Sony | HT-SF150 | Sony HT-SF150 2 csatornás különálló hangprojektor Bluetooth® technológiával | HT-SF150 Használati útmutató

Rúdhangsugárzó
HT-S100F/SF150
Használati útmutató
HU
Rúdhangsugárzó
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben (pl. könyvszekrényben vagy
beépített fülkében) elhelyezni és
működtetni.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket a
rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és
soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat –
például virágvázát – a készülékre.
Amíg a tápkábel csatlakozóját nem
húzza ki a hálózati aljzatból, az egység
áram alatt van, még akkor is, ha ki van
kapcsolva.
Az egységet könnyen hozzáférhető
hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel az egység
működésében, azonnal húzza ki a
hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.
FIGYELEM!
Nem megfelelő típusú elem behelyezése
esetén robbanásveszély állhat fenn. Az
elemeket vagy az elemekkel ellátott
eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol
sugárzó hőnek – például napfénynek
vagy tűznek – vannak kitéve.
Csak beltéri használatra.
Javasolt kábelek
A számítógéphez és/vagy perifériákhoz
való csatlakoztatáskor megfelelően
árnyékolt és földelt kábeleket kell
használni.
2HU
Az adattábla a rúdhangsugárzó alján
található.
Az európai vásárlók számára
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az
európai uniós irányelveket
alkalmazó országokban
értékesített berendezésekre
érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation
gyártotta vagy nevében gyártották.
Európai importőr: Sony Europe Limited.
Az európai importőrnek szánt vagy az
európai termékmegfelelőséggel
kapcsolatos kérdéseket a gyártó
hivatalos képviselőjének kell küldeni:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgium.
A Sony Corporation kijelenti, hogy a
berendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek.
Az európai uniós megfelelőségi
nyilatkozat teljes szövege a következő
internetcímen található:
http://www.compliance.sony.de/
Ezt a berendezést tesztelték, és
3 méternél rövidebb csatlakozókábel
használata esetén az EMC
szabályozásban megállapított
határértéknek megfelelőnek
minősítették.
Elhasznált
elemek, valamint
elektromos és
elektronikus
berendezések
hulladékként való
eltávolítása (az
Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy
annak csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy a terméket és az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként. Egyes
elemeken ez a jelzés vegyjellel együtt
szerepel. Az ólom (Pb) vegyjele akkor
van feltüntetve, ha az elem vagy
akkumulátor több mint 0,004% ólmot
tartalmaz. A feleslegessé vált termékek
és elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség helytelen hulladékkezelésből
eredő károsodását. Az anyagok
újrahasznosítása elősegíti a természeti
erőforrások megőrzését. Olyan
termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok
miatt állandó kapcsolat szükséges a
beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek, valamint az elektromos és
elektronikus berendezések szakszerű
hulladékkezelése érdekében a
készülékek hasznos élettartamának
végén adja le azokat a megfelelő
hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító
telepen. Egyéb elemek esetén olvassa el
az elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket adja le a
megfelelő gyűjtőhelyen újrahasznosítás
céljából. A termék és az elemek
selejtezéséről és újrahasznosításáról a
lakóhelye szerinti illetékes
intézménytől, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatótól, illetve a terméket árusító
üzlettől kaphat tájékoztatást.
Az ausztráliai és új-zélandi
vásárlók számára
A berendezést úgy kell elhelyezni és
működtetni, hogy legalább 20 cm
távolság maradjon a sugárzóegység és
az azt használó személy teste között
(nem számítva a végtagokat: a kézfejet,
a csuklót, a lábfejet és a bokát).
Az ausztráliai vásárlók számára
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus
készülékek
kiselejtezése (az
Európai Unióra és
más, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel
rendelkező országokra érvényes)
3HU
Hibaelhárítás
Tartalomjegyzék
Alapvető
beállítások
Üzembe
helyezési
 útmutató
(különálló
dokumentum)
Erről a Kezelési útmutatóról
általában ................................. 4
A doboz tartalma .......................... 5
Mire használhatja a készüléket? ... 6
A részek és kezelőszervek
bemutatása ..............................7
A rendszer használatának
előkészítése
A rúdhangsugárzó elhelyezése
falon ....................................... 13
Ha nem működik a televízió
távirányítója ........................... 15
Hanglejátszás
A tévé és más eszközök
hangjának hallgatása ............ 16
Zenehallgatás
USB-eszközről ........................ 17
A hangeffektus kiválasztása
A hang beállítása ......................... 19
Zenehallgatás/hanglejátszás
a BLUETOOTH®-funkcióval
Zenehallgatás mobileszközről ..... 21
A készülék bekapcsolása a
BLUETOOTH-eszközzel ..........23
A BLUETOOTH-funkció
kikapcsolása ...........................23
A különböző funkciók
használata
A Control for HDMI funkció
használata ............................. 24
Energiamegtakarítás ....................25
4HU
Hibaelhárítás ............................... 26
A rendszer visszaállítása ............. 30
További információk
Specifikációk ................................ 31
Lejátszható fájltípusok
(USB-bemenet) ......................32
Támogatott bemeneti
hangformátumok (HDMI OUT
(TV (ARC)) vagy TV IN
(OPTICAL)) ...............................32
A BLUETOOTH-kommunikációról ...33
Óvintézkedések .......................... 34
Erről a Kezelési
útmutatóról általában
• A jelen Kezelési útmutatóban szereplő
utasítások a távvezérlő
kezelőszerveivel végrehajtandó
műveleteket mutatják be.
• Egyes illusztrációk elvi vázlat jellegűek,
és eltérhetnek a konkrét terméktől.
• Az alapertelmezett beallitasok
aláhúzva jelennek meg az egyes
funkciók leírásánál.
• FALI KONZOL SABLONJA (1)
A doboz tartalma
• Rúdhangsugárzó (1)
• Üzembe helyezési útmutató
• Távvezérlő (1)
• Használati útmutató
• R03-as (AAA méretű) elem (2 db)
• Digitális optikai kábel (1)
• Hálózati kábel (tápkábel) (1)
5HU
Mire használhatja a készüléket?
„A tévé és más eszközök hangjának
hallgatása” (16. oldal)
Blu-ray™ lejátszó,
kábeltévévevő, műholdvevő stb.
A tv-készülék csatlakoztatása
(lásd az Üzembe helyezési útmutatót
(különálló dokumentum))
„A Control for HDMI funkció
használata” (24. oldal)
„Zenehallgatás USBeszközről” (17. oldal)
„Zenehallgatás
mobileszközről” (21. oldal)
6HU
A részek és kezelőszervek bemutatása
Az ábra nem teljes részletességű.
Rúdhangsugárzó
Elölnézett
 Távvezérlő-érzékelő
Irányítsa a távvezérlőt a rendszer
távvezérlő-érzékelőjére a
működtetéshez.
  (be-/kikapcsolás) gomb
 +/– (hangerő) gombok
 Jelzőfények
A részleteket lásd:
„A rúdhangsugárzón lévő
jelzőfényekről” (8. oldal).
Bekapcsolja, illetve készenléti
üzemmódba helyezi a rendszert.

(bemenetválasztó) gomb
(16. oldal)
 BLUETOOTH gomb (21. oldal)
7HU
A rúdhangsugárzón lévő jelzőfényekről
A rúdhangsugárzón található jelzőfények világítása és villogása a bemeneti
eszközről és annak állapotáról tájékoztatnak.
Jelzőfények
Állapot
• Világít: A TV bemenet van kiválasztva.
• Kéken világít: A BLUETOOTH-kapcsolat létrejött (a BLUETOOTH bemenet van
kiválasztva).
• Kéken gyorsan villog: Várakozás eszközzel való csatlakozásra.
• Kéken villog: Újracsatlakozás vagy párosítás közben.
• Világít: Az USB bemenet van kiválasztva.
• Kétszer villog: A lejátszási mód megváltozott.
• Előbb háromszor felvillan, majd lassan villog többször egymás után: Nem
támogatott eszköz csatlakoztatása közben.
• Többször egymás után villog: Adatok beolvasása a csatlakoztatott
USB-eszközről.
A jelzőfények villognak a funkcióbeállítás be- és kikapcsolásakor, illetve a távvezérlő
kezelésekor.
Jelzőfények
Állapot
• Kétszer villog: A következő funkciók egyike be van kapcsolva.
– Éjszakai üzemmód (19. oldal)
– Voice mód (19. oldal)
• Egyszer felvillan: A hangcsatorna beállítása Main (20. oldal), a hangmód
kiválasztva (19. oldal), vagy az alábbi funkciók valamelyike ki van kapcsolva.
– Éjszakai üzemmód (19. oldal)
– Voice mód (19. oldal)
• Kétszer villog: A következő funkciók egyike be van kapcsolva.
– Dolby DRC (20. oldal)
– Control for HDMI (24. oldal)
– BLUETOOTH-készenlét (23. oldal)
– BLUETOOTH-funkció (23. oldal)
– Automatikus készenlét (25. oldal)
– IR-jelismétlő (15. oldal)
• Egyszer felvillan: A hangcsatorna beállítása Sub (20. oldal), illetve az alábbi
funkciók valamelyike ki van kapcsolva.
– Dolby DRC (20. oldal)
– Control for HDMI (24. oldal)
– BLUETOOTH-készenlét (23. oldal)
– BLUETOOTH-funkció (23. oldal)
– Automatikus készenlét (25. oldal)
– IR-jelismétlő (15. oldal)
• Egy villanás: A hangcsatorna beállítása Main/Sub (20. oldal).
• Gyorsan villog: Aktiválódott a védelmi funkció (29. oldal).
• Lassan villog: A készüléket az automatikus készenléti üzemmód
funkció készenléti üzemmódba lépteti. (25. oldal)
8HU
A jelzőfények villognak a hangerőszint beállítása közben.
Jelzőfények
Állapot
• Egyszer felvillan: A hangerőszint alacsony.
• Egy villanás: A hangerőszint közepes.
• Egy villanás: A hangerőszint magas.
• Többször egymás után villog: A hang el van némítva.
• Kétszer villog: A hangerőszint maximum/minimum értékre van
állítva.
Tipp
A(z) INDICATOR gomb megnyomásával kikapcsolhatja a jelzőfényeket.
Még ha ki is kapcsolta a jelzőfényeket az INDICATOR gomb megnyomásával, ha működteti
a rendszert, a működéssel kapcsolatos jelzőfények továbbra is világítanak vagy villognak.
9HU
Hátulnézet
 AC IN csatlakozó
 HDMI OUT (TV (ARC)) aljzat
A HDMI bementi aljzattal
rendelkező tv-készülékeket
HDMI-kábellel csatlakoztassa. A
rendszer kompatibilis az Audio
Return Channel funkcióval (ARC).
ARC az a funkció, amely a
televízió hangját egy AVeszközhöz, például a rendszerhez
továbbítja a tv-készülék HDMIaljzatáról.

(USB) port (17. oldal)
 TV IN (OPTICAL) aljzat
 IR-jelismétlő (15. oldal)
Továbbítja a tv távvezérlőjének
jelét a tv-készülékhez.
10HU
Távvezérlő
Egyes gombok eltérően működnek attól
függően, hogy milyen hosszan nyomják
le őket. Az alábbi gombok azt mutatják,
hogy milyen hosszan kell lenyomni a
gombot.
• : Nyomja meg a gombot.
•
: Tartsa lenyomva a gombot
5 másodpercig.
 INPUT (16. oldal)
A lejátszás forrásának kiválasztása.
Ha egyszer megnyomja az INPUT
gombot, felvillan az aktuális
bemenet jelzőfénye.
A kívánt eszköz kiválasztásához
nyomja meg ismét az INPUT
gombot.
Az INPUT gomb többszöri
megnyomásakor az eszköz az
alábbiak szerint módosul.
Tv-bemenet  BLUETOOTHbemenet  USB-bemenet
 AUTO SOUND (19. oldal)
Kiválasztja az AUTO SOUND
lehetőséget a hangeffektushoz.
 CINEMA
: Kiválasztja a CINEMA
lehetőséget a hangeffektushoz.
(19. oldal)
: Be-/kikapcsolja az
automatikus készenlét funkciót.
(25. oldal)
 VOICE
: Be-/kikapcsolja a hang
üzemmódot. (19. oldal)
: Be-/kikapcsolja a Control for
HDMI funkciót. (24. oldal)
  (hangerő) +*/–
A hangerő módosítására szolgál.
 INDICATOR (8. oldal)
Be- és kikapcsolja a
rúdhangsugárzó jelzőfényeit.
 PLAY MODE (17. oldal)
Az USB-lejátszás lejátszási
módjának kiválasztására szolgál.
 / (17. oldal)
A tartalom kiválasztására szolgál a
tv-képernyőn az USB-lejátszáshoz.
11HU
 / (előző/következő)
(17. oldal, 21)
A gomb rövid megnyomásával az
előző vagy a következő fájl elejére
ugrik.
Ha nyomva tartja, visszafelé vagy
előrefelé keres (visszatekerés/gyors
előretekerés).
  (be-/kikapcsolás)
Bekapcsolja, illetve készenléti
üzemmódba helyezi a rendszert.
 STANDARD
: Kiválasztja a STANDARD
lehetőséget a hangeffektushoz.
(19. oldal)
: Be-/kikapcsolja az IRjelismétlő funkciót. (15. oldal)
 MUSIC (19. oldal)
Kiválasztja a MUSIC lehetőséget a
hangeffektushoz.
 NIGHT
: Be-/kikapcsolja az Éjszakai
üzemmódot. (19. oldal)
: Be-/kikapcsolja a BLUETOOTH
készenléti üzemmódot. (23. oldal)
  (némítás)
A hang ideiglenes kikapcsolására,
majd bekapcsolására szolgál.
 AUDIO*
: Kiválasztja a hangcsatornát a
Dolby Digital multiplex adáshoz.
(20. oldal)
: Be-/kikapcsolja a Dolby®
DRC-funkciót. (20. oldal)
 ENTER (17. oldal)
Lejátssza az USB-lejátszáshoz a /
segítségével kiválasztott tartalmat.
12HU
  (lejátszás/szünet)*
(17. oldal, 21)
A lejátszás szüneteltetése vagy
folytatása.
* Az AUDIO,  +, és  gombokon
tapintópont található. Működtetés
közben segítségként használja a pontot.
1
A rendszer használatának
előkészítése
Készítsen elő két, a
rúdhangsugárzó hátulján
található fali konzol furataiba
illeszkedő csavart (nem tartozék).
A rúdhangsugárzó
elhelyezése falon
4 mm
Több mint 30 mm
A rúdhangsugárzót falra is fel lehet
szerelni.
5 mm
10 mm
Furat a rúdhangsugárzó hátulján
2
Ragassza a FALI KONZOL
SABLONJÁT (tartozék) egy falra.
A tévé közepe
Megjegyzések
• Készítsen elő az építőanyagnak és a
falvastagságnak megfelelő csavarokat
(nem tartozék). Mivel a gipszkartonfalak
különösen gyengék, a csavarokat
biztonságos módon a fal gerendáiba
hajtsa be. Szerelje fel a hangsugárzókat
vízszintesen: akassza fel két olyan
csavarra, amelyek a fal sima részébe fúrt
tiplikbe vannak csavarva.
• Bízza a szerelést Sony márkakereskedőre
vagy jóváhagyott alvállalkozóra, és a
felszerelés során fordítson különös
figyelmet a biztonságra.
• A Sony nem felelős a nem megfelelő
felszerelésből, falvastagságból,
csavarrögzítésből vagy természeti
katasztrófából stb. eredő balesetekért és
károkért.
Ragasztószalag stb.
FALI KONZOL
SABLONJA
1
Igazítsa a FALI KONZOL SABLONJÁN
található TV KÖZÉPVONAL ()
jelzést a tv-készülék közepének
vonalához.
2
Igazítsa a FALI RÖGZÍTŐKONZOL
SABLONJÁN található TV
BOTTOM LINE () jelzést a
televízió aljához, majd ragassza
fel a FALI RÖGZÍTŐKONZOL
SABLONJÁT a falra
kiskereskedelmi forgalomban is
elérhető ragasztószalaggal vagy
más, hasonló ragasztóval.
13HU
3
Csavarja be a csavarokat a FALI
RÖGZÍTŐKONZOL
CSAVARVONALÁNAK ()
jelöléseibe az alábbi ábrán látható
módon.
228,5 mm 228,5 mm
Csavarok
Jelölések
6 mm –
7 mm között
4
5
Távolítsa el a FALI
RÖGZÍTŐKONZOL SABLONJÁT.
Függessze a rúdhangsugárzót a
csavarokra.
Illessze a rúdhangsugárzó hátulján
lévő furatokat a csavarokhoz, és
függessze fel a rúdhangsugárzót a
két csavarra.
14HU
Megjegyzés
A FALI RÖGZÍTŐKONZOL SABLONJÁNAK
felragasztásakor simítsa azt ki teljesen.
Ha nem működik a
televízió távirányítója
Ha a rúdhangsugárzó takarja a tv
távvezérlő-érzékelőjét, előfordulhat,
hogy a tv távvezérlője nem működik.
Ebben az esetben kapcsolja be a
rendszer infravörös jelismétlő
funkcióját.
A tv úgy vezérelhető a tv
távvezérlőjével, hogy elküldi a távoli
jelet a rúdhangsugárzó hátuljától.
A funkció be-, illetve kikapcsolásához
tartsa lenyomva 5 másodpercig a
STANDARD gombot.
IR-jelismétlő bekapcsolva
Az USB jelzőfény kétszer felvillan.
IR-jelismétlő kikapcsolva
Az USB jelzőfény egyszer felvillan.
Megjegyzések
• Győződjön meg arról, hogy a tvtávvezérlővel nem vezérelhető a televízió,
majd ezután kapcsolja be az IR-jelismétlő
funkciót. Ha akkor kapcsolja be a funkciót,
amikor a távvezérlővel lehet vezérelni a
tv-készüléket, akkor nem lesz megfelelő a
működés, mert összeütközésbe kerül a
távvezérlőtől érkező követlen parancs a
rúdhangsugárzótól érkező paranccsal.
• Ez a funkció nem minden tévékészüléken
működik helyesen. Ilyenkor vigye
távolabb a rúdhangsugárzót a tvkészüléktől.
15HU
Hanglejátszás
A tévé és más eszközök
hangjának hallgatása
Tv-bemenet
• Az TV IN (OPTICAL) aljzatba
csatlakoztatott tv
• Az Audio Return Channel (ARC)
funkcióval kompatibilis televízió,
amely a HDMI OUT (TV (ARC)) aljzathoz
csatlakozik
Amikor a tv-készülékhez csatlakoztatja
a(z) HDMI OUT (TV (ARC)) és a(z) TV IN
(OPTICAL) aljzatokat, a(z) HDMI OUT (TV
(ARC)) aljzat bemenete elsőbbséget
élvez.
INPUT
 +/–
1
Nyomja meg többször az INPUT
gombot.
Ha egyszer megnyomja az INPUT
gombot, felvillan az aktuális
bemenet jelzőfénye.
A kívánt eszköz kiválasztásához
nyomja meg ismét az INPUT
gombot.
Ekkor felgyullad a kiválasztott
eszköz jelzőfénye.
Az INPUT gomb többszöri
megnyomásakor az eszköz az
alábbiak szerint módosul.
Tv-bemenet  BLUETOOTHbemenet  USB-bemenet
16HU
BLUETOOTH-bemenet
Az A2DP-t támogató BLUETOOTHeszköz
A részleteket lásd: „Zenehallgatás/
hanglejátszás a BLUETOOTH®funkcióval” (21. oldal).
USB-bemenet
Az USB-eszköz, amely csatlakozik a
(USB) porthoz
A részleteket lásd: „Zenehallgatás USBeszközről” (17. oldal).
2
A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
Tipp
A rúdhangsugárzón lévő
gomb
megnyomásával is kiválaszthatja a
bemenetet.
1
Zenehallgatás
USB-eszközről
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
(USB) porthoz.
A csatlakoztatott USB-eszközön tárolt
zenei fájlokat megjelenítheti a
tévéképernyőn.
A lejátszható fájltípusokra vonatkozó
információkért lásd: „Lejátszható
fájltípusok (USB-bemenet)” (32. oldal).
Megjegyzések
• Az USB-eszköz tartalomlistájának tvképernyőn való megjelenítéséhez egy
HDMI-kábel használatával csatlakoztassa
a rendszert a tv-készülékhez.
• Váltsa át a televízió bemenetét a
rúdhangsugárzóhoz csatlakoztatott
bemenetre.
2
3
INPUT
4
 +/–
PLAY MODE
/
ENTER
Válassza ki a kívánt tartalmat a /
gombbal, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megkezdődik a kiválasztott
tartalom lejátszása.
A PLAY MODE gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
kívánt lejátszási módot.
• None: Az összes zeneszám
lejátszása.
• (Egy ismétlése): Egy szám
ismétlése.
• (Mappa ismétlése): Egy mappa
összes zeneszámának ismétlése.
• (Véletlen sorrendű): Egy mappa
zeneszámainak ismétlése
véletlenszerű sorrendben.
Az USB jelzőfénye kétszer felvillan
a(z) PLAY MODE gomb minden
megnyomásakor.

/
Nyomja meg többször egymás
után a(z) INPUT gombot a(z)
USB-bemenet kiválasztásához.
Az USB jelzőfény felvillan, és az
USB-eszköz tartalomlistája
megjelenik a tv-képernyőn.
5
A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
17HU
Egyéb műveletek
Művelet
Teendő
A lejátszás
szüneteltetése vagy
folytatása
Nyomja meg a
 gombot
Az előző vagy a
következő szám
kiválasztása
Nyomja meg a
/
gombot.
Visszatekerés/
előretekerés
Tartsa lenyomva
/
gombot.
USB-eszköz adatai a
tv-képernyőn
Megjegyzések
• Az USB-eszközt nem szabad működés
közben eltávolítani. Az adatvesztés és az
USB-eszköz károsodásának elkerülése
érdekében kapcsolja ki a rendszert,
mielőtt az USB-eszközt csatlakoztatja
vagy eltávolítja.
• Az USB jelzőfénye előbb háromszor
felvillan, majd lassan villog többször
egymás után, ha nem támogatott
USB-eszközt csatlakoztat.
• A fájlformátumtól függően előfordulhat,
hogy a vissza- és gyors előretekerés
funkciók nem működnek.
 Lejátszási idő
 Teljes lejátszási idő
 Kiválasztott fájl száma/A mappában
található fájlok száma
 Lejátszási mód
 Lejátszási állapot
 Visszatekerés/gyors előretekerés
sebessége
Az USB-eszköz állapotától függően az
alábbi üzenetek jelennek meg a
tv-képernyőn.
• [No USB] (Nincs USB)
Nincs csatlakoztatva USB-eszköz.
• [Waiting] (Várakozás)
A rendszer keresést végez egy
USB-eszközön.
Megjegyzések
• A lejátszási forrástól függően
előfordulhat, hogy bizonyos információk
nem jelennek meg.
• A megjelenített információk a lejátszási
módtól függően eltérnek.
18HU
A hangeffektus kiválasztása
A hang beállítása
A hangforrásokhoz igazított
hangeffektusok alkalmazása
(Hang üzemmód)
Könnyen kiválaszthatja a különböző
hangforrásokhoz tervezett, előre
programozott hangeffektusokat.
STANDARD
AUTO SOUND
MUSIC
CINEMA
STANDARD
A hangeffektusokat az egyedi forrás alapján
optimalizálja a rendszer.
Alacsony hangerőszint
mellett tiszta hangot
biztosító éjszakai üzemmód
(NIGHT)
Tömörítheti a hangot a tartalomban
lévő információnak megfelelően,
amennyiben bekapcsolja az éjszakai
üzemmódot.
A rendszer kis hangerőn, minimális
hűségvesztéssel sugározza a hangot,
amely mellett tisztán érthetőek a
párbeszédek.
Nyomja meg a NIGHT gombot a
funkció be- vagy kikapcsolásához.
Éjszakai üzemmód bekapcsolva
A Tv jelzőfény kétszer felvillan.
Éjszakai üzemmód kikapcsolva
A Tv jelzőfény egyszer felvillan.
Megjegyzés
A Hang üzemmód kiválasztásához
nyomja meg az AUTO SOUND, a CINEMA,
a MUSIC vagy a STANDARD gombot.
A Hang üzemmód kiválasztásakor a Tv
jelzőfény egyszer felvillan.
AUTO SOUND
A hangokat a Sony által ajánlott hang
üzemmóddal szólaltathatja meg. A rendszer
automatikusan optimalizálja a Hang
üzemmódot a lejátszott tartalom és a funkció
alapján.
CINEMA
A hanglejátszás térhatású effektekkel együtt,
realisztikusan és erőteljesen történik, így
ideális filmekhez.
MUSIC
A hangeffektusokat zenehallgatáshoz
optimalizálja a rendszer.
Amikor kikapcsolja a rendszert, akkor az
Éjszakai üzemmód beállítása
automatikusan kikapcsol.
Párbeszédek
érthetőségének javítása
(VOICE)
Tisztábbá teheti a párbeszédeket a
voice mód bekapcsolásával.
Nyomja meg a VOICE gombot a
funkció be- vagy kikapcsolásához.
Voice mód bekapcsolva
A Tv jelzőfény kétszer felvillan.
Voice mód kikapcsolva
A Tv jelzőfény egyszer felvillan.
19HU
Könnyen hallható, kis
hangerejű hang előállítása a
dinamikatartomány
szűkítésével
Ez a funkció csak akkor működik, ha a
TV IN (OPTICAL) / HDMI OUT (TV (ARC))
aljzathoz csatlakoztatott eszköz Dolby
Digital jelét játssza le. Ha bekapcsolja a
Dolby DRC (Dynamic Range Control)
funkciót, akkor az audiojelek dinamikus
tartományát (a maximális és minimális
hangerő közötti tartományt) tömöríti a
készülék, és így könnyebb lesz
meghallani a hangokat alacsony
hangerő-beállítás mellett.
A funkció be-/kikapcsolásához tartsa
lenyomva 5 másodpercig a AUDIO
gombot.
Dolby DRC bekapcsolva
Az USB jelzőfény kétszer felvillan.
Dolby DRC kikapcsolva
Az USB jelzőfény egyszer felvillan.
Multiplexalapú
műsorsugárzás hangjának
megszólaltatása (AUDIO)
Multiplexalapú műsorok hangzását
élvezheti, ha a rendszer Dolby Digital
multiplex adásjelet fogad.
Nyomja meg többször az AUDIO
gombot.
A csatorna a következő tételeket jeleníti
meg egymás után.
Main  Sub  Main/Sub
Main
Csak a fő csatornát játssza le.
A Tv jelzőfény egyszer felvillan.
Sub
Csak az alcsatornát játssza le.
Az USB jelzőfény egyszer felvillan.
20HU
Main/Sub
A fő hang a bal oldali hangsugárzóból, az
alhang pedig a jobb oldali hangsugárzóból
szólal meg.
A Tv és a USB jelzőfények egyszer
felvillannak.
Megjegyzés
A Dolby Digital jel fogadásához digitális
optikai vezetékkel (tartozék) kell
csatlakoztatnia egy tv-t vagy más eszközt
az egység TV IN (OPTICAL) aljzatához, vagy
HDMI-kábellel (nem tartozék) a HDMI OUT
(TV (ARC)) aljzathoz.
2
Zenehallgatás/hanglejátszás a
BLUETOOTH®-funkcióval
Zenehallgatás
mobileszközről
3
A mobileszközén, például
okostelefonján vagy táblagépén tárolt
zenéjét vezeték nélküli kapcsolaton
keresztül hallgathatja, ha a rendszert és
a mobileszközt a BLUETOOTHfunkcióval csatlakoztatja egymáshoz.
Ha a mobileszközt a BLUETOOTHfunkcióval csatlakoztatja, akkor a
tartozék távvezérlővel a tévé
bekapcsolása nélkül vezérelheti a
készüléket.
Zenehallgatás mobileszköz
párosításával
1
Tartsa lenyomva
5 másodpercig a BLUETOOTH
gombot a rúdhangsugárzón.
A rendszer párosítási módba lép, és
a BLUETOOTH jelzőfény gyorsan
villog.
BLUETOOTH
gomb
4
5
Kapcsolja be a(z) BLUETOOTH
funkciót a mobileszközön, majd
megkeresését követően válassza
a(z) „HT-S100F” vagy a(z)
„HT-SF150” modellnevet.
Ha jelszót kell megadni, írja be:
„0000”.
Győződjön meg arról, hogy a
rúdhangsugárzón folyamatos kék
fénnyel világít a BLUETOOTH
jelzőfény.
Ekkor létrejött a kapcsolat a
rendszer és a mobileszköz között.
Indítsa el a lejátszást a
csatlakoztatott mobileszköz
zenelejátszó alkalmazásával.
A rúdhangsugárzó megkezdi a
hang sugárzását.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A távirányító  és /
gombja a BLUETOOTH funkciónál
használható.
Megjegyzések
• Legfeljebb 8 BLUETOOTH-eszköz
párosítható. A 9. BLUETOOTH-eszköz
párosításakor az új eszköz a legkorábban
csatlakoztatott eszköz helyére kerül.
• A második és a további mobileszközöket
ugyanígy párosítsa.
Tippek
BLUETOOTH
jelző
• A BLUETOOTH funkció kapcsolódási
állapotát a BLUETOOTH jelzőfény
segítségével ellenőrizheti (8. oldal).
• Ha a BLUETOOTH-bemenetet választja, a
rendszer párosítási módba lép, amikor
röviden megnyomja a BLUETOOTH
gombot a rúdhangsugárzón.
21HU
Zenehallgatás a párosított
mobileszközről
3
4
INPUT
5
 +/–

/
1
2
Kapcsolja be a BLUETOOTHfunkciót a mobileszközön.
Nyomja meg egymás után
többször az INPUT gombot a
BLUETOOTH-bemenet
kiválasztásához, vagy nyomja
meg röviden a BLUETOOTH
gombot a rúdhangsugárzón.
A BLUETOOTH jelzőfény villog, és a
rendszer automatikusan
újracsatlakozik a legutóbb
csatlakoztatott BLUETOOTHeszközhöz.
22HU
Győződjön meg róla, hogy a
BLUETOOTH jelzőfény folyamatos
kék színnel világít.
Ekkor létrejött a kapcsolat a
rendszer és a mobileszköz között.
Indítsa el a lejátszást a
csatlakoztatott mobileszköz
zenelejátszó alkalmazásával.
A rúdhangsugárzó megkezdi a
hang sugárzását.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A távirányító  és /
gombja a BLUETOOTH funkciónál
használható.
A készülék bekapcsolása
a BLUETOOTH-eszközzel
A BLUETOOTH-funkció
kikapcsolása
Ha rendelkezik a készülék párosítási
adatokkal, akkor bekapcsolhatja, és a
készülék készenléti állapotában is zenét
hallgathat egy BLUETOOTH-eszközről,
amennyiben bekapcsolta a BLUETOOTH
készenléti üzemmódot.
Tetszés szerint kikapcsolhatja a
BLUETOOTH-funkciót.
A funkció be-/kikapcsolásához
nyomja meg és tartsa lenyomva
5 másodpercig a NIGHT gombot.
BLUETOOTH-készenléti üzemmód
bekapcsolva
Az USB jelzőfény kétszer felvillan.
BLUETOOTH-készenléti üzemmód
kikapcsolva
Az USB jelzőfény egyszer felvillan.
Megjegyzés
Tartsa lenyomva
10 másodpercig a rúdhangsugárzón
lévő ,
, és – gombokat a funkció
be- és kikapcsolásához.
BLUETOOTH funkció bekapcsolva
Az USB jelzőfény kétszer felvillan.
BLUETOOTH funkció ki
Az USB jelzőfény egyszer felvillan.
Megjegyzés
Ha a BLUETOOTH-funkció kikapcsolt
állapotban van, a rendszer átugorja a
BLUETOOTH-bemenetet, miközben az
INPUT gomb megnyomásával bemenetet
választ.
A BLUETOOTH-készenléti üzemmódban
nagyobb az áramfogyasztás.
23HU
A különböző funkciók használata
A Control for HDMI
funkció használata
Ha a Control for HDMI funkcióval*
kompatibilis eszközt, például televíziót
vagy Blu-ray lejátszót csatlakoztat
HDMI-kábellel (nem tartozék), akkor a tv
vagy a Blu-ray lejátszó távirányítójával
egyszerűen működtetheti az eszközt.
A Control for HDMI funkcióval a
következő funkciók használhatók.
• System Power Off funkció
• System Audio Control funkció
• Audio Return Channel
• One-Touch Play funkció
Megjegyzés
Ezek a funkciók nem csak a Sony által
gyártott eszközökön működnek, a működés
azonban ezek esetében nem garantált.
*A Control for HDMI a CEC (Consumer
Electronics Control) által használt
szabvány, amely lehetővé teszi, hogy a
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) szabványú eszközök vezéreljék
egymást.
A Control for HDMI funkció
használatának előkészítése
A funkció be-/kikapcsolásához
nyomja meg és tartsa lenyomva
5 másodpercig a VOICE gombot.
Control for HDMI funkció be
Az USB jelzőfény kétszer felvillan.
Control for HDMI funkció ki
Az USB jelzőfény egyszer felvillan.
Engedélyezze a Control for HDMI
funkció beállításait a tv-n, és az ahhoz
csatlakoztatott egyéb eszközön.
24HU
Összehangolt kikapcsolás
funkció
A tv kikapcsolásakor a rendszer
automatikusan kikapcsolásra kerül.
Összehangolt hangvezérlés
funkció
Ha tévénézés közben bekapcsolja a
rendszert, a tévéműsor hangja a
rendszer hangszóróiból lesz hallható. A
rendszer hangereje a televízió
távvezérlőjével állítható.
Ha a tévét előző alkalommal a rendszer
hangszóróin keresztül hallgatta, akkor a
tévé bekapcsolásakor a rendszer is
automatikusan bekapcsol.
A működtetés a tévé menürendszerén
keresztül is lehetséges. A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
Megjegyzések
• A tv-készülék Ikerkép funkciójának
használatakor csak a tv-készülék sugároz
hangot, amennyiben nem a Tv bemenet
van kiválasztva. Amikor kikapcsolja a Twin
Picture funkciót, a hangot ismét a
rendszer sugározza.
• A tévé típusától függően a hangerőszint
száma megjelenik a tv-képernyőn.
• A tv-készülék beállításaitól függően
elképzelhető, hogy a System Audio
Control funkció nem használható. A
részleteket lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
Audio Return Channel
Ha a rendszer a tv-készülék Audio
Return Channel (ARC)-kompatibilis
HDMI IN aljzatához van csatlakoztatva,
akkor a tv-készülék hangját digitális
optikai kábel használata nélkül
hallgathatja a rendszer
hangsugárzóiból.
Megjegyzés
Ha a televízió nem kompatibilis az Audio
Return Channel szabvánnyal, akkor egy
digitális optikai kábellel (tartozék) kell
csatlakoztatni (lásd a mellékelt üzembe
helyezési útmutatót).
Egygombos lejátszás
funkció
Amikor a tévéhez csatlakoztatott
eszközről (Blu-ray lejátszóról,
„PlayStation®4” konzolról stb.) játszik le
tartalmat, a rendszer és a tévé
automatikusan bekapcsol, a rendszer
automatikusan a Tv-bemenetre vált, és
a hangsugárzókból a rendszer hangja
hallható.
Energiamegtakarítás
Ha áramot szeretne megtakarítani a
készülék használata során, módosítsa a
következő beállításokat.
A készülék kikapcsolása a
használati állapot
észlelésével
Ha bekapcsolja az automatikus
készenlét funkciót, a készülék
automatikusan készenléti üzemmódba
lép olyankor, amikor körülbelül 20
percig nem használja a készüléket,
illetve amikor a készülék nem kap
bemeneti jelet.
Megjegyzések
• Ha az előző tévénézéskor a tévéműsor
hangja a televízió hangsugárzóin
keresztül szólt, akkor a rendszer nem
kapcsol be, és a televízió sugározza a
hangot és jeleníti meg a képet akkor is, ha
Ön az eszközön található tartalmat játszik
le.
• A televízió típusától függően
előfordulhat, hogy a lejátszott tartalom
elejét nem játssza le megfelelően a
rendszer.
Megjegyzések a HDMIcsatlakozásokhoz
• Használjon HDMI-hitelesített kábelt.
• Használjon Sony nagy sebességű
HDMI-kábelt, amelyen látható a
kábeltípus emblémája.
• Nem javasoljuk HDMI-DVIátalakítókábel használatát.
• A csatlakoztatott eszköz korlátozhatja
a HDMI-aljzaton továbbított
audiojeleket (mintavételi frekvencia,
bithosszúság stb.).
A funkció be-/kikapcsolásához tartsa
lenyomva 5 másodpercig a CINEMA
gombot.
Automatikus készenlét bekapcsolva
Az USB jelzőfény kétszer felvillan.
Az egyesült királyságbeli és írországi
modellek esetében alapbeállításként a
funkció be van kapcsolva.
Automatikus készenlét kikapcsolva
Az USB jelzőfény egyszer felvillan.
Az ausztrál és új-zélandi modellek esetében
alapbeállításként a funkció ki van kapcsolva.
Energiatakarékos készenléti
üzemmód
A készenléti üzemmódban elérhető
energiamegtakarítás érdekében
kapcsolja ki a BLUETOOTH készenléti
üzemmódot (23. oldal) és a Control for
HDMI funkciót (24. oldal).
Ezek alapértelmezés szerint bekapcsolt
állapotban vannak.
25HU
A rendszer kikapcsol a tv
kikapcsolásakor.
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi
rendellenességek bármelyikét észleli, a
javítás előtt próbálkozzon meg a hiba
elhárításával az útmutatóban leírt
módon. Ha a probléma továbbra is
fennáll, keresse fel a legközelebbi Sony
márkakereskedőt.
Áramellátás
A rendszer nem kapcsol be.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a hálózati kábelt
(tápkábelt).
 Húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból, majd néhány perc
múlva csatlakoztassa újra.
A rendszer automatikusan
kikapcsol.
 Az automatikus készenlét funkció
működik. Állítsa ki állásba az
automatikus készenlét funkciót
(25. oldal).
A rendszer nem kapcsol be a tv
bekapcsolásakor.
 Kapcsolja be a Control for HDMI funkciót
(24. oldal). A tv-készüléknek támogatnia
kell a Control for HDMI funkciót.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
 Ellenőrizze a televízió hangsugárzóbeállításait. A rendszer a televízió
hangsugárzó-beállításai szerint
szinkronizálja a tápellátást. A
részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
 Ha a hang az előző alkalommal a
televízió hangsugárzóin keresztül szólt,
akkor a rendszer nem kapcsol be a
televízió legközelebbi bekapcsolásakor.
26HU
 Ellenőrizze a Control for HDMI funkció
beállítását (24. oldal). Amennyiben a
Control for HDMI funkció be van
kapcsolva, a tv-készülék
kikapcsolásakor a rendszer is
automatikusan kikapcsol, függetlenül
a bemenettől.
A rendszer nem kapcsol ki a tv
kikapcsolásakor.
 Ellenőrizze a Control for HDMI funkció
beállítását (24. oldal). A rendszer
bemenettől független, a tv-készülék
kikapcsolásakor történő automatikus
kikapcsolásához kapcsolja be a
Control for HDMI funkciót. A tvkészüléknek támogatnia kell a
Control for HDMI funkciót.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
Kép
Nincs kép, vagy hibás a kimenő kép.
 Válassza ki a megfelelő bemenetet
(16. oldal).
 Ha nem látható kép, amikor a TVbemenet van kiválasztva, válassza ki
a kívánt tévécsatornát a tv-készülék
távvezérlője segítségével.
 Húzza ki a HDMI-kábelt, majd dugja
be újra. Ügyeljen rá, hogy a kábel jól
be legyen dugva.
Hang
Nem hallható a tv hangja a
rendszeren.
 Ellenőrizze a rendszerhez és a
televízióhoz csatlakoztatott HDMIkábel vagy digitális optikai kábel
típusát és csatlakozását (nézze át a
mellékelt Üzembe helyezési
útmutatót).
 Húzza ki a tv-készüléket és a
rendszert összekötő kábeleket, majd
csatlakoztassa őket megfelelően.
Húzza ki a hálózati aljzatból
(konnektorból) a tv-készülék és a
rendszer hálózati kábelét, majd
csatlakoztassa vissza azokat.
 Abban az esetben, ha a rendszer és a
televízió HDMI-kábellel van
összekapcsolva, ellenőrizze a
következőket.
– A csatlakoztatott tévé HDMI aljzatán
az „ARC” felirat látható.
– A tv-készülék Control for HDMI
funkciója be van kapcsolva.
– A rendszeren a Control for HDMI
funkció bekapcsolt állapotban van
(24. oldal).
 Ha a televízió nem kompatibilis az
Audio Return Channel funkcióval,
akkor csatlakoztassa a tartozék
digitális optikai kábelt (lásd a
mellékelt Üzembe helyezési
útmutatót). Abban az esetben, ha a
tévé nem kompatibilis az Audio
Return Channel funkcióval, a
rendszerből akkor sem hallható a tv
hangjele, ha a tv-készülék HDMI INaljzatához van csatlakoztatva.
 Ha a tv optikai bemeneti aljzatához
csatlakoztatott eszköz hangja nem
hallható, próbálja meg a
következőket.
– Csatlakoztassa a kábelvevőt vagy
műholdvevőt közvetlenül a
készülék TV IN (OPTICAL) aljzatához.
 Nyomja meg többször egymás után
az INPUT gombot a Tv-bemenet
kiválasztásához (16. oldal).
 Növelje a tv hangerejét, vagy
kapcsolja ki az elnémítást.
 A TV-készülék és a rendszer
csatlakoztatásának sorrendjétől
függően előfordulhat, hogy a
rendszer le lesz némítva. Ebben az
esetben kapcsolja be először a tv-t,
majd utána a rendszert.
 Állítsa a tévé
hangsugárzórendszerének
beállítását (BRAVIA) a
hangrendszerre. A tévé beállításának
módját lásd a tévé kezelési
útmutatójában.
 Ellenőrizze a televízió
hangkimenetét. A tv-beállítások
részleteit lásd a tv-készülék kezelési
útmutatójában.
 A készülék támogatja a Dolby Digital
és PCM hangformátumokat
(32. oldal). Ha nem támogatott
formátumot játszik le, állítsa a
tv-készülék (BRAVIA®) digitális
hangkimenet beállítását „PCM”
lehetőségre. A részleteket lásd a
tévékészülék használati
útmutatójában.
A rendszerből és a tévéből is
hallható hang.
 Némítsa el a rendszer vagy a tv
hangját.
A rendszerhez csatlakoztatott
eszköznek nincs hangja, vagy csak
nagyon halk hang hallható a
rendszerből.
 Nyomja meg a  gombot, és




ellenőrizze a hangerő szintjét
(11. oldal).
Kapcsolja ki a némítás funkciót a
 vagy  + gombbal (11. oldal).
Ügyeljen rá, hogy a bemeneti forrás
megfelelően legyen kiválasztva.
Próbálkozzon más bemeneti
forrásokkal az INPUT gomb többszöri
megnyomásával (16. oldal).
Ellenőrizze, hogy a rendszer és a
csatlakoztatott eszköz minden kábele
és vezetéke megfelelően van-e
csatlakoztatva.
Ha a csatlakoztatott eszköz
támogatja a mintavétel-bővítés
funkciót, akkor azt ki kell kapcsolnia.
27HU
A térhatású hang nem hallható.
 A bemeneti jeltől és a hang üzemmód
beállításától függően a térhangzás
feldolgozása nem mindig működik
hatékonyan. A térhangzás a programtól
vagy a lemeztől függően változhat.
 Többcsatornás hang lejátszásához
ellenőrizze a rendszerhez
csatlakoztatott eszköz digitális
hangkimeneti beállítását. A
részleteket a csatlakoztatott eszköz
kezelési útmutatója tartalmazza.
USB-eszközök
csatlakoztatása
Nem ismeri fel az egység az
USB-eszközt.
 Próbálkozzon a következőkkel:
 Kapcsolja ki a rendszert.
 Válassza le és csatlakoztassa újra
az USB-eszközt.
 Kapcsolja be a rendszert.
 Gondoskodjon arról, hogy az USBeszköz megfelelően csatlakozzon az
(USB) porthoz (17. oldal).
 Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az
USB-eszköz vagy egy vezeték.
 Ha nincs bekapcsolva az USB-eszköz,
kapcsolja be.
 Ha az USB-eszköz USB-hubon
keresztül csatlakozik, válassza le és
csatlakoztassa közvetlenül a
rendszerhez az USB-eszközt.
Mobileszközök
csatlakoztatása
Nem létesíthető BLUETOOTHkapcsolat.
 Győződjön meg arról, hogy a
rúdhangsugárzón lévő BLUETOOTH
jelzőfény világít (7. oldal).
 Győződjön meg arról, hogy a
csatlakoztatandó BLUETOOTH-eszköz
be van-e kapcsolva, és engedélyezve
van-e a BLUETOOTH-funkció.
28HU
 Vigye közel a BLUETOOTH-eszközt a
rendszerhez.
 Párosítsa ismét a rendszert és a
BLUETOOTH-eszközt. Előfordulhat,
hogy a BLUETOOTH-eszköz
használatával előbb törölnie kell a
párosítást ezzel a rendszerrel.
 Ha a BLUETOOTH-funkció kikapcsolt
állapotban van, kapcsolja be (23. oldal).
Nem lehet párosítani.
 Vigye közel a BLUETOOTH-eszközt a
rendszerhez.
 Ügyeljen arra, hogy a rendszert ne
érje vezeték nélküli LAN eszköztől,
más 2,4 GHz-es vezeték nélküli
eszköztől vagy mikrohullámú sütőtől
származó interferencia. Ha
elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés van a
közelben, helyezze azt távolabb ettől
a rendszertől.
 Ha a rendszer közelében más
BLUETOOTH-eszközök is találhatók,
akkor előfordulhat, hogy nem lehet
párosítani. Ilyenkor kapcsolja ki a
többi BLUETOOTH-eszközt.
A rendszer nem továbbítja a
csatlakoztatott BLUETOOTHmobileszköz hangját.
 Győződjön meg arról, hogy a
rúdhangsugárzón lévő BLUETOOTH
jelzőfény világít (7. oldal).
 Vigye közel a BLUETOOTH-eszközt a
rendszerhez.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN eszköz, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze azt távolabb ettől a
rendszertől.
 Távolítsa el az USB 3.0 eszközt és
annak kábelét a rendszertől.
 Távolítson el minden akadályt a
rendszer és a BLUETOOTH-eszköz
közül, vagy vigye a rendszert
távolabb az akadálytól.
 Tegye máshová a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközt.
 Állítsa át a közelben lévő vezeték
nélküli LAN router vagy számítógép
vezeték nélküli LAN frekvenciáját az
5 GHz-es sávra.
 Növelje a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
A hang nincs szinkronban a képpel.
 Filmek nézésekor a hang a képhez
képest kis eltéréssel szólalhat meg.
Távvezérlő
A rendszer távvezérlője nem
működik.
 Irányítsa a távvezérlőt a
rúdhangsugárzó távvezérlőérzékelőjére (7. oldal).
 A távvezérlő és a rendszer között ne
legyen semmilyen akadály.
 Ha lemerültek a távvezérlő elemei,
cserélje ki őket.
 Ellenőrizze, hogy a megfelelő
gombot nyomta-e meg a távvezérlőn
(11. oldal).
Nem működik a tévé távirányítója.
 Úgy helyezze el a rúdhangsugárzót.
hogy az ne takarja a tv távvezérlőérzékelőjét.
 A problémát megoldhatja az
infravörös jelismétlő funkció
bekapcsolása (15. oldal).
Egyebek
A Control for HDMI funkció nem
működik megfelelően.
 Ellenőrizze a rendszerrel létesített
kapcsolatot (a mellékelt Üzembe
helyezési útmutató alapján).
 Kapcsolja be a tv-készülék Control for
HDMI funkcióját. A részleteket lásd a
tévékészülék használati
útmutatójában.
 Várjon egy kicsit, és próbálkozzon
újra. Ha kihúzza a rendszert, eltart
egy darabig, mire használni lehet.
Várjon legalább 15 másodpercet, és
utána próbálkozzon újra.
 Ellenőrizze, hogy a rendszerhez
csatlakoztatott eszközök támogatjáke a Control for HDMI funkciót.
 Engedélyezze a rendszerhez
csatlakoztatott eszközök Control for
HDMI funkcióját. A részleteket lásd az
eszköz használati útmutatójában.
 A Control for HDMI funkció által
vezérelhető készülékek típusait és
számát a HDMI CEC szabvány a
következőképpen korlátozza:
– Felvevőeszközök (Blu-ray Disc
felvevő, DVD-felvevő stb.):
maximum 3 eszköz
– Lejátszóeszközök (Blu-ray lejátszó,
DVD-lejátszó stb.): maximum 3
eszköz
– Tunerrel kapcsolatos eszközök:
maximum 4 eszköz
– Hangrendszer (vevő/fejhallgató):
maximum 1 eszköz (amelyet a
rendszer használ)
A rúdhangsugárzó minden
jelzőfénye villog, a hang lenémul,
és a rúdhangsugárzó
távvezérlőjének gombjai – a(z) 
(be-/kikapcsoló) gombot
leszámítva – nem működnek.
 Be van kapcsolva a védelmi funkció.
Nyomja meg a(z)  (be-/kikapcsoló)
gombot a rendszer kikapcsolásához,
majd a hálózati kábel (tápkábel)
kihúzását követően ellenőrizze a lenti
pontokban foglaltakat.
– Győződjön meg arról, hogy semmi
sem takarja el a rúdhangsugárzó
szellőzőnyílásait, és kis várakozás
után kapcsolja be a rendszert.
– Amennyiben a készülék USBkapcsolatot használ, távolítsa el az
USB-eszközt, és kapcsolja be a
készüléket. Ha a készülék
megfelelően működik, a
29HU
csatlakoztatott USB-eszköz
áramigénye meghaladja a készülék
maximális, 500 mA-es kimeneti
áramerősségét, vagy az USB-eszköz
rendellenesen működik.
A tévé érzékelői nem működnek
megfelelően.
 A rúdhangsugárzó eltakarhat egyes
érzékelőket (például a fényérzékelőt)
és a tv távvezérlő-vevőjét, illetve az
infravörös szemüveg-technológián
alapuló 3D-s tv-k esetében a 3Dszemüvegek infravörös adóját,
valamint a vezeték nélküli kapcsolatot.
Helyezze a rúdhangsugárzót a tv-től
olyan messzire, hogy ezek a részek
megfelelően tudjanak működni. Az
érzékelők és a távvezérlővevő helyéről
a tévé használati útmutatójából
tájékozódhat.
A rendszer nem működik
megfelelően.
 Elképzelhető, hogy a rendszer demó
üzemmódban van. Indítsa újra a
rendszert a demó módból való
kilépéshez. Tartsa lenyomva a(z)
 (be-/kikapcsolás), +, és a(z)
gombokat a rúdhangsugárzón több
mint 5 másodpercig (30. oldal).
Amikor az INPUT gomb
megnyomásával az USBbemenetről Tv-bemenetre vált,
megjelenik az üzenet.
* Ez a képernyő az angol változatra példa.
 Válassza ki a tv-csatornát a televízió
távirányítójával.
30HU
A rendszer visszaállítása
Ha a rendszer továbbra sem működik
megfelelően, akkor állítsa vissza a
rendszert a gyári alapbeállításokra a
következők szerint.
1
2
3
Tartsa lenyomva a(z) , +, és a(z)
gombokat a
rúdhangsugárzón több mint
5 másodpercig.
A rúdhangsugárzó minden
jelzőfénye háromszor felvillan, és a
beállítások visszatérnek a kezdeti
állapotukba.
Húzza ki a hálózati tápkábelt a fali
csatlakozóaljzatból.
Dugja be a hálózati tápkábelt,
majd kapcsolja be a rendszert
a  gombbal.
Tipp
Az alapértelmezett beállítások aláhúzva
jelennek meg az egyes funkciók leírásánál.
További információk
Specifikációk
Erősítő
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (névleges)
Elülső mélysugárzó (bal) + Elülső
mélysugárzó (jobb): 22 W + 22 W
(8 Ω esetén, 1 kHz, 1% THD)
Elülső magassugárzó (bal) + Elülső
magassugárzó (jobb): 22 W + 22 W
(8 Ω esetén , 10 kHz, 1% THD)
KIMENETI TELJESÍTMÉNY (referencia)
Elülső bal/jobb mélysugárzó-blokk:
30 W (csatornánként, 8 Ω esetén, 1 kHz)
Elülső bal/jobb magassugárzó-blokk:
30 W (csatornánként, 8 Ω esetén, 10 kHz)
Hangbemenetek
TV IN (OPTICAL)
USB
HDMI OUT (TV (ARC))
Tv-kijelző kimenete (USB-s kijelző)
HDMI OUT (TV (ARC))
USB-egység
(USB) port:
Type A (USB-memória
csatlakoztatásához)
BLUETOOTH rész
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH-specifikáció, 4.2-es verzió
Kimenet
BLUETOOTH-specifikáció,
1. teljesítményosztály
Legnagyobb kommunikációs hatótáv
Hatótáv kb. 10 m1)
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Maximális kimenő teljesítmény
< 10,0 dBm
Modulációs módszer
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilis BLUETOOTH profilok2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Támogatott kodek3)
SBC4)
Átviteli tartomány (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (mintavételi
frekvencia: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
A tényleges hatótáv olyan tényezőktől
függ, mint az eszközök közötti
akadályok, a mikrohullámú sütő körül
kialakult mágneses tér, a statikus
elektromosság, a vezeték nélküli
telefonok használata, a vételi
érzékenység, az operációs rendszer, a
szoftveralkalmazás stb.
2) A szabványos BLUETOOTH-profilok
jelzik az eszközök közti BLUETOOTHkommunikáció célját.
3) Kodek: audiojel-tömörítési és
konverziós formátum
4)
Alsáv-kodek rövidítése
Bal első/jobb első hangsugárzóblokkszekció
Hangsugárzó-rendszer
Kétutas hangszórórendszer, Bass
reflex funkció
Hangsugárzó
Mélysugárzó: 48 mm × 90 mm-es kúpos
Magassugárzó: 25 mm-es
kiegyenlített dóm típusú
Általános
Energiaellátási követelmények
220–240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
On: 30 W
Készenléti üzemmódban: 0,5 W vagy
kevesebb (energiatakarékos
üzemmódban)
(Ha ki van kapcsolva a Control for HDMI
funkció és a BLUETOOTH készenléti
üzemmód)
Készenléti üzemmódban: Legfeljebb 2 W
(Amikor a Control for HDMI funkció be
van kapcsolva, és/vagy a BLUETOOTH
készenléti üzemmód be van
kapcsolva)
31HU
Méretek* (kb.) (szélesség/magasság/
mélység)
900 mm × 64 mm × 90 mm
* Kiálló részekkel együtt
Tömeg (kb.)
2,4 kg
A kivitel és a műszaki adatok bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
Lejátszható fájltípusok
(USB-bemenet)
Kodek
Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
WMA9 Standard
.wma
LPCM (2 csatornás)
.wav
Megjegyzések
• A fájlformátumtól, a fájl kódolásától, vagy
a felvétel állapotától függően
előfordulhat, hogy egyes fájlokat nem
lehet lejátszani, vagy csak hang nélkül
játszhatók le.
• A számítógépen szerkesztett fájlok nem
minden esetben játszhatók le.
• A rendszer nem játssza le a kódolt, pl. a
DRM és a Lossless kódolású fájlokat.
• A rendszer az alábbi fájlok és mappák
felismerésére képes az USB-eszközökön:
– maximum 200 mappa (beleértve az
üres mappát és a gyökérmappát)
– mappánként akár 150 zeneszám
– akár a 8. rétegben lévő mappákig
(beleértve a gyökérmappát is)
• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök
nem működnek ezzel a rendszerrel.
• A rendszer csak Mass Storage Class
besorolású MSC-eszközöket ismer fel.
32HU
Támogatott bemeneti
hangformátumok (HDMI
OUT (TV (ARC)) vagy TV IN
(OPTICAL))
A rendszer a következő
hangformátumokat támogatja.
• Dolby Digital
• Lineáris PCM 2 csat.
A BLUETOOTHkommunikációról
• A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteren belül kell
használni (és nem lehet köztük
akadály). A hatásos kommunikációs
tartomány a következő esetekben
kisebb lehet.
– Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló
eszközök között
– Vezeték nélküli LAN-hálózatok
környezetében
– Használatban lévő mikrohullámú
sütő közelében
– Olyan helyen, ahol más eredetű
elektromágneses sugárzás van jelen
• A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
berendezések ugyanazt a
frekvenciasávot (2,4 GHz) használják.
Amikor BLUETOOTH-eszközét egy
vezeték nélküli helyi hálózati
működésre alkalmas eszköz
közelében használja,
elektromágneses interferencia léphet
fel. Ennek eredménye lehet a kisebb
adatátviteli sebesség, a zaj, illetve az,
hogy nem jön létre kapcsolat. Ilyen
esetben próbálja meg a következőket:
– Ezt a rendszert a vezeték nélküli
LAN-eszköztől legalább 10 méteres
távolságban használja.
– Ha a BLUETOOTH-eszközt a vezeték
nélküli LAN-eszköztől számított
10 méteren belül használja, kapcsolja
ki a vezeték nélküli LAN-eszközt.
– Ezt a rendszert és BLUETOOTHeszközét a lehető legközelebb
helyezze egymáshoz.
• Az ezen rendszer által kibocsátott
rádióhullámok zavarhatják egyes
orvosi berendezések működését.
Mivel ez az interferencia hibás
működést eredményezhet, a
következő helyeken mindig kapcsolja
ki a rendszert és a BLUETOOTHeszközt:
– Kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden olyan
helyen, ahol gyúlékony gázok
lehetnek jelen
– automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében.
• Ez a rendszer a BLUETOOTHspecifikációnak megfelelő biztonsági
funkciók segítségével biztosítja a
biztonságos kapcsolat fenntartását a
BLUETOOTH-technológiát használó
kommunikáció során. A beállításoktól
és egyéb tényezőktől függően
azonban előfordulhat, hogy ez a
biztonság nem elégséges, ezért a
BLUETOOTH-technológián alapuló
kommunikáció használatakor mindig
legyen körültekintő.
• A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a BLUETOOTH-technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
adódó károkért és veszteségekért.
• A BLUETOOTH-kommunikáció nem
feltétlenül garantált az ezzel a
rendszerrel azonos profilú minden
BLUETOOTH-eszközzel.
• A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközöknek meg kell
felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által
előírt BLUETOOTH-specifikáció
követelményeinek, és erről
tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
Azonban még a BLUETOOTHspecifikációnak megfelelő eszközök
esetén is előfordulhat, hogy a
BLUETOOTH-eszköz specifikációja
vagy jellemzői bizonyos esetekben
lehetetlenné teszik a csatlakozást,
vagy más vezérlési módszert,
megjelenítést és működést
eredményeznek.
33HU
• A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköztől, a
kommunikációs környezettől, illetve a
környezeti feltételektől függően
előfordulhat, hogy zaj keletkezik vagy
elhallgat a hang.
Ha a rendszerrel kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy problémája
merül fel, keresse fel a legközelebbi
Sony-márkaképviseletet.
Óvintézkedések
Biztonság
• Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a rendszerbe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon
szakemberhez.
• Ne másszon fel a rúdhangsugárzóra, mert
leeshet és megsérülhet, vagy a rendszer
sérülését okozhatja.
Áramforrások
• A rendszer használatbavétele előtt
ellenőrizze, hogy a készülék üzemi
feszültsége megegyezik-e a készülék
használatának helyén rendelkezésre álló
hálózati feszültséggel. Az üzemi
feszültség a rúdhangsugárzó alján, az
adattáblán van feltüntetve.
• Ha hosszú ideig nem használja a
rendszert, húzza ki a hálózati csatlakozót
a hálózati aljzatból (konnektorból).
Mindig a csatlakozódugót, és soha ne a
kábelt húzza.
• A csatlakozó egyik érintkezője biztonsági
okokból szélesebb, mint a másik, ezért
csak egy irányban illeszthető be a fali
csatlakozóba. Ha nem tudja megfelelően
beilleszteni a csatlakozódugót, vegye fel
a kapcsolatot a forgalmazóval.
• A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
34HU
Felmelegedés
Működés közben a rendszer felmelegszik,
ez azonban nem hibajelenség.
Ha a rendszert hosszabb időn keresztül
nagy hangerőn üzemelteti, akkor a
rendszer hátulja és alja jelentősen
felmelegszik. Az égési sérülések elkerülése
érdekében ne érintse meg a rendszert.
Elhelyezés
• Úgy helyezze el a rendszert, hogy a
levegő szabadon áramolhasson
körülötte, máskülönben a rendszer
túlmelegedhet, és csökkenhet az
élettartama.
• A rendszert ne helyezze fűtőtest
közelébe, illetve olyan helyre, ahol
közvetlen napfénynek, túlzott pornak
vagy ütődésnek van kitéve.
• Ne tegyen semmit a rúdhangsugárzó
tetejére.
• Ha ezt a rendszert tévékészülékkel,
videomagnóval vagy kazettás magnóval
együtt használja, akkor az zajokat vagy a
képminőség romlását okozhatja. Ilyen
esetben helyezze a rendszert távolabb a
tv-készüléktől, videomagnótól vagy
kazettás magnótól.
• Legyen óvatos, ha a rendszert
védőbevonattal (például gyantával,
olajjal vagy fényezőszerrel) kezelt
felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés léphet fel rajta.
• Ügyeljen arra, hogy a rúdhangsugárzó
sarkai ne okozzanak sérülést.
Működtetés
Más berendezések csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a rendszert, és húzza ki a
tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
Elszíneződés egy közeli tvképernyőn
Bizonyos típusú tv-készülékeken
elszíneződés tapasztalható.
• Elszíneződés esetén
Kapcsolja ki a tv-t, majd 15–30 perc múlva
kapcsolja be újra.
• Elszíneződés újbóli előfordulása esetén
Helyezze a rendszert távolabb a tv-től.
Tisztítás
A rendszert puha, száraz kendővel tisztítsa.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy
oldószert, például alkoholt vagy benzint.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel,
keresse fel a legközelebbi Sony
márkakereskedőt.
más országokban.
A termék egyes részei a Microsoft
Corporation szellemi tulajdonjogainak
védelme alá esnek. Az ilyen technológiák e
terméken kívüli használata vagy
terjesztése kizárólag a Microsoft vagy
valamely hivatalos leányvállalatának
megfelelő engedélyével lehetséges.
Minden más védjegy a jogtulajdonosának
tulajdonát képezi.
Szerzői jogok és védjegyek
Ez a rendszer alkalmazza a Dolby* Digital
technológiát.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories
engedélyével történt.
DolbyADolby Audio, a Dolby Laboratories
és a dupla D szimbólum a hivatalos
védjegye.
A rendszer a High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technológiát
alkalmazza.
A HDMI és a High-Definition Multimedia
Interface kifejezés, valamint a HDMI logó a
HDMI Licensing Administrator, Inc.
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
A BLUETOOTH® szó és az emblémák a
Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei,
és a Sony Corporation ezeket a jelzéseket
licenc alapján használja. A többi védjegy és
márkanév a vonatkozó jogtulajdonos
tulajdonát képezi.
A „BRAVIA” embléma a Sony Corporation
védjegye.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és a kapcsolódó
szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a
Thomson licenceli.
A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy
35HU
http://www.sony.net/
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
4-727-410-21(1)
Download PDF

advertising