Sony | HT-NT5 | Sony HT-NT5 Bară de sunet pe 2.1 canale cu audio de înaltă rezoluţie/Wi-Fi Manual pentru software

Accesorii furnizate
2
4-585-895-72(1) (RO)
Conectarea la televizor
Bară de sunet
Telecomandă (1)
Ghid de pornire
Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)
Există marcajul „ARC” lângă mufa de intrare HDMI a televizorului dvs.?
Cablu digital optic (1)
NU
DA
Suporturi de montare pe perete (2)
Şuruburi (2)
Cârlig de susţinere a cadrului
tip grilă (2)
Instrucţiuni de utilizare (1)
Cadru tip grilă (1)
Ghid de pornire (acest document) (1)
Cu privire la metoda de operare a sistemului
Cablu HDMI (nefurnizat)*
Conectaţi acest sistem şi televizorul cu ajutorul cablului HDMI (nefurnizat) pentru a afişa ecranul
de operare a sistemului pe televizor. Pregătiţi cablul HDMI.
Cablu digital optic
(furnizat)
Cablu HDMI (nefurnizat)*
Instrucţiuni de utilizare
Consultaţi Instrucţiunile de utilizare (document
separat), pentru detalii privind setările de reţea,
funcţia NFC şi alte funcţii.
* Pentru a putea vizualiza imagini în format 4K/60p, vă recomandăm să folosiţi cablu(uri) HDMI Premium de mare viteză cu Ethernet. Pentru detalii, consultaţi „Tipuri de fişiere redabile” din Instrucţiunile de utilizare
(document separat).
Notă
• Asiguraţi-vă că aţi introdus bine cablul HDMI.
HT-NT5
1
3
Conectarea la alte dispozitive
Localizarea poziţiei de instalare
Boxă bară
Pentru a monta boxa bară pe un perete
Consultaţi secţiunea „Montarea unităţii pe un perete”, din Instrucţiunile de utilizare
(document separat).
Subwoofer
Cablu HDMI (nefurnizat)*
Player Blu-ray Disc™, decodor
pentru cablu sau satelit etc.
Notă
* Pentru a putea vizualiza imagini în format 4K/60p, vă recomandăm să folosiţi cablu(uri) HDMI Premium de mare viteză cu Ethernet. Pentru detalii, consultaţi „Tipuri de fişiere redabile” din Instrucţiunile de utilizare
(document separat).
• Nu aşezaţi carduri magnetice pe sistem sau în apropierea acestuia.
• Nu amplasaţi obiecte metalice, cu excepţia televizorului, în apropierea sistemului. Funcţiile wireless
pot deveni instabile.
 Deconectaţi cablul HDMI de la mufa HDMI IN a televizorului şi reconectaţi-l la oricare dintre mufele HDMI IN (HDMI IN 1/2/3) de pe boxa bară.
Pentru a asculta sunetul surround Dolby TrueHD, DTS HD etc. de înaltă calitate, comutaţi conexiunea playerului Blu-ray Disc™, a decodorului pentru cablu sau satelit etc. la sistem.
Sfat
Pentru a ataşa cadrul tip grilă
Consultaţi secţiunea „Ataşarea cadrului tip grilă”, din Instrucţiunile de utilizare
(document separat).
• Funcţia Standby Through vă permite să scoateţi semnalele HDMI pe televizor chiar dacă sistemul este în modul standby.
Configuraţi setările în felul următor; Apăsaţi HOME [Setup] [System Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] şi selectaţi [Auto] sau [On].
• Pentru a vă bucura de conţinut 4K protejat prin drepturi de autor, consultaţi „Conexiunea pentru vizualizarea conţinuturilor 4K protejate prin drepturi de autor” din Instrucţiunile de utilizare (document separat).
Notă
• Asiguraţi-vă că aţi introdus bine cablul HDMI.
4
Configurarea telecomenzii
Continuare pe verso
© 2016 Sony Corporation
5
8
Pornirea televizorului
Ascultarea sunetului
INPUT +/–
Alimentare
Meniu de pornire
///
HOME
SW  +/–
6
Pornirea sistemului

/
Panou frontal
 +/–
Ascultarea sunetului de la televizor
Pentru a vă bucura de un dispozitiv de intrare diferit de televizor
 Selectaţi programul dorit folosind telecomanda televizorului.
 Apăsaţi HOME.
Ecranul comută la ecranul de transmisie al televizorului şi sunetul televizorului este scos
de sistem.
Dacă sunetul televizorului nu este scos prin sistem, apăsaţi INPUT +/− pe telecomanda
furnizată până când apare „TV” pe panoul frontal.
Indicator de
alimentare
(verde)
 Reglaţi volumul.
Meniul de pornire apare pe ecranul televizorului.
 Apăsaţi /// pentru a selecta intrarea dorită din meniul de pornire.
Pentru detalii, consultaţi „Cu privire la meniul de pornire” din Instrucţiunile de utilizare
(document separat).
Reglaţi volumul apăsând  +/− pe telecomanda sistemului.
Reglaţi volumul subwooferului apăsând SW  +/− pe telecomanda sistemului.
Pentru detalii cu privire la reglarea calităţii sunetului, consultaţi „Selectarea efectului
de sunet” din Instrucţiunile de utilizare (document separat).
Depanare

Sunetul televizorului nu este scos prin sistem sau nu se afişează nicio imagine pe televizor
•
•
•
•
 Conectaţi cablurile de alimentare CA (de la reţea) ale boxei bară
şi ale subwooferului.
 Apăsaţi  (alimentare) de pe telecomandă.
Afişajul de pe panoul frontal se aprinde.
 Verificaţi dacă indicatorul de alimentare de pe subwoofer este aprins
cu culoarea verde.
Dacă nu este aprins, consultaţi „Subwoofer” din „Depanare”, din Instrucţiunile de utilizare
(document separat).
 Porniţi dispozitivul conectat.
Apăsaţi în mod repetat INPUT +/− pe telecomanda sistemului până când apare „TV” pe afişajul de pe panoul frontal al sistemului.
Asiguraţi-vă că intrarea şi ieşirea mufei HDMI a sistemului sunt corecte.
Deconectaţi şi reconectaţi din nou cablurile care conectează televizorul şi sistemul. Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt introduse bine.
În funcţie de ordinea de pornire a televizorului şi a sistemului, este posibil ca sistemul să intre în modul cu sunet dezactivat şi ca pe afişajul de pe panoului frontal să apară „Muting”. În acest caz, porniţi mai întâi televizorul, apoi sistemul.
Sistemul nu scoate nicio imagine sau niciun sunet de la dispozitivul conectat
• Apăsaţi în mod repetat INPUT +/− pe telecomanda sistemului până când pe afişajul de pe panoul frontal al sistemului apare intrarea la care este conectat dispozitivul dorit.
• Asiguraţi-vă că intrarea şi ieşirea mufei HDMI a sistemului sunt corecte.
• Deconectaţi şi reconectaţi din nou cablurile conectate la sistem. Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt introduse bine.
Telecomanda pentru televizor nu funcţionează
• Atunci când boxa bară blochează senzorul telecomenzii de pe televizor, telecomanda pentru televizor poate să nu funcţioneze. În acest caz, setaţi [IR-Repeater] la [On]. Puteţi controla televizorul cu ajutorul telecomenzii televizorului.
Pentru detalii cu privire la reglarea calităţii sunetului, consultaţi „Trimiterea semnalelor la distanţă către televizor prin intermediul unităţii” din Instrucţiunile de utilizare (document separat).
Nu se aude sunet din subwoofer sau sunetul are un nivel foarte redus
• Apăsaţi SW  +/− pe telecomanda sistemului pentru a mări volumul pe subwoofer.
• Consultaţi secţiunea „Depanare”, din Instrucţiunile de utilizare (document separat).
Sfat
• Pentru detalii cu privire la setările funcţiei control for HDMI a televizorului, consultaţi Instrucţiunile
de utilizare furnizate împreună cu televizorul.
7
Executarea Easy Setup
////
HOME
 Apăsaţi HOME pe telecomanda acestui sistem.
Ecranul Easy Setup este afişat pe ecranul televizorului.
Dacă nu apare ecranul Easy Setup, folosiţi telecomanda televizorului pentru a comuta
setarea de intrare a televizorului la mufa de intrare HDMI care conectează televizorul
şi sistemul.
 Apăsaţi /// pentru a selecta un element conform indicaţiilor de pe ecranul
televizorului, după care apăsaţi pentru a executa Easy Setup.
 Când apare mesajul [Easy Initial Settings are complete.], selectaţi [Finish].
Sfat
• Instrucţiunile de pe ecran sunt afişate în limba pe care aţi selectat-o în acest pas.
• Pentru detalii cu privire la conexiunea la reţea, consultaţi „Utilizarea funcţiei de reţea” din Instrucţiunile
de utilizare (document separat).
Distraţi-vă mai mult cu boxele suplimentare wireless de la Sony (nefurnizate). Consultaţi Instrucţiunile de utilizare (document separat) pentru
caracteristicile SongPal Link.
Download PDF

advertising