Sony | HT-NT5 | Sony HT-NT5 2.1 csatornás hangprojektor nagy felbontású hanggal/Wi-Fi® funkcióval Használati útmutató

Rúdhangsugárzó
Kezelési útmutató
HT-NT5
Rúdhangsugárzó
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben elhelyezni és működtetni (pl.
könyvszekrényben vagy beépített
fülkében).
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket
a rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és
soha ne tegyen folyadékkal teli edényt,
például virágvázát a készülékre.
Az egység mindaddig áram alatt van,
amíg a tápkábel csatlakozóját nem
húzza ki a konnektorból, még akkor is,
ha maga az egység kikapcsolt
állapotban van.
A hálózati csatlakozóval választhatja le
az egységet a hálózatról, ezért könnyen
hozzáférhető hálózati aljzathoz
csatlakoztassa az egységet. Ha
bármilyen rendellenességet észlel az
egység működésében, azonnal húzza ki
a konnektorból.
Az elemeket vagy elemeket tartalmazó
készülékeket ne tegye olyan helyre,
ahol sugárzó hőnek – például
napfénynek vagy tűznek – vannak
kitéve.
Csak beltéri használatra.
Javasolt kábelek
A számítógéphez és/vagy perifériákhoz
való csatlakoztatáskor megfelelően
árnyékolt és földelt kábeleket kell
használni.
2HU
Az adattábla a rúdhangsugárzó alján
található.
Az európai vásárlók számára
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az
EU irányelveket alkalmazó
országokban eladott
készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan) gyártotta vagy
gyárttatta. A termék európai uniós
rendelkezéseknek való megfelelésével
kapcsolatos kérdéseket címezze
a hivatalos képviseletnek (Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgium). A szervizeléssel
vagy garanciával kapcsolatos ügyekben
forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez.
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez
a berendezés megfelel az 1999/5/EK
irányelv alapvető követelményeinek és
egyéb ide vonatkozó előírásainak.
A részletekért keresse fel a következő
URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
Ezt a terméket a következő
országokban való használatra tervezték.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Koszovó
Az 5150–5350 MHz-es
frekvenciatartomány csak fedett térben
használható.
Ezt a berendezést tesztelték, és
3 méternél rövidebb csatlakozókábel
használata esetén az EMC
szabályozásban megállapított
határértéknek megfelelőnek
minősítették.
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus
berendezések
hulladékként való
eltávolítása (az
Európai Unióra és
egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel
rendelkező
európai
országokra
érvényes)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termék helyes
kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, amelyet a hulladékok nem
megfelelő kezelése okozhat. Az
anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében
is. A termék újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért
forduljon a helyi illetékes szervekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Csak
Európában
A kimerült elemek
hulladékként való
eltávolítása
(az Európai Unióra
és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel
rendelkező európai
országokra érvényes)
Ez a jelölés az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet, hogy
az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel
együtt van feltüntetve. A higany (Hg)
vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem több mint
0,0005% higanyt vagy több mint
0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
amelyet a hulladékok nem megfelelő
kezelése okozhat. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok
miatt állandó kapcsolat szükséges
a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű kezelése
érdekében hasznos élettartamuk végén
adja le őket a megfelelő hulladékgyűjtő
vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az
elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket adja le
a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából.
A termék vagy az elemek
újrahasznosításával kapcsolatos
további információkért forduljon a helyi
illetékes szervekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
3HU
Tartalomjegyzék
Mellékelt tartozékok ..................... 6
A részek és kezelőszervek
bemutatása ..............................7
A főmenü ...................................... 12
Csatlakoztatás és előkészítés
Üzembe
Alapegységek
helyezési
csatlakoztatása  útmutató
és előkészítése
(különálló
dokumentum)
Csatlakozás szerzői jog által védett
4K-tartalmak megtekintése
érdekében .............................. 15
A készülék elhelyezése falon ....... 17
A védőrács felszerelése ...............18
Csatlakozás vezetékes
hálózathoz .............................19
Csatlakozás vezeték nélküli
hálózathoz ............................. 21
Hanglejátszás
A televízió hangjának
hallgatása ..............................23
A csatlakoztatott eszköz
hallgatása ..............................23
Zenehallgatás USB-eszközről ..... 24
A hangeffektus kiválasztása
A hangforrásokhoz igazodó
hangeffektus beállítása
(SOUND FIELD) ...................... 26
Alacsony hangerőszint mellett
tiszta hangot biztosító
éjszakai üzemmód (NIGHT) ...27
Párbeszédek érthetőségének
javítása (VOICE) ......................27
A mélysugárzó hangerejének
beállítása ............................... 28
4HU
A kép és a hang közötti időeltérés
beállítása ............................... 28
Zenehallgatás/hanglejátszás
a BLUETOOTH funkcióval
Zenehallgatás mobileszközről .... 30
Csatlakoztatott tévé vagy eszköz
hangjának hallgatása
fejhallgatón vagy
hangsugárzón keresztül ....... 33
Használat a hálózati
funkcióval
Zenehallgatás számítógépről
az otthoni hálózaton
keresztül ................................ 36
Zenehallgatás internetes
zeneszolgáltatásból
(Music Services) .....................37
Mobileszközön tárolt zene
hallgatása a SongPal
alkalmazással ........................ 38
A Google Cast használata ........... 39
Zenehallgatás SongPal Linkkompatibilis eszköz
csatlakoztatásával ................ 39
Mobileszköz képének
megjelenítése egy tv-n
(MIRRORING) ......................... 40
A funkciók és beállítások
használata
A mélysugárzó vezeték nélküli
csatlakoztatása (LINK) ...........41
Tömörített hangfájlok lejátszása
közel nagyfelbontású
hangminőségre átalakítva ... 42
Multiplexalapú műsorok
hangjának megszólaltatása
(AUDIO) ................................. 42
A készülék gombjainak
lezárása .................................43
Az előlapi kijelzőpanel és
a BLUETOOTH-jelzőfény
fényerejének módosítása
(DIMMER) ...............................43
Energiatakarékos készenléti
mód .......................................44
A távvezérlő jelének elküldése
a tévének a készüléken
keresztül ................................45
A Control for HDMI funkció
használata .............................45
A „BRAVIA” szinkronizálás
funkció használata ................ 47
A beállítóképernyő használata ...49
Az Options gombbal elérhető
menük listája ......................... 57
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ................................58
A rendszer visszaállítása .............65
További információk
Műszaki adatok ............................ 67
Lejátszható fájltípusok ................69
Támogatott bemeneti
hangformátumok ..................70
Támogatott bemeneti
videoformátumok ..................71
BLUETOOTH kommunikáció ........ 72
VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS ................ 73
Óvintézkedések ........................... 78
Tárgymutató ................................82
5HU
• R03-as (AAA méretű) elemek (2)
Mellékelt tartozékok
• Rúdhangsugárzó (1)
• Optikai digitális kábel (1)
• Védőrács (1)
• Üzembe helyezési útmutató (1)
• Fali konzolok (2), csavarok (2),
védőrács akasztókampója (2)
• Kezelési útmutató (1)
• Mélysugárzó (1)
• Távvezérlő (1)
6HU
A részek és kezelőszervek bemutatása
Az ábra nem teljes részletességű.
Készülék (rúdhangsugárzó)
Elölnézet
 A távvezérlő érzékelője
 N-jel (32. oldal)
Az NFC funkció használatakor
érintse az NFC-kompatibilis eszközt
a jelhez.
 Előlapi kijelző
 BLUETOOTH jelzőfény (kék)
– Kéken gyorsan villog: készenléti
állapot párosítás közben
– Kéken villog: BLUETOOTHkapcsolat létrehozása közben
– Kéken világít: a BLUETOOTHkapcsolat időtartama alatt

(USB) port
  (bekapcsoló) gomb
Bekapcsolja, illetve készenléti
állapotba helyezi a rendszert.
 INPUT gomb (12., 23. oldal)
 PAIRING gomb (30. oldal)
 VOL +/– gomb
7HU
Hátul
 LAN (100) port
 TV IN (OPTICAL) aljzat
 ANALOG IN aljzat
 HDMI IN 3 aljzat
Kompatibilis a HDCP 2.2
kódolással.
 HDMI IN 2 aljzat
Kompatibilis a HDCP 2.2
kódolással.
 HDMI IN 1 aljzat
Kompatibilis a HDCP 2.2
kódolással.
 HDMI OUT (TV (ARC)) aljzat
Kompatibilis a HDCP 2.2
kódolással.
8HU
Mélysugárzó
 Áramellátás-jelző fény
– Pirosan világít: A mélysugárzó
készenléti módban van
– Zölden villog: Kapcsolat
létrehozása közben
– Zölden világít: A mélysugárzó
csatlakoztatva van a rendszerhez
az összekapcsolási funkcióval
  (bekapcsoló) gomb
Bekapcsolja, illetve készenléti
állapotba helyezi a mélysugárzót.
 LINK gomb (41. oldal)
 Szellőzőnyílások
Biztonsági okokból ne takarja el
a hátlapon található
szellőzőnyílásokat.
9HU
Távvezérlő
 INPUT +/– (12., 23. oldal)
 (bekapcsolás)
Bekapcsolja, illetve készenléti
állapotba helyezi a rendszert.
 DISPLAY
Megjeleníti a lejátszási
információkat a tv-képernyőn.
 CLEAR AUDIO+ (26. oldal)
SOUND FIELD (26. oldal)
VOICE (27. oldal)
NIGHT (27. oldal)
 DIMMER (43. oldal)
 Színes gombok
Gyorsbillentyűk, melyekkel
kiválaszthatók egyes
menüpontok.
 MIRRORING (40. oldal)
PAIRING (30. oldal)
 OPTIONS (28. oldal, 57)
BACK (12. oldal)
/// (12. oldal)
(bevitel) (12. oldal)
HOME (12. oldal)
  (némítás)
Ideiglenesen kikapcsolja
a hangot.
 (hangerő) +/–
Módosítja a hangerőt.
SW  (mélysugárzó hangereje)
+/–
Módosítja a mélysugárzó
hangerejét.
10HU
 A lejátszást vezérlő gombok
/ (gyors keresés előre/
visszafelé)
Keresés előre vagy visszafelé.
/ (előző/következő)
Ugrás az előző/következő
fejezetre, zeneszámra vagy fájlra.
 (lejátszás)
A lejátszás elindítása vagy
újraindítása (a lejátszás
folytatása).
 (szünet)
A lejátszás szüneteltetése, illetve
újraindítása.
 (leállítás)
A lejátszás leállítása.
 RX/TX (adó/vevő) (34. oldal)
 AUDIO (42. oldal)
11HU
A főmenü
A főmenü tévéképernyőn való megjelenítéséhez csatlakoztassa a rendszert és
a tévét a HDMI kábellel (nem tartozék). A főmenüben a
[Setup] gombot
választva megadhatja a különböző beállításokat, vagy kiválaszthatja a kívánt
bemenetet vagy szolgáltatást a bemeneti listáról.
[Setup]
Bemenetlista
A főmenü használata
///,
(bevitel)
HOME
BACK
1
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik a főmenü.
2
Válassza ki a /// gombbal a
[Setup] beállítást vagy a bemenetlista
valamelyik elemét, majd nyomja meg a
gombot.
A tévéképernyőn megjelenik a kiválasztott bemenet vagy beállítási
képernyő.
Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a BACK gombot.
12HU
Bemenetlista
Bemenet neve
Magyarázat
[TV]
A tévékészülék hangjának lejátszása. (23. oldal)
[HDMI1]
A HDMI IN 1 aljzathoz csatlakoztatott eszköz hangjának lejátszása.
(23. oldal)
[HDMI2]
A HDMI IN 2 aljzathoz csatlakoztatott eszköz hangjának lejátszása.
(23. oldal)
[HDMI3]
A HDMI IN 3 aljzathoz csatlakoztatott eszköz hangjának lejátszása.
(23. oldal)
[Bluetooth Audio]
A BLUETOOTH funkcióval csatlakoztatott eszköz hangjának
lejátszása. (30. oldal)
[Analog]
A ANALOG IN aljzathoz csatlakoztatott eszköz hangjának
lejátszása.
[USB]
A csatlakoztatott USB-eszközön tárolt zene vagy fényképek
lejátszása. (24. oldal)
[Screen mirroring]
A mobilkészülék képernyőjének megjelenítése a tévéképernyőn.
(40. oldal)
[Home Network]
Zene vagy fényképfájlok lejátszása a hálózaton keresztül
csatlakoztatott eszközről. (36. oldal)
[Music Services]
Interneten elérhető zenei szolgáltatások használata. (37. oldal)
[Setup]
Lásd: „A beállítóképernyő használata” (49. oldal).
Tipp
A bemenetet az INPUT +/– gomb többszöri megnyomásával is kiválaszthatja.
13HU
A lépések leírása az útmutatóban
Ez a kezelési útmutató a tévéképernyőn megjelenített főmenüből kiinduló
lépésekkel ismerteti a készülék használatát, amelyek a távvezérlővel hajthatók végre
akkor, ha a rendszer és a tévé össze van kötve a HDMI-kábellel (nem tartozék).
Azok a lépések, amelyek során a tévéképernyő elemeit kiválasztja a /// és a
gombbal, az alábbi módon vannak egyszerűsítve.
Példa: Válassza a főmenü
[Setup] gombját.
A „válassza ki” kifejezés alatt az a művelet értendő, amelynek során a /// és
a
gomb megnyomásával kiválasztja az elemet.
Példa: A főmenüből kiindulva válassza ki a [Network Settings] – [Internet
Settings] – [Wired Setup] pontot.
Az elemek közötti kötőjel (-) azt jelzi, hogy a /// és
gombbal egymás után
több elemet kell kiválasztani.
Tippek
• Ha a készüléken megtalálhatók a távvezérlőével egyező nevű vagy hasonló gombok,
akkor azokat is használhatja.
• A szögletes zárójelek [ ] közötti karakterek a TV-képernyőn jelennek meg. Az idézőjelek „”
közötti karakterek az előlapi kijelzőpanelen jelennek meg.
14HU
Csatlakoztatás és előkészítés
Csatlakoztatás és előkészítés
Csatlakozás szerzői jog
által védett 4K-tartalmak
megtekintése
érdekében
4K televízió és más 4K
eszköz csatlakoztatása
Ha szerzői jog által védett 4K tartalmat
szeretne megtekinteni úgy, hogy
a hang a rendszerből szól, HDCP2.2kompatibilis aljzaton keresztül
csatlakoztassa a tévét és az eszközt
a rendszerhez.
A szerzői jog által védett 4K tartalmakat
csak HDCP2.2-kompatibilis HDMIaljzatokon keresztül lehet megtekinteni.
HDCP2.2kompatibilis
HDMI-aljzat
HDCP2.2kompatibilis
HDMI-aljzat
TV
Blu-ray Disc™ lejátszó, kábeltévévevő
vagy műholdvevő stb.
 HDMI-kábel (nem tartozék)
 HDMI-kábel (nem tartozék)
Prémium minőségű nagy sebességű HDMI
with Ethernet-kábel használata ajánlott.
1
Ellenőrizze, a tévé melyik HDMI
bemeneti aljzata kompatibilis
a HDCP2.2 kódolással.
Ehhez olvassa el a tévé kezelési
útmutatóját.
15HU
2
3
4
Kösse össze a tévé HDCP2.2kompatibilis HDMI-aljzatát és
a készülék HDMI OUT aljzatát
a (nem tartozék) HDMI-kábel
segítségével.
A tévéhez történő csatlakozás ezzel
befejeződött.
Kösse össze a 4K készülék
HDCP2.2-kompatibilis HDMI
kimeneti aljzatát ennek
a készüléknek a HDMI IN
aljzatával a (nem tartozék) HDMIkábel segítségével.
Azt, hogy a 4K eszköz HDMI OUT
aljzata HDCP2.2-kompatibilis-e,
a 4K eszköz kezelési útmutatója
ismerteti.
A 4K eszközhöz történő csatlakozás
ezzel befejeződött.
HDCP2.2kompatibilis
HDMI-aljzat
Indítsa el a szerzői jog által védett
4K tartalom lejátszását.
A kép megjelenik a tévéképernyőn,
és a hang megszólal a rendszerből.
Tipp
A 4K-s eszközt a HDMI IN 1, a HDMI IN 2 és
a HDMI IN 3 aljzathoz is csatlakoztathatja,
mert mindegyik aljzat kompatibilis
a HDCP2.2 kódolással.
Ha a tévé HDMI-aljzatán
nem látható az ARC felirat
Ha a tévé HDCP2.2-kompatibilis HDMI IN
aljzata nem kompatibilis az ARC
szabvánnyal, akkor a rendszer nem
szólaltatja meg a tévé hangját.
Ebben az esetben kösse össze a tévé
optikai kimeneti aljzatát és a készülék
TV IN (OPTICAL) aljzatát a tartozék
digitális optikai kábellel.
16HU
TV
HDCP2.2kompatibilis
HDMI-aljzat
Blu-ray Disc lejátszó, kábeltévévevő vagy
műholdvevő stb.
 HDMI-kábel (nem tartozék)
 HDMI-kábel (nem tartozék)
Prémium minőségű nagy sebességű HDMI
with Ethernet-kábel használata ajánlott.
 Digitális optikai kábel (tartozék)
1
A készüléket falra is fel lehet szerelni.
Rögzítse a mellékelt fali
konzolokat a készülék alján
található konzolrögzítő furatokba
a mellékelt csavarokkal oly módon,
hogy a fali konzolok felülete az
ábrán látható módon álljon.
Rögzítse a két fali konzolt
a készülék alján található bal és
jobb rögzítőlyukba.
Csavar (tartozék)
Megjegyzések
• Készítsen elő az építőanyagnak és
a falvastagságnak megfelelő csavarokat
(nem tartozék). Mivel a gipszkartonfalak
különösen gyengék, a csavarokat
biztonságos módon a fal gerendáiba
hajtsa be. Szerelje fel a hangsugárzókat
vízszintesen: akassza fel két olyan
csavarra, amelyek a fal sima részébe fúrt
tiplikbe vannak csavarva.
• Bízza a szerelést a Sony
márkakereskedőre vagy jóváhagyott
alvállalkozóra, és a felszerelés során
fordítson különös figyelmet
a biztonságra.
• A Sony nem felelős a nem megfelelő
felszerelésből, falvastagságból,
csavarrögzítésből vagy természeti
katasztrófából stb. eredő balesetekért és
károkért.
Fali konzolok (tartozék)
2
Készítsen elő a fali konzolon
található furatokba illeszkedő
csavarokat (nem tartozék).
4 mm
Több mint 30 mm
4,2 mm
10 mm
Furat a fali konzolon
17HU
Csatlakoztatás és előkészítés
A készülék elhelyezése
falon
3
Hajtsa a csavarokat a falba.
A csavaroknak ki kell állniuk,
ahogyan az ábrán is látható.
920 mm
8 mm –
9 mm
4
A védőrács felszerelése
Megóvhatja a hangszórókat a mellékelt
védőrács felszerelésével.
Ha nagyfelbontású hangot szeretne
hallgatni, akkor azt javasoljuk, hogy
a védőrács rögzítése nélkül használja
a készüléket.
A védőrácsot felhelyezésekor
párhuzamosan tartsa az előlappal.
A helyes oldalával felfelé tegye
a helyére a védőrácsot.
Akassza a fali konzolon lévő
lyukakat a csavarokra.
Igazítsa a fali konzolon lévő
lyukakat a csavarokhoz, majd
akassza a készüléket a két csavarra.
Tippek
• A védőrácsot mágnes rögzíti.
• Úgy helyezze fel a védőrácsot, hogy hagy
némi helyet a rúdhangsugárzó széléhez
képest.
Kb. 4 mm
Kb. 2 mm
18HU
Helyezze fel a védőrácsra a védőrács
akasztókampóját, amely
megakadályozza, hogy leessen
a védőrács.
1
Helyezze fel a védőrács
akasztókampóját a védőrácson
lévő kampóra, majd nyomja
felfelé.
Csatlakozás vezetékes
hálózathoz
A hálózat kialakításához csatlakoztassa
a rendszert és a számítógépet az
otthoni hálózathoz LAN-kábelekkel.
Csatlakoztatás
számítógéphez vagy
útválasztóhoz LAN-kábellel
Az alábbi ábrán az az eset látható,
amikor a rendszer és a számítógép az
otthoni hálózathoz van csatlakoztatva.
Internet
2
Helyezze fel a védőrácsot
a rúdhangsugárzóra.
Modem
LAN-kábel
(nem tartozék)
Útválasztó
Kiszolgáló
Megjegyzés
A kiszolgálót és a rendszert ugyanahhoz
a hálózathoz kell csatlakoztatni.
Tipp
Javasoljuk, hogy árnyékolt egyenes
interfészkábelt használjon (nem tartozék).
19HU
Csatlakoztatás és előkészítés
A védőrács felszerelése fali
elhelyezés esetén
Csatlakoztatás a hálózati
információk automatikus
fogadásával
1
2
3
4
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
Válassza a főmenü
[Setup]
pontját.
A tévéképernyőn megjelenik
a beállítási képernyő.
Válassza ki a [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup]
menüpontot.
Válassza az [Auto] lehetőséget.
A rendszer megkezdi a hálózat
beállítását, és megjeleníti
a hálózatbeállítás állapotát.
Nézze meg az információkat a /
gombok segítségével, majd nyomja
meg a  gombot.
5
Válassza a [Save & Connect]
lehetőséget.
A rendszer elkezd csatlakozni
a hálózathoz. A részletek a televízió
képernyőjén megjelenő
üzenetekben olvashatók.
Csatlakoztatás fix IP-cím
használatával
1
2
3
4
5
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
Válassza a főmenü
[Setup]
gombját.
A tévéképernyőn megjelenik
a beállítási képernyő.
Válassza ki a [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup]
menüpontot.
20HU
6
Válassza a [Manual] lehetőséget.
A képernyőn megjelenő
utasításokat követve végezze el
a beállítást.
A rendszer megkezdi a hálózat
beállítását, és megjeleníti
a hálózatbeállítás állapotát.
Nézze meg az információkat a /
gombok segítségével, majd nyomja
meg a  gombot.
Válassza a [Save & Connect]
lehetőséget.
A rendszer elkezd csatlakozni
a hálózathoz. A részletek a televízió
képernyőjén megjelenő
üzenetekben olvashatók.
A hálózat kialakításához csatlakoztassa
a rendszert és a számítógépet vezeték
nélküli LAN-útválasztóhoz.
Megjegyzés
A kiszolgálót és a rendszert ugyanahhoz
a hálózathoz kell csatlakoztatni.
Csatlakoztatás a WPS
gombbal
Ha a vezeték nélküli LAN-útválasztó
(hozzáférési pont) kompatibilis a Wi-Fi
Protected Setup (WPS) technológiával,
akkor a WPS gombbal egyszerűen
elvégezheti a hálózati beállításokat.
1
2
3
4
5
Csatlakoztatás a hálózatnév
(SSID) kiválasztásával
Ha a vezeték nélküli LAN-útválasztó
(hozzáférési pont) nem kompatibilis
a Wi-Fi Protected Setup (WPS)
technológiával, akkor a beállítás előtt
jegyezze le a következő adatokat.
– A hálózat neve (SSID)*
_____________________________________
– A biztonsági kulcs (jelszó)**
_____________________________________
* Az SSID (Service Set Identifier) az egyes
hozzáférési pontokat azonosító név.
**Ez az adat a vezeték nélküli útválasztó/
hozzáférési pont címkéjén vagy kezelési
útmutatójában található, illetve
a vezeték nélküli hálózatot beállító
személytől vagy az internetszolgáltatótól
szerezhető meg.
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
1
Válassza a főmenü
[Setup]
elemét.
A tévéképernyőn megjelenik
a beállítási képernyő.
2
Válassza ki a [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup] – [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)] menüpontot.
3
Válassza a [Start] lehetőséget.
Nyomja meg a hozzáférési pont
WPS gombját.
A rendszer megkezdi a csatlakozást
a hálózathoz.
4
5
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
Válassza a főmenü
[Setup]
elemét.
A tévéképernyőn megjelenik
a beállítási képernyő.
Válassza ki a [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup] menüpontot.
A tévéképernyőn megjelenik
a hálózatnevek listája.
Válassza ki a kívánt hálózat nevét
(SSID).
Adja meg a képernyőbillentyűzettel a biztonsági
kulcsot (vagy jelszót), majd
válassza az [Enter] lehetőséget.
A rendszer megkezdi a csatlakozást
a hálózathoz.
21HU
Csatlakoztatás és előkészítés
Csatlakozás vezeték
nélküli hálózathoz
Csatlakoztatás fix IP-cím
használatával
Válassza a [New connection
registration] – [Manual registration]
menüpontot a “Csatlakoztatás
a hálózatnév (SSID) kiválasztásával”
című rész 4. lépésében, és kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.
Csatlakoztatás PIN-kód
használatával
Válassza a [New connection
registration] menüpontot
a “Csatlakoztatás a hálózatnév (SSID)
kiválasztásával” című rész 4. lépésében,
és válassza a [(WPS) PIN Method]
lehetőséget.
Csatlakoztatás a SongPal
alkalmazással
A SongPal alkalmazással
csatlakoztathatja a rendszert ahhoz
a vezeték nélküli hálózathoz, amelyhez
a mobileszköz is csatlakozik. A részletes
útmutatót az alkalmazásban vagy az
alábbi URL-címen érheti el.
http://info.songpal.sony.net/help/
22HU
Hanglejátszás
A csatlakoztatott eszköz
hallgatása
1
1
2
2
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
Válassza a főmenüben a [TV]
lehetőséget.
Válassza ki a csatornát a tévé
távirányítójával.
A kiválasztott tévécsatorna
megjelenik a tévéképernyőn, és
a rendszer a tévé hangját
sugározza.
3
4
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg
a távvezérlő SW  +/– gombját
(28. oldal).
Tipp
A [TV] menüpontot a távvezérlő INPUT +/–
gombjával is kiválaszthatja.
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
Válassza ki a főmenüből azt
a bemenetet, amelyhez a kívánt
eszköz csatlakoztatva van.
A kiválasztott eszköz képe
megjelenik a tévéképernyőn, és
a hangja megszólal a rendszerből.
Ha az [Analog] beállítást választja,
a főmenü látható a tévéképernyőn.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg
a távvezérlő SW  +/– gombját
(28. oldal).
Tipp
A bemenetet a távvezérlő INPUT +/–
gombjával is kiválaszthatja.
A bemenet főmenüben
megjelenő nevének
módosítása
Módosíthatja azt a nevet, amelyen
a [HDMI1], a [HDMI2] vagy a [HDMI3]
megjelenik a főmenüben.
1
2
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
Vigye a mutatót a főmenü
[HDMI1], [HDMI2] vagy [HDMI3]
pontjára, majd nyomja meg az
OPTION gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a beállítási menü.
23HU
Hanglejátszás
A televízió hangjának
hallgatása
3
4
5
Válassza az [Input Label]
lehetőséget.
Válassza ki a bemenet nevét.
A következő bemenetnevek közül
választhat.
• [BD Player]
• [DVD Player]
• [Cable Box]
• [Satellite]
• [GAME]
• [PC]
Fejezze be a műveletet a
Zenehallgatás USBeszközről
A csatlakoztatott USB-eszközről zenei
fájlokat játszhat le, és megtekintheti az
eszközön tárolt képeket.
A lejátszható fájltípusokra vonatkozó
információkért lásd: „Lejátszható
fájltípusok” (69. oldal).
1
gomb megnyomásával.
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
(USB) porthoz.
Tipp
A bemenet nevének módosítása esetén
a megjelenített ikon is automatikusan
módosul.
2
3
4
5
24HU
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
A főmenüben válassza az [USB
(Connected)] lehetőséget.
Válassza a [Music] – zeneszámokat
tartalmazó mappa – zeneszám
lehetőséget.
A készülék lejátssza a kiválasztott
zeneszámot, és a rendszer
sugározza a készülék hangját.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg
a távvezérlő SW  +/– gombját
(28. oldal).
Megjegyzés
Hanglejátszás
Az USB-eszközt nem szabad működés
közben eltávolítani. Az adatvesztés és az
USB-eszköz károsodásának elkerülése
érdekében kapcsolja ki a rendszert, mielőtt
az USB-eszközt csatlakoztatja vagy
eltávolítja.
Tipp
A beállítások menüjéből különféle
műveleteket hajthat végre (57. oldal).
USB-eszközön tárolt
fényképek megtekintése
A csatlakoztatott USB-eszközön tárolt
képeket megjelenítheti
a tévéképernyőn.
A lejátszható fájltípusokra vonatkozó
információkért lásd: „Lejátszható
fájltípusok” (69. oldal).
Válassza a [Photo] – fényképeket
tároló mappa – fénykép lehetőséget
a 4. lépésben.
A tévéképernyőn megjelenik
a kiválasztott fénykép.
Tipp
A beállítások menüjéből különféle
műveleteket hajthat végre (57. oldal).
25HU
A hangeffektus kiválasztása
A hangforrásokhoz
igazodó hangeffektus
beállítása (SOUND FIELD)
Kiválaszthatja a rendszer előre
beprogramozott térhatású
hangeffektusainak egyikét, amelyek
illeszkednek a különböző
hangforrásokhoz.
Hangzáskép
Magyarázat
[ClearAudio+]
A rendszer
automatikusan
kiválasztja
a hangforrásnak
megfelelő
hangbeállítást.
[Movie]
A hangeffektusokat
filmekhez
optimalizálja
a rendszer. Ez a mód
visszaadja a hang
tömörségét és széles
térbeliségét.
[Music]
A hangeffektusokat
zenéhez
optimalizálja
a rendszer.
[Sports]
A narráció tisztán
érhető, a háttérzajok
térhatásban
hallatszanak,
a hangzás pedig
valósághű.
[Game
Studio]
A hangeffektusokat
játékhoz
optimalizálja
a rendszer.
[Standard]
A hangeffektusokat
az egyedi forrás
alapján optimalizálja
a rendszer.
SOUND FIELD
CLEAR AUDIO+
1
2
Nyomja meg a SOUND FIELD
gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a hangzáskép menü.
A gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a kívánt hangzásképet.
26HU
Tippek
• A [ClearAudio+] menüpontot a távvezérlő
CLEAR AUDIO+ gombjával is
kiválaszthatja.
• A hangzásképet a beállítási menüből is
kiválaszthatja (57. oldal).
Alacsony hangerőszint
mellett tiszta hangot
biztosító éjszakai
üzemmód (NIGHT)
Párbeszédek
érthetőségének javítása
(VOICE)
A hangeffektus kiválasztása
A rendszer kis hangerőn, minimális
hűségvesztéssel sugározza a hangot,
amely mellett tisztán érthetőek
a párbeszédek.
VOICE
NIGHT
1
2
1
2
Nyomja meg a NIGHT gombot.
A tévéképernyőn megjelenik az
éjszakai üzemmód.
Nyomja meg a VOICE gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a beszédhang üzemmód.
A gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a beszédhang
üzemmódot.
A gomb ismételt megnyomásával
válassza ki az éjszakai
üzemmódot.
Üzemmód
Magyarázat
[On]
Bekapcsolja az
éjszakai üzemmódot.
[Off]
Kikapcsolja az éjszakai
üzemmódot.
Tipp
A [Night] menüpont a beállítási menüből is
kiválasztható (57. oldal).
Üzemmód
Magyarázat
[Up Off]
Normál beszédhang.
[Up 1]
A párbeszédek
a párbeszéd
frekvenciatartományának
kiemelése révén jól
hallhatók.
[Up 2]
A párbeszéd
frekvenciatartományának
további erősítésével
a beszédhangokat az
idősebbek is jól
hallhatják.
Tipp
A [Voice] menüpont a beállítási menüből is
kiválasztható (57. oldal).
27HU
A mélysugárzó
hangerejének beállítása
A kép és a hang közötti
időeltérés beállítása
A mélysugárzó a basszus és az alacsony
frekvenciájú hangok sugárzására
szolgál.
Ha a hang nincs szinkronban
a tévéképernyőn látható képekkel,
akkor módosíthatja a kép és a hang
közötti időeltérést.
A beállítás módja a bemenettől függ.
SW  +/–
///,
OPTIONS
A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg a SW
(mélysugárzó-hangerő)  +/–
gombot.
Megjegyzés
Ha a bemeneti forrás kevés hangot
közvetít a basszus tartományában, például
TV-műsorok esetében, akkor
a mélysugárzó basszushangja kevéssé
hallható.
Tévénézés közben
1
2
Nyomja meg a  vagy a
gombot.
Az előlapi kijelzőpanelen
megjelenik a beállított idő.
3
Módosítsa a késleltetést a /
gombbal, majd nyomja meg a
gombot.
Az időeltérés 0 és 300 ms között
állítható, 25 ms-os lépésközzel.
4
28HU
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az előlapi kijelzőn megjelenik
a „SYNC” felirat.
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az előlapi kijelzőpanelről eltűnik
a beállítómenü.
Másik eszköz képének
nézése közben
1
3
A hangeffektus kiválasztása
2
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a beállítási menü.
Válassza az [A/V SYNC]
lehetőséget.
Módosítsa a késleltetést a /
gombbal, majd nyomja meg a
gombot.
Az időeltérés 0 és 300 ms között
állítható, 25 ms-os lépésközzel.
29HU
Zenehallgatás/hanglejátszás
a BLUETOOTH funkcióval
Zenehallgatás mobileszköz
párosításával
1
Zenehallgatás
mobileszközről
A mobileszközén, például
okostelefonján vagy táblagépén tárolt
zenéjét vezeték nélküli kapcsolaton
keresztül hallgathatja, ha a rendszert és
a mobileszközt a BLUETOOTH
funkcióval csatlakoztatja egymáshoz.
Ha a mobileszközt a BLUETOOTH
funkcióval csatlakoztatja, akkor
a tartozék távvezérlővel a tévé
bekapcsolása nélkül vezérelheti
a készüléket.
2
INPUT +/–
PAIRING
3
SW  +/–
HOME
 +/–
4
Lejátszás
vezérlőgombjai
RX/TX
30HU
5
Nyomja meg a PAIRING gombot.
A rendszer párosítási módba lép, az
előlapi kijelzőpanelen megjelenik
a „BT” jelzés, és a BLUETOOTH
jelzőfény gyors villogásra vált.
Kapcsolja be a BLUETOOTH
funkciót, majd válassza ki a
„HT-NT5” típusú készüléket,
miután rákeresett
a mobileszközön.
Ha jelszót kell megadni, írja be:
„0000”.
Győződjön meg róla, hogy
a készüléken folyamatos kék
fénnyel világít a BLUETOOTH
jelzőfény.
Ekkor létrejött a kapcsolat
a rendszer és a mobileszköz között.
Indítsa el a lejátszást
a csatlakoztatott mobileszköz
zenelejátszó alkalmazásával.
A készülék sugározni kezdi
a hangot.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg
a távvezérlő SW  +/– gombját
(28. oldal).
• A tartalom lejátszását és
szüneteltetését a távvezérlő
lejátszást vezérlő gombjaival
vezérelheti.
A BLUETOOTH funkció
csatlakozási állapotának
ellenőrzése
BLUETOOTH jelzőfény
Készenléti állapot
párosítás közben
Kéken gyorsan villog
Kapcsolat
létrehozása
közben
Kéken villog
A kapcsolat
létrejött
Kéken világít
Nincs kapcsolat
Kikapcsolva
Tippek
• A BLUETOOTH-kapcsolat létrejötte után
egy javaslat jelenik meg arra
vonatkozóan, hogy melyik alkalmazást
kell letölteni a csatlakoztatott eszközhöz.
Az utasítások megjelenése után letöltheti
a SongPal alkalmazást, amellyel kezelheti
a rendszert.
A SongPal alkalmazásról itt olvashat
részleteket: „Mobileszközön tárolt zene
hallgatása a SongPal alkalmazással”
(38. oldal).
• A második és a további mobileszközöket
ugyanígy párosítsa.
• A párosítás megszakításához nyomja
meg a HOME gombot.
Zenehallgatás a párosított
mobileszközről
3
4
5
Győződjön meg róla, hogy
a BLUETOOTH jelzőfény
folyamatos kék színnel világít.
Ekkor létrejött a kapcsolat
a rendszer és a mobileszköz között.
Indítsa el a lejátszást
a csatlakoztatott mobileszköz
zenelejátszó alkalmazásával.
A készülék sugározni kezdi
a hangot.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg
a távvezérlő SW  +/– gombját
(28. oldal).
• A tartalom lejátszását és
szüneteltetését a távvezérlő
lejátszást vezérlő gombjaival
vezérelheti.
A mobileszköz leválasztása
Végezze el az alábbi műveletek
valamelyikét.
• Kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót
a mobileszközön.
• Nyomja meg a távvezérlő PAIRING
gombját.
• Kapcsolja ki a rendszert vagy
a mobileszközt.
Megjegyzés
1
2
Kapcsolja be a BLUETOOTH
funkciót a mobileszközön.
Az INPUT +/– gomb többszöri
megnyomásával jelenítse meg
a „BT” jelzést az előlapi
kijelzőpanelen.
A bemenet automatikusan
a [Bluetooth Audio] értékre vált,
Ha a „Zenehallgatás a párosított
mobileszközről” című szakasz 2. lépésében
az INPUT+/– gomb megnyomásakor nem
tűnik el a BT jelzés az előlapi
kijelzőpanelről, akkor nyomja meg egyszer
a távvezérlő RX/TX gombját.
Tipp
Ha nem jön létre a kapcsolat, akkor válassza ki
a „HT-NT5” típust a mobileszközön.
31HU
Zenehallgatás/hanglejátszás a BLUETOOTH funkcióval
Állapot
ezután a rendszer automatikusan
újra csatlakozik ahhoz
a mobileszközhöz, amelyhez
utoljára csatlakoztatta.
Mobileszköz csatlakoztatása
egyérintéses funkcióval (NFC)
Ha egy NFC-kompatibilis mobileszközt,
például okostelefont vagy táblagépet
a készülék N jeléhez érint, akkor
a rendszer automatikusan bekapcsol,
párosítja az eszközt, és automatikusan
létrehozza a BLUETOOTH-kapcsolatot.
Kompatibilis eszközök
A beépített NFC funkcióval kompatibilis
okostelefonok, táblagépek és
zenelejátszók (operációs
rendszer: Android™ 2.3.3 vagy újabb,
kivéve az Android 3.x verziót).
1
2
Kapcsolja be az NFC funkciót
a mobileszközön.
Érintse a mobileszközt a készülék
N jeléhez.
Tartsa a jelnél az eszközt, amíg
a mobileszköz rezegni nem kezd,
és egy üzenetet jelenít meg
a kijelzőjén.
A kijelzőn megjelenítő útmutatást
követve fejezze be a készülék és
a mobileszköz párosítását.
3
4
5
Győződjön meg róla, hogy
a BLUETOOTH jelzőfény
folyamatos kék színnel világít.
Ekkor létrejött a kapcsolat
a rendszer és a mobileszköz között.
Indítsa el a lejátszást
a csatlakoztatott mobileszköz
zenelejátszó alkalmazásával.
A rendszer megkezdi a hang
sugárzását.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg
a távvezérlő SW  +/– gombját
(28. oldal).
• A tartalom lejátszását és
szüneteltetését a távvezérlő
lejátszást vezérlő gombjaival
vezérelheti.
A lejátszás leállítása egyérintéses
funkcióval
Érintse a mobileszközt még egyszer
a készülék N jeléhez.
Megjegyzések
BLUETOOTH jelzőfény
32HU
• Az eszköztől függően előfordulhat, hogy
a mobileszközön előzetesen végre kell
hajtania a következőket.
– Kapcsolja be az NFC funkciót.
– Töltse le az „NFC Easy Connect”
alkalmazást a Google Play™
webáruházból, és indítsa el az
alkalmazást. (Előfordulhat, hogy az
alkalmazás egyes országokban/
régiókban nem érhető el.) A részleteket
lásd az eszköz kezelési utasításában.
• Ez a funkció nem működik a BLUETOOTHkompatibilis fejhallgatókkal és
hangsugárzókkal. Ha BLUETOOTHkompatibilis fejhallgatóval vagy
hangsugárzóval szeretné hallgatni
a hangot, akkor lásd: „Csatlakoztatott
tévé vagy eszköz hangjának hallgatása
fejhallgatón vagy hangsugárzón
keresztül” (33. oldal).
• A készülék [Bluetooth Mode] beállítása
automatikusan a [Receiver] üzemmódra
vált, amikor az egyérintéses funkcióval
BLUETOOTH-kapcsolatot létesít. Ha
megszakítja az egyérintéses funkciót,
a [Bluetooth Mode] beállítása a [Receiver]
marad. A [Bluetooth Mode] beállítás
részleteit lásd: [Bluetooth Settings]
(52. oldal).
4
5
A csatlakoztatott tévé vagy eszköz
hangját BLUETOOTH-kompatibilis
fejhallgatón vagy hangsugárzón is
hallgathatja, ha az eszközöket
csatlakoztatja a BLUETOOTH funkcióval.
6
Hang hallgatása
a fejhallgató vagy
hangsugárzók párosításával
1
2
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
Válassza a főmenü
[Setup]
gombját.
A tévéképernyőn megjelenik
a beállítási képernyő.
Válassza ki a [Bluetooth Settings] –
[Bluetooth Mode] – [Transmitter]
menüpontot.
A rendszer BLUETOOTH-átviteli
módba lép.
7
Válassza ki a fejhallgató vagy
hangsugárzó nevét a [Bluetooth
Settings] képernyőn látható
[Device List] eszközlistából.
A BLUETOOTH-kapcsolat
létrehozása után megjelenik
a [Bluetooth device is connected.]
üzenet. (Ekkor látható
a csatlakoztatott eszköz neve is.)
Ha nem látja a fejhallgató vagy
a hangsugárzó nevét a [Device List]
listában, akkor válassza a [Scan]
lehetőséget.
Térjen vissza a főmenübe, és
válassza ki a kívánt bemenetet.
A kiválasztott bemenet képe
megjelenik a tévéképernyőn, az
előlapi kijelzőpanelen megjelenik
a „BT TX” jelzés, és a hang
a fejhallgatóban vagy
a hangsugárzóból hallgatható.
A rendszer nem bocsát ki hangjelet.
A bemenet kiválasztását lásd: „A
főmenü használata” (12. oldal).
Állítsa be a hangerőt.
Először állítsa be a fejhallgató vagy
a hangsugárzó hangerejét.
Fejhallgató vagy hangsugárzók
csatlakoztatása esetén a fejhallgató
és a hangsugárzó hangereje
a készülék VOL +/– gombjával,
illetve a távvezérlő  +/–
gombjával szabályozható.
A párosítás törlése
A 4. lépésben szüntesse meg
a párosítást a fejhallgató vagy
a hangsugárzó és a készülék között.
33HU
Zenehallgatás/hanglejátszás a BLUETOOTH funkcióval
Csatlakoztatott tévé vagy
eszköz hangjának
hallgatása fejhallgatón
vagy hangsugárzón
keresztül
Állítsa párosítási módba
a BLUETOOTH-kompatibilis
fejhallgatót vagy hangsugárzót.
A párosítás lépéseit keresse
a fejhallgató vagy hangsugárzó
kezelési útmutatójában.
Regisztrált eszköz eltávolítása az
eszközlistából
1
Hajtsa végre a „Hang hallgatása
a fejhallgató vagy hangsugárzók
párosításával” című szakasz 1–5.
lépését.
2
Válassza ki a fejhallgató vagy
a hangsugárzó nevét, és nyomja meg
az OPTIONS gombot.
3
4
Válassza a [Remove] lehetőséget.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat, és törölje a megfelelő
fejhallgatót vagy hangszórót az
eszközlistából.
Hang hallgatása párosított
fejhallgatóval vagy
hangsugárzókkal
1
2
3
4
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
Válassza ki a kívánt bemenetet.
A bemenet kiválasztását lásd:
„A főmenü használata” (12. oldal).
Kapcsolja be a fejhallgató vagy
hangsugárzó BLUETOOTH
funkcióját.
Nyomja meg a távvezérlő RX/TX
gombját.
A készülék [Transmitter] értékre
állítja a [Bluetooth Mode] beállítást,
és megjeleníti a „BT TX” jelzést az
előlapi kijelzőpanelen.
A rendszer automatikusan újra
csatlakoztatja a legutóbb
csatlakoztatott fejhallgatót vagy
hangsugárzót, és a fejhallgató vagy
hangsugárzó sugározni kezdi
a hangot.
A rendszer nem bocsát ki hangjelet.
34HU
5
Állítsa be a hangerőt.
Állítsa be a fejhallgató vagy
a hangsugárzó hangerejét.
A fejhallgató és a hangsugárzó
hangerejét a távvezérlő  +/–
gombjával is beállíthatja.
A fejhallgató és a hangsugárzó
leválasztása
Végezze el az alábbi műveletek
valamelyikét.
– Kapcsolja ki a fejhallgató vagy
hangsugárzó BLUETOOTH funkcióját.
– Nyomja meg az RX/TX gombot.
– Kapcsolja ki a rendszert, a fejhallgatót
vagy a hangsugárzót.
– Válassza ki a csatlakoztatott
fejhallgató vagy hangsugárzó
eszköznevét a [Setup] – [Bluetooth
Settings] – [Device List] menüpontban.
Tudnivalók a fejhallgató és
hangsugárzó
csatlakoztatásáról
• Előfordulhat, hogy a BLUETOOTHkompatibilis fejhallgató vagy
hangsugárzó nem teszi lehetővé
a hangerő szabályozását.
• A [Screen mirroring], a [Bluetooth
Audio] és a Home Theatre Control
funkció ki van kapcsolva, amikor
a [Bluetooth Mode] beállítás
a [Transmitter] értékre van állítva.
• Ha [Bluetooth Audio] vagy [Screen
mirroring] bemenet van kiválasztva,
akkor a [Bluetooth Mode] beállítás
nem állítható [Transmitter] módra.
A távvezérlő RX/TX gombjával sem
lehet átváltani.
• Legfeljebb 9 BLUETOOTH-eszközt
regisztrálhat. A 10. BLUETOOTHeszköz regisztrálásakor az új eszköz
a legkorábban csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz helyére kerül.
Zenehallgatás/hanglejátszás a BLUETOOTH funkcióval
• A rendszer legfeljebb 15 észlelt
BLUETOOTH-eszközt képes
megjeleníteni a [Device List] listában.
• Amíg a készülék BLUETOOTHkompatibilis fejhallgatóra vagy
hangsugárzóra továbbítja a hangot,
a hangeffektus és a beállítási menü
pontjai nem módosíthatók.
• Előfordulhat, hogy egyes tartalmakat
a tartalomvédelem miatt nem lehet
lejátszani.
• A hang- és zenelejátszás
a BLUETOOTH-eszközökön
a BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia sajátosságai miatt késik
a készüléken történő lejátszáshoz
képest.
• A BLUETOOTH-eszközről érkező AAC
és LDAC formátumú hang vételét
bármikor be- és kikapcsolhatja
(52. oldal).
35HU
Használat a hálózati funkcióval
Zenehallgatás
számítógépről az otthoni
hálózaton keresztül
Az otthoni hálózaton keresztül
lejátszhatja a számítógépén tárolt
zenefájlokat.
A zenefájlok lejátszása a rendszer
képernyőmenüjéből (OSD), illetve
a kifejezetten erre szolgáló SongPal
alkalmazással mobileszközről, például
okostelefonról vagy táblagépről
vezérelhető.
Zenehallgatás
számítógépről
Számító
Vezeték nélküli LAN-útválasztó
1
2
Az otthoni hálózat (Home
Network) előkészítése
1
2
3
Csatlakoztassa a rendszert
a hálózathoz.
Lásd: „Csatlakozás vezetékes
hálózathoz” (19. oldal) és
„Csatlakozás vezeték nélküli
hálózathoz” (21. oldal).
Csatlakoztassa a számítógépet
a hálózathoz.
A részleteket lásd a számítógép
kezelési útmutatójában.
Állítsa be a számítógépet.
Ha a számítógépet az otthoni
hálózaton keresztül szeretné
használni, akkor be kell állítania
kiszolgálóként. A részleteket lásd
a számítógép kezelési
útmutatójában.
Tipp
A hálózati kapcsolat állapotának
ellenőrzéséhez nyissa meg a
[Setup] –
[Network Settings] – [Network Connection
Status] menüpontot.
36HU
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
A főmenüben válassza a [Home
Network] lehetőséget.
A tévéképernyőn megjelenik az
otthoni hálózatra csatlakoztatott
eszközök neve.
Válassza ki a kívánt eszköz –
[Music] – a zeneszámot tároló
mappa – zeneszám lehetőséget.
A készülék lejátssza a kiválasztott
zeneszámot, és a rendszer
sugározza a készülék hangját.
4
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg
a távvezérlő SW  +/– gombját
(28. oldal).
Tippek
• Ha a 3. lépésben a [Photo] lehetőséget
választja, akkor megjelenítheti
a számítógépen tárolt fényképeket.
• A beállítások menüjéből különféle
műveleteket hajthat végre (57. oldal).
Zenehallgatás
számítógépről a SongPal
alkalmazással
Számító
Zenehallgatás internetes
zeneszolgáltatásból
(Music Services)
Ezzel a rendszerrel az interneten
elérhető zeneszolgáltatásokat is lehet
hallgatni. A funkció használatához
a rendszernek az internethez kell
csatlakoznia.
Okostelefon vagy
táblagép
1
2
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
A főmenüben válassza a [Music
Services] lehetőséget.
A televízió képernyőjén megjelenik
a zeneszolgáltatások listája.
3
A számítógépen tárolt zenefájlokat
a lejátszás vezérlésére szolgáló SongPal
alkalmazással is lejátszhatja, amely
letölthető mobileszközökre, például
okostelefonra vagy táblagépre.
A SongPal alkalmazás részletes leírását
lásd: „Hogyan használhatja a SongPal
alkalmazást?” (38. oldal), vagy nyissa
meg az alábbi URL-címet.
http://info.songpal.sony.net/help/
Válassza ki a kívánt
zeneszolgáltatást.
A tévéképernyőn megjelenik
a zeneszolgáltatás igénybevételét
segítő útmutató.
Kövesse az útmutatót, és élvezze
a zeneszolgáltatásokat.
Tipp
A szolgáltatók listájának frissítéséhez a 2.
lépésben nyomja meg az OPTIONS
gombot, majd válassza az [Update
Services] menüpontot.
37HU
Használat a hálózati funkcióval
Vezeték nélküli LAN-útválaszt
Mobileszközön tárolt
zene hallgatása
a SongPal alkalmazással
Zenehallgatás az otthoni
hálózaton keresztül
A hálózaton keresztül lejátszhatja
a számítógépen vagy az otthoni
hálózati kiszolgálón tárolt zenét.
Zenehallgatás USB-eszközről
Hogyan használhatja
a SongPal alkalmazást?
A SongPal olyan alkalmazás, amellyel
a kompatibilis Sony audioeszközöket
vezérelheti okostelefonján/iPhone-ján
keresztül.
Keressen rá a SongPal alkalmazásra
a Google Play™ vagy az App Store
portálon, és töltse le okostelefonjára/
iPhone-jára.
A SongPal részletes útmutatóját az
alábbi URL-címen érheti el.
http://info.songpal.sony.net/help/
Miután letöltötte okostelefonjára/
iPhone-jára a SongPal alkalmazást,
a következőkre van lehetősége.
A rendszer hangjának beállítása
Egyszerűen igényeihez igazíthatja
a hangot, vagy használhatja a Sony által
javasolt [ClearAudio+] beállítást.
Zeneszolgáltatás
Konfigurálhatja a zeneszolgáltatások
használatára vonatkozó kezdeti
beállításokat.*
* A zeneszolgáltatások elérhetősége és az
elérhetőség időtartama az országtól/
régióktól függ.
Előfordulhat, hogy az eszközt frissíteni kell.
Ha a zeneszolgáltatáson a Google Cast™
szolgáltatás használja, lásd: „A Google
Cast használata” (39. oldal).
38HU
Lejátszhatja a készülék (USB)
portjához csatlakoztatott eszközön
tárolt zenefájlokat.
Megjegyzés
A SongPal alkalmazással elérhető vezérlési
lehetőségek függenek a csatlakoztatott
eszköztől. Az alkalmazás kialakítása és
a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
A SongPal használata
1
2
3
4
Töltse le az ingyenes SongPal
alkalmazást a mobileszközre.
Csatlakoztassa a rendszert és
a mobileszközt a BLUETOOTH
funkcióval (30. oldal) vagy
a hálózati funkcióval (19. oldal).
Indítsa el a SongPal alkalmazást.
Vezérelje a lejátszást a SongPal
képernyőjén.
Megjegyzések
• A SongPal használatba vétele előtt állítsa
a [Bluetooth Mode] beállítást a [Receiver]
értékre (52. oldal).
• Használja a SongPal legújabb verzióját.
Tippek
• A rendszert és a mobileszközt az NFC
funkcióval is csatlakoztathatja (32. oldal).
• Ha a csatlakoztatáshoz a hálózati
funkciót használja, akkor a rendszert és
a mobileszközt ugyanahhoz a hálózathoz
csatlakoztassa.
A Google Cast használata
A Google Cast segítségével zenei
tartalmakat választhat egy Google Castkompatibilis alkalmazásból, és
lejátszhatja azokat a készüléken.
A Google Cast alkalmazást az első
használat előtt be kell állítani a SongPal
segítségével.
1
3
4
5
Csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi
kapcsolattal ugyanahhoz
a hálózathoz, amelyen a rendszer
is van (21. oldal).
Indítsa el a SongPal alkalmazást,
válassza ki a rendszert, és érintse
meg a [Settings] – [Google Cast] –
[Learn how to Cast] menüpontot.
Tekintse át a kezelést és a Google
Cast-kompatibilis
alkalmazásokat, majd töltse le az
alkalmazást.
Indítsa el a Google Castkompatibilis alkalmazást, érintse
meg a cast gombot, és válassza ki
a rendszert.
Egy zeneforrás hallgatása
egyszerre több szobában
(vezeték nélküli többszobás
funkció)
Számítógépein, okostelefonjain vagy
akár a hálózati szolgáltatásokon
keresztül elért kedvenc zenéit egyszerre
játszhatja le különböző helyiségekben,
egyedülálló hangminőségben.
A lejátszást az okostelefonra/iPhone-ra
telepített SongPal alkalmazással
vezérelheti. Ha több SongPalkompatibilis eszközt szeretne használni,
csatlakoztassa mindegyiket
ugyanahhoz a vezeték nélküli
hálózathoz.
Beállítás a SongPal
alkalmazásban
Végezze el a beállítást a SongPal súgója
alapján.
Tipp
A SongPal részletes ismertetését lásd:
„Hogyan használhatja a SongPal
alkalmazást?” (38. oldal).
6
Válassza ki a kívánt zenét, és
játssza le a Google Castkompatibilis alkalmazással.
A zene megszólal a rendszeren.
Megjegyzés
A Google Cast nem használható, amíg
a „google cast updating” felirat látható
a készülék előlapi kijelzőpanelén. Várja
meg a frissítés befejeződését, majd
próbálkozzon újra.
39HU
Használat a hálózati funkcióval
2
Töltse le az ingyenes SongPal
alkalmazást a mobileszközre.
Zenehallgatás SongPal
Link-kompatibilis eszköz
csatlakoztatásával
Mobileszköz képének
megjelenítése egy tv-n
(MIRRORING)
A [Screen mirroring] funkció a Miracast
technológia segítségével televízión
jeleníti meg a mobileszköz képernyőjét.
A rendszer közvetlenül csatlakoztatható
a Screen mirroring-kompatibilis
eszközökhöz (pl. okostelefonhoz,
táblagéphez). Az eszköz kijelzőjének
képernyőjét a nagy tévéképernyőn
szemlélheti. A funkció használatához
nincs szükség vezeték nélküli
útválasztóra (hozzáférési pontra).
MIRRORING
Megjegyzések
• A Screen mirroring használatakor
előfordulhat, hogy más hálózatok
zavarása miatt gyengül a kép és a hang
minősége.
• A használati környezettől függően
előfordulhat, hogy romlik a kép- és
hangminőség.
• A Screen mirroring funkció használata
közben előfordulhat, hogy egyes hálózati
funkciók nem használhatók.
• Győződjön meg róla, hogy az eszköz
kompatibilis a Miracast technológiával.
A gyártó nem tudja garantálni minden
Miracast-kompatibilis eszköz
csatlakoztathatóságát.
A képernyőtükrözés
megszakítása
Nyomja meg a HOME vagy a BACK
gombot.
HOME
BACK
1
2
Nyomja meg a MIRRORING
gombot.
Kövesse a tévéképernyőn
megjelenő utasításokat.
Aktiválja a Screen mirroring funkciót
a mobileszközén.
A tévéképernyőn megjelenik
a mobileszköz képernyőjének képe.
Tippek
• A [Screen mirroring] az 1. lépésben
a főmenüből is kiválasztható.
• A [Screen mirroring RF Setting] (55. oldal)
beállítással javíthatja a lejátszás
stabilitását.
40HU
3
A funkciók és beállítások
használata
A mélysugárzó vezeték
nélküli csatlakoztatása
(LINK)
Végezze el újra a mélysugárzó vezeték
nélküli csatlakoztatásának folyamatát,
mert ez jobb kapcsolatot eredményez.
4
5
LINK
Az áramellátás
jelzőfénye
Nyomja meg a LINK gombot
a mélysugárzó hátulján.
A mélysugárzón zölden villog az
áramellátás-jelző fény.
Az eljárást 1 percen belül folytassa
a következő lépéssel.
Válassza a [Start] lehetőséget.
Elkezdődik a kapcsolat beállítása.
Az előző képernyőre való
visszatéréshez válassza a [Cancel]
elemet.
Végezze el a kapcsolat beállítását
a képernyőn látható üzenetnek
megfelelően.
A mélysugárzón zölden világít az
áramellátás-jelző fény.
Megjegyzések
• Ha megjelenik a [Cannot set Link.] üzenet,
kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
• Ha a [Bluetooth Mode] beállítása
[Transmitter], és a BLUETOOTH-eszköz
csatlakoztatva van a rendszerhez, akkor
nem lehet vezeték nélküli kapcsolatot
létesíteni a mélysugárzóval.
1
2
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
Válassza a főmenü
[Setup]
pontját.
A tévéképernyőn megjelenik
a beállítási képernyő.
41HU
A funkciók és beállítások használata
6
Válassza a [System Settings] –
[Wireless Subwoofer Connection] –
[Link] menüpontot.
Ekkor megjelenik a [Link] képernyő
a tévéképernyőn.
Tömörített hangfájlok
lejátszása közel
nagyfelbontású
hangminőségre
átalakítva
Multiplexalapú műsorok
hangjának
megszólaltatása (AUDIO)
Multiplexalapú műsorok hangzását
élvezheti, ha a rendszer Dolby Digital
multiplex adásjelet fogad.
A DSEE HX funkció a meglévő
hangforrásokat közel nagyfelbontású
hangminőséggé egészíti ki, ezáltal Ön
úgy érezheti, mintha a stúdióban vagy
a koncerten lenne.
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha
a [Music] hangzáskép van kiválasztva
(26. oldal).
1
2
3
4
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
Válassza a főmenü
[Setup]
pontját.
A tévéképernyőn megjelenik
a beállítási képernyő.
Válassza az [Audio Settings] –
[DSEE HX] lehetőséget.
Válassza az [On] lehetőséget.
AUDIO
1
Nyomja meg az AUDIO gombot.
A hangjel megjelenik az előlapi
kijelzőpanelen.
2
A gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a kívánt hangjelet.
Hangjel
Magyarázat
„MAIN”
A fő nyelv hangja lesz
hallható.
„SUB”
A másodlagos nyelv
hangja lesz hallható.
„MN/SB”
A fő és a másodlagos
nyelvű hang egyaránt
hallható lesz.
Megjegyzések
• A funkció a 44,1 kHz-es vagy 48 kHz-es
kétcsatornás digitális bemeneti jelekkel
működik együtt.
• Ez a funkció nem működik, ha az [Analog]
beállítás van megadva.
Megjegyzések
• A Dolby Digital jel fogadásához tévét
vagy más eszközt kell csatlakoztatnia
a tartozék digitális optikai kábellel
a készülék TV IN (OPTICAL) aljzatához.
• Ha televíziójának HDMI IN aljzata
kompatibilis az Audio Return Channel
funkcióval (46. oldal), akkor a HDMI
kábelen keresztül Dolby Digital jelet
fogad.
42HU
A készülék gombjainak
lezárása
A készülék gombjai lezárhatók, így
megelőzhető a nem kívánt működtetés,
például a gyerekek részéről
(gyermekzár funkció).
Az előlapi kijelzőpanel és
a BLUETOOTH-jelzőfény
fényerejének
módosítása (DIMMER)
Az előlapi kijelzőpanel és
a BLUETOOTH-jelzőfény fényerejét
módosíthatja.
Nyomja meg a készüléken egymás
után a VOL –, a VOL + és a VOL –
gombot, miközben nyomva tartja az
INPUT gombot.
Az előlapi kijelzőpanelen megjelenik
a „LOCK” jelzés, és a készülék gombjai
inaktívvá válnak.
A készülék csak a távvezérlővel
működtethető.
A gyermekzár funkció
kikapcsolása
Nyomja meg a készüléken egymás után
a VOL –, a VOL + és a VOL – gombot,
miközben nyomva tartja az INPUT
gombot.
Az előlapi kijelzőpanelen megjelenik az
„UNLCK” jelzés, és a gyermekzár funkció
kikapcsol.
Megjegyzés
1
2
Nyomja meg a DIMMER gombot.
Az előlapi kijelzőpanelen
megjelenik a megjelenítési mód.
A gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a kívánt megjelenítési módot.
Mód
Magyarázat
„BRIGHT”
Az előlapi kijelzőpanel
és a BLUETOOTHjelzőfény nagy
fényerővel világít.
„DARK”
Az előlapi kijelzőpanel
és a BLUETOOTHjelzőfény kis
fényerővel világít.
„OFF”
Az előlapi kijelzőpanel
ki van kapcsolva.
A  (bekapcsoló) gombot nem zárolja
a gyermekzár funkció.
43HU
A funkciók és beállítások használata
DIMMER
Megjegyzés
Az „OFF” beállítás kiválasztásakor az előlapi
kijelzőpanel kikapcsol. A kijelzőpanel
automatikusan bekapcsol, ha megnyomja
bármelyik gombot, majd ismét kikapcsol,
ha a rendszert körülbelül 10 másodpercig
nem használja. Bizonyos esetekben
előfordulhat, hogy az előlapi kijelzőpanel
nem kapcsol ki. Ebben az esetben az
előlapi kijelzőpanel fényereje megegyezik
a „DARK” beállítás fényerejével.
44HU
Energiatakarékos
készenléti mód
Győződjön meg arról, hogy az alábbi
beállításoknál a következő értékek
szerepelnek:
– A [Bluetooth Standby] beállítása [Off]
(52. oldal).
– A [Standby Through] beállítása [Off]
(53. oldal).
– A [Quick Start/Network Standby]
beállítása [Off] (54. oldal).
– A [Remote Start] beállítása [Off]
(56. oldal).
A távvezérlő jelének
elküldése a tévének
a készüléken keresztül
Ha a készülék takarja a tévé távvezérlőérzékelőjét, előfordulhat, hogy a tévé
távvezérlője nem működik. Ebben az
esetben kapcsolja be a rendszer
infravörös jelismétlő funkcióját.
A tévé ilyen esetben úgy vezérelhető
a tévé távvezérlőjével, hogy a készülék
a hátoldalán megismétli a távvezérlő
jelét.
2
3
4
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
Válassza a főmenü
[Setup]
elemét.
A tévéképernyőn megjelenik
a beállítási képernyő.
Válassza az [System Settings] –
[IR-Repeater] lehetőséget.
Ekkor megjelenik a [IR-Repeater]
képernyő a tévéképernyőn.
Válassza az [On] lehetőséget.
Megjegyzések
• Győződjön meg róla, hogy a tévé
távvezérlőjével nem lehet vezérelni a tvkészüléket, és állítsa az [IR-Repeater]
beállítást [On] értékre. Ha olyan esetben
választja az [On] beállítást, amikor
a távvezérlővel lehet vezérelni
a tévékészüléket, akkor nem lesz
megfelelő a működés, mert
összeütközésbe kerül a távvezérlőtől
érkező követlen parancs a készüléktől
érkező paranccsal.
• Ez a funkció nem minden tévékészüléken
működik helyesen. Ilyenkor vigye
távolabb a készüléket a tévétől.
Ha Control for HDMI funkcióval
kompatibilis eszközt, például tévét vagy
Blu-ray lemezlejátszót* csatlakoztat
HDMI-kábellel, akkor a TV
távirányítójával működtetheti az
eszközt.
A Control for HDMI funkcióval
a következő funkciók használhatók.
• Összehangolt kikapcsolás funkció
• Összehangolt hangvezérlés funkció
• Audio Return Channel
• Egygombos lejátszás funkció
• Egyszerű távvezérlés
• HDMI Standby Through
energiatakarékossági beállítás
Megjegyzés
Ezek a funkciók nem csak a Sony által
gyártott eszközökön működnek,
a működés azonban ezek esetében nem
garantált.
* A Control for HDMI a CEC (Consumer
Electronics Control) által használt
szabvány, amely lehetővé teszi, hogy
a HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) szabványú eszközök vezéreljék
egymást.
A Control for HDMI funkció
használatának előkészítése
Állítsa a [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] beállítást
az [On] értékre (53. oldal). Az
alapértelmezett beállítás az [On].
Engedélyezze a Control for HDMI
funkció beállításait a rendszerhez
csatlakoztatott tévéhez és egyéb
eszközökhöz.
45HU
A funkciók és beállítások használata
1
A Control for HDMI
funkció használata
Tipp
Ha egy Sony gyártmányú tévén
engedélyezi a Control for HDMI („BRAVIA”
szinkronizálás) funkciót, azzal
automatikusan engedélyezi a rendszer
Control for HDMI funkcióját is. A beállítások
megadása után megjelenik a „DONE”
felirat az előlapi kijelzőpanelen.
Összehangolt kikapcsolás
funkció
A tv kikapcsolásakor a rendszer és
a csatlakoztatott eszköz automatikusan
kikapcsol.
Állítsa a rendszer [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Linked to TV]
beállítását az [On] vagy az [Auto] értékre
(53. oldal). Az alapértelmezett beállítás
az [Auto].
Megjegyzés
Az eszköz állapotától függően
előfordulhat, hogy a csatlakoztatott eszköz
nem kapcsol ki.
Összehangolt hangvezérlés
funkció
Ha tévénézés közben bekapcsolja
a rendszert, a tévéműsor hangja
a rendszer hangsugárzóiból lesz
hallható. A rendszer hangereje
a televízió távvezérlőjével állítható.
Ha a tévét előző alkalommal a rendszer
hangsugárzóin keresztül hallgatta,
akkor a tévé bekapcsolásakor
a rendszer is automatikusan bekapcsol.
A vezérlés a tévé menürendszerén
keresztül is lehetséges. A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
Megjegyzések
• A tévé Twin Picture funkciójának
használatakor csak a tévé sugároz
hangot, ha a [TV], [HDMI1], [HDMI2] vagy
46HU
[HDMI3] értéktől eltérő bemenet van
kiválasztva. Amikor kikapcsolja a Twin
Picture funkciót, a hangot ismét
a rendszer sugározza.
• A tévé típusától függően a hangerőszint
száma megjelenik a tv-képernyőn. A
tévéképernyőn megjelenő hangerőszám
eltérhet a rendszer előlapi kijelzőpanelén
megjelenített számtól.
• A tévékészülék beállításaitól függően
elképzelhető, hogy az Összehangolt
hangvezérlés funkció nem használható.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
Audio Return Channel
Ha a rendszer a tévé Audio Return
Channel-kompatibilis HDMI IN
aljzatához van csatlakoztatva, akkor
a tévé hangját digitális optikai kábel
használata nélkül hallgathatja
a rendszer hangsugárzóiból.
Állítsa a rendszer [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Audio Return
Channel] beállítását az [Auto] értékre
(53. oldal). Az alapértelmezett beállítás
az [Auto].
Megjegyzés
Ha a tévé nem kompatibilis az Audio
Return Channel szabvánnyal, akkor
csatlakoztatni kell a tartozék digitális
optikai kábelt (lásd a mellékelt üzembe
helyezési útmutatót).
Egygombos lejátszás
funkció
Amikor a tévéhez csatlakoztatott
eszközről (Blu-ray lemezíróról,
PlayStation®4 konzolról stb.) játszik le
tartalmat, a rendszer és a tévé
automatikusan bekapcsol, a rendszer
automatikusan a lejátszott eszköz
bemenetére vált, és a hang a rendszer
hangsugárzóiból hallható.
Megjegyzések
Megjegyzés
• Ha a rendszer [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Through] beállítása
[On] vagy [Auto], és az előző
tévénézéskor a tévéműsor hangja
a televízió hangsugárzóin szólalt meg,
akkor a rendszer nem kapcsol be, és
a televízió sugározza a hangot és jeleníti
meg a képet akkor is, ha Ön az eszközön
található tartalmat játszik le (53. oldal).
• A televízió típusától függően
előfordulhat, hogy a lejátszott tartalom
elejét nem játssza le megfelelően
a rendszer.
Ha a rendszerhez csatlakoztatott eszköz
képe nem látható a tévén, állítsa át
a [Standby Through] beállítást az [On]
értékre. Ha nem Sony gyártmányú tévét
csatlakoztat, azt javasoljuk, hogy ezt
a beállítást válassza.
Egyszerű távvezérlés
Megjegyzések
• A tévé csatlakozási menüjében
a rendszer „lejátszóként” jelenik meg.
• Egyes tévéknél előfordulhat, hogy
bizonyos műveletek nem érhetők el.
HDMI Standby Through
energiatakarékossági
beállítás
A HDMI Standby Through
energiatakarékossági beállítás
(53. oldal) nevű funkció lehetővé teszi,
hogy a csatlakoztatott eszköz hangját
és képét az eszköz bekapcsolása nélkül
játszhassa le.
Állítsa a [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Standby Through] beállítást
az [Auto] értékre (53. oldal). Az
alapértelmezett beállítás az [Auto].
A Control for HDMI funkció mellett
a „BRAVIA” szinkronizálás funkcióval
kompatibilis eszközökön az alábbi
funkciókat is használhatja.
• Jelenetválasztás funkció
• Házimozi-vezérlés
• Visszhang megszüntetése funkció
• Nyelvkövetés
Megjegyzés
Ezek a funkciók a Sony saját tulajdonú
technológiái. A funkciók csak a Sony által
gyártott termékeken működnek.
Jelenetválasztás funkció
A rendszer automatikusan a tévé
jelentválasztási funkcióbeállításának
megfelelő hangzásképre vált.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
A hangzásképet a [ClearAudio+] értékre
kell állítani (26. oldal).
Házimozi-vezérlés funkció
Ha a házimozi-vezérlés funkcióval
kompatibilis tévékészüléket használ,
akkor a rendszer beállítása,
a hangzáskép beállítása,
a bemenetváltás stb. a tévébemenet
váltása nélkül is elvégezhető.
47HU
A funkciók és beállítások használata
A rendszert úgy is vezérelheti, hogy a TV
szinkronizálási menüjében kiválasztja
a rendszert.
Ez a funkció csak akkor használható, ha
a televíziónak van szinkronizálási
menüje. A részleteket lásd
a tévékészülék használati
útmutatójában.
A „BRAVIA”
szinkronizálás funkció
használata
Ez a funkció akkor használható, ha
a tévé csatlakozik az internethez.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
Visszhang megszüntetése
funkció
A rendszer mérsékli a visszhangot,
amikor Social Viewing funkciót, például
Skype-ot használ a tévéműsorok nézése
közben. Ez a funkció csak akkor
használható, ha a televízió támogatja
a Social Viewing funkciót. A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
Megjegyzések
• Ha a Social Viewing funkció használata
során a rendszer bemenete [HDMI1],
[HDMI2] vagy [HDMI3], a bemenet
automatikusan megváltozik a [TV]
beállításra. A Social Viewing funkció és
a tévéműsor hangja a rendszer
hangsugárzóiból hallható.
• A Social Viewing funkció használata
közben csak a tévé hangsugárzói
bocsátanak ki hangot, ha a rendszer
bemenete nem a [TV], [HDMI1], [HDMI2]
vagy [HDMI3] értékre van állítva.
• Ez a funkció nem használható, ha a hang
a televízió hangsugárzóin keresztül szól.
Nyelvkövetés
Ha módosítja a tévéképernyőn
megjelenített feliratok nyelvét,
a rendszer képernyőn megjelenített
elemeinek nyelve is megváltozik.
48HU
Megjegyzések a HDMIcsatlakozásokhoz
• Használjon HDMI-kábelt
(nagysebességű HDMI-kábelt vagy
prémium minőségű nagysebességű
„HDMI with Ethernet” kábelt. Ha
normál HDMI-kábelt használ, akkor
előfordulhat, hogy az 1080p, 3D és 4K
tartalom megjelenítése nem lesz
megfelelő.
• Használjon HDMI-hitelesített kábelt.
• Használjon Sony High Speed HDMI
with Ethernet kábelt, amelyen látható
a kábeltípus emblémája.
• Nem javasoljuk HDMI-DVI
átalakítókábel használatát.
• A csatlakoztatott eszköz korlátozhatja
a HDMI-aljzaton továbbított
audiojeleket (mintavételi frekvencia,
bithosszúság stb.).
• Ha a lejátszóeszközről érkező műsor
mintavételi frekvenciája vagy
audiokimeneti csatornáinak száma
megváltozik, a hang megszakadhat.
• Ha a [TV] bemenet van kiválasztva,
akkor a rendszer a legutóbb
kiválasztott a HDMI OUT (ARC) aljzaton
bocsátja ki a HDMI IN 1/2/3 aljzaton
érkező videojeleket.
• A rendszer támogatja a „TRILUMINOS”
ITU-R BT.2020, HDR (High Dynamic
Range), 3D és 4K átvitelt.
A beállítóképernyő használata
A képek, hangok és más elemek beállításait többféleképpen módosíthatja.
Az alapértelmezett beállítások alá vannak húzva.
1
2
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik a főmenü.
Válassza a főmenü
[Setup] pontját.
A tévéképernyőn megjelenik a beállítási képernyő.
Válassza ki a beállítási elemet.
Beállítási elem
Magyarázat
[Software Update] A rendszer szoftverének frissítése. (50. oldal)
A tv típusának megfelelő képernyő-beállítások megadása.
(50. oldal)
[Audio Settings]
A csatlakozók típusának megfelelő hangbeállítások megadása.
(51. oldal)
[Bluetooth
Settings]
[System Settings]
A BLUETOOTH funkció részletes beállításainak megadása.
(52. oldal)
A rendszerbeállítások megadása. (53. oldal)
[Network Settings] Az internetkapcsolat és az otthoni hálózat részletes beállításainak
megadása. (55. oldal)
[Input Skip
Setting]
Az egyes bemenetekhez tartozó bemenetugrás beállítás
megadása. (56. oldal)
[Easy Setup]
Az Easy Setup funkció ismételt futtatása az alapbeállítások
megadásához. (56. oldal)
[Resetting]
A rendszer gyári alapbeállításainak visszaállítása. (56. oldal)
49HU
A funkciók és beállítások használata
[Screen Settings]
[Software Update]
A szoftver legfrissebb verzióra történő
frissítésével kihasználhatja a legújabb
funkciókat.
A frissítési funkciókról az alábbi
webhelyen talál tájékoztatást:
www.sony.eu/support
Megjegyzések
• Az interneten keresztül frissítéshez
internetkapcsolat szükséges.
• Szoftverfrissítés közben az „UPDT”
szöveg látható az előlap kijelzőjén.
Miután a frissítés befejeződik, a rendszer
automatikusan újraindul. Frissítés közben
semmiképpen ne kapcsolja be vagy ki
a rendszert, és ne működtesse se
a rendszert, se a tévét. Várjon, amíg
befejeződik a szoftverfrissítés.
• Ha automatikus szoftverfrissítést
szeretne, állítsa az [Auto Update]
beállítást [On] értékre (54. oldal).
Bizonyos frissítések akkor is történnek, ha
az [Off] lehetőséget választja az [Auto
Update] beállításnál.
[Update via Internet]
A rendszer szoftverének frissítése az
elérhető hálózat használatával. Kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ellenőrizze, hogy a hálózat csatlakozik-e
az internetre.
[Update via USB Memory]
Szoftverfrissítés USB memória
használatával. Győződjön meg arról,
hogy a szoftverfrissítés mappájának
neve „UPDATE”.
[Screen Settings]
[TV Type]
[16:9]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha
a készülékhez széles képernyős tv-t
vagy széles képernyős megjelenítést
támogató tv-t csatlakoztat.
50HU
[4:3]: Válassza ezt a beállítást, ha
a készülékhez 4:3 képarányú, a széles
képernyős megjelenítést nem támogató
tv-készüléket csatlakoztat.
[Output Video Resolution]
[Auto]: A tv vagy csatlakoztatott eszköz
kiválasztott felbontásának megfelelő
videojelet ad ki.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: A kiválasztott
felbontásnak megfelelő videojelet ad ki.
* Ha a lejátszott tartalom színrendszere
NTSC, akkor a videojelek felbontása csak
[480i] és [480p] értékre alakítható át.
[24p Output]
[Network content 24p Output]
Ez a funkció beállítja a rendszer HDMI
OUT (ARC) aljzatáról kimenő jelet
a Screen mirroring funkció használata
esetén.
[Auto]: Csak bocsát ad ki 24p videojelet,
ha 1080/24p-kompatibilis tévét
csatlakoztat HDMI-kapcsolaton
keresztül, és az [Output Video
Resolution] beállítása [Auto] vagy
[1080p].
[Off]: Akkor válassza ezt a beállítást, ha
a tévé nem támogatja az 1080/24p
formátumú videojelet.
[4K Output]
[Auto1]: 2K videojelet bocsát ki
képernyőtükrözéskor, 4K videojeleket
fotók lejátszása közben akkor, ha Sony
által gyártott 4K-kompatibilis eszköz
van csatlakoztatva.
[Auto2]: 4K videojelet bocsát ki 24p
formátumú tartalom
képernyőtükrözéssel történő
tartalomlejátszáskor, illetve fotók
lejátszásakor, ha 4K/24p-kompatibilis
eszköz van csatlakoztatva.
[Off]: A funkció kikapcsolása.
Megjegyzések
• Ha a Sony által gyártott eszközét nem
ismeri fel a rendszer az [Auto1]
kiválasztásakor, akkor a beállítás hatása
azonos lesz az [Auto2] beállításéval.
• A [24p Output] menüben elérhető
[Network content 24p Output] beállítást
a megfelelő módon [Auto2] értékre kell
állítani.
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[DSEE HX]
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha
a [Music] hangzáskép van kiválasztva.
[On]: A hangfájlt nagyfelbontású
hangfájllá skálázza fel, és reprodukálja
a tiszta magas frekvenciájú hangzást,
amely gyakran elveszik (42. oldal).
[Off]: Kikapcsolva
[Audio DRC]
A felhasználó szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát.
[Auto]: Automatikusan Dolby TrueHD
kódolással tömöríti a hangot.
[On]: A rendszer a hangsávot
a hangmérnök által meghatározott
dinamikatartománnyal játssza le.
[Off]: : A rendszer nem szűkíti
a dinamikatartományt.
[Video Direct]
Kikapcsolhatja a rendszer OSD-jét (a
képernyőn megjelenő feliratokat)
olyankor, amikor a [HDMI1], [HDMI2]
vagy [HDMI3] bemenet van kiválasztva.
Ez a funkció játékoknál hasznos, hiszen
teljes mértékben élvezheti a játék
képernyőjét.
[On]: Az OSD letiltása. Nem jelennek
meg információk a tv képernyőjén, és az
OPTIONS és DISPLAY gombok nem
működnek.
[Off]: Csak akkor jelenít meg
információkat a tv képernyőjén, ha
módosítja a beállításokat, például
amikor kiválasztja a hangzásképet.
[SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Enyhíti a HDMI OUT (ARC) aljzatról
kimenő videojelek szakadozottságát.
[Off]: Válassza ezt a beállítást, ha
a videojelek torzak, vagy a színek nem
tűnnek természetesnek.
[Attenuation settings - Analog]
A hang torzulhat az ANALOG IN aljzatra
csatlakoztatott eszközről történő
lejátszáskor. A torzítást megszüntetheti
a rendszer bemeneti jelszintjének
csökkentésével.
[On]: A bemeneti jelerősség csillapítása.
Ennél a beállításnál csökken a kimeneti
jelerősség.
[Off]: Normál bemeneti jelerősség.
[Audio Output]
Kiválaszthatja a hangjel kimenetre
továbbításának módszerét.
[Speaker]: Többcsatornás hang
továbbítása kizárólag a rendszer
hangsugárzóihoz.
[Speaker + HDMI]: Többcsatornás
hangjel továbbítása a rendszer
hangsugárzóihoz és kétcsatornás
lineáris PCM-jel továbbítása a HDMI
OUT (ARC) aljzaton.
[HDMI]: Hangtovábbítás kizárólag
a HDMI OUT (ARC) aljzaton.
A hangformátum a csatlakoztatott
eszköztől függ.
51HU
A funkciók és beállítások használata
[Auto]: A készülék automatikusan
érzékeli a külső eszköz típusát, majd
a megfelelő színbeállításra vált.
[YCbCr (4:2:2)]: A készülék YCbCr 4:2:2es videojelet továbbít.
[YCbCr (4:4:4)]: A készülék YCbCr 4:4:4es videojelet továbbít.
[RGB]: Válassza ezt a beállítást, ha
a készülékhez HDCP-kompatibilis DVIcsatlakozóval illeszt egy eszközt.
[Audio Settings]
Megjegyzések
[Bluetooth Standby]
• Ha a [Control for HDMI] beállítás az [On]
értékre van állítva (53. oldal), az [Audio
Output] beállítást automatikusan
a [Speaker + HDMI] értékre állítja
a rendszer, és ezt a beállítást nem lehet
megváltoztatni.
• A HDMI OUT (ARC) aljzaton nincs
hangkimenet olyankor, amikor az [Audio
Output] beállítás értéke [Speaker + HDMI],
és a [HDMI1 Audio Input Mode] (54. oldal)
értéke [TV]. (csak európai modellek esetén)
Beállíthatja a [Bluetooth Standby]
üzemmódot, ha azt szeretné, hogy
a rendszert egy BLUETOOTH-eszköz
még akkor is bekapcsolhassa, amikor
a rendszer készenléti üzemmódban
van. Ez a funkció csak akkor érhető el,
ha a [Bluetooth Mode] beállítás
[Receiver] vagy [Transmitter] értékre
van állítva.
[On]: A rendszer automatikusan
kikapcsol, ha párosított BLUETOOTHeszközről kezdeményez BLUETOOTHkapcsolatot.
[Off]: Kikapcsolva
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
BLUETOOTH-eszköz hangját is
lejátszhatja, vagy ennek a rendszernek
a hangját BLUETOOTH-kompatibilis
fejhallgatón vagy hangsugárzón
keresztül is hallgathatja.
[Receiver]: Ez a rendszer vevő
üzemmódban van, ami lehetővé teszi,
hogy hangjeleket fogadjon egy
BLUETOOTH-eszközről, majd továbbítsa
őket.
[Transmitter]: Ez a rendszer adó
üzemmódban van, ami lehetővé teszi,
hogy hangjeleket küldjön
a BLUETOOTH-kompatibilis fejhallgatóra
vagy hangsugárzóra. Amikor átváltja
a rendszer bemenetét, az előlapi
kijelzőn megjelenik a „BT TX” felirat.
[Off]: A BLUETOOTH funkció kikapcsol,
és nem választható ki a [Bluetooth
Audio] bemenet.
[Bluetooth Codec - AAC]
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha
a [Bluetooth Mode] beállítás [Receiver]
vagy [Transmitter] értékre van állítva.
[On]: Engedélyezi az AAC-kodeket.
[Off]: Letiltja az AAC-kodeket.
Megjegyzések
• Ha be van kapcsolva az AAC, és eszköze
támogatja az AAC funkciót, akkor kiváló
minőségű hangot élvezhet.
• BLUETOOTH-kompatibilis fejhallgató
vagy hangsugárzó csatlakoztatása esetén
ez a beállítás nem módosítható.
[Bluetooth Codec - LDAC]
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha
a [Bluetooth Mode] beállítás [Receiver]
vagy [Transmitter] értékre van állítva.
[On]: Engedélyezi az LDAC-kodeket.
[Off]: Letiltja az LDAC-kodeket.
Megjegyzés
Megjegyzések
A BLUETOOTH-eszközhöz akkor is
csatlakozhat a One-touch funkcióval, ha
a [Bluetooth Mode] beállítása [Off].
• Ha be van kapcsolva az LDAC, és eszköze
támogatja az LDAC funkciót, akkor kiváló
minőségű hangot élvezhet.
• BLUETOOTH-kompatibilis fejhallgató
vagy hangsugárzó csatlakoztatása esetén
ez a beállítás nem módosítható.
[Device List]
Megjeleníti a párosított és észlelt
BLUETOOTH-eszközök listáját (SNK
eszköz), amikor a [Bluetooth Mode]
beállítása [Transmitter].
52HU
[Wireless Playback Quality]
[System Settings]
[OSD Language]
Kiválaszthatja a rendszer képernyőn
megjelenített üzeneteinek (OSD)
nyelvét.
[Wireless Subwoofer Connection]
Újra elvégezheti a mélysugárzó vezeték
nélküli csatlakoztatását. Részletek:
„A mélysugárzó vezeték nélküli
csatlakoztatása (LINK)” (41. oldal).
[IR-Repeater]
[On]: A tévé távvezérlőjének jelét
a rúdhangsugárzó hátuljáról küldi ki
a rendszer (45. oldal).
[Off]: A funkció kikapcsolása.
Részletek: „A mélysugárzó vezeték
nélküli csatlakoztatása (LINK)” (41. oldal).
[HDMI Settings]
• [Control for HDMI] (45. oldal)
[On]: A Control for HDMI funkció
engedélyezve van. A HDMI-kábellel
csatlakoztatott eszközök vezérelni
tudják egymást.
[Off]: Kikapcsolva
• [Standby Linked to TV] (46. oldal)
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha
a [Control for HDMI] beállítás [On]
értékre van állítva.
[Auto]: Ha a rendszer bemenete [TV],
[HDMI1], [HDMI2], [HDMI3] vagy
[Screen mirroring], akkor a tévé
kikapcsolásakor a rendszer is
automatikusan kikapcsol.
[On]: A rendszer a tévé
kikapcsolásakor a bemenettől
függetlenül automatikusan kikapcsol.
[Off]: A rendszer nem kapcsol ki a tévé
kikapcsolásakor.
• [Audio Return Channel] (46. oldal)
Akkor állítsa be ezt a funkciót, ha
a rendszer a tévé olyan HDMI IN
aljzatához van csatlakoztatva, amely
kompatibilis az Audio Return Channel
funkcióval. A funkció csak akkor
érhető el, ha a [Control for HDMI]
beállítás [On] értékre van állítva.
[Auto]: A tévé hangját a rendszer
hangsugárzóiból hallgathatja.
[Off]: Akkor válassza ezt a beállítást,
ha digitális optikai kábellel
csatlakoztatta a rendszert.
• [Standby Through] (47. oldal)
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha
a [Control for HDMI] beállítás [On]
értékre van állítva.
[Auto]: Ha a tévé be van kapcsolva, de
a rendszer nincs bekapcsolva,
a rendszer HDMI OUT (ARC)
kimenetén megjelennek a kimeneti
jelek. A rendszer készenléti állapotbeli
53HU
A funkciók és beállítások használata
Beállíthatja az LDAC-lejátszás
adatátviteli sebességét. Ez a funkció
csak akkor érhető el, ha a [Bluetooth
Mode] beállítás [Transmitter] értékre, az
[Bluetooth Codec - LDAC] beállítás
pedig [On] értékre van állítva.
[Auto]: Az adatsebességet
a környezetnek megfelelően,
automatikusan módosítja a rendszer.
Ha nem stabil a hanglejátszás ebben
a módban, használja a további három
mód valamelyikét.
[Sound Quality]: A rendszer
a legmagasabb bitsebességet
használja. A hang átküldése jobb
minőségben történik, ám
a hanglejátszás esetenként instabillá
válhat, amikor a kapcsolat minősége
nem elég jó.
[Standard]: A rendszer a középső
bitsebességet használja. Egyensúlyt
teremt a hangminőség és a lejátszás
stabilitása között.
[Connection]: A stabilitás az elsőrendű.
A hangminőség elfogadható, ám
a csatlakozás állapota a legstabilabb.
Ha a kapcsolat instabil, ez a beállítás
a javasolt.
fogyasztása tovább csökkenthető, ha
az [On] érték van beállítva.
[On]: Ha rendszer nincs bekapcsolva,
a rendszer HDMI OUT (ARC)
kimenetén mindig megjelennek
a kimeneti jelek. Ha nem Sony
gyártmányú tévét csatlakoztat, azt
javasoljuk, hogy ezt a beállítást
válassza.
[Off]: Ha a rendszer nincs
bekapcsolva, a rendszer HDMI OUT
(ARC) kimenetén nem jelennek meg
a kimeneti jelek. Ha a tévén szeretné
lejátszani egy a rendszerhez
csatlakoztatott eszköz tartalmát,
kapcsolja be a rendszert. A rendszer
készenléti állapotbeli fogyasztása
tovább csökkenthető, ha az [On] érték
van beállítva.
• [HDMI1 Audio Input Mode] (csak
európai modellek esetén)
Kiválaszthatja a HDMI IN 1 aljzathoz
csatlakoztatott eszköz
hangbemenetét.
[HDMI1]: A HDMI IN 1 aljzathoz
csatlakoztatott eszköz hangja a HDMI
IN 1 aljzatról érkezik.
[TV]: A HDMI IN 1 aljzathoz
csatlakoztatott eszköz hangja a TV IN
(OPTICAL) aljzatról érkezik.
• [HDMI Signal Format]
Ha kiváló minőségű 4K formátumot*
jelenít meg a HDMI bemeneten,
végezze el ezt a beállítást.
[Standard format]: Normál formátum
szokásos használat esetére.
[Enhanced format]: Kiváló minőségű
HDMI formátum. Csak ilyenre képes
eszközök használata esetén állítsa be.
Megjegyzések
• Csak akkor válassza a [Enhanced
format] beállítást, ha a csatlakoztatott
eszköz és tévé támogatja a kiváló
minőségű 4K* formátumot.
• A tévétől függően a tévén is szükség
lehet beállításra. Ehhez olvassa el a tévé
kezelési útmutatóját.
54HU
• A beállítás módosítása esetén
előfordulhat, hogy nem jelenik meg
a kép. Ebben az esetben válassza
a [Standard format] beállítást.
• Ha kiváló minőségű* 4K képet tekint
meg, használjon prémium
nagysebességű HDMI-kábelt, amely
támogatja a 4K 60p 18 Gbit/s átvitelt.
* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2, 4K 60p 4:2:0 10 bit
stb. Részletekért lásd: „Támogatott
bemeneti videoformátumok”
(71. oldal).
[Quick Start/Network Standby]
[On]: A rendszer gyorsabban elindul
készenléti módból, így a bekapcsolást
követően hamarabb használni kezdheti.
[Off]: Kikapcsolva
[Auto Standby]
[On]: Bekapcsolja a [Auto Standby]
funkciót. Ha körülbelül 20 percen
keresztül nem használja a rendszert, az
automatikusan készenléti módba tér át.
[Off]: Kikapcsolva
[Auto Display]
[On]: A rendszer automatikusan
információt jelenít meg a tv
képernyőjén a hangjelek, képmód stb.
átváltásakor.
[Off]: A rendszer csak a DISPLAY gomb
megnyomásakor jelenít meg információt.
[Software Update Notification]
[On]: A rendszer tájékoztatást ad
a legújabb szoftververziókról (50. oldal).
[Off]: Kikapcsolva
[Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: Automatikusan történik
szoftverfrissítés a kiválasztott [Time
Zone] szerint 14:00 és 17:00 óra között,
amíg a rendszer nincs használatban. Ha
az [Off] lehetőséget választja a [Quick
Start/Network Standby] beállításnál,
a szoftverfrissítés végrehajtása
a rendszer kikapcsolása után történik.
[Off]: Kikapcsolva
[Time Zone]
Válassza ki az országot/régiót.
Megjegyzések
• Bizonyos frissítések akkor is történnek, ha
az [Off] lehetőséget választja az [Auto
Update] beállításnál.
• A szoftverfrissítés automatikusan
megtörténik az új szoftver
megjelenésétől számított 11 napon belül.
[Device Name]
[System Information]
Megjelenítheti a rendszer
szoftververziójának adatait és MACcímét.
[Software License Information]
Megjelenítheti a szoftverlicencinformációkat.
[Network Settings]
[Internet Settings]
Előzőleg csatlakoztassa a rendszert
a hálózathoz.
[Wired Setup]: Akkor válassza ezt
a lehetőséget, ha LAN-kábel
segítségével csatlakozik a szélessávú
útválasztóhoz (routerhez).
[Wireless Setup]: Akkor válassza ezt
a lehetőséget, ha vezeték nélküli
hálózathoz való kapcsolódáshoz
a rendszer beépített Wi-Fi funkcióját
használja.
További tudnivalókért látogassa meg
a következő weboldalt, és olvassa el
a Gyakran feltett kérdések (FAQ) című
részt:
www.sony.eu/support
[Network Connection Status]
A hálózati kapcsolat aktuális
állapotának megjelenítése.
[Network Connection Diagnostics]
A hálózati diagnosztika futtatásával
ellenőrizheti, hogy a hálózati kapcsolat
megfelelően létrejött-e.
[Screen mirroring RF Setting]
Ha több vezeték nélküli rendszert,
például vezeték nélküli LAN-t használ,
előfordulhat, hogy a vezeték nélküli
jelek nem lesznek stabilak. Ebben az
esetben a lejátszás stabilitása úgy
javítható, hogy beállítja az elsőbbségi
rádiófrekvencia-csatornát a Screen
mirroring funkciónál.
[Auto]: Általában ezt a beállítást kell
választani. A rendszer automatikusan
kiválasztja a legjobb csatornát a Screen
mirroring számára.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: A kiválasztott
csatorna lesz az elsődleges a Screen
mirroring-kapcsolatnál.
[Connection Server Settings]
Beállíthatja, hogy megjelenjen-e
a rendszer által használt otthoni
hálózati kiszolgáló.
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Engedélyezi az automatikus
hozzáférést egy újonnan észlelt
otthonihálózat-vezérlő számára.
[Off]: Kikapcsolva
55HU
A funkciók és beállítások használata
A rendszer nevét tetszés szerint
módosíthatja annak érdekében, hogy az
felismerhetőbb legyen a [Bluetooth
Audio] vagy a [Screen mirroring] funkció
használatakor. A név más hálózatoknál,
így például az otthoni hálózatnál is
használatos. Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat, és adja meg
a nevet a szoftveres billentyűzet
segítségével.
Tipp
[Home Network Access Control]
Megjeleníti az otthonihálózat-kontroller
kompatibilis termékek listáját, és
beállítja, hogy elfogadja-e a rendszer az
utasításokat a listában szereplő
kontrollerektől.
[External Control]
[On]: Engedélyezi az otthoni
automatizált vezérlő számára
a rendszer működtetését.
[Off]: Kikapcsolva
[Remote Start]
[On]: Amikor a rendszer készenléti
állapotban van, akkor azt egy,
a hálózaton keresztül csatlakozó eszköz
mindig be tudja kapcsolni.
[Off]: A rendszert nem tudja
bekapcsolni hálózaton keresztül
csatlakozó eszköz.
[Input Skip Setting]
Az ugrás egy kényelmes funkció, amely
lehetővé teszi a nem használt
bemenetek átugrását olyankor, amikor
kiválaszt egy funkciót az INPUT +/–
gomb megnyomásával.
[Do not skip]: A rendszer nem ugorja át
a kiválasztott bemenetet.
[Skip]: A rendszer átugorja a kiválasztott
bemenetet.
Megjegyzés
Amikor megnyomja az INPUT +/– gombot
a főmenü megjelenésekor, a bemenet
ikonja halványan jelenik meg, ha
a beállítás [Skip].
Tipp
Az [Input Skip Setting] beállítást a beállítási
menüből is elérheti (57. oldal).
56HU
[Easy Setup]
Futtassa az [Easy Setup] beállítást
a rendszer alapvető kezdeti
beállításainak és alapvető hálózati
beállításainak végrehajtásához.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Visszaállíthatja a rendszerbeállítások
kijelölt csoportját a gyári alapértékekre.
A csoporton belül mindegyik beállítás
alaphelyzetbe áll.
[Initialize Personal Information]
Törölheti a rendszeren tárolt személyes
adatait.
Megjegyzés
Ha ezt a rendszert kiselejtezi, átadja vagy
továbbértékesíti, akkor biztonsági okokból
távolítsa el róla az összes személyes
információt. Tegye meg a megfelelő
intézkedéseket, például a hálózati
szolgáltatás használata utáni
kijelentkezést.
Az Options gombbal elérhető menük listája
Az OPTIONS gomb megnyomásakor különféle beállítások és lejátszási műveletek
válnak elérhetővé. Az elérhető menüpontok a helyzettől függően változnak.
Magyarázat
[A/V SYNC]
A kép és a hang közötti késleltetés beállítása. A hangkimenet
késleltethető (28. oldal).
[Sound Field]
Módosítja a hangzáskép beállítását (26. oldal).
[Night]
Az éjszakai mód kiválasztása (27. oldal).
[Voice]
Kiválasztja a hang üzemmódot (27. oldal).
[Input Skip Setting]
Kihagyja a nem használt bemeneteket, amikor az INPUT +/– gombbal
választ funkciót (56. oldal).
[Input Label]
Módosítja a [HDMI1], [HDMI2] vagy [HDMI3] főmenüben látható nevét
(23. oldal).
[Repeat Setting]
A lejátszás ismétlésének beállítása.
[Play/Stop]
A lejátszás indítása, illetve leállítása.
[Play from start]
Tétel lejátszása az elejétől.
[Shuffle Setting]
Véletlen sorrendű lejátszás beállítása.
[Add Slideshow BGM]
Zenei fájlok regisztrálása az USB-memórián a diavetítés
háttérzenéjeként.
[Slideshow]
A diavetítés indítása.
[Slideshow Speed]
A diavetítés sebességének módosítása.
[Slideshow Effect]
Az effektus beállítása a diavetítés lejátszásakor.
[Slideshow BGM]
• [Off]: A funkció kikapcsolása.
• [My Music from USB]: Az [Add Slideshow BGM] funkcióban regisztrált
zenei fájlok beállítása.
[Change Display]
Váltás a [Grid View] és [List View] között.
[Rotate Left]
A fénykép elforgatása az óramutató járásával ellentétesen 90 fokkal.
[Rotate Right]
A fénykép elforgatása az óramutató járásával egyező irányban
90 fokkal.
[View Image]
A kijelölt kép megjelenítése.
57HU
A funkciók és beállítások használata
Menüpont
A rendszer a tévé kikapcsolásakor
kikapcsol.
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi
rendellenességek bármelyikét észleli,
a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba
elhárításával az útmutatóban leírt
módon. Ha a probléma tartósan fennáll,
keresse fel a legközelebbi Sonyforgalmazót.
Akkor is vigye el a szervizbe
a készüléket és a mélysugárzót is, ha
úgy tűnik, hogy csak az egyikkel van
probléma.
Áramellátás
A rendszer nem kapcsol be.
 Ellenőrizze, hogy a hálózati tápkábelt
megfelelően csatlakoztatta-e.
 Húzza ki a hálózati vezetéket
a hálózati aljzatból, majd néhány
perc múlva csatlakoztassa újra.
A rendszer nem kapcsol be a tévé
bekapcsolásakor.
 Állítsa a [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI]
beállítást az [On] értékre (53. oldal).
A tévének támogatnia kell a Control
for HDMI funkciót (45. oldal).
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
 Ellenőrizze a televízió hangsugárzóbeállításait. A rendszer a televízió
hangsugárzó-beállításai szerint
szinkronizálja a tápellátást.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
 Ha a hang az előző alkalommal
a televízió hangsugárzóin keresztül
szólt, akkor a rendszer nem kapcsol
be a televízió legközelebbi
bekapcsolásakor.
58HU
 Ellenőrizze a [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Linked to
TV] beállítást (53. oldal). Ha
a [Standby Linked to TV] beállítás az
[On] értékre van állítva, akkor
a rendszer a tévé kikapcsolásakor
a bemenettől függetlenül kikapcsol.
A rendszer nem kapcsol ki a tv
kikapcsolásakor.
 Ellenőrizze a [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Linked to
TV] beállítást (53. oldal). Ha a tévé
kikapcsolásakor a bemenettől
függetlenül ki szeretné kapcsolni
a rendszert, akkor állítsa a [Standby
Linked to TV] beállítást az [On]
értékre. A tévének támogatnia kell
a Control for HDMI funkciót
(45. oldal). A részleteket lásd
a tévékészülék használati
útmutatójában.
Kép
Nincs kép, vagy hibás a kimenő
kép.
 Válassza ki a megfelelő bemenetet
(12. oldal).
 Az INPUT gomb nyomva tartása
közben nyomja meg a VOL +, a VOL –,
majd a VOL + gombot a készüléken.
Ezzel a legalacsonyabb értékre állítja
a videokimenet felbontását.
 Ha nem vagy hibásan jelenik meg
a csatlakoztatott eszköz képe, állítsa
a [System Settings] – [HDMI Settings] –
[HDMI Signal Format] beállítást
[Standard format] értékre (53. oldal).
Nincs kép, amikor a HDMI-kábellel
létesít kapcsolatot.
 Ha a HDCP 2.2 protokollt támogató
eszközt csatlakoztat, mindenképp
a tv HDMI IN aljzatát és a rendszer
HDMI OUT aljzatát használja.
 A rendszer olyan bemeneti
eszközhöz van csatlakoztatva, amely
nem kompatibilis a HDCP (Highbandwidth Digital Content
Protection) szabvánnyal. Ebben az
esetben ellenőrizze a csatlakoztatott
eszköz műszaki adatait.
 Húzza ki a HDMI-kábelt, majd dugja
be újra. Ügyeljen rá, hogy a kábel jól
be legyen dugva.
A HDMI IN 1/2/3 aljzaton
továbbított térhatású tartalmak
nem jelennek meg a tv-képernyőn.
 A tv- vagy videoeszköztől függően
előfordulhat, hogy a térhatású
tartalmak nem jelennek meg.
Ellenőrizze a támogatott HDMIvideoformátumot (71. oldal).
 A tv- vagy videoeszköztől függően
előfordulhat, hogy a 4K-s tartalmak
nem jelennek meg. Ellenőrizze
a televízió és a videoeszköz
képességeit és beállításait.
 Használjon HDMI-kábelt
(nagysebességű HDMI-kábelt vagy
prémium minőségű nagysebességű
„HDMI with Ethernet” kábelt).
Egy kép nem a teljes tv-képernyőn
jelenik meg.
 Ellenőrizze a [TV Type] beállítását
a [Screen Settings] pontnál
(50. oldal).
 A hordozón a képarány rögzített.
A HDMI-aljzatból származó kép
torz.
 Előfordulhat, hogy a HDMI-aljzathoz
csatlakoztatott eszközről érkező
videó eltorzul. Ha ez történik, állítsa
a [Video Direct] beállítást [On] értékre
(51. oldal).
 Állítsa be a rendszeren a [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Control
for HDMI] beállítást [On] értékre, majd
állítsa a [Standby Through] beállítást
[Auto] vagy [On] (53. oldal) értékre.
 Kapcsolja be a rendszert, majd váltsa
át a bemenetet a lejátszott eszközre.
 Ha a csatlakoztatott eszközt nem
a Sony gyártotta, de támogatja
a Control for HDMI funkciót, állítsa
a [System Settings] – [HDMI Settings] –
[Standby Through] beállítást [On]
(53. oldal) értékre.
Hang
Nem hallható a televízió hangja
a rendszeren.
 Ellenőrizze a rendszerhez és
a televízióhoz csatlakoztatott HDMIkábel, optikai digitális kábel vagy
analóg hangkábel típusát és
csatlakozását (további tájékoztatást
a mellékelt Üzembe helyezési
útmutatóban talál).
 Ha a rendszer Audio Return Channelkompatibilis tévéhez van
csatlakoztatva, akkor győződjön meg
arról, hogy a rendszer a tévé
ARCkompatibilis HDMI-bemeneti
aljzatához van csatlakoztatva (lásd
a mellékelt Üzembe helyezési
útmutatót). Ha még mindig nem
hallható vagy szakadozik a hang,
akkor csatlakoztassa a tartozék
digitális optikai kábelt, és állítsa
a rendszer [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Audio Return Channel]
beállítását [Off] értékre (53. oldal).
 Ha a tévé nem kompatibilis az Audio
Return Channel szabvánnyal, akkor
csatlakoztassa a tartozék digitális
optikai kábelt (lásd a mellékelt
Üzembe helyezési útmutatót). Abban
az esetben, ha a tévé nem
59HU
Hibaelhárítás
A HDMI IN 1/2/3 aljzaton
továbbított térhatású tartalmak
nem jelennek meg a tv-képernyőn.
Ha a rendszer nincs bekapcsolva,
a tévé képe nem látható, illetve
hangja nem hallható.






kompatibilis az Audio Return Channel
szabvánnyal, a rendszer akkor sem
bocsátja ki a TV hangjelét, ha a HDMI
IN aljzatához van csatlakoztatva.
Ha úgy sem hallható hang
a rendszerről, hogy a rendszer és
a tévé digitális optikai kábellel van
csatlakoztatva, vagy ha a tévének
nincs digitális optikai hangkimenete,
akkor csatlakoztassa (nem tartozék)
analóg hangkábellel, és állítsa
a rendszer [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Audio Return Channel]
beállítását [Off] értékre (53. oldal).
Váltsa át a rendszer bemenetét az
[TV] értékre (12. oldal).
Növelje a rendszer hangerejét, vagy
kapcsolja ki az elnémítást.
Ha a televízióhoz csatlakoztatott
kábeltévévevő vagy beltéri egység
hangja nem hallható, csatlakoztassa
az eszközt a rendszer valamelyik
HDMI IN bemeneti aljzatához, és
váltsa át a rendszert a csatlakoztatott
eszköz bemenetére (HDMI IN 1/2/3)
(lásd a mellékelt Üzembe helyezési
útmutatót).
A televízió és a rendszer
csatlakoztatásának sorrendjétől
függően előfordulhat, hogy
a rendszer elnémul, és az előlapi
kijelzőpanelén megjelenik
a „MUTING” felirat. Ebben az esetben
kapcsolja be először a tévét, majd
utána a rendszert.
Állítsa a tévé hangsugárzórendszerének beállítását (BRAVIA)
a hangrendszerre. A tévé
beállításának módját lásd a tévé
kezelési útmutatójában.
Ha a rendszer nincs bekapcsolva,
a tévé képe nem látható, illetve
hangja nem hallható.
 Állítsa be a rendszeren a [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Control
for HDMI] beállítást [On] értékre, majd
állítsa a [Standby Through] beállítást
[Auto] vagy [On] (53. oldal) értékre.
60HU
 Kapcsolja be a rendszert, majd váltsa
át a bemenetet a lejátszott eszközre.
 Ha a csatlakoztatott eszközt nem
a Sony gyártotta, de támogatja
a Control for HDMI funkciót, állítsa
a [System Settings] – [HDMI Settings] –
[Standby Through] beállítást [On]
értékre (53. oldal).
A rendszerből és a tévéből is
hallható hang.
 Némítsa el a rendszer vagy a tévé
hangját.
A tévének a rendszeren keresztül
kibocsátott hangja késik a képhez
képest.
 Állítsa az [A/V SYNC] beállítást 0 ms-ra,
ha az a 25 ms és 300 ms közötti
tartományban van beállítva (28. oldal).
A csatlakoztatott berendezésnek
nincs hangja, vagy csak nagyon
halk hang hallható a rendszerhez
csatlakoztatott eszközből.
 Nyomja meg a távvezérlőn a  +
gombot a hangerő szintjének
ellenőrzéséhez (10. oldal).
 A némítási funkció kikapcsolásához
nyomja meg a  vagy  + gombot
a távvezérlőn (10. oldal).
 Ügyeljen rá, hogy a bemeneti forrás
megfelelően legyen kiválasztva.
Próbálkozzon más bemeneti
forrásokkal a távvezérlő INPUT +/–
gombjának többszöri
megnyomásával (12. oldal).
 Ellenőrizze, hogy a rendszer és
a csatlakoztatott eszköz minden
kábele és vezetéke megfelelően van-e
csatlakoztatva.
 Ha másolásvédelmi (HDCP)
technológiát alkalmazó tartalmat
játszik le, előfordulhat, hogy nem
szólal meg a hang a rendszeren.
 Állítsa a [System Settings] – [HDMI
Settings] – [HDMI Signal Format]
beállítást az [Standard format]
értékre (53. oldal).
Nincs hang, vagy csak nagyon halk
hang hallható a hátsó
mélysugárzóból.
 Nyomja meg a távvezérlő SW  +
gombját a mélysugárzó
hangerejének növeléséhez (28. oldal).
 Győződjön meg róla, hogy
a mélysugárzó áramellátás-jelző
fénye zölden világít. Ha nem, olvassa
el a „A mélysugárzó nem ad ki
hangot.” (64. oldal) című részt.
 A mélysugárzó feladata a mély
hangok visszaadása. Az igen kevés
basszushang-összetevőt tartalmazó
bemeneti források (mint pl.
a tévéműsorok) esetén előfordulhat,
hogy a mélysugárzó hangja gyengén
hallható.
 A bemeneti jeltől és a hangzáskép
beállításától függően a térhangzás
feldolgozása nem mindig működik
hatékonyan. A térhangzás
a programtól vagy a lemeztől
függően változhat.
 Többcsatornás hang lejátszásához
ellenőrizze a rendszerhez
csatlakoztatott eszköz digitális
hangkimeneti beállítását.
A részleteket a csatlakoztatott eszköz
kezelési útmutatója tartalmazza.
USB-eszközök
csatlakoztatása
A készülék nem ismeri fel az USBeszközt.
 Próbálkozzon a következőkkel:
 Kapcsolja ki a rendszert.
 Válassza le és csatlakoztassa újra
az USB-eszközt.
 Kapcsolja be a rendszert.
 Gondoskodjon arról, hogy az USBeszköz megfelelően csatlakozzon az
(USB) porthoz (24. oldal).
Mobileszközök
csatlakoztatása
Nem létesíthető BLUETOOTHkapcsolat.
 Győződjön meg róla, hogy a készülék
BLUETOOTH-jelzőfénye világít
(31. oldal).
 Győződjön meg arról, hogy
a csatlakoztatandó BLUETOOTHeszköz be van kapcsolva, és
engedélyezve van a BLUETOOTH
funkció.
 Vigye közelebb egymáshoz
a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
 Párosítsa ismét ezt a rendszert és
a BLUETOOTH-eszközt. Előfordulhat,
hogy a BLUETOOTH-eszköz
használatával előbb törölnie kell
a párosítást ezzel a rendszerrel.
 Lehet, hogy törlődtek a párosítási
adatok. Párosítsa újra az eszközöket
(30. oldal).
Nem lehet párosítani.
 Vigye közelebb egymáshoz
a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
 Gondoskodjon arról, hogy ezt
a rendszert ne érje vezeték nélküli
LAN eszköztől, más 2,4 GHz-es
vezeték nélküli eszköztől vagy
mikrohullámú sütőtől származó
interferencia. Ha elektromágneses
sugárzást kibocsátó berendezés van
a közelben, helyezze azt távolabb
ettől a rendszertől.
61HU
Hibaelhárítás
Nincs térhangzás.
 Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az
USB-eszköz vagy egy vezeték.
 Ha nincs bekapcsolva az USB-eszköz,
kapcsolja be.
 Ha az USB-eszköz USB-hubon
keresztül csatlakozik, válassza le és
csatlakoztassa közvetlenül
a rendszerhez az USB-eszközt.
Nem használhatja az NFC funkciót.
 Az NFC funkció nem működik
BLUETOOTH-kompatibilis
fejhallgatókkal és hangsugárzókkal.
Ha BLUETOOTH-kompatibilis
fejhallgatóval vagy hangsugárzóval
szeretné hallgatni a hangot, akkor
lásd: „Csatlakoztatott tévé vagy
eszköz hangjának hallgatása
fejhallgatón vagy hangsugárzón
keresztül” (33. oldal).
A csatlakoztatott BLUETOOTHeszköz nem ad ki hangot.
 Győződjön meg róla, hogy a készülék
BLUETOOTH-jelzőfénye világít
(31. oldal).
 Vigye közelebb egymáshoz
a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN eszköz, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze azt távolabb ettől
a rendszertől.
 Távolítson el minden akadályt
a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz
közül, vagy vigye a rendszert
távolabb az akadálytól.
 Tegye máshová a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközt.
 Állítsa át a közelben lévő Wi-Fi
útválasztó vagy számítógép vezeték
nélküli LAN frekvenciáját az 5 GHz-es
sávra.
 Növelje a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
Fejhallgató vagy
hangsugárzó
csatlakoztatása
Nem létesíthető BLUETOOTHkapcsolat.
 Győződjön meg róla, hogy a készülék
BLUETOOTH-jelzőfénye világít
(7. oldal).
62HU
 Győződjön meg arról, hogy
a csatlakoztatandó BLUETOOTHeszköz be van kapcsolva, és
engedélyezve van a BLUETOOTH
funkció.
 Vigye közelebb egymáshoz
a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
 Párosítsa ismét ezt a rendszert és
a BLUETOOTH-eszközt. Előfordulhat,
hogy a BLUETOOTH-eszköz
használatával előbb törölnie kell
a párosítást ezzel a rendszerrel.
 Lehet, hogy törlődtek a párosítási
adatok. Párosítsa újra az eszközöket
(30. oldal).
Nem lehet párosítani.
 Vigye közelebb egymáshoz
a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
 Gondoskodjon arról, hogy ezt
a rendszert ne érje vezeték nélküli
LAN eszköztől, más 2,4 GHz-es
vezeték nélküli eszköztől vagy
mikrohullámú sütőtől származó
interferencia. Ha elektromágneses
sugárzást kibocsátó berendezés van
a közelben, helyezze azt távolabb
ettől a rendszertől.
Nem használhatja az NFC funkciót.
 Az NFC funkció nem működik
BLUETOOTH-kompatibilis
fejhallgatókkal és hangsugárzókkal.
Ha BLUETOOTH-kompatibilis
fejhallgatóval vagy hangsugárzóval
szeretné hallgatni a hangot, akkor
lásd: „Csatlakoztatott tévé vagy
eszköz hangjának hallgatása
fejhallgatón vagy hangsugárzón
keresztül” (33. oldal).
A csatlakoztatott BLUETOOTHeszköz nem ad ki hangot.
 Győződjön meg róla, hogy a készülék
BLUETOOTH-jelzőfénye világít
(31. oldal).
 Vigye közelebb egymáshoz
a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
Vezetékes LAN-kapcsolat
A rendszer nem tud csatlakozni
a hálózathoz.
 Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot
(19. oldal) és a hálózati beállításokat
(55. oldal).
Vezeték nélküli LANkapcsolat
Nem tud kapcsolódni a számítógép
az internetre, miután végrehajtotta
a [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)]
eljárást.
 A routernek a vezeték nélküli
hálózatra vonatkozó beállításai
automatikusan megváltozhatnak, ha
a WiFi Protected Setup funkciót az
útválasztó konfigurálását
megelőzően használja. Ilyen esetben
módosítsa ennek megfelelően
a számítógép beállításait is.
A rendszer nem tud csatlakozni
a hálózatra, vagy a hálózati
kapcsolat nem stabil.
 Ha nincs bekapcsolva a vezeték
nélküli LAN útválasztó, kapcsolja be.
 Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot
(21. oldal) és a hálózati beállításokat
(55. oldal).
 A felhasználási körülmények (például
a falak anyaga, a rádióhullám-vételi
feltételek vagy a rendszer és
a vezeték nélküli LAN-útválasztó
(router) közötti akadályok)
következtében csökkenhet
a lehetséges kommunikációs
távolság. Helyezze közelebb
egymáshoz a rendszert és a vezeték
nélküli LAN-útválasztót (routert).
 A 2,4 GHz-es frekvenciasávot
használó készülékek – például
a mikrohullámú sütők, BLUETOOTHeszközök vagy digitális vezeték
nélküli eszközök – megszakíthatják
a kommunikációt. Helyezze távolabb
az egységet az ilyen készülékektől,
vagy kapcsolja ki a készülékeket.
 A vezeték nélküli LAN kapcsolat
a használati környezettől függően
instabil lehet, különösen a rendszer
BLUETOOTH funkciójának használata
esetén. Ilyenkor változtasson
a használati körülményeken.
A kívánt vezeték nélküli útválasztó
(router) nem jelenik meg a vezeték
nélküli hálózatok listájában.
 Nyomja meg a BACK gombot az előző
képernyőre való visszatéréshez, és
indítsa el újra a [Wireless Setup]
műveletet (21. oldal). Ha a vezeték
nélküli útválasztó (router) még
mindig nem látható a listán, akkor
válassza a hálózatok listájának [New
connection registration] elemét, majd
a [Manual registration] választása
után adja meg kézzel a hálózat nevét
(SSID).
63HU
Hibaelhárítás
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN eszköz, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze azt távolabb ettől
a rendszertől.
 Távolítson el minden akadályt
a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz
közül, vagy vigye a rendszert
távolabb az akadálytól.
 Tegye máshová a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközt.
 Állítsa át a közelben lévő Wi-Fi
útválasztó vagy számítógép vezeték
nélküli LAN frekvenciáját az 5 GHz-es
sávra.
 Növelje a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
 Válassza az [Wireless Playback
Quality] menüben az [Connection]
elemet (53. oldal).
Mélysugárzó
A mélysugárzó nem ad ki hangot.
 A mélysugárzón nem gyullad ki
a tápellátásjelző fény, próbálkozzon
a következővel.
– Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a mélysugárzó
hálózati tápkábelét.
– Kapcsolja be a mélysugárzót a 
(bekapcsolás) gombbal.
 Ha a mélysugárzó áramellátásjelző
fénye lassan, zölden villog,
próbálkozzon a következővel.
– Helyezze a mélysugárzót a készülék
közelébe, hogy a mélysugárzó
áramellátásjelző fénye zölden
világítson.
– Végezze el az „A mélysugárzó
vezeték nélküli csatlakoztatása
(LINK)” (41. oldal) című témakörben
ismertetett lépéseket.
 Ha a mélysugárzó áramellátás-jelző
fénye pirosan villog, akkor kapcsolja
ki a mélysugárzót a  (bekapcsolás)
gombbal, és ellenőrizze, nem zárja-e
el valami a mélysugárzó
szellőzőnyílását.
 A mélysugárzó feladata a mély
hangok visszaadása. Ha a bemeneti
hang nem sok basszust tartalmaz,
mint a legtöbb tv-műsor esetében,
akkor lehet, hogy a basszus nem
hallható.
 Nyomja meg a távvezérlő SW 
gombját a mélysugárzó
hangerejének növeléséhez
(28. oldal).
 Állítsa az éjszakai üzemmódot az [Off]
értékre. Részletek: „Alacsony
hangerőszint mellett tiszta hangot
biztosító éjszakai üzemmód (NIGHT)”
(27. oldal).
Ugrik vagy zajos a hang.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó eszköz, például vezeték
nélküli LAN berendezés vagy
64HU




mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze a rendszert távolabb tőle.
Ha akadály van a készülék és
a mélysugárzó között, távolítsa el
vagy helyezze át.
A lehető legközelebb helyezze el
egymáshoz a készüléket és
a mélysugárzót.
Állítsa át a közelben lévő Wi-Fi
útválasztó vagy számítógép vezeték
nélküli LAN frekvenciáját az 5 GHz-es
sávra.
Állítsa át a tv vagy Blu-ray Disclejátszó hálózati kapcsolatát vezeték
nélküliről vezetékesre.
Távvezérlő
A rendszer távvezérlője nem
működik.
 Irányítsa a távvezérlőt a készülék
távvezérlő-érzékelőjére (7. oldal).
 A távvezérlő és a rendszer között ne
legyen semmilyen akadály.
 Ha lemerültek a távvezérlő elemei,
cserélje ki őket.
 Ellenőrizze, hogy a megfelelő
gombot nyomta-e meg
a távvezérlőn.
Nem működik a tévé távvezérlője.
 A problémát megoldhatja az
infravörös jelismétlő funkció
bekapcsolása (53. oldal).
Egyebek
A Control for HDMI funkció nem
működik megfelelően.
 Ellenőrizze a rendszerrel létesített
kapcsolatot (a mellékelt Üzembe
helyezési útmutató alapján).
 Kapcsolja be a tévé Control for HDMI
funkcióját. A részleteket lásd
a tévékészülék használati
útmutatójában.
Az előlapi kijelzőn megjelenik
egymást váltva a „PRTCT”, „PUSH”
és a „POWER” felirat.
 Kapcsolja ki a rendszert a  (be-/
kikapcsoló) gomb megnyomásával.
Miután eltűnik a jelzés, húzza ki
a tápkábelt a konnektorból, és
ellenőrizze, hogy nem takarja-e el
valami a rendszer szellőzőnyílásait.
Az előlapi kijelzőn megjelenik
a „BT TX” felirat.
 A távvezérlő RX/TX gombjának
megnyomásával váltson [Bluetooth
Mode] módból [Receiver] módba.
A „BT TX” felirat jelenik meg, ha
a [Bluetooth Mode] beállítása
[Transmitter] (52. oldal). Ha
megnyomja a távvezérlő RX/TX
gombját, a rendszer [Bluetooth
Mode] módból [Receiver] módba vált,
és a választott bemenet megjelenik
az előlapi kijelzőn.
A tévé érzékelői nem működnek
megfelelően.
 A készülék eltakarhat egyes
érzékelőket (például a fényérzékelőt)
és a tévé távvezérlő-vevőjét, illetve
az infravörös szemüvegtechnológián alapuló 3D-s tévék
esetében a 3D-szemüvegek
infravörös adóját, valamint a vezeték
nélküli kapcsolatot. Helyezze
a készüléket a tévétől olyan messzire,
hogy ezek a részek megfelelően
tudjanak működni. Az érzékelők és
a távvezérlővevő helyéről a tévé
használati útmutatójából
tájékozódhat.
A vezeték nélküli funkciók (vezeték
nélküli LAN, BLUETOOTH vagy
mélysugárzó) nem stabilak.
 A tévén kívül ne helyezzen
fémtárgyakat a rendszer közvetlen
környezetébe.
A rendszer visszaállítása
Ha a rendszer továbbra sem működik
megfelelően, akkor állítsa vissza
a rendszert a gyári alapbeállításokra
a következők szerint.
1
2
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
Válassza a főmenü
[Setup]
gombját.
A tévéképernyőn megjelenik
a beállítási képernyő.
Válassza a [Resetting] – [Reset to
Factory Default Settings]
lehetőséget.
65HU
Hibaelhárítás
 Várjon egy kicsit, és próbálkozzon
újra. Ha kihúzza a rendszert, akkor kis
időbe telhet, amíg a rendszer végre
tudja hajtani a műveleteket. Várjon
legalább 15 másodpercet, és utána
próbálkozzon újra.
 Ellenőrizze, hogy a rendszerhez
csatlakoztatott eszközök támogatjáke a Control for HDMI funkciót.
 Engedélyezze a Control for HDMI
funkciót a rendszerhez
csatlakoztatott eszközökön.
A részleteket lásd az eszköz kezelési
utasításában.
 A Control for HDMI funkció által
vezérelhető készülékek típusait és
számát a HDMI CEC szabvány
a következőképpen korlátozza:
– Felvevőeszközök (Blu-ray-felvevő,
DVD-felvevő stb.): max. 3 eszköz
– Lejátszóeszközök (Blu-ray-lejátszó,
DVD-lejátszó stb.): max. 3 eszköz
– Vevőegységgel kapcsolatos
eszközök: max. 4 eszköz
– Hangrendszer (rádióerősítő/
fejhallgató): max. 1 eszköz (amelyet
ez a rendszer használ)
4
5
Jelölje ki a visszaállítani kívánt
menüelemet.
Válassza a [Start] lehetőséget.
A visszaállítás megszakítása
Az 5. lépésben válassza a [Cancel]
lehetőséget.
Megjegyzés
A visszaállítás hatására megszakadhat
a mélysugárzóval fennálló kapcsolat. Ilyen
esetben végezze el a következő eljárást:
„A mélysugárzó vezeték nélküli
csatlakoztatása (LINK)” (41. oldal).
66HU
További információk
Műszaki adatok
Rúdhangsugárzó (SA-NT5)
Erősítő
* A HDMI IN 1/2/3 és HDMI OUT (TV (ARC))
aljzat támogatja a HDCP 2.2 protokollt. A
HDCP 2.2 egy újonnan bevezetett
szerzőijog-védelmi technológia, amely
olyan tartalmak védelmére szolgál, mint
például a 4K filmek.
HDMI rész
Csatlakozó
Type A (19 érintkezős)
USB
(USB) port:
Type A (USB-memória,
memóriakártya-olvasó, digitális
fényképezőgép és digitális kamera
csatlakoztatása)
LAN
LAN (100) csatlakozó
100BASE-TX csatlakozó
BLUETOOTH
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH specifikáció, 4.1-es verzió
Kimenet
BLUETOOTH specifikáció, Power
Class 1
Legnagyobb kommunikációs hatótáv
Hatótáv kb. 30 m1)
Regisztrálható eszközök maximális száma:
9 eszköz
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,4 – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS (szórt spektrumú
frekvenciaugrás)
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Támogatott kodekek3)
SBC4), AAC5), LDAC
Átviteli tartomány (A2DP)
20 Hz – 40 000 Hz (LDAC mintavételi
frekvencia 96 kHz, 990 kbit/s-os
átvitellel)
20 Hz – 20 000 Hz (mintavételi
frekvencia: 44,1 kHz)
1) A tényleges hatótáv olyan tényezőktől
függ, mint az eszközök közötti
akadályok, a mikrohullámú sütő körül
kialakult mágneses tér, a sztatikus
elektromosság, a vezeték nélküli
telefonok használata, a vételi
érzékenység, az operációs rendszer,
a szoftveralkalmazás stb.
2) BLUETOOTH szabványos profilok jelzik
az eszközök közti BLUETOOTHkommunikáció célját.
3) Kodek: Audiojel-tömörítési és
konverziós formátum
4) Alsáv-kodek rövidítése
5) Advanced Audio Coding rövidítése
67HU
További információk
KIMENETI TELJESÍTMÉNY (névleges)
Bal első + jobb első:
50 W + 50 W (8 ohm, 1 kHz, 1% THD)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
Bal első/jobb első hangszóróblokk:
75 W (csatornánként 8 Ω, 1 kHz)
Bal első magassugárzó/jobb első
magassugárzó hangszóróblokk: 35 W
(csatornánként 4 Ω, 10 kHz)
Bal felső magassugárzó/jobb felső
magassugárzó hangszóróblokk: 25 W
(csatornánként 4 Ω, 20 kHz)
Bemenetek
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Kimenetek
HDMI OUT (TV (ARC))*
Vezeték nélküli LAN
Kommunikációs rendszer
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvenciasáv
2,4 GHz, 5 GHz
Bal első/jobb első hangsugárzóblokkszekció
Hangsugárzórendszer
Háromutas hangsugárzórendszer,
akusztikus felfüggesztés
Speaker
Mélysugárzó: 60 mm-es, kúpos
Magassugárzó: 14 mm-es, lágy kupola
típusú (2 db)
Általános
Áramellátási követelmények
220 – 240 V~, 50 Hz/60 Hz
Teljesítményfelvétel
Bekapcsolva: 50 W
Készenléti üzemmódban: legfeljebb
0,5 W (a beállítással kapcsolatos
részletekért lásd 44. oldal)
[Quick Start/Network Standby]
beállítás értéke [Off] (alapértelmezett
beállítás): 3 W
[Quick Start/Network Standby]
beállítás értéke [On] (minden
vezetékes hálózati port
csatlakoztatva, minden vezeték nélküli
hálózati port aktiválva): 7 W
Méretek* (hozzávetőleg) (szélesség/
magasság/mélység)
1080 mm × 58 mm × 127 mm
(védőrács és fali konzolok nélkül)
1080 mm × 64 mm × 127 mm
(védőráccsal, fali konzolok nélkül)
1080 mm × 135 mm × 80 mm
(védőrács nélkül, fali konzolokkal)
1080 mm × 135 mm × 80 mm
(védőráccsal, fali konzolokkal)
* Kiálló rész nélkül
Tömeg (kb.)
3,2 kg (védőrács nélkül)
Kompatibilis iPod/iPhone típusok
A kompatibilis iPod/iPhone típusok az
alábbiak. Frissítse az iPod/iPhone
szoftverét a legújabb verzióra, mielőtt
a rendszerrel használná.
A BLUETOOTH technológia az alábbiakkal
működik:
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4
iPod touch (6. generáció)/iPod touch
(5. generáció)
68HU
Mélysugárzó (SA-WNT5)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
130 W (4 ohm, 100 Hz)
Hangsugárzórendszer
Mélysugárzórendszer, bass reflex,
16 cm-es kúpos típusú
Áramellátási követelmények
220 – 240 V~, 50 Hz/60 Hz
Teljesítményfelvétel
Bekapcsolva: 25 W
Készenléti üzemmódban: 0,5 W vagy
kevesebb
Méretek (hozzávetőleg) (szélesség/
magasság/mélység)
190 mm × 382 mm × 386 mm (kiálló
rész nélkül)
Tömeg (kb.)
8,1 kg
Vezeték nélküli adó-vevő
Hangsugárzó-rendszer
2.0-s verziójú vezeték nélküli
hangspecifikáció
Frekvenciasáv
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer
Pi/4 DQPSK
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Lejátszható fájltípusok
Zene
Kodek
Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
.wma
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Fénykép
Formátum
Kiterjesztés
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG5)
.png
GIF5)
.gif
BMP3),6)
.bmp
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
A rendszer le tudja játszani az „.mka”
fájlokat. Ezek a fájlok nem játszhatók le
otthoni hálózati kiszolgálón.
Lehet, hogy a rendszer ezt
a fájlformátumot nem játssza le otthoni
hálózati kiszolgálón.
A rendszer ezt a fájlformátumot nem
játssza le otthoni hálózati kiszolgálón.
A rendszer nem játssza le a DST
kódolású fájlokat.
A rendszer nem játssza le az animált
PNG- és animált GIF-fájlokat.
A rendszer nem játssza le a 16 bites
BMP-fájlokat.
A rendszer nem játssza le
a veszteségmentesen kódolt fájlokat.
69HU
További információk
WMA9 Standard2)
WMA10 Pro7)
Megjegyzések
• Egyes fájlok nem játszhatók le
a fájlformátumtól, a fájlkódolástól,
a rögzítési állapottól vagy az otthoni
hálózati kiszolgáló állapotától függően.
• A számítógépen szerkesztett fájlok nem
minden esetben játszhatók le.
• Előfordulhat egyes fájlok esetén, hogy
nem használható a gyors előre- vagy
visszatekerési funkció.
• A rendszer nem tud kódolt, például DRMkódolású (digitális jogvédelemmel
ellátott) fájlokat lejátszani.
• A rendszer az alábbi fájlok és mappák
felismerésére képes az USB-eszközökön:
– mappák a 9. rétegig (beleértve
a gyökérmappát is)
– egy rétegben legfeljebb 500 fájl/
mappa tárolható
• A rendszer az otthoni hálózati kiszolgálón
lévő alábbi fájlok és mappák
felismerésére képes:
– mappák a 19. rétegig
– egy rétegben legfeljebb 999 fájl/mappa
tárolható
• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök
nem működnek ezzel a rendszerrel.
• A rendszer felismeri a Mass Storage Class
(MSC) osztályú eszközöket (például
a flash-memóriákat és
a merevlemezeket), az állóképrögzítő
eszközöket (SICD-ket) és a 101 gombos
billentyűzeteket.
Támogatott bemeneti hangformátumok
A rendszer a következő hangformátumokat támogatja.
Formátum
Funkció
„HDMI1”
„HDMI2”
„HDMI3”
„TV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch

–
LPCM 7.1ch

–
Dolby Digital


Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus

–
DTS


DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1


DTS96/24


DTS-HD High Resolution Audio

–
DTS-HD Master Audio

–
DTS-HD LBR

–
DSD

–
: Támogatott formátum.
–: Nem támogatott formátum.
Megjegyzés
A HDMI IN 1/2/3 aljzatok nem támogatják a másolásvédelmet tartalmazó
hangformátumokat, például a Super Audio CD vagy a DVD-Audio formátumot.
70HU
Támogatott bemeneti videoformátumok
A rendszer a következő videoformátumokat támogatja.
HDMI-kábel
Formátum
4096/3840 ×
2160p 4K
Képkockasebesség
50/59,94/
60 Hz
Színtér
Prémium
nagy
sebességű
HDMI-kábel
Ethernettel
RGB
YCbCr444/
422
YCbCr420
Nagy
sebességű
HDMI-kábel
Ethernettel
HDMI-jelformátum
Enhanced
Normal
–
–
23,98/24/25/
29,97/30 Hz
23,98/24/25/
30/50/59,94/
60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/
60 Hz
1280 × 720p
23,98/24/
29,97/30/50/
59,94/60 Hz
720 × 480p
59,94/60 Hz
720 × 576p
50 Hz
640 × 480p
59,94/60 Hz
RGB
YCbCr444/
422
További információk
1920 × 1080p
RGB
: Javasolt/ : Támogatott/–: Nem támogatott
• Minden HDMI IN és HDMI OUT aljzat max. 18 Gbit/s-os sávszélességet képes kezelni,
támogatja a HDCP 2.2 kódolást, a ITU-R BT.2020 széles színtereket, és átbocsátja a HDR
(High Dynamic Range) tartalmat.
• A HDCP 2.2 egy újonnan bevezetett szerzőijog-védelmi technológia, amely olyan
tartalmak védelmére szolgál, mint például a 4K filmek.
• A ITU-R BT.2020 színtér egy új, szélesebb színszabvány, amelyet az ultranagy felbontású
televízió-rendszerekhez dolgoztak ki.
• A HDR egy elterjedőben lévő videoformátum, amely a fényerőszintek szélesebb körének
megjelenítésére alkalmas.
71HU
BLUETOOTH
kommunikáció
• A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteres távolságon
belül kell használni (úgy, hogy ne legyen
köztük akadály). A tényleges
kommunikációs tartomány a következő
esetekben kisebb is lehet.
– Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló
eszközök között
– Olyan helyen, ahol vezeték nélküli LAN
üzemel
– Használatban lévő mikrohullámú sütők
környékén
– Olyan helyen, ahol más
elektromágneses sugárzás fordul elő
• A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ugyanazt
a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják.
Ha BLUETOOTH-eszközét egy vezeték
nélküli LAN-nal működni képes eszköz
közelében használja, elektromágneses
interferencia léphet fel. Ez pedig kisebb
adatátviteli sebességet és zajt okozhat,
és akár a csatlakozást is
megakadályozhatja. Ilyen esetben
próbálja meg a következőket:
– Ezt a rendszert a vezeték nélküli LAN
eszköztől legalább 10 méteres
távolságban használja.
– Ha BLUETOOTH-eszközét 10 méternél
közelebb használja, kapcsolja ki
a vezeték nélküli LAN-t használó
berendezést.
– Ezt a rendszert és BLUETOOTHeszközét a lehető legközelebb helyezze
egymáshoz.
• A rendszer által sugárzott rádióhullámok
zavarhatják egyes orvosi berendezések
működését. Mivel ez az interferencia
meghibásodást eredményezhet,
a következő helyeken mindig kapcsolja ki
ezt a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt:
– Kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden olyan
helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek
jelen
72HU
– Automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében
• Ez a rendszer olyan biztonsági
funkciókkal rendelkezik, amelyek
megfelelnek a BLUETOOTH technológiát
használó kommunikáció során
biztonságot nyújtó BLUETOOTHspecifikáció előírásainak. Előfordulhat
azonban, hogy ez a biztonság
a tartalomtól és más tényezőktől függően
nem elegendő, ezért mindig legyen
óvatos, amikor BLUETOOTH technológiát
használva kommunikál.
• A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a BLUETOOTH technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
eredő károkért és egyéb vesztességekért.
• A BLUETOOTH-kommunikáció nem
feltétlenül garantált minden, az ezzel
a rendszerrel azonos profilú BLUETOOTHeszközzel.
• A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközöknek meg kell
felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által előírt
BLUETOOTH-specifikáció
követelményeinek, és erről
tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. De
még akkor is, ha egy eszköz teljesíti
a BLUETOOTH-specifikáció
követelményeit, előfordulhatnak olyan
esetek, amikor a BLUETOOTH-eszköz
specifikációja vagy jellemzői lehetetlenné
teszik a csatlakozást, vagy más vezérlési
módszereket, megjelenítést, illetve
működést eredményeznek.
• A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs
környezettől és a körülményektől
függően zaj jelentkezhet, illetve
megszakadhat a hang.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel,
keresse fel a legközelebbi Sonyforgalmazót.
SZOFTVERLICENC
VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS
FONTOS:
SZERZŐI JOG
A SZOFTVERBEN megtestesített és az
arra vonatkozó minden jog (beleértve
többek között, de nem kizárólag
a SZOFTVER részét képező bármilyen
képet, fényképet, animációt, videót,
hangfelvételt, zenét, szöveget és
kisalkalmazást – appletet) tulajdonosa
a SONY vagy annak egy vagy több
HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓJA.
A LICENC MEGADÁSA
A SONY korlátozott licencet ad Önnek
a SZOFTVER használatára, amely
kizárólag az Ön kompatibilis eszközére
(a továbbiakban „ESZKÖZ”) és csak
egyéni, nem kereskedelmi
felhasználásra szól. A SONY és
a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
kifejezetten fenntartanak minden jogot,
jogcímet és érdekeltséget (beleértve
többek között, de nem kizárólag
minden szellemi tulajdonhoz fűződő
jogot) a SZOFTVERBEN és arra
vonatkozóan, amelyet ez
a LICENCSZERZŐDÉS kifejezetten nem
ad meg Önnek.
KÖVETELMÉNYEK ÉS
KORLÁTOZÁSOK
Önnek sem részben, sem egészben
nem szabad a SZOFTVER bármely részét
másolni, közzétenni, feldolgozni,
továbbforgalmazni, forráskódjának
levezetésére kísérletet tenni,
módosítani, visszafejteni, dekompilálni
vagy gépi kódból újra előállítani,
a SZOFTVERBŐL vagy annak
felhasználásával bármilyen
származékos művet létrehozni, kivéve
73HU
További információk
A SZOFTVER HASZNÁLATBA VÉTELE
ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL EZT
A VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉST (A TOVÁBBIAKBAN
„LICENCSZERZŐDÉS”). A SZOFTVER
HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA E
LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. HA
NEM FOGADJA E LICENCSZERZŐDÉS
FELTÉTELEIT, AKKOR NEM
HASZNÁLHATJA A SZOFTVERT.
Ez a LICENCSZERZŐDÉS egy jogilag
kötelező megállapodás Ön és a Sony
Corporation (a továbbiakban „SONY”)
között. Ez a LICENCSZERZŐDÉS
határozza az Ön jogait és
kötelezettségeit a SONY és/vagy
harmadik fél licencadók (köztük a SONY
leányvállalatai) és azok leányvállalatai (a
továbbiakban összefoglalóan
„HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK”) által
szállított SONY szoftverrel, illetve azzal
együtt a SONY által ehhez a szoftverhez
kiadott bármilyen frissítéssel/
módosítással, bármilyen nyomtatott,
online vagy egyéb elektronikus
dokumentációval, illetve az ilyen
szoftver működése során előállított
bármilyen adatfájllal (a továbbiakban
összefoglalóan „SZOFTVER”)
kapcsolatban.
Az előzőek ellenére bármilyen szoftver
esetében, amely a SZOFTVER részét
képezi, és amelyre külön
végfelhasználói licencszerződés
(többek között, de nem kizárólag GNU
General Public licenc vagy Lesser/
Library General Public License)
vonatkozik, a LICENCSZERZŐDÉS helyett
a vonatkozó külön végfelhasználói
licencszerződés feltételeit kell
figyelembe venni, feltéve hogy a külön
végfelhasználói licencszerződés nem
köt ki mást („KIZÁRT SZOFTVER”).
A SZOFTVERHEZ Ön licencet kap,
a szoftvert nem vásárolta meg.
A SZOFTVERT szerzői jogi törvények,
a szellemi tulajdont védő egyéb
törvények és nemzetközi egyezmények
védik.
ha a SZOFTVER kifejezetten ilyen
származékos mű létrehozásának
megkönnyítésére szolgál. Ön nem
módosíthatja vagy másíthatja meg
a SZOFTVER semmilyen
tartalomvédelmi funkcióját. Nem
kerülheti meg, módosíthatja vagy
iktathatja ki a SZOFTVER vagy
a működés szempontjából
a SZOFTVERHEZ kapcsolódó
mechanizmusok semmilyen funkcióját
vagy védelmét. Nem különítheti el
a SZOFTVER egyes összetevőit abból
a célból, hogy azokat több ESZKÖZÖN
használhassa, kivéve ha erre a SONY
kifejezetten feljogosítja. Nem
távolíthatja el, változtathatja meg,
fedheti el vagy alakíthatja át
a SZOFTVERBEN megjelenő védjegyeket
és tájékoztatásokat. A SZOFTVERT nem
oszthatja meg, nem terjesztheti, nem
adhatja bérbe, sem albérletbe, nem
lízingelheti, nem ruházhatja át, nem
adhatja át és nem adhatja el.
Előfordulhat, hogy a SZOFTVER részét
nem képező, de a SZOFTVER
működéséhez szükséges egyéb
szoftver, hálózati szolgáltatások és
egyéb termékek szállítását a szállító
(szoftverszállító, szolgáltató vagy SONY)
saját belátása szerint megszakítja vagy
megszünteti. A SONY és az ilyen
szállítók nem garantálják, hogy
a SZOFTVER, hálózati szolgáltatások,
tartalom és egyéb termékek mindig
rendelkezésre fognak állni, illetve
megszakítás vagy módosítás nélkül
fognak működni.
A SZOFTVER HASZNÁLATA
SZERZŐI JOG ÁLTAL VÉDETT
ANYAGOKKAL
A SZOFTVER lehetővé teheti, hogy Ön
saját készítésű és/vagy harmadik felek
által készített tartalom megtekintésére,
tárolására, feldolgozására és/vagy
felhasználására használja. Az ilyen
tartalmat szerzői jogi törvények,
a szellemi tulajdont védő egyéb
74HU
törvények és/vagy szerződések
védhetik. Ön elfogadja, hogy
a SZOFTVERT csak az ilyen tartalomra
vonatkozó jogszabályok és szerződések
maradéktalan betartásával használja.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy
a SONY megfelelő intézkedéseket tehet
a SZOFTVERREL tárolt, feldolgozott vagy
felhasznált tartalom szerzői jogainak
védelme érdekében. Ilyen intézkedés
lehet többek között, de nem kizárólag
a biztonsági mentés és visszaállítás
gyakoriságának figyelése a SZOFTVER
bizonyos funkcióin keresztül, az adatok
visszaállítására vonatkozó kérések
elfogadásának elutasítása, illetve
a SZOFTVER jogosulatlan használata
esetén a LICENCSZERZŐDÉS
felmondása.
TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A
SZOFTVER RENDELTETÉSE SZERINT EGY
VAGY TÖBB TARTALOMSZOLGÁLTATÓN
KERESZTÜL ELÉRHETŐ TARTALOMMAL
IS HASZNÁLHATÓ LEHET
(„TARTALOMSZOLGÁLTATÁS”).
A SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ADOTT
TARTALOM IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ
ADOTT TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEI
VONATKOZNAK. HA ELUTASÍTJA AZ
ADOTT FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁT,
AKKOR CSAK KORLÁTOZOTTAN
HASZNÁLHATJA A SZOFTVERT. Ön
tudomásul veszi és elfogadja, hogy
a SZOFTVEREN keresztül elérhető
bizonyos tartalmak és szolgáltatások
olyan harmadik felektől származhatnak,
amelyek nem tartoznak a SONY
felügyelete alá.
A TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
INTERNETKAPCSOLAT SZÜKSÉGES.
A TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
BÁRMIKOR MEGSZŰNHET.
INTERNETKAPCSOLAT ÉS
HARMADIK FELEK
SZOLGÁLTATÁSAI
KIVITELI ÉS EGYÉB
SZABÁLYOZÁSOK
Ön elfogadja, hogy a tartózkodási
helyéül szolgáló terület vagy ország
minden érvényben lévő kiviteli és
újrakiviteli korlátozását és
szabályozását betartja, a SZOFTVERT
nem továbbítja tiltott országba, és ezt
nem is engedélyezi, valamint más
módon sem sérti meg az ilyen
korlátozásokat és szabályozásokat.
NAGY KOCKÁZATÚ
TEVÉKENYSÉGEK
A SZOFTVER nem hibatűrő, és nem úgy
lett tervezve, gyártva vagy értékesítve,
hogy olyan veszélyes,
meghibásodásmentes teljesítményt
igénylő környezetek (például nukleáris
létesítmények, repülőgépek,
kommunikációs rendszerek, légi
irányítás, újraélesztő berendezések
vagy hadászati rendszerek) online
vezérlőeszközeként használják, ahol
a SZOFTVER hibája halált, személyi
A SZOFTVER GARANCIÁJÁNAK
KIZÁRÁSA
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy
a SZOFTVERT kizárólag saját
felelősségére használja, és a SZOFTVER
használatáért Ön felelés. A SONY
„ÖNMAGÁBAN”, bármilyen garancia,
kötelezettségvállalás vagy feltétel
nélkül biztosítja a SZOFTVERT.
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
MINDEGYIKE (e szakasz további
részében a SONY név alatt
összefoglalóan a SONY és a HARMADIK
FÉL SZÁLLÍTÓK mindegyike értendő)
KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENNEMŰ
KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT
GARANCIÁT,
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST ÉS
FELTÉTELT, BELEÉRTVE TÖBBEK
KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ
ELADHATÓSÁGRA, JOGSZABÁLYOKNAK
VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VAGY ADOTT
CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA
VONATKOZÓ VÉLELMEZETT
GARANCIÁT. A SONY NEM VÁLLAL
GARANCIÁT, NEM SZAB MEG
SEMMILYEN FELTÉTELT, ILLETVE NEM
TESZ SEMMILYEN KIJELENTÉST ARRA
VONATKOZÓAN, HOGY (A) A
SZOFTVEREK BÁRMELYIKÉNEK FUNKCIÓI
MEGFELELNEK AZ ÖN
KÖVETELMÉNYEINEK VAGY AZOKNAK
MEGFELELŐEN MÓDOSULNAK, (B) A
SZOFTVEREK BÁRMELYIKÉNEK
MŰKÖDÉSE PONTOS, HIBAMENTES
LESZ, ÉS/VAGY BÁRMILYEN HIBA KI LESZ
JAVÍTVA, (C) A SZOFTVER NEM TESZ
75HU
További információk
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy
a SZOFTVER bizonyos funkcióinak
eléréséhez internetkapcsolatra van
szükség, amelyért kizárólag Ön felelős.
Továbbá kizárólag Ön felelős minden
harmadik félnek fizetendő díjért, amely
az internetkapcsolattal kapcsolatban
felmerül, beleértve többek között, de
nem kizárólag az internetszolgáltatói
vagy közvetítési díjakat. Az
internetkapcsolat vagy -szolgáltatás
képességeitől, sávszélességétől és
műszaki korlátaitól függően
előfordulhat, hogy a SZOFTVER csak
korlátozásokkal működtethető. Az
internetkapcsolat rendelkezésre
bocsátása, minősége és védelme az
ilyen szolgáltatást nyújtó szolgáltató
kizárólagos felelőssége.
sérülést, illetve súlyos fizikai vagy
környezeti károsodást okozhat („NAGY
KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEK”). A
SONY, A HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
mindegyike és azok leányvállalatainak
mindegyike kifejezetten elhárít minden
kifejezett és vélelmezett garanciát,
kötelezettséget és alkalmassági
feltételt, amely NAGY KOCKÁZATÚ
TEVÉKENYSÉGEKRE vonatkozik.
KÁRT BÁRMILYEN MÁS SZOFTVERBEN,
HARDVERBEN VAGY ADATOKBAN, (D)
BÁRMELY SZOFTVER, HÁLÓZATI
SZOLGÁLTATÁS (BELEÉRTVE AZ
INTERNETSZOLGÁLTATÁST) VAGY
TERMÉK (A SZOFTVER KIVÉTELÉVEL),
AMELYTŐL A SZOFTVER MŰKÖDÉSE
FÜGG, MINDIG, FOLYAMATOSAN ÉS
MÓDOSÍTÁS NÉLKÜL ELÉRHETŐ LESZ, (E)
A SZOFTVER HASZNÁLATA ÉS A
HASZNÁLATTAL ELÉRT EREDMÉNYEK
HELYESEK, PONTOSAK, MEGBÍZHATÓAK
VAGY EGYÉB FELTÉTELNEK
MEGFELELŐEK LESZNEK.
A SONY ÉS A SONY HIVATALOS
KÉPVISELŐI ÁLTAL ADOTT SZÓBELI
VAGY ÍRÁSOS INFORMÁCIÓK NEM
JELENTIK GARANCIA, KÖTELEZETTSÉG
VAGY FELTÉTEL VÁLLALÁSÁT, ÉS
SEMMILYEN MÓDON NEM BŐVÍTIK E
GARANCIA HATÓKÖRÉT. HA A
SZOFTVER HIBÁSNAK BIZONYUL, AKKOR
ÖN VÁLLALJA MINDEN SZÜKSÉGES
JAVÍTÁS, SZERVIZ VAGY KORREKCIÓ
TELJES KÖLTSÉGÉT. EGYES
JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK MEG A
VÉLELMEZETT GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT,
ÍGY LEHET, HOGY EZEK A KIZÁRÁSOK
NEM VONATKOZNAK ÖNRE.
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
(e szakasz további részében a SONY név
alatt összefoglalóan a SONY és
a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
mindegyike értendő) EGYIKE SEM
VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN
VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT
BEKÖVETKEZŐ KÁRÉRT, AMELY
BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY
VÉLELMEZETT GARANCIA BE NEM
TARTÁSA, SZERZŐDÉSSZEGÉS,
HANYAGSÁG, SZIGORÚ FELELŐSSÉG
VAGY A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS
BÁRMILYEN MÁS JOGI NÉZET SZERINT
KELETKEZIK, BELEÉRTVE TÖBBEK
KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG MINDEN
OLYAN KÁRT, AMELY NYERESÉG
ELVESZTÉSÉBŐL, BEVÉTEL
76HU
ELVESZTÉSÉBŐL, ADATVESZTÉSBŐL,
A SZOFTVER VAGY BÁRMILYEN
KAPCSOLÓDÓ HARDVER
HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK
ELVESZTÉSÉBŐL, ÜZEMIDŐ ÉS
FELHASZNÁLÓI IDŐ ELVESZTÉSÉBŐL
ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ
ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK
LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK-E A
FIGYELMET. BÁRMELY ILYEN ESETBEN
A SONYNAK AZ ÖN FELÉ FENNÁLLÓ,
JELEN LICENCSZERZŐDÉSBEN SZEREPLŐ
FELTÉTELEKBŐL FAKADÓ EGYENKÉNTI
ÉS EGYÜTTES FELELŐSSÉGE A
TERMÉKÉRT TÉNYLEGESEN FIZETETT
ÖSSZEG MÉRTÉKÉIG TERJED. NÉHÁNY
JOGHATÓSÁG NEM ENGEDI MEG A
VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT
BEKÖVETKEZŐ KÁROKÉRT VÁLLALT
FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY
KORLÁTOZÁSÁT, ILYEN ESETBEN
A FENTI KIZÁRÁS VAGY KORLÁTOZÁS
ÖNRE NEM VONATKOZIK.
AUTOMATIKUS FRISSÍTÉSI
FUNKCIÓ
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
időről időre, a SONY vagy a harmadik fél
szervereivel folytatott kommunikáció
ideje alatt vagy másképp
automatikusan frissíthetik, illetve más
módon módosíthatják a SZOFTVERT,
beleértve többek között, de nem
kizárólag a biztonsági funkciók
javítását, a hibák kijavítását és
a funkciók fejlesztését. Ezek a frissítések
és módosítások törölhetik a SZOFTVER
funkcióit vagy megváltoztathatják azok
jellemzőit, többek között, de nem
kizárólag azokat, amelyekre Ön
hagyatkozhat. Ön tudomásul veszi és
elfogadja, hogy ezek a tevékenységek
a SONY saját belátása szerint történnek,
és a SONY a frissítések és módosítások
teljes telepítéséhez és elfogadásához
kötheti a SZOFTVER további
használatát. E LICENCSZERZŐDÉS
feltételeinek értelmezésekor bármely
frissítést/módosítást a SZOFTVER
részének kell tekinteni.
E LICENCSZERZŐDÉS elfogadásával Ön
beleegyezik az ilyen frissítésekbe/
módosításokba.
TELJES SZERZŐDÉS, ELÁLLÁS,
ELVÁLASZTHATÓSÁG
MEGHATÁROZÓ
JOGSZABÁLYOK ÉS ILLETÉKES
JOGHATÓSÁG
Erre a LICENCSZERZŐDÉSRE nem
vonatkozik az Egyesült Nemzetek áruk
nemzetközi adásvételi szerződéseiről
szóló egyezménye. Erre
a LICENCSZERZŐDÉSRE a japán
törvények vonatkoznak, a más országok
törvényeivel történő esetleges
ütközéseket figyelmen kívül hagyva.
E LICENCSZERZŐDÉSSEL kapcsolatban
felmerülő viták rendezésére kizárólag
a japán Tokió körzeti bíróság illetékes,
és a felek kölcsönösen elismerik e
bíróság illetékességét és joghatóságát.
JOG SZERINTI JÓVÁTÉTELEK
A LICENCSZERZŐDÉSBEN foglalt
bármilyen ellentétes feltétel ellenére Ön
tudomásul veszi és elfogadja, hogy
e LICENCSZERZŐDÉS bármilyen
MEGSZŰNÉS
Amennyiben nem teljesíti
a LICENCSZERZŐDÉS bármely feltételét,
a SONY – egyéb jogainak sérelme nélkül –
jogosult a LICENCSZERZŐDÉS
felmondására. Az ilyen felmondás
esetén be kell fejeznie a SZOFTVER
használatát, és meg kell semmisítenie
az összes példányt belőle.
MÓDOSÍTÁS
A SONY FENNTARTJA A JOGOT, HOGY E
LICENCSZERZŐDÉS BÁRMELY PONTJÁT
SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT MÓDOSÍTSA
A SONY KIJELÖLT WEBHELYÉN
KÖZZÉTETT ÉRTESÍTÉS, AZ ÖN ÁLTAL
MEGADOTT E-MAIL CÍMRE KÜLDÖTT
ÉRTESÍTŐ E-MAIL, A FRISSÍTÉSEK/
MÓDOSÍTÁSOK MEGSZERZÉSI
FOLYAMATÁNAK RÉSZEKÉNT
MEGJELENÍTETT ÉRTESÍTÉS
FORMÁJÁBAN VAGY BÁRMILYEN EGYÉB,
77HU
További információk
E LICENCSZERZŐDÉS és a SONY
adatvédelmi irányelveinek mindenkor
aktuális módosított verziója együtt
alkotja a teljes szerződést, amely Ön és
a SONY között létrejön a SZOFTVERRE
vonatkozóan. A SONY e
LICENCSZERZŐDÉSBEN biztosított
bármilyen joga vagy rendelkezése
gyakorlásának vagy kikényszerítésének
elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról
vagy rendelkezésről való lemondást. Ha
e LICENCSZERZŐDÉS bármely része
érvénytelennek, jogszabályba
ütközőnek vagy végrehajthatatlannak
bizonyul, akkor az adott intézkedést
a LICENCSZERZŐDÉS szándékának
fenntartása érdekében a megengedett
maximális mértékig kell végrehajtani,
a többi résznek pedig maradéktalanul
érvényben kell maradnia.
megsértése vagy be nem tartása
jóvátehetetlen kárt okoz a SONY-nak,
amely nem tehető jóvá pénzbeni
kártérítéssel, és Ön beleegyezik, hogy
a SONY gyorsított bírósági beavatkozás
vagy meghatározott viselkedésre való
kötelezés útján szerezze meg
a jóvátételt, amelyet ilyen körülmények
között szükségesnek vagy
megfelelőnek tart. Továbbá a SONY
bármilyen jogi és technikai
jogorvoslatot igénybe vehet, hogy
megakadályozza e LICENCSZERZŐDÉS
megszegését és/vagy végrehajtsa
a LICENCSZERZŐDÉSBEN foglaltakat,
beleértve többek között, de nem
kizárólag a SZOFTVER Ön általi
használatának azonnali befejezését, ha
a SONY saját belátása szerint úgy hiszi,
hogy Ön megszegi
a LICENCSZERZŐDÉST vagy
a LICENCSZERZŐDÉS megszegésére
készül. Ezek a jogorvoslatok kiegészítik
a többi jogorvoslatot, amely a SONY-t
a jogszabályok, méltányosság vagy
szerződés alapján megilleti.
JOG SZERINT ELISMERT TÁJÉKOZTATÁSI
FORMÁBAN. Ha nem ért egyet
a módosítással, akkor azonnal a SONYhoz kell fordulnia útmutatásért.
A SZOFTVER folytatólagos használatát
az ilyen értesítés érvénybe lépésének
dátuma után a módosítás
elfogadásának kell tekinteni.
KEDVEZMÉNYEZETT HARMADIK
FELEK
Minden HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓ az
általa szállított SZOFTVER tekintetében
a LICENCSZERZŐDÉS egyes
intézkedésének kifejezetten
meghatározott kedvezményezettje,
és mint ilyen jogosult az adott
intézkedések végrehajtására.
Ha e LICENCSZERZŐDÉSSEL
kapcsolatban bármilyen kérése lenne,
akkor a megadott elérhetőségeken
írásban kapcsolatba léphet a SONY
megfelelő országbeli képviseletével.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
Óvintézkedések
Biztonság
• Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a rendszerbe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon
szakemberhez.
• Ne másszon fel a készülékre és
a mélysugárzóra, mert leeshet és
megsérülhet, vagy a rendszer sérülését
okozhatja.
Áramforrások
• A rendszer használatbavétele előtt
ellenőrizze, hogy a készülék üzemi
feszültsége megegyezik-e a készülék
használatának helyén rendelkezésre álló
hálózati feszültséggel. Az üzemi
feszültség az egység alján található
adattáblán van feltüntetve.
• Ha hosszú ideig nem használja
a rendszert, húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból
(konnektorból). A hálózati tápkábel
kihúzásakor mindig a csatlakozódugót,
soha ne a kábelt húzza.
• A csatlakozó egyik érintkezője biztonsági
okokból szélesebb, mint a másik, ezért
csak egy irányban illeszthető be a fali
csatlakozóba. Ha nem tudja megfelelően
beilleszteni a csatlakozódugót, vegye fel
a kapcsolatot a Sony márkakereskedővel.
• A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Felmelegedés
Működés közben a rendszer felmelegszik,
ez azonban nem hibajelenség. Ha
a rendszert hosszabb időn keresztül nagy
hangerőn üzemelteti, akkor a rendszer
hátulja és alja jelentősen felmelegszik. Az
égési sérülések elkerülése érdekében ne
érintse meg a rendszert.
78HU
Elhelyezés
Elszíneződés esetén...
• A rendszert ne helyezze fűtőtest
közelébe, illetve olyan helyre, ahol
közvetlen napfénynek, túlzott pornak
vagy ütődésnek van kitéve.
• Ne helyezzen semmit a készülék és
a mélysugárzó hátuljához, mert
eltakarhatja a szellőzőnyílásokat, és így
a készülék meghibásodhat.
• A tévén kívül ne helyezzen fémtárgyakat
a rendszer közvetlen környezetébe.
A vezeték nélküli funkciók instabillá
válhatnak.
• Ha ezt a rendszert tévékészülékkel,
videomagnóval vagy kazettás magnóval
együtt használja, akkor az zajokat vagy
a képminőség romlását okozhatja. Ilyen
esetben helyezze a rendszert távolabb
a tv-készüléktől, videomagnótól vagy
kazettás magnótól.
• Legyen óvatos, ha a rendszert
védőbevonattal (például gyantával,
olajjal vagy fényezőszerrel) kezelt
felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés léphet fel rajta.
• Ügyeljen arra, hogy a készülék vagy
a mélysugárzó sarkai ne okozzanak
sérülést.
• Hagyjon legalább 3 cm-es távolságot
a készülék alatt, ha a falra szereli.
• A rendszer hangsugárzói nincsenek
mágnesesen árnyékolva. Ne helyezzen
a rendszerre vagy közelébe
mágnescsíkot tartalmazó kártyát.
Kapcsolja ki a tv-készüléket, majd 15–30 perc
múlva kapcsolja be újra.
A mélysugárzó megemelésekor ne tegye
a kezét a mélysugárzó nyílásába.
Megrongálódhat a hangsugárzó
hangszórója. Megemelésekor alulról tartsa
a mélysugárzót.
Működés
Más eszközök csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a rendszert, és húzza ki
a tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
Elszíneződés egy közeli tvképernyőn
Bizonyos típusú tv-készülékeken
elszíneződés tapasztalható.
Helyezze a rendszert távolabb a tvkészüléktől.
Tisztítás
A rendszert puha, száraz kendővel tisztítsa.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy
alkoholt.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel,
keresse fel a legközelebbi Sony
márkakereskedőt.
Nyilatkozat a harmadik felek által
kínált szolgáltatásokról
A harmadik felek által kínált
szolgáltatásokat előzetes bejelentés nélkül
módosíthatják, felfüggeszthetik, illetve
megszüntethetik. A Sony nem vállal
felelősséget az ilyen szituációkért.
Megjegyzések a frissítésről
A rendszeren lehetővé teszi a szoftver
automatikus frissítését, ha a rendszer
vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton
keresztül kapcsolódik az internethez.
A rendszer frissítésével felvehet új
funkciókat, és nagyobb kényelmet és
biztonságot kaphat.
Ha nem szeretne automatikus frissítést,
letilthatja ezt a funkciót az okostelefonjára
vagy táblagépére telepített SongPal
segítségével. A rendszer azonban
biztonsági és más okokból abban az
esetben is automatikusan végrehajt
bizonyos frissítéseket, ha le van tiltva ez
a funkció. Ha letiltja ezt a funkciót,
a beállítási menüből elvégezheti a szoftver
frissítését. A részletekről itt olvashat: „A
beállítóképernyő használata” (49. oldal).
A rendszer nem használható, miközben
folyamatban van szoftverfrissítés.
79HU
További információk
A mélysugárzó kezelése
Elszíneződés újbóli előfordulása
esetén...
Szerzői jogok és védjegyek
Ez a rendszer alkalmazza a Dolby* Digital
és a DTS** Digital Surround System
technológiát.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories
engedélyével történt.
A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories hivatalos védjegye.
**A DTS szabadalmakkal kapcsolatos
részleteket lásd: http://patents.dts.com.
A készülék gyártása a DTS Licensing
Limited engedélyével történt. A DTS,
a DTS-HD és ennek szimbóluma, a DTS és
ennek szimbóluma a DTS, Inc. © DTS, Inc.
bejegyzett védjegyei. Minden jog
fenntartva.
BLUETOOTH®
A
szó és az emblémák
a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei,
és a Sony Corporation ezeket a jelzéseket
licenc alapján használja. Más védjegyek és
védett kereskedelmi nevek
a tulajdonosukhoz tartoznak.
A rendszer a High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technológiát
alkalmazza.
A HDMI és a HDMI High-Definition
Multimedia Interface kifejezés, valamint
a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
Az Android és a Google Play a Google Inc.
hivatalos védjegye.
A Google Cast és a Google Cast jelvény
a Google Inc. védjegye.
Az „Xperia” a Sony Mobile
Communications AB hivatalos védjegye.
Az Apple, az Apple embléma, az iPhone, az
iPod és az iPod touch, valamint a Retina az
80HU
Apple Inc. védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban. Az App
Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
A „Made for iPod” és a „Made for iPhone”
azt jelenti, hogy egy elektronikus
kiegészítőt kifejezetten az iPod vagy
iPhone készülékekhez való
csatlakoztatásra terveztek, és a fejlesztő
tanúsította, hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek. Az Apple
nem felelős ezen eszköz működéséért
vagy a biztonsági és törvényi előírásoknak
való megfeleléséért. Ne feledje, hogy ezen
kiegészítő és az iPod vagy iPhone együttes
használata befolyásolhatja a vezeték
nélküli teljesítményt.
A „BRAVIA” embléma a Sony Corporation
védjegye.
A „ClearAudio+” a Sony Corporation
hivatalos védjegye.
A „PlayStation®” a Sony Computer
Entertainment Inc bejegyzett védjegye.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait a Fraunhofer
IIS és Thomson licence alapján használjuk.
A Windows Media a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Ezt a terméket a Microsoft bizonyos
szellemi tulajdonjogai védik. Az ilyen
technológiának az ezen a terméken kívüli
használata vagy terjesztése kizárólag
a Microsoftnak vagy annak illetékes
leányvállalatának megfelelő engedélyével
lehetséges.
Opera® Devices SDK, Opera Software ASA.
Copyright 1995–2015 Opera Software ASA.
Minden jog fenntartva.
A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Access®, a Wi-Fi
Alliance® és a Wi-Fi CERTIFIED Miracast®
a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
A Wi-Fi CERTIFIED™, a WPA™, a WPA2™,
a Wi-Fi Protected Setup™ és a Miracast™
a Wi-Fi Alliance védjegye.
Az LDAC™ és az LDAC embléma a Sony
Corporation védjegye.
* A DSD formátumú tartalmakat kivéve.
**Az SBC-vel (alsáv-kódolással)
összehasonlítva 990 kbit/s (96/48 kHz),
illetve 909 kbit/s (88,2/44,1 kHz)
kiválasztása esetén.
A termék olyan szoftvereket is tartalmaz,
amelyre a GNU General Public License
(„GPL”) vagy a GNU Lesser General Public
License („LGPL”) licencek érvényesek. Ezek
a licencek határozzák meg, hogy az
ügyfelek a GPL vagy az LGPL
licencdokumentumban foglalt feltételek
betartásával jogosultak az adott szoftver
forráskódjának megszerzésére,
módosítására és terjesztésére.
Ne feledje, hogy a Sony a forráskód
tartalmával kapcsolatos megkeresésekre
nem tud válaszolni, illetve reagálni.
A „DSEE HX” a Sony Corporation védjegye.
A DLNA™, a DLNA embléma és a DLNA
CERTIFIED™ jelölés a Digital Living Network
Alliance védjegye, szolgáltatási védjegye
vagy tanúsítási jele.
A „TRILUMINOS” és a „TRILUMINOS”
embléma a Sony Corporation bejegyzett
védjegye.
Ez a termék tartalmazza a Spotify szoftvert,
amelyre az alábbi, tőlünk független licenc
vonatkozik*:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
A Spotify és a Spotify emblémák a Spotify
Group védjegyei.*
* Az országtól és régiótól függően
előfordulhat, hogy ez a funkció nem
érhető el.
Minden más védjegy a tulajdonosuk
védjegye.
Ha részleteket szeretne megtudni a GPL,
LGPL licenccel és az egyéb
szoftverlicencekkel kapcsolatban, tekintse
át a [Software License Information] részt
a [System Settings] beállításnál a termék
[Setup] menüjében.
81HU
További információk
Az LDAC egy a Sony által kifejlesztett
hangkódolási technológia, amely lehetővé
teszi nagy felbontású hangtartalom
átvitelét akár Bluetooth-kapcsolaton
keresztül is. Más Bluetooth-kompatibilis
kódolási technológiáktól, mint például az
SBC-től eltérően az LDAC nem konvertálja
le a nagy felbontású hangtartalmat*,
emellett a hatékony kódolás és az
optimalizált csomagkezelés révén
lehetővé teszi ezen egyéb technológiáknál
kb. háromszor több adat** átvitelét
Bluetooth vezeték nélküli hálózaton
keresztül, egyedülálló hangminőséget
biztosítva.
Az ebben a termékben felhasznált
forráskódjára a GPL és az LGPL
licencdokumentumban foglalt teltételek
vonatkoznak, a forráskód elérhető
a weben. A letöltéshez keresse fel
a következő címet:
URL-cím:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Tárgymutató
Számok
H
24p Output 50
4K Output 50
Hálózat 19, 40
Hangzáskép 57
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 51
HDMI1 Audio Input Mode 54
HDMI-beállítások 53
HDMI-jelformátum 54
Home Network Access Control 56
A
Attenuation settings - Analog 51
Audio DRC 51
Audio Output 51
Audio Return Channel 53
Audio Settings 51
Auto Display 54
Auto Home Network Access
Permission 55
Auto Standby 54
Auto Update 54
Auto Update Settings 54
B
Bluetooth Codec - AAC 52
Bluetooth Codec - LDAC 52
Bluetooth Mode 52
Bluetooth Standby 52
Bluetooth-beállítások 52
I
Initialize Personal Information 56
Input Skip Setting 56
Internet Settings 55
IR-Repeater 53
M
Multiplexalapú műsorok hangzása 42
N
C
Network Connection Diagnostics 55
Network Connection Status 55
Network content 24p Output 50
Network Settings 55
NFC 32
Connection Server Settings 55
Control for HDMI 53
O
D
OSD Language 53
Output Video Resolution 50
Device List 52
Device Name 55
Diavetítés 57
DSEE HX 51
E
Easy Setup 56
External Control 56
F
Frissítés 50
G
Google Cast 39
Gyorsindítás/Hálózati készenlét 54
82HU
P
PRTCT 65
R
Remote Start 56
Rendszerbeállítások 53
Reset to Factory Default Settings 56
Resetting 56
S
SBM 51
Screen mirroring RF Setting 55
Screen Settings 50
Software License Information 55
Software Update 50
Software Update Notification 54
Standby Through 53
System Information 55
T
Távvezérlő 10
Time Zone 55
TV Type 50
V
Video Direct 51
W
Wireless Playback Quality 53
Wireless Subwoofer Connection 53
83HU
A rendszer szoftvere a jövőben frissíthető. Az elérhető frissítésekre vonatkozó
információkért keresse fel az alábbi URL-címet.
www.sony.eu/support
©2016 Sony Corporation
4-586-136-72(1) (HU)
Download PDF

advertising