Sony | DAV-DZ740 | Sony DAV-DZ740 DAV-DZ740 Sistem Home Theatre cu DVD Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

(1)
4-262-756-11(1) (RO)
Ghid de configurare rapidă
DAV-DZ340/DZ740
Pentru detalii, consultaţi Instrucţiunile de utilizare.
1 Conectarea difuzoarelor
2 Conectarea televizorului/set-top box-ului
Pentru DAV-DZ740 este necesară asamblarea difuzoarelor. Consultaţi „Ghidul de instalare a difuzoarelor” furnizat.
Pentru toate modelele, conectaţi cablurile difuzoarelor pentru a se potrivi culorilor mufelor SPEAKERS de pe unitate.
În funcţie de mufele televizorului sau ale set-top box-ului, selectaţi metoda de conexiune video şi audio.
Conectarea video la televizor
Pentru a conecta cablul difuzorului la difuzor
Conectaţi cablul, astfel încât manşonul colorat al
cablului să se potrivească cu culoarea etichetei de
pe spatele difuzorului.
Partea din spate a difuzoarelor
frontale, surround şi central
EURO
HDMI
AV
IN
VIDEO
UT(TO
OUTP
EURO
Panoul din spate al unităţii principale
TV)
AV
Metoda 1*
ARC
R
TV
ARC
OUT
Alb
L
DIGITA
IN
AL
OPTIC
OOFER
SUBW
SUR R
ER
CENT
TR
FRON
TL
FRON
TV
RS
SPEAKE
SUR L
Roşu
RS
SPEAKE
Verde
Gri
Metoda 2*
Mov
Albastru
*Nefurnizat.
Conectarea audio de la televizor/set-top box
SUBWOOFER
CENTER
Dacă nu utilizaţi un set-top box, consultaţi „Conectarea televizorului/set-top box-ului” din Instrucţiunile de utilizare.
FRONT R
EO
TV/VID
TV
DI
FRONT L
TL
CO
DIO OU
R AU
AL
L OUT
DIGITAAXIAL
T
OU
GITAL
IAL
COAX
OPTIC
Unitate principală
AUDIO
L OUT
DIGITTAICAL
OP
SUR R
L
DIGITA
IN
AL
OPTIC
SUR L
TV
Nefurnizat
DAV-DZ340 este modelul utilizat pentru ilustrare.
©2011 Sony Corporation
3 Efectuarea Quick Setup (Configurare rapidă)
Notã
Nu introduceţi niciun disc înainte de a efectua Quick
Setup (Configurare rapidă).
1
3
Conectaţi cablul de alimentare CA.
Forma prizei de perete diferă în funcţie de zonă.
4
Comutaţi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât să afişeze „SONY
Home Theatre System”.
Notã
Elementele afişate variază în funcţie de zonă.
Home Theatre System
Setaţi fiecare dintre următoarele elemente
utilizând /// şi .
Press
Press
ENTER
CLEAR
to run QUICK SETUP.
to erase this message.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
2
Porniţi alimentarea unităţii principale şi
a televizorului.
///,
(ENTER)
Selectaţi o limbă pentru afişajul pe ecran.
/,
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
/
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Selectaţi raportul de aspect al televizorului conectat.
/,
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
/
(alimentare)
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
Selectaţi metoda de ieşire pentru semnale video.
/,
HDMI SETUP
AUTO(1920x1080p)
HDMI RESOLUTION:
OFF
CONTROL FOR HDMI:
AUDIO RETURN CHANNEL:
OFF
YCBCR/RGB(HDMI):
CR
YCBON
AUDIO(HDMI):
OFF
JPEG RESOLUTION:
SD
Selectaţi [ON] (Activat) atunci când conectaţi unitatea principală şi televizorul cu un cablu HDMI.
/,
QUICK SETUP is complete.
Home Theatre System
Configurarea de bază este finalizată. Consultaţi Instrucţiunile de utilizare furnizate pentru a afla
detalii legate de modul în care vă puteţi bucura de redarea discurilor şi de multe alte caracteristici.
Download PDF