Sony | HDR-AZ1VW | Sony HDR-AZ1VW Instrucţiuni de utilizare

4-547-917-11(1) (RO)
Recorder cu cameră video digitală
HD/Telecomandă Live-View
Introducere
Încărcarea acumulatorului pentru
cameră
1
Ghid de utilizare
Ataşarea curelei la Telecomanda
Live-View
3
Puneţi telecomanda pe placa de bază şi treceţi cureaua prin bucla
de curea a telecomenzii şi a plăcii de bază, conform ilustraţiei din ,
apoi ataşaţi-o conform ilustraţiei din .
Pentru mai multe detalii despre elementele de setare, consultaţi
Ghidul de asistenţă online.
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
Deschideţi capacul.
Elemente de setare
Întrerupeţi conexiunea Wi-Fi şi
Deconectare
reveniţi la ecranul de selectare
a dispozitivului Wi-Fi
Redaţi şi ştergeţi imagini cu
Mod de redare
ajutorul telecomenzii
Comutarea între Film/Foto/Foto
Mod de înregistrare
la interval
Setare calitate imagine
 Glisaţi clapeta de blocare către OPEN.
 Deschideţi capacul de la .
Ghid de asistenţă (manual web)
Acest manual descrie metodele de operare disponibile
cu produsul HDR-AZ1 în sine, precum şi cu telecomanda
Live-View RM-LVR2V furnizată.
„Ghidul de asistenţă” este un manual online. Puteţi citi
Ghidul de asistenţă pe computer sau pe telefonul
inteligent.
SteadyShot
Răsturnare
Setări film
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
Puteţi descărca software-ul de editare de filme pentru computer
„Action Cam Movie Creator”, disponibil numai pentru acest dispozitiv,
de la URL-ul:
http://www.sony.net/actioncam/support/
Aflaţi cum să folosiţi camera şi software-ul la acest URL.
Apăsaţi butonul UP sau DOWN de pe telecomandă pentru
a selecta setarea dorită şi apoi apăsaţi butonul REC/ENTER.
2
Introduceţi acumulatorul.
Aliniaţi marcajul  de pe baterie
cu cel de pe cameră
• Puteţi ajusta lungimea curelei în funcţie de poziţia prinderii  şi .
• Pentru a vă prinde telecomanda de braţ, purtaţi telecomanda cu
ecranul LCD paralel cu dosul palmei şi cu butonul REC/ENTER orientat
către vârfurile degetelor. Treceţi cureaua prin , după cum este
ilustrat în partea stângă, mai jos. După ataşarea , mutaţi  pentru
a acoperi capătul .
Scenă
Setare culoare
Format înregistrare filme
Răsturnare
Scenă
Fotografiere continuă
Setări imagine statică
Interval fotografiere
continuă
• Folosiţi un card SDXC mai rapid decât clasa 10 atunci când înregistraţi
filme în format XAVC S.
Setări înregistrare la interval
Aşezaţi bateria pe banda pentru
scoaterea bateriei şi introduceţi
acumulatorul
Închideţi bine capacul şi glisaţi clapeta de blocare în poziţia LOCK.
Asiguraţi-vă că marcajul galben de pe clapeta de blocare nu este
vizibil şi capacul este închis bine. Verificaţi încă o dată dacă banda
de scoatere a bateriei nu a rămas prinsă în capac şi nu iese din
capac. Dacă intră materii străine, cum ar fi nisipul, în interiorul
capacului, garnitura de etanşare se poate zgâria şi, drept urmare,
apa se poate infiltra în interiorul camerei.
Română
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie sunt menţionate pe lateral. Notaţi
numărul de serie în spaţiul de mai jos. Folosiţi aceste numere de
câte ori apelaţi la distribuitorul dumneavoastră Sony în legătură
cu acest produs.
Nr. model HDR-AZ1
Nr. de serie
Numerele de model şi de serie sunt menţionate pe baza unităţii.
Notaţi numărul de serie în spaţiul de mai jos. Folosiţi aceste numere
de câte ori apelaţi la distribuitorul dumneavoastră Sony în legătură
cu acest produs.
 Note
• Ataşarea incorectă a curelei poate provoca răni.
• În partea din faţă a telecomenzii se află încorporată o antenă GPS. Plasarea
telecomenzii invers poate face ca timpul necesar pentru poziţionare să fie mai
lung sau chiar să nu vă poată fi determinată poziţia.
• Dacă puneţi telecomanda la încheietura mâinii drepte, setaţi rotirea ecranului
în setările telecomenzii la valoarea ON.
• Atunci când folosiţi telecomanda pe braţ, ataşaţi întotdeauna placa de bază
furnizată şi cureaua corect.
• Aveţi grijă să nu vă cadă telecomanda atunci când desfaceţi cureaua.
1
Pentru a închide capacul, realizaţi operaţiile de la pasul 1 în ordine
inversă. Pentru a scoate bateria, trageţi de banda de scoatere
a bateriei. Este posibil ca bateria să nu fie scoasă în cazul în care
banda de scoatere a bateriei se află sub baterie. Acest lucru poate
cauza şi infiltraţii de apă.
Nr. model RM-LVR2V
Nr. de serie
Plăcuţa de identificare este amplasată în exterior, pe partea inferioară.
Dacă trebuie să o verificaţi, detaşaţi cureaua.
Setări conectare dispozitive
3
Asiguraţi-vă că alimentarea camerei este setată pe OFF.
Pentru a opri camera, apăsaţi butonul ON/OFF până ce lampa
POWER se stinge.
4
• Închideţi bine capacul cu terminale, până când marcajul galben
de sub clapeta de blocare nu mai poate fi văzut. Dacă intră materii
străine, cum ar fi nisipul, în interiorul capacului cu terminale,
garnitura de etanşare se poate zgâria şi apa se poate infiltra
în telecomandă.
2
• Atunci când porniţi telecomanda pentru prima dată, este afişat
ecranul de setare a datei şi orei.
• Pentru a opri telecomanda, apăsaţi din nou butonul ON/OFF.
3
Verificarea elementelor furnizate
Cameră (1)
Telecomandă Live-View RM-LVR2V (1)
Cablu micro USB (1)
Acumulator (NP-BY1) (1)
Carcasa rezistentă la apă (SPK-AZ1) (1)
Suport de ataşare (1)
Soclu adeziv plat (1)
Soclu adeziv curbat (1)
Adaptor pentru trepied (1)
Set de documentate imprimate
Componente şi comenzi
Cameră
 Lampă POWER/lampă CHG
(încărcare)
 Comutatorul REC HOLD
 Butonul REC (film/foto)
 Lampă REC/lampă LIVE
 Obiectiv
 Microfoane
 Orificiu de ataşare
a adaptorului pentru trepied
 (N mark)
NFC: Near Field
Communication
 Boxă
 Receptor telecomandă IR
 Panoul de afişaj
 Butonul ON/OFF
 Buton Wi-Fi
 Capac de conector (USB)
 Terminal Multi/Micro USB
Acceptă dispozitive
compatibile cu micro USB.
 Butonul RESET
 Slot de introducere a cardului
de memorie
 Capac pentru card de memorie
 Lampa REC/Acces
 Clapetă de blocare capac
baterie
 Bandă pentru scoaterea
bateriei
 Zonă de stocare a bateriei
 Capac pentru acumulator
 Etichetă SSID
Telecomandă Live-View
 Butonul MENU
 Butonul DISP
 Antena GPS
 Butonul REC/ENTER
 Lampa REC/Wi-Fi
 Ecran LCD
 Butonul DOWN
 Butonul UP
 Lampa CHG (Încărcare)
 Butonul RESET (Resetare)
 Terminal Multi/Micro USB
 Clapetă de blocare
 Capac de conector (USB)
 Butonul ON/OFF
 Buclă pentru curea
Setări telecomandă
Setaţi data şi ora.
• Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta elementul dorit
şi apoi apăsaţi butonul REC/ENTER.
• Apăsaţi butonul UP sau DOWN pentru a selecta setarea dorită
şi apoi apăsaţi butonul REC/ENTER pentru confirmare.
Cablu micro USB
 Note
• Tipurile de pictograme afişate în fiecare ecran de setare diferă în funcţie de
modul de fotografiere şi de modul de înregistrare ale camerei ce urmează să
fie conectată.
pentru a reveni de la ecranul de selectare a valorilor setărilor la
• Selectaţi
ecranul de selectare a elementelor de setare.
Înregistrarea
Apăsaţi butonul ON/OFF.
Conectaţi camera la un computer activat cu ajutorul
cablului micro USB (furnizat).
Luminează portocaliu cât timp se încarcă
©2014 Sony Corporation
Asiguraţi-vă că aţi închis bine capacul cu terminale multiple
al telecomenzii.
Telecomandă IR
Comutare NTSC/PAL
Oprire automată alimentare
Bip
Format
Rotire ecran
Luminozitate monitor
Setare dată şi oră
Resetare setări
Versiune
Mod conexiune
Setare GPS
Mod avion
Resetare setări reţea
Pornirea alimentării Telecomenzii
Live-View
Înregistrarea proprietarului
Măsură de precauţie
Înregistrare lentă
Setare cod temporal/bit
utilizator
Introduceţi acumulatorul, aliniind
marcajul  de pe baterie cu cel
de pe cameră şi orientând partea
imprimată, conform ilustraţiei
HDR-AZ1/RM-LVR2V
Temporizator
Răsturnare
Scenă
Introducerea unui card de memorie
Ataşaţi accesoriile la cameră, în funcţie de necesităţi.
Pentru detalii cu privire la accesoriile furnizate,
consultaţi următoarele.
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/
1
Glisaţi comutatorul REC HOLD al camerei şi eliberaţi
REC HOLD.
Dacă REC HOLD al camerei este eliberat, continuaţi cu pasul 2.
2
Apăsaţi butonul REC al camerei sau al telecomenzii pentru
a începe înregistrarea.
• Lumina albastră a lămpii REC/Wi-Fi a telecomenzii devine roşie.
3
Apăsaţi din nou butonul REC al camerei sau al telecomenzii
pentru a opri înregistrarea.
• Lumina roşie a lămpii REC/Wi-Fi a telecomenzii devine albastră.
Card microSD/card
microSDHC/card
microSDXC
Parte imprimată
Suport Memory
Stick Micro™
(Mark2)
• Setarea datei şi a orei este finalizată. Apăsaţi butonul DISP pentru
a verifica data şi ora setate, după cum se ilustrează mai jos.
Partea cu terminale
Introduceţi cardul de memorie corect, cu fiecare parte orientată
în direcţia corectă.
* Folosiţi un card SDXC mai rapid decât clasa 10 atunci când înregistraţi
filme în format XAVC S.
 Note
• Nu se garantează funcţionarea tuturor cardurilor de memorie.
• Verificaţi direcţia de introducere a cardului de memorie. Dacă introduceţi
forţat cardul de memorie în direcţia greşită, cardul de memorie, slotul cardului
de memorie sau datele imagine se pot deteriora.
• Formataţi cardul de memorie înainte de utilizare.
• Pentru a scoate cardul de memorie, împingeţi uşor cardul de memorie
o singură dată.
• Asiguraţi-vă că sunt închise bine capacul de conector (USB), capacul cardului
de memorie şi capacul acumulatorului şi că în capac nu rămân prinse materii
străine înainte de utilizare. În caz contrar, acest lucru poate cauza infiltraţii
de apă.
Verificarea setărilor camerei
1
2
Porniţi alimentarea camerei.
Verificaţi dacă pe panoul de afişaj al camerei apare
un marcaj [Wi-Fi].
• Dacă nu este afişat un marcaj [Wi-Fi] sau dacă  este afişat
pe marcajul [Wi-Fi], apăsaţi butonul Wi-Fi până când este afişat
marcajul [Wi-Fi].
Conexiune simplă
1
2
Asiguraţi-vă că alimentarea telecomenzii este setată
pe OFF.
Conectaţi telecomanda la un computer activat cu ajutorul
cablului micro USB (furnizat).
Puteţi controla camera cu telefonul inteligent, precum şi cu
telecomanda furnizată.
Instalarea PlayMemories Mobile™
pe telefonul inteligent
Sistem de operare Android
• Atunci când folosiţi funcţiile printr-o singură atingere (NFC), este
nevoie de versiunea Android 4.0 sau o versiune mai recentă.
iOS
Conectarea Telecomenzii Live-View şi
a unei camere prin Wi-Fi
Căutaţi PlayMemories Mobile în App Store şi instalaţi-o.
1
2
• Funcţiile printr-o singură atingere (NFC) nu sunt disponibile când
folosiţi iOS.
Porniţi alimentarea camerei şi a telecomenzii.
Pe ecranul LCD al telecomenzii se afişează ecranul de
selectare a dispozitivului Wi-Fi. Selectaţi numele SSID al
camerei pe care doriţi să o conectaţi cu butonul UP sau
DOWN şi apăsaţi butonul REC/ENTER pentru confirmare.
Lampa CHG (Încărcare) a telecomenzii se aprinde în culoarea
portocaliu şi procesul de încărcare începe.
Lampa CHG (Încărcare) se stinge după finalizarea încărcării.
 Note
• Puteţi încărca telecomanda chiar dacă acesta nu este descărcată complet.
De asemenea, chiar dacă telecomanda nu este încărcată complet, puteţi
folosi capacitatea parţială a acumulatorului.
• Dacă alimentarea telecomenzii este pornită, aceasta este alimentată dar
nu se şi încarcă.
Operarea cu un telefon inteligent
Căutaţi PlayMemories Mobile pe Google Play şi apoi instalaţi-o.
Consultaţi manualul de instrucţiuni de
pe site-ul web cu privire la utilizarea
(Conexiune multiplă) şi
(Conexiune
în timp real).
http://rd1.sony.net/help/cam/1410/h_zz/
Încărcarea telecomenzii Live-View
 Note
• Redarea imaginilor înregistrate cu alte camere nu este garantată pentru
această cameră.
• Imaginile nu pot fi redate pe cameră. Pentru a reda imagini, aveţi nevoie
de un telefon inteligent sau o tabletă care acceptă aplicaţia dedicată,
PlayMemories Mobile.
• Camera nu poate reda sunete.
• Pe perioada înregistrărilor prelungite, temperatura camerei poate atinge
o valoare la care înregistrarea este oprită automat.
 Note
• Dacă PlayMemories Mobile este deja instalată pe telefonul inteligent,
actualizaţi aplicaţia cu ultima versiune.
• Disponibilitatea funcţiei Wi-Fi descrise în acest ghid de utilizare nu este
garantată pentru toate telefoanele inteligente şi tabletele.
• Metodele de operare şi ecranele de afişaj pentru aplicaţie pot fi modificate
fără notificare prealabilă pentru upgrade-urile viitoare.
• Pentru mai multe informaţii despre PlayMemories Mobile, consultaţi
următorul site web.
(http://www.sony.net/pmm/)
Conectarea
• Camera şi telecomanda intră în starea de aşteptare pentru
certificarea Wi-Fi. Atunci când auziţi un bip la un interval lung,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Wi-Fi. Se aude un bip la
un interval scurt şi apoi conexiunea este realizată.
• Afişajul de pe ecranul LCD al telecomenzii comută pe afişajul
de vizualizare în timp real şi lampa REC/Wi-Fi a telecomenzii
se aprinde în culoarea albastru. Camera şi telecomanda sunt
acum conectate la cameră prin Wi-Fi.
Android
 Porniţi alimentarea camerei.
 Porniţi PlayMemories Mobile pe telefonul inteligent.
 Selectaţi numele SSID, aşa cum este imprimat pe autocolantul
ataşat pe spatele capacului bateriei.
 Introduceţi parola de pe acelaşi autocolant (numai prima dată).



Setare
Puteţi configura setările camerei dacă apăsaţi butonul MENU de pe
telecomandă în timp camera şi telecomanda sunt conectate prin Wi-Fi.
1
2
Apăsaţi butonul MENU de pe telecomandă.
Va fi afişată lista cu elementele de setare.
Apăsaţi butonul UP sau DOWN de pe telecomandă pentru
a selecta elementul de setat dorit şi apoi apăsaţi butonul
REC/ENTER.
Android (care acceptă NFC)
Atingeţi (N mark) de pe telefonul inteligent de (N mark) de
pe cameră.
Când porneşte PlayMemories Mobile setările sunt aplicate automat
pentru a stabili conexiunea Wi-Fi.
iPhone
 Porniţi alimentarea camerei.
 Deschideţi meniul [Settings] pe telefonul inteligent.
 Selectaţi [Wi-Fi] pe telefonul inteligent.
 Selectaţi numele SSID, aşa cum este imprimat pe autocolantul
ataşat pe spatele capacului bateriei.
 Introduceţi parola de pe acelaşi autocolant (numai prima dată).
 Asiguraţi-vă că numele SSID al camerei este afişat pe telefonul
inteligent.
 Reveniţi la ecranul de pornire şi porniţi PlayMemories Mobile.




Verificarea în lipsa autocolantului
Dacă autocolantul se dezlipeşte sau devine ilizibil, puteţi afla ID-ul
de utilizator şi parola în felul următor.
 Introduceţi un acumulator încărcat în cameră.
 Conectaţi camera la un computer cu ajutorul cablului micro USB
(furnizat).
 Apăsaţi butonul ON/OFF pentru a porni alimentarea.
 Afişaţi [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT]
pe computer, apoi confirmaţi ID-ul şi parola.
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare,
1) nu expuneţi unitatea la precipitaţii sau umezeală.
2) nu aşezaţi obiecte umplute cu lichid, cum ar fi vazele, pe aparat.
Nu expuneţi bateriile la căldură excesivă, precum lumina directă
a soarelui, focul sau altele asemenea.
ATENŢIE
Pentru HDR-AZ1
Acumulator
În cazul manipulării incorecte a acumulatorului, acesta poate exploda,
poate provoca incendii sau chiar arsuri chimice. Respectaţi următoarele
măsuri de precauţie.
• Nu dezasamblaţi unitatea.
• Nu izbiţi şi nu expuneţi acumulatorul la şocuri sau lovituri cum ar fi
ciocăniturile, aruncarea sau călcarea pe acesta.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu lăsaţi obiectele metalice să intre în contact
cu bornele bateriei.
• Evitaţi expunerea la temperaturi mai mari de 60 °C, cum ar fi
expunerea directă la razele soarelui sau într-o maşină parcată
la loc neumbrit.
• Nu incineraţi şi nu aruncaţi unitatea în foc.
• Nu manipulaţi baterii litiu-ion deteriorate sau care prezintă scurgeri.
• Nu uitaţi să încărcaţi acumulatorul cu un încărcător original Sony
sau un dispozitiv compatibil de încărcare a acumulatorului.
• Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor.
• Păstraţi acumulatorul uscat.
• Înlocuiţi acumulatorul cu un tip identic sau echivalent recomandat
de Sony.
• Eliminaţi acumulatorii uzaţi cu promptitudine, conform instrucţiunilor.
Pentru RM-LVR2V
Respectaţi următoarele măsuri de precauţie deoarece există riscul
de generare de căldură, incendiu sau explozie.
* Bateria litiu-ion este încorporată în produs.
• Încărcaţi produsul prin metoda de încărcare desemnată.
• Nu aşezaţi produsul în sau în apropierea focului sau nu introduceţi
produsul într-un cuptor cu microunde.
• Nu lăsaţi produsul într-un autovehicul la temperaturi exterioare
ridicate.
• Nu depozitaţi sau nu utilizaţi produsul în locuri cu temperaturi
foarte ridicate sau cu umezeală, cum ar fi într-o saună.
• Nu dezasamblaţi, nu zdrobiţi sau nu perforaţi produsul.
• Nu expuneţi produsul la şocuri excesive, cum ar fi căderile de
la înălţime.
• Nu expuneţi produsul la temperaturi mai mari de 60 °C.
• Păstraţi produsul uscat.
Casaţi produsul în mod corespunzător.
Încărcaţi produsul prin metoda de încărcare descrisă în manualul
de instrucţiuni.
Adaptor c.a.
Folosiţi priza de perete apropiată atunci când utilizaţi adaptorul c.a.
Deconectaţi adaptorul c.a. de la priza de perete (mufa de perete)
imediat ce apare o defecţiune în timpul utilizării aparatului.
Încărcător de baterii
Chiar şi atunci când lampa CHARGE de pe acest încărcător de baterii
este stinsă, alimentarea nu este deconectată. Dacă apar probleme cât
timp această unitate este în uz, deconectaţi-o de la priza de perete
pentru a întrerupe alimentarea.
Chiar şi atunci când camera este oprită, sursa de alimentare c.a.
(de la reţea) este alimentată în continuare dacă este conectată la
priza de perete prin intermediul adaptorului c.a.
Pentru clienţii din Europa
Aviz pentru clienţii din ţările în care se aplică directivele UE:
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia
Pentru conformitatea produsului în UE: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este
în conformitate cu cerinţele de bază şi cu alte prevederi relevante
ale Directivei 1999/5/CE. Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi
următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Aviz
În cazul în care electricitatea statică sau undele electromagnetice
întrerup transferul de date în curs (eroare), reporniţi aplicaţia sau
deconectaţi şi conectaţi din nou cablul de date (USB etc.).
Acest produs a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele
specificate în reglementarea privind compatibilitatea electromagnetică
atunci când se folosesc cabluri de conectare mai scurte de 3 metri.
Câmpurile electromagnetice cu frecvenţe specifice pot influenţa
imaginea şi sunetul acestei unităţi.
Casarea bateriilor şi echipamentelor electrice şi electronice
uzate (valabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că produsul şi bateria nu trebuie tratate ca
deşeuri menajere. Este posibil ca pe anumite baterii, acest
simbol să fie utilizat în combinaţie cu un simbol chimic.
Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta altfel din manipularea incorectă a deşeurilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de performanţă sau
de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria şi echipamentele electrice şi
electronice vor fi tratate în mod corespunzător, predaţi aceste produse
la sfârşitul duratei de exploatare la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Pentru toate celelalte
baterii, consultaţi secţiunea referitoare la modul de eliminare în
siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru informaţii
mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi achiziţionat produsul sau bateria.
Note cu privire la utilizare
[Camera şi telecomanda Live-View]
Funcţia Wi-Fi
• Utilizaţi camera şi telecomanda în conformitate cu reglementările
din regiunea de utilizare.
• Nu puteţi utiliza funcţia Wi-Fi a camerei şi nici telecomanda sub apă.
Casare
Scoateţi acumulatorul înainte de casarea telecomenzii.
Scoateţi acumulatorul
Acumulatorul încorporat este reciclabil.
În momentul casării telecomenzii, scoateţi acumulatorul încorporat
şi predaţi-l la distribuitor.
Note
Când demontaţi acumulatorul, fiţi atenţi la următoarele aspecte.
Securitatea la folosirea dispozitivelor LAN wireless
• Pentru a evita hackingul, accesul rău-voitor al terţilor şi alte
vulnerabilităţi, asiguraţi-vă că reţeaua LAN wireless este întotdeauna
securizată.
• Este foarte important să configuraţi securitatea la o reţea
LAN wireless.
• Dacă apare o problemă din cauza unor măsuri de securitate
inadecvate sau a unor circumstanţe previzibile, Sony Corporation
nu îşi asumă răspunderea pentru nicio pagubă rezultantă.
Notă cu privire la funcţia de reţea wireless
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele provocate de accesul
neautorizat sau utilizarea neautorizată a materialelor stocate pe
cameră, în urma pierderii sau furtului acesteia.
[Camera]
• Nu lăsaţi şuruburile, etc. la îndemâna copiilor mici pentru a preveni
înghiţirea accidentală a acestora.
• Fiţi atenţi să nu vă răniţi la unghii sau degete.
Informaţii importante
Nu desfaceţi şuruburile, decât în momentul casării telecomenzii.
Vom refuza să reparăm sau să înlocuim unitatea în cazul în care
prezintă semne de dezasamblare în afara condiţiilor de garanţie.
1
2
3
4
5
Apăsaţi butonul ON/OFF pentru a opri alimentarea telecomenzii.
Deconectaţi cablurile conectate.
Îndepărtaţi şuruburile cu o şurubelniţă cu cap Phillips. (4 şuruburi)
Detaşaţi capacul.
Împingeţi cârligul spre exterior şi scoateţi acumulatorul.
Temperatură de funcţionare
Camera este proiectată să fie utilizată la temperaturi între -5 °C şi
+40 °C. Folosirea în locuri cu temperaturi extreme în afara acestui
interval nu este recomandată.
Note cu privire la înregistrarea pe perioade îndelungate
• Corpul camerei şi bateria se pot încălzi în timpul utilizării - acest
lucru este normal.
• Evitaţi folosirea camerei pentru perioade lungi de timp atunci
când ţineţi camera în mână sau când atinge direct pielea dvs.
Este recomandat să utilizaţi soclurile adezive sau carcasa
impermeabilă furnizate sau accesorii de montare opţionale.
• În cazul unor temperaturi ridicate ale mediului înconjurător,
temperatura camerei creşte rapid.
• Lăsaţi camera să se răcească singură timp de 10 minute sau mai
mult pentru ca temperatura din interiorul camerei să ajungă la
un nivel sigur.
• Dacă temperatura camerei creşte, calitatea imaginii se poate
deteriora. Este recomandat să aşteptaţi să scadă temperatura
camerei înainte de a continua să înregistraţi imagini.
Despre protecţia împotriva supraîncălzirii
În funcţie de temperatura camerei şi a bateriei, este posibil să nu
puteţi înregistra filme sau alimentarea poate fi întreruptă automat
pentru a proteja camera. Înainte de întreruperea alimentării, pe ecranul
telecomenzii se va afişa un mesaj sau nu veţi mai putea înregistra filme.
În acest caz, lăsaţi alimentarea oprită şi aşteptaţi până când scade
temperatura camerei şi a bateriei. Dacă porniţi alimentarea înainte
de răcirea suficientă a camerei şi a bateriei, este posibil ca alimentarea
să fie întreruptă din nou sau să nu puteţi înregistra filme.
Despre rezistenţa la praf şi la apă
• Camera este rezistentă la praf şi la apă (la adâncime de 5 m sub apă,
30 minute continuu). Pentru observaţii privind folosirea carcasei
impermeabile, consultaţi manualul de instrucţiuni de pe site-ul web.
Notă cu privire la accesoriile opţionale
Este posibil ca în anumite ţări/regiuni să nu fie disponibile accesoriile
Sony originale.
[Telecomanda Live-View]
Temperatură de funcţionare
Telecomanda este proiectată să fie utilizată la temperaturi între -10 °C
şi +40 °C. Folosirea în locuri cu temperaturi extreme în afara acestui
interval nu este recomandată.
Despre rezistenţa la apă a telecomenzii
Telecomanda este proiectată să fie rezistentă la apă. Daunele
provocate de utilizarea necorespunzătoare, abuzivă sau de
întreţinerea necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanţia
limitată.
• Nu expuneţi telecomanda la apă sub presiune, cum ar fi apa de
la robinet.
• A nu se utiliza în izvoare de apă geotermală.
• Utilizaţi telecomanda în apă la o temperatură între 0 °C şi 40 °C.
Note înainte de utilizarea telecomenzii sub/aproape de apă
• Asiguraţi-vă că nu se infiltrează materii străine, cum ar fi nisipul, părul
sau impurităţile în capacul cu terminale multiple. Chiar şi o cantitate
mică de materii străine poate duce la infiltrarea apei în telecomandă.
• Asiguraţi-vă că garnitura de etanşare şi suprafeţele de îmbinare ale
acesteia nu sunt zgâriate. Chiar şi o zgârietură mică poate duce la
infiltrarea apei în telecomandă. Dacă garnitura de etanşare sau
suprafeţele de îmbinare ale acesteia sunt zgâriate, contactaţi
distribuitorul Sony sau atelierul de service Sony autorizat local.
• Dacă pe garnitura de etanşare sau suprafeţele de îmbinare ale
acesteia se depun impurităţi sau nisip, curăţaţi suprafaţa respectivă
prin ştergere cu o pânză moale care nu lasă scame.
• Nu deschideţi/închideţi capacul cu terminale dacă aveţi mâinile
ude sau nisip pe mână sau în apropierea apei. Există riscul să intre
nisip sau apă în interior. Înainte de a deschide capacul cu terminale,
efectuaţi procedura descrisă în „Curăţarea după utilizarea
telecomenzii sub/aproape de apă”.
• Deschideţi capacul de card cu terminale după ce telecomanda s-a
uscat complet.
• Verificaţi întotdeauna dacă capacul cu terminale este închis bine.
Note despre utilizarea telecomenzii sub/aproape de apă
• Nu expuneţi telecomanda la şocuri, cum ar fi salturile în apă.
• Nu deschideţi şi nu închideţi capacul cu terminale dacă sunteţi
în/aproape de apă.
• Telecomanda se scufundă în apă. Utilizaţi cureaua furnizată împreună
cu telecomanda pentru a preveni scufundarea acesteia.
Cu privire la GPS
• Antena GPS nu este încorporată în cameră, ci în partea din faţă
a telecomenzii.
• Deoarece poziţiile sateliţilor GPS variază constant, determinarea
locaţiei poate dura mai mult sau receptorul poate să nu determine
locaţia deloc, în funcţie de locul şi ora de utilizare a camerei.
• GPS este un sistem care vă determină poziţia cu ajutorul semnalelor
primite de la sateliţi. Evitaţi să folosiţi caracteristica GPS de pe
telecomandă în locuri în care semnalele radio sunt blocate sau
reflectate, de exemplu în locuri umbrite, înconjurate de clădiri sau
copaci etc. Folosiţi telecomanda în medii cu cerul liber.
• Este posibil să nu puteţi înregistra informaţiile de localizare în locurile
sau situaţiile în care semnalele radio de la sateliţii GPS nu ajung la
telecomandă, după cum urmează.
– În tunele, în interior sau la umbra clădirilor.
– Între clădiri înalte sau pe străzi înguste înconjurate de clădiri.
– În subteran, în locuri înconjurate de copaci deşi, sub poduri ridicate sau în
locuri în care sunt generate câmpuri magnetice, de exemplu în apropierea
cablurilor de înaltă tensiune.
– În apropierea dispozitivelor care generează semnale radio pe aceeaşi bandă
de frecvenţă cu telecomanda: în apropierea telefoanelor mobile care folosesc
banda 1,5 GHz etc.
• În partea din faţă a telecomenzii se află încorporată o antenă GPS.
Plasarea telecomenzii invers poate face ca timpul necesar pentru
poziţionare să fie mai lung sau chiar să nu vă poată fi determinată
poziţia.
• Dacă înregistraţi imagini cu GPS-ul telecomenzii setat la [ON] şi
încărcaţi imaginile respective pe Internet, este posibil ca locul în care
a fost realizată înregistrarea să fie disponibil unor terţe părţi. Pentru
a preveni acest lucru, setaţi caracteristica GPS a telecomenzii la [OFF]
înainte de înregistrare.
Cu privire la erorile de triangulare
• Dacă vă mutaţi într-un alt loc imediat după pornirea telecomenzii,
poate dura mai mult până când camera începe triangularea,
comparativ cu situaţia în care rămâneţi pe loc.
• Eroare de satelit GPS
Atunci când telecomanda primeşte semnale de la mai mult de trei
sateliţi GPS, aceasta vă determină poziţia actuală.
Marja de eroare permisă de sateliţii GPS este de aproximativ 10 m.
În funcţie de mediul ambiant, eroarea de triangulare poate fi mai
mare. În acest caz, locaţia reală poate fi diferită de locaţia de pe hartă,
bazată pe informaţiile GPS. De altfel, sateliţii GPS sunt controlaţi
de Departamentul de apărare al Statelor Unite şi gradul de precizie
poate fi modificat intenţionat.
• Eroare în timpul procesului de triangulare
Telecomanda obţine informaţii de localizare periodic în timpul
triangulării. Există un uşor decalaj între momentul obţinerii
informaţiilor de localizare şi momentul înregistrării informaţiilor de
localizare pe o imagine; în consecinţă, locaţia de înregistrare reală
poate să nu corespundă cu locaţia exactă de pe hartă bazată pe
informaţiile GPS.
Cu privire la restricţia de utilizare a GPS
• Utilizaţi GPS-ul în conformitate situaţia şi cu reglementările din
ţările/regiunile în care folosiţi telecomanda.
Specificaţii
Cameră
Format semnal:
Necesar de putere:
HDTV
Acumulator: 3,7 V (NP-BY1)
Terminal Multi/Micro USB: 5,0 V
Încărcare USB:
5,0 V c.c., 500 mA
Acumulator NP-BY1: Tensiune de încărcare maximă: 4,2 V c.c.
Curent de încărcare maxim: 975 mA
Rezistenţă la stropire:
Echivalent IPX4 (bazat pe o testare standard
efectuată de Sony)
Temperatură de funcţionare:
între -5 °C şi +40 °C
Temperatură de depozitare:
între -20 °C şi +60 °C
Dimensiuni (aprox.): 24,2 mm × 36,0 mm × 74,0 mm (L/Î/A, cu excepţia
părţilor proeminente şi excluzând carcasa
impermeabilă furnizată)
Masă:
Aprox. 48 g (doar corpul principal)
Greutate totală în timpul utilizării:
Aprox. 63 g (inclusiv acumulatorul, excluzând
carcasa impermeabilă furnizată)
Telecomandă Live-View
Necesar de putere:
Acumulator: 3,6 V (baterie internă)
Terminal Multi/Micro USB: 5,0 V
Încărcare USB:
CC 5,0 V, 500 mA/800 mA
Acumulator:
Tensiune de încărcare maximă: 4,2 V c.c.
Curent de încărcare maxim: 1,89 A
Rezistenţă la apă:
Adâncimea apei 3 m, 30 minute continuu
(rezistenţa la apă nu este garantată în toate
circumstanţele)
Temperatură de funcţionare:
între -10 °C şi +40 °C
Temperatură de depozitare:
între -20 °C şi +60 °C
Dimensiuni (aprox.): 72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm
(L/Î/A, cu excepţia părţilor proeminente)
Masă:
Aprox. 67 g (doar corpul principal)
Greutate totală (în timpul utilizării):
Aprox. 98 g
(inclusiv cureaua furnizată şi placa de bază)
• Designul şi specificaţiile camerei, telecomenzii şi accesoriilor se pot
modifica fără notificare prealabilă în cazul unui upgrade viitor.
• Petru mai multe specificaţii, consultaţi Ghidul de asistenţă (WEB).
Despre mărcile comerciale
• Memory Stick şi
sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale Sony Corporation.
• Mac este marcă comercială înregistrată a Apple Inc. în Statele Unite ale Americii
şi în alte ţări.
• iOS este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată
a Cisco Systems, Inc.
• Android şi Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.
• iPhone este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Apple Inc.
• Wi-Fi, sigla Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP sunt mărci comerciale înregistrate
ale Wi-Fi Alliance.
• N Mark este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată
a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
• Adobe, sigla Adobe şi Adobe Acrobat sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.
• Sigla microSDXC este marcă comercială a SD-3C, LLC.
În plus, numele de sisteme şi de produse utilizate în acest manual
sunt, în general, mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale dezvoltatorilor sau producătorilor respectivi. Cu toate acestea,
mărcile ™ sau  pot să nu fie descrise în acest manual.
Download PDF

advertising