Sony | HT-NT5 | Sony HT-NT5 2.1 csatornás hangprojektor nagy felbontású hanggal/Wi-Fi® funkcióval Szoftver kézikönyv

Mellékelt tartozékok
2
4-585-895-72(1) (HU)
TV-készülék csatlakoztatása
Rúdhangsugárzó
Távvezérlő (1)
Üzembe helyezési
útmutató
R03-as (AAA méretű) elemek (2)
A televízió HDMI-bemeneténél az „ARC” felirat olvasható?
Optikai digitális kábel (1)
NEM
IGEN
Falra szerelhető konzolok (2)
Csavarok (2)
A védőrács akasztókampója (2)
Kezelési útmutató (1)
Védőrács (1)
Üzembe helyezési útmutató
(ez a dokumentum) (1)
A rendszer működtetési módja
HDMI-kábel (nem tartozék)*
Kösse össze ezt a rendszert és a tévét a (nem tartozék) HDMI-kábellel, hogy megjelenjen a tévén
a rendszer üzemeltetési képernyője. Készítse elő a HDMI-kábelt.
Digitális optikai kábel
(tartozék)
HDMI-kábel (nem tartozék)*
Kezelési útmutató
A hálózati beállításokról, az NFC funkcióról
és a további funkciókról a Kezelési útmutató
(külön dokumentum) nyújt tájékoztatást.
* A 4K/60p felbontáshoz prémium minőségű nagy sebességű HDMI with Ethernet-kábel(ek) használatát javasoljuk. Részleteket a Kezelési útmutató (külön dokumentum) „Lejátszható fájltípusok” című része tartalmaz.
Megjegyzés
• Ügyeljen rá, hogy a HDMI-kábel jól be legyen dugva.
HT-NT5
1
3
Egyéb eszközök csatlakoztatása
A működés helyének kiválasztása
Rúdhangsugárzó
A rúdhangsugárzó falra szerelése
Olvassa el a Kezelési útmutató (külön dokumentum) „A készülék elhelyezése falon”
című fejezetét.
Mélysugárzó
HDMI-kábel (nem tartozék)*
Blu-ray Disc™ lejátszó, kábeltévévevő
vagy műholdvevő stb.
* A 4K/60p felbontáshoz prémium minőségű nagy sebességű HDMI with Ethernet-kábel(ek) használatát javasoljuk. Részleteket a Kezelési útmutató (külön dokumentum) „Lejátszható fájltípusok” című része tartalmaz.
Megjegyzés
• Ne helyezzen a rendszerre vagy közelébe mágnescsíkot tartalmazó kártyát.
• A tévén kívül ne helyezzen fémtárgyakat a rendszer közvetlen környezetébe. A vezeték nélküli funkciók
instabillá válhatnak.
 Húzza ki a HDMI-kábelt a tévé HDMI IN aljzatából, majd csatlakoztassa újra a rúdhangsugárzó bármelyik HDMI IN aljzatához (HDMI IN 1/2/3).
Ha a Dolby TrueHD, DTS HD stb. típusú kiváló minőségű surround hangzást szeretné élvezni, csatlakoztatssa át a Blu-ray Disc™-lejátszót, kábeldekódert, műholdvevőt stb. a rendszerhez.
Tipp
• A Standby Through funkció lehetőséget nyújt a HDMI-jeleknek a tévén való megjelenítésére abban az esetben is, ha a rendszer készenléti üzemmódban van.
Ehhez a következőképpen adja meg a beállításokat: válassza a HOME [Setup] [System Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] elemet, majd válassza az [Auto] vagy az [On] beállítást.
• Ha szerzői jogvédelem alatt álló 4K felbontású tartalmat szeretne megtekinteni, olvassa el a Kezelési útmutató (külön dokumentum) „Csatlakozás szerzői jog által védett 4K-tartalmak megtekintése érdekében” című részét.
A védőrács felszerelése
Olvassa el a Kezelési útmutató (külön dokumentum) „A védőrács felszerelése” című fejezetét.
Megjegyzés
• Ügyeljen rá, hogy a HDMI-kábel jól be legyen dugva.
4
A távvezérlő előkészítése
Folytatódik a hátoldalon
© 2016 Sony Corporation
5
8
A TV bekapcsolása
Hanglejátszás
INPUT +/–
Áramellátás
Főmenü
///
HOME
SW  +/–
6
A készülék bekapcsolása

/
Előlap
 +/–
A tévé hangjának lejátszása
Hanglejátszás a tévétől különböző eszközön
 Váltson a kívánt adóra a tévé távvezérlőjével.
 Nyomja meg a HOME gombot.
A képernyő a televíziós műsorra vált, a hang pedig a készüléken keresztül szólal meg.
Ha a tévé hangja nem szól a rendszerből, nyomogassa a mellékelt távirányító INPUT +/−
gombját, amíg a „TV” felirat nem jelenik meg az előlapon.
Az áramellátás
jelzője (zöld)
 Állítsa be a hangerőt.
Állítsa be a hangerőt a készülék távirányítójának  +/− gombjával.
Állítsa be mélysugárzó hangerejét a készülék távirányítójának SW  +/− gombjával.
A hangminőség módosításáról a Kezelési útmutató (külön dokumentum)
„A hangeffektus kiválasztása” című fejezete nyújt részletes tájékoztatást.
A tévéképernyőn megjelenik a főmenü.
 Válassza ki a kívánt bemenetet a főmenüben a /// gomb
megnyomásával.
Részleteket a Kezelési útmutató (külön dokumentum) „A főmenü” című része tartalmaz.
Hibaelhárítás

 Csatlakoztassa a rúdhangsugárzó és a mélysugárzó tápkábelét az elektromos
hálózathoz.
 Nyomja meg a távirányító  (bekapcsolás) gombját.
Az előlap kijelzője megvilágítva jelenik meg.
 Győződjön meg róla, hogy a mélysugárzó áramellátás-jelző fénye zölden világít.
Ha nem, olvassa el a Kezelési útmutató (külön dokumentum) „Hibaelhárítás” fejezetének
„Mélysugárzó” szakaszát.
 Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt.
Nem hallható a tévé hangja a rendszerből, vagy nem látható a kép a tévén
•
•
•
•
Nyomogassa a készülék távvezérlőjének INPUT +/− gombját, amíg a rendszer előlapi kijelzőjén meg nem jelenik a „TV” felirat.
Ellenőrizze, hogy helyesen választotta-e ki a rendszer kimeneti és bemeneti HDMI-aljzatait.
Húzza ki a tévékészüléket és a rendszert összekötő kábeleket, és csatlakoztassa őket újra. Ügyeljen rá, hogy a kábelek jól be legyenek dugva.
A tévé és a rendszer bekapcsolási sorrendjétől függően előfordulhat, hogy a rendszer elnémított módba lép, és az előlapi kijelzőn megjelenik a „Muting” felirat. Ebben az esetben kapcsolja be először a TV-t, majd a rendszert.
Nem jelenik meg a rendszerhez csatlakoztatott eszköz képe, illetve nem hallható a hangja
• Nyomogassa a készülék távvezérlőjének INPUT +/− gombját, amíg az előlapi kijelzőn meg nem jelenik annak a bemenetnek a neve, amelyhez a kívánt eszköz csatlakozik.
• Ellenőrizze, hogy helyesen választotta-e ki a rendszer kimeneti és bemeneti HDMI-aljzatait.
• Húzza ki a rendszerhez csatlakozó kábeleket, és csatlakoztassa őket újra. Ügyeljen rá, hogy a kábelek jól be legyenek dugva.
Nem működik a tévé távirányítója
• Ha a rúdhangsugárzó takarja a tv távvezérlő-érzékelőjét, előfordulhat, hogy a tv távvezérlője nem működik. Ez esetben állítsa az [IR-Repeater] beállítást [On] értékre. A tévé a tévé távirányítójával vezérelhető. A hangminőség módosításáról
a Kezelési útmutató (külön dokumentum) „A távvezérlő jelének elküldése a tévének a készüléken keresztül” című fejezete nyújt részletes tájékoztatást.
Nincs hang, vagy csak nagyon halk hang hallható a hátsó mélysugárzóból
• Növelje meg a mélysugárzó hangerejét a készülék távirányítójának SW  +/− gombjával.
• Olvassa el a Kezelési útmutató (külön dokumentum) „Hibaelhárítás” című fejezetét.
Tipp
• Arról, hogy miképpen állíthatja be a tévékészüléken a Control for HDMI funkciót, a tévékészülékhez
mellékelt kezelési útmutató nyújt tájékoztatást.
7
A gyorsbeállítás végrehajtása
////
HOME
 Nyomja meg a készülék távvezérlőjének HOME gombját.
Az Easy Setup menü megjelenik a tv-képernyőn.
Ha nem jelenik meg az Easy Setup menü, váltsa át a tévé bemenetetét a tévét
a rendszerrel összekötő HDMI bemeneti csatlakozóra a távirányítóval.
 A gyorsbeállítás elvégzése során válassza ki a tévéképernyőn látható
útmutatásnak megfelelő elemet a /// gombbal, majd nyomja meg
a gombot.
 Az [Easy Initial Settings are complete.] üzenet megjelenésekor válassza
a [Finish] lehetőséget.
Tipp
• A képernyőn olvasható útmutatások az ebben a lépésben választott nyelven jelennek meg.
• A hálózati kapcsolatról a Kezelési útmutató (külön dokumentum) „Használat a hálózati funkcióval”
című fejezete nyújt részletes tájékoztatást.
Még nagyobb élményt tesznek lehetővé a Sony további (nem tartozék) vezeték nélküli hangsugárzói. A SongPal Link szolgáltatásairól a Kezelési útmutató
(külön dokumentum) nyújt tájékoztatást.
Download PDF

advertising