Sony | DAV-TZ715 | Sony DAV-TZ715 Sistem Home Cinema cu DVD Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

(1)
4-295-623-11(1) (RO)
Ghid de configurare rapidă
DAV-TZ215/DAV-TZ715
Pentru detalii, consultaţi Instrucţiunile de utilizare.
1 Conectarea difuzoarelor
2 Conectarea televizorului/set-top box-ului
Pentru DAV-TZ715 este necesară asamblarea difuzoarelor. Consultaţi „Ghidul de instalare a difuzoarelor” furnizat.
În funcţie de mufele televizorului sau ale set top box-ului, selectaţi metoda de conexiune video şi audio.
Conectarea video la televizor
Pentru a conecta cablul difuzorului la difuzor
Conectaţi cablul, astfel încât manşonul colorat al cablului
să se potrivească cu culoarea etichetei de pe spatele
difuzorului.
TV
IN
T
L OU
DIGITA
TL
DIO OU
HDMI
VIDEO
O IN
T VIDE
R AU
ONEN
IAL
COAX
AL
OPTIC
Conectaţi cablurile difuzoarelor pentru a se potrivi culorilor mufelor SPEAKERS de pe unitate.
VIDEO
EO
TV/VID
Partea din spate a difuzoarelor
frontale, surround şi central
COMP
PB/CB
Y
IN
PR/CR
O
VIDE
OUT
Panoul din spate al unităţii principale
OUT
Verde
FRONT
R
FRONT
SUR R
L
ONLY
FOR
SUR L
Metoda 1
HDM
KERS
SPEA
CENTER
FOR
ONLYT
SS-C
Mov
FER
SUBWOO
FOR
ONLYS
SS-W
SS-TS
Alb
Albastru
Roşu
Gri
Metoda 2*
* Cablul HDMI de mare viteză este furnizat doar cu anumite modele/în anumite regiuni.
Conectarea audio de la televizor/set-top box
SUBWOOFER
FRONT R (Frontal dreapta)
Dacă nu utilizaţi un set-top box, consultaţi „Conectarea televizorului/set-top box-ului” din Instrucţiunile de utilizare.
CENTER (Central)
FRONT L (Frontal stânga)
AUDIO
EO
OUT
TV/VID
TV
L OUT
DIGITAAXIAL
T
L OU
DIGITA
TL
AL
OPTIC
Unitate
principală
AUDIO
R
L
CO
DIO OU
R AU
IAL
COAX
L OUT
DIGITTAICAL
OP
SUR R (Sur dreapta)
L
O IN
TV
AUDI
R
SUR L (Sur stânga)
Nefurnizat
DAV-TZ215 este modelul utilizat pentru ilustrare.
©2011 Sony Corporation
3 Efectuarea Quick Setup (Configurare rapidă)
Ascultarea de sunet de la televizor prin toate difuzoarele
1 Apăsaţi TV.
Notă
Nu introduceţi niciun disc înainte de a efectua Quick Setup
(Configurare rapidă).
Home Theatre System
1 Conectaţi cablul de alimentare CA.
Press
Press
ENTER
CLEAR
/ pentru a afişa „PRO LOGIC”, apoi
4 Apăsaţi
apăsaţi .
to run QUICK SETUP.
to erase this message.
Forma prizei de perete diferă în funcţie de zonă.
OFER
TL
TR
FRON
FRON
ER
CENT
SUBWO
KERS
SPEA
alimentarea unităţii principale şi
2 Porniţi
a televizorului.
Selectaţi o limbă
pentru afişajul
pe ecran.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
2 Apăsaţi SYSTEM MENU.
/,
/
Selectaţi raportul de
aspect al televizorului
conectat.
VIDEO SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
COLOR SYSTEM (VIDEO CD):
4:3 LETTER BOX
PAUSE MODE:
4:3 PAN SCAN
/
(alimentare)
selectorul de intrare de pe televizor,
3 Comutaţi
astfel încât să afişeze „SONY Home Theatre
/,
System”.
fiecare dintre următoarele elemente
4 Setaţi
utilizând /// and .
Elementele afişate variază în funcţie de zonă.
Selectaţi [ON] (Activat)
atunci când conectaţi
unitatea principală şi
televizorul cu un
cablu HDMI.
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
ON
ON
OFF
OFF
SD
/,
///,
(ENTER)
Selectaţi modul
de poziţionare
a difuzoarelor.
SPEAKER FORMATION
STANDARD
/,
QUICK SETUP is complete.
Home Theatre System
/ pentru a afişa „SUR.SETTING”,
3 Apăsaţi
apoi apăsaţi .
5 Apăsaţi SYSTEM MENU pentru a părăsi meniul.
Download PDF

advertising