Sony | DAV-TZ140 | Sony DAV-TZ140 Sistem Home Cinema cu DVD Instrucţiuni de utilizare

4-299-353-12(1) (RO)
Sistem DVD
Home Theatre
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT
Acest aparat este
clasificat ca fiind
un produs
LASER din
CLASA 1. Acest
marcaj este
amplasat în
exterior, pe
partea din spate.
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, nu expuneţi acest aparat la
ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide
şi nu plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide,
precum vazele.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu
acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului
cu ziare, feţe de masă, draperii etc.
Nu plasaţi pe aparat surse de flacără deschisă,
cum ar fi lumânări aprinse.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la
priză se foloseşte ştecărul principal, conectaţi
unitatea la o priză CA uşor accesibilă. Dacă
observaţi nereguli în funcţionarea unităţii,
deconectaţi imediat ştecărul principal de
la priza CA.
Pentru deconectarea acestui dispozitiv de la
priza CA se foloseşte ştecărul principal, aşa că
poziţionaţi acest dispozitiv într-un loc unde
să poată fi deconectat cu uşurinţă de la reţea.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap
încorporat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina
directă a soarelui, focul sau altele asemenea.
Unitatea rămâne sub tensiune chiar şi atunci
când este oprită, atât timp cât este conectată
la priza CA.
Pentru a evita accidentările, acest aparat
trebuie fixat în siguranţă pe podea/perete,
în conformitate cu instrucţiunile de instalare.
Doar pentru utilizare la interior.
Aviz pentru clienţi: Următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele UE.
Acest produs este fabricat de Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Reprezentantul autorizat pentru
compatibilitatea electromagnetică şi siguranţa
produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Comunicaţi orice probleme legate
de service sau garanţie la adresele prevăzute în
documentele separate de service sau garanţie.
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că
respectă limitele specificate în Directiva privind
compatibilitatea electromagnetică utilizând un
cablu de conectare mai scurt de 3 metri.
(Doar pentru modelele din Europa)
ATENŢIE
Pentru clienţii din S.U.A.
Sunteţi avertizat că orice schimbări sau
modificări neaprobate expres în acest manual vă
pot anula dreptul de a utiliza acest echipament.
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie se află pe partea
exterioară din spatele unităţii. Notaţi aceste
numere în spaţiul de mai jos. Folosiţi-l ori de
câte ori apelaţi la distribuitorul dumneavoastră
Sony în legătură cu acest produs.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Citiţi aceste instrucţiuni.
Păstraţi aceste instrucţiuni.
Acordaţi atenţie tuturor avertismentelor.
Urmaţi toate instrucţiunile.
Nu utilizaţi acest aparat în apropierea apei.
Curăţaţi-l doar cu o cârpă uscată.
Nu blocaţi niciun orificiu de ventilare.
Instalaţi aparatul în conformitate
cu instrucţiunile producătorului.
8) Nu instalaţi aparatul în apropierea surselor
de căldură, precum radiatoare, grilaje de
Următoarea declaraţie FCC se aplică doar
pentru versiunea acestui model, fabricat spre a fi
vândut în S.U.A. Este posibil ca alte versiuni să
nu respecte reglementările tehnice ale FCC.
©2012 Sony Corporation
2
RO
DAV-TZ140
Discuri redabile
DESPRE MPEG-4 VISUAL: ACEST PRODUS
ESTE LICENŢIAT ÎN BAZA LICENŢEI
PENTRU PORTOFOLIUL DE BREVETE
MPEG-4 VISUAL PENTRU UTILIZARE
PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ DE
CĂTRE UN UTILIZATOR, ÎN SCOPUL
DECODĂRII DE SEMNAL VIDEO ÎN
CONFORMITATE CU STANDARDUL
MPEG-4 VISUAL („MPEG-4 VIDEO”),
SEMNAL CARE A FOST CODIFICAT DE
CĂTRE UN CONSUMATOR ANGAJAT
ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI
NECOMERCIALĂ ŞI/SAU A FOST
OBŢINUT DE LA UN FURNIZOR VIDEO
LICENŢIAT DE MPEG LA PENTRU
A FURNIZA VIDEO MPEG-4.
NU SE ACORDĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NICI
NU SE VA PRESUPUNE EXISTENŢA
VREUNEI LICENŢE IMPLICITE PENTRU
NICIO ALTĂ UTILIZARE.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE, INCLUSIV
CELE LEGATE DE UTILIZĂRI ŞI
LICENŢIERE ÎN SCOPURI
PROMOŢIONALE, INTERNE ŞI
COMERCIALE POT FI OBŢINUTE DE
LA MPEG LA, LLC. CONSULTAŢI
http://www.mpegla.com/
Mărci comerciale
Acest sistem este dotat cu decodoare de sunet
surround matricial adaptabil Dolby* Digital şi
Dolby Pro Logic.
* Fabricat sub licenţă Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic şi simbolul dublu D sunt
mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
Acest sistem încorporează tehnologia
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™). HDMI, sigla HDMI şi HighDefinition Multimedia Interface sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite şi
în alte ţări.
„PlayStation” şi „PS3” sunt mărci
comerciale înregistrate ale Sony Computer
Entertainment Inc.
„BRAVIA” este marcă comercială
a Sony Corporation.
Tehnologia şi brevetele de codificare audio
MPEG Layer-3 sunt utilizate sub licenţă
Fraunhofer IIS şi Thomson.
Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială a Microsoft
Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Acest produs conţine tehnologie ce face
obiectul anumitor drepturi de proprietate
intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau
distribuirea acestei tehnologii în afara acestui
produs este interzisă fără a deţine licenţa(ele)
corespunzătoare din partea Microsoft.
Toate celelalte mărci comerciale aparţin
deţinătorilor de drept ai acestora.
Despre aceste instrucţiuni
de utilizare
„DVD” poate fi utilizat ca termen general
pentru DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R
şi DVD-RW/DVD-R.
Sistemul intră automat în modul standby.
Atunci când sistemul se află în modul pauză,
oprire, deschis sau fără disc, va intra automat
în modul standby după 30 de minute.
DVD
CD
Tipuri redabile de fişiere
MPEG4 Video1)
„.mp4”, „.m4v”
Xvid Video2)
„.avi”
WMA4)
„.wma”
AAC 5)
„.m4a”
Format fişier
Extensii
JPEG
„.jpg”, „.jpeg”, „.jpe”
Notă cu privire la CD-urile cu sesiune
multiplă
Puteţi reda doar prima sesiune a unui disc
cu sesiune multiplă.
Când conectaţi doar televizorul
Televizorul este prevăzut cu mufe
AUDIO OUT*4:
Televizorul este prevăzut cu mufe
AUDIO OUT:
Audio
Video
Mov
Televizorul nu este prevăzut cu mufe
AUDIO OUT:
Video
Set top box/
PS3™
Set top box/
PS3™
E
DANC
IMPE
T
FRONLEFT
GHT
RI
Ω
USE 8
OUND
SURR LEFT
T
RIGH
Video
Audio
Audio
Audio
Video
Conectarea antenei cu fir
pentru FM (aeriană)
FER
ER
CENT SUBWOO
Selectaţi *1 sau *2 pentru conexiunea video, în funcţie de mufele disponibile pe televizor.
Audio 
SPE
Video 
FM
NNA
ANTE
HDMI IN
VIDEO IN
VIDEO IN
AUDIO OUT
L
Conectaţi cablul difuzorului cu manşonul
colorat la +.
R
HDMI IN
AUDIO OUT
L
R
VIDEO IN
HDMI IN
AUDIO OUT
L
CENTER
Notă
Găsiţi un loc şi o orientare care să asigure
recepţie bună şi apoi instalaţi antena.
Instalaţi antena departe de cablul de
alimentare CA (de la reţea), de alte cabluri
şi de obiecte din metal, precum cele
existente în ferestre.
FRONT R
*1
*2
Cablu HDMI de mare
viteză** (1)
*1
*3
*2
*3
*1
*2
2
Prindeţi şuruburile în perete, apoi
agăţaţi difuzorul pe perete.
Adâncimea şurubului fixat
Atenţie
Contactaţi un atelier de montaj sau un
instalator pentru informaţii privitoare
la materialul peretelui sau la şuruburile
ce trebuie utilizate.
Utilizaţi şuruburi adecvate materialului şi
rezistenţei peretelui. Deoarece plăcile din
gips sunt destul de fragile, fixaţi şuruburile
bine într-o grindă. Montaţi difuzoarele
pe un perete vertical şi plat, unde este
aplicată ranforsare.
Sony nu este responsabil pentru accidente
sau daune cauzate de montarea
necorespunzătoare, de rezistenţa
insuficientă a peretelui sau de montarea
necorespunzătoare prin înşurubare,
de calamităţi naturale etc.
Între 7 şi 9 mm
(între 9/32 şi 3/8 inci)
Pregătiţi şuruburi (nefurnizate)
potrivite pentru gaura din spatele
fiecărui difuzor. Consultaţi ilustraţiile
de mai jos.
4 mm (3/16 inci)
30 mm (1 3/16 inci)
R
SUBWOOFER
FRONT L
Cablu video** (1)
Când montaţi difuzoarele
pe un perete
1
Notă
S
AKER
Baterii R6 (mărime AA)* (2)
8
*1Furnizat doar în anumite zone. Aceasta este
conexiunea de bază prin intermediul
cablului video (galben).
*2Furnizat doar în anumite zone. Calitatea
imaginii va fi mai bună, în comparaţie
cu un cablu video.
*3Comercializat separat. Pentru a asculta
sunetul de la televizor prin intermediul
sistemului, efectuaţi conexiunea cu un
cablu audio (roşu şi alb).
4
* Dacă televizorul dumneavoastră nu are
mufe AUDIO OUT, sunetul televizorului
nu va fi scos prin intermediul
acestui sistem.
Conectarea unui cablu video şi a unui cablu audio
Verde
Antenă cu fir pentru FM
(aeriană) (1)
Pregătirea telecomenzii
Izolaţie
Gri
Telecomandă (1)
Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA), potrivind capetele  şi  de pe baterii cu marcajele
din interiorul compartimentului.
Când conectaţi un televizor şi un set top box/PlayStation®3
Cablu difuzor
Zonă de contact (+)
Alb
Roşu
Difuzoare (5)
7
Panoul din spate al unităţii principale
Manşon colorat
FAŢĂ STÂNGA: Alb
FAŢĂ DREAPTA: Roşu
CENTRAL: Verde
SURROUND STÂNGA: Albastru
SURROUND DREAPTA: Gri
SUBWOOFER: Mov
Verificarea articolelor furnizate
Unitate principală (1)
Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate,
în funcţie de format, de codificare sau de
condiţiile de înregistrare.
Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest sistem.
Sistemul acceptă ISO 9660 Nivelul 1/Nivelul
2 sau Joliet pentru CD DATE.
Sistemul acceptă UDF (Format disc
universal) pentru DVD DATE.
Sistemul acceptă FAT12, FAT16 şi FAT32
pentru dispozitive USB.
Sistemul poate recunoaşte următoarele
fişiere sau foldere pe DVD DATE,
CD DATE şi dispozitive USB:
ˋˋpână la 300 de foldere
ˋˋpână la 648 de fişiere
În funcţie de mufele televizorului sau ale set top box-ului, selectaţi metoda de conexiune video şi audio.
Albastru
Despachetare
* Doar pentru modelele din S.U.A.
**Cablul HDMI de mare viteză şi cablul video sunt incluse doar în anumite zone.
Notă
Atenţie
Zonă de contact (–)
Acest simbol prezent pe produs
sau pe ambalaj indică faptul că
produsul respectiv nu trebuie tratat ca deşeu
menajer. În schimb, acesta trebuie predat la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs este casat
în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar
putea rezulta altfel din manipularea incorectă
ca deşeu a acestui produs. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui
produs, contactaţi autorităţile locale, serviciul
local de eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
Accesorii aplicabile: Telecomandă.
Instrucţiuni de utilizare
(acest manual)
1) AVC nu este compatibil.
2) Nu este disponibil pentru modelele
din S.U.A.
3) Formatul MP3PRO nu este compatibil.
4) Formatul WMA DRM, WMA Lossless
sau WMA PRO nu este compatibil.
5) Formatele AAC DRM şi AAC Lossless
nu sunt acceptate.
Conectarea televizorului
Video
Casarea echipamentelor
electrice şi electronice uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Foto
Conectarea difuzoarelor
Manşon
colorat
Pentru clienţii din Europa, Rusia
şi Australia
Subwoofer (1)
6
Nu utilizaţi alte difuzoare decât cele furnizate împreună cu acest sistem.
Introduceţi cablurile difuzoarelor, astfel încât să se potrivească culorilor bornelor SPEAKERS
de pe unitate.
Acest simbol are scopul de a alerta
utilizatorul cu privire la prezenţa
unor instrucţiuni importante de
utilizare şi întreţinere (intervenţii de service)
în documentaţia ce însoţeşte aparatul.
Extensii
MP3 (MPEG1 Audio „.mp3”
Layer 3)3)
Note cu privire la discuri
Acest produs este proiectat pentru redarea
de discuri conforme standardului Compact
Disc (CD). Discurile duale şi unele discuri
muzicale, codificate cu tehnologii de protejare
a drepturilor de autor nu sunt conforme cu
standardul Compact Disc (CD). Prin urmare,
este posibil ca aceste discuri să nu fie
compatibile cu acest produs.
5
Extensii
Format fişier
Cod de regiune (doar pentru DVD VIDEO)
Sistemul dumneavoastră are un cod de
regiune imprimat pe spatele unităţii şi va
reda doar suporturi DVD VIDEO (doar
redare) etichetate cu un cod de regiune
identic sau cu ALL .
Discuri care nu pot fi redate
Suporturi Blu-ray Disc
Suporturi HD DVD
Suporturi DVD-RAM
Discuri DVD Audio
CD-uri PHOTO
Suporturi Super Audio CD
Pista de date a suporturilor CD-Extra
Partea cu material audio de pe suporturi
DualDisc
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
în modul VR (Înregistrare video)
DVD-R/RW compatibil CPRM (Protecţie
conţinut pentru suporturi înregistrabile)
ce include conţinut marcat ca „Se copiază
o singură dată”.
Format fişier
Acest simbol prezent pe
baterie sau pe ambalaj indică faptul că bateria
furnizată împreună cu produsul respectiv nu
trebuie tratată ca deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest
simbol să fie utilizat în combinaţie cu un
simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur
sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste
baterii sunt eliminate în mod corect veţi ajuta
la prevenirea eventualelor consecinţe negative
asupra mediului şi sănătăţii umane,
consecinţe ce ar putea rezulta altfel din
manipularea incorectă ca deşeu a bateriilor.
Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de
siguranţă, de performanţă sau de integritate
a datelor, necesită o conexiune permanentă
la o baterie încorporată, aceasta trebuie
înlocuită doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria este
tratată în mod corespunzător, predaţi
produsul la sfârşitul duratei de exploatare
la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii, consultaţi
secţiunea referitoare la modul de eliminare
în siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi
bateriile la punctul de colectare relevant
pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local
de eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat produsul.
Muzică
Notă despre DVD-urile cu strat dublu
Este posibil ca imaginea şi sunetul redării să
fie întrerupte câteva momente la comutarea
între straturi.
Un CD sau un DVD nu va fi redat, dacă nu
a fost finalizat corect. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu dispozitivul
de înregistrare.
Acest simbol are scopul de a alerta
utilizatorul cu privire la prezenţa
unei „tensiuni periculoase”
neizolate în carcasa produsului, tensiune
ce poate avea o mărime suficientă pentru
a reprezenta un pericol de electrocutare
pentru persoane.
4
Procesul de citire a fişierelor poate dura mai
mult în următoarele cazuri:
ˋˋexistă multe foldere sau fişiere.
ˋˋcapacitatea de memorie a dispozitivului
USB utilizat este foarte mare.
ˋˋmemoria dispozitivului USB utilizat
este fragmentată.
Video
Eliminarea bateriilor uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Pentru modelele din America
de Nord, Mexic şi Brazilia
3
Notă cu privire la operaţii de redare
a unui DVD
Este posibil ca unele operaţii de redare ale
unui DVD să fie restricţionate în mod
intenţionat de producătorii de software.
Din moment ce acest sistem redă un DVD
în conformitate cu conţinutul discului
conceput de producătorii software, este
posibil ca unele caracteristici de redare să
nu fie disponibile.
DVD-VIDEO
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD-DA (CD muzical)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
CD VIDEO
Super VCD
13) Deconectaţi aparatul de la priză în timpul
furtunilor cu fulgere sau când nu îl utilizaţi
perioade mai îndelungate.
14) Toate intervenţiile de service trebuie
efectuate doar de către personal de service
calificat. Intervenţiile de service sunt
necesare atunci când aparatul a fost
deteriorat în orice mod, dacă a fost
deteriorat cablul de alimentare sau fişa
electrică, dacă s-au vărsat lichide pe aparat
sau dacă au căzut obiecte în acesta, dacă
aparatul a fost expus la ploaie sau la
umezeală, dacă nu funcţionează normal
sau dacă a căzut.
Instrucţiuni importante pentru siguranţă
Nr. model DAV-TZ140
Nr. de serie ______________
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice cu acest
produs măreşte riscul de a vă fi afectată
vederea.
încălzire, sobe sau alte aparate (inclusiv
amplificatoare) ce produc căldură.
9) Nu alteraţi destinaţia de siguranţă a fişei
polarizate sau a celei de împământare. O fişă
polarizată are două lamele, una mai lată
decât cealaltă. O fişă de împământare are
două lamele şi un dinte de împământare.
Lamela lată sau dintele de împământare are
drept scop siguranţa dumneavoastră. Dacă
fişa furnizată nu se potriveşte în priză,
apelaţi la un electrician pentru a înlocui
priza veche.
10) Protejaţi cablul de alimentare pentru a nu se
călca pe el şi pentru a nu fi ciupit, în special
în zona fişelor, a prizelor şi în locul în care
iese din aparat.
11) Utilizaţi doar ataşamentele/accesoriile
specificate de producător.
12) Utilizaţi aparatul doar cu căruciorul,
suportul, trepiedul, consola sau masa
specificate de producător sau vândute
împreună cu aparatul. Când se foloseşte
un cărucior, manevraţi cu grijă ansamblul
cărucior/aparat, pentru a evita eventualele
vătămări cauzate de răsturnare.
NOTĂ:
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că
respectă limitele pentru aparatele digitale din
Clasa B, conform Părţii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt concepute să asigure
o protecţie rezonabilă împotriva interferenţei
dăunătoare într-o instalare de tip rezidenţial.
Acest echipament generează, utilizează şi poate
emite energie de radiofrecvenţă şi, dacă nu este
instalat şi utilizat în conformitate cu
instrucţiunile, poate provoca interferenţe
dăunătoare comunicaţiilor radio. Totuşi, nu
există nicio garanţie că nu vor avea loc
interferenţe în cazuri particulare. Dacă acest
echipament provoacă interferenţe dăunătoare
recepţiei radio sau TV, lucru care poate fi stabilit
prin oprirea şi pornirea echipamentului,
utilizatorul este sfătuit să încerce să corecteze
interferenţa printr-una sau mai multe dintre
următoarele măsuri:
ˋˋReorientaţi sau repoziţionaţi antena
de recepţie.
ˋˋMăriţi distanţa dintre echipament şi receptor.
ˋˋConectaţi echipamentul la o priză de pe un
circuit diferit de cel la care este conectat
receptorul.
ˋˋConsultaţi distribuitorul sau un tehnician
radio/TV cu experienţă pentru ajutor.
Pentru modelele din Europa
*3
Unitate principală
SUR R
Gaură din spatele difuzorului
5 mm
(7/32 inci)
10 mm
(13/32 inci)
SUR L
9
10
11
Componente şi comenzi
Configurarea
sistemului color
1
Conectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea).
2
Porniţi alimentarea unităţii principale
şi a televizorului.
Telecomandă
Panoul frontal



/

/
3
4
5
6
12
/ (pornire/standby)
Apăsaţi în mod repetat FUNCTION
sau pe DVD/CD pentru a comuta
funcţia la DVD/CD.
Redarea porneşte automat dacă este
încărcat un disc cu funcţie de redare
automată. Apăsaţi  de două ori pentru
a opri redarea.
Porneşte unitatea sau o trece
în modul standby.
Butoane operaţii de redare
 (deschidere/închidere)
Deschide sau închide tava discului.
 (redare)
Porneşte sau reporneşte redarea
(reluare redare).
 (oprire)
Opreşte redarea şi memorează punctul
de oprire (punct de reluare).
Punctul de reluare pentru un titlu/o piesă
este ultimul punct redat.
Comutaţi selectorul de intrare de
pe televizor, astfel încât să afişeze
„Home Theatre System”.
Apăsaţi SETUP în modul oprire.
Apare meniul Setup (Configurare).
Apăsaţi în mod repetat / pentru
a selecta [Preference Page] (Pagină
preferinţe), apoi apăsaţi .
7
Apăsaţi în mod repetat / pentru
a selecta [TV Type] (Tip televizor),
apoi apăsaţi .
8
Apăsaţi în mod repetat / pentru
a selecta [PAL] sau [NTSC] din lista
afişată, apoi apăsaţi .
9
Apăsaţi SETUP pentru a închide
meniul Setup (Configurare).



FUNCTION
Selectează sursa de redare.
VOLUME –/+
Reglează volumul sistemului.
Port
(USB)
Utilizat pentru conectarea unui
dispozitiv USB.
Tavă disc
Afişaj panou frontal
 (senzor telecomandă)
Panoul din spate

Notă
Borne SPEAKERS
Mufă HDMI OUT
Mufă VIDEO OUT
Este posibil ca afişajul de pe ecranul
televizorului să fie întrerupt pentru câteva
momente după modificarea sistemului
color descrisă mai sus.
13
SHIFT
Apăsaţi şi ţineţi apăsat acest buton pentru
a utiliza butoanele cu etichete text mov.
TV INPUT*
Comută sursa de intrare a televizorului între
semnalul televizorului şi alte surse de intrare.
   
Mufe TV/CABLE (AUDIO IN)
Mufă FM ANTENNA
14
DVD TOP MENU
Deschide meniul principal al DVD-ului.
DVD MENU
Deschide sau închide meniul DVD-ului.
MUTING
Dezactivează temporar sunetul.
///
Evidenţiază un element selectat.
(ENTER)
Accesează elementul selectat.
VOLUME +/–
Reglează volumul.
SETUP
Deschide sau închide meniul de configurare.
DISPLAY
Deschide sau închide meniul pentru afişaj.
TIME
Comută între informaţiile despre timp
pe durata redării.
Butoane pentru operaţii de redare
/ (anteriorul/următorul)
/ (derulare înapoi/derulare înainte)
/ (încet)
Activează derularea înceată înapoi/derularea
înceată înainte atunci când / este
apăsat în modul pauză.
 (pauză)
 (redare)
 (oprire)
Butoane operaţii radio
PRESET +/–
TUNING +/–
BRAVIA Sync
ONE-TOUCH PLAY
Activează Redarea printr-o singură atingere.
TV I/ (pornire/standby)*
Porneşte televizorul sau îl trece
în modul standby.
/ (pornire/standby)
Porneşte sistemul sau îl trece
în modul standby.
Butoane pentru selectarea funcţiilor
Selectaţi sursa de redare.
DVD/CD
FM
USB
TV/CABLE
FUNCTION
Selectează funcţiile în ordine.
REPEAT
Activează modul de redare repetată/
amestecată.
SURROUND
Selectează modul de ieşire audio surround.
EQ
Selectează modul egalizor.
AUDIO
Selectează formatul/pista audio şi modul FM.
SUBTITLE
Selectează limba subtitrărilor, atunci când
sunt disponibile subtitrări în mai multe limbi.
ANGLE
Comută la alte unghiuri de vizualizare, atunci
când pe un suport DVD VIDEO sunt
înregistrate mai multe unghiuri.
Butoane numerice
Introduce numerele titlurilor/capitolelor,
posturile radio presetate etc.
PROGRAM
Activează redarea programată şi presetează
posturi de radio.
SLEEP
Setează cronometrul pentru repaus.
* Funcţionează doar cu televizoare Sony.
În funcţie de televizorul dumneavoastră,
este posibil să nu puteţi utiliza unele
dintre butoane.
Notă
AUDIO IN
Acest buton nu funcţionează.
15
16
Continuare 
Redarea unui disc
1
2
3
Redarea de fişiere de pe
un disc/dispozitiv USB
Apăsaţi DVD/CD.
Puteţi selecta această funcţie şi dacă
apăsaţi în mod repetat pe FUNCTION.
1
Apăsaţi  pentru a deschide
tava discului.
Puneţi un disc în tavă, apoi
apăsaţi .
2
Apăsaţi ANGLE în timpul redării pentru
a selecta unghiul dorit. (Valabil doar pentru
suporturi DVD VIDEO.)
Încărcaţi sursa.
 Pentru un disc
Puneţi un disc pe tavă, apăsând  pentru
a deschide/închide tava discului.
 Pentru un dispozitiv USB
Conectaţi un dispozitiv USB la portul
(USB).
Apăsaţi SUBTITLE în timpul redării pentru
a selecta limba dorită pentru subtitrări.
(Valabil doar pentru suporturi
DVD VIDEO.)
Apăsaţi  pentru a porni redarea.
Apăsaţi VOLUME +/– pentru a regla
volumul.
Dispozitiv USB
3
Apăsaţi / pentru a selecta un
folder, apoi apăsaţi şi selectaţi
un fişier.
4
5
Apăsaţi  pentru a porni redarea.
Apăsaţi VOLUME +/– pentru a regla
volumul.
Notă
Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul
operaţiei. Pentru a evita avarierea sau
deteriorarea dispozitivului USB, opriţi
sistemul atunci când conectaţi sau
deconectaţi un dispozitiv USB.
Pentru a căuta un titlu/un
capitol/o piesă/o scenă etc.
Pentru a modifica unghiurile
Apăsaţi DVD/CD sau USB.
 DVD/CD: Pentru un disc.
 USB: Pentru un dispozitiv USB.
Puteţi selecta funcţia şi dacă apăsaţi
în mod repetat pe FUNCTION.
Cu partea etichetată în sus.
4
5
Alte operaţii de redare
ĄĄLa redarea unui DVD/VCD
1
2
Pentru a afişa subtitrările
3
ĄĄLa redarea unui CD
Pentru a modifica sunetul
1
Apăsaţi în mod repetat AUDIO în timpul
redării pentru a selecta semnalul audio
dorit.
ˋˋCând sistemul redă un suport
DVD VIDEO înregistrat în mai multe
formate audio (PCM, Dolby Digital sau
MPEG), puteţi modifica formatul audio.
Dacă suportul DVD VIDEO este
înregistrat cu piste în mai multe limbi,
puteţi, de asemenea, să modificaţi limba.
ˋˋÎn cazul unui CD VIDEO sau al unui CD,
puteţi selecta sunetul de la canalul din
dreapta sau din stânga şi să ascultaţi
sunetul canalului selectat prin ambele
difuzoare, atât cel din dreapta, cât şi cel
din stânga.
2
1
2
Pentru a revoca funcţia cronometrului
pentru repaus
Apăsaţi şi menţineţi apăsat SHIFT, apoi
apăsaţi în mod repetat pe SLEEP, până când
pe afişajul panoului frontal apare „OFF”.
Puteţi comanda un televizor compatibil
cu funcţia Control for HDMI (Comandă
HDMI), conectându-l la sistem prin
intermediul unui cablu HDMI.
Caracteristici disponibile
Redare printr-o singură atingere
La o singură atingere a ONE-TOUCH
PLAY de pe telecomandă, sistemul şi
televizorul pornesc automat, iar intrarea
televizorului este comutată la sistem;
redarea unui disc porneşte automat.
Oprirea alimentării sistemului
Atunci când opriţi televizorul folosind
butonul / de pe telecomanda
televizorului sau TV / de
pe telecomanda sistemului, sistemul
se opreşte automat.
Controlul audio al sistemului
Puteţi comuta ieşirea audio fie la
difuzoarele televizorului, fie la difuzoarele
acestui sistem, prin intermediul meniului
televizorului.
Utilizarea afişajului Setup
(Configurare)
Pentru a vizualiza informaţii
despre disc
3
Puteţi verifica timpul de redare şi timpul
rămas pentru titlul, capitolul sau piesa
curent(ă).
Apăsaţi / pentru a selecta una
dintre categoriile meniului de
configurare, apoi apăsaţi .
4
Apăsaţi şi menţineţi apăsat SHIFT, apoi
apăsaţi în mod repetat TIME.
De fiecare dată când apăsaţi şi menţineţi
apăsat pe SHIFT, apoi apăsaţi TIME în
timpul redării discului, elementul afişat
se modifică, în funcţie de disc.
5
6
[16:9]: Selectaţi aceasta atunci când conectaţi
un televizor cu ecran lat sau un televizor cu
funcţie mod de ecran lat.
Apăsaţi SETUP.
Apare meniul de configurare.
[4:3 Letter Box] (Panoramic): Afişează
o imagine lată cu benzi negre în partea
de sus şi de jos.
Apăsaţi / pentru a selecta
in element de configurare, apoi
apăsaţi  sau .
Selectaţi opţiunea pe care doriţi să
o modificaţi şi apăsaţi pentru
a confirma şi pentru a reveni la
elementul selectat anterior.
[4:3 Pan Scan] (Trunchiat): Afişează
o imagine cu înălţime completă, pe întregul
ecran, cu părţile laterale eliminate.
Apăsaţi SETUP pentru a închide
meniul.
Categorie selectată Categorii configurare
TV Display
OSD Lang
Control for HDMI
HDMI Audio
Screen Saver
Last Memory
Auto Standby
Cronometru pentru repaus
Puteţi seta sistemul să se oprească după un
timp prestabilit, astfel încât să puteţi adormi
în timp ce ascultaţi muzică.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat SHIFT, apoi
apăsaţi SLEEP.
De fiecare dată când apăsaţi acest buton,
afişajul minutelor (timpul rămas) se modifică
cu 10 minute.
Pe panoul afişajului frontal apare o numărătoare
inversă a ultimelor 20 de secunde de dinaintea
opririi unităţii.
Cu privire la amplasare
La volum ridicat, pe perioade lungi de
timp, carcasa devine fierbinte la atingere.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune. În orice
caz, trebuie evitată atingerea carcasei.
Nu amplasaţi sistemul într-un spaţiu închis,
unde ventilaţia este slabă, deoarece acest
lucru poate duce la supraîncălzire.
Nu instalaţi sistemul în apropierea unor
surse de căldură, precum radiatoare sau
suflante de aer şi nici în locuri expuse
direct la lumina soarelui, la praf excesiv,
la vibraţii mecanice sau la şocuri.
Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată.
Acesta este prevăzut pentru a funcţiona
exclusiv în poziţie orizontală.
Nu puneţi obiecte grele pe sistem.
Cu privire la funcţionare
Dacă sistemul este adus direct dintr-un
loc cu temperatură scăzută în altul cu
temperatură ridicată, sau dacă este
amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze condens
pe lentilele din interiorul unităţii. În acest
caz, este posibil ca sistemul să nu
funcţioneze corect. Scoateţi discul şi lăsaţi
sistemul pornit timp de aproximativ
o jumătate de oră, până ce se evaporează
umezeala.
Dacă în carcasă cad obiecte, deconectaţi
unitatea de la priză şi dispuneţi verificarea
acesteia de către personal calificat, înainte
de a o utiliza din nou.
Apăsaţi [OK] pentru a părăsi meniul.
Pentru a selecta o setare
surround
Apăsaţi SURROUND pentru a afişa modul
curent. În timp ce este afişat modul curent,
apăsaţi în mod repetat SURROUND pentru
a selecta modul de ieşire audio surround
dorit. Modul selectat apare pe afişajul
panoului frontal.
„MULTI” (A.F.D. MULTI): Când sursa este
pe 2 canale, sunetul este scos prin toate
difuzoarele.
„STANDARD” (A.F.D. STANDARD):
Sistemul deosebeşte formatul sunetului
sursei şi prezintă sunetul aşa cum a fost
înregistrat/codificat.
„DOLBY PL” (PRO LOGIC): Execută
decodarea în modul Dolby Pro Logic.
„2CH ST” (2 CANALE STEREO): Toate
formatele sunt reduse la 2 canale.
ĄĄ[Control for HDMI] (Comandă HDMI)
Această funcţie este disponibilă atunci când
conectaţi sistemul şi un televizor compatibil
cu funcţia Control for HDMI (Comandă
HDMI) cu ajutorul unui cablu HDMI.
[On] (Activat): Puteţi comanda reciproc
componente conectate cu ajutorul unui
cablu HDMI.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
Opţiuni
Această setare este necesară doar dacă
utilizaţi mufa HDMI OUT pentru
o conexiune audio.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează ieşirea audio
HDMI. Vă puteţi bucura în continuare de
sunetul scos prin intermediul sistemului
de difuzoare.
[All] (Toate): Formatul ieşirii audio HDMI va
fi acelaşi ca fluxul audio redat. Dacă formatul
audio al redării nu este acceptat, ieşirea audio
va fi modificată automat la PCM.
[PCM]: Ieşirea audio HDMI va fi redusă
la PCM linear (2 canale).
Cu privire la discurile de curăţare,
produsele de curăţare pentru
discuri/lentile
Nu folosiţi discuri de curăţare sau produse
de curăţare pentru discuri/lentile (inclusiv
produse lichide sau tip spray). Acestea pot
duce la defecarea aparatului.
Cu privire la curăţarea discurilor
Înainte de redare, curăţaţi discul cu o cârpă
de curăţat.
Ştergeţi discul pornind dinspre centru
către margine.
Nu folosiţi pentru curăţare solvenţi precum
benzina, diluanţi, produse de curăţare din
comerţ sau spray antistatic pentru
curăţarea discurilor de vinil.
Acest sistem poate reda doar discuri circulare
standard. Utilizarea unor altfel de discuri
decât a celor standard, cu formă circulară
(de ex. în formă de cartelă, inimă sau stea)
poate provoca defecţiuni.
Nu utilizaţi discuri pe care sunt ataşate
accesorii disponibile în comerţ, cum ar
fi o etichetă sau un inel.
Cu privire la culorile televizorului
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest sistem este capabil
să menţină o imagine video statică
sau o imagine afişată pe ecranul
televizorului pentru un timp nedeterminat.
Dacă lăsaţi o imagine video statică sau
o imagine simplă pe ecranul televizorului
pentru o perioadă îndelungată de timp,
există riscul deteriorării permanente
a ecranului televizorului. Proiectoarele
sunt predispuse în special la acest
comportament.
Cu privire la emiterea de căldură
Din cauza designului subţire al unităţii
principale, este posibil să simţiţi căldură
în partea de sus a unităţii. Acest lucru este
normal. Consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony dacă aveţi întrebări.
Cu privire la mutarea sistemului
Înainte de a muta sistemul asiguraţi-vă că
nu se află niciun disc înăuntrul acestuia şi
scoateţi cablul de alimentare CA (de la reţea)
din priza de perete.
Puteţi ajusta nivelul sunetului pentru toate
difuzoarele şi pentru subwoofer.
[L] (Stânga): Ajustează volumul sunetului
pentru difuzorul din stânga. Parametrul
poate fi ajustat de la -6,0 dB la +0 dB.
[C] (Central): Ajustează volumul sunetului
pentru difuzorul central. Parametrul poate
fi ajustat de la -6,0 dB la +6,0 dB.
[R] (Dreapta): Ajustează volumul sunetului
pentru difuzorul din dreapta. Parametrul
poate fi ajustat de la -6,0 dB la +0 dB.
[SR] (Surround dreapta): Ajustează volumul
sunetului pentru difuzorul surround din
dreapta. Parametrul poate fi ajustat de la
-6,0 dB la +6,0 dB.
[SL] (Surround stânga): Ajustează volumul
sunetului pentru difuzorul surround din
stânga. Parametrul poate fi ajustat de la
-6,0 dB la +6,0 dB.
[SW] (Subwoofer): Ajustează volumul
sunetului pentru subwoofer. Parametrul
poate fi ajustat de la -6,0 dB la +6,0 dB.
[On] (Activat): Imaginea economizorului
de ecran apare dacă nu interacţionaţi cu
sistemul circa 15 minute.
[Off] (Dezactivat): Dezactivat.
ĄĄ[Last Memory] (Ultima memorie)
Sistemul ţine minte punctul la care aţi oprit
discul ultima dată când a fost redat şi reia
redarea din punctul respectiv data următoare
când introduceţi acelaşi disc.
[On] (Activat): Sistemul memorează punctele
de reluare.
[Off] (Dezactivat): Sistemul nu memorează
punctele de reluare. Redarea reîncepe de la
punctul de reluare doar pentru discul aflat
în momentul respectiv în unitate.
ĄĄ[Distance] (Distanţă)
Dacă mutaţi unul dintre difuzoare, nu uitaţi
să setaţi parametrii distanţei de la poziţia
de ascultare la difuzoare.
[L/R] (stânga/dreapta): Ajustează distanţa
pentru difuzoarele din stânga/dreapta.
Parametrul poate fi ajustat de la 1,0 m
la 7,0 m.
[C] (Central): Ajustează distanţa pentru
difuzorul central. Acest parametru poate
fi setat cu maximum 1,6 m mai puţin decât
setarea pentru canalul L/R, fără a depăşi însă
această setare.
[SL/SR] (Surround stânga/Surround dreapta):
Ajustează distanţa pentru difuzorul surround
stânga/dreapta. Acest parametru poate fi setat cu
maximum 5,0 m mai puţin decât setarea pentru
canalul L/R, fără a depăşi însă această setare.
Notă
Când memoria pentru reluarea redării este
plină, punctul de reluare a redării pentru
primul disc este şters.
ĄĄ[Auto Standby] (Standby automat)
[On] (Activat): Intră automat în modul
standby, dacă se află în modul oprire, pauză,
fără disc sau scos pentru mai mult de
30 de minute.
[Off] (Dezactivat): Unitatea nu intră automat
în modul standby.
Depanare
Nu se vede imaginea.
Cablurile conexiunii video nu sunt
conectate bine.
Unitatea nu este conectată la mufa
de intrare corectă a televizorului.
Sistemul nu este selectat prin intermediul
intrării video a televizorului.
Verificaţi metoda de ieşire a sistemului.
Deşi aţi setat raportul de aspect în
[TV Display] (Afişaj televizor) din
[General Setup Page] (Pagină de
configurare generală), imaginea
nu umple ecranul televizorului.
Raportul de aspect de pe dis este fix.
Alimentare
Alimentarea nu este pornită.
Verificaţi dacă este bine conectat cablul de
alimentare CA (de la reţea).
Pe ecranul televizorului apar
neregularităţi de culoare.
Difuzoarele sistemului conţin piese
magnetice, aşa că este posibil să apară
distorsiuni magnetice. Dacă pe ecranul
televizorului apar neregularităţi
de culoare, verificaţi următoarele.
Instalaţi difuzoarele la cel puţin 0,3 metri
de televizor.
În cazul în care neregularităţile de culoare
persistă, opriţi televizorul, apoi porniţi-l
din nou după 15-30 de minute.
Repoziţionaţi difuzoarele mai departe
de televizor.
Sunet
Sunetul nu iese din difuzoarele surround.
Apăsaţi în mod repetat SURROUND
şi selectaţi „MULTI” (A.F.D. MULTI)
pentru a scoate sunetul prin toate
difuzoarele.
(În funcţie de suport, este posibil
ca sunetul să nu fie scos prin
difuzoarele surround.)
Elementele [Speaker Setup Page] (Pagină
de configurare a difuzoarelor) nu pot fi
modificate.
Apăsaţi DVD/CD, apoi scoateţi discul.
Nu se aude sunetul. Se aude un bâzâit
sau un zgomot puternic.
Scoateţi cablurile difuzoarelor din bornele
SPEAKERS, îndreptaţi şi măriţi zona de
contact a fiecărui cablu de difuzor, apoi
conectaţi din nou cablurile difuzoarelor la
bornele SPEAKERS.
Curăţaţi discul.
Setarea [TV Type] (Tip televizor)
nu se potriveşte cu televizor.
[TV Type] (Tip televizor) poate fi
reiniţializată conform următoarei
proceduri:
1. Apăsaţi  pentru a scoate discul.
2. Apăsaţi
DISPLAY.
3. Apăsaţi .
[TV Type] (Tip televizor) va
fi reiniţializat.
Sunetul îşi pierde efectul stereo când
redaţi un CD VIDEO sau un CD.
Configuraţi setarea audio la [Stereo]
apăsând pe AUDIO.
25
26
Specificaţii
Dispozitiv USB
Pe afişajul panoului frontal
apare „OVERLOAD”.
Scoateţi dispozitivul USB din portul
 (USB). Asiguraţi-vă că dispozitivul
USB nu are nicio problemă.
SPECIFICAŢII PUTERE AUDIO
pentru modelele din S.U.A.
PUTEREA EMISĂ ŞI DISTORSIUNEA
ARMONICĂ TOTALĂ:
(FTC)
Frontal stânga +
Frontal dreapta
Cu sarcini de 8 ohmi,
pe ambele canale, de
la 180 la 20.000 Hz;
putere RMS minimă
30 waţi pe canal,
maximum 1%
distorsiune armonică
totală de la 250 mW
la puterea nominală.
Nu poate fi redat dispozitivul USB (fişier
audio/fişier imagine JPEG).
Fişierele criptate sau protejate cu parole
etc. nu pot fi redate.
Pe dispozitivul USB nu se află niciun
fişier redabil.
Secţiunea amplificator
PUTERE PRODUSĂ (nominală):
Frontal stânga +
Frontal dreapta
30 W + 30 W
(la 8 ohmi, 1 kHz,
1% THD)
PUTERE PRODUSĂ (de referinţă):
Frontal stânga/Frontal
dreapta/Central/
Surround stânga/
Surround dreapta:
50 W (pe fiecare canal,
la 8 ohmi, 1 kHz)
Subwoofer: 50 W
(la 8 ohmi, 100 Hz)
Intrări
TV/CABLU :
Mufă cu pin
Sistem CD/DVD
Proprietăţi diodă laser
Durată emisii:
Continuă
Randament laser*:
Mai mic de 44,6 μW
* Acest randament reprezintă valoarea
măsurată la o distanţă de 200 mm de
suprafaţa lentilelor obiectivului de pe
Blocul de preluare optică cu o deschidere
de 7 mm.
Secţiunea USB
Port (USB):
Curent maxim:
Secţiunea tuner
Sistem
Central
SS-CT121
Dimensiuni (aprox.) 83 mm × 119 mm ×
100 mm (l/î/a),
inclusiv părţile ieşite
în afară
Masă (aprox.)
0,43 kg
Surround
1
2
3
4
5
500 mA
Apăsaţi FM.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe
TUNING +/– timp de 2 secunde
pentru a porni acordarea, până când
găsiţi postul de radio dorit.
„SEARCH +” sau „SEARCH –” apare
pe afişajul panoului frontal până când
este găsit un post radio cu intensitate
suficientă a semnalului.
Apăsaţi AUDIO.
„STEREO”: Recepţie stereo.
„MONO”: Recepţie monofonică.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat SHIFT,
apoi apăsaţi PROGRAM.
„P 01” clipeşte pe afişajul panoului
frontal.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe SHIFT,
apoi apăsaţi butoanele numerice
pentru a selecta un număr
de presetare.
Apăsaţi pentru a memora
frecvenţa postului.
Preference Page
(Pagină preferinţe)
ĄĄ[Center Speaker] (Difuzor central)
[On] (Activat): Activează difuzorul central.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează difuzorul
central.
ĄĄ[TV Type] (Tip televizor)
Setarea implicită a tipului de televizor variază
în funcţie de zonă.
[PAL]: Pentru un televizor cu sistem PAL.
[NTSC]: Pentru un televizor cu sistem NTSC.
ĄĄ[Sur. Speaker] (Difuzor surround)
[On] (Activat): Activează difuzoarele
surround.
[Off] (Dezactivat): Dezactivează difuzoarele
surround.
ĄĄ[Audio]
Puteţi selecta limba audio preferată pentru
DVD-uri cu mai multe piste de sunet.
ĄĄ[Test Tone] (Ton testare)
Difuzoarele vor emite un ton de testare
pentru a seta Nivelul.
[On] (Activat): Difuzoarele emit tonul
de testare.
[Off] (Dezactivat): Difuzoarele nu emit tonul
de testare.
ĄĄ[Subtitle] (Subtitrări)
Puteţi comuta între limbile subtitrărilor
înregistrate pe un suport DVD VIDEO.
ĄĄ[Disc Menu] (Meniu disc)
Puteţi comuta între limbile pentru meniul
unui disc.
Sfat
Pentru a regla volumul tuturor
difuzoarelor, apăsaţi VOLUME +/–
de pe unitate sau de pe telecomandă.
Apăsaţi în mod repetat pe /// pentru
a selecta difuzorul şi nivelul sau distanţa
dorit(ă).
ĄĄ[Parental]
Puteţi restricţiona redarea de DVD-uri care
au clasificări. Anumite scene pot fi blocate
sau înlocuite cu scene diferite.
Video Setup Page (Pagină
de configurare video)
ĄĄ[HDMI Resolution] (Rezoluţie HDMI)
Puteţi selecta tipul de semnal video scos prin
mufa HDMI OUT.
[Auto] (Automat): Sistemul scoate semnalul
video optim pentru televizorul conectat.
[480p/576p]: Sistemul scoate semnale video
720 × 480p* sau 720 × 576p*.
[720p]: Sistemul scoate semnale video
1280 × 720p*.
[1080i]: Sistemul scoate semnale video
1920 × 1080i*.
[1080p]: Sistemul scoate semnale video
1920 × 1080p*.
* i: încrucişare, p: progresiv
Frontale
SS-TS121
Dimensiuni (aprox.) 83 mm × 119 mm ×
100 mm (l/î/a),
inclusiv părţile ieşite
în afară
Masă (aprox.)
0,35 kg
Pe afişajul panoului frontal
apare „PROTECT”.
Conectaţi corect toate canalele la bornele
SPEAKERS corespunzătoare acestora.
Apăsaţi / pentru a opri sistemul şi
verificaţi următoarele după ce dispare
„STANDBY”:
ˋˋCablurile + şi – ale difuzoarelor sunt
scurtcircuitate?
ˋˋSunt blocate orificiile de ventilaţie
ale sistemului?
După ce verificaţi cele de mai sus şi
rezolvaţi problemele, porniţi sistemul.
Dacă nu poate fi detectată cauza
problemei nici după ce verificaţi toate
elementele de mai sus, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
30
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe SHIFT,
apoi apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce parola din 6 cifre.
Nu poate fi redat un fişier video.
Rezoluţia fişierului video este mai mare
720 (lăţime) × 576 (înălţime).
Numele unui folder sau al unui fişier
nu este afişat corect.
Sistemul nu poate afişa decât numere şi
literele alfabetului. Alte caractere sunt
afişate ca [_].
Redarea unui disc nu porneşte
de la început.
A fost selectată reluarea redării.
În timp ce redarea este oprită, apăsaţi 
şi apoi porniţi redarea.
A fost selectată redarea programată.
În timp ce redarea este oprită, apăsaţi 
şi apoi porniţi redarea.
A fost selectată redarea amestecată.
În timp ce redarea este oprită, apăsaţi 
şi apoi porniţi redarea.
Nu se poate scoate un disc şi pe afişajul
panoului frontal apare „LOCKED”.
Contactaţi distribuitorul Sony sau
atelierul de service Sony autorizat local.
Nu se poate face acordul pe frecvenţa
posturilor radio.
Verificaţi conectarea fermă a antenei
(aeriană). Ajustaţi poziţia antenei
(aeriană) şi, dacă este cazul, conectaţi
o antenă de exterior (aeriană).
Sistemul nu funcţionează normal.
Deconectaţi cablul de alimentare CA
(de la reţea) de la priza de perete şi
reconectaţi-l după câteva minute.
Nu se redă un disc.
Codul de regiune de pe DVD nu
se potriveşte cu sistemul.
Umezeala a produs condens în interiorul
unităţii, fapt care poate dăuna lentilelor.
Scoateţi discul şi lăsaţi unitatea pornită
timp de aproximativ o jumătate de oră.
Funcţia Control for HDMI
(Comandă HDMI) nu funcţionează.
Setaţi [Control for HDMI]
(Comandă HDMI) din [General Setup
Page] (Pagină de configurare generală)
la [On] (Activat).
Asiguraţi-vă în privinţa compatibilităţii
componentei conectate cu funcţia
Control for HDMI (Comandă HDMI).
Verificaţi setările componentei conectate
pentru funcţia Control for HDMI
(Comandă HDMI). Consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu componenta.
Nu poate fi redat un suport CD DATE/
DVD DATE.
Suportul CD DATE nu este înregistrat
în ISO 9660 Nivel 1/Nivel 2 sau Joliet.
Suportul DVD DATE nu este înregistrat
în UDF (Format disc universal).
27
28
31
32
Dimensiuni (aprox.) 340 mm × 56 mm ×
325 mm (l/î/a),
inclusiv părţile ieşite
în afară
Masă (aprox.)
2,1 kg
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
* Valabil atunci când sistemul se află
în următoarea stare:
 [ Control for HDMI] (Comandă HDMI)
este setată la [Off] (Dezactivat).
29
2
Nu poate fi redat un fişier imagine JPEG.
Acesta este mai mare de 2.048 (lăţime) ×
1.536 (înălţime) pixeli în modul normal
sau are mai mult de 2.000.000 de pixeli în
format progresiv, utilizat în principal pe
site-urile Web de pe Internet.
Operaţiune
Generalităţi
Necesar de putere
Modele pentru America de Nord şi Mexic:
120 V CA, 60 Hz
Modele pentru America Latină: 110 V – 240 V CA,
50/60 Hz
Alte modele: 220 V – 240 V CA,
50/60 Hz
Consum de energie
Modele pentru America de Nord şi Mexic:
Pornit: 29 W
Standby: 0,4 W*
Alte modele:
Pornit: 34 W
Standby: 0,5 W*
Difuzoare
Apăsaţi / pentru a selecta nivelul
de clasificare de la 1 la 8 sau [Off]
(Dezactivat), apoi apăsaţi .
ĄĄ[Default] (Implicit)
SS-WS121
Dimensiuni (aprox.) 160 mm × 315 mm ×
295 mm (l/î/a),
inclusiv părţile ieşite
în afară
3,0 kg
Masă (aprox.)
VIDEO: Mufă cu pin
HDMI OUT: HDMI
19 pini
1
Această caracteristică vă permite să
reiniţializaţi toate opţiunile meniului de
configurare şi setările personale la valorile
implicite din fabrică, cu excepţia parolei şi
a elementelor [Password] (Parolă) şi [Parental].
Apăsaţi
pentru a confirma reiniţializarea
valorilor implicite.
Subwoofer
Sintetizator digital
blocat cu cuarţ PLL
Apăsaţi PRESET +/– pentru a selecta
un număr de presetare.
De asemenea, puteţi selecta un număr
de presetare apăsând şi menţinând apăsat
SHIFT şi apăsând apoi butoanele
numerice.
Dacă un program FM are zgomot, puteţi
selecta recepţia monofonică. Nu veţi
beneficia de efect stereo, însă recepţia
se va îmbunătăţi.
SS-TS121
Dimensiuni (aprox.) 83 mm × 119 mm ×
100 mm (l/î/a),
inclusiv părţile ieşite
în afară
Masă (aprox.)
0,39 kg
Interval de frecvenţă
Modele pentru America
de Nord şi Brazilia: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(paşi de 100 kHz)
Alte modele:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(paşi de 50 kHz)
Antenă
Antenă FM cu fir
Secţiunea video
Ieşiri
Pentru a preseta posturi de radio
Puteţi preseta 20 de posturi FM. Puteţi
acorda la oricare dintre aceste posturi prin
simpla selectare a numărului de presetare
corespunzător.
Apăsaţi FM.
24
Imagine
Dacă în timpul utilizării sistemului
întâmpinaţi una dintre următoarele dificultăţi,
utilizaţi acest ghid de depanare pentru a
încerca să remediaţi problema înainte de a
apela la reparaţii. Dacă problema persistă,
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Reţineţi că, dacă personalul de service
înlocuieşte unele piese în timpul reparaţiei,
aceste piese pot fi reţinute.
1
2
Utilizarea unui tuner
23
Cu privire la manipularea discurilor
Pentru a menţine curată suprafaţa discului,
manipulaţi discul ţinându-l de margini.
Nu atingeţi suprafaţa discului.
Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă
pe suprafaţa discului.
Nu expuneţi discul la lumina directă
a soarelui şi nici la surse de căldură,
precum suflantele de aer cald, nu îl lăsaţi
în maşina parcată în bătaia soarelui,
deoarece temperatura poate creşte
considerabil în interiorul maşinii.
Cu privire la curăţare
Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele de
comandă cu o cârpă moale, umezită uşor
cu o soluţie slabă de detergent. Nu utilizaţi
niciun fel de burete abraziv, praf de curăţat
sau solvenţi, cum ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme
cu privire la sistem, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
ĄĄ[Level] (Nivel)
ĄĄ[Screen Saver] (Economizor ecran)
Pentru a selecta un post
de radio presetat
Este posibil ca setarea surround să nu
producă efectele scontate, în funcţie
de fluxul de redare.
20
Speaker Setup Page (Pagină
de configurare a difuzoarelor)
ĄĄ[HDMI Audio] (Audio HDMI)
22
Măsuri de precauţie
Parola implicită este „000000”. Pentru
a modifica parola:
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe SHIFT,
apoi apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce „000000” sau
ultima parolă din 6 cifre setată
în secţiunea [Old Password]
(Parolă veche).
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe SHIFT,
apoi apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce o nouă parolă din
6 cifre în secţiunea [New Password]
(Parolă nouă).
3 Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe SHIFT,
apoi apăsaţi butoanele numerice
pentru a introduce din nou parola
din 6 cifre nouă în secţiunea
[Confirm PWD] (Confirmare parolă)
pentru a confirma parola introdusă.
Puteţi comuta între limbile afişajului
pe ecranul televizorului.
On
Setare selectată
ĄĄ[Password] (Parolă)
ĄĄ[OSD Lang] (Limbă OSD) (Afişaj pe ecran)
16:9 16:9
ENG 4:3 Letter Box
On 4:3 Pan Scan
Off
On
On
21
4
ĄĄ[TV Display] (Afişaj televizor)
-- General Setup Page --
Password Setup Page (Pagină
de configurare a parolei)
Modurile selectabile şi ordinea acestora
diferă, în funcţie de disc sau de fişier.
Notă
19
General Setup Page (Pagină
de configurare generală)
Puteţi face diverse ajustări unor elemente
precum imaginea şi sunetul.
Elementele afişate variază în funcţie de ţară
şi de model.
Setarea implicită este subliniată.
Apăsaţi DVD/CD, apoi scoateţi discul.
Apăsaţi EQ pentru a afişa modul curent.
În timp ce este afişat modul curent, apăsaţi
în mod repetat EQ, până când modul dorit
apare pe afişajul panoului frontal.
„AUTO”: Selectează automat modul de
sunet pentru film sau muzică, în funcţie
de tipul de disc.
„MOVIE”: Bas puternic şi efecte de sunet
plăcute; recomandat pentru filme.
„MUSIC”: Gamă de joase şi înalte bine
echilibrată; recomandat pentru muzică.
„TV”: Voce clară, în intervalul de frecvenţă
medie; recomandat pentru vizionarea
de drame sau comedii.
„GAME”: Gamă de joase şi înalte
îmbunătăţită; recomandat pentru jocuri
de acţiune sau cu împuşcături etc.
Selectaţi piesele care să fie redate, în ordinea
dorită (doar pentru CD-uri).
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat SHIFT,
apoi apăsaţi PROGRAM.
Pe ecranul televizorului apare afişajul
meniului Program.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe SHIFT,
apoi apăsaţi butoanele numerice
pentru a selecta piesa dorită.
3 Apăsaţi /// pentru a selecta
[Start] (Pornire) pentru a reda
programul.
Atunci când începeţi redarea unui
CD VIDEO cu funcţii PBC (Controlul
redării), apare meniul pentru selecţia
dumneavoastră.
1
2
Pentru a selecta o setare
de egalizor
Notă
18
Pentru a verifica timpul rămas
Apăsaţi şi menţineţi apăsat SHIFT şi
SLEEP timp de 3 secunde. Pe panoul
afişajului frontal apare timpul rămas
până la oprirea unităţii.
Despre funcţia Control for
HDMI (Comandă HDMI)
(„BRAVIA” Sync)
Apăsaţi
DISPLAY în timpul redării.
Pe ecranul televizorului apare meniul
de selectare.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe SHIFT,
apoi apăsaţi butoanele numerice
pentru a selecta numărul dorit.
Apăsaţi în mod repetat pe REPEAT pentru
a selecta modul de redare dorit. Modul
selectat apare pe afişajul panoului frontal.
„REP CHP”: Repetă capitolul curent.
„REP TT”: Repetă titlul curent.
„REP ALL”: Repetă toate titlurile.
„REP TRK”: Repetă piesa curentă.
„REP OFF”: Sistemul revine la modul
de redare normală.
„SHUFFLE”: Redă conţinutul o singură
dată, în ordine aleatorie, până când a fost
redat întreg conţinutul.
„SHUF REP”: Repetă redarea amestecată.
„FOLDER”: Redă folderul curent.
„RANDOM”: Redă toate fişierele în ordine
aleatorie.
„SINGLE”: Redă fişierul curent.
„REP ONE”: Repetă fişierul curent.
„REP FLD”: Repetă folderul curent.
Pentru a reda în ordine
programată
Pentru a reda fără a utiliza PBC
În modul oprire, apăsaţi şi menţineţi apăsat
pe SHIFT, apoi apăsaţi butoanele numerice
pentru a selecta numărul piesei dorite.
Funcţii utile
Apăsaţi
DISPLAY în timpul redării.
Pe ecranul televizorului apare meniul
de selectare.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe SHIFT,
apoi apăsaţi butoanele numerice
pentru a selecta piesa dorită.
ĄĄLa redarea unui fişier video/muzical/foto
Pentru a reda un CD VIDEO
cu funcţii PBC
17
Apăsaţi
DISPLAY în timpul redării.
Pe ecranul televizorului apare
meniul Display.
Apăsaţi / pentru a selecta
o opţiune, apoi apăsaţi .
Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe SHIFT,
apoi apăsaţi butoanele numerice
pentru a sări la opţiunea dorită.
Selectarea efectului
de sunet
Pentru a reda repetat/
amestecat etc.
Download PDF