Sony | HT-ST7 | Sony HT-ST7 Bară de sunet pe 7.1 canale cu Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

Bară de sunet
HT-ST7
Instrucţiuni de utilizare
RO
Cuprins
Configurare/Configurare
Conţinutul cutiei
3
Instalare
4
Introducerea transmiţătoarelor wireless
5
Conectare
6
Pornirea sistemului
8
Operaţii de bază
Ascultarea de conţinut audio
9
Ascultarea efectelor de sunet
10
Ascultarea de conţinut audio de pe dispozitive BLUETOOTH
12
Componente şi comenzi
14
Ajustarea setărilor
17
Depanare
19
Altele
2
Conţinutul cutiei
Boxă tip bară (1)
Cadru tip grilă (1)
Subwoofer (1)
Baterii R03 (dimensiunea AAA) (2)
Cablu optic digital pentru
un televizor (1)
Emiţător de infraroşii* (1)
Telecomandă (1)
* Consultaţi Ghidul de referinţă pentru a afla cum să utilizaţi
emiţătorul de infraroşii.
Sound Bar
Sound Bar
HT-ST7
Suporturi (2) şi şuruburi (2)
Transmiţătoare wireless (2)
Instrucţiuni de utilizare
(acest manual) (1)
Ghid de referinţă (1)
3
Instalare
Doriţi să instalaţi boxa tip
bară pe perete?
Consultaţi instrucţiunile
din Ghidul de referinţă.
Dacă preferaţi…
Ataşarea cadrului tip grilă
Ataşarea suporturilor laterale
1
• Ataşaţi sau demontaţi cadrul tip grilă în paralel
cu panoul frontal.
4
2
Introducerea transmiţătoarelor wireless
Sfat
• Cele două transmiţătoare wireless sunt identice. Oricare dintre acestea poate fi introdus în boxa tip bară sau în subwoofer.
5
Conectare
Conectarea doar a unui televizor
OPTICAL
OUT
(furnizat)
6
La conectarea unui televizor şi a altor dispozitive
(ARC)
OPTICAL
OUT
TV
OUT
Blu-ray
Utilizaţi cabluri HDMI
(nefurnizate). Dacă televizorul dumneavoastră acceptă funcţia ARC,
nu trebuie să conectaţi cablul optic digital .
Consultaţi Ghidul de referinţă pentru note cu privire la conexiunile HDMI.
Pentru a reda o ieşire audio digitală multicanal, verificaţi setarea ieşirii audio digitale de pe
dispozitivul conectat la sistem.
7
Pornirea sistemului
2
1
3
1 Conectaţi cablurile de alimentare CA (de la reţea).
2 Apăsaţi butonul  de pe boxa tip bară.
3 Verificaţi dacă indicatorul  de pe subwoofer este aprins în culoarea verde. Dacă nu este,
înseamnă că transmiţătorul wireless este activat. Consultaţi „Depanare” (pagina 19).
8
Introduceţi bateriile
(furnizate).
Ascultarea de conţinut audio

INPUT
Dispozitiv de intrare selectat
Apăsaţi în mod repetat butonul INPUT, până când dispozitivul de intrare apare pe afişaj.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  OPT  COAX  ANALOG  BT AU
9
Ascultarea efectelor de sunet
SOUND MODE:
Vă permite să vă bucuraţi
de efecte de sunet.
VOICE:
Ajută la îmbunătăţirea clarităţii
dialogurilor.
MOVIE
Efecte de sunet adecvate pentru filme
MUSIC
Efecte de sunet adecvate pentru muzică
FOOTBALL
(modul fotbal
virtual)
Efecte de sunet pentru a vă bucura de senzaţia oferită de prezenţa
pe un stadion de fotbal (atunci când urmăriţi transmisiunea unui
meci de fotbal)
Notă: Această caracteristică nu acceptă sunet monofonic.
STD (standard)
Efecte de sunet adecvate pentru emisiuni TV
LEVEL 1 – 3
SOUND MODE
VOICE
SW TONE
10
SW TONE (ton subwoofer):
Selectează tonul basului.
TONE 1
Un ton de bas mai percutant
TONE 2
Un ton de bas adecvat pentru diverse surse (implicit)
TONE 3
Un ton de bas mai dinamic
11
Ascultarea de conţinut audio de pe dispozitive BLUETOOTH
La înregistrarea dispozitivelor BLUETOOTH (împerechere)
Buton BLUETOOTH PAIRING
Indicator BLUETOOTH
1 Apăsaţi butonul BLUETOOTH PAIRING.
2 Setaţi dispozitivul BLUETOOTH la modul de împerechere şi selectaţi „HT-ST7”. Dacă este solicitată
o cheie de acces, introduceţi „0000”.
3 Asiguraţi-vă că indicatorul BLUETOOTH este aprins cu culoarea albastru.
Conexiune BLUETOOTH realizată
Se împerechează sau se încearcă împerecherea prin BLUETOOTH
12
La utilizarea conexiunii printr-o singură atingere (NFC)
Indicator BLUETOOTH
1 Descărcaţi, instalaţi şi porniţi aplicaţia „NFC Easy Connect” de pe
smartphone-ul dumneavoastră.
2 Atingeţi boxa tip bară cu smartphone-ul.
3 Asiguraţi-vă că indicatorul BLUETOOTH este aprins în culoarea albastru, indicând faptul că a fost
realizată o conexiune.
• Smartphone-uri compatibile
Smartphone-uri cu funcţie NFC încorporată
(Sistem de operare: Android 2.3.3 sau ulterior, fără Android 3.x)
13
Componente şi comenzi
MUTING
 Buton  (pornire/standby)
 Buton BLUETOOTH PAIRING (pagina 12)
 Buton INPUT (pagina 9)
 Butoane VOL (volum) +/–
 Senzor NFC (pagina 13)
Împerechează/conectează un dispozitiv NFC atunci când dispozitivul NFC se află în apropiere.
 Indicator MUTING
 Indicator afişaj dezactivat/BLUETOOTH
Se aprinde cu culoarea alb atunci când sistemul este pornit, nu în modul BLUETOOTH, iar afişajul panoului
frontal este dezactivat.
Se aprinde cu culoarea albastru în modul BLUETOOTH (pagina 12).
 Afişaj panou frontal

14
(senzor telecomandă)
 Indicator  (pornire/standby) (pagina 8)
 Buton  (pornire/standby)
 Buton SECURE LINK
Conectează boxa de tip bară specificată cu subwoofer-ul atunci când există mai multe dispozitive wireless care
emit sunete. Pentru mai multe detalii, consultaţi Ghidul de referinţă.
15
  (pornire/standby)
 INPUT (pagina 9)
 MUTING
 VOL (volum) +/–
 SOUND MODE (pagina 10)
 VOICE (pagina 10)
 DISPLAY
Reglează luminozitatea afişajului: Activat  Întunecat  Dezactivat.
* Atunci când afişajul este trecut de la Dezactivat la Activat, pe afişaj apar
informaţii despre formatul audio.
 SW TONE (pagina 10)
 SW VOL (volum subwoofer) +/–
 MENU/RETURN///ENTER (pagina 17)
16
Ajustarea setărilor
Apăsaţi MENU de pe telecomandă, apoi selectaţi setarea dorită, utilizând //ENTER/RETURN.
Funcţie
Setare
implicită
DRC
(DYNAMIC RANGE
CONTROL)
Vă puteţi bucura de sunet Dolby Digital la un volum redus. (ON/AUTO/OFF)
ON: Comprimă sunetul în conformitate cu informaţiile de compresie din conţinut.
AUTO: Comprimă automat sunetul codificat în Dolby TrueHD.
AUTO
SYNC
(AV SYNC)
Puteţi regla sunetul în cazul în care imaginea şi sunetul nu sunt sincronizate.
(1 – 4/OFF)
DUAL
(DUAL MONO)
Vă puteţi bucura de sunetul de transmisie multiplex al semnalului audio
Dolby Digital. (M/S (canal principal şi canale secundare)/MAIN (canal principal)/
SUB (canal secundar))
S. OPT
(SOUND OPTIMIZER)
Reglează sunetul, astfel încât să fie reprodus dinamic şi mai clar, chiar şi la un
volum redus. (ON/OFF)
OFF
HEQ
(HARMONICS EQUALIZER)
Reproduce sunetele cu volum foarte redus, care tind să fie eliminate prin
compresia audio. (ON/OFF)
Notă: HEQ funcţionează doar atunci când este selectat „BT AU”. Aceasta nu
funcţionează cu nicio altă intrare, chiar dacă elementul este afişat pe
panoul frontal.
ON
AAV
(ADVANCED AUTO
VOLUME)
Reduce discrepanţele de volum dintre diferite emisiuni sau dintre emisiuni şi
reclame. (ON/OFF)
OFF
CTRL
(CONTROL FOR HDMI)
Activează şi dezactivează funcţia Control for HDMI. (ON/OFF)
ON
P. THRU
(PASS THROUGH)
Setează modul de economisire a energiei pentru funcţia de trecere a semnalelor
HDMI. (AUTO/ON)
AUTO: Scoate semnale de la mufa HDMI OUT TV (ARC) a sistemului aflat în modul
standby, atunci când televizorul este pornit. Această setare economiseşte
energie în modul standby, în comparaţie cu setarea „ON”.
ON: Scoate întotdeauna semnale de la mufa HDMI OUT TV (ARC) în modul
standby.
Notă: Acest element apare doar când „CTRL (CONTROL FOR HDMI)” este setată
pe „ON”.
ARC
(AUDIO RETURN
CHANNEL)
Vă permite să ascultaţi sunet în format digital de la un televizor compatibil cu
tehnologia Audio Return Channel (ARC) (Canal de retur audio), conectat cu
ajutorul unui cablu HDMI. (ON/OFF)
Notă: Acest element apare doar când „CTRL (CONTROL FOR HDMI)” este setată
pe „ON”.
Meniu
LEVEL
AUDIO
MENU
 /
ENTER
RETURN
HDMI
OFF
MAIN
AUTO
ON
17
Meniu
Când sistemul are informaţii de împerechere, sistemul este în modul standby
BLUETOOTH chiar dacă este oprit. (ON/OFF)
Notă: În modul standby BLUETOOTH, indicatorul BLUETOOTH clipeşte încet,
cu culoarea albastru.
OFF
AAC
(ADVANCED AUDIO
CODING)
Stabileşte dacă sistemul va utiliza sau nu AAC prin BLUETOOTH. (ON/OFF)
Notă: Dacă modificaţi setarea în timp ce sistemul este conectat cu un dispozitiv
BLUETOOTH, sistemul va fi deconectat de la dispozitiv.
OFF
A. STBY
(AUTO STANDBY)
Activează sau dezactivează automat funcţia AUTO POWER OFF. (ON/OFF)
Sistemul se opreşte automat dacă nu se încearcă nicio operaţie o anumită
perioadă de timp (aproximativ 20 minute) şi sistemul nu primeşte niciun
semnal de intrare.
ON
IR REP. (IR REPEATER)
Permite sistemului să transmită semnalul de la o telecomandă la televizor.
(ON/OFF)
OFF
SYSTEM
VER (VERSION)
Afişează versiunea de firmware curentă.
–
SEC. ON/SEC.OFF
(SECURE LINK ON/SECURE
LINK OFF)
În cazul în care conexiunea Secure Link nu este realizată, apare mesajul „SEC. ON”.
SEC. ON: Vă permite să conectaţi boxa de tip bară specificată cu subwoofer-ul
atunci când în raza de acţiune există mai multe dispozitive wireless.
În cazul în care conexiunea Secure Link este realizată, apare mesajul „SEC.OFF”.
SEC.OFF: Eliberează setarea Secure Link.
–
RF CH (RF CHANNEL)
Vă permite să schimbaţi frecvenţa wireless atunci când sunetul de la subwoofer
este întrerupt. (AUTO/1/2/3)
AUTO
RF CHK (RF CHECK)
Vă permite să verificaţi dacă transmisia wireless de sunete este activată sau nu
pe sistem. (OK/NG)
–
WS
18
Setare
implicită
BT.STBY
(BLUETOOTH STANDBY)
SET BT
MENU
 /
ENTER
RETURN
Funcţie
Depanare
Consultaţi Ghidul de referinţă pentru mai multe întrebări frecvente.
Sunetul televizorului nu este scos de sistem.
• Asiguraţi-vă că sursa de intrare este selectată corect. Ar trebui să încercaţi şi alte
surse de intrare, apăsând butonul INPUT de mai multe ori (pagina 9).
• Verificaţi conexiunea cablului HDMI, a cablului optic digital sau a cablului audio
care este conectat la sistem şi la televizor (pagina 6, 7).
• Verificaţi ieşirea sunetului de la televizor.
Sistemul se opreşte automat.
• Funcţia A. STBY este setată (pagina 18).
Telecomanda pentru televizor nu funcţionează.
• Această problemă poate fi rezolvată prin utilizarea emiţătorului de infraroşii.
Consultaţi Ghidul de referinţă.
Sistemul nu scoate niciun sunet de la dispozitivul BLUETOOTH conectat.
• Asiguraţi-vă că indicatorul BLUETOOTH este aprins cu culoarea albastru
(pagina 12).
• Asiguraţi-vă că acest sistem nu se află prea departe de dispozitivul BLUETOOTH
sau că sistemul nu este afectat de interferenţele de la o reţea Wi‐Fi, alt dispozitiv
wireless 2,4 GHz sau un cuptor cu microunde.
Nu este scos niciun sunet de la subwoofer.
• Asiguraţi-vă că este bine conectat cablul de alimentare CA (de la reţea) al
subwooferului (pagina 8).
• Asiguraţi-vă că transmiţătoarele wireless sunt introduse corect (pagina 5).
• Dacă indicatorul  este stins:
– Verificaţi dacă este bine conectat cablul de alimentare CA (de la reţea) al
subwooferului.
– Porniţi subwooferul apăsând butonul  de pe subwoofer.
• Dacă indicatorul  clipeşte rapid cu culoarea verde:
Mai întâi apăsaţi butonul  de pe subwoofer, apoi introduceţi corect
transmiţătorul wireless în subwoofer şi apăsaţi din nou butonul  de pe
subwoofer.
• Dacă indicatorul  clipeşte cu culoarea roşu:
Apăsaţi butonul  pentru a opri subwooferul şi verificaţi că nu există niciun
obstacol care blochează orificiile de ventilaţie ale subwooferului.
19
© 2013 Sony Corporation
4-463-413-22(1) (RO)
Download PDF