Sony | HT-SF200 | Sony HT-SF200 2.1 cs. kompakt különálló hangprojektor Bluetooth® technológiával | HT-SF200 Használati útmutató

Rúdhangsugárzó
HT-SF200/SF201
Használati útmutató
HU
Rúdhangsugárzó
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben (pl. könyvszekrényben vagy
beépített fülkében) elhelyezni és
működtetni.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket a
rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és
soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat –
például virágvázát – a készülékre.
A hálózati adapter mindaddig
feszültség alatt van, amíg a tápkábelt ki
nem húzza a hálózati aljzatból, még
akkor is, ha maga a főegység ki van
kapcsolva.
A hálózati tápadaptert a dugó kihúzásával
kell leválasztani az elektromos hálózatról,
ezért az adaptert könnyen hozzáférhető
konnektorhoz csatlakoztassa.
Amennyiben bármilyen rendellenességet
észlel a működésében, azonnal húzza ki a
hálózati aljzatból.
FIGYELEM!
Nem megfelelő típusú elem behelyezése
esetén robbanásveszély állhat fenn.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott
eszközt ne helyezze el olyan helyen,
ahol sugárzó hőnek – például
napfénynek vagy tűznek – vannak kitéve.
Csak beltéri használatra.
Javasolt kábelek
A számítógéphez és/vagy perifériákhoz
való csatlakoztatáskor megfelelően
árnyékolt és földelt kábeleket kell
használni.
2HU
Az adattábla a rúdhangsugárzó alján
található.
A hálózati adaptert illetően
A hálózati adapter típusszámot és
sorozatszámot tartalmazó címkéje a
hálózati adapter alján található.
Az európai vásárlók számára
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az
európai uniós irányelveket
alkalmazó országokban
értékesített berendezésekre
érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation
gyártotta vagy nevében gyártották.
Európai importőr: Sony Europe Limited.
Az európai importőrnek szánt vagy az
európai termékmegfelelőséggel
kapcsolatos kérdéseket a gyártó
hivatalos képviselőjének kell küldeni:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium.
A Sony Corporation kijelenti, hogy a
berendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek.
Az európai uniós megfelelőségi
nyilatkozat teljes szövege a következő
internetcímen található:
http://www.compliance.sony.de/
Ezt a berendezést tesztelték, és
3 méternél rövidebb csatlakozókábel
használata esetén az EMC
szabályozásban megállapított
határértéknek megfelelőnek
minősítették.
Elhasznált
elemek, valamint
elektromos és
elektronikus
berendezések
hulladékként való
eltávolítása (az
Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy
annak csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy a terméket és az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként. Egyes
elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt
szerepel. Az ólom (Pb) vegyjele akkor
van feltüntetve, ha az elem vagy
akkumulátor több mint 0,004% ólmot
tartalmaz. A feleslegessé vált termékek
és elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség helytelen hulladékkezelésből
eredő károsodását. Az anyagok
újrahasznosítása elősegíti a természeti
erőforrások megőrzését. Olyan
termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok
miatt állandó kapcsolat szükséges a
beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek, valamint az elektromos és
elektronikus berendezések szakszerű
hulladékkezelése érdekében a
készülékek hasznos élettartamának
végén adja le azokat a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen. Egyéb elemek esetén olvassa el
az elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket adja le a
megfelelő gyűjtőhelyen újrahasznosítás
céljából. A termék és az elemek
selejtezéséről és újrahasznosításáról a
lakóhelye szerinti illetékes
intézménytől, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatótól, illetve a terméket árusító
üzlettől kaphat tájékoztatást.
3HU
Tartalomjegyzék
Erről a Kezelési útmutatóról
általában ................................. 4
A doboz tartalma .......................... 5
Mire használhatja a készüléket? ... 6
A részek és kezelőszervek
bemutatása ..............................7
Televízió csatlakoztatása
Televízió
csatlakoztatása
HDMI-kábel
segítségével

Üzembe
helyezési
útmutató
(különálló
dokumentum)
Sony tv-készülék csatlakoztatása
a BLUETOOTH-funkcióval,
vezeték nélkül ........................ 13
A rúdhangsugárzó elhelyezése
falon ....................................... 15
Ha nem működik a televízió
távirányítója ........................... 17
A különböző funkciók
használata
A Control for HDMI funkció
használata ..............................27
A „BRAVIA” szinkronizálás
funkció használata ................ 28
Megjegyzések a HDMIcsatlakozásokhoz ................. 29
Energiamegtakarítás ................... 29
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ............................... 30
A rendszer visszaállítása ............. 34
További információk
Specifikációk ............................... 35
Lejátszható fájltípusok
(USB-bemenet) ..................... 36
Támogatott bemeneti
hangformátumok
(Tv-bemenet) ........................ 36
A BLUETOOTHkommunikációról ...................37
Óvintézkedések .......................... 38
Hanglejátszás
A tévé és más eszközök
hangjának hallgatása ............ 18
Zenehallgatás
USB-eszközről ........................ 19
A hangeffektus kiválasztása
A hang beállítása ......................... 21
Zenehallgatás/hanglejátszás
a BLUETOOTH®-funkcióval
Zenehallgatás mobileszközről .... 24
A készülék bekapcsolása a
BLUETOOTH-eszközzel ......... 26
A BLUETOOTH-funkció
kikapcsolása .......................... 26
4HU
Erről a Kezelési
útmutatóról általában
• A jelen Kezelési útmutatóban szereplő
utasítások a távvezérlő
kezelőszerveivel végrehajtandó
műveleteket mutatják be.
• Egyes illusztrációk elvi vázlat jellegűek,
és eltérhetnek a konkrét terméktől.
• Az alapértelmezett beállítások
aláhúzva jelennek meg az egyes
funkciók leírásánál.
• Párnázott talpak falra szereléshez (2)
A doboz tartalma
• Rúdhangsugárzó (1)
• FALI KONZOL SABLONJA (1)
• Távvezérlő (1)
• Üzembe helyezési útmutató
• R03-as (AAA méretű) elem (2 db)
• Használati útmutató
• Digitális optikai kábel (1)
• Hálózati adapter (1 db)
• Hálózati kábel (tápkábel) (1)
5HU
Mire használhatja a készüléket?
„A tévé és más eszközök hangjának
hallgatása” (18. oldal)
Blu-ray™ lejátszó,
kábeltévévevő,
műholdvevő stb.
A tv-készülék csatlakoztatása
(lásd az Üzembe helyezési
útmutatót (különálló dokumentum))
„Sony tv-készülék
csatlakoztatása a
BLUETOOTHfunkcióval, vezeték
nélkül” (13. oldal)
„A Control for HDMI funkció
használata” (27. oldal)
„A „BRAVIA” szinkronizálás
funkció használata” (28. oldal)
„Zenehallgatás USBeszközről” (19. oldal)
„Zenehallgatás
mobileszközről” (24. oldal)
6HU
A részek és kezelőszervek bemutatása
Az ábra nem teljes részletességű.
Rúdhangsugárzó
Front
 Távvezérlő-érzékelő
Irányítsa a távvezérlőt a rendszer
távvezérlő-érzékelőjére a
működtetéshez.
  (be-/kikapcsolás) gomb
 +/– (hangerő) gombok
 Jelzőfények
A részleteket lásd:
„A rúdhangsugárzón lévő
jelzőfényekről” (8. oldal).
Bekapcsolja, illetve készenléti
üzemmódba helyezi a rendszert.

(bemenetválasztó) gomb
(18. oldal)
 BLUETOOTH gomb (24. oldal)
7HU
A rúdhangsugárzón lévő jelzőfényekről
A rúdhangsugárzón található jelzőfények világítása és villogása a bemeneti
eszközről és annak állapotáról tájékoztatnak.
Jelzőfények
Állapot
• Világít: Tv-bemenet kiválasztva.
• Kéken világít: A BLUETOOTH-kapcsolat létrejött (a BLUETOOTH bemenet
van kiválasztva).
• Kéken gyorsan villog (kb. másodpercenként kettőt): Készenléti állapot
párosítás közben.
• Kéken lassan villog (kb. másodpercenként egyszer): BLUETOOTH-kapcsolat
létrehozása közben.
• Világít: USB-bemenet kiválasztva.
• Kétszer villog: A lejátszási mód megváltozott.
• Előbb háromszor felvillan, majd lassan villog többször egymás után:
Nem támogatott eszköz csatlakoztatása közben.
• Többször egymás után villog: Adatok beolvasása a csatlakoztatott USB-eszközről.
• Világít: A rendszer csatlakoztatva van a tv-hez a BLUETOOTHfunkció segítségével (Tv-bemenet kiválasztva).
A jelzőfények villognak a funkcióbeállítás be- és kikapcsolásakor, illetve a távvezérlő
kezelésekor.
Jelzőfények
Állapot
• Kétszer villog: A következő funkciók egyike be van kapcsolva.
– Éjszakai üzemmód (21. oldal)
– Voice mód (21. oldal)
• Egyszer felvillan: A hangcsatorna beállítása Main (22. oldal), a hangmód
kiválasztva (21. oldal), vagy az alábbi funkciók valamelyike ki van kapcsolva.
– Éjszakai üzemmód (21. oldal)
– Voice mód (21. oldal)
• Kétszer villog: A következő funkciók egyike be van kapcsolva.
– Dolby DRC (22. oldal)
– Control for HDMI (27. oldal)
– BLUETOOTH-készenlét (26. oldal)
– BLUETOOTH-funkció (26. oldal)
– Automatikus készenlét (29. oldal)
– IR-jelismétlő (17. oldal)
– Auto volume (22. oldal)
– Falra szerelt mód (15. oldal)
• Egyszer felvillan: A hangcsatorna beállítása Sub (22. oldal), illetve az alábbi
funkciók valamelyike ki van kapcsolva.
– Dolby DRC (22. oldal)
– Control for HDMI (27. oldal)
– BLUETOOTH-készenlét (26. oldal)
– BLUETOOTH-funkció (26. oldal)
– Automatikus készenlét (29. oldal)
– IR-jelismétlő (17. oldal)
– Auto volume (22. oldal)
– Falra szerelt mód (15. oldal)
8HU
Jelzőfények
Állapot
• Kétszer villog: A BLUETOOTH-funkcióval rendelkező televízióhoz
történő kapcsolódást lehetővé tevő funkció bekapcsolt állapotban
van (13. oldal).
• Egy villanás: A funkció, amely a tv-készülékhez csatlakoztatja a
BLUETOOTH-funkció segítségével, kikapcsolt állapotban van (13. oldal).
• Egy villanás: A hangcsatorna beállítása Main/Sub (22. oldal).
• Gyors villogás (kb. másodpercenként kettő): Aktiválódott a védelmi
funkció (33. oldal).
• Lassú villogás (kb. másodpercenként egyszer): A készüléket az
automatikus készenléti üzemmód funkció készenléti üzemmódba
lépteti (29. oldal).
A jelzőfények villognak a hangerőszint beállítása közben.
Jelzőfények
Állapot
• Egyszer felvillan: A hangerőszint alacsony (1 - 20)./A mélyhangok
szintjéhez tartozó beállítás értéke: -1 (Gyenge) (23. oldal).
• Egy villanás: A hangerőszint közepes (21 - 40)./A mélyhangok
szintjéhez tartozó beállítás értéke: 0 (Normál) (23. oldal).
• Egy villanás: A hangerőszint magas (41 - 49)./A mélyhangok
szintjéhez tartozó beállítás értéke: +1 (Erős) (23. oldal).
• Többször egymás után villog: A hang el van némítva.
• Kétszer villog: A hangerőszint maximum/minimum értékre van állítva.
Tipp
A jelzőfények kikapcsolásához tartsa lenyomva 5 másodpercig az AUTO SOUND gombot.
Még ha ki is kapcsolta a jelzőfényeket az AUTO SOUND gomb megnyomásával, ha működteti
a rendszert, a működéssel kapcsolatos jelzőfények akkor is világítanak vagy villognak.
9HU
Rear
 DC IN csatlakozó
 HDMI OUT (TV (ARC)) aljzat
HDMI-kábel segítségével
csatlakoztasson egy HDMIbemeneti aljzattal ellátott
tv-készüléket.
A rendszer kompatibilis az Audio
Return Channel funkcióval (ARC).
ARC az a funkció, amely a televízió
hangját egy AV-eszközhöz,
például a rendszerhez továbbítja
a tv-készülék HDMI-aljzatáról.
 TV IN (OPTICAL) aljzat

(USB) port (19. oldal)
 IR-jelismétlő (17. oldal)
Továbbítja a tv távvezérlőjének
jelét a tv-készülékhez.
 Mélysugárzó
10HU
Távvezérlő
Egyes gombok eltérően működnek attól
függően, hogy milyen hosszan nyomják
le őket. Az alábbi gombok azt mutatják,
hogy milyen hosszan kell lenyomni a
gombot.
• : Nyomja meg a gombot.
•
: Nyomja meg, és tartsa lenyomva
a gombot 5 másodpercig.
 INPUT (18. oldal)
A lejátszás forrásának kiválasztása.
Ha egyszer megnyomja az INPUT
gombot, felvillan az aktuális bemenet
jelzőfénye.
A kívánt eszköz kiválasztásához
nyomja meg ismét az INPUT gombot.
Az INPUT gomb többszöri
megnyomásakor az eszköz
az alábbiak szerint módosul.
Tv-bemenet  BLUETOOTHbemenet  USB-bemenet
 AUTO SOUND
: Kiválasztja az AUTO SOUND
lehetőséget a hangeffektushoz.
(21. oldal)
: Be- és kikapcsolja a
rúdhangsugárzó jelzőfényeit.
(8. oldal)
 CINEMA
: Kiválasztja a CINEMA lehetőséget
a hangeffektushoz. (21. oldal)
: Be-/kikapcsolja az automatikus
készenlét funkciót. (29. oldal)
 VOICE
: Be-/kikapcsolja a hang
üzemmódot. (21. oldal)
: Be-/kikapcsolja a Control for
HDMI funkciót. (27. oldal)
  (hangerő) +*/–
A hangerő módosítására szolgál.
 BASS
: A mélyhangok szintjének
beállítására szolgál. (23. oldal)
: Be-/kikapcsolja a falra szerelt
üzemmódot. (15. oldal)
 PLAY MODE (19. oldal)
Az USB-lejátszás lejátszási
módjának kiválasztására szolgál.
 / (19. oldal)
A tartalom kiválasztására szolgál a
tv-képernyőn az USB-lejátszáshoz.
11HU
 / (előző/következő)
(19. oldal, 24)
A gomb rövid megnyomásával az
előző vagy a következő fájl elejére
ugrik.
Ha nyomva tartja, visszafelé vagy
előrefelé keres (visszatekerés/gyors
előretekerés).
  (be-/kikapcsolás)
Bekapcsolja, illetve készenléti
üzemmódba helyezi a rendszert.
 STANDARD
: Kiválasztja a STANDARD
lehetőséget a hangeffektushoz.
(21. oldal)
: Be-/kikapcsolja az IR-jelismétlő
funkciót. (17. oldal)
 MUSIC (21. oldal)
: Kiválasztja a MUSIC lehetőséget
a hangeffektushoz. (21. oldal)
: Be-/kikapcsolja a
hangerőszintet automatikusan
beállító funkciót. (22. oldal)
 NIGHT
: Be-/kikapcsolja az Éjszakai
üzemmódot. (21. oldal)
: Be-/kikapcsolja a BLUETOOTH
készenléti üzemmódot. (26. oldal)
  (némítás)
A hang ideiglenes kikapcsolására,
majd bekapcsolására szolgál.
 AUDIO*
: Kiválasztja a hangcsatornát a
Dolby Digital multiplex adáshoz.
(22. oldal)
: Be-/kikapcsolja a Dolby DRC
funkciót. (22. oldal)
 ENTER (19. oldal)
Lejátssza az USB-lejátszáshoz a /
segítségével kiválasztott tartalmat.
  (lejátszás/szünet)*
(19. oldal, 24)
A lejátszás szüneteltetése vagy
folytatása.
12HU
* Az AUDIO,  +, és  gombokon
tapintópont található. Működtetés
közben segítségként használja a pontot.
A távvezérlő elemeinek cseréje
Ha a rendszer nem reagál, amikor a
távvezérlővel működteti, cserélje ki a két
elemet újakra.
R03 típusú (AAA méretű)
mangánelemeket használjon a cseréhez.
Televízió csatlakoztatása
Televízió csatlakoztatása
HDMI-kábel segítségével
Lásd az Üzembe helyezési útmutatót
(különálló dokumentum).
Sony tv-készülék
csatlakoztatása a
BLUETOOTH-funkcióval,
vezeték nélkül
a csatlakoztatással és működtetéssel
kapcsolatos részleteket az Üzembe
helyezési útmutatóban (különálló
dokumentum) talál.
A rendszer és a televízió
vezeték nélküli
csatlakoztatása
A rendszer és a televízió vezeték nélküli
csatlakoztatásához el kell végezni a
rendszer és a televízió párosítását a
BLUETOOTH-funkció használatával.
A párosítás egy olyan folyamat, amelynek
segítségével a BLUETOOTH-eszközök
kölcsönösen és előzetesen regisztrálják
az információkat, amelyek a vezeték
nélküli kapcsolathoz szükségesek.
Ha BLUETOOTH-funkcióval rendelkező
Sony televíziót* használ, a tv vagy a tvkészülékhez csatlakoztatott eszköz
hangját úgy is hallgathatja, ha a
rendszert és a televíziót vezeték nélkül
kapcsolja össze.
INPUT
* A televíziónak kompatibilisnek kell lennie
az A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) profillal.
Blu-ray lejátszó,
kábeltévévevő,
műholdvevő stb.
BLUETOOTH
gomb
Megjegyzés
Ha a rendszert és a televíziót a
BLUETOOTH-funkció használatával
csatlakoztatja, nem lehetséges a rendszer
üzemeltetési képernyőjének
megjelenítése (pl. az USB-lejátszás
képernyő), és nem használható a rendszer
többi funkciója, kivéve a tv vagy az ahhoz
csatlakoztatott eszköz hangjának lejátszása.
A rendszer összes funkciójának
használatához a rendszert és a televíziót
HDMI-kábel (nem tartozék) használatával
kell egymáshoz csatlakoztatni.
Ha HDMI-kábel csatlakoztatásával
kívánja lejátszani a televízió hangját,
1
Nyomja meg és tartsa lenyomva
egyszerre 5 másodpercig a
BLUETOOTH gombot a
rúdhangsugárzón és az INPUT
gombot a távvezérlőn.
A Tv és a BLUETOOTH jelzőfények
kétszer felvillannak, a rendszer
párosítási üzemmódba lép,
majd a BLUETOOTH jelzőfény
gyors villogásra vált.
13HU
Megjegyzések
2
3
4
A televízión keresse meg a
rendszert a párosítási művelet
elvégzésével.
Az érzékelt BLUETOOTH-eszközök
listája megjelenik a tv-képernyőn.
A BLUETOOTH-eszköz és a televízió
párosításához szükséges
működtetési módról a televízió
használati útmutatójában olvashat.
Párosítsa a rendszert és a
televíziót, ehhez válassza a tvképernyőn megjelenő listából a
„HT-SF200/201” opciót.
Győződjön meg arról, hogy a
rúdhangsugárzón lévő
BLUETOOTH és TV jelzőfények
világítanak.
Létrejött a kapcsolat a rendszer és a
televízió között, és a tv hangja a
rendszerből hallható.
A párosítás végeztével a televízió
hangja automatikusan a rendszerből
hallható, amikor a rendszer
bekapcsolt állapotban van.
• Ha a tv hangja nem hallható a
rendszerből, nyomja meg többször
egymás után az INPUT gombot, és ilyen
módon válassza ki a Tv-bemenetet, majd
ellenőrizze a rúdhangsugárzón lévő
jelzőfények állapotát.
– A BLUETOOTH és a Tv jelzőfények
világítanak: létrejött a kapcsolat a
rendszer és a televízió között, és a tv
hangja a rendszerből hallható.
– A BLUETOOTH jelzőfény gyorsan villog:
végezzen párosítást a televízión.
– A Tv jelzőfény világít: hajtsa végre a
lépéseket újra, az elejétől.
• Ha a rendszert és a televíziót HDMIkábellel köti össze (nem tartozék), a
BLUETOOTH-kapcsolat megszakad. Ha a
rendszert és a televíziót újra a
BLUETOOTH-funkció segítségével
szeretné összekapcsolni, válassza le a
HDMI-kábelt, majd végezze el a
csatlakoztatási műveletet az elejétől.
• Ha egy másik televíziót is párosítani
szeretne az első tv párosítását követően,
kapcsolja ki a párosított készüléket, majd
végezze el az új párosítását a
mobileszköz csatlakoztatásának lépéseit
követve ( 24. oldal).
A televízió vagy az ahhoz
csatlakoztatott eszköz
hangjának lejátszása
Ha a televíziót vezeték nélkül
csatlakoztatja a rendszerhez, a tv
távvezérlőjével ki-/bekapcsolhatja a
rendszert, beállíthatja a hangerőt és
elnémíthatja a hangot.
1
14HU
Kapcsolja be a televíziót a tv
távvezérlőjével.
A televízió tápellátásával
összehangoltan a rendszer is
bekapcsol, és a tv hangja a
rendszerből hallható.
2
Válassza ki a programot vagy
az eszköz bemenetét a tv
távvezérlőjével.
A tv-képernyőn megjelenített képhez
tartozó hang a rendszerből hallható.
3
Állítsa be a rendszer hangerejét a
tv-távvezérlő használatával.
A tv távvezérlőjén lévő némítás
gomb megnyomásakor a hang
ideiglenesen elnémul.
Tipp
A rúdhangsugárzó
elhelyezése falon
A rúdhangsugárzót falra is fel lehet
szerelni.
Amikor a tv kikapcsol, a rendszer is kikapcsol
a tv tápellátásával összehangolt módon.
A rendszerhez mellékelt
távvezérlővel végezhető műveletek
A következő gombokat használhatja.
Beállíthatja a mélyhangok szintjét és a
hangminőséget, ezenkívül a rendszer
be-/kikapcsolása és a hangerő beállítása
a tv távvezérlőjével végezhető.

STANDARD
AUTO SOUND
MUSIC
CINEMA
NIGHT
VOICE
 +/–
Megjegyzések
• Készítsen elő az építőanyagnak és a
falvastagságnak megfelelő csavarokat
(nem tartozék). Mivel a gipszkartonfalak
különösen gyengék, a csavarokat
biztonságos módon a fal gerendáiba
hajtsa be. Szerelje fel a hangsugárzókat
vízszintesen: akassza fel két olyan
csavarra, amelyek a fal sima részébe
fúrt tiplikbe vannak csavarva.
• Bízza a szerelést Sony márkakereskedőre
vagy jóváhagyott alvállalkozóra, és a
felszerelés során fordítson különös
figyelmet a biztonságra.
• A Sony nem felelős a nem megfelelő
felszerelésből, falvastagságból,
csavarrögzítésből vagy természeti
katasztrófából stb. eredő balesetekért
és károkért.

BASS
Megjegyzés
Ha a rendszerhez mellékelt távvezérlőn
az USB-bemenet lehetőséget választja,
a televízió hangja nem hallható a
rendszerből. A tv hangjának
lejátszásához nyomja meg az INPUT
gombot a távvezérlőn, és ezzel válassza
ki a Tv-bemenet lehetőséget.
15HU
1
Készítsen elő két, a
rúdhangsugárzó hátulján
található fali konzol furataiba
illeszkedő csavart (nem tartozék).
3
Csavarja be a csavarokat a
FALI RÖGZÍTŐKONZOL
CSAVARVONALÁNAK jelöléseibe
(), () az alábbi ábrán látható
módon.
4 mm
200 mm
200 mm
Több mint 30 mm
5 mm
Csavarok
Jelölések ()
10 mm
Furat a rúdhangsugárzó hátulján
2
Ragassza a FALI KONZOL
SABLONJÁT (tartozék) egy falra.
5 mm –
6 mm
A tévé közepe
4
5
Ragasztószalag stb.
1
FALI KONZOL
SABLONJA
Igazítsa a FALI KONZOL
SABLONJÁN található TV
KÖZÉPVONAL () jelzést a tvkészülék közepének vonalához.
2 Igazítsa a FALI RÖGZÍTŐKONZOL
SABLONJÁN található TV
BOTTOM LINE () jelzést a
televízió aljához, majd ragassza
fel a FALI RÖGZÍTŐKONZOL
SABLONJÁT a falra
kiskereskedelmi forgalomban is
elérhető ragasztószalaggal vagy
más, hasonló ragasztóval.
16HU
Távolítsa el a FALI
RÖGZÍTŐKONZOL SABLONJÁT.
Erősítse fel a párnázott
korongokat (tartozék) a
rúdhangsugárzó hátoldalán
lévő lyukak alá.
Párnázottkorong
6
Függessze a rúdhangsugárzót a
csavarokra.
Illessze a rúdhangsugárzó hátulján
lévő furatokat a csavarokhoz, és
függessze fel a rúdhangsugárzót
a két csavarra.
Ha nem működik a
televízió távirányítója
Ha a rúdhangsugárzó takarja a tv
távvezérlő-érzékelőjét, előfordulhat,
hogy a tv távvezérlője nem működik.
Ebben az esetben kapcsolja be a
rendszer infravörös jelismétlő
funkcióját.
A tv úgy vezérelhető a tv
távvezérlőjével, hogy elküldi a távoli
jelet a rúdhangsugárzó hátuljától.
A funkció be-/kikapcsolásához
nyomja meg és tartsa lenyomva
5 másodpercig a STANDARD gombot.
7
Nyomja meg és tartsa lenyomva
5 másodpercig a BASS gombot
a falra szerelt üzemmód
bekapcsolásához.
A USB jelzőfény kétszer felvillan.
Optimalizálhatja a falra szerelt
rendszer hangját.
Megjegyzések
• A FALI RÖGZÍTŐKONZOL SABLONJÁNAK
felragasztásakor simítsa azt ki teljesen.
• A falra szerelt üzemmód kikapcsolásához
nyomja meg és tartsa lenyomva a BASS
gombot 5 másodpercig. Az USB
jelzőfénye egyszer felvillan.
IR-jelismétlő bekapcsolva
A USB jelzőfény kétszer felvillan.
IR-jelismétlő kikapcsolva
Az USB jelzőfény egyszer felvillan.
Megjegyzések
• Győződjön meg arról, hogy a tvtávvezérlővel nem vezérelhető a televízió,
majd ezután kapcsolja be az IR-jelismétlő
funkciót. Ha akkor kapcsolja be a funkciót,
amikor a távvezérlővel lehet vezérelni a
tv-készüléket, akkor nem lesz megfelelő a
működés, mert összeütközésbe kerül a
távvezérlőtől érkező követlen parancs a
rúdhangsugárzótól érkező paranccsal.
• Ez a funkció nem minden tévékészüléken
működik helyesen. Ilyenkor vigye távolabb
a rúdhangsugárzót a tv-készüléktől.
17HU
Hanglejátszás
A tévé és más eszközök
hangjának hallgatása
Tv-bemenet
• Az TV IN (OPTICAL) aljzatba
csatlakoztatott tv
• Az Audio Return Channel (ARC)
funkcióval kompatibilis televízió,
amely a HDMI OUT (TV (ARC)) aljzathoz
csatlakozik
Ha a televíziót a HDMI OUT (TV (ARC))
és a TV IN (OPTICAL) aljzathoz egyaránt
csatlakoztatja, az audiobemenet aljzatát
az alapján választja ki a rendszer, hogy
melyik audiojel érkezik előbb.
INPUT
 +/–
BLUETOOTH-bemenet
Az A2DP-t támogató BLUETOOTH-eszköz
A részleteket lásd: „Zenehallgatás/
hanglejátszás a BLUETOOTH®funkcióval” (24. oldal).
BASS
1
Nyomja meg többször az INPUT
gombot.
Ha egyszer megnyomja az INPUT
gombot, felvillan az aktuális
bemenet jelzőfénye.
A kívánt eszköz kiválasztásához
nyomja meg ismét az INPUT
gombot.
Ekkor felgyullad a kiválasztott
eszköz jelzőfénye.
Az INPUT gomb többszöri
megnyomásakor az eszköz az
alábbiak szerint módosul.
Tv-bemenet  BLUETOOTHbemenet  USB-bemenet
18HU
USB-bemenet
Az USB-eszköz, amely csatlakozik a
(USB) porthoz
A részleteket lásd: „Zenehallgatás USBeszközről” (19. oldal).
2
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélyhangok szintjének
beállításához nyomja meg a BASS
gombot a távvezérlőn (23. oldal).
Tipp
A rúdhangsugárzón lévő
gomb
megnyomásával is kiválaszthatja a
bemenetet.
1
Zenehallgatás
USB-eszközről
Csatlakoztassa az USB-eszközt
az (USB) porthoz.
A csatlakoztatott USB-eszközön tárolt
zenei fájlokat megjelenítheti a
tévéképernyőn.
A lejátszható fájltípusokra vonatkozó
információkért lásd: „Lejátszható
fájltípusok (USB-bemenet)” (36. oldal).
Megjegyzések
• Az USB-eszköz tartalomlistájának
tv-képernyőn való megjelenítéséhez egy
HDMI-kábel használatával csatlakoztassa
a rendszert a tv-készülékhez.
• Váltsa át a televízió bemenetét a
rúdhangsugárzóhoz csatlakoztatott
bemenetre.
2
3
INPUT
4
 +/–
BASS
PLAY MODE
/
ENTER

INPUTA gomb többszöri
megnyomásával válassza
ki a „USB” beállítást.
Az USB jelzőfény felvillan, és az
USB-eszköz tartalomlistája
megjelenik a tv-képernyőn.
Válassza ki a kívánt tartalmat a
/ gombbal, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Megkezdődik a kiválasztott
tartalom lejátszása.
A PLAY MODE gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
kívánt lejátszási módot.
• None: Az összes zeneszám
lejátszása.
•[
] (Egy ismétlése): Egy szám
ismétlése.
•[
] (Mappa ismétlése): Egy
mappa összes zeneszámának
ismétlése.
• [ ] (Véletlenszerű): Egy mappa
zeneszámainak ismétlése
véletlenszerű sorrendben.
• [ ] (Összes ismétlése): Az összes
szám ismétlése.
Az USB jelzőfény kétszer felvillan a
PLAY MODE gomb minden
megnyomásakor.
/
5
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
19HU
• A mélyhangok szintjének
beállításához nyomja meg a BASS
gombot a távvezérlőn (23. oldal).
USB-eszköz adatai
a tv-képernyőn
Egyéb műveletek
Művelet
Teendő
A lejátszás
szüneteltetése vagy
folytatása
Nyomja meg a
 gombot
Az előző vagy a
következő szám
kiválasztása
Nyomja meg a
/
gombot.
Visszatekerés/
előretekerés
Nyomja meg
és tartsa
lenyomva a
/
gombot
Megjegyzések
• Az USB-eszközt nem szabad működés
közben eltávolítani. Az adatvesztés és
az USB-eszköz károsodásának elkerülése
érdekében kapcsolja ki a rendszert,
mielőtt az USB-eszközt csatlakoztatja
vagy eltávolítja.
• Az USB jelzőfénye előbb háromszor
felvillan, majd lassan villog többször
egymás után, ha nem támogatott
USB-eszközt csatlakoztat.
 Lejátszási idő
 Teljes lejátszási idő
 Bitsebesség
 Lejátszási állapot
 Visszatekerés/gyors előretekerés
sebessége
 Ismétlődő lejátszás állapota
 Kiválasztott fájl száma/Fájlok száma
a mappában
A következő üzenetek jelennek meg
a tv-képernyőn.
• [File Unsupported] (Fájl nem
támogatott)
A bal alsó sarokban jelenik meg
1 másodpercre, amikor a rendszer
átugorja a nem támogatott fájlt.
• [Device Not Support] (Eszköz nem
támogatott)
– Az USB-eszköz nem támogatott.
– A csatlakoztatott eszköz nem USBeszköz, rossz USB-eszköz, vagy az
USB-eszköz nem tartalmaz fájlokat.
• [No USB] (Nincs USB)
Nincs csatlakoztatva USB-eszköz.
• [Waiting] (Várakozás)
A rendszer USB-eszközt keres.
• [This device is empty] (Az eszköz üres)
Nincs lejátszható fájl az USB-eszközön.
Megjegyzések
• A lejátszási forrástól függően
előfordulhat, hogy bizonyos információk
nem jelennek meg.
• A megjelenített információk a lejátszási
módtól függően eltérnek.
20HU
A hangeffektus kiválasztása
A hang beállítása
A hangforrásokhoz igazított
hangeffektusok alkalmazása
(Hang üzemmód)
Könnyen kiválaszthatja a különböző
hangforrásokhoz tervezett, előre
programozott hangeffektusokat.
STANDARD
AUTO SOUND
MUSIC
CINEMA
MUSIC
A hangeffektusokat zenehallgatáshoz
optimalizálja a rendszer.
STANDARD
A hangeffektusokat az egyes egyedi források
alapján optimalizálja a rendszer.
Alacsony hangerőszint
mellett tiszta hangot
biztosító éjszakai üzemmód
(NIGHT)
A rendszer kis hangerőn, minimális
hűségvesztéssel sugározza a hangot,
amely mellett tisztán érthetőek
a párbeszédek.
Nyomja meg a NIGHT gombot a
funkció be- vagy kikapcsolásához.
Éjszakai üzemmód bekapcsolva
A Tv jelzőfény kétszer felvillan.
Éjszakai üzemmód kikapcsolva
A Tv jelzőfény egyszer felvillan.
Megjegyzés
Amikor kikapcsolja a rendszert,
akkor az Éjszakai üzemmód beállítása
automatikusan kikapcsol.
A Hang üzemmód kiválasztásához
nyomja meg az AUTO SOUND,
a CINEMA, a MUSIC vagy a
STANDARD gombot.
A Hang üzemmód kiválasztásakor a Tv
jelzőfény egyszer felvillan.
AUTO SOUND
A hangokat a Sony által ajánlott hang
üzemmóddal szólaltathatja meg. A rendszer
automatikusan optimalizálja a Hang
üzemmódot a lejátszott tartalom és a
funkció alapján.
CINEMA
A hanglejátszás térhatású effektekkel együtt,
realisztikusan és erőteljesen történik,
így ideális filmekhez.
Párbeszédek
érthetőségének javítása
(VOICE)
Tisztábbá teheti a párbeszédeket
a voice mód bekapcsolásával.
Nyomja meg a VOICE gombot a
funkció be- vagy kikapcsolásához.
Voice mód bekapcsolva
A Tv jelzőfény kétszer felvillan.
Voice mód kikapcsolva
A Tv jelzőfény egyszer felvillan.
21HU
Könnyen hallható, kis
hangerejű hang előállítása a
dinamikatartomány
szűkítésével
Ez a funkció csak akkor működik, ha a
TV IN (OPTICAL) / HDMI OUT (TV (ARC))
aljzathoz csatlakoztatott eszköz Dolby
Digital jelét játssza le. Ha bekapcsolja
a Dolby DRC (Dynamic Range Control)
funkciót, akkor az audiojelek dinamikus
tartományát (a maximális és minimális
hangerő közötti tartományt) tömöríti
a készülék, és így könnyebb lesz
meghallani a hangokat alacsony
hangerő-beállítás mellett.
A funkció be-/kikapcsolásához nyomja
meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig
az AUDIO gombot.
Dolby DRC bekapcsolva
A USB jelzőfény kétszer felvillan.
Dolby DRC kikapcsolva
Az USB jelzőfény egyszer felvillan.
Multiplexalapú
műsorsugárzás hangjának
megszólaltatása (AUDIO)
Multiplexalapú műsorok hangzását
élvezheti, ha a rendszer Dolby Digital
multiplex adásjelet fogad.
Nyomja meg többször az AUDIO
gombot.
A csatorna a következő tételeket jeleníti
meg egymás után.
Main  Sub  Main/Sub
Main
Csak a fő csatornát játssza le.
A Tv jelzőfény egyszer felvillan.
Sub
Csak az alcsatornát játssza le.
Az USB jelzőfény egyszer felvillan.
22HU
Main/Sub
A fő hang a bal oldali hangsugárzóból, az
alhang pedig a jobb oldali hangsugárzóból
szólal meg.
A Tv és az USB jelzőfények egyszer felvillannak.
Megjegyzés
A Dolby Digital jel fogadásához digitális
optikai vezetékkel (tartozék) kell
csatlakoztatnia egy tv-t vagy más eszközt
az egység TV IN (OPTICAL) aljzatához,
vagy HDMI-kábellel (nem tartozék)
a HDMI OUT (TV (ARC)) aljzathoz.
A csatlakoztatott eszköz
hangerejének automatikus
beállítása
Lehetősége van a hangerő automatikus
beállítására a bemeneti jeltől vagy
a csatlakoztatott eszközön lévő
tartalmaktól függően, ehhez csak
be kell kapcsolnia az automatikus
hangerő funkciót.
A funkció be-/kikapcsolásához
nyomja meg és tartsa lenyomva
5 másodpercig a MUSIC gombot.
Automatikus hangerő funkció bekapcsolva
A USB jelzőfény kétszer felvillan.
Automatikus hangerő funkció kikapcsolva
Az USB jelzőfény egyszer felvillan.
A mélyhangok szintjének
beállítása
Nyomja meg többször a BASS gombot.
A mélyhangok szintje az alábbiak
szerint módosul.
0  +1  0  -1  0...
0 (Normál)
A Tv és a BLUETOOTH jelzőfények egyszer
felvillannak.
+1 (Erős)
Minden jelzőfény felvillan egyszer.
-1 (Gyenge)
A Tv jelzőfény egyszer felvillan.
Megjegyzés
Ha a bemeneti forrás kevés hangot közvetít
a basszus tartományában, például
tv-műsorok esetében, akkor a mélysugárzó
basszushangja kevéssé hallható.
23HU
2
Zenehallgatás/hanglejátszás a
BLUETOOTH®-funkcióval
Zenehallgatás
mobileszközről
A mobileszközén, például okostelefonján
vagy táblagépén tárolt zenéjét vezeték
nélküli kapcsolaton keresztül hallgathatja,
ha a rendszert és a mobileszközt a
BLUETOOTH-funkcióval csatlakoztatja
egymáshoz.
Ha a mobileszközt a BLUETOOTHfunkcióval csatlakoztatja, akkor a tartozék
távvezérlővel a tévé bekapcsolása nélkül
vezérelheti a készüléket.
3
4
Zenehallgatás mobileszköz
párosításával
1
Nyomja meg és tartsa lenyomva 5
másodpercig a BLUETOOTH
gombot a rúdhangsugárzón.
A rendszer párosítási módba lép, és a
BLUETOOTH jelzőfény gyorsan villog.
BLUETOOTH
gomb
BLUETOOTH
jelző
Ha a párosítás nem történik meg
5 percen belül azután, hogy a
rendszer belépett a Párosítási
üzemmódba, a Párosítási üzemmód
törlődik. Ebben az esetben hajtsa
végre a párosítást az elejétől.
24HU
5
6
A mobileszközön a párosítási
művelet elvégzésével keresse
meg a rendszert.
Az érzékelt BLUETOOTH-eszközök
listája megjelenik a mobileszköz
képernyőjén.
A BLUETOOTH-eszköz és a
mobileszköz párosításához
szükséges működtetési módról
a mobileszköz használati
útmutatójában olvashat.
Párosítsa a rendszert egy
mobileszközzel, ehhez válassza
a „HT-SF200/201” opciót a
mobileszköz képernyőjén
megjelenő listából.
Ha jelszót kell megadni, írja be:
„0000”.
Győződjön meg arról, hogy a
rúdhangsugárzón folyamatos
kék fénnyel világít a BLUETOOTH
jelzőfény.
Ekkor létrejött a kapcsolat a
rendszer és a mobileszköz között.
Indítsa el a lejátszást a
csatlakoztatott mobileszköz
zenelejátszó alkalmazásával.
A rúdhangsugárzó megkezdi a
hang sugárzását.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélyhangok szintjének
beállításához nyomja meg a BASS
gombot a távvezérlőn (23. oldal).
• A távirányító  és /
gombja a BLUETOOTH funkciónál
használható. (Visszatekerés és
gyors előretekerés funkciók
szintén elérhetőek.)
Megjegyzések
• Legfeljebb 10 BLUETOOTH-eszköz
párosítható. A 11. BLUETOOTH-eszköz
párosításakor az új eszköz a legkorábban
csatlakoztatott eszköz helyére kerül.
Ha BLUETOOTH-funkcióval rendelkező
Sony televíziót párosított, az
BLUETOOTH-eszköznek számít.
• A második és a további mobileszközöket
ugyanígy párosítsa.
1
2
Tippek
• A BLUETOOTH funkció kapcsolódási
állapotát a BLUETOOTH jelzőfény
segítségével ellenőrizheti (8. oldal).
• Ha a BLUETOOTH-bemenetet választja,
a rendszer párosítási módba lép, amikor
röviden megnyomja a BLUETOOTH
gombot a rúdhangsugárzón.
• Ha a BLUETOOTH-bemenet nincs
kiválasztva, a rendszer automatikusan
újracsatlakozik a legutóbb csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközhöz, amikor röviden
megnyomja a BLUETOOTH gombot
a rúdhangsugárzón.
Zenehallgatás a párosított
mobileszközről
INPUT
 +/–
3
4
5
Kapcsolja be a BLUETOOTHfunkciót a mobileszközön.
Nyomja meg egymás után
többször az INPUT gombot
a BLUETOOTH-bemenet
kiválasztásához, vagy nyomja
meg röviden a BLUETOOTH
gombot a rúdhangsugárzón.
A BLUETOOTH jelzőfény villog,
és a rendszer automatikusan
újracsatlakozik a legutóbb
csatlakoztatott BLUETOOTHeszközhöz.
Győződjön meg róla, hogy a
BLUETOOTH jelzőfény folyamatos
kék színnel világít.
Ekkor létrejött a kapcsolat a
rendszer és a mobileszköz között.
Indítsa el a lejátszást a
csatlakoztatott mobileszköz
zenelejátszó alkalmazásával.
A rúdhangsugárzó megkezdi a
hang sugárzását.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélyhangok szintjének
beállításához nyomja meg a BASS
gombot a távvezérlőn (23. oldal).
• A távirányító  és /
gombja a BLUETOOTH funkciónál
használható. (Visszatekerés és
gyors előretekerés funkciók
szintén elérhetőek.)
BASS

/
25HU
A készülék bekapcsolása
a BLUETOOTH-eszközzel
A BLUETOOTH-funkció
kikapcsolása
Ha rendelkezik a készülék párosítási
adatokkal, akkor bekapcsolhatja, és a
készülék készenléti állapotában is zenét
hallgathat egy BLUETOOTH-eszközről,
amennyiben bekapcsolta a BLUETOOTH
készenléti üzemmódot.
Tetszés szerint kikapcsolhatja a
BLUETOOTH-funkciót.
A funkció be-/kikapcsolásához
nyomja meg és tartsa lenyomva
5 másodpercig a NIGHT gombot.
BLUETOOTH-készenléti üzemmód
bekapcsolva
A USB jelzőfény kétszer felvillan.
BLUETOOTH-készenléti üzemmód
kikapcsolva
Az USB jelzőfény egyszer felvillan.
Megjegyzés
A BLUETOOTH-készenléti üzemmódban
nagyobb az áramfogyasztás.
26HU
Nyomja meg és tartsa lenyomva
10 másodpercig a rúdhangsugárzón
lévő ,
, és – gombokat a funkció
be- és kikapcsolásához.
BLUETOOTH funkció bekapcsolva
A USB jelzőfény kétszer felvillan.
BLUETOOTH funkció ki
Az USB jelzőfény egyszer felvillan.
Megjegyzés
Ha a BLUETOOTH-funkció kikapcsolt
állapotban van, a rendszer átugorja a
BLUETOOTH-bemenetet, miközben az INPUT
gomb megnyomásával bemenetet választ.
Tipp
A különböző funkciók használata
A Control for HDMI
funkció használata
Ha a Control for HDMI funkcióval*
kompatibilis eszközt, például televíziót
vagy Blu-ray lejátszót csatlakoztat
HDMI-kábellel (nem tartozék), akkor a tv
vagy a Blu-ray lejátszó távirányítójával
egyszerűen működtetheti az eszközt.
A Control for HDMI funkcióval a
következő funkciók használhatók.
• System Power Off funkció
• System Audio Control funkció
• Audio Return Channel
• One-Touch Play funkció
Megjegyzés
Ezek a funkciók nem csak a Sony által
gyártott eszközökön működnek, a működés
azonban ezek esetében nem garantált.
* A Control for HDMI a CEC (Consumer
Electronics Control) által használt szabvány,
amely lehetővé teszi, hogy a HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) szabványú
eszközök vezéreljék egymást.
A Control for HDMI funkció
használatának előkészítése
A funkció be-/kikapcsolásához
nyomja meg és tartsa lenyomva
5 másodpercig a VOICE gombot.
Control for HDMI funkció be
A USB jelzőfény kétszer felvillan.
Control for HDMI funkció ki
Az USB jelzőfény egyszer felvillan.
Engedélyezze a Control for HDMI funkció
beállításait a televízión és az ahhoz
csatlakoztatott egyéb eszközökön.
Ha egy Sony által gyártott tv-készüléken
engedélyezi a Control for HDMI („BRAVIA”
Sync) funkciót, azzal automatikusan
engedélyezi a rendszer Control for
HDMI funkcióját is.
Összehangolt kikapcsolás
funkció
A tv kikapcsolásakor a rendszer
automatikusan kikapcsolásra kerül.
Összehangolt hangvezérlés
funkció
Ha tévénézés közben bekapcsolja a
rendszert, a tévéműsor hangja a
rendszer hangszóróiból lesz hallható.
A rendszer hangereje a televízió
távvezérlőjével állítható.
Ha a tévét előző alkalommal a rendszer
hangszóróin keresztül hallgatta, akkor
a tévé bekapcsolásakor a rendszer is
automatikusan bekapcsol.
A működtetés a tévé menürendszerén
keresztül is lehetséges. A részleteket lásd
a tévékészülék használati útmutatójában.
Megjegyzések
• A tévé típusától függően a hangerőszint
száma megjelenik a tv-képernyőn.
• A tv-készülék beállításaitól függően
elképzelhető, hogy a System Audio
Control funkció nem használható.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
Audio Return Channel
Ha a rendszer a tv-készülék Audio Return
Channel (ARC)-kompatibilis HDMI IN
aljzatához van csatlakoztatva, akkor
a tv-készülék hangját digitális optikai
kábel használata nélkül hallgathatja
a rendszer hangsugárzóiból.
27HU
Megjegyzés
Ha a televízió nem kompatibilis az Audio
Return Channel szabvánnyal, akkor egy
digitális optikai kábellel (tartozék) kell
csatlakoztatni (lásd a mellékelt üzembe
helyezési útmutatót).
Egygombos lejátszás funkció
Amikor a tévéhez csatlakoztatott eszközről
(Blu-ray lejátszóról, „PlayStation®4”
konzolról stb.) játszik le tartalmat,
a rendszer és a tévé automatikusan
bekapcsol, a rendszer automatikusan a
Tv-bemenetre vált, és a hangsugárzókból
a rendszer hangja hallható.
A „BRAVIA” szinkronizálás
funkció használata
A „BRAVIA” szinkronizálás funkcióval
kompatibilis eszközökön a Control for
HDMI funkció mellett az alábbi funkciót
is használhatja.
• Hang üzemmód/Jelenetválasztás
funkció
• Házimozi-vezérlés
Megjegyzés
Ezek a funkciók a Sony saját tulajdonú
technológiái. A funkció csak a Sony
által gyártott termékeken működik.
Megjegyzések
• Ha az előző tévénézéskor a tévéműsor
hangja a televízió hangsugárzóin keresztül
szólt, akkor a rendszer nem kapcsol be, és a
televízió sugározza a hangot és jeleníti meg
a képet akkor is, ha Ön az eszközön
található tartalmat játszik le.
• A televízió típusától függően előfordulhat,
hogy a lejátszott tartalom elejét nem
játssza le megfelelően a rendszer.
Hang üzemmód/
Jelenetválasztás funkció
A rendszer automatikusan a televízió
jelenetválasztási funkcióbeállításának
vagy hang üzemmódjának megfelelő
hang üzemmódra vált. A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
Állítsa a hang üzemmódot „AUTO
SOUND” (21. oldal) lehetőségre.
Házimozi-vezérlés funkció
Ha a házimozi-vezérlés funkcióval
kompatibilis tv-készüléket használ,
akkor a rendszer beállítása, a hang
üzemmód beállítása, a bemenetváltás
stb. a Tv-bemenet váltása nélkül is
elvégezhető.
Ez a funkció akkor használható,
ha a tévé csatlakozik az internethez.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
28HU
Megjegyzések a HDMIcsatlakozásokhoz
• Használjon HDMI-hitelesített kábelt.
• Nagysebességű, Ethernetkompatibilis Sony HDMI-kábel
használatát javasoljuk, amelyen
látható a kábeltípus emblémája.
• Nem javasoljuk HDMI-DVIátalakítókábel használatát.
• A csatlakoztatott eszköz korlátozhatja
a HDMI-aljzaton továbbított
audiojeleket (mintavételi frekvencia,
bithosszúság stb.).
Energiamegtakarítás
Ha áramot szeretne megtakarítani a
készülék használata során, módosítsa a
következő beállításokat.
A készülék kikapcsolása
a használati állapot
észlelésével
Ha bekapcsolja az automatikus készenlét
funkciót, a készülék automatikusan
készenléti üzemmódba lép olyankor,
amikor körülbelül 20 percig nem
használja a készüléket, illetve amikor
a készülék nem kap bemeneti jelet.
A funkció be-/kikapcsolásához
nyomja meg és tartsa lenyomva
5 másodpercig a CINEMA gombot.
Automatikus készenlét bekapcsolva
A USB jelzőfény kétszer felvillan.
Automatikus készenlét kikapcsolva
Az USB jelzőfény egyszer felvillan.
Energiatakarékos készenléti
üzemmód
A készenléti üzemmódban elérhető
energiamegtakarítás érdekében
kapcsolja ki a BLUETOOTH készenléti
üzemmódot (26. oldal) és a Control for
HDMI funkciót (27. oldal).
Ezek alapértelmezés szerint bekapcsolt
állapotban vannak.
29HU
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi
rendellenességek bármelyikét észleli, a
javítás előtt próbálkozzon meg a hiba
elhárításával az útmutatóban leírt
módon. Ha a probléma továbbra is
fennáll, keresse fel a legközelebbi Sony
márkakereskedőt.
Áramellátás
A rendszer nem kapcsol be.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a hálózati kábelt
(tápkábelt) és a hálózati adaptert.
 Húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból, majd néhány perc
múlva csatlakoztassa újra.
A rendszer automatikusan kikapcsol.
 Az automatikus készenlét funkció
működik. Állítsa ki állásba az
automatikus készenlét funkciót
(29. oldal).
A rendszer nem kapcsol be a tv
bekapcsolásakor.
 Kapcsolja be a Control for HDMI funkciót
(27. oldal). A tv-készüléknek támogatnia
kell a Control for HDMI funkciót.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
 Ellenőrizze a televízió hangsugárzóbeállításait. A rendszer a televízió
hangsugárzó-beállításai szerint
szinkronizálja a tápellátást.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
 Ha a hang az előző alkalommal a
televízió hangsugárzóin keresztül
szólt, akkor a rendszer nem kapcsol
be a televízió legközelebbi
bekapcsolásakor.
A rendszer kikapcsol a tv
kikapcsolásakor.
 Ellenőrizze a Control for HDMI funkció
beállítását (27. oldal). Ha a Control for
30HU
HDMI funkció bekapcsolt állapotban
van, és a rendszer bemenete
Tv-bemenet, a rendszer
automatikusan kikapcsol, amikor
kikapcsolja a
tv-készüléket.
A rendszer nem kapcsol ki a tv
kikapcsolásakor.
 Ellenőrizze a Control for HDMI funkció
beállítását (27. oldal). A tv
kikapcsolásakor a rendszer csak
abban az esetben kapcsol ki
automatikusan, ha a rendszer
bemenete Tv-bemenet.
A tv-készüléknek támogatnia kell a
Control for HDMI funkciót. A
részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
Kép
Nincs kép, vagy hibás a kimenő kép.
 Válassza ki a megfelelő bemenetet
(18. oldal).
 Ha nem látható kép, amikor a
TV-bemenet van kiválasztva, válassza
ki a kívánt tévécsatornát a tv-készülék
távvezérlője segítségével.
 Húzza ki a HDMI-kábelt, majd dugja
be újra. Ügyeljen rá, hogy a kábel jól
be legyen dugva.
Hang
Nem hallható a tv hangja a
rendszeren.
 Ellenőrizze a rendszerhez és a
televízióhoz csatlakoztatott HDMI-kábel
vagy digitális optikai kábel típusát és
csatlakozását (nézze át a mellékelt
Üzembe helyezési útmutatót).
 Húzza ki a tv-készüléket és a
rendszert összekötő kábeleket, majd
csatlakoztassa őket megfelelően.
Húzza ki a hálózati kimenetből
(konnektorból) a tv-készülék és a
rendszer hálózati kábelét, majd
csatlakoztassa vissza azokat.
 Abban az esetben, ha a rendszer
és a televízió HDMI-kábellel van
összekapcsolva, ellenőrizze a
következőket.
– A csatlakoztatott tévé HDMI aljzatán
az „ARC” felirat látható.
– A tv-készülék Control for HDMI
funkciója be van kapcsolva.
– A rendszeren a Control for HDMI
funkció bekapcsolt állapotban van
(27. oldal).
 Ha a televízió nem kompatibilis az
Audio Return Channel funkcióval,
akkor csatlakoztassa a tartozék
digitális optikai kábelt (lásd a mellékelt
Üzembe helyezési útmutatót). Abban
az esetben, ha a tévé nem
kompatibilis az Audio Return Channel
funkcióval, a rendszerből akkor sem
hallható a tv hangjele, ha a tv-készülék
HDMI IN-aljzatához van
csatlakoztatva.
 Ha a tv optikai bemeneti aljzatához
csatlakoztatott eszköz hangja nem
hallható, próbálja meg a
következőket.
– Csatlakoztassa a kábelvevőt vagy
műholdvevőt közvetlenül a
készülék TV IN (OPTICAL) aljzatához.
 Nyomja meg többször egymás után
az INPUT gombot a Tv-bemenet
kiválasztásához (18. oldal).
 Növelje a tv hangerejét, vagy
kapcsolja ki az elnémítást.
 A TV-készülék és a rendszer
csatlakoztatásának sorrendjétől
függően előfordulhat, hogy a
rendszer le lesz némítva. Ebben az
esetben kapcsolja be először a tv-t,
majd utána a rendszert.
 Állítsa a tévé
hangsugárzórendszerének
beállítását (BRAVIA) a
hangrendszerre. A tévé beállításának
módját lásd a tévé kezelési
útmutatójában.
 Ellenőrizze a televízió
hangkimenetét. A tv-beállítások
részleteit lásd a tv-készülék kezelési
útmutatójában.
 A készülék támogatja a Dolby Digital
és PCM hangformátumokat
(36. oldal). Ha nem támogatott
formátumot játszik le, állítsa a
tv-készülék (BRAVIA) digitális
hangkimenet beállítását „PCM”
lehetőségre. A részleteket lásd a
tévékészülék használati útmutatójában.
A rendszerből és a tévéből is
hallható hang.
 Némítsa el a rendszer vagy a tv hangját.
A rendszerhez csatlakoztatott
eszköznek nincs hangja, vagy
csak nagyon halk hang hallható
a rendszerből.
 Nyomja meg a  gombot, és
ellenőrizze a hangerő szintjét (11. oldal).
 Kapcsolja ki a némítás funkciót a
 vagy  + gombbal (11. oldal).
 Ügyeljen rá, hogy a bemeneti forrás
megfelelően legyen kiválasztva.
Próbálkozzon más bemeneti
forrásokkal az INPUT gomb többszöri
megnyomásával (18. oldal).
 Ellenőrizze, hogy a rendszer és a
csatlakoztatott eszköz minden kábele
és vezetéke megfelelően van-e
csatlakoztatva.
 Ha a csatlakoztatott eszköz
támogatja a mintavétel-bővítés
funkciót, akkor azt ki kell kapcsolnia.
A térhatású hang nem hallható.
 A bemeneti jeltől és a hang üzemmód
beállításától függően a térhangzás
feldolgozása nem mindig működik
hatékonyan. A térhangzás a programtól
vagy a lemeztől függően változhat.
 Többcsatornás hang lejátszásához
ellenőrizze a rendszerhez
csatlakoztatott eszköz digitális
hangkimeneti beállítását.
A részleteket a csatlakoztatott eszköz
kezelési útmutatója tartalmazza.
Mélysugárzó
Nincs hang, vagy csak nagyon halk
hang hallható a hátsó
mélysugárzóból.
 Nyomja meg többször egymás után a
BASS gombot a mélyhangok
szintjének beállításához (23. oldal).
 Az igen kevés basszushangösszetevőt tartalmazó bemeneti
31HU
források (mint pl. a tévéműsorok)
esetén előfordulhat, hogy a
mélysugárzó hangja gyengén
hallható. Játssza le a beépített
bemutatózenét az alábbi lépéseket
követve, és ellenőrizze, hogy a hang a
mélysugárzóból hallható.
 Nyomja meg és tartsa lenyomva
5 másodpercig a
gombot a
rúdhangsugárzón.
A rendszer lejátssza a beépített
bemutatózenét.
 Nyomja meg újra a
gombot.
A beépített bemutatózene
lejátszása leáll, és a rendszer
visszatér az előző állapotba.
 Állítsa az éjszakai üzemmódot ki
értékre. A részleteket lásd: „Alacsony
hangerőszint mellett tiszta hangot
biztosító éjszakai üzemmód (NIGHT)”
( 21. oldal).
 A mélysugárzó a rúdhangsugárzó alján
található. Ügyeljen arra, hogy ne ütődjön
hozzá semmihez a mélysugárzó.
USB-eszközök csatlakoztatása
Nem ismeri fel az egység az
USB-eszközt.
 Próbálkozzon a következőkkel:
 Kapcsolja ki a rendszert.
 Válassza le és csatlakoztassa
újra az USB-eszközt.
 Kapcsolja be a rendszert.
 Gondoskodjon arról, hogy az USBeszköz megfelelően csatlakozzon
az (USB) porthoz (19. oldal).
 Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az
USB-eszköz vagy egy vezeték.
 Ha nincs bekapcsolva az USB-eszköz,
kapcsolja be.
 Ha az USB-eszköz USB-hubon
keresztül csatlakozik, válassza le
és csatlakoztassa közvetlenül a
rendszerhez az USB-eszközt.
Mobileszközök
csatlakoztatása
Nem létesíthető BLUETOOTHkapcsolat.
 Győződjön meg arról, hogy a
rúdhangsugárzón lévő BLUETOOTH
jelzőfény világít (7. oldal).
 Győződjön meg arról, hogy a
csatlakoztatandó BLUETOOTHeszköz be van-e kapcsolva,
és engedélyezve van-e a
BLUETOOTH-funkció.
 Vigye közel a BLUETOOTH-eszközt a
rendszerhez.
 Párosítsa ismét a rendszert és a
BLUETOOTH-eszközt. Előfordulhat,
hogy a BLUETOOTH-eszköz
használatával előbb törölnie kell a
párosítást ezzel a rendszerrel.
 Ha a BLUETOOTH-funkció kikapcsolt
állapotban van, kapcsolja be (26. oldal).
Nem lehet párosítani.
 Vigye közel a BLUETOOTH-eszközt a
rendszerhez.
 Ügyeljen arra, hogy a rendszert ne érje
vezeték nélküli LAN eszköztől, más
2,4 GHz-es vezeték nélküli eszköztől
vagy mikrohullámú sütőtől származó
interferencia. Ha elektromágneses
sugárzást kibocsátó berendezés van a
közelben, helyezze azt távolabb ettől a
rendszertől.
 Ha a rendszer közelében más
BLUETOOTH-eszközök is találhatók,
akkor előfordulhat, hogy nem lehet
párosítani. Ilyenkor kapcsolja ki a
többi BLUETOOTH-eszközt.
A rendszer nem továbbítja a
csatlakoztatott BLUETOOTHmobileszköz hangját.
 Győződjön meg arról, hogy a
rúdhangsugárzón lévő BLUETOOTH
jelzőfény világít (7. oldal).
 Vigye közel a BLUETOOTH-eszközt
a rendszerhez.
32HU
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például vezeték
nélküli LAN eszköz, másik BLUETOOTHeszköz vagy mikrohullámú sütő van a
közelben, helyezze azt távolabb ettől a
rendszertől.
 Távolítsa el az USB 3.0 eszközt és
annak kábelét a rendszertől.
 Távolítson el minden akadályt a
rendszer és a BLUETOOTH-eszköz
közül, vagy vigye a rendszert
távolabb az akadálytól.
 Ha a rendszert a tv-készülék alá
szerelték be, távolítsa el a rendszert
a tv-től.
 Tegye máshová a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközt.
 Állítsa át a közelben lévő vezeték
nélküli LAN router vagy számítógép
vezeték nélküli LAN frekvenciáját az
5 GHz-es sávra.
 Növelje a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
A hang nincs szinkronban a képpel.
 Filmek nézésekor a hang a képhez
képest kis eltéréssel szólalhat meg.
Távvezérlő
A rendszer távvezérlője nem
működik.
 Irányítsa a távvezérlőt a
rúdhangsugárzó távvezérlőérzékelőjére (7. oldal).
 A távvezérlő és a rendszer között ne
legyen semmilyen akadály.
 Ha lemerültek a távvezérlő elemei,
cserélje ki őket.
 Ellenőrizze, hogy a megfelelő
gombot nyomta-e meg a távvezérlőn
(11. oldal).
Nem működik a tévé távirányítója.
 Úgy helyezze el a rúdhangsugárzót.
hogy az ne takarja a tv távvezérlőérzékelőjét.
 A problémát megoldhatja az
infravörös jelismétlő funkció
bekapcsolása (17. oldal).
Egyebek
A Control for HDMI funkció nem
működik megfelelően.
 Ellenőrizze a rendszerrel létesített
kapcsolatot (a mellékelt Üzembe
helyezési útmutató alapján).
 Kapcsolja be a tv-készülék Control for
HDMI funkcióját. A részleteket lásd a
tévékészülék használati útmutatójában.
 Várjon egy kicsit, és próbálkozzon
újra. Ha kihúzza a rendszert, eltart
egy darabig, mire használni lehet.
Várjon legalább 15 másodpercet,
és utána próbálkozzon újra.
 Ellenőrizze, hogy a rendszerhez
csatlakoztatott eszközök támogatjáke a Control for HDMI funkciót.
 Engedélyezze a rendszerhez
csatlakoztatott eszközök Control for
HDMI funkcióját. A részleteket lásd az
eszköz használati útmutatójában.
 A Control for HDMI funkció által
vezérelhető készülékek típusait és
számát a HDMI CEC szabvány a
következőképpen korlátozza:
– Felvevőeszközök (Blu-ray Disc
felvevő, DVD-felvevő stb.):
maximum 3 eszköz
– Lejátszóeszközök (Blu-ray lejátszó,
DVD-lejátszó stb.): maximum 3 eszköz
– Tunerrel kapcsolatos eszközök:
maximum 4 eszköz
– Hangrendszer (vevő/fejhallgató):
maximum 1 eszköz (amelyet a
rendszer használ)
A rúdhangsugárzó minden
jelzőfénye villog 10 másodpercig,
majd a rendszer kikapcsol.
 Be van kapcsolva a védelmi funkció.
Húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és ellenőrizze
az alábbiakat.
– Győződjön meg arról, hogy semmi
sem takarja el a rúdhangsugárzó
szellőzőnyílásait, és kis várakozás
után kapcsolja be a rendszert.
– Amennyiben a készülék USBkapcsolatot használ, távolítsa el az
USB-eszközt, és kapcsolja be a
készüléket. Ha a készülék
33HU
megfelelően működik, a
csatlakoztatott USB-eszköz
áramigénye meghaladja a készülék
maximális, 500 mA-es kimeneti
áramerősségét, vagy az USB-eszköz
rendellenesen működik.
A tévé érzékelői nem működnek
megfelelően.
 A rúdhangsugárzó eltakarhat egyes
érzékelőket (például a fényérzékelőt)
és a tv távvezérlő-vevőjét, illetve az
infravörös szemüveg-technológián
alapuló 3D-s tv-k esetében a 3Dszemüvegek infravörös adóját,
valamint a vezeték nélküli
kapcsolatot. Helyezze a
rúdhangsugárzót a tv-től olyan
messzire, hogy ezek a részek
megfelelően tudjanak működni.
Az érzékelők és a távvezérlővevő
helyéről a tévé használati
útmutatójából tájékozódhat.
A rendszer nem működik
megfelelően.
 Elképzelhető, hogy a rendszer demó
üzemmódban van. Indítsa újra a
rendszert a demó módból való
kilépéshez. Nyomja meg és tartsa
lenyomva a – (hangerő) és
a  (be-/kikapcsolás) gombot
a rúdhangsugárzón legalább
5 másodpercig (34. oldal).
Amikor az INPUT gomb
megnyomásával az USBbemenetről Tv-bemenetre vált,
megjelenik az üzenet.
* Ez a képernyő az angol változatra példa.
 Válassza ki a tv-csatornát a televízió
távirányítójával.
34HU
A rendszer visszaállítása
Ha a rendszer továbbra sem működik
megfelelően, akkor állítsa vissza a
rendszert a gyári alapbeállításokra
a következők szerint.
1
2
3
Nyomja meg és tartsa lenyomva a –
(hangerő) és a  (be-/kikapcsolás)
gombot a rúdhangsugárzón
legalább 5 másodpercig.
A rúdhangsugárzó minden jelzőfénye
háromszor felvillan, és a beállítások
visszatérnek a kezdeti állapotukba.
Húzza ki a hálózati tápkábelt
a fali csatlakozóaljzatból.
Dugja be a hálózati tápkábelt,
majd kapcsolja be a
rendszert a  gombbal.
Tipp
Az alapértelmezett beállítások aláhúzva
jelennek meg az egyes funkciók leírásánál.
További információk
Specifikációk
Erősítő
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (névleges)
Bal első + jobb első: 20 W + 20 W (4 Ω,
1 kHz, 1% THD esetén)
KIMENETI TELJESÍTMÉNY (referencia)
Bal első/jobb első hangszóró: 25 W
(csatornánként, 4 Ω, 1 kHz esetén)
Mélysugárzó hangszóró: 30 W (4 Ω,
100 Hz)
Bemenetek
TV IN (OPTICAL)
USB
Kimenetek
HDMI OUT (TV (ARC))
USB-egység
(USB) port:
Type A (USB-memória
csatlakoztatásához)
BLUETOOTH rész
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH-specifikáció, 4.2-es verzió
Kimenet
BLUETOOTH-specifikáció, 1.
teljesítményosztály
Legnagyobb kommunikációs hatótáv
Hatótáv kb. 25 m1)
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Maximális kimenő teljesítmény
≤ 6 dBm
Modulációs módszer
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilis BLUETOOTH profilok2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Támogatott kodek3)
SBC4)
Átviteli tartomány (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (mintavételi
frekvencia: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
A tényleges hatótáv olyan tényezőktől
függ, mint az eszközök közötti
akadályok, a mikrohullámú sütő körül
kialakult mágneses tér, a statikus
elektromosság, a vezeték nélküli
telefonok használata, a vételi
érzékenység, az operációs rendszer, a
szoftveralkalmazás stb.
2)
A szabványos BLUETOOTH-profilok
jelzik az eszközök közti BLUETOOTHkommunikáció célját.
3)
Kodek: audiojel-tömörítési és
konverziós formátum
4) Alsáv-kodek rövidítése
Hangsugárzó rész
Hangsugárzó-rendszer
Kétutas, három meghajtós hangsugárzórendszer, Bass reflex funkció
Hangsugárzó
Bal első/jobb első hangszóró:
46 mm-es, kúpos típus
Mélysugárzó hangszóró:
70 mm-es, kúpos típus
Általános
Energiaellátási követelmények
19,5 V egyenfeszültség (a mellékelt
hálózati adapterrel, 100 V – 240 V
váltakozó feszültségű, 50 Hz/60 Hz
frekvenciájú áramforráshoz
csatlakoztatva)
Teljesítményfelvétel
On: 25 W
Készenléti üzemmódban: 0,5 W vagy
kevesebb (energiatakarékos
üzemmódban)
(Ha ki van kapcsolva a Control for HDMI
funkció és a BLUETOOTH készenléti
üzemmód)
Készenléti üzemmódban: legfeljebb 2 W*
(Ha be van kapcsolva a Control for
HDMI funkció és a BLUETOOTH
készenléti üzemmód)
* A rendszer automatikusan belép az
energiatakarékos üzemmódba, ha
nincs HDMI-kapcsolat, és nincsenek
BLUETOOTH-párosítási előzmények.
Méretek* (kb.) (szélesség/magasság/
mélység)
580 mm × 64 mm × 95 mm
* Kiálló rész nélkül
Tömeg (kb.)
2,3 kg
A kivitel és a műszaki adatok bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
35HU
Lejátszható fájltípusok
(USB-bemenet)
Kodek
Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Megjegyzések
• Egyes fájlok nem játszhatók le a
fájlformátumtól, a fájlkódolástól vagy a
rögzítési állapottól függően.
• A számítógépen szerkesztett fájlok nem
minden esetben játszhatók le.
• A rendszer nem játssza le a kódolt, pl. a
DRM és a Lossless kódolású fájlokat.
• A rendszer az alábbi fájlok és mappák
felismerésére képes az USB-eszközökön:
– legfeljebb 128 karakter hosszúságú
elérési utak FAT16/32, vagy 124 karakter
hosszúságú elérési utak NTFS formátum
esetén
– maximum 200 mappa (beleértve az
üres mappát és a gyökérmappát)
– legfeljebb 200 hangfájl/mappa egy-egy
mappában
• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök
nem működnek ezzel a rendszerrel.
• A rendszer csak Mass Storage Class
besorolású MSC-eszközöket ismer fel.
36HU
Támogatott bemeneti
hangformátumok
(Tv-bemenet)
A rendszer a következő
hangformátumokat támogatja.
• Dolby Digital
• Lineáris PCM 2 csat.
A BLUETOOTHkommunikációról
• A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteren belül kell
használni (és nem lehet köztük
akadály). A hatásos kommunikációs
tartomány a következő esetekben
kisebb lehet.
– Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló
eszközök között
– Vezeték nélküli LAN-hálózatok
környezetében
– Használatban lévő mikrohullámú
sütő közelében
– Olyan helyen, ahol más eredetű
elektromágneses sugárzás van jelen
• A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
berendezések ugyanazt a
frekvenciasávot (2,4 GHz) használják.
Amikor BLUETOOTH-eszközét egy
vezeték nélküli helyi hálózati
működésre alkalmas eszköz
közelében használja,
elektromágneses interferencia léphet
fel. Ennek eredménye lehet a kisebb
adatátviteli sebesség, a zaj, illetve az,
hogy nem jön létre kapcsolat. Ilyen
esetben próbálja meg a következőket:
– Ezt a rendszert a vezeték nélküli
LAN-eszköztől legalább 10 méteres
távolságban használja.
– Ha a BLUETOOTH-eszközt a vezeték
nélküli LAN-eszköztől számított
10 méteren belül használja, kapcsolja
ki a vezeték nélküli LAN-eszközt.
– Ezt a rendszert és BLUETOOTHeszközét a lehető legközelebb
helyezze egymáshoz.
• Az ezen rendszer által kibocsátott
rádióhullámok zavarhatják egyes orvosi
berendezések működését. Mivel ez az
interferencia hibás működést
eredményezhet, a következő helyeken
mindig kapcsolja ki a rendszert és a
BLUETOOTH-eszközt:
– Kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden olyan
helyen, ahol gyúlékony gázok
lehetnek jelen
– automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében.
• Ez a rendszer a BLUETOOTHspecifikációnak megfelelő biztonsági
funkciók segítségével biztosítja a
biztonságos kapcsolat fenntartását a
BLUETOOTH-technológiát használó
kommunikáció során. A beállításoktól
és egyéb tényezőktől függően
azonban előfordulhat, hogy ez a
biztonság nem elégséges, ezért a
BLUETOOTH-technológián alapuló
kommunikáció használatakor mindig
legyen körültekintő.
• A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a BLUETOOTH-technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
adódó károkért és veszteségekért.
• A BLUETOOTH-kommunikáció nem
feltétlenül garantált az ezzel a
rendszerrel azonos profilú minden
BLUETOOTH-eszközzel.
• A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközöknek meg kell
felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által
előírt BLUETOOTH-specifikáció
követelményeinek, és erről
tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
Azonban még a BLUETOOTHspecifikációnak megfelelő eszközök
esetén is előfordulhat, hogy a
BLUETOOTH-eszköz specifikációja
vagy jellemzői bizonyos esetekben
lehetetlenné teszik a csatlakozást,
vagy más vezérlési módszert,
megjelenítést és működést
eredményeznek.
• A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköztől, a
kommunikációs környezettől, illetve
a környezeti feltételektől függően
előfordulhat, hogy zaj keletkezik
vagy elhallgat a hang.
Ha a rendszerrel kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy problémája
merül fel, keresse fel a legközelebbi
Sony-márkaképviseletet.
37HU
Óvintézkedések
Biztonság
• Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a rendszerbe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon
szakemberhez.
• Ne másszon fel a rúdhangsugárzóra, mert
leeshet és megsérülhet, vagy a rendszer
sérülését okozhatja.
Áramforrások
• A rendszer használatbavétele előtt
ellenőrizze, hogy a készülék üzemi
feszültsége megegyezik-e a készülék
használatának helyén rendelkezésre álló
hálózati feszültséggel. Az üzemi
feszültség a rúdhangsugárzó alján, az
adattáblán van feltüntetve.
• Ha hosszú ideig nem használja a
rendszert, húzza ki a hálózati csatlakozót
a hálózati aljzatból (konnektorból).
Mindig a csatlakozódugót, és soha ne a
kábelt húzza.
• A csatlakozó egyik érintkezője biztonsági
okokból szélesebb, mint a másik, ezért
csak egy irányban illeszthető be a fali
csatlakozóba. Ha nem tudja megfelelően
beilleszteni a csatlakozódugót, vegye fel
a kapcsolatot a forgalmazóval.
• A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Felmelegedés
Működés közben a rendszer felmelegszik,
ez azonban nem hibajelenség.
Ha a rendszert hosszabb időn keresztül
nagy hangerőn üzemelteti, akkor a
rendszer hátulja és alja jelentősen
felmelegszik. Az égési sérülések elkerülése
érdekében ne érintse meg a rendszert.
Elhelyezés
• Úgy helyezze el a rendszert, hogy a levegő
szabadon áramolhasson körülötte,
máskülönben a rendszer túlmelegedhet, és
csökkenhet az élettartama.
38HU
• A rendszert ne helyezze fűtőtest
közelébe, illetve olyan helyre, ahol
közvetlen napfénynek, túlzott pornak
vagy ütődésnek van kitéve.
• Ne tegyen semmit a rúdhangsugárzó
tetejére.
• Ha ezt a rendszert tévékészülékkel,
videomagnóval vagy kazettás magnóval
együtt használja, akkor az zajokat vagy a
képminőség romlását okozhatja. Ilyen
esetben helyezze a rendszert távolabb a
tv-készüléktől, videomagnótól vagy
kazettás magnótól.
• Legyen óvatos, ha a rendszert
védőbevonattal (például gyantával,
olajjal vagy fényezőszerrel) kezelt
felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés léphet fel rajta.
• Ügyeljen arra, hogy a rúdhangsugárzó
sarkai ne okozzanak sérülést.
• A rúdhangsugárzó elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a mélysugárzó ne
sérüljön meg a rúdhangsugárzó alján.
Működtetés
Más berendezések csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a rendszert, és húzza ki a
tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
Elszíneződés egy közeli tvképernyőn
Bizonyos típusú tv-készülékeken
elszíneződés tapasztalható.
• Elszíneződés esetén...
Kapcsolja ki a tv-t, majd 15–30 perc múlva
kapcsolja be újra.
• Elszíneződés újbóli előfordulása esetén...
Helyezze a rendszert távolabb a tv-től.
Tisztítás
A rendszert puha, száraz kendővel tisztítsa.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy
oldószert, például alkoholt vagy benzint.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel,
keresse fel a legközelebbi Sony
márkakereskedőt.
Szerzői jogok és védjegyek
Minden más védjegy a jogtulajdonosának
tulajdonát képezi.
Ez a rendszer alkalmazza a Dolby* Digital
technológiát.
* A készülék gyártása a Dolby
Laboratories engedélyével történt.
DolbyADolby Audio, a Dolby
Laboratories és a dupla D szimbólum
a hivatalos védjegye.
A BLUETOOTH® szó és az emblémák a
Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei,
és a Sony Corporation ezeket a jelzéseket
licenc alapján használja. A többi védjegy és
márkanév a vonatkozó jogtulajdonos
tulajdonát képezi.
A rendszer a High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technológiát alkalmazza.
A HDMI és a High-Definition Multimedia
Interface kifejezés, valamint a HDMI logó a
HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más országokban.
A „BRAVIA” embléma a Sony Corporation
védjegye.
A „ClearAudio+” a Sony Corporation
hivatalos védjegye.
A „PlayStation” a Sony Interactive
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye
vagy védjegye.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát
és a kapcsolódó szabadalmakat a Fraunhofer
IIS és a Thomson licenceli.
A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
A termék egyes részei a Microsoft
Corporation szellemi tulajdonjogainak
védelme alá esnek. Az ilyen technológiák
e terméken kívüli használata vagy
terjesztése kizárólag a Microsoft vagy
valamely hivatalos leányvállalatának
megfelelő engedélyével lehetséges.
39HU
http://www.sony.net/
©2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
4-727-414-21(1)
Download PDF

advertising