Sony | HT-ST5000 | Sony HT-ST5000 Bară de sunet Dolby Atmos 7.1.2 cu tehnologie Wi-Fi/Bluetooth® Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

2
Conţinutul cutiei
Boxă bară (1)
Cadru tip grilă (1)
Conectarea unui televizor şi a altor dispozitive
Subwoofer (1)
Există marcajul „ARC” lângă mufa HDMI IN a televizorului dvs.?
NU
DA
Telecomandă (1)
Baterie R03 (dimensiune AAA) (2)
Cablu optic digital (1)
ŞABLON DE MONTARE
PE PERETE (1)
Instrucţiuni de utilizare
Ghid de pornire
(acest document)
Cablu HDMI
(nefurnizat)
Cablu digital optic
(furnizat)
Cablu HDMI
(nefurnizat)
Cu privire la metoda de operare a sistemului
Conectaţi acest sistem şi televizorul cu ajutorul cablului HDMI (nefurnizat) pentru a afişa ecranul
de operare a sistemului pe televizor. Pregătiţi cablul HDMI.
Ghid de pornire
Bară de sunet : HT-ST5000
Cablu HDMI
(nefurnizat)
1
Cablu HDMI
(nefurnizat)
Stabilirea poziţiei de instalare
: Semnale video
: Semnale audio
Înălţime tavan: 4,3 metri sau mai puțin
Pentru a obține un sunet surround bun,
setați înălțimea tavanului camerei în
care s-a instalat sistemul.
Pentru detalii, consultaţi „Particularizarea
setărilor boxei pentru sunet Surround”
în Instrucţiunile de utilizare (document
separat).
Player Blu-ray Disc™,
decodor pentru cablu
sau satelit etc.
: Semnale video
Player Blu-ray Disc,
decodor pentru cablu
sau satelit etc.
: Semnale audio
Conectaţi dispozitivele, cum ar fi un player Blu-ray Disc, un decodor de cablu sau satelit la oricare dintre mufele HDMI IN (HDMI1/2/3) de pe boxa bară.
Atunci când dispozitivele, cum ar fi un player Blu-ray Disc, un decodor de cablu sau satelit, sunt conectate la un televizor, deconectaţi-le de pe televizor şi apoi conectaţi-le la boxa
bară pentru a reproduce sunetul surround de înaltă calitate al formatului Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus.
Conectaţi un televizor la mufa HDMI OUT a boxei bară. Dacă televizorul nu este compatibil cu ARC, conectaţi televizorul şi la mufa TV IN (OPT) de pe boxa bară.
Sfat
Boxă bară
Pentru a monta boxa bară
pe perete
Consultaţi secţiunea „Montarea
unităţii principale pe perete”,
din Instrucţiunile de utilizare
(document separat).
•Funcția Standby Through vă permite să scoateți semnale HDMI pe televizor chiar dacă sistemul se află în modul standby.
Reglați setarea după cum urmează: Apăsaţi HOME [Setup] [System Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] şi selectaţi [Auto] sau [On].
•Dacă televizorul nu este prevăzut cu ambele mufe OPTICAL OUT şi HDMI IN, consultaţi secţiunea „Conectarea unui televizor sau a unui dispozitiv audio portabil prin mufa ANALOG IN” din Instrucţiunile de utilizare
(document separat) pentru a identifica o metodă de conectare.
Notă
•Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt introduse bine.
•Pentru a vizualiza conţinut video 4K, consultaţi „Conectarea la un televizor 4K şi la dispozitive 4K” din Instrucţiunile de utilizare (document separat).
Subwoofer
Notă
•Nu aşezaţi carduri magnetice pe sistem sau în apropierea acestuia.
•Nu amplasaţi obiecte metalice, cu excepţia televizorului, în apropierea sistemului. Funcţiile wireless pot deveni instabile.
Continuare pe verso
4-687-836-31(1)
© 2017 Sony Corporation
Tipărit în Malaezia
3
7
Configurarea telecomenzii
Ascultarea sunetului
INPUT +/–
Meniu de pornire
////
4
HOME
Pornirea televizorului
 +/–
SW  +/–
Alimentare
Pentru a asculta sunetul de la televizor
Pentru a vă bucura de un dispozitiv de intrare diferit de televizor
Selectaţi programul dorit folosind telecomanda televizorului.
Apăsați HOME.
Ecranul comută la ecranul de transmisie al televizorului şi sunetul televizorului este
scos de sistem.
Dacă sunetul televizorului nu este scos prin sistem, apăsaţi INPUT +/− pe telecomanda
sistemului până când apare „TV” pe panoul frontal.
Reglaţi volumul.
Reglaţi volumul apăsând  +/− pe telecomanda sistemului.
Reglaţi volumul subwooferului apăsând SW  +/− pe telecomanda sistemului.
Pentru detalii cu privire la reglarea calităţii sunetului, consultaţi „Selectarea efectului
de sunet” din Instrucţiunile de utilizare (document separat).
5
Pornirea sistemului
Configurarea este finalizată!
Distracţie plăcută!

Meniul de pornire apare pe ecranul TV.
Dacă nu apare meniul de pornire, folosiţi telecomanda televizorului pentru a comuta
intrarea televizorului la cea destinată mufei HDMI IN la care s-a conectat sistemul.
Apăsați /// pentru a selecta intrarea dorită din meniul de pornire
şi apăsaţi .
Pentru detalii, consultaţi „Cu privire la meniul de pornire” din Instrucţiunile de
utilizare (document separat).
Consultaţi Instrucţiunile de utilizare (document separat)
pentru a afla ce puteţi face cu sistemul şi cu setările de reţea.
/
Panou frontal
Indicator de
alimentare
(verde)

Depanare
Sunetul televizorului nu este scos prin sistem sau nu se afişează nicio imagine pe televizor.
•Apăsaţi în mod repetat INPUT +/− pe telecomanda sistemului până când apare „TV” pe afişajul de pe panoul frontal al sistemului.
•Asiguraţi-vă că intrarea şi ieşirea mufelor HDMI ale sistemului sunt corecte.
•Deconectați cablurile care sunt conectate la televizor și la sistem, apoi conectați-le ferm din nou. Deconectați cablurile de alimentare CA ale televizorului și ale sistemului din prizele CA (rețea), apoi conectați-le din nou.
•În funcţie de ordinea în care porniţi televizorul şi sistemul, este posibil ca sistemul să intre în modul cu sunet dezactivat şi ca pe afişajul de pe panoului frontal să apară „Muting”. În acest caz, porniţi mai întâi televizorul, apoi sistemul.
•Atunci când televizorul şi sistemului sunt conectate cu un cablu HDMI, activaţi funcţia Control for HDMI pe televizor. Pentru detalii cu privire la setările televizorului, consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate împreună cu
televizorul. Pentru mai multe informaţii privind funcţia Control for HDMI, consultaţi Instrucţiunile de utilizare (document separat).
•Verificaţi setarea sunetului de la televizor. Când televizorul este setat pentru a scoate sunetul din boxele pentru televizor, modificați setarea pentru a scoate sunetul din boxele externe.
Conectaţi cablurile de alimentare CA (de la reţea) ale boxei bară şi ale subwooferului.
Apăsaţi  (alimentare) pe telecomanda sistemului.
Afişajul de pe panoul frontal se aprinde.
Sistemul nu scoate nicio imagine sau niciun sunet de la dispozitivul conectat.
Verificaţi dacă indicatorul de alimentare de pe subwoofer este aprins cu culoarea verde.
•Apăsaţi în mod repetat INPUT +/− pe telecomanda sistemului până când pe afişajul de pe panoul frontal al sistemului apare intrarea la care este conectat dispozitivul dorit.
•Asiguraţi-vă că intrarea şi ieşirea mufelor HDMI ale sistemului sunt corecte.
•Deconectaţi şi reconectaţi din nou cablurile conectate la sistem. Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt introduse bine.
Dacă nu este aprins, consultaţi „Subwoofer” din „Depanare”, din Instrucţiunile de utilizare (document separat).
Porniți dispozitivul conectat.
Telecomanda pentru televizor nu funcţionează.
6
•Atunci când boxa bară blochează senzorul telecomenzii de pe televizor, telecomanda pentru televizor poate să nu funcţioneze. În acest caz, setaţi [IR-Repeater] la [On]. Puteţi controla televizorul cu ajutorul telecomenzii
televizorului. Pentru detalii, consultaţi „Trimiterea semnalelor la distanţă către televizor prin intermediul unităţii principale” din Instrucţiunile de utilizare (document separat).
Executarea Easy Setup
Nu se aude sunet din subwoofer sau sunetul are un nivel foarte redus.
•Apăsaţi SW  +/− pe telecomanda sistemului pentru a mări volumul pe subwoofer.
Dacă problema nu se rezolvă chiar dacă aţi încercat măsurile de mai sus, consultaţi secţiunea „Depanare” din Instrucţiunile de utilizare (document separat).
////
HOME
Apăsaţi HOME pe telecomanda sistemului.
Ecranul Easy Setup este afişat pe ecranul TV.
Dacă nu apare ecranul Easy Setup, folosiţi telecomanda televizorului pentru a comuta intrarea televizorului la cea destinată mufei HDMI IN la care s-a conectat sistemul.
Apăsați /// pentru a selecta un element conform indicaţiilor de pe ecranul TV, după care apăsaţi
pentru a executa Easy Setup.
Când apare mesajul [Easy Initial Settings are complete.], selectaţi [Finish].
Sfat
•Instrucţiunile de pe ecran sunt afişate în limba pe care aţi selectat-o în acest pas.
•Pentru detalii cu privire la conexiunea la reţea, consultaţi „Ascultarea de muzică/sunet cu ajutorul funcţiei de reţea” din Instrucţiunile de utilizare (document separat).
•Pentru detalii privind Chromecast built-in, consultaţi „Utilizarea Chromecast built-in” din Instrucţiunile de utilizare (document separat).
Download PDF

advertising