Sony | HT-XT1 | Sony HT-XT1 2.1 csatornás tv-s hangsugárzópanel beépített mélynyomóval Használati útmutató

Házimozirendszer
Kezelési utasítás
HT-XT1
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni
és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében).
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a készüléket
a rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és soha ne tegyen folyadékkal
teli edényt, például virágvázát a készülékre.
Megjegyzés a vásárlók számára: a következő
információk csak az európai uniós irányelveket
alkalmazó országokban eladott berendezésekre
érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan) gyártotta vagy gyártatta. A termék európai uniós
rendelkezéseknek való megfelelésével kapcsolatos kérdéseket
címezze a hivatalos képviseletnek, Sony Deutschland GmbH, címe:
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország. A szervizeléssel
vagy garanciával kapcsolatos ügyekben forduljon a különálló szervizvagy garanciadokumentumokban megadott címekhez.
Az egység mindaddig áram alatt van, amíg a tápkábel csatlakozóját nem
húzza ki a konnektorból, még akkor is, ha maga az egység kikapcsolt
állapotban van.
A hálózati csatlakozóval választhatja le az egységet a hálózatról, ezért
könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa az egységet.
Ha bármilyen rendellenességet észlel az egység működésében, azonnal
húzza ki a konnektorból.
Az elemeket vagy elemeket tartalmazó készülékeket ne tegye olyan
helyre, ahol sugárzó hőnek – például napfénynek vagy tűznek – vannak
kitéve.
Csak beltéri használatra.
Javasolt kábelek
A számítógéphez és/vagy perifériákhoz való csatlakoztatáskor
megfelelően árnyékolt és földelt kábeleket kell használni.
Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél rövidebb csatlakozókábel
használata esetén az EMC irányelvben megállapított határértéknek
megfelelőnek minősítették.
2HU
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel az
1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb ide vonatkozó
előírásainak.
A részletekért keresse fel a következő URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus berendezések
hulladékként való eltávolítása
(az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező európai
országokra érvényes)
Az elemek szakszerű kezelése érdekében hasznos élettartamuk végén
adja le őket a megfelelő hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket adja le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából.
A termék vagy az elemek újrahasznosításával kapcsolatos további
információkért forduljon a helyi illetékes szervekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, amelyet a hulladékok
nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében is. A termék újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért forduljon a helyi illetékes szervekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Csak
Európában
A kimerült elemek hulladékként való
eltávolítása (az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező európai országokra érvényes)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán arra
figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt van feltüntetve.
A higany (Hg) vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem
több mint 0,0005% higanyt vagy több mint 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, amelyet a hulladékok
nem megfelelő kezelése okozhat. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági, hatékonysági és adatkezelési
okok miatt állandó kapcsolat szükséges a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges.
3HU
Tartalomjegyzék
Hasznos funkciók
A Control for HDMI funkció használata .................................5
A „BRAVIA Sync” funkciók használata ...................................6
A rendszer irányítása okostelefonnal vagy
táblagéppel (SongPal) ...................................................... 7
A beállítások módosítása ......................................................9
Egyéb
Óvintézkedések .....................................................................11
A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia ........................ 14
Hibaelhárítás ........................................................................ 15
Részek és kezelőszervek ...................................................... 18
Műszaki adatok ....................................................................20
Az üzembe helyezést és alapvető kezelést az Üzembe helyezési
útmutató ismerteti.
4HU
Audio Return Channel (ARC)
Hasznos funkciók
Ha a Control for HDMIHDMI funkciót használja, a Control for HDMI
funkcióval kompatibilis berendezést pedig High Speed HDMIkábellel csatlakoztatja, akkor az alábbi szolgáltatásoknak
köszönhetően egyszerűbbé válik a készülékek működtetése.
A Control for HDMI funkció a „CTRL (Control for HDMI)” beállítás „ON”
értékre állításával engedélyezhető (10. oldal). Az alapértelmezett
beállítás az „ON”.
Összehangolt kikapcsolás
A tv kikapcsolásakor a rendszer és a csatlakoztatott berendezés
automatikusan kikapcsol.
One-Touch lejátszás
Amikor bekapcsolja a rendszerhez High Speed HDMI-kábellel
csatlakoztatott készüléket (Blu-ray Disc™-lejátszót, PlayStation®4
konzolt stb.), a csatlakoztatott tv automatikusan bekapcsol,
és a rendszer a megfelelő HDMI-bemenetre vált.
Megjegyzések
 Előfordulhat,
Összehangolt hangvezérlés
Ha tv-nézés közben bekapcsolja a rendszert, a tv-műsor hangja
automatikusan a rendszer hangsugárzóiból lesz hallható. Amikor
a tv távvezérlőjével állít a hangerőn, a rendszer hangerejét is állítja.
Ha tv-t a rendszerrel hallgatta a legutóbbi alkalommal, akkor a tv
bekapcsolásakor a rendszer is automatikusan bekapcsol.
hogy a fenti funkciók egyes berendezésekkel nem
működnek.
 A csatlakoztatott berendezés beállításaitól függően elképzelhető, hogy
a Control for HDMI funkció nem megfelelően működik. Olvassa el
a berendezés kezelési útmutatóját.
5HU
Hasznos funkciók
A Control for HDMI funkció használata
Ha a tv-készülék kompatibilis az Audio Return Channel (ARC)
technológiával, akkor a High Speed HDMI-kábellel létrehozott
csatlakozás digitális audiojelet is küld a tv-készülékről
a rendszernek. Ezért nem kell külön audio-összeköttetést is
létrehozni azért, hogy a tv-készülék hangját a rendszeren
hallgathassa.
Az ARC funkció az „ARC (Audio return channel)” beállítás „ON”
értékre állításával engedélyezhető (10. oldal). Az alapértelmezett
beállítás az „ON”.
Ha a lejátszó berendezésből érkező műsor mintavételezési
frekvenciája vagy audiokimeneti csatornáinak száma megváltozik,
a hang megszakadhat.
 Ha a csatlakoztatott berendezés nem képes kezelni
a másolásvédelmi technológiát (HDCP), akkor eltorzulhat
a rendszer HDMIOUT aljzatán keresztül megjelenő kép és/vagy
hang, és az is előfordulhat, hogy a kép vagy a hang egyáltalán nem
jelenik meg. Ilyen esetben ellenőrizze a csatlakoztatott berendezés
műszaki adatait.
 Ha a „TV” van kiválasztva a rendszer bemeneti forrásaként,
akkor a rendszer a legutóbb kiválasztott a HDMI IN 1/2/3 aljzaton
bocsátja ki a HDMI OUT aljzaton érkező videojeleket.
 A rendszer támogatja a Deep Color, az „x.v.Colour”, a 3D és a 4K
átvitelt.
 3D képek megjelenítéséhez nagysebességű High Speed HDMIkábellel csatlakoztasson egy 3D-kompatibilis tv-készüléket és
videoberendezést (Blu-ray Disc lejátszót, „PlayStation®4” konzolt
stb.) a rendszerhez, vegye fel a 3D szemüveget, majd játssza le
a 3D-s Blu-ray Disc lemezt.
 4K kép megjelenítéséhez a rendszerhez csatlakoztatott
televíziónak és lejátszóknak kompatibilisnek kell lennie
a 4K formátummal.

A „BRAVIA Sync” funkciók használata
Az alább felsorolt eredeti Sony-funkciók a „BRAVIA Sync” funkcióval
kompatibilis termékek esetén is használhatók.
Power save (Energiatakarékos üzemmód)
Ha a rendszerhez egy „BRAVIA Sync”-kompatibilis tv van
csatlakoztatva, akkor készenléti üzemmódban kisebb lesz az
áramfogyasztás, mert a rendszer nem fog HDMI-jelet továbbítani,
ha a tv-t az átviteli funkció „AUTO” beállítása mellett kapcsolják ki
(10. oldal).
Az alapértelmezett beállítás az „AUTO”.
Ha nem „BRAVIA” tv van csatlakoztatva, állítsa a beállítást „ON”
értékre (10. oldal).
* A HDMI-jelátviteli funkció arra szolgál, hogy a rendszer akkor is
továbbítsa a HDMI OUT aljzaton keresztül jövő jelet, amikor készenléti
módban van.
Megjegyzések a HDMI-csatlakozásokról
Használjon nagysebességű HDMI-kábelt. Normál HDMI-kábel
használata esetén előfordulhat, hogy az 1080p, Deep Color, 3D
vagy 4K formátumú kép nem megfelelően jelenik meg.
 Használjon HDMI-hitelesített kábelt.
Használjon Sony High Speed HDMI kábelt, amelyen látható
a kábeltípus emblémája.
 Nem javasoljuk HDMI-DVI átalakítókábel használatát.
 Ha a kép minősége gyenge, vagy a hang nem hallható egy
HDMI-kábellel csatlakoztatott berendezésből, ellenőrizze
a csatlakoztatott berendezés beállítását.
 A HDMI aljzaton továbbított audiojeleket (mintavételezési
frekvencia, bithosszúság stb.) a csatlakoztatott berendezés
korlátozhatja.

6HU
A rendszer irányítása okostelefonnal vagy
táblagéppel (SongPal)
1
2
3
4
5
 (be/készenlét)
PAIRING
6
LED jelzőfény (kék)
Érintse meg a rendszer  (bekapcsolás/készenlét)
érintőgombját.
A rendszer bekapcsolása után a rendszer kijelzője világítani
kezd.
Keresse meg és töltse le a „SongPal” alkalmazást az Android
eszközön.
Futtassa a „SongPal” alkalmazást, és kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Miután megjelenik a BLUETOOTH-kapcsolat képernyője
az Android-eszközön, érintse meg ennek a rendszernek
a PAIRING érintőgombját.
A rendszer kék LED jelzőfénye gyorsan villog a BLUETOOTHpárosítás időtartama alatt.
Az Android-eszköz eszközlistájában válassza a
„SONY:HT-XT1” vagy a „BLUETOOTH” lehetőséget.
Ha létrejött a kapcsolat, a rendszer kék LED jelzőfénye világítani
kezd.
A rendszert a csatlakoztatott Android eszköz kijelzőjével
kezelheti.
Kijelző
folytatás
7HU
Hasznos funkciók
A „SongPal” az az alkalmazás, amelynek használatával
okostelefonnal, táblagéppel stb. kezelheti a rendszert.
A „SongPal” elérhető a Google Play™ vagy az App Store
szoftverboltból.
Ez a funkció a „BT PWR (BLUETOOTH power)” beállítás „ON” értékre
állításával engedélyezhető (10. oldal). Az alapértelmezett beállítás
az „ON”.
Android™ eszköz használata
One-Touch kapcsolat Android eszköz és a beépített NFC
funkció használatával (NFC)
1
2
Hajtsa végre az „Android eszköz használata” című rész
1-3. lépését.
Miután megjelenik a BLUETOOTH-kapcsolat képernyője az
Android eszközön, érintse az Android eszközt a rendszer N
jeléhez.
Ha létrejött a kapcsolat, a rendszer kék LED jelzőfénye világítani
kezd.
iPhone/iPod touch használata
1
2
3
4
5
LED jelzőfény (kék)
3
8HU
A rendszert az Android eszköz kijelzőjével kezelheti.
Érintse meg a rendszer  (bekapcsolás/készenlét)
érintőgombját.
A rendszer bekapcsolása után a rendszer kijelzője világítani
kezd.
Érintse meg a rendszer PAIRING érintőgombját.
A rendszer kék LED jelzőfénye gyorsan villog a BLUETOOTHpárosítás időtartama alatt.
Állítsa az iPhone/iPod touch eszközt párosítási módba, és
válassza a „SONY:HT-XT1” lehetőséget az iPhone/iPod touch
BLUETOOTH-eszközlistájából.
Ha létrejött a kapcsolat, a rendszer kék LED jelzőfénye világítani
kezd.
Keresse meg és töltse le a „SongPal” alkalmazást
a csatlakoztatott iPhone/iPod touch eszközön.
A „SongPal” alkalmazás elindítása után a rendszert
az iPhone/iPod touch kijelzőjével kezelheti.
A beállítások módosítása
A távvezérlő MENU gombjával a következő elemek állíthatók be.
A beállításokat akkor is megőrzi a rendszer, ha kihúzza a tápkábelt.
Menü
LEVEL
TONE
AUDIO
MENU
 
(kiválasztás)
ENTER
RETURN
Funkció
DRC
(Dynamic range control)
A Dolby Digital hangot kis hangerőn is hallgathatja.
(ON/AUTO/OFF)
ON: A tartalomban lévő tömörítési információknak megfelelően
tömöríti a hangot.
AUTO: Automatikusan Dolby TrueHD kódolással tömöríti a hangot.
OFF: Nem tömöríti a hangot.
Alapértelmezett
AUTO
BASS
A rendszer kiemeli a mély hangokat. A beállítás –6 és +6 között
állítható 1 egység lépésekben.
0
TREBLE
A rendszer kiemeli a magas hangokat. A beállítás –6 és +6 között
állítható 1 egység lépésekben.
0
SYNC
(AV sync)
Módosíthatja a hangbeállítást, ha a kép és a hang nincs
szinkronban. (ON/OFF)
DUAL
(Dual mono)
Lejátszhatja a multiplex Dolby Digital hangzás adások hangját.
(M/S (fő és alcsatornák)/MAIN (fő csatorna)/SUB (alcsatorna))
AAV
(Advanced auto volume)
Csökkenti az egyes műsorok, illetve a műsorok és a reklámok
közötti hangerőkülönbségeket. (ON/OFF)
OFF
EFFECT
(Sound effect)
ON: A rendszer választott hangzáskép hangját játssza le.
A beállítás használata javasolt.
OFF: A rendszer a bemeneti forrást 2 csatornára keveri le.
Megjegyzés: Ha az „EFFECT (Sound effect)” beállítás értéke „OFF”,
akkor az „EFFECT (Sound effect)” beállítás automatikusan „ON”
értékre változik a SOUND FIELD beállítás módosításakor.
ON
OFF
MAIN
folytatás
9HU
Hasznos funkciók
1 Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját. Ennek hatására megjelenik az erősítő menüablak a rendszer
kijelzőjén.
2 Válassza ki a kívánt beállítást a   (kiválasztás) gomb nyomogatásával, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
3 Zárja be az erősítő menüablakot a MENU gomb ismételt megnyomásával.
Menü
HDMI
Funkció
CTRL
(Control for HDMI)
A Control for HDMI funkció be- és kikapcsolása. (ON/OFF)
A részletekről itt olvashat: „A Control for HDMI funkció használata”
(5. oldal).
ON
P. THRU
(Pass through)
A HDMI-jelátviteli funkció energiatakarékos módjának beállítása.
(AUTO/ON)
AUTO: A rendszer a HDMI OUT aljzatából származó jeleket
készenléti módban a tv állapotának megfelelően továbbítja.
Ez a beállítás készenléti állapotban energiatakarékosabb az
„ON” beállításnál.
ON: Mindig továbbítja a HDMI OUT aljzatból származó jeleket
készenléti módban. Ha nem „BRAVIA” tv van csatlakoztatva,
a rendszert az „ON” beállítással használja.
Megjegyzés: Ez az elem csak akkor jelenik meg, ha a „CTRL (Control
for HDMI)” értéke „ON”.
AUTO
Az Audio Return Channel (ARC) technológiával kompatibilis,
a rendszerhez High Speed HDMI-kábellel csatlakoztatott televízió
digitális hangjának lejátszása. (ON/OFF)
Megjegyzés: Ez az elem csak akkor jelenik meg, ha a „CTRL (Control
for HDMI)” értéke „ON”.
ON
BT PWR
(BLUETOOTH power)
A rendszer BLUETOOTH funkciójának be és kikapcsolása. (ON/OFF)
Megjegyzés: Ha a beállítást „OFF” értékre állítja, a BLUETOOTH
funkció és az NFC funkció is le lesz tiltva.
ON
BT.STBY
(BLUETOOTH standby)
Ha a rendszer párosítási adatokkal rendelkezik, akkor a rendszer
kikapcsolt állapotban is BLUETOOTH-készenléti üzemmódban van.
(ON/OFF)
ON
AAC
(Advanced audio
coding)
Beállíthatja, hogy a rendszer használja-e az AAC technológiát
BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül. (ON/OFF)
Megjegyzés: Ha a beállítást olyankor módosítja, amikor
a rendszerhez csatlakoztatva van BLUETOOTH-eszköz,
akkor leválasztja a rendszerről az eszközt.
ON
A. STBY
(Auto standby)
Az AUTO POWER OFF funkció be- vagy kikapcsolása. (ON/OFF)
Ha nem használja a rendszert egy bizonyos ideig (körülbelül
20 percig), és a rendszer nem kap bemeneti jelet, automatikusan
kikapcsol.
ON
VER
(Version)
Megjeleníti az aktuális firmware-verziót.
SYS.RST
(System cold reset)
Visszaállíthatja a rendszer menüit és beállításait (hangképeket
stb.) a gyári állapotukba, ha valami nem megfelelően működik.
A részletekkel kapcsolatban olvassa el a „Hibaelhárítás” című részt
(17. oldal).
ARC
(Audio return channel)
SET BT
MENU
 
(kiválasztás)
ENTER
RETURN
SYSTEM
10HU
Alapértelmezett
–
–
Elhelyezés
Egyéb
Óvintézkedések
 Ha
bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül a rendszerbe, húzza ki
a hálózati csatlakozóvezetéket, és forduljon szakemberhez.
 Ne álljon a rendszerre, mert leeshet és megsérülhet, illetve kárt tehet
a rendszerben.
 Csakis tévékészüléket helyezzen a rendszer tetejére.
Áramforrások
A
rendszer használatbavétele előtt ellenőrizze, hogy a készülék üzemi
feszültsége megegyezik-e a készülék használatának helyén
rendelkezésre álló hálózati feszültséggel. Az üzemi feszültség
a rendszer hátoldalán, az adattáblán van feltüntetve.
 Ha hosszú ideig nem használja a rendszert, húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból (konnektorból). A hálózati tápkábel
kihúzásakor mindig a csatlakozódugót, soha ne a kábelt húzza.
 A csatlakozó egyik érintkezője biztonsági okokból szélesebb, mint
a másik, ezért csak egy irányban illeszthető be a fali csatlakozóba.
Ha nem tudja megfelelően beilleszteni a csatlakozódugót, vegye fel
a kapcsolatot a Sony márkakereskedővel.
 A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz végezheti.
Felmelegedés
Működés közben a rendszer felmelegszik, ez azonban nem hibajelenség.
Ha hosszabb időn keresztül nagy hangerőn üzemelteti a rendszert, akkor
a rendszer hátulja és alja erősen felmelegszik. Az égési sérülések
elkerülése érdekében ne érintse meg a rendszert.
rendszer előlapját hagyja szabadon.
helyezze a rendszert olyan eszköz tetejére, amely hőt bocsát ki.
 Úgy helyezze el a rendszert, hogy a levegő szabadon áramolhasson
körülötte, máskülönben túlmelegedhet, és csökkenhet az élettartama.
 A rendszert ne helyezze fűtőtest közelébe, illetve olyan helyre, ahol
közvetlen napfénynek, túlzott pornak vagy ütődésnek van kitéve.
 Ne helyezzen semmit a rendszer hátuljához, mert eltakarhatja
a szellőzőnyílásokat, és így a készülék meghibásodhat.
 Ha ezt a rendszert tv-készülékkel, videomagnóval vagy kazettás
magnóval együtt használja, akkor az zajokat vagy a képminőség
romlását okozhatja. Ilyen esetben helyezze a rendszert távolabb
a tv-készüléktől, videomagnótól vagy kazettás magnótól.
 Legyen óvatos, ha a rendszert védőbevonattal (például gyantával,
olajjal vagy fényezőszerrel) kezelt felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés léphet fel rajta.
 Ügyeljen arra, hogy a rendszer sarkai ne okozzanak sérülést.
 A rendszer üzembe helyezése során ügyeljen rá, hogy ne sérüljön meg
a rendszer aljában található hangsugárzó.
 A rendszer hangsugárzói nincsenek mágnesesen árnyékolva.
Ne helyezzen a rendszerre vagy közelébe mágnescsíkot tartalmazó
kártyát, sem képcsöves tévékészüléket.
 Ne
Az üveggel kapcsolatos megjegyzések
 Ne
helyezzen forró tárgyat a rendszer tetejére (például a tűzhelyről
levett serpenyőt vagy lábost). A felső üveglap elrepedhet, sérülést
okozhat, illetve kárt tehet a rendszerben.
 Ne fejtsen ki nagy erőt az üveg fedőlapra. Az üveg fedőlap edzett
üvegből készült, ennek ellenére nem garantálható, hogy nem lehet
betörni. A következőkre kell ügyelnie ahhoz, hogy ne törje el az üveget:
 Ne tegye ki az üveget nagy erőhatásnak azzal, hogy valamivel megüti,
vagy valamilyen helyes tárgyat ejt rá.
 Ne karcolja meg az üveget valamilyen éles tárgyal, és ne szúrja meg.
 Ne üsse meg az üveg élét, ha tárolópolcba szereli be.
 Ha eltörik az üveg, ne érjen hozzá fedetlen kézzel. Megvághatja magát.
 Ne helyezzen a rendszerre 30 kg-nál nehezebb tárgyakat. Az ilyen
tárgyak kárt tehetnek az üveg fedőlapban vagy a rendszerben.
 Az edzett üveg erősebb, mint a közönséges üveg, de ha eltörik, apró
darabokra esik szét.
folytatás
11HU
Egyéb
Biztonság
A
 Rendkívül
ritka esetekben az edzett üveg minden behatás nélkül apró
darabokra törhet.
A rendszerben használt üveget gondosan választottuk ki,
a törhetetlensége azonban nem garantálható.
Működés
Más berendezések csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a rendszert,
és húzza ki a tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
A készülék tisztítása
A rendszert puha, száraz kendővel tisztítsa. A tisztításhoz soha ne
használjon súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy problémája merül
fel, keresse fel a legközelebbi Sony márkakereskedőt.
Szerzői jogok
Ez a rendszer alkalmazza a Dolby* Digital és a DTS** Digital Surround
System technológiát.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories engedélyével történt.
A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories hivatalos
védjegye.
** A készülék gyártása az 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929; 7,392,195 és 7,272,567 számú egyesült
államokbeli és nemzetközi, megítélt és függőben lévő szabadalmak
licence alapján történt.
A DTS-HD, annak szimbóluma, valamint a DTS-HD és annak
szimbóluma együttesen a DTS, Inc. bejegyzett védjegye.
A termék szoftvert tartalmaz. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
A BLUETOOTH® szó és az emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett
védjegyei, és a Sony Corporation ezeket a jelzéseket licenc alapján
használja.
A rendszer a High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) technológiát
alkalmazza.
A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezés,
valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
A „BRAVIA” embléma a Sony Corporation védjegye.
A „DSEE” a Sony Corporation hivatalos védjegye.
Az „x.v.Colour” és az „x.v.Colour” embléma a Sony Corporation védjegyei.
A „PlayStation®” a Sony Computer Entertainment Inc. bejegyzett
védjegye.
Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
A „Android” és a „Google Play” a Google Inc. védjegye.
A „ClearAudio+” a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
12HU
Az Apple, az Apple embléma, az iPhone, az iPod és az iPod touch
az Apple Inc. védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
Egyéb
A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” azt jelenti, hogy egy
elektronikus kiegészítőt kifejezetten az iPod vagy iPhone készülékekhez
való csatlakoztatásra terveztek, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel
az Apple teljesítménykövetelményeinek. Az Apple nem felelős ezen
eszköz működéséért vagy a biztonsági és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy ezen kiegészítő és az iPod vagy iPhone
együttes használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.
Made for iPod/iPhone modellek
A kompatibilis iPod/iPhone típusok az alábbiak. Frissítse az iPod/iPhone
szoftverét a legújabb verzióra, mielőtt a rendszerrel használná.
A BLUETOOTH technológia az alábbiakkal működik:
 iPhone
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS
 iPod touch
iPod touch (5. generáció)/iPod touch (4. generáció)
Minden más védjegy és védett név a vonatkozó tulajdonosokhoz
tartozik.
13HU
Akkor csatlakoztassa ezt a rendszert és a BLUETOOTH-os
mobiltelefont, illetve a BLUETOOTH-eszközt, amikor legalább
10 méterre van a vezeték nélküli LAN-t használó berendezéstől.
 Ha BLUETOOTH-eszközét 10 méternél közelebb használja,
kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN-t használó berendezést.

A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia
Támogatott BLUETOOTH-verziók és -profilok
A profil a különféle BLUETOOTH-termékek funkcióinak szabványos
készlete. A rendszer által támogatott BLUETOOTH-verziókat és
-profilokat a következő fejezet ismerteti: „Műszaki adatok”
(20. oldal).
Megjegyzések
 Ahhoz, hogy használni tudja a BLUETOOTH funkciót, a csatlakoztatandó
BLUETOOTH-eszköznek ugyanazt a profilt kell támogatnia, mint ennek
a rendszernek. Még ha az eszköz ugyanazt a profilt támogatja is,
a funkciók eltérőek lehetnek az adott BLUETOOTH-eszköz specifikációja
miatt.
 Előfordulhat, hogy az audiolejátszás ezen a rendszeren a BLUETOOTH
vezeték nélküli technológia sajátosságai miatt késik a BLUETOOTHeszközön történő lejátszáshoz képest.
Tényleges kommunikációs tartomány
A BLUETOOTH-eszközöket egymástól hozzávetőleg 10 méteres
távolságon belül kell használni (úgy, hogy ne legyen köztük
akadály). A tényleges kommunikációs tartomány a következő
esetekben kisebb is lehet;
 Ha személy, fémből készült tárgy, fal vagy más akadály van az
egymással BLUETOOTH-kapcsolatban álló eszközök között
 Olyan helyen, ahol vezeték nélküli LAN üzemel
 Használatban lévő mikrohullámú sütők környékén
 Olyan helyen, ahol más elektromágneses sugárzás van
Más eszközök hatása
A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b/g)
berendezések ugyanazt a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják. Ha
BLUETOOTH-eszközét egy vezeték nélküli LAN-nal működni képes
eszköz közelében használja, elektromágneses interferencia léphet fel.
Ez pedig kisebb adatátviteli sebességet és zajt okozhat, és akár
a csatlakozást is megakadályozhatja. Ilyen esetben próbálkozzon
a következőkkel:
14HU
Hatás más eszközökre
A rendszer által sugárzott rádióhullámok zavarhatják egyes orvosi
berendezések működését. Mivel ez rendellenes működést okozhat,
a rendszert, a BLUETOOTH-os mobiltelefonokat és a BLUETOOTHeszközöket mindig kapcsolja ki a következő helyeken:
 Kórházban, vonaton, repülőgépen, benzinkútnál, tovább minden
olyan helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek jelen
 Automata ajtók és tűzjelzők közelében
Megjegyzések
 Ez
a rendszer olyan biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek
megfelelnek a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció során
biztonságot nyújtó BLUETOOTH-specifikáció előírásainak. Előfordulhat
azonban, hogy ez a biztonság a tartalomtól és más tényezőktől függően
nem elegendő, ezért mindig legyen óvatos, amikor BLUETOOTH
technológiát használva kommunikál.
 A Sony semmilyen módon nem tehető felelőssé a BLUETOOTH
technológiát használó kommunikáció során bekövetkező
információkiszivárgásból eredő károkért és egyéb vesztességekért.
 A BLUETOOTH-kommunikáció nem feltétlenül garantált minden,
az ezzel a rendszerrel azonos profilú BLUETOOTH-eszközzel.
 A rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközöknek meg kell
felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által előírt BLUETOOTH-specifikáció
követelményeinek, és erről tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
De még akkor is, ha egy eszköz teljesíti a BLUETOOTH-specifikáció
követelményeit, előfordulhatnak olyan esetek, amikor a BLUETOOTHeszköz specifikációja vagy jellemzői lehetetlenné teszik a csatlakozást,
vagy más vezérlési módszereket, megjelenítést, illetve működést
eredményeznek.
 A rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs
környezettől és a körülményektől függően zaj jelentkezhet, illetve
megszakadhat a hang.
Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi rendellenességek
bármelyikét észleli, a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba
elhárításával az útmutatóban leírt módon. Ha a probléma tartósan
fennáll, keresse fel a legközelebbi Sony-forgalmazót.
A rendszer nem kapcsol be.
 Ellenőrizze, hogy a hálózati vezetéket biztonságosan
csatlakoztatta-e.
A rendszer automatikusan kikapcsol.
 Aktív az „A. STBY” funkció. Állítsa az „A. STBY (Auto standby)”
beállítást „OFF” értékre (10. oldal).
HANG
Nem hallható a televízió hangja a rendszeren.
 Nyomja meg többször a távvezérlő INPUT gombját, amíg meg
nem jelenik a kijelzőn a „TV” felirat (lásd a mellékelt Üzembe
helyezési útmutató „A tv hangjának lejátszása” című részét).
 Ellenőrizze a rendszerhez és a televízióhoz csatlakoztatott HDMIkábel, digitális optikai kábel vagy hangkábel csatlakozását
(olvassa el az Üzembe helyezési útmutató „Csatlakozás” című
részét).
 Ellenőrizze a televízió hangkimenetét. A tv-beállítások részleteit
lásd a tv-készülék kezelési útmutatójában.
 Növelje a tv hangerejét, vagy kapcsolja ki az elnémítást.
 Ha az Audio Return Channel (ARC) technológiával kompatibilis
tévékészülék van csatlakoztatva HDMI-kábellel, ügyeljen rá, hogy
a kábel a tv HDMI (ARC) bemenetéhez legyen csatlakoztatva
(lásd a mellékelt Üzembe helyezési útmutató „Csatlakozás” című
részét).
 Ha a tv nem kompatibilis az Audio Return Channel (ARC)
technológiával, a HDMI-kábel mellett csatlakoztassa az optikai
digitális kábelt is a hang lejátszásához (lásd a Üzembe helyezési
útmutató „Csatlakozás” című részét).
A tv-nek a rendszeren keresztül jövő hangja késik a képhez képest.
 Állítsa az „SYNC (AV sync)” beállítást „OFF” értékre, ha az „ON”
értékre van állítva (9. oldal).
A rendszerhez csatlakoztatott berendezésnek nincs hangja,
vagy csak nagyon halk hang hallható a rendszerből.
 Nyomja meg a távvezérlő VOL + gombját, majd ellenőrizze
a hangerő szintjét (olvassa el a „Részek és vezérlőelemek”
(19. oldal) című részt).
 Az elnémítás kikapcsolásához nyomja meg a távvezérlő MUTING
vagy VOL + gombját (olvassa el a „Részek és vezérlőelemek”
(19. oldal) című részt).
 Ügyeljen rá, hogy a bemeneti forrás megfelelően legyen
kiválasztva. Más bemeneti források a távvezérlő INPUT gombjának
többszöri megnyomásával próbálhatók ki (olvassa el az Üzembe
helyezési útmutató „Hanglejátszás” című részét).
 Ellenőrizze, hogy a rendszer és a csatlakoztatott berendezés
minden kábele és vezetéke megfelelően van-e csatlakoztatva.
Nem vagy csak halkan hallhatók a mély hangok.
 Nyomja meg a távvezérlő SW VOL + gombját a mélysugárzó
hangerejének növeléséhez (olvassa el a „Részek és
vezérlőelemek” (19. oldal) című részt).
Nem kap térhangzást.
 A bemeneti jeltől és a hangzáskép beállításától függően
a térhangzás feldolgozása nem mindig működik hatékonyan.
A surround hangzás a programtól vagy a lemeztől függően
változhat.
 Többcsatornás hang lejátszásához ellenőrizze a rendszerhez
csatlakoztatott eszköz digitális hangkimeneti beállítását.
A részleteket a csatlakoztatott berendezés használati utasítása
tartalmazza.
folytatás
15HU
Egyéb
ÁRAMELLÁTÁS
A rendszerből és a tv-ből is hallható hang.
 Kapcsolja ki a rendszer vagy a televízió hangját.
BLUETOOTH
Nem létesíthető BLUETOOTH-kapcsolat.
 Győződjön meg arról, hogy a kék LED jelzőfény világít (olvassa
el az Üzembe helyezési útmutató „Hanglejátszás BLUETOOTHeszközökről” című részét).
A rendszer állapota
LED jelzőfény állapota
BLUETOOTH-párosítás közben
Kéken gyorsan villog
A rendszer kapcsolatot próbál meg
Kéken villog
létrehozni egy BLUETOOTH-eszközzel
A rendszer kapcsolat hozott létre egy Kéken világít
BLUETOOTH-eszközzel
A rendszer BLUETOOTH-készenléti
Nem világít
üzemmódban van (amikor a rendszer
ki van kapcsolva)
 Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatandó BLUETOOTHeszköz be van kapcsolva, és engedélyezve van a BLUETOOTH
funkció.
 Vigye közelebb egymáshoz a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
 Párosítsa ismét ezt a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
Előfordulhat, hogy a BLUETOOTH-eszköz használatával előbb
törölnie kell a párosítást ezzel a rendszerrel.
Nem lehet párosítani.
 Helyezze közelebb egymáshoz ezt a rendszert és a BLUETOOTHeszközt (olvassa el az Üzembe helyezési útmutató „Hanglejátszás
BLUETOOTH-eszközökről” című részét).
 Gondoskodjon arról, hogy ezt a rendszert ne érje vezeték
nélküli LAN berendezéstől, más 2,4 GHz-es vezeték nélküli
eszköztől vagy mikrohullámú sütőtől származó interferencia.
Ha elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezés van
a közelben, helyezze azt távolabb ettől a rendszertől.
16HU
A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz nem ad ki hangot.
 Győződjön meg arról, hogy a kék LED jelzőfény világít (olvassa
el az Üzembe helyezési útmutató „Hanglejátszás BLUETOOTHeszközökről” című részét).
 Vigye közelebb egymáshoz a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
 Ha elektromágneses sugárzást kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN berendezés, másik BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben, helyezze azt távolabb ettől
a rendszertől.
 Távolítson el minden akadályt a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz
közül, vagy vigye a rendszert távolabb az akadálytól.
 Tegye máshová a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközt.
 Próbálja átállítani a Wi-Fi útválasztó, számítógép stb. vezeték
nélküli frekvenciáját az 5 GHz-es sávra.
 Növelje a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
A hang nincs szinkronban a képpel.
 Filmek nézésekor a hang a képhez képest kis eltéréssel szólalhat
meg.
TÁVVEZÉRLŐ
Nem működik a távirányító.
 Irányítsa a távvezérlőt a rendszer távvezérlő-érzékelőjére
(lásd „Részek és kezelőszervek” (18. oldal)).
 A távvezérlő és a rendszer között ne legyen semmilyen akadály.
 Ha lemerültek a távirányító elemei, cserélje ki őket.
 Ellenőrizze, hogy a megfelelő gombot nyomta-e meg
a távvezérlőn.
EGYÉB FUNKCIÓK
VISSZAÁLLÍTÁS
Nem megfelelően működik a Control for HDMI funkció.
 Ellenőrizze a HDMI-kapcsolatot (olvassa el a mellékelt Üzembe
helyezési útmutató „Csatlakozás” című részét.)
 Állítsa be a tv-készülék Control for HDMI funkcióját.
A tv-beállításokkal kapcsolatban olvassa el a tv-hez
mellékelt kezelési útmutatót.
 Győződjön meg arról, hogy minden csatlakoztatott berendezés
kompatibilis-e a „BRAVIA Sync” funkcióval.
 Ellenőrizze a Control for HDMI beállításait a csatlakoztatott
berendezésen. Részletes információkért nézze meg
a csatlakoztatott berendezéshez kapott használati utasítást.
 Amikor a tápkábelt kihúzza a konnektorból/bedugja
a konnektorba, a rendszer használatával várjon legalább
15 másodpercet.
 Ha a videoberendezés audiokimenetét és a rendszert nem
HDMI-kábellel köti össze, akkor a „BRAVIA Sync” funkció
miatt előfordulhat, hogy nem hallható hang. Ilyenkor állítsa
a „CTRL (Control for HDMI)” beállítást „OFF” értékre (10. oldal),
vagy csatlakoztassa a videoberendezés audiokimenetéből jövő
kábelt közvetlenül a tv-hez.
Ha a rendszer továbbra sem működik megfelelően, akkor állítsa
vissza a rendszert a gyári alapbeállításokra a következők szerint:
2
3
4
5
6
Kapcsolja be a rendszert a távvezérlő  (bekapcsolás/
készenlét) gombjával.
Nyomja meg a távvezérlő MENU gombját.
Nyomja meg többször a   (kiválasztás) gombot, amíg
meg nem jelenik a „SYSTEM” felirat, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Egyéb
A rendszer kijelzőjén megjelenik a „PRTECT (protect)” üzenet.
 Kapcsolja ki a rendszert a főegység  (bekapcsolás/készenlét)
érintőgombjával. Miután eltűnik a jelzés, húzza ki a tápkábelt
a konnektorból, és ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami
a rendszer szellőzőnyílásait.
1
Nyomja meg többször a   (kiválasztás) gombot, amíg
meg nem jelenik a „SYS.RST” felirat, majd nyomja meg
az ENTER gombot (10. oldal).
Nyomja meg az ENTER gombot a „START” felirat megjelenése
után.
A „RESET” felirat jelenik meg a képernyőn, és a menübeállítások,
hangmezők stb. visszatérnek a kezdeti állapukba.
Húzza ki a hálózati tápkábelt a fali csatlakozóaljzatból.
17HU
Elöl/felül
Részek és kezelőszervek
Főegység
  (bekapcsolás/készenlét) érintőgomb
 PAIRING érintőgomb
 INPUT érintőgomb
 Távvezérlő-érzékelő
 LED jelzőfény
 Fehér: Ha a kijelző fényereje az „Off” értékre van állítva,
a LED jelzőfény kialszik.
 Kék: BLUETOOTH mód (16. oldal)
 Kijelző
 N jel
Ha egy NFC funkciót szeretne használni, érintse az NFC eszközt
a jelhez.
Vissza
 Hálózati tápkábel
 DIGITAL IN (OPT (TV)) aljzat
 ANALOG IN aljzat
 HDMI IN 1/2/3 aljzatok
 HDMI OUT (TV (ARC)) aljzat
* Az érintőgombokat gyengén, az ujja hegyével érintse meg.
Ha egyszerre két vagy több gombot érint meg, vagy a hüvelykujját
használja, nem feltétlenül éri el a kívánt eredményt.
18HU
Távvezérlő
  (bekapcsolás/készenlét) gomb
 INPUT gomb
 MUTING gomb
 VOL (hangerő) +/– gomb
 SOUND FIELD gomb*
 VOICE gomb*


Egyéb
 DISPLAY gomb
A kijelző fényereje állítható.
Bright (Világos)  Dark (Sötét)  Off (Kikapcsolva)
Ha a kijelző fényerejének beállítása „Off”, a kijelző az aktuális
állapot megjelenítése után pár másodperccel kikapcsol.
Ha a beállítást az „Off” értékről a „Bright” értékre állítja, a kijelzőn
megjelennek a hangformátum adatai.
 NIGHT (éjszakai üzemmód) gomb*
 SW VOL (mélysugárzó-hangerő) +/ gombok
A mélyhangok erősségét szabályozza.
 MENU/  (kiválasztás)/ENTER/RETURN gomb
Válassza ki a kívánt beállítást a   (kiválasztás) gombbal,
majd rögzítse a választott beállítást az ENTER gombbal.
* Olvassa el a mellékelt Üzembe helyezési útmutató „A hangeffektusok
alkalmazása” című részét.
19HU
Műszaki adatok
Erősítőegység
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (névleges)
Bal első + Jobb első: 20 W + 20 W
(3 Ω, 1 kHz, 1% THD)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
Bal első/Jobb első hangszóró: 35 W (csatornánként, 3 Ω,
1 kHz esetén)
Mélysugárzó: 100 Watt (4 Ω, 100 Hz)
Bemenetek
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
DIGITAL IN (OPT (TV))
* Ez a 3 csatlakozó azonos. Mindegyikük ugyanúgy használható.
Kimenet
HDMI OUT (TV (ARC))
BLUETOOTH rész
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH specifikáció, 3.0-s verzió
Kimenet
BLUETOOTH specifikáció, Power Class 2
Maximális kommunikációs távolság
Hatótáv kb. 10 m1)
Regisztrálható eszközök maximális száma
9 eszköz
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,4000–2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok2)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
Támogatott kodekek3)
SBC4), AAC5)
Átviteli tartomány (A2DP)
20–20 000 Hz (Mintavételi frekvencia: 44,1 kHz)
20HU
1) A tényleges hatótáv olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti
akadályok, a mikrohullámú sütő körül kialakult mágneses tér,
a sztatikus elektromosság, a vezeték nélküli telefonok, a vételi
érzékenység, az operációs rendszer, a szoftveralkalmazás stb.
2) A szokásos BLUETOOTH-profilok az eszközök közötti BLUETOOTHkommunikáció célját jelzik.
3) Kodek: Audiojel-tömörítési és konverziós formátum
4) Alsáv-kodek
5) Továbbfejlesztett audiokódolás
Bal első/Jobb első hangszórószekció
Hangsugárzórendszer
Teljes tartományú hangsugárzórendszer, akusztikus
felfüggesztéses típus
Hangsugárzó
35 mm × 80 mm-es kúpos
Névleges impedancia
3Ω
Mélysugárzó rész
Hangsugárzórendszer
Mélysugárzó rendszer
Bass reflex
Hangsugárzó
100 mm-es kúpos (2 db)
Névleges impedancia
4Ω
Általános
Áramellátási követelmények
220–240V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
Bekapcsolva: 34 W
Készenlét (a Control for HDMI be van kapcsolva): 0,5 W vagy
kevesebb
Készenlét (a Control for HDMI ki van kapcsolva): legfeljebb 0,3 W
BLUETOOTH-készenléti üzemmódban: 0,5 W vagy kevesebb
Méret (hozzávetőleg) (szélesség/magasság/mélység)
720 mm × 72 mm × 310 mm
Tömeg (kb.)
8 kg
A rendszer által támogatott digitális bemeneti
audioformátumok
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Lineáris PCM 2 csatornás, legfeljebb 48 kHz-es
Lineáris PCM, legfeljebb 7.1 csatornás,
legfeljebb 192 kHz-es*
Bemenet/kimenet (HDMI ismétlőblokk)
Fájl
3D
2D KépkockaEgymás
Felül-alul
egyesítés mellett (fél) (Fent-lent)
4096 × 2160p, 59,94/60 Hz*1




4096 × 2160p, 50 Hz*1




4096 × 2160p, 23,98/24 Hz*2




3840 × 2160p, 59,94/60 Hz*1




3840 × 2160p, 50 Hz*1




3840 × 2160p, 29,97/30 Hz*2




3840 × 2160p, 25 Hz*2




3840 × 2160p, 23,98/24 Hz*2




1920 × 1080p 59,94/60 Hz esetén 







1920 × 1080p 29,97/30 Hz esetén 







1920 × 1080p 23,98/24 Hz esetén 



1920 × 1080i 59,94/60 Hz esetén 



1920 × 1080i 50 Hz esetén




1280 × 720p 59,94/60 Hz esetén




1280 × 720p 50 Hz esetén




1280 × 720p 29,97/30 Hz esetén




1280 × 720p 23,98/24 Hz esetén




720 × 480p 59,94/60 Hz esetén




720 × 576p 50 Hz esetén




640 × 480p 59,94/60 Hz esetén




1920 × 1080p 50 Hz esetén
1920 × 1080p 25 Hz esetén
*1
*2
Egyéb
* Ezek a formátumok csak HDMI-kapcsolaton át vihetők be.
A rendszer által támogatott videoformátumok
YCbCr 4:2:0/ csak 8 bites formátumot támogat
Csak 8 bites formátumot támogat
A külső és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
21HU
©2014 Sony Corporation
4-487-196-21(2) (HU)
Download PDF

advertising