Sony | HT-CT390 | Sony HT-CT390 2.1 csatornás hangsugárzópanel Bluetooth® technológiával Használati útmutató

Rúdhangsugárzó
Kezelési utasítás
HT-CT390
CE jelöléssel ellátott termékek
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket
a rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és
soha ne tegyen folyadékkal teli edényt,
például virágvázát a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben elhelyezni és működtetni (pl.
könyvespolcon vagy beépített
szekrényben).
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott
eszközt ne helyezze el olyan helyen,
ahol sugárzó hőnek, például
napfénynek vagy tűznek vannak kitéve.
A sérülések elkerülése érdekében
a készüléket a telepítési útmutatónak
megfelelően biztonságosan kell
elhelyezni a szekrényen, vagy rögzíteni
kell a padlóra/falra.
Csak beltéri használatra.
Áramforrások
• Az egység mindaddig áram alatt van,
amíg a tápkábel csatlakozóját nem
húzza ki a konnektorból, még akkor is,
ha maga az egység kikapcsolt
állapotban van.
• A hálózati csatlakozóval választhatja le
az egységet a hálózatról, ezért
könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz csatlakoztassa az egységet.
Ha bármilyen rendellenességet észlel
az egység működésében, azonnal
húzza ki a konnektorból.
Javasolt kábelek
A számítógéphez és/vagy perifériákhoz
való csatlakoztatáskor megfelelően
árnyékolt és földelt kábeleket kell
használni.
2HU
A CE jelölés érvényessége azokra az
országokra korlátozódik, ahol ez jogilag
kényszerítő erejű, vagyis főleg az
Európai Gazdasági Térség országaiban.
Rúdhangsugárzó
Az adattábla a készülék alján található.
Az európai vásárlók számára
Elhasznált elemek és
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (az Európai
Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy
annak csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy a terméket és az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként. Egyes
elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt
van feltüntetve. A higany (Hg) vagy
ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem több mint
0,0005% higanyt vagy több mint
0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé
vált termékek és elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék elemek kezelésének helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása
segít a természeti erőforrások
megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok
miatt állandó kapcsolat szükséges
a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek és az elektromos és
elektronikus készülékek szakszerű
hulladékkezelése érdekében
a készülékek hasznos élettartamának
végén adja le azokat a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen. Egyéb elemek esetén olvassa el
az elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket adja le
a megfelelő gyűjtőhelyen újrahasznosítás
céljából. A termék vagy az elem
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket vagy az elemet
megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az EU
irányelveket alkalmazó
országokban eladott készülékekre
érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan) gyártotta vagy
gyárttatta. A termék európai uniós
rendelkezéseknek való megfelelésével
kapcsolatos kérdéseket címezze
a hivatalos képviseletnek (Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgium). A szervizeléssel
vagy garanciával kapcsolatos ügyekben
forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez.
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez
a berendezés megfelel az 1999/5/EK
irányelv alapvető követelményeinek és
egyéb ide vonatkozó előírásainak.
A részletekért keresse fel a következő
URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
A rúdhangsugárzó használható
hanglejátszásra a csatlakoztatott
eszközökről, valamint zene
streamelésére NFC-kompatibilis
okostelefonról vagy BLUETOOTHeszközről.
Ezt a berendezést tesztelték, és
3 méternél rövidebb csatlakozókábel
használata esetén az EMC
szabályozásban megállapított
határértéknek megfelelőnek
minősítették.
Szerzői jogok és védjegyek
• Ez a rendszer alkalmazza a Dolby*
Digital és a DTS** Digital Surround
System technológiát.
* A készülék gyártása a Dolby
Laboratories licence alapján
történt.A Dolby és a dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories
hivatalos védjegyei.
** A DTS szabadalmakkal kapcsolatos
részleteket lásd:
http://patents.dts.com. A készülék
gyártása a DTS Licensing Limited
engedélyével történt. A DTS,
a szimbólum, valamint a DTS és
a szimbólum együttese a DTS, Inc.
bejegyzett védjegye, a DTS Digital
Surround pedig annak védjegye.
Minden jog fenntartva.
• A BLUETOOTH® szó és az emblémák
a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett
védjegyei, és a Sony Corporation
ezeket a jelzéseket licenc alapján
használja. Más védjegyek és védett
kereskedelmi nevek a tulajdonosukhoz
tartoznak.
• A rendszer a High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)
technológiát alkalmazza.
A HDMI és a HDMI High-Definition
Multimedia Interface kifejezés,
valamint a HDMI embléma a HDMI
Licensing LLC védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más
országokban.
• Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más
országokban.
• Az Android™ a Google Inc. hivatalos
védjegye.
3HU
• A Google Play™ a Google Inc. hivatalos
védjegye.
• A „BRAVIA” a Sony Corporation
hivatalos védjegye.
• A „PlayStation” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett
védjegye.
• Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait
a Fraunhofer IIS és
a ThomsonThomson licencének
birtokában használja a készülék.
• A Windows Media a Microsoft
Corporation bejegyzett védjegye vagy
védjegye az Egyesült Államokban és/
vagy más országokban.
• Ezt a terméket a Microsoft bizonyos
szellemi tulajdonjogai védik. Az ilyen
technológiának az ezen a terméken
kívüli használata vagy terjesztése
kizárólag a Microsoftnak vagy annak
illetékes leányvállalatának megfelelő
engedélyével lehetséges.
• A „ClearAudio+” a Sony Corporation
hivatalos védjegye.
• Az Apple, az Apple embléma, az
iPhone, az iPod, az iPod touch és
a Retina az Apple Inc.,Egyesült
Államokban és más országokban
bejegyzett védjegye. Az App Store az
Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
A „Made for iPod” és a „Made for
iPhone” azt jelenti, hogy egy
elektronikus kiegészítőt kifejezetten az
iPod vagy iPhone készülékekhez való
csatlakoztatásra terveztek, és a fejlesztő
tanúsította, hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek. Az
Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért vagy a biztonsági és
törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy ezen
kiegészítő és az iPod vagy iPhone
együttes használata befolyásolhatja
a vezeték nélküli teljesítményt.
4HU
Kompatibilis iPod/iPhone
modellek
A kompatibilis iPod/iPhone típusok az
alábbiak. Frissítse az iPod/iPhone
szoftverét a legújabb verzióra, mielőtt
a rendszerrel használná.
A BLUETOOTH technológia az
alábbiakkal működik:
– iPhone 6s Plus/iPhone 6s/
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5
– iPod touch (6. generáció)/iPod touch
(5. generáció)
• Az egyéb rendszernevek és
terméknevek általában a gyártók
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
Ebben a leírásban a ™ és  jelek
nincsenek jelezve.
A kezelési útmutatóról
• Az ebben a használati útmutatóban
szereplő útmutatások a mellékelt
távvezérlő kezelőszerveire
vonatkoznak. Használhatja
a rúdhangsugárzó kezelőszerveit is,
ha azok neve azonos vagy hasonló
a távvezérlőn találhatóval.
• Egyes illusztrációk elvi vázlat jellegűek,
és eltérhetnek a konkrét terméktől.
• Az alapértelmezett beállítás alá van
húzva.
• Az idézőjelek („--”) közötti szövegek
a felső kijelzőpanelen jelennek meg.
Tartalomjegyzék
Csatlakoztatás  Üzembe helyezési útmutató (különálló dokumentum)
A kezelési útmutatóról .............. 4
A készülék részei és
kezelőszervei ....................... 6
Hanglejátszás
Hang lejátszása a csatlakoztatott
eszközökről .......................... 9
Zenehallgatás
USB-eszközről .....................10
Hangszabályzás
Hangeffektusok alkalmazása ....11
BLUETOOTH funkciók
Zenehallgatás BLUETOOTHeszközről ............................. 12
A rendszer vezérlése
okostelefonnal vagy
táblagéppel (SongPal) ........ 14
A mélysugárzó vízszintes
elhelyezése ........................ 20
A vezeték nélküli átvitel aktiválása
adott egységek között
(Secure Link) ...................... 20
A mélysugárzó hangerejének
beállítása ............................ 21
További információk
Óvintézkedések ........................ 21
Hibaelhárítás .............................22
Lejátszható fájltípusok .............27
Támogatott
hangformátumok ...............27
Műszaki adatok ....................... 28
A BLUETOOTHkommunikációról ............... 29
Beállítások és módosítási
lehetőségek
A beállítási képernyő
használata .......................... 15
Egyéb funkciók
A Control for HDMI funkció
használata .......................... 17
A „BRAVIA” szinkronizálás
funkció használata ............. 18
Energiatakarékos
készenléti mód ................... 19
A rúdhangsugárzó elhelyezése
falon .................................... 19
5HU
A készülék részei és kezelőszervei
További információk találhatók a zárójelben megadott oldalakon.
Rúdhangsugárzó
Felső és oldalsó panel
,
  (bekapcsoló) érintőgomb
A rendszer bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
 INPUT érintőgomb
A használni kívánt eszköz
kiválasztása.

PAIRING érintőgomb
 VOL (hangerő) +/– érintőgomb

(N jel) (13. oldal)
Tartsa az NFC-kompatibilis
eszközt a jelhez közel az NFC
funkció aktiválásához.

(USB) port (10. oldal)
Helyezze körmét alulról
a nyílásba a fedél felnyitásához.
 Kék LED jelzőfény
A BLUETOOTH állapotot jelzi az
alábbiak szerint.
BLUETOOTH-párosítás
közben
gyorsan villog
A rendszer kapcsolatot
próbál meg létrehozni
egy BLUETOOTHeszközzel
villog
A rendszer kapcsolat
hozott létre egy
BLUETOOTH-eszközzel
világítani kezd
 Felső panel kijelzője
 Távvezérlő-érzékelő
Az érintőgombokról
Az érintőgombok enyhe érintés
hatására működnek. Ne nyomja meg
őket túl nagy erővel.
6HU
Hátlap
 HDMI OUT TV (ARC) aljzat
 TV IN OPTICAL aljzat
 ANALOG IN aljzat
 Hálózati tápkábel
Mélysugárzó
 Áramellátás-jelző fény
• Nem világít: A rendszer ki van
kapcsolva.
• Piros: Nincs rúdhangsugárzóhoz
csatlakoztatva (készenléti mód).
• Zöld: Rúdhangsugárzóhoz
csatlakoztatva (nem jött létre
Secure Link kapcsolat).
• Narancs: Secure Link kapcsolat
létrejött.
 LINK (21. oldal)
  (áramellátás)
Bekapcsolja, illetve készenléti
állapotba helyezi a mélysugárzót.
 Hálózati tápkábel
7HU
A készenléti mód bemutatása
A mélysugárzó automatikusan
készenléti üzemmódba lép, és az
áramellátás/készenlét jelzőfény pirosan
világítani kezd, ha a rúdhangsugárzó
készenléti üzemmódban van, vagy
a vezeték nélküli átvitel inaktiválódik.
A mélysugárzó automatikusan
bekapcsolódik olyankor, amikor
a rúdhangsugárzót bekapcsolják, és
a vezeték nélküli átvitelt aktiválják.
Távvezérlő
8HU
 INPUT (9. oldal)
  (áramellátás)
A rendszer bekapcsolása vagy
készenléti állapotba helyezése.
 DIMMER
A felső kijelzőpanel fényerejének
módosítása.
„BRIGHT”  „DARK”  „OFF”
• Az „OFF” beállítás kiválasztásakor
a felső kijelzőpanel kikapcsol. Ha
megnyomja bármelyik gombot,
akkor automatikusan bekapcsol,
majd ismét kikapcsol, ha
a rendszert pár másodpercen
belül nem veszi használatba.
Bizonyos esetekben előfordulhat,
hogy a felső kijelzőpanel nem
kapcsol ki. Ebben az esetben
a felső kijelzőpanel fényereje
megegyezik a „DARK” beállítás
fényerejével.
 MENU
A menü be- és kikapcsolása
a felső kijelzőpanelen.
/
Menüelemek kiválasztása.
ENTER
Kiválasztások érvényesítése.
BACK
Visszatérés az előző kijelzéshez.
Az USB-lejátszás leállítása.
  (hangerő) +*/–
Módosítja a hangerőt.
 SW  (mélysugárzó-hangerő)
+/– (21. oldal)
A mély hangok erősségét
szabályozza.
  (némítás)
Ideiglenesen kikapcsolja
a hangot.
 CLEARAUDIO+
Automatikusan kiválasztja
a hangforrásnak megfelelő
hangbeállítást.
* A  és  + gombon tapintópont
található. A tapintópont a távvezérlő
használata közben viszonyítási pontként
használható.
Hanglejátszás
Hang lejátszása
a csatlakoztatott
eszközökről
Nyomja meg többször az INPUT
gombot.
Az INPUT gomb egyszeri
megnyomására megjelenik a jelenlegi
eszköz a felső kijelzőpanelen, majd az
INPUT gomb minden megnyomásakor
az eszköz szabályos ciklusban
a következőképpen módosul.
„TV”  „ANALOG”  „BT”  „USB”
„TV”
Olyan eszköz (tévé stb.), amely a tévé (IN
OPTICAL) aljzatához csatlakozik, illetve az
Audio Return Channel funkcióval
kompatibilis tévé, amely a HDMI OUT TV
(ARC) aljzathoz csatlakozik
„ANALOG”
Az ANALOG IN aljzatba csatlakoztatott
eszköz (digitális médialejátszó stb.)
„BT”
BLUETOOTH-eszköz, amely támogatja
a következőt: A2DP (12. oldal)
„USB”
Az (USB) porthoz csatlakoztatott
USB-eszköz (10. oldal)
9HU
Hanglejátszás
 SOUND FIELD (11. oldal)
A hangzásmód kiválasztása.
 VOICE (11. oldal)
 * (lejátszás/szünet)
A lejátszás szüneteltetése vagy
folytatása.
 NIGHT (11. oldal)
 / (előző/következő/
gyors keresés visszafelé/előre)
Egyszeri megnyomással az
előző/következő szám vagy fájl
kiválasztása.
Nyomva tartva keresés visszafelé
vagy előre.
Zenehallgatás
USB-eszközről
USB-eszköz adatai
a TV-képernyőn
Lejátszhat zenei fájlokat egy
csatlakoztatott USB-eszközről.
A lejátszható fájltípusokra vonatkozó
információkért lásd: „Lejátszható
fájltípusok” (27. oldal).
1
 Lejátszási idő
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
(USB) porthoz.
A csatlakoztatás előtt olvassa el az
USB-eszköz kezelési utasítását.
 Teljes lejátszási idő
 Bitsebesség
 A lejátszás állapota
 Vissza-/előretekerés sebessége
 Ismétlődő lejátszás beállítása
 Kiválasztott fájl száma/a mappában
található fájlok száma
2
3
4
Megjegyzések
Nyomja meg többször az INPUT
gombot az „USB” kiválasztásához.
A televízió képernyőjén megjelenik
az USB-tartalomjegyzék.
Válassza ki a kívánt tartalmat
a / gombbal, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Megkezdődik a kiválasztott
tartalom lejátszása.
Állítsa be a hangerőt.
• A rúdhangsugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg a  +/–
gombot.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg az SW
 +/– gombot.
Megjegyzés
Működés közben ne távolítsa el az USBeszközt. Az adatvesztés vagy az USBeszköz károsodásának elkerülése
érdekében kapcsolja ki a rendszert, mielőtt
eltávolítja az USB-eszközt.
10HU
• A lejátszott forrástól függően lehet, hogy
bizonyos információk nem jelennek meg.
• A megjelenített információk a lejátszási
módtól függően eltérnek.
Hangszabályzás
Hangeffektusok
alkalmazása
A hangzáskép kiválasztása
Nyomja meg többször a SOUND FIELD
gombot mindaddig, amíg a kívánt
hangzáskép meg nem jelenik a felső
kijelzőpanelen.
„CLEARAUDIO+”
A hangokat a Sony által ajánlott
hangzásképpel szólaltathatja meg.
A rendszer automatikusan optimalizálja
a hangzásképet a lejátszott tartalom és
a funkció alapján.
„MOVIE”
A hanglejátszás térhatású effektekkel együtt,
realisztikusan és erőteljesen történik, így
ideális filmekhez.
Ez funkció az éjszakai filmnézéseknél
hasznos. A párbeszédeket alacsony
hangerő mellett is tisztán hallja majd.
Nyomja meg a NIGHT gombot
az „N.ON” beállítás kiválasztásához.
Az Éjszakai üzemmód inaktiválásához
válassza ki az „N.OFF” beállítást a NIGHT
gombbal.
A Tiszta hang funkció
használata
A funkció érthetőbbé teszi
a párbeszédeket.
Nyomja meg többször a VOICE
gombot.
• „UP OFF”: A Tiszta hang funkció ki van
kapcsolva.
• „UP 1”: A beszédtartomány ki van
emelve.
• „UP 2”: A rendszer kiemeli
a párbeszédek frekvenciatartományát,
valamint az idősek által nehezen
kivehető tartományokat.
„MUSIC”
A hangeffektusokat zenehallgatáshoz
optimalizálja a rendszer.
„SPORTS”
A narráció tisztán érhető, a háttérnevetés
térhatásban hallatszik, a hangzás pedig
valósághű.
„GAME”
A hangzás erőteljes és valósághű, kiválóan
alkalmas videojátékokhoz.
„STANDARD”
Minden hangforrásnak megfelelő hangzás.
Tipp
A „CLEARAUDIO+” beállítást
a CLEARAUDIO+ gombbal is kiválaszthatja.
11HU
Hangszabályzás
Kiválaszthatja a rendszer előre
beprogramozott térhatású
hangzásképeinek egyikét is, amelyek
illeszkednek a különböző
hangforrásokhoz.
Az Éjszakai üzemmód
funkció használata
Megjegyzések
BLUETOOTH funkciók
Zenehallgatás
BLUETOOTH-eszközről
• Ha jelszót kell megadni a BLUETOOTHeszközön, írja be: „0000”. A jelszó
elnevezése lehet még „Passkey”,
„Passcode”, „PIN code”, „PIN number”
és „Password” is.
• Legfeljebb 9 BLUETOOTH-eszköz
párosítható. A 10. BLUETOOTH-eszköz
párosításakor az új eszköz a legkorábban
csatlakoztatott eszköz helyére kerül.
Zenehallgatás a párosított
eszközről
A rendszer és egy
BLUETOOTH-eszköz
párosítása
1
2
A párosítás az a művelet, amelynek
során a BLUETOOTH-eszközök előre
regisztrálják egymást. Ha már
megtörtént a párosítás, azt többször
nem kell végrehajtani.
1
2
3
Helyezze a BLUETOOTH-eszközt
a rúdhangsugárzó 1 méteres
körzetén belülre.
Nyomja meg a
PAIRING
gombot a rúdhangsugárzón.
A rúdhangsugárzó (kék) LED
jelzőfénye gyorsan villog
a BLUETOOTH-párosítás időtartama
alatt.
Kapcsolja be a BLUETOOTH
funkciót, majd válassza ki
a „HT-CT390” típusú készüléket,
miután rákeresett a BLUETOOTHeszközön.
Ezt a lépést öt percen belül hajtsa
végre, különben a párosítás
megszakadhat.
Amikor létrejött a BLUETOOTHkapcsolat, a kék LED jelzőfény
világítani kezd.
12HU
3
4
Kapcsolja be a BLUETOOTH
funkciót a párosított eszközön.
Nyomja meg többször az INPUT
gombot az „BT” kiválasztásához.
A rendszer automatikusan
újracsatlakozik a legutóbb
csatlakoztatott BLUETOOTHeszközhöz.
Amikor létrejött a BLUETOOTHkapcsolat, a kék LED jelzőfény
világítani kezd.
Kezdje meg a lejátszást
a BLUETOOTH-eszközön.
Állítsa be a hangerőt.
• Állítsa be a hangerőt
a BLUETOOTH-eszközön.
• A rúdhangsugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg
a  +/– gombot.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg az SW
 +/– gombot.
Megjegyzések
• A rendszer és a BLUETOOTH-eszköz
csatlakoztatása után a  és /
gombbal vezérelheti a lejátszást.
• Ha a „BTSTB” beállítás értéke „ON”, úgy
akkor is csatlakoztathat párosított
BLUETOOTH-eszközt, amikor a rendszer
készenléti üzemmódban van (16. oldal).
• Előfordulhat, hogy az audiolejátszás ezen
a rendszeren a BLUETOOTH vezeték
nélküli technológia sajátosságai miatt
késik a BLUETOOTH-eszközön történő
lejátszáshoz képest.
Tipp
Lehetősége van az AAC kodek be- vagy
kikapcsolására a BLUETOOTH-eszközéről
(16. oldal).
Végezze el az alábbi műveletek
valamelyikét.
• Nyomja meg újra a
PAIRING
gombot a rúdhangsugárzón.
• Kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót
a BLUETOOTH-eszközön.
• Kapcsolja ki a rendszert vagy
a BLUETOOTH-eszközt.
1
Addig tartsa a távoli eszközt
a rúdhangsugárzó N jele
közelében, amíg a távoli eszköz
rezegni nem kezd.
Csatlakozás távoli
eszközhöz One-touch
funkcióval (NFC)
Az NFC technológia kis hatótávú
vezeték nélküli kommunikációt tesz
lehetővé különféle eszközök között.
Ha egy NFC-kompatibilis távoli eszközt
tart a rúdhangsugárzó N jeléhez, elindul
a párosítás az egység és a távoli eszköz
között, és automatikusan létrejön
a BLUETOOTH-kapcsolat.
Kompatibilis távoli eszközök
Beépített NFC funkcióval rendelkező
távoli eszközök
(operációs rendszer: Android 2.3.3
vagy újabb, az Android 3.x kivételével)
Megjegyzések
• A rendszer egyszerre csak egy NFCkompatibilis eszköz felismerésére és
csatlakoztatására képes.
A távoli eszköz képernyőjén
megjelenített útmutatót követve
hajtsa végre a BLUETOOTHcsatlakozás folyamatát.
Ha létrejött a BLUETOOTHkapcsolat, a rúdhangsugárzó kék
LED jelzőfénye világítani kezd.
2
3
Kezdje el a hangforrás lejátszását
a távoli eszközön.
A lejátszás részleteit a távoli eszköz
kezelési útmutatója ismerteti.
Állítsa be a hangerőt.
• Állítsa be a hangerőt
a BLUETOOTH-eszközön.
• A rúdhangsugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg
a  +/– gombot.
13HU
BLUETOOTH funkciók
A BLUETOOTH-eszköz
leválasztása
• A távoli eszköztől függően előfordulhat,
hogy előzetesen végre kell hajtania
a következőket távoli eszközén.
– Kapcsolja be az NFC funkciót.
A részleteket lásd a távoli eszköz
kezelési utasításában.
– Ha távoli eszközén az Android 4.1.x-nél
régebbi verzió található, töltse le és
indítsa el az „NFC Easy Connect”
alkalmazást. Az „NFC Easy Connect” egy
ingyenes alkalmazás Android rendszerű
távoli eszközökhöz, amely a Google
Playről tölthető le. (Előfordulhat, hogy
az alkalmazás egyes országokban/
régiókban nem érhető el.)
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg az SW
 +/– gombot.
Tipp
Ha sikertelen a párosítás és a BLUETOOTHcsatlakozás, tegye a következőket.
– Tartsa a távoli eszközt újra
a rúdhangsugárzó N jeléhez.
– Vegye le a távoli eszköz tokját, ha
a kereskedelmi forgalomban kapható
távolieszköz-tokot használ.
– Indítsa újra az „NFC Easy Connect”
alkalmazást.
Megjegyzések
• A SongPal a rendszer BLUETOOTHfunkcióját használja.
• A SongPal műszaki adatai és
kijelzőelrendezése értesítés nélkül
változhat.
A SongPal használata
1
2
A lejátszás leállítása egyérintéses
funkcióval
Tartsa a távoli eszközt újra
a rúdhangsugárzó N jeléhez.
A rendszer
vezérlése
okostelefonnal
vagy táblagéppel
(SongPal)
A SongPal egy olyan külön alkalmazás,
amely a SongPal-kompatibilis Sony
audioeszközöket működteti
okostelefonon vagy táblagépen
keresztül. Keressen rá a SongPal
alkalmazásra a Google Play vagy az App
Store portálon, és töltse le
okostelefonjával vagy táblagépével.
A SongPal alkalmazással:
– módosíthatja a gyakran használt
beállításokat, kiválaszthatja a rendszer
bemenetét, és állíthatja a hangerőt.
– lejátszhatja az okostelefonon tárolt
tartalmakat a rendszeren;
– vizuálisan is megjelenítheti a zenét
okostelefonja kijelzőjén.
14HU
3
4
Töltse le az ingyenes SongPal
alkalmazást a távoli eszközre.
Csatlakoztassa a rendszer és
a távoli eszközt BLUETOOTHkapcsolattal (12. oldal).
Indítsa el a SongPal alkalmazást.
Vezérelje a lejátszást a SongPal
képernyőjén.
Beállítások és módosítási lehetőségek
A beállítási képernyő használata
A menüvel a következő elemek állíthatók be.
A beállításokat akkor is megőrzi a rendszer, ha kihúzza a tápkábelt.
1
2
Nyomja le a BACK/ /ENTER gombokat többször az elem kiválasztásához,
majd az ENTER gombot a kívánt beállítás érvényesítéséhez.
A MENU gombot megnyomva eltüntetheti a menüt.
Menüelemek listája
Az alapértelmezett beállítások alá vannak húzva.
Menüelem
„LVL >”
(Szint)
Funkció
„ATT”
(Csillapítási
beállítások –
analóg)
A hang torzulhat az ANALOG IN aljzatra csatlakoztatott
eszközről történő lejátszáskor. A torzítást megszüntetheti
a rendszer bemeneti jelszintjének csökkentésével.
• „ON”: A bemeneti jelerősség csillapítása. Ennél
a beállításnál csökken a kimeneti jelerősség.
• „OFF”: Normál bemeneti jelerősség.
Akkor hasznos, ha kis hangerővel néz filmeket. A DRC Dolby
„DRC”
(Dinamikatartomány Digital forrásokra vonatkozik.
• „ON”: A tartalomban lévő információknak megfelelően
-szabályozás)
tömöríti a hangot.
• „OFF”: Nem tömöríti a hangot.
„SPK >”
„PLACE”
(Hangsugárzó) (Hangsugárzó
elhelyezkedése)
• „STDRD”: Ezt a beállítást válassza, ha a rúdhangsugárzót
normál pozícióba helyezi.
• „WALL”: Ezt a beállítást válassza, ha a rúdhangsugárzót
falra rögzíti (19. oldal).
„AUD >”
(Hang)
„DUAL”
(Dupla monó)
Multiplexalapú műsorok hangzását élvezheti, ha a rendszer
Dolby Digital multiplex adásjelet fogad.
• „M/S”: A fő és a másodlagos nyelvű hang egyaránt
hallható lesz.
• „MAIN”: A fő nyelv hangja lesz hallható.
• „SUB”: A másodlagos nyelv hangja lesz hallható.
„TV AU”
(TV-hang)
• „AUTO”: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a rendszer egy
tv HDMI (ARC) aljzatához van csatlakoztatva egy HDMIkábellel.
• „OPT”: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a rendszer
a digitális optikai digitális kábellel van csatlakoztatva egy
televízió-készülékhez.
„EFCT”
(Hanghatás)
• „ON”: A rendszer választott hangzáskép hangját játssza le.
A beállítás használata javasolt.
• „OFF”: A rendszer a bemeneti forrást 2 csatornára keveri le.
15HU
Beállítások és módosítási lehetőségek
3
Nyomja meg a MENU gombot a menü felső kijelzőpanelen való
megjelenítéséhez.
Menüelem
„HDMI>”
„BT >”
(BLUETOOTH)
Funkció
„STRM”
(Stream)
Megmutatja a jelenlegi hangfolyam adatait.
A támogatott audioformátumokról lásd: 27. oldal.
„CTRL”
(Control for HDMI)
• „ON”: A Control for HDMI funkció engedélyezése. A HDMIkábellel csatlakoztatott eszközök vezérelni tudják
egymást.
• „OFF”: Kikapcsolás.
„TVSTB”
(TV-hez kötött
készenlét)
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a „CTRL” beállítás „ON”
értékre van állítva.
• „AUTO”: Ha a rendszer bemenete „TV”, akkor a tévé
kikapcsolásakor a rendszer is automatikusan kikapcsol.
• „ON”: A rendszer a tévé kikapcsolásakor a bemenettől
függetlenül automatikusan kikapcsol.
• „OFF”: A rendszer nem kapcsol ki a tévé kikapcsolásakor.
„COLOR”
(HDMIszínbeállítás)
• „AUTO”: A készülék automatikusan érzékeli a külső eszköz
típusát, és a megfelelő színbeállításra vált.
• „YCBCR”: A készülék YCBCR rendszerű videojelet továbbít.
• „RGB”: A készülék RGB rendszerű videojelet továbbít.
„BTAAC”
(BLUETOOTH
Továbbfejlesztett
audiokódolás)
Beállíthatja, hogy a rendszer használja-e az AAC
technológiát BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.
• „ON”: Engedélyezi az AAC-kodeket.
• „OFF”: Letiltja az AAC-kodeket.
Megjegyzés
Ha a „BTAAC” beállítás módosításakor csatlakoztatva van
valamilyen BLUETOOTH-eszköz, akkor a kodek beállítása
csak a következő csatlakozáskor érvényesül.
„BTSTB”
(BLUETOOTHkészenlét)
Ha a rendszer párosítási adatokkal rendelkezik, akkor
a rendszer kikapcsolt állapotban is BLUETOOTH-készenléti
üzemmódban van.
• „ON”: Engedélyezve van a BLUETOOTH-készenléti állapot.
• „OFF”: Le van tiltva a BLUETOOTH-készenléti állapot.
„INFO ”
(BLUETOOTHeszköz adatai)
A felső kijelzőpanelen megjelenik az észlelt BLUETOOTHeszköz neve és eszközcíme.
Ha a rendszer nem csatlakozik BLUETOOTH-eszközhöz,
akkor a „NO DEVICE” jelzés látható.
„WS >”
(Vezeték
nélküli hang)
„LINK”
(Secure Link)
• „ON”: Megadhatja, hogy a Secure Link funkcióval
kiegészített vezeték nélküli kapcsolattal köti össze
a rúdhangsugárzót a mélysugárzóval (20. oldal).
• „OFF”: Kikapcsolás.
„USB >”
„REPT”
(Lejátszási mód)
• „NONE”: Az összes zeneszám lejátszása.
• „ONE”: Egy szám ismétlése.
• „FLDER”: Egy mappa összes zeneszámának ismétlése.
• „RANDM”: Egy mappa zeneszámainak ismétlése
véletlenszerű sorrendben.
• „ALL”: Az összes szám ismétlése.
„SYS >”
(Rendszer)
„ASTBY”
(Automatikus
készenlét)
• „ON”: Az automatikus készenlét funkció bekapcsolása. Ha
körülbelül 20 percen keresztül nem használja a rendszert,
az automatikusan készenléti módba tér át.
• „OFF”: Kikapcsolás.
„VER”
(Verzió)
A felső kijelzőpanelen megjelenik a jelenlegi firmware
verziószáma.
16HU
Egyéb funkciók
A Control for HDMI
funkció használata
* A Control for HDMI a CEC (Consumer
Electronics Control) által használt szabvány,
amely lehetővé teszi, hogy a HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) szabványú
eszközök vezéreljék egymást.
Megjegyzés
Ezek a funkciók nem csak a Sony által
gyártott eszközökön működnek, a működés
azonban ezek esetében nem garantált.
A Control for HDMI funkció
előkészítése
Állítsa a rendszer „HDMI>” – „CTRL”
menüpontját az „ON” értékre (16. oldal).
Az alapértelmezett beállítás az „ON”.
Engedélyezze a Control for HDMI
funkciót a rendszerhez csatlakoztatott
tévén és egyéb eszközön.
Tipp
Ha egy Sony által gyártott tévén
engedélyezi a Control for HDMI („BRAVIA”
szinkronizálás) funkciót, azzal
automatikusan engedélyezi a rendszer
Control for HDMI funkcióját is. A beállítások
megadása után megjelenik a „DONE”
felirat a felső kijelzőpanelen.
A tévé kikapcsolásakor a rendszer is
automatikusan kikapcsol.
Állítsa a rendszer „HDMI>” – „TVSTB”
menüpontját az „ON” vagy „AUTO”
értékre (16. oldal). Az alapértelmezett
beállítás az „AUTO”.
Összehangolt hangvezérlés
funkció
Ha tévénézés közben bekapcsolja
a rendszert, a tévéműsor hangja
a rendszer hangsugárzóiból lesz
hallható. A rendszer hangereje
a televízió távvezérlőjével állítható.
Ha a tévét előző alkalommal a rendszer
hangsugárzóin keresztül hallgatta,
akkor a tévé bekapcsolásakor a rendszer
is automatikusan bekapcsol.
A vezérlés a tévé menürendszerén
keresztül is lehetséges. A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
Megjegyzések
• A tévé Twin Picture funkciójának
használatakor csak a tévé sugároz
hangot, ha a „TV” értéktől eltérő bemenet
van kiválasztva. Amikor kikapcsolja a Twin
Picture funkciót, a hangot ismét
a rendszer sugározza.
• A tévé típusától függően a hangerő
jelzése megjelenik a tévéképernyőn.
Ez eltérhet a felső kijelzőpanelen jelzett
hangerőtől.
• A tévékészülék beállításaitól függően
elképzelhető, hogy az Összehangolt
hangvezérlés funkció nem használható.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
17HU
Egyéb funkciók
Ha Control for HDMI funkcióval*
kompatibilis eszközt, például tévét vagy
Blu-ray lemezlejátszót csatlakoztat
HDMI-kábellel (vagy nagy sebességű
Ethernet- és HDMI-kábellel, nem
tartozék), akkor a TV távirányítójával
működtetheti az eszközt.
A Control for HDMI funkcióval
a következő funkciók használhatók.
• Összehangolt kikapcsolás funkció
• Összehangolt hangvezérlés funkció
• Audio Return Channel
• Egygombos lejátszás funkció
Összehangolt kikapcsolás
funkció
Audio Return Channel
Ha a rendszer a tévé Audio Return
Channel-kompatibilis HDMI IN
aljzatához van csatlakoztatva, akkor
a tévé hangját digitális optikai kábel
használata nélkül hallgathatja
a rendszer hangsugárzóiból.
Állítsa a rendszer „AUD >” – „TV AU”
menüpontját az „AUTO” értékre
(15. oldal). Az alapértelmezett beállítás
az „AUTO”.
A „BRAVIA”
szinkronizálás funkció
használata
A „BRAVIA” szinkronizálás funkcióval
kompatibilis eszközökön a Control for
HDMI funkció mellett az alábbi funkciót
is használhatja.
• Jelenetválasztás funkció
Megjegyzés
Megjegyzés
Ha a tévé nem kompatibilis az Audio
Return Channel szabvánnyal, akkor egy
digitális optikai kábellel kell csatlakoztatni
(lásd a mellékelt üzembe helyezési
útmutatót).
Egygombos lejátszás
funkció
Amikor a tévéhez csatlakoztatott
eszközről (Blu-ray lejátszóról,
PlayStation®4 konzolról stb.) játszik le
tartalmat, a rendszer és a tévé
automatikusan bekapcsol, a rendszer
automatikusan a tévé bemenetére vált,
és a hangsugárzókból a rendszer hangja
hallható.
Megjegyzések
• Ha az előző tévénézéskor a tévéműsor
hangja a televízió hangsugárzóin
keresztül szólt, akkor a rendszer nem
kapcsol be, és a televízió sugározza
a hangot és jeleníti meg a képet akkor is,
ha Ön az eszközön található tartalmat
játszik le.
• A televízió típusától függően
előfordulhat, hogy a lejátszott tartalom
elejét nem játssza le megfelelően
a rendszer.
18HU
Ez a funkció a Sony saját fejlesztésű
technológiája. A funkció csak a Sony által
gyártott termékeken működik.
Jelenetválasztás funkció
A rendszer automatikusan a tévé
jelenetválasztási és hangzásmód
funkcióbeállításának megfelelő
hangzásképre vált. A részleteket lásd
a tévékészülék használati
útmutatójában.
A hangzásképet a „CLEARAUDIO+”
értékre kell állítani (11. oldal).
Megjegyzések a HDMIcsatlakozásokhoz
• Használjon nagysebességű HDMIkábelt. Ha normál HDMI-kábelt
használ, akkor előfordulhat, hogy az
1080p tartalom megjelenítése nem
lesz megfelelő.
• Használjon HDMI-hitelesített kábelt.
Használjon Sony High Speed HDMI
kábelt, amelyen látható a kábeltípus
emblémája.
• Nem javasoljuk HDMI-DVI
átalakítókábel használatát.
• Ha a kép minősége gyenge, vagy
a hang nem hallható egy HDMIkábellel csatlakoztatott berendezésből,
ellenőrizze a csatlakoztatott
berendezés beállítását.
• A HDMI-aljzaton továbbított audiojeleket
(mintavételi frekvencia, bithosszúság
stb.) a csatlakoztatott berendezés
korlátozhatja.
• Ha a lejátszó berendezésből érkező
műsor mintavételi frekvenciája vagy
audiokimeneti csatornáinak száma
megváltozik, a hang megszakadhat.
• Ha a csatlakoztatott berendezés nem
képes kezelni a másolásvédelmi
technológiát (HDCP), akkor eltorzulhat
a rendszer HDMI OUT aljzatán keresztül
megjelenő kép és/vagy hang, és az is
előfordulhat, hogy a kép vagy a hang
egyáltalán nem jelenik meg. Ilyen
esetben ellenőrizze a csatlakoztatott
berendezés műszaki adatait.
Győződjön meg arról, hogy az alábbi
beállításoknál a következő értékek
szerepelnek:
– A „CTRL” beállítása a „HDMI>” pontnál
„OFF” (16. oldal).
– A „BTSTB” beállítása a „BT >” pontnál
„OFF” (16. oldal).
1
Rögzítse a mellékelt fali
konzolokat a rúdhangsugárzó
alján található konzolrögzítő
furatokba a mellékelt csavarokkal
oly módon, hogy a fali konzolok
felülete az ábrán látható módon
álljon.
Rögzítse a két fali konzolt
a rúdhangsugárzó alján található
bal és jobb rögzítőlyukba.
Csavar (tartozék)
Fali konzol
(tartozék)
A rúdhangsugárzó
elhelyezése falon
A rúdhangsugárzót falra is fel lehet
szerelni.
Megjegyzések
• Készítsen elő az építőanyagnak és
a falvastagságnak megfelelő csavarokat
(nem tartozék). Mivel a gipszkartonfalak
különösen gyengék, a csavarokat
megfelelően rögzítse a fal merevítőjébe
illesztett két tiplibe. Szerelje fel
a rúdhangsugárzót vízszintesen: akassza
fel két olyan csavarra, amelyek a fal sima
részébe fúrt tiplikbe vannak csavarva.
19HU
Egyéb funkciók
Energiatakarékos
készenléti mód
• Bízza a szerelést a Sony márkakereskedőre
vagy egy jóváhagyott alvállalkozóra, és
a felszerelés során fordítson különös
figyelmet a biztonságra.
• A Sony nem felelős a nem megfelelő
felszerelésből, falvastagságból,
csavarrögzítésből vagy természeti
csapásból stb. eredő balesetekért és
károkért.
2
Készítse elő a furatokba
illeszkedő (külön
megvásárolható) csavarokat.
4 mm
Több mint 30 mm
A mélysugárzó vízszintes
elhelyezése
Helyezze el a mélysugárzót a jobb
oldalon úgy, hogy a „SONY” embléma
előre nézzen.
4,6 mm
10 mm
Furat a konzolon
3
Csavarja be a csavarokat a falba
fúrt két tiplibe.
A csavaroknak 5–6 mm-re ki kell
állniuk.
560 mm
Ragassza fel a mellékelt hangszóró-alátéteket.
5 mm – 6 mm
4
Függessze a rúdhangsugárzót
a csavarokra.
Illessze a konzolokat a csavarokhoz,
majd akassza a rúdhangsugárzót
a két csavarra.
A vezeték nélküli átvitel
aktiválása adott egységek
között (Secure Link)
Megadhatja, hogy a Secure Link
funkcióval kiegészített vezeték nélküli
kapcsolattal köti össze
a rúdhangsugárzót a mélysugárzóval.
Ezzel a funkcióval megakadályozhatja az
interferenciát, ha több vezeték nélküli
terméket használ, vagy szomszédai is
használnak vezeték nélküli termékeket.
1
2
20HU
Nyomja meg a MENU gombot.
Nyomja meg a / gombokat
a „WS >” kiválasztásához, majd
nyomja meg a ENTER gombot.
3
4
5
6
8
Nyomja meg a / gombokat
az „ON” kiválasztásához, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Amikor a felső kijelzőpanelen
megjelenik a „START” jelzés,
nyomja meg az ENTER gombot.
Megjelenik a „*****” jelzés, és
a rúdhangsugárzó megkeresi azt az
eszközt, amellyel Link összeköttetést
tud létesíteni. 2 percen lépjen tovább
a következő lépésre.
A mélysugárzón nyomja meg
a LINK gombot.
A mélysugárzón narancs színnel
villog az áramellátás-jelző fény.
Amikor a felső kijelzőpanelen
megjelenik a „DONE” jelzés,
nyomja meg az ENTER gombot.
A mélysugárzó a rúdhangsugárzóhoz
kapcsolódik, és a mélysugárzó
áramellátás-jelző fénye narancs színre
vált.
Ha a „FAIL” üzenet jelenik meg,
akkor ellenőrizze, hogy be van-e
kapcsolva a mélysugárzó, nyomja
meg a BACK gombot, és ismét
hajtsa végre az eljárást a 3. lépéstől.
Nyomja meg a MENU gombot.
Eltűnik a menü.
A mélysugárzó
hangerejének beállítása
A mélysugárzó a basszus és az alacsony
frekvenciájú hangok sugárzására szolgál.
A mélysugárzó hangerejét a SW
 +/– gombbal állíthatja be.
További információk
Óvintézkedések
Biztonság
• Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a rendszerbe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon
szakemberhez.
• Ne érintse vizes kézzel a hálózati
tápkábelt, mert ez áramütéshez vezethet.
• Ne másszon fel a rúdhangsugárzóra és
a mélysugárzóra, mert leeshet és
megsérülhet, vagy a rendszer sérülését
okozhatja.
Áramforrások
• A rendszer használatbavétele előtt
ellenőrizze, hogy a készülék üzemi
feszültsége megegyezik-e a készülék
használatának helyén rendelkezésre álló
hálózati feszültséggel. Az üzemi
feszültség a rúdhangsugárzó alján,
az adattáblán van feltüntetve.
• Ha hosszú ideig nem használja
a rendszert, húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból
(konnektorból). A hálózati tápkábel
kihúzásakor mindig a csatlakozódugót,
soha ne a kábelt húzza.
• A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Felmelegedés
Működés közben a rendszer felmelegszik,
ez azonban nem hibajelenség.
Ha a rendszert hosszabb időn keresztül
nagy hangerőn üzemelteti, akkor
a rendszer hátulja és alja jelentősen
felmelegszik. Az égési sérülések elkerülése
érdekében ne érintse meg a rendszert.
Megjegyzés
Ha a bemeneti forrás kevés hangot közvetít
a basszus tartományában, például TVműsorok esetében, akkor a mélysugárzó
hangja kevéssé hallható.
21HU
További információk
7
Amikor a felső kijelzőpanelen
megjelenik a „LINK” jelzés,
nyomja meg az ENTER gombot.
Elhelyezés
• Úgy helyezze el a rendszert, hogy
a levegő szabadon áramolhasson
körülötte, máskülönben túlmelegedhet,
és csökkenhet az élettartama.
• A rendszert ne helyezze fűtőtest
közelébe, illetve olyan helyre, ahol
közvetlen napfénynek, túlzott pornak
vagy ütődésnek van kitéve.
• Ne helyezzen semmit a rúdhangsugárzó
és a mélysugárzó hátuljához, mert
eltakarhatja a szellőzőnyílásokat, és így
a készülék meghibásodhat.
• Ha ezt a rendszert tv-készülékkel,
videomagnóval vagy kazettás magnóval
együtt használja, akkor az zajokat vagy
a képminőség romlását okozhatja. Ilyen
esetben helyezze a rendszert távolabb
a tv-készüléktől, videomagnótól vagy
kazettás magnótól.
• Legyen óvatos, ha a rendszert
védőbevonattal (például gyantával,
olajjal vagy fényezőszerrel) kezelt
felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés léphet fel rajta.
• Ügyeljen arra, hogy a rúdhangsugárzó
vagy a mélysugárzó sarkai ne okozzanak
sérülést.
• Tartson legalább 3 cm-es távolságot
a rúdhangsugárzó alatt, ha a falra szereli azt.
Működés
Más berendezések csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a rendszert, és húzza ki
a tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
Elszíneződés egy közeli tvképernyőn
Bizonyos típusú tv-készülékeken
elszíneződés tapasztalható.
• Elszíneződés esetén...
Kapcsolja ki a tv-t, majd 15–30 perc múlva
kapcsolja be újra.
• Elszíneződés újbóli előfordulása esetén...
Helyezze a rendszert távolabb a tv-től.
A készülék tisztítása
A rendszert puha, száraz kendővel tisztítsa.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy
oldószert, például alkoholt vagy benzint.
22HU
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel,
keresse fel a legközelebbi Sony
márkakereskedőt.
Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi
rendellenességek bármelyikét észleli,
a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba
elhárításával az útmutatóban leírt
módon. Ha a probléma tartósan fennáll,
keresse fel a legközelebbi Sonyforgalmazót.
Általános
Az egység nem kapcsolódik be.
 Ellenőrizze, hogy a hálózati
vezetéket biztonságosan
csatlakoztatta-e.
A rendszer nem működik megfelelően.
 Húzza ki a hálózati vezetéket
a hálózati aljzatból, majd néhány
perc múlva csatlakoztassa újra.
A rendszer automatikusan kikapcsol.
 Az automatikus készenlét funkció
működik. Állítsa be az „ASTBY”
menüpontot a „SYS >” menüben az
„OFF” értékre (16. oldal).
A rendszer nem kapcsol be a tévé
bekapcsolásakor.
 Állítsa a „HDMI>” – „CTRL”
menüpontot az „ON” értékre
(16. oldal). A tévékészüléknek
támogatnia kell a Control for HDMI
funkciót (17. oldal). A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
 Ellenőrizze a televízió hangsugárzóbeállításait. A rendszer a televízió
hangsugárzó-beállításai szerint
szinkronizálja a tápellátást.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
 Ha a hang az előző alkalommal
a televízió hangsugárzóin keresztül
szólt, akkor a rendszer nem kapcsol
be a televízió legközelebbi
bekapcsolásakor.

A rendszer a tévé kikapcsolásakor
kikapcsol.
 Ellenőrizze a „HDMI>” – „TVSTB”
menüpont beállítását (16. oldal). Ha
a „TVSTB” beállítás az „ON” értékre
van állítva, akkor a rendszer a tévé
kikapcsolásakor a bemenettől
függetlenül kikapcsol.




Hang
Nem hallható a televízió hangja
a rendszeren.
 Ellenőrizze a rendszerhez és a
televízióhoz csatlakoztatott HDMIkábel, optikai digitális kábel vagy
analóg hangkábel típusát és
csatlakozását (további tájékoztatást
a mellékelt Üzembe helyezési
útmutatóban talál).
 Ha a televízió kompatibilis az Audio
Return Channel (ARC) funkcióval,
akkor győződjön meg arról, hogy
a rendszer a tévékészülék ARCkompatibilis HDMI-aljzatával van
összekötve (lásd a mellékelt
Üzembe helyezési útmutatót).

A rendszerből és a tévéből is hallható
hang.
 Némítsa el a rendszer vagy a tévé
hangját.
23HU
További információk
A rendszer nem kapcsol ki a tv
kikapcsolásakor.
 Ellenőrizze a „HDMI>” – „TVSTB”
menüpont beállítását (16. oldal).
Ha a tévé kikapcsolásakor
a bemenettől függetlenül ki
szeretné kapcsolni a rendszert,
akkor állítsa a „TVSTB” beállítást az
„ON” értékre. A tévékészüléknek
támogatnia kell a Control for HDMI
funkciót (17. oldal). A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
Ha továbbra sincs hang, vagy
szakadozottan szól a rendszer,
akkor csatlakoztassa a mellékelt
digitális optikai kábelt, és állítsa az
„AUD >” – „TV AU” menüpontot az
„OPT” értékre (15. oldal).
Abban az esetben, ha a tévé nem
kompatibilis az Audio Return
Channel szabvánnyal, a rendszer
akkor sem bocsátja ki a TV
hangjelét, ha a HDMI aljzatához van
csatlakoztatva. A TV hangjának
a rendszeren keresztül való
hallgatásához csatlakoztassa
a tartozék digitális optikai kábelt
(lásd a mellékelt Üzembe helyezési
útmutatót).
Ha úgy sem hallható hang
a rendszerről, hogy a rendszer és
a tévé digitális optikai kábellel van
csatlakoztatva, vagy ha a tévének
nincs digitális optikai
hangkimenete, akkor
csatlakoztassa analóg hangkábellel,
és állítsa a rendszer bemenetét az
„ANALOG” értékre (9. oldal).
Váltsa át a rendszer bemenetét
a „TV” értékre (9. oldal).
Növelje a rendszer hangerejét, vagy
kapcsolja ki az elnémítást.
A televízió és a rendszer
csatlakoztatásának sorrendjétől
függően előfordulhat, hogy
a rendszer elnémul, és a felső
kijelzőpanelén megjelenik
a „MUTING” felirat. Ebben az
esetben kapcsolja be először
a tévét, majd utána a rendszert.
Állítsa a tévé hangsugárzórendszerének beállítását (BRAVIA)
a hangrendszerre. A tévé
beállításának módját lásd a tévé
kezelési útmutatójában.
A rúdhangsugárzóhoz csatlakoztatott
eszköznek nincs hangja, vagy csak
nagyon halk hang hallható
a rúdhangsugárzóból.
 Nyomja meg a  gombot, és
ellenőrizze a hangerő szintjét
(8. oldal).
 Kapcsolja ki az elnémítási funkciót
a  vagy a  + gombbal (8. oldal).
 Ügyeljen rá, hogy a bemeneti forrás
megfelelően legyen kiválasztva.
Próbálkozzon más bemeneti
forrásokkal az INPUT gomb többszöri
megnyomásával (9. oldal).
 Ellenőrizze, hogy a rendszer és
a csatlakoztatott eszköz minden
kábele és vezetéke megfelelően
van-e csatlakoztatva.
Nincs hang, vagy csak nagyon halk
hang hallható a hátsó mélysugárzóból.
 Nyomja meg az SW + gombot
a mélysugárzó hangerejének
növeléséhez (8. oldal).
 Győződjön meg róla, hogy
a mélysugárzó áramellátás-jelző
fénye zölden világít. Ha nem,
tekintse meg a következő részt:
“A mélysugárzó nem ad ki hangot.”,
amely itt található: „Mélysugárzó
vezeték nélküli hangja” (25. oldal).
 A mélysugárzó feladata
a basszushang visszaadása. Az igen
kevés basszushang-összetevőt
tartalmazó bemeneti források (mint
pl. a tévéműsorok) esetén
előfordulhat, hogy a mélysugárzó
hangja nehezen hallható.
 Ha másolásvédelmi (HDCP)
technológiát alkalmazó tartalmat
játszik le, a mélysugárzó nem ad ki
hangot.
Nincs térhangzás.
 A bemeneti jeltől és a hangzáskép
beállításától függően a térhangzás
feldolgozása nem mindig működik
hatékonyan. A térhangzás
a programtól vagy a lemeztől
függően változhat.
24HU
 Többcsatornás hang lejátszásához
ellenőrizze a rendszerhez
csatlakoztatott eszköz digitális
hangkimeneti beállítását.
A részleteket a csatlakoztatott
eszköz kezelési útmutatója
tartalmazza.
USB-eszköz
A rendszer nem ismeri fel az USBeszközt.
 Próbálkozzon a következőkkel:
 A rendszer kikapcsolása.
 Válassza le és csatlakoztassa
újra az USB-eszközt.
 Kapcsolja be a rendszert.
 Győződjön meg róla, hogy az USBeszköz megfelelően csatlakozik az
(USB) portra.
 Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az
USB-eszköz vagy egy vezeték.
 Ellenőrizze, hogy be van-e
kapcsolva az USB-eszköz.
 Ha az USB-eszköz USB-hubon
keresztül csatlakozik, válassza le és
csatlakoztassa közvetlenül
a rúdhangsugárzóhoz az USBeszközt.
BLUETOOTH-eszköz
Nem létesíthető BLUETOOTHkapcsolat.
 Ügyeljen arra, hogy a kék LED
jelzőfény kigyulladjon (6. oldal).
 Győződjön meg arról, hogy a
csatlakoztatandó BLUETOOTHeszköz be van kapcsolva, és
engedélyezve van a BLUETOOTH
funkció.
 Vigye a BLUETOOTH-eszközt
a rúdhangsugárzóhoz közelebb.
 Párosítsa ismét ezt a rendszert és
a BLUETOOTH-eszközt.
Előfordulhat, hogy a BLUETOOTHeszköz használatával előbb törölnie
kell a párosítást ezzel a rendszerrel.
Nem lehet párosítani.
 Vigye a BLUETOOTH-eszközt
a rúdhangsugárzóhoz közelebb.
 Gondoskodjon arról, hogy ezt
a rendszert ne érje vezeték nélküli
LAN berendezéstől, más 2,4 GHz-es
vezeték nélküli eszköztől vagy
mikrohullámú sütőtől származó
interferencia. Ha elektromágneses
sugárzást kibocsátó berendezés
van a közelben, helyezze azt
távolabb ettől a rendszertől.
 Ha a rúdhangsugárzó közelében
más BLUETOOTH-eszközök is
találhatók, akkor előfordulhat, hogy
nem lehet párosítani. Ilyenkor
kapcsolja ki a többi BLUETOOTHeszközt.
A hang nincs szinkronban a képpel.
 Filmek nézésekor a hang a képhez
képest kis eltéréssel szólalhat meg.
A mélysugárzó nem ad ki hangot.
 (Ilyenkor az áramellátás-jelző fény
nem világít.)
• Ellenőrizze, hogy a mélysugárzó
hálózati tápkábelét megfelelően
csatlakoztatta-e.
• Nyomja meg a mélysugárzó 
gombját a bekapcsoláshoz.
 Az áramellátás-jelző fény lassan,
zöld színnel villog, vagy pirosan
világít.
• Helyezze a mélysugárzót
a rúdhangsugárzó közelébe, hogy
az áramellátás-jelző fény zölden
világítson.
• Végezze el „A vezeték nélküli
átvitel aktiválása adott egységek
között (Secure Link)” (20. oldal)
című témakörben ismertetett
lépéseket.
 Ha az áramellátás-jelző fény
pirosan világít, akkor kapcsolja ki
a mélysugárzót a  gombbal, és
ellenőrizze, nem zárja-e el valami
a mélysugárzó szellőzőnyílását.
 A mélysugárzó feladata
a basszushang visszaadása. Ha
a bemeneti hang nem sok basszust
tartalmaz, mint a legtöbb tv-műsor
esetében, akkor lehet, hogy
a basszus nem hallható.
 Nyomja meg a mélysugárzó  +
gombját a mélysugárzó
hangerejének növeléséhez
(21. oldal).
Ugrik vagy zajos a hang.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN berendezés
vagy mikrohullámú sütő van
a közelben, helyezze a rendszert
távolabb tőle.
25HU
További információk
A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz
nem ad ki hangot.
 Ügyeljen arra, hogy a kék LED
jelzőfény kigyulladjon (6. oldal).
 Vigye a BLUETOOTH-eszközt
a rúdhangsugárzóhoz közelebb.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN berendezés,
másik BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze azt távolabb ettől
a rendszertől.
 Távolítson el minden akadályt
a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz
közül, vagy vigye a rendszert
távolabb az akadálytól.
 Tegye máshová a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközt.
 Próbálja átállítani a Wi-Fi útválasztó,
számítógép stb. vezeték nélküli
frekvenciáját az 5 GHz-es sávra.
 Növelje a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
Mélysugárzó vezeték nélküli
hangja
 Ha akadály van a rúdhangsugárzó
és a mélysugárzó között, távolítsa el
vagy helyezze át.
 A lehető legközelebb helyezze el
egymáshoz a rúdhangsugárzót és
a mélysugárzót.
 Állítsa át a közelben lévő Wi-Fi
útválasztó, számítógép stb. vezeték
nélküli LAN frekvenciáját az 5 GHzes sávra.
 Állítsa át a tévét, Blu-ray lejátszót
stb. vezeték nélküli LAN-ról
vezetékes LAN-ra.
Távvezérlő
Nem működik a távirányító.
 Irányítsa a távvezérlőt
a rúdhangsugárzó távvezérlőérzékelőjére (6. oldal).
 A távvezérlő és a rúdhangsugárzó
között ne legyen semmilyen
akadály.
 Ha lemerültek a távvezérlő elemei,
cserélje ki őket.
 Ellenőrizze, hogy a megfelelő
gombot nyomta-e meg
a távvezérlőn.
Nem működik a tévé távirányítója.
 Úgy helyezze el a rúdhangsugárzót.
hogy az ne takarja a tv távvezérlőérzékelőjét.
Egyebek
Nem megfelelően működik a Control
for HDMI funkció.
 Ellenőrizze a rendszerrel létesített
kapcsolatot (a mellékelt Üzembe
helyezési útmutató alapján).
 Kapcsolja be a tévé Control for
HDMI funkcióját. A részleteket lásd
a tévékészülék használati
útmutatójában.
26HU
 Várjon egy kicsit, és próbálkozzon
újra. Ha kihúzza a rendszert, akkor
kis időbe telhet, amíg a rendszer
végre tudja hajtani a műveleteket.
Várjon legalább 15 másodpercet, és
utána próbálkozzon újra.
 Ellenőrizze, hogy a rendszerhez
csatlakoztatott eszközök
támogatják-e a Control for HDMI
funkciót.
 Engedélyezze a Control for HDMI
funkciót a rendszerhez
csatlakoztatott eszközökön.
A részleteket lásd az eszköz
kezelési utasításában.
 A Control for HDMI funkció által
vezérelhető készülékek típusait és
számát a HDMI CEC szabvány
a következőképpen korlátozza:
• Felvevőeszközök (Blu-ray-felvevő,
DVD-felvevő stb.): max. 3 eszköz
• Lejátszóeszközök (Blu-raylejátszó, DVD-lejátszó stb.): max.
3 eszköz
• Vevőegységgel kapcsolatos
eszközök: max. 4 eszköz
• Hangrendszer (rádióerősítő/
fejhallgató): max. 1 eszköz
(amelyet ez a rendszer használ)
Ha a rúdhangsugárzó felső
kijelzőpanelén megjelenik a „PRTCT”
felirat.
 A  gombot megnyomva kapcsolja
ki a rendszert. A kijelző
kikapcsolódása után húzza ki
a tápkábelt a konnektorból, és
ellenőrizze, hogy nem takarja-e el
valami a rúdhangsugárzó
szellőzőnyílásait.
A rúdhangsugárzó felső kijelzőpanelje
nem világít.
 Állítsa a DIMMER gombbal „BRIGHT”
vagy „DARK” értékre a fényerőt, ha
az korábban az „OFF” értékre volt
állítva (8. oldal).
A tévé érzékelői nem működnek
megfelelően.
 A rúdhangsugárzó eltakarhat egyes
érzékelőket (például
a fényérzékelőt) és a tv távvezérlővevőjét, illetve az infravörös
szemüveg-technológián alapuló
3D-s tv-k esetében a 3Dszemüvegek infravörös adóját,
valamint a vezeték nélküli
kapcsolatot. Helyezze
a rúdhangsugárzót a tv-től olyan
messzire, hogy ezek a részek
megfelelően tudjanak működni.
Az érzékelők és a távvezérlővevő
helyéről a tv használati
útmutatójából tájékozódhat.
Ha a rendszer továbbra sem működik
megfelelően, akkor állítsa vissza
a rendszert a gyári alapbeállításokra
a következők szerint.
Ehhez a művelethez a rúdhangsugárzó
érintőgombjait használja.
1
2
3
4
Tartsa lenyomva az INPUT
gombot, és érintse meg egyszerre
a VOL – és a  gombot
5 másodpercig.
A felső kijelzőpanelen megjelenik
a „RESET” felirat, és
a menübeállítások, hangmezők stb.
visszatérnek a kezdeti állapotukba.
Húzza ki a hálózati tápkábelt a fali
csatlakozóaljzatból.
Dugja be a hálózati tápkábelt,
majd kapcsolja be a rendszert
a  gombbal.
Kodek
Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Megjegyzések
• Egyes fájlok nem játszhatók le
a fájlformátumtól, a fájlkódolástól vagy
a rögzítési állapottól függően.
• A számítógépen szerkesztett fájlok nem
minden esetben játszhatók le.
• A rendszer nem játssza le a kódolt, pl.
a DRM és a Lossless kódolású fájlokat.
• A rendszer az alábbi fájlok és mappák
felismerésére képes az USB-eszközökön:
– legfeljebb 200 mappa
– egy rétegben legfeljebb 150 fájl/mappa
tárolható
• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök
nem működnek ezzel a rendszerrel.
• A rendszer csak Mass Storage Class
besorolású MSC-eszközöket ismer fel.
Támogatott
hangformátumok
A rendszer a következő
hangformátumokat támogatja.
• Dolby Digital
• DTS
• LPCM 2ch
• AAC
Kapcsolja a rendszert
a mélysugárzóhoz (20. oldal).
27HU
További információk
Visszaállítás
Lejátszható fájltípusok
1)
Műszaki adatok
Rúdhangsugárzó (SA-CT390)
Erősítő
KIMENETI TELJESÍTMÉNY (névleges)
Bal első + jobb első:
50 W + 50 W (4 ohm, 1 kHz, 1% THD)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
Bal első/jobb első: 100 W
(csatornánként 4 Ω, 1 kHz)
Bemenetek
USB
ANALOG IN
TV IN OPTICAL
Kimenet
HDMI OUT TV (ARC)
HDMI rész
Csatlakozó
Type A (19 érintkezős)
USB rész
(USB) port
Type A
BLUETOOTH
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH specifikáció, 4.2-es verzió
Kimenet
BLUETOOTH specifikáció, Power Class 1
Legnagyobb kommunikációs hatótáv
Hatótáv kb. 25 m1)
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,4000–2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS (szórt spektrumú
frekvenciaugrás)
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Támogatott kodekek3)
SBC4), AAC5)
Átviteli tartomány (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (mintavételi
frekvencia: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
28HU
A tényleges hatótáv olyan tényezőktől
függ, mint az eszközök közötti
akadályok, a mikrohullámú sütő körül
kialakult mágneses tér, a sztatikus
elektromosság, a vezeték nélküli
telefonok, a vételi érzékenység, az
antenna teljesítménye, az operációs
rendszer, a szoftveralkalmazás stb.
2)
BLUETOOTH szabványos profilok jelzik az
eszközök közti BLUETOOTHkommunikáció célját.
3)
Kodek: Audiojel-tömörítési és konverziós
formátum
4) Alsávkodek
5) Továbbfejlesztett audiokódolás
Bal első/jobb első hangszórószekció
Hangsugárzó rendszer
Teljes tartományú hangsugárzó
rendszer, akusztikus felfüggesztéses
típus
Hangsugárzó
60 mm-es, kúpos
Általános
Áramellátási követelmények
Csak tajvani modellek esetén:
120 V AC, 60 Hz
Más modellek:
220–240 V váltakozó feszültség, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
Bekapcsolva: 45 W
Készenléti állapotban: 0,5 W vagy
kevesebb (energiatakarékos módban)
(Ha a „CTRL” menüpont a „HDMI>”
menüben, valamint a „BTSTB”
menüpont a „BT >” menüben az „OFF”
értékre van állítva)
Készenléti állapotban: 2,8 W vagy
kevesebb6)
(Ha a „CTRL” menüpont a „HDMI>”
menüben vagy a „BTSTB” menüpont
a „BT >” menüben az „ON” értékre van
állítva)
Méret (szélesség/magasság/mélység)
(hozzávetőleg)
900 mm × 52 mm × 121 mm
(fali konzolok nélkül)
900 mm × 121 mm × 59 mm
(fali konzolok nélkül)
Tömeg (kb.)
2,2 kg
6)
A rendszer a „HDMI” menü „CTRL”
menüpontjának és a „CTRL ” menü
„BTSTB” menüpontjának beállításától
függetlenül automatikusan
energiatakarékos üzemmódba lép, ha
nincs HDMI-kapcsolat, és még nem
párosítottak BLUETOOTH-eszközt.
Mélysugárzó (SA-WCT390)
Vezeték nélküli adó-vevő
Frekvenciasáv
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS (szórt spektrumú
frekvenciaugrás)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
A BLUETOOTHkommunikációról
• A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteres távolságon
belül kell használni (úgy, hogy ne
legyen köztük akadály). A tényleges
kommunikációs tartomány
a következő esetekben kisebb is lehet.
– Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló
eszközök között
– Olyan helyen, ahol vezeték nélküli
LAN üzemel
– Használatban lévő mikrohullámú
sütők környékén
– Olyan helyen, ahol más
elektromágneses sugárzás fordul elő
• A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11b/g) ugyanazt
a frekvenciasávot (2,4 GHz)
használják. Ha BLUETOOTH-eszközét
egy vezeték nélküli LAN-nal működni
képes eszköz közelében használja,
elektromágneses interferencia léphet
fel. Ez pedig kisebb adatátviteli
sebességet és zajt okozhat, és akár
a csatlakozást is megakadályozhatja.
Ilyen esetben próbálja meg
a következőket:
– Ezt a rendszert a vezeték nélküli LAN
eszköztől legalább 10 méteres
távolságban használja.
– Ha BLUETOOTH-eszközét
10 méternél közelebb használja,
kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN-t
használó berendezést.
– Ezt a rendszert és BLUETOOTHeszközét a lehető legközelebb
helyezze egymáshoz.
• A rendszer által sugárzott
rádióhullámok zavarhatják egyes
orvosi berendezések működését.
Mivel ez az interferencia
meghibásodást eredményezhet,
a következő helyeken mindig
kapcsolja ki ezt a rendszert és
a BLUETOOTH-eszközt:
29HU
További információk
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
100 W (csatornánként 4 Ω, 100 Hz)
Hangsugárzó rendszer
Mélysugárzórendszer, bass reflex
Hangsugárzó
130 mm-es, kúpos
Áramellátási követelmények
Csak tajvani modellek esetén:
120 V AC, 60 Hz
Más modellek:
220–240 V váltakozó feszültség,
50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
Bekapcsolva: 20 W
Készenléti állapotban: 0,5 W vagy
kevesebb
Méret (szélesség/magasság/mélység)
(hozzávetőleg)
170 mm × 342 mm × 362 mm
(függőleges helyzetben)
342 mm × 172 mm × 362 mm
(vízszintes helyzetben)
Tömeg (kb.)
6,5 kg
– Kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden olyan
helyen, ahol gyúlékony gázok
lehetnek jelen
– Automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében
• Ez a rendszer olyan biztonsági
funkciókkal rendelkezik, amelyek
megfelelnek a BLUETOOTH
technológiát használó kommunikáció
során biztonságot nyújtó
BLUETOOTH-specifikáció előírásainak.
Előfordulhat azonban, hogy ez
a biztonság a tartalomtól és más
tényezőktől függően nem elegendő,
ezért mindig legyen óvatos, amikor
BLUETOOTH technológiát használva
kommunikál.
• A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a BLUETOOTH technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
eredő károkért és egyéb
vesztességekért.
• A BLUETOOTH-kommunikáció nem
feltétlenül garantált minden, az ezzel
a rendszerrel azonos profilú
BLUETOOTH-eszközzel.
• A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközöknek meg kell
felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által
előírt BLUETOOTH-specifikáció
követelményeinek, és erről
tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. De
még akkor is, ha egy eszköz teljesíti
a BLUETOOTH-specifikáció
követelményeit, előfordulhatnak
olyan esetek, amikor a BLUETOOTHeszköz specifikációja vagy jellemzői
lehetetlenné teszik a csatlakozást,
vagy más vezérlési módszereket,
megjelenítést, illetve működést
eredményeznek.
• A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköztől,
a kommunikációs környezettől és
a körülményektől függően zaj
jelentkezhet, illetve megszakadhat
a hang.
30HU
©2016 Sony Corporation
4-586-110-11(1) (HU)
Download PDF

advertising