Sony | HT-XF9000 | Sony HT-XF9000 2.1 cs. Dolby Atmos® / DTS:X™ hangprojektor Bluetooth® technológiával | HT-XF9000 Használati útmutató

Rúdhangsugárzó
HT-XF9000
Használati útmutató
HU
Az európai vásárlók számára
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben (pl. könyvszekrényben vagy
beépített fülkében) elhelyezni és
működtetni.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket a
rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és
soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat –
például virágvázát – a készülékre.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az
európai uniós irányelveket
alkalmazó országokban
értékesített berendezésekre
érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation
gyártotta vagy nevében gyártották.
Európai importőr: Sony Europe Limited.
Az európai importőrnek szánt vagy az
európai termékmegfelelőséggel
kapcsolatos kérdéseket a gyártó
hivatalos képviselőjének kell küldeni:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium.
Amíg a tápkábel csatlakozóját nem
húzza ki a hálózati kimenetből, az
egység áram alatt van, még akkor is,
ha ki van kapcsolva.
Az egységet könnyen hozzáférhető
hálózati kimenethez csatlakoztassa.
Amennyiben bármilyen rendellenességet
észlel az egység működésében, azonnal
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
kimenetből.
FIGYELEM!
Nem megfelelő típusú elem behelyezése
esetén robbanásveszély állhat fenn.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott
eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol
sugárzó hőnek – például napfénynek
vagy tűznek – vannak kitéve.
Csak beltéri használatra.
Javasolt kábelek
A számítógéphez és/vagy perifériákhoz
való csatlakoztatáskor megfelelően
árnyékolt és földelt kábeleket kell
használni.
Rúdhangsugárzó
Az adattábla a rúdhangsugárzó alján
található.
2HU
A Sony Corporation kijelenti, hogy a
berendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek.
Az európai uniós megfelelőségi
nyilatkozat teljes szövege a következő
internetcímen található:
http://www.compliance.sony.de/
Ezt a berendezést tesztelték,
és 3 méternél rövidebb csatlakozókábel
használata esetén az EMC
szabályozásban megállapított
határértéknek megfelelőnek
minősítették.
Ez a rádiós berendezés az európai
uniós megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett szoftver jóváhagyott
verziójával/verzióival használható.
A rádiós berendezésbe betöltött
szoftver igazoltan megfelel a
2014/53/EU irányelv alapvető
követelményeinek.
A szoftververziót az alábbi
menüpontban ellenőrizheti: [Software
Version] (
[Setup] – [További
beállítások] – [System Settings]).
készülékek hasznos élettartamának
végén adja le azokat a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen. Egyéb elemek esetén olvassa el
az elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket adja le a
megfelelő gyűjtőhelyen újrahasznosítás
céljából. A termék és az elemek
selejtezéséről és újrahasznosításáról
a lakóhelye szerinti illetékes
intézménytől, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatótól, illetve a terméket árusító
üzlettől kaphat tájékoztatást.
Elhasznált elemek,
valamint
elektromos és
elektronikus
berendezések
hulladékként
való leselejtezése
(az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy
annak csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy a terméket és az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként. Egyes
elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt
szerepel. Az ólom (Pb) vegyjele akkor
van feltüntetve, ha az elem vagy
akkumulátor több mint 0,004% ólmot
tartalmaz. A feleslegessé vált termékek
és elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség helytelen hulladékkezelésből
eredő károsodását. Az anyagok
újrahasznosítása elősegíti a természeti
erőforrások megőrzését. Olyan
termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok
miatt állandó kapcsolat szükséges
a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek, valamint az elektromos és
elektronikus berendezések szakszerű
hulladékkezelése érdekében a
3HU
Tartalomjegyzék
A doboz tartalma .......................... 6
Mire használhatja a készüléket? ....7
A részek és kezelőszervek
bemutatása ............................. 8
A főmenü ...................................... 13
Televízió vagy AV-eszköz
csatlakoztatása
Televízió vagy
AV-eszköz
csatlakoztatása
HDMI-kábellel

Üzembe
helyezési
útmutató
(különálló
dokumentum)
Sony tv-készülék csatlakoztatása
a BLUETOOTH-funkcióval,
vezeték nélkül ........................ 15
Televízió csatlakoztatása analóg
hangkábel segítségével ........ 18
4K televízió és más 4K eszközök
csatlakoztatása ...................... 19
A rendszer használatának
előkészítése
A rúdhangsugárzó elhelyezése
falon .......................................22
A mélysugárzó (SECURE LINK)
vezeték nélküli
csatlakoztatása ..................... 24
Ha nem működik a televízió
távirányítója ...........................25
Képek megtekintése
Televíziózás ................................. 26
Csatlakoztatott AV-eszköz
lejátszása .............................. 26
Zenehallgatás/hanglejátszás
Zenehallgatás/hanglejátszás
BLUETOOTH®-funkcióval .......27
Zenehallgatás USB-eszközről ..... 29
4HU
Zenehallgatás analóg
hangkábellel
csatlakoztatott eszközről ..... 30
A hangminőség beállítása
Magával ragadó térhangzás
(VERTICAL S.) .......................... 31
A hangforrásokhoz igazodó
hangeffektus beállítása
(Sound Mode) ........................32
Párbeszédek érthetőségének
javítása (VOICE) ......................33
Alacsony hangerőszint mellett
tiszta hangot biztosító éjszakai
üzemmód (NIGHT) .................33
A mélysugárzó hangerejének
beállítása ............................... 34
A kép és a hang közötti késés
módosítása ........................... 34
Tömörített hangfájlok vagy
CD-k lejátszása természetes
hangminőséggel (DSEE) ....... 36
Multiplexalapú műsorsugárzás
hangjának megszólaltatása
(AUDIO) ................................. 36
Control for HDMI funkció
használata
A Control for HDMI funkció
használata ............................. 38
A „BRAVIA” szinkronizálás
funkció használata ................ 40
A beállítások módosítása
A hangsugárzó-beállítások
testreszabása a Surround
hangzáshoz ...........................41
A jelzőfények fényerejének
módosítása (DIMMER) .......... 42
Energiatakarékos készenléti
üzemmód .............................. 42
Az Easy Setup művelet
elvégzése ..............................43
Az További beállítások
művelet elvégzése ................44
A szoftver frissítése .....................48
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ................................49
A rendszer visszaállítása .............56
További információk
Specifikációk ................................ 57
Rádiófrekvencia-sávok és
maximális kimenő
teljesítmény ...........................59
Lejátszható hangfájlok ................60
Támogatott bemeneti
hangformátumok .................. 61
Támogatott HDMIvideoformátumok .................62
BLUETOOTH-kommunikáció .......64
VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS ................65
Óvintézkedések ........................... 70
Tárgymutató ................................ 73
5HU
• FALI KONZOL SABLONJA (1)
A doboz tartalma
• Rúdhangsugárzó (1)
• Üzembe helyezési útmutató
• Mélysugárzó (1)
Startup Guide
• Távvezérlő (1)
• R03-as (AAA méretű) elem (2 db)
• Digitális optikai kábel (1)
6HU
• Használati útmutató
Mire használhatja a készüléket?
A rendszer objektumalapú hangformátumokat (pl. Dolby Atmos és DTS X) és
HDR videoformátumokat (pl. HDR10, HLG és Dolby Vision) támogat.
„Televíziózás” (26. oldal)
„Csatlakoztatott AV-eszköz
lejátszása” (26. oldal)
Blu-ray™ lejátszó,
kábeltévévevő, műholdvevő stb.
Egyszerű csatlakoztatás: Lásd az
„Üzembe helyezési útmutatót”
(különálló dokumentum).
Egyéb csatlakoztatások: Lásd:
„Televízió vagy AV-eszköz
csatlakoztatása” (15. oldal).
„Sony tv-készülék
csatlakoztatása a
BLUETOOTHfunkcióval, vezeték
nélkül” (15. oldal)
„A Control for HDMI funkció
használata” (38. oldal)
„A „BRAVIA” szinkronizálás
funkció használata” (40. oldal)
„Zenehallgatás/hanglejátszás
BLUETOOTH®-funkcióval”
(27. oldal)
„A mélysugárzó (SECURE
LINK) vezeték nélküli
csatlakoztatása” (24. oldal)
„Zenehallgatás
USB-eszközről”
(29. oldal)
7HU
A részek és kezelőszervek bemutatása
Az ábra nem teljes részletességű.
Rúdhangsugárzó (főegység)
Elölnézet
  (be-/kikapcsoló) gomb
Bekapcsolja, illetve készenléti
üzemmódba helyezi a rendszert.

(bemenetválasztó) gomb
A rendszeren történő lejátszás
bemenetének kiválasztása.
 BLUETOOTH gomb (27. oldal)
 +/– (hangerő) gombok
 Tv jelzőfény
Akkor világít, amikor a Tv bemenet
van kiválasztva (26. oldal).
 HDMI jelzőfény
Akkor világít, amikor a HDMI
bemenet van kiválasztva (26. oldal).
8HU
 BLUETOOTH jelzőfény
– Kéken gyorsan villog: Készenléti
állapot párosítás közben
– Kéken villog: BLUETOOTHkapcsolat létrehozása közben.
– Kéken világít: A BLUETOOTHkapcsolat létrejött.
 ANALOG jelzőfény
Akkor világít, amikor az ANALOG
bemenet van kiválasztva (30. oldal).
 USB jelzőfény
Akkor világít, amikor az USB
bemenet van kiválasztva (29. oldal).
 Távvezérlő-érzékelő
Irányítsa a távvezérlőt a rendszer
távvezérlő-érzékelőjére a
működtetéshez.
Rear
 HDMI IN-aljzat
A csatlakozásokkal kapcsolatos
specifikációkért és
megjegyzésekért lásd:
„Támogatott HDMIvideoformátumok” (62. oldal).
 HDMI OUT (TV (ARC))-aljzat
A HDMI bementi aljzattal
rendelkező tv-készülékeket
HDMI-kábellel csatlakoztassa.
A rendszer kompatibilis az Audio
Return Channel (ARC) funkcióval.
ARC az a funkció, amely a televízió
hangját egy AV-eszközhöz,
például a rendszerhez továbbítja
a tv-készülék HDMI-aljzatáról.
A csatlakozásokkal kapcsolatos
specifikációkért és
megjegyzésekért lásd:
„Támogatott HDMIvideoformátumok” (62. oldal).

(USB) port (29. oldal)
 ANALOG IN aljzat
 TV IN (OPT) aljzat
 IR-jelismétlő (25. oldal)
Továbbítja a tv távvezérlőjének
jelét a tv-készülékhez.
9HU
Mélysugárzó
 Bekapcsolást jelző fény
– Pirosan világít: A mélysugárzó
készenléti üzemmódban van.
– Zölden világít: A mélysugárzó
csatlakoztatva van a rendszerhez.
– Borostyánsárgán világít:
A mélysugárzó Secure Link
funkcióval van csatlakoztatva
a rendszerhez.
– Zölden villog: A mélysugárzó
csatlakozni próbál a rendszerhez.
– Borostyánsárgán villog:
A mélysugárzó megpróbál
csatlakozni a rendszerhez
a Secure Link funkcióval.
– Kialszik: A mélysugárzó ki van
kapcsolva.
  (be-/kikapcsoló) gomb
A mélysugárzó be- vagy
kikapcsolása.
 LINK gomb (24. oldal)
 Szellőzőnyílások
Biztonsági okokból ne takarja
el a hátlapon található
szellőzőnyílásokat.
10HU
Távvezérlő
  (be-/kikapcsolás)
Bekapcsolja, illetve készenléti
üzemmódba helyezi a rendszert.
Tv (26. oldal)
HDMI (26. oldal)
BLUETOOTH (28. oldal)
ANALOG (30. oldal)
USB (29. oldal)
 AUTO SOUND (32. oldal)
CINEMA (32. oldal)
MUSIC (32. oldal)
GAME (32. oldal)
NEWS (32. oldal)
SPORTS (32. oldal)
STANDARD (32. oldal)
VOICE (33. oldal)
VERTICAL S. (31. oldal)
NIGHT (33. oldal)
 DISPLAY
Megjeleníti a lejátszási
információkat a tv-képernyőn.
A Tv bemenetnél nem jelennek
meg információk a lejátszásról.
DIMMER (42. oldal)
 /// (13. oldal)
(bevitel) (13. oldal)
BACK (13. oldal)
OPTIONS (26. oldal, 34)
A beállítási menü megjelenítése
a tv-képernyőn.
A Tv bemenetnél nem jelenik
meg a beállítási menü.
HOME (13. oldal)
11HU
  (némítás)
Ideiglenesen kikapcsolja a
hangot.
 (hangerő) +*/–
A hangerő módosítására szolgál.
SW  (mélysugárzó hangereje)
+/–
Módosítja a mélysugárzó
hangerejét.
 A lejátszást vezérlő gombok
/ (előző/következő)
Ugrás az előző/következő számra
vagy fájlra.
Nyomva tartva visszafelé vagy
előre kereshet lejátszás közben
(visszatekerés/gyors
előretekerés).
 (lejátszás/szünet)*
A lejátszás elindítása,
szüneteltetése vagy újraindítása
(a lejátszás folytatása).
 AUDIO* (36. oldal)
* Az AUDIO,  és  + gombokon
tapintópont található. Működtetés
közben segítségként használja a pontot.
A távvezérlő elemeinek cseréje
Ha a rendszer nem reagál, amikor a
távvezérlővel működteti, cserélje ki a
két elemet újakra.
R03 típusú (AAA méretű)
mangánelemeket használjon a cseréhez.
12HU
A főmenü
A főmenü tévéképernyőn való megjelenítéséhez csatlakoztassa a rendszert és a
tévét a HDMI-kábellel (nem tartozék). A főmenü a különböző beállítások elvégzésére,
valamint a bemenet kiválasztására szolgál.
A főmenü az [Easy Setup] beállításnál kiválasztott nyelven jelenik meg. (Az alábbi
képernyő az angol nyelv kiválasztása esetén jelenik meg.)
Kategóriák
Kategória elemei
A főmenü használata
///,
(bevitel)
HOME
BACK
1
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a főmenü.
2
Válassza ki a kívánt kategóriát a // gombbal, majd nyomja meg a  vagy
gombot.
A tv-képernyőn ekkor megjelennek a kiválasztott kategóriához tartozó
elemek.
3
Válassza ki a kívánt elemet a /// gombbal, majd nyomja meg a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a kiválasztott bemenet vagy beállítási képernyő.
Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a BACK gombot.
13HU
[Watch]
A rendszerhez csatlakoztatott tv-készülék vagy AV-eszköz bemenetének
kiválasztása.
Lásd: „Képek megtekintése” (26. oldal).
[Visszajátszás]
A rendszerhez csatlakoztatott audioeszköz bemenetének kiválasztása.
Lásd: „Zenehallgatás/hanglejátszás” (27. oldal).
[Setup]
Az alapvető kezdeti beállítások elvégzése az [Easy Setup] művelet
használatával, valamint a rendszer speciális beállításainak elvégzése.
Lásd: „Az Easy Setup művelet elvégzése” (43. oldal) vagy „Az További
beállítások művelet elvégzése” (44. oldal).
A lépések leírása az útmutatóban
Ez a Használati útmutató a tv-képernyőn megjelenített főmenüből kiinduló
lépésekkel ismerteti a készülék használatát, amelyek a távvezérlővel hajthatók
végre akkor, ha a rendszer és a tv-készülék csatlakoztatva van a HDMI-kábellel
(nem tartozék).
Azok a lépések, amelyek során a tv-képernyő elemeit kiválasztja a /// és a
gombbal, az alábbi módon vannak egyszerűsítve.
Példa: A főmenüben válassza a
[Setup] – [További beállítások] lehetőséget.
A „kiválasztás” kifejezés alatt az a művelet értendő, amelynek során a /// és
gomb megnyomásával kiválaszt egy kategóriát vagy elemet. A kategóriát és az
ahhoz tartozó elemeket gondolatjellel („–”) választjuk e egymástól.
Példa: Válassza ki a következőt: [Hangsugárzó-beállítások] – [Manual Speaker
Settings].
Az elemek közötti gondolatjel (–) azt jelzi, hogy a /// és
gombbal egymás
után több elemet kell kiválasztani.
Tippek
• Ha a főegységen megtalálhatók a távvezérlőével egyező nevű vagy hasonló gombok,
akkor azokat is használhatja.
• A szögletes zárójelek [ ] közötti karakterek a tv-képernyőn jelennek meg.
14HU
Megjegyzések
Televízió vagy AV-eszköz
csatlakoztatása
Televízió vagy AV-eszköz
csatlakoztatása HDMIkábellel
Lásd az Üzembe helyezési útmutatót
(különálló dokumentum).
4K TV vagy 4K eszközök
csatlakoztatásához lásd: „4K televízió és
más 4K eszközök csatlakoztatása”
(19. oldal).
Sony tv-készülék
csatlakoztatása a
BLUETOOTH-funkcióval,
vezeték nélkül
Ha BLUETOOTH-funkcióval rendelkező
Sony televíziót* használ, a tv-készülék
vagy a tv-készülékhez csatlakoztatott
eszköz hangját úgy is hallgathatja, ha a
rendszert és a televíziót vezeték nélkül
kapcsolja össze.
* A televíziónak kompatibilisnek kell lennie
az A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) BLUETOOTH profillal.
• Ha a rendszert és a televíziót a
BLUETOOTH-funkció használatával
csatlakoztatja, a tv-képernyőn nem
jeleníthető meg a rendszer üzemeltetési
képernyője (pl. a főmenü), és nem
használható a rendszer többi funkciója,
kivéve a tv-készülék vagy az ahhoz
csatlakoztatott eszköz hangjának
lejátszása.
A rendszer összes funkciójának
használatához a rendszert és a televíziót
HDMI-kábel (nem tartozék) használatával
kell egymáshoz csatlakoztatni. Ha HDMIkábel csatlakoztatásával kívánja lejátszani
a televízió hangját, a csatlakoztatással
és működtetéssel kapcsolatos részleteket
az Üzembe helyezési útmutatóban
(különálló dokumentum) talál.
• Ez a funkció csak a BLUETOOTH A2DP
profillal kompatibilis Sony televíziók
esetén érhető el.
A televízió hangjának
hallgatása a rendszer és a
televízió vezeték nélküli
csatlakoztatásával
A rendszer és a televízió vezeték nélküli
csatlakoztatásához el kell végezni a
rendszer és a televízió párosítását a
BLUETOOTH-funkció használatával.
A párosítás egy olyan folyamat,
amelynek segítségével a BLUETOOTHeszközök kölcsönösen és előzetesen
regisztrálják az információkat, amelyek
a vezeték nélküli kapcsolathoz
szükségesek.
Blu-ray lejátszó,
kábeltévévevő,
műholdvevő stb.
15HU
5

Tv
6
BLUETOOTH
gomb
7
8
1
2
3
4
Készítse elő a távvezérlőt.
Kapcsolja be a tv-t.
Kapcsolja be a rendszert.
Tartsa nyomva egyszerre
5 másodpercig a rúdhangsugárzó
BLUETOOTH gombját és a
távvezérlő Tv gombját.
A rendszer párosítási módba lép,
és a BLUETOOTH jelzőfény gyorsan
villog.
16HU
9
A televízión keresse meg a
rendszert a párosítási művelet
elvégzésével.
Az érzékelt BLUETOOTH-eszközök
listája megjelenik a tv-képernyőn.
A BLUETOOTH-eszköz és a televízió
párosításához szükséges
működtetési módról a televízió
használati útmutatójában olvashat.
A tv-képernyőn megjelenő
listából a „HT-XF9000” opciót
kiválasztva párosítsa a rendszert
és a televíziót.
Győződjön meg arról, hogy
főegységen lévő BLUETOOTH és
Tv jelzőfények világítanak.
Ekkor létrejött a kapcsolat a
rendszer és a televízió között.
Válassza ki a programot vagy
az eszköz bemenetét a tv
távvezérlőjével.
A tv-képernyőn megjelenített
képhez tartozó hang a rendszerből
hallható.
Állítsa be a rendszer hangerejét
a tv-távvezérlő használatával.
A televízió távvezérlőjén lévő
némítás gomb megnyomásakor
a hang ideiglenesen elnémul.
Megjegyzések
• Ha a televízió hangja nem hallható a
rendszerből, nyomja meg a Tv gombot,
majd ellenőrizze a rúdhangsugárzón lévő
jelzőfények állapotát.
– A BLUETOOTH és a Tv jelzőfények
világítanak: Létrejött a kapcsolat a
rendszer és a televízió között, és a tv
hangja a rendszerből hallható.
– A BLUETOOTH jelzőfény gyorsan villog:
Végezzen párosítást a televízión.
– A Tv jelzőfény világít: Hajtsa végre a
lépéseket az elejétől.
• Ha a rendszert és a televíziót HDMIkábellel köti össze (nem tartozék),
a BLUETOOTH-kapcsolat megszakad.
Ha a rendszert és a televíziót újra
a BLUETOOTH-funkció segítségével
szeretné összekapcsolni, válassza le
a HDMI-kábelt, majd végezze el
a csatlakoztatási műveletet az elejétől.
A rendszerhez mellékelt
távvezérlővel végezhető
műveletek
A következő gombokat használhatja.
Beállíthatja a mélysugárzó hangerejét
és a hangminőséget, ezenkívül a
rendszer be-/kikapcsolása és a hangerő
beállítása a tv távvezérlőjével végezhető.
A párosított televízió
hangjának hallgatása

Ha a televíziót vezeték nélkül
csatlakoztatja a rendszerhez, a tv
távvezérlőjével be-/kikapcsolhatja a
rendszert, beállíthatja a hangerőt és
elnémíthatja a hangot.
1
2
3
Hang üzemmód
kiválasztására
szolgáló gombok
VOICE
VERTICAL S.
NIGHT
Kapcsolja be a televíziót a tv
távvezérlőjével.
A televízió tápellátásával
összehangoltan a rendszer is
bekapcsol, és a tv hangja a
rendszerből hallható.
Válassza ki a programot vagy
az eszköz bemenetét a tv
távvezérlőjével.
A tv-képernyőn megjelenített
képhez tartozó hang a rendszerből
hallható.
Állítsa be a rendszer hangerejét
a tv-távvezérlő használatával.
A televízió távvezérlőjén lévő
némítás gomb megnyomásakor
a hang ideiglenesen elnémul.
Tipp
Amikor a tv kikapcsol, a rendszer is
kikapcsol a tv tápellátásával összehangolt
módon.
 +/–
SW  +/–

Megjegyzések
• Ha a rendszerhez mellékelt távvezérlőn
nem a Tv bemenet lehetőséget választja,
a televízió hangja nem hallható a
rendszerből. A televízió hangjának
lejátszásához nyomja meg a távvezérlő Tv
gombját a Tv bemenet kiválasztásához.
• Ha a televízió BLUETOOTH-funkcióval
csatlakozik, a távvezérlő alábbi gombjai
nem használhatók.
///,
(bevitel), OPTIONS, HOME,
DISPLAY,  (lejátszás/szünet),
/ (előző/következő)
17HU
Televízió csatlakoztatása
analóg hangkábel
segítségével
A következő eszközöket a rendszer
ANALOG IN aljzatán keresztól
csatlakoztathatja.
– HDMI aljzattal és optikai digitális
kimeneti aljzattal nem rendelkező
tv-készülékek
– Hordozható audioeszközök, például
okostelefonok és WALKMAN®
A csatlakoztatott eszközről történő
zenehallgatáshoz lásd: „Zenehallgatás
analóg hangkábellel csatlakoztatott
eszközről” (30. oldal).
Analóg hangkábel
(külön vásárolható
meg)
Analóg
audiokimenet
Tv
18HU
Okostelefon,
WALKMAN®, egyéb
audioeszközök stb.
Megjegyzés
Ha a tv-készülék fejhallgató-csatlakozója
audiokimeneti aljzatként is funkcionál,
ellenőrizze a tévé audiokimeneti
beállításait. A részleteket lásd a televízió
kezelési útmutatójában.
4K televízió és más 4K
eszközök csatlakoztatása
A készüléken található minden HDMI
aljzat támogatja a 4K videoformátumot
és a HDCP2.2 (High-bandwidth Digital
Content Protection System Revision 2.2)
protokollt.
4K videotartalom megtekintéséhez
csatlakoztassa a 4K tévét és a 4K
eszközöket a rendszerhez az eszközök
HDCP2.2-kompatibilis HDMI-aljzatainak
segítségével.
A 4K tartalmakat csak HDCP2.2kompatibilis HDMI-aljzatokon keresztül
lehet megtekinteni.
Ha a TV HDCP2.2kompatibilis HDMI-aljzata
mellett szerepel az „ARC”
felirat
HDCP2.2kompatibilis
HDMI aljzat
HDCP2.2kompatibilis
HDMI aljzat
Tv
Blu-ray lejátszó,
kábeltévévevő,
műholdvevő stb.
 HDMI-kábel (nem tartozék)
 HDMI-kábel (nem tartozék)
Olyan HDMI-kábelt használjon, amelyik
támogatja az Ön által megtekinteni kívánt
4K videoformátumot. A részleteket lásd:
„Támogatott HDMI-videoformátumok”
(62. oldal).
19HU
1
2
3
Ellenőrizze, hogy a tévé melyik
HDMI IN aljzata kompatibilis a
HDCP2.2 kódolással.
Ehhez olvassa el a tv kezelési
útmutatóját.
Kösse össze a tévé HDCP2.2kompatibilis HDMI IN-aljzatát és a
főegység HDMI OUT aljzatát a
HDMI-kábel (nem tartozék)
segítségével.
A televízióhoz történő csatlakozás
ezzel befejeződött.
Kösse össze a 4K készülék
HDCP2.2-kompatibilis HDMI OUT
aljzatát a főegységnek a HDMI IN
aljzatával a kábel (nem tartozék)
segítségével.
Azt, hogy a 4K eszköz HDMI OUT
aljzata HDCP2.2-kompatibilis-e,
a 4K eszköz kezelési útmutatója
ismerteti.
A 4K eszközhöz történő csatlakozás
ezzel befejeződött.
HDCP2.2kompatibilis
HDMI aljzat
Ha a tv HDCP2.2kompatibilis HDMI-aljzata
mellett nem szerepel az
„ARC” felirat
Ha a tévé HDCP2.2-kompatibilis HDMI IN
aljzata nem kompatibilis az ARC (Audio
Return Channel) szabvánnyal, akkor a
rendszer nem szólaltatja meg a tévé
hangját.
Ebben az esetben kösse össze a tévé
optikai kimeneti aljzatát és a főegység
TV IN (OPT) aljzatát a tartozék digitális
optikai kábellel.
20HU
Tv
HDCP2.2kompatibilis
HDMI aljzat
Blu-ray lejátszó, kábeltévévevő,
műholdvevő stb.
 HDMI-kábel (nem tartozék)
 HDMI-kábel (nem tartozék)
Olyan HDMI-kábelt használjon, amelyik
támogatja az Ön által megtekinteni kívánt
4K videoformátumot. A részleteket lásd:
„Támogatott HDMI-videoformátumok”
(62. oldal).
 Digitális optikai kábel (tartozék)
A HDMI jelformátum
beállítása 4K videotartalom
megtekintéséhez
4K videotartalom megtekintéséhez
válassza ki a megfelelő beállítást a
csatlakoztatott 4K tévének és 4K
készüléknek megfelelően.
1
2
3
4
Megjegyzések
• A tévétől függően a tévén is szükség
lehet a HDMI-kimenet beállítására. Ehhez
olvassa el a tv kezelési útmutatóját.
• Ha nem jelenik meg a kép a [HDMI Signal
Format] beállítás [Enhanced format]
értékre állítását követően, állítsa be a
[Standard format] értéket.
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [További
beállítások] lehetőséget.
Válassza ki a következőt:
[HDMI-beállítások] – [HDMI Signal
Format].
Ekkor megjelenik a [HDMI Signal
Format] képernyő a tévéképernyőn.
Válassza ki a [HDMI IN]
lehetőséget, majd a kívánt
beállítást.
• [Standard format] (alapbeállítás):
Akkor válassza ki, ha a
csatlakoztatott tévé és a többi
készülék támogatja a normál
sávszélességű videoformátumokat.
• [Enhanced format]: Akkor
válassza ki, ha mind a
csatlakoztatott tévé, mind az
eszközök támogatják a nagy
sávszélességű videoformátumokat,
mint például a 4K 60p 4:4:4
formátumot.
A [HDMI Signal Format] beállítási
lehetőségek, a támogatott
videoformátumok jelei, valamint
a használandó HDMI-kábelek
kapcsolatáról lásd a következő
részt: „Támogatott HDMIvideoformátumok” (62. oldal).
21HU
1
Készítsen elő két, a
rúdhangsugárzó hátulján
található fali konzol furataiba
illeszkedő csavart (nem tartozék).
A rendszer használatának
előkészítése
A rúdhangsugárzó
elhelyezése falon
4 mm
Több mint 30 mm
A rúdhangsugárzót falra is fel lehet
szerelni.
5,1 mm
10 mm
Furat a rúdhangsugárzó hátulján
2
Ragassza a FALI KONZOL
SABLONJÁT (tartozék) egy falra.
A tévé közepe
Megjegyzések
• Készítsen elő az építőanyagnak és a
falvastagságnak megfelelő csavarokat
(nem tartozék). Mivel a gipszkartonfalak
különösen gyengék, a csavarokat
biztonságos módon a fal gerendáiba
hajtsa be. Szerelje fel a hangsugárzókat
vízszintesen: akassza fel két olyan
csavarra, amelyek a fal sima részébe
fúrt tiplikbe vannak csavarva.
• Bízza a szerelést Sony márkakereskedőre
vagy jóváhagyott alvállalkozóra, és a
felszerelés során fordítson különös
figyelmet a biztonságra.
• A Sony nem felelős a nem megfelelő
felszerelésből, falvastagságból,
csavarrögzítésből vagy természeti
katasztrófából stb. eredő balesetekért és
károkért.
22HU
Ragasztószalag
stb.
1
FALI KONZOL
SABLONJA
Igazítsa a FALI KONZOL
SABLONJÁN található TV
KÖZÉPVONAL () jelzést a tvkészülék közepének vonalához.
2 Igazítsa a FALI RÖGZÍTŐKONZOL
SABLONJÁN található TV
BOTTOM LINE () jelzést a
televízió aljához, majd ragassza
fel a FALI RÖGZÍTŐKONZOL
SABLONJÁT a falra kiskereskedelmi
forgalomban is kapható
ragasztószalaggal vagy más,
hasonló ragasztóval.
3
Csavarja be a csavarokat a
FALI RÖGZÍTŐKONZOL
CSAVARVONALÁNAK jelöléseibe
() () az alábbi ábrán látható
módon.
368,5 mm
368,5 mm
Megjegyzések
• A FALI RÖGZÍTŐKONZOL SABLONJÁNAK
felragasztásakor simítsa azt ki teljesen.
• Ha nem használja a FALI RÖGZÍTŐKONZOL
SABLONJÁT, a televíziótól legalább
70 mm távolságba szerelje fel a
rúdhangsugárzót.
Csavarok
Jelölések ()
10,0 mm –
11,0 mm
4
5
Távolítsa el a FALI
RÖGZÍTŐKONZOL SABLONJÁT.
Függessze a rúdhangsugárzót
a csavarokra.
Illessze a rúdhangsugárzó hátulján
lévő furatokat a csavarokhoz,
és függessze fel a rúdhangsugárzót
a két csavarra.
23HU
A mélysugárzó (SECURE
LINK) vezeték nélküli
csatlakoztatása
Beállíthatja, hogy vezeték nélküli
kapcsolat esetén a készülék a Secure
Link funkció segítségével csatlakozzon
a mélysugárzóhoz. Azt javasoljuk, hogy
használja a Secure Link funkciót, így
elkerülheti az interferenciát, ha Ön vagy
szomszédai több ugyanolyan terméket
használnak.
4
5
6
7
LINK
Az áramellátás
jelzőfénye
Válassza az [On] lehetőséget.
Ekkor megjelenik a [Secure Link]
képernyő a tévéképernyőn.
Nyomja meg a LINK gombot a
mélysugárzó hátulján.
A mélysugárzón borostyánsárga
színnel villog a bekapcsolást jelző
fény.
Folytassa az eljárást 2 percen belül a
következő lépéssel.
Válassza az [Start] lehetőséget.
Elkezdődik a kapcsolat beállítása.
Az előző képernyőre való
visszatéréshez válassza a [Cancel]
elemet.
Végezze el a kapcsolat beállítását
a képernyőn látható üzenetnek
megfelelően.
A mélysugárzón borostyánsárga
színnel világít a bekapcsolást jelző
fény.
Megjegyzés
Ha megjelenik a [Cannot set Secure Link.]
üzenet, kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
1
2
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [További
beállítások] lehetőséget.
Válassza ki a következőt:
[Hangsugárzó-beállítások] –
[Secure Link].
24HU
Ha nem működik a
televízió távirányítója
Ha a főegység takarja a tévé távvezérlőérzékelőjét, előfordulhat, hogy a tévé
távvezérlője nem működik. Ebben az
esetben kapcsolja be a rendszer
infravörös jelismétlő funkcióját.
A televízió úgy vezérelhető a televízió
távvezérlőjével, hogy elküldi a távoli
jelet a főegység hátuljától.
1
2
3
4
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [További
beállítások] lehetőséget.
Válassza ki a következőt: [System
Settings] – [IR-Repeater].
Ekkor megjelenik a [IR-Repeater]
képernyő a tévéképernyőn.
Válassza az [On] lehetőséget.
Megjegyzések
• Győződjön meg arról, hogy a tvtávvezérlővel nem vezérelhető a televízió,
majd állítsa az [IR-Repeater] beállítást az
[On] lehetőségre. Ha olyan esetben
választja az [On] beállítást, amikor
a távvezérlővel lehet vezérelni a
tv-készüléket, akkor nem lesz megfelelő
a működés, mert összeütközésbe kerül
a távvezérlőtől érkező követlen parancs
a főegységtől érkező paranccsal.
• Ez a funkció nem minden tévékészüléken
működik helyesen. Ilyenkor vigye
távolabb a főegységet a tévétől.
25HU
Képek megtekintése
Televíziózás
1
2
3
4
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
Csatlakoztatott AVeszköz lejátszása
1
2
A főmenüben válassza a
[Watch] – [Tv] lehetőséget.
Válassza ki a csatornát a televízió
távvezérlőjével.
A kiválasztott tévécsatorna
megjelenik a tévéképernyőn, és a
rendszer a tévé hangját sugározza.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg a
távvezérlő SW  +/– gombját
(34. oldal).
Megjegyzés
Állítsa a televízió hangsugárzórendszerének
beállítását (BRAVIA) Audiorendszerre.
A tévé beállításának módját lásd a tévé
kezelési útmutatójában.
Tipp
A [Tv] menüpontot a távvezérlő TV
gombjával közvetlenül is kiválaszthatja.
26HU
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Watch] – [HDMI] lehetőséget.
A kiválasztott eszköz képe
megjelenik a tévéképernyőn, és a
hangja megszólal a rendszerből.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg a
távvezérlő SW  +/– gombját
(34. oldal).
Tipp
A [HDMI] menüpontot a távvezérlő HDMI
gombjával közvetlenül is kiválaszthatja.
A beszédhang hangerejének
beállítása DTS:X tartalmak
streamelésekor
A beszédhang hangerejének
beállításával jobban érthetővé válnak
a párbeszédek, mivel jobban
kiemelkednek a háttérzajból. Egyes
hangformátumok esetén ez a funkció
nem működik.
1
A [HDMI] lehetőség kiválasztása
közben nyomja meg az OPTIONS
gombot.
A tévéképernyőn megjelenik a
beállítási menü.
2
Válassza ki a [Dialog Control]
lehetőséget, majd a / gomb
segítségével állítsa be a beszédhang
hangerejét.
A hangerőt 0 dB és 6 dB között,
1 dB-es lépésekben módosíthatja.
Zenehallgatás/hanglejátszás
Zenehallgatás/
hanglejátszás
BLUETOOTH®-funkcióval
Zenehallgatás első
alkalommal csatlakoztatott
mobileszköz párosításával
A BLUETOOTH-funkció használatához
először párosítania kell a rendszert és a
mobileszközt.
1
A mobileszközén, például
okostelefonján vagy táblagépén tárolt
zenéjét vezeték nélküli kapcsolaton
keresztül hallgathatja, ha a rendszert és
a mobileszközt a BLUETOOTHfunkcióval csatlakoztatja egymáshoz.
Ha a mobileszközt a BLUETOOTHfunkcióval csatlakoztatja, akkor a
tartozék távvezérlővel a tévé
bekapcsolása nélkül vezérelheti a
készüléket.
Tartsa nyomva 2 másodpercig a
főegység BLUETOOTH gombját.
A rendszer párosítási módba lép,
és a BLUETOOTH jelzőfény gyorsan
villog.
BLUETOOTH
2
 +/–
SW  +/–
Lejátszás
vezérlőgombjai
BLUETOOTH
gomb
3
A mobileszközön a párosítási
művelet elvégzésével keresse
meg a rendszert.
Az érzékelt BLUETOOTH-eszközök
listája megjelenik a mobileszköz
képernyőjén.
A BLUETOOTH-eszköz és a
mobileszköz párosításához
szükséges működtetési módról
a mobileszköz használati
útmutatójában olvashat.
A mobileszköz képernyőjén
megjelenő listából a „HT-XF9000”
opciót kiválasztva párosítsa a
rendszert és a mobileszközt.
Ha jelszót kell megadni,
a következőt adja meg: „0000”.
27HU
4
5
6
Győződjön meg róla, hogy a
főegységen folyamatos kék
fénnyel világít a BLUETOOTH
jelzőfény.
Ekkor létrejött a kapcsolat a
rendszer és a mobileszköz között.
Indítsa el a lejátszást a
csatlakoztatott mobileszköz
zenelejátszó alkalmazásával.
A főegység sugározni kezdi a
hangot.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg a
távvezérlő SW  +/– gombját
(34. oldal).
• A tartalom lejátszását és
szüneteltetését a távvezérlő
lejátszást vezérlő gombjaival
vezérelheti.
A BLUETOOTH-funkció
csatlakozási állapotának
ellenőrzése
Állapot
BLUETOOTH jelző
Készenléti
állapot
párosítás
közben
Kéken gyorsan villog
Kapcsolat
létrehozása
közben
Kéken villog
A kapcsolat
létrejött
Kéken világít
A BLUETOOTHfunkció ki van
kapcsolva
Kéken, lassan villog
• Ha korábban még egy mobileszközt sem
párosított (pl. közvetlenül a rendszer
megvásárlását követően), a rendszer a
BLUETOOTH bemenet kiválasztásával
automatikusan párosítási módba lép.
• A második és a további mobileszközöket
ugyanígy párosítsa.
Zenehallgatás a párosított
eszközről
1
2
3
4
5
Megjegyzés
Ha a BLUETOOTH jelzőfény lassan, kék
színnel villog, a BLUETOOTH-funkció ki van
kapcsolva. A BLUETOOTH-funkció
használatához állítsa a [Bluetooth Mode]
beállítást [Rádióerősítő] értékre (46. oldal).
28HU
Tippek
Kapcsolja be a BLUETOOTHfunkciót a mobileszközön.
Nyomja meg a BLUETOOTH
gombot.
A rendszer automatikusan
újracsatlakozik a legutóbb
csatlakoztatott mobileszközhöz.
Győződjön meg róla, hogy a
BLUETOOTH jelzőfény folyamatos
kék színnel világít.
Ekkor létrejött a kapcsolat a
rendszer és a mobileszköz között.
Indítsa el a lejátszást a
csatlakoztatott mobileszköz
zenelejátszó alkalmazásával.
A főegység sugározni kezdi a
hangot.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg a
távvezérlő SW  +/– gombját
(34. oldal).
• A tartalom lejátszását és
szüneteltetését a távvezérlő
lejátszást vezérlő gombjaival
vezérelheti.
A mobileszköz leválasztása
Végezze el az alábbi műveletek
valamelyikét.
• Kapcsolja ki a BLUETOOTH-funkciót a
mobileszközön.
• Nyomja meg a BLUETOOTH gombot,
amikor a tv-képernyőn megjelenik a
[Bluetooth Audio] képernyő.
• Válassza az [Bluetooth Mode]
menüben a [Off] elemet (46. oldal).
• Kapcsolja ki a rendszert vagy a
mobileszközt.
Tipp
Zenehallgatás USBeszközről
A csatlakoztatott USB-eszközön tárolt
zenei fájlokat megjelenítheti a
tévéképernyőn.
A lejátszható fájltípusokra vonatkozó
információkért lásd: „Lejátszható
hangfájlok” (60. oldal).
1
Ha nem jön létre a kapcsolat, akkor
válassza ki a „HT-XF9000” elemet a
mobileszközön.
2
3
4
5
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
(USB) porthoz.
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Visszajátszás] – [USB
(Connected)] lehetőséget.
Válassza ki a zeneszámok
tárolásához használt mappát,
majd válasszon egy zeneszámot.
A készülék lejátssza a kiválasztott
zeneszámot, és a rendszer
sugározza a készülék hangját.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg a
távvezérlő SW  +/– gombját
(34. oldal).
29HU
Megjegyzés
Működés közben ne távolítsa el az
USB-eszközt. Az adatvesztés vagy az
USB-eszköz károsodásának elkerülése
érdekében kapcsolja ki a rendszert az
USB-eszköz csatlakoztatása vagy
eltávolítása előtt.
Zenehallgatás analóg
hangkábellel
csatlakoztatott eszközről
A rendszer ANALOG IN aljzatához
csatlakoztatott audioeszköz, például
televízió és WALKMAN® hangját is
hallgathatja a rendszerről.
1
2
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Visszajátszás] – [Analóg]
lehetőséget.
A [Analóg] képernyő megjelenik
a tv-képernyőn.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg a
távvezérlő SW  +/– gombját
(34. oldal).
Tipp
Az [Analóg] lehetőséget az ANALOG
gomb megnyomásával közvetlenül is
kiválaszthatja.
30HU
1
A hangminőség beállítása
Magával ragadó
térhangzás (VERTICAL S.)
A Vertical Surround Engine* és a hang
üzemmódok (32. oldal) (a [News]
kivételével) használatával nem csupán
vízszintes, hanem függőleges irányban
is magával ragadó térhangzást élvezhet.
Ez a funkció olyan kétcsatornás jelek
esetén is működik, mint a tv-programok.
* A Vertical Surround Engine a Sony által
kifejlesztett, rendkívül pontos digitális
hangzáskép-feldolgozó technológia,
amely kizárólag az első hangsugárzókat
használva, felső hangsugárzók
használata nélkül hoz létre a vízszintes
hangzáskép mellett egy virtuális felső
hangzásképet.
Így nem kell hangszórókat szerelnie a
mennyezetre, és a belmagasságtól
függetlenül gazdag, magával ragadó
hangzást élvezhet. Ezt a funkciót emellett
a helyiség alakja sem befolyásolja,
mivel nem a falról visszaverődő hangot
használja, így mindig kimagasló
térhangzást biztosít.
2
Nyomja meg a VERTICAL S.
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
függőleges térhangzás beállítási
képernyő.
A gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a beállítást.
Mód
Magyarázat
[On]
A függőleges
térhangzás funkció
aktiválása.
[Off]
A függőleges
térhangzás funkció
kikapcsolása.
Megjegyzések
• A térhangzás-hatás a hangforrástól
függően eltérő lehet.
• A hangforrástól függően előfordulhat,
hogy a hang és a kép között csúszás
tapasztalható. Ha a tv-készüléke
rendelkezik a kép késleltetésére szolgáló
funkcióval, használja azt a csúszás
korrigálásához.
VERTICAL S.
31HU
A hangforrásokhoz
igazodó hangeffektus
beállítása (Sound Mode)
Könnyen kiválaszthatja a különböző
hangforrásokhoz tervezett, előre
programozott hangeffektusokat.
Sound Mode
kiválasztására
szolgáló gombok
Hang
üzemmód
Magyarázat
[Music]
Élénk és részletgazdag
hangzás. Ezzel az
üzemmóddal magával
ragadó hangzással
hallgathatja zenéit.
[Game
Studio]
A tárgyak mozgásának
és távolságának
reprodukálása, valamint
a tisztán hallható
párbeszédek magával
ragadó játékélményt
biztosítanak.
[News]
Hírműsorokban tisztán
érthetővé teszi a
beszédet.
[Sports]
Ezzel az üzemmóddal
olyan atmoszférát
teremthet, mint ha egy
stadionban lenne.
Azonban itt a
kommentátorok
hangalámondását is
élénken hallhatja.
[Standard] Ezzel az üzemmóddal
1
A hang üzemmód kiválasztásához
nyomja meg a hang üzemmód
kiválasztására szolgáló gombok
egyikét (AUTO SOUND, CINEMA,
MUSIC, GAME, NEWS, SPORTS,
STANDARD).
A kiválasztott hang üzemmód
megjelenik a tv-képernyőn.
Hang
üzemmód
Magyarázat
[Auto
Sound]
A rendszer
automatikusan
kiválasztja a
hangforrásnak
megfelelő hangbeállítást
a ClearAudio+
hangzásképpel.
[Cinema]
Merüljön el az Ön
mögött is hallható,
és az egész testét
körülvevő hangzásban.
Ez az üzemmód filmek
megtekintéséhez a
legmegfelelőbb.
32HU
tisztábban hallható a
tv-programok hangja.
Megjegyzések
• A hang üzemmód funkció az alábbi
esetekben nem használható.
– A [Sound Effect] beállítás nem a
[Sound Mode On] (45. oldal) értékre
van állítva.
– Teszthang hallható (41. oldal).
• A hangforrástól függően előfordulhat,
hogy a hang és a kép között csúszás
tapasztalható. Ha a tv-készüléke
rendelkezik a kép késleltetésére szolgáló
funkcióval, használja azt a csúszás
korrigálásához.
Párbeszédek
érthetőségének javítása
(VOICE)
Alacsony hangerőszint
mellett tiszta hangot
biztosító éjszakai
üzemmód (NIGHT)
A rendszer kis hangerőn, minimális
hűségvesztéssel sugározza a hangot,
amely mellett tisztán érthetőek a
párbeszédek.
VOICE
1
2
NIGHT
Nyomja meg a VOICE gombot.
A tévéképernyőn megjelenik a
beszédhang üzemmód.
A gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a beszédhang
üzemmódot.
Mód
Magyarázat
[Up Off]
Standard
[Up 1]
A párbeszédek a
párbeszéd
frekvenciatartományá
nak kiemelése révén
jól hallhatók.
[Up 2]
A párbeszéd
frekvenciatartományá
nak további
erősítésével a
beszédhangokat az
idősebbek is jól
hallhatják.
1
2
Nyomja meg a NIGHT gombot.
A tévéképernyőn megjelenik az
éjszakai üzemmód.
A gomb ismételt megnyomásával
válassza ki az éjszakai
üzemmódot.
Mód
Magyarázat
[On]
Bekapcsolja az
éjszakai üzemmódot.
[Off]
Kikapcsolja az éjszakai
üzemmódot.
Megjegyzés
Amikor kikapcsolja a rendszert, a beállítás
értéke automatikusan [Off] értékre vált.
33HU
A mélysugárzó
hangerejének beállítása
A kép és a hang közötti
késés módosítása
A mélysugárzó a basszus és az alacsony
frekvenciájú hangok sugárzására szolgál.
Ha a hang nincs szinkronban a tvképernyőn látható képekkel,
módosíthatja a kép és a hang közötti
késést.
A beállítás módja a bemenettől függ.
Tv
SW  +/–
A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg a SW
(mélysugárzó-hangerő)  +/–
gombot.
///,
OPTIONS
Megjegyzés
Ha a bemeneti forrás kevés hangot közvetít
a basszus tartományában, például tvműsorok esetében, akkor a mélysugárzó
basszushangja kevéssé hallható.
Tévénézés közben
1
2
34HU
A beállítási mód megnyitásához
nyomja meg az OPTIONS, majd a
TV gombot.
A Tv jelzőfény háromszor felvillan.
Módosítsa a késleltetést a /
gombbal, majd nyomja meg a
gombot.
Az időeltérés 0 és 300 ms között
állítható, 25 ms-os lépésközzel.
A jelzőfények a beállításnak
megfelelően villognak.
• 0 ms: Ekkor az Tv és az USB
jelzőfény kétszer felvillan.
• 300 ms: Ekkor az Tv és az USB
jelzőfény kétszer felvillan.
A Tv jelzőfény háromszor felvillan,
és a rendszer menti a beállított
értéket.
• 25–50 ms: A Tv jelzőfény egymás
után kétszer, lassan felvillan.
Másik eszköz képének
nézése közben
• 75–100 ms: A HDMI jelzőfény
egymás után kétszer, lassan
felvillan.
1
2
• 125–150 ms: A BLUETOOTH
jelzőfény egymás után kétszer,
lassan felvillan.
3
Nyomja meg a OPTIONS gombot.
A tévéképernyőn megjelenik a
beállítási menü.
Válassza az [A/V Sync]
lehetőséget.
Módosítsa a késleltetést a /
gombbal, majd nyomja meg a
gombot.
Az időeltérés 0 és 300 ms között
állítható, 25 ms-os lépésközzel.
• 175–200 ms: Az ANALOG jelzőfény
egymás után kétszer, lassan
felvillan.
• 225–275 ms: Az USB jelzőfény
egymás után kétszer, lassan
felvillan.
35HU
Tömörített hangfájlok
vagy CD-k lejátszása
természetes
hangminőséggel (DSEE)
Multiplexalapú
műsorsugárzás
hangjának
megszólaltatása (AUDIO)
Ez a funkció feljavítja a tömörített
hangfájlok vagy CD-k hangminőségét
azáltal, hogy visszaállítja a tömörítési
folyamat során eltávolított magas
frekvenciájú hangokat. A hallott
hang minősége közel áll az eredeti,
természetes és térhatású hangzáséhoz.
Multiplexalapú műsorok hangzását
élvezheti, ha a rendszer Dolby Digital
multiplex adásjelet fogad.
1
2
3
4
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
AUDIO
A főmenüben válassza a
[Setup] – [További
beállítások] lehetőséget.
Válassza ki a következőt:
[Audio Settings] – [DSEE].
Válassza az [On] lehetőséget.
Megjegyzések
• Ez a funkció csak akkor érhető el,
ha az [Auto Sound]* vagy a [Music]
lehetőség van kiválasztva (32. oldal).
• Ez a funkció kompatibilis
a 44,1 kHz-es és 48 kHz-es kétcsatornás
digitális bemeneti jelekkel.
• A dinamikabővítés után a mintavételi
frekvencia/bitmélység elérheti a
96 kHz-es/24 bites értéket.
• Ez a funkció nem használható DSDjelekkel.
• Ez a funkció nem működik, ha az
[Fejlett automatikus hangerő] beállítás az
[On] értékre van állítva (45. oldal).
* Csak abban az esetben, ha a [Music]
lehetőséget választja az [Auto Sound]
beállításhoz.
36HU
1
Nyomja meg többször egymás
után az AUDIO gombot a kívánt
audiojel kiválasztásához.
A jelzőfények a beállításnak
megfelelően villognak.
• [Main]: A Tv jelzőfény egyszer
felvillan.
A műsor a fő nyelven hallható.
• [Sub]: Az USB jelzőfény egyszer
felvillan.
A műsor a második nyelven
hallható.
• [Main/Sub]: A Tv és az USB
jelzőfények egyszer felvillannak.
Az adás a fő és a másodlagos
nyelven vegyesen történik.
Megjegyzések
• Dolby Digital-jel fogadásához
csatlakoztasson az Audio Return Channel
funkcióval kompatibilis televíziót
(39. oldal) a HDMI OUT (TV (ARC))
aljzathoz egy HDMI-kábel segítségével
(nem tartozék), vagy csatlakoztasson
egyéb eszközt a HDMI IN aljzathoz a
HDMI-kábellel (nem tartozék).
• Ha a televízió HDMI IN aljzata nem
kompatibilis az Audio Return Channel
(39. oldal) funkcióval, Dolby Digital-jel
fogadásához csatlakoztassa a televíziót a
TV IN (OPT) aljzathoz a digitális optikai
kábel segítségével (tartozék).
37HU
Control for HDMI funkció
használata
Engedélyezze a Control for HDMI
funkció beállításait a rendszerhez
csatlakoztatott tévéhez és egyéb
eszközökhöz.
Tipp
A Control for HDMI
funkció használata
Ha Control for HDMI funkcióval*
kompatibilis eszközt, például televíziót
vagy Blu-ray lejátszót csatlakoztat
HDMI-kábellel, akkor a televízió
távvezérlőjével működtetheti az
eszközt.
A Control for HDMI funkcióval a
következő funkciók használhatók.
• System Power Off funkció
• System Audio Control funkció
• Audio Return Channel
• One-Touch Play funkció
• A menü működtetése a tv
távvezérlőjével
• HDMI Standby Through
energiatakarékossági beállítás
• Language Follow
Megjegyzés
Ezek a funkciók nem csak a Sony által
gyártott eszközökön működnek, a működés
azonban ezek esetében nem garantált.
* A Control for HDMI a CEC (Consumer
Electronics Control) által használt
szabvány, amely lehetővé teszi, hogy a
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) szabványú eszközök vezéreljék
egymást.
A Control for HDMI funkció
használatának előkészítése
Állítsa a rendszer
[Setup] –
[További beállítások] – [HDMIbeállítások] – [Control for HDMI]
beállítását [On] értékre (45. oldal).
Az alapértelmezett beállítás az [On].
38HU
Ha egy Sony gyártmányú tv-készüléken
engedélyezi a Control for HDMI
(„BRAVIA” szinkronizálás) funkciót, azzal
automatikusan engedélyezi a rendszer
Control for HDMI funkcióját is.
Összehangolt kikapcsolás
funkció
A tv kikapcsolásakor a rendszer
automatikusan kikapcsolásra kerül.
Állítsa a rendszer
[Setup] – [További
beállítások] – [HDMI-beállítások] –
[Standby Linked to TV] beállítását [On]
vagy [Auto] értékre (46. oldal). Az
alapértelmezett beállítás az [Auto].
Megjegyzés
Az eszköz állapotától függően
előfordulhat, hogy a csatlakoztatott eszköz
nem kapcsol ki.
Összehangolt hangvezérlés
funkció
Ha tévénézés közben bekapcsolja a
rendszert, a tévéműsor hangja a
rendszer hangszóróiból lesz hallható.
A rendszer hangereje a televízió
távvezérlőjével állítható.
Amikor bekapcsolja a tv-készüléket,
a rendszer automatikusan bekapcsol,
és a televízió hangja a rendszer
hangszóróiból hallható.
A működtetés a tévé menürendszerén
keresztül is lehetséges. A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
Megjegyzések
Megjegyzések
• A tv-készülék beállításaitól függően
elképzelhető, hogy a System Audio
Control funkció nem használható.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
• Ha a televízió hangja az előző alkalommal
a televízió hangsugárzóin keresztül szólt,
akkor a televíziótól függően előfordulhat,
hogy a rendszer nem kapcsol be a
televízió legközelebbi bekapcsolásakor.
• Ha a rendszer
[Setup] – [További
beállítások] – [HDMI-beállítások] –
[Standby Through] beállítása [On] vagy
[Auto], és az előző tévénézéskor a
tévéműsor hangja a televízió
hangsugárzóin szólalt meg, akkor
elképzelhető, hogy a rendszer nem
kapcsol be, és a televízió sugározza a
hangot és jeleníti meg a képet akkor is,
ha Ön az eszközön található tartalmat
játszik le (46. oldal).
• A televízió típusától függően előfordulhat,
hogy a lejátszott tartalom elejét nem
játssza le megfelelően a rendszer.
Audio Return Channel
Ha a rendszer a tv-készülék Audio
Return Channel (ARC) kompatibilis HDMI
IN aljzatához van csatlakoztatva, akkor a
tv-készülék hangját digitális optikai
kábel használata nélkül hallgathatja a
rendszer hangsugárzóiból.
Állítsa a rendszer
[Setup] – [További
beállítások] – [HDMI-beállítások] – [TV
Audio Input Mode] beállítását [Auto]
értékre (46. oldal). Az alapértelmezett
beállítás az [Auto].
Megjegyzés
Ha a tévé nem kompatibilis az Audio
Return Channel szabvánnyal, akkor
csatlakoztatni kell a tartozék digitális
optikai kábelt (lásd a mellékelt üzembe
helyezési útmutatót).
Egygombos lejátszási
funkció
Amikor a tévéhez csatlakoztatott
eszközről (Blu-ray lejátszóról,
PlayStation®4 konzolról stb.) játszik le
tartalmat, a rendszer és a tévé
automatikusan bekapcsol, a rendszer
automatikusan a lejátszott eszköz
bemenetére vált, és a hang a rendszer
hangsugárzóiból hallható.
A menü működtetése a tv
távvezérlőjével
Kiválaszthatja a rendszert a tv
távvezérlőjének SYNC MENU gombjával,
és ezt követően működtetheti a
rendszert.
Ez a funkció csak akkor használható, ha
a televíziónak van szinkronizálási
menüje. A részleteket lásd a
tévékészülék használati útmutatójában.
Megjegyzések
• A tv-készülék szinkronizálási menüjében
a rendszer „lejátszóként” jelenik meg.
• Bizonyos típusú televíziók esetén
előfordulhat, hogy egyes funkciók nem
működnek.
HDMI Standby Through
energiatakarékos üzemmód
A HDMI Standby Through
energiatakarékossági beállítás
(46. oldal) nevű funkció lehetővé teszi,
hogy a csatlakoztatott eszköz hangját
és képét az eszköz bekapcsolása nélkül
játszhassa le.
39HU
Állítsa a
[Setup] – [További
beállítások] – [HDMI-beállítások] –
[Standby Through] beállítást az [Auto]
értékre (46. oldal). Az alapértelmezett
beállítás az [Auto].
Megjegyzés
Ha a rendszerhez csatlakoztatott eszköz
képe nem látható a tévén, állítsa át a
[Standby Through] beállítást az [On]
értékre. Ha nem Sony gyártmányú tévét
csatlakoztat, azt javasoljuk, hogy ezt a
beállítást válassza.
Language Follow
Ha módosítja a tévéképernyőn
megjelenített feliratok nyelvét,
a rendszer képernyőn megjelenített
elemeinek nyelve is megváltozik.
A „BRAVIA”
szinkronizálás funkció
használata
A Control for HDMI funkció mellett a
„BRAVIA” szinkronizálás funkcióval
kompatibilis eszközökön az alábbi
funkciókat is használhatja.
• Hang üzemmód/Jelenetválasztás
funkció
• Házimozi-vezérlés
Megjegyzés
Ezek a funkciók a Sony saját tulajdonú
technológiái. A funkció csak a Sony által
gyártott termékeken működik.
Sound mode/
Jelenetválasztás funkció
A rendszer automatikusan a televízió
jelenetválasztási funkcióbeállításának
vagy hang üzemmódjának megfelelő
hang üzemmódra vált. A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
Állítsa a hang üzemmódot [Auto Sound]
lehetőségre (32. oldal).
Házimozi-vezérlés funkció
Ha a házimozi-vezérlés funkcióval
kompatibilis tv-készüléket használ,
akkor a rendszer beállítása, a hang
üzemmód beállítása, a bemenetváltás
stb. a Tv-bemenet váltása nélkül is
elvégezhető.
Ez a funkció akkor használható,
ha a tévé csatlakozik az internethez.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
40HU
[Distance]
A beállítások módosítása
A hangsugárzóbeállítások testreszabása
a Surround hangzáshoz
A megfelelő surround hangzás
eléréséhez állítsa be a hangsugárzó
hallgatási helytől való távolságát,
a kimeneti szintet stb.
Az alapértelmezett beállítások alá
vannak húzva.
1
2
3
4
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik
a főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [További
beállítások] lehetőséget.
Válassza ki a következőt:
[Hangsugárzó-beállítások] –
[Manual Speaker Settings].
Ekkor megjelenik a [Manual Speaker
Settings] képernyő a tévéképernyőn.
Adja meg a hangsugárzók
beállításait.
Válassza ki a beállítási elemet
a következő lehetőségek közül
a / és
gomb megnyomásával,
majd állítsa be az értéket a
környezetnek megfelelően a /
és
gombokkal.
Állítsa be a hangsugárzók távolságát a
hangsugárzók helyéhez képest.
Az értéket 0 és 10 méter között állíthatja
be (0,1 méteres lépésekben) (0–33 láb
(1/4 lábas lépésekben)).
[Front]: Az első hangsugárzó
távolságának beállítása.
[Mélysugárzó]: A mélysugárzó
távolságának beállítása.
Tipp
A mértékegységek módosításához
(láb vagy méter) nyomja meg a OPTIONS
lehetőséget.
[Level]
Állítsa be a hangsugárzók hangszintjét.
Az értéket -6,0 dB és 6,0 dB között
állíthatja be (0,5 dB-es lépésekben).
[Front]: Az első hangsugárzók
hangerejének beállítása.
[Mélysugárzó]: A mélysugárzó
hangerejének beállítása.
[Teszthang]
Teszthang hallható a hangsugárzókból
a rendelkezésre álló hangsugárzók
ellenőrzése érdekében.
[Off]: A teszthang nem szólal meg a
hangsugárzókból.
[On]: A teszthang megszólal a
hangsugárzón.
41HU
A jelzőfények
fényerejének
módosítása (DIMMER)
Módosíthatja a főegység jelzőfényeinek
fényerejét.
DIMMER
1
2
Nyomja meg a DIMMER gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
megjelenítési üzemmód.
A gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
kívánt megjelenítési módot.
Mód
Magyarázat
[Világos]
A jelzőfények
fényesen világítanak.
[Dark]
A jelzőfények kis
fényerővel világítanak.
[Off]
A jelzőfények
kikapcsolása.
Megjegyzés
Az [Off] lehetőség kiválasztása esetén a
főegység egyetlen jelzőfénye sem világít.
A jelzőfények automatikusan bekapcsolnak,
ha megnyomja valamelyik gombot,
majd ismét kikapcsolnak, ha a rendszert
körülbelül 10 másodpercig nem használja.
Bizonyos esetekben előfordulhat,
hogy a jelzőfények nem kapcsolnak ki.
Ilyen esetben a jelzőfények fényereje
megegyezik a [Dark] beállítás fényerejével.
42HU
Energiatakarékos
készenléti üzemmód
Győződjön meg róla, hogy elvégezte a
következő beállításokat:
– A [Bluetooth Standby] beállítása [Off]
(47. oldal).
– A [Standby Through] beállítása [Off]
(46. oldal).
Az Easy Setup művelet
elvégzése
A rendszer alapvető kezdeti beállítását
az Easy Setup művelet segítségével
végezheti el.
1
2
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [Easy Setup]
lehetőséget.
A képernyőn megjelenő
utasításokat követve végezze el a
beállításokat.
43HU
Az További beállítások művelet elvégzése
A képek, hangok és más elemek beállításait számos módon módosíthatja.
Az alapértelmezett beállítások alá vannak húzva.
1
2
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [További beállítások] lehetőséget.
Ekkor megjelenik a [További beállítások] képernyő a tévéképernyőn.
Válassza ki a beállítási elemet.
Beállítási tétel
44HU
Magyarázat
[Hangsugárzó-beállítások]
A hangsugárzó és a mélysugárzó beállításainak
elvégzése a telepítéshez és a csatlakozások
létrehozásához. (45. oldal)
[Audio Settings]
Az audiokimeneti beállítások elvégzése. (45. oldal)
[HDMI-beállítások]
A HDMI-beállítások elvégzése. (45. oldal)
[Bluetooth-beállítások]
A BLUETOOTH-funkció részletes beállításainak
megadása. (46. oldal)
[System Settings]
A rendszerbeállítások elvégzése. (47. oldal)
[Resetting]
A rendszer gyári beállításainak visszaállítása.
(47. oldal)
[Software Update]
A rendszer szoftverének frissítése. (48. oldal)
[Hangsugárzó-beállítások]
[Manual Speaker Settings]
Hangsugárzó-beállításokat hajthat
végre annak érdekében, hogy a lehető
legjobb surround hangzást érhesse el.
A részleteket lásd: „A hangsugárzóbeállítások testreszabása a Surround
hangzáshoz” (41. oldal).
[Secure Link]
Ezzel a beállítással biztonságos vezeték
nélküli kapcsolatot hozhat létre a
mélysugárzóhoz. A részleteket lásd:
„A mélysugárzó (SECURE LINK) vezeték
nélküli csatlakoztatása” (24. oldal).
[Audio Settings]
[DSEE]
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az
[Auto Sound]* vagy a [Music] lehetőség
van kiválasztva.
[On]: A magas frekvenciájú hangok
helyreállításával javítja a
hangminőséget (36. oldal).
[Off]: Off
* Csak abban az esetben, ha a [Music]
lehetőséget választja az [Auto Sound]
beállításhoz.
[Audio DRC]
A felhasználó szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát.
[Auto]: Automatikusan tömöríti a Dolby
TrueHD kódolású hang
dinamikatartományát.
[On]: A rendszer a dolby és a DTS
hangsávot a hangmérnök által
meghatározott dinamikatartománnyal
játssza le.
[Off]: A rendszer nem szűkíti a
dinamikatartományt.
[Sound Effect]
Olyan hangeffektusokat választhat ki,
mind a hang üzemmód.
[Sound Mode On]: A Vertical Surround
Engine a térhangzású és felső
hangsugárzó-csatornák javításával
magával ragadó és mindent körülölelő
virtuális térhangzás-hatást, például
hang üzemmódot (32. oldal) és
függőleges térhangzást (31. oldal) tesz
lehetővé.
[Dolby Speaker Virtualizer]: A Dolby
Speaker Virtualizer a térhangzású és
felső hangsugárzó-csatornák
javításával magával ragadó és mindent
körülölelő virtuális térhangzás-hatást
biztosít Dolby formátum lejátszásakor.
A funkció a Dolby formátumon kívül
minden egyéb hangeffektust letilt.
[Off]: A hangeffektusok letiltása.
Válassza ezt a beállítást, ha nem
szeretné meghatározni a
mintavételezési frekvencia felső
korlátját.
[Fejlett automatikus hangerő]
Ez a funkció a bemeneti jel
hangerőváltozásainak csökkentésére
szolgál. Ez a funkció például akkor lehet
hasznos, amikor a tv-reklámok
hangereje nagyobb, mint a tv-műsor
hangereje.
[On]: A hangerő automatikus beállítása.
[Off]: Off
Megjegyzés
Ez a funkció nem alkalmas
zenehallgatáshoz.
[HDMI-beállítások]
[Control for HDMI]
[On]: A Control for HDMI funkció
engedélyezve van. A HDMI-kábellel
csatlakoztatott eszközök vezérelni
tudják egymást.
[Off]: Off
45HU
[Standby Linked to TV]
[TV Audio Input Mode]
Ez a funkció csak akkor érhető el,
ha a [Control for HDMI] beállítás [On]
értékre van állítva.
[Auto]: Ha a rendszer bemenete [Tv]
vagy [HDMI], akkor a tv-készülék
kikapcsolásakor a rendszer is
automatikusan kikapcsol.
[On]: A rendszer a bemenettől
függetlenül automatikusan kikapcsol a
tv kikapcsolásakor.
[Off]: A rendszer nem kapcsol ki a tv
kikapcsolásakor.
Akkor állítsa be ezt a funkciót, ha a
rendszer a tv-készülék olyan HDMI IN
aljzatához van csatlakoztatva, amely
kompatibilis az Audio Return Channel
funkcióval. Az Audio Return Channel
funkció csak akkor érhető el, ha a
[Control for HDMI] beállítás [On] értékre
van állítva.
[Auto]: A tv hangját a rendszer
hangsugárzóin keresztül hallgathatja.
[Optikai]: Akkor válassza ezt a beállítást,
ha digitális optikai kábellel
csatlakoztatta a rendszert.
[Standby Through]
Ez a funkció csak akkor érhető el,
ha a [Control for HDMI] beállítás [On]
értékre van állítva.
[Auto]: Ha a tv-készülék be van
kapcsolva, de a rendszer nincs
bekapcsolva, a rendszer HDMI OUT
(ARC) kimenetén megjelennek a
kimeneti jelek. A rendszer készenléti
üzemmódjának teljesítményfelvétele
tovább csökkenthető, ha az [On] érték
van beállítva.
[On]: Ha rendszer nincs bekapcsolva,
a rendszer HDMI OUT (ARC) kimenetén
mindig megjelennek a kimeneti jelek.
Ha nem Sony gyártmányú tévét
csatlakoztat, azt javasoljuk, hogy ezt a
beállítást válassza.
[Off]: Ha a rendszer nincs bekapcsolva,
a rendszer HDMI OUT (ARC) kimenetén
nem jelennek meg a kimeneti jelek.
Ha a tévén szeretné lejátszani egy a
rendszerhez csatlakoztatott eszköz
tartalmát, kapcsolja be a rendszert.
A rendszer készenléti üzemmódjának
teljesítményfelvétele tovább
csökkenthető, ha az [On] érték van
beállítva.
46HU
[HDMI Signal Format]
Kiválaszthatja a bemeneti jel HDMI
jelformátumát. A részleteket lásd:
„A HDMI jelformátum beállítása 4K
videotartalom megtekintéséhez”
(21. oldal).
[Bluetooth-beállítások]
[Bluetooth Mode]
A rendszerrel BLUETOOTH-eszközön
tárolt tartalmakat is lejátszhat.
[Rádióerősítő]: Ez a rendszer vevő
üzemmódban van, ami lehetővé teszi,
hogy hangjeleket fogadjon egy
BLUETOOTH-eszközről, majd továbbítsa
őket.
[Off]: A BLUETOOTH funkció kikapcsol,
és nem választható ki a [Bluetooth
Audio] bemenet.
[Bluetooth Standby]
[Device Name Setting]
Beállíthatja a [Bluetooth Standby]
üzemmódot, ha azt szeretné, hogy a
rendszert egy BLUETOOTH-eszköz még
akkor is bekapcsolhassa, amikor a
rendszer készenléti üzemmódban van.
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a
[Bluetooth Mode] beállítás
[Rádióerősítő] értékre van állítva.
[On]: A rendszer automatikusan kikapcsol,
ha párosított BLUETOOTH-eszközről
kezdeményez BLUETOOTH-kapcsolatot.
[Off]: Off
A rendszer nevét tetszés szerint
módosíthatja annak érdekében, hogy az
felismerhetőbb legyen a [Bluetooth
Audio] funkció használatakor. Kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat,
és adja meg a nevet a szoftveres
billentyűzet segítségével.
Szoftverlicenc-információk[]
Megjelenítheti a szoftverlicencinformációkat.
[Software Version]
[Bluetooth Codec - AAC]
Ez a funkció csak akkor érhető el,
ha a [Bluetooth Mode] beállítás
[Rádióerősítő] értékre van állítva.
[On]: Engedélyezi az AAC-kodeket.
[Off]: Letiltja az AAC-kodeket.
Megjegyzés
Ha be van kapcsolva az AAC, és eszköze
támogatja az AAC funkciót, akkor kiváló
minőségű hangot élvezhet.
[System Settings]
[OSD Language]
Kiválaszthatja a rendszer képernyőn
megjelenített üzeneteinek (OSD) nyelvét.
Megjelenik a szoftver verziószáma.
[Resetting]
Visszaállíthatja a rendszerbeállítások
kijelölt csoportját a gyári alapértékekre.
A csoporton belül mindegyik beállítás
alaphelyzetbe áll.
A részleteket lásd: „A rendszer
visszaállítása” (56. oldal).
[Software Update]
Ez a beállítás a rendszer szoftverének
frissítésére szolgál. Részletekért lásd:
„A szoftver frissítése” (48. oldal).
[IR-Repeater]
[On]: A tv-készülék távvezérlőjének jelét
a főegység hátuljáról küldi ki a rendszer.
[Off]: A funkció kikapcsolása.
A részleteket lásd: „Ha nem működik a
televízió távirányítója” (25. oldal).
[Auto Standby]
[On]: Bekapcsolja az [Auto Standby]
funkciót. Ha körülbelül 20 percen
keresztül nem használja a rendszert,
miközben semmilyen jel nem érkezik
arra, a rendszer automatikusan
készenléti üzemmódba lép.
[Off]: Off
47HU
3
A szoftver frissítése
A szoftver legfrissebb verzióra történő
frissítésével kihasználhatja a legújabb
funkciókat.
A frissítési funkciókról az alábbi
webhelyen talál tájékoztatást:
www.sony.eu/support
Megjegyzések
• A frissítés akár 40 percet igénybe vehet.
• Frissítés közben ne kapcsolja be vagy ki a
rendszert, ne válassza le a hálózati kábelt
(tápkábelt), ne húzza ki/ne csatlakoztassa
a HDMI-kábelt, illetve ne használja
rendszert és a tv-készüléket. Várjon, amíg
befejeződik a szoftverfrissítés.
1
2
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [További
beállítások] lehetőséget.
Válassza az [Software Update]
lehetőséget.
A frissítéssel kapcsolatos részletekért
tekintse meg a frissítési fájl
letöltésekor megjelenő utasításokat.
A frissítés az alábbiak szerint megy
végbe.
1
Amikor a szoftverfrissítés elindul,
a főegység minden jelzőfénye
négyszer felvillan. Ezt követően
a rendszer automatikusan
újraindul.
2
A szoftverfrissítés alatt a
főegység jelzőfényei villognak.
A villogó jelzőfények száma a
frissítés állapotának megfelelően
1-től 5-ig növekszik.
48HU
Amikor a frissítés befejeződik,
a főegység minden jelzőfénye
kétszer felvillan, majd a rendszer
automatikusan újraindul.
Megjegyzés
Az [Software Update] művelet
végrehajtásához tartsa nyomva
7 másodpercig a főegység BLUETOOTH
és  gombját.
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi
rendellenességek bármelyikét észleli,
a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba
elhárításával az útmutatóban leírt
módon. Ha a probléma továbbra is
fennáll, keresse fel a legközelebbi
Sony márkakereskedőt.
Akkor is vigye el a szervizbe a
főegységet és a mélysugárzót is,
ha úgy tűnik, hogy csak az egyikkel
van probléma.
Áramellátás
A rendszer nem kapcsol be.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a hálózati kábelt
(tápkábelt).
 Húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból, majd néhány perc
múlva csatlakoztassa újra.
A rendszer nem kapcsol be a tv
bekapcsolásakor.
 Állítsa a
[Setup] – [További
beállítások] – [HDMI-beállítások] –
[Control for HDMI] beállítást az [On]
értékre (45. oldal). A tévének
támogatnia kell a Control for HDMI
funkciót (38. oldal). A részleteket lásd
a tévékészülék használati
útmutatójában.
 Ellenőrizze a televízió hangsugárzóbeállításait. A rendszer a televízió
hangsugárzó-beállításai szerint
szinkronizálja a tápellátást.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
 Ha a hang az előző alkalommal a
televízió hangsugárzóin keresztül
szólt, akkor a televíziótól függően
előfordulhat, hogy a rendszer nem
kapcsol be a televízió legközelebbi
bekapcsolásakor.
A rendszer kikapcsol a tv
kikapcsolásakor.
 Ellenőrizze a
[Setup] – [További
beállítások] – [HDMI-beállítások] –
[Standby Linked to TV] beállítást.
(46. oldal). Ha a [Standby Linked to
TV] beállítás az [On] vagy [Auto]
értékre van állítva, akkor a rendszer
a tv-készülék kikapcsolásakor
automatikusan kikapcsol.
A rendszer nem kapcsol ki a tv
kikapcsolásakor.
 Ellenőrizze a
[Setup] – [További
beállítások] – [HDMI-beállítások] –
[Standby Linked to TV] beállítást.
(46. oldal). Ha a tv-készülék
kikapcsolásakor a bemenettől
függetlenül automatikusan ki
szeretné kapcsolni a rendszert,
akkor állítsa a [Standby Linked to TV]
beállítást az [On] értékre. A tévének
támogatnia kell a Control for HDMI
funkciót (38. oldal). A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
Nem lehet kikapcsolni a rendszert.
 Elképzelhető, hogy a rendszer demó
üzemmódban van. Indítsa újra a
rendszert a demó módból való
kilépéshez. Tartsa nyomva a
 (be-/kikapcsolás) és a – (hangerő)
gombot a főegységen 5 másodpercnél
hosszabb ideig (56. oldal).
49HU
Kép
Nincs kép, vagy hibás a kimenő kép.
 Válassza ki a megfelelő bemenetet
( 26. oldal).
 Ha nem látható kép, amikor a Tv
bemenet van kiválasztva, válassza ki
a kívánt tévécsatornát a tv-készülék
távvezérlője segítségével.
 Ha nincs kép a HDMI bemenet
kiválasztása esetén, nyomja le a
lejátszás gombot a csatlakoztatott
eszközön.
 Húzza ki a HDMI-kábelt, majd dugja
be újra. Ügyeljen rá, hogy a kábel jól
be legyen dugva.
 Ha nem vagy hibásan jelenik meg a
csatlakoztatott eszköz képe, állítsa a
[Setup] – [További beállítások] –
[HDMI-beállítások] – [HDMI Signal
Format] – [HDMI IN] beállítást
[Standard format] értékre (21. oldal).
 Ha a HDCP 2.2 protokollt támogató
eszközt csatlakoztat, mindenképp
a tv-készülék HDMI IN-aljzatát és a
rendszer HDMI OUT-aljzatát használja.
 A rendszer olyan bemeneti
eszközhöz van csatlakoztatva,
amely nem kompatibilis a HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) szabvánnyal. Ebben az
esetben ellenőrizze a csatlakoztatott
eszköz műszaki adatait.
A HDMI IN aljzaton továbbított
térhatású tartalmak nem jelennek
meg a tv-képernyőn.
 A tv- vagy videoeszköztől függően
előfordulhat, hogy a térhatású
tartalmak nem jelennek meg.
Ellenőrizze a támogatott HDMIvideoformátumot (62. oldal).
50HU
A HDMI IN aljzaton továbbított 4K-s
videotartalmak nem jelennek meg
a tv-képernyőn.
 A tv- vagy videoeszköztől függően
előfordulhat, hogy a 4K-s
videotartalmak nem jelennek meg.
Ellenőrizze a televízió és a videoeszköz
képességeit és beállításait.
 A [HDMI Signal Format] beállítás
módosítása esetén előfordulhat,
hogy nem jelenik meg a kép. Ebben
az esetben válassza a [Standard
format] beállítást (21. oldal).
 Használjon olyan prémium, nagy
sebességű HDMI-kábelt Ethernettel,
amelyik támogatja a 18 Gbps vagy a
nagy sebességű HDMI-kábelt
Ethernettel (62. oldal).
Egy kép nem a teljes tv-képernyőn
jelenik meg.
 A hordozón a képarány rögzített.
Ha a rendszer nincs bekapcsolva,
a rendszerhez csatlakoztatott
eszköz képe nem látható, illetve a
hangja nem hallható.
 Állítsa a rendszeren a
[Setup] –
[További beállítások] – [HDMIbeállítások] – [Control for HDMI]
beállítást [On] értékre, majd állítsa a
[Standby Through] beállítást az [Auto]
vagy [On] lehetőségre (46. oldal).
 Kapcsolja be a rendszert, majd váltsa
át a bemenetet a lejátszott eszközre.
 Ha a csatlakoztatott eszközt nem
a Sony gyártotta, de támogatja a
Control for HDMI funkciót, állítsa a
[Setup] – [További beállítások] –
[HDMI-beállítások] – [Standby
Through] beállítást [On] értékre
(46. oldal).
A HDR-tartalmak nem jeleníthetők
meg HDR (high-dynamic range)
tartományban.
 Ellenőrizze a tévé és a csatlakoztatott
eszköz beállításait. A részleteket a
tévé és a csatlakoztatott eszköz
kezelési útmutatója tartalmazza.
 Bizonyos eszközök a HDRtartalmakat SDR formátumra
konvertálhatják, amikor nem
elegendő a sávszélesség. Ilyen
esetben állítsa a
[Setup] –
[További beállítások] – [HDMIbeállítások] – [HDMI Signal Format] –
[HDMI IN] beállítást [Enhanced
format] értékre, ha a tv-készülék és
a csatlakoztatott eszköz támogatja
a maximum 18 Gb/s sávszélességet
(21. oldal). Az [Enhanced format]
kiválasztása esetén mindenképp
használjon olyan prémium nagy
sebességű HDMI-kábelt Ethernettel,
amelyik támogatja a 18 Gbps
sebességű átvitelt (62. oldal).
Hang
A rendszer nem csatlakoztatható
televízióhoz BLUETOOTH-funkción
keresztül.
 Ha a rendszert és a televíziót HDMIkábellel köti össze (nem tartozék),
a BLUETOOTH-kapcsolat megszakad.
Nem hallható a tv hangja a
rendszeren.
 Ellenőrizze a rendszerhez és a
televízióhoz csatlakoztatott HDMIkábel, optikai digitális kábel vagy
analóg hangkábel típusát és
csatlakozását (további tájékoztatást
a mellékelt Üzembe helyezési
útmutatóban talál).
 Húzza ki a tv-készüléket és a
rendszert összekötő kábeleket,
majd csatlakoztassa őket
megfelelően. Húzza ki a hálózati
kimenetből (konnektorból) a tvkészülék és a rendszer hálózati
kábelét (tápkábelét), majd
csatlakoztassa vissza azokat.
 Abban az esetben, ha a rendszer és
a televízió HDMI-kábellel van
összekapcsolva, ellenőrizze a
következőket.
– A csatlakoztatott tévé HDMI aljzatán
az „ARC” felirat látható.
– A tévé Control for HDMI funkciója be
van kapcsolva.
– A rendszer [Control for HDMI]
beállításának értéke [On],
a [TV Audio Input Mode] beállítás
értéke pedig [Auto] (46. oldal).
 Ha a tévé nem kompatibilis az
Audio Return Channel szabvánnyal,
akkor csatlakoztassa a tartozék
digitális optikai kábelt (lásd a
mellékelt Üzembe helyezési
útmutatót). Abban az esetben,
ha a tévé nem kompatibilis az
Audio Return Channel szabvánnyal,
a rendszer akkor sem bocsátja ki a tv
hangjelét, ha a HDMI IN aljzatához
van csatlakoztatva.
 Állítsa a rendszer bemenetét a Tv
bemenetre. Amikor a készüléket és
a tv-készüléket analóg hangkábellel
(nem tartozék) csatlakoztatja, állítsa a
rendszer bemenetét az ANALOG
bemenetre (30. oldal).
 Növelje a rendszer hangerejét, vagy
kapcsolja ki az elnémítást.
 Ha a televízióhoz csatlakoztatott
kábeltévévevő/műholdvevő hangja
nem hallható, csatlakoztassa az
eszközt a rendszer valamelyik HDMI
IN aljzatához, és állítsa a rendszert a
[HDMI] bemenetre (lásd a mellékelt
Üzembe helyezési útmutatót).
51HU
 A tv-készülék és a rendszer
csatlakoztatásának sorrendjétől
függően előfordulhat, hogy a
rendszer elnémul, és a Tv és USB
jelzőfény lassan villogni kezd. Ebben
az esetben kapcsolja be először
a tv-t, majd utána a rendszert.
 Állítsa a tévé hangsugárzórendszerének
beállítását (BRAVIA) a hangrendszerre.
A tévé beállításának módját lásd a
tévé kezelési útmutatójában.
Ha a rendszer nincs bekapcsolva,
a rendszerhez csatlakoztatott
eszköz képe nem látható, illetve a
hangja nem hallható.
 Állítsa a rendszeren a
[Setup] –
[További beállítások] – [HDMIbeállítások] – [Control for HDMI]
beállítást [On] értékre, majd állítsa a
[Standby Through] beállítást az [Auto]
vagy [On] lehetőségre (46. oldal).
 Kapcsolja be a rendszert, majd váltsa
át a bemenetet a lejátszott eszközre.
 Ha a csatlakoztatott eszközt nem a
Sony gyártotta, de támogatja a
Control for HDMI funkciót, állítsa a
[Setup] – [További beállítások] –
[HDMI-beállítások] – [Standby
Through] beállítást [On] értékre
(46. oldal).
A rendszerből és a tévéből is
hallható hang.
 Némítsa el a rendszer vagy a
tv-készülék hangját.
A tévének a rendszeren keresztül
kibocsátott hangja késik a képhez
képest.
 Állítsa az [A/V Sync] beállítást
0 ms-ra, ha az a 25 ms és 300 ms
közötti tartományban van beállítva
(34. oldal).
 A hangforrástól függően előfordulhat,
hogy a hang és a kép között csúszás
tapasztalható. Ha a tv-készüléke
rendelkezik a kép késleltetésére
szolgáló funkcióval, használja azt a
csúszás korrigálásához.
52HU
A csatlakoztatott berendezésnek
nincs hangja, vagy csak nagyon
halk hang hallható a rendszerhez
csatlakoztatott eszközből.
 Nyomja meg a távvezérlőn a  +
gombot a hangerő szintjének
ellenőrzéséhez (11. oldal).
 A némítás funkció kikapcsolásához
nyomja meg a  vagy  + gombot a
távvezérlőn (11. oldal).
 Ügyeljen rá, hogy a bemeneti forrás
megfelelően legyen kiválasztva.
Próbálkozzon más bemeneti
forrásokkal a távvezérlő
bemenetválasztó gombjának
többszöri megnyomásával
(Tv/HDMI/ANALOG/USB/
BLUETOOTH) (11. oldal).
 Ellenőrizze, hogy a rendszer és a
csatlakoztatott eszköz minden kábele
és vezetéke megfelelően van-e
csatlakoztatva.
 Ha másolásvédelmi (HDCP)
technológiát alkalmazó tartalmat
játszik le, előfordulhat, hogy nem
szólal meg a hang a rendszeren.
 Állítsa a
[Setup] – [További
beállítások] – [HDMI-beállítások] –
[HDMI Signal Format] beállítást az
[Standard format] értékre (21. oldal).
A térhatású hang nem hallható.
 A bemeneti jeltől és a hang üzemmód
beállításától függően a térhangzás
feldolgozása nem mindig működik
hatékonyan. A térhangzás a
programtól vagy a lemeztől függően
változhat.
 Többcsatornás hang lejátszásához
ellenőrizze a rendszerhez
csatlakoztatott eszköz digitális
hangkimeneti beállítását.
A részleteket a csatlakoztatott eszköz
kezelési útmutatója tartalmazza.
Mélysugárzó
Nincs hang, vagy csak nagyon halk
hang hallható a mélysugárzóból
 Nyomja meg a távvezérlő SW  +
gombját a mélysugárzó hangerejének
növeléséhez (34. oldal).
 Győződjön meg róla, hogy a
mélysugárzó bekapcsolást jelző
fénye zölden vagy borostyánsárgán
világít.
 A mélysugárzón nem gyullad ki a
tápellátásjelző fény, próbálkozzon a
következővel.
– Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a mélysugárzó
hálózati tápkábelét.
– Kapcsolja be a mélysugárzót a 
(bekapcsolás) gombbal.
 Ha a mélysugárzó bekapcsolást
jelző fénye lassan, zölden vagy
borostyánsárgán villog, vagy pirosan
világít, próbálkozzon a következővel.
– Helyezze a mélysugárzót a főegység
közelébe, hogy a mélysugárzó
bekapcsolást jelző fénye zölden
vagy borostyánsárgán világítson.
– Végezze el az „A mélysugárzó
(SECURE LINK) vezeték nélküli
csatlakoztatása” (24. oldal) című
témakörben ismertetett lépéseket.
 Ha a mélysugárzó áramellátás-jelző
fénye pirosan villog, akkor kapcsolja
ki a mélysugárzót a  (bekapcsolás)
gombbal, és ellenőrizze, nem zárja-e
el valami a mélysugárzó
szellőzőnyílásait.
 Az igen kevés basszushangösszetevőt tartalmazó bemeneti
források (mint pl. a tévéműsorok)
esetén előfordulhat, hogy a
mélysugárzó hangja gyengén
hallható. A mélysugárzó hangjának
ellenőrzéséhez játssza le a
teszthangot (41. oldal).
 Állítsa az éjszakai üzemmódot ki
értékre. A részleteket lásd: „Alacsony
hangerőszint mellett tiszta hangot
biztosító éjszakai üzemmód (NIGHT)”
(33. oldal).
Ugrik vagy zajos a hang.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó eszköz, például vezeték
nélküli LAN-berendezés vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze a rendszert távolabb tőle.
 Ha akadály van a főegység és a
mélysugárzó között, távolítsa el vagy
helyezze át.
 A lehető legközelebb helyezze el
egymáshoz a főegységet és a
mélysugárzót.
 Állítsa át a közelben lévő vezeték
nélküli LAN router vagy számítógép
vezeték nélküli LAN frekvenciáját az
5 GHz-es sávra.
 Állítsa át a tv-készülék vagy a Blu-ray
Disc lejátszó hálózati kapcsolatát
vezeték nélküliről vezetékesre.
USB-eszközök
csatlakoztatása
Nem ismeri fel az egység az
USB-eszközt.
 Próbálkozzon a következőkkel:
 Kapcsolja ki a rendszert.
 Válassza le és csatlakoztassa újra
az USB-eszközt.
 Kapcsolja be a rendszert.
 Gondoskodjon arról, hogy az USBeszköz megfelelően csatlakozzon az
(USB) porthoz (29. oldal).
 Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az
USB-eszköz vagy egy vezeték.
 Ha nincs bekapcsolva az USB-eszköz,
kapcsolja be.
 Ha az USB-eszköz USB-hubon
keresztül csatlakozik, válassza le és
csatlakoztassa közvetlenül a
rendszerhez az USB-eszközt.
53HU
 WALKMAN® vagy okostelefon
csatlakoztatása esetén előfordulhat,
hogy az eszköz belső tárhelyét vagy a
külső tárhelyet (pl. memóriakártya)
nem ismeri fel a rendszer.
Mobileszközök
csatlakoztatása
Nem lehet párosítani.
 Vigye közelebb egymáshoz a
rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
 Gondoskodjon arról, hogy ezt a
rendszert ne érje vezeték nélküli LAN
eszköztől, más 2,4 GHz-es vezeték
nélküli eszköztől vagy mikrohullámú
sütőtől származó interferencia.
Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés van a
közelben, helyezze azt távolabb ettől
a rendszertől.
Nem létesíthető BLUETOOTHkapcsolat.
 Győződjön meg róla, hogy a
főegység BLUETOOTH jelzőfénye
világít (28. oldal).
 Győződjön meg arról, hogy a
csatlakoztatandó BLUETOOTH-eszköz
be van kapcsolva, és engedélyezve
van a BLUETOOTH-funkció.
 Vigye közelebb egymáshoz a
rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
 Párosítsa ismét a rendszert és a
BLUETOOTH-eszközt. Előfordulhat,
hogy a BLUETOOTH-eszköz
használatával előbb törölnie kell a
párosítást ezzel a rendszerrel.
 Lehet, hogy törlődtek a párosítási
adatok. Párosítsa újra az eszközöket
(27. oldal).
A rendszer nem továbbítja a
csatlakoztatott BLUETOOTHmobileszköz hangját.
 Győződjön meg róla, hogy a
főegység BLUETOOTH jelzőfénye
világít (28. oldal).
 Vigye közelebb egymáshoz a
rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN eszköz,
másik BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze azt távolabb ettől a
rendszertől.
 Távolítson el minden akadályt a
rendszer és a BLUETOOTH-eszköz
közül, vagy vigye a rendszert
távolabb az akadálytól.
 Tegye máshová a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközt.
 Állítsa át a közelben lévő vezeték
nélküli LAN router vagy számítógép
vezeték nélküli LAN frekvenciáját az
5 GHz-es sávra.
 Növelje a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
Távvezérlő
A rendszer távvezérlője nem
működik.
 Irányítsa a távvezérlőt a főegység
távvezérlő-érzékelőjére (8. oldal).
 A távvezérlő és a rendszer között ne
legyen semmilyen akadály.
 Ha lemerültek a távvezérlő elemei,
cserélje ki őket.
 Ellenőrizze, hogy a megfelelő
gombot nyomta-e meg a
távvezérlőn.
Nem működik a tévé távvezérlője.
 A problémát megoldhatja az
infravörös jelismétlő funkció
bekapcsolása (25. oldal).
54HU
Egyéb funkciók
A Control for HDMI funkció nem
működik megfelelően.
 Ellenőrizze a rendszerrel létesített
kapcsolatot (a mellékelt Üzembe
helyezési útmutató alapján).
 Kapcsolja be a tévé Control for HDMI
funkcióját. A részleteket lásd a
tévékészülék használati
útmutatójában.
 Várjon egy kicsit, és próbálkozzon
újra. Ha kihúzza a rendszert, eltart
egy darabig, mire használni lehet.
Várjon legalább 15 másodpercet,
és utána próbálkozzon újra.
 Ellenőrizze, hogy a rendszerhez
csatlakoztatott eszközök támogatjáke a Control for HDMI funkciót.
 Engedélyezze a Control for HDMI
funkciót a rendszerhez csatlakoztatott
eszközökön. A részleteket lásd az
eszköz használati útmutatójában.
 A Control for HDMI funkció által
vezérelhető készülékek típusait és
számát a HDMI CEC szabvány a
következőképpen korlátozza:
– Felvevőeszközök (Blu-ray Disc
felvevő, DVD-felvevő stb.):
maximum 3 eszköz
– Lejátszóeszközök (Blu-ray disc
lejátszó, DVD-lejátszó stb.):
maximum 3 eszköz (a rendszer
egyet használ ezek közül)
– Tunerrel kapcsolatos eszközök:
maximum 4 eszköz
– Hangrendszer (vevő/fejhallgató):
maximum 1 eszköz (amelyet a
rendszer használ)
Minden jelzőfény gyorsan villog,
és a rendszer kikapcsol.
 Húzza ki a hálózati kábelt (tápkábelt),
és ellenőrizze, hogy nem takarja-e el
valami a rendszer szellőzőnyílásait.
A tévé érzékelői nem működnek
megfelelően.
 A főegység eltakarhat egyes
érzékelőket (például a fényérzékelőt)
és a tévé távvezérlő-vevőjét, illetve az
infravörös szemüveg-technológián
alapuló 3D-s tévék esetében a
3D-szemüvegek infravörös adóját,
valamint a vezeték nélküli kapcsolatot.
Helyezze a főegységet a tévétől olyan
messzire, hogy ezek a részek
megfelelően tudjanak működni.
Az érzékelők és a távvezérlővevő
helyéről a tévé használati
útmutatójából tájékozódhat.
A vezeték nélküli funkciók
(a BLUETOOTH-funkció vagy a
mélysugárzó) instabilak.
 A tévén kívül ne helyezzen
fémtárgyakat a rendszer közvetlen
környezetébe.
A rendszer hirtelen olyan zenét
játszik le, amely nem ismerős Önnek.
 Lehet, hogy az előre telepített
mintazene lejátszása kezdődött meg.
Nyomja meg a
gombot a
főegységen a lejátszás leállításához.
A rendszert nem lehet kikapcsolni
vagy az [További beállítások] nem
használható./A  (be-/kikapcsolás)
gomb megnyomásakor minden
jelzőfény villog, és a rendszert nem
lehet kikapcsolni.
 Elképzelhető, hogy a rendszer demó
üzemmódban van. Indítsa újra a
rendszert a demó módból való
kilépéshez. Nyomja meg és tartsa
nyomva a  (be-/kikapcsolás) és a –
(hangerő) gombot a főegységen
5 másodpercnél hosszabb ideig
(56. oldal).
55HU
A rendszer újraindul.
 Ha olyan tv-készülékhez csatlakozik,
amelynek felbontása eltér a rendszer
felbontásától, a rendszer a
képkimeneti beállítások visszaállítása
érdekében újraindulhat.
A rendszer visszaállítása
Ha a rendszer továbbra sem működik
megfelelően, akkor állítsa vissza a
rendszert a gyári alapbeállításokra a
következők szerint.
1
2
3
4
5
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [További
beállítások] lehetőséget.
Válassza az [Resetting]
lehetőséget.
Jelölje ki a visszaállítani kívánt
menüelemet.
Válassza az [Start] lehetőséget.
A visszaállítás megszakítása
Az 5. lépésben válassza a [Cancel]
lehetőséget.
Ha nem tudja végrehajtani
az alaphelyzetbe állítást a
főmenü segítségével
Tartsa nyomva a  (be-/kikapcsolás)
és a – (hangerő) gombot a főegységen
5 másodpercnél hosszabb ideig.
A beállítások visszatérnek a kezdeti
állapotukhoz.
Megjegyzés
A visszaállítás hatására megszakadhat a
mélysugárzóval fennálló kapcsolat. Ilyen
esetben végezze el a következő eljárást:
„A mélysugárzó (SECURE LINK) vezeték
nélküli csatlakoztatása” (24. oldal).
56HU
További információk
Specifikációk
Rúdhangsugárzó
(SA-XF9000)
Erősítő
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (névleges)
Bal első + jobb első: 60 W + 60 W
(4 Ω, 1 kHz, 1% THD)
KIMENETI TELJESÍTMÉNY (referencia)
Bal első/jobb első hangszóróblokk:
100 W (csatornánként, 4 Ω, 1 kHz)
Bemenetek
HDMI IN*
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Kimenetek
HDMI OUT (TV (ARC))*
* A HDMI IN és HDMI OUT (TV (ARC))
aljzatok a HDCP 2.2 protokollt
támogatják. A HDCP 2.2 egy újonnan
bevezetett szerzőijog-védelmi
technológia, amely olyan tartalmak
védelmére szolgál, mint például a 4K
filmek.
HDMI rész
Csatlakozó
Type A (19 érintkezős)
USB-egység
(USB) port:
Type A (USB-memória
csatlakoztatásához)
BLUETOOTH rész
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH-specifikáció, 4.2-es
verzió
Kimenet
BLUETOOTH-specifikáció,
1. teljesítményosztály
Legnagyobb kommunikációs hatótáv
Hatótáv kb. 30 m1)
Regisztrálható eszközök maximális száma
9 eszköz
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,4 GHz – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilis BLUETOOTH profilok2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Támogatott kodekek3)
SBC4), AAC5)
Átviteli tartomány (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (mintavételi
frekvencia: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
A tényleges hatótáv olyan tényezőktől
függ, mint az eszközök közötti
akadályok, a mikrohullámú sütő körül
kialakult mágneses tér, a statikus
elektromosság, a vezeték nélküli
telefonok használata, a vételi
érzékenység, az operációs rendszer,
a szoftveralkalmazás stb.
2) A szabványos BLUETOOTH-profilok
jelzik az eszközök közti BLUETOOTHkommunikáció célját.
3) Kodek: audiojel-tömörítési és
konverziós formátum
4)
Alsáv-kodek rövidítése
5) Advanced Audio Coding rövidítése
Bal első/jobb első hangsugárzóblokkszekció
Hangsugárzó-rendszer
Teljes tartományú hangsugárzórendszer, akusztikus felfüggesztéses
típus
Hangsugárzó
40 mm × 100 mm-es, kúpos
Általános
Energiaellátási követelmények
220–240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
On: 38 W
[Bluetooth Standby] – [On]: Kevesebb
mint 2 W
[Bluetooth Standby] – [Off]: Kevesebb
mint 0,5 W
57HU
Méretek* (kb.) (szélesség/magasság/
mélység)
930 mm × 58 mm × 85 mm
*Kiálló rész nélkül
Tömeg (kb.)
2,5 kg
Mélysugárzó (SA-WXF9000)
KIMENETI TELJESÍTMÉNY (referencia)
100 W (4 Ω, 100 Hz)
Hangsugárzó-rendszer
Mélysugárzórendszer, bass reflex
Hangsugárzó
160 mm-es, kúpos típus
Energiaellátási követelmények
220–240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
On: 20 W
Készenléti üzemmódban: legfeljebb
0,5 W
Méretek (kb.) (szélesség/magasság/
mélység)
190 mm × 382 mm × 387 mm
(kiálló rész nélkül)
Tömeg (kb.)
7,8 kg
Vezeték nélküli adó-vevő
Frekvenciasáv
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
A kivitel és a műszaki adatok bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
58HU
Rádiófrekvencia-sávok és maximális kimenő
teljesítmény
Frekvenciasáv
Maximális kimenő
teljesítmény
BLUETOOTH
2400–2483,5 MHz
< 9 dBm
Vezeték nélküli
mélysugárzó
2400–2483,5 MHz
< 9 dBm
59HU
Lejátszható hangfájlok
Kodek
Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC/HE-AAC
.m4a, .aac, .mp4,
.3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
FLAC
.flac
DSF
.dsf
DSDIFF*
.dff
AIFF
.aiff, .aif
ALAC
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
* A rendszer nem játssza le a DST kódolású
fájlokat.
Megjegyzések
• Egyes fájlok nem játszhatók le a
fájlformátumtól, a fájlkódolástól,
a rögzítési állapottól vagy egyéb
tényezőktől függően.
• A számítógépen szerkesztett fájlok nem
minden esetben játszhatók le.
• Előfordulhat egyes fájlok esetén,
hogy nem használható a gyors előrevagy visszatekerési funkció.
• A rendszer nem tud kódolt, például DRMkódolású (digitális jogvédelemmel
ellátott) fájlokat lejátszani.
• A névtől/metaadatoktól függően
előfordulhat, hogy a rendszer nem ismer
fel egy fájlt/mappát.
• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök
nem működnek ezzel a rendszerrel.
• A rendszer felismeri az MSC (Mass
Storage Class – háttértár) kategóriájú
eszközöket (például flash memóriát).
60HU
Támogatott bemeneti hangformátumok
A rendszer a következő hangformátumokat támogatja.
Formátum
Function
„HDMI”
„Tv”
(ARC)
„Tv”
(OPT)
LPCM 2ch



LPCM 5.1ch

–
–
LPCM 7.1ch

–
–
Dolby Digital



Dolby TrueHD

–
–
Dolby Digital Plus


–
Dolby Atmos – Dolby TrueHD

–
–
Dolby Atmos – Dolby Digital Plus


–
DTS



DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1



DTS 96/24



DTS-HD High Resolution Audio

–
–
DTS-HD Master Audio

–
–
DTS-HD LBR

–
–
DTS:X

–
–
DSD

–
–
: Támogatott formátum.
–: Nem támogatott formátum.
Megjegyzés
A HDMI IN-aljzat nem támogatja másolásvédett hangformátumokat, például a Super Audio
CD és DVD-Audio formátumot.
61HU
Támogatott HDMI-videoformátumok
A rendszer a következő videoformátumokat támogatja.
Felbontás
Képkocka-sebesség
4K
4096×2160p3)
3840×2160p
50/59,94/60 Hz
23,98/24/25/29,97/30 Hz
50/59,94/60 Hz
4K
4096×2160p3)
3840×2160p
23,98/24/25/29,97/30 Hz
1920 × 1080p
25/29,97/30/50/
59,94/60 Hz
1920×1080i
50/59,94/60 Hz
3D
Színtér
Színmélység
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bit
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bit
–
YCbCr 4:2:0
10/12 bit
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
10/12 bit
–
YCbCr 4:2:0
8 bit
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bit
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bit
[Standard format]2)
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
50/59,94/60 Hz
23,98/24/29,97/30 Hz
[Enhanced format]1)
–
23,98/24 Hz
1280×720p
[HDMI Signal
Format] beállítás
8/10/12 bit
–
720×480p
59,94/60 Hz
–
720×576p
50 Hz
–
640×480p
59,94/60 Hz
–
RGB 4:4:4
: Kompatibilis a 3D-jellel Egymás mellett (felező)3) formátumban
: Kompatibilis a 3D-jellel Képkocka-egyesítés, és Felül-alul (tetején és alján)3)
formátumban
1)
Használjon olyan prémium nagy sebességű HDMI-kábelt Ethernettel, amelyik
támogatja a 18 Gbps sebességet.
Használjon prémium nagy sebességű HDMI-kábelt Ethernettel vagy Sony prémium
nagy sebességű HDMI-kábelt Ethernettel, a kábel típusának emblémájával ellátva.
3) A OPTIONS gomb nem használható, és az rendszer képernyőmenüje (OSD) nem
jelenik meg.
2)
Megjegyzések a HDMI aljzatról és a HDMI-csatlakozásokról
• Használjon HDMI-hitelesített kábelt.
• Nem javasoljuk HDMI-DVI-átalakítókábel használatát.
• A csatlakoztatott eszköz korlátozhatja a HDMI-aljzaton továbbított audiojeleket
(mintavételi frekvencia, bithosszúság stb.).
• Ha a lejátszóeszközről érkező műsor mintavételi frekvenciája vagy audiokimeneti
csatornáinak száma megváltozik, a hang megszakadhat.
62HU
• Ha a Tv bemenet van kiválasztva, akkor a rendszer a legutóbb kiválasztott HDMI INaljzat videojeleit a HDMI OUT (TV (ARC))-aljzaton keresztül bocsátja ki.
• Ez a rendszer támogatja a „TRILUMINOS” eszközöket.
• Minden HDMI IN és HDMI OUT aljzat max. 18 Gbit/s-os sávszélességet képes
kezelni, támogatja a HDCP 2.21) kódolást, a BT.2020 széles színtereket2) és a HDR
(High Dynamic Range)3) tartalmakat.
• Ha olyan tv-készülékhez csatlakozik, amelynek felbontása eltér a rendszer
felbontásától, a rendszer a képkimeneti beállítások visszaállítása érdekében
újraindulhat.
1)
A HDCP 2.2 egy újonnan bevezetett szerzőijog-védelmi technológia, amely olyan
tartalmak védelmére szolgál, mint például a 4K filmek.
A BT.2020 színtér egy új, szélesebb színszabvány, amelyet az ultranagy felbontású
televízió-rendszerekhez dolgoztak ki.
3)
A HDR egy elterjedőben lévő videoformátum, amely a fényerőszintek szélesebb
körének megjelenítésére alkalmas. A rendszer kompatibilis a HDR10, HLG (Hybrid LogGamma) és Dolby Vision formátummal.
2)
63HU
BLUETOOTHkommunikáció
• A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteren belül kell
használni (és nem lehet köztük akadály).
A hatásos kommunikációs tartomány
a következő esetekben kisebb lehet.
– Ha személy, fémből készült tárgy,
fal vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló
eszközök között
– Vezeték nélküli LAN-hálózatok
környezetében
– Használatban lévő mikrohullámú sütő
közelében
– Olyan helyen, ahol más eredetű
elektromágneses sugárzás van jelen
• A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
berendezések ugyanazt a
frekvenciasávot (2,4 GHz) használják.
Amikor BLUETOOTH-eszközét egy
vezeték nélküli helyi hálózati működésre
alkalmas eszköz közelében használja,
elektromágneses interferencia léphet fel.
Ennek eredménye lehet a kisebb
adatátviteli sebesség, a zaj, illetve az,
hogy nem jön létre kapcsolat. Ilyen
esetben próbálja meg a következőket:
– Ezt a rendszert a vezeték nélküli LANeszköztől legalább 10 méteres
távolságban használja.
– Ha a BLUETOOTH-eszközt a vezeték
nélküli LAN-eszköztől számított
10 méteren belül használja, kapcsolja ki
a vezeték nélküli LAN-eszközt.
– Ezt a rendszert és BLUETOOTH-eszközét
a lehető legközelebb helyezze
egymáshoz.
• Az ezen rendszer által kibocsátott
rádióhullámok zavarhatják egyes orvosi
berendezések működését. Mivel ez az
interferencia hibás működést
eredményezhet, a következő helyeken
mindig kapcsolja ki a rendszert és a
BLUETOOTH-eszközt:
64HU
– Kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden olyan
helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek
jelen.
– automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében.
• Ez a rendszer a BLUETOOTHspecifikációnak megfelelő biztonsági
funkciók segítségével biztosítja a
biztonságos kapcsolat fenntartását a
BLUETOOTH-technológiát használó
kommunikáció során. Előfordulhat
azonban, hogy ez a biztonság a
tartalomtól és más tényezőktől függően
nem elegendő, ezért mindig legyen
óvatos, amikor BLUETOOTH technológiát
használva kommunikál.
• A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a BLUETOOTH-technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
adódó károkért és veszteségekért.
• A BLUETOOTH-kommunikáció nem
feltétlenül garantált az ezzel a rendszerrel
azonos profilú minden BLUETOOTHeszközzel.
• A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközöknek meg
kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc.
által előírt BLUETOOTH-specifikáció
követelményeinek, és erről tanúsítvánnyal
kell rendelkezniük. Azonban még a
BLUETOOTH-specifikációnak megfelelő
eszközök esetén is előfordulhat, hogy
a BLUETOOTH-eszköz specifikációja
vagy jellemzői bizonyos esetekben
lehetetlenné teszik a csatlakozást, vagy
más vezérlési módszert, megjelenítést és
működést eredményeznek.
• A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs
környezettől, illetve a környezeti
feltételektől függően előfordulhat,
hogy zaj keletkezik vagy elhallgat a hang.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel,
keresse fel a legközelebbi Sonymárkaképviseletet.
SZOFTVERLICENC
VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS
FONTOS:
A SZOFTVER HASZNÁLATBA VÉTELE
ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL EZT A
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉST
(A TOVÁBBIAKBAN „LICENCSZERZŐDÉS”).
A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ÖN
ELFOGADJA E LICENCSZERZŐDÉS
FELTÉTELEIT. HA NEM FOGADJA E
LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEIT, AKKOR
NEM HASZNÁLHATJA A SZOFTVERT.
Ez a VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS egy jogi szempontból
kötelező érvényű megállapodás Ön és a
Sony Video & Sound Products Inc.
(a továbbiakban „SONY”) között. Ez a
LICENCSZERZŐDÉS határozza az Ön
jogait és kötelezettségeit a SONY és/vagy
harmadik fél licencadók (köztük a SONY
leányvállalatai) és azok leányvállalatai
(a továbbiakban összefoglalóan
„HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK”) által
szállított SONY-szoftverrel, illetve azzal
együtt a SONY által ehhez a szoftverhez
kiadott bármilyen frissítéssel/
módosítással, bármilyen nyomtatott,
online vagy egyéb elektronikus
dokumentációval, illetve az ilyen szoftver
működése során előállított bármilyen
adatfájllal (a továbbiakban összefoglalóan
„SZOFTVER”) kapcsolatban.
Az előzőek ellenére bármilyen szoftver
esetében, amely a SZOFTVER részét
képezi, és amelyre külön végfelhasználói
licencszerződés (többek között, de nem
kizárólag GNU General Public licenc
vagy Lesser/Library General Public
License) vonatkozik, a LICENCSZERZŐDÉS
helyett a vonatkozó külön
végfelhasználói licencszerződés
feltételeit kell figyelembe venni,
feltéve hogy a külön végfelhasználói
licencszerződés nem köt ki mást
(„KIZÁRT SZOFTVER”).
A SZOFTVERHEZ Ön licencet kap,
a szoftvert nem vásárolta meg.
A SZOFTVERT szerzői jogi törvények,
a szellemi tulajdont védő egyéb
törvények és nemzetközi egyezmények
védik.
SZERZŐI JOG
A SZOFTVERBEN megtestesített és az
arra vonatkozó minden jog (beleértve
többek között, de nem kizárólag a
SZOFTVER részét képező bármilyen
képet, fényképet, animációt, videót,
hangfelvételt, zenét, szöveget és
kisalkalmazást – appletet) tulajdonosa
a SONY vagy annak egy vagy több
HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓJA.
A LICENC MEGADÁSA
A SONY korlátozott licencet ad Önnek
a SZOFTVER használatára, amely
kizárólag az Ön kompatibilis eszközére
(a továbbiakban „ESZKÖZ”) és csak
egyéni, nem kereskedelmi
felhasználásra szól. A SONY és a
HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK kifejezetten
fenntartanak minden jogot, jogcímet és
érdekeltséget (beleértve többek között,
de nem kizárólag minden szellemi
tulajdonhoz fűződő jogot) a
SZOFTVERBEN és arra vonatkozóan,
amelyet ez a LICENCSZERZŐDÉS
kifejezetten nem ad meg Önnek.
KÖVETELMÉNYEK ÉS
KORLÁTOZÁSOK
Önnek sem részben, sem egészben
nem szabad a SZOFTVER bármely részét
másolni, közzétenni, feldolgozni,
továbbforgalmazni, forráskódjának
levezetésére kísérletet tenni,
módosítani, visszafejteni, dekompilálni
vagy gépi kódból újra előállítani,
a SZOFTVERBŐL vagy annak
felhasználásával bármilyen
származékos művet létrehozni, kivéve,
ha a SZOFTVER kifejezetten ilyen
65HU
származékos mű létrehozásának
megkönnyítésére szolgál. Ön nem
módosíthatja vagy másíthatja meg a
SZOFTVER semmilyen tartalomvédelmi
funkcióját. Nem kerülheti meg,
módosíthatja vagy iktathatja ki a
SZOFTVER vagy a működés
szempontjából a SZOFTVERHEZ
kapcsolódó mechanizmusok semmilyen
funkcióját vagy védelmét. Nem
különítheti el a SZOFTVER egyes
összetevőit abból a célból, hogy azokat
több ESZKÖZÖN használja, kivéve,
ha erre a SONY kifejezetten feljogosítja.
Nem távolíthatja el, változtathatja
meg, fedheti el vagy alakíthatja át a
SZOFTVERBEN megjelenő védjegyeket
és tájékoztatásokat. A SZOFTVERT
nem oszthatja meg, nem terjesztheti,
nem adhatja bérbe, sem albérletbe,
nem lízingelheti, nem ruházhatja át,
nem adhatja át és nem adhatja el.
Előfordulhat, hogy a SZOFTVER részét
nem képező, de a SZOFTVER
működéséhez szükséges egyéb
szoftver, hálózati szolgáltatások és
egyéb termékek szállítását a szállító
(szoftverszállító, szolgáltató vagy SONY)
saját belátása szerint megszakítja vagy
megszünteti. A SONY és az ilyen
szállítók nem garantálják, hogy a
SZOFTVER, hálózati szolgáltatások,
tartalom és egyéb termékek mindig
rendelkezésre fognak állni, illetve
megszakítás vagy módosítás nélkül
fognak működni.
A SZOFTVER HASZNÁLATA
SZERZŐI JOG ÁLTAL VÉDETT
ANYAGOKKAL
A SZOFTVER lehetővé teheti, hogy Ön
saját készítésű és/vagy harmadik felek
által készített tartalom megtekintésére,
tárolására, feldolgozására és/vagy
felhasználására használja. Az ilyen
tartalmat szerzői jogi törvények,
a szellemi tulajdont védő egyéb
törvények és/vagy szerződések
védhetik. Ön elfogadja, hogy a
66HU
SZOFTVERT csak az ilyen tartalomra
vonatkozó jogszabályok és szerződések
maradéktalan betartásával használja.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a
SONY megfelelő intézkedéseket tehet a
SZOFTVERREL tárolt, feldolgozott vagy
felhasznált tartalom szerzői jogainak
védelme érdekében. Ilyen intézkedés
lehet többek között, de nem kizárólag
a biztonsági mentés és visszaállítás
gyakoriságának figyelése a SZOFTVER
bizonyos funkcióin keresztül, az adatok
visszaállítására vonatkozó kérések
elfogadásának elutasítása, illetve a
SZOFTVER jogosulatlan használata
esetén a LICENCSZERZŐDÉS
felmondása.
TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A
SZOFTVER RENDELTETÉSE SZERINT EGY
VAGY TÖBB TARTALOMSZOLGÁLTATÓN
KERESZTÜL ELÉRHETŐ TARTALOMMAL
IS HASZNÁLHATÓ LEHET
(„TARTALOMSZOLGÁLTATÁS”).
A SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ADOTT
TARTALOM IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ
ADOTT TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEI
VONATKOZNAK. HA ELUTASÍTJA AZ
ADOTT FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁT,
AKKOR CSAK KORLÁTOZOTTAN
HASZNÁLHATJA A SZOFTVERT.
Ön tudomásul veszi és elfogadja,
hogy a SZOFTVEREN keresztül
elérhető bizonyos tartalmak és
szolgáltatások olyan harmadik
felektől származhatnak, amelyek
nem tartoznak a SONY felügyelete alá.
A TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ INTERNETKAPCSOLAT
SZÜKSÉGES. A TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
BÁRMIKOR MEGSZŰNHET.
INTERNETKAPCSOLAT ÉS
HARMADIK FELEK
SZOLGÁLTATÁSAI
Ön tudomásul veszi és elfogadja,
hogy a SZOFTVER bizonyos funkcióinak
eléréséhez internetkapcsolatra van
szükség, amelyért kizárólag Ön felelős.
Továbbá kizárólag Ön felelős minden
harmadik félnek fizetendő díjért, amely
az internetkapcsolattal kapcsolatban
felmerül, beleértve többek között,
de nem kizárólag az internetszolgáltatói
vagy közvetítési díjakat. Az
internetkapcsolat vagy -szolgáltatás
képességeitől, sávszélességétől
és műszaki korlátaitól függően
előfordulhat, hogy a SZOFTVER csak
korlátozásokkal működtethető.
Az internetkapcsolat rendelkezésre
bocsátása, minősége és védelme az
ilyen szolgáltatást nyújtó szolgáltató
kizárólagos felelőssége.
KIVITELI ÉS EGYÉB
SZABÁLYOZÁSOK
Ön elfogadja, hogy a tartózkodási
helyéül szolgáló terület vagy ország
minden érvényben lévő kiviteli
és újrakiviteli korlátozását és
szabályozását betartja, a SZOFTVERT
nem továbbítja tiltott országba,
és ezt nem is engedélyezi, valamint
más módon sem sérti meg az ilyen
korlátozásokat és szabályozásokat.
MAGAS KOCKÁZATÚ
TEVÉKENYSÉGEK
A SZOFTVER nem hibatűrő, és nem
úgy lett tervezve, gyártva vagy
értékesítve, hogy olyan veszélyes,
meghibásodásmentes teljesítményt
igénylő környezetek (például nukleáris
létesítmények, repülőgépek,
kommunikációs rendszerek, légi
irányítás, újraélesztő berendezések
vagy hadászati rendszerek) online
vezérlőeszközeként használják, ahol
a SZOFTVER hibája halált, személyi
sérülést, illetve súlyos fizikai vagy
környezeti károsodást okozhat
(„NAGY KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEK”).
A SONY, A HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
mindegyike és azok leányvállalatainak
mindegyike kifejezetten elhárít minden
kifejezett és vélelmezett garanciát,
kötelezettséget és alkalmassági
feltételt, amely NAGY KOCKÁZATÚ
TEVÉKENYSÉGEKRE vonatkozik.
A SZOFTVER GARANCIÁJÁNAK
KIZÁRÁSA
Ön tudomásul veszi és elfogadja,
hogy a SZOFTVERT kizárólag saját
felelősségére használja, és a SZOFTVER
használatáért Ön a felelős. A SONY
„ÖNMAGÁBAN”, bármilyen garancia,
kötelezettségvállalás vagy feltétel
nélkül biztosítja a SZOFTVERT.
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
MINDEGYIKE (e szakasz további
részében a SONY név alatt
összefoglalóan a SONY és a HARMADIK
FÉL SZÁLLÍTÓK mindegyike értendő)
KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENNEMŰ
KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT
GARANCIÁT, KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST
ÉS FELTÉTELT, BELEÉRTVE TÖBBEK
KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG
AZ ELADHATÓSÁGRA, A
JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ
MEGFELELŐSÉGRE VAGY AZ ADOTT
CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA
VONATKOZÓ VÉLELMEZETT
GARANCIÁT. A SONY NEM VÁLLAL
GARANCIÁT, NEM SZAB MEG
SEMMILYEN FELTÉTELT, ILLETVE NEM
TESZ SEMMILYEN KIJELENTÉST ARRA
VONATKOZÓAN, HOGY (A) A
SZOFTVEREK BÁRMELYIKÉNEK FUNKCIÓI
MEGFELELNEK AZ ÖN
KÖVETELMÉNYEINEK VAGY AZOKNAK
MEGFELELŐEN MÓDOSULNAK,
(B) A SZOFTVEREK BÁRMELYIKÉNEK
MŰKÖDÉSE PONTOS, HIBAMENTES
LESZ, ÉS/VAGY BÁRMILYEN HIBA KI LESZ
JAVÍTVA, (C) A SZOFTVER NEM TESZ
67HU
KÁRT BÁRMILYEN MÁS SZOFTVERBEN,
HARDVERBEN VAGY ADATOKBAN,
(D) BÁRMELY SZOFTVER, HÁLÓZATI
SZOLGÁLTATÁS (BELEÉRTVE AZ
INTERNETSZOLGÁLTATÁST) VAGY
TERMÉK (A SZOFTVER KIVÉTELÉVEL),
AMELYTŐL A SZOFTVER MŰKÖDÉSE
FÜGG, MINDIG, FOLYAMATOSAN ÉS
MÓDOSÍTÁS NÉLKÜL ELÉRHETŐ LESZ,
(E) A SZOFTVER HASZNÁLATA ÉS A
HASZNÁLATTAL ELÉRT EREDMÉNYEK
HELYESEK, PONTOSAK, MEGBÍZHATÓAK
VAGY EGYÉB FELTÉTELNEK
MEGFELELŐEK LESZNEK.
A SONY ÉS A SONY HIVATALOS
KÉPVISELŐI ÁLTAL ADOTT SZÓBELI
VAGY ÍRÁSOS INFORMÁCIÓK NEM
JELENTIK GARANCIA, KÖTELEZETTSÉG
VAGY FELTÉTEL VÁLLALÁSÁT, ÉS
SEMMILYEN MÓDON NEM BŐVÍTIK
E GARANCIA HATÓKÖRÉT. HA A
SZOFTVER HIBÁSNAK BIZONYUL, AKKOR
ÖN VÁLLALJA MINDEN SZÜKSÉGES
JAVÍTÁS, SZERVIZ VAGY KORREKCIÓ
TELJES KÖLTSÉGÉT. EGYES
JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK MEG A
VÉLELMEZETT GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT,
ÍGY LEHET, HOGY EZEK A KIZÁRÁSOK
NEM VONATKOZNAK ÖNRE.
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
(e szakasz további részében a SONY
név alatt összefoglalóan a SONY
és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
mindegyike értendő) EGYIKE SEM
VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN
VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT
BEKÖVETKEZŐ KÁRÉRT, AMELY
BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY
VÉLELMEZETT GARANCIA BE NEM
TARTÁSA, SZERZŐDÉSSZEGÉS,
HANYAGSÁG, SZIGORÚ FELELŐSSÉG
VAGY A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS
BÁRMILYEN MÁS JOGI NÉZET SZERINT
KELETKEZIK, BELEÉRTVE TÖBBEK
KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG MINDEN
OLYAN KÁRT, AMELY NYERESÉG
ELVESZTÉSÉBŐL, BEVÉTEL
68HU
ELVESZTÉSÉBŐL, ADATVESZTÉSBŐL,
A SZOFTVER VAGY BÁRMILYEN
KAPCSOLÓDÓ HARDVER
HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK
ELVESZTÉSÉBŐL, ÜZEMIDŐ ÉS
FELHASZNÁLÓI IDŐ ELVESZTÉSÉBŐL
ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ
ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK
LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK-E A
FIGYELMET. BÁRMELY ILYEN ESETBEN A
SONYNAK AZ ÖN FELÉ FENNÁLLÓ, JELEN
LICENCSZERZŐDÉSBEN SZEREPLŐ
FELTÉTELEKBŐL FAKADÓ EGYENKÉNTI
ÉS EGYÜTTES FELELŐSSÉGE A
TERMÉKÉRT TÉNYLEGESEN FIZETETT
ÖSSZEG MÉRTÉKÉIG TERJED. NÉHÁNY
JOGHATÓSÁG NEM ENGEDI MEG A
VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT
BEKÖVETKEZŐ KÁROKÉRT VÁLLALT
FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY
KORLÁTOZÁSÁT, ILYEN ESETBEN A
FENTI KIZÁRÁS VAGY KORLÁTOZÁS
ÖNRE NEM VONATKOZIK.
AUTOMATIKUS FRISSÍTÉSI
FUNKCIÓ
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
időről időre, a SONY vagy a harmadik
fél szervereivel folytatott kommunikáció
ideje alatt vagy másképp
automatikusan frissíthetik, illetve más
módon módosíthatják a SZOFTVERT,
beleértve többek között, de nem
kizárólag a biztonsági funkciók javítását,
a hibák kijavítását és a funkciók
fejlesztését. Ezek a frissítések és
módosítások törölhetik a SZOFTVER
funkcióit vagy megváltoztathatják azok
jellemzőit, többek között, de nem
kizárólag azokat, amelyekre Ön
hagyatkozhat. Ön tudomásul veszi és
elfogadja, hogy ezek a tevékenységek a
SONY saját belátása szerint történnek,
és a SONY a frissítések és módosítások
teljes telepítéséhez és elfogadásához
kötheti a SZOFTVER további használatát.
E LICENCSZERZŐDÉS feltételeinek
értelmezésekor bármely frissítést/
módosítást a SZOFTVER részének kell
tekinteni. E LICENCSZERZŐDÉS
elfogadásával Ön belegyeezik az ilyen
frissítésekbe/módosításokba.
TELJES SZERZŐDÉS, ELÁLLÁS,
ELVÁLASZTHATÓSÁG
E LICENCSZERZŐDÉS és a SONY
adatvédelmi irányelveinek mindenkor
aktuális módosított verziója együtt
alkotja a teljes szerződést, amely Ön
és a SONY között létrejön a
SZOFTVERRE vonatkozóan. A SONY e
LICENCSZERZŐDÉSBEN biztosított
bármilyen joga vagy rendelkezése
gyakorlásának vagy kikényszerítésének
elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról
vagy rendelkezésről való lemondást.
Ha e LICENCSZERZŐDÉS bármely
része érvénytelennek, jogszabályba
ütközőnek vagy végrehajthatatlannak
bizonyul, akkor az adott intézkedést a
LICENCSZERZŐDÉS szándékának
fenntartása érdekében a megengedett
maximális mértékig kell végrehajtani,
a többi résznek pedig maradéktalanul
érvényben kell maradnia.
MEGHATÁROZÓ
JOGSZABÁLYOK ÉS ILLETÉKES
JOGHATÓSÁG
Erre a LICENCSZERZŐDÉSRE nem
vonatkozik az Egyesült Nemzetek
áruk nemzetközi adásvételi
szerződéseiről szóló egyezménye.
Erre a LICENCSZERZŐDÉSRE a japán
törvények vonatkoznak, a más országok
törvényeivel történő esetleges
ütközéseket figyelmen kívül hagyva.
E LICENCSZERZŐDÉSSEL kapcsolatban
felmerülő viták rendezésére kizárólag
a japán Tokió körzeti bíróság illetékes,
és a felek kölcsönösen elismerik e
bíróság illetékességét és joghatóságát.
JOG SZERINTI JÓVÁTÉTELEK
A LICENCSZERZŐDÉSBEN foglalt
bármilyen ellentétes feltétel ellenére
Ön tudomásul veszi és elfogadja,
hogy e LICENCSZERZŐDÉS bármilyen
megsértése vagy be nem tartása
jóvátehetetlen kárt okoz a SONY-nak,
amely nem tehető jóvá pénzbeni
kártérítéssel, és Ön beleegyezik, hogy
a SONY gyorsított bírósági beavatkozás
vagy meghatározott viselkedésre való
kötelezés útján szerezze meg a
jóvátételt, amelyet ilyen körülmények
között szükségesnek vagy
megfelelőnek tart. Továbbá a
SONY bármilyen jogi és technikai
jogorvoslatot igénybe vehet, hogy
megakadályozza e LICENCSZERZŐDÉS
megszegését és/vagy végrehajtsa a
LICENCSZERZŐDÉSBEN foglaltakat,
beleértve többek között, de nem
kizárólag a SZOFTVER Ön általi
használatának azonnali befejezését, ha
a SONY saját belátása szerint úgy hiszi,
hogy Ön megszegi a LICENCSZERZŐDÉST
vagy a LICENCSZERZŐDÉS
megszegésére készül. Ezek a
jogorvoslatok kiegészítik a többi
jogorvoslatot, amely a SONY-t a
jogszabályok, méltányosság vagy
szerződés alapján megilleti.
MEGSZŰNÉS
Amennyiben nem teljesíti a
LICENCSZERZŐDÉS bármely feltételét,
a SONY – egyéb jogainak sérelme
nélkül – jogosult a LICENCSZERZŐDÉS
felmondására. Ilyen felmondás esetén
Ön köteles felhagyni a SZOFTVER
használatával, illetve megsemmisíteni
a SZOFTVERRŐL készült valamennyi
másolatot.
69HU
MÓDOSÍTÁS
A SONY FENNTARTJA A JOGOT,
HOGY E LICENCSZERZŐDÉS BÁRMELY
PONTJÁT SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT
MÓDOSÍTSA A SONY KIJELÖLT
WEBHELYÉN KÖZZÉTETT ÉRTESÍTÉS,
AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT E-MAIL
CÍMRE KÜLDÖTT ÉRTESÍTŐ E-MAIL,
A FRISSÍTÉSEK/MÓDOSÍTÁSOK
MEGSZERZÉSI FOLYAMATÁNAK
RÉSZEKÉNT MEGJELENÍTETT ÉRTESÍTÉS
FORMÁJÁBAN VAGY BÁRMILYEN EGYÉB,
JOG SZERINT ELISMERT TÁJÉKOZTATÁSI
FORMÁBAN. Ha nem ért egyet a
módosítással, akkor azonnal a SONYhoz kell fordulnia útmutatásért. A
SZOFTVER folytatólagos használatát az
ilyen értesítés érvénybe lépésének
dátuma után a módosítás
elfogadásának kell tekinteni.
KEDVEZMÉNYEZETT HARMADIK
FELEK
Minden HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓ az
általa szállított SZOFTVER tekintetében
a LICENCSZERZŐDÉS egyes
intézkedésének kifejezetten
meghatározott kedvezményezettje,
és mint ilyen jogosult az adott
intézkedések végrehajtására.
Ha e LICENCSZERZŐDÉSSEL
kapcsolatban bármilyen kérése lenne,
akkor a megadott elérhetőségeken
írásban kapcsolatba léphet a SONY
megfelelő országbeli képviseletével.
Copyright © 2018 Sony Video & Sound
Products Inc. Minden jog fenntartva.
70HU
Óvintézkedések
Biztonság
• Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a rendszerbe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon
szakemberhez.
• Ne másszon fel a főegységre és a
mélysugárzóra, mert leeshet és
megsérülhet, vagy a rendszer sérülését
okozhatja.
Áramforrások
• A rendszer használatbavétele előtt
ellenőrizze, hogy a készülék üzemi
feszültsége megegyezik-e a készülék
használatának helyén rendelkezésre
álló hálózati feszültséggel. Az üzemi
feszültség a főegység alján, az adattáblán
van feltüntetve.
• Ha hosszú ideig nem használja a
rendszert, húzza ki a hálózati csatlakozót
a hálózati aljzatból (konnektorból).
Mindig a csatlakozódugót, és soha ne a
kábelt húzza.
• A csatlakozó egyik érintkezője biztonsági
okokból szélesebb, mint a másik, ezért
csak egy irányban illeszthető be a fali
csatlakozóba. Ha nem tudja megfelelően
beilleszteni a csatlakozódugót, vegye fel
a kapcsolatot a forgalmazóval.
• A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Felmelegedés
Működés közben a rendszer felmelegszik,
ez azonban nem hibajelenség. Ha a
rendszert hosszabb időn keresztül nagy
hangerőn üzemelteti, akkor a rendszer
hátulja és alja jelentősen felmelegszik.
Az égési sérülések elkerülése érdekében
ne érintse meg a rendszert.
Elhelyezés
• A rendszert ne helyezze fűtőtest
közelébe, illetve olyan helyre, ahol
közvetlen napfénynek, túlzott pornak
vagy ütődésnek van kitéve.
• Ne helyezzen semmit a főegység és a
mélysugárzó hátuljához, mert
eltakarhatja a szellőzőnyílásokat,
és így a készülék meghibásodhat.
• A tévén kívül ne helyezzen fémtárgyakat
a rendszer közvetlen környezetébe.
A vezeték nélküli funkciók instabillá
válhatnak.
• Ha ezt a rendszert tévékészülékkel,
videomagnóval vagy kazettás magnóval
együtt használja, akkor az zajokat vagy
a képminőség romlását okozhatja. Ilyen
esetben helyezze a rendszert távolabb
a tv-készüléktől, videomagnótól vagy
kazettás magnótól.
• Legyen óvatos, ha a rendszert
védőbevonattal (például gyantával,
olajjal vagy fényezőszerrel) kezelt
felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés léphet fel rajta.
• Ügyeljen arra, hogy a főegység vagy a
mélysugárzó sarkai ne okozzanak
sérülést.
• Hagyjon legalább 3 cm-es távolságot
a főegység alatt, ha a falra szereli azt.
• A rendszer hangsugárzói nincsenek
mágnesesen árnyékolva. Ne helyezzen a
rendszerre vagy közelébe mágnescsíkot
tartalmazó kártyát.
Elszíneződés egy közeli tvképernyőn
Bizonyos típusú tv-készülékeken
elszíneződés tapasztalható.
Elszíneződés esetén...
Kapcsolja ki a tv-készüléket, majd
15–30 perc múlva kapcsolja be újra.
Elszíneződés újbóli előfordulása
esetén...
Helyezze a rendszert távolabb a
tv-készüléktől.
Tisztítás
A rendszert puha, száraz kendővel tisztítsa.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy
oldószert, például alkoholt vagy benzint.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel,
keresse fel a legközelebbi Sony
márkakereskedőt.
A mélysugárzó kezelése
A mélysugárzó megemelésekor ne tegye
a kezét a mélysugárzó nyílásába.
Megrongálódhat a hangsugárzó
hangszórója. Megemelésekor alulról tartsa
a mélysugárzót.
Működtetés
Más eszközök csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a rendszert, és húzza ki a
tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
71HU
Szerzői jogok és védjegyek
Ez a rendszer alkalmazza a Dolby* Digital
és a DTS** Digital Surround System
technológiát.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories
licence alapján történt. A Dolby, a Dolby
Audio, a Dolby Atmos, a Dolby Vision és
dupla D szimbólum a Dolby Laboratories
védjegyei.
**DTS szabadalmakkal kapcsolatos
részletek: http://patents.dts.com.
A készülék gyártása a DTS, Inc.
engedélyével történt. A DTS, annak
szimbóluma, a DTS jelzés és az azzal
együtt használt szimbólum, a DTS:X,
valamint a DTS:X embléma a DTS, Inc.
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy
egyéb országokban bejegyzett védjegyei
és/vagy védjegyei.
© DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
A BLUETOOTH® szó és az emblémák a
Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei,
és a Sony Corporation ezeket a jelzéseket
licenc alapján használja. A többi védjegy
és márkanév a vonatkozó jogtulajdonos
tulajdonát képezi.
A rendszer a High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technológiát
alkalmazza.
A HDMI és a High-Definition Multimedia
Interface kifejezés, valamint a HDMI logó
a HDMI Licensing Administrator, Inc.
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
A „BRAVIA” embléma a Sony Corporation
védjegye.
A „ClearAudio+” a Sony Corporation
hivatalos védjegye.
A WALKMAN® és a WALKMAN® embléma a
Sony Corporation bejegyzett védjegye.
72HU
A „PlayStation” a Sony Interactive
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye
vagy védjegye.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és a kapcsolódó
szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a
Thomson licenceli.
A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
A termék egyes részei a Microsoft
Corporation szellemi tulajdonjogainak
védelme alá esnek. Az ilyen technológiák
e terméken kívüli használata vagy
terjesztése kizárólag a Microsoft vagy
valamely hivatalos leányvállalatának
megfelelő engedélyével lehetséges.
A „DSEE” a Sony Corporation hivatalos
védjegye.
A „TRILUMINOS” és a „TRILUMINOS”
embléma a Sony Corporation bejegyzett
védjegye.
Minden más védjegy a jogtulajdonosának
tulajdonát képezi.
Tárgymutató
A
O
Audio DRC 45
Audio Return Channel (ARC) 9, 39, 46
Audio Settings 45
Auto Standby 47
OSD Language 47
B
S
Bluetooth Codec - AAC 47
Bluetooth Mode 46
Bluetooth Standby 42, 47
Bluetooth-beállítások 46
BT.2020 63
Control for HDMI 38, 45, 46
Secure Link 45
Software Update 47
Software Version 47
Sound Effect 45
Standby Linked to TV 46
Standby Through 39, 42, 46
System Settings 47
Szoftverlicenc-információk 47
D
T
Device Name Setting 47
DIMMER 42
DSEE 45
Távvezérlő 11
TV Audio Input Mode 46
F
Update 47
C
Fejlett automatikus hangerő 45
H
Hang üzemmód 32
Hangsugárzó-beállítások 45
HDCP 2.2 63
HDMI Signal Format 21, 46, 62
HDMI-beállítások 45
HDR 63
R
Resetting 47, 56
U
V
VERTICAL S. 31
VOICE 33
I
IR-Repeater 47
M
Manual Speaker Settings 45
Mélysugárzó 24, 34, 53
Multiplex-alapú műsorok hangzása
36
N
NIGHT 33
73HU
Támogatási oldalak
A szoftverfrissítésekkel kapcsolatos információkért látogasson el a következő oldalra:
www.sony.eu/support
Okostelefon-alkalmazás
Support by Sony alkalmazás – Tájékozódhat és értesítéseket kaphat a termékről:
• Hírek és értesítések
• Szoftverfrissítések
• Oktatóanyagok
• Tippek és trükkök
https://sony.net/SBS
http://www.sony.net/
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
4-725-865-21(1)
Download PDF

advertising