Sony | HT-XT100 | Sony HT-XT100 Boxă de bază pentru televizor pe 2.1 canale cu tehnologie Bluetooth® Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

Accesorii furnizate
Sistem Home Theatre
Telecomandă (1)
Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)
2
Configurarea telecomenzii
3
Pornirea sistemului
Cablu optic digital (1)
Ghid de pornire
HT-XT100
Note
•
Nu aşezaţi niciun obiect care poate intra în
contact cu partea inferioară a subwooferului.
•
Aşezaţi stativul televizorului în centrul sistemului
astfel încât nicio parte a acestuia să nu iasă în
afara perimetrului sistemului.
Subwoofer
•
•
1
Nu aşezaţi obiecte mai grele de 30 kg pe acest sistem. Acestea pot deteriora sistemul.
Nu aşezaţi obiecte metalice la mai puţin de 5 cm în stânga sistemului, atunci când utilizaţi
funcţia BLUETOOTH. Acest lucru poate provoca reducerea volumului sunetului.
Conectarea la televizor
Există o mufă optică digitală pe televizor?
DA

NU
 Conectaţi cablul de alimentare CA (de la reţea).
 Apăsaţi butonul  (pornit/standby).
Afişajul se aprinde.
Televizor, decodor pentru
cablu sau satelit
Televizor, decodor pentru
cablu sau satelit
Cablu optic digital
(furnizat)
Cablu HDMI
(nefurnizat)
4
Ascultarea sunetului
INPUT

Note
•
•
Atunci când utilizaţi un cablu HDMI, conectaţi televizorul la mufa HDMI cu eticheta „ARC” imprimată
pe aceasta. În caz contrar, nu este scos niciun sunet.
Atunci când conectaţi televizorul la mufa HDMI cu eticheta „ARC” imprimată pe aceasta, selectaţi
[AUDIO] - [TV AU] - [HDMI] în meniu, după pasul 4, în partea dreaptă. (Consultaţi „Utilizarea afişajului
de setare” din Instrucţiunile de utilizare).
Apăsaţi în mod repetat butonul INPUT, până când mufa la care aţi conectat televizorul la pasul 1 este indicată pe afişaj.
Apoi, apăsaţi butonul  (volum) pentru a regla volumul.
Configurarea este finalizată!
Distracţie plăcută!
Consultaţi Instrucţiunile de utilizare furnizate referitor
la conexiunea BLUETOOTH, USB şi alte funcţii.
Instrucţiuni de utilizare
© 2015 Sony Corporation
4-559-028-21(1) (RO)
Download PDF