Sony | SVD1321C5E | Sony SVD1321C5E VAIO® Duo 13 Garanciával összefüggő dokumentáció

A Sony, a VAIO és a VAIO embléma a Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye. Minden más védjegy tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Tartalomjegyzék
Biztonsági tudnivalók és előírások................................... 5
Vezeték nélküli LAN előírások ......................................... 12
Vezeték nélküli WAN előírások........................................ 14
BLUETOOTH használatára vonatkozó előírások ............. 15
Garancia ........................................................................... 16
A Sony támogatási szolgáltatásai .................................. 22
3
Biztonsági tudnivalók és előírások
VAIO számítógéppel kapcsolatos információk
Az IEEE 802.11a/n (5 GHz) vezeték nélküli helyi hálózati szabványt támogató
típusokhoz
Az IEEE 802.11a/n (5 GHz) vezeték nélküli helyi hálózati szabványt nem támogató,
beépített helyi hálózati funkcióval rendelkező típusokhoz
Biztonsági tudnivalók
Figyelmeztetés: A készüléket földelni kell. (Ez alól kivételt képeznek a
kéttűs tápcsatlakozóval felszerelt típusok.)
Mielőtt a számítógépet kézbe veszi, győződjön meg, hogy az megfelelően
lehűlt. A szellőzőnyílások közelében lévő részek nagyon forrók lehetnek.
Azt tanácsoljuk, hogy a számítógépet használat közben ne helyezze
közvetlenül az ölébe. A készülék alja normál működés esetén is
felmelegedhet, ami hosszabb idő után kellemetlen érzést vagy akár
égést is okozhat.
Ne tegye a tápegységet olyan helyre, ahol az hozzáérhet a bőréhez.
Távolítsa el a tápegységet a teste közeléből, ha felmelegszik vagy
kellemetlenséget okoz.
A VAIO számítógépek kizárólag eredeti Sony akkumulátorokkal történő
használatra készültek. Ezért – és a VAIO számítógép biztonságos
használata érdekében is – kizárólag eredeti Sony akkumulátorral
működtesse a készüléket.
Azt ajánljuk, hogy a Sony által a termékhez szállított eredeti Sony hálózati
adaptert használjon.
Ezt a hálózati adaptert csak számítástechnikai termékekhez szabad
használni. Kérjük, ne használja semmilyen más célra. Ha a számítógéphez
mellékelt hálózati adapter tápkábele hárompólusú csatlakozóval van
ellátva, azt csak megfelelően földelt hálózati aljzathoz szabad
csatlakoztatni.
Ezt a hálózati adaptert csak beltérben szabad használni.
5

Néhány típushoz többféle tápkábelt is mellékelünk, különböző országokban történő
használatra. Mindig az adott országban lévő hálózati aljzatoknak megfelelő tápkábelt
használja.

Ha kikapcsolja a számítógépet a
(főkapcsoló) gombbal, azzal nem választja le
teljesen a gépet a hálózati feszültségről. A számítógép táphálózatról történő
teljes leválasztásához húzza ki a tápegység kábelét a hálózati csatlakozóaljzatból.
A számítógépet olyan hálózati aljzathoz kell csatlakoztatni, amely a számítógép
közelében van, és könnyen hozzáférhető.
A főegység, illetve bármely tartozék bármilyen célból történő felnyitása vagy
szétszerelése olyan károkat okozhat, amelyekre nem terjed ki a garancia hatálya.
Áramütés veszélye miatt tilos felnyitni a készüléket. A készülék szervizelését csak
képzett és erre felhatalmazott szakember végezheti.
Tűz és áramütés veszélye miatt gondoskodni kell arról, hogy se a számítógépet,
se a tartozékokat ne érhesse eső vagy nedvesség.
A számítógép károsodásának vagy kigyulladásának elkerülése érdekében szállítás
előtt helyezze fel az összes mellékelt csatlakozófedelet és nyílásborítást a megfelelő
helyre, továbbá rögzítse az akkumulátort a tartórekeszben (amennyiben az
eltávolítható).
Ne használja úgy a számítógépet, hogy nincs benne az akkumulátor (kivehető
akkumulátort tartalmazó típusok esetén).
Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit, és gondoskodjon arról, hogy az
érintkezőket ne érhesse nedvesség (pl. víz, kávé, üdítő).
A készüléket ne használja közvetlen napsütésben vagy hőforrás közelében.
A készülék belseje túlmelegedhet, ami tüzet idézhet elő, vagy a készülék
megrongálódását okozhatja.
A számítógép működése közben ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
A szellőzők eltakarása csökkenti a levegő áramlását, ami a számítógép belsejének
túlmelegedését okozhatja. Ez a készülék deformálódását, hibás működést vagy
tűzveszélyt eredményezhet.
A megfelelő levegőáramlás és a megbízható működés biztosítása érdekében
olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.
 Ne használja a számítógépet szövettel borított felületen, például szőnyegen,
párnán vagy takarón, kárpitozott vagy poros felületen, mert ezek elzárhatják
a szellőzőnyílásokat. A számítógépet mindig sima felületen használja.
 A számítógépet és/vagy a tápegységet ne használja, ha azok le vannak takarva,
vagy bele vannak csavarva valamilyen textíliába. Biztosítsa a tápegység tiszta
körülmények között való működését.
 Mielőtt táskába teszi a számítógépet, ellenőrizze, hogy a számítógép ki van-e
kapcsolva vagy alvó üzemmódban van-e. Ha a számítógépen van tápellátást
jelző fény, ellenőrizze, hogy nem világít-e a tápellátást jelző fény.
Ez a készülék a norvég felhasználók esetében olyan IT tápellátási rendszerrel is
képes üzemelni, amely 230 V fázisok közötti feszültséget biztosít.
Ha a készüléket elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezés mellett helyezi
el, a kép vagy a hang torzulhat.
Az ebből az indukciós eszközből származó sugárzások interferenciát okozhatnak a
közeli vevőkészülékekben vagy egyéb rádiószolgáltatásokban (NFC-vel rendelkező
típusok esetén).
A koaxiális kábel árnyékolását az épület földeléséhez kell csatlakoztatni (TV tunerrel
rendelkező típusok esetén).














6


Ha az USA-ba vagy az USA-n belül utazik, vegye figyelembe, hogy az USA közlekedési
minisztériuma (U.S. Department of Transportation, DOT) nemrégiben rendelkezéseket
hozott a lítium-fém és a lítium-ion akkumulátorok utazás közbeni szállítására
vonatkozóan.
Részletes információkat a következő webhelyen talál:
http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.
Számítógépét ne tisztítsa gyúlékony gázt tartalmazó aeroszolos készítményekkel
(flakonos tisztítógáz, aeroszolos spray stb.). Ezek használatával a számítógép
belseje gázzal töltődhet fel, és ha a motorok, kapcsolóérintkezők vagy a számítógép
más belső alkatrészei szikrát vetnek, a gáz belobbanhat és ez robbanást vagy
tüzet okozhat.
A vezeték nélküli szolgáltatások használata előtt ellenőrizze az előírásokat, és a
számítógépet az előírásoknak megfelelő módon használja.
Ha a légitársaság repülőgépein tilos a vezeték nélküli szolgáltatások használata,
akkor beszállás előtt kapcsolja ki az összes vezeték nélküli kapcsolatot.
Akkumulátorral felszerelt típus esetén a képernyő jobb felső sarkába mutatva
nyissa meg a gombsávot, mozgassa az egérmutatót lefelé, majd válassz a Beállítások
gombot. Válassza a hálózati ikont, majd kapcsolja be a Repülési üzemmód.
Akkumulátorral nem rendelkező típus esetén válassza a Hálózat és internet és a
Hálózati és megosztási központ ikont a Vezérlőpult, a bal oldali panelen válassza
az Adapterbeállítások módosítása menüpontot, majd kapcsolja ki az összes vezeték
nélküli hálózatot.
Ha gyorsan kell leállítania a vezeték nélküli funkciót, kapcsolja ki a számítógépet.
A rádióhullámok károsan befolyásolhatják a repülőgép berendezéseinek működését,
amely súlyos balesethez is vezethet.
Akkumulátorral és WIRELESS jelzőfénnyel felszerelt típus esetén a számítógép
WIRELESS jelzőfénye világít, ha a Repülési üzemmód ki van kapcsolva. Ha a Repülési
üzemmód kikapcsolása mellett az összes vezeték nélküli kapcsolatot kikapcsolja,
a WIRELESS jelzőfény továbbra is világítani fog. Akkumulátorral nem rendelkező
típus esetén a számítógép WIRELESS jelzőfénye világít, ha a számítógép képes
vezeték nélküli jeleket küldeni. Ha az összes vezeték nélküli kapcsolatot kikapcsolja,
akkor is előfordulhat, hogy a WIRELESS jelzőfény továbbra is világít. Az összes
hálózati kapcsolat kikapcsolt állapotának ellenőrzéséhez nyissa meg a Vezérlőpult,
válassza a Hálózat és internet és Hálózati és megosztási központ ikont, majd
a bal oldali panelen válassza az Adapterbeállítások módosítása menüpontot.
3D képek megjelenítése


Mindenképpen tartsa be az Ön által használt 3D kijelzőhöz kapott kézikönyvek
instrukcióit a 3D képek megtekintésekor.
Az emberek egy részénél kényelmetlen tüneteket (szemmegerőltetés, fáradtság,
hányinger) okozhat a 3D-s videoképek vagy a térhatású 3D-s játékok látványa.
A Sony azt javasolja, hogy a 3D-s videoképek megtekintése vagy a 3D-s térhatású
játékok használata során rendszeres időközönként tartson szünetet. A szünetek
hossza és gyakorisága személyenként eltérő lehet. Annyi és olyan hosszúságú
szünetet tartson, ami Önnek a legjobban megfelel. Ha kellemetlen tüneteket
tapasztal, akkor ne nézze tovább a 3D-s videókat, és ne játsszon 3D-s térhatású
játékokat, amíg a tünetek el nem múlnak. Ha szükségét érzi, forduljon orvoshoz.
Ha a számítógépet bármilyen egyéb eszközzel vagy szoftverrel együtt használja,
olvassa el az ahhoz tartozó útmutatót is.
7
A kisgyermekek látása (főleg hat éves kor alatt) még fejlődésben van. Mielőtt
gyermekének megengedné a 3D-s videoképek megtekintését vagy-s térhatású
játékok használatát, kérje ki orvosa (pl. gyermekorvos vagy szemész) véleményét.
A fenti javaslatok betartásának biztosítása érdekében a gyermekek felnőtt
felügyelete mellett használják a számítógépet.
Lézerrel kapcsolatos figyelmeztetések (az optikai lemezmeghajtót
tartalmazó VAIO számítógépekhez)
A számítógép optikai lemezmeghajtója CLASS 1 LASER PRODUCT besorolású
lézerterméknek minősül, és megfelel a lézertermékekre vonatkozó IEC/EN 60825-1
biztonsági szabványnak.
Vigyázat! – A készülék javítását és karbantartását kizárólag a Sony cég által felhatalmazott
szakemberek végezhetik. A nem megfelelő használat és a helytelen javítás biztonsági
kockázatot jelenthet.
Vigyázat! – A kezelőszervek, beállítások vagy eljárások itt leírtaktól eltérő használata
esetén a készülék veszélyes mértékű sugárzást bocsáthat ki.
A beépített optikai meghajtóval kapcsolatos tudnivalók
Vigyázat! – A készülék felnyitott állapotában Class 3B osztályba tartozó, látható és nem
látható lézersugárzás veszélye áll fenn. Kerülje a közvetlen érintkezést a lézersugárral,
és ne nézzen bele.
 Maximális teljesítmény: 390  W (  650 nm), 563  W (  780 nm), 39  W (  405 nm)
 Sugárnyaláb divergenciája: 0,6 (  650 nm), 0,45 (  780 nm), 0,85 (  405 nm)
 Impulzus hossza: folyamatos sugárnyaláb
Lézerrel kapcsolatos figyelmeztetések (a VGP-WMS21 típusú
vezeték nélküli lézeres egérrel szállított VAIO számítógépekhez)
A VGP-WMS21 egér CLASS 1 LASER PRODUCTS besorolású lézerterméknek minősül, és
megfelel a lézertermékekre vonatkozó IEC/EN 60825-1(2007) szabvány biztonsági
előírásainak.
Vigyázat! – A készülék javítását és karbantartását kizárólag a Sony cég által
felhatalmazott szakemberek végezhetik. A nem megfelelő használat és a helytelen
javítás biztonsági kockázatot jelenthet.
Vigyázat! – A kezelőszervek, beállítások vagy eljárások itt leírtaktól eltérő használata
esetén a készülék veszélyes mértékű sugárzást bocsáthat ki.
Az eszköz alján a következő jelzés található.
8
Jogi előírásokkal kapcsolatos információk
A Sony cég kijelenti, hogy ez a termék – függetlenül attól, hogy tartalmaz-e vezeték
nélküli tartozékokat, pl. vezeték nélküli billentyűzetet és/vagy vezeték nélküli egeret
és/vagy vezeték nélküli vevőegységet – megfelel az 1999/5/EK számú európai irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb lényegi rendelkezéseinek.
Az R&TTE irányelvre vonatkozó Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) másolatát a következő
webhelyről lehet letölteni: http://www.compliance.sony.de/
A termék átesett bevizsgáláson, amelyen megfelelt az EMC irányelvben megfogalmazott,
legfeljebb 3 méteres csatlakozókábelek használatára vonatkozó előírásoknak.
A használattal/hulladékkezeléssel kapcsolatos figyelmeztetések

Kizárólag a kivehető akkumulátorral rendelkező típusok esetében
Vigyázat!
Az akkumulátor/elem helytelenül végzett cseréje robbanásveszéllyel
járhat. Az akkumulátorokat/elemeket csak a gyártó által ajánlott azonos
vagy egyenértékű típusokra szabad lecserélni. A használt
akkumulátorokat/elemeket csak a gyártó utasításainak megfelelően
szabad elhelyezni.
A készülékhez tartozó akkumulátor/elem helytelen kezelés esetén
tüzet, égési vagy marási sérülést okozhat.
Tilos az akkumulátorokat összetörni, felnyitni, 60 °C fölé hevíteni, elégetni
vagy tűzbe dobni.
Az elhasználódott akkumulátort/elemet mindig azonnal és előírásszerűen
dobja ki.
Az akkumulátorok/elemek gyermekektől elzárva tartandók.
Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit, és gondoskodjon arról,
hogy az érintkezőket ne érhesse nedvesség (pl. víz, kávé, üdítő).
Szabad kézzel ne érintsen meg sérült vagy szivárgó lítium-ion
akkumulátort.
Bizonyos területeken tilos lehet a lítium-ion akkumulátorok háztartási
vagy kereskedelmi hulladékban való elhelyezése. Kérjük, vegye igénybe
a megfelelő nyilvános hulladékgyűjtő rendszert.

A lítium-ion akkumulátort tartalmazó típusok esetében (csak Németországra
érvényes)
Hulladékkezelési tanács: Kérjük, hogy csak üres akkumulátorokat dobjon ki az
üzletekben vagy a helyi önkormányzat által biztosított gyűjtőládákba. Az akkumulátor
általában akkor üres, ha a készülék kikapcsol vagy az „Akkumulátor üres” feliratot
jeleníti meg, vagy ha az akkumulátor huzamosabb ideje történő használata után a
készülék „már nem megfelelően működik”. Biztonsági okokból ragassza le az
akkumulátor érintkezőit például egy ragasztószalaggal.
9


Kizárólag az alaplapi memóriaelemet tartalmazó típusok esetében
Ez a termék tartalmaz egy beépített akkumulátort/elemet, amely a készülék belső
memóriáját táplálja. Ezt az akkumulátort/elemet a készülék élettartama során
nem kell cserélni. Ha az akkumulátor/elem cserére szorul, kérjük, vegye fel a
kapcsolatot egy hivatalos Sony márkaszervizzel vagy vevőszolgálattal.
Szárazelemet/-akkumulátort tartalmazó típusok esetében
Vigyázat!











10
Az akkumulátor/elem helytelenül végzett cseréje robbanásveszéllyel járhat.
Az akkumulátorokat/elemeket csak a gyártó által ajánlott azonos vagy
egyenértékű típusokra szabad lecserélni. A használt akkumulátorokat/
elemeket csak a gyártó utasításainak megfelelően szabad elhelyezni.
A termékek bizonyos típusaihoz olyan tartozékokat is mellékelünk, amelyek
szárazelemekkel/-akkumulátorokkal üzemeltethetők. Az akkumulátorok/
elemek behelyezéséről a használati útmutatóban olvashat.
Szabad kézzel ne érintsen meg sérült vagy szivárgó akkumulátort/elemet.
Helytelen töltés, helytelen behelyezés, más típusú akkumulátorokkal/elemekkel
történő együttes használat vagy tűzbe dobás esetén az akkumulátorok/elemek
felrobbanhatnak vagy szivároghatnak.
Az akkumulátorok/elemek helytelen kezelés esetén tüzet, égési vagy marási
sérülést okozhatnak.
Felnyitni, 60 °C fölé hevíteni, elégetni vagy tűzbe dobni tilos.
Az elhasználódott akkumulátort/elemet mindig azonnal és előírásszerűen
dobja ki.
Az akkumulátorok/elemek gyermekektől elzárva tartandók.
Ne zárja rövidre az akkumulátor/elem érintkezőit, és gondoskodjon arról,
hogy az érintkezőket ne érhesse nedvesség (pl. víz, kávé, üdítő).
Az akkumulátort/elemet az élettartama végén megfelelően kell
megsemmisíteni.
Bizonyos területeken tilos lehet az akkumulátorok/elemek háztartási vagy
kereskedelmi hulladékban való elhelyezése. Kérjük, vegye igénybe a megfelelő
nyilvános hulladékgyűjtő rendszert.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként.
vagy
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a szimbólum
együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom (Pb)
vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál több higanyt
vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Kérjük, hogy azt
a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált elemek
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve
adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának
biztosítása, csak az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem megfelelő kezelése,
a termékének elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből eltávolítani. Az elemet a használt elemek
megfelelő begyűjtőhelyén adja le.
A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku),
vagy megbízottja gyártotta. Az Európai Unió jogszabályai alapján a termékbiztonsággal
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger
Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával
kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
11
Vezeték nélküli LAN előírások
(csak a beépített vezeték nélküli LAN funkciójú készülékek esetén)
Vezeték nélküli LAN – előírások
A vezeték nélküli LAN termék rádióhullámú kommunikációra alkalmas készülék, amely
az IEEE 802.11a/b/g/n szabványok egyikét használja.
Az IEEE 802.11a/n (5 GHz) vezeték nélküli helyi hálózati szabványt támogató
típusokhoz
Az adott típustól függően a termékbe épített vezeték nélküli LAN funkció csak a következő
országokban használható: Ausztria, Belgium, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Cseh
Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország,
Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Luxemburg, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália,
Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia és Törökország.
Használati feltételek
A VAIO Tap 20 SVJ202 típus kivételével minden típushoz
A készülék használata közben az LCD-képernyő és a felhasználó között legalább 15 mm
távolságnak kell lennie.
Csak a VAIO Tap 20 SVJ202 típushoz
A készülék használata közben a készülék és a felhasználó között legalább 15 mm
távolságnak kell lennie. (kivéve: végtagok).
Az IEEE 802.11a/n vezeték nélküli LAN (helyi hálózati) funkció használata esetén az
5,15 GHz – 5,35 GHz és az 5,47 GHz – 5,725 GHz frekvenciatartományban működő
csatornák csak beltéri használat céljából választhatók.
Néhány esetben, illetve némely környezetben az épület tulajdonosa vagy a szervezet
felelős képviselői tilthatják a vezeték nélküli LAN technológia használatát, például
repülőgépen, kórházban vagy bármely olyan környezetben, ahol zavarhatná vagy
veszélyeztethetné más készülékek vagy szolgáltatások működését. Ha nem biztos
abban, hogy egy adott épületben vagy környezetben engedélyezett-e a vezeték nélküli
LAN technológia használata, a bekapcsolás előtt kérjen engedélyt a használatára.
A vezeték nélküli LAN technológia használatával kapcsolatban kérje ki orvosa, illetve
az Ön által használt gyógyászati segédeszköz (pl. szívritmus-szabályozó, hallásjavító
készülék) gyártójának tanácsát.
12
Interferencia
Ha a készülék zavarja a televízióvételt, amit a készülék be- és kikapcsolásával lehet
ellenőrizni, akkor ezt a következő módon lehet megszüntetni: irányítsa másfelé vagy
helyezze át a vevőantennát, növelje a távolságot a vevő és az adó között, esetleg kérje
a forgalmazó, illetve egy tapasztalt tévé- vagy rádiószerelő segítségét.
Felelősség kizárása
A Sony nem tehető felelőssé semmilyen rádió- vagy televízió-interferenciáért,
valamint a nem megfelelő csatorna használata miatti bármilyen más nemkívánatos
hatásért. Az ilyen jellegű (nem megfelelő csatornaválasztás miatti) zavarok
megszüntetése kizárólag a felhasználó felelőssége.
13
Vezeték nélküli WAN előírások
(csak a beépített vezeték nélküli WAN funkciójú készülékek esetén)
Adás
LTE: 800/900/1800/2600 MHz (csak beépített LTE funkcióval rendelkező típusok esetén)
UMTS/HSPA: 900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
Használati feltételek
A készülék használata közben az LCD-képernyő és a felhasználó között legalább 15 mm
távolságnak kell lennie.
A vezeték nélküli WAN funkciót ne használja olyan környezetben, ahol az Önre és másokra
veszélyt jelentő zavart okozhat, azaz:





Olyan helyen, ahol ezt törvény tiltja. Tartson be minden erre vonatkozó szabályt és
előírást; vegye figyelembe a figyelmeztető jelzéseket és felhívásokat.
A vezeték nélküli WAN funkciót ne használja robbanásveszélyes helyen. A vezeték
nélküli WAN funkciót ne használja üzemanyagtöltő állomáson, üzemanyag-tárolók
(tároló és elosztó területek) vagy vegyi üzemek közelében, továbbá olyan helyen,
ahol robbantást végezhetnek.
A vezeték nélküli WAN használata tiltott a következő helyeken: orvosi és életmentő
berendezések közelében (kórház, magánrendelő stb.). Az orvosi berendezések
érzékenyek lehetnek a rádiózavarokra (interferenciára).
A vezeték nélküli WAN használata tilos repülőgépen, akár a földön van, akár a
levegőben.
Ne használja járművezetés közben.
Felelősség kizárása
A vezeték nélküli kommunikáció adási és vételi jellemzői miatt előfordulhat adatvesztés
vagy adatkésés. Ezt a rádiójel erősségének változása okozhatja, amelyre hatással van
a terjedési útvonal változása.
A Sony nem tehető felelőssé semmilyen kárért, amely a vezeték nélküli WAN-on
keresztül küldött vagy fogadott adatok késlekedése vagy hibája, vagy amiatt
következik be, hogy a vezeték nélküli WAN-on keresztül nem sikerül adatot küldeni
vagy fogadni.
14
BLUETOOTH használatára vonatkozó
előírások
(csak a beépített BLUETOOTH funkcióval rendelkező típusok esetén)
Vezeték nélküli BLUETOOTH® technológia – előírások
A más vezeték nélküli BLUETOOTH-készülékekkel vezeték nélküli kapcsolat
létrehozására képes beépített BLUETOOTH technológia a 2,4 GHz-es frekvenciasávban
(2,400 GHz - 2,4835 GHz) működik.
Néhány esetben, illetve némely környezetben az épület tulajdonosa vagy a szervezet
felelős képviselői tilthatják a vezeték nélküli BLUETOOTH technológia használatát,
például repülőgépen, kórházban, vagy bármely olyan környezetben, ahol zavarhatná
vagy veszélyeztethetné más készülékek vagy szolgáltatások működését.
Ha nem biztos abban, hogy egy adott épületben vagy környezetben engedélyezett-e
a vezeték nélküli BLUETOOTH technológia, a bekapcsolás előtt kérjen engedélyt a
használatára. A vezeték nélküli BLUETOOTH technológia használatával kapcsolatban
kérje ki orvosa, illetve az Ön által használt gyógyászati segédeszköz (pl. szívritmusszabályozó, hallásjavító készülék) gyártójának tanácsát.
15
Garancia
Modell név és gyári szám: .............................
Kereskedő neve: ............................................
A vásárlás napja: ............................................
Vevő neve és címe: ........................................
Kereskedő belyegzője
FONTOS: A készülék minden szervizelése előtt készítsen biztonsági másolatot a
merevlemez(ek) tartalmáról, beleértve a merevlemez(ek)re telepített szoftvereket
és felhasználói adatokat, mivel a Sony esetleg kénytelen törölni az adatait. A Sony
nem tehető felelőssé az adathordozókon vagy a berendezés bármely részén tárolt
programok, adatok vagy más információk sérüléséért vagy elvesztéséért.
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy Sony terméket vásárolt. Reméljük, sok örömét leli majd benne.
Ha a készüléke esetleg garanciális javításra szorulna, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy
hivatalos Sony márkaszervizzel vagy vevőszolgálattal (http://www.sony.eu/support/),
a készülék forgalmazójával, illetve a hivatalos szervizhálózat (authorized service network,
ASN) valamely tagjával az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban vagy az ebben
a garanciában, illetve a mellékelt tájékoztatókban szereplő más országokban. A felesleges
kényelmetlenségek megelőzése érdekében alaposan olvassa el a termékre vonatkozó
tudnivalókat, mielőtt a garanciális szervizt igénybe venné.
Az Ön garanciája
Ez a garancia vonatkozik az Ön Sony készülékére, a készülékhez mellékelt tájékoztatók
szerint, amennyiben a készüléket a garanciális területen belül vásárolta. Ezzel a garanciával
a Sony a vásárlás dátumától számított legalább EGY ÉVIG szavatolja, hogy a készülék
az eredeti vásárlás időpontjában anyag- és gyártási hibáktól mentes. A garancia pontos
érvényességi idejével kapcsolatban lapozza fel az útmutató p. 20. oldalát, vagy látogasson
el a http://www.sony.eu/support/ honlapra. A jelen garanciát biztosító és teljesítő
Sony vállalat ebben a garanciában vagy a kapcsolódó tájékoztatókban annak az
országnak a neve mellett található, amelyben a garanciát érvényesíteni szeretné.
Ha a garanciális időtartamon belül megállapítást nyer, hogy az eredeti vásárlás
időpontjában a készülék anyag- vagy gyártási hiba miatt hibás volt, akkor a Sony vagy
a garanciális területen belüli hivatalos szervizképviselet anyag- és munkadíj felszámolása
nélkül megjavítja, vagy (a Sony döntése alapján) az alábbi feltételeknek és kikötéseknek
megfelelően kicseréli a készüléket vagy a hibás alkatrészt. A Sony vagy a hivatalos
szervizképviselet a hibás terméket vagy alkatrészt új vagy felújított termékre vagy
alkatrészre cserélheti. A csere során visszavett minden termék vagy alkatrész a Sony
tulajdonába kerül.
Feltételek
1
16
A garanciális szolgáltatásokat csak a garanciális időszakon belül, a hibás készülék
és az eredeti számla vagy vásárlási bizonylat (amely tartalmazza a vásárlás dátumát,
a típusnevet és a viszonteladó nevét) bemutatásával lehet igénybe venni. A Sony
és a hivatalos szervizképviselet megtagadhatja az ingyenes garanciális szolgáltatást,
ha a vásárló ezeket a dokumentumokat nem mutatja be, vagy a dokumentumok
nem teljesek, illetve olvashatatlanná váltak. A garancia érvényét veszti, ha a
készüléken a típusnevet vagy a gyári számot megváltoztatták, törölték, eltávolították
vagy olvashatatlanná tették.
2
A cserélhető adathordozók vagy kiegészítők adatainak elvesztésének/törlésének
megelőzése érdekében kérjük, hogy ezeket távolítsa el a készülékből, mielőtt
javításra átadná.
3
Ez a garancia nem fedezi a készülék Sony céghez vagy a hivatalos
szervizképviselethez való szállításával, illetve onnan való elszállításával kapcsolatos
szállítási költségeket és biztosítást.
4
A garancia nem terjed ki a következőkre:

időszakos karbantartás, továbbá természetes elhasználódás miatti javítás és
alkatrészcsere;
fogyóeszközök (a készülék élettartama során rendszeres cserére szoruló összetevők,
pl. elemek, akkumulátorok). Ne feledje, hogy e garanciával a Sony az eredeti
vásárlás időpontjától számított 6 hónapig (minden országban, Szlovénia, Észtország,
Lettország és Litvánia kivételével), 1 évig (Szlovénia esetén) vagy 2 évig (Észtország,
Lettország és Litvánia esetén) garantálja, hogy a Sony termékhez mellékelt
akkumulátor anyag- és gyártási hibáktól mentes;
a normál személyes vagy háztartási használatnak nem megfelelő használat,
üzemeltetés vagy kezelés miatt keletkezett károk;
a termék belső alkatrészeinek tisztításából eredő károk;
a készülék nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodása vagy
megváltoztatása, beleértve a következőket:
 gondatlanság;
 baleset, túlzott felmelegedés, tűz, elázás, folyadék, vegyszer, por, egyéb
anyagok, nem megfelelő szellőzés, rázkódás, rezgés, tápfeszültség-ingadozás,
túl nagy vagy nem megfelelő tápfeszültség vagy bemeneti feszültség,
sugárzás, elektrosztatikus kisülés (beleértve a villámlást), más külső erők és
behatások;
 fizikai, külalaki vagy felületi sérülést okozó művelet, a készülék módosítása
vagy a folyadékkristályos kijelző sérülése;
 a Sony telepítésre és használatra vonatkozó előírásainak be nem tartása vagy
a készülék nem rendeltetésszerű használata;
 a Sony Felhasználói útmutatóban leírtak be nem tartása;
 a Sony Biztonsági előírásokban leírtak be nem tartása;
 az üzembe helyezés vagy használat országában hatályos műszaki és
biztonsági törvények és szabványok figyelmen kívül hagyásával végzett
üzembe helyezés vagy használat;
 számítógépes vírusfertőzés, a készülékhez nem mellékelt vagy helytelenül
telepített szoftver használata;
 azoknak a rendszereknek az állapota vagy hibái, amelyekkel vagy amelyekben
a készüléket használják, kivéve azokat a Sony termékeket, amelyeket a
készülékkel való használatra terveztek;
 a készülék használata a Sony által előírttól eltérő típusú, állapotú és szabványú
tartozékokkal, kiegészítőkkel vagy más termékekkel;
 nem a Sony vagy egy hivatalos szervizképviselet által végzett vagy megkísérelt
javítás;




17
18

a Sony előzetes hozzájárulása nélkül végzett beállítás vagy átalakítás, beleértve
a következőket:
 a készülék olyan módosítása vagy frissítése, amely meghaladja a használati
útmutatóban leírt műszaki adatokat vagy funkciókat; vagy
 a készülék módosítása abból a célból, hogy a készülék teljesítse egy olyan
ország állami vagy helyi műszaki, illetve biztonsági szabványait, amely
ország nem szerepel a termék tervezése és gyártása során előírt rendeltetési
helyek között.
5
Ez a garancia csak a termék hardverösszetevőire vonatkozik. Nem vonatkozik a
szoftverekre (akár Sony, akár más gyártó terméke), amelyekre végfelhasználói
licencszerződés, külön szavatossági és garanciális feltételek vagy kizárások
vannak érvényben, illetve vonatkoznak.
6
Tájékoztatjuk, hogy a készülékével kapcsolatos kivizsgálási költségeket Önnek kell
fizetnie, ha:
a) a Sony vagy egy hivatalos Sony szerviz által elvégzett vizsgálat azt állapítja
meg, hogy Ön (bármilyen okból) nem jogosult a garanciális javítás igénybe
vételére;
b) a készülék megfelelően működik, és a vizsgálat nem talál hardverhibát.
7
Képponthibákra vonatkozó feltételek:
Az ISO 13406-2 szabványnak megfelelő síkképernyős megjelenítőkön a hibás
képpontok megengedett száma legfeljebb az összes képpont 0,0005%-a. A VAIO
támogatási webhelyen (http://www.sony.eu/support/), a Friss hírek rovatban
találhat egy „Képponthibákra vonatkozó feltételek” című témakört, amelyből
tájékozódhat arról, hogy az Ön VAIO számítógépe esetén mennyi a hibás képpontok
megengedett száma.
8
Ez a 8-as számú záradék csak bizonyos európai országokban érvényes. Ha további
kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos Sony márkaszervizzel
vagy vevőszolgálattal.
Amennyiben hivatalosan kérte a Microsoft® operációs rendszer eltávolítását, akkor
a jelen Sony jótállási feltételekben foglalt, Önt illető jogok a továbbiakban nem
vonatkoznak VAIO számítógépére, és érvénytelenné válnak. A Microsoft® operációs
rendszer eltávolítása után a Sony nem vállal semmilyen felelősséget az előre
telepített szoftverek bármelyikének megfelelő működéséért a Microsoft® operációs
rendszerétől eltérő operációs rendszereken. Az Ön VAIO számítógépével megegyező
kategóriájú VAIO termékek visszahívása vagy önkéntes visszahívási akciója esetén
az Ön VAIO számítógépe nem lesz jogosult a Sony által végzett bevizsgálásra.
Kizárások és korlátozások
A fent említetteken kívül a Sony semmilyen garanciát nem vállal (közvetlenül, közvetve,
törvényileg vagy más módon) a termék, valamint a hozzá tartozó vagy benne foglalt
szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára, adott célra
való alkalmazhatóságára vagy egyéb vonatkozására. Ha a hatályos törvények ezeket
a kizárásokat részben vagy egészben nem engedik meg, akkor a Sony a garanciára
vonatkozó kizárásokat vagy korlátozásokat a hatályos törvények által megengedett
legnagyobb mértékig alkalmazza. Minden nem teljesen kizárható garancia (amennyiben
a hatályos törvények megengedik) ennek a garanciának az időtartamára korlátozódik.
A Sony jelen garancia szerinti egyetlen kötelezettsége a hatálya alá eső termékek
javítása vagy cseréje a garancia feltételeinek és kikötéseinek megfelelően. A Sony nem
tehető felelőssé a termékekkel, a szolgáltatásokkal és a jelen garanciával kapcsolatos
veszteségekért vagy károkért, beleértve a következőket: anyagi vagy nem anyagi kár;
a termék vételára; elmaradt haszon, elmaradt bevétel, elveszett adat; a készülék vagy
bármely kapcsolódó termék élvezetének vagy használatának elmaradása; közvetett,
járulékos vagy következményi kár vagy veszteség. Ez érvényes abban az esetben is, ha
a veszteség vagy kár a következőkkel kapcsolatos:




rendszerleállás, üzemszünet, felhasználói időveszteség vagy üzletviteli
megszakadás történt a termék vagy a kapcsolódó termékek hibás működése,
működésképtelensége vagy a Sony által (ill. egy hivatalos szervizképviseletnél)
végzett javítás alatti elérhetetlensége miatt;
a termék vagy a kapcsolódó termékek kimenetének pontatlansága;
szoftverek vagy cserélhető adathordozók sérülése vagy elvesztése; vagy
számítógépes vírusfertőzés vagy egyéb ok.
Ez vonatkozik minden jogi vonatkozású kárra és veszteségre, beleértve a gondatlanságot
és más vétséget, a szerződésszegést, a kifejezett vagy vélelmezett garanciát és a korlátlan
felelősséget (akkor is, ha a Sony vagy egy hivatalos szervizképviselet tudatában volt az
ilyen kár lehetőségének).
Ha a hatályos törvények ezeket a felelősségelhárításokat tiltják vagy korlátozzák, akkor
a Sony a felelősségre vonatkozó kizárásokat vagy korlátozásokat a hatályos törvények
által megengedett legnagyobb mértékig alkalmazza. Például néhány ország tiltja a
gondatlanságból, súlyos gondatlanságból, szándékos félrevezetésből, csalásból vagy
hasonló tevékenységből eredő károkkal kapcsolatos felelősségek kizárását vagy
korlátozását. A Sony jelen garancia szerinti felelőssége egyetlen esetben sem haladhatja
meg a termék vételárát, de ha a hatályos törvények csak ennél magasabb
felelősségkorlátozást engednek meg, akkor a magasabb korlátozások lépnek érvénybe.
19
Az Ön jogainak sértetlensége
A hatályos állami törvények alapján a fogyasztóknak törvényben előírt jogaik vannak a
fogyasztói termékek vásárlásával kapcsolatban. A jelen garancia nem csökkenti ezeket
a jogokat, továbbá nem csökkenti a nem kizárható és nem korlátozható jogokat, valamint
a termék eladójával szembeni jogokat. Ön saját belátása szerint érvényesítheti ezeket
a jogait.
Sony Europe Limited,
amely a „Sony Belgium, bijkantoor Sony Europe Limited (Sony Belgium, a Sony Europe
Limited leányvállalata)” kereskedelmi név alatt működik.
Angliában és Walesben bejegyzett társaság.
Székhely: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom
Cégjegyzékszám: 2422874
Közösségi adószám: BE0452161045
Kirendeltség címe: Da Vincilaan 7 - D1, 1935 Zaventem, Belgium
Az új VAIO termékekre vonatkozó Sony-garancia időtartama
Személyi számítógép
Ausztria
20
2 év garancia
Belgium
2 év garancia
Bulgária
2 év garancia (kizárólag a CEM modellváltozat esetén)
Cseh
Köztársaság
2 év garancia
Dánia
2 év garancia
Egyesült
Királyság
Előtelepített Windows 8 Pro operációs rendszerrel rendelkező
típusok: 2 év garancia
Minden más típus esetén: 1 év garancia
Észtország
2 év garancia
Finnország
2 év garancia
Franciaország
Előtelepített Windows 8 Pro operációs rendszerrel rendelkező
típusok: 2 év garancia
Minden más típus esetén: 1 év garancia
Görögország
2 év garancia
Hollandia
2 év garancia
Írország
Előtelepített Windows 8 Pro operációs rendszerrel rendelkező
típusok: 2 év garancia
Minden más típus esetén: 1 év garancia
Kazahsztán
2 év garancia
Lengyelország
2 év garancia
Lettország
2 év garancia
Litvánia
2 év garancia
Luxemburg
2 év garancia
Magyarország
2 év garancia
Az új VAIO termékekre vonatkozó Sony-garancia időtartama
Németország
A németországi hivatalos Sony márkakereskedésekben
megvásárolt és a www.sony.de/Garantie/ webhelyen regisztrált
típusok esetén: 2 év garancia
Minden más típus esetén: 1 év garancia
Norvégia
2 év garancia
Olaszország
2 év garancia
Oroszország
2 év garancia
Portugália
2 év garancia
Románia
2 év garancia
Spanyolország
2 év garancia
Svájc
2 év garancia
Svédország
2 év garancia
Szerbia
2 év garancia
Szlovákia
2 év garancia
Szlovénia
2 év garancia
Törökország
2 év garancia (kizárólag a CEU modellváltozat esetén)
Ukrajna
2 év garancia
21
A Sony támogatási szolgáltatásai
VAIO vásárlás utáni támogatás
A VAIO termék regisztrálása
A regisztráció nagyon fontos számunkra ahhoz, hogy a lehető legjobb szolgáltatást
nyújthassuk Önnek, mivel így feljegyezhetjük számítógépe konfigurációját és minden
olyan megkeresését, amely a garanciális időszak alatt történt. Így lehetővé válik az is,
hogy számítógépének közvetlen hozzáférést biztosítsunk az információkhoz és a
szoftverfrissítésekhez. Azaz megteremti annak lehetőségét, hogy személyre szabott
szolgáltatást nyújtsunk Önnek. VAIO termékét a következő webhelyen regisztrálhatja:
http://campaign.odw.sony-europe.com/hub/product_registration.html.
Ehhez működő internetkapcsolatra van szükség.
A VAIO támogatási szolgáltatásainak igénybe vétele


22
http://www.sony.eu/support/
A modellspecifikus honlapunkon megtalálja az Ön által használt VAIO modellre
vonatkozó tudnivalókat. Például, ha egy illesztőprogram frissítését keresi, csak
azok az illesztőprogramok jelennek meg, amelyek az Ön VAIO számítógépéhez
készültek. Továbbá technikai ügyfélszolgálatunk a leggyakrabban feltett kérdések
alapján összeállított, könnyen érthető hibaelhárítási útmutatásokat és az egyes
műveletek végrehajtását részletező leírásokat biztosít.
Telefon
Az ügyfélszolgálat felhívása előtt ajánlatos meglátogatni
a http://www.sony.eu/support/ honlapot, mivel tudásbázisunkban valószínűleg
talál megoldást problémájára.
A VAIO telefonos szolgáltatása hétfőtől péntekig hívható, a nyitvatartási idő
országonként változó. Az adott országban érvényes, pontos nyitvatartási időről
a http://www.sony.eu/support/ honlapon tájékozódhat.
A telefonszámokat az alábbi táblázat tartalmazza. A részletek és az esetleges
változások a regisztrációs tájékoztatóban és a honlapunkon találhatók.
A VAIO-Link telefonos ügyfélszolgálatának hívása előtt készítse elő VAIO számítógépe
gyári számát. A sorozatszám (gyári szám) a VAIO számítógép alján, hátulján, hátlapja
mögött vagy az akkumulátortartó rekesz belsejében van feltüntetve.
A telefonszámok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Ország
Nyelv
Telefonszám
Ausztria
német
+43 179 56 73 33
Belgium
holland
+32 2 7173218
francia
+32 2 7173219
Bosznia és Hercegovina
horvát
+387 033 943 600
Bulgária
bolgár
+359 700 1 7669
Ciprus
angol
+357 800 91150
Cseh Köztársaság
cseh
+420 2 4601 9146
Dánia
dán
+45 70 112105
Egyesült Királyság
angol
+44 870 240 24 08
Észtország
észt
+372 65 43484
Finnország
finn
+358 969 379 450
Franciaország
francia
+33 1 55 69 51 28
Görögország
görög
+30 00800 4412 1496
Hollandia
holland
+31 20 346 93 03
Horvátország
horvát
+385 01 469 4823
Írország
angol
+353 1 407 3040
Kazahsztán
orosz
+7 7272 714480
Lengyelország
lengyel
+48 0 801 382 462
Lettország
lett
+371 67 046049
Litvánia
litván
+8 8004 0008
Luxemburg
francia
+352 342 0808380
Magyarország
magyar
+36 1 777 91 51
Németország
német
+49 180 577 67 76
Norvégia
norvég
+47 231 62592
Olaszország
olasz
+39 848 801 541
Oroszország
orosz
+7 8 800 700 0939
Portugália
portugál
+351 808 201 174
Románia
román
+40 213 138 872
Spanyolország
spanyol
+34 914 534 087
23
Ország
Nyelv
Svájc
német
Telefonszám
+41 44 800 93 00
francia
+41 44 800 97 00
Svédország
svéd
+46 858 769 220
Szerbia
szerb
+381 11 228 3300
Szlovákia
szlovák
+421 552 302 801
Szlovénia
szlovén
+386 1 588 1154
Törökország
török
+90 212 444 82 46
Ukrajna
orosz
+380 443 908 246
A más országokban érvényes kapcsolattartási adatokat itt találhatja:
http://www.sony.eu/support/.
VAIO hardverjavítási szolgáltatás
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatás a VAIO támogatási honlapján
(http://www.sony.eu/support/) található. Habár a problémák jelentős része az
interneten keresztül vagy telefonon megoldható, néha előfordulhat, hogy a probléma
szervizben történő javítást igényel.
A VAIO készülék átadása előtt végezze el a következő fontos teendőket:




24
Mivel az adatok mentéséért Ön a felelős, nagyon fontos, hogy a merevlemez
teljes tartalmáról készítsen biztonsági másolatot, mivel a Sony nem tudja
garantálni, hogy a számítógépen található adatok vagy programok a javítási
eljárás folyamán sértetlenek maradnak.
A számítógép kiegészítői közül kizárólag azon alkatrészeket küldje el, amelyekre
külön utasítást kap.
Ha nem igényli a javítás folytatását, akkor a garanciális időszakon kívül javítási
átalánydíjat számítjuk fel.
A megjavított készüléket visszaszállító futárunk és az adminisztrációs feladatokat
végző személyzet sikeres munkája érdekében meg kell adni egy címet, egy
telefonszámot és a munkaidőben elérhető kapcsolattartó személyt.
Jegyezze fel VAIO számítógépe alábbi adatait. Ezekre az adatokra a számítógép
javítása során szükség lesz.
Típusnév és gyári szám:
Forgalmazó neve és bélyegzője:
Vásárlás dátuma:
Vevő neve és címe:
25
Download PDF

advertising