Sony | DAV-TZ715 | Sony DAV-TZ715 Sistem Home Cinema cu DVD Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

4-295-624-11(1) (RO)
Lista pieselor





(1)
1

Ghid de instalare a difuzoarelor

DAV-TZ715
© 2011 Sony Corporation
2

Orificii şuruburi
Română

Întindeţi o cârpă pe podea pentru a evita deteriorarea podelei atunci când asamblaţi difuzoarele.

1 Pliaţi cablul difuzorului () şi răsuciţi-l. Apoi, trageţi cablul difuzorului prin orificiul din
partea de jos a bazei ().
Utilizaţi cablurile difuzoarelor după cum urmează:
‒ Difuzor frontal stânga (L): Alb
‒ Difuzor frontal dreapta (R): Roşu
‒ Difuzor surround stânga (L): Albastru
‒ Difuzor surround dreapta (R): Gri
3

2 Introduceţi cablul difuzorului () în partea de jos a suportului () şi scoateţi-l prin partea de
3
4
5
6
sus; continuaţi introducând cablul difuzorului prin orificiul din partea de jos a difuzorului ()
până iese prin partea din spate a difuzorului.
Introduceţi suportul () în orificiul din partea din spate a difuzorului () în aşa fel încât
şurubul din partea de sus a suportului să fie orientat către partea frontală a difuzorului.
Reglaţi înălţimea difuzorului () utilizând orificiile , ,  sau , apoi strângeţi suportul
() cu ajutorul şuruburilor ().
Conectaţi cablul difuzorului (). Apoi, fixaţi cablul difuzorului, trecându-l prin scobitură.
Introduceţi suportul () în aşa fel încât fanta de pe suportul inferior să se alinieze cu partea
ieşită în afară a bazei (), apoi fixaţi suportul cu şuruburi ().
Şurub

4







5

Manşon
Canelură
6
Fantă

Parte ieşită
în afară


Download PDF

advertising