a începe redarea.
Pentru a opri prezentarea de imagini
Apăsaţi selectorul multiplu.
• Din această stare, prezentarea de imagini nu poate fi reluată.
Modificarea configuraţiei
Utilizarea funcţiilor pentru vizualizare
(Prezentare imagini): Redarea unei serii de imagini
Înainte de a începe prezentarea de imagini, puteţi modifica setările utilizând selectorul
multiplu.
Setările implicite sunt marcate cu .
41
Meniu vizualizare
Pentru detalii privind funcţionarea
1 pagina 27
Interval
1 sec
Setează intervalul prezentării de imagini.
3 sec
5 sec
10 sec
Repetă
Activat
Redă imaginile într-o succesiune continuă.
Dezactivat
După redarea tuturor imaginilor, prezentarea imaginilor
ia sfârșit.
(Protejează): Prevenirea ștergerii accidentale
Protejează imaginile înregistrate împotriva ștergerii accidentale.
Marcajul
este afișat pentru imagini înregistrate.
(Această
imagine)
Protejează imaginea curent afișată în modul imagine singulară.
(Imagini
multiple)
Puteţi selecta și proteja mai multe imagini.
1 Selectaţi o imagine, apoi apăsaţi selectorul multiplu.
Repetaţi pașii de mai sus până când nu au mai rămas imagini de
protejat. Selectaţi o imagine cu un marcaj pentru a elimina
marcajul.
2 MENU t [OK] t selectorul multiplu
Pentru a anula protejarea
Selectaţi imaginea pentru care doriţi să anulaţi protejarea și deblocaţi-o apăsând selectorul
multiplu, folosind aceeași procedură pentru a o proteja.
Indicatorul dispare și protejarea este eliminată.
(Rotește): Rotirea unei imagini statice
Rotește o imagine statică.
1 Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a seta camera în modul redare.
2 Selectaţi imaginea statică pe care doriţi să o rotiţi cu selectorul multiplu înclinat spre v/V/
b/B, apoi apăsaţi pe selectorul multiplu.
42
Meniu vizualizare
Pentru detalii privind funcţionarea
1 pagina 27
3 Apăsaţi MENU pentru a afișa meniul.
4 Selectaţi [Rotește] cu v/V, apoi apăsaţi selectorul multiplu.
5 Selectaţi [
], apoi rotiţi imaginea cu b/B.
6 Selectaţi [OK] cu v/V, apoi apăsaţi selectorul multiplu.
• Nu puteţi roti următoarele tipuri de imagini.
– Filme
– Imagini statice protejate
• Este posibil ca imaginile înregistrate cu alte camere să nu poată fi rotite.
• Când vizualizaţi imagini pe un computer, informaţiile de rotire a imaginii ar putea să nu apară, în
funcţie de software.
(Configurare): Schimbarea elementelor de Configurare
Consultaţi pagina 44.
Utilizarea funcţiilor pentru vizualizare
43
Particularizarea setărilor
Utilizarea elementelor de Configurare
Puteţi modifica setările predefinite utilizând ecranul Configurare.
Buton MENU
Selector multiplu
1 Apăsaţi MENU pentru a afișa meniul.
2 Înclinaţi selectorul multiplu spre v/V pentru a selecta
(Configurare).
3 Înclinaţi spre v/V/b/B pentru a selecta elementul
pe care doriţi să-l setaţi.
Elementul selectat va fi evidenţiat.
4 Înclinaţi spre B pentru a introduce setarea.
De asemenea, puteţi introduce setarea apăsând pe selectorul
multiplu.
Pentru a ieși din ecranul Configurare, apăsaţi MENU.
Pentru a reveni la ecranul meniu din ecranul Configurare, înclinaţi în mod repetat spre b.
Pentru a anula schimbarea setării
Selectaţi [Anulează], dacă apare, apoi apăsaţi selectorul multiplu. Dacă nu apare,
selectaţi din nou setarea anterioară.
• Această setare este păstrată chiar și atunci când alimentarea este oprită.
44
Setări
fotografiere
Pentru detalii privind funcţionarea
1 pagina 44
Setările implicite sunt marcate cu
.
Zoom digital
Selectează modul zoom digital. Camera mărește imaginea utilizând zoom-ul optic.
(până la 5×). Atunci când valoarea pe scala de zoom depășește 5×, camera utilizează
zoom digital. Camera mărește până la o valoare totală pe scala de zoom de aproximativ
20×, inclusiv zoom-ul optic 5×.
Activat
Se utilizează zoom digital.
Dezactivat
Nu se utilizează zoom digital.
• Calitatea imaginii se deteriorează când valoarea zoom-ului depășește valoarea măririi prin zoom
optic.
• Când filmul este înregistrat în oricare dintre condiţiile următoare, Zoom digital va fi setat la
[Dezactivat].
– Dimensiunea de [1920 × 1080 30P].
– Camera este conectată la un televizor etc., simultan, utilizând cablul A/V pe componente.
Reducere pâlpâire
Modifică pâlpâirea imaginii generată de elementul fluorescent prin intermediul
diafragmei electrice.
Se utilizează funcţia Reducere pâlpâire.
Dezactivat
Nu se utilizează funcţia Reducere pâlpâire.
Particularizarea setărilor
Activat
45
Setări principale
1/2
Setările implicite sunt marcate cu
Pentru detalii privind funcţionarea
1 pagina 44
.
Bip
Selectează sunetul emis în timpul utilizării camerei.
Activat
Activează sunetul de bip atunci când apăsaţi selectorul
(Film).
multiplu, butonul
(Foto) sau butonul
Dezactivat
Dezactivează sunetul de bip.
Iluminare LCD
Selectează intensitatea luminii de fundal LCD.
Luminoasă
Iluminează ecranul LCD.
Normală
Luminozitate standard.
• Puteţi schimba setarea înclinând selectorul multiplu v (DISP) mai mult timp.
• Selectând [Luminoasă], puterea bateriei se va consuma mai rapid.
Culoare de afișare
Puteţi selecta culoarea de fundal a monitorului LCD alegând din 3 culori.
Language Setting
Selectează limba utilizată atunci când sunt afișate elemente de meniu, avertizări și mesaje.
Iniţializare
Iniţializează setarea la valoarea implicită. Chiar dacă executaţi această funcţie,
imaginile stocate în memoria internă sunt păstrate.
1 Selectaţi [Iniţializare] cu selectorul multiplu înclinat spre v/V, apoi apăsaţi selectorul
multiplu sau înclinaţi-l spre B.
Apare mesajul „Resetează la setări implicite”.
2 Selectaţi [OK] cu v, apoi apăsaţi selectorul multiplu.
Setările sunt reiniţializate la setarea implicită.
Pentru a anula reiniţializarea
Selectaţi [Anulează] în pasul 2, apoi apăsaţi selectorul multiplu.
• Asiguraţi-vă că nu opriţi alimentarea camerei în timpul iniţializării.
46
Setări principale
2/2
Setările implicite sunt marcate cu
Pentru detalii privind funcţionarea
1 pagina 44
.
Setări LUN
Permite selectarea setărilor pentru metoda de afișare a imaginilor pe suportul de
înregistrare setat într-un echipament conectat, de exemplu, un computer, când camera
este conectată la un computer sau la un echipament AV prin intermediul unei
conexiuni USB.
Multiplu
Afișează atât imaginile de pe cardul de memorie, cât și
cele din memoria internă a camerei. Selectaţi această
opţiune când conectaţi camera la un computer.
Individual
Afișează numai imaginile de pe cardul de memorie
atunci când acesta este introdus, respectiv imaginile din
memoria internă, atunci când nu este introdus un card de
memorie. Selectaţi această opţiune la conectarea camerei
la un alt echipament decât computerul, când nu se
afișează nici imaginile din cardul de memorie și nici
imaginile din memoria internă a camerei.
b Notă
• Aveţi grijă să setaţi [Setări LUN] la [Multiplu] când încărcaţi imagini video și imagini statice în
servicii media utilizând „PMB Portable”.
Setează semnalul de ieșire video conform cu sistemul de televiziune color al
echipamentului video conectat. Ţări și regiuni diferite utilizează diferite sisteme de
televiziune color. Dacă doriţi să vizualizaţi imagini pe un ecran TV, verificaţi pagina 53
pentru a afla sistemul de televiziune color din ţara sau regiunea în care este utilizată
camera.
NTSC
Setează semnalul de ieșire video la modul NTSC (de
exemplu, pentru S.U.A., Japonia).
PAL
Setează semnalul de ieșire video la modul PAL (de
exemplu, Europa, China).
Particularizarea setărilor
Ieșire video
47
Instrument card
memorie
Pentru detalii privind funcţionarea
1 pagina 44
Acest element apare doar atunci când cardul de memorie este introdus în cameră.
Format
Formatează cardul de memorie.
Pentru a asigura funcţionarea în condiţii de stabilitate a cardurilor de memorie,
recomandăm formatarea cardului de memorie la prima utilizare a acestuia cu camera.
Totuși, dacă formataţi cardul de memorie, toate datele de pe acesta se vor șterge,
restabilirea lor fiind imposibilă. Așadar, aveţi grijă să stocaţi datele importante în
computer înainte de a formata cardul de memorie.
• Reţineţi că formatarea șterge irevocabil toate datele de pe cardul de memorie, inclusiv chiar și
imaginile protejate.
1 Selectaţi [Format] cu selectorul multiplu înclinat spre v/V/b/B, apoi înclinaţi spre B.
Apare mesajul „Toate datele de pe card memorie vor fi șterse”.
2 Selectaţi [OK] cu v, apoi apăsaţi selectorul multiplu.
Formatarea este finalizată.
Anularea formatării
Selectaţi [Anulează] în pasul 2, apoi apăsaţi selectorul multiplu.
Copiază
Copiază toate imaginile din memoria internă pe cardul de memorie.
1 Introduceţi cardul de memorie.
2 Selectaţi [Copiază] cu selectorul multiplu înclinat spre v/V/b/B, apoi înclinaţi spre B.
Apare mesajul „Toate datele din memoria internă vor fi copiate”.
3 Selectaţi [OK] cu v, apoi apăsaţi selectorul multiplu.
Începe copierea.
Anularea copierii
Selectaţi [Anulează] în pasul 3, apoi apăsaţi selectorul multiplu.
• Încărcaţi suficient bateria. Copierea fișierelor de imagine atunci când capacitatea rămasă a
bateriei este scăzută poate provoca eșuarea transferului de date sau poate deteriora datele din
cauza epuizării bateriei.
• Nu puteţi copia imagini individuale.
• Imaginile originale din memoria internă sunt păstrate chiar și după copiere. Pentru a șterge
conţinutul memoriei interne, scoateţi cardul de memorie după copiere, apoi executaţi comanda
[Format] din [Instrument memorie int.] (pagina 49).
• Când copiaţi date din memoria internă pe cardul de memorie, este creat un nou folder. Nu puteţi
selecta un anumit folder de pe cardul de memorie ca destinaţie pentru copierea datelor.
48
Instrument
memorie int.
Pentru detalii privind funcţionarea
1 pagina 44
Acest element apare numai când cardul de memorie nu este introdus în cameră.
Format
Formatează datele stocate în memoria internă.
• Reţineţi că formatarea șterge irevocabil toate datele din memoria internă, incluzând chiar și
imaginile protejate.
1 Selectaţi [Format] cu selectorul multiplu înclinat spre v/V/b/B, apoi înclinaţi spre B.
Apare mesajul „Toate datele din memoria internă vor fi șterse”.
2 Selectaţi [OK] cu v, apoi apăsaţi selectorul multiplu.
Formatarea este finalizată.
Anularea formatării
Selectaţi [Anulează] în pasul 2, apoi apăsaţi selectorul multiplu.
Particularizarea setărilor
49
Setări ceas
Pentru detalii privind funcţionarea
1 pagina 44
Setări ceas
Setează data și ora.
1 Selectaţi [Setări ceas] cu selectorul multiplu înclinat spre v/V, apoi apăsaţi selectorul
multiplu sau înclinaţi-l spre B.
2 Selectaţi formatul de afișare a datei cu v/V, apoi apăsaţi selectorul multiplu.
3 Selectaţi fiecare element cu b/B și setaţi valoarea numerică cu v/V.
4 Selectaţi [OK] cu v/V, apoi apăsaţi selectorul multiplu.
Anularea setării orei
Selectaţi [Anulează] în pasul 4, apoi apăsaţi selectorul multiplu.
50
Vizualizarea imaginilor pe un televizor
Vizualizarea imaginilor pe un televizor
Puteţi vizualiza imagini pe un ecran TV, conectând camera la un televizor.
Conexiunea sau calitatea imaginii (HD (înaltă definiţie)/SD (definiţie standard)) diferă
în funcţie de tipul televizorului sau al mufelor de intrare la care este conectată camera.
• Când utilizaţi camera în străinătate, ar putea fi nevoie să comutaţi la ieșirea de semnal video care
corespunde sistemului de televiziune color (pagina 47).
• Imaginea nu va fi afișată pe ecranul LCD atunci când este trimis un semnal de imagine către
televizor.
Conectarea la un televizor 16:9 (ecran lat) sau 4:3 fără înaltă
definiţie
Imaginile înregistrate la o calitate a imaginii HD (înaltă definiţie) sunt convertite la SD
(definiţie standard) și apoi redate. Imaginile înregistrate la o calitate SD (definiţie
standard) sunt redate la o calitate SD (definiţie standard).
VIDEO AUDIO
Mufă A/V OUT
Cablu conectare A/V
(livrat)
Galben/Alb/Roșu
• În timpul redării unui film în format HD (înaltă definiţie) la un televizor cu SD (definiţie
standard), filmul este afișat cu un spaţiu negru în partea de sus și de jos a imaginii.
Vizualizarea imaginilor pe un televizor
51
Vizualizarea imaginilor pe un televizor
Conectarea la un televizor de înaltă definiţie
Imaginile înregistrate la o calitate a imaginii HD (înaltă definiţie) sunt redate la o
calitate a imaginii HD (înaltă definiţie). Imaginile înregistrate la o calitate SD (definiţie
standard) sunt redate la o calitate SD (definiţie standard).
Mufă HDMI
Mufă HDMI OUT
COMPONENT AUDIO
Verde/
Albastru/
Roșu
Cablu HDMI
(se vinde separat)
Mufă A/V OUT
Alb/Roșu
Cablu A/V pe componente
(se vinde separat)
• Nu este posibilă conectarea simultană a cablului HDMI și a cablului A/V pe
componente.
La conectarea cu cablul A/V pe componente (se vinde separat)
• Dacă realizaţi o conexiune doar între mufe video pe componente, semnalele audio nu
sunt redate. Cuplaţi mufele de culoare albă și roșie pentru a reda semnalele de ieșire
audio.
• Setările de ieșire comută automat în funcţie de imaginile redate. În consecinţă,
imaginea ar putea fi distorsionată atunci când comutaţi modul televizorului conectat.
• Dacă înregistraţi filme la o calitate a imaginii HD (înaltă definiţie) [1920 × 1080 30P],
[1280 × 720 60P], sau [1280 × 720 30P] în timp ce conectaţi camera la un televizor de
înaltă definiţie utilizând un cablu pe componente, imaginea de la televizor va fi afișată
la o calitate SD.
La conectarea cu cablul HDMI (se vinde separat)
• Nu conectaţi camera și echipamentul care urmează a fi conectat utilizând mufe de
ieșire. Când camera și televizorul sunt conectate utilizând mufe de ieșire, nu se
generează imagine și sunet. De asemenea, o atare conexiune poate crea probleme
camerei și/sau echipamentului conectat.
• Este posibil ca această caracteristică să nu funcţioneze corespunzător la unele
televizoare HD. De exemplu, este posibil să nu puteţi urmări o secvenţă video la
televizorul dumneavoastră HD sau asculta sunete de la televizorul HD.
52
Vizualizarea imaginilor pe un televizor
• Utilizaţi un cablu HDMI cu sigla HDMI.
Când vă conectaţi la televizor prin intermediul unui VCR
Conectaţi camera la intrarea LINE IN de la VCR utilizând cablul de conectare A/V.
Setaţi selectorul de intrare de la VCR la LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 etc.).
Atunci când televizorul difuzează în format mono (televizorul are o singură
mufă de intrare audio)
Conectaţi mufa galbenă a cablului de conectare A/V la mufa de intrare video și cuplaţi
mufa albă (canalul din stânga) sau roșie (canalul din dreapta) la mufa de intrare audio a
televizorului sau a aparatului VCR.
Despre sistemele de televiziune color
Dacă doriţi să vizualizaţi imagini la un ecran TV, aveţi nevoie de un televizor cu o mufă
de intrare video și de cablul de conectare A/V. Sistemul în culori al televizorului
trebuie să corespundă celui al camerei. Verificaţi următoarele liste pentru sistemul de
televiziune color din ţara sau regiunea în care este utilizată camera.
Sistemul NTSC
Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centrală, Chile, Columbia, Ecuador,
Jamaica, Japonia, Coreea, Mexic, Peru, Surinam, Taiwan, Filipine, S.U.A., Venezuela
etc.
Sistemul PAL
Australia, Austria, Belgia, China, Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Germania,
Olanda, Hong Kong, Ungaria, Italia, Kuweit, Malaezia, Noua Zeelandă, Norvegia,
Polonia, Portugalia, Singapore, Republica Slovacă, Spania, Suedia, Elveţia, Tailanda,
Marea Britanie etc.
Brazilia
Sistemul PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Sistemul SECAM
Bulgaria, Franţa, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ucraina etc.
Vizualizarea imaginilor pe un televizor
Sistemul PAL-M
53
Localizarea defecţiunilor
Localizarea defecţiunilor
Dacă aveţi probleme cu camera dumneavoastră, încercaţi următoarele soluţii.
1 Verificaţi elementele de la paginile 55 până la 59.
2 Opriţi alimentarea și porniţi-o din nou după aproximativ un minut.
3 Consultaţi dealerul dumneavoastră Sony sau punctul de service
autorizat Sony local.
Când reparăm camera, vom verifica o porţiune minimă din datele stocate în memoria
internă pentru a îmbunătăţi situaţia. Cu toate acestea, dealerul Sony nu va copia și nu
va salva datele dumneavoastră.
Executaţi clic pe unul dintre următoarele elemente pentru a accesa pagina care explică
simptomul și cauza sau măsura adecvată pentru remediere.
Baterie și energie
54
55
Ștergerea/editarea imaginilor
59
Înregistrarea imaginilor statice/
56
filmelor
Card de memorie
59
Vizualizarea imaginilor
57
Memorie internă
59
Computere
58
Altele
59
Localizarea defecţiunilor
Baterie și energie
Nu se poate porni camera.
• Capacitatea rămasă a bateriei este redusă sau s-a epuizat.
– Conectaţi camera la un computer pornit și încărcaţi bateria complet (pagina 15).
– Dacă nu puteţi porni camera, nici chiar după încărcarea bateriei, scoateţi bateria o
dată, apoi reintroduceţi-o în cameră.
• Verificaţi dacă bateria este introdusă în direcţia corectă (pagina 15).
• În cazul în care camera se oprește automat, închideţi ecranul LCD rotindu-l spre
interior, iar apoi deschideţi-l din nou.
Nu puteţi încărca camera.
• Nu apar indicatoare pe ecranul LCD în modul încărcare.
– Închideţi ecranul LCD și conectaţi camera la un computer utilizând un cablu de
suport conectare USB (livrat).
– Verificaţi dacă indicatorul luminos de alimentare/încărcare (portocaliu) luminează.
• Temperatura acumulatorului este prea redusă.
– Scoateţi acumulatorul și amplasaţi-l într-o locaţie călduroasă.
• Temperatura acumulatorului este prea ridicată.
– Scoateţi acumulatorul și amplasaţi-l într-o locaţie răcoroasă.
• Cablul de conexiune USB nu este corect conectat la computer.
– Deconectaţi cablul de conexiune USB și apoi conectaţi-l din nou.
– Aveţi grijă să utilizaţi cablul de conexiune USB (livrat).
• Computerul nu este pornit.
– Porniţi computerul.
• Computerul se află în modul stand-by (repaus sau hibernare).
– Scoateţi computerul din starea de repaus sau de hibernare.
• Utilizaţi un hub USB.
– Încărcarea bateriei nu este posibilă când se utilizează un hub USB. Conectaţi camera
direct la conectorul USB al computerului.
• Este posibil ca temperatura să fie în afara temperaturii operaţionale recomandate.
Încărcaţi acumulatorul într-o temperatură ambientală cuprinsă între 10°C și 30°C .
• Pentru detalii, consultaţi pagina 64.
Durata de viaţă a bateriei este redusă.
• Durata de încărcare este insuficientă.
– În funcţie de caracteristicile computerului, poate fi necesar un oarecare timp pentru
încărcarea camerei. Încărcaţi camera până când pictograma indică simbolul
Localizarea defecţiunilor
Indicatorul luminos de alimentare/încărcare nu luminează corect în timpul
încărcării acumulatorului.
.
55
Localizarea defecţiunilor
Alimentarea se oprește brusc.
• Dacă nu operaţi camera timp de aproximativ cinci minute atunci când alimentarea este
pornită, camera se oprește automat, pentru a preveni consumarea bateriei. Porniţi din
nou camera.
• Din motive de protecţie, camera se poate stinge automat, în funcţie de temperatura
acesteia sau a acumulatorului. În acest caz, mesajul apare pe ecran înainte de oprirea
camerei.
Indicatorul de capacitate rămasă în baterie este incorect.
• Acest fenomen are loc atunci când utilizaţi camera în zone extrem de călduroase sau
reci.
• Capacitatea rămasă afișată diferă de cea reală. Descărcaţi complet, apoi încărcaţi
bateria, pentru a remedia afișajul.
• Bateria este descărcată. Încărcaţi bateria.
Când este conectată la un computer, camera prezintă un comportament
instabil.
• Utilizaţi un hub USB sau un cablu USB altul decât cablul de conexiune USB (livrat).
– Conectaţi camera direct la conectorul USB al computerului, utilizând cablul de
conexiune USB (livrat).
Înregistrarea imaginilor statice/filmelor
Camera nu poate înregistra imagini.
• Verificaţi capacitatea disponibilă a memoriei interne sau a cardului de memorie. Dacă
este plină, efectuaţi una dintre următoarele operaţii:
– Ștergeţi imaginile care nu sunt necesare (paginile 26, 41).
– Schimbaţi cardul de memorie.
• Se recomandă să utilizaţi un card de memorie de 1 GB sau mai mult pentru
înregistrarea filmelor.
• Înregistrarea continuă este posibilă pentru aproximativ 29 de minute.
• Apăsaţi butonul
(Redare) și setaţi camera în modul de înregistrare, pentru a
înregistra o imagine statică sau un film.
• Este posibilă deteriorarea cardului de memorie. Înlocuiţi cardul de memorie cu altul.
• Când dimensiunea de film este [1920 × 1080 30P] sau [1280 × 720 60P], nu puteţi
înregistra filme în memoria internă.
• Capacitatea bateriei este redusă.
Ecranul LCD nu afișează imaginile statice sau filmele pe care le realizaţi.
• Camera dumneavoastră este setată în modul de redare. Apăsaţi butonul
pentru a comuta la modul de înregistrare (pagina 21).
56
(Redare)
Localizarea defecţiunilor
Data și ora nu sunt afișate pe ecranul LCD.
• Atunci când se înregistrează, data și ora nu sunt afișate. Sunt afișate doar în timpul
redării.
• Data și ora sunt afișate timp de 5 secunde după pornirea camerei.
Data de înregistrare nu este suprapusă pe imagine.
• Această cameră nu are o funcţie de suprapunere a datelor pe imagini.
Ecranul este prea întunecat sau prea luminos.
• Reglaţi intensitatea iluminării de fundal a ecranului LCD (pagina 46).
Apar și rămân puncte pe ecran.
• Aceasta nu reprezintă o defecţiune. Aceste puncte nu sunt înregistrate (pagina 3).
Vizualizarea imaginilor
Camera nu poate reda imagini.
• Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a comuta la modul de redare (pagina 25).
• Numele de folder/fișier a fost schimbat pe computerul dumneavoastră.
• Atunci când un fișier de imagine a fost procesat de un computer sau atunci când fișierul
a fost înregistrat utilizând un alt model decât cel al camerei dumneavoastră, redarea pe
camera dumneavoastră nu este garantată.
• Este posibilă deteriorarea cardului de memorie. Înlocuiţi cardul de memorie cu altul.
Ora și data nu sunt afișate.
• În setările implicite active la momentul achiziţiei camerei, DISP este setat la
AUTOMAT. Astfel, indicatoarele de pe ecran dispar după circa 5 secunde. Dacă doriţi
să reactivaţi afișarea indicatorilor, înclinaţi selectorul multiplu către v (DISP)
(pagina 23).
• Imaginea apare granulată imediat după începerea redării, datorită procesării imaginii.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Imaginea nu apare pe ecranul TV.
• Verificaţi [Ieșire video] pentru a verifica dacă semnalul de ieșire video al camerei este
setat conform cu sistemul în culori al televizorului (pagina 47).
• Verificaţi dacă aţi efectuat conexiunea corect (pagina 51).
• În cazul în care cablul de conexiune USB este conectat la cameră și computer,
Localizarea defecţiunilor
Imaginea apare granulată imediat după începerea redării.
deconectaţi-l.
57
Localizarea defecţiunilor
Nu puteţi vizualiza imaginea sau asculta sunete la televizor.
• Când utilizaţi mufa video pe componente, asiguraţi-vă de cuplarea mufelor de culoare
roșie și albă ale cablului de conectare A/V (paginile 51, 52).
Marginea de sus, de jos, din dreapta și din stânga a imaginilor ar putea fi ușor
decupată atunci când redaţi la un televizor conectat.
• Ecranul LCD al camerei poate afișa imaginile înregistrate pe tot ecranul (afișare
utilizând toţi pixelii). Totuși, aceasta ar putea determina o ușoară decupare a
marginilor de sus, de jos, din dreapta și din stânga atunci când se efectuează redarea la
un televizor care nu este compatibil cu afișajul utilizând toţi pixelii.
Când vă conectaţi la un televizor prin intermediul unui cablu conectare A/V,
imaginea este afișată cu un spaţiu negru în partea de sus și în partea de jos.
• Aceasta se întâmplă atunci când vizualizaţi o imagine înregistrată în format HD (înaltă
definiţie) pe un televizor 4:3. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Imaginea înregistrată în format HD (înaltă definiţie) apare distorsionată.
• Setaţi modul ecran lat al televizorului pentru a afișa corect imaginea înregistrată în
modul 16:9.
Computere
Nu puteţi instala „PMB”.
• Verificaţi mediul de computer necesar pentru instalarea „PMB”.
• Instalaţi „PMB” într-o manieră ordonată (pagina 36).
După realizarea unei conexiuni USB, „PMB Portable” nu pornește.
• Realizaţi conexiunea USB după pornirea computerului.
• Setaţi [Setări LUN] la [Multiplu] (pagina 47).
• Conectaţi computerul la reţea.
„PMB” nu funcţionează corect.
• Finalizaţi „PMB” și reporniţi computerul.
Camera nu este recunoscută de computer.
• Deconectaţi dispozitivele de la mufa USB a computerului, alta decât cea de tastatură,
mouse și camera dumneavoastră.
• Deconectaţi cablul de conexiune USB de la computer și cameră și restartaţi
computerul, apoi conectaţi computerul și camera din nou, în ordine (pagina 31).
• Asiguraţi-vă că instrumentul de verificare media a computerului se activează. Pentru
detalii privind instrumentul de verificare media, consultaţi „PMB Help” (pagina 36).
• Instalaţi „PMB” (pagina 36).
58
Localizarea defecţiunilor
Ștergerea/editarea imaginilor
Camera nu poate șterge o imagine.
• Anulaţi protejarea (pagina 42).
Card de memorie
Nu se poate introduce un card de memorie.
• Introduceţi-l în direcţia corectă.
Aţi formatat accidental un card de memorie.
• Toate datele de pe cardul de memorie sunt șterse prin formatare. Nu le puteţi restabili.
Memorie internă
Nu pot fi redate sau înregistrate imagini utilizând memoria internă.
• Există un card de memorie introdus în cameră. Scoateţi-l.
Nu se pot copia datele stocate în memoria internă pe un card de memorie.
• Cardul de memorie este plin. Verificaţi capacitatea.
Nu se pot copia datele de pe cardul de memorie sau de pe computer în
memoria internă.
• Datele de pe cardul de memorie sau de pe computer nu pot fi copiate în memoria
internă.
Altele
Obiectivul se aburește.
utiliza.
Camera se încălzește atunci când o utilizaţi o perioadă îndelungată de timp.
• Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Apare ecranul de setare a limbii atunci când porniţi camera.
• Setaţi din nou limba (pagina 46).
Localizarea defecţiunilor
• S-a format condens. Opriţi camera și lăsaţi-o timp de aproximativ o oră înainte de a o
Doriţi să schimbaţi data sau ora.
• Setaţi din nou data și ora (pagina 50).
59
Indicatori de avertizare și mesaje
Mesaje
Dacă apar următoarele mesaje, urmaţi
instrucţiunile.
• Nivelul bateriei este scăzut.
A se utiliza numai cu o baterie
compatibilă
• Bateria introdusă nu este un
acumulator NP-BK1 (livrat).
Eroare tip card memorie
• Cardul de memorie introdus nu
poate fi utilizat în aparatul
dumneavoastră (pagina 62).
Accesare card memorie impos.
Acces nepermis
• Utilizaţi un card de memorie cu
acces controlat.
Eroare formatare memorie internă
• Formataţi din nou memoria internă
(pagina 49).
Eroare sistem
• Opriţi alimentarea și porniţi-o din
nou.
Eroare formatare card memorie
• Formataţi din nou cardul de
memorie (pagina 48).
Aparat foto supraîncălzit
Lăsaţi-l să se răcească
• Temperatura camerei a crescut. Este
posibil ca alimentarea să se întrerupă
automat sau să nu puteţi înregistra
filme. Lăsaţi camera într-o locaţie
răcoroasă, până la reducerea
temperaturii.
Eroare memorie internă
• Opriţi alimentarea și porniţi-o din
nou.
Reintroduceţi card memorie
• Introduceţi corect cardul de memorie
(pagina 18).
• Cardul de memorie introdus nu
poate fi utilizat în aparatul
dumneavoastră (pagina 2).
• Cardul de memorie este deteriorat.
• Secţiunea terminală a cardului de
memorie este murdară.
Card memorie blocat
• Utilizaţi cardul de memorie cu
comutatorul de protecţie la scriere,
iar comutatorul este setat în poziţia
LOCK. Setaţi comutatorul în poziţia
de înregistrare.
Lipsă spaţiu în memoria internă
Lipsă spaţiu pe card memorie
• Ștergeţi imaginile sau fișierele care
nu sunt necesare (paginile 26, 41).
Card memorie protejat la scriere
• Camera nu poate înregistra sau
șterge imagini de pe acest card de
memorie.
Nicio imagine
• În memoria internă nu s-au
înregistrat imagini care pot fi redate.
• În acest folder al cardului de
memorie nu s-au înregistrat imagini
care pot fi redate.
60
Indicatori de avertizare și mesaje
Eroare folder
• Un folder cu aceleași prime trei cifre
există deja pe cardul de memorie (de
exemplu, 123MSDCF și
123ABCDE).
Creare mai multe foldere imposibilă
Executare operaţie impos.
în fișiere neacceptate
• Procesarea și alte funcţii de editare
ale camerei nu pot fi executate pe
fișiere imagine care au fost procesate
utilizând un computer sau imagini
care au fost înregistrate cu alte
camere.
• Folderul al cărui nume începe cu
„999” există pe cardul de memorie.
Nu puteţi crea foldere în acest caz.
• Când înregistraţi filme pentru un
Eroare fișier
• S-a produs o eroare în timpul redării
interval mai lung de timp,
temperatura camerei crește. În acest
caz, întrerupeţi înregistrarea filmelor.
imaginii.
Fișier protejat
• Îndepărtaţi protecţia (pagina 42).
Dimensiune imagine peste limită
• Redaţi o imagine cu o dimensiune
care nu poate fi redată pe camera
dumneavoastră.
Opriţi și reporniţi aparatul
• O problemă cu obiectivul a
determinat apariţia unei erori.
Număr maxim imagini deja selectat
atunci când se utilizează [Imagini
multiple].
Nivel scăzut baterie
• La copierea pe cardul de memorie a
unei imagini înregistrate în memoria
internă, utilizaţi o baterie complet
încărcată.
Localizarea defecţiunilor
• Se pot selecta până la 100 de fișiere
Executare operaţie impos.
pentru fișiere video
• Aţi selectat o funcţie care nu este
disponibilă pentru filme.
61
Altele
Despre „Memory Stick”
„Memory Stick” este un suport de
înregistrare portabil, cu circuit integrat,
cu o mare capacitate de date.
Puteţi utiliza cu această cameră
următoarele tipuri de „Memory Stick”
listate mai jos. Cu toate acestea, nu
garantăm funcţionarea tuturor tipurilor
de „Memory Stick” pe aparatul
dumneavoastră. (Consultaţi lista de mai
jos pentru detalii suplimentare.)
Tipuri de „Memory Stick”
Înregistrare/
Redare
•
•
•
•
•
„Memory Stick Duo”
(cu MagicGate)
—
„Memory Stick PRO Duo”
a
„Memory Stick PRO-HG
Duo”
a*
•
•
•
* Camera nu acceptă un transfer paralel de
date de 8 biţi. Este acceptat un transfer
paralel de date de 4 biţi, același ca „Memory
Stick PRO Duo”.
• Camera dumneavoastră nu poate înregistra
sau reda date care utilizează tehnologie
„MagicGate”. „MagicGate” este o
tehnologie cu drepturi de autor, care
înregistrează și transferă conţinutul într-un
format criptat.
• Camera este compatibilă cu „Memory Stick
Micro” („M2”). „M2” este abrevierea de la
„Memory Stick Micro”.
• „Memory Stick PRO Duo” formatat de un
computer (Windows OS/Mac OS) nu
garantează compatibilitatea cu camera.
• Viteza de citire/scriere a datelor diferă în
funcţie de combinaţia de „Memory Stick
PRO Duo” și produs, conform produsului
„Memory Stick PRO Duo” pe care îl
utilizaţi.
• Nu vor fi despăgubite datele deteriorate sau
pierdute, această situaţie putând apărea în
următoarele condiţii:
– Dacă scoateţi „Memory Stick PRO Duo”
sau opriţi alimentarea camerei atunci când
aceasta citește sau scrie fișiere de imagine
pe „Memory Stick PRO Duo” (în timp ce
indicatorul luminos de acces luminează
continuu sau intermitent).
62
•
– Dacă utilizaţi „Memory Stick PRO Duo”
în apropierea magneţilor sau a câmpurilor
magnetice.
Este recomandat să realizaţi o copie de
siguranţă a unor date importante pe unitatea
de hard-disc a unui computer.
Nu atașaţi o etichetă sau altceva asemănător
pe un „Memory Stick PRO Duo” sau pe un
adaptor „Memory Stick Duo”.
Nu atingeţi și nu permiteţi obiectelor
metalice să intre în contact cu terminalele.
Nu îndoiţi, nu scăpaţi și nu aplicaţi o forţă
puternică asupra „Memory Stick PRO Duo”.
Nu dezasamblaţi și nu modificaţi „Memory
Stick PRO Duo”.
Nu permiteţi udarea „Memory Stick PRO
Duo”.
Nu lăsaţi „Memory Stick PRO Duo” la
îndemâna copiilor. Pericol de înghiţire.
Nu introduceţi nimic altceva decât „Memory
Stick PRO Duo” în fanta „Memory Stick
Duo”. Aceasta ar putea determina o
defecţiune.
Nu utilizaţi și nu depozitaţi „Memory Stick
PRO Duo” în următoarele locaţii:
– Locuri expuse la temperaturi extrem de
ridicate, precum un automobil parcat afară
pe timp de vară.
– Locuri aflate în bătaia directă a soarelui.
– Locuri cu o umiditate extremă sau supuse
gazelor corozive.
Despre „Memory Stick”
Despre adaptorul „Memory Stick
Duo”
Despre compatibilitatea datelor
de imagine
• Când utilizaţi „Memory Stick PRO Duo” cu
un dispozitiv compatibil „Memory Stick”,
asiguraţi-vă că aţi introdus „Memory Stick
PRO Duo” într-un adaptor „Memory Stick
Duo”.
• Atunci când introduceţi un „Memory Stick
PRO Duo” într-un adaptor „Memory Stick
Duo”, asiguraţi-vă că „Memory Stick PRO
Duo” este introdus în direcţia corectă, apoi
introduceţi-l până la capăt. Reţineţi că
utilizarea necorespunzătoare poate provoca
o defecţiune. De asemenea, dacă forţaţi
„Memory Stick PRO Duo” în adaptorul
pentru „Memory Stick Duo” cu faţa în
direcţia greșită, acesta s-ar putea deteriora.
• Nu introduceţi un adaptor pentru „Memory
Stick Duo” fără ca un „Memory Stick PRO
Duo” să fie atașat. Aceasta ar putea
determina defectarea camerei.
• Fișierele de date de imagine înregistrate pe
un „Memory Stick PRO Duo” de camera
dumneavoastră conform cu standardul
universal „Design rule for Camera File
system” stabilit de JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
• Nu puteţi reda pe cameră imaginile statice
înregistrate pe alte dispozitive care nu
corespund standardului universal. (Aceste
modele nu sunt comercializate în unele
regiuni.)
• Dacă nu puteţi utiliza un „Memory Stick
PRO Duo” care a fost utilizat cu un alt
dispozitiv, formataţi-l cu ajutorul camerei
(pagina 48). Reţineţi că formatarea șterge
toate informaţiile de pe „Memory Stick
PRO Duo”.
• Este posibil să nu puteţi reda imaginile cu
camera dumneavoastră:
– Când redaţi datele de imagine modificate
pe computer.
– Când redaţi datele de imagine înregistrate
pe alte dispozitive.
Note privind „Memory Stick
Micro”
• Pentru a utiliza „Memory Stick Micro” cu
această cameră, aveţi nevoie de un adaptor
M2 în format Duo. Introduceţi „Memory
Stick Micro” în adaptorul M2 în format Duo,
apoi introduceţi adaptorul în fanta „Memory
Stick Duo”. Dacă introduceţi „Memory Stick
Micro” în aceasta cameră fără a utiliza un
adaptor M2 în format Duo, este posibil să nu
îl puteţi scoate din cameră.
• Nu lăsaţi „Memory Stick Micro” la
îndemâna copiilor mici. Pericol de înghiţire.
Altele
63
Despre baterie
Despre încărcarea bateriei
Despre durata de viaţă a bateriei
• Vă recomandăm să încărcaţi bateria când
temperatura ambientală e cuprinsă între
10°C și 30°C. Este posibil să nu puteţi
încărca bateria în mod eficient în afara
acestui interval de temperatură.
• Nu puteţi încărca acumulatorul sau este
posibil ca indicatorul luminos de alimentare/
încărcare să nu lumineze în următoarele
situaţii.
– Temperatura acumulatorului este prea
redusă.
Scoateţi acumulatorul și amplasaţi-l într-o
locaţie călduroasă.
– Temperatura acumulatorului este prea
ridicată.
Scoateţi acumulatorul și amplasaţi-l într-o
locaţie răcoroasă.
• Pentru detalii, consultaţi pagina 15.
• Durata de viaţă a bateriei este limitată.
Capacitatea bateriei scade cu utilizarea și cu
trecerea timpului. Dacă perioada de
funcţionare a bateriei pare redusă
considerabil, o cauză probabilă este aceea că
bateria a ajuns la capătul perioadei de
utilizare. Contactaţi dealerul dumneavoastră
Sony sau punctul de service local autorizat
Sony.
• Durata de viaţă a bateriei diferă în funcţie de
modalitatea de depozitare a acesteia și de
condiţiile și mediul de funcţionare.
• La depunerea la deșeuri a bateriei, contactaţi
cel mai apropiat dealer Sony.
Utilizare eficientă a bateriei
Despre bateria internă de
siguranţă reîncărcabilă
• Performanţa bateriei scade în condiţii de
mediu cu temperatură scăzută. Astfel,
durata de utilizare a bateriei poate scădea în
locuri cu temperaturi scăzute. Vă
recomandăm următoarele pentru a asigura o
durată de viaţă mai lungă a bateriei:
– Puneţi camera într-un buzunar etc., pentru
a-l încălzi înainte de utilizare.
• Bateria se va epuiza rapid dacă utilizaţi
frecvent funcţia de zoom.
• Evitaţi manipularea brutală, demontarea,
modificarea, șocurile fizice sau impacturi
precum lovituri de ciocan, căderi pe jos sau
călcatul pe acumulator.
• Nu utilizaţi un acumulator deformat sau
deteriorat.
Această cameră dispune de o baterie
reîncărcabilă internă pentru conservarea datei
și a orei și a altor setări, indiferent dacă
aparatul este pornit sau nu.
Această baterie reîncărcabilă se încarcă în
permanenţă, pe toată durata de utilizare a
camerei. Totuși, dacă utilizaţi camera numai pe
perioade scurte, aceasta se descarcă gradat și,
dacă nu utilizaţi deloc camera pentru
aproximativ o săptămână, se va descărca în
totalitate. În acest caz, încărcaţi bateria
reîncărcabilă înainte de utilizarea camerei.
Totuși, chiar dacă această baterie reîncărcabilă
nu este încărcată, puteţi utiliza în continuare
camera, dar data și ora nu vor fi indicate.
Depozitarea camerei
Metodă de încărcare a bateriei
interne reîncărcabile de siguranţă
• În cazul în care camera nu va fi utilizată
pentru o perioadă îndelungată de timp,
pentru a-i întreţine funcţionalitatea, încărcaţi
complet bateria internă apoi epuizaţi-o cel
puţin o dată pe an, apoi depozitaţi camera
într-un loc uscat, răcoros.
• Pentru a consuma bateria, lăsaţi camera în
modul de redare pentru prezentare de
imagini (pagina 41) până la epuizarea
bateriei.
64
Despre depunerea la deșeuri a
bateriei
Introduceţi acumulatorul încărcat în cameră și
apoi lăsaţi camera oprită timp de 24 de ore sau
mai mult.
Măsuri de precauţie
Nu utilizaţi/depozitaţi camera în
următoarele locaţii
• Nu lăsaţi camera în contact cu cauciucul sau
cu vinilul pentru o perioadă îndelungată.
• Într-o locaţie cu temperaturi extrem de
ridicate sau scăzute sau cu umiditate ridicată
În locaţii precum un autovehicul parcat în
soare, corpul camerei se poate deforma și
aceasta poate cauza o defecţiune.
• Sub lumina directă a soarelui sau lângă un
radiator
Corpul camerei se poate decolora sau
deforma, acest lucru ducând la defecţiuni.
• Într-o locaţie supusă la vibraţii oscilante
• În apropierea unor locaţii cu câmp magnetic
puternic
• În locaţii cu praf sau nisip
Evitaţi pătrunderea nisipului sau a prafului
în cameră. Aceasta poate cauza o
funcţionare defectuoasă a camerei, iar în
unele situaţii această defecţiune nu poate fi
remediată.
Despre temperaturile de operare
Despre transport
Aparatul este proiectat în vederea utilizării la
temperaturi cuprinse între 0°C și 40°C. Nu se
recomandă fotografierea sau filmarea în
locaţii cu temperaturi extrem de ridicate sau
de scăzute, care depășesc acest interval.
Despre condens
În cazul în care camera este adusă direct dintro locaţie rece într-una caldă, umezeala se
poate condensa în interiorul sau în exteriorul
aparatului. Acest condens poate cauza o
defecţiune a camerei.
Dacã se produce condensul
Opriţi camera și așteptaţi circa o oră
evaporarea condensului. Reţineţi că, dacă
încercaţi să fotografiaţi cu umezeală în
interiorul obiectivului, nu veţi putea înregistra
imagini clare.
Nu vă așezaţi pe un scaun sau în alt loc cu
camera în buzunarul de la spate al
pantalonilor sau al fustei, deoarece aceasta
poate cauza o funcţionare defectuoasă sau
deteriorarea camerei.
Despre curăţare
Curãþarea ecranului LCD
Ștergeţi suprafaţa ecranului cu o trusă de
curăţare pentru ecrane LCD (se vinde
separat) pentru eliminarea amprentelor
digitale, a prafului etc.
Curãþarea obiectivului
Ștergeţi obiectivul cu o lavetă moale pentru a
elimina amprentele digitale, praful etc.
Altele
Curãþarea suprafeþei camerei
Curăţaţi suprafaţa camerei cu o lavetă moale,
ușor umezită cu apă, apoi ștergeţi suprafaţa cu
o lavetă uscată. Nu utilizaţi următoarele
substanţe, care pot deteriora stratul de finisare
sau carcasa.
• Produsele chimice, precum diluantul,
benzina, alcoolul, lavetele consumabile,
soluţiile contra insectelor, soluţiile de
bronzat sau insecticid etc.
• Nu atingeţi camera cu produsele de mai sus
pe mână.
65
Specificaţii
Camera
[Sistem]
Dispozitiv de imagine: senzor CMOS de
7,13 mm (tip 1/2,5)
Număr total pixeli cameră:
Aprox. 5 040 000 (2 592 × 1 944) pixeli
Număr pixeli efectivi cameră:
Aprox. 5 040 000 (2 592 × 1 944) pixeli
(imagini statice),
Aprox. 2 073 600 pixeli ([1920 × 1080 30P]
film)
Obiectiv: F3,3
f = de la 6,3 la 31,5 mm
La conversie în aparat foto de 35 mm
Pentru filme: de la 41 la 205 mm (16:9)
Pentru imagini statice: de la 38 la 190 mm
(4:3)
Control expunere: Expunere automată
Format fișiere:
Imagini statice: compatibile JPEG (DCF
Ver. 2.0, Exif Ver. 2.21, MPF Baseline)
Filme: MPEG-4 AVC/H.264 (.MP4)
Audio: MPEG AAC 2ch
Suporturi de înregistrare: Memorie internă
(aprox. 26 MB), card „Memory Stick PRO
Duo”, card de memorie SD, card de
memorie SDHC (Clasa 4, 6, 10)
[Conectori de intrare și ieșire]
terminal multifuncţional (ieșire A/V
(componentă SD/HD)):
Ieșire video
Ieșire audio
Mufă HDMI: mini conector HDMI
Mufă USB : tip A (încorporat)
Comunicaţie USB : Hi-Speed USB
(compatibil USB 2.0)
[Ecran LCD]
Ecran LCD: unitate TFT de 6 cm (tip 2,5)
Număr total puncte: 230 400 (960 × 240)
puncte
[Alimentare, generalităţi]
Alimentare: Acumulator reîncărcabil NPBK1, 3,6 V
Consum energetic: 1,9 W (când dimensiunea
imaginii de film este [1280 × 720 30P])
Temperatură operaţională: 0 - 40°C
Temperatură de depozitare: între –20 și +60°C
66
Dimensiuni: Aprox. 39,0 × 101,4 × 67,1 mm
(L/l/h, exclusiv părţile proeminente)
Masă (inclusiv acumulator NP-BK1, card de
memorie): Aprox. 196 g
Microfon: Mono
Difuzor: Mono
Acumulator reîncărcabil NP-BK1
Baterie utilizată: Baterie cu litiu-ion
Tensiune maximă de ieșire: 4,2 V c.c.
Tensiune medie de ieșire: 3,6 V c.c.
Tensiune maximă de încărcare: 4,2 V c.c.
Curent maxim de încărcare: 1,4 A
Capacitate:
obișnuită: 3,4 Wh (970 mAh)
minimă: 3,3 Wh (930 mAh)
Designul și specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
Mărci comerciale
• „Memory Stick”,
, „Memory Stick
PRO”,
, „Memory Stick
Duo”,
, „Memory Stick
PRO Duo”,
,
„Memory Stick Micro”, „MagicGate” și
sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista și
DirectX sunt mărci comerciale înregistrate
sau mărci comerciale ale Microsoft
Corporation în S.U.A. și/sau în alte ţări.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac și eMac sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale Apple Inc.
• Intel, și Pentium sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale Intel
Corporation.
• Logo-ul SDHC este o marcă înregistrată.
• MultiMediaCard este o marcă înregistrată a
MultiMediaCard Association.
De asemenea, numele de sisteme și de
produse utilizate în acest manual sunt, în
general, mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale dezvoltatorilor sau
ale producătorilor respectivi. Totuși,
simbolurile ™ sau ® nu sunt utilizate în toate
cazurile în acest manual.
Index
Index
A
F
N
Acumulator
reîncărcabil.............14, 66
Formatare ..................... 48, 49
NTSC ...................................47
I
P
PAL......................................47
Baterie .................................64
Identificarea
componentelor............ 10
Beep (Bip)...........................46
Ieșire video ......................... 47
Prezentare imagini .............41
Iluminare LCD................... 46
Protejează............................42
B
C
PMB .....................................36
Indicator.............................. 11
Cablu conectare A/V .........51
Cadru localizator domeniu
AF .................................22
Indicator blocare
AE/AF ......................... 22
Card de memorie..................2
Indicatori de avertizare și
mesaje .......................... 60
CD-ROM.............................29
Iniţializare........................... 46
Computer ............................29
Instalare .............................. 36
Importarea
imaginilor .....................31
Instrument card
memorie....................... 48
Computer Macintosh .........29
Instrument memorie int. ... 49
Computer Windows ...........29
Conectare
Televizor 4:3.................51
Filme ............................ 22
Televizor cu ecran
lat...................................51
Imagine statică ............ 22
Language Setting ............... 46
D
LUN Settings
(Setări LUN) ............... 47
E
Ecran
Indicator .......................11
Ecran index .........................25
Elemente de meniu ............28
Setări fotografiere ..............45
Setări principale..................46
SteadyShot ..........................40
Ș
T
Televizor 4:3........................51
Televizor cu ecran lat.........51
Televizor de înaltă
definiţie ........................52
Temporizator ......................24
M
Manevrarea camerei............ 6
V
„Memory Stick PRO
Duo”............................. 62
VGA ....................................38
Vizualizare ..........................41
Meniu
Vizualizarea imaginilor......25
Volum ..................................25
Înregistrare .................. 38
Vizualizare................... 41
Mod oglindă........................ 24
Mufă A/V OUT ................. 51
Mufă HDMI ....................... 52
Index
Iluminare LCD ............46
Setări ceas............................50
Ștergere ...............................41
Copiază ................................48
Detecţie feţe........................40
S
L
Localizarea
defecţiunilor ................ 54
Dată......................................50
Rotește.................................42
Software...............................36
Computer .....................31
Configurare .........................43
Reducere pâlpâire ..............45
Sistem de operare...............29
Î
Înregistrare ......................... 38
Televizor de înaltă
definiţie.........................52
R
Z
Zoom ...................................24
Zoom digital........................45
Zoom la redare ...................26
67
Index
Note despre licenţă
ACEST PRODUS ESTE SUB LICENŢĂ
PREVĂZUTĂ DE PORTOFOLIUL DE
BREVETE AVC PENTRU UTILIZAREA
PERSONALĂ ȘI ÎN ALTE SCOPURI
DECÂT COMERCIALIZAREA DE
CĂTRE UN CONSUMATOR PENTRU A
(i) CRIPTA VIDEOCLIPURI CONFORM
CU STANDARDUL AVC („AVC
VIDEO”) ȘI /SAU
(ii) DECRIPTA VIDEOCLIPURI AVC
CARE AU FOST CRIPTATE DE UN
CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O
ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI ÎN ALTE
SCOPURI DECÂT COMERCIALIZAREA
ȘI/SAU AU FOST OBŢINUTE DE LA UN
FURNIZOR VIDEO CU LICENŢĂ
PENTRU A FURNIZA VIDEOCLIPURI
AVC. NU SE ACORDĂ NICIO LICENŢĂ
ȘI NICI NU VA FI IMPLICATĂ VREO
LICENŢĂ PENTRU NICIO ALTĂ
UTILIZARE. INFORMAŢII
SUPLIMENTARE SUNT DISPONIBILE
DIN PARTEA MPEG LA, L.L.C.
CONSULTAŢI <HTTP://MPEGLA.COM>
68
Informaţii suplimentare despre acest produs,
precum și răspunsuri la întrebările frecvente pot
fi găsite pe site-ul nostru de Web de Asistenţă
pentru clienţi.
Download PDF

advertising