Sony | HT-NT3 | Sony HT-NT3 Bară de sunet pe 2.1 canale cu tehnologie Wi-Fi/Bluetooth® Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Accesorii furnizate
4-559-518-71(2) (RO)
Telecomandă (1)
Bară de sunet
Baterii R03 (mărimea AAA) (2)
3
Configurarea telecomenzii
4
Pornirea sistemului
Cablu digital optic (1)
Ghid de pornire
Suporturi (2)
HT-NT3
Boxă bară
Subwoofer
Pentru a monta boxa bară pe un perete
Consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate.
1
Conectarea la televizor
Alimentare
Easy Setup
Perform Easy Setup.
Do you want to proceed?
OK
Există marcajul „ARC” lângă mufa de intrare HDMI a televizorului dvs.?
Cancel
Intrare
, , , ,
HOME
NU
DA
 Conectaţi cablurile de alimentare CA (de la reţea).
 Apăsaţi  (pornire/standby). Afişajul de pe panoul frontal se aprinde.
Atunci când indicatorul pornit/standby de pe subwoofer devine verde, conexiunea wireless a boxei bară şi a subwooferului a fost stabilită. Dacă nu se aprinde, înseamnă că transmisia wireless
nu este activată. Consultaţi „Nu se aude niciun sunet de la subwoofer.” din secţiunea „Depanare” din instrucţiunile de utilizare furnizate.
 Porniţi televizorul şi apoi schimbaţi intrarea televizorului la intrarea la care este conectată boxa bară.
 Apăsaţi HOME după ce mesajul „PLEASE WAIT” dispare de pe afişajul de pe panoul frontal.
 Apăsaţi / pentru a selecta [OK], apoi apăsaţi
pentru a porni [Easy Setup].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a efectua setările de bază, folosind /// şi
Cablu HDMI
de mare viteză
(nefurnizat)
Cablu optic digital (furnizat)
.
Cablu HDMI de mare viteză (nefurnizat)
5
Vizualizarea imaginilor şi ascultarea sunetului de pe dispozitivele conectate
INPUT +/–
TV ‚ HDMI1 ‚ HDMI2 ‚ HDMI3 ‚ BT ‚ ANALOG ‚ USB ‚ SCR M ‚ H.NET ‚ M.SERV
2
Apăsaţi în mod repetat butonul INPUT +/– până când dispozitivul dorit apare pe afişajul de pe panoul frontal. Apoi, apăsaţi  +/– în mod repetat pentru a regla volumul.
Conectarea la alte dispozitive
OUTPUT
Cablu HDMI de mare viteză (nefurnizat)
 +/–
Player Blu-ray Disc™,
decodor pentru cablu
sau satelit etc.
Configurarea este finalizată!
Distracţie plăcută!
Consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate, pentru detalii
privind conexiunea la reţea, funcţia NFC şi alte funcţii.
Instrucţiuni de utilizare
SongPal
Sfat
Pentru a vă bucura de conţinuturi 4K protejate prin drepturi de autor, conectaţi mufa HDMI compatibilă HDCP 2.2. Pentru detalii, consultaţi secţiunea „Vizualizarea conţinuturilor 4K protejate prin drepturi de autor”
din instrucţiunile de utilizare furnizate.
O aplicaţie dedicată pentru acest model este disponibilă în Google Play™ şi App Store.
Căutaţi „SongPal” şi descărcaţi aplicaţia gratuită pentru a afla mai multe despre caracteristicile convenabile ale acesteia.
© 2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising