Sony | HT-CT380 | Sony HT-CT380 2.1 csatornás hangsugárzópanel Bluetooth® technológiával Használati útmutató

Rúdhangsugárzó
Kezelési útmutató
HT-CT380/CT381/CT780
Rúdhangsugárzó
FIGYELMEZTETÉS
Az adattábla a készülék alján található.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben elhelyezni és működtetni
(pl. könyvszekrényben vagy beépített
fülkében).
Az európai vásárlók számára
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket
a rácseppenő és ráfröccsenő víztől,
és soha ne tegyen folyadékkal teli
edényt, például virágvázát a készülékre.
Az egység mindaddig áram alatt van,
amíg a tápkábel csatlakozóját nem
húzza ki a konnektorból, még akkor is,
ha maga az egység kikapcsolt
állapotban van.
A hálózati csatlakozóval választhatja
le az egységet a hálózatról, ezért
könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz csatlakoztassa az egységet.
Ha bármilyen rendellenességet észlel
az egység működésében, azonnal
húzza ki a konnektorból.
Az elemeket vagy elemeket tartalmazó
készülékeket ne tegye olyan helyre,
ahol sugárzó hőnek – például
napfénynek vagy tűznek – vannak
kitéve.
Csak beltéri használatra.
Javasolt kábelek
A számítógéphez és/vagy perifériákhoz
való csatlakoztatáskor megfelelően
árnyékolt és földelt kábeleket kell
használni.
2HU
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak
az európai uniós irányelveket
alkalmazó országokban eladott
berendezésekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation
(címe: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan) gyártotta vagy
gyártatta. A termék európai uniós
rendelkezéseknek való megfelelésével
kapcsolatos kérdéseket címezze
a hivatalos képviseletnek,
Sony Deutschland GmbH, címe:
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország. A szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyekben
forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez
a berendezés megfelel az 1999/5/EK
irányelv alapvető követelményeinek
és egyéb ide vonatkozó előírásainak.
A részletekért keresse fel a következő
URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
Ezt a berendezést tesztelték,
és 3 méternél rövidebb
csatlakozókábel használata esetén
az EMC szabályozásban megállapított
határértéknek megfelelőnek
minősítették.
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus
berendezések
hulladékként való
eltávolítása
(az Európai Unióra
és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel
rendelkező
európai
országokra
érvényes)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termék helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
amelyet a hulladékok nem megfelelő
kezelése okozhat. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében is. A termék
újrahasznosításával kapcsolatos
további információkért forduljon
a helyi illetékes szervekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Csak
Európában
A kimerült elemek
kiselejtezése
(az Európai Unió
tagállamaiban és olyan
európai országokban,
amelyekben szelektív
hulladékgyűjtési
rendszer működik)
Ez a jelölés az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel
együtt van feltüntetve. A higany (Hg)
vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem több mint
0,0005% higanyt vagy több mint
0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
amelyet a hulladékok nem megfelelő
kezelése okozhat. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok
miatt állandó kapcsolat szükséges
a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű kezelése
érdekében hasznos élettartamuk végén
adja le őket a megfelelő hulladékgyűjtő
vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az
elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket adja
le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából.
A termék vagy az elemek
újrahasznosításával kapcsolatos
további információkért forduljon
a helyi illetékes szervekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
3HU
Szerzői jogok és védjegyek
Ez a rendszer alkalmazza a Dolby*
Digital és a DTS** Digital Surround
System technológiát.
* A készülék gyártása a Dolby
Laboratories engedélyével történt.
A Dolby és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories hivatalos
védjegye.
** A DTS szabadalmakkal kapcsolatos
részletek: http://patents.dts.com.
A készülék gyártása a DTS Licensing
Limited engedélyével történt.
A DTS, a DTS-HD, annak szimbóluma,
valamint a DTS és annak szimbóluma
együttesen a DTS, Inc. bejegyzett
védjegye. © DTS, Inc. Minden jog
fenntartva.
A BLUETOOTH® szó és az emblémák
a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett
védjegyei, és a Sony Corporation ezeket
a jelzéseket licenc alapján használja.
A rendszer a High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)
technológiát alkalmazza.
A HDMI és HDMI High-Definition
Multimedia Interface kifejezés, valamint
a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más
országokban.
Az Android™ és a Google Play™
a Google Inc. hivatalos védjegyei.
Az Apple, az Apple embléma, az iPhone,
az iPod és az iPod touch az Apple Inc.,
védjegye, illetve az Egyesült
Államokban és más országokban
bejegyzett védjegye. Az App Store
az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
A „Made for iPod” és
a „Made for iPhone” azt jelenti,
hogy egy elektronikus kiegészítőt
kifejezetten az iPod vagy iPhone
készülékekhez való csatlakoztatásra
terveztek, és a fejlesztő tanúsította,
hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek.
Az Apple nem felelős ezen eszköz
működéséért vagy a biztonsági
és törvényi előírásoknak való
megfeleléséért. Ne feledje, hogy
ezen kiegészítő és az iPod vagy
iPhone együttes használata
befolyásolhatja a vezeték nélküli
teljesítményt.
Kompatibilis iPod/iPhone
modellek
A kompatibilis iPod/iPhone típusok
az alábbiak. Frissítse az iPod/iPhone
szoftverét a legújabb verzióra, mielőtt
a rendszerrel használná.
A BLUETOOTH technológia az
alábbiakkal működik:
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/
iPhone 4/iPhone 3GS
iPod touch (5. generáció)/
iPod touch (4. generáció)
A „BRAVIA” embléma
a Sony Corporation védjegye.
4HU
A „DSEE” a Sony Corporation hivatalos
védjegye.
A „ClearAudio+” a Sony Corporation
védjegye.
Az „x.v.Colour” és az „x.v.Colour”
embléma a Sony Corporation védjegyei.
A „PlayStation®” a Sony Computer
Entertainment Inc bejegyzett védjegye.
Minden más védjegy és védett név
a vonatkozó tulajdonosokhoz tartozik.
A kezelési útmutatóról
• Az ebben a kezelési útmutatóban
szereplő instrukciók a mellékelt
távvezérlő kezelőszerveire
vonatkoznak. Használhatja
a főegység kezelőszerveit is, ha
azok neve azonos vagy hasonló
a távvezérlőn találhatóval.
• Egyes illusztrációk elvi vázlat jellegűek,
és eltérhetnek a konkrét terméktől.
5HU
Tartalomjegyzék
helyezési útmutató
csatlakoztatás  Üzembe
(különálló dokumentum)
A kezelési útmutatóról ............... 5
Hanglejátszás
Hanglejátszás TV-ről,
Blu-ray Disc™ lejátszóról,
kábeltévévevőről vagy
műholdvevőről stb. .............. 7
Zenehallgatás BLUETOOTHeszközről .............................. 7
Hangszabályzás
Hangeffektusok alkalmazása
(Sport mód stb.) ................. 10
BLUETOOTH funkciók
A rendszer irányítása
okostelefonnal vagy
táblagéppel (SongPal) ....... 12
Szerzői jog által védett 4K
tartalmak megtekintése
(csak HT-CT780 típusnál)
4K televízió és más
4K eszközök
csatlakoztatása ................ 14
Beállítások és módosítási
lehetőségek
A beállítási képernyő
használata ....................... 16
6HU
Egyéb funkciók
A Control for HDMI funkció
használata .......................... 19
A „BRAVIA Sync” funkciók
használata ..........................20
A gyermekzár funkció
használata .......................... 21
Energiatakarékos
készenléti mód ................... 21
A rúdhangsugárzó
elhelyezése falon ............... 22
A mélysugárzó vízszintes
elhelyezése
(csak a HT-CT380/
CT381 típusoknál) ...............24
A rendszer összekapcsolása
(Kapcsolódás
a mélysugárzóhoz) .............24
További információk
Óvintézkedések ........................ 25
Hibaelhárítás ............................26
Részekkel és kezelőszervekkel
kapcsolatos útmutató ........ 32
Támogatott
hangformátumok ...............36
Műszaki adatok ........................38
A BLUETOOTHkommunikációról .............. 40
VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS ............. 41
Hanglejátszás
Zenehallgatás
BLUETOOTH-eszközről
Nyomja meg többször
az INPUT gombot.
Az INPUT gomb egyszeri
megnyomására megjelenik
a jelenlegi eszköz az előlapi kijelzőn,
majd az INPUT gomb minden
megnyomásakor az eszköz
szabályos ciklusban
a következőképpen módosul.
[TV]  [HDMI 1]  [HDMI 2] 
[HDMI 3]  [ANALOG]  [BT]
[TV]
Olyan digitális eszköz, amely a DIGITAL IN
(TV) aljzathoz csatlakozik, vagy az Audio
Return Channel funkcióval kompatibilis tv,
amely a HDMI OUT (ARC) aljzathoz
csatlakozik
Hanglejátszás
Hanglejátszás TV-ről,
Blu-ray Disc™ lejátszóról,
kábeltévévevőről vagy
műholdvevőről stb.
A rendszer és egy
BLUETOOTH-eszköz
párosítása
A párosítás az a folyamat, amely
ahhoz szükséges, hogy vezeték
nélküli kapcsolatot alakíthasson
ki a BLUETOOTH-eszközök között.
A rendszer használatának megkezdése
előtt párosítania kell egy eszközt
a rendszerrel.
A BLUETOOTH-eszközök első
párosítását követően már nem
kell őket ismét párosítani.
1
[HDMI 1] [HDMI 2] [HDMI 3]
A HDMI IN 1, 2 vagy 3 aljzatba csatlakoztatott
Blu-ray Disc lejátszó stb.
[ANALOG]
Az ANALOG IN aljzatba
csatlakoztatott analóg eszköz
2
[BT]
BLUETOOTH-eszköz, amely támogatja
a következőt: A2DP
Hasznos tanács
• Ha ki vannak kapcsolva
a BLUETOOTH-funkciók, a [BT OFF]
felirat jelenik meg a [BT] helyett.
3
A rendszeren nyomja
meg a PAIRING gombot.
A (kék) BLUETOOTH jelzőfény
gyorsan villog a BLUETOOTHpárosítás időtartama alatt.
Kapcsolja be a BLUETOOTH
funkciót a BLUETOOTH-eszközön,
keressen rá az eszközökre,
és válassza ki ezt a rendszert
(HT-CT380, HT-CT381 vagy
HT-CT780).
Ha jelszót kell megadni,
írja be: „0000”.
Ügyeljen arra, hogy a (kék)
BLUETOOTH jelzőfény
kigyulladjon.
A kapcsolat létrejött.
7HU
Megjegyzés
• Legfeljebb 9 BLUETOOTH-eszköz
párosítható. A 10. BLUETOOTHeszköz párosításakor az új eszköz
a legkorábban csatlakoztatott
eszköz helyére kerül.
Hasznos tanács
• A BLUETOOTH kapcsolat létrejötte
után egy javaslat jelenik meg
arra vonatkozóan, hogy melyik
alkalmazást kell letölteni
a csatlakoztatott készülékhez.
Az utasítások megjelenése után
letöltheti a „SongPal” alkalmazást,
amelynek segítségével kezelheti
a rendszert. A részletekről itt
olvashat: „A rendszer irányítása
okostelefonnal vagy táblagéppel
(SongPal)” (12. oldal).
Csatlakozás BLUETOOTHeszközhöz a Egyérintéses
funkciók funkcióval (NFC)
Ha egy NFC-kompatibilis távoli eszközt
tart a rendszer N-jeléhez, elindul
a párosítás a rendszer és a távoli
eszköz között, és automatikusan
létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat.
Kompatibilis távoli eszközök
Beépített NFC funkcióval rendelkező
távoli eszközök
(operációs rendszer: Android 2.3.3
vagy újabb, az Android 3.x kivételével)
1
Töltse le, telepítse és indítsa el az
„NFC Easy Connect” alkalmazást.
Zenehallgatás regisztrált
eszközön
1
2
3
4
8HU
Nyomja meg többször
a INPUT gombot az [BT]
felirat megjelenítéséhez.
A (kék) BLUETOOTH jelzőfény
gyorsan villog a BLUETOOTHpárosítás megkísérlésének
időtartama alatt.
Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy az alkalmazás
egyes országokban/régiókban
nem érhető el.
2
Válassza ki ezt az eszközt
(HT-CT380, HT-CT381 vagy
HT-CT780) a BLUETOOTH
eszközön.
Addig tartsa a távoli eszközt az
egység N-jele közelében, amíg
a távoli eszköz rezegni nem kezd.
Ügyeljen arra, hogy a (kék)
BLUETOOTH jelzőfény
kigyulladjon.
Kezdje meg a lejátszást
a BLUETOOTH-eszközön.
3
Ügyeljen arra, hogy a (kék)
BLUETOOTH jelzőfény
kigyulladjon.
A kapcsolat létrejött.
Megjegyzések
Hanglejátszás
• Egyszerre csak egy eszköz
csatlakoztatható.
• Az okostelefontól függően előfordulhat,
hogy előzetesen be kell kapcsolni
az NFC funkciót. Olvassa el az
okostelefon kezelési útmutatóját.
Hasznos tanács
• Ha sikertelen a párosítás és
a BLUETOOTH-csatlakozás,
tegye a következőket.
– Indítsa el újra az „NFC Easy Connect”
alkalmazást, és vigye a távoli eszközt
lassan az N-jel fölé.
– Vegye le a távoli eszköz tokját,
ha a kereskedelmi forgalomban
kapható távoli eszköztokot használ.
9HU
A hangzáskép kiválasztása
Hangszabályzás
Hangeffektusok
alkalmazása
(Sport mód stb.)
Kiválaszthatja a rendszer előre
beprogramozott térhatású
hangzásképeinek egyikét is,
amelyek illeszkednek a különböző
hangforrásokhoz.
Nyomja meg ismételten a SOUND
FIELD gombot mindaddig, amíg
a kívánt hangzáskép meg nem
jelenik az előlap kijelzőjén.
[CLEARAUDIO+]
A rendszer automatikusan kiválasztja
a hangforrásnak megfelelő hangeffektust.
[STANDARD]
Az összes hangforrásnak megfelel.
[MOVIE]
A hanglejátszás térhatású effektekkel együtt,
realisztikusan és erőteljesen történik,
így ideális filmekhez.
[SPORTS]
A narráció tisztán érhető, a háttérnevetés
térhatásban hallatszik, - a hangzás pedig
valósághű.
[GAME]
A hangzás erőteljes és valósághű,
kiválóan alkalmas videojátékokhoz.
[MUSIC]
A hangzás megfelelő zenei műsorok,
zenés Blu-ray Disc lemezek és DVD-k
hallgatásához.
[P.AUDIO (Hordozható audioeszköz)]
A hangzás megfelel a DSEE* technológiát
használó hordozható zenelejátszóknak.
* A DSEE a Digital Sound Enhancement
Engine rövidítése. Ezt a technológiát
a Sony fejlesztette ki a magas
tartományok kompenzálására és
a finom hangzás visszaállítására.
10HU
Az Éjszakai üzemmód
beállítása
A hanglejátszás hangeffektekkel
és tisztán érthető párbeszédekkel
történik.
Hangszabályzás
Nyomja meg a NIGHT gombot
a [N. ON] megjelenítéséhez.
Az Éjszakai üzemmód deaktiválásához
nyomja meg a NIGHT elemet a [N. OFF]
megjelenítéséhez.
A Hang üzemmód beállítása
A Hang mód érthetőbbé teszi
a párbeszédeket.
Nyomja meg többször egymás
után a VOICE gombot a kívánt
típus megjelenítéséhez.
[TYPE 1]
A párbeszédek frekvenciatartománya
közvetlenül kerül kimenetre.
[TYPE 2]
A párbeszédtartomány kiemelt hangzást
kap.
[TYPE 3]
A rendszer kiemeli a párbeszédek
frekvenciatartományát, valamint a magas
részekben az idősek által nehezen kivehető,
halk tartományokat.
11HU
4
BLUETOOTH funkciók
A rendszer irányítása
okostelefonnal vagy
táblagéppel (SongPal)
A „SongPal” az az alkalmazás,
amelynek használatával
okostelefonnal, táblagéppel
stb. kezelheti a rendszert.
A „SongPal” elérhető a Google Play
vagy az App Store szoftverboltból.
Ez a funkció a [BT PWR] beállítás [ON]
(17. oldal) értékre állításával
engedélyezhető. Az alapértelmezett
beállítás az [ON].
Android eszköz használata
1
2
3
5
6
1
Keresse meg és töltse le
a „SongPal” alkalmazást
az Android eszközön.
2
Futtassa a „SongPal” alkalmazást,
és kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
Hasznos tanács
12HU
Az Android eszköz BLUETOOTHeszközlistájában válassza ki ezt
a rendszert (HT-CT380, HT-CT381
vagy HT-CT780).
Amikor létrejön a kapcsolat,
a BLUETOOTH-jelzőfény (kék)
felvillan.
A rendszert a csatlakoztatott
Android eszköz kijelzőjével
kezelheti.
One-Touch kapcsolat Android
eszköz és a beépített NFC funkció
használatával (NFC)
Nyomja meg a távvezérlő /
(bekapcsolás/készenlét) gombját.
A rúdhangsugárzó kijelzője felvillan.
• Ha megjelenik az NFC-kapcsolat
kijelzése, lásd: „One-Touch
kapcsolat Android eszköz és
a beépített NFC funkció
használatával (NFC)”.
Miután megjelenik a BLUETOOTHkapcsolat képernyője az Android
eszközön, nyomja meg a PAIRING
gombot.
A (kék) BLUETOOTH jelzőfény
gyorsan villog a BLUETOOTHpárosítás időtartama alatt.
3
Hajtsa végre az „Android
eszköz használata” című
rész 1–3. lépését.
Miután megjelenik a BLUETOOTH
kapcsolat képernyője az Android
eszközön, érintse az Android
eszközt a rúdhangsugárzó
N jeléhez.
Amikor létrejön a kapcsolat,
a BLUETOOTH-jelzőfény (kék)
felvillan.
A rendszert az Android
eszköz kijelzőjével kezelheti.
iPhone/iPod touch
használata
1
2
4
5
Nyomja meg a PAIRING gombot.
A (kék) BLUETOOTH jelzőfény
gyorsan villog a BLUETOOTHpárosítás időtartama alatt.
BLUETOOTH funkciók
3
Nyomja meg a távvezérlő /
(bekapcsolás/készenlét) gombját.
A rúdhangsugárzó kijelzője felvillan.
Állítsa az iPhone/iPod touch
eszközt párosítás módba, és
válassza ki ezt a rendszert
(HT-CT380, HT-CT381 vagy
HT-CT780) az iPhone/iPod touch
BLUETOOTH-eszközlistájából.
Ha létrejött a kapcsolat,
a rúdhangsugárzó (kék)
BLUETOOTH jelzőfénye
világítani kezd.
Keresse meg és töltse le
a „SongPal” alkalmazást
a csatlakoztatott iPhone/
iPod touch eszközön.
A „SongPal” alkalmazás elindítása
után a rendszert az iPhone/iPod
touch kijelzőjével kezelheti.
13HU
Szerzői jog által védett 4K tartalmak megtekintése
(csak HT-CT780 típusnál)
4K televízió és más 4K eszközök csatlakoztatása
A szerzői jog által védett 4K tartalmak megtekintéséhez csatlakoztassa össze az
eszközöket egy mindkét végén HDCP 2.2-kompatibilis HDMI-aljzattal. A szerzői jog
által védett 4K tartalmakat csak HDCP 2.2-kompatibilis HDMI-aljzatokon keresztül
létesített kapcsolaton keresztül lehet megtekinteni. Nézze meg a tv-készülék
kezelési útmutatójában, hogy a tv-n található HDMI-aljzat HDCP 2.2-kompatibilis-e.
Amikor a tv HDMI-aljzata HDCP 2.2-kompatibilis, és szerepel
rajta ARC jelölés
Blu-ray Disc lejátszó,
kábeltévévevő vagy
műholdvevő stb.
HDCP 2.2-kompatibilis
HDMI-aljzat
HDCP 2.2kompatibilis
HDMI-aljzat
 HDMI-kábel (High Speed típusú, nem tartozék)
 HDMI-kábel (High Speed típusú, nem tartozék)
Hasznos tanácsok
• A rúdhangsugárzó HDMI 1 INPUT aljzata kompatibilis a HDCP 2.2 szabvánnyal.
• Az ARC (Audio Return Channel) funkció digitális hangot küld egy tv-ről erre a rendszerre
vagy egy AV-erősítőre csupán egy HDMI-kábel használatával.
14HU
Amikor a tv HDMI-aljzata HDCP 2.2-kompatibilis,
és nem szerepel rajta ARC jelölés
Csatlakoztassa a digitális optikai kábelt a tv optikai kimeneti aljzatához,
és egy HDMI-kábelt a HDCP 2.2-kompatibilis HDMI bemeneti aljzathoz.
Blu-ray Disc lejátszó,
kábeltévévevő vagy
műholdvevő stb.
Szerzői jog által védett 4K tartalmak megtekintése (csak HT-CT780 típusnál)
HDCP 2.2-kompatibilis HDMI-aljzat
HDCP 2.2kompatibilis
HDMI-aljzat
 Digitális optikai kábel (tartozék)
 HDMI-kábel (High Speed típusú, nem tartozék)
 HDMI-kábel (High Speed típusú, nem tartozék)
Hasznos tanács
• A rúdhangsugárzó HDMI 1 INPUT aljzata kompatibilis a HDCP 2.2 szabvánnyal.
15HU
Beállítások és módosítási lehetőségek
A beállítási képernyő használata
A menüvel a következő elemek állíthatók be.
A beállításokat akkor is megőrzi a rendszer, ha kihúzza a tápkábelt.
1
2
3
Nyomja meg a MENU gombot a menü előlapi kijelzőn való megjelenítéséhez.
Nyomja le a BACK/  (kijelölés)/ENTER gombokat többször az elem
kiválasztásához, majd az ENTER gombot a beállítás melletti döntéshez.
A MENU gombot megnyomva tüntesse el a menüt.
Menüelemek listája
Az alapértelmezett beállítások alá vannak húzva.
Menüelem
Funkció
[LEVEL]
(Szint)
[DRC]
(Dynamic
range control)
Akkor hasznos, ha kis hangerővel néz filmeket.
A DRC Dolby Digital forrásokra vonatkozik.
• [ON]: A tartalomban lévő információknak megfelelően
tömöríti a hangot.
• [AUTO]: Automatikusan Dolby TrueHD kódolással
tömöríti a hangot.
• [OFF]: Nem tömöríti a hangot.
[TONE]
(Hangszín)
[BASS]
(Basszus)
A basszus szintjének módosítása.
• A paraméterek [–6] és [+6] között módosíthatók
1 egységnyi lépésekben.
[TREBLE]
(Magas hangok)
A magas hangok szintjének módosítása.
• A paraméterek [–6] és [+6] között módosíthatók
1 egységnyi lépésekben.
[SYNC]
(AV sync)
Módosíthatja a hangbeállítást, ha a kép és a hang
nincs szinkronban.
• [ON]: Bekapcsolja az AV Sync funkciót,
• [OFF]: Kikapcsolja az AV Sync funkciót,
[DUAL]
(Dual mono)
Multiplexalapú műsorok hangzását élvezheti, ha
a rendszer Dolby Digital multiplex adásjelet fogad.
• [M/S]: A fő hang a bal oldali hangsugárzóból, az alhang
pedig a jobb oldali hangsugárzóból szólal meg.
• [MAIN]: Csak a fő csatornát játssza le.
• [SUB]: Csak az alcsatornát játssza le.
[AUDIO]
(Audio)
16HU
Menüelem
[AUDIO]
(Audio)
Funkció
[EFFECT]
(Sound effect)
• [ON]: A rendszer választott hangzáskép hangját játssza le.
A beállítás használata javasolt.
• [OFF]: A rendszer a bemeneti forrást 2 csatornára keveri le.
Megjegyzés
• Ha az [EFFECT] beállítás értéke [OFF], az [EFFECT] akkor
is automatikusan [ON] értékre változik a hangzáskép
beállítás módosításakor.
[HDMI]
Megmutatja a jelenlegi hangfolyam adatait.
A támogatott audioformátumokról lásd: 37. oldal.
[CTRL]
(Control for HDMI)
• [ON]: Bekapcsolja a Control for HDMI funkciót.
• [OFF]: Kikapcsolja a funkciót. Akkor válassza ezt
a beállítást, ha olyan eszközt szeretne csatlakoztatni,
amely nem kompatibilis a Control for HDMI funkcióval.
[S. THRU]
(Készenlét)
Beállíthatja a HDMI-jelátviteli funkció energiatakarékos
módját.
• [AUTO]: A rendszer a HDMI OUT aljzatából származó
jeleket készenléti módban a tv állapotának megfelelően
továbbítja. Ez a beállítás készenléti állapotban
energiatakarékosabb az [ON] beállításnál.
• [ON]: Mindig továbbítja a HDMI OUT aljzatból származó
jeleket készenléti módban. Ha nem „BRAVIA” tv van
csatlakoztatva, a rendszert az [ON] beállítással használja.
Megjegyzés
• Ez az elem csak akkor jelenik meg, ha a [CTRL] értéke [ON].
[ARC]
(Audio Return
Channel)
Az Audio Return Channel (ARC) technológiával kompatibilis,
a rendszerhez High Speed HDMI-kábellel csatlakoztatott
televízió digitális hangjának lejátszásához.
• [ON]: Bekapcsolja a ARC funkciót.
• [OFF]: Kikapcsolja a ARC funkciót.
Megjegyzés
• Ez az elem csak akkor jelenik meg, ha a [CTRL] értéke [ON].
[BT PWR]
[SET BT]
(BLUETOOTH
(Set
BLUETOOTH) power)
A rendszer BLUETOOTH funkciójának be- és kikapcsolása.
• [ON]: Bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót.
• [OFF]: Kikapcsolja a BLUETOOTH funkciót.
Megjegyzés
• Ha [OFF] értékre állítja ezt a beállítást, a BLUETOOTH
funkció ki lesz kapcsolva.
[BT.STBY]
(BLUETOOTH
standby)
Ha a rendszer párosítási adatokkal rendelkezik, akkor
a rendszer kikapcsolt állapotban is BLUETOOTH-készenléti
üzemmódban van.
• [ON]: Engedélyezve van a BLUETOOTH-készenléti állapot.
• [OFF]: Le van tiltva a BLUETOOTH-készenléti állapot.
Megjegyzés
• Ha a rendszer nem rendelkezik párosítási adatokkal, akkor
nem állítható be a BLUETOOTH-készenléti üzemmód.
17HU
Beállítások és módosítási lehetőségek
[STREAM]
(Stream)
Menüelem
Funkció
[AAC]
[SET BT]
(Advanced
(Set
BLUETOOTH) audio coding)
Beállíthatja, hogy a rendszer használja-e az AAC
technológiát BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.
• [ON]: A rendszer az AAC funkciót BLUETOOTH-kapcsolaton
keresztül használja.
• [OFF]: A rendszer nem használja.
Megjegyzés
• Ha a beállítást olyankor módosítja, amikor a rendszerhez
csatlakoztatva van BLUETOOTH-eszköz, akkor leválasztja
a rendszerről az eszközt.
[SYSTEM]
(System)
[WS]
(Wireless
sound)
[A. STBY]
(Auto standby)
[VER] (Verzió)
Az előlapi kijelzőn megjelenik a firmware verziója.
[SYS.RST]
(System reset)
Visszaállíthatja a rendszer menüit és beállításait
(hangképeket stb.) a gyári állapotukba, ha valami
nem megfelelően működik (31. oldal).
[UPDATE]*
(Update)
A frissítéseket a Sony weboldalán jelentjük be. Frissítse
a rendszert a weboldalon megjelenő utasításokat követve.
[LINK]
Újracsatlakoztathatja a vezeték nélküli hangrendszert
(24. oldal).
[RF CHK]
(RF check)
Ellenőrizheti, hogy a rendszer vezeték nélküli
hangrendszere képes-e kommunikálni.
• [OK]: A vezeték nélküli hangrendszer működik.
• [NG]: A vezeték nélküli hangrendszer nem működik.
* csak HT-CT780 esetén
18HU
Csökkenthető az áramfogyasztás. A rendszer
automatikusan készenléti üzemmódba lép, ha körülbelül
20 percen keresztül nem használja, és bemeneti jel sem
érkezik hozzá.
• [ON]: Az automatikus készenlét funkció bekapcsolása.
• [OFF]: Kikapcsolja a funkciót.
Audio Return Channel (ARC)
Egyéb funkciók
A Control for HDMI
funkció használata
Ha használja a Control for HDMI
funkciót, a Control for HDMI funkcióval
kompatibilis eszközt pedig HDMIkábellel (High Speed típus)
csatlakoztatja, akkor a működtetés
az alábbi szolgáltatásoknak
köszönhetően egyszerűbbé válik.
A Control for HDMI funkció a CTRL
[(Control for HDMI)] beállítás ON értékre
állításával engedélyezhető (17. oldal).
Az alapértelmezett beállítás az [ON].
Összehangolt kikapcsolás
A tv kikapcsolásakor a rendszer és
a csatlakoztatott eszköz automatikusan
kikapcsol.
Összehangolt hangvezérlés
Ha tv-nézés közben bekapcsolja
a rendszert, a tv-műsor hangja
automatikusan a rendszer
hangsugárzóiból lesz hallható.
Amikor a tv távvezérlőjével állít
a hangerőn, a rendszer hangerejét
is állítja.
Ha tv-t a rendszerrel hallgatta
a legutóbbi alkalommal, akkor
a tv bekapcsolásakor a rendszer
is automatikusan bekapcsol.
Egygombos lejátszás
Amikor aktiválja az eszközt (Blu-ray Disc
lejátszó, „PlayStation®4” stb.), amely
High Speed HDMI-kábellel csatlakozik
a rendszerhez, a csatlakoztatott
tv automatikusan bekapcsolódik,
és a rendszer bemeneti jele átvált
a megfelelő HDMI bemenetre.
Home Theatre Control
(Házimozi-vezérlés)
Ha a rendszerhez egy Home Theater
Control kompatibilis televíziót
csatlakoztatott, a csatlakoztatott
televízión megjelenik a rendszermenü.
A rendszer bemenetét vagy
hangzásképeit a televízió
távvezérlőjével is vezérelheti.
Ezenkívül módosíthatja a hangszintet,
a mélysugárzó hangerejét, a magas
és mély hangok szintjét, az Éjszakai
üzemmódot, valamint a „Dual Mono”
vagy az „A/V Sync” beállításait.
A Home Theatre Control házimozivezérlés funkció használatához
a televíziónak szélessávú
szolgáltatáshoz kell kapcsolódnia.
Megjegyzések
• Előfordulhat, hogy a fenti funkciók
egyes eszközökkel nem működnek.
• A csatlakoztatott eszköz beállításaitól
függően elképzelhető, hogy a Control for
HDMI funkció nem megfelelően működik.
Olvassa el az eszköz kezelési útmutatóját.
19HU
Egyéb funkciók
A Control for HDMI egy olyan többutas
vezérlési szabvány, melyet a HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) használ
a HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) kapcsolathoz.
Ha a tv-készülék kompatibilis az Audio
Return Channel (ARC) technológiával,
akkor a HDMI-kábelkapcsolat lehetővé
teszi azt, hogy a tv hangjait a rendszer
hangszóróin keresztül élvezze.
Az ARC funkció az [ARC (Audio return
channel] beállítás [ON] értékre
állításával engedélyezhető (17. oldal).
Az alapértelmezett beállítás az [ON].
A „BRAVIA Sync” funkciók
használata
Az alább felsorolt eredeti Sony-funkciók
a „BRAVIA Sync” funkcióval kompatibilis
termékek esetén is használhatók.
Power save (Energiatakarékos
üzemmód)
Ha „BRAVIA” Sync-kompatibilis
TV csatlakozik a rendszerhez,
az áramfogyasztás lecsökken készenléti
módban, mert leáll a HDMI jelátadás
akkor, amikor a TV kikapcsolódik
a rendszer HDMI jelátviteli
funkciójának* megfelelően,
amelynek beállítása [AUTO] (17. oldal).
Az alapértelmezett beállítás az [AUTO].
Ha nem „BRAVIA” tv van csatlakoztatva,
állítsa a beállítást [ON] értékre
(17. oldal).
* A HDMI-jelátviteli funkció arra szolgál,
hogy a rendszer akkor is továbbítsa
a HDMI OUT aljzaton keresztül jövő jelet,
amikor készenléti módban van.
Megjegyzések a HDMIcsatlakozásokhoz
• Használjon nagysebességű
HDMI-kábelt. Szabványos HDMI-kábel
használata esetén előfordulhat, hogy
az 1080p, Deep Color, 3D vagy
4K formátumú tartalom nem
megfelelően jelenik meg.
• Használjon HDMI-hitelesített kábelt.
Használjon Sony High Speed HDMI
kábelt, amelyen látható a kábeltípus
emblémája.
• Nem javasoljuk HDMI-DVI
átalakítókábel használatát.
• Ha a kép minősége gyenge,
vagy a hang nem hallható egy
HDMI-kábellel csatlakoztatott
berendezésből, ellenőrizze
a csatlakoztatott berendezés
beállítását.
20HU
• A HDMI-aljzaton továbbított
audiojeleket (mintavételezési
frekvencia, bithosszúság stb.)
a csatlakoztatott berendezés
korlátozhatja.
• Ha a lejátszó berendezésből érkező
műsor mintavételezési frekvenciája
vagy audiokimeneti csatornáinak
száma megváltozik, a hang
megszakadhat.
• Ha a csatlakoztatott berendezés
nem képes kezelni a másolásvédelmi
technológiát (HDCP), akkor eltorzulhat
a rendszer HDMI OUT aljzatán
keresztül megjelenő kép és/vagy
hang, és az is előfordulhat, hogy a kép
vagy a hang egyáltalán nem jelenik
meg. Ilyen esetben ellenőrizze
a csatlakoztatott berendezés
műszaki adatait.
• Ha a „TV” van kiválasztva a rendszer
bemeneti forrásaként, akkor
a rendszer a legutóbb kiválasztott
a HDMI OUT aljzaton bocsátja ki
a HDMI IN 1/2/3 aljzaton érkező
videojeleket.
• A rendszer támogatja a Deep Color,
az „x.v.Colour”, a 3D és a 4K átvitelt.
• 3D tartalom megjelenítéséhez
nagysebességű High Speed
HDMI-kábellel csatlakoztasson
egy 3D-kompatibilis tv-készüléket
és videoberendezést (Blu-ray Disc
lejátszót, „PlayStation®4” konzolt stb.)
a rendszerhez, vegye fel
a 3D szemüveget, majd játssza
le a 3D-s Blu-ray Disc lemezt.
• 4K tartalom megjelenítéséhez
a rendszerhez csatlakoztatott
televíziónak és lejátszóknak
kompatibilisnek kell lennie
a 4K tartalmakkal.
A gyermekzár funkció
használata
Energiatakarékos
készenléti mód
A rendszer kikapcsolja
a rúdhangsugárzó összes gombját,
kivéve az / (be/készenlét) gombot.
Győződjön meg róla, hogy az alábbi
beállítások az itt megadott értékkel
rendelkezik:
– A [CTRL] beállítása a [HDMI] pontnál
[OFF] (17. oldal).
– Az [S. THRU] beállítása a [HDMI]
pontnál [AUTO] (17. oldal).
Tartsa nyomva az INPUT gombot
a rúdhangsugárzón körülbelül
5 másodpercig, amikor a rendszer
be van kapcsolva.
A kijelzőn megjelenik a [LOCKED] felirat.
A gyermekzár funkció leállításához
nyomja tartsa lenyomva újra az INPUT
gombot körülbelül 5 másodpercig az
[UNLOCK] megjelenítéséhez.
Egyéb funkciók
21HU
A rúdhangsugárzó
elhelyezése falon
A rúdhangsugárzót falra is fel
lehet szerelni.
Megjegyzések
• Készítsen elő az építőanyagnak
és a falvastagságnak megfelelő
csavarokat (nem tartozék). Mivel
a gipszkartonfalak különösen gyengék,
a csavarokat megfelelően rögzítse a fal
merevítőjébe illesztett két tiplibe. Szerelje
fel a rúdhangsugárzót vízszintesen:
akassza fel két olyan csavarra, amelyek
a fal sima részébe fúrt tiplikbe vannak
csavarva.
• Bízza a szerelést a Sony
márkakereskedőre vagy egy jóváhagyott
alvállalkozóra, és a felszerelés során
fordítson különös figyelmet
a biztonságra.
• A Sony nem felelős a nem megfelelő
felszerelésből, falvastagságból,
csavarrögzítésből vagy természeti
csapásból stb. eredő balesetekért
és károkért.
22HU
1
Rögzítse a mellékelt fali
konzolokat a rúdhangsugárzó
alján található konzolrögzítő
furatokba a mellékelt csavarokkal
oly módon, hogy a fali konzolok
felülete az ábrán látható módon
álljon.
Rögzítse a két fali konzolt
a rúdhangsugárzó alján található
bal és jobb rögzítőlyukba.
Bemutató példa: HT-CT780
Tápkábel
Csavar (tartozék)
Fali konzol (tartozék)
2
Készítse elő a furatokba
illeszkedő (külön
megvásárolható) csavarokat.
4 mm
4
Függessze a rúdhangsugárzót
a csavarokra.
Illessze a konzolokat a csavarokhoz,
majd akassza a rúdhangsugárzót
a két csavarra.
Több mint 30 mm
4,5 mm
10 mm
Furat a konzolon
Csavarja be a csavarokat
a falba fúrt két tiplibe.
A csavaroknak 5–6 mm-re ki
kell állniuk.
Egyéb funkciók
3
777,5 mm (HT-CT380/CT381)
876 mm (HT-CT780)
5–6 mm
23HU
A mélysugárzó vízszintes
elhelyezése (csak
a HT-CT380/CT381
típusoknál)
A rendszer
összekapcsolása
(Kapcsolódás
a mélysugárzóhoz)
Helyezze el a mélysugárzót a jobb
oldalon úgy, hogy a „SONY” embléma
előre nézzen.
Újra beállíthatja a vezeték nélküli
mélysugárzó kapcsolatát.
1
2
3
4
Ragassza fel a mellékelt hangszóróalátéteket.
5
6
24HU
Nyomja meg a MENU gombot.
Válassza ki a [WS] lehetőséget
a   (kijelölés) gombbal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Válassza ki a [LINK] lehetőséget
a   (kijelölés) gombbal, majd
nyomja meg az ENTER gombot.
Amikor a [START] üzenet jelenik
meg a kijelzőn, nyomja meg
az ENTER gombot.
Megjelenik a [SEARCH] felirat,
és a rúdhangsugárzó megkeresi
azt az eszközt, amellyel Link
összeköttetést tud létesíteni.
Az eljárást 1 percen belül folytassa
a következő lépéssel.
Ha az eszköz keresése közben ki
szeretne lépni a Link funkcióból,
nyomja meg a BACK gombot.
A mélysugárzón nyomja meg
a LINK gombot.
A mélysugárzón kigyullad
a bekapcsolás-/készenlétjelző fény.
A rúdhangsugárzó kijelzőjén
megjelenik az [OK] felirat.
Ha a [FAILED] üzenet jelenik meg,
akkor ellenőrizze, hogy be van-e
kapcsolva a mélysugárzó, és ismét
hajtsa végre az eljárást
az 1. lépéstől.
Nyomja meg a MENU gombot.
Eltűnik a menü.
Elhelyezés
További információk
Óvintézkedések
Biztonság
• Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a rendszerbe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon
szakemberhez.
• Ne másszon fel a rúdhangsugárzóra
és a mélysugárzóra, mert leeshet
és megsérülhet, vagy a rendszer
sérülését okozhatja.
Áramforrások
Felmelegedés
Működés közben a rendszer felmelegszik,
ez azonban nem hibajelenség.
Ha a rendszert hosszabb időn keresztül
nagy hangerőn üzemelteti, akkor
a rendszer hátulja és alja jelentősen
felmelegszik. Az égési sérülések elkerülése
érdekében ne érintse meg a rendszert.
Működés
Más berendezések csatlakoztatása
előtt kapcsolja ki a rendszert, és húzza ki
a tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
Elszíneződés egy közeli
tv-képernyőn
Bizonyos típusú tv-készülékeken
elszíneződés tapasztalható.
• Elszíneződés esetén...
Kapcsolja ki a tv-t, majd 15–30 perc múlva
kapcsolja be újra.
• Elszíneződés újbóli előfordulása esetén...
Helyezze a rendszert távolabb a tv-től.
25HU
További információk
• A rendszer használatbavétele előtt
ellenőrizze, hogy a készülék üzemi
feszültsége megegyezik-e a készülék
használatának helyén rendelkezésre
álló hálózati feszültséggel. Az üzemi
feszültség a rúdhangsugárzó alján,
az adattáblán van feltüntetve.
• Ha hosszú ideig nem használja
a rendszert, húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból
(konnektorból). A hálózati tápkábel
kihúzásakor mindig a csatlakozódugót,
soha ne a kábelt húzza.
• A csatlakozó egyik érintkezője biztonsági
okokból szélesebb, mint a másik, ezért
csak egy irányban illeszthető be a fali
csatlakozóba. Ha nem tudja megfelelően
beilleszteni a csatlakozódugót, vegye fel
a kapcsolatot a Sony márkakereskedővel.
• A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
• Úgy helyezze el a rendszert, hogy
a levegő szabadon áramolhasson
körülötte, máskülönben túlmelegedhet,
és csökkenhet az élettartama.
• A rendszert ne helyezze fűtőtest
közelébe, illetve olyan helyre, ahol
közvetlen napfénynek, túlzott pornak
vagy ütődésnek van kitéve.
• Ne helyezzen semmit a rúdhangsugárzó
és a mélysugárzó hátuljához, mert
eltakarhatja a szellőzőnyílásokat,
és így a készülék meghibásodhat.
• Ha ezt a rendszert tv-készülékkel,
videomagnóval vagy kazettás magnóval
együtt használja, akkor az zajokat vagy
a képminőség romlását okozhatja. Ilyen
esetben helyezze a rendszert távolabb
a tv-készüléktől, videomagnótól vagy
kazettás magnótól.
• Legyen óvatos, ha a rendszert
védőbevonattal (például gyantával,
olajjal vagy fényezőszerrel) kezelt
felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés léphet fel rajta.
• Ügyeljen arra, hogy a rúdhangsugárzó
vagy a mélysugárzó sarkai ne okozzanak
sérülést.
• Tartson legalább 3 cm-es távolságot
a rúdhangsugárzó alatt, ha a falra
szereli azt.
A készülék tisztítása
A rendszert puha, száraz kendővel tisztítsa.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, benzint
vagy alkoholt.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel,
keresse fel a legközelebbi Sony
márkakereskedőt.
Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi
rendellenességek bármelyikét észleli,
a javítás előtt próbálkozzon meg
a hiba elhárításával az útmutatóban
leírt módon. Ha a probléma tartósan
fennáll, keresse fel a legközelebbi
Sony-forgalmazót.
Általános
Az egység nem kapcsolódik be.
 Ellenőrizze, hogy a hálózati
vezetéket biztonságosan
csatlakoztatta-e.
A rendszer nem működik megfelelően.
 Húzza ki a hálózati vezetéket
a hálózati aljzatból, majd néhány
perc múlva csatlakoztassa újra.
A rendszer automatikusan kikapcsol.
 Az automatikus készenlét funkció
működik. Az [A. STBY] beállítása
a [SYSTEM] pontnál [OFF] (18. oldal).
Hang
Nem hallható a televízió hangja
a rendszeren.
 Nyomja meg többször a távvezérlő
INPUT gombját, amíg meg nem
jelenik a kijelzőn a [TV] felirat
(lásd a mellékelt Üzembe
helyezési útmutatót).
 Kapcsolja be először a tv-t,
majd a rendszert. Állítsa a tv
hangsugárzó-rendszerének
beállítását (BRAVIA)
a hangrendszerre. A tv-beállítások
részleteit lásd a tv-készülék kezelési
útmutatójában.
 Ellenőrizze a rendszerhez és
a televízióhoz csatlakoztatott
HDMI-kábel, digitális optikai kábel
vagy hangkábel csatlakozását
(nézze át a mellékelt Üzembe
helyezési útmutatót).
26HU
A rendszerből és a tv-ből is
hallható hang.
 Kapcsolja ki a televízió hangját.
A tv-nek a rendszeren keresztül jövő
hangja késik a képhez képest.
 Ha a [SYNC] értéke [ON], akkor
állítsa a beállítást [OFF] (16. oldal)
értékre.
 Filmek nézésekor a hang a képhez
képest kis eltéréssel szólalhat meg.
A rúdhangsugárzóhoz csatlakoztatott
eszköznek nincs hangja, vagy
csak nagyon halk hang hallható
a rúdhangsugárzóból.
 Nyomja meg a távvezérlő 
(hangerő) + gombját, és ellenőrizze
a hangerő szintjét (32. oldal).
 Nyomja meg a  (elnémítás)
vagy  (hangerő) + gombot
a távvezérlőn a némítási funkció
kikapcsolásához (32. oldal).
 Ügyeljen rá, hogy a bemeneti forrás
megfelelően legyen kiválasztva.
Próbálkozzon más bemeneti
forrásokkal a távvezérlő INPUT
gombjának többszöri megnyomása
révén (7. oldal).
 Ellenőrizze, hogy a rendszer és
a csatlakoztatott eszköz minden
kábele és vezetéke megfelelően
van-e csatlakoztatva.
Nincs hang, vagy csak nagyon
halk-hang hallható a hátsó
mélysugárzóból.
 Nyomja meg a távvezérlő SW
(mélysugárzó-hangerő) + gombját
a mélysugárzó hangerejének
növeléséhez (32. oldal).
 Győződjön meg róla, hogy
a mélysugárzó bekapcsolás-/
készenlétjelző fénye zölden világít.
Ha nem, tekintse meg a következő
részt: „A mélysugárzó nem ad ki
hangot.”, amely itt található:
„Mélysugárzó vezeték nélküli
hangja” (29. oldal).
 A mélysugárzó feladata
a basszushang visszaadása. Az igen
kevés basszushang-összetevőt
tartalmazó bemeneti források
(mint pl. a tévéműsorok) esetén
előfordulhat, hogy a mélysugárzó
hangja nehezen hallható.
 Ha másolásvédelmi (HDCP)
technológiát alkalmazó tartalmat
játszik le, a mélysugárzó nem
ad ki hangot.
Nem kap térhangzást.
 A bemeneti jeltől és a hangzáskép
beállításától függően a térhangzás
feldolgozása nem mindig működik
hatékonyan. A surround hangzás
a programtól vagy a lemeztől
függően változhat.
27HU
További információk
 Növelje a tv hangerejét, vagy
kapcsolja ki az elnémítást.
 Ha egy, az Audio Return Channel
(ARC) technológiával kompatibilis
televízió HDMI -kábellel csatlakozik,
akkor ügyeljen rá, hogy a kábel
a televízió HDMI (ARC) aljzatába
legyen csatlakoztatva. Ha továbbra
sincs hang, vagy szakadozottan szól
a rendszer, csatlakoztassa a
mellékelt digitális optikai kábelt,
és állítsa az [ARC] beállítást [OFF]
értékre a menüben (17. oldal).
(A kapcsolódásról olvassa el
a mellékelt Üzembe helyezési
útmutatót.)
 Ha a tv-készülék nem kompatibilis
az Audio Return Channel (ARC)
technológiával, csatlakoztassa
a digitális optikai kábelt. A tv hangja
nem HDMI-kapcsolaton keresztül
lesz hallható (lásd a mellékelt
Üzembe helyezési útmutatót).
 Ha nincs hangkimenet a digitális
optikai kimenet aljzatából, illetve
nem található a tv-n ilyen aljzat,
csatlakoztassa a kábeltévévevőt
vagy műholdvevőt közvetlenül
a rendszer DIGITAL IN (TV)
aljzatához.
 Többcsatornás hang lejátszásához
ellenőrizze a rendszerhez
csatlakoztatott eszköz digitális
hangkimeneti beállítását.
A részleteket a csatlakoztatott
eszköz kezelési útmutatója
tartalmazza.
BLUETOOTH-eszköz
Nem létesíthető BLUETOOTHkapcsolat.
 Ügyeljen arra, hogy a (kék)
BLUETOOTH jelzőfény
kigyulladjon (32. oldal).
A rendszer állapota
BLUETOOTH
jelzőfény
(kék)
BLUETOOTH-párosítás
közben
Gyorsan
villog
A rendszer kapcsolatot
Villog
próbál meg létrehozni egy
BLUETOOTH-eszközzel
A rendszer kapcsolat
hozott lére egy
BLUETOOTH-eszközzel
Világít
A rendszer BLUETOOTHkészenléti üzemmódban
van (amikor a rendszer
ki van kapcsolva)
Nem világít
 Győződjön meg arról, hogy
a csatlakoztatandó BLUETOOTHeszköz be van kapcsolva,
és engedélyezve van
a BLUETOOTH funkció.
 Vigye közelebb egymáshoz
a rendszert és a BLUETOOTHeszközt.
 Párosítsa ismét ezt a rendszert
és a BLUETOOTH-eszközt.
Előfordulhat, hogy a BLUETOOTHeszköz használatával előbb törölnie
kell a párosítást ezzel a rendszerrel.
 Ha a rendszer [BT PWR]
beállításának értéke [OFF],
állítsa [ON] értékre (17. oldal).
28HU
Nem lehet párosítani.
 Vigye közelebb egymáshoz
a rendszert és a BLUETOOTHeszközt (7. oldal).
 Gondoskodjon arról, hogy ezt
a rendszert ne érje vezeték nélküli
LAN berendezéstől, más 2,4 GHz-es
vezeték nélküli eszköztől vagy
mikrohullámú sütőtől származó
interferencia. Ha elektromágneses
sugárzást kibocsátó berendezés
van a közelben, helyezze azt
távolabb ettől a rendszertől.
A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz
nem ad ki hangot.
 Ügyeljen arra, hogy a (kék)
BLUETOOTH jelzőfény kigyulladjon
(32. oldal).
 Vigye közelebb egymáshoz
a rendszert és a BLUETOOTHeszközt.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN berendezés,
másik BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze azt távolabb ettől
a rendszertől.
 Távolítson el minden akadályt
a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz
közül, vagy vigye a rendszert
távolabb az akadálytól.
 Tegye máshová a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközt.
 Próbálja átállítani a Wi-Fi
útválasztó, számítógép stb.
vezeték nélküli frekvenciáját
az 5 GHz-es sávra.
 Növelje a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
A hang nincs szinkronban a képpel.
 Filmek nézésekor a hang a képhez
képest kis eltéréssel szólalhat meg.
Mélysugárzó vezeték nélküli
hangja
Ugrik vagy zajos a hang.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN berendezés
vagy mikrohullámú sütő van
a közelben, helyezze a rendszert
távolabb tőle.
 Ha akadály van a rúdhangsugárzó
és a mélysugárzó között, távolítsa
el vagy helyezze át.
 A lehető legközelebb helyezze
el egymáshoz a rúdhangsugárzót
és a mélysugárzót.
 Állítsa át a közelben lévő Wi-Fi
útválasztó, számítógép stb.
vezeték nélküli LAN frekvenciáját
az 5 GHz-es sávra.
 Állítsa át a tv-t, Blu-ray Disclejátszót stb. vezeték nélküli
LAN-ról vezetékes LAN-ra.
Távvezérlő
Nem működik a távvezérlő.
 Irányítsa a távvezérlőt
a rendszer előlapjának a közepére
(a távvezérlő-érzékelő felé)
(32. oldal).
 A távvezérlő és a rendszer között
ne legyen semmilyen akadály.
 Ha lemerültek a távvezérlő elemei,
cserélje ki őket.
 Ellenőrizze, hogy a megfelelő
gombot nyomta-e meg
a távvezérlőn.
Nem működik a tévé távirányítója.
 Úgy helyezze el a rúdhangsugárzót.
hogy az ne takarja a tv távvezérlőérzékelőjét.
29HU
További információk
A mélysugárzó nem ad ki hangot.
 Ellenőrizze, hogy a mélysugárzó
hálózati tápkábelét megfelelően
csatlakoztatta-e.
 A bekapcsolás-/készenlétjelző
fény nem világít.
– Ellenőrizze, hogy a mélysugárzó
hálózati tápkábelét megfelelően
csatlakoztatta-e.
– Nyomja meg a mélysugárzó
/ (bekapcsolás/készenlét)
gombját a rendszer
bekapcsolásához.
 A bekapcsolás-/készenlétjelző fény
lassan, zöld színnel villog, vagy
pirosan világít.
– Helyezze a mélysugárzót
a rúdhangsugárzó közelébe,
hogy a bekapcsolás-/
készenlétjelző fény
zölden világítson.
– Végezze el „A rendszer
összekapcsolása (Kapcsolódás
a mélysugárzóhoz)” (24. oldal)
című témakörben ismertetett
lépéseket.
– Ellenőrizze a vezeték nélküli
hangrendszer kommunikációs
állapotát a menü [RF CHK]
pontjával (18. oldal).
 A bekapcsolás-/készenlétjelző fény
zöld színnel villog.
– Forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz.
 A bekapcsolás-/készenlétjelző
fény piros színnel villog.
– Kapcsolja ki a mélysugárzót
a / (bekapcsolás/készenlét)
gombbal, és ellenőrizze, nem
zárja-e el valami a mélysugárzó
szellőzőnyílását.
 A mélysugárzó feladata
a basszushang visszaadása.
Ha a bemeneti hang nem sok
basszust tartalmaz, mint a legtöbb
tv-műsor esetében, akkor lehet,
hogy a basszus nem hallható.
 Nyomja meg a távvezérlő SW 
(mélysugárzó-hangerő) + gombját
a mélysugárzó hangerejének
növeléséhez (35. oldal).
Egyebek
Nem megfelelően működik
a Control for HDMI funkció.
 Ellenőrizze a HDMI-csatlakozást
(lásd a mellékelt Üzembe
helyezési útmutatót).
 Állítsa be a tv-készülék Control for
HDMI funkcióját. A tv-beállításokkal
kapcsolatban olvassa el a tv-hez
mellékelt kezelési útmutatót.
 Amikor a tápkábelt kihúzza
a konnektorból/bedugja
a konnektorba, a rendszer
használatával várjon legalább
15 másodpercet.
 Győződjön meg arról, hogy
minden csatlakoztatott eszköz
kompatibilis-e a „BRAVIA Sync”
funkcióval.
 Ellenőrizze a HDMI-vezérlés
beállításait a csatlakoztatott
eszközön. Részletes információkért
nézze meg a csatlakoztatott
eszközhöz kapott használati
útmutatót.
 Ha a videoeszköz audiokimenetét
és a rendszert nem HDMI-kábellel
köti össze, akkor a Control for HDMI
funkció miatt előfordulhat, hogy
nem hallható hang. Ilyenkor állítsa
a [CTRL (Control for HDMI)]
beállítást a [HDMI] pontnál
[OFF] (17. oldal) értékre, vagy
csatlakoztassa a videoeszköz
audiokimenetéből jövő kábelt
közvetlenül a tv-hez.
 A „BRAVIA” Sync funkció által
vezérelhető készülékek típusait
és számát a HDMI CEC szabvány
a következőképpen korlátozza:
– felvevőeszközök (Blu-ray Discfelvevő, DVD-felvevő stb.):
akár 3
– lejátszóeszközök (Blu-ray Disclejátszó, DVD-lejátszó stb.):
akár 3
30HU
– Vevőegységgel kapcsolatos
eszközök: akár 4
– Hangrendszer (rádióerősítő/
fejhallgató): legfeljebb 1 (ezzel
a rendszerrel együtt)
Ha a rúdhangsugárzó készenléti
állapotban van, a televízió képe
nem látható.
 Győződjön meg arról, hogy az
[S. THRU] beállítás értéke [ON]
(17. oldal).
Amikor a rúdhangsugárzó
előlapi kijelzőjén megjelenik
a [PRTECT (védelem)] felirat
 Az / (bekapcsolás/készenlét)
gombot megnyomva kapcsolja
be a rúdhangsugárzót. Miután
megszűnik a villogás, húzza ki
a tápkábelt a konnektorból, és
ellenőrizze, hogy nem takarja-e
el valami a rúdhangsugárzó
szellőzőnyílásait.
A rúdhangsugárzó előlapi kijelzője
nem világosodik ki.
 Nyomja le a DIMMER gombot
a fényerő világosra vagy sötétre
való állításához, ha az ki van
kapcsolva (35. oldal).
A tv érzékelői nem működnek
megfelelően.
 A rúdhangsugárzó eltakarhat
egyes érzékelőket (például
a fényérzékelőt) és a tv távvezérlővevőjét, illetve az infravörös
szemüveg-technológián
alapuló 3D-s tv-k esetében
a 3D-szemüvegek infravörös
adóját, valamint a vezeték
nélküli kapcsolatot. Helyezze
a rúdhangsugárzót a tv-től olyan
messzire, hogy ezek a részek
megfelelően tudjanak működni.
Az érzékelők és a távvezérlővevő
helyéről a tv használati
útmutatójából tájékozódhat.
Visszaállítás
Ha a rendszer továbbra sem működik
megfelelően, akkor állítsa vissza
a rendszert a gyári alapbeállításokra
a következők szerint:
1
2
3
4
6
Nyomja meg a MENU gombot.
Válassza ki a [SYSTEM]
lehetőséget a   (kijelölés)
gombbal, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
Válassza ki a [SYS.RST]
lehetőséget a   (kijelölés)
gombbal, majd nyomja meg
az ENTER gombot.
További információk
5
A rendszer bekapcsolásához
nyomja meg a / (bekapcsolás/
készenlét) gombot.
Amikor a rúdhangsugárzó
kijelzőjén megjelenik a [START]
felirat, nyomja meg az ENTER
gombot.
A [RESET] felirat jelenik meg
a képernyőn, és a menübeállítások,
hangmezők stb. visszatérnek
a kezdeti állapotukba.
Amikor eltűnik a [RESET] felirat,
húzza ki a hálózati tápkábelt a fali
csatlakozóaljzatból.
31HU
Részekkel és kezelőszervekkel kapcsolatos útmutató
További információk találhatók a zárójelben megadott oldalakon.
Rúdhangsugárzó
Elülső és felső panelek






A távvezérlő érzékelője
Előlapi kijelző
/ (be/készenlét) gomb
INPUT gomb (7. oldal, 21)
PAIRING gomb (7. oldal)
VOLUME +/– gombok
32HU
 N-jel (8. oldal)
Az NFC funkció használatakor
érintse az NFC-kompatibilis eszközt
a jelhez.
 BLUETOOTH jelzőfény (kék)
A BLUETOOTH állapota
– BLUETOOTH-párosítás közben:
Gyorsan villog
– A BLUETOOTH-kapcsolat
létrehozása folyamatban: Villog
– A BLUETOOTH-kapcsolat létrejött:
Világít
– BLUETOOTH készenléti üzemmód
(amikor a rendszer ki van
kapcsolva): Nem világít
Hátlap
 HDMI IN 1 aljzat
A HT-CT780 kompatibilis
a HDCP 2.2-vel.
 HDMI IN 2 aljzat
 HDMI OUT (ARC) aljzat
A HT-CT780 kompatibilis
a HDCP 2.2-vel.
További információk
 Hálózati tápkábel
 UPDATE port (csak HT-CT780
típusnál)
Csak frissítéshez
 ANALOG IN aljzat
 DIGITAL IN (TV) aljzat
 HDMI IN 3 aljzat
33HU
Mélysugárzó
 Be/készenlét jelzőfény
 / (be/készenlét) gomb
34HU
 LINK gomb (24. oldal)
 Hálózati tápkábel
Távvezérlő








* A  + gombon egy tapintópont
található. Működtetés közben
segítségként használja a pontot.
 INPUT gomb (7. oldal)
 / (be/készenlét) gomb
 DIMMER gomb
A kijelző fényereje állítható.
Bright (Világos)  Dark (Sötét) 
Off (Kikapcsolva)
35HU
További információk

• Ha a kijelző fényerejének
beállítása „Off”, a kijelző
az aktuális állapot
megjelenítése után pár
másodperccel kikapcsol.
MENU/  (kijelölés)/ENTER/
BACK gombok (16. oldal)
A menüpontokat a  és 
gombokkal jelölheti ki.
A kiválasztott elembe a ENTER
megnyomásával léphet be.
Nyomja meg a BACK gombot
az előző kijelzéshez való
visszatéréshez.
 (hangerő) +*/– gombok
A hangerő szabályozása.
SW  (mélysugárzó-hangerő)
+/– gombok
A mélyhangok erősségét
szabályozza.
 (elnémítás) gomb
A hang ideiglenes kikapcsolása.
CLEARAUDIO+ gomb
Automatikusan kiválasztja
a hangforrásnak megfelelő
hangbeállítást.
SOUND FIELD gomb (10. oldal)
A hangzásmód kiválasztása.
VOICE gomb (11. oldal)
PAIRING gomb (7. oldal)
NIGHT gomb (11. oldal)
Támogatott
hangformátumok
A rendszer által támogatott
digitális bemeneti
audioformátumok
A rendszer a következő
hangformátumokat támogatja.
• Dolby Digital
• Dolby Digital Plus*
• Dolby TrueHD*
• DTS
• DTS96/24
• DTS-HD Master Audio*
• DTS-HD High Resolution Audio*
• DTS-HD Low Bit Rate*
• Lineáris PCM 2 csatornás,
legfeljebb 48 kHz-es
• Lineáris PCM, legfeljebb 7.1 csatornás,
legfeljebb 192 kHz-es*
* Ezek a formátumok csak HDMIkapcsolaton át vihetők be.
36HU
A rendszer által támogatott videoformátumok
Bemenet/kimenet (HDMI ismétlőblokk)
3D
2D
Képkockaegyesítés
Egymás
mellett (fél)
Felül-alul
(Fent-és lent)
4096 × 2160p 59,94/60 Hz esetén*




4096 × 2160p 50 Hz esetén*




4096 × 2160p 23,98/24 Hz esetén**




3840 × 2160p 59,94/60 Hz esetén*




3840 × 2160p 50 Hz esetén*




3840 × 2160p 29,97/30 Hz esetén**




3840 × 2160p 25 Hz esetén**




3840 × 2160p 23,98/24 Hz esetén**




1920 × 1080p 59,94/60 Hz esetén




1920 × 1080p 50 Hz esetén




1920 × 1080p 29,97/30 Hz esetén




1920 × 1080p 25 Hz esetén




1920 × 1080p 23,98/24 Hz esetén




1920 × 1080i 59,94/60 Hz esetén




1920 × 1080i 50 Hz esetén




1280 × 720p 59,94/60 Hz esetén




1280 × 720p 50 Hz esetén




1280 × 720p 29,97/30 Hz esetén




1280 × 720p 23,98/24 Hz esetén




720 × 480p 59,94/60 Hz esetén




720 × 576p 50 Hz esetén




640 × 480p 59,94/60 Hz esetén




További információk
Fájl
* YCbCr 4:2:0/csak 8 bites formátumot támogat
** Csak 8 bites formátumot támogat
37HU
Műszaki adatok
Rúdhangsugárzó
(SA-CT380/CT381, SA-CT780)
Erősítőegység
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (névleges)
Bal első + jobb első:
50 W + 50 W (4 ohm, 1 kHz, 1% THD)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
SA-CT380/CT381:
Bal első/jobb első: 100 W
(csatornánként, 4 Ω, 1 kHz esetén)
SA-CT780:
Bal első/jobb első: 105 W
(csatornánként, 4 Ω, 1 kHz esetén)
Bemenetek
HDMI IN* 1/2/3
ANALOG IN
DIGITAL IN (TV)
Kimenetek
HDMI OUT** (ARC)
* HT-CT380/CT381: Az 1-es, 2-es és 3-as
aljzat azonos. Mindegyikük ugyanúgy
használható.
HT-CT780: Az 1-es aljzat támogatja
a HDCP 2.2 protokollt. A HDCP 2.2
egy újonnan bevezetett szerzőijogvédelmi technológia, amely olyan
tartalmak védelmére szolgál, mint
például a 4K filmek. A 2-es és 3-as
aljzat azonos. Mindegyikük ugyanúgy
használható.
** HT-CT780: A HDMI OUT aljzat támogatja
a HDCP 2.2 protokollt. A HDCP 2.2 egy
újonnan bevezetett szerzőijog-védelmi
technológia, amely olyan tartalmak
védelmére szolgál, mint például
a 4K filmek.
HDMI rész
Csatlakozó
Type A (19 érintkezős)
BLUETOOTH rész
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH specifikáció, 3.0-s verzió
Kimenet
BLUETOOTH specifikáció,
Power Class 2
38HU
Maximális kommunikációs távolság
Hatótáv kb. 10 m1)
Regisztrálható eszközök maximális száma
9 eszköz
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,4000–2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Támogatott kodekek3)
SBC4), AAC5)
Átviteli tartomány (A2DP)
20 Hz–20 000 Hz (mintavételi
frekvencia: 44,1 kHz)
1)
A tényleges hatótáv olyan tényezőktől
függ, mint az eszközök közötti
akadályok, a mikrohullámú sütő körül
kialakult mágneses tér, a sztatikus
elektromosság, a vezeték nélküli
telefonok, a vételi érzékenység,
az operációs rendszer,
a szoftveralkalmazás stb.
2)
BLUETOOTH szabványos profilok
jelzik az eszközök közti BLUETOOTHkommunikáció célját.
3)
Kodek: Audiojel-tömörítési
és konverziós formátum
4) Alsávkodek
5)
Továbbfejlesztett audiokódolás
Bal első/jobb első hangszórószekció
Hangsugárzórendszer
SA-CT380/CT381: Teljes tartományú
hangsugárzórendszer, akusztikus
felfüggesztéses típus
SA-CT780: Kétutas
hangsugárzórendszer, akusztikus
felfüggesztés
Hangsugárzó
SA-CT380/CT381: 60 mm-es kúpos
SA-CT780: Mélysugárzó: 60 mm-es,
kúpos
Magassugárzó: 19 mm
lágy dómos
Általános
Teljesítményfelvétel
SA-WCT380/WCT381:
Bekapcsolva: 20 W
Készenléti üzemmódban:
0,5 W vagy kevesebb
SA-WCT780:
Bekapcsolva: 30 W
Készenléti üzemmódban:
0,5 W vagy kevesebb
Méret (hozzávetőleg) (szélesség/
magasság/mélység)
SA-WCT380/WCT381:
170 mm × 342 mm × 381 mm
(függőleges elhelyezés)
342 mm × 172 mm × 381 mm
(vízszintes elhelyezés)
SA-WCT780:
191 mm × 382 mm × 390 mm
Tömeg (kb.)
SA-WCT380/WCT381: 6,6 kg
SA-WCT780: 7,9 kg
Vezeték nélküli adó-vevő
szakasz
Hangsugárzórendszer
2.0-s verziójú vezeték nélküli
hangspecifikáció
Frekvenciasáv
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer
Pi / 4 DQPSK
A külső és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Mélysugárzó (SA-WCT380/
WCT381, SA-WCT780)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
SA-WCT380/WCT381:
100 W (csatornánként 4 Ω, 100 Hz)
SA-WCT780:
120 W (csatornánként 4 Ω, 100 Hz)
Hangsugárzórendszer
Mélysugárzórendszer, Bass reflex
Hangsugárzó
SA-WCT380/WCT381: 13 cm-es, kúpos
SA-WCT780: 16 cm-es, kúpos
Áramellátási követelmények
220–240V~, 50/60 Hz
39HU
További információk
Áramellátási követelmények
220–240V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
SA-CT380/CT381:
Bekapcsolva: 37 W
Készenlét: legfeljebb 0,3 W
(energiatakarékos módban,
lásd: 21. oldal)
Készenlét: 0,5 W vagy kevesebb
(Amikor az [S. THRU] beállítása
[ON]: legfeljebb 6 W)
SA-CT780:
Bekapcsolva: 40 W
Készenlét: legfeljebb 0,3 W
(energiatakarékos módban,
lásd: 21. oldal)
Készenlét: 0,5 W vagy kevesebb
(Amikor az [S. THRU] beállítása
[ON]: legfeljebb 6 W)
Méret (hozzávetőleg) (szélesség/
magasság/mélység)
SA-CT380/CT381:
900 mm × 51 mm × 117 mm
(fali konzolok nélkül)
900 mm × 120 mm × 72 mm
(fali konzolokkal)
SA-CT780:
1030 mm × 55 mm × 117 mm
(fali konzolok nélkül)
1030 mm × 120 mm × 74 mm
(fali konzolokkal)
Tömeg (kb.)
SA-CT380/CT381: 2,4 kg
SA-CT780: 2,8 kg
A BLUETOOTHkommunikációról
• A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteres távolságon
belül kell használni (úgy, hogy
ne legyen köztük akadály).
A tényleges kommunikációs
tartomány a következő esetekben
kisebb is lehet.
– Ha személy, fémből készült tárgy,
fal vagy más akadály van
az egymással BLUETOOTHkapcsolatban álló eszközök között
– Olyan helyen, ahol vezeték nélküli
LAN üzemel
– Használatban lévő mikrohullámú
sütők környékén
– Olyan helyen, ahol más
elektromágneses sugárzás fordul elő
• A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11b/g) ugyanazt
a frekvenciasávot (2,4 GHz)
használják. Ha BLUETOOTH-eszközét
egy vezeték nélküli LAN-nal működni
képes eszköz közelében használja,
elektromágneses interferencia léphet
fel. Ez pedig kisebb adatátviteli
sebességet és zajt okozhat, és akár
a csatlakozást is megakadályozhatja.
Ilyen esetben próbálja meg
a következőket:
– Ezt a rendszert a vezeték nélküli LAN
eszköztől legalább 10 méteres
távolságban használja.
– Ha BLUETOOTH-eszközét
10 méternél közelebb használja,
kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN-t
használó berendezést.
– Ezt a rendszert és BLUETOOTHeszközét a lehető legközelebb
helyezze egymáshoz.
• A rendszer által sugárzott
rádióhullámok zavarhatják egyes
orvosi berendezések működését.
Mivel ez az interferencia
40HU
meghibásodást eredményezhet,
a következő helyeken mindig
kapcsolja ki ezt a rendszert és
a BLUETOOTH-eszközt:
– Kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden olyan
helyen, ahol gyúlékony gázok
lehetnek jelen
– Automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében
• Ez a rendszer olyan biztonsági
funkciókkal rendelkezik, amelyek
megfelelnek a BLUETOOTH
technológiát használó kommunikáció
során biztonságot nyújtó
BLUETOOTH-specifikáció előírásainak.
Előfordulhat azonban, hogy ez
a biztonság a tartalomtól és más
tényezőktől függően nem elegendő,
ezért mindig legyen óvatos, amikor
BLUETOOTH technológiát
használva kommunikál.
• A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a BLUETOOTH technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
eredő károkért és egyéb
vesztességekért.
• A BLUETOOTH-kommunikáció
nem feltétlenül garantált minden,
az ezzel a rendszerrel azonos
profilú BLUETOOTH-eszközzel.
• A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközöknek meg kell
felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által
előírt BLUETOOTH-specifikáció
követelményeinek, és erről
tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
De még akkor is, ha egy eszköz
teljesíti a BLUETOOTH-specifikáció
követelményeit, előfordulhatnak
olyan esetek, amikor a BLUETOOTHeszköz specifikációja vagy jellemzői
lehetetlenné teszik a csatlakozást,
vagy más vezérlési módszereket,
megjelenítést, illetve működést
eredményeznek.
• A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköztől,
a kommunikációs környezettől
és a körülményektől függően zaj
jelentkezhet, illetve megszakadhat
a hang.
Ha a rendszerrel kapcsolatban
bármilyen kérdése vagy problémája
merül fel, keresse fel a legközelebbi
Sony-forgalmazót.
Az előzőek ellenére bármilyen szoftver
esetében, amely a SZOFTVER részét
képezi, és amelyre külön végfelhasználói
licencszerződés (többek között, de nem
kizárólag GNU General Public licenc vagy
Lesser/Library General Public License)
vonatkozik, a LICENCSZERZŐDÉS helyett
a vonatkozó külön végfelhasználói
licencszerződés feltételeit kell figyelembe
venni, feltéve hogy a külön végfelhasználói
licencszerződés nem köt ki mást
(„KIZÁRT SZOFTVER”).
SZOFTVERLICENC
VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS
FONTOS:
Ez a LICENCSZERZŐDÉS egy jogilag
kötelező megállapodás Ön és a Sony
Corporation (a továbbiakban „SONY”)
között. Ez a LICENCSZERZŐDÉS határozza
az Ön jogait és kötelezettségeit a SONY
és/vagy harmadik fél licencadók
(köztük a SONY leányvállalatai) és azok
leányvállalatai (a továbbiakban
összefoglalóan „HARMADIK FÉL
SZÁLLÍTÓK”) által szállított SONY
szoftverrel, illetve azzal együtt a SONY által
ehhez a szoftverhez kiadott bármilyen
frissítéssel/módosítással, bármilyen
nyomtatott, online vagy egyéb
elektronikus dokumentációval, illetve az
ilyen szoftver működése során előállított
bármilyen adatfájllal (a továbbiakban
összefoglalóan „SZOFTVER”) kapcsolatban.
SZERZŐI JOG
A SZOFTVERBEN megtestesített és az arra
vonatkozó minden jog (beleértve többek
között, de nem kizárólag a SZOFTVER
részét képező bármilyen képet, fényképet,
animációt, videót, hangfelvételt, zenét,
szöveget és kisalkalmazást – appletet)
tulajdonosa a SONY vagy annak egy
vagy több HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓJA.
A LICENC MEGADÁSA
A SONY korlátozott licencet ad Önnek
a SZOFTVER használatára, amely
kizárólag az Ön kompatibilis eszközére
(a továbbiakban „ESZKÖZ”) és csak egyéni,
nem kereskedelmi felhasználásra szól.
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
kifejezetten fenntartanak minden jogot,
jogcímet és érdekeltséget (beleértve
többek között, de nem kizárólag minden
szellemi tulajdonhoz fűződő jogot)
a SZOFTVERBEN és arra vonatkozóan,
amelyet ez a LICENCSZERZŐDÉS
kifejezetten nem ad meg Önnek.
KÖVETELMÉNYEK ÉS
KORLÁTOZÁSOK
Önnek sem részben, sem egészben
nem szabad a SZOFTVER bármely részét
másolni, közzétenni, feldolgozni,
41HU
További információk
A SZOFTVER HASZNÁLATBA VÉTELE
ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL EZT
A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉST
(A TOVÁBBIAKBAN „LICENCSZERZŐDÉS”).
A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ÖN
ELFOGADJA E LICENCSZERZŐDÉS
FELTÉTELEIT. HA NEM FOGADJA
E LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEIT,
AKKOR NEM HASZNÁLHATJA A SZOFTVERT.
A SZOFTVERHEZ Ön licencet kap,
a szoftvert nem vásárolta meg.
A SZOFTVERT szerzői jogi törvények,
a szellemi tulajdont védő egyéb törvények
és nemzetközi egyezmények védik.
továbbforgalmazni, forráskódjának
levezetésére kísérletet tenni, módosítani,
visszafejteni, dekomplilálni vagy gépi
kódból újra előállítani, a SZOFTVERBŐL
vagy annak felhasználásával bármilyen
származékos művet létrehozni, kivéve
ha a SZOFTVER kifejezetten ilyen
származékos mű létrehozásának
megkönnyítésére szolgál. Ön nem
módosíthatja vagy másíthatja meg
a SZOFTVER semmilyen tartalomvédelmi
funkcióját. Nem kerülheti meg,
módosíthatja vagy iktathatja ki
a SZOFTVER vagy a működés
szempontjából a SZOFTVERHEZ
kapcsolódó mechanizmusok semmilyen
funkcióját vagy védelmét. Nem különítheti
el a SZOFTVER egyes összetevőit abból
a célból, hogy azokat több ESZKÖZÖN
használhassa, kivéve ha erre a SONY
kifejezetten feljogosítja. Nem távolíthatja
el, változtathatja meg, fedheti el vagy
alakíthatja át a SZOFTVERBEN megjelenő
védjegyeket és tájékoztatásokat.
A SZOFTVERT nem oszthatja meg, nem
terjesztheti, nem adhatja bérbe, sem
albérletbe, nem lízingelheti, nem
ruházhatja át, nem adhatja át és nem
adhatja el. Előfordulhat, hogy a SZOFTVER
részét nem képező, de a SZOFTVER
működéséhez szükséges egyéb szoftver,
hálózati szolgáltatások és egyéb termékek
szállítását a szállító (szoftverszállító,
szolgáltató vagy SONY) saját belátása
szerint megszakítja vagy megszünteti.
A SONY és az ilyen szállítók nem
garantálják, hogy a SZOFTVER, hálózati
szolgáltatások, tartalom és egyéb
termékek mindig rendelkezésre fognak
állni, illetve megszakítás vagy módosítás
nélkül fognak működni.
A SZOFTVER HASZNÁLATA
SZERZŐI JOG ÁLTAL VÉDETT
ANYAGOKKAL
A SZOFTVER lehetővé teheti, hogy Ön
saját készítésű és/vagy harmadik felek
által készített tartalom megtekintésére,
tárolására, feldolgozására és/vagy
felhasználására használja. Az ilyen
tartalmat szerzői jogi törvények, a szellemi
42HU
tulajdont védő egyéb törvények és/vagy
szerződések védhetik. Ön elfogadja, hogy
a SZOFTVERT csak az ilyen tartalomra
vonatkozó jogszabályok és szerződések
maradéktalan betartásával használja.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy
a SONY megfelelő intézkedéseket tehet
a SZOFTVERREL tárolt, feldolgozott vagy
felhasznált tartalom szerzői jogainak
védelme érdekében. Ilyen intézkedés lehet
többek között, de nem kizárólag
a biztonsági mentés és visszaállítás
gyakoriságának figyelése a SZOFTVER
bizonyos funkcióin keresztül, az adatok
visszaállítására vonatkozó kérések
elfogadásának elutasítása, illetve
a SZOFTVER jogosulatlan használata
esetén a LICENCSZERZŐDÉS felmondása.
TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A SZOFTVER
RENDELTETÉSE SZERINT EGY VAGY TÖBB
TARTALOMSZOLGÁLTATÓN KERESZTÜL
ELÉRHETŐ TARTALOMMAL IS
HASZNÁLHATÓ LEHET
(„TARTALOMSZOLGÁLTATÁS”).
A SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ADOTT
TARTALOM IGÉNYBEVÉTELÉRE
AZ ADOTT TARTALOMSZOLGÁLTATÁS SZO
LGÁLTATÁSI FELTÉTELEI VONATKOZNAK.
HA ELUTASÍTJA AZ ADOTT FELTÉTELEK
ELFOGADÁSÁT, AKKOR CSAK
KORLÁTOZOTTAN HASZNÁLHATJA
A SZOFTVERT. Ön tudomásul veszi
és elfogadja, hogy a SZOFTVEREN
keresztül elérhető bizonyos tartalmak
és szolgáltatások olyan harmadik
felektől származhatnak, amelyek
nem tartoznak a SONY felügyelete
alá. A TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ INTERNETKAPCSOLAT
SZÜKSÉGES. A TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
BÁRMIKOR MEGSZŰNHET.
INTERNETKAPCSOLAT
ÉS HARMADIK FELEK
SZOLGÁLTATÁSAI
Ön tudomásul veszi és elfogadja,
hogy a SZOFTVER bizonyos funkcióinak
eléréséhez internetkapcsolatra van
szükség, amelyért kizárólag Ön felelős.
Továbbá kizárólag Ön felelős minden
harmadik félnek fizetendő díjért, amely
az internetkapcsolattal kapcsolatban
felmerül, beleértve többek között, de
nem kizárólag az internetszolgáltatói vagy
közvetítési díjakat. Az internetkapcsolat
vagy -szolgáltatás képességeitől,
sávszélességétől és műszaki korlátaitól
függően előfordulhat, hogy a SZOFTVER
csak korlátozásokkal működtethető.
Az internetkapcsolat rendelkezésre
bocsátása, minősége és védelme az
ilyen szolgáltatást nyújtó szolgáltató
kizárólagos felelőssége.
KIVITELI ÉS EGYÉB
SZABÁLYOZÁSOK
NAGY KOCKÁZATÚ
TEVÉKENYSÉGEK
A SZOFTVER nem hibatűrő, és nem úgy lett
tervezve, gyártva vagy értékesítve, hogy
olyan veszélyes, meghibásodásmentes
teljesítményt igénylő környezetek (például
nukleáris létesítmények, repülőgépek,
kommunikációs rendszerek, légi irányítás,
újraélesztő berendezések vagy hadászati
rendszerek) online vezérlőeszközeként
használják, ahol a SZOFTVER hibája halált,
személyi sérülést, illetve súlyos fizikai vagy
környezeti károsodást okozhat („NAGY
KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEK”). A SONY,
A HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK mindegyike
és azok leányvállalatainak mindegyike
kifejezetten elhárít minden kifejezett és
vélelmezett garanciát, kötelezettséget
és alkalmassági feltételt, amely NAGY
KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEKRE
vonatkozik.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy
a SZOFTVERT kizárólag saját felelősségére
használja, és a SZOFTVER használatáért Ön
felelés. A SONY „ÖNMAGÁBAN”, bármilyen
garancia, kötelezettségvállalás vagy
feltétel nélkül biztosítja a SZOFTVERT.
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
MINDEGYIKE (e szakasz további részében
a SONY név alatt összefoglalóan a SONY
és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK mindegyike
értendő) KIFEJEZETTEN KIZÁR
MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY
VÉLELMEZETT GARANCIÁT,
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST ÉS FELTÉTELT,
BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM
KIZÁRÓLAG AZ ELADHATÓSÁGRA,
JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ
MEGFELELŐSÉGRE VAGY ADOTT CÉLRA
VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ
VÉLELMEZETT GARANCIÁT. A SONY NEM
VÁLLAL GARANCIÁT, NEM SZAB MEG
SEMMILYEN FELTÉTELT, ILLETVE NEM
TESZ SEMMILYEN KIJELENTÉST ARRA
VONATKOZÓAN, HOGY (A) A SZOFTVEREK
BÁRMELYIKÉNEK FUNKCIÓI MEGFELELNEK
AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK VAGY
AZOKNAK MEGFELELŐEN MÓDOSULNAK,
(B) A SZOFTVEREK BÁRMELYIKÉNEK
MŰKÖDÉSE PONTOS, HIBAMENTES LESZ,
ÉS/VAGY BÁRMILYEN HIBA KI LESZ
JAVÍTVA, (C) A SZOFTVER NEM TESZ
KÁRT BÁRMILYEN MÁS SZOFTVERBEN,
HARDVERBEN VAGY ADATOKBAN,
(D) BÁRMELY SZOFTVER, HÁLÓZATI
SZOLGÁLTATÁS (BELEÉRTVE AZ
INTERNETSZOLGÁLTATÁST) VAGY TERMÉK
(A SZOFTVER KIVÉTELÉVEL), AMELYTŐL
A SZOFTVER MŰKÖDÉSE FÜGG, MINDIG,
FOLYAMATOSAN ÉS MÓDOSÍTÁS NÉLKÜL
ELÉRHETŐ LESZ, (E) A SZOFTVER
HASZNÁLATA ÉS A HASZNÁLATTAL
ELÉRT EREDMÉNYEK HELYESEK,
PONTOSAK, MEGBÍZHATÓAK VAGY
EGYÉB FELTÉTELNEK MEGFELELŐEK
LESZNEK.
43HU
További információk
Ön elfogadja, hogy a tartózkodási helyéül
szolgáló terület vagy ország minden
érvényben lévő kiviteli és újrakiviteli
korlátozását és szabályozását betartja,
a SZOFTVERT nem továbbítja tiltott
országba, és ezt nem is engedélyezi,
valamint más módon sem sérti meg az
ilyen korlátozásokat és szabályozásokat.
A SZOFTVER GARANCIÁJÁNAK
KIZÁRÁSA
A SONY ÉS A SONY HIVATALOS KÉPVISELŐI
ÁLTAL ADOTT SZÓBELI VAGY ÍRÁSOS
INFORMÁCIÓK NEM JELENTIK GARANCIA,
KÖTELEZETTSÉG VAGY FELTÉTEL
VÁLLALÁSÁT, ÉS SEMMILYEN MÓDON
NEM BŐVÍTIK E GARANCIA HATÓKÖRÉT.
HA A SZOFTVER HIBÁSNAK BIZONYUL,
AKKOR ÖN VÁLLALJA MINDEN SZÜKSÉGES
JAVÍTÁS, SZERVIZ VAGY KORREKCIÓ TELJES
KÖLTSÉGÉT. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM
ENGEDIK MEG A VÉLELMEZETT GARANCIÁK
KIZÁRÁSÁT, ÍGY LEHET, HOGY EZEK
A KIZÁRÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE.
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
(e szakasz további részében a SONY
név alatt összefoglalóan a SONY és
a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK mindegyike
értendő) EGYIKE SEM VÁLLAL
FELELŐSSÉGET SEMMILYEN VÉLETLEN
VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT BEKÖVETKEZŐ
KÁRÉRT, AMELY BÁRMILYEN KIFEJEZETT
VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA BE NEM
TARTÁSA, SZERZŐDÉSSZEGÉS,
HANYAGSÁG, SZIGORÚ FELELŐSSÉG
VAGY A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS
BÁRMILYEN MÁS JOGI NÉZET SZERINT
KELETKEZIK, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT,
DE NEM KIZÁRÓLAG MINDEN OLYAN KÁRT,
AMELY NYERESÉG ELVESZTÉSÉBŐL,
BEVÉTEL ELVESZTÉSÉBŐL,
ADATVESZTÉSBŐL, A SZOFTVER VAGY
BÁRMILYEN KAPCSOLÓDÓ HARDVER
HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK ELVESZTÉSÉBŐL,
ÜZEMIDŐ ÉS FELHASZNÁLÓI IDŐ
ELVESZTÉSÉBŐL ERED, FÜGGETLENÜL
ATTÓL, HOGY AZ ILYEN KÁROK
BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE
FELHÍVTÁK-E A FIGYELMET. BÁRMELY
ILYEN ESETBEN A SONYNAK AZ ÖN FELÉ
FENNÁLLÓ, JELEN LICENCSZERZŐDÉSBEN
SZEREPLŐ FELTÉTELEKBŐL FAKADÓ
EGYENKÉNTI ÉS EGYÜTTES FELELŐSSÉGE
A TERMÉKÉRT TÉNYLEGESEN FIZETETT
ÖSSZEG MÉRTÉKÉIG TERJED. NÉHÁNY
JOGHATÓSÁG NEM ENGEDI MEG
A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT
BEKÖVETKEZŐ KÁROKÉRT VÁLLALT
FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY
KORLÁTOZÁSÁT, ILYEN ESETBEN
A FENTI KIZÁRÁS VAGY KORLÁTOZÁS
ÖNRE NEM VONATKOZIK.
44HU
AUTOMATIKUS FRISSÍTÉSI
FUNKCIÓ
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
időről időre, a SONY vagy a harmadik fél
szervereivel folytatott kommunikáció ideje
alatt vagy másképp automatikusan
frissíthetik, illetve más módon
módosíthatják a SZOFTVERT, beleértve
többek között, de nem kizárólag
a biztonsági funkciók javítását, a hibák
kijavítását és a funkciók fejlesztését.
Ezek a frissítések és módosítások
törölhetik a SZOFTVER funkcióit vagy
megváltoztathatják azok jellemzőit,
többek között, de nem kizárólag azokat,
amelyekre Ön hagyatkozhat.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy
ezek a tevékenységek a SONY saját
belátása szerint történnek, és a SONY
a frissítések és módosítások teljes
telepítéséhez és elfogadásához kötheti
a SZOFTVER további használatát.
E LICENCSZERZŐDÉS feltételeinek
értelmezésekor bármely frissítést/
módosítást a SZOFTVER részének
kell tekinteni. E LICENCSZERZŐDÉS
elfogadásával Ön beleegyezik az ilyen
frissítésekbe/módosításokba.
TELJES SZERZŐDÉS, ELÁLLÁS,
ELVÁLASZTHATÓSÁG
E LICENCSZERZŐDÉS és a SONY
adatvédelmi irányelveinek mindenkor
aktuális módosított verziója együtt
alkotja a teljes szerződést, amely Ön
és a SONY között létrejön
a SZOFTVERRE vonatkozóan. A SONY
e LICENCSZERZŐDÉSBEN biztosított
bármilyen joga vagy rendelkezése
gyakorlásának vagy kikényszerítésének
elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról
vagy rendelkezésről való lemondást.
Ha e LICENCSZERZŐDÉS bármely része
érvénytelennek, jogszabályba ütközőnek
vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor
az adott intézkedést a LICENCSZERZŐDÉS
szándékának fenntartása érdekében
a megengedett maximális mértékig
kell végrehajtani, a többi résznek pedig
maradéktalanul érvényben kell maradnia.
MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK
ÉS ILLETÉKES JOGHATÓSÁG
Erre a LICENCSZERZŐDÉSRE nem
vonatkozik az Egyesült Nemzetek
áruk nemzetközi adásvételi
szerződéseiről szóló egyezménye.
Erre a LICENCSZERZŐDÉSRE a japán
törvények vonatkoznak, a más országok
törvényeivel történő esetleges
ütközéseket figyelmen kívül hagyva.
E LICENCSZERZŐDÉSSEL kapcsolatban
felmerülő viták rendezésére kizárólag
a japán Tokió körzeti bíróság illetékes,
és a felek kölcsönösen elismerik e bíróság
illetékességét és joghatóságát.
JOG SZERINTI JÓVÁTÉTELEK
Amennyiben nem teljesíti
a LICENCSZERZŐDÉS bármely feltételét,
a SONY – egyéb jogainak sérelme nélkül –
jogosult a LICENCSZERZŐDÉS
felmondására. Az ilyen felmondás esetén
be kell fejeznie a SZOFTVER használatát, és
meg kell semmisítenie az összes példányt
belőle.
MÓDOSÍTÁS
A SONY FENNTARTJA A JOGOT, HOGY
E LICENCSZERZŐDÉS BÁRMELY PONTJÁT
SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT MÓDOSÍTSA
A SONY KIJELÖLT WEBHELYÉN KÖZZÉTETT
ÉRTESÍTÉS, AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT
E-MAIL CÍMRE KÜLDÖTT ÉRTESÍTŐ E-MAIL,
A FRISSÍTÉSEK/MÓDOSÍTÁSOK
MEGSZERZÉSI FOLYAMATÁNAK
RÉSZEKÉNT MEGJELENÍTETT ÉRTESÍTÉS
FORMÁJÁBAN VAGY BÁRMILYEN EGYÉB,
JOG SZERINT ELISMERT TÁJÉKOZTATÁSI
FORMÁBAN. Ha nem ért egyet
a módosítással, akkor azonnal a SONY-hoz
kell fordulnia útmutatásért. A SZOFTVER
folytatólagos használatát az ilyen
értesítés érvénybe lépésének dátuma után
a módosítás elfogadásának kell tekinteni.
KEDVEZMÉNYEZETT HARMADIK
FELEK
Minden HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓ az általa
szállított SZOFTVER tekintetében a
LICENCSZERZŐDÉS egyes intézkedésének
kifejezetten meghatározott
kedvezményezettje, és mint ilyen jogosult
az adott intézkedések végrehajtására.
Ha e LICENCSZERZŐDÉSSEL kapcsolatban
bármilyen kérése lenne, akkor a megadott
elérhetőségeken írásban kapcsolatba
léphet a SONY megfelelő országbeli
képviseletével.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
45HU
További információk
A LICENCSZERZŐDÉSBEN foglalt bármilyen
ellentétes feltétel ellenére Ön tudomásul
veszi és elfogadja, hogy e
LICENCSZERZŐDÉS bármilyen megsértése
vagy be nem tartása jóvátehetetlen kárt
okoz a SONY-nak, amely nem tehető jóvá
pénzbeni kártérítéssel, és Ön beleegyezik,
hogy a SONY gyorsított bírósági
beavatkozás vagy meghatározott
viselkedésre való kötelezés útján szerezze
meg a jóvátételt, amelyet ilyen
körülmények között szükségesnek vagy
megfelelőnek tart. Továbbá a SONY
bármilyen jogi és technikai jogorvoslatot
igénybe vehet, hogy megakadályozza e
LICENCSZERZŐDÉS megszegését és/vagy
végrehajtsa a LICENCSZERZŐDÉSBEN
foglaltakat, beleértve többek között,
de nem kizárólag a SZOFTVER Ön általi
használatának azonnali befejezését, ha
a SONY saját belátása szerint úgy hiszi,
hogy Ön megszegi a LICENCSZERZŐDÉST
vagy a LICENCSZERZŐDÉS megszegésére
készül. Ezek a jogorvoslatok kiegészítik
a többi jogorvoslatot, amely a SONY-t
a jogszabályok, méltányosság vagy
szerződés alapján megilleti.
MEGSZŰNÉS
©2015 Sony Corporation
4-565-123-22(1) (HU)
Download PDF

advertising