Sony | HT-CT770 | Sony HT-CT770 2.1 csatornás hangsugárzópanel Bluetooth® technológiával Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

Rúdhangsugárzó
Üzembe helyezési útmutató
HT-CT770
Tartalomjegyzék
Üzembe helyezés
1
2
3
4
5
A doboz tartalma
4
Elhelyezés
5
Csatlakoztatás
6
A rendszer bekapcsolása
8
Hanglejátszás
9
Alapműveletek
A hangeffektusok alkalmazása
10
Hanglejátszás BLUETOOTH eszközökről
12
Az egyéb funkciókkal kapcsolatos további információkért olvassa el a mellékelt kezelési útmutatót.
3
Üzembe helyezés
1
A doboz tartalma
A távvezérlő beállítása
Hajtsa fel az akkumulátorfedelet,
és helyezzen be két AA akkumulátort
az ábrán látható módon.
Rúdhangsugárzó (1)
Mélysugárzó (1)
Távvezérlő (1)
R6 (AA méretű) elemek (2 db)
Digitális optikai kábel
televízióhoz (1 db)
Fali konzolok (2) és csavarok (2)
Sound Bar
Startup Guide
Sound Bar
HT-CT770
Üzembe helyezési útmutató
(ez a könyv) (1)
4
Kezelési utasítás (1 db)
Üzembe helyezés
2 Elhelyezés
A rúdhangsugárzó falra szerelése
Olvassa el a mellékelt kezelési útmutatót.
5
Üzembe helyezés / Üzembe helyezés / Üzembe helyezés
3 Csatlakoztatás
Tv-készülék csatlakoztatása
vagy
Ha a csatlakoztatni kívánt tv nem rendelkezik optikai hangkimenettel, csatlakoztasson egy High Speed
HDMI-kábelt (nem tartozék) az ARC feliratú HDMI bemenethez. Ha az ARC feliratú HDMI bemenetre más
eszköz van csatlakoztatva, válassza le ezt az eszközt, és csatlakoztassa ezt a rúdhangsugárzót.
6
Tv-vel és más eszközökkel való csatlakoztatás
TV
Blu-ray Disc™ lejátszó stb.
Ez a kapcsolat jobb térhatású hangzást biztosít.
HDMI kábel (nem tartozék, High Speed típusú)
Ha a tv HDMI bemenetén nem szerepel az „ARC” felirat, a
és a
csatlakozást is hozza létre.
HDMI kábel (nem tartozék, High Speed típusú)
Ha a tv-hez van csatlakoztatva, válassza le, és csatlakoztassa a rúdhangsugárzóhoz.
7
Üzembe helyezés
4 A rendszer bekapcsolása

Bekapcsolás-/
készenlétjelző fény
Kijelző
1 Csatlakoztassa a hálózati tápkábeleket.
2 Nyomja meg a  (bekapcsolás/készenlét) gombot.
A kijelző fénye kigyullad
3 Győződjön meg róla, hogy a mélysugárzó bekapcsolás-/készenlétjelző fénye zölden világít. Ha nem, nincs
aktiválva a vezeték nélküli átvitel. Olvassa el „A mélysugárzó nem ad ki hangot” részt a mellékelt kezelési
útmutató „Hibaelhárítás” fejezetében.
4 Kapcsolja be a csatlakoztatott eszközt.
8
Üzembe helyezés / Üzembe helyezés / Üzembe helyezés
5 Hanglejátszás
INPUT
VOL
 (bemenet)
 (hangerő)
A kiválasztott bemeneti eszköz
A tv hangjának lejátszása
1 Nyomja meg többször a távvezérlő  (bemenet) gombját vagy a rúdhangsugárzó INPUT gombját a „TV”
bemenet kiválasztásához.
2 Nyomja meg többször a távvezérlő  (hangerő) gombját vagy a rúdhangsugárzó VOL gombját a hangerő
beállításához.
A tv-től különböző bemeneti eszköz hangjának hallgatása
Nyomja meg többször a távvezérlő  (bemenet) gombját vagy a rúdhangsugárzó INPUT gombját, amíg
a kívánt bemeneti eszköz meg nem jelenik a kijelzőn.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  ANALOG  BT AU
Az üzembe helyezés befejeződött! Jó szórakozást!
9
Alapműveletek
A hangeffektusok alkalmazása
Hangeffektus beállításához nyomja meg a távvezérlő valamelyik
hangeffektus gombját a kívánt mód kiválasztásához, és közben
ellenőrizze a kijelzőt.
SOUND FIELD
NIGHT
VOICE
10
CLEARAUDIO+
A rendszer automatikusan kiválasztja
a hangforrásnak megfelelő hangeffektust.
STANDARD
Az összes hangforrásnak megfelel.
MOVIE
A párbeszédek tisztán érthetők, a hangzás
pedig erőteljes és valósághű.
SOUND FIELD:
SPORTS
A bemeneti hangnak
megfelelő effektusok.
GAME
A narráció tisztán érhető, a háttérnevetés
térhatásban hallatszik, a hangzás pedig
valósághű.
A hangzás erőteljes és valósághű, kiválóan
alkalmas videojátékokhoz.
MUSIC
A hangzás megfelelő zenei műsorok, Blu-ray
lemezek és DVD-k hallgatásához.
P.AUDIO
(hordozható
hangeszköz)
A hangzás megfelel a DSEE technológiát
használó hordozható zenelejátszóknak*.
TYPE1
Standard
VOICE:
Érthetőbbé teszi
a párbeszédeket.
TYPE2
A párbeszéd tartomány van kiemelve.
TYPE3
A rendszer kiemeli a párbeszédek
frekvenciatartományát, valamint az idősek
által nehezen kivehető tartományokat.
NIGHT:
A rendszer kis
hangerőn játssza le
a hangot, minimális
élethűségvesztés
és tisztán érthető
párbeszédek mellett.
ON
Bekapcsolja az éjszakai üzemmódot.
OFF
Kikapcsolja az éjszakai üzemmódot.
* A DSEE a Digital Sound Enhancement Engine rövidítése. Ezt a technológiát a Sony fejlesztette
ki a magas tartományok kompenzálására és a finom hangzás visszaállítására.
11
Alapműveletek
Hanglejátszás BLUETOOTH eszközökről
BLUETOOTH eszközök regisztrálása
INPUT
PAIRING
Jelzőfény (kék)
A rendszer párosítása az eszközzel (Pairing)
1 Nyomja meg a PAIRING gombot.
A
jelzőfény gyorsan villog BLUETOOTH-párosítás időtartama
alatt.
2 A BLUETOOTH eszközt állítsa párosítási módba, majd válassza
a „SONY:HT-CT770” lehetőséget.
Ha jelszót kell megadni, írja be a „0000” számsorozatot.
3 Ügyeljen arra, hogy a
lámpa kigyulladjon.
(A kapcsolat létrejött.)
Tipp
A BLUETOOTH kapcsolat létrejötte után egy javaslat jelenik meg arra vonatkozóan,
hogy melyik alkalmazást kell letölteni a csatlakoztatott készülékhez.
Az utasítások megjelenése után letöltheti a „SongPal” alkalmazást, amelynek
segítségével kezelheti a rendszert.
A „SongPal” alkalmazást részletesen a mellékelt kezelési útmutató „A rendszer
irányítása okostelefonnal vagy táblagéppel (SongPal)” című része ismerteti.
12
A regisztrált eszköz hangjának hallgatása
1 Nyomja meg többször az INPUT gombot a „BT AU”
elem megjelenítéséhez.
A
jelzőfény villog a BLUETOOTH-párosítási kísérlet
időtartama alatt.
2 A BLUETOOTH eszközön válassza a „SONY:HT-CT770” lehetőséget.
3 Ügyeljen arra, hogy a
lámpa kigyulladjon.
(A kapcsolat létrejött.)
4 Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott BLUETOOTH eszköz
zenelejátszó szoftverével.
One-Touch kapcsolat (NFC) használata
Jelzőfény (kék)
1 Okostelefonjára töltse le, telepítse és indítsa el az „NFC Easy Connect” alkalmazást.
2 Érintse hozzá az okostelefont a rúdhangsugárzó N jeléhez.
3 Ügyeljen arra, hogy a (kék) lámpa kigyulladjon. (A kapcsolat létrejött.)
• Kompatibilis eszközök
Beépített NFC funkcióval rendelkező okostelefonok, táblagépek és zenelejátszók
(Operációs rendszer: Android™ 2.3.3 vagy újabb, kivéve az Android 3.x verziókat)
13
© 2014 Sony Corporation
4-488-971-21(2) (HU)
Download PDF

advertising