Sony | HT-ST9 | Sony HT-ST9 Bară de sunet pe 7.1 canale cu tehnologie Wi-Fi/Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

Bară de sunet
Ghid de pornire
HT-ST9
Cuprins
Configurarea
1 Conţinutul cutiei
2Instalarea
3 Conectarea unui televizor
4 Conectarea la alte dispozitive
5 Pornirea sistemului
6 Efectuarea setării rapide
7 Ascultarea sunetului
4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pentru detalii despre conexiunea la reţea, funcţia NFC şi
alte funcţii, consultaţi Instrucţiunile de utilizare furnizate.
Sound Bar
Instrucţiuni de utilizare
3
Configurarea
1 Conţinutul cutiei Boxă bară (1)
Cadru tip grilă (1)
Subwoofer (1)
Telecomandă (1)
Baterii R03
(dimensiunea AAA) (2)
Sound Bar
Cablu optic digital pentru
televizor (1)
Configurarea telecomenzii
4
Suporturi* (2) şi şuruburi* (2)
*Consultaţi Instrucţiunile de utilizare pentru informaţii privind
modul de utilizare a acestor articole.
Ghid de pornire (acest manual) (1)
Instrucţiuni de utilizare (1)
Configurarea
2 Instalarea Pentru a monta boxa bară pe un perete
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate.
Pentru a ataşa cadrul tip grilă
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate.
Notă
Instalaţi boxa bară în aşa fel încât să preveniţi atingerea difuzorului din partea din faţă a boxei bară.
5
Configurarea
3 Conectarea unui televizor Există marcajul „ARC” pe terminalul de intrare HDMI
al televizorului dvs.?
Dacă nu există marcajul „ARC”
pe televizorul dvs.
Cablu optic digital*1
Cablu HDMI
(de mare viteză) *2
*1Furnizat.
*2Nefurnizat.
6
NU
DA
Sfat
•• Atunci când se conectează un alt dispozitiv la televizor, deconectaţi dispozitivul respectiv de la televizor
şi apoi conectaţi-l la boxa bară (pagina 8).
•• Pentru a vă bucura de conţinuturi 4K protejate prin drepturi de autor, conectaţi mufa HDMI compatibilă
HDCP 2.2. Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Vizualizarea conţinuturilor 4K protejate prin drepturi
de autor” din instrucţiunile de utilizare furnizate.
Dacă există marcajul „ARC” pe televizorul dvs.
Cablu HDMI
(de mare viteză) *2
*2Nefurnizat.
7
Configurarea
4 Conectarea la alte dispozitive Conectarea la un player Blu-ray Disc™, un decodor pentru cablu sau satelit etc.
Player Blu-ray Disc,
decodor pentru cablu
sau satelit etc.
Cablu HDMI
(de mare viteză) *2
*2Nefurnizat.
Atunci când se conectează un alt dispozitiv la televizor, deconectaţi dispozitivul respectiv de la televizor şi apoi conectaţi-l la boxa bară.
Sfat
8
Pentru a vă bucura de conţinuturi 4K protejate prin drepturi de autor, conectaţi mufa HDMI compatibilă HDCP 2.2. Pentru detalii, consultaţi secţiunea
„Vizualizarea conţinuturilor 4K protejate prin drepturi de autor” din instrucţiunile de utilizare furnizate.
Configurarea
5 Pornirea sistemului Indicator pornire/standby
1 Conectaţi cablurile de alimentare CA (de la reţea) ale boxei bară şi ale subwooferului.
2 Porniţi televizorul.
3 Apăsaţi butonul  (pornire/standby) de pe boxa bară.
Afişajul se aprinde.
4 Verificaţi dacă indicatorul pornire/standby de pe subwoofer este aprins în culoarea verde.
Dacă nu este, înseamnă că transmisia wireless nu este activată.
Consultaţi „Nu se aude niciun sunet de la subwoofer.” în secţiunea „Depanare” din instrucţiunile de utilizare furnizate.
5 Porniţi dispozitivul conectat.
9
Configurarea
6 Efectuarea setării rapide ,
HOME
1 Apăsaţi HOME pe telecomanda acestui sistem.
Apare ecranul [Easy Setup].
Dacă nu apare ecranul [Easy Setup]
Folosind telecomanda televizorului, comutaţi setarea de intrare a televizorului la intrarea aferentă mufei de intrare HDMI la care este conectat sistemul.
2Apăsaţi /// pentru a selecta un element şi apoi apăsaţi pentru a efectua setarea rapidă.
3 Când apare mesajul [Easy Initial Settings are complete.], selectaţi [Finish].
Apare meniul de pornire.
Sfat
10
•• Instrucţiunile de pe ecran sunt afişate în limba pe care aţi selectat-o în acest pas.
•• De asemenea, puteţi selecta [Easy Setup] din [Setup] în meniul de pornire.
Configurarea
7 Ascultarea sunetului INPUT
,
HOME
 +−
Ascultarea sunetului de la televizor
1 Selectaţi programul dorit folosind telecomanda televizorului.
Ecranul comută la ecranul de transmisie al televizorului şi sunetul
televizorului este scos de sistem.
Reglaţi volumul apăsând  +/− pe telecomanda sistemului.
Dacă sunetul televizorului nu este scos de sistem
Apăsaţi INPUT în mod repetat pe telecomanda sistemului până când
apare [TV] pe afişajul de pe panoul frontal al boxei bară.
Pentru a vă bucura de un dispozitiv de intrare diferit
de televizor
1 Apăsaţi HOME pe telecomanda sistemului.
Apare meniul de pornire.
2Apăsaţi /// pentru a selecta intrarea dorită.
Puteţi selecta următoarele intrări:
[TV]/[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]/[Bluetooth Audio]/[Analog]/[USB]/
[Screen mirroring]/[Home Network]/[Music Services]
11
© 2015 Sony Corporation
4-558-496-22(2) (RO)
Download PDF

advertising