Sony | HT-ZF9 | Sony HT-ZF9 3.1 cs. Dolby Atmos® / DTS:X™ hangprojektor Wi-Fi/Bluetooth® technológiával | HT-ZF9 Használati útmutató

Rúdhangsugárzó
Használati útmutató
HT-ZF9
Az európai vásárlók számára
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben (pl. könyvszekrényben vagy
beépített fülkében) elhelyezni és
működtetni.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng (például
égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket a rácseppenő
és ráfröccsenő víztől, és soha ne tegyen
folyadékkal teli tárgyat – például
virágvázát – a készülékre.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az
európai uniós irányelveket
alkalmazó országokban
értékesített berendezésekre
érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation
gyártotta vagy nevében gyártották.
Európai importőr: Sony Europe Limited.
Az európai importőrnek szánt vagy az
európai termékmegfelelőséggel
kapcsolatos kérdéseket a gyártó hivatalos
képviselőjének kell küldeni: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.
Amíg a tápkábel csatlakozóját nem húzza
ki a hálózati kimenetből, az egység áram
alatt van, még akkor is, ha ki van
kapcsolva.
Az egységet könnyen hozzáférhető
hálózati kimenethez csatlakoztassa.
Amennyiben bármilyen rendellenességet
észlel az egység működésében, azonnal
húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati
kimenetből.
FIGYELEM!
Nem megfelelő típusú elem behelyezése
esetén robbanásveszély állhat fenn.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott
eszközt ne helyezze el olyan helyen, ahol
sugárzó hőnek – például napfénynek vagy
tűznek – vannak kitéve.
Csak beltéri használatra.
Javasolt kábelek
A számítógéphez és/vagy perifériákhoz
való csatlakoztatáskor megfelelően
árnyékolt és földelt kábeleket kell
használni.
Rúdhangsugárzó
Az adattábla a rúdhangsugárzó alján
található.
2HU
A Sony Corporation kijelenti, hogy a
berendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek.
Az európai uniós megfelelőségi
nyilatkozat teljes szövege a következő
internetcímen található:
http://www.compliance.sony.de/
E rádiós berendezés esetében a következő
országokban korlátozások vonatkoznak a
használatba vételre, illetve jóváhagyási
követelmények tartoznak a használathoz:
BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT,
CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO,
SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK,
MD, RS, ME, XK, TR:
Az 5150–5350 MHz-es sáv csak beltéri
működtetéshez használható.
Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél
rövidebb csatlakozókábel használata
esetén az EMC szabályozásban
megállapított határértéknek megfelelőnek
minősítették.
Ez a rádiós berendezés az európai uniós
megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett
szoftver jóváhagyott verziójával/verzióival
használható. A rádiós berendezés által
használt szoftver igazoltan megfelel a
2014/53/EU irányelv alapvető
követelményeinek.
A szoftververziót az alábbi menüpontban
ellenőrizheti: [System Information]
(
[Setup] – [További beállítások] –
[System Settings]).
Internetkapcsolat és IP-cím
Az olyan műszaki adatok, mint az IP-cím
[vagy az eszköz adatai] akkor szükségesek,
amikor az eszköz szoftverfrissítés vagy egy
külső fél szolgáltatásainak igénybevétele
céljából kapcsolódik az internethez.
Szoftverfrissítések esetén előfordulhat,
hogy a rendszer továbbítja ezeket a
műszaki adatokat a frissítési szerverekhez
az eszközének megfelelő szoftverfrissítés
biztosítása érdekében. Ha egyáltalán nem
szeretné, ha felhasználnák ezeket az
adatokat, ne állítsa be a vezetéknélküli
internet funkciót, és ne csatlakoztasson
hálózati internetkábelt.
Elhasznált elemek,
valamint
elektromos és
elektronikus
berendezések
hulladékként való
leselejtezése (az
Európai Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező országokra érvényes)
Az anyagok újrahasznosítása elősegíti a
természeti erőforrások megőrzését.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek eltávolításához
szakember szükséges. Az elemek,
valamint az elektromos és elektronikus
berendezések szakszerű hulladékkezelése
érdekében a készülékek hasznos
élettartamának végén adja le azokat a
megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen. Egyéb elemek
esetén olvassa el az elemek biztonságos
kicserélésére vonatkozó részt. Az elemeket
adja le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából. A termék
és az elemek selejtezéséről és
újrahasznosításáról a lakóhelye szerinti
illetékes intézménytől, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatótól, illetve a
terméket árusító üzlettől kaphat
tájékoztatást.
A rúdhangsugárzó falra
szerelésével kapcsolatos
figyelmeztetés
Csak a tartozékként kapott
fali konzolokat használja a
rúdhangsugárzó falra erősítéséhez.
Csak a tartozékként kapott fali konzolokat
használja a rúdhangsugárzó falra
erősítéséhez. Ne szerelje a
rúdhangsugárzót közvetlenül a falra.
A rúdhangsugárzó belső hőmérséklete
jelentősen megemelkedhet, ami
károsodáshoz vagy meghibásodáshoz
vezethet.
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy
annak csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy a terméket és az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként. Egyes elemeken
ez a jelzés vegyjellel együtt szerepel.
Az ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem vagy akkumulátor
több mint 0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált termékek és elemek
helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség helytelen
hulladékkezelésből eredő károsodását.
3HU
Tartalomjegyzék
A doboz tartalma .......................... 6
Mire használhatja a készüléket? ... 8
A részek és kezelőszervek
bemutatása ............................10
A főmenü ...................................... 16
Televízió vagy AV-eszköz
csatlakoztatása
Televízió vagy
AV-eszköz
csatlakoztatása
HDMI-kábellel
Üzembe
helyezési
 útmutató
(különálló
dokumentum)
Sony tv-készülék csatlakoztatása
a BLUETOOTH-funkcióval,
vezeték nélkül ........................ 18
Televízió csatlakoztatása analóg
hangkábel segítségével ........ 21
4K televízió és más 4K eszközök
csatlakoztatása ......................22
Csatlakoztatás hálózathoz
Csatlakozás vezetékes
hálózathoz ............................ 26
Csatlakozás vezeték nélküli
hálózathoz .............................27
A rendszer használatának
előkészítése
A rúdhangsugárzó és a hátsó
hangsugárzó falra való
felszerelése ........................... 29
A védőrács felszerelése ...............32
A mélysugárzó és a hátsó
hangsugárzók vezetéknélküli
csatlakoztatása ......................32
Ha nem működik a televízió
távirányítója ...........................35
4HU
Képek megtekintése
Televíziózás ................................. 36
Csatlakoztatott
AV-eszköz lejátszása ............ 36
Zenehallgatás/hanglejátszás
Zenehallgatás/hanglejátszás
BLUETOOTH®-funkcióval ...... 38
Zenehallgatás
USB-eszközről ....................... 40
Zenehallgatás számítógépről az
otthoni hálózaton keresztül ...41
Zenehallgatás analóg
hangkábellel csatlakoztatott
eszközről ............................... 42
A beépített Chromecast
szolgáltatás használata ........ 43
Mobileszközön tárolt zene
hallgatása a
Sony | Music Center ............. 44
Csatlakoztatott tévé vagy
eszköz hangjának hallgatása
fejhallgatón keresztül ........... 45
A hangminőség beállítása
Magával ragadó térhangzás
(VERTICAL S.) ......................... 48
A hangforrásokhoz igazodó
hangeffektus beállítása
(Sound Mode) ....................... 49
Párbeszédek érthetőségének
javítása (VOICE) ..................... 50
Alacsony hangerőszint mellett
tiszta hangot biztosító
éjszakai üzemmód (NIGHT) ... 51
A mélysugárzó és a hátsó
hangsugárzók hangerejének
beállítása ................................ 51
A kép és a hang közötti késés
módosítása ........................... 52
Tömörített hangfájlok vagy
CD-k lejátszása közel nagy
felbontású hangminőségre
átalakítva (DSEE HX) .............. 53
Multiplexalapú műsorsugárzás
hangjának megszólaltatása
(AUDIO) .................................. 53
Control for HDMIA funkció
használata
A Control for HDMI funkció
használata ............................. 55
A „BRAVIA” szinkronizálás
funkció használata ................ 57
A beállítások módosítása
További információk
Specifikációk ................................ 79
Rádiófrekvencia-sávok és
maximális kimenő
teljesítmény ........................... 81
Lejátszható hangfájlok ................82
Támogatott bemeneti
hangformátumok ..................83
Támogatott HDMIvideoformátumok .................84
BLUETOOTH-kommunikáció .......86
VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS ................ 87
Óvintézkedések ...........................92
Tárgymutató ................................96
A hangsugárzó-beállítások
testreszabása a Surround
hangzáshoz ...........................58
Az előlapi kijelzőpanel és a
BLUETOOTH-jelzőfény
fényerejének módosítása
(DIMMER) ...............................59
Energiatakarékos készenléti
üzemmód ..............................60
Az Easy Setup művelet
elvégzése ..............................60
A Advanced Settings művelet
elvégzése .............................. 61
A szoftver frissítése .....................66
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ................................68
A rendszer visszaállítása ............. 78
5HU
• Digitális optikai kábel (1)
A doboz tartalma
• Rúdhangsugárzó (1)
• FALI KONZOL SABLONJA (1)
• Védőrács (1)
• Mélysugárzó (1)
• Fali konzol (2), Csavar (2)
• Üzembe helyezési útmutató
• Távvezérlő (1)
• R03-as (AAA méretű) elem (2 db)
6HU
• Használati útmutató
7HU
Mire használhatja a készüléket?
A rendszer objektumalapú hangformátumokat (pl. Dolby Atmos és DTS X) és
HDR videoformátumokat (pl. HDR10, HLG és Dolby Vision) támogat.
Blu-ray™ lejátszó, kábeltévévevő,
műholdvevő stb.
„Televíziózás” (36. oldal)
„Csatlakoztatott AV-eszköz
lejátszása” (36. oldal)
Egyszerű csatlakoztatás: Lásd az
„Üzembe helyezési útmutatót”
(különálló dokumentum).
Egyéb csatlakoztatások: Lásd:
„Televízió vagy AV-eszköz
csatlakoztatása” (18. oldal).
„Sony tv-készülék
csatlakoztatása a
BLUETOOTHfunkcióval, vezeték
nélkül” (18. oldal)
„A Control for HDMI funkció
használata” (55. oldal)
„A „BRAVIA” szinkronizálás
funkció használata”
(57. oldal)
„Zenehallgatás USBeszközről” (40. oldal)
Hátsó
hangsugárzók
(nem tartozék)
„A mélysugárzó és a hátsó
hangsugárzók vezetéknélküli
csatlakoztatása” (32. oldal)
8HU
„Csatlakozás vezetékes
hálózathoz” (26. oldal)
Modem
Router
Internet
„Csatlakozás vezeték nélküli
hálózathoz” (27. oldal)
Vezeték nélküli LAN-router
„Zenehallgatás számítógépről az
otthoni hálózaton keresztül” (41. oldal)
„Zenehallgatás/hanglejátszás
BLUETOOTH®-funkcióval” (38. oldal)
„Mobileszközön tárolt zene hallgatása
a Sony | Music Center” (44. oldal)
„Csatlakoztatott tévé vagy eszköz
hangjának hallgatása fejhallgatón
keresztül” (45. oldal)
9HU
A részek és kezelőszervek bemutatása
Az ábra nem teljes részletességű.
Rúdhangsugárzó (főegység)
Elölnézet
  (be-/kikapcsoló) gomb
Bekapcsolja, illetve készenléti
üzemmódba helyezi a rendszert.

(bemenetválasztó) gomb
A rendszeren történő lejátszás
bemenetének kiválasztása.
 BLUETOOTH jelzőfény
– Kéken gyorsan villog: Készenléti
állapot párosítás közben
– Kéken villog: BLUETOOTHkapcsolat létrehozása közben.
– Kéken világít: A BLUETOOTHkapcsolat létrejött.
 BLUETOOTH gomb (38. oldal)
 Előlapi kijelző

 Távvezérlő-érzékelő
(MUSIC SERVICE) gomb
Ez a gomb nem működik. A
szoftverfrissítést követően válik
használhatóvá.
Előfordulhat, hogy a gomb egyes
országokban/régiókban nem áll
rendelkezésre.
 +/– (hangerő) gombok
10HU
Irányítsa a távvezérlőt a rendszer
távvezérlő-érzékelőjére a
működtetéshez.
Hátulnézet
 LAN (100) port
ARC az a funkció, amely a
televízió hangját egy
AV-eszközhöz, például a
rendszerhez továbbítja a
tv-készülék HDMI-aljzatáról.
A csatlakozásokkal kapcsolatos
specifikációkért és
megjegyzésekért lásd:
„Támogatott HDMIvideoformátumok” (84. oldal).
 HDMI IN 2 aljzat
A csatlakozásokkal kapcsolatos
specifikációkért és
megjegyzésekért lásd:
„Támogatott HDMIvideoformátumok” (84. oldal).
 HDMI IN 1 aljzat
A csatlakozásokkal kapcsolatos
specifikációkért és
megjegyzésekért lásd:
„Támogatott HDMIvideoformátumok” (84. oldal).
 HDMI OUT (TV (ARC)) aljzat
A HDMI bementi aljzattal
rendelkező tv-készülékeket
HDMI-kábellel csatlakoztassa.
A rendszer kompatibilis az Audio
Return Channel (ARC) funkcióval.

(USB) port (40. oldal)
 ANALOG IN aljzat
 TV IN (OPT) aljzat
 IR-jelismétlő (35. oldal)
Továbbítja a tv távvezérlőjének
jelét a tv-készülékhez.
11HU
Mélysugárzó
 Bekapcsolást jelző fény
– Lassan, zölden villog:
A mélysugárzó nem csatlakozik
a rendszerhez.
– Zölden világít: A mélysugárzó
csatlakoztatva van a rendszerhez.
– Duplán villan egymás után
többször, zölden: A mélysugárzó
csatlakozni próbál a rendszerhez.
– Villog/világít narancssárga
színben: A szoftver frissítése
folyamatban.
– Pirosan világít: A mélysugárzó
készenléti üzemmódban van.
– Kialszik: A mélysugárzó ki van
kapcsolva.
  (be-/kikapcsoló) gomb
A mélysugárzó be- vagy
kikapcsolása.
 LINK gomb (33. oldal)
 Szellőzőnyílások
Biztonsági okokból ne takarja
el a hátlapon található
szellőzőnyílásokat.
12HU
Hátsó hangsugárzó (SA-Z9R) (nem tartozék)
Két hátsó hangsugárzó (nem tartozék)
csatlakoztatásával élvezheti a surround
hangzást.
A csatlakoztatáshoz lásd: „A mélysugárzó
és a hátsó hangsugárzók vezetéknélküli
csatlakoztatása” (32. oldal).
 Bekapcsolást jelző fény
– Lassan, zölden villog: A hátsó
hangsugárzó nem csatlakozik
a rendszerhez.
– Zölden világít: A hátsó
hangsugárzó csatlakoztatva van
a rendszerhez.
– Duplán villan egymás után
többször, zölden: A hátsó
hangsugárzó csatlakozni próbál
a rendszerhez.
– Villog/világít narancssárga
színben: A szoftver frissítése
folyamatban.
– Pirosan világít: A hátsó
hangsugárzó készenléti módban
van.
– Kialszik: A hátsó hangsugárzó ki
van kapcsolva.
  (be-/kikapcsoló) gomb
Kikapcsolja vagy bekapcsolja a
hátsó hangsugárzót.
 LINK gomb (33. oldal)
 Fali konzol furata (31. oldal)
 A szabvány hangsugárzóállvány furata
13HU
Távvezérlő
  (be-/kikapcsolás)
Bekapcsolja, illetve készenléti
üzemmódba helyezi a rendszert.
BLUETOOTH (39. oldal)
Tv (36. oldal)
HDMI1 (36. oldal)
HDMI2 (36. oldal)
ANALOG (42. oldal)
USB (40. oldal)
 AUTO SOUND (49. oldal)
CINEMA (49. oldal)
MUSIC (49. oldal)
GAME (49. oldal)
NEWS (49. oldal)
SPORTS (49. oldal)
STANDARD (49. oldal)
VOICE (50. oldal)
VERTICAL S. (48. oldal)
NIGHT (51. oldal)
 DIMMER (59. oldal)
(MUSIC SERVICE) gomb
Ez a gomb nem működik. A
szoftverfrissítést követően válik
használhatóvá.
Előfordulhat, hogy a gomb egyes
országokban/régiókban nem
érhető el.
 /// (16. oldal)
(bevitel) (16. oldal)
BACK (16. oldal)
OPTIONS (36. oldal, 52)
A beállítási menü megjelenítése a
tv-képernyőn.
A Tv bemenetnél nem jelenik
meg a beállítási menü.
HOME (16. oldal)
14HU
 REAR  (hátsó hangsugárzók
hangereje) +/–
A hátsó hangsugárzók (nem
tartozék) csatlakoztatásakor a
hátsó hangsugárzók
hangerejének módosítására
szolgál.
A távvezérlő elemeinek cseréje
Ha a rendszer nem reagál, amikor a
távvezérlővel működteti, cserélje ki a
két elemet újakra.
R03 típusú (AAA méretű)
mangánelemeket használjon a
cseréhez.
 (hangerő) +*/–
A hangerő módosítására szolgál.
SW  (mélysugárzó
hangereje) +/–
Módosítja a mélysugárzó
hangerejét.
 (némítás)
Ideiglenesen kikapcsolja a
hangot.
 DISPLAY
Megjeleníti a lejátszási
információkat a tv-képernyőn.
A Tv bemenetnél nem jelennek
meg információk a lejátszásról.
 A lejátszást vezérlő gombok
/ (előző/következő)
Ugrás az előző/következő számra
vagy fájlra.
Nyomva tartva visszafelé vagy
előre kereshet lejátszás közben
(visszatekerés/gyors
előretekerés).
 (lejátszás/szünet)*
A lejátszás elindítása,
szüneteltetése vagy újraindítása
(a lejátszás folytatása).
 AUDIO* (53. oldal)
* Az AUDIO,  és  + gombokon
tapintópont található. Működtetés
közben segítségként használja a pontot.
15HU
A főmenü
A főmenü tévéképernyőn való megjelenítéséhez csatlakoztassa a rendszert
és a tévét a HDMI-kábellel (nem tartozék). A főmenü a különböző beállítások
elvégzésére, valamint a bemenet kiválasztására szolgál.
A főmenü az [Easy Setup] beállításnál kiválasztott nyelven jelenik meg.
(Az alábbi képernyő az angol nyelv kiválasztása esetén jelenik meg.)
Kategóriák
Kategória elemei
A főmenü használata
///,
(bevitel)
HOME
BACK
1
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a főmenü.
2
Válassza ki a kívánt kategóriát a // gombbal, majd nyomja
meg a  vagy
gombot.
A tv-képernyőn ekkor megjelennek a kiválasztott kategóriához tartozó
elemek.
3
Válassza ki a kívánt elemet a /// gombbal, majd nyomja
meg a
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a kiválasztott bemenet vagy beállítási
képernyő.
Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a BACK gombot.
16HU
[Watch]
A rendszerhez csatlakoztatott tv-készülék vagy AV-eszköz bemenetének
kiválasztása.
Lásd: „Képek megtekintése” (36. oldal).
[Listen]
Kiválasztja a rendszerhez csatlakozó audioeszköz bemenetét vagy a zenei
szolgáltatót a rendszeren történő zenelejátszáshoz.
Lásd: „Zenehallgatás/hanglejátszás” (38. oldal).
[Setup]
Az alapvető kezdeti beállítások elvégzése az [Easy Setup] művelet
használatával, valamint a rendszer speciális beállításainak elvégzése.
Lásd: „Az Easy Setup művelet elvégzése” (60. oldal) vagy „A Tovabbi
beallitasok művelet elvegzese” (61. oldal).
Amennyiben a rendszer a rendszerre vonatkozó frissítési információt talál a
hálózaton, megjelenik a frissítési értesítés és a szoftverfrissítés elvégzésére
szolgáló [Software Update] felirat. Lásd: „A szoftver frissítése” (66. oldal).
A lépések leírása az útmutatóban
Ez a Használati útmutató a tv-képernyőn megjelenített főmenüből kiinduló
lépésekkel ismerteti a készülék használatát, amelyek a távvezérlővel hajthatók végre
akkor, ha a rendszer és a tv-készülék csatlakoztatva van a HDMI-kábellel (nem
tartozék).
Azok a lépések, amelyek során a tv-képernyő elemeit kiválasztja a /// és a
gombbal, az alábbi módon vannak egyszerűsítve.
Példa: A főmenüben válassza a
[Setup] – [Advanced Settings] lehetőséget.
A „válassza ki” kifejezés alatt az a művelet értendő, amelynek során a /// és
gomb megnyomásával kiválaszt egy kategóriát vagy elemet. A kategóriát és az
ahhoz tartozó elemeket gondolatjellel („–”) választjuk e egymástól.
Példa: Válassza ki a következőt: [Speaker Settings] – [Manual Speaker Settings].
Az elemek közötti gondolatjel (–) azt jelzi, hogy a /// és
gombbal egymás
után több elemet kell kiválasztani.
Tippek
• Ha a főegységen megtalálhatók a távvezérlőével egyező nevű vagy hasonló gombok,
akkor azokat is használhatja.
• A szögletes zárójelek [ ] közötti karakterek a tv-képernyőn jelennek meg. Az idézőjelek „”
közötti karakterek az előlapi kijelzőpanelen jelennek meg.
17HU
Megjegyzések
Televízió vagy AV-eszköz
csatlakoztatása
Televízió vagy AV-eszköz
csatlakoztatása HDMIkábellel
Lásd az Üzembe helyezési útmutatót
(különálló dokumentum).
4K TV vagy 4K eszközök
csatlakoztatásához lásd: „4K televízió
és más 4K eszközök csatlakoztatása”
(22. oldal)
Sony tv-készülék
csatlakoztatása a
BLUETOOTH-funkcióval,
vezeték nélkül
Ha BLUETOOTH-funkcióval rendelkező
Sony televíziót* használ, a tv vagy a tvkészülékhez csatlakoztatott eszköz
hangját úgy is hallgathatja, ha a
rendszert és a televíziót vezeték nélkül
kapcsolja össze.
* A televíziónak kompatibilisnek kell lennie
az A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) BLUETOOTH profillal.
Blu-ray lejátszó,
kábeltévévevő,
műholdvevő stb.
18HU
• Ha a rendszert és a televíziót a
BLUETOOTH-funkció használatával
csatlakoztatja, a tv-képernyőn nem
jeleníthető meg a rendszer üzemeltetési
képernyője (pl. a főmenü), és nem
használható a rendszer többi
funkciója, kivéve a tv-készülék
vagy az ahhoz csatlakoztatott
eszköz hangjának lejátszása.
A rendszer összes funkciójának
használatához a rendszert és a televíziót
HDMI-kábel (nem tartozék) használatával
kell egymáshoz csatlakoztatni.
Ha HDMI-kábel csatlakoztatásával
kívánja lejátszani a televízió hangját,
a csatlakoztatással és működtetéssel
kapcsolatos részleteket az Üzembe
helyezési útmutatóban (különálló
dokumentum) talál.
• Ez a funkció csak a BLUETOOTH A2DP
profillal kompatibilis Sony televíziók
esetén érhető el.
A televízió hangjának
hallgatása a rendszer és a
televízió vezeték nélküli
csatlakoztatásával
A rendszer és a televízió vezeték nélküli
csatlakoztatásához el kell végezni a
rendszer és a televízió párosítását a
BLUETOOTH-funkció használatával.
A párosítás egy olyan folyamat,
amelynek segítségével a BLUETOOTHeszközök kölcsönösen és előzetesen
regisztrálják az információkat, amelyek
a vezeték nélküli kapcsolathoz
szükségesek.

5
Tv
6
BLUETOOTH
gomb
1
2
3
4
Készítse elő a távvezérlőt.
7
8
Kapcsolja be a tv-t.
Kapcsolja be a rendszert.
Tartsa nyomva egyszerre
5 másodpercig a rúdhangsugárzó
BLUETOOTH gombját és a
távvezérlő Tv gombját.
A rendszer párosítási módba lép,
az előlapi kijelzőpanelen megjelenik
a „BT” jelzés, és a BLUETOOTH
jelzőfény gyors villogásra vált.
9
A televízión keresse meg a
rendszert a párosítási művelet
elvégzésével.
Az érzékelt BLUETOOTH-eszközök
listája megjelenik a tv-képernyőn.
A BLUETOOTH-eszköz és a televízió
párosításához szükséges
működtetési módról a televízió
használati útmutatójában olvashat.
A tv-képernyőn megjelenő
listából a „HT-ZF9” opciót
kiválasztva párosítsa a rendszert
és a televíziót.
Győződjön meg róla, hogy a
főegységen kék fénnyel világít
a BLUETOOTH jelzőfény, és az
előlapi kijelzőn megjelenik a
„TV (BT)” felirat.
Ekkor létrejött a kapcsolat a
rendszer és a televízió között.
Válassza ki a programot vagy
az eszköz bemenetét a tv
távvezérlőjével.
A tv-képernyőn megjelenített
képhez tartozó hang a rendszerből
hallható.
Állítsa be a rendszer hangerejét
a tv-távvezérlő használatával.
A televízió távvezérlőjén lévő
némítás gomb megnyomásakor
a hang ideiglenesen elnémul.
Megjegyzések
• Ha a televízió hangja nem hallható a
rendszerből, nyomja meg a Tv gombot,
majd ellenőrizze az előlapi kijelzőn és a
rúdhangsugárzón lévő jelzőfények
állapotát.
– Az előlapi kijelzőn megjelenik a
„TV (BT)” felirat: létrejött a kapcsolat a
rendszer és a televízió között, és a tv
hangja a rendszerből hallható.
– A BLUETOOTH jelzőfény gyorsan villog,
és a „BT” felirat jelenik meg az előlapi
kijelzőn: végezzen párosítást a televízión.
19HU
– Az előlapi kijelzőn megjelenik a „Tv”
felirat: Hajtsa végre a lépéseket az
elejétől.
• Ha a rendszert és a televíziót HDMIkábellel köti össze (nem tartozék), a
BLUETOOTH-kapcsolat megszakad.
Ha a rendszert és a televíziót újra a
BLUETOOTH-funkció segítségével
szeretné összekapcsolni, válassza le a
HDMI-kábelt, majd végezze el a
csatlakoztatási műveletet az elejétől.
A párosított televízió
hangjának hallgatása
Ha a televíziót vezeték nélkül
csatlakoztatja a rendszerhez, a tv
távvezérlőjével ki-/bekapcsolhatja a
rendszert, beállíthatja a hangerőt és
elnémíthatja a hangot.
1
2
3
Kapcsolja be a televíziót a tv
távvezérlőjével.
A televízió tápellátásával
összehangoltan a rendszer is
bekapcsol, és a tv hangja a
rendszerből hallható.
Válassza ki a programot vagy
az eszköz bemenetét a tv
távvezérlőjével.
A tv-képernyőn megjelenített
képhez tartozó hang a rendszerből
hallható.
Állítsa be a rendszer hangerejét a
tv-távvezérlő használatával.
A televízió távvezérlőjén lévő
némítás gomb megnyomásakor a
hang ideiglenesen elnémul.
Tipp
Amikor a tv kikapcsol, a rendszer is
kikapcsol a tv tápellátásával összehangolt
módon.
20HU
A rendszerhez mellékelt
távvezérlővel végezhető
műveletek
A következő gombokat használhatja.
A tv távvezérlőjét a rendszer ki-/
bekapcsolása és a hangerő beállítása
mellett használhatja a mélysugárzó és a
hátsó hangsugárzók hangerejének,
valamint a hangminőségnek a
beállítására.

Hang üzemmód
kiválasztására
szolgáló gombok
Televízió csatlakoztatása
analóg hangkábel
segítségével
A következő eszközöket a rendszer
ANALOG IN aljzatán keresztól
csatlakoztathatja.
– HDMI aljzattal és optikai digitális
kimeneti aljzattal nem rendelkező
tv-készülékek
– Hordozható audioeszközök, például
okostelefonok és WALKMAN®
A csatlakoztatott eszközről történő
zenehallgatáshoz lásd: „Zenehallgatás
analóg hangkábellel csatlakoztatott
eszközről” (42. oldal).
VOICE
VERTICAL S.
NIGHT
 +/–
SW  +/–

REAR  +/–
Megjegyzések
• Ha a rendszerhez mellékelt távvezérlőn
nem a Tv bemenet lehetőséget választja,
a televízió hangja nem hallható a
rendszerből. A televízió hangjának
lejátszásához nyomja meg a távvezérlő
Tv gombját a Tv bemenet
kiválasztásához.
• Ha a televízió BLUETOOTH-funkcióval
csatlakozik, a távvezérlő alábbi gombjai
nem használhatók.
///,
(bevitel), OPTIONS, HOME,
DISPLAY,  (lejátszás/szünet),
/ (előző/következő)
21HU
4K televízió és más 4K
eszközök csatlakoztatása
Analóg hangkábel
(nem tartozék)
Analóg
audiokimenet
Tv
Okostelefon,
WALKMAN®, egyéb
audioeszközök stb.
Megjegyzés
Ha a tv-készülék fejhallgató-csatlakozója
audiokimeneti aljzatként is funkcionál,
ellenőrizze a tévé audiokimeneti
beállításait. A részleteket lásd a televízió
kezelési útmutatójában.
22HU
A készüléken található minden HDMI
aljzat támogatja a 4K videoformátumot
és a HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital
Content Protection System Revision 2.2)
protokollt.
4K videotartalom megtekintéséhez
csatlakoztassa a 4K tévét és a 4K
eszközöket a rendszerhez az eszközök
HDCP 2.2-kompatibilis
HDMI-aljzatainak segítségével.
A 4K tartalmakat csak HDCP 2.2kompatibilis HDMI-aljzatokon keresztül
lehet megtekinteni.
Ha a TV HDCP 2.2kompatibilis HDMI-aljzata
mellett szerepel az „ARC”
felirat
1
2
3
HDCP 2.2kompatibilis
HDMI aljzat
HDCP 2.2kompatibilis
HDMI aljzat
Tv
Blu-ray lejátszó,
kábeltévévevő,
műholdvevő stb.
 HDMI-kábel (nem tartozék)
 HDMI-kábel (nem tartozék)
Olyan HDMI-kábelt használjon, amelyik
támogatja az Ön által megtekinteni kívánt
4K videoformátumot. A részleteket lásd:
„Támogatott HDMI-videoformátumok”
(84. oldal).
Ellenőrizze, a tévé melyik HDMI IN
aljzata kompatibilis a HDCP 2.2
kódolással.
Ehhez olvassa el a tv kezelési
útmutatóját.
Kösse össze a tévé HDCP 2.2kompatibilis HDMI IN-aljzatát és
a főegység HDMI OUT aljzatát
a (nem tartozék) HDMI-kábel
segítségével.
A televízióhoz történő csatlakozás
ezzel befejeződött.
Kösse össze a 4K készülék
HDCP 2.2-kompatibilis HDMI OUT
aljzatát a főegységnek a HDMI IN
aljzatával a (nem tartozék)
HDMI-kábel segítségével.
Azt, hogy a 4K eszköz HDMI OUT
aljzata HDCP 2.2-kompatibilis-e,
a 4K eszköz kezelési útmutatója
ismerteti.
A 4K eszközhöz történő csatlakozás
ezzel befejeződött.
Ha a tv HDCP 2.2kompatibilis HDMI-aljzata
mellett nem szerepel az
„ARC” felirat
Ha a tévé HDCP 2.2-kompatibilis HDMI
IN aljzata nem kompatibilis az ARC
(Audio Return Channel) szabvánnyal,
akkor a rendszer nem szólaltatja meg a
tévé hangját.
Ebben az esetben kösse össze a tévé
optikai kimeneti aljzatát és a főegység
TV IN (OPT) aljzatát a tartozék digitális
optikai kábellel.
23HU
A HDMI jelformátum
beállítása 4K videotartalom
megtekintéséhez
4K videotartalom megtekintéséhez
válassza ki a megfelelő beállítást a
csatlakoztatott 4K tévének és 4K
készüléknek megfelelően.
1
2
3
HDCP 2.2kompatibilis
HDMI aljzat
Tv
HDCP 2.2kompatibilis
HDMI aljzat
Blu-ray lejátszó, kábeltévévevő,
műholdvevő stb.
 HDMI-kábel (nem tartozék)
 HDMI-kábel (nem tartozék)
Olyan HDMI-kábelt használjon, amelyik
támogatja az Ön által megtekinteni kívánt
4K videoformátumot. A részleteket lásd:
„Támogatott HDMI-videoformátumok”
(84. oldal).
 Digitális optikai kábel (tartozék)
24HU
4
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [Advanced Settings]
lehetőséget.
Válassza ki a következőt: [HDMI
Settings] – [HDMI Signal Format].
Ekkor megjelenik a [HDMI Signal
Format] képernyő a tévéképernyőn.
Válassza a ki [HDMI IN 1]/
[HDMI IN 2] lehetőséget
(azt a bemenetet, amelyiknek meg
szeretné változtatni a beállításait),
majd adja meg a kívánt beállítást.
• [Standard format] (alapbeállítás):
Akkor válassza ki, ha a
csatlakoztatott tévé és a többi
készülék támogatja a normál
sávszélességű
videoformátumokat.
• [Enhanced format]: Akkor válassza
ki, ha mind a csatlakoztatott tévé,
mind az eszközök támogatják a
nagy sávszélességű
videoformátumokat, mint például
a 4K 60p 4:4:4 formátumot.
A [HDMI Signal Format] beállítási
lehetőségek, a támogatott
videoformátumok jelei, valamint a
használandó HDMI-kábelek
kapcsolatáról lásd a következő részt:
„Támogatott HDMIvideoformátumok” (84. oldal).
Megjegyzések
• A tévétől függően a tévén is szükség
lehet a HDMI-kimenet beállítására. Ehhez
olvassa el a tv kezelési útmutatóját.
• Ha nem jelenik meg a kép a [HDMI Signal
Format] beállítás [Enhanced format]
értékre állítását követően, állítsa be a
[Standard format] értéket.
25HU
Megjegyzés
Csatlakoztatás hálózathoz
Csatlakozás vezetékes
hálózathoz
A hálózat kialakításához csatlakoztassa
a rendszert és a számítógépet az
otthoni hálózathoz LAN-kábelekkel.
Csatlakoztatás
számítógéphez vagy
routerhez LAN-kábellel
Az alábbi ábrán az eset látható, amikor
a rendszer és a számítógép az otthoni
hálózathoz van csatlakoztatva.
A kiszolgálót és a rendszert ugyanahhoz a
hálózathoz kell csatlakoztatni.
Tipp
Javasoljuk, hogy árnyékolt egyenes
interfészkábelt használjon (nem tartozék).
Csatlakoztatás a hálózati
információk automatikus
fogadásával
1
2
3
4
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [Advanced Settings]
lehetőséget.
Válassza ki a következőt:
[Network Settings] – [Internet
Settings] – [Wired LAN Settings].
Válassza az [Auto] lehetőséget.
A rendszer megkezdi a hálózat
beállítását, és megjeleníti a
hálózatbeállítás állapotát.
Nézze át az adatokat a / gombok
segítségével, majd nyomja meg
a  gombot.
Internet
Modem
5
LAN-kábel
(nem tartozék)
Router
Válassza az [Save & Connect]
lehetőséget.
A rendszer megkezdi a csatlakozást
a hálózathoz. A részletek a televízió
képernyőjén megjelenő
üzenetekben olvashatók.
Csatlakoztatás fix IP-cím
használatával
Kiszolgáló
26HU
1
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
2
3
4
5
6
A főmenüben válassza a
[Setup] – [Advanced Settings]
lehetőséget.
Válassza ki a következőt:
[Network Settings] – [Internet
Settings] – [Wired LAN Settings].
Csatlakozás vezeték
nélküli hálózathoz
A hálózat kialakításához csatlakoztassa
a rendszert és a számítógépet vezeték
nélküli LAN-routerhez.
Válassza az [Manual] lehetőséget.
Megjegyzés
A képernyőn megjelenő
utasításokat követve végezze
el a beállítást.
A rendszer megkezdi a hálózat
beállítását, és megjeleníti a
hálózatbeállítás állapotát.
Nézze át az adatokat a / gombok
segítségével, majd nyomja meg
a  gombot.
Válassza az [Save & Connect]
lehetőséget.
A rendszer megkezdi a csatlakozást
a hálózathoz. A részletek a televízió
képernyőjén megjelenő
üzenetekben olvashatók.
Megjegyzés
A kiszolgálót és a rendszert ugyanahhoz
a hálózathoz kell csatlakoztatni.
Csatlakoztatás a WPS
gombbal
Ha a vezeték nélküli LAN-router
(hozzáférési pont) kompatibilis a Wi-Fi
Protected Setup (WPS) technológiával,
akkor a WPS gombbal egyszerűen
elvégezheti a hálózati beállításokat.
1
2
Az IPv6 lehetőség kiválasztása esetén nem
használhat fix IP-címet.
3
4
5
6
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [Advanced Settings]
lehetőséget.
Válassza ki a következőt:
[Network Settings] – [Internet
Settings] – [Wireless LAN
Settings].
A tévéképernyőn megjelenik a
hálózatnevek listája.
Válassza az [Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)] lehetőséget.
Válassza az [Start] lehetőséget.
Nyomja meg a hozzáférési pont
WPS gombját.
A rendszer megkezdi a csatlakozást
a hálózathoz.
27HU
Csatlakoztatás a hálózatnév
(SSID) kiválasztásával
Ha a vezeték nélküli LAN-router
(hozzáférési pont) nem kompatibilis a
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
technológiával, akkor a beállítás előtt
jegyezze le a következő adatokat.
– A hálózat neve (SSID)*
Csatlakoztatás fix IP-cím
használatával
Válassza a [New connection
registration] – [Manual registration]
menüpontot a „Csatlakoztatás a
hálózatnév (SSID) kiválasztásával”
című rész 4. lépésében, és kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
_____________________________________
– A biztonsági kulcs (jelszó)**
_____________________________________
* Az SSID (Service Set Identifier) az egyes
hozzáférési pontokat azonosító név.
**Ez az adat a vezeték nélküli router/
hozzáférési pont címkéjén vagy kezelési
útmutatójában található, illetve a
vezeték nélküli hálózatot beállító
személytől vagy az internetszolgáltatótól
szerezhető meg.
1
2
3
4
5
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [Advanced Settings]
lehetőséget.
Válassza ki a következőt:
[Network Settings] – [Internet
Settings] – [Wireless LAN
Settings].
A tévéképernyőn megjelenik a
hálózatnevek listája.
Válassza ki a kívánt hálózat
nevét (SSID).
Adja meg a szoftveres
billentyűzettel a biztonsági
kulcsot (vagy jelszót), majd
válassza az [Enter] lehetőséget.
A rendszer megkezdi a csatlakozást
a hálózathoz.
28HU
Csatlakoztatás PIN-kód
használatával
Válassza a [New connection
registration] menüpontot a
„Csatlakoztatás a hálózatnév (SSID)
kiválasztásával” című rész 4. lépésében,
és válassza a [(WPS) PIN method]
lehetőséget.
Csatlakoztatás a Sony |
Music Center alkalmazással
A Sony | Music Center alkalmazással
csatlakoztathatja a rendszert ahhoz a
vezeték nélküli hálózathoz, amelyhez a
mobileszköz is csatlakozik. A részletes
útmutatót az alkalmazásban vagy az
alábbi URL-címen érheti el.
http://www.sony.net/smcqa/
A rendszer használatának
előkészítése
A rúdhangsugárzó
elhelyezése falon
1
A rúdhangsugárzó és a
hátsó hangsugárzó falra
való felszerelése
Készítsen elő a fali konzolon
(tartozék) található furatokba
illeszkedő két csavart (nem
tartozék).
4 mm
A rúdhangsugárzót és a hátsó
hangsugárzókat a falra is szerelheti.
Hátsó hangsugárzók
Több mint 30 mm
Fali konzol
2
Ragassza a FALI KONZOL
SABLONJÁT (tartozék) egy falra.
A tévé közepe
Rúdhangsugárzó
Megjegyzések
• Készítsen elő az építőanyagnak és a
falvastagságnak megfelelő csavarokat
(nem tartozék). Mivel a gipszkartonfalak
különösen gyengék, a csavarokat
biztonságos módon a fal gerendáiba
hajtsa be. Szerelje fel a hangsugárzókat
vízszintesen: akassza fel két olyan
csavarra, amelyek a fal sima részébe fúrt
tiplikbe vannak csavarva.
• Bízza a szerelést Sony márkakereskedőre
vagy jóváhagyott alvállalkozóra, és a
felszerelés során fordítson különös
figyelmet a biztonságra.
• A Sony nem felelős a nem megfelelő
felszerelésből, falvastagságból,
csavarrögzítésből vagy természeti
katasztrófából stb. eredő balesetekért
és károkért.
Ragasztószalag stb.
1
FALI KONZOL
SABLONJA
Igazítsa a FALI KONZOL
SABLONJÁN található TV
KÖZÉPVONAL () jelzést a tvkészülék közepének vonalához.
2 Igazítsa a FALI RÖGZÍTŐKONZOL
SABLONJÁN található TV
BOTTOM LINE () jelzést a
televízió aljához, majd ragassza
fel a FALI RÖGZÍTŐKONZOL
SABLONJÁT a falra
kiskereskedelmi forgalomban is
elérhető ragasztószalaggal vagy
más, hasonló ragasztóval.
29HU
3
Erősítse a fali rögzítőkonzolt
(tartozék) szilárdan a csavarokkal
(nem tartozék) a FALI
RÖGZÍTŐKONZOL
CSAVARVONALÁNAK ()
jelöléseibe () az ábrán látható
módon.
368,5 mm
Csavar
368,5 mm
6
Jelölések ()
Akassza a beszerelt csavarokat a fali
konzolokba.
Igazítsa a rúdhangsugárzó hátulján
lévő csavarokat a fali konzolokon lévő
lyukakhoz, majd akassza a
rúdhangsugárzót a fali konzolokra.
Jelölés ()
Fali konzol
4
5
Távolítsa el a FALI RÖGZÍTŐKONZOL
SABLONJÁT.
Húzza meg a csavarokat (tartozék)
erősen a rúdhangsugárzó hátulján,
hogy ne maradjanak lazák.
30HU
Megjegyzések
• A FALI RÖGZÍTŐKONZOL SABLONJÁNAK
felragasztásakor simítsa azt ki teljesen.
• Amennyiben a rúdhangsugárzó hátuljában
lévő csavarok és a fali konzolon lévő lyukak
nem illeszkednek, finoman állítson a fali
konzol jobb-bal irányú pozícióján.
• Csak a tartozékként kapott fali konzolokat
használja a rúdhangsugárzó falra
erősítéséhez. Ne szerelje a rúdhangsugárzót
közvetlenül a falra. A rúdhangsugárzó belső
hőmérséklete jelentősen megemelkedhet,
ami károsodáshoz vagy meghibásodáshoz
vezethet.
• Ha nem használja a FALI RÖGZÍTŐKONZOL
SABLONJÁT, a televíziótól legalább 70 mm
távolságba szerelje fel a rúdhangsugárzót.
A hátsó hangsugárzó
elhelyezése falon
1
Készítsen elő egy, a hátsó
hangsugárzó hátulján található
fali konzol furatába illeszkedő
csavart (nem tartozék).
3
A hátsó hangsugárzó
felfüggesztése során ellenőrizze
a hátsó hangsugárzó jobb és bal
oldalát.
Ellenőrizze a hátsó hangsugárzó
hátulján található címkét.
A „REAR R” a jobb oldali, a „REAR L”
a bal oldali hangsugárzót jelöli.
4 mm
Több mint 30 mm
5,0 mm
10 mm
Furat a hátsó hangsugárzó hátulján
2
Hajtsa a csavart a falba.
Kb. 9,5 mm
31HU
A védőrács felszerelése
Megóvhatja a hangszórókat a mellékelt
védőrács felszerelésével.
Ha nagy felbontású hangot szeretne
hallgatni, akkor azt javasoljuk, hogy a
védőrács rögzítése nélkül használja a
főegységet.
A védőrácsot felhelyezésekor
párhuzamosan tartsa az előlappal.
Rögzítse úgy, hogy a védőrácson
található párnák alul legyenek.
A mélysugárzó és a hátsó
hangsugárzók
vezetéknélküli
csatlakoztatása
A mélysugárzó és a hátsó hangsugárzók
bekapcsolásukkor automatikusan
csatlakoznak a rendszerhez.
A mélysugárzó csatlakoztatásával
kapcsolatos részleteket lásd az Üzembe
helyezési útmutatóban (különálló
dokumentum), a hátsó hangsugárzók
csatlakoztatásához pedig kövesse az
alábbi lépéseket.
A hátsó hangsugárzók
hozzáadása
Párnák
A két opcionális hátsó hangsugárzó
hozzáadásával élvezheti a surround
hangzás által nyújtott előnyöket.
Végezze el az alábbi műveleteket
mindkét hátsó hangsugárzóval.
Az
áramellátás
jelzőfénye
Tipp
A védőrácsot mágnes rögzíti.
Tápkábel
1
32HU
Csatlakoztassa a hálózati
(táp)vezetéket.
A hátsó hangsugárzó be van
kapcsolva, és vezeték nélküli
módban csatlakozik a rendszerhez.
2
3
Győződjön meg róla, hogy a hátsó
hangsugárzó bekapcsolást jelző
fénye zölden világít.
Amikor a bekapcsolást jelző fény
zölden világít, létrejött a kapcsolat a
rendszer és a hátsó hangsugárzó
között.
Amennyiben a kapcsolat nem
jön létre, a hátsó hangsugárzó
manuális csatlakoztatásához lásd:
„A mélysugárzó és a hátsó
hangsugárzók manuális
csatlakoztatása” (33. oldal).
LINK
Az áramellátás
jelzőfénye
A hátsó hangsugárzók
felfüggesztése során ellenőrizze,
hogy melyik a jobb és melyik a bal
oldali hangsugárzó.
Ellenőrizze a hátsó hangsugárzó
hátulján található címkét.
A „REAR R” a jobb oldali, a „REAR L”
a bal oldali hangsugárzót jelöli.
A mélysugárzó és a hátsó
hangsugárzók manuális
csatlakoztatása
Amennyiben a mélysugárzót vagy az
opcionális hátsó hangsugárzókat nem
tudja a rendszerhez csatlakoztatni, vagy
több vezetéknélküli terméket is használ,
és meg szeretné határozni, hogy milyen
vezetéknélküli kapcsolaton keresztül
csatlakozzon a rendszerhez a
mélysugárzó vagy a hátsó
hangsugárzók, végezze el a
csatlakoztatást manuálisan.
Az
áramellátás
jelzőfénye
LINK
1
2
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [Advanced Settings]
lehetőséget.
Válassza ki a következőt: [Speaker
Settings] – [Wireless Speaker
Settings] – [Start manual linking].
Ekkor megjelenik a [Start manual
linking] képernyő a tévéképernyőn.
33HU
4
5
6
7
Nyomja meg a LINK gombot
az összes használatban lévő
hangszórón (mélysugárzó
és hátsó hangsugárzók).
Azon a mélysugárzón vagy hátsó
hangsugárzón, amelyen
megnyomta a LINK gombot,
a bekapcsolást jelző fény zöld
színnel, dupla villanásokkal villog.
Válassza az [Start] lehetőséget.
Elkezdődik a manuális
csatlakoztatás.
A kapcsolódási folyamat a televízió
képernyőjén követhető nyomon.
A manuális csatlakoztatás
megszakításához nyomja meg a
[Cancel] gombot.
Amikor minden használatban
lévő hangsugárzón feltűnik a
[Connected], válassza ki a [Finish]
lehetőséget.
Nyomja meg a
gombot.
Létrejött a kapcsolat, a mélysugárzó
és a hátsó hangsugárzók
bekapcsolást jelző fénye zölden
világít.
Megjegyzések
• A [Start manual linking] művelet
végrehajtásakor a [Wireless Speaker
Settings] [Link mode] módja
automatikusan [Manual] beállításra
vált (62. oldal).
• Csak az a mélysugárzó vagy hátsó
hangsugárzó csatlakozik a rendszerhez,
amely kapcsolódott akkor, amikor
megnyomta a [Finish] gombot a 6.
lépésben. Amennyiben szeretne egy
újabb hangsugárzót csatlakoztatni, újra el
kell végeznie a manuális csatlakoztatást.
34HU
Ha a vezetéknélküli átvitel
instabil
Ha több vezetéknélküli rendszert,
például vezetéknélküli LAN-t is használ,
előfordulhat, hogy a vezetéknélküli
jelek instabillá válnak. Ebben az esetben
javulhat az átvitel, ha módosítja a
következő [RF Channel]-beállításokat.
1
2
3
4
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [Advanced Settings]
lehetőséget.
Válassza ki a következőt: [Speaker
Settings] – [Wireless Speaker
Settings] – [RF Channel].
Válassza ki a kívánt beállítást.
• [On] (alapbeállítás): Általában
ezt a beállítást kell választani.
A rendszer automatikusan
kiválasztja a legjobb csatornát az
átvitel számára. Erősebb mód
vezetéknélküli interferencia
esetére.
• [Off]: A rendszer automatikusan
kiválasztja a legjobb csatornát az
átvitel számára.
Megjegyzések
• Az [On] beállítás mellett a felhasználói
környezet függvényében szakadozhat a
zenelejátszás.
• Ha az [RF Channel] beállítását [Off]
állapotról [On] állapotra váltja, 1 percig is
igénybe vehet az újracsatlakozás.
Ha nem működik a
televízió távirányítója
Ha a főegység takarja a tévé távvezérlőérzékelőjét, előfordulhat, hogy a tévé
távvezérlője nem működik. Ebben az
esetben kapcsolja be a rendszer
infravörös jelismétlő funkcióját.
A televízió úgy vezérelhető a televízió
távvezérlőjével, hogy elküldi a távoli
jelet a főegység hátuljától.
1
2
3
4
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [Advanced Settings]
lehetőséget.
Válassza ki a következőt: [System
Settings] – [IR-Repeater].
Ekkor megjelenik a [IR-Repeater]
képernyő a tévéképernyőn.
Válassza az [On] lehetőséget.
Megjegyzések
• Győződjön meg arról, hogy a
tv-távvezérlővel nem vezérelhető a
televízió, majd állítsa az [IR-Repeater]
beállítást az [On] lehetőségre. Ha olyan
esetben választja az [On] beállítást,
amikor a távvezérlővel lehet vezérelni a
tv-készüléket, akkor nem lesz megfelelő a
működés, mert összeütközésbe kerül a
távvezérlőtől érkező követlen parancs a
főegységtől érkező paranccsal.
• Ez a funkció nem minden tévékészüléken
működik helyesen. Ilyenkor vigye
távolabb a főegységet a tévétől.
35HU
Képek megtekintése
Televíziózás
1
2
3
4
Nyomja meg a HOME a gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
Csatlakoztatott
AV-eszköz lejátszása
1
2
A főmenüben válassza a
[Watch] – [Tv] lehetőséget.
Válassza ki a csatornát a televízió
távvezérlőjével.
A kiválasztott tévécsatorna
megjelenik a tévéképernyőn, és a
rendszer a tévé hangját sugározza.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg a
távvezérlő SW  +/– gombját
(51. oldal).
• A hátsó hangsugárzók
hangerejének beállításához
nyomja meg a távvezérlő
REAR  +/– gombját (51. oldal).
Megjegyzés
Állítsa a televízió
hangsugárzórendszerének beállítását
(BRAVIA) a hangrendszerre. A tévé
beállításának módját lásd a tévé kezelési
útmutatójában.
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
Válassza ki a
[Watch]
menüpontot, majd válassza
ki a főmenüben a bemenetet
(a [HDMI1] vagy [HDMI2]
lehetőséget).
• [HDMI1]: A HDMI IN 1 aljzatba
csatlakoztatott eszköz
• [HDMI2]: A HDMI IN 2 aljzatba
csatlakoztatott eszköz
A kiválasztott eszköz képe
megjelenik a tévéképernyőn, és a
hangja megszólal a rendszerből.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg a
távvezérlő SW  +/– gombját
(51. oldal).
• A hátsó hangsugárzók
hangerejének beállításához
nyomja meg a távvezérlő REAR
 +/– gombját (51. oldal).
Tipp
A [HDMI1] vagy [HDMI2] menüpontot a
távvezérlő HDMI1 vagy HDMI2 gombjával
közvetlenül is kiválaszthatja.
Tipp
A [Tv] menüpontot a távvezérlő TV
gombjával közvetlenül is kiválaszthatja.
A beszédhang hangerejének
beállítása DTS:X tartalmak
streamelésekor
A beszédhang hangerejének
beállításával jobban érthetővé válnak
a párbeszédek, mivel jobban
kiemelkednek a háttérzajból.
Egyes hangformátumok esetén
ez a funkció nem működik.
36HU
1
A [HDMI1] vagy [HDMI2] kiválasztása
közben nyomja meg az OPTIONS
gombot.
A tévéképernyőn megjelenik a
beállítási menü.
2
Válassza ki a [Dialog Control]
lehetőséget, majd a / gomb
segítségével állítsa be a beszédhang
hangerejét.
A hangerőt 0 dB és 6 dB között,
1 dB-es lépésekben módosíthatja.
37HU
BLUETOOTH
gomb
Zenehallgatás/hanglejátszás
Zenehallgatás/
hanglejátszás
BLUETOOTH®-funkcióval
A mobileszközén, például
okostelefonján vagy táblagépén tárolt
zenéjét vezeték nélküli kapcsolaton
keresztül hallgathatja, ha a rendszert
és a mobileszközt a BLUETOOTHfunkcióval csatlakoztatja egymáshoz.
Ha a mobileszközt a BLUETOOTHfunkcióval csatlakoztatja, akkor a
tartozék távvezérlővel a tévé
bekapcsolása nélkül vezérelheti a
készüléket.
Zenehallgatás első
alkalommal csatlakoztatott
mobileszköz párosításával
A BLUETOOTH-funkció használatához
először párosítania kell a rendszert és a
mobileszközt.
1
Nyomja meg és tartsa nyomva
2 másodpercig a főegység
BLUETOOTH gombját.
A rendszer párosítási módba lép,
az előlapi kijelzőpanelen megjelenik
a „BT” jelzés, és a BLUETOOTH
jelzőfény gyors villogásra vált.
BLUETOOTH
 +/–
SW  +/–
REAR  +/–
Lejátszás
vezérlőgombjai
38HU
2
A mobileszközön a párosítási
művelet elvégzésével keresse
meg a rendszert.
Az érzékelt BLUETOOTH-eszközök
listája megjelenik a mobileszköz
képernyőjén.
A BLUETOOTH-eszköz és a
mobileszköz párosításához
szükséges működtetési módról a
mobileszköz használati
útmutatójában olvashat.
3
4
5
6
A mobileszköz képernyőjén
megjelenő listából a „HT-ZF9”
opciót kiválasztva párosítsa a
rendszert és a mobileszközt.
Ha jelszót kell megadni, írja be:
„0000”.
Győződjön meg róla, hogy a
főegységen folyamatos kék
fénnyel világít a BLUETOOTH
jelzőfény.
Ekkor létrejött a kapcsolat a
rendszer és a mobileszköz között.
Indítsa el a lejátszást a
csatlakoztatott mobileszköz
zenelejátszó alkalmazásával.
A főegység sugározni kezdi a
hangot.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg a
távvezérlő SW  +/– gombját
(51. oldal).
• A hátsó hangsugárzók
hangerejének beállításához
nyomja meg a távvezérlő REAR
 +/– gombját (51. oldal).
• A tartalom lejátszását és
szüneteltetését a távvezérlő
lejátszást vezérlő gombjaival
vezérelheti.
Állapot
BLUETOOTH jelző
Kapcsolat
létrehozása
közben
Kéken villog
A kapcsolat
létrejött
Kéken világít
Tippek
• Ha korábban még egy mobileszközt sem
párosított (pl. közvetlenül a rendszer
megvásárlását követően), a rendszer a
BLUETOOTH bemenet kiválasztásával
automatikusan párosítási módba lép.
• A BLUETOOTH-kapcsolat létrejötte után
egy javaslat jelenik meg arra
vonatkozóan, hogy melyik alkalmazást
kell telepíteni a csatlakoztatott
eszközhöz.
Az utasítások megjelenése után
telepítheti a Sony | Music Center
alkalmazást, amellyel kezelheti a
rendszert.
A Sony | Music Center alkalmazás
részleteit lásd: „„Mobileszközön tárolt
zene hallgatása a Sony | Music Center”
(44. oldal)”.
• A második és a további mobileszközöket
ugyanígy párosítsa.
Zenehallgatás a párosított
eszközről
1
2
A BLUETOOTH-funkció
csatlakozási állapotának
ellenőrzése
Állapot
BLUETOOTH jelző
Készenléti
állapot
párosítás
közben
Kéken gyorsan villog
3
Kapcsolja be a BLUETOOTHfunkciót a mobileszközön.
Nyomja meg a BLUETOOTH
gombot.
A rendszer automatikusan
újracsatlakozik a legutóbb
csatlakoztatott mobileszközhöz.
Győződjön meg róla, hogy a
BLUETOOTH jelzőfény folyamatos
kék színnel világít.
Ekkor létrejött a kapcsolat a
rendszer és a mobileszköz között.
39HU
4
5
Indítsa el a lejátszást a
csatlakoztatott mobileszköz
zenelejátszó alkalmazásával.
A főegység sugározni kezdi a
hangot.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg a
távvezérlő SW  +/– gombját
(51. oldal).
• A hátsó hangsugárzók
hangerejének beállításához
nyomja meg a távvezérlő REAR
 +/– gombját (51. oldal).
• A tartalom lejátszását és
szüneteltetését a távvezérlő
lejátszást vezérlő gombjaival
vezérelheti.
Zenehallgatás
USB-eszközről
A csatlakoztatott USB-eszközön tárolt
zenei fájlokat megjelenítheti a
tévéképernyőn.
A lejátszható fájltípusokra vonatkozó
információkért lásd: „Lejátszható
hangfájlok” (82. oldal).
1
Csatlakoztassa az USB-eszközt
az (USB) porthoz.
A mobileszköz leválasztása
Végezze el az alábbi műveletek
valamelyikét.
• Kapcsolja ki a BLUETOOTH-funkciót a
mobileszközön.
• Nyomja meg a BLUETOOTH gombot,
amikor a tv-képernyőn megjelenik a
[Bluetooth Audio] képernyő.
• Állítsa a [Bluetooth Mode] beállítást
[Transmitter] vagy [Off] értékre
(64. oldal).
• Kapcsolja ki a rendszert vagy a
mobileszközt.
2
3
4
Tipp
Ha nem jön létre a kapcsolat, akkor
válassza ki a „HT-ZF9” elemet a
mobileszközön.
5
40HU
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Listen] – [USB (Connected)]
lehetőséget.
Válassza ki a zeneszámok
tárolásához használt mappát,
majd válasszon egy zeneszámot.
A készülék lejátssza a kiválasztott
zeneszámot, és a rendszer
sugározza a készülék hangját.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg a
távvezérlő SW  +/– gombját
(51. oldal).
• A hátsó hangsugárzók
hangerejének beállításához
nyomja meg a távvezérlő
REAR  +/– gombját (51. oldal).
Megjegyzés
Működés közben ne távolítsa el az
USB-eszközt. Az adatvesztés vagy az
USB-eszköz károsodásának elkerülése
érdekében kapcsolja ki a rendszert az
USB-eszköz csatlakoztatása vagy
eltávolítása előtt.
Zenehallgatás
számítógépről az otthoni
hálózaton keresztül
Az otthoni hálózaton keresztül
lejátszhatja a számítógépén tárolt
zenefájlokat.
Zenefájlok mobileszközről, például
okostelefonról vagy táblagépről a
Sony | Music Center alkalmazással
játszhatók le.
Az otthoni hálózat
előkészítése
1
2
3
Csatlakoztassa a rendszert
a hálózathoz.
Lásd: „Csatlakozás vezetékes
hálózathoz” (26. oldal) vagy
„Csatlakozás vezeték nélküli
hálózathoz” (27. oldal).
Csatlakoztassa a számítógépet
a hálózathoz.
A részleteket lásd a számítógép
kezelési útmutatójában.
Állítsa be a számítógépet.
Ha a számítógépet az otthoni
hálózaton keresztül szeretné
használni, akkor be kell állítania
kiszolgálóként. A részleteket lásd
a számítógép kezelési
útmutatójában.
Tipp
A hálózati kapcsolat állapotának
ellenőrzéséhez nyissa meg a
[Setup] [Advanced Settings] - [Network Settings] [Network Connection Status] menüpontot.
41HU
Zenehallgatás számítógépről
a Sony | Music Center
alkalmazással
PC
Zenehallgatás analóg
hangkábellel
csatlakoztatott eszközről
A rendszer ANALOG IN aljzatához
csatlakoztatott audioeszköz, például
televízió és WALKMAN® hangját is
hallgathatja a rendszerről.
1
Vezeték nélküli LAN-router
Okostelefon vagy
táblagép
2
3
A számítógépen tárolt zenefájlokat
a lejátszás vezérlésére szolgáló
Sony | Music Center alkalmazással
is lejátszhatja, amely telepíthető
mobileszközökre, például okostelefonra
vagy táblagépre. A Sony | Music Center
alkalmazás részletes leírását lásd:
„Hogyan használhatja a Sony | Music
Center alkalmazást?” (44. oldal), vagy
nyissa meg az alábbi URL-címet.
http://www.sony.net/smcqa/
42HU
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Listen] – [Analog] lehetőséget.
Az [Analog] képernyő megjelenik a
tv-képernyőn.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg a
távvezérlő SW  +/– gombját
(51. oldal).
• A hátsó hangsugárzók
hangerejének beállításához
nyomja meg a távvezérlő REAR
 +/– gombját (51. oldal).
Tipp
Az [Analog] lehetőséget az ANALOG
gomb megnyomásával közvetlenül is
kiválaszthatja.
A beépített Chromecast
szolgáltatás használata
5
A beépített Chromecast szolgáltatás
lehetővé teszi zenei tartalmak
kiválasztását a Chromecast-kompatibilis
alkalmazásokból, és ezek lejátszását a
rendszeren vagy azon a csoporton,
amelyikhez a rendszer tartozik.
1
2
3
4
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Listen] – [Chromecast built-in]
lehetőséget.
Hajtsa végre a beállításokat a
beépített Chromecast szolgáltatás
készülékén való használatához a
képernyőn megjelenő üzenetek
követésével.
A beállítás elvégzését követően a
[Network/Bluetooth Standby]
automatikusan [On] állásba
kapcsol, lehetővé téve a zenék
mielőbbi lejátszását még akkor is,
ha a rendszer készenléti
üzemmódban van (65. oldal).
6
Indítsa el a Chromecastkompatibilis alkalmazást, érintse
meg a cast gombot, és válassza ki
a rendszert vagy azt a csoportot,
amelynek a rendszer részét
képezi.
Válassza ki a kívánt zenét,
és játssza le a Chromecastkompatibilis alkalmazással.
A zene megszólal a rendszeren.
Megjegyzés
Az országtól és a régiótól függően
előfordulhat, hogy a beépített Chromecast
szolgáltatás és a Chromecast-kompatibilis
alkalmazás nem állnak rendelkezésre.
Csatlakoztassa a mobileszközt
Wi-Fi-kapcsolattal ugyanahhoz a
hálózathoz, amelyen a rendszer
is van.
Telepítse a Chromecastkompatibilis alkalmazást a
mobileszközre.
43HU
Mobileszközön tárolt
zene hallgatása a
Sony | Music Center
Zenehallgatás az otthoni
hálózaton keresztül
Hálózaton keresztül lejátszható a
számítógépen vagy az otthoni hálózati
kiszolgálón tárolt zene.
Zenehallgatás USB-eszközről
Hogyan használhatja a
Sony | Music Center
alkalmazást?
Lejátszhatja a főegység (USB)
portjához csatlakoztatott eszközön
tárolt zenefájlokat.
Megjegyzés
A Sony | Music Center egy olyan
alkalmazás, amelynek révén
mobileszköze, például okostelefonja
vagy táblagépe segítségével
irányíthatja a kompatibilis Sony
audioeszközöket.
A Sony | Music Center részletes
útmutatóját az alábbi URL-címen érheti el:
http://www.sony.net/smcqa/
A Sony | Music Center mobileszközére
való telepítését követően az alábbiak
válnak elérhetővé.
A Sony | Music Center alkalmazással
vezérelhető lehetőségek a csatlakoztatott
eszköztől függően eltérők. Az alkalmazás
kialakítása és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
A Sony | Music Center
használata
1
A rendszer hangjának beállítása
Egyszerűen igényeihez igazíthatja a
hangot, vagy használhatja a Sony által
javasolt [Auto Sound] beállítást.
2
Zeneszolgáltatás
Konfigurálhatja a zeneszolgáltatások
használatára vonatkozó kezdeti
beállításokat.*
* A zenei szolgáltatások és az elérhetőség
időtartama az országtól/régióktól
függően eltérő lehet.
Előfordulhat, hogy frissíteni kell az
eszközt.
Ha a zeneszolgáltatáson a beépített
Chromecast szolgáltatás szolgáltatást
használja, lásd: „A beépített Chromecast
szolgáltatás használata” (43. oldal).
44HU
3
4
Telepítse az ingyenes Sony |
Music Center alkalmazást a
mobileszközre.
Keressen rá a Sony | Music Center
alkalmazásra a Google Play vagy az
App Store portálon, és telepítse
mobileszközére.
Csatlakoztassa a rendszert és a
mobileszközt a BLUETOOTH
funkcióval (38. oldal) vagy a
hálózati funkcióval (26. oldal).
Indítsa el a Sony | Music Center
alkalmazást.
Vezérelje a lejátszást a
Sony | Music Center képernyőjén.
Megjegyzések
• Mielőtt a Sony | Music Center alkalmazást
a BLUETOOTH-funkcióval használná,
győződjön meg arról, hogy a [Bluetooth
Mode] [Receiver] állapotban van
(64. oldal).
• Használja a Sony | Music Center legújabb
verzióját. A Sony | Music Center
alkalmazással kapcsolatos részletekért
keresse fel a Google Play vagy az
App Store áruházat. Ha nem tudja a
rendszert egy BLUETOOTH-eszközhöz
csatlakoztatni a BLUETOOTH-funkción
keresztül, törölje a Sony | Music Center
alkalmazást, és próbáljon meg ismét
csatlakozni a BLUETOOTH-funkcióval.
Tipp
Ha a csatlakoztatáshoz a hálózati funkciót
használja, akkor a rendszert és a
mobileszközt ugyanahhoz a hálózathoz
csatlakoztassa.
Csatlakoztatott tévé vagy
eszköz hangjának
hallgatása fejhallgatón
keresztül
A csatlakoztatott tévé vagy eszköz
hangját BLUETOOTH-kompatibilis
fejhallgatón is hallgathatja, ha az
eszközöket csatlakoztatja a
BLUETOOTH-funkcióval.
Hang hallgatása a fejhallgató
párosításával
1
2
3
4
5
Állítsa párosítási módba a
BLUETOOTH-kompatibilis
fejhallgatót.
A párosítás lépéseit keresse a
fejhallgató kezelési útmutatójában.
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [Advanced Settings]
lehetőséget.
Válassza ki a következőt:
[Bluetooth Settings] – [Bluetooth
Mode] – [Transmitter].
A rendszer BLUETOOTH-átviteli
módba lép.
Válassza ki a fejhallgató nevét a
[Bluetooth Settings] képernyőn
látható [Device List]
eszközlistából.
A BLUETOOTH-kapcsolat
létrehozása után megjelenik a
[Bluetooth device is connected.]
üzenet.
Ha nem látja a fejhallgató nevét a
[Device List] listában, akkor válassza
a [Scan] lehetőséget.
45HU
6
7
Térjen vissza a főmenübe,
válassza ki a
[Watch] vagy a
[Listen] lehetőséget, majd adja
meg a bemenet.
A kiválasztott bemenet képe
megjelenik a tévéképernyőn, az
előlapi kijelzőpanelen megjelenik a
„BT TX” jelzés, és a hang a
fejhallgatóban hallgatható.
A rendszer nem bocsát ki hangjelet.
A bemenet kiválasztását lásd:
„Képek megtekintése” (36. oldal)
vagy „Zenehallgatás/
hanglejátszás” (38. oldal).
Állítsa be a hangerőt.
Állítsa be először a fejhallgató
hangerőszintjét. A fejhallgató
hangerőszintjét a főegységen
található +/– gombokkal vagy a
távvezérlő  +/– gombjával
állíthatja be.
Regisztrált eszköz eltávolítása a
készüléklistából
1
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a főmenü.
2
A főmenüben válassza a
[Setup] –
[Advanced Settings] lehetőséget.
3
Válassza ki a következőt:
[Bluetooth Settings] – [Device List].
4
Mozgassa a kurzort a fejhallgató neve
fölé, majd nyomja meg az OPTIONS
gombot.
5
6
Válassza az [Remove] lehetőséget.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat, és törölje a kívánt
fejhallgatót az eszközök listájából.
46HU
Hang hallgatása a párosított
fejhallgatóval
1
2
3
4
5
6
Állítsa a fejhallgató BLUETOOTH
funkcióját bekapcsolt állásba.
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [Advanced Settings]
lehetőséget.
Válassza ki a következőt:
[Bluetooth Settings] – [Bluetooth
Mode] – [Transmitter].
A rendszer BLUETOOTH-átviteli
módba lép, és a „BT TX”-jelzés
jelenik meg az előlapi kijelzőn.
A rendszer automatikusan
újracsatlakozik a legutóbb
csatlakoztatott fejhallgatóhoz.
Térjen vissza a főmenübe,
válassza ki a
[Watch] vagy a
[Listen] lehetőséget, majd adja
meg a bemenet.
A kiválasztott bemenet képe
megjelenik a tévéképernyőn, és a
hang megszólal a fejhallgatóból.
A rendszer nem bocsát ki hangjelet.
A bemenet kiválasztását lásd:
„Képek megtekintése” (36. oldal)
vagy „Zenehallgatás/
hanglejátszás” (38. oldal).
Állítsa be a hangerőt.
Állítsa be a fejhallgató
hangerőszintjét. A fejhallgató
hangerejét a távvezérlő
 +/– gombjával is beállíthatja.
A fejhallgató csatlakoztatása
Végezze el az alábbi műveletek
valamelyikét.
– Kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a
fejhallgatón.
– Állítsa a [Bluetooth Mode] beállítást
[Receiver] vagy [Off] értékre
(64. oldal).
– Kapcsolja ki a rendszert vagy a
fejhallgatót.
– Válassza ki a csatlakoztatott fejhallgató
eszköznevét a
[Setup] - [Advanced
Settings] - [Bluetooth Settings] [Device List] menüpontban.
A [Connected] jelzés eltűnik az
eszköz neve mellől.
• A BLUETOOTH-eszközről érkező LDACformátumú hang vételét bármikor beés kikapcsolhatja (64. oldal).
A fejhallgató
csatlakoztatásáról
• A BLUETOOTH-kompatibilis
fejhallgatót típusától függően
előfordulhat, hogy nem tudja
módosítani a hangerő szintjét.
• A BLUETOOTH-bemenet le van tiltva,
ha a [Bluetooth Mode] [Off] vagy
[Transmitter] állásban van.
• Legfeljebb 9 BLUETOOTH-eszközt
regisztrálhat. A 10. BLUETOOTHeszköz regisztrálásakor az új eszköz
felülírja a legrégebben csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközt.
• A rendszer legfeljebb 15 észlelt
BLUETOOTH-eszközt képes
megjeleníteni a [Device List]
elemeként.
• Ha hangot továbbít a BLUETOOTHkompatibilis fejhallgatóra, eközben
nem módosíthatja a hangeffektusokat
vagy a beállításokat.
• Előfordulhat, hogy egyes tartalmakat
a tartalomvédelem miatt nem lehet
lejátszani.
• A hang- és zenelejátszás a
BLUETOOTH-eszközökön a
BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia sajátosságai miatt
késik a főegységen történő
lejátszáshoz képest.
47HU
1
A hangminőség beállítása
Magával ragadó
térhangzás (VERTICAL S.)
A Vertical Surround Engine* és a hang
üzemmódok (49. oldal) (a [News]
kivételével) használatával nem csupán
vízszintes, hanem függőleges irányban
is magával ragadó térhangzást
élvezhet. Ez a funkció olyan
kétcsatornás jelek esetén is működik,
mint a tv-programok.
* A Vertical Surround Engine a Sony által
kifejlesztett, rendkívül pontos digitális
hangzáskép-feldolgozó technológia,
amely kizárólag az első hangsugárzókat
használva, felső hangsugárzók
használata nélkül hoz létre a vízszintes
hangzáskép mellett egy virtuális felső
hangzásképet.
Így nem kell hangszórókat szerelnie a
mennyezetre, és a belmagasságtól
függetlenül gazdag, magával ragadó
hangzást élvezhet. Ezt a funkciót
emellett a helyiség alakja sem
befolyásolja, mivel nem a falról
visszaverődő hangot használja, így
mindig kimagasló térhangzást biztosít.
VERTICAL S.
48HU
2
Nyomja meg a VERTICAL S.
gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
függőleges térhangzás beállítási
képernyő.
A gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a beállítást.
Mód
Magyarázat
[On]
A függőleges
térhangzás funkció
aktiválása.
[Off]
A függőleges
térhangzás funkció
kikapcsolása.
Megjegyzések
• A térhangzás-hatás a hangforrástól
függően eltérő lehet.
• A hangforrástól függően előfordulhat,
hogy a hang és a kép között csúszás
tapasztalható. Ha a tv-készüléke
rendelkezik a kép késleltetésére szolgáló
funkcióval, használja azt a csúszás
korrigálásához.
A hangforrásokhoz
igazodó hangeffektus
beállítása (Sound Mode)
Könnyen kiválaszthatja a különböző
hangforrásokhoz tervezett, előre
programozott hangeffektusokat.
Sound Mode
kiválasztására
szolgáló gombok
1
A hang üzemmód kiválasztásához
nyomja meg a hang üzemmód
kiválasztására szolgáló gombok
egyikét (AUTO SOUND, CINEMA,
MUSIC, GAME, NEWS, SPORTS,
STANDARD).
A kiválasztott hang üzemmód
megjelenik a tv-képernyőn.
Sound mode
Magyarázat
[Auto Sound]
A rendszer
automatikusan
kiválasztja a
hangforrásnak
megfelelő
hangbeállítást a
ClearAudio+
hangzásképpel.
[Cinema]
Merüljön el az Ön
mögött is hallható,
és az egész testét
körülvevő
hangzásban. Ez az
üzemmód filmek
megtekintéséhez a
legmegfelelőbb.
[Music]
Élénk és
részletgazdag
hangzás. Ezzel az
üzemmóddal
magával ragadó
hangzással
hallgathatja zenéit.
[Game
Studio]
A tárgyak
mozgásának és
távolságának
reprodukálása,
valamint a tisztán
hallható
párbeszédek
magával ragadó
játékélményt
biztosítanak.
[News]
Hírműsorokban
tisztán érthetővé
teszi a beszédet.
[Sports]
Ezzel az
üzemmóddal olyan
atmoszférát
teremthet, mint ha
egy stadionban
lenne. Azonban itt a
kommentátorok
hangalámondását is
élénken hallhatja.
[Standard]
Ezzel az
üzemmóddal
tisztábban hallható a
tv-programok
hangja.
49HU
Megjegyzések
• A hang üzemmód funkció az alábbi
esetekben nem használható.
– A [Sound Effect] beállítás nem a [Sound
Mode On] (62. oldal) értékre van állítva.
– A beépített Chromecast szolgáltatás
funkciót használják (43. oldal).
– BLUETOOTH eszköz csatlakozik az
eszközhöz BLUETOOTH átviteli módban
(45. oldal).
– Teszthang hallható (58. oldal).
• A hangforrástól függően előfordulhat,
hogy a hang és a kép között csúszás
tapasztalható. Ha a tv-készüléke
rendelkezik a kép késleltetésére szolgáló
funkcióval, használja azt a csúszás
korrigálásához.
Párbeszédek
érthetőségének javítása
(VOICE)
VOICE
1
2
50HU
Nyomja meg a VOICE gombot.
A tévéképernyőn megjelenik a
beszédhang üzemmód.
A gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a beszédhang
üzemmódot.
Mód
Magyarázat
[Up Off]
Standard
[Up 1]
A párbeszédek a
párbeszéd
frekvenciatartományá
nak kiemelése révén
jól hallhatók.
[Up 2]
A párbeszéd
frekvenciatartományá
nak további
erősítésével a
beszédhangokat
az idősebbek is jól
hallhatják.
Alacsony hangerőszint
mellett tiszta hangot
biztosító éjszakai
üzemmód (NIGHT)
A rendszer kis hangerőn, minimális
hűségvesztéssel sugározza a hangot,
amely mellett tisztán érthetőek a
párbeszédek.
A mélysugárzó és a hátsó
hangsugárzók
hangerejének beállítása
A mélysugárzó a basszus és az alacsony
frekvenciájú hangok sugárzására
szolgál.
A hátsó hangsugárzókat a
többcsatornás hang surround részének
lejátszására tervezték.
REAR  +/–
SW  +/–
NIGHT
1
2
Nyomja meg a NIGHT gombot.
A tévéképernyőn megjelenik az
éjszakai üzemmód.
A gomb ismételt megnyomásával
válassza ki az éjszakai
üzemmódot.
Mód
Magyarázat
[On]
Bekapcsolja az
éjszakai üzemmódot.
[Off]
Kikapcsolja az éjszakai
üzemmódot.
Megjegyzés
Amikor kikapcsolja a rendszert, a beállítás
értéke automatikusan [Off] értékre vált.
A mélysugárzó hangerejének
beállítása
Nyomja meg az SW (mélysugárzó
hangerő)  +/– gombot.
A hátsó hangsugárzók
hangerejének beállítása
Nyomja meg a REAR (hátsó
hangsugárzók hangereje)  +/–
gombot.
Megjegyzések
• Ha a bemeneti forrás kevés hangot
közvetít a basszus tartományában,
például tv-műsorok esetében, akkor a
mélysugárzó basszushangja kevéssé
hallható.
• Ha a bemeneti forrás nem tartalmaz
sok surround hangzást, nehéz lehet azt
kihallani a hátsó hangsugárzókból.
• A SW  +/– gomb nem működik, ha
nincs mélysugárzó csatlakoztatva, a REAR
 +/– gomb pedig akkor, ha nincsenek
hátsó hangsugárzók csatlakoztatva.
51HU
A kép és a hang közötti
késés módosítása
Ha a hang nincs szinkronban a
tv-képernyőn látható képekkel,
módosíthatja a kép és a hang közötti
késést.
A beállítás módja a bemenettől függ.
Másik eszköz képének
nézése közben
1
2
3
///,
OPTIONS
Tévénézés közben
1
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az előlapi kijelzőn megjelenik a
„SYNC” felirat.
2
Nyomja meg a  vagy a
gombot.
Az előlapi kijelzőpanelen
megjelenik a beállított idő.
3
Módosítsa a késleltetést a /
gombbal, majd nyomja meg a
gombot.
Az időeltérés 0 és 300 ms között
állítható, 25 ms-os lépésközzel.
4
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az előlapi kijelzőpanelről eltűnik a
beállítómenü.
52HU
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A tévéképernyőn megjelenik a
beállítási menü.
Válassza az [A/V Sync]
lehetőséget.
Módosítsa a késleltetést a /
gombbal, majd nyomja meg a
gombot.
Az időeltérés 0 és 300 ms között
állítható, 25 ms-os lépésközzel.
Tömörített hangfájlok
vagy CD-k lejátszása
közel nagy felbontású
hangminőségre
átalakítva (DSEE HX)
A DSEE HX funkció a meglévő
hangforrásokat közel nagy felbontású
hangminőséggé egészíti ki, ezáltal Ön
úgy érezheti, mintha a stúdióban vagy a
koncerten lenne.
1
2
3
4
Multiplexalapú
műsorsugárzás
hangjának
megszólaltatása (AUDIO)
Multiplexalapú műsorok hangzását
élvezheti, ha a rendszer Dolby Digital
multiplex adásjelet fogad.
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [Advanced Settings]
lehetőséget.
Válassza ki a következőt: [Audio
Settings] – [DSEE HX].
Válassza az [On] lehetőséget.
Megjegyzések
• Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az
[Auto Sound]* vagy a [Music] lehetőség
van kiválasztva (49. oldal).
• Ez a funkció kompatibilis
a 44,1 kHz-es és 48 kHz-es kétcsatornás
digitális bemeneti jelekkel.
• A dinamikabővítés után a mintavételi
frekvencia/bitmélység elérheti a
96 kHz-es/24 bites értéket.
• Ez a funkció nem használható DSD-jelekkel.
• A beépített Chromecast szolgáltatás
használata esetén a funkció nem
használható.
• Ez a funkció nem működik, ha az
[Advanced Auto Volume] beállítás az [On]
értékre van állítva (63. oldal).
* Csak abban az esetben, ha a [Music]
lehetőséget választja az [Auto Sound]
beállításhoz.
AUDIO
1
Nyomja meg az AUDIO gombot.
A hangjel megjelenik az előlapi
kijelzőpanelen.
2
A gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
kívánt hangjelet.
Audiojel
Magyarázat
„MAIN”
A műsor a fő nyelven
hallható.
„SUB”
A műsor a második
nyelven hallható.
„MN/SB”
Az adás a fő és a
másodlagos nyelven
vegyesen történik.
Megjegyzések
• Dolby Digital-jel fogadásához
csatlakoztasson az Audio Return Channel
funkcióval kompatibilis televíziót
(56. oldal) a HDMI OUT (TV (ARC))
aljzathoz egy HDMI-kábel segítségével
(nem tartozék), vagy csatlakoztasson
egyéb eszközt a HDMI IN 1 vagy HDMI IN 2
aljzathoz a HDMI-kábellel (nem tartozék).
53HU
• Ha a televízió HDMI IN aljzata nem
kompatibilis az Audio Return Channel
(56. oldal) funkcióval, Dolby Digital-jel
fogadásához csatlakoztassa a televíziót a
TV IN (OPT) aljzathoz a digitális optikai
kábel segítségével (tartozék).
54HU
Tipp
Control for HDMIA funkció
használata
A Control for HDMI funkció
használata
Ha Control for HDMI funkcióval*
kompatibilis eszközt, például televíziót
vagy Blu-ray lejátszót csatlakoztat HDMIkábellel, akkor a televízió távvezérlőjével
működtetheti az eszközt.
A Control for HDMI funkcióval a következő
funkciók használhatók.
• System Power Off funkció
• System Audio Control funkció
• Audio Return Channel
• One-Touch Play funkció
• A menü működtetése a tv
távvezérlőjével
• HDMI Standby Through
energiatakarékossági beállítás
• Language Follow
Megjegyzés
Ezek a funkciók nem csak a Sony által gyártott
eszközökön működnek, a működés azonban
ezek esetében nem garantált.
* A Control for HDMI a CEC (Consumer
Electronics Control) által használt szabvány,
amely lehetővé teszi, hogy a HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) szabványú
eszközök vezéreljék egymást.
A Control for HDMI funkció
használatának előkészítése
Állítsa a rendszer
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [Control for
HDMI] beállítását [On] értékre (63. oldal).
Az alapértelmezett beállítás az [On].
Engedélyezze a Control for HDMI funkció
beállításait a rendszerhez csatlakoztatott
tévéhez és egyéb eszközökhöz.
Ha egy Sony gyártmányú tv-készüléken
engedélyezi a Control for HDMI („BRAVIA”
szinkronizálás) funkciót, azzal automatikusan
engedélyezi a rendszer Control for HDMI
funkcióját is.
Amikor a [Control for HDMI] beállítást [On]-ra
állítják, a „DONE” felirat jelenik meg az előlapi
kijelzőn.
Összehangolt kikapcsolás
funkció
A tv kikapcsolásakor a rendszer
automatikusan kikapcsolásra kerül.
Állítsa a rendszer
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Linked to TV] beállítását [On] vagy [Auto]
értékre (63. oldal). Az alapértelmezett
beállítás az [Auto].
Megjegyzés
Az eszköz állapotától függően előfordulhat,
hogy a csatlakoztatott eszköz nem kapcsol ki.
Összehangolt hangvezérlés
funkció
Ha tévénézés közben bekapcsolja a
rendszert, a tévéműsor hangja a rendszer
hangszóróiból lesz hallható.
A rendszer hangereje a televízió
távvezérlőjével állítható.
Amikor bekapcsolja a tv-készüléket, a
rendszer automatikusan bekapcsol, és a
televízió hangja a rendszer hangszóróiból
hallható.
A működtetés a tévé menürendszerén
keresztül is lehetséges. A részleteket lásd a
tévékészülék használati útmutatójában.
Megjegyzések
• A tévé típusától függően a hangerőszint
száma megjelenik a tv-képernyőn.
A tévéképernyőn megjelenő hangerőszám
eltérhet a rendszer előlapi kijelzőpanelén
megjelenített számtól.
55HU
• A tv-készülék beállításaitól függően
elképzelhető, hogy a System Audio Control
funkció nem használható. A részleteket lásd
a tévékészülék használati útmutatójában.
• Ha a televízió hangja az előző alkalommal a
televízió hangsugárzóin keresztül szólt,
akkor a televíziótól függően előfordulhat,
hogy a rendszer nem kapcsol be a televízió
legközelebbi bekapcsolásakor.
Audio Return Channel
Ha a rendszer a tv-készülék Audio Return
Channel (ARC) kompatibilis HDMI IN
aljzatához van csatlakoztatva, akkor a
tv-készülék hangját digitális optikai kábel
használata nélkül hallgathatja a rendszer
hangsugárzóiból.
Állítsa a rendszer
[Setup] –[Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [TV Audio
Input Mode] beállítását [Auto] értékre
(63. oldal). Az alapértelmezett beállítás
az [Auto].
Megjegyzés
Ha a tévé nem kompatibilis az Audio Return
Channel szabvánnyal, akkor csatlakoztatni
kell a tartozék digitális optikai kábelt (lásd a
mellékelt üzembe helyezési útmutatót).
Egygombos lejátszás
funkció
Amikor a tévéhez csatlakoztatott eszközről
(Blu-ray lejátszóról, PlayStation®4 konzolról
stb.) játszik le tartalmat, a rendszer és a
tévé automatikusan bekapcsol, a rendszer
automatikusan a lejátszott eszköz
bemenetére vált, és a hang a rendszer
hangsugárzóiból hallható.
be, és a televízió sugározza a hangot és
jeleníti meg a képet akkor is, ha Ön az
eszközön található tartalmat játszik le
(63. oldal).
• A televízió típusától függően előfordulhat,
hogy a lejátszott tartalom elejét nem játssza
le megfelelően a rendszer.
A menü működtetése a tv
távvezérlőjével
Kiválaszthatja a rendszert a tv
távvezérlőjének SYNC MENU gombjával, és
ezt követően működtetheti a rendszert.
Ez a funkció csak akkor használható, ha a
televíziónak van szinkronizálási menüje.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
Megjegyzések
• A tv-készülék szinkronizálási menüjében a
rendszer „lejátszóként” jelenik meg.
• Bizonyos típusú televíziók esetén
előfordulhat, hogy egyes funkciók nem
működnek.
HDMI Standby Through
energiatakarékos üzemmód
A HDMI Standby Through
energiatakarékossági beállítás (63. oldal)
nevű funkció lehetővé teszi, hogy a
csatlakoztatott eszköz hangját és képét az
eszköz bekapcsolása nélkül játszhassa le.
Állítsa a
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Through] beállítást az [Auto] értékre
(63. oldal). Az alapértelmezett beállítás
az [Auto].
Megjegyzés
Megjegyzések
• Ha a rendszer
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Through] beállítása [On] vagy [Auto], és az
előző tévénézéskor a tévéműsor hangja a
televízió hangsugárzóin szólalt meg, akkor
elképzelhető, hogy a rendszer nem kapcsol
56HU
Ha a rendszerhez csatlakoztatott eszköz
képe nem látható a tévén, állítsa át a
[Standby Through] beállítást az [On]
értékre. Ha nem Sony gyártmányú tévét
csatlakoztat, azt javasoljuk, hogy ezt a
beállítást válassza.
Language Follow
Ha módosítja a tévéképernyőn
megjelenített feliratok nyelvét, a
rendszer képernyőn megjelenített
elemeinek nyelve is megváltozik.
A „BRAVIA”
szinkronizálás funkció
használata
A Control for HDMI funkció mellett a
„BRAVIA” szinkronizálás funkcióval
kompatibilis eszközökön az alábbi
funkciókat is használhatja.
• Hang üzemmód/Jelenetválasztás
funkció
• Házimozi-vezérlés
Megjegyzés
Ezek a funkciók a Sony saját tulajdonú
technológiái. A funkció csak a Sony által
gyártott termékeken működik.
Sound mode/
Jelenetválasztás funkció
A rendszer automatikusan a televízió
jelenetválasztási funkcióbeállításának
vagy hang üzemmódjának megfelelő
hang üzemmódra vált. A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
Állítsa a hang üzemmódot [Auto Sound]
lehetőségre (49. oldal).
Házimozi-vezérlés funkció
Ha a házimozi-vezérlés funkcióval
kompatibilis tv-készüléket használ,
akkor a rendszer beállítása, a hang
üzemmód beállítása, a bemenetváltás
stb. a Tv-bemenet váltása nélkül is
elvégezhető.
Ez a funkció akkor használható, ha a
tévé csatlakozik az internethez.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
57HU
A beállítások módosítása
A hangsugárzóbeállítások
testreszabása a
Surround hangzáshoz
[Front]: Az első hangsugárzó
távolságának beállítása.
[Subwoofer]: A mélysugárzó
távolságának beállítása.
[Rear Speaker (L)]*: A bal oldali hátsó
hangsugárzó távolságának beállítása.
[Rear Speaker (R)]*: A jobb oldali hátsó
hangsugárzó távolságának beállítása.
* Ez az elem a hátsó hangsugárzók
használatakor jelenik meg.
Tipp
A megfelelő surround hangzás
eléréséhez állítsa be a hangsugárzó
hallgatási helytől való távolságát, a
kimeneti szintet stb.
A mértékegységek módosításához (láb
vagy méter) nyomja meg a OPTIONS
lehetőséget.
Az alapértelmezett beállítások alá
vannak húzva.
[Level]
1
2
3
4
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [Advanced Settings]
lehetőséget.
Válassza ki a következőt: [Speaker
Settings] – [Manual Speaker
Settings].
Ekkor megjelenik a [Manual Speaker
Settings] képernyő a
tévéképernyőn.
Adja meg a hangsugárzók
beállításait.
Válassza ki a beállítási elemet a
következő lehetőségek közül a /
és
gomb megnyomásával, majd
állítsa be az értéket a környezetnek
megfelelően a / és
gombokkal.
[Distance]
Állítsa be a hangsugárzók távolságát a
hangsugárzók helyéhez képest.
Az értéket 0 és 10 méter között állíthatja
be (0,1 méteres lépésekben) (0–33 láb
(1/4 lábas lépésekben)).
58HU
Állítsa be a hangsugárzók hangszintjét.
Az értéket -6,0 dB és 6,0 dB között
állíthatja be (0,5 dB-es lépésekben).
[Front]: Az első hangsugárzók
hangerejének beállítása.
[Subwoofer]: A mélysugárzó
hangerejének beállítása.
[Rear Speaker (L)]*: A bal oldali hátsó
hangsugárzó szintjének beállítása.
[Rear Speaker (R)]*: A jobb oldali hátsó
hangsugárzó szintjének beállítása.
* Ez az elem a hátsó hangsugárzók
használatakor jelenik meg.
[Test Tone]
Teszthang hallható a hangsugárzókból
a rendelkezésre álló hangsugárzók
ellenőrzése érdekében.
[Off]: A teszthang nem szólal meg a
hangsugárzókból.
[On]: A teszthang megszólal a
hangsugárzón.
Az előlapi kijelzőpanel és
a BLUETOOTH-jelzőfény
fényerejének
módosítása (DIMMER)
Az előlapi kijelzőpanel és a BLUETOOTHjelzőfény fényerejét módosíthatja.
Megjegyzés
Az „OFF” beállítás kiválasztásakor az előlapi
kijelzőpanel kikapcsol. A kijelzőpanel
automatikusan bekapcsol, ha megnyomja
bármelyik gombot, majd ismét kikapcsol,
ha a rendszert körülbelül 10 másodpercig
nem használja. Bizonyos esetekben
előfordulhat, hogy az előlapi kijelzőpanel
nem kapcsol ki. Ebben az esetben az előlapi
kijelzőpanel fényereje megegyezik a
„DARK” beállítás fényerejével.
DIMMER
1
2
Nyomja meg a DIMMER gombot.
Az előlapi kijelzőpanelen
megjelenik a megjelenítési mód.
A gomb többszöri
megnyomásával válassza ki a
kívánt megjelenítési módot.
Mód
Magyarázat
„BRIGHT”
Az előlapi kijelzőpanel
és a BLUETOOTHjelzőfény nagy
fényerővel világít.
„DARK”
Az előlapi kijelzőpanel
és a BLUETOOTHjelzőfény kis
fényerővel világít.
„OFF”
Az előlapi kijelzőpanel
ki van kapcsolva.
59HU
Energiatakarékos
készenléti üzemmód
Az Easy Setup művelet
elvégzése
Győződjön meg róla, hogy elvégezte a
következő beállításokat:
– A [Standby Through] beállítása [Off]
(63. oldal).
– A [Network/Bluetooth Standby]
beállítása [Off] (65. oldal).
A rendszer alapvető első konfigurálását,
valamint hangsugárzó- és hálózati
beállítását az Easy Setup művelet
segítségével végezheti el.
1
2
3
4
60HU
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [Easy Setup]
lehetőséget.
Ekkor megjelenik a [Easy Setup]
képernyő a tévéképernyőn.
Válassza ki a kívánt beállítást.
• [Easy Initial Setup]: A kezdeti
beállítások, köztük a
hangsugárzó-és a hálózati
beállítások elvégzése.
• [Easy Speaker Setup]: A hátsó
hangsugárzók alapvető
beállításának elvégzése.
• [Easy Network Setup]: Az alapvető
hálózati beállítások elvégzése.
A képernyőn megjelenő
utasításokat követve végezze
el a beállításokat.
A Advanced Settings művelet elvégzése
A képek, hangok és más elemek beállításait számos módon módosíthatja.
Az alapértelmezett beállítások alá vannak húzva.
1
2
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [Advanced Settings] lehetőséget.
Ekkor megjelenik az [Advanced Settings] képernyő a tévéképernyőn.
Válassza ki a beállítási elemet.
Beállítási tétel
Magyarázat
[Speaker Settings]
A hangsugárzó és a mélysugárzó beállításainak
elvégzése a telepítéshez és a csatlakozások
létrehozásához. (62. oldal)
[Audio Settings]
Az audiokimeneti beállítások elvégzése. (62. oldal)
[HDMI Settings]
A HDMI-beállítások elvégzése. (63. oldal)
[Bluetooth Settings]
A BLUETOOTH-funkció részletes beállításainak
megadása. (64. oldal)
[System Settings]
A rendszerbeállítások elvégzése. (65. oldal)
[Network Settings]
Az internetbeállítások részletes megadása.
(66. oldal)
[Resetting]
A rendszer gyári beállításainak visszaállítása.
(66. oldal)
[Software Update]
A rendszer, a mélysugárzó és a hátsó
hangsugárzók szoftverének frissítése. (66. oldal)
61HU
[Speaker Settings]
[Manual Speaker Settings]
Hangsugárzó-beállításokat hajthat
végre annak érdekében, hogy a lehető
legjobb surround hangzást érhesse el.
A részleteket lásd: „A hangsugárzóbeállítások testreszabása a Surround
hangzáshoz” (58. oldal).
[Wireless Speaker Settings]
Elvégezheti a vezetéknélküli
hangsugárzók csatlakoztatási
beállításait (mélysugárzó és hátsó
hangsugárzók).
• [Link mode]
Beállíthatja a mélysugárzó és a hátsó
hangsugárzók csatlakozási módját.
[Auto]: A mélysugárzó és a hátsó
hangsugárzók automatikus
csatlakoztatása a rendszerhez.
[Manual]: A mélysugárzó és a hátsó
hangsugárzók manuális
csatlakoztatása.
• [Start manual linking]
A mélysugárzó és a hátsó
hangsugárzók rendszerhez való
manuális csatlakoztatása. A
részleteket lásd: „A mélysugárzó és a
hátsó hangsugárzók vezetéknélküli
csatlakoztatása” (32. oldal).
• [Check wireless connection]
Ellenőrizheti a mélysugárzó és a hátsó
hangsugárzók kapcsolódási állapotát.
• [RF Channel]
Minimalizálhatja az interferenciát a
többi vezetéknélküli eszközzel. A
részleteket lásd: „Ha a vezetéknélküli
átvitel instabil” (34. oldal).
• [Wireless Playback Quality]
Beállíthatja a mélysugárzó és a hátsó
hangsugárzók vezetéknélküli
lejátszási minőségét.
[Sound Quality]: A hangminőség
prioritással bír a vezetéknélküli
kapcsolódási állapottal szemben.
62HU
[Connection]: A kapcsolat állapota
prioritással bír a hangminőséggel
szemben.
• [Software Version]
Ellenőrizheti a mélysugárzó és a hátsó
hangsugárzók szoftververzióját.
[Audio Settings]
[DSEE HX]
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az
[Auto Sound]* vagy a [Music] lehetőség
van kiválasztva.
[On]: A tömörített hangfájlokat és CDket nagy felbontású hangminőségűre
javítja, és visszaadja azokat a tiszta,
magas frekvenciájú hangokat, amelyek
gyakran elvesznek (53. oldal).
[Off]: Off
* Csak abban az esetben, ha a [Music]
lehetőséget választja az [Auto Sound]
beállításhoz.
[Audio DRC]
A felhasználó szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát.
[Auto]: Automatikusan tömöríti a Dolby
TrueHD kódolású hang
dinamikatartományát.
[On]: A rendszer a dolby és a DTS
hangsávot a hangmérnök által
meghatározott dinamikatartománnyal
játssza le.
[Off]: A rendszer nem szűkíti a
dinamikatartományt.
[Sound Effect]
Olyan hangeffektusokat választhat ki,
mind a hang üzemmód.
[Sound Mode On]: A Vertical Surround
Engine a térhangzású és felső
hangsugárzó-csatornák javításával
magával ragadó és mindent körülölelő
virtuális térhangzás-hatást, például
hang üzemmódot (49. oldal) és
függőleges térhangzást (48. oldal)
tesz lehetővé.
[Dolby Speaker Virtualizer]: A Dolby
Speaker Virtualizer a térhangzású és
felső hangsugárzó-csatornák
javításával magával ragadó és mindent
körülölelő virtuális térhangzás-hatást
biztosít Dolby formátum lejátszásakor.
A funkció a Dolby formátumon kívül
minden egyéb hangeffektust letilt.
[Off]: A hangeffektusok letiltása. Válassza
ezt a beállítást, ha nem szeretné
meghatározni a mintavételezési
frekvencia felső korlátját.
[Advanced Auto Volume]
Ez a funkció a bemeneti jel
hangerőváltozásainak csökkentésére
szolgál. Ez a funkció például akkor lehet
hasznos, amikor a tv-reklámok hangereje
nagyobb, mint a tv-műsor hangereje.
[On]: A hangerő automatikus beállítása.
[Off]: Off
Megjegyzés
Ez a funkció nem alkalmas
zenehallgatáshoz.
[HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: A Control for HDMI funkció
engedélyezve van. A HDMI-kábellel
csatlakoztatott eszközök vezérelni
tudják egymást.
[Off]: Off
[Standby Linked to TV]
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a
[Control for HDMI] beállítás [On] értékre
van állítva.
[Auto]: Ha a rendszer bemenete [Tv],
[HDMI1] vagy [HDMI2], akkor a tévé
kikapcsolásakor a rendszer is
automatikusan kikapcsol.
[On]: A rendszer a bemenettől
függetlenül automatikusan kikapcsol a
tv kikapcsolásakor.
[Off]: A rendszer nem kapcsol ki a tv
kikapcsolásakor.
[Standby Through]
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a
[Control for HDMI] beállítás [On] értékre
van állítva.
[Auto]: Ha a tv-készülék be van
kapcsolva, de a rendszer nincs
bekapcsolva, a rendszer HDMI OUT
(ARC) kimenetén megjelennek a
kimeneti jelek. A rendszer készenléti
üzemmódjának teljesítményfelvétele
tovább csökkenthető, ha az [On] érték
van beállítva.
[On]: Ha rendszer nincs bekapcsolva,
a rendszer HDMI OUT (ARC) kimenetén
mindig megjelennek a kimeneti jelek.
Ha nem Sony gyártmányú tévét
csatlakoztat, azt javasoljuk, hogy ezt a
beállítást válassza.
[Off]: Ha a rendszer nincs bekapcsolva,
a rendszer HDMI OUT (ARC) kimenetén
nem jelennek meg a kimeneti jelek. Ha a
tévén szeretné lejátszani egy a
rendszerhez csatlakoztatott eszköz
tartalmát, kapcsolja be a rendszert.
A rendszer készenléti üzemmódjának
teljesítményfelvétele tovább
csökkenthető, ha az [On] érték van
beállítva.
[TV Audio Input Mode]
Akkor állítsa be ezt a funkciót, ha a
rendszer a tv-készülék olyan HDMI IN
aljzatához van csatlakoztatva, amely
kompatibilis az Audio Return Channel
funkcióval. Az Audio Return Channel
funkció csak akkor érhető el, ha a [Control
for HDMI] beállítás [On] értékre van állítva.
[Auto]: A tv hangját a rendszer
hangsugárzóin keresztül hallgathatja.
[Optikai]: Akkor válassza ezt a beállítást,
ha digitális optikai kábellel
csatlakoztatta a rendszert.
[HDMI Signal Format]
Kiválaszthatja a bemeneti jel HDMI
jelformátumát. A részleteket lásd: „A HDMI
jelformátum beállítása 4K videotartalom
megtekintéséhez” (24. oldal).
63HU
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
A rendszer segítségével BLUETOOTHeszköz hangját is lejátszhatja, illetve a
rendszerből érkező hangokat
hallgathatja BLUETOOTH-kompatibilis
fejhallgatón keresztül.
[Receiver]: Ez a rendszer vevő
üzemmódban van, ami lehetővé teszi,
hogy hangjeleket fogadjon egy
BLUETOOTH-eszközről, majd továbbítsa
őket.
[Transmitter]: Ez a rendszer adó
üzemmódban van, ami lehetővé teszi,
hogy hangjeleket küldjön a
BLUETOOTH-kompatibilis fejhallgatóra.
Amikor átváltja a rendszer bemenetét,
az előlapi kijelzőn megjelenik a „BT TX”
felirat.
[Off]: A BLUETOOTH funkció kikapcsol,
és nem választható ki a [Bluetooth
Audio] bemenet.
Megjegyzések
• Amikor a [Bluetooth Mode] állapota [Off],
miközben a [Network/Bluetooth Standby]
[On] állásban van (65. oldal), a [Network/
Bluetooth Standby] automatikusan [Off]
beállításra kapcsol.
• Amikor a [Network/Bluetooth Standby]
beállítást [On] állapotra váltja, miközben
a [Bluetooth Mode] [Off] állásban van
(65. oldal), a [Bluetooth Mode]
automatikusan [Receiver] beállításra
kapcsol.
[Device List]
Megjeleníti a párosított és észlelt
BLUETOOTH-eszközök listáját (SNK
eszköz), amikor a [Bluetooth Mode]
beállítása [Transmitter].
[Bluetooth Codec - AAC]
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a
[Bluetooth Mode] beállítás [Receiver]
értékre van állítva.
[On]: Engedélyezi az AAC-kodeket.
[Off]: Letiltja az AAC-kodeket.
64HU
Megjegyzés
Ha be van kapcsolva az AAC, és eszköze
támogatja az AAC funkciót, akkor kiváló
minőségű hangot élvezhet.
[Bluetooth Codec - LDAC]
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a
[Bluetooth Mode] beállítás [Receiver]
vagy [Transmitter] értékre van állítva.
[On]: Engedélyezi az LDAC-kodeket.
[Off]: Letiltja az LDAC-kodeket.
Megjegyzések
• Ha be van kapcsolva az LDAC, és eszköze
támogatja az LDAC funkciót, akkor kiváló
minőségű hangot élvezhet.
• BLUETOOTH-kompatibilis fejhallgató
csatlakoztatása esetén ez a beállítás nem
módosítható.
[Wireless Playback Quality]
Beállíthatja az LDAC-lejátszás
adatátviteli sebességét. Ez a funkció
csak akkor érhető el, ha a [Bluetooth
Mode] beállítás [Transmitter] értékre,
a [Bluetooth Codec - LDAC] beállítás
pedig [On] értékre van állítva.
[Sound Quality]: A rendszer a
legmagasabb bitsebességet használja.
A hang átküldése jobb minőségben
történik, ám a hanglejátszás esetenként
instabillá válhat, amikor a kapcsolat
minősége nem elég jó.
[Auto]: Az adatsebességet a
környezetnek megfelelően,
automatikusan módosítja a rendszer.
Ha nem stabil a hanglejátszás ebben
a módban, válassza a [Sound Quality]
beállítást.
[System Settings]
[OSD Language]
Kiválaszthatja a rendszer képernyőn
megjelenített üzeneteinek (OSD)
nyelvét.
[IR-Repeater]
[On]: A tv-készülék távvezérlőjének jelét
a főegység hátuljáról küldi ki a rendszer.
[Off]: A funkció kikapcsolása.
A részleteket lásd: „Ha nem működik a
televízió távirányítója” (35. oldal).
[Network/Bluetooth Standby]
[On]: A rendszert bekapcsolhatja a
hálózaton vagy a BLUETOOTH-funkción
keresztül is.
[Off]: A készenléti üzemmód
használatával energiát takarít meg.
A rendszer bekapcsolását követően
időbe telik, amíg megszólal a
mélysugárzó és a hátsó hangsugárzó.
miközben semmilyen jel nem érkezik
arra, a rendszer automatikusan
készenléti üzemmódba lép.
[Off]: Off
[Software Update Notification]
[On]: A rendszer tájékoztatást ad a
legújabb szoftververziókról (66. oldal).
[Off]: Off
[Auto Update Settings]
• [Auto Update]
[On]: Automatikusan történik
szoftverfrissítés a kiválasztott [Time
Zone] (Időzóna) szerint 14:00 és 17:00
óra között, amíg a rendszer nincs
használatban. Ha az [Off] lehetőséget
választja a [Network/Bluetooth
Standby] beállításnál, a
szoftverfrissítés végrehajtása a
rendszer kikapcsolása után történik.
[Off]: Off
• [Time Zone]
Válassza ki az országot/régiót.
Megjegyzések
Megjegyzések
• Ha elfogadja a beépített Chromecast
szolgáltatás használatát, a [Network/
Bluetooth Standby] automatikusan [On]
állapotba kapcsol.
• Ha az [RF Channel] beállítása [On]
(34. oldal), a [Network/Bluetooth
Standby] automatikusan [On] beállításra
kapcsol.
• Ha a [Bluetooth Mode] [Off] állapotba van
kapcsolva (64. oldal), miközben a
[Network/Bluetooth Standby] [On]
beállítású, a [Network/Bluetooth
Standby] automatikusan [Off] állásba
kapcsol.
• Ha a [Network/Bluetooth Standby]
beállítása [On], miközben a [Bluetooth
Mode] [Off] állásban van (64. oldal),
a [Bluetooth Mode] automatikusan
[Receiver] állásba kapcsol.
• Bizonyos frissítések akkor is történnek,
ha az [Off] lehetőséget választja az
[Auto Update] beállításnál.
• A szoftverfrissítés automatikusan
megtörténik az új szoftver
megjelenésétől számított 11 napon belül.
[Auto Standby]
Megjeleníthet olyan
rendszerinformációkat, mint a
szoftververzió vagy a MAC-cím.
[On]: Bekapcsolja az [Auto Standby]
funkciót. Ha körülbelül 20 percen
keresztül nem használja a rendszert,
[Device Name Setting]
A rendszer nevét tetszés szerint
módosíthatja annak érdekében, hogy az
felismerhetőbb legyen a [Bluetooth
Audio] funkció használatakor. A név
más hálózatoknál, így például az otthoni
hálózatnál is használatos. Kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat,
és adja meg a nevet a szoftveres
billentyűzet segítségével.
[System Information]
65HU
[Software Licence Information]
Megjelenítheti a szoftverlicencinformációkat.
[Network Settings]
[Internet Settings]
Előzőleg csatlakoztassa a rendszert a
hálózathoz.
[Wired LAN Settings]: Akkor válassza ezt
a lehetőséget, ha LAN-kábel
segítségével csatlakozik a szélessávú
routerhez. Ha ezt a beállítást választja,
akkor a rendszer vezeték nélküli LAN
funkciója automatikusan kikapcsol.
[Wireless LAN Settings]: Akkor válassza
ezt a lehetőséget, ha vezeték nélküli
hálózathoz való kapcsolódáshoz a
rendszer beépített Wi-Fi funkcióját
használja.
Tipp
További tudnivalókért látogassa meg a
következő weboldalt, és olvassa el a
Gyakran feltett kérdések című részt:
www.sony.eu/support
A szoftver frissítése
A szoftver legfrissebb verzióra történő
frissítésével kihasználhatja a legújabb
funkciókat.
A frissítési funkciókról az alábbi
webhelyen talál tájékoztatást:
www.sony.eu/support
Megjegyzések
• A frissítés akár 40 percet igénybe vehet.
• Az interneten keresztül frissítéshez
internetkapcsolat szükséges.
• Frissítés közben ne kapcsolja be vagy ki a
rendszert, ne válassza le a hálózati kábelt
(tápkábelt), ne húzza ki/ne csatlakoztassa
a HDMI-kábelt, illetve ne használja
rendszert és a tv-készüléket. Várjon,
amíg befejeződik a szoftverfrissítés.
• Ha automatikus szoftverfrissítést
szeretne, állítsa az [Auto Update]
beállítást [On] értékre (65. oldal).
Bizonyos frissítések akkor is történnek,
ha az [Off] lehetőséget választja az
[Auto Update] beállításnál.
1
[Network Connection Status]
A hálózati kapcsolat aktuális
állapotának megjelenítése.
2
[Resetting]
Visszaállíthatja a rendszerbeállítások
kijelölt csoportját a gyári alapértékekre.
A csoporton belül mindegyik beállítás
alaphelyzetbe áll.
A részleteket lásd: „A rendszer
visszaállítása” (78. oldal).
[Software Update]
Frissítheti a rendszer, a mélysugárzó és
a hátsó hangsugárzók szoftverét.
„A szoftver frissítése” (66. oldal)
Részletekért lásd:.
66HU
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [Advanced Settings]
lehetőséget.
Amennyiben a rendszer a
rendszerre vonatkozó frissítési
információt talál a hálózaton,
megjelenik a frissítési értesítés és
a [Software Update] figyelmeztetés
a főmenüben. Ebben az esetben
válassza a [Software Update]
lehetőséget, és folytassa a
4-es lépéssel.
Válassza az [Software Update]
lehetőséget.
Ekkor megjelenik a [Software
Update] képernyő a tévéképernyőn.
4
Válassza ki a frissítendő elemet.
A / és
gomb megnyomásával
válassza ki az alábbiak közül a
frissíteni kívánt elemet, majd
frissítse a szoftvert a képernyőn
megjelenő utasításokat követve.
A szoftverfrissítés kezdetekor a
rendszer automatikusan újraindul.
Szoftverfrissítés közben az „UPDT”
szöveg látható az előlap kijelzőjén.
Miután a frissítés befejeződik, a
rendszer automatikusan újraindul.
[Network update]
A szoftver frissítése a rendelkezésre álló
hálózat segítségével. Ellenőrizze, hogy
a hálózat csatlakozik-e az internethez.
[USB update]
A szoftver frissítése USB-memória
használatával. A frissítéssel kapcsolatos
részletekért tájékozódjon a frissítési fájl
letöltésekor megjelenő útmutatásból.
[Wireless speakers only]
A mélysugárzó és a hátsó hangsugárzók
szoftverének frissítése, amikor a
rendszer szoftvere naprakész.
Győződjön meg arról, hogy a
mélysugárzó és a hátsó hangsugárzók
be vannak kapcsolva és csatlakoznak a
rendszerhez (32. oldal).
Megjegyzések
• Az [USB update] művelet
végrehajtásához tartsa nyomva
7 másodpercig a főegység BLUETOOTH
és  gombját.
• A [Network update] műveletet
elvégezheti a Sony | Music Center
rendszeren.
• Amennyiben a mélysugárzó vagy a hátsó
hangsugárzók frissítése sikertelen,
helyezze őket közelebb a főegységhez,
majd frissítsen újra.
67HU
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi
rendellenességek bármelyikét észleli, a
javítás előtt próbálkozzon meg a hiba
elhárításával az útmutatóban leírt
módon. Ha a probléma továbbra is
fennáll, keresse fel a legközelebbi
Sony márkakereskedőt.
Akkor is vigye el a szervizbe a
főegységet, a mélysugárzót és a hátsó
hangsugárzókat (nem tartozék), ha úgy
gondolja, hogy csak az egyikkel van
probléma.
Áramellátás
A rendszer nem kapcsol be.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a hálózati kábelt
(tápkábelt).
 Húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból, majd néhány perc
múlva csatlakoztassa újra.
A rendszer nem kapcsol be a tv
bekapcsolásakor.
 Állítsa a
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [Control
for HDMI] beállítást az [On] értékre
(63. oldal). A tévének támogatnia kell
a Control for HDMI funkciót
(55. oldal). A részleteket lásd a
tévékészülék használati
útmutatójában.
 Ellenőrizze a televízió hangsugárzóbeállításait. A rendszer a televízió
hangsugárzó-beállításai szerint
szinkronizálja a tápellátást.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
68HU
 Ha a hang az előző alkalommal a
televízió hangsugárzóin keresztül
szólt, akkor a televíziótól függően
előfordulhat, hogy a rendszer nem
kapcsol be a televízió legközelebbi
bekapcsolásakor.
A rendszer kikapcsol a tv
kikapcsolásakor.
 Ellenőrizze a
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Linked to TV] beállítást. (63. oldal).
Ha a [Standby Linked to TV] beállítás
az [On] vagy [Auto] értékre van állítva,
akkor a rendszer a tv-készülék
kikapcsolásakor automatikusan
kikapcsol.
A rendszer nem kapcsol ki a tv
kikapcsolásakor.
 Ellenőrizze a
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [Standby
Linked to TV] beállítást. (63. oldal). Ha
a tv-készülék kikapcsolásakor a
bemenettől függetlenül
automatikusan ki szeretné kapcsolni
a rendszert, akkor állítsa a [Standby
Linked to TV] beállítást az [On]
értékre. A tévének támogatnia kell a
Control for HDMI funkciót (55. oldal).
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
Nem lehet kikapcsolni a rendszert.
 Elképzelhető, hogy a rendszer demó
üzemmódban van. Indítsa újra a
rendszert a demó módból való
kilépéshez. Nyomja meg és tartsa
nyomva a  (be-/kikapcsolás) és a –
(hangerő) gombot a főegységen
5 másodpercnél hosszabb ideig
(78. oldal).
Kép
Nincs kép, vagy hibás a kimenő
kép.
 Válassza ki a megfelelő bemenetet
( 36. oldal).
 Ha nem látható kép, amikor a Tv
bemenet van kiválasztva, válassza ki
a kívánt tévécsatornát a tv-készülék
távvezérlője segítségével.
 Ha nincs kép a HDMI1/2 bemenet
kiválasztása esetén, nyomja le a
lejátszás gombot a csatlakoztatott
eszközön.
 Húzza ki a HDMI-kábelt, majd dugja
be újra. Ügyeljen rá, hogy a kábel jól
be legyen dugva.
 Ha nem vagy hibásan jelenik meg a
csatlakoztatott eszköz képe, állítsa a
[Setup] – [Advanced Settings] –
[HDMI Settings] – [HDMI Signal
Format] – [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2]
beállítást [Standard format] értékre
(24. oldal).
 Ha a HDCP 2.2 protokollt támogató
eszközt csatlakoztat, mindenképp a
tv-készülék HDMI IN-aljzatát és a
rendszer HDMI OUT-aljzatát
használja.
 A rendszer olyan bemeneti
eszközhöz van csatlakoztatva, amely
nem kompatibilis a HDCP (Highbandwidth Digital Content
Protection) szabvánnyal. Ebben az
esetben ellenőrizze a csatlakoztatott
eszköz műszaki adatait.
A HDMI IN 1/2 aljzaton továbbított
térhatású tartalmak nem jelennek
meg a tv-képernyőn.
 A tv- vagy videoeszköztől függően
előfordulhat, hogy a térhatású
tartalmak nem jelennek meg.
Ellenőrizze a támogatott HDMIvideoformátumot (84. oldal).
A HDMI IN 1/2 aljzaton továbbított
4K-s videotartalmak nem jelennek
meg a tv-képernyőn.
 A tv- vagy videoeszköztől függően
előfordulhat, hogy a 4K-s
videotartalmak nem jelennek meg.
Ellenőrizze a televízió és a
videoeszköz képességeit és
beállításait.
 A [HDMI Signal Format] beállítás
módosítása esetén előfordulhat,
hogy nem jelenik meg a kép. Ebben
az esetben válassza a [Standard
format] beállítást (24. oldal).
 Használjon olyan prémium, nagy
sebességű, Ethernet-kompatibilis
HDMI kábelt, amelyik támogatja a
18 Gb/s sávszélességet, vagy
alternatívaként nagysebességű,
Ethernet-kompatibilis HDMI-kábelt
(84. oldal).
Egy kép nem a teljes tv-képernyőn
jelenik meg.
 A hordozón a képarány rögzített.
Ha a rendszer nincs bekapcsolva, a
rendszerhez csatlakoztatott eszköz
képe nem látható, illetve a hangja
nem hallható.
 Állítsa a rendszeren a
[Setup] –
[Advanced Settings] – [HDMI Settings]
– [Control for HDMI] beállítást [On]
értékre, majd állítsa a [Standby
Through] beállítást az [Auto] vagy
[On] lehetőségre (63. oldal).
 Kapcsolja be a rendszert, majd váltsa
át a bemenetet a lejátszott eszközre.
 Ha a csatlakoztatott eszközt nem a
Sony gyártotta, de támogatja a
Control for HDMI funkciót, állítsa a
[Setup] – [Advanced Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Through]
beállítást [On] értékre (63. oldal).
69HU
A HDR-tartalmak nem jeleníthetők
meg HDR (high-dynamic range)
tartományban.
 Ellenőrizze a tévé és a csatlakoztatott
eszköz beállításait. A részleteket a
tévé és a csatlakoztatott eszköz
kezelési útmutatója tartalmazza.
 Bizonyos eszközök a HDR-tartalmakat
SDR-formátumra konvertálhatják,
amikor nem elegendő a sávszélesség.
Ilyen esetben állítsa a
[Setup] –
[Advanced Settings] – [HDMI Settings]
– [HDMI Signal Format] – [HDMI IN 1]/
[HDMI IN 2] beállítást [Enhanced
format] értékre, ha a tévékészülék és a
csatlakoztatott eszköz támogatja az
akár 18 Gbit/s sávszélességet
(24. oldal). Az [Enhanced format]
kiválasztása esetén mindenképp
használjon olyan prémium nagy
sebességű, Ethernet-kompatibilis
HDMI-kábelt amelyik támogatja a
18 Gbps sebességű átvitelt (84. oldal).
Hang
A rendszer nem csatlakoztatható
televízióhoz BLUETOOTH-funkción
keresztül.
 Ha a rendszert és a televíziót HDMIkábellel köti össze (nem tartozék), a
BLUETOOTH-kapcsolat megszakad.





Nem hallható a tv hangja a
rendszeren.
 Ellenőrizze a rendszerhez és a
televízióhoz csatlakoztatott HDMIkábel, optikai digitális kábel vagy
analóg hangkábel típusát és
csatlakozását (további tájékoztatást a
mellékelt Üzembe helyezési
útmutatóban talál).
 Húzza ki a tv-készüléket és a
rendszert összekötő kábeleket, majd
csatlakoztassa őket megfelelően.
Húzza ki a hálózati kimenetből
(konnektorból) a tv-készülék és a
rendszer hálózati kábelét
70HU

(tápkábelét), majd csatlakoztassa
vissza azokat.
Abban az esetben, ha a rendszer és a
televízió HDMI-kábellel van
összekapcsolva, ellenőrizze a
következőket.
– A csatlakoztatott tévé HDMI aljzatán
az „ARC” felirat látható.
– A tévé Control for HDMI funkciója be
van kapcsolva.
– A rendszer [Control for HDMI]
beállításának értéke [On], a [TV
Audio Input Mode] beállítás értéke
pedig [Auto] (63. oldal).
Ha a tévé nem kompatibilis az Audio
Return Channel szabvánnyal, akkor
csatlakoztassa a tartozék digitális
optikai kábelt (lásd a mellékelt
Üzembe helyezési útmutatót). Abban
az esetben, ha a tévé nem
kompatibilis az Audio Return Channel
szabvánnyal, a rendszer akkor sem
bocsátja ki a tv hangjelét, ha a HDMI
IN aljzatához van csatlakoztatva.
Állítsa a rendszer bemenetét a Tv
bemenetre. Amikor a készüléket és a
tv-készüléket analóg hangkábellel
(nem tartozék) csatlakoztatja, állítsa a
rendszer bemenetét az ANALOG
bemenetre (42. oldal).
Növelje a rendszer hangerejét, vagy
kapcsolja ki az elnémítást.
Ha a televízióhoz csatlakoztatott
kábeltévé- vagy műholdvevő egység
hangja nem hallható, csatlakoztassa az
eszközt a rendszer valamelyik HDMI IN 1
vagy HDMI IN 2 bemeneti aljzatához, és
váltsa át a rendszert a csatlakoztatott
eszköz bemenetére ([HDMI1] vagy
[HDMI2]) (lásd a mellékelt Üzembe
helyezési útmutatót).
A televízió és a rendszer
csatlakoztatásának sorrendjétől
függően előfordulhat, hogy a
rendszer elnémul, és az előlapi
kijelzőpanelén megjelenik a
„MUTING” felirat. Ebben az esetben
kapcsolja be először a tv-t,
majd utána a rendszert.
 Állítsa a tévé
hangsugárzórendszerének
beállítását (BRAVIA) a
hangrendszerre. A tévé beállításának
módját lásd a tévé kezelési
útmutatójában.
Ha a rendszer nincs bekapcsolva, a
rendszerhez csatlakoztatott eszköz
képe nem látható, illetve a hangja
nem hallható.
 Állítsa a rendszeren a
[Setup] –
[Advanced Settings] – [HDMI Settings] –
[Control for HDMI] beállítást [On]
értékre, majd állítsa a [Standby
Through] beállítást az [Auto] vagy [On]
lehetőségre (63. oldal).
 Kapcsolja be a rendszert, majd váltsa
át a bemenetet a lejátszott eszközre.
 Ha a csatlakoztatott eszközt nem a
Sony gyártotta, de támogatja a
Control for HDMI funkciót, állítsa a
[Setup] – [Advanced Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Through]
beállítást [On] értékre (63. oldal).
A rendszerből és a tévéből is
hallható hang.
 Némítsa el a rendszer vagy a
tv-készülék hangját.
A tévének a rendszeren keresztül
kibocsátott hangja késik a képhez
képest.
 Állítsa az [A/V Sync] beállítást
0 ms-ra, ha az a 25 ms és 300 ms
közötti tartományban van beállítva
(52. oldal).
 A hangforrástól függően
előfordulhat, hogy a hang és a kép
között csúszás tapasztalható. Ha a tvkészüléke rendelkezik a kép
késleltetésére szolgáló funkcióval,
használja azt a csúszás
korrigálásához.
A csatlakoztatott berendezésnek
nincs hangja, vagy csak nagyon
halk hang hallható a rendszerhez
csatlakoztatott eszközből.
 Nyomja meg a távvezérlőn a  +
gombot a hangerő szintjének
ellenőrzéséhez (14. oldal).
 A némítás funkció kikapcsolásához
nyomja meg a  vagy  + gombot a
távvezérlőn (14. oldal).
 Ügyeljen rá, hogy a bemeneti forrás
megfelelően legyen kiválasztva.
Próbálkozzon más bemeneti
forrásokkal a távvezérlő
bemenetválasztó gombjának
többszöri megnyomásával
(Tv/HDMI1/HDMI2/ANALOG/USB/
BLUETOOTH) (14. oldal).
 Ellenőrizze, hogy a rendszer és a
csatlakoztatott eszköz minden kábele
és vezetéke megfelelően van-e
csatlakoztatva.
 Ha másolásvédelmi (HDCP)
technológiát alkalmazó tartalmat
játszik le, előfordulhat, hogy nem
szólal meg a hang a rendszeren.
 Állítsa a
[Setup] – [Advanced
Settings] – [HDMI Settings] – [HDMI
Signal Format] beállítást az [Standard
format] értékre (24. oldal).
A térhatású hang nem hallható.
 A bemeneti jeltől és a hang üzemmód
beállításától függően a térhangzás
feldolgozása nem mindig működik
hatékonyan. A térhangzás a
programtól vagy a lemeztől függően
változhat.
 Többcsatornás hang lejátszásához
ellenőrizze a rendszerhez
csatlakoztatott eszköz digitális
hangkimeneti beállítását. A
részleteket a csatlakoztatott eszköz
kezelési útmutatója tartalmazza.
71HU
Mélysugárzó
Nincs hang, vagy csak nagyon halk
hang hallható a mélysugárzóból
 Nyomja meg a távvezérlő SW  +
gombját a mélysugárzó
hangerejének növeléséhez
(52. oldal).
 Győződjön meg róla, hogy a
mélysugárzó áramellátás-jelző fénye
zölden világít.
 A mélysugárzón nem gyullad ki a
tápellátásjelző fény, próbálkozzon a
következővel.
– Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a mélysugárzó
hálózati tápkábelét.
– Kapcsolja be a mélysugárzót a 
(bekapcsolás) gombbal.
 Ha a mélysugárzó áramellátásjelző
fénye lassan, zölden villog,
próbálkozzon a következővel.
– Helyezze a mélysugárzót a
főegység közelébe, hogy a
mélysugárzó áramellátás-jelző
fénye zölden világítson.
– Végezze el az „A mélysugárzó és a
hátsó hangsugárzók vezetéknélküli
csatlakoztatása” (32. oldal) című
témakörben ismertetett lépéseket.
– Ellenőrizze a vezetéknélküli
kapcsolat állapotát (62. oldal).
 Ha a mélysugárzó áramellátás-jelző
fénye pirosan villog, akkor kapcsolja
ki a mélysugárzót a  (bekapcsolás)
gombbal, és ellenőrizze, nem zárja-e
el valami a mélysugárzó
szellőzőnyílásait.
 Az igen kevés basszushangösszetevőt tartalmazó bemeneti
források (mint pl. a tévéműsorok)
esetén előfordulhat, hogy a
mélysugárzó hangja gyengén
hallható. A mélysugárzó hangjának
ellenőrzéséhez játssza le a
teszthangot (58. oldal).
72HU
 Állítsa az éjszakai üzemmódot ki
értékre. A részleteket lásd: „Alacsony
hangerőszint mellett tiszta hangot
biztosító éjszakai üzemmód (NIGHT)”
(51. oldal).
 Ha az [RF Channel] beállítását [Off]-ról
[On]-ra módosítja (34. oldal),
akár 1 percig is eltarthat, amíg
megszólal a hang.
Ugrik vagy zajos a hang.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó eszköz, például vezeték
nélküli LAN-berendezés vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze a rendszert távolabb tőle.
 Ha akadály van a főegység és a
mélysugárzó között, távolítsa el vagy
helyezze át.
 A lehető legközelebb helyezze el
egymáshoz a főegységet és a
mélysugárzót.
 Módosítsa az [RF Channel] beállítását
(34. oldal).
 Állítsa át a tv-készülék vagy a Blu-ray
Disc lejátszó hálózati kapcsolatát
vezeték nélküliről vezetékesre.
Hátsó hangsugárzók
(nem tartozék)
Nem hallható hang a hátsó
hangsugárzókból.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a hátsó hangsugárzó
hálózati kábelét (tápkábelét).
 Ha a hátsó hangsugárzón nem
gyullad ki a bekapcsolást jelző fény,
próbálkozzon a következővel.
– Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a hátsó
hangsugárzó hálózati kábelét
(tápkábelét).
– Kapcsolja be a hátsó hangsugárzót
a  (be-/kikapcsoló) gombbal.
 Ha a hátsó hangsugárzó
bekapcsolást jelző fénye lassan,
zölden villog vagy pirosan világít,
próbálkozzon a következővel.
– Helyezze a hátsó hangsugárzót a
főegység közelébe, hogy a
mélysugárzó bekapcsolást jelző
fénye zölden világítson.
– Végezze el az „A mélysugárzó és a
hátsó hangsugárzók vezetéknélküli
csatlakoztatása” (32. oldal) című
témakörben ismertetett lépéseket.
– Ellenőrizze a vezetéknélküli
kapcsolat állapotát (62. oldal).
 Nyomja meg a REAR  + gombot a
távvezérlőn a hátsó hangsugárzók
hangerejének növeléséhez (51. oldal).
 Ha az [RF Channel] beállítását [Off]-ról
[On]-ra módosítja (34. oldal), akár
1 percig is eltarthat, amíg megszólal a
hang.
Ugrik vagy zajos a hang.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó eszköz, például vezeték
nélküli LAN-berendezés vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze a rendszert távolabb tőle.
 Ha akadály van a főegység és a hátsó
hangsugárzó között, távolítsa el vagy
helyezze át.
 A lehető legközelebb helyezze el
egymáshoz a főegységet és a hátsó
hangsugárzót.
 Állítsa át a tv-készülék vagy a Blu-ray
Disc lejátszó hálózati kapcsolatát
vezeték nélküliről vezetékesre.
USB-eszközök csatlakoztatása
Nem ismeri fel az egység az
USB-eszközt.
 Próbálkozzon a következőkkel:
 Kapcsolja ki a rendszert.
 Válassza le és csatlakoztassa újra
az USB-eszközt.
 Kapcsolja be a rendszert.
 Gondoskodjon arról, hogy az USBeszköz megfelelően csatlakozzon
az (USB) porthoz (40. oldal).
 Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az
USB-eszköz vagy egy vezeték.
 Ha nincs bekapcsolva az USB-eszköz,
kapcsolja be.
 Ha az USB-eszköz USB-hubon
keresztül csatlakozik, válassza le és
csatlakoztassa közvetlenül a
rendszerhez az USB-eszközt.
 WALKMAN® vagy okostelefon
csatlakoztatása esetén előfordulhat,
hogy az eszköz belső tárhelyét vagy a
külső tárhelyet (pl. memóriakártya)
nem ismeri fel a rendszer.
Mobileszközök
csatlakoztatása
Nem lehet párosítani.
 Vigye közelebb egymáshoz a
rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
 Gondoskodjon arról, hogy ezt a
rendszert ne érje vezeték nélküli LAN
eszköztől, más 2,4 GHz-es vezeték
nélküli eszköztől vagy mikrohullámú
sütőtől származó interferencia.
Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés van a
közelben, helyezze azt távolabb
ettől a rendszertől.
Nem létesíthető BLUETOOTHkapcsolat.
 Győződjön meg róla, hogy a
főegység BLUETOOTH jelzőfénye
világít (39. oldal).
 Győződjön meg arról, hogy a
csatlakoztatandó BLUETOOTHeszköz be van kapcsolva, és
engedélyezve van a BLUETOOTHfunkció.
 Vigye közelebb egymáshoz a
rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
 Párosítsa ismét a rendszert és a
BLUETOOTH-eszközt. Előfordulhat,
hogy a BLUETOOTH-eszköz
73HU
használatával előbb törölnie kell a
párosítást ezzel a rendszerrel.
 Lehet, hogy törlődtek a párosítási
adatok. Párosítsa újra az eszközöket
(38. oldal).
A rendszer nem továbbítja a
csatlakoztatott BLUETOOTHmobileszköz hangját.
 Győződjön meg róla, hogy a
főegység BLUETOOTH jelzőfénye
világít (39. oldal).
 Vigye közelebb egymáshoz a
rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN eszköz, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze azt távolabb ettől a
rendszertől.
 Távolítson el minden akadályt a
rendszer és a BLUETOOTH-eszköz
közül, vagy vigye a rendszert
távolabb az akadálytól.
 Tegye máshová a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközt.
 Állítsa át a közelben lévő vezeték
nélküli LAN router vagy számítógép
vezeték nélküli LAN frekvenciáját az
5 GHz-es sávra.
 Növelje a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
Fejhallgató csatlakoztatása
a BLUETOOTH funkcióval
Nem lehet párosítani.
 Vigye közelebb egymáshoz a
rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
 Gondoskodjon arról, hogy ezt a
rendszert ne érje vezeték nélküli LAN
eszköztől, más 2,4 GHz-es vezeték
nélküli eszköztől vagy mikrohullámú
sütőtől származó interferencia. Ha
elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés van a
74HU
közelben, helyezze azt távolabb ettől
a rendszertől.
Nem létesíthető BLUETOOTHkapcsolat.
 Győződjön meg róla, hogy a
főegység BLUETOOTH jelzőfénye
világít (10. oldal).
 Győződjön meg arról, hogy a
csatlakoztatandó BLUETOOTHeszköz be van kapcsolva, és
engedélyezve van a BLUETOOTHfunkció.
 Vigye közelebb egymáshoz a
rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
 Párosítsa ismét a rendszert és a
BLUETOOTH-eszközt. Előfordulhat,
hogy először törölnie kell a
BLUETOOTH-eszköz és a rendszer
korábbi párosítását. Lásd:
„Regisztrált eszköz eltávolítása a
készüléklistából” (46. oldal).
 Lehet, hogy törlődtek a párosítási
adatok. Párosítsa újra az eszközöket
(45. oldal).
A csatlakoztatott BLUETOOTHfejhallgató nem ad ki hangot.
 Győződjön meg róla, hogy a
főegység BLUETOOTH jelzőfénye
világít (10. oldal).
 Vigye közelebb egymáshoz a
rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN eszköz, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze azt távolabb ettől a
rendszertől.
 Távolítson el minden akadályt a
rendszer és a BLUETOOTH-eszköz
közül, vagy vigye a rendszert
távolabb az akadálytól.
 Tegye máshová a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközt.
 Állítsa át a közelben lévő vezeték
nélküli LAN router vagy számítógép
vezeték nélküli LAN frekvenciáját az
5 GHz-es sávra.
 Növelje a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
 Válassza az [Wireless Playback
Quality] menüben a [Auto] elemet
(64. oldal).
 Előfordulhat, hogy egyes tartalmakat
a tartalomvédelem miatt nem lehet
lejátszani.
Vezetékes LAN-kapcsolat
A rendszer nem tud csatlakozni a
hálózathoz.
 Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot
(26. oldal) és a hálózati beállításokat
(66. oldal).
Vezeték nélküli LAN-kapcsolat
Nem tud kapcsolódni a számítógép
az internetre, miután végrehajtotta
a [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)]
eljárást.
 A routernek a vezeték nélküli
hálózatra vonatkozó beállításai
automatikusan megváltozhatnak,
ha a WiFi Protected Setup funkciót az
router konfigurálását megelőzően
használja. Ilyen esetben módosítsa
megfelelően a számítógép
beállításait is.
A rendszer nem tud csatlakozni a
hálózatra, vagy a hálózati kapcsolat
nem stabil.
 Ha nincs bekapcsolva a vezeték
nélküli LAN-router, kapcsolja be.
 Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot
(27. oldal) és a hálózati beállításokat
(66. oldal).
 A felhasználási körülmények (például
a falak anyaga, a rádióhullám-vételi
feltételek vagy a rendszer és a
vezetéknélküli LAN-router közötti
akadályok) következtében csökkenhet
az adatátvitelhez szükséges távolság.
Helyezze közelebb egymáshoz a
rendszert és a vezetéknélküli
LAN­routert.
 A 2,4 GHz-es frekvenciasávot
használó eszközök – például a
mikrohullámú sütők, BLUETOOTHeszközök vagy digitális vezeték
nélküli eszközök – zavarhatják a
kommunikációt. Helyezze távolabb a
főegységet az ilyen eszközöktől, vagy
kapcsolja ki az ilyen eszközöket.
 A vezetéknélküli LAN-kapcsolat a
használati környezettől függően
instabillá válhat, különösen a rendszer
BLUETOOTH-funkciójának használata
esetén. Ilyenkor változtasson a
használati körülményeken.
A kívánt vezeték nélküli router
nem jelenik meg a vezeték nélküli
hálózatok listájában.
 Nyomja meg a BACK gombot az előző
képernyőre való visszatéréshez,
és indítsa el újra a [Wireless LAN
Settings] műveletet (27. oldal). Ha a
vezeték nélküli router még mindig
nem látható a listán, akkor válassza a
hálózatok listájának [New connection
registration] elemét, majd a [Manual
registration] választása után adja
meg kézzel a hálózat nevét (SSID).
Internetkapcsolat
Nem tudja csatlakoztatni a
rendszert az internethez.
 Ellenőrizze a vezetékes és a vezeték
nélküli LAN-kapcsolatot.
 Indítsa újra a routert vagy a vezeték
nélküli routert.
Távvezérlő
A rendszer távvezérlője nem
működik.
 Irányítsa a távvezérlőt a főegység
távvezérlő-érzékelőjére (10. oldal).
75HU
 A távvezérlő és a rendszer között ne
legyen semmilyen akadály.
 Ha lemerültek a távvezérlő elemei,
cserélje ki őket.
 Ellenőrizze, hogy a megfelelő
gombot nyomta-e meg a
távvezérlőn.
Nem működik a tévé távvezérlője.
 A problémát megoldhatja az
infravörös jelismétlő funkció
bekapcsolása (35. oldal).
Egyéb funkciók
A Control for HDMI funkció nem
működik megfelelően.
 Ellenőrizze a rendszerrel létesített
kapcsolatot (a mellékelt Üzembe
helyezési útmutató alapján).
 Kapcsolja be a tévé Control for HDMI
funkcióját. A részleteket lásd a
tévékészülék használati
útmutatójában.
 Várjon egy kicsit, és próbálkozzon
újra. Ha kihúzza a rendszert, eltart
egy darabig, mire használni lehet.
Várjon legalább 15 másodpercet,
és utána próbálkozzon újra.
 Ellenőrizze, hogy a rendszerhez
csatlakoztatott eszközök támogatjáke a Control for HDMI funkciót.
 Engedélyezze a Control for HDMI
funkciót a rendszerhez
csatlakoztatott eszközökön.
A részleteket lásd az eszköz
használati útmutatójában.
 A Control for HDMI funkció által
vezérelhető készülékek típusait és
számát a HDMI CEC szabvány a
következőképpen korlátozza:
– Felvevőeszközök (Blu-ray Disc
felvevő, DVD-felvevő stb.):
maximum 3 eszköz
– Lejátszóeszközök (Blu-ray disc
lejátszó, DVD-lejátszó stb.):
76HU
maximum 3 eszköz (a rendszer
egyet használ ezek közül)
– Tunerrel kapcsolatos eszközök:
maximum 4 eszköz
– Hangrendszer (vevő/fejhallgató):
maximum 1 eszköz (amelyet a
rendszer használ)
A „PRTCT” jelzés villog az előlapi
kijelzőn, a rendszer pedig
kikapcsolt állapotban van.
 Húzza ki a hálózati kábelt (tápkábelt),
és ellenőrizze, hogy nem takarja-e el
valami a rendszer szellőzőnyílásait.
A „PRTCT”, a „PUSH”, a hangszóró
neve („SUB,” „SUR L” vagy „SUR R”)
és a „POWER” jelzések felváltva
villognak az előlapi kijelzőn.
 A kikapcsoláshoz nyomja meg a 
(be-/kikapcsoló) gombot a megfelelő
hangszórón („SUB”: mélysugárzó,
„SUR L”: bal oldali hátsó
hangsugárzó, „SUR R”: jobb oldali
hátsó hangsugárzó). A mélysugárzó
kikapcsolásakor húzza ki a hálózati
kábelt (tápkábelt), és ellenőrizze,
hogy nem takarja-e el valami a
mélysugárzó szellőzőnyílásait, majd
indítsa újra a rendszert. A hátsó
hangsugárzók esetén húzza ki a
hálózati kábelt (tápkábelt), majd
indítsa újra a rendszert. Amennyiben
helyesen lettek újracsatlakoztatva,
az előlapi kijelzőn a megszokott
tartalom látható.
Az előlapi kijelzőn megjelenik a
„BT TX” felirat.
 Állítsa a [Bluetooth Mode] beállítást
az [Rádióerősítő] értékre. A „BT TX”
felirat jelenik meg, ha a [Bluetooth
Mode] beállítása [Transmitter]
(64. oldal).
A tévé érzékelői nem működnek
megfelelően.
 A főegység eltakarhat egyes
érzékelőket (például a fényérzékelőt)
és a tévé távvezérlő-vevőjét, illetve az
infravörös szemüveg-technológián
alapuló 3D-s tévék esetében a
3D­szemüvegek infravörös adóját,
valamint a vezeték nélküli
kapcsolatot. Helyezze a főegységet a
tévétől olyan messzire, hogy ezek a
részek megfelelően tudjanak
működni. Az érzékelők és a
távvezérlővevő helyéről a tévé
használati útmutatójából
tájékozódhat.
A rendszer újraindul.
 Ha olyan tv-készülékhez csatlakozik,
amelynek felbontása eltér a rendszer
felbontásától, a rendszer a
képkimeneti beállítások visszaállítása
érdekében újraindulhat.
A vezetéknélküli funkciók
(vezetéknélküli LAN, BLUETOOTHfunkció, mélysugárzó vagy hátsó
hangsugárzók) nem működnek
stabilan.
 A tévén kívül ne helyezzen
fémtárgyakat a rendszer közvetlen
környezetébe.
A rendszer hirtelen olyan zenét
játszik le, amely nem ismerős Önnek.
 Lehet, hogy az előre telepített
mintazene lejátszása kezdődött meg.
Nyomja meg a
gombot a
főegységen a lejátszás leállításához.
A rendszert nem lehet kikapcsolni,
vagy az [Advanced Settings]
(További beállítások) funkció nem
használható./A  (be-/kikapcsolás)
gomb megnyomásakor a „.DEMO”
felirat jelenik meg a kijelzőn, és a
rendszert nem lehet kikapcsolni.
 Elképzelhető, hogy a rendszer demó
üzemmódban van. Indítsa újra a
rendszert a demó módból való
kilépéshez. Nyomja meg és tartsa
nyomva a  (be-/kikapcsolás) és a –
(hangerő) gombot a főegységen
5 másodpercnél hosszabb ideig
(78. oldal).
77HU
A rendszer visszaállítása
Ha a rendszer továbbra sem működik
megfelelően, akkor állítsa vissza a
rendszert a gyári alapbeállításokra a
következők szerint.
1
2
3
4
5
Nyomja meg a HOME gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a
főmenü.
A főmenüben válassza a
[Setup] – [Advanced Settings]
lehetőséget.
Válassza az [Resetting]
lehetőséget.
Jelölje ki a visszaállítani kívánt
menüelemet.
Válassza az [Start] lehetőséget.
A visszaállítás megszakítása
Az 5. lépésben válassza a [Cancel]
lehetőséget.
Ha nem tudja végrehajtani
az alaphelyzetbe állítást a
főmenü segítségével
Nyomja meg és tartsa nyomva
a  (be-/kikapcsolás) és a –
(hangerő) gombot a főegységen
5 másodpercnél hosszabb ideig.
A beállítások visszatérnek a kezdeti
állapotukhoz.
Megjegyzés
A visszaállítás hatására megszakadhat a
mélysugárzóval illetve a hátsó
hangsugárzókkal fennálló kapcsolat. Ilyen
esetben végezze el a következő eljárást:
„A mélysugárzó és a hátsó hangsugárzók
vezetéknélküli csatlakoztatása” (32. oldal).
78HU
BLUETOOTH
További információk
Specifikációk
Rúdhangsugárzó (SA-ZF9)
Erősítő
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (névleges)
Bal első + jobb első: 60 W + 60 W
(4 Ω, 1 kHz, 1% THD)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
Bal első/jobb első/center
hangsugárzó blokk: 100 W
(csatornánként, 4 Ω, 1 kHz)
Bemenetek
HDMI IN 1/2*
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Kimenetek
HDMI OUT (TV (ARC))*
* A HDMI IN 1/2 és HDMI OUT (TV (ARC))
aljzatok a HDCP 2.2 protokollt
támogatják. A HDCP 2.2 egy újonnan
bevezetett szerzőijog-védelmi
technológia, amely olyan tartalmak
védelmére szolgál, mint például a 4K
filmek.
HDMI
Csatlakozó
Type A (19 érintkezős)
USB
(USB) port:
Type A (USB-memória
csatlakoztatásához)
LAN
LAN (100) csatlakozó
100BASE-TX csatlakozó
Vezeték nélküli LAN
Kommunikációs rendszer
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvenciasáv
2,4 GHz, 5 GHz
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH-specifikáció, 4.2-es
verzió
Kimenet
BLUETOOTH-specifikáció,
1. teljesítményosztály
Legnagyobb kommunikációs hatótáv
Hatótáv kb. 30 m1)
Regisztrálható eszközök maximális száma
9 eszköz
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,4 GHz – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilis BLUETOOTH profilok2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Támogatott kodekek3)
SBC4), AAC5), LDAC
Átviteli tartomány (A2DP)
20–40 000 Hz (LDAC-mintavételi
frekvencia 96 kHz, 990 kB/s átvitellel)
20–20 000 Hz (mintavételi frekvencia:
44,1 kHz)
1) A tényleges hatótáv olyan tényezőktől
függ, mint az eszközök közötti
akadályok, a mikrohullámú sütő körül
kialakult mágneses tér, a statikus
elektromosság, a vezeték nélküli
telefonok használata, a vételi
érzékenység, az operációs rendszer, a
szoftveralkalmazás stb.
2)
A szabványos BLUETOOTH-profilok
jelzik az eszközök közti BLUETOOTHkommunikáció célját.
3)
Kodek: audiojel-tömörítési és
konverziós formátum
4)
Alsáv-kodek rövidítése
5)
Advanced Audio Coding rövidítése
Bal első/jobb első/center
hangsugárzóblokk-szekció
Hangsugárzó-rendszer
Teljes tartományú hangsugárzórendszer, akusztikus felfüggesztéses
típus
Hangsugárzó
46 mm-es, kúpos típus
79HU
Általános
Energiaellátási követelmények
220–240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
On: 52 W
[Network/Bluetooth Standby] - [On]:
Kevesebb mint 2,4 W
[Network/Bluetooth Standby] - [Off]:
Kevesebb mint 0,5 W
Méretek* (kb.) (szélesség/magasság/
mélység)
1000 mm × 64 mm × 98 mm
(védőrács nélkül)
1000 mm × 64 mm × 99 mm
(védőráccsal)
*Kiálló rész nélkül
Tömeg (kb.)
2,9 kg (védőrács nélkül)
3,1 kg (védőráccsal)
Kompatibilis iPod/iPhone modellek
A kompatibilis iPod/iPhone modellek az
alábbiak. Frissítse az iPod/iPhone
szoftverét a legújabb verzióra, mielőtt a
rendszerrel használná.
A BLUETOOTH technológia az alábbiakkal
működik:
iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone
6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5
iPod touch (6. generáció)/iPod touch
(5. generáció)
Mélysugárzó (SA-WZF9)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
100 W (4 Ω, 100 Hz)
Hangsugárzó-rendszer
Mélysugárzórendszer, bass reflex
Hangsugárzó
160 mm-es, kúpos típus
Energiaellátási követelmények
220–240 V AC, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
On: 20 W
Készenléti üzemmódban: legfeljebb
0,5 W
80HU
Méretek (kb.) (szélesség/magasság/
mélység)
190 mm × 382 mm × 386 mm (kiálló
rész nélkül)
Tömeg (kb.)
8,1 kg
Vezeték nélküli adó-vevő
Kommunikációs rendszer
vezetéknélküli hang – 4.0-s verzió
Frekvenciasáv
5 GHz
Modulációs módszer
OFDM
A kivitel és a műszaki adatok bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
Rádiófrekvencia-sávok és maximális kimenő
teljesítmény
Frekvenciasáv
Maximális kimenő
teljesítmény
BLUETOOTH
2400–2483,5 MHz
< 9,9 dBm
Vezeték nélküli LAN
2400–2483,5 MHz
< 19,9 dBm
5150–5250 MHz
< 18 dBm
Vezeték nélküli
hangsugárzó
5250–5350 MHz
< 18 dBm
5470–5725 MHz
< 18 dBm
5725–5850 MHz
< 13,98 dBm
5150–5250 MHz
< 18 dBm
5250–5350 MHz
< 18 dBm
5470–5600 MHz
< 18 dBm
5650–5725 MHz
< 18 dBm
5725–5850 MHz
< 13,98 dBm
81HU
Lejátszható hangfájlok
Kodek
Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC/HE-AAC
.m4a, .aac, .mp4,
.3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
FLAC
.flac
DSF
.dsf
DSDIFF*
.dff
AIFF
.aiff, .aif
ALAC
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
* A rendszer nem játssza le a DST kódolású
fájlokat.
Megjegyzések
• Egyes fájlok nem játszhatók le a
fájlformátumtól, a fájlkódolástól,
a rögzítési állapottól vagy egyéb
tényezőktől függően.
• A számítógépen szerkesztett fájlok nem
minden esetben játszhatók le.
• Előfordulhat egyes fájlok esetén, hogy
nem használható a gyors előre- vagy
visszatekerési funkció.
• A rendszer nem tud kódolt, például DRMkódolású (digitális jogvédelemmel
ellátott) fájlokat lejátszani.
• A névtől/metaadatoktól függően
előfordulhat, hogy a rendszer nem ismer
fel egy fájlt/mappát.
• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök
nem működnek ezzel a rendszerrel.
• A rendszer felismeri az MSC (Mass
Storage Class – háttértár) kategóriájú
eszközöket (például flash memóriát).
82HU
Támogatott bemeneti hangformátumok
A rendszer a következő hangformátumokat támogatja.
Formátum
Funkció
„HDMI1”
„HDMI2”
„Tv”
(ARC)
„Tv”
(OPT)
LPCM 2ch



LPCM 5.1ch

–
–
LPCM 7.1ch

–
–
Dolby Digital



Dolby TrueHD

–
–
Dolby Digital Plus


–
Dolby Atmos – Dolby TrueHD

–
–
Dolby Atmos – Dolby Digital Plus


–
DTS



DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1



DTS 96/24



DTS-HD High Resolution Audio

–
–
DTS-HD Master Audio

–
–
DTS-HD LBR

–
–
DTS:X

–
–
DSD

–
–
: Támogatott formátum.
–: Nem támogatott formátum.
Megjegyzés
A HDMI IN 1/2 aljzatok nem támogatják a másolásvédelmet tartalmazó
hangformátumokat, például a Super Audio CD vagy a DVD-Audio formátumot.
83HU
Támogatott HDMI-videoformátumok
A rendszer a következő videoformátumokat támogatja.
Felbontás
Képkocka-sebesség
4K
4096×2160p3)
3840×2160p
50/59,94/60 Hz
23,98/24/25/29,97/30 Hz
50/59,94/60 Hz
4K
4096×2160p3)
3840×2160p
23,98/24/25/29,97/30 Hz
1920 × 1080p
25/29,97/30/50/
59,94/60 Hz
1920×1080i
50/59,94/60 Hz
3D
Színtér
Színmélység
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bit
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bit
–
YCbCr 4:2:0
10/12 bit
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
10/12 bit
–
YCbCr 4:2:0
8 bit
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bit
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bit
[Standard format]2)
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
50/59,94/60 Hz
23,98/24/29,97/30 Hz
[Enhanced format]1)
–
23,98/24 Hz
1280×720p
[HDMI Signal
Format] beállítás
8/10/12 bit
–
720×480p
59,94/60 Hz
–
720×576p
50 Hz
–
640×480p
59,94/60 Hz
–
RGB 4:4:4
: Kompatibilis a 3D-jellel Egymás mellett (felező)3) formátumban
: Kompatibilis a 3D-jellel Képkocka-egyesítés, és Felül-alul (tetején és alján)3)
formátumban
1)
Használjon olyan prémium nagy sebességű, Ethernet-kompatibilis HDMI-kábelt amelyik
támogatja a 18 Gbps sebességet.
Használjon prémium nagy sebességű, Ethernet-kompatibilis HDMI-kábelt vagy
Sony prémium nagy sebességű, Ethernet-kompatibilis HDMI-kábelt a kábel típusának
emblémájával ellátva.
3)
A OPTIONS gomb nem használható, és a rendszer képernyőmenüje (OSD) nem
jelenik meg.
2)
Megjegyzések a HDMI -aljzatról és a HDMI-csatlakozásokról
• Használjon HDMI-hitelesített kábelt.
• Nem javasoljuk HDMI-DVI-átalakítókábel használatát.
• A csatlakoztatott eszköz korlátozhatja a HDMI-aljzaton továbbított audiojeleket
(mintavételi frekvencia, bithosszúság stb.).
• Ha a lejátszóeszközről érkező műsor mintavételi frekvenciája vagy audiokimeneti
csatornáinak száma megváltozik, a hang megszakadhat.
84HU
• Ha a Tv bemenet van kiválasztva, akkor a rendszer a legutóbb kiválasztott HDMI IN
1/2-aljzat videojeleit a HDMI OUT (TV (ARC))-aljzaton keresztül bocsátja ki.
• Ez a rendszer támogatja a „TRILUMINOS” eszközöket.
• Minden HDMI IN és HDMI OUT aljzat max. 18 Gbit/s-os sávszélességet képes
kezelni, támogatja a HDCP 2.21) kódolást, a BT.2020 széles színtereket2) és a
HDR (High Dynamic Range)3) tartalmakat.
• Ha olyan tv-készülékhez csatlakozik, amelynek felbontása eltér a rendszer
felbontásától, a rendszer a képkimeneti beállítások visszaállítása érdekében
újraindulhat.
1)
A HDCP 2.2 egy újonnan bevezetett szerzőijog-védelmi technológia, amely olyan
tartalmak védelmére szolgál, mint például a 4K filmek.
A BT.2020 színtér egy új, szélesebb színszabvány, amelyet az ultranagy felbontású
televízió-rendszerekhez dolgoztak ki.
3)
A HDR egy elterjedőben lévő videoformátum, amely a fényerőszintek szélesebb
körének megjelenítésére alkalmas. A rendszer kompatibilis a HDR10,
HLG (Hybrid Log-Gamma) és Dolby Vision formátummal.
2)
85HU
BLUETOOTHkommunikáció
• A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteren belül kell
használni (és nem lehet köztük akadály).
A hatásos kommunikációs tartomány a
következő esetekben kisebb lehet.
– Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló
eszközök között
– Vezeték nélküli LAN-hálózatok
környezetében
– Használatban lévő mikrohullámú sütő
közelében
– Olyan helyen, ahol más eredetű
elektromágneses sugárzás van jelen
• A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
berendezések ugyanazt a
frekvenciasávot (2,4 GHz) használják.
Amikor BLUETOOTH-eszközét egy
vezeték nélküli helyi hálózati működésre
alkalmas eszköz közelében használja,
elektromágneses interferencia léphet fel.
Ennek eredménye lehet a kisebb
adatátviteli sebesség, a zaj, illetve az,
hogy nem jön létre kapcsolat. Ilyen
esetben próbálja meg a következőket:
– Ezt a rendszert a vezeték nélküli LANeszköztől legalább 10 méteres
távolságban használja.
– Ha a BLUETOOTH-eszközt a vezeték
nélküli LAN-eszköztől számított 10
méteren belül használja, kapcsolja ki a
vezeték nélküli LAN-eszközt.
– Ezt a rendszert és BLUETOOTH-eszközét
a lehető legközelebb helyezze
egymáshoz.
• Az ezen rendszer által kibocsátott
rádióhullámok zavarhatják egyes orvosi
berendezések működését. Mivel ez az
interferencia hibás működést
eredményezhet, a következő helyeken
mindig kapcsolja ki a rendszert és a
BLUETOOTH-eszközt:
86HU
– Kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden olyan
helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek
jelen
– automatikus ajtók és tűzjelzők közelében.
• Ez a rendszer a BLUETOOTHspecifikációnak megfelelő biztonsági
funkciók segítségével biztosítja a
biztonságos kapcsolat fenntartását a
BLUETOOTH-technológiát használó
kommunikáció során. Előfordulhat
azonban, hogy ez a biztonság a
tartalomtól és más tényezőktől függően
nem elegendő, ezért mindig legyen
óvatos, amikor BLUETOOTH technológiát
használva kommunikál.
• A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a BLUETOOTH-technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
adódó károkért és veszteségekért.
• A BLUETOOTH-kommunikáció nem
feltétlenül garantált az ezzel a rendszerrel
azonos profilú minden BLUETOOTHeszközzel.
• A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközöknek meg kell
felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által előírt
BLUETOOTH-specifikáció
követelményeinek, és erről
tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
Azonban még a BLUETOOTHspecifikációnak megfelelő eszközök
esetén is előfordulhat, hogy a
BLUETOOTH-eszköz specifikációja vagy
jellemzői bizonyos esetekben
lehetetlenné teszik a csatlakozást, vagy
más vezérlési módszert, megjelenítést és
működést eredményeznek.
• A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs
környezettől, illetve a környezeti
feltételektől függően előfordulhat, hogy
zaj keletkezik vagy elhallgat a hang.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel,
keresse fel a legközelebbi Sonymárkaképviseletet.
VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS
FONTOS:
A SZOFTVER HASZNÁLATBA VÉTELE
ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL EZT A
VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉST
(A TOVÁBBIAKBAN
„LICENCSZERZŐDÉS”). A SZOFTVER
HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA E
LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEIT. HA
NEM FOGADJA E LICENCSZERZŐDÉS
FELTÉTELEIT, AKKOR NEM
HASZNÁLHATJA A SZOFTVERT.
Ez a VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS egy jogilag kötelező
megállapodás Ön és a Sony Video &
Sound Products Inc. (a továbbiakban
„SONY”) között. Ez a LICENCSZERZŐDÉS
határozza az Ön jogait és
kötelezettségeit a SONY és/vagy
harmadik fél licencadók (köztük a SONY
leányvállalatai) és azok leányvállalatai (a
továbbiakban összefoglalóan
„HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK”) által
szállított SONY-szoftverrel, illetve azzal
együtt a SONY által ehhez a szoftverhez
kiadott bármilyen frissítéssel/
módosítással, bármilyen nyomtatott,
online vagy egyéb elektronikus
dokumentációval, illetve az ilyen
szoftver működése során előállított
bármilyen adatfájllal (a továbbiakban
összefoglalóan „SZOFTVER”)
kapcsolatban.
Az előzőek ellenére bármilyen szoftver
esetében, amely a SZOFTVER részét
képezi, és amelyre külön
végfelhasználói licencszerződés
(többek között, de nem kizárólag GNU
General Public licenc vagy Lesser/
Library General Public License)
vonatkozik, a LICENCSZERZŐDÉS helyett
a vonatkozó külön végfelhasználói
licencszerződés feltételeit kell
figyelembe venni, feltéve hogy a külön
végfelhasználói licencszerződés nem
köt ki mást („KIZÁRT SZOFTVER”).
SZOFTVERLICENC
A SZOFTVERHEZ Ön licencet kap,
a szoftvert nem vásárolta meg.
A SZOFTVERT szerzői jogi törvények,
a szellemi tulajdont védő egyéb
törvények és nemzetközi egyezmények
védik.
SZERZŐI JOG
A SZOFTVERBEN megtestesített és az
arra vonatkozó minden jog (beleértve
többek között, de nem kizárólag a
SZOFTVER részét képező bármilyen
képet, fényképet, animációt, videót,
hangfelvételt, zenét, szöveget és
kisalkalmazást – appletet) tulajdonosa
a SONY vagy annak egy vagy több
HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓJA.
A LICENC MEGADÁSA
A SONY korlátozott licencet ad Önnek
a SZOFTVER használatára, amely
kizárólag az Ön kompatibilis eszközére
(a továbbiakban „ESZKÖZ”) és csak
egyéni, nem kereskedelmi
felhasználásra szól. A SONY és a
HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK kifejezetten
fenntartanak minden jogot, jogcímet és
érdekeltséget (beleértve többek között,
de nem kizárólag minden szellemi
tulajdonhoz fűződő jogot) a
SZOFTVERBEN és arra vonatkozóan,
amelyet ez a LICENCSZERZŐDÉS
kifejezetten nem ad meg Önnek.
KÖVETELMÉNYEK ÉS
KORLÁTOZÁSOK
Önnek sem részben, sem egészben
nem szabad a SZOFTVER bármely részét
másolni, közzétenni, feldolgozni,
továbbforgalmazni, forráskódjának
levezetésére kísérletet tenni,
módosítani, visszafejteni, dekompilálni
vagy gépi kódból újra előállítani,
a SZOFTVERBŐL vagy annak
felhasználásával bármilyen
87HU
származékos művet létrehozni, kivéve,
ha a SZOFTVER kifejezetten ilyen
származékos mű létrehozásának
megkönnyítésére szolgál. Ön nem
módosíthatja vagy másíthatja meg a
SZOFTVER semmilyen tartalomvédelmi
funkcióját. Nem kerülheti meg,
módosíthatja vagy iktathatja ki a
SZOFTVER vagy a működés
szempontjából a SZOFTVERHEZ
kapcsolódó mechanizmusok semmilyen
funkcióját vagy védelmét. Nem
különítheti el a SZOFTVER egyes
összetevőit abból a célból, hogy azokat
több ESZKÖZÖN használja, kivéve, ha
erre a SONY kifejezetten feljogosítja.
Nem távolíthatja el, változtathatja meg,
fedheti el vagy alakíthatja át a
SZOFTVERBEN megjelenő védjegyeket
és tájékoztatásokat. A SZOFTVERT nem
oszthatja meg, nem terjesztheti, nem
adhatja bérbe, sem albérletbe, nem
lízingelheti, nem ruházhatja át, nem
adhatja át és nem adhatja el.
Előfordulhat, hogy a SZOFTVER részét
nem képező, de a SZOFTVER
működéséhez szükséges egyéb
szoftver, hálózati szolgáltatások és
egyéb termékek szállítását a szállító
(szoftverszállító, szolgáltató vagy SONY)
saját belátása szerint megszakítja vagy
megszünteti. A SONY és az ilyen
szállítók nem garantálják, hogy a
SZOFTVER, hálózati szolgáltatások,
tartalom és egyéb termékek mindig
rendelkezésre fognak állni, illetve
megszakítás vagy módosítás nélkül
fognak működni.
A SZOFTVER HASZNÁLATA
SZERZŐI JOG ÁLTAL VÉDETT
ANYAGOKKAL
A SZOFTVER lehetővé teheti, hogy Ön
saját készítésű és/vagy harmadik felek
által készített tartalom megtekintésére,
tárolására, feldolgozására és/vagy
felhasználására használja. Az ilyen
tartalmat szerzői jogi törvények, a
szellemi tulajdont védő egyéb
88HU
törvények és/vagy szerződések
védhetik. Ön elfogadja, hogy a
SZOFTVERT csak az ilyen tartalomra
vonatkozó jogszabályok és szerződések
maradéktalan betartásával használja.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a
SONY megfelelő intézkedéseket tehet a
SZOFTVERREL tárolt, feldolgozott vagy
felhasznált tartalom szerzői jogainak
védelme érdekében. Ilyen intézkedés
lehet többek között, de nem kizárólag a
biztonsági mentés és visszaállítás
gyakoriságának figyelése a SZOFTVER
bizonyos funkcióin keresztül, az adatok
visszaállítására vonatkozó kérések
elfogadásának elutasítása, illetve a
SZOFTVER jogosulatlan használata
esetén a LICENCSZERZŐDÉS
felmondása.
TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A
SZOFTVER RENDELTETÉSE SZERINT EGY
VAGY TÖBB TARTALOMSZOLGÁLTATÓN
KERESZTÜL ELÉRHETŐ TARTALOMMAL
IS HASZNÁLHATÓ LEHET
(„TARTALOMSZOLGÁLTATÁS”).
A SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ADOTT
TARTALOM IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ
ADOTT TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEI
VONATKOZNAK. HA ELUTASÍTJA AZ
ADOTT FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁT,
AKKOR CSAK KORLÁTOZOTTAN
HASZNÁLHATJA A SZOFTVERT. Ön
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a
SZOFTVEREN keresztül elérhető
bizonyos tartalmak és szolgáltatások
olyan harmadik felektől származhatnak,
amelyek nem tartoznak a SONY
felügyelete alá.
A TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
INTERNETKAPCSOLAT SZÜKSÉGES.
A TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
BÁRMIKOR MEGSZŰNHET.
INTERNETKAPCSOLAT ÉS
HARMADIK FELEK
SZOLGÁLTATÁSAI
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a
SZOFTVER bizonyos funkcióinak
eléréséhez internetkapcsolatra van
szükség, amelyért kizárólag Ön felelős.
Továbbá kizárólag Ön felelős minden
harmadik félnek fizetendő díjért, amely
az internetkapcsolattal kapcsolatban
felmerül, beleértve többek között, de
nem kizárólag az internetszolgáltatói
vagy közvetítési díjakat. Az
internetkapcsolat vagy -szolgáltatás
képességeitől, sávszélességétől és
műszaki korlátaitól függően
előfordulhat, hogy a SZOFTVER csak
korlátozásokkal működtethető. Az
internetkapcsolat rendelkezésre
bocsátása, minősége és védelme az
ilyen szolgáltatást nyújtó szolgáltató
kizárólagos felelőssége.
KIVITELI ÉS EGYÉB
SZABÁLYOZÁSOK
Ön elfogadja, hogy a tartózkodási
helyéül szolgáló terület vagy ország
minden érvényben lévő kiviteli és
újrakiviteli korlátozását és
szabályozását betartja, a SZOFTVERT
nem továbbítja tiltott országba, és ezt
nem is engedélyezi, valamint más
módon sem sérti meg az ilyen
korlátozásokat és szabályozásokat.
MAGAS KOCKÁZATÚ
TEVÉKENYSÉGEK
A SZOFTVER nem hibatűrő, és nem úgy
lett tervezve, gyártva vagy értékesítve,
hogy olyan veszélyes,
meghibásodásmentes teljesítményt
igénylő környezetek (például nukleáris
létesítmények, repülőgépek,
kommunikációs rendszerek, légi
irányítás, újraélesztő berendezések
vagy hadászati rendszerek) online
vezérlőeszközeként használják, ahol a
SZOFTVER hibája halált, személyi
sérülést, illetve súlyos fizikai vagy
környezeti károsodást okozhat („NAGY
KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEK”). A
SONY, A HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
mindegyike és azok leányvállalatainak
mindegyike kifejezetten elhárít minden
kifejezett és vélelmezett garanciát,
kötelezettséget és alkalmassági
feltételt, amely NAGY KOCKÁZATÚ
TEVÉKENYSÉGEKRE vonatkozik.
A SZOFTVER GARANCIÁJÁNAK
KIZÁRÁSA
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a
SZOFTVERT kizárólag saját
felelősségére használja, és a SZOFTVER
használatáért Ön a felelős. A SONY
„ÖNMAGÁBAN”, bármilyen garancia,
kötelezettségvállalás vagy feltétel
nélkül biztosítja a SZOFTVERT.
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
MINDEGYIKE (e szakasz további
részében a SONY név alatt
összefoglalóan a SONY és a HARMADIK
FÉL SZÁLLÍTÓK mindegyike értendő)
KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENNEMŰ
KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT
GARANCIÁT,
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST ÉS
FELTÉTELT, BELEÉRTVE TÖBBEK
KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ
ELADHATÓSÁGRA, A
JOGSZABÁLYOKNAK VALÓ
MEGFELELŐSÉGRE VAGY AZ ADOTT
CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA
VONATKOZÓ VÉLELMEZETT
GARANCIÁT. A SONY NEM VÁLLAL
GARANCIÁT, NEM SZAB MEG
SEMMILYEN FELTÉTELT, ILLETVE NEM
TESZ SEMMILYEN KIJELENTÉST ARRA
VONATKOZÓAN, HOGY (A) A
SZOFTVEREK BÁRMELYIKÉNEK FUNKCIÓI
MEGFELELNEK AZ ÖN
KÖVETELMÉNYEINEK VAGY AZOKNAK
MEGFELELŐEN MÓDOSULNAK, (B) A
SZOFTVEREK BÁRMELYIKÉNEK
MŰKÖDÉSE PONTOS, HIBAMENTES
LESZ, ÉS/VAGY BÁRMILYEN HIBA KI LESZ
89HU
JAVÍTVA, (C) A SZOFTVER NEM TESZ
KÁRT BÁRMILYEN MÁS SZOFTVERBEN,
HARDVERBEN VAGY ADATOKBAN, (D)
BÁRMELY SZOFTVER, HÁLÓZATI
SZOLGÁLTATÁS (BELEÉRTVE AZ
INTERNETSZOLGÁLTATÁST) VAGY
TERMÉK (A SZOFTVER KIVÉTELÉVEL),
AMELYTŐL A SZOFTVER MŰKÖDÉSE
FÜGG, MINDIG, FOLYAMATOSAN ÉS
MÓDOSÍTÁS NÉLKÜL ELÉRHETŐ LESZ, (E)
A SZOFTVER HASZNÁLATA ÉS A
HASZNÁLATTAL ELÉRT EREDMÉNYEK
HELYESEK, PONTOSAK, MEGBÍZHATÓAK
VAGY EGYÉB FELTÉTELNEK
MEGFELELŐEK LESZNEK.
A SONY ÉS A SONY HIVATALOS
KÉPVISELŐI ÁLTAL ADOTT SZÓBELI
VAGY ÍRÁSOS INFORMÁCIÓK NEM
JELENTIK GARANCIA, KÖTELEZETTSÉG
VAGY FELTÉTEL VÁLLALÁSÁT, ÉS
SEMMILYEN MÓDON NEM BŐVÍTIK E
GARANCIA HATÓKÖRÉT. HA A
SZOFTVER HIBÁSNAK BIZONYUL, AKKOR
ÖN VÁLLALJA MINDEN SZÜKSÉGES
JAVÍTÁS, SZERVIZ VAGY KORREKCIÓ
TELJES KÖLTSÉGÉT. EGYES
JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK MEG A
VÉLELMEZETT GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT,
ÍGY LEHET, HOGY EZEK A KIZÁRÁSOK
NEM VONATKOZNAK ÖNRE.
FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
(e szakasz további részében a SONY név
alatt összefoglalóan a SONY és a
HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK mindegyike
értendő) EGYIKE SEM VÁLLAL
FELELŐSSÉGET SEMMILYEN VÉLETLEN
VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT
BEKÖVETKEZŐ KÁRÉRT, AMELY
BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY
VÉLELMEZETT GARANCIA BE NEM
TARTÁSA, SZERZŐDÉSSZEGÉS,
HANYAGSÁG, SZIGORÚ FELELŐSSÉG
VAGY A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS
BÁRMILYEN MÁS JOGI NÉZET SZERINT
KELETKEZIK, BELEÉRTVE TÖBBEK
KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG MINDEN
OLYAN KÁRT, AMELY NYERESÉG
90HU
ELVESZTÉSÉBŐL, BEVÉTEL
ELVESZTÉSÉBŐL, ADATVESZTÉSBŐL,
A SZOFTVER VAGY BÁRMILYEN
KAPCSOLÓDÓ HARDVER
HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK
ELVESZTÉSÉBŐL, ÜZEMIDŐ ÉS
FELHASZNÁLÓI IDŐ ELVESZTÉSÉBŐL
ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ
ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK
LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK-E A
FIGYELMET. BÁRMELY ILYEN ESETBEN A
SONYNAK AZ ÖN FELÉ FENNÁLLÓ, JELEN
LICENCSZERZŐDÉSBEN SZEREPLŐ
FELTÉTELEKBŐL FAKADÓ EGYENKÉNTI
ÉS EGYÜTTES FELELŐSSÉGE A
TERMÉKÉRT TÉNYLEGESEN FIZETETT
ÖSSZEG MÉRTÉKÉIG TERJED. NÉHÁNY
JOGHATÓSÁG NEM ENGEDI MEG A
VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT
BEKÖVETKEZŐ KÁROKÉRT VÁLLALT
FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY
KORLÁTOZÁSÁT, ILYEN ESETBEN A
FENTI KIZÁRÁS VAGY KORLÁTOZÁS
ÖNRE NEM VONATKOZIK.
AUTOMATIKUS FRISSÍTÉSI
FUNKCIÓ
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
időről időre, a SONY vagy a harmadik fél
szervereivel folytatott kommunikáció
ideje alatt vagy másképp
automatikusan frissíthetik, illetve más
módon módosíthatják a SZOFTVERT,
beleértve többek között, de nem
kizárólag a biztonsági funkciók javítását,
a hibák kijavítását és a funkciók
fejlesztését. Ezek a frissítések és
módosítások törölhetik a SZOFTVER
funkcióit vagy megváltoztathatják azok
jellemzőit, többek között, de nem
kizárólag azokat, amelyekre Ön
hagyatkozhat. Ön tudomásul veszi és
elfogadja, hogy ezek a tevékenységek a
SONY saját belátása szerint történnek,
és a SONY a frissítések és módosítások
teljes telepítéséhez és elfogadásához
kötheti a SZOFTVER további
használatát. E LICENCSZERZŐDÉS
feltételeinek értelmezésekor bármely
frissítést/módosítást a SZOFTVER
részének kell tekinteni. E
LICENCSZERZŐDÉS elfogadásával Ön
beleegyezik az ilyen frissítésekbe/
módosításokba.
TELJES SZERZŐDÉS, ELÁLLÁS,
ELVÁLASZTHATÓSÁG
E LICENCSZERZŐDÉS és a SONY
adatvédelmi irányelveinek mindenkor
aktuális módosított verziója együtt
alkotja a teljes szerződést, amely Ön és
a SONY között létrejön a SZOFTVERRE
vonatkozóan. A SONY e
LICENCSZERZŐDÉSBEN biztosított
bármilyen joga vagy rendelkezése
gyakorlásának vagy kikényszerítésének
elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról
vagy rendelkezésről való lemondást. Ha
e LICENCSZERZŐDÉS bármely része
érvénytelennek, jogszabályba
ütközőnek vagy végrehajthatatlannak
bizonyul, akkor az adott intézkedést a
LICENCSZERZŐDÉS szándékának
fenntartása érdekében a megengedett
maximális mértékig kell végrehajtani, a
többi résznek pedig maradéktalanul
érvényben kell maradnia.
MEGHATÁROZÓ
JOGSZABÁLYOK ÉS ILLETÉKES
JOGHATÓSÁG
Erre a LICENCSZERZŐDÉSRE nem
vonatkozik az Egyesült Nemzetek áruk
nemzetközi adásvételi szerződéseiről
szóló egyezménye. Erre a
LICENCSZERZŐDÉSRE a japán törvények
vonatkoznak, a más országok
törvényeivel történő esetleges
ütközéseket figyelmen kívül hagyva.
E LICENCSZERZŐDÉSSEL kapcsolatban
felmerülő viták rendezésére kizárólag a
japán Tokió körzeti bíróság illetékes, és
a felek kölcsönösen elismerik e bíróság
illetékességét és joghatóságát.
JOG SZERINTI JÓVÁTÉTELEK
A LICENCSZERZŐDÉSBEN foglalt
bármilyen ellentétes feltétel ellenére Ön
tudomásul veszi és elfogadja, hogy e
LICENCSZERZŐDÉS bármilyen
megsértése vagy be nem tartása
jóvátehetetlen kárt okoz a SONY-nak,
amely nem tehető jóvá pénzbeni
kártérítéssel, és Ön beleegyezik, hogy a
SONY gyorsított bírósági beavatkozás
vagy meghatározott viselkedésre való
kötelezés útján szerezze meg a
jóvátételt, amelyet ilyen körülmények
között szükségesnek vagy
megfelelőnek tart. Továbbá a SONY
bármilyen jogi és technikai
jogorvoslatot igénybe vehet, hogy
megakadályozza e LICENCSZERZŐDÉS
megszegését és/vagy végrehajtsa a
LICENCSZERZŐDÉSBEN foglaltakat,
beleértve többek között, de nem
kizárólag a SZOFTVER Ön általi
használatának azonnali befejezését, ha
a SONY saját belátása szerint úgy hiszi,
hogy Ön megszegi a
LICENCSZERZŐDÉST vagy a
LICENCSZERZŐDÉS megszegésére
készül. Ezek a jogorvoslatok kiegészítik
a többi jogorvoslatot, amely a SONY-t a
jogszabályok, méltányosság vagy
szerződés alapján megilleti.
FELMONDÁS
Amennyiben nem teljesíti a
LICENCSZERZŐDÉS bármely feltételét, a
SONY – egyéb jogainak sérelme nélkül –
jogosult a LICENCSZERZŐDÉS
felmondására. Ilyen felmondás esetén
Ön köteles felhagyni a SZOFTVER
használatával, illetve megsemmisíteni a
SZOFTVERRŐL készült valamennyi
másolatot.
MÓDOSÍTÁS
A SONY FENNTARTJA A JOGOT, HOGY E
LICENCSZERZŐDÉS BÁRMELY PONTJÁT
SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT MÓDOSÍTSA
A SONY KIJELÖLT WEBHELYÉN
91HU
KÖZZÉTETT ÉRTESÍTÉS, AZ ÖN ÁLTAL
MEGADOTT E-MAIL CÍMRE KÜLDÖTT
ÉRTESÍTŐ E-MAIL, A FRISSÍTÉSEK/
MÓDOSÍTÁSOK MEGSZERZÉSI
FOLYAMATÁNAK RÉSZEKÉNT
MEGJELENÍTETT ÉRTESÍTÉS
FORMÁJÁBAN VAGY BÁRMILYEN EGYÉB,
JOG SZERINT ELISMERT TÁJÉKOZTATÁSI
FORMÁBAN. Ha nem ért egyet a
módosítással, akkor azonnal a SONYhoz kell fordulnia útmutatásért.
A SZOFTVER folytatólagos használatát
az ilyen értesítés érvénybe lépésének
dátuma után a módosítás
elfogadásának kell tekinteni.
KEDVEZMÉNYEZETT HARMADIK
FELEK
Minden HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓ az
általa szállított SZOFTVER tekintetében
a LICENCSZERZŐDÉS egyes
intézkedésének kifejezetten
meghatározott kedvezményezettje,
és mint ilyen jogosult az adott
intézkedések végrehajtására.
Ha e LICENCSZERZŐDÉSSEL
kapcsolatban bármilyen kérése lenne,
akkor a megadott elérhetőségeken
írásban kapcsolatba léphet a SONY
megfelelő országbeli képviseletével.
Copyright © 2018 Sony Video & Sound
Products Inc. Minden jog fenntartva.
Óvintézkedések
Biztonság
• Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a rendszerbe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon
szakemberhez.
• Ne másszon fel a főegységre és a
mélysugárzóra, mert leeshet és
megsérülhet, vagy a rendszer sérülését
okozhatja.
Áramforrások
• A rendszer használatbavétele előtt
ellenőrizze, hogy a készülék üzemi
feszültsége megegyezik-e a készülék
használatának helyén rendelkezésre álló
hálózati feszültséggel. Az üzemi
feszültség a főegység alján, az adattáblán
van feltüntetve.
• Ha hosszú ideig nem használja a
rendszert, húzza ki a hálózati csatlakozót
a hálózati aljzatból (konnektorból).
Mindig a csatlakozódugót, és soha ne a
kábelt húzza.
• A csatlakozó egyik érintkezője biztonsági
okokból szélesebb, mint a másik, ezért
csak egy irányban illeszthető be a fali
csatlakozóba. Ha nem tudja megfelelően
beilleszteni a csatlakozódugót, vegye fel
a kapcsolatot a forgalmazóval.
• A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Felmelegedés
Működés közben a rendszer felmelegszik,
ez azonban nem hibajelenség. Ha a
rendszert hosszabb időn keresztül nagy
hangerőn üzemelteti, akkor a rendszer
hátulja és alja jelentősen felmelegszik.
Az égési sérülések elkerülése érdekében
ne érintse meg a rendszert.
Elhelyezés
• A rendszert ne helyezze fűtőtest
közelébe, illetve olyan helyre, ahol
közvetlen napfénynek, túlzott pornak
vagy ütődésnek van kitéve.
92HU
• Ne helyezzen semmit a főegység és a
mélysugárzó hátuljához, mert
eltakarhatja a szellőzőnyílásokat, és így a
készülék meghibásodhat.
• A tévén kívül ne helyezzen fémtárgyakat
a rendszer közvetlen környezetébe.
A vezeték nélküli funkciók instabillá
válhatnak.
• Ha ezt a rendszert tévékészülékkel,
videomagnóval vagy kazettás magnóval
együtt használja, akkor az zajokat vagy a
képminőség romlását okozhatja. Ilyen
esetben helyezze a rendszert távolabb a
tv-készüléktől, videomagnótól vagy
kazettás magnótól.
• Legyen óvatos, ha a rendszert
védőbevonattal (például gyantával,
olajjal vagy fényezőszerrel) kezelt
felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés léphet fel rajta.
• Ügyeljen arra, hogy a főegység vagy a
mélysugárzó sarkai ne okozzanak
sérülést.
• Hagyjon legalább 3 cm-es távolságot a
főegység alatt, ha a falra szereli azt.
• A rendszer hangsugárzói nincsenek
mágnesesen árnyékolva. Ne helyezzen a
rendszerre vagy közelébe mágnescsíkot
tartalmazó kártyát.
A mélysugárzó kezelése
A mélysugárzó megemelésekor ne tegye a
kezét a mélysugárzó nyílásába.
Megrongálódhat a hangsugárzó
hangszórója. Megemelésekor alulról tartsa
a mélysugárzót.
Működtetés
Más eszközök csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a rendszert, és húzza ki a
tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
Elszíneződés egy közeli
tv-képernyőn
Bizonyos típusú tv-készülékeken
elszíneződés tapasztalható.
Elszíneződés esetén
Kapcsolja ki a tv-készüléket, majd
15–30 perc múlva kapcsolja be újra.
Elszíneződés újbóli előfordulása
esetén...
Helyezze a rendszert távolabb a
tv-készüléktől.
Tisztítás
A rendszert puha, száraz kendővel tisztítsa.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy
oldószert, például alkoholt vagy benzint.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel,
keresse fel a legközelebbi Sony
márkakereskedőt.
Nyilatkozat a harmadik felek által
kínált szolgáltatásokról
A jelen termék hálózati szolgáltatásaira,
tartalmaira, valamint (operációs
rendszerére és) szoftverére különálló
általános szerződési feltételek
vonatkozhatnak, és ezek bármikor
módosulhatnak, leállhatnak vagy
megszűnhetnek, illetve díj- vagy
regisztrációkötelesek lehetnek, továbbá a
hitelkártyaadatok megadását kérhetik.
Megjegyzések a frissítésről
A rendszeren lehetővé teszi a szoftver
automatikus frissítését, ha a rendszer
vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton
keresztül kapcsolódik az internethez.
A rendszer frissítésével felvehet új
funkciókat, és nagyobb kényelmet és
biztonságot kaphat.
Ha nem szeretne automatikus frissítést,
letilthatja ezt a funkciót az okostelefonjára
vagy táblagépére telepített Sony | Music
Center segítségével. Bizonyos esetekben,
például a biztonsági funkciókat kiegészítő
javítások megjelenésekor a rendszer akkor
is automatikusan telepíti a frissítést, ha Ön
letiltotta a funkciót. A beállítási menüből
akkor is frissítheti a szoftvert, ha letiltotta
az automatikus frissítést. Részletek:
„A Advanced Settings művelet elvégzése”
(61. oldal).
A rendszer nem használható, miközben
folyamatban van szoftverfrissítés.
93HU
Szerzői jogok és védjegyek
Ez a rendszer alkalmazza a Dolby* Digital
és a DTS** Digital Surround System
technológiát.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories
licence alapján történt. A Dolby, a Dolby
Audio, a Dolby Atmos, a Dolby Vision és
dupla D szimbólum a Dolby Laboratories
védjegyei.
**DTS szabadalmakkal kapcsolatos
részletek: http://patents.dts.com.
A készülék gyártása a DTS, Inc.
engedélyével történt. A DTS, annak
szimbóluma, a DTS jelzés és az azzal
együtt használt szimbólum, a DTS:X,
valamint a DTS:X embléma a DTS, Inc.
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy
egyéb országokban bejegyzett védjegyei
és/vagy védjegyei.
© DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
A BLUETOOTH® szó és az emblémák a
Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és
a Sony Corporation ezeket a jelzéseket
licenc alapján használja. A többi védjegy és
márkanév a vonatkozó jogtulajdonos
tulajdonát képezi.
A rendszer a High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technológiát
alkalmazza.
A HDMI és a High-Definition Multimedia
Interface kifejezés, valamint a HDMI logó a
HDMI Licensing Administrator, Inc.
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
A Google, a beépített Chromecast
szolgáltatás, illetve egyéb kapcsolódó
megnevezések és emblémák a Google LLC
védjegyei.
Az Apple, az Apple embléma, az iPhone, az
iPod és az iPod touch az Apple Inc.
bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban. Az App
Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
94HU
A „Made for iPod” és „Made for iPhone” azt
jelenti, hogy egy elektronikus kiegészítőt
kifejezetten az iPod vagy iPhone
készülékekhez való csatlakoztatásra
tervezték, és a fejlesztő tanúsította, hogy
megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek. Apple Az
nem felelős ezen eszköz működéséért
vagy a biztonsági és törvényi előírásoknak
való megfeleléséért. Tájékoztatjuk, hogy a
jelen kiegészítő együttes használata egy
iPoddal vagy iPhone-nal csökkentheti a
vezeték nélküli hálózat jelerősségét vagy
sebességét.
A „BRAVIA” embléma a Sony Corporation
védjegye.
A „ClearAudio+” a Sony Corporation
hivatalos védjegye.
A WALKMAN® és a WALKMAN® embléma a
Sony Corporation bejegyzett védjegye.
A „PlayStation” a Sony Interactive
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye
vagy védjegye.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és a kapcsolódó
szabadalmakat a Fraunhofer IIS és a
Thomson licenceli.
A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és/vagy
más országokban.
A termék egyes részei a Microsoft
Corporation szellemi tulajdonjogainak
védelme alá esnek. Az ilyen technológiák e
terméken kívüli használata vagy
terjesztése kizárólag a Microsoft vagy
valamely hivatalos leányvállalatának
megfelelő engedélyével lehetséges.
A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Access® és a
Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Alliance bejegyzett
védjegyei.
Az Wi-Fi CERTIFIED™, az WPA™, a WPA2™
és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi
Alliance védjegye.
Az LDAC™ és az LDAC embléma a Sony
Corporation védjegye.
Az LDAC egy a Sony által kifejlesztett
hangkódolási technológia, amely lehetővé
teszi nagy felbontású hangtartalom
átvitelét akár Bluetooth-kapcsolaton
keresztül is. Más Bluetooth-kompatibilis
kódolási technológiáktól, mint például az
SBC-től eltérően az LDAC nem konvertálja
le a nagy felbontású hangtartalmat*,
emellett a hatékony kódolás és az
optimalizált csomagkezelés révén
lehetővé teszi ezen egyéb technológiáknál
kb. háromszor több adat** átvitelét
Bluetooth vezeték nélküli hálózaton
keresztül, egyedülálló hangminőséget
biztosítva.
Ne feledje, hogy a Sony a forráskód
tartalmával kapcsolatos megkeresésekre
nem tud válaszolni, illetve reagálni.
* A DSD formátumú tartalmakat kivéve.
Minden más védjegy a jogtulajdonosának
tulajdonát képezi.
**Az SBC-vel (alsáv-kódolással)
összehasonlítva 990 kbit/s (96/48 kHz),
illetve 909 kbit/s (88,2/44,1 kHz)
kiválasztása esetén.
A „DSEE HX” a Sony Corporation hivatalos
védjegye.
A DLNA™, a DLNA embléma és a DLNA
CERTIFIED™ jelölés a Digital Living Network
Alliance védjegye, szolgáltatási védjegye
vagy tanúsítási jele.
A „TRILUMINOS” és a „TRILUMINOS”
embléma a Sony Corporation bejegyzett
védjegye.
A termék olyan szoftvereket is tartalmaz,
amelyre a GNU General Public License
(„GPL”) vagy a GNU Lesser General Public
License („LGPL”) licencek érvényesek. Ezek
a licencek határozzák meg, hogy az
ügyfelek a GPL vagy az LGPL
licencdokumentumban foglalt feltételek
betartásával jogosultak az adott szoftver
forráskódjának megszerzésére,
módosítására és terjesztésére.
A GPL, az LGPL és más szoftverlicencekkel
kapcsolatos részletes információkért
tekintse át a [Software Licence
Information] részt a termék
[Setup] [Advanced Settings] - [System Settings]
menüpontjában.
A termék szoftverének forráskódjára a GPL
és az LGPL licencdokumentumban foglalt
feltételek vonatkoznak, és a forráskód
elérhető az interneten. A letöltéshez
keresse fel a következő címet:
URL-cím:
http://oss.sony.net/Products/Linux
95HU
Tárgymutató
A
N
Audio DRC 62
Audio Return Channel (ARC) 11, 56, 63
Audio Settings 62
Auto Standby 65
Auto Update 65
Auto Update Settings 65
Network 26
Network Connection Status 66
Network Settings 66
Network update 67
Network/Bluetooth Standby 65
NIGHT 51
B
O
Bluetooth Codec - AAC 64
Bluetooth Codec - LDAC 64
Bluetooth Mode 64
Bluetooth-beállítások 64
BT.2020 85
OSD Language 65
C
Resetting 66, 78
Control for HDMI 55, 63
S
D
Software Update 66
Software Update Notification 65
Sony | Music Center 44
Sound Effect 62
Sound Mode 49
Standby Linked to TV 63
Standby Through 56, 60, 63
System Information 65
System Settings 65
Szoftverlicenc-információk 66
Device List 64
Device Name Setting 65
DIMMER 59
DSEE HX 62
F
Fejlett automatikus hangerő 63
H
P
PRTCT 76
R
Hangsugárzó-beállítások 62
HDCP 2.2 85
HDMI Signal Format 24, 63, 84
HDMI-beállítások 63
HDR 85
Távvezérlő 14
Time Zone 65
TV Audio Input Mode 63
I
U
Internet Settings 66
IR-Repeater 65
Update 66
USB update 67
M
V
Manual Speaker Settings 62
Mélysugárzó 51, 72
Multiplex-alapú műsorok
hangzása 53
VERTICAL S. 48
VOICE 50
T
W
Wireless Playback Quality 64
Wireless Speaker Settings 62
Wireless speakers only 67
96HU
Támogatási oldalak
A szoftverfrissítésekkel kapcsolatos információkért látogasson el a következő oldalra:
www.sony.eu/support
Okostelefon-alkalmazás
Support by Sony alkalmazás – Tájékozódhat és értesítéseket kaphat a termékről:
• Hírek és értesítések
• Szoftverfrissítések
• Oktatóanyagok
• Tippek és trükkök
https://sony.net/SBS
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
4-727-533-21(1)
Download PDF

advertising