Sony | SRF-V1BT | Sony SRF-V1BT Hordozható rádiós óra Bluetooth® funkcióval Használati útmutató

4-587-914-11(1) (HU)
Az első lépések
1
FM/AM RÁDIÓ
Bluetooth HANGSZÓRÓVAL
A készülék első használatba vételekor mindenképpen csatlakoztassa a készüléket egy fali
aljzathoz a tartozék hálózati adapterrel. Ha ezt elmulasztja, a készülék nem kapcsolódik be.
2
Csatlakoztassa a készüléket fali
aljzathoz, és töltse fel.
Nyomja meg
a SETTINGS gombot.
3
4
Válassza a „Time”
menüpontot.
Állítsa be az órát és a percet.
Nyomja meg az
ENTER gombot.
Kijelző
Nyomja meg az
ENTER gombot.
Nyomja meg az
ENTER gombot, majd
a SETTINGS gombbal
lépjen ki a beállítási
menüből.
A beépített akkumulátor teljes
”) akár 6 óra
feltöltéséig („
is eltelhet.
Kezelési útmutató
 Válassza ki a kívánt
Óra
Perc
lehetőséget a TUNE tárcsa
forgatásával.
Fali aljzat
 Nyomja meg az ENTER
gombot.
Hasznos tanács
©2016 Sony Corporation
Hálózati adapter
(tartozék)
SRF-V1BT
Kiválaszthatja, hogy a készülék 12 órás
vagy 24 órás formátumban jelenítse-e
meg a pontos időt. A részleteket lásd:
„A beállítási menü pontjai”.
A következő lépésnél hajtsa
végre ugyanezt az eljárást.
A DC IN csatlakozóba
Kijelző
Rádióhallgatás
1
2
Húzza ki az antennát az
FM rádiójel vételéhez.
3
Kapcsolja be a készüléket, majd válassza az „FM” vagy
„AM” funkciót.
Az áramellátás jelzőfénye
Automatikus hangolás
Hasznos tanács
ENTER
ENTER
Hasznos tanács
Állomások tárolása (5 FM és 5 AM)
1
2
Hangolja be a tárolni kívánt állomást.
Hajtsa végre az előbbi, „Rádióhallgatás” című
rész lépéseit.
Kézzel behangolhatja a kívánt frekvenciát.
Nyomja meg az
ENTER gombot.
Ha a készülék fogható állomást
talál, akkor megjeleníti az
„[ENTER]:Select” üzenetet
a kijelzőn. Az ENTER gomb
megnyomásával beállíthatja
az állomás vételét. (Ha nem
nyomja meg az ENTER gombot
3 másodpercen belül, akkor
a keresés újraindul.)
BACK
A készülék körülbelül
2 másodperc után
automatikusan
a kiválasztott
funkcióra vált.
Az áramellátás jelzőfénye zölden világít, amíg a készülék be van
kapcsolva. A készülék készenléti módba állításához nyomja meg
még egyszer a  gombot.
Kézi hangolás
Nyomja meg a SCAN gombot az automatikus állomáskereséshez.
A FUNCTION gomb egyszeri
megnyomása után a TUNE
tárcsa forgatásával és az
ENTER gomb
megnyomásával is
kiválaszthatja a kívánt
funkciót.
Nyomja meg
többször.
TUNE tárcsa
Válassza ki a kívánt állomást.
Hasznos tanácsok
• Az automatikus hangolás leállításához
nyomja meg a BACK gombot.
• A hangolás irányát a TUNE tárcsa
óramutatóval megegyező vagy azzal
ellentétes irányú elfordításával
állíthatja be.
Tárolt állomás hallgatása
1
Tartsa nyomva a kívánt programhelygombot (1–5), amíg a kijelzőn meg
nem jelenik a „Stored to [PRESET x].” üzenet.
2
Válassza az „FM” vagy az „AM”
funkciót.
Példa: Behangolt állomás tárolása a 3-as programhelygombra
Válassza ki a kívánt tárolt állomást.
Példa: A 3-as programhelygomb megnyomása esetén
Nyomja meg többször.
Megjegyzés
A programhely gombját ne tartsa nyomva, mert ezzel
módosíthatja a tárolt rádióállomást.
Hasznos tanácsok
• Ha másik állomást próbál meg eltárolni ugyanerre
a programhelygombra, akkor lecseréli a korábban tárolt állomást.
• A készülék 3-as programhelygombján egy tapintópont található.
A tapintópont viszonyítási pontként használható az egység
használata során.
Az FM/AM rádiójelek vételének javítása
A hangerő beállítása
Hasznos tanácsok
• A készülék a memóriájában tárolja az utoljára beállított hangerőt.
• A készülék VOL + gombján egy tapintópont található.
A tapintópont viszonyítási pontként használható az egység
használata során.
A bekapcsolásidőzítő beállítása
1
2
Nyomja meg
a SETTINGS gombot.
Beállíthatja, hogy a készülék egy előre beállított időpontban automatikusan bekapcsolja a rádiót.
3
Válassza az „On timer”
menüpontot.
Állítsa be az órát és a percet.
Nyomja meg az
ENTER gombot.
Beállítás készenléti módban
Nyomja meg az
ENTER gombot.
Nyomja meg az
ENTER gombot.
4
Először állítsa be a pontos időt. A részleteket lásd: „Az első lépések”.
Állítsa be, hogy melyik állomást kapcsolja be a készülék a beállított időpontban.
Nyomja meg az
ENTER gombot.
A legutóbb hallgatott állomás beállítása esetén
 Válassza ki a kívánt
Perc
Óra
5
Aktiválja az időzítőt.
Nyomja meg az
ENTER gombot,
majd a SETTINGS
gombbal lépjen
ki a beállítási
menüből.
A kijelzőn megjelenik az „ ” ikon.
A rádió bekapcsol a beállított
időpontban.
Hasznos tanács
lehetőséget a TUNE
tárcsa forgatásával.
Ha a tárolt állomások közül
szeretne választani, akkor
először állítsa be az
állomásokat. A részleteket
lásd: „Állomások tárolása
(5 FM és 5 AM)”.
 Nyomja meg az ENTER
gombot.
A következő lépéseknél
hajtsa végre ugyanezt
az eljárást.
Az időzítő kikapcsolása
Tárolt állomás választása esetén
Nyomja meg még egyszer az
ON TIMER gombot.
Megjegyzés
A bekapcsolásidőzítő funkció nem működik, ha kikapcsolja
a készüléket.
Nyomja meg az ENTER gombot.
Az elalvásidőzítő beállítása
Zenehallgatás BLUETOOTH-eszközről
BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül zenét hallgathat vezeték nélkül csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközökről, például okostelefonról, táblagépről, számítógépről stb.
Nyomja meg többször egymás után a SLEEP gombot a (percben megadott)
kívánt időtartam beállításához.
Kompatibilis BLUETOOTH-eszközök
A BLUETOOTH készenléti mód
Az eszközökre a következő kompatibilitási követelmények
érvényesek. Mielőtt egy eszközt használni kezdene
ezzel a készülékkel, ellenőrizze, hogy megfelel-e
a követelményeknek.
• Az eszközöknek támogatniuk kell az A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) és AVRCP (Audio/Video
Remote Control Profile) profilokat.
• NFC funkció (csak akkor szükséges, ha a készüléket
az NFC funkcióval párosítja).
A BLUETOOTH készenléti mód lehetővé teszi, hogy
egy BLUETOOTH-eszközről BLUETOOTH-kapcsolat
létesítésével automatikusan bekapcsolja a készüléket.
A részleteket lásd: „A beállítási menü pontjai”.
Ha be van állítva az elalvásidőzítő, a kijelzőn
látható a „SLEEP” felirat.
Amikor a beállított időtartam letelik, a készülék
automatikusan készenléti módba áll.
Hasznos tanácsok
Hasznos tanács
• A készülék a memóriájában tárolja az utoljára beállított időtartamot.
• Ha az elalvásidőzítő beállítása után még egyszer megnyomja a SLEEP gombot, ellenőrizheti,
hogy mennyi idő van még a készülék készenléti módba lépéséig.
A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia
hozzávetőleg 10 m-es hatósugáron belül működik.
Csatlakozás BLUETOOTH-eszközhöz
1
Ha a BLUETOOTH-eszközön van NFC funkció, akkor nincs szükség ezekre a lépésekre.
Lépjen a következő részhez: „Csatlakozás érintéssel (NFC)”.
2
Kapcsolja be a készüléket, és válassza a „Bluetooth” funkciót.
Nyomja meg többször.
Ha először használja a készüléket (a készülék
nem tárol párosítási információkat)
A készülék automatikusan párosítási módba kapcsol.
Ebben az esetben folytassa a műveletet a 3. lépéssel.
Második és további eszközök csatlakoztatása
esetén
Válassza a „Bluetooth pairing” menüpontot.
A készülék körülbelül
2 másodperc után
automatikusan
a kiválasztott
funkcióra vált.
 Nyomja meg a SETTINGS
A készülék automatikusan
csatlakozik az utoljára
csatlakoztatott eszközhöz.
gombot.
lehetőséget a TUNE tárcsa
forgatásával.
 Nyomja meg a ENTER
gombot.
Csatlakozás érintéssel (NFC)
NFC
Az NFC (Near Field Communication) olyan
technológia, amely különféle eszközök, például
okostelefonok és IC-címkék között kis hatótávú,
vezeték nélküli kommunikációt tesz lehetővé.
Az NFC funkció leegyszerűsíti az
adatkommunikációt – például
a BLUETOOTH-párosítást –, mivel csak
egymáshoz kell érinteni az NFC-kompatibilis
eszközöket az N szimbólumuknál vagy az egyes
eszközökön megjelölt egyéb helyen.
1
Kapcsolja be
a BLUETOOTH-eszköz
NFC funkcióját.
A párosítás befejeződésekor a kijelzőn
megjelenik a BLUETOOTH-eszköz neve.
Válassza az „SRF-V1BT” lehetőséget.
Ha nem látható az „SRF-V1BT” eszköz,
akkor keresse meg az eszközt.
 Válassza ki a kívánt
A kijelzőn megjelenik
a „Waiting for pairing” üzenet.
Beépített NFC funkcióval ellátott
okostelefonok
(operációs rendszer: Android™ 2.3.3 vagy
újabb, az Android 3.x rendszerek kivételével)
Aktiválja a BLUETOOTH-eszközön a BLUETOOTH funkciót,
és párosítsa az eszközt a készülékkel.
Ha a készülék tárol párosítási információkat
Folytassa a 2. lépéssel.
Kompatibilis okostelefonok
3
A részleteket lásd a BLUETOOTH-eszközhöz kapott kezelési
útmutatóban.
Ha jelszót kell megadni, akkor írja be a következőt: „0000”.
A BLUETOOTH-kapcsolat megszüntetése
Válasszon a BLUETOOTH funkción kívüli funkciót.
Zenehallgatás
2
Érintse a BLUETOOTH-eszközt
a készülék N jelzéséhez.
Megjegyzés
A párosítás befejeződésekor
a kijelzőn megjelenik
a BLUETOOTH-eszköz neve.
A BLUETOOTH-kapcsolat
megszüntetése
Érintse a BLUETOOTH-eszközt
a készülék N jelzéséhez.
Ha NFC-kompatibilis okostelefonján az
Android 4.1.x-nél régebbi verziója található,
akkor töltse le és indítsa el az
„NFC Easy Connect” alkalmazást.
Az „NFC Easy Connect” az androidos
okostelefonokhoz készült ingyenes alkalmazás,
amely letölthető a Google Play™-ről.
(Előfordulhat, hogy az alkalmazás egyes
országokban/régiókban nem érhető el.)
1
Indítsa el a lejátszást
a BLUETOOTH-eszközön.
2
Állítsa be a hangerőt.
Zenehallgatás külső eszközről
1
2
Csatlakoztassa a külső eszközt a készülékhez.
A kijelző fényerejének beállítása
Kapcsolja be a készüléket, és válassza a „AUDIO IN” funkciót.
3
Indítsa el a lejátszást
a csatlakoztatott eszközön,
és állítsa be a hangerőt.
A
Nagy (alapértelmezett)
Nyomja meg
többször.
Hordozható digitális
zenelejátszó stb.
Közepes
Alacsony
Kikapcsolva
Megjegyzés
Beépített ellenállás nélküli
audiokábel (nem tartozék)
2 gyűrű
gomb többszöri megnyomásával állítsa be a kívánt fényerőt.
A készülék körülbelül
2 másodperc után automatikusan
a kiválasztott funkcióra vált.
Az AUDIO IN
csatlakozóba
Sztereó
minicsatlakozó
Ha a készülék a beépített akkumulátorról üzemel, akkor a kijelző
háttérvilágítása a műveletek után körülbelül fél perc elteltével kikapcsol.
Hallgatás fejhallgatón keresztül
A Kikapcsolt mód beállítása
Csatlakoztasson sztereó vagy monó* minicsatlakozóval ellátott fejhallgatót (nem tartozék).
A készüléket kikapcsolt módba állítva csökkentheti a készülék energiafogyasztását, amikor nem használja.
A kikapcsolt mód beállításához tartsa nyomva a  gombot
körülbelül 2 másodpercig.
A kijelző kikapcsol.
Megjegyzés
Használjon sztereó (3 pólusú) vagy monó (2 pólusú) minicsatlakozóval ellátott fejhallgatót.
Más típusú csatlakozó használata esetén nem fogja hallani a készülék hangját.
Megjegyzés
A bekapcsolásidőzítő funkció nem működik, ha kikapcsolja a készüléket.
Monó* minicsatlakozó
Kompatibilis
csatlakozótípusok
Hasznos tanács
1 gyűrű
Ha a bekapcsolt készüléken megnyomja a  gombot, a készülék készenléti módba áll.
A készenléti módban tetszés szerint, illetve a bekapcsolásidőzítő funkció aktiválásával
bekapcsolható a kijelző háttérvilágítása.
Sztereó minicsatlakozó
2 gyűrű
A  (fejhallgató)
csatlakozóba
Más típusú csatlakozó
nem használható.
* Ha monó fejhallgatón hallgat sztereó
hangot, akkor csak a bal oldali csatorna
hangját fogja hallani.
3 vagy több gyűrű
A beállítási menü pontjai
BLUETOOTH beállítások
Egyéb beállítások
A BLUETOOTH menü pontjai akkor állíthatók be, ha a „Bluetooth” funkció van
kiválasztva.
Alapvető műveletek:
Bluetooth pairing
Lásd: „Csatlakozás
BLUETOOTH-eszközhöz”.
Bluetooth standby
Ha a BLUETOOTH készenléti mód
az „On” értékre van állítva, akkor
a készülék akkor is
BLUETOOTH-csatlakozásra váró
üzemmódra vált, ha éppen készenléti
módban van. Amikor egy
BLUETOOTH-eszközről
BLUETOOTH-kapcsolatot létesít,
a készülék automatikusan bekapcsol.
On timer
Lásd: „A bekapcsolásidőzítő
beállítása”.
Sound
Itt állíthatja be a hangszínt.
Treble: A magas frekvenciájú hangok
erősségét állítja be.
Bass: Az alacsony frekvenciájú hangok
erősségét állítja be.
Time
Time setting: Az órát állítja be.
A részleteket lásd: „Az első lépések”.
12H/24H: Itt választhat a 12 órás és
a 24 órás időkijelzési formátum között.
Megjegyzés
A hálózati adapter kihúzása és a beépített
akkumulátor teljes lemerítése esetén az óra
alaphelyzetbe áll.
Beep
Válassza az „On” lehetőséget,
ha aktiválni szeretné a készülék
kezelésekor hallható hangjelzéseket.
Hasznos tanácsok
Auto power off
Ha az „Auto power off” beállítás az
„Enable (15min)” értékre van állítva,
és körülbelül 15 percen keresztül nem
történik művelet vagy nincs audiojelkimenet, akkor a rendszer
automatikusan készenléti módba lép.
Initialize
Az „OK” kiválasztásával visszaállíthatja
a készülék gyári alapbeállításait.
Ekkor minden beállítás, köztük a tárolt
rádióállomások és a párosítási
információk is törlődnek.
• A BLUETOOTH készenléti módot az „Off”
értékre állítva csökkentheti a készülék
energiafogyasztását a készenléti módban.
• Az áramellátás jelzőfénye narancssárgán
világít, amikor a készülék készenléti módban
van, illetve amikor bekapcsolja a BLUETOOTH
készenléti módot.
Az eggyel fentebbi menüszintre lépéshez
Megjegyzés
Nyomja meg a BACK gombot.
Ha a hálózati adapter ki van húzva, akkor nem
aktiválható a BLUETOOTH készenléti mód.
A beállítási menüből való kilépéshez
Nyomja meg még egyszer a SETTINGS gombot.
FIGYELMEZTETÉS
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A fül- és fejhallgatók erős
hangnyomása halláskárosodást
okozhat.
Óvintézkedések
• A készüléket csak a „Műszaki adatok”
című részben megadott
áramforrásokról működtesse. Hálózati
üzemeltetéshez csak a tartozék hálózati
adaptert használja. Ne használjon
másmilyen hálózati adaptert.
• Ha nem a mellékelt hálózati adaptert
használja, az a készülék hibás
működéséhez vezethet, ugyanis a más
gyártóktól származó csatlakozódugók
polaritása eltérő lehet.
• Javasoljuk, hogy amikor a készüléket
a beépített akkumulátorról működteti,
húzza ki a hálózati adaptert a fali
aljzatból és a DC IN csatlakozóból is.
Húzza ki a külső áramforrás dugóját,
mielőtt megkezdené a készülék
használatát.
• Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet,
a közvetlen napfényt, a nedvességet,
a homokot és a rázkódást. Soha ne
hagyja a készüléket napon parkoló
autóban.
• Ne tegye ki a készüléket nagy
erőhatásnak. Egyes típusok kijelzője
üvegből készül. Ha az üveg darabosan
törik vagy megreped, akkor sérülést
okozhat. Ebben az esetben azonnal
függessze fel a készülék használatát,
és ügyeljen, hogy ne érintse meg
a sérült részeket.
• Ha bármilyen szilárd tárgy vagy
folyadék kerül a készülékbe, húzza
ki a hálózati adaptert, és a további
használat előtt vizsgáltassa meg
a készüléket szakemberrel.
• Mivel a hangszórókban erős mágnes
található, tartsa távol a mágneses
kódolást használó hitelkártyákat és
a felhúzható órákat az egységtől
a mágnesesség által esetleg okozott
károsodás megelőzése érdekében.
• A készülékház megtisztításához puha,
száraz kendőt használjon. A tisztításhoz
soha ne használjon oldószert, például
benzint vagy alkoholt, mert ezek
károsíthatják a készülék külsejét.
• Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, mert az rövidzárlatot okozhat.
• Óvja a készüléket a ráfröccsenő víztől.
A készülék nem vízálló.
• Ha sokáig nem használja a készüléket,
akkor hathavonta töltse fel az
akkumulátort.
• Bizonyos helyzetekben, különösen
nagyon alacsony páratartalom mellett
előfordul, hogy elektromos kisülést
vagy áramütést tapasztal, ha a teste
egy másik tárggyal érintkezik, jelen
esetben a fülhallgatókkal. Ennek
a természetes kisülésnek az energiája
nagyon alacsony, és a töltést nem
a termék bocsátja ki, hanem az
a használat természetes
következménye.
• A készülék nagy hangerőn való
hallgatása akadályozhatja a hallást.
A biztonságos közlekedés érdekében
ne használja a készüléket vezetés
vagy kerékpározás közben.
Ha az egységgel kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel, forduljon
a legközelebbi Sony
márkaképviselethez.
Hibaelhárítás
Ha bármely probléma a következő
ellenőrzések elvégzését követően
is fennáll, forduljon a legközelebbi
Sony márkaképviselethez.
Általános
A kijelző homályos, vagy nem jelenik
meg rajta semmi.
• A készüléket szélsőségesen magas
vagy alacsony hőmérsékleti viszonyok
között vagy túl nedves helyen
használják.
A hangerő nem növelhető,
amikor a készülék a beépített
akkumulátorról működik.
• Ha az akkumulátor töltése lecsökken
(a kijelzőn üres akkumulátor ikon
látható), akkor a maximális hangerő
a „22” értékre van korlátozva. Töltse
fel a készüléket a tartozék hálózati
adapter csatlakoztatásával.
A „Bluetooth” funkció vagy
az „AUDIO IN” funkció hangja
csak halkan hallható a rádió
hangerejéhez képest.
• Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott
eszközön.
A készülék automatikusan készenléti
módba lép.
• Ez a készülék alapértelmezés szerint
úgy van beállítva, hogy ha 15 percig
nem történik művelet vagy nincs
audojel-kimenet, akkor automatikusan
készenléti módba lép. A részleteket
lásd: „Auto power off”, „A beállítási
menü pontjai”.
Rádió
A hang nagyon gyenge vagy
akadozik, illetve a vétel nem
megfelelő.
• Ha épületen belül tartózkodik, akkor
helyezze ablak közelébe a készüléket.
• Az optimális vétel eléréséhez húzza
ki az antennát, és állítsa be annak
hosszát és szögét.
• Ha mobiltelefon található a készülék
közelében, akkor a készülék hangos
zajt adhat ki. Tartsa a telefont távol
a készüléktől.
Nem fogható a kívánt állomás
a megfelelő programhelygomb
megnyomásával.
• Győződjön meg róla, hogy a kívánt sáv
(FM vagy AM) van kiválasztva, mielőtt
megnyomja a programhelygombot.
Mindegyik gombhoz sávonként
egy-egy állomás állítható be.
• Lehet, hogy lenyomva tartotta az
állomást tároló programhely gombját,
ennek hatására egy új állomás került
a tárolt állomás helyére. Tárolja újra
axkívánt állomást.
• A beállítási menü megjelenítése
közben nem használhatók
a programhelygombok.
• Ha másik régióba vitte a készüléket,
akkor tárolja az új állomást valamelyik
programhelygombra.
BLUETOOTH
Nincs hang.
• Ügyeljen, hogy a készülék ne legyen
túl távol a BLUETOOTH-eszköztől, és
ne zavarja vezeték nélküli hálózat,
másik 2,4 GHz-en működő vezeték
nélküli eszköz vagy mikrohullámú sütő.
• Ellenőrizze, hogy a
BLUETOOTH-kapcsolat megfelelően
létrejött-e a készülék és a
BLUETOOTH-eszköz között.
• Párosítsa újra az eszközt. (Lásd:
„Csatlakozás BLUETOOTH-eszközhöz”.)
• Tartsa távol a készüléket
a fémtárgyaktól és fémfelületektől.
• Győződjön meg róla, hogy
a BLUETOOTH-eszközön aktiválva
van a BLUETOOTH funkció.
Ugrik a hang, illetve kicsi a kapcsolat
hatótávolsága.
• Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó eszköz, például vezeték
nélküli LAN, másik BLUETOOTH-eszköz
vagy mikrohullámú sütő van
a közelben, akkor lehetőség szerint
helyezze azt távolabb. Vagy használja
az eszközt és a készüléket az ilyen
forrásoktól távol.
• Távolítson el minden akadályt
a készülék és az eszköz közül, vagy
vigye messzebb az eszközt és
a készüléket az akadálytól.
• Helyezze az eszközt és ezt a készüléket
a lehető legközelebb egymáshoz.
• Helyezze át ezt a készüléket.
• Próbálja meg más pozícióban használni
a BLUETOOTH-eszközt.
Üzenetek
Műszaki adatok
No preset
Üzemi hőmérséklettartomány:
• A megnyomott gombra nincs állomás
beállítva a kiválasztott frekvenciasávon
(AM vagy FM).
5–35 °C
Időkijelzés
24 órás és 12 órás
Frekvenciatartomány
FM: 87,5 MHz – 108 MHz
(0,05 MHz-es lépésköz)
AM: 531 kHz – 1602 kHz
(9 kHz-es lépésköz)
Középfrekvencia
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Nem létesíthető kapcsolat.
Hangszóró
• A csatlakoztatni kívánt eszköztől
függően előfordulhat, hogy
a kommunikáció megkezdése
tovább tart.
• Párosítsa újra az eszközt. (Lásd
a „Csatlakozás BLUETOOTH-eszközhöz”
című rész 2. és 3. lépését.)
• Ha BLUETOOTH funkció nélküli
eszközről, például BLUETOOTH funkció
nélküli számítógépről szeretne zenét
hallgatni, akkor csatlakoztassa az
eszközt a készülék AUDIO IN
csatlakozójához. (A részleteket lásd:
„Zenehallgatás külső eszközről”.)
• Egyszerre nem lehet két
BLUETOOTH-eszközzel
BLUETOOTH-kapcsolatot létesíteni.
Kb. 45 mm átm., 4 Ω, sztereó
A párosítás sikertelen.
• Vigye közelebb a készülékhez
a BLUETOOTH-eszközt.
• Győződjön meg róla, hogy
a BLUETOOTH-eszközön aktiválva
van a BLUETOOTH funkció.
• Ha a párosítás után nem létesíthető
BLUETOOTH-kapcsolat, akkor hajtsa
végre a „Csatlakozás
BLUETOOTH-eszközhöz” című rész
3. lépését.
• Törölje ennek a készüléknek
a típusnevét a BLUETOOTH-eszközről,
és párosítsa újra. (Lásd a „Csatlakozás
BLUETOOTH-eszközhöz” című rész
2. és 3. lépését.)
Az NFC funkcióval végzett párosítás
sikertelen.
• Próbálja meg kézzel párosítani
a készüléket. (Lásd: „Csatlakozás
BLUETOOTH-eszközhöz”.) Előfordulhat,
hogy egyes NFC-kompatibilis
okostelefonok nem párosíthatók az
egység NFC funkciójával – ez az eszköz
funkcióitól, illetve jellemzőitől függ.
• Indítsa újra az „NFC Easy Connect”
alkalmazást, és mozgassa lassan
az okostelefont az N jelzés felett.
• Ellenőrizze, hogy az okostelefon
megfelel-e a kompatibilitási
követelményeknek. (Lásd:
„Kompatibilis okostelefonok”,
„Csatlakozás érintéssel (NFC)”.)
Hangkimeneti teljesítmény
Próbálja meg egy vékony pálcával megnyomni
a készülék alján található RESET gombot.
A készülék újraindul, de megtartja
a felhasználó által konfigurált beállításokat.
BLUETOOTH: Kb. 15 óra*2
FM: Kb. 25,5 óra*2
AM: Kb. 15,5 óra*2
*2 A megadott zeneforrás esetén, a készüléken
a maximális hangerő beállításával
Teljesítményfelvétel
Készenléti módban
Legfeljebb 0,6 W
(ha a kijelző fényereje magasra van
állítva, és a BLUETOOTH készenléti
mód aktiválva van)
Kikapcsolt módban
Legfeljebb 0,2 W
BLUETOOTH
Tömeg
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH-specifikáció 4.1-es
verziója szerint
Kimenet
BLUETOOTH-specifikáció,
Power Class 2
Legnagyobb kommunikációs hatótáv
Hatótáv kb. 10 m*1
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv
(2,4000–2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok*2
A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP
(Audio/Video Remote Control
Profile)
Támogatott kodek*3
SBC*4
Átviteli tartomány (A2DP)
20–20 000 Hz
(mintavételi frekvencia 44,1 kHz)
*1 A tényleges tartomány különböző tényezők
függvénye, ilyenek az eszközök közti
akadályok, a mikrohullámú sütők körül
jelentkező mágneses mezők, a statikus
elektromosság, az érzékelési érzékenység,
az antenna teljesítménye, az operációs
rendszer, az eszközön futó szoftverek stb.
*2 A BLUETOOTH-szabványprofilok az eszközök
közötti BLUETOOTH-kommunikáció
célját jelzik.
*3 Kodek: Audiojel-tömörítési és konverziós
formátum
*4 Alsáv-kodek
Bemenet
Kimenet
 (fejhallgató) aljzat
(ø3,5 mm, sztereó mini csatlakozó)
Áramellátási követelmények
Beépített tölthető lítiumionos
akkumulátor
5,8 V egyenáram, 2,0 A (a mellékelt,
100 V és 240 V közötti feszültségű,
50/60 Hz-es váltakozó áramú
elektromos hálózathoz
csatlakoztatott hálózati adapter
használatával) vagy a beépített
lítiumionos akkumulátorról
Minden felhasználó által konfigurált beállítás,
például a tárolt rádióállomások, az
elalvásidőzítő és az óra alaphelyzetbe állhat.
Ha szeretné újra megadni a beállításokat,
akkor jegyezze le azokat.
*1 A megadott zeneforrás esetén, a készüléken
a következő hangerő beállításával:
— BLUETOOTH: 20
— FM: 25
— AM: 30
Méretek
Áramellátás
Karbantartó szerviz esetén
BLUETOOTH: Kb. 32 óra*1
FM: Kb. 31 óra*1
AM: Kb. 15,5 óra*1
2,5 W + 2,5 W (a készüléket
a hálózati adapterről üzemeltetve)
1,5 W + 1,5 W (a készüléket
a beépített akkumulátorról
üzemeltetve)
AUDIO IN aljzat
(ø3,5 mm, sztereó mini csatlakozó)
Ha a készülék továbbra sem működik
megfelelően
Lítiumionos akkumulátor üzemideje
Kb. 106 mm  172 mm  117 mm
(szélesség/magasság/mélység)
a kiálló részekkel és
kezelőszervekkel együtt
Kb. 880 g
Mellékelt tartozékok
Hálózati adapter (AC-E5820) (1)
Garancialevél (1 db)
A külső és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
A licenccel és védjeggyel
kapcsolatos megjegyzés
• A BLUETOOTH szóvédjegy és
emblémák a Bluetooth SIG, Inc.
tulajdonai, és e védjegyeket
a Sony Corporation licenc alapján
használja.
• Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye
vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban
és más országokban.
• Az Android™ és a Google Play™
a Google Inc. védjegye.
• Más védjegyek és védett
kereskedelmi nevek
a tulajdonosukhoz tartoznak.
Ebben a leírásban nem tüntettük
fel a ™ és az jeleket.
®
Download PDF

advertising