Sony | HT-XT2 | Sony HT-XT2 2.1 csatornás tévés hangsugárzó Wi-Fi/Bluetooth® technológiával Használati útmutató

Házimozirendszer
Kezelési útmutató
HT-XT2
Az európai vásárlók számára
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben elhelyezni és működtetni
(pl. könyvszekrényben vagy beépített
fülkében).
A tűzveszély megelőzése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket
a rácseppenő és ráfröccsenő víztől,
és soha ne tegyen folyadékkal teli
edényt, például virágvázát a készülékre.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az
EU-s irányelveket alkalmazó
országokban eladott
készülékekre érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation (címe:
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan) gyártotta vagy gyárttatta. A termék
európai uniós rendelkezéseknek való
megfelelésével kapcsolatos kérdéseket
címezze a hivatalos képviseletnek (Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgium). A szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyekben
forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez.
Az egység mindaddig áram alatt van,
amíg a tápkábel csatlakozóját nem
húzza ki a konnektorból, még akkor is,
ha maga az egység kikapcsolt
állapotban van.
A hálózati csatlakozóval választhatja
le az egységet a hálózatról, ezért
könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz csatlakoztassa az egységet.
Ha bármilyen rendellenességet észlel az
egység működésében, azonnal húzza ki
a konnektorból.
Az elemeket vagy elemeket tartalmazó
készülékeket ne tegye olyan helyre, ahol
sugárzó hőnek – például napfénynek
vagy tűznek – vannak kitéve.
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy
ez a berendezés megfelel az 1999/5/EK
irányelv alapvető követelményeinek
és egyéb ide vonatkozó előírásainak.
A részletekért keresse fel a következő
URL-címet:
http://www.compliance.sony.de/
Ezt a terméket a következő
országokban való használatra tervezték.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Koszovó
Csak beltéri használatra.
Javasolt kábelek
A számítógéphez és/vagy perifériákhoz
való csatlakoztatáskor megfelelően
árnyékolt és földelt kábeleket kell
használni.
2HU
Az 5150–5350 MHz-es frekvenciatartomány csak fedett térben használható.
Ezt a berendezést tesztelték,
és 3 méternél rövidebb csatlakozókábel
használata esetén az EMC
szabályozásban megállapított
határértéknek megfelelőnek
minősítették.
Feleslegessé
vált elektromos
és elektronikus
berendezések
hulladékként való
eltávolítása
(az Európai
Unióra és egyéb,
szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező európai országokra
érvényes)
Ez a szimbólum a készüléken vagy
a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termék helyes
kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, amelyet a hulladékok nem
megfelelő kezelése okozhat.
Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében
is. A termék újrahasznosításával
kapcsolatos további információkért
forduljon a helyi illetékes szervekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
feltüntetve, ha az elem több mint
0,0005% higanyt vagy több mint
0,004% ólmot tartalmaz.
A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
amelyet a hulladékok nem megfelelő
kezelése okozhat. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében is.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok
miatt állandó kapcsolat szükséges
a beépített elemekkel, az elemek
eltávolításához szakember szükséges.
Az elemek szakszerű kezelése
érdekében hasznos élettartamuk végén
adja le őket a megfelelő hulladékgyűjtő
vagy újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az
elemek biztonságos kicserélésére
vonatkozó részt. Az elemeket adja
le a megfelelő gyűjtőhelyen
újrahasznosítás céljából.
A termék vagy az elemek
újrahasznosításával kapcsolatos
további információkért forduljon
a helyi illetékes szervekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
A kimerült elemek
hulladékként való
eltávolítása (az Európai
Unióra és egyéb,
szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
európai országokra érvényes)
Csak
Európában
Ez a jelölés az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy az elemet ne kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés vegyjellel
együtt van feltüntetve. A higany (Hg)
vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van
3HU
Tartalomjegyzék
Mellékelt tartozékok ..................... 6
A részek és kezelőszervek
bemutatása ..............................7
A főmenü .......................................11
Üzembe
helyezési
Alapegységek
csatlakoztatása  útmutató
(különálló
és előkészítése
dokumentum)
Csatlakoztatás és előkészítés
A tévékészülék csatlakoztatása ... 13
Csatlakozás vezetékes
hálózathoz .............................14
Csatlakozás vezeték nélküli
hálózathoz ............................. 15
Hanglejátszás
A televízió hangjának hallgatása .... 17
Zenehallgatás USB-eszközről ...... 17
A hangeffektus kiválasztása
A hangforrásokhoz igazodó
hangeffektus beállítása
(SOUND FIELD) ....................... 19
Alacsony hangerőszint mellett
tiszta hangot biztosító
éjszakai üzemmód (NIGHT) .. 20
Párbeszédek érthetőségének
javítása (VOICE) ..................... 20
A mélysugárzó hangerejének
beállítása ................................ 21
A kép és a hang közötti
időeltérés beállítása .............. 21
Zenehallgatás/hanglejátszás
a BLUETOOTH funkcióval
Zenehallgatás mobileszközről .....23
Csatlakoztatott tévé vagy
eszköz hangjának
hallgatása fejhallgatón vagy
hangsugárzón keresztül ....... 26
4HU
Használat a hálózati
funkcióval
Zenehallgatás számítógépről az
otthoni hálózaton keresztül ... 29
Zenehallgatás internetes
zeneszolgáltatásból
(Music Services) .................... 30
Mobileszközön tárolt zene
hallgatása a SongPal
alkalmazással ......................... 31
A Google Cast használata ............32
Zenehallgatás SongPal Linkkompatibilis eszköz
csatlakoztatásával .................32
Mobileszköz képének
megjelenítése tévén
(MIRRORING) ..........................33
A funkciók és beállítások
használata
Tömörített hangfájlok
lejátszása természetes
hangminőséggel .................. 34
Multiplexalapú műsorok
hangjának
megszólaltatása (AUDIO) ..... 34
A készülék gombjainak lezárása ... 35
Az előlapi kijelzőpanel
és a BLUETOOTH-jelzőfény
fényerejének módosítása
(DIMMER) .............................. 35
Energiatakarékos
készenléti mód ..................... 36
A Control for HDMI funkció
használata ............................. 36
A „BRAVIA” szinkronizálás
funkció használata ................ 38
A beállító-képernyő használata ... 40
Az Options gombbal
elérhető menük listája .......... 47
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás ................................48
A rendszer visszaállítása .............54
További információk
Műszaki adatok ............................ 55
Lejátszható fájltípusok ................56
Támogatott bemeneti
hangformátumok ..................58
BLUETOOTH kommunikáció ........59
VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS ................60
Óvintézkedések ...........................65
Tárgymutató ................................ 70
5HU
• Kezelési útmutató (1)
Mellékelt tartozékok
• Aktív hangsugárzó (1)
• Távvezérlő (1)
• R03-as (AAA méretű) elemek (2)
• Optikai digitális kábel (1)
• Üzembe helyezési útmutató (1)
6HU
A részek és kezelőszervek bemutatása
Az ábra nem teljes részletességű.
Készülék
Elölnézet
  (bekapcsoló) gomb*
Bekapcsolja, illetve készenléti
állapotba helyezi a rendszert.
 BLUETOOTH jelzőfény (kék)
– Kéken gyorsan villog: készenléti
állapotban párosítás közben
– Kéken villog: BLUETOOTHkapcsolat létrehozása közben
– Kéken világít: a BLUETOOTHkapcsolat időtartama alatt
 INPUT gomb* (11. oldal, 17)
 PAIRING gomb* (23. oldal)
 VOL +/– gomb*
 N jel (25. oldal)
Az NFC funkció használatakor
érintse az NFC-kompatibilis eszközt
a jelhez.

(USB) port
* Ha tárgyakat helyez a gombra, azzal
a gomb hibás működését okozhatja.
 Távvezérlő-érzékelő
 Előlapi kijelző
7HU
Hátulnézet
 LAN(100) port
 HDMI OUT (TV (ARC)) aljzat
 TV IN (OPTICAL) aljzat
8HU
Távvezérlő
 INPUT +/– (11. oldal, 17)
 (bekapcsolás)
Bekapcsolja, illetve készenléti
állapotba helyezi a rendszert.
 DISPLAY
Megjeleníti a lejátszási
információkat a tv-képernyőn.
 CLEAR AUDIO+ (19. oldal)
SOUND FIELD (19. oldal)
VOICE (20. oldal)
NIGHT (20. oldal)
 DIMMER (35. oldal)
 Színes gombok
Gyorsbillentyűk, melyekkel
kiválaszthatók egyes
menüpontok.
 MIRRORING (33. oldal)
PAIRING (23. oldal)
 OPTIONS (21. oldal, 47)
BACK (11. oldal)
/// (11. oldal)
(bevitel) (11. oldal)
HOME (11. oldal)
  (némítás)
Ideiglenesen kikapcsolja
a hangot.
 (hangerő) +/–
Módosítja a hangerőt.
SW  (mélysugárzó hangereje)
+/–
Módosítja a mélysugárzó
hangerejét.
9HU
 A lejátszást vezérlő gombok
/ (gyors keresés
visszafelé/előre)
Keresés előre vagy visszafelé.
/ (előző/következő)
Ugrás az előző/következő
fejezetre, zeneszámra vagy fájlra.
 (lejátszás)
A lejátszás elindítása vagy
újraindítása (a lejátszás
folytatása).
 (szünet)
A lejátszás szüneteltetése,
illetve újraindítása.
 (leállítás)
A lejátszás leállítása.
 RX/TX (adó/vevő) (27. oldal)
 AUDIO (34. oldal)
10HU
A főmenü
A főmenü tévéképernyőn való megjelenítéséhez csatlakoztassa a rendszert
és a tévét a HDMI kábellel (nem tartozék). A főmenüben a
[Setup] gombot
választva megadhatja a különböző beállításokat, vagy kiválaszthatja a kívánt
bemenetet vagy szolgáltatást a bemeneti listáról.
[Setup]
Bemenetlista
A főmenü használata
///,
(bevitel)
HOME
BACK
1
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik a főmenü.
2
Válassza ki a /// gombokkal a
[Setup] gombot vagy a bemenetlista
valamelyik elemét, majd nyomja meg a
gombot.
A tévéképernyőn megjelenik a kiválasztott bemenet vagy beállítási
képernyő.
Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a BACK gombot.
11HU
Bemenetlista
Bemenet neve
Magyarázat
[TV]
A tévékészülék hangjának lejátszása. (17. oldal)
[Bluetooth Audio]
A BLUETOOTH funkcióval csatlakoztatott eszköz hangjának
lejátszása. (23. oldal)
[USB]
A csatlakoztatott USB-eszközön tárolt zene vagy fényképek
lejátszása. (17. oldal)
[Screen mirroring]
A mobilkészülék képernyőjének megjelenítése a tévéképernyőn.
(33. oldal)
[Home Network]
Zene vagy fényképfájlok lejátszása a hálózaton keresztül
csatlakoztatott eszközről. (29. oldal)
[Music Services]
Interneten elérhető zenei szolgáltatások használata. (30. oldal)
[Setup]
Lásd: „A beállító-képernyő használata” (40. oldal).
Tipp
A bemenetet az INPUT +/– gomb többszöri megnyomásával is kiválaszthatja.
A lépések leírása az útmutatóban
Ez a kezelési útmutató a tévéképernyőn megjelenített főmenüből kiinduló
lépésekkel ismerteti a készülék használatát, amelyek a távvezérlővel hajthatók végre
akkor, ha a rendszer és a tévé össze van kötve a HDMI-kábellel (nem tartozék).
Azok a lépések, amelyek során a tévéképernyő elemeit kiválasztja a /// és
a
gombbal, az alábbi módon vannak egyszerűsítve.
Példa: Válassza a főmenü
[Setup] gombját.
A „válassza ki” kifejezés alatt az a művelet értendő, amelynek során a ///
és a
gomb megnyomásával kiválasztja az elemet.
Példa: A főmenüből kiindulva válassza ki a [Network Settings] – [Internet
Settings] – [Wired Setup] pontot.
Az elemek közötti kötőjel (–) azt jelzi, hogy a /// és
gombbal egymás után
több elemet kell kiválasztani.
Tippek
• Ha a készüléken megtalálhatók a távvezérlőével egyező nevű vagy hasonló gombok,
akkor azokat is használhatja.
• A szögletes zárójelek [ ] közötti karakterek a TV-képernyőn jelennek meg. Az idézőjelek „”
közötti karakterek az előlapi kijelzőpanelen jelennek meg.
12HU
A tévékészülék
csatlakoztatása
Ha a tévékészülék HDMI IN
aljzatánál az ARC felirat
látható
Ha a tévé HDMI IN aljzatán
nem látható az ARC felirat
Ha a tévé HDMI IN aljzata nem
kompatibilis az ARC szabvánnyal,
akkor a rendszer nem sugározza a tévé
hangját.
Ebben az esetben kösse össze a tévé
optikai kimeneti aljzatát és a készülék
TV IN (OPTICAL) aljzatát a tartozék
digitális optikai kábellel.
Kösse össze a készülék HDMI OUT
aljzatát és a tévékészülék ARCkompatibilis HDMI IN aljzatát a HDMIkábellel (nem tartozék).
HDMIkábel (nem
tartozék)
Digitális
optikai kábel
(tartozék)
HDMI-kábel
(nem tartozék)
TV
TV
13HU
Csatlakoztatás és előkészítés
Csatlakoztatás és előkészítés
Csatlakozás vezetékes
hálózathoz
A hálózat kialakításához csatlakoztassa
a rendszert és a számítógépet az
otthoni hálózathoz LAN-kábelekkel.
Csatlakoztatás
számítógéphez vagy
útválasztóhoz LAN-kábellel
Az alábbi ábrán az az eset látható,
amikor a rendszer és a számítógép az
otthoni hálózathoz van csatlakoztatva.
Csatlakoztatás a hálózati
információk automatikus
fogadásával
1
2
3
4
5
Modem
LAN-kábel
(nem tartozék)
2
Megjegyzés
A kiszolgálót és a rendszert ugyanahhoz
a hálózathoz kell csatlakoztatni.
Tipp
Javasoljuk, hogy árnyékolt egyenes
interfészkábelt használjon (nem tartozék).
14HU
Válassza ki a [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup]
menüpontot.
Válassza az [Auto] lehetőséget.
Válassza a [Save & Connect]
lehetőséget.
A rendszer elkezd csatlakozni
a hálózathoz. A részletek a televízió
képernyőjén megjelenő
üzenetekben olvashatók.
Csatlakoztatás fix IP-cím
használatával
1
Kiszolgáló
Válassza a főmenü
[Setup]
gombját.
A tévéképernyőn megjelenik
a beállítási képernyő.
A rendszer megkezdi a hálózat
beállítását, és megjeleníti
a hálózatbeállítás állapotát.
Nézze át az adatokat a / gombok
segítségével, majd nyomja meg
a  gombot.
Internet
Útválasztó
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
Válassza a főmenü
[Setup]
gombját.
A tévéképernyőn megjelenik
a beállítási képernyő.
Válassza ki a [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wired Setup]
menüpontot.
6
Válassza a [Manual] lehetőséget.
A képernyőn megjelenő
utasításokat követve végezze el
a beállítást.
A rendszer megkezdi a hálózat
beállítását, és megjeleníti
a hálózatbeállítás állapotát.
Nézze át az adatokat a / gombok
segítségével, majd nyomja meg
a  gombot.
Válassza a [Save & Connect]
lehetőséget.
A rendszer elkezd csatlakozni
a hálózathoz. A részletek a televízió
képernyőjén megjelenő
üzenetekben olvashatók.
Csatlakozás vezeték
nélküli hálózathoz
A hálózat kialakításához csatlakoztassa
a rendszert és a számítógépet vezeték
nélküli LAN-útválasztóhoz.
Megjegyzés
A kiszolgálót és a rendszert ugyanahhoz
a hálózathoz kell csatlakoztatni.
Csatlakoztatás a WPS
gombbal
Ha a vezeték nélküli LAN-útválasztó
(hozzáférési pont) kompatibilis a Wi-Fi
Protected Setup (WPS) technológiával,
akkor a WPS gombbal egyszerűen
elvégezheti a hálózati beállításokat.
1
2
3
4
5
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
Válassza a főmenü
[Setup]
gombját.
A tévéképernyőn megjelenik
a beállítási képernyő.
Válassza ki a [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup] – [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)] menüpontot.
Válassza a [Start] lehetőséget.
Nyomja meg a hozzáférési pont
WPS gombját.
A rendszer megkezdi a csatlakozást
a hálózathoz.
15HU
Csatlakoztatás és előkészítés
4
5
Csatlakoztatás a hálózatnév
(SSID) kiválasztásával
Ha a vezeték nélküli LAN-útválasztó
(hozzáférési pont) nem kompatibilis
a Wi-Fi Protected Setup (WPS)
technológiával, akkor a beállítás előtt
jegyezze le a következő adatokat.
– A hálózat neve (SSID)*
Csatlakoztatás fix IP-cím
használatával
Válassza a [New connection
registration] – [Manual registration]
menüpontot a „Csatlakoztatás
a hálózatnév (SSID) kiválasztásával”
című rész 4. lépésében, és kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.
_____________________________________
– A biztonsági kulcs (jelszó)**
_____________________________________
* Az SSID (Service Set Identifier) az egyes
hozzáférési pontokat azonosító név.
**Ez az adat a vezeték nélküli útválasztó/
hozzáférési pont címkéjén vagy kezelési
útmutatójában található, illetve
a vezeték nélküli hálózatot beállító
személytől vagy az internetszolgáltatótól
szerezhető meg.
1
2
3
4
5
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
Válassza a főmenü
[Setup]
gombját.
A tévéképernyőn megjelenik
a beállítási képernyő.
Válassza ki a [Network Settings] –
[Internet Settings] – [Wireless
Setup] menüpontot.
A tévéképernyőn megjelenik
a hálózatnevek listája.
Válassza ki a kívánt hálózat nevét
(SSID).
Adja meg a képernyőbillentyűzettel a biztonsági
kulcsot (vagy jelszót), majd
válassza az [Enter] lehetőséget.
A rendszer megkezdi a csatlakozást
a hálózathoz.
16HU
Csatlakoztatás PIN-kód
használatával
Válassza a [New connection
registration] menüpontot
a „Csatlakoztatás a hálózatnév (SSID)
kiválasztásával” című rész 4. lépésében,
és válassza a [(WPS) PIN Method]
lehetőséget.
Csatlakoztatás a SongPal
alkalmazással
A SongPal alkalmazással
csatlakoztathatja a rendszert ahhoz
a vezeték nélküli hálózathoz, amelyhez
a mobileszköz is csatlakozik. A részletes
útmutatót az alkalmazásban vagy az
alábbi URL-címen érheti el.
http://info.songpal.sony.net/help/
Hanglejátszás
1
2
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
Válassza a főmenüben a [TV]
lehetőséget.
A csatlakoztatott USB-eszközről zenei
fájlokat játszhat le, és megtekinthet
az eszközön tárolt képeket.
A lejátszható fájltípusokra vonatkozó
információkért lásd: „Lejátszható
fájltípusok” (56. oldal).
1
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
(USB) porthoz.
Válassza ki a csatornát a tévé
távirányítójával.
A kiválasztott tévécsatorna
megjelenik a tévéképernyőn,
és a rendszer a tévé hangját
sugározza.
4
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg
a távvezérlő SW  +/– gombját
(21. oldal).
Tipp
A [TV] menüpontot a távvezérlő INPUT +/–
gombjával is kiválaszthatja.
2
3
4
5
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
A főmenüben válassza az [USB
(Connected)] lehetőséget.
Válassza a [Music] –
zeneszámokat tartalmazó mappa
– zeneszám lehetőséget.
A készülék lejátssza a kiválasztott
zeneszámot, és a rendszer
sugározza a készülék hangját.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg
a távvezérlő SW  +/– gombját
(21. oldal).
17HU
Hanglejátszás
A televízió hangjának
hallgatása
Zenehallgatás USBeszközről
Megjegyzés
Az USB-eszközt nem szabad működés
közben eltávolítani. Az adatvesztés és az
USB-eszköz károsodásának elkerülése
érdekében kapcsolja ki a rendszert, mielőtt
az USB-eszközt csatlakoztatja vagy
eltávolítja.
Tipp
A beállítások menüjéből különféle
műveleteket hajthat végre (47. oldal).
USB-eszközön tárolt
fényképek megtekintése
A csatlakoztatott USB-eszközön tárolt
képeket megjelenítheti
a tévéképernyőn.
A lejátszható fájltípusokra vonatkozó
információkért lásd: „Lejátszható
fájltípusok” (56. oldal).
Válassza a [Photo] – fényképeket
tároló mappa – fénykép lehetőséget
a 4. lépésben.
A tévéképernyőn megjelenik
a kiválasztott fénykép.
Tipp
A beállítások menüjéből különféle
műveleteket hajthat végre (47. oldal).
18HU
A hangeffektus kiválasztása
Kiválaszthatja a rendszer előre
beprogramozott térhatású
hangeffektusainak egyikét,
amelyek illeszkednek a különböző
hangforrásokhoz.
Magyarázat
[ClearAudio+]
A rendszer
automatikusan
kiválasztja
a hangforrásnak
megfelelő
hangbeállítást.
[Movie]
A hangeffektusokat
filmekhez
optimalizálja
a rendszer. Ez a mód
visszaadja a hang
tömörségét és széles
térbeliségét.
[Music]
A hangeffektusokat
zenéhez
optimalizálja
a rendszer.
[Sports]
A narráció tisztán
érhető, a háttérzajok
térhatásban
hallatszanak,
a hangzás pedig
valósághű.
SOUND FIELD
CLEAR AUDIO+
[Game Studio] A hangeffektusokat
játékhoz
optimalizálja
a rendszer.
[Standard]
1
2
Nyomja meg a SOUND FIELD
gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a hangzáskép menü.
A gomb többszöri
megnyomásával válassza
ki a kívánt hangzásképet.
A hangeffektusokat
az egyedi forrás
alapján optimalizálja
a rendszer.
Tippek
• A [ClearAudio+] menüpontot a távvezérlő
CLEAR AUDIO+ gombjával is
kiválaszthatja.
• A hangzásképet a beállítási menüből is
kiválaszthatja (47. oldal).
19HU
A hangeffektus kiválasztása
A hangforrásokhoz
igazodó hangeffektus
beállítása (SOUND FIELD)
Hangzáskép
Alacsony hangerőszint
mellett tiszta hangot
biztosító éjszakai
üzemmód (NIGHT)
Párbeszédek
érthetőségének
javítása (VOICE)
A rendszer kis hangerőn, minimális
hűségvesztéssel sugározza a hangot,
amely mellett tisztán érthetőek
a párbeszédek.
VOICE
NIGHT
1
2
1
2
Nyomja meg a NIGHT gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
az éjszakai üzemmód.
Nyomja meg a VOICE gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a beszédhang üzemmód.
A gomb ismételt megnyomásával
válassza ki a beszédhang
üzemmódot.
A gomb ismételt megnyomásával
válassza ki az éjszakai
üzemmódot.
Üzemmód
Magyarázat
[On]
Bekapcsolja az
éjszakai üzemmódot.
[Off]
Kikapcsolja az éjszakai
üzemmódot.
Tipp
A [Night] menüpont a beállítási menüből is
kiválasztható (47. oldal).
Üzemmód
Magyarázat
[Up Off]
Normál beszédhang.
[Up 1]
A párbeszédek
a párbeszéd
frekvenciatartományá
nak kiemelése révén
jól hallhatók.
[Up 2]
A párbeszéd
frekvenciatartományá
nak további
erősítésével
a beszédhangokat
az idősebbek is jól
hallhatják.
Tipp
A [Voice] menüpont a beállítási menüből is
kiválasztható (47. oldal).
20HU
A kép és a hang közötti
időeltérés beállítása
A mélysugárzó a basszus és az alacsony
frekvenciájú hangok sugárzására
szolgál.
Ha a hang nincs szinkronban
a tévéképernyőn látható képekkel,
akkor módosíthatja a kép és a hang
közötti időeltérést.
A beállítás módja a bemenettől függ.
SW  +/–
///,
OPTIONS
A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg a SW
(mélysugárzó-hangerő)  +/–
gombot.
Megjegyzés
Ha a bemeneti forrás kevés hangot közvetít
a basszus tartományában, például TVműsorok esetében, akkor a mélysugárzó
basszushangja kevéssé hallható.
Tévénézés közben
1
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az előlapi kijelzőn megjelenik
a „SYNC” felirat.
2
Nyomja meg a  vagy a
gombot.
Az előlapi kijelzőpanelen
megjelenik a beállított idő.
3
Módosítsa a késleltetést a /
gombbal, majd nyomja meg
a
gombot.
Az időeltérés 0 és 300 ms között
állítható 25 ms-os lépésközzel.
4
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
Az előlapi kijelzőpanelről eltűnik
a beállítómenü.
21HU
A hangeffektus kiválasztása
A mélysugárzó
hangerejének beállítása
Másik eszköz képének
nézése közben
1
2
3
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a beállítási menü.
Válassza az [A/V SYNC]
lehetőséget.
Módosítsa a késleltetést a /
gombbal, majd nyomja meg
a
gombot.
Az időeltérés 0 és 300 ms között
állítható 25 ms-os lépésközzel.
22HU
Zenehallgatás/hanglejátszás
a BLUETOOTH funkcióval
Zenehallgatás mobileszköz
párosításával
1
Zenehallgatás
mobileszközről
Nyomja meg a PAIRING gombot.
A rendszer párosítási módba lép, az
előlapi kijelzőpanelen megjelenik
a „BT” jelzés, és a BLUETOOTH
jelzőfény gyors villogásra vált.
2
INPUT +/–
PAIRING
3
SW  +/–
HOME
 +/–
4
Lejátszás
vezérlőgombjai
RX/TX
5
Kapcsolja be a BLUETOOTH
funkciót, majd válassza ki
a „HT-XT2” típusú készüléket,
miután rákeresett
a mobileszközön.
Ha jelszót kell megadni, írja be:
„0000”.
Győződjön meg róla, hogy
a készüléken folyamatos kék
fénnyel világít a BLUETOOTH
jelzőfény.
Ekkor létrejött a kapcsolat
a rendszer és a mobileszköz között.
Indítsa el a lejátszást
a csatlakoztatott mobileszköz
zenelejátszó alkalmazásával.
A készülék sugározni kezdi
a hangot.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg
a távvezérlő SW  +/– gombját
(21. oldal).
23HU
Zenehallgatás/hanglejátszás a BLUETOOTH funkcióval
A mobileszközén, például
okostelefonján vagy táblagépén tárolt
zenéjét vezeték nélküli kapcsolaton
keresztül hallgathatja, ha a rendszert
és a mobileszközt a BLUETOOTH
funkcióval csatlakoztatja egymáshoz.
Ha a mobileszközt a BLUETOOTH
funkcióval csatlakoztatja, akkor a tartozék
távvezérlővel a tévé bekapcsolása nélkül
vezérelheti a készüléket.
• A tartalom lejátszását
és szüneteltetését a távvezérlő
lejátszást vezérlő gombjaival
vezérelheti.
A BLUETOOTH funkció
csatlakozási állapotának
ellenőrzése
Állapot
BLUETOOTH jelzőfény
Készenléti
állapot párosítás
közben
Kéken gyorsan villog
Kapcsolat
létrehozása
közben
Kéken villog
A kapcsolat
létrejött
Kéken világít
Nincs kapcsolat
Kikapcsolva
Zenehallgatás a párosított
mobileszközről
1
2
3
Tippek
• A BLUETOOTH-kapcsolat létrejötte után
egy javaslat jelenik meg arra
vonatkozóan, hogy melyik alkalmazást
kell letölteni a csatlakoztatott eszközhöz.
Az utasítások megjelenése után letöltheti
a SongPal alkalmazást, amellyel kezelheti
a rendszert.
A SongPal alkalmazásról itt olvashat
részleteket: „Mobileszközön tárolt zene
hallgatása a SongPal alkalmazással”
(31. oldal).
• A második és a további mobileszközöket
ugyanígy párosítsa.
• A párosítás megszakításához nyomja
meg a HOME gombot.
4
5
Kapcsolja be a BLUETOOTH
funkciót a mobileszközön.
Az INPUT +/– gomb többszöri
megnyomásával jelenítse meg
a „BT” jelzést az előlapi
kijelzőpanelen.
A bemenet automatikusan
a [Bluetooth Audio] értékre vált,
ezután a rendszer automatikusan újra
csatlakozik ahhoz a mobileszközhöz,
amelyhez utoljára csatlakoztatta.
Győződjön meg róla, hogy
a BLUETOOTH jelzőfény
folyamatos kék színnel világít.
Ekkor létrejött a kapcsolat
a rendszer és a mobileszköz között.
Indítsa el a lejátszást
a csatlakoztatott mobileszköz
zenelejátszó alkalmazásával.
A készülék sugározni kezdi a hangot.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg
a távvezérlő SW  +/– gombját
(21. oldal).
• A tartalom lejátszását
és szüneteltetését a távvezérlő
lejátszást vezérlő gombjaival
vezérelheti.
A mobileszköz leválasztása
Végezze el az alábbi műveletek
valamelyikét.
• Kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót
a mobileszközön.
• Nyomja meg a távvezérlő PAIRING
gombját.
• Kapcsolja ki a rendszert vagy
a mobileszközt.
24HU
Megjegyzés
Ha a „Zenehallgatás a párosított
mobileszközről” című szakasz 2. lépésében
az INPUT+/– gomb megnyomásakor nem
tűnik el a BT jelzés az előlapi
kijelzőpanelről, akkor nyomja meg egyszer
a távvezérlő RX/TX gombját.
Tipp
Ha nem jön létre a kapcsolat, akkor válassza
ki a „HT-XT2” típust a mobileszközön.
BLUETOOTH jelzőfény
Ha egy NFC-kompatibilis mobileszközt,
például okostelefont vagy táblagépet
a készülék N jeléhez érint, akkor
a rendszer automatikusan bekapcsol,
párosítja az eszközt, és automatikusan
létrehozza a BLUETOOTH-kapcsolatot.
Kompatibilis eszközök
A beépített NFC funkcióval kompatibilis
okostelefonok, táblagépek
és zenelejátszók (operációs
rendszer: Android™ 2.3.3 vagy újabb,
kivéve az Android 3.x verziót).
1
2
Kapcsolja be az NFC funkciót
a mobileszközön.
Érintse a mobileszközt a készülék
N jeléhez.
Tartsa a jelnél az eszközt, amíg
a mobileszköz rezegni nem kezd,
és egy üzenetet jelenít meg
a kijelzőjén.
A kijelzőn megjelenítő útmutatást
követve fejezze be a készülék
és a mobileszköz párosítását.
3
4
5
Győződjön meg róla, hogy
a BLUETOOTH jelzőfény
folyamatos kék színnel világít.
Ekkor létrejött a kapcsolat
a rendszer és a mobileszköz között.
Indítsa el a lejátszást
a csatlakoztatott mobileszköz
zenelejátszó alkalmazásával.
A rendszer megkezdi a hang
sugárzását.
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg
a távvezérlő SW  +/– gombját
(21. oldal).
• A tartalom lejátszását
és szüneteltetését a távvezérlő
lejátszást vezérlő gombjaival
vezérelheti.
A lejátszás leállítása egyérintéses
funkcióval
Érintse a mobileszközt még egyszer
a készülék N jeléhez.
25HU
Zenehallgatás/hanglejátszás a BLUETOOTH funkcióval
Mobileszköz csatlakoztatása
egyérintéses funkcióval
(NFC)
Megjegyzések
• Az eszköztől függően előfordulhat, hogy
a mobileszközön előzetesen végre kell
hajtania a következőket.
– Kapcsolja be az NFC funkciót.
– Töltse le az „NFC Easy Connect”
alkalmazást a Google Play™
webáruházból, és indítsa el az
alkalmazást. (Előfordulhat, hogy az
alkalmazás egyes országokban/
régiókban nem érhető el.) A részleteket
lásd az eszköz kezelési utasításában.
• Ez a funkció nem működik a BLUETOOTHkompatibilis fejhallgatókkal
és hangsugárzókkal. Ha BLUETOOTHkompatibilis fejhallgatóval vagy
hangsugárzóval szeretné hallgatni
a hangot, akkor lásd: „Csatlakoztatott
tévé vagy eszköz hangjának hallgatása
fejhallgatón vagy hangsugárzón
keresztül” (26. oldal).
• A készülék [Bluetooth Mode] beállítása
automatikusan a [Receiver] üzemmódra
vált, amikor az egyérintéses funkcióval
BLUETOOTH-kapcsolatot létesít. Ha
megszakítja az egyérintéses funkciót,
a [Bluetooth Mode] beállítása a [Receiver]
marad. A [Bluetooth Mode] beállítás
részleteit lásd: [Bluetooth Settings]
(42. oldal).
Csatlakoztatott tévé vagy
eszköz hangjának
hallgatása fejhallgatón
vagy hangsugárzón
keresztül
A csatlakoztatott tévé vagy eszköz
hangját BLUETOOTH-kompatibilis
fejhallgatón vagy hangsugárzón
is hallgathatja, ha az eszközöket
csatlakoztatja a BLUETOOTH funkcióval.
Hang hallgatása
a fejhallgató vagy
hangsugárzók párosításával
1
2
3
4
26HU
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
Válassza a főmenü
[Setup]
gombját.
A tévéképernyőn megjelenik
a beállítási képernyő.
Válassza ki a [Bluetooth
Settings] – [Bluetooth Mode] –
[Transmitter] menüpontot.
A rendszer BLUETOOTH-átviteli
módba lép.
Állítsa párosítási módba
a BLUETOOTH-kompatibilis
fejhallgatót vagy hangsugárzót.
A párosítás lépéseit keresse
a fejhallgató vagy hangsugárzó
kezelési útmutatójában.
5
7
Térjen vissza a főmenübe,
és válassza ki a kívánt bemenetet.
A kiválasztott bemenet képe
megjelenik a tévéképernyőn, az
előlapi kijelzőpanelen megjelenik
a „BT TX” jelzés, és a hang
a fejhallgatóban vagy
a hangsugárzóból hallgatható.
A rendszer nem bocsát ki hangjelet.
A bemenet kiválasztását lásd:
„A főmenü használata” (11. oldal).
Állítsa be a hangerőt.
Először állítsa be a fejhallgató vagy
a hangsugárzó hangerejét.
Fejhallgató vagy hangsugárzók
csatlakoztatása esetén a fejhallgató
és a hangsugárzó hangereje
a készülék VOL +/– gombjával,
illetve a távvezérlő  +/–
gombjával szabályozható.
2
Válassza ki a fejhallgató vagy
a hangsugárzó nevét, és nyomja meg
az OPTIONS gombot.
3
4
Válassza a [Remove] lehetőséget.
Hang hallgatása párosított
fejhallgatóval vagy
hangsugárzókkal
1
2
3
4
A párosítás törlése
A 4. lépésben szüntesse meg
a párosítást a fejhallgató vagy
a hangsugárzó és a készülék között.
Regisztrált eszköz eltávolítása az
eszközlistából
1
Hajtsa végre a „Hang hallgatása
a fejhallgató vagy hangsugárzók
párosításával” című szakasz 1 – 5.
lépését.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat, és törölje a megfelelő
fejhallgatót vagy hangszórót az
eszközlistából.
5
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
Válassza ki a kívánt bemenetet.
A bemenet kiválasztását lásd:
„A főmenü használata” (11. oldal).
Kapcsolja be a fejhallgató vagy
hangsugárzó BLUETOOTH
funkcióját.
Nyomja meg a távvezérlő RX/TX
gombját.
A készülék [Transmitter] értékre
állítja a [Bluetooth Mode] beállítást,
és megjeleníti a „BT TX” jelzést
az előlapi kijelzőpanelen.
A rendszer automatikusan
újra csatlakoztatja a legutóbb
csatlakoztatott fejhallgatót vagy
hangsugárzót, és a fejhallgató vagy
hangsugárzó sugározni kezdi
a hangot.
A rendszer nem bocsát ki hangjelet.
Állítsa be a hangerőt.
Állítsa be a fejhallgató vagy
a hangsugárzó hangerejét.
A fejhallgató és a hangsugárzó
hangerejét a távvezérlő  +/–
gombjával is beállíthatja.
27HU
Zenehallgatás/hanglejátszás a BLUETOOTH funkcióval
6
Válassza ki a fejhallgató vagy
hangsugárzó nevét a [Bluetooth
Settings] képernyőn látható
[Device List] eszközlistából.
A BLUETOOTH-kapcsolat
létrehozása után megjelenik
a [Bluetooth device is connected.]
üzenet. (Ekkor látható
a csatlakoztatott eszköz neve is.)
Ha nem látja a fejhallgató vagy
a hangsugárzó nevét a [Device List]
listában, akkor válassza a [Scan]
lehetőséget.
A fejhallgató és a hangsugárzó
leválasztása
Végezze el az alábbi műveletek
valamelyikét.
– Kapcsolja ki a fejhallgató vagy
hangsugárzó BLUETOOTH funkcióját.
– Nyomja meg az RX/TX gombot.
– Kapcsolja ki a rendszert, a fejhallgatót
vagy a hangsugárzót.
– Válassza ki a csatlakoztatott
fejhallgató vagy hangsugárzó
eszköznevét a [Setup] – [Bluetooth
Settings] – [Device List] menüpontban.
Tudnivalók a fejhallgató
és hangsugárzó
csatlakoztatásáról
• Előfordulhat, hogy a BLUETOOTHkompatibilis fejhallgató vagy
hangsugárzó nem teszi lehetővé
a hangerő szabályozását.
• A [Screen mirroring], a [Bluetooth
Audio] és a Home Theatre Control
funkció ki van kapcsolva, amikor
a [Bluetooth Mode] beállítás
a [Transmitter] értékre van állítva.
• Ha [Bluetooth Audio] vagy [Screen
mirroring] bemenet van kiválasztva,
akkor a [Bluetooth Mode] beállítás
nem állítható [Transmitter] módra.
A távvezérlő RX/TX gombjával sem
lehet átváltani.
• Legfeljebb 9 BLUETOOTH-eszközt
regisztrálhat. A 10. BLUETOOTHeszköz regisztrálásakor az új eszköz
a legkorábban csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz helyére kerül.
• A rendszer legfeljebb 15 észlelt
BLUETOOTH-eszközt képes
megjeleníteni a [Device List] listában.
• Amíg a készülék BLUETOOTHkompatibilis fejhallgatóra vagy
hangsugárzóra továbbítja a hangot,
a hangeffektus és a beállítási menü
pontjai nem módosíthatók.
28HU
• Előfordulhat, hogy egyes tartalmakat
a tartalomvédelem miatt nem lehet
lejátszani.
• A hang- és zenelejátszás a BLUETOOTHeszközökön a BLUETOOTH vezeték
nélküli technológia sajátosságai miatt
késik a készüléken történő lejátszáshoz
képest.
• A BLUETOOTH-eszközről érkező AAC
és LDAC formátumú hang vételét
bármikor be- és kikapcsolhatja
(43. oldal).
Használat a hálózati funkcióval
Zenehallgatás
számítógépről az otthoni
hálózaton keresztül
Számítógép
Vezeték nélküli LAN-útválasztó
1
2
Az otthoni hálózat (Home
Network) előkészítése
1
2
3
Csatlakoztassa a rendszert
a hálózathoz.
Lásd: „Csatlakozás vezetékes
hálózathoz” (14. oldal)
és „Csatlakozás vezeték nélküli
hálózathoz” (15. oldal).
Csatlakoztassa a számítógépet
a hálózathoz.
A részleteket lásd a számítógép
kezelési útmutatójában.
Állítsa be a számítógépet.
Ha a számítógépet az otthoni
hálózaton keresztül szeretné
használni, akkor be kell állítania
kiszolgálóként. A részleteket lásd
a számítógép kezelési
útmutatójában.
Tipp
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
A főmenüben válassza a [Home
Network] lehetőséget.
A tévéképernyőn megjelenik az
otthoni hálózatra csatlakoztatott
eszközök neve.
Válassza ki a kívánt eszköz –
[Music] – a zeneszámot tároló
mappa – zeneszám lehetőséget.
A készülék lejátssza a kiválasztott
zeneszámot, és a rendszer
sugározza a készülék hangját.
4
Állítsa be a hangerőt.
• A hangerő beállításához nyomja
meg a távvezérlő  +/– gombját.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg
a távvezérlő SW  +/– gombját
(21. oldal).
Tippek
• Ha a 3. lépésben a [Photo] lehetőséget
választja, akkor megjelenítheti
a számítógépen tárolt fényképeket.
• A beállítások menüjéből különféle
műveleteket hajthat végre (47. oldal).
A hálózati kapcsolat állapotának
ellenőrzéséhez nyissa meg a
[Setup] –
[Network Settings] – [Network Connection
Status] menüpontot.
29HU
Használat a hálózati funkcióval
Az otthoni hálózaton keresztül
lejátszhatja a számítógépén tárolt
zenefájlokat.
A zenefájlok lejátszása a rendszer
képernyőmenüjéből (OSD), illetve
a kifejezetten erre szolgáló SongPal
alkalmazással mobileszközről, például
okostelefonról vagy táblagépről
vezérelhető.
Zenehallgatás
számítógépről
Zenehallgatás
számítógépről a SongPal
alkalmazással
Zenehallgatás internetes
zeneszolgáltatásból
(Music Services)
Számítógép
Ezzel a rendszerrel az interneten
elérhető zeneszolgáltatásokat is lehet
hallgatni. A funkció használatához
a rendszernek az internethez kell
csatlakoznia.
1
Vezeték nélküli
LAN-útválaszt
Okostelefon vagy
táblagép
2
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
A főmenüben válassza a [Music
Services] lehetőséget.
A televízió képernyőjén megjelenik
a zeneszolgáltatások listája.
A számítógépen tárolt zenefájlokat
a lejátszás vezérlésére szolgáló SongPal
alkalmazással is lejátszhatja, amely
letölthető mobileszközökre, például
okostelefonra vagy táblagépre.
A SongPal alkalmazás részletes leírását
lásd: „Hogyan használhatja a SongPal
alkalmazást?” (31. oldal), vagy nyissa
meg az alábbi URL-címet.
http://info.songpal.sony.net/help/
30HU
3
Válassza ki a kívánt
zeneszolgáltatást.
A tévéképernyőn megjelenik
a zeneszolgáltatás igénybevételét
segítő útmutató.
Kövesse az útmutatót, és élvezze
a zeneszolgáltatásokat.
Tipp
A szolgáltatók listájának frissítéséhez a 2.
lépésben nyomja meg az OPTIONS
gombot, majd válassza az [Update
Services] menüpontot.
Mobileszközön tárolt
zene hallgatása
a SongPal alkalmazással
Zenehallgatás az otthoni
hálózaton keresztül
A hálózaton keresztül lejátszhatja
a számítógépen vagy az otthoni
hálózati kiszolgálón tárolt zenét.
Zenehallgatás USB-eszközről
Hogyan használhatja
a SongPal alkalmazást?
Megjegyzés
A SongPal alkalmazással elérhető vezérlési
lehetőségek függenek a csatlakoztatott
eszköztől. Az alkalmazás kialakítása
és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
A SongPal használata
A SongPal részletes útmutatóját
az alábbi URL-címen érheti el.
http://info.songpal.sony.net/help/
Miután letöltötte okostelefonjára/
iPhone-jára a SongPal alkalmazást,
a következőkre van lehetősége.
A rendszer hangjának beállítása
Egyszerűen igényeihez igazíthatja
a hangot, vagy használhatja a Sony által
javasolt [ClearAudio+] beállítást.
Zeneszolgáltatás
Konfigurálhatja a zeneszolgáltatások
használatára vonatkozó kezdeti
beállításokat.*
* A zeneszolgáltatások elérhetősége és az
elérhetőség időtartama az országtól/
régióktól függ.
Előfordulhat, hogy az eszközt frissíteni kell.
Ha a zeneszolgáltatáson a Google Cast™
szolgáltatás használja, lásd: „A Google
Cast használata” (32. oldal).
1
2
3
4
Töltse le az ingyenes SongPal
alkalmazást a mobileszközre.
Csatlakoztassa a rendszert
és a mobileszközt a BLUETOOTH
funkcióval (23. oldal) vagy
a hálózati funkcióval (14. oldal).
Indítsa el a SongPal alkalmazást.
Vezérelje a lejátszást a SongPal
képernyőjén.
Megjegyzések
• A SongPal használatba vétele előtt állítsa
a [Bluetooth Mode] beállítást a [Receiver]
értékre (42. oldal).
• Használja a SongPal legújabb verzióját.
Tippek
• A rendszert és a mobileszközt az NFC
funkcióval is csatlakoztathatja (25. oldal).
• Ha a csatlakoztatáshoz a hálózati
funkciót használja, akkor a rendszert
és a mobileszközt ugyanahhoz
a hálózathoz csatlakoztassa.
31HU
Használat a hálózati funkcióval
A SongPal olyan alkalmazás, amellyel
a kompatibilis Sony audioeszközöket
vezérelheti okostelefonján/iPhone-ján
keresztül.
Keressen rá a SongPal alkalmazásra
a Google Play™ vagy az App Store
portálon, és töltse le okostelefonjára/
iPhone-jára.
Lejátszhatja a készülék (USB)
portjához csatlakoztatott eszközön
tárolt zenefájlokat.
A Google Cast használata
A Google Cast segítségével zenei
tartalmakat választhat egy Google Castkompatibilis alkalmazásból,
és lejátszhatja azokat a készüléken.
A Google Cast alkalmazást az első
használat előtt be kell állítani a SongPal
segítségével.
1
2
3
4
5
Töltse le az ingyenes SongPal
alkalmazást a mobileszközre.
Csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi
kapcsolattal ugyanahhoz
a hálózathoz, amelyen a rendszer
is van (15. oldal).
Indítsa el a SongPal alkalmazást,
válassza ki a rendszert, és érintse
meg a [Settings] – [Google Cast] –
[Learn how to Cast] menüpontot.
Tekintse át a kezelést és a Google
Cast-kompatibilis alkalmazásokat,
majd töltse le az alkalmazást.
Indítsa el a Google Castkompatibilis alkalmazást, érintse
meg a cast gombot, és válassza ki
a rendszert.
Zenehallgatás SongPal
Link-kompatibilis eszköz
csatlakoztatásával
Egy zeneforrás hallgatása
egyszerre több szobában
(vezeték nélküli többszobás
funkció)
Számítógépein, okostelefonjain vagy
akár a hálózati szolgáltatásokon
keresztül elért kedvenc zenéit egyszerre
játszhatja le különböző helyiségekben,
egyedülálló hangminőségben.
A lejátszást az okostelefonra/iPhone-ra
telepített SongPal alkalmazással
vezérelheti. Ha több SongPalkompatibilis eszközt szeretne használni,
csatlakoztassa mindegyiket
ugyanahhoz a vezeték nélküli
hálózathoz.
Beállítás a SongPal
alkalmazásban
Végezze el a beállítást a SongPal súgója
alapján.
Tipp
A SongPal részletes ismertetését lásd:
„Hogyan használhatja a SongPal
alkalmazást?” (31. oldal).
6
Válassza ki a kívánt zenét,
és játssza le a Google Castkompatibilis alkalmazással.
A zene megszólal a rendszeren.
Megjegyzés
A Google Cast nem használható, amíg
a „google cast updating” felirat látható
a készülék előlapi kijelzőpanelén. Várja
meg a frissítés befejeződését, majd
próbálkozzon újra.
32HU
Mobileszköz képének
megjelenítése tévén
(MIRRORING)
MIRRORING
A képernyőtükrözés
megszakítása
Nyomja meg a HOME vagy a BACK
gombot.
HOME
BACK
1
2
Nyomja meg a MIRRORING
gombot.
Kövesse a tévéképernyőn
megjelenő utasításokat.
Aktiválja a Screen mirroring funkciót
a mobileszközén.
A tévéképernyőn megjelenik
a mobileszköz képernyőjének képe.
Tippek
• A [Screen mirroring] az 1. lépésben
a főmenüből is kiválasztható.
• A [Screen mirroring RF Setting] (45. oldal)
beállítással javíthatja a lejátszás
stabilitását.
33HU
Használat a hálózati funkcióval
A [Screen mirroring] funkció a Miracast
technológia segítségével televízión
jeleníti meg a mobileszköz képernyőjét.
A rendszer közvetlenül csatlakoztatható
a Screen mirroring-kompatibilis
eszközökhöz (pl. okostelefonhoz,
táblagéphez). Az eszköz kijelzőjének
képernyőjét a nagy tévéképernyőn
szemlélheti. A funkció használatához
nincs szükség vezeték nélküli
útválasztóra (hozzáférési pontra).
Megjegyzések
• A Screen mirroring használatakor
előfordulhat, hogy más hálózatok
zavarása miatt gyengül a kép és a hang
minősége.
• A használati környezettől függően
előfordulhat, hogy romlik a képés hangminőség.
• A Screen mirroring funkció használata
közben előfordulhat, hogy egyes hálózati
funkciók nem használhatók.
• Győződjön meg róla, hogy az eszköz
kompatibilis a Miracast technológiával.
A gyártó nem tudja garantálni minden
Miracast-kompatibilis eszköz
csatlakoztathatóságát.
A funkciók és beállítások
használata
Tömörített hangfájlok
lejátszása természetes
hangminőséggel
Ez a funkció feljavítja a tömörített
hangfájlok hangminőségét azáltal,
hogy visszaállítja a tömörítési folyamat
során eltávolított magas frekvenciájú
hangokat. A hallott hang minősége
közel áll az eredeti, természetes
és térhatású hangzáséhoz.
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha
a [Music] hangzáskép van kiválasztva
(19. oldal).
1
2
3
4
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
Válassza a főmenü
[Setup]
gombját.
A tévéképernyőn megjelenik
a beállítási képernyő.
Válassza az [Audio Settings] –
[DSEE] lehetőséget.
Multiplexalapú műsorok
hangjának
megszólaltatása (AUDIO)
Multiplexalapú műsorok hangzását
élvezheti, ha a rendszer Dolby Digital
multiplex adásjelet fogad.
AUDIO
1
Nyomja meg a AUDIO gombot.
A hangjel megjelenik az előlapi
kijelzőpanelen.
2
A gomb többszöri
megnyomásával válassza
ki a kívánt hangjelet.
Hangjel
Magyarázat
„MAIN”
A fő nyelv hangja lesz
hallható.
„SUB”
A másodlagos nyelv
hangja lesz hallható.
„MN/SB”
A fő és a másodlagos
nyelvű hang egyaránt
hallható lesz.
Válassza az [On] lehetőséget.
Megjegyzések
• A funkció a 44,1 kHz-es és 48 kHz-es
kétcsatornás digitális bemeneti jelekkel
kompatibilis.
• A dinamikabővítés után a mintavételi
frekvencia/bitmélység elérheti a 96 kHzes/24 bites értéket.
• Ez a funkció nem használható DSDjelekkel.
34HU
Megjegyzések
• A Dolby Digital jel fogadásához tévét
vagy más eszközt kell csatlakoztatnia
a tartozék digitális optikai kábellel
a készülék TV IN (OPTICAL) aljzatához.
• Ha televíziójának HDMI IN aljzata
kompatibilis az Audio Return Channel
funkcióval (37. oldal), akkor a HDMI
kábelen keresztül Dolby Digital jelet
fogad.
A készülék gombjainak
lezárása
A készülék gombjai lezárhatók, így
megelőzhető a nem kívánt működtetés,
például a gyerekek részéről
(gyermekzár funkció).
Az előlapi kijelzőpanel
és a BLUETOOTHjelzőfény fényerejének
módosítása (DIMMER)
Az előlapi kijelzőpanel
és a BLUETOOTH-jelzőfény fényerejét
módosíthatja.
Nyomja meg a készüléken egymás
után a VOL –, a VOL + és a VOL –
gombot, miközben nyomva tartja az
INPUT gombot.
Az előlapi kijelzőpanelen megjelenik
a „LOCK” jelzés, és a készülék gombjai
inaktívvá válnak.
A készülék csak a távvezérlővel
működtethető.
A gyermekzár funkció
kikapcsolása
Nyomja meg a készüléken egymás után
a VOL –, a VOL + és a VOL – gombot,
miközben nyomva tartja az INPUT
gombot.
Az előlapi kijelzőpanelen megjelenik az
„UNLCK” jelzés, és a gyermekzár funkció
kikapcsol.
Megjegyzés
1
2
Nyomja meg a DIMMER gombot.
Az előlapi kijelzőpanelen
megjelenik a megjelenítési mód.
A gomb többszöri
megnyomásával válassza ki
a kívánt megjelenítési módot.
Mód
Magyarázat
„BRIGHT”
Az előlapi kijelzőpanel
és a BLUETOOTHjelzőfény nagy
fényerővel világít.
„DARK”
Az előlapi kijelzőpanel
és a BLUETOOTHjelzőfény kis
fényerővel világít.
„OFF”
Az előlapi kijelzőpanel
ki van kapcsolva.
A  (bekapcsoló) gombot nem zárolja
a gyermekzár funkció.
35HU
A funkciók és beállítások használata
DIMMER
Megjegyzés
Az „OFF” beállítás kiválasztásakor
az előlapi kijelzőpanel kikapcsol.
A kijelzőpanel automatikusan bekapcsol,
ha megnyomja bármelyik gombot, majd
ismét kikapcsol, ha a rendszert körülbelül
10 másodpercig nem használja. Bizonyos
esetekben előfordulhat, hogy az előlapi
kijelzőpanel nem kapcsol ki. Ebben az
esetben az előlapi kijelzőpanel fényereje
megegyezik a „DARK” beállítás
fényerejével.
Energiatakarékos
készenléti mód
Győződjön meg arról, hogy az alábbi
beállításoknál a következő értékek
szerepelnek:
– A [Bluetooth Standby] beállítása [Off]
(43. oldal).
– A [Quick Start/Network Standby]
beállítása [Off] (44. oldal).
– A [Remote Start] beállítása [Off]
(45. oldal).
A Control for HDMI
funkció használata
Ha Control for HDMI funkcióval
kompatibilis eszközt, például tévét vagy
Blu-ray lemezlejátszót* csatlakoztat
HDMI-kábellel, akkor a TV
távirányítójával működtetheti az eszközt.
A Control for HDMI funkcióval
a következő funkciók használhatók.
• Összehangolt kikapcsolás funkció
• Összehangolt hangvezérlés funkció
• Audio Return Channel
• Egygombos lejátszás funkció
• Egyszerű távvezérlés
Megjegyzés
Ezek a funkciók nem csak a Sony által
gyártott eszközökön működnek, a működés
azonban ezek esetében nem garantált.
* A Control for HDMI a CEC (Consumer
Electronics Control) által használt szabvány,
amely lehetővé teszi, hogy a HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) szabványú
eszközök vezéreljék egymást.
A Control for HDMI funkció
használatának előkészítése
Állítsa a [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] beállítást
az [On] értékre (44. oldal).
Az alapértelmezett beállítás az [On].
Engedélyezze a Control for HDMI
funkció beállításait a rendszerhez
csatlakoztatott tévéhez és egyéb
eszközökhöz.
Tipp
Ha egy Sony által gyártott tévén
engedélyezi a Control for HDMI („BRAVIA”
szinkronizálás) funkciót, azzal
automatikusan engedélyezi a rendszer
Control for HDMI funkcióját is. A beállítások
megadása után megjelenik a „DONE”
felirat az előlapi kijelzőpanelen.
36HU
Összehangolt kikapcsolás
funkció
A tévé kikapcsolásakor a rendszer is
automatikusan kikapcsol.
Állítsa a rendszer [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Linked to TV]
beállítását az [On] vagy az [Auto] értékre
(44. oldal). Az alapértelmezett beállítás
az [Auto].
Összehangolt hangvezérlés
funkció
Megjegyzések
• A tévé Twin Picture funkciójának
használatakor csak a tévé sugároz
hangot, ha a [TV] értéktől eltérő bemenet
van kiválasztva. Amikor kikapcsolja
a Twin Picture funkciót, a hangot ismét
a rendszer sugározza.
• A tévé típusától függően a hangerőszint
száma megjelenik a tv-képernyőn.
A tévéképernyőn megjelenő
hangerőszám eltérhet a rendszer előlapi
kijelzőpanelén megjelenített számtól.
• A tévékészülék beállításaitól függően
elképzelhető, hogy az Összehangolt
hangvezérlés funkció nem használható.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
Ha a rendszer a tévé Audio Return
Channel-kompatibilis HDMI IN
aljzatához van csatlakoztatva, akkor
a tévé hangját digitális optikai kábel
használata nélkül hallgathatja
a rendszer hangsugárzóiból.
Állítsa a rendszer [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Audio Return
Channel] beállítását az [Auto] értékre
(44. oldal). Az alapértelmezett beállítás
az [Auto].
Megjegyzés
Ha a tévé nem kompatibilis az Audio
Return Channel szabvánnyal, akkor
csatlakoztatni kell a tartozék digitális
optikai kábelt (lásd a mellékelt üzembe
helyezési útmutatót).
Egygombos lejátszás
funkció
Amikor a tévéhez csatlakoztatott
eszközről (Blu-ray lemezíróról,
PlayStation® 4 konzolról stb.) játszik
le tartalmat, a rendszer és a tévé
automatikusan bekapcsol, a rendszer
automatikusan a tévé bemenetére vált,
és a hangsugárzókból a rendszer
hangja hallható.
Megjegyzések
• Ha az előző tévénézéskor a tévéműsor
hangja a televízió hangsugárzóin
keresztül szólt, akkor a rendszer nem
kapcsol be, és a televízió sugározza
a hangot és jeleníti meg a képet akkor is,
ha Ön az eszközön található tartalmat
játszik le (44. oldal).
• A televízió típusától függően
előfordulhat, hogy a lejátszott tartalom
elejét nem játssza le megfelelően
a rendszer.
37HU
A funkciók és beállítások használata
Ha tévénézés közben bekapcsolja
a rendszert, a tv-műsor hangja
a rendszer hangsugárzóiból lesz
hallható. A rendszer hangereje
a televízió távvezérlőjével állítható.
Ha a tévét előző alkalommal a rendszer
hangsugárzóin keresztül hallgatta,
akkor a tévé bekapcsolásakor
a rendszer is automatikusan bekapcsol.
A vezérlés a tévé menürendszerén
keresztül is lehetséges. A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
Audio Return Channel
Egyszerű távvezérlés
A rendszert úgy is vezérelheti, hogy a TV
szinkronizálási menüjében kiválasztja
a rendszert.
Ez a funkció csak akkor használható,
ha a televíziónak van szinkronizálási
menüje. A részleteket lásd
a tévékészülék használati
útmutatójában.
Megjegyzések
• A tévé csatlakozási menüjében
a rendszer „lejátszóként” jelenik meg.
• Egyes tévéknél előfordulhat, hogy
bizonyos műveletek nem érhetők el.
A „BRAVIA”
szinkronizálás funkció
használata
A Control for HDMI funkció mellett
a „BRAVIA” szinkronizálás funkcióval
kompatibilis eszközökön az alábbi
funkciókat is használhatja.
• Jelenetválasztás funkció
• Házimozi-vezérlés
• Visszhang megszüntetése funkció
• Nyelvkövetés
Megjegyzés
Ezek a funkciók a Sony saját tulajdonú
technológiái. A funkciók csak a Sony által
gyártott termékeken működnek.
Jelenetválasztás funkció
A rendszer automatikusan a tévé
jelentválasztási funkcióbeállításának
megfelelő hangzásképre vált.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
A hangzásképet a [ClearAudio+]
értékre kell állítani (19. oldal).
Házimozi-vezérlés funkció
Ha a házimozi-vezérlés funkcióval
kompatibilis tévékészüléket használ,
akkor a rendszer beállítása,
a hangzáskép beállítása,
a bemenetváltás stb. a tévébemenet
váltása nélkül is elvégezhető.
Ez a funkció akkor használható, ha
a tévé csatlakozik az internethez.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
38HU
Visszhang megszüntetése
funkció
A rendszer mérsékli a visszhangot,
amikor Social Viewing funkciót, például
Skype-ot használ a tévéműsorok nézése
közben. Ez a funkció csak akkor
használható, ha a televízió támogatja
a Social Viewing funkciót. A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
• A csatlakoztatott eszköz korlátozhatja
a HDMI-aljzaton továbbított
audiojeleket (mintavételi frekvencia,
bithosszúság stb.).
• Ez a rendszer támogatja
a „TRILUMINOS” és a 4K átvitelt.
Megjegyzések
A funkciók és beállítások használata
• A Social Viewing funkció használatakor
csak a tévé hangsugárzói bocsátanak ki
hangot, ha a rendszer bemenete nem
a [TV] értékre van állítva.
• Ez a funkció nem használható, ha a hang
a televízió hangsugárzóin keresztül szól.
Nyelvkövetés
Ha módosítja a tévéképernyőn
megjelenített feliratok nyelvét,
a rendszer képernyőn megjelenített
elemeinek nyelve is megváltozik.
Megjegyzések a HDMIcsatlakozásokhoz
• Használjon nagysebességű HDMIkábelt vagy prémium minőségű
nagysebességű HDMI-kábelt
Ethernettel. Ha normál HDMI-kábelt
használ, akkor előfordulhat, hogy az
1080p és 4K tartalom megjelenítése
nem lesz megfelelő.
• Használjon HDMI-hitelesített kábelt.
Olyan HDMI-kábelt (nagysebességű
HDMI-kábelt Ethernettel) válasszon,
amelyet a Sony gyártott, és látható
rajta a kábel típusát jelző embléma.
• Nem javasoljuk HDMI-DVI
átalakítókábel használatát.
39HU
A beállító-képernyő használata
A képek, hangok és más elemek beállításait többféleképpen módosíthatja.
Az alapértelmezett beállítások alá vannak húzva.
1
2
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik a főmenü.
Válassza a főmenü
[Setup] gombját.
A tévéképernyőn megjelenik a beállítási képernyő.
Válassza ki a beállítási elemet.
Beállítási elem
Magyarázat
[Software Update] A rendszer szoftverének frissítése. (41. oldal)
[Screen Settings]
A tv típusának megfelelő képernyő-beállítások megadása.
(41. oldal)
[Audio Settings]
A csatlakozók típusának megfelelő hangbeállítások megadása.
(42. oldal)
[Bluetooth Settings] A BLUETOOTH funkció részletes beállításainak megadása.
(42. oldal)
[System Settings]
A rendszerbeállítások megadása. (43. oldal)
[Network Settings] Az internetkapcsolat és az otthoni hálózat részletes beállításainak
megadása. (45. oldal)
[Input Skip Setting] Az egyes bemenetekhez tartozó bemenetugrás beállítás
megadása. (46. oldal)
40HU
[Easy Setup]
Az Easy Setup funkció ismételt futtatása az alapbeállítások
megadásához. (46. oldal)
[Resetting]
A rendszer gyári alapbeállításainak visszaállítása. (46. oldal)
[Software Update]
A szoftver legfrissebb verzióra történő
frissítésével kihasználhatja a legújabb
funkciókat.
A frissítési funkciókról az alábbi
webhelyen talál tájékoztatást:
www.sony.eu/support
Megjegyzések
[Update via Internet]
A rendszer szoftverének frissítése az
elérhető hálózat használatával. Kövesse
a képernyőn megjelenő utasításokat.
Ellenőrizze, hogy a hálózat csatlakozike az internetre.
[Update via USB Memory]
Szoftverfrissítés USB memória
használatával. Győződjön meg arról,
hogy a szoftverfrissítés mappájának
neve „UPDATE”.
[Screen Settings]
[TV Type]
[16:9]: Akkor válassza ezt a beállítást,
ha a készülékhez széles képernyős tv-t
vagy széles képernyős megjelenítést
támogató tv-t csatlakoztat.
[4:3]: Válassza ezt a beállítást, ha
a készülékhez 4:3 képarányú, a széles
[Output Video Resolution]
[Auto]: A tv vagy csatlakoztatott eszköz
kiválasztott felbontásának megfelelő
videojelet ad ki.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: A kiválasztott
felbontásnak megfelelő videojelet ad ki.
* Ha a lejátszott tartalom színrendszere
NTSC, akkor a videojelek felbontása csak
[480i] és [480p] értékre alakítható át.
[24p Output]
[Network content 24p Output]
Ez a funkció beállítja a rendszer HDMI
OUT (ARC) aljzatáról kimenő jelet
a Screen mirroring funkció használata
esetén.
[Auto]: Csak bocsát ad ki 24p videojelet,
ha 1080/24p-kompatibilis tévét
csatlakoztat HDMI-kapcsolaton keresztül,
és az [Output Video Resolution] beállítása
[Auto] vagy [1080p].
[Off]: Akkor válassza ezt a beállítást,
ha a tévé nem támogatja az 1080/24p
formátumú videojelet.
[4K Output]
[Auto1]: 2K videojelet bocsát ki
képernyőtükrözéskor, 4K videojeleket
fotók lejátszása közben akkor, ha Sony
által gyártott 4K-kompatibilis eszköz
van csatlakoztatva.
[Auto2]: 4K videojelet bocsát ki 24p
formátumú tartalom
képernyőtükrözéssel történő
tartalomlejátszáskor, illetve fotók
lejátszásakor, ha 4K/24p-kompatibilis
eszköz van csatlakoztatva.
[Off]: A funkció kikapcsolása.
Megjegyzések
• Ha a Sony által gyártott eszközét nem
ismeri fel a rendszer az [Auto1]
kiválasztásakor, akkor a beállítás hatása
azonos lesz az [Auto2] beállításéval.
41HU
A funkciók és beállítások használata
• Az interneten keresztül frissítéshez
internetkapcsolat szükséges.
• Szoftverfrissítés közben az „UPDT”
szöveg látható az előlap kijelzőjén.
Miután a frissítés befejeződik, a rendszer
automatikusan újraindul. Frissítés közben
semmiképpen ne kapcsolja be vagy
ki a rendszert, és ne működtesse se
a rendszert, se a tévét. Várjon, amíg
befejeződik a szoftverfrissítés.
• Ha automatikus szoftverfrissítést szeretne,
állítsa az [Auto Update] beállítást [On]
értékre (44. oldal). Bizonyos frissítések
akkor is történnek, ha az [Off] lehetőséget
választja az [Auto Update] beállításnál.
képernyős megjelenítést nem támogató
tv-készüléket csatlakoztat.
• A [24p Output] menüben elérhető
[Network content 24p Output] beállítást
a megfelelő módon [Auto2] értékre kell
állítani.
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: A készülék automatikusan
érzékeli a külső eszköz típusát, majd
a megfelelő színbeállításra vált.
[YCbCr (4:2:2)]: A készülék
YCbCr 4:2:2-es videojelet továbbít.
[YCbCr (4:4:4)]: A készülék
YCbCr 4:4:4-es videojelet továbbít.
[RGB]: Válassza ezt a beállítást, ha
a készülékhez HDCP-kompatibilis DVIcsatlakozóval illeszt egy eszközt.
[SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Enyhíti a HDMI OUT (ARC) aljzatról
kimenő videojelek szakadozottságát.
[Off]: Válassza ezt a beállítást, ha
a videojelek torzak, vagy a színek nem
tűnnek természetesnek.
[Audio Settings]
[DSEE]
Ez a funkció csak akkor áll
rendelkezésre, ha hangzásképként
a [Music] van kiválasztva.
[On]: A magas frekvenciájú hangok
helyreállításával javítja
a hangminőséget (34. oldal).
[Off]: Kikapcsolva
[Audio DRC]
A felhasználó szűkítheti a hangsáv
dinamikatartományát.
[Auto]: Automatikusan Dolby TrueHD
kódolással tömöríti a hangot.
[On]: A rendszer a hangsávot
a hangmérnök által meghatározott
dinamikatartománnyal játssza le.
[Off]: : A rendszer nem szűkíti
a dinamikatartományt.
42HU
[Audio Output]
Kiválaszthatja a hangjel kimenetre
továbbításának módszerét.
[Speaker]: Többcsatornás hang
továbbítása kizárólag a rendszer
hangsugárzóihoz.
[Speaker + HDMI]: Többcsatornás
hangjel továbbítása a rendszer
hangsugárzóihoz és kétcsatornás
lineáris PCM-jel továbbítása a HDMI
OUT (ARC) aljzaton.
[HDMI]: Hangtovábbítás kizárólag
a HDMI OUT (ARC) aljzaton.
A hangformátum a csatlakoztatott
eszköztől függ.
Megjegyzés
Ha a [Control for HDMI] beállítás az [On]
értékre van állítva (44. oldal), az [Audio
Output] beállítást automatikusan
a [Speaker + HDMI] értékre állítja
a rendszer, és ezt a beállítást nem lehet
megváltoztatni.
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
BLUETOOTH-eszköz hangját is
lejátszhatja, vagy ennek a rendszernek
a hangját BLUETOOTH-kompatibilis
fejhallgatón vagy hangsugárzón
keresztül is hallgathatja.
[Receiver]: Ez a rendszer vevő
üzemmódban van, ami lehetővé teszi,
hogy hangjeleket fogadjon egy
BLUETOOTH-eszközről, majd továbbítsa
őket.
[Transmitter]: Ez a rendszer adó
üzemmódban van, ami lehetővé teszi,
hogy hangjeleket küldjön
a BLUETOOTH-kompatibilis
fejhallgatóra vagy hangsugárzóra.
Amikor átváltja a rendszer bemenetét,
az előlapi kijelzőn megjelenik a „BT TX”
felirat.
[Off]: A BLUETOOTH funkció kikapcsol,
és nem választható ki a [Bluetooth
Audio] bemenet.
Megjegyzés
Megjegyzések
A BLUETOOTH-eszközhöz akkor is
csatlakozhat a One-touch funkcióval,
ha a [Bluetooth Mode] beállítása [Off].
• Ha be van kapcsolva az LDAC, és eszköze
támogatja az LDAC funkciót, akkor kiváló
minőségű hangot élvezhet.
• BLUETOOTH-kompatibilis fejhallgató
vagy hangsugárzó csatlakoztatása esetén
ez a beállítás nem módosítható.
[Device List]
Megjeleníti a párosított és észlelt
BLUETOOTH-eszközök listáját (SNK
eszköz), amikor a [Bluetooth Mode]
beállítása [Transmitter].
[Bluetooth Standby]
[Bluetooth Codec – AAC]
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha
a [Bluetooth Mode] beállítás [Receiver]
vagy [Transmitter] értékre van állítva.
[On]: Engedélyezi az AAC-kodeket.
[Off]: Letiltja az AAC-kodeket.
Megjegyzések
• Ha be van kapcsolva az AAC, és eszköze
támogatja az AAC funkciót, akkor kiváló
minőségű hangot élvezhet.
• BLUETOOTH-kompatibilis fejhallgató
vagy hangsugárzó csatlakoztatása esetén
ez a beállítás nem módosítható.
[Bluetooth Codec – LDAC]
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha
a [Bluetooth Mode] beállítás [Receiver]
vagy [Transmitter] értékre van állítva.
[On]: Engedélyezi az LDAC-kodeket.
[Off]: Letiltja az LDAC-kodeket.
Beállíthatja az LDAC-lejátszás
adatátviteli sebességét. Ez a funkció
csak akkor érhető el, ha a [Bluetooth
Mode] beállítás [Transmitter] értékre,
az [Bluetooth Codec – LDAC] beállítás
pedig [On] értékre van állítva.
[Auto]: Az adatsebességet
a környezetnek megfelelően,
automatikusan módosítja a rendszer.
Ha nem stabil a hanglejátszás ebben
a módban, használja a további három
mód valamelyikét.
[Sound Quality]: A rendszer
a legmagasabb bitsebességet
használja. A hang átküldése jobb
minőségben történik, ám
a hanglejátszás esetenként instabillá
válhat, amikor a kapcsolat minősége
nem elég jó.
[Standard]: A rendszer a középső
bitsebességet használja. Egyensúlyt
teremt a hangminőség és a lejátszás
stabilitása között.
[Connection]: A stabilitás az elsőrendű.
A hangminőség elfogadható, ám
a csatlakozás állapota a legstabilabb.
Ha a kapcsolat instabil, ez a beállítás
a javasolt.
[System Settings]
[OSD Language]
Kiválaszthatja a rendszer képernyőn
megjelenített üzeneteinek (OSD)
nyelvét.
43HU
A funkciók és beállítások használata
Beállíthatja a [Bluetooth Standby]
üzemmódot, ha azt szeretné, hogy
a rendszert egy BLUETOOTH-eszköz
még akkor is bekapcsolhassa, amikor
a rendszer készenléti üzemmódban
van. Ez a funkció csak akkor érhető el,
ha a [Bluetooth Mode] beállítás
[Receiver] vagy [Transmitter] értékre
van állítva.
[On]: A rendszer automatikusan
kikapcsol, ha párosított BLUETOOTHeszközről kezdeményez BLUETOOTHkapcsolatot.
[Off]: Kikapcsolva
[Wireless Playback Quality]
[HDMI Settings]
[Auto Display]
• [Control for HDMI] (36. oldal)
[On]: A Control for HDMI funkció
engedélyezve van. A HDMI-kábellel
csatlakoztatott eszközök vezérelni
tudják egymást.
[Off]: Kikapcsolva
[On]: A rendszer automatikusan
információt jelenít meg a tv
képernyőjén a hangjelek, képmód stb.
átváltásakor.
[Off]: A rendszer csak a DISPLAY gomb
megnyomásakor jelenít meg
információt.
• [Standby Linked to TV] (37. oldal)
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha
a [Control for HDMI] beállítás [On]
értékre van állítva.
[Auto]: Ha a rendszer bemenete [TV]
vagy [Screen mirroring], akkor a tévé
kikapcsolásakor a rendszer is
automatikusan kikapcsol.
[On]: A rendszer a tévé
kikapcsolásakor a bemenettől
függetlenül automatikusan kikapcsol.
[Off]: A rendszer nem kapcsol ki a tévé
kikapcsolásakor.
• [Audio Return Channel] (37. oldal)
Akkor állítsa be ezt a funkciót, ha
a rendszer a tévé olyan HDMI IN
aljzatához van csatlakoztatva, amely
kompatibilis az Audio Return Channel
funkcióval. A funkció csak akkor
érhető el, ha a [Control for HDMI]
beállítás [On] értékre van állítva.
[Auto]: A tévé hangját a rendszer
hangsugárzóiból hallgathatja.
[Off]: Akkor válassza ezt a beállítást,
ha digitális optikai kábellel
csatlakoztatta a rendszert.
[Quick Start/Network Standby]
[On]: A rendszer gyorsabban elindul
készenléti módból, így a bekapcsolást
követően hamarabb használni kezdheti.
[Off]: Kikapcsolva
[Auto Standby]
[On]: Bekapcsolja a [Auto Standby]
funkciót. Ha körülbelül 20 percen
keresztül nem használja a rendszert, az
automatikusan készenléti módba tér át.
[Off]: Kikapcsolva
44HU
[Software Update Notification]
[On]: A rendszer tájékoztatást ad
a legújabb szoftververziókról (41. oldal).
[Off]: Kikapcsolva
[Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: Automatikusan történik
szoftverfrissítés a kiválasztott [Time
Zone] szerint 14:00 és 17:00 óra között,
amíg a rendszer nincs használatban. Ha
az [Off] lehetőséget választja a [Quick
Start/Network Standby] beállításnál,
a szoftverfrissítés végrehajtása
a rendszer kikapcsolása után történik.
[Off]: Kikapcsolva
[Time Zone]
Válassza ki az országot/régiót.
Megjegyzések
• Bizonyos frissítések akkor is történnek, ha
az [Off] lehetőséget választja az [Auto
Update] beállításnál.
• A szoftverfrissítés automatikusan
megtörténik az új szoftver
megjelenésétől számított 11 napon belül.
[Device Name]
A rendszer nevét tetszés szerint
módosíthatja annak érdekében, hogy az
felismerhetőbb legyen a [Bluetooth
Audio] vagy a [Screen mirroring] funkció
használatakor. A név más hálózatoknál,
így például az otthoni hálózatnál is
használatos. Kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat, és adja meg
a nevet a szoftveres billentyűzet
segítségével.
[System Information]
Megjelenítheti a rendszer szoftververziójának adatait és MAC-címét.
[Software License Information]
Megjelenítheti a szoftverlicencinformációkat.
[Auto]: Általában ezt a beállítást kell
választani. A rendszer automatikusan
kiválasztja a legjobb csatornát a Screen
mirroring számára.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: A kiválasztott
csatorna lesz az elsődleges a Screen
mirroring-kapcsolatnál.
[Connection Server Settings]
[Network Settings]
[Internet Settings]
Tipp
További tudnivalókért látogassa meg
a következő weboldalt, és olvassa el
a Gyakran feltett kérdések (FAQ) című részt:
www.sony.eu/support
[Network Connection Status]
A hálózati kapcsolat aktuális
állapotának megjelenítése.
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Engedélyezi az automatikus
hozzáférést egy újonnan észlelt
otthonihálózat-vezérlő számára.
[Off]: Kikapcsolva
[Home Network Access Control]
Megjeleníti az otthonihálózat-kontroller
kompatibilis termékek listáját,
és beállítja, hogy elfogadja-e a rendszer
az utasításokat a listában szereplő
kontrollerektől.
[External Control]
[On]: Engedélyezi az otthoni
automatizált vezérlő számára
a rendszer működtetését.
[Off]: Kikapcsolva
[Remote Start]
[Network Connection Diagnostics]
A hálózati diagnosztika futtatásával
ellenőrizheti, hogy a hálózati kapcsolat
megfelelően létrejött-e.
[Screen mirroring RF Setting]
Ha több vezeték nélküli rendszert,
például vezeték nélküli LAN-t használ,
előfordulhat, hogy a vezeték nélküli
jelek nem lesznek stabilak. Ebben az
esetben a lejátszás stabilitása úgy
javítható, hogy beállítja az elsőbbségi
rádiófrekvencia-csatornát a Screen
mirroring funkciónál.
[On]: Amikor a rendszer készenléti
állapotban van, akkor azt egy,
a hálózaton keresztül csatlakozó eszköz
mindig be tudja kapcsolni.
[Off]: A rendszert nem tudja
bekapcsolni hálózaton keresztül
csatlakozó eszköz.
45HU
A funkciók és beállítások használata
Előzőleg csatlakoztassa a rendszert
a hálózathoz.
[Wired Setup]: Akkor válassza ezt
a lehetőséget, ha LAN-kábel
segítségével csatlakozik a szélessávú
útválasztóhoz (routerhez).
[Wireless Setup]: Akkor válassza ezt
a lehetőséget, ha vezeték nélküli
hálózathoz való kapcsolódáshoz
a rendszer beépített Wi-Fi funkcióját
használja.
Beállíthatja, hogy megjelenjen-e
a rendszer által használt otthoni
hálózati kiszolgáló.
[Input Skip Setting]
Az ugrás egy kényelmes funkció, amely
lehetővé teszi a nem használt
bemenetek átugrását olyankor, amikor
kiválaszt egy funkciót az INPUT +/–
gomb megnyomásával.
[Do not skip]: A rendszer nem ugorja át
a kiválasztott bemenetet.
[Skip]: A rendszer átugorja a kiválasztott
bemenetet.
Megjegyzés
Amikor megnyomja az INPUT +/– gombot
a főmenü megjelenésekor, a bemenet
ikonja halványan jelenik meg,
ha a beállítás [Skip].
Tipp
Az [Input Skip Setting] beállítást a beállítási
menüből is elérheti (47. oldal).
[Easy Setup]
Futtassa az [Easy Setup] beállítást
a rendszer alapvető kezdeti
beállításainak és alapvető hálózati
beállításainak végrehajtásához.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Visszaállíthatja a rendszerbeállítások
kijelölt csoportját a gyári alapértékekre.
A csoporton belül mindegyik beállítás
alaphelyzetbe áll.
[Initialize Personal Information]
Törölheti a rendszeren tárolt személyes
adatait.
46HU
Megjegyzés
Ha ezt a rendszert kiselejtezi, átadja vagy
továbbértékesíti, akkor biztonsági okokból
távolítsa el róla az összes személyes
információt. Tegye meg a megfelelő
intézkedéseket, például a hálózati
szolgáltatás használata utáni
kijelentkezést.
Az Options gombbal elérhető menük listája
Az OPTIONS gomb megnyomásakor különféle beállítások és lejátszási műveletek
válnak elérhetővé. Az elérhető menüpontok a helyzettől függően változnak.
Magyarázat
[A/V SYNC]
A kép és a hang közötti késleltetés beállítása. A hangkimenet
késleltethető (21. oldal).
[Sound Field]
Módosítja a hangzáskép beállítását (19. oldal).
[Night]
Az éjszakai mód kiválasztása (20. oldal).
[Voice]
Kiválasztja a hang üzemmódot (20. oldal).
[Input Skip Setting]
Kihagyja a nem használt bemeneteket, amikor az INPUT +/– gombbal
választ funkciót (46. oldal).
[Repeat Setting]
A lejátszás ismétlésének beállítása.
[Play/Stop]
A lejátszás indítása, illetve leállítása.
[Play from start]
Tétel lejátszása az elejétől.
[Shuffle Setting]
Véletlen sorrendű lejátszás beállítása.
[Add Slideshow BGM]
Zenei fájlok regisztrálása az USB-memórián a diavetítés
háttérzenéjeként.
[Slideshow]
A diavetítés indítása.
[Slideshow Speed]
A diavetítés sebességének módosítása.
[Slideshow Effect]
Az effektus beállítása a diavetítés lejátszásakor.
[Slideshow BGM]
• [Off]: A funkció kikapcsolása.
• [My Music from USB]: Az [Add Slideshow BGM] funkcióban regisztrált
zenei fájlok beállítása.
[Change Display]
Váltás a [Grid View] és [List View] között.
[Rotate Left]
A fénykép elforgatása az óramutató járásával ellentétesen 90 fokkal.
[Rotate Right]
A fénykép elforgatása az óramutató járásával egyező irányban
90 fokkal.
[View Image]
A kijelölt kép megjelenítése.
47HU
A funkciók és beállítások használata
Menüpont
A rendszer a tévé kikapcsolásakor
kikapcsol.
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi
rendellenességek bármelyikét észleli,
a javítás előtt próbálkozzon meg a hiba
elhárításával az útmutatóban leírt
módon. Ha a probléma tartósan fennáll,
keresse fel a legközelebbi Sonyforgalmazót.
Áramellátás
A rendszer nem kapcsol be.
 Ellenőrizze, hogy a hálózati vezetéket
biztonságosan csatlakoztatta-e.
 Húzza ki a hálózati vezetéket
a hálózati aljzatból, majd néhány
perc múlva csatlakoztassa újra.
A rendszer nem kapcsol be a tévé
bekapcsolásakor.
 Állítsa a [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI]
beállítást az [On] értékre (44. oldal).
A tévének támogatnia kell a Control
for HDMI funkciót (36. oldal).
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
 Ellenőrizze a televízió hangsugárzóbeállításait. A rendszer a televízió
hangsugárzó-beállításai szerint
szinkronizálja a tápellátást.
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
 Ha a hang az előző alkalommal
a televízió hangsugárzóin keresztül
szólt, akkor a rendszer nem kapcsol
be a televízió legközelebbi
bekapcsolásakor.
48HU
 Ellenőrizze a [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Linked to
TV] beállítást (44. oldal). Ha
a [Standby Linked to TV] beállítás
az [On] értékre van állítva, akkor
a rendszer a tévé kikapcsolásakor
a bemenettől függetlenül kikapcsol.
A rendszer nem kapcsol ki a tv
kikapcsolásakor.
 Ellenőrizze a [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Linked to
TV] beállítást (44. oldal). Ha a tévé
kikapcsolásakor a bemenettől
függetlenül ki szeretné kapcsolni
a rendszert, akkor állítsa a [Standby
Linked to TV] beállítást az [On]
értékre. A tévének támogatnia kell
a Control for HDMI funkciót
(36. oldal). A részleteket lásd
a tévékészülék használati
útmutatójában.
Kép
Nincs kép, vagy hibás a kimenő
kép.
 Válassza ki a megfelelő bemenetet
(11. oldal).
 Az INPUT gomb nyomva tartása
közben nyomja meg a VOL +, a VOL –,
majd a VOL + gombot a készüléken.
Ezzel a legalacsonyabb értékre állítja
a videokimenet felbontását.
Nincs kép, amikor a HDMI-kábellel
létesít kapcsolatot.
 A rendszer olyan bemeneti
eszközhöz van csatlakoztatva, amely
nem kompatibilis a HDCP (Highbandwidth Digital Content
Protection) szabvánnyal. Ebben az
esetben ellenőrizze a csatlakoztatott
eszköz műszaki adatait.
 Húzza ki a HDMI-kábelt, majd dugja
be újra. Ügyeljen rá, hogy a kábel jól
be legyen dugva.
Egy kép nem a teljes tv-képernyőn
jelenik meg.
 Ellenőrizze a [TV Type] beállítását
a [Screen Settings] pontnál (41. oldal).
 A hordozón a képarány rögzített.
Hang
Nem hallható a televízió hangja
a rendszeren.
A rendszerből és a tévéből is
hallható hang.
 Némítsa el a rendszer vagy a tévé
hangját.
A tévének a rendszeren keresztül
kibocsátott hangja késik a képhez
képest.
 Állítsa az [A/V SYNC] beállítást 0 msra, ha az a 25 ms és 300 ms közötti
tartományban van beállítva
(21. oldal).
A csatlakoztatott berendezésnek
nincs hangja, vagy csak nagyon
halk hang hallható a rendszerhez
csatlakoztatott eszközből.
 Nyomja meg a távvezérlőn a  +
gombot a hangerő szintjének
ellenőrzéséhez (9. oldal).
 A némítási funkció kikapcsolásához
nyomja meg a  vagy  + gombot
a távvezérlőn (9. oldal).
 Ügyeljen rá, hogy a bemeneti forrás
megfelelően legyen kiválasztva.
Próbálkozzon más bemeneti
forrásokkal a távvezérlő INPUT +/–
gombjának többszöri
megnyomásával (11. oldal).
 Ellenőrizze, hogy a rendszer
és a csatlakoztatott eszköz minden
kábele és vezetéke megfelelően vane csatlakoztatva.
49HU
Hibaelhárítás
 Ellenőrizze a rendszerhez
és a televízióhoz csatlakoztatott
HDMI-kábel vagy digitális optikai
kábel típusát és csatlakozását (nézze
át a mellékelt Üzembe helyezési
útmutatót).
 Ha a rendszer Audio Return Channelkompatibilis tévéhez van
csatlakoztatva, akkor győződjön meg
arról, hogy a rendszer a tévé
ARCkompatibilis HDMI-bemeneti
aljzatához van csatlakoztatva (lásd
a mellékelt Üzembe helyezési
útmutatót). Ha még mindig nem
hallható vagy szakadozik a hang,
akkor csatlakoztassa a tartozék
digitális optikai kábelt, és állítsa
a rendszer [System Settings] – [HDMI
Settings] – [Audio Return Channel]
beállítását [Off] értékre (44. oldal).
 Ha a tévé nem kompatibilis az Audio
Return Channel szabvánnyal, akkor
csatlakoztassa a tartozék digitális
optikai kábelt (lásd a mellékelt
Üzembe helyezési útmutatót). Abban
az esetben, ha a tévé nem
kompatibilis az Audio Return Channel
szabvánnyal, a rendszer akkor sem
bocsátja ki a TV hangjelét, ha a HDMI
IN aljzatához van csatlakoztatva.
 Váltsa át a rendszer bemenetét az
[TV] értékre (11. oldal).
 Növelje a rendszer hangerejét, vagy
kapcsolja ki az elnémítást.
 A televízió és a rendszer
csatlakoztatásának sorrendjétől
függően előfordulhat, hogy
a rendszer elnémul, és az előlapi
kijelzőpanelén megjelenik
a „MUTING” felirat. Ebben az esetben
kapcsolja be először a tévét, majd
utána a rendszert.
 Állítsa a tévé hangsugárzórendszerének beállítását (BRAVIA)
a hangrendszerre. A tévé
beállításának módját lásd a tévé
kezelési útmutatójában.
Nincs hang, vagy csak nagyon halk
hang hallható a hátsó
mélysugárzóból.
 Nyomja meg a távvezérlő SW  +
gombját a mélysugárzó
hangerejének növeléséhez (21. oldal).
 A mélysugárzó feladata
a basszushang visszaadása. Az igen
kevés basszushang-összetevőt
tartalmazó bemeneti források (mint
pl. a tévéműsorok) esetén
előfordulhat, hogy a mélysugárzó
hangja gyengén hallható.
Nincs térhangzás.
 A bemeneti jeltől és a hangzáskép
beállításától függően a térhangzás
feldolgozása nem mindig működik
hatékonyan. A térhangzás
a programtól vagy a lemeztől
függően változhat.
 Többcsatornás hang lejátszásához
ellenőrizze a rendszerhez
csatlakoztatott eszköz digitális
hangkimeneti beállítását.
A részleteket a csatlakoztatott eszköz
kezelési útmutatója tartalmazza.
USB-eszközök
csatlakoztatása
A készülék nem ismeri fel az USBeszközt.
 Próbálkozzon a következőkkel:
 Kapcsolja ki a rendszert.
 Válassza le és csatlakoztassa újra
az USB-eszközt.
 Kapcsolja be a rendszert.
 Gondoskodjon arról, hogy az USBeszköz megfelelően csatlakozzon az
(USB) porthoz (17. oldal).
 Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az
USB-eszköz vagy egy vezeték.
 Ha nincs bekapcsolva az USB-eszköz,
kapcsolja be.
50HU
 Ha az USB-eszköz USB-hubon
keresztül csatlakozik, válassza
le és csatlakoztassa közvetlenül
a rendszerhez az USB-eszközt.
Mobileszközök
csatlakoztatása
Nem létesíthető BLUETOOTHkapcsolat.
 Győződjön meg róla, hogy a készülék
BLUETOOTH-jelzőfénye világít
(24. oldal).
 Győződjön meg arról, hogy
a csatlakoztatandó BLUETOOTHeszköz be van kapcsolva,
és engedélyezve van a BLUETOOTH
funkció.
 Vigye közelebb egymáshoz
a rendszert és a BLUETOOTHeszközt.
 Párosítsa ismét ezt a rendszert
és a BLUETOOTH-eszközt.
Előfordulhat, hogy a BLUETOOTHeszköz használatával előbb törölnie
kell a párosítást ezzel a rendszerrel.
 Lehet, hogy törlődtek a párosítási
adatok. Párosítsa újra az eszközöket
(23. oldal).
Nem lehet párosítani.
 Vigye közelebb egymáshoz
a rendszert és a BLUETOOTHeszközt.
 Gondoskodjon arról, hogy ezt
a rendszert ne érje vezeték nélküli
LAN eszköztől, más 2,4 GHz-es
vezeték nélküli eszköztől vagy
mikrohullámú sütőtől származó
interferencia. Ha elektromágneses
sugárzást kibocsátó berendezés van
a közelben, helyezze azt távolabb
ettől a rendszertől.
Nem használhatja az NFC funkciót.
 Az NFC funkció nem működik
BLUETOOTH-kompatibilis
fejhallgatókkal és hangsugárzókkal.
Ha BLUETOOTH-kompatibilis
fejhallgatóval vagy hangsugárzóval
szeretné hallgatni a hangot, akkor
lásd: „Csatlakoztatott tévé vagy
eszköz hangjának hallgatása
fejhallgatón vagy hangsugárzón
keresztül” (26. oldal).
A csatlakoztatott BLUETOOTHeszköz nem ad ki hangot.
Nem létesíthető BLUETOOTHkapcsolat.
 Győződjön meg róla, hogy a készülék
BLUETOOTH-jelzőfénye világít
(7. oldal).
 Győződjön meg arról, hogy
a csatlakoztatandó BLUETOOTH-eszköz
be van kapcsolva, és engedélyezve van
a BLUETOOTH funkció.
 Vigye közelebb egymáshoz a rendszert
és a BLUETOOTH-eszközt.
 Párosítsa ismét ezt a rendszert
és a BLUETOOTH-eszközt.
Előfordulhat, hogy a BLUETOOTHeszköz használatával előbb törölnie
kell a párosítást ezzel a rendszerrel.
 Lehet, hogy törlődtek a párosítási
adatok. Párosítsa újra az eszközöket
(23. oldal).
Nem lehet párosítani.
 Vigye közelebb egymáshoz a rendszert
és a BLUETOOTH-eszközt.
 Gondoskodjon arról, hogy ezt
a rendszert ne érje vezeték nélküli
LAN eszköztől, más 2,4 GHz-es
vezeték nélküli eszköztől vagy
mikrohullámú sütőtől származó
interferencia. Ha elektromágneses
sugárzást kibocsátó berendezés van
a közelben, helyezze azt távolabb
ettől a rendszertől.
Nem használhatja az NFC funkciót.
 Az NFC funkció nem működik
BLUETOOTH-kompatibilis
fejhallgatókkal és hangsugárzókkal.
Ha BLUETOOTH-kompatibilis
fejhallgatóval vagy hangsugárzóval
szeretné hallgatni a hangot, akkor
lásd: „Csatlakoztatott tévé vagy
eszköz hangjának hallgatása
fejhallgatón vagy hangsugárzón
keresztül” (26. oldal).
51HU
Hibaelhárítás
 Győződjön meg róla, hogy a készülék
BLUETOOTH-jelzőfénye világít
(24. oldal).
 Vigye közelebb egymáshoz
a rendszert és a BLUETOOTHeszközt.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN eszköz,
másik BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze azt távolabb ettől
a rendszertől.
 Távolítson el minden akadályt
a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz
közül, vagy vigye a rendszert
távolabb az akadálytól.
 Tegye máshová a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközt.
 Állítsa át a közelben lévő Wi-Fi
útválasztó vagy számítógép vezeték
nélküli LAN frekvenciáját az 5 GHz-es
sávra.
 Növelje a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
Fejhallgató vagy
hangsugárzó
csatlakoztatása
A csatlakoztatott BLUETOOTHeszköz nem ad ki hangot.
 Győződjön meg róla, hogy a készülék
BLUETOOTH-jelzőfénye világít
(24. oldal).
 Vigye közelebb egymáshoz
a rendszert és a BLUETOOTHeszközt.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN eszköz, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze azt távolabb ettől
a rendszertől.
 Távolítson el minden akadályt
a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz
közül, vagy vigye a rendszert
távolabb az akadálytól.
 Tegye máshová a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközt.
 Állítsa át a közelben lévő Wi-Fi
útválasztó vagy számítógép vezeték
nélküli LAN frekvenciáját az 5 GHz-es
sávra.
 Növelje a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
 Válassza az [Wireless Playback
Quality] menüben az [Connection]
elemet (43. oldal).
Vezetékes LAN-kapcsolat
A rendszer nem tud csatlakozni
a hálózathoz.
 Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot
(14. oldal) és a hálózati beállításokat
(45. oldal).
52HU
Vezeték nélküli LANkapcsolat
Nem tud kapcsolódni a számítógép
az internetre, miután végrehajtotta
a [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)]
eljárást.
 A routernek a vezeték nélküli
hálózatra vonatkozó beállításai
automatikusan megváltozhatnak,
ha a WiFi Protected Setup funkciót
az útválasztó konfigurálását
megelőzően használja. Ilyen esetben
módosítsa ennek megfelelően
a számítógép beállításait is.
A rendszer nem tud csatlakozni
a hálózatra, vagy a hálózati
kapcsolat nem stabil.
 Ha nincs bekapcsolva a vezeték
nélküli LAN útválasztó, kapcsolja be.
 Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot
(15. oldal) és a hálózati beállításokat
(45. oldal).
 A felhasználási körülmények (például
a falak anyaga, a rádióhullám-vételi
feltételek vagy a rendszer
és a vezeték nélküli LAN-útválasztó
(router) közötti akadályok)
következtében csökkenhet
a lehetséges kommunikációs
távolság. Helyezze közelebb
egymáshoz a rendszert és a vezeték
nélküli LAN-útválasztót (routert).
 A 2,4 GHz-es frekvenciasávot
használó készülékek – például
a mikrohullámú sütők, BLUETOOTHeszközök vagy digitális vezeték
nélküli eszközök – megszakíthatják
a kommunikációt. Helyezze távolabb
az egységet az ilyen készülékektől,
vagy kapcsolja ki a készülékeket.
 A vezeték nélküli LAN kapcsolat
a használati környezettől függően
instabil lehet, különösen a rendszer
BLUETOOTH funkciójának használata
esetén. Ilyenkor változtasson
a használati körülményeken.
A kívánt vezeték nélküli útválasztó
(router) nem jelenik meg a vezeték
nélküli hálózatok listájában.
 Nyomja meg a BACK gombot az előző
képernyőre való visszatéréshez,
és indítsa el újra a [Wireless Setup]
műveletet (15. oldal). Ha a vezeték
nélküli útválasztó (router) még
mindig nem látható a listán, akkor
válassza a hálózatok listájának [New
connection registration] elemét, majd
a [Manual registration] választása
után adja meg kézzel a hálózat
nevét (SSID).
Mélysugárzó
A mélysugárzó nem ad ki hangot.
Távvezérlő
A rendszer távvezérlője nem
működik.
 Irányítsa a távvezérlőt a készülék
távvezérlő-érzékelőjére (7. oldal).
 A távvezérlő és a rendszer között
ne legyen semmilyen akadály.
 Ha lemerültek a távvezérlő elemei,
cserélje ki őket.
 Ellenőrizze, hogy a megfelelő
gombot nyomta-e meg
a távvezérlőn.
A Control for HDMI funkció nem
működik megfelelően.
 Ellenőrizze a rendszerrel létesített
kapcsolatot (a mellékelt Üzembe
helyezési útmutató alapján).
 Kapcsolja be a tévé Control for HDMI
funkcióját. A részleteket lásd
a tévékészülék használati
útmutatójában.
 Várjon egy kicsit, és próbálkozzon
újra. Ha kihúzza a rendszert, akkor kis
időbe telhet, amíg a rendszer végre
tudja hajtani a műveleteket. Várjon
legalább 15 másodpercet, és utána
próbálkozzon újra.
 A Control for HDMI funkció által
vezérelhető készülékek típusait
és számát a HDMI CEC szabvány
a következőképpen korlátozza:
– Felvevőeszközök (Blu-ray-felvevő,
DVD-felvevő stb.): max. 3 eszköz
– Lejátszóeszközök (Blu-ray-lejátszó,
DVD-lejátszó stb.): max. 3 eszköz
– Vevőegységgel kapcsolatos
eszközök: max. 4 eszköz
– Hangrendszer (rádióerősítő/
fejhallgató): max. 1 eszköz (amelyet
ez a rendszer használ)
Az előlapi kijelzőn megjelenik
egymást váltva a „PRTCT”, „PUSH”
és a „POWER” felirat.
 Kapcsolja ki a rendszert a  (be-/
kikapcsoló) gomb megnyomásával.
Miután eltűnik a jelzés, húzza ki
a tápkábelt a konnektorból,
és ellenőrizze, hogy nem takarja-e el
valami a rendszer szellőzőnyílásait.
53HU
Hibaelhárítás
 A mélysugárzó feladata
a basszushang visszaadása. Ha
a bemeneti hang nem sok basszust
tartalmaz, mint a legtöbb tv-műsor
esetében, akkor lehet, hogy
a basszus nem hallható.
 Nyomja meg a távvezérlő SW 
gombját a mélysugárzó
hangerejének növeléséhez (21. oldal).
 Állítsa az éjszakai üzemmódot az [Off]
értékre. Részletek: „Alacsony
hangerőszint mellett tiszta hangot
biztosító éjszakai üzemmód (NIGHT)”
(20. oldal).
Egyebek
Az előlapi kijelzőn megjelenik
a „BT TX” felirat.
 A távvezérlő RX/TX gombjának
megnyomásával váltson [Bluetooth
Mode] módból [Receiver] módba.
A „BT TX” felirat jelenik meg, ha
a [Bluetooth Mode] beállítása
[Transmitter] (42. oldal). Ha
megnyomja a távvezérlő RX/TX
gombját, a rendszer [Bluetooth
Mode] módból [Receiver] módba vált,
és a választott bemenet megjelenik
az előlapi kijelzőn.
A rendszer visszaállítása
Ha a rendszer továbbra sem működik
megfelelően, akkor állítsa vissza
a rendszert a gyári alapbeállításokra
a következők szerint.
1
2
A tévé érzékelői nem működnek
megfelelően.
 A készülék eltakarhat egyes
érzékelőket (például a fényérzékelőt)
és a tévé távvezérlő-vevőjét, illetve
az infravörös szemüvegtechnológián alapuló 3D-s tévék
esetében a 3D-szemüvegek
infravörös adóját, valamint a vezeték
nélküli kapcsolatot. Helyezze
a készüléket a tévétől olyan messzire,
hogy ezek a részek megfelelően
tudjanak működni. Az érzékelők
és a távvezérlővevő helyéről a tévé
használati útmutatójából
tájékozódhat.
A rendszer tápellátása, bemenete
vagy hangereje nem megfelelő.
 Ha fémtárgyakat helyezett
a gombokra, akkor távolítsa el azokat.
A vezeték nélküli funkciók (vezeték
nélküli LAN vagy BLUETOOTH) nem
stabilak.
 A tévén kívül ne helyezzen
fémtárgyakat a rendszer közvetlen
környezetébe.
54HU
3
4
5
Nyomja meg a HOME gombot.
A tévéképernyőn megjelenik
a főmenü.
Válassza a főmenü
[Setup]
gombját.
A tévéképernyőn megjelenik
a beállítási képernyő.
Válassza a [Resetting] – [Reset to
Factory Default Settings]
lehetőséget.
Jelölje ki a visszaállítani kívánt
menüelemet.
Válassza a [Start] lehetőséget.
A visszaállítás megszakítása
Az 5. lépésben válassza a [Cancel]
lehetőséget.
További információk
Műszaki adatok
Erősítő
KIMENETI TELJESÍTMÉNY (névleges)
Bal első + jobb első:
20 W + 20 W (4 ohm, 1 kHz, 1% THD)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
Bal első/jobb első hangszóró: 35 W
(csatornánként, 4 Ω, 1 kHz)
Mélysugárzó: 100 W (5 Ω, 100 Hz)
Bemenetek
TV IN (OPTICAL)
Kimenetek
HDMI OUT (TV (ARC))
HDMI rész
Csatlakozó
Type A (19 érintkezős)
(USB) port:
Type A (USB-memória,
memóriakártya-olvasó, digitális
fényképezőgép és digitális kamera
csatlakoztatása)
LAN
LAN(100) csatlakozó
100BASE-TX csatlakozó
Vezeték nélküli LAN
Kommunikációs rendszer
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvenciasáv
2,4 GHz, 5 GHz
BLUETOOTH
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH specifikáció, 4.1-es verzió
Kimenet
BLUETOOTH specifikáció, Power
Class 1
Legnagyobb kommunikációs hatótáv
Hatótáv kb. 30 m1)
Regisztrálható eszközök maximális száma
9 eszköz
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,4 – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Bal első/jobb első hangszórószekció
Hangsugárzó rendszer
Kétutas hangsugárzó rendszer,
akusztikus felfüggesztés
Hangsugárzó
40 mm × 100 mm-es, kúpos
20 mm-es kiegyensúlyozott dome
típusú
Mélysugárzó rész
Hangsugárzó rendszer
Mélysugárzórendszer, bass reflex
Hangsugárzó
120 mm-es, kúpos
55HU
További információk
USB
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Támogatott kodekek3)
SBC4), AAC5), LDAC
Átviteli tartomány (A2DP)
20 – 40 000 Hz (LDAC mintavételi
frekvencia 96 kHz, 990 kbit/s-os
átvitellel)
20 – 20 000 Hz (Mintavételi frekvencia:
44,1 kHz)
1)
A tényleges hatótáv olyan tényezőktől
függ, mint az eszközök közötti
akadályok, a mikrohullámú sütő körül
kialakult mágneses tér, a sztatikus
elektromosság, a vezeték nélküli
telefonok használata, a vételi
érzékenység, az operációs rendszer,
a szoftveralkalmazás stb.
2)
BLUETOOTH szabványos profilok jelzik
az eszközök közti BLUETOOTHkommunikáció célját.
3)
Kodek: Audiojel-tömörítési
és konverziós formátum
4) Alsáv-kodek rövidítése
5)
Advanced Audio Coding rövidítése
Általános
Áramellátási követelmények
220 – 240 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
Bekapcsolva: 40 W
Készenléti üzemmódban: legfeljebb
0,5 W (A beállítással kapcsolatos
részletekért lásd: 36)
[Quick Start/Network Standby]
beállítás értéke [Off] (alapértelmezett
beállítás): 3 W
[Quick Start/Network Standby]
beállítás értéke [On] (minden
vezetékes hálózati port
csatlakoztatva, minden vezeték nélküli
hálózati port aktiválva): 7 W
Méret (hozzávetőleg) (szélesség/
magasság/mélység)
720 mm × 80 mm × 325 mm
(kiálló rész nélkül)
Tömeg (kb.)
8,5 kg
Lejátszható fájltípusok
Music
Kodek
Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
WMA9 Standard2)
.wma
WMA10 Pro7)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
Kompatibilis iPod/iPhone típusok
ALAC2)
.m4a
A kompatibilis iPod/iPhone típusok az
alábbiak. Frissítse az iPod/iPhone
szoftverét a legújabb verzióra, mielőtt
a rendszerrel használná.
A BLUETOOTH technológia az alábbiakkal
működik:
iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4
iPod touch (6. generáció)/
iPod touch (5. generáció)
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
A kivitel és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Fénykép
Formátum
Kiterjesztés
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG5)
.png
GIF5)
.gif
BMP3),6)
.bmp
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
56HU
A rendszer le tudja játszani az „.mka”
fájlokat. Ezek a fájlok nem játszhatók
le otthoni hálózati kiszolgálón.
Lehet, hogy a rendszer ezt
a fájlformátumot nem játssza le otthoni
hálózati kiszolgálón.
A rendszer ezt a fájlformátumot nem
játssza le otthoni hálózati kiszolgálón.
A rendszer nem játssza le a DST
kódolású fájlokat.
A rendszer nem játssza le az animált
PNG- és animált GIF-fájlokat.
A rendszer nem játssza le a 16 bites
BMP-fájlokat.
A rendszer nem játssza
le a veszteségmentesen kódolt fájlokat.
Megjegyzések
További információk
• Egyes fájlok nem játszhatók
le a fájlformátumtól, a fájlkódolástól,
a rögzítési állapottól vagy az otthoni
hálózati kiszolgáló állapotától függően.
• A számítógépen szerkesztett fájlok nem
minden esetben játszhatók le.
• Előfordulhat egyes fájlok esetén, hogy
nem használható a gyors előre- vagy
visszatekerési funkció.
• A rendszer nem tud kódolt, például
DRM-kódolású (digitális jogvédelemmel
ellátott) fájlokat lejátszani.
• A rendszer az alábbi fájlok és mappák
felismerésére képes az USB-eszközökön:
– mappák a 9. rétegig (beleértve
a gyökérmappát is)
– egy rétegben legfeljebb 500 fájl/
mappa tárolható
• A rendszer az otthoni hálózati kiszolgálón
lévő alábbi fájlok és mappák
felismerésére képes:
– mappák a 19. rétegig
– egy rétegben legfeljebb 999 fájl/
mappa tárolható
• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök
nem működnek ezzel a rendszerrel.
• A rendszer felismeri a Mass Storage Class
(MSC) osztályú eszközöket (például
a flash-memóriákat
és a merevlemezeket), az állóképrögzítő
eszközöket (SICD-ket) és a 101 gombos
billentyűzeteket.
57HU
Támogatott bemeneti hangformátumok
A rendszer a következő hangformátumokat támogatja.
Formátum
Funkció
„TV” (DIGITAL IN)
LPCM 2ch

LPCM 5.1ch
–
LPCM 7.1ch
–
Dolby Digital

Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
–
DSD
–
: Támogatott formátum.
–: Nem támogatott formátum.
58HU
BLUETOOTH
kommunikáció
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel,
keresse fel a legközelebbi Sonyforgalmazót.
59HU
További információk
• A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteres távolságon
belül kell használni (úgy, hogy ne legyen
köztük akadály). A tényleges
kommunikációs tartomány a következő
esetekben kisebb is lehet.
– Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló
eszközök között
– Olyan helyen, ahol vezeték nélküli LAN
üzemel
– Használatban lévő mikrohullámú sütők
környékén
– Olyan helyen, ahol más
elektromágneses sugárzás fordul elő
• A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ugyanazt
a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják.
Ha BLUETOOTH-eszközét egy vezeték
nélküli LAN-nal működni képes eszköz
közelében használja, elektromágneses
interferencia léphet fel. Ez pedig kisebb
adatátviteli sebességet és zajt okozhat,
és akár a csatlakozást is
megakadályozhatja. Ilyen esetben
próbálja meg a következőket:
– Ezt a rendszert a vezeték nélküli LAN
eszköztől legalább 10 méteres
távolságban használja.
– Ha BLUETOOTH-eszközét 10 méternél
közelebb használja, kapcsolja ki a vezeték
nélküli LAN-t használó berendezést.
– Ezt a rendszert és BLUETOOTHeszközét a lehető legközelebb helyezze
egymáshoz.
• A rendszer által sugárzott rádióhullámok
zavarhatják egyes orvosi berendezések
működését. Mivel ez az interferencia
meghibásodást eredményezhet,
a következő helyeken mindig kapcsolja ki
ezt a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt:
– Kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden olyan
helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek
jelen
– Automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében
• Ez a rendszer olyan biztonsági
funkciókkal rendelkezik, amelyek
megfelelnek a BLUETOOTH technológiát
használó kommunikáció során
biztonságot nyújtó BLUETOOTHspecifikáció előírásainak. Előfordulhat
azonban, hogy ez a biztonság
a tartalomtól és más tényezőktől
függően nem elegendő, ezért mindig
legyen óvatos, amikor BLUETOOTH
technológiát használva kommunikál.
• A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a BLUETOOTH technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
eredő károkért és egyéb vesztességekért.
• A BLUETOOTH-kommunikáció nem
feltétlenül garantált minden, az ezzel
a rendszerrel azonos profilú BLUETOOTHeszközzel.
• A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközöknek meg kell
felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által előírt
BLUETOOTH-specifikáció
követelményeinek, és erről
tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
De még akkor is, ha egy eszköz teljesíti
a BLUETOOTH-specifikáció
követelményeit, előfordulhatnak olyan
esetek, amikor a BLUETOOTH-eszköz
specifikációja vagy jellemzői lehetetlenné
teszik a csatlakozást, vagy más vezérlési
módszereket, megjelenítést, illetve
működést eredményeznek.
• A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs
környezettől és a körülményektől
függően zaj jelentkezhet, illetve
megszakadhat a hang.
SZOFTVERLICENC
VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉS
FONTOS:
A SZOFTVER HASZNÁLATBA VÉTELE
ELŐTT GONDOSAN OLVASSA
EL EZT A VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCSZERZŐDÉST (A TOVÁBBIAKBAN
„LICENCSZERZŐDÉS”). A SZOFTVER
HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA
E LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEIT.
HA NEM FOGADJA E LICENCSZERZŐDÉS
FELTÉTELEIT, AKKOR NEM
HASZNÁLHATJA A SZOFTVERT.
Ez a LICENCSZERZŐDÉS egy jogilag
kötelező megállapodás Ön és
a Sony Corporation (a továbbiakban
„SONY”) között. Ez a LICENCSZERZŐDÉS
határozza az Ön jogait és
kötelezettségeit a SONY és/vagy
harmadik fél licencadók (köztük a SONY
leányvállalatai) és azok leányvállalatai
(a továbbiakban összefoglalóan
„HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK”) által
szállított SONY szoftverrel, illetve azzal
együtt a SONY által ehhez a szoftverhez
kiadott bármilyen frissítéssel/
módosítással, bármilyen nyomtatott,
online vagy egyéb elektronikus
dokumentációval, illetve az ilyen szoftver
működése során előállított bármilyen
adatfájllal (a továbbiakban
összefoglalóan „SZOFTVER”)
kapcsolatban.
Az előzőek ellenére bármilyen szoftver
esetében, amely a SZOFTVER részét
képezi, és amelyre külön
végfelhasználói licencszerződés
(többek között, de nem kizárólag GNU
General Public licenc vagy Lesser/
Library General Public License)
vonatkozik, a LICENCSZERZŐDÉS helyett
a vonatkozó külön végfelhasználói
licencszerződés feltételeit kell
figyelembe venni, feltéve hogy a külön
végfelhasználói licencszerződés nem
köt ki mást („KIZÁRT SZOFTVER”).
60HU
A SZOFTVERHEZ Ön licencet kap,
a szoftvert nem vásárolta meg.
A SZOFTVERT szerzői jogi törvények,
a szellemi tulajdont védő egyéb törvények
és nemzetközi egyezmények védik.
SZERZŐI JOG
A SZOFTVERBEN megtestesített és az
arra vonatkozó minden jog (beleértve
többek között, de nem kizárólag
a SZOFTVER részét képező bármilyen
képet, fényképet, animációt, videót,
hangfelvételt, zenét, szöveget
és kisalkalmazást – appletet)
tulajdonosa a SONY vagy annak egy
vagy több HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓJA.
A LICENC MEGADÁSA
A SONY korlátozott licencet ad Önnek
a SZOFTVER használatára, amely
kizárólag az Ön kompatibilis eszközére
(a továbbiakban „ESZKÖZ”) és csak
egyéni, nem kereskedelmi
felhasználásra szól. A SONY
és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
kifejezetten fenntartanak minden jogot,
jogcímet és érdekeltséget (beleértve
többek között, de nem kizárólag
minden szellemi tulajdonhoz fűződő
jogot) a SZOFTVERBEN és arra
vonatkozóan, amelyet
ez a LICENCSZERZŐDÉS kifejezetten
nem ad meg Önnek.
KÖVETELMÉNYEK ÉS
KORLÁTOZÁSOK
Önnek sem részben, sem egészben
nem szabad a SZOFTVER bármely részét
másolni, közzétenni, feldolgozni,
továbbforgalmazni, forráskódjának
levezetésére kísérletet tenni,
módosítani, visszafejteni, dekompilálni
vagy gépi kódból újra előállítani,
a SZOFTVERBŐL vagy annak
felhasználásával bármilyen
származékos művet létrehozni, kivéve
ha a SZOFTVER kifejezetten ilyen
A SZOFTVER HASZNÁLATA
SZERZŐI JOG ÁLTAL VÉDETT
ANYAGOKKAL
A SZOFTVER lehetővé teheti, hogy Ön
saját készítésű és/vagy harmadik felek
által készített tartalom megtekintésére,
tárolására, feldolgozására és/vagy
felhasználására használja. Az ilyen
tartalmat szerzői jogi törvények,
a szellemi tulajdont védő egyéb
törvények és/vagy szerződések
védhetik. Ön elfogadja, hogy
a SZOFTVERT csak az ilyen tartalomra
vonatkozó jogszabályok és szerződések
maradéktalan betartásával használja.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy
a SONY megfelelő intézkedéseket tehet
a SZOFTVERREL tárolt, feldolgozott vagy
felhasznált tartalom szerzői jogainak
védelme érdekében. Ilyen intézkedés
lehet többek között, de nem kizárólag
a biztonsági mentés és visszaállítás
gyakoriságának figyelése a SZOFTVER
bizonyos funkcióin keresztül, az adatok
visszaállítására vonatkozó kérések
elfogadásának elutasítása, illetve
a SZOFTVER jogosulatlan használata
esetén a LICENCSZERZŐDÉS
felmondása.
TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY
A SZOFTVER RENDELTETÉSE SZERINT
EGY VAGY TÖBB
TARTALOMSZOLGÁLTATÓN KERESZTÜL
ELÉRHETŐ TARTALOMMAL IS
HASZNÁLHATÓ LEHET
(„TARTALOMSZOLGÁLTATÁS”).
A SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ADOTT
TARTALOM IGÉNYBEVÉTELÉRE AZ
ADOTT TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEI
VONATKOZNAK. HA ELUTASÍTJA AZ
ADOTT FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁT,
AKKOR CSAK KORLÁTOZOTTAN
HASZNÁLHATJA A SZOFTVERT.
Ön tudomásul veszi és elfogadja,
hogy a SZOFTVEREN keresztül elérhető
bizonyos tartalmak és szolgáltatások
olyan harmadik felektől származhatnak,
amelyek nem tartoznak a SONY
felügyelete alá.
A TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
INTERNETKAPCSOLAT SZÜKSÉGES.
A TARTALOMSZOLGÁLTATÁS
BÁRMIKOR MEGSZŰNHET.
61HU
További információk
származékos mű létrehozásának
megkönnyítésére szolgál. Ön nem
módosíthatja vagy másíthatja meg
a SZOFTVER semmilyen
tartalomvédelmi funkcióját. Nem
kerülheti meg, módosíthatja vagy
iktathatja ki a SZOFTVER vagy
a működés szempontjából
a SZOFTVERHEZ kapcsolódó
mechanizmusok semmilyen funkcióját
vagy védelmét. Nem különítheti el
a SZOFTVER egyes összetevőit abból
a célból, hogy azokat több ESZKÖZÖN
használhassa, kivéve ha erre a SONY
kifejezetten feljogosítja. Nem
távolíthatja el, változtathatja meg,
fedheti el vagy alakíthatja át
a SZOFTVERBEN megjelenő védjegyeket
és tájékoztatásokat. A SZOFTVERT nem
oszthatja meg, nem terjesztheti, nem
adhatja bérbe, sem albérletbe, nem
lízingelheti, nem ruházhatja át, nem
adhatja át és nem adhatja el.
Előfordulhat, hogy a SZOFTVER részét
nem képező, de a SZOFTVER
működéséhez szükséges egyéb
szoftver, hálózati szolgáltatások
és egyéb termékek szállítását a szállító
(szoftverszállító, szolgáltató vagy SONY)
saját belátása szerint megszakítja vagy
megszünteti. A SONY és az ilyen
szállítók nem garantálják, hogy
a SZOFTVER, hálózati szolgáltatások,
tartalom és egyéb termékek mindig
rendelkezésre fognak állni, illetve
megszakítás vagy módosítás nélkül
fognak működni.
INTERNETKAPCSOLAT
ÉS HARMADIK FELEK
SZOLGÁLTATÁSAI
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy
a SZOFTVER bizonyos funkcióinak
eléréséhez internetkapcsolatra van
szükség, amelyért kizárólag Ön felelős.
Továbbá kizárólag Ön felelős minden
harmadik félnek fizetendő díjért, amely
az internetkapcsolattal kapcsolatban
felmerül, beleértve többek között, de
nem kizárólag az internetszolgáltatói
vagy közvetítési díjakat.
Az internetkapcsolat vagy -szolgáltatás
képességeitől, sávszélességétől
és műszaki korlátaitól függően
előfordulhat, hogy a SZOFTVER csak
korlátozásokkal működtethető.
Az internetkapcsolat rendelkezésre
bocsátása, minősége és védelme az
ilyen szolgáltatást nyújtó szolgáltató
kizárólagos felelőssége.
KIVITELI ÉS EGYÉB
SZABÁLYOZÁSOK
Ön elfogadja, hogy a tartózkodási
helyéül szolgáló terület vagy ország
minden érvényben lévő kiviteli
és újrakiviteli korlátozását
és szabályozását betartja, a SZOFTVERT
nem továbbítja tiltott országba, és ezt
nem is engedélyezi, valamint más
módon sem sérti meg az ilyen
korlátozásokat és szabályozásokat.
NAGY KOCKÁZATÚ
TEVÉKENYSÉGEK
A SZOFTVER nem hibatűrő, és nem úgy
lett tervezve, gyártva vagy értékesítve,
hogy olyan veszélyes,
meghibásodásmentes teljesítményt
igénylő környezetek (például nukleáris
létesítmények, repülőgépek,
kommunikációs rendszerek, légi
irányítás, újraélesztő berendezések
vagy hadászati rendszerek) online
vezérlőeszközeként használják, ahol
a SZOFTVER hibája halált, személyi
62HU
sérülést, illetve súlyos fizikai vagy
környezeti károsodást okozhat
(„NAGY KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEK”).
A SONY, A HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
mindegyike és azok leányvállalatainak
mindegyike kifejezetten elhárít minden
kifejezett és vélelmezett garanciát,
kötelezettséget és alkalmassági
feltételt, amely NAGY KOCKÁZATÚ
TEVÉKENYSÉGEKRE vonatkozik.
A SZOFTVER GARANCIÁJÁNAK
KIZÁRÁSA
Ön tudomásul veszi és elfogadja,
hogy a SZOFTVERT kizárólag saját
felelősségére használja, és a SZOFTVER
használatáért Ön felelés. A SONY
„ÖNMAGÁBAN”, bármilyen garancia,
kötelezettségvállalás vagy feltétel
nélkül biztosítja a SZOFTVERT.
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
MINDEGYIKE (e szakasz további
részében a SONY név alatt
összefoglalóan a SONY és a HARMADIK
FÉL SZÁLLÍTÓK mindegyike értendő)
KIFEJEZETTEN KIZÁR MINDENNEMŰ
KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT
GARANCIÁT,
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST ÉS
FELTÉTELT, BELEÉRTVE TÖBBEK
KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ
ELADHATÓSÁGRA, JOGSZABÁLYOKNAK
VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VAGY ADOTT
CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA
VONATKOZÓ VÉLELMEZETT
GARANCIÁT. A SONY NEM VÁLLAL
GARANCIÁT, NEM SZAB MEG
SEMMILYEN FELTÉTELT, ILLETVE NEM
TESZ SEMMILYEN KIJELENTÉST ARRA
VONATKOZÓAN, HOGY
(A) A SZOFTVEREK BÁRMELYIKÉNEK
FUNKCIÓI MEGFELELNEK AZ ÖN
KÖVETELMÉNYEINEK VAGY AZOKNAK
MEGFELELŐEN MÓDOSULNAK,
(B) A SZOFTVEREK BÁRMELYIKÉNEK
MŰKÖDÉSE PONTOS, HIBAMENTES
LESZ, ÉS/VAGY BÁRMILYEN HIBA KI LESZ
JAVÍTVA, (C) A SZOFTVER NEM TESZ
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
(e szakasz további részében a SONY név
alatt összefoglalóan a SONY
és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
mindegyike értendő) EGYIKE SEM
VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN
VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT
BEKÖVETKEZŐ KÁRÉRT, AMELY
BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY
VÉLELMEZETT GARANCIA BE NEM
TARTÁSA, SZERZŐDÉSSZEGÉS,
HANYAGSÁG, SZIGORÚ FELELŐSSÉG
VAGY A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS
BÁRMILYEN MÁS JOGI NÉZET SZERINT
KELETKEZIK, BELEÉRTVE TÖBBEK
KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG MINDEN
OLYAN KÁRT, AMELY NYERESÉG
ELVESZTÉSÉBŐL, BEVÉTEL
ELVESZTÉSÉBŐL, ADATVESZTÉSBŐL,
A SZOFTVER VAGY BÁRMILYEN
KAPCSOLÓDÓ HARDVER
HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK
ELVESZTÉSÉBŐL, ÜZEMIDŐ ÉS
FELHASZNÁLÓI IDŐ ELVESZTÉSÉBŐL
ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY
AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK
LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK-E
A FIGYELMET. BÁRMELY ILYEN ESETBEN
A SONYNAK AZ ÖN FELÉ FENNÁLLÓ,
JELEN LICENCSZERZŐDÉSBEN SZEREPLŐ
FELTÉTELEKBŐL FAKADÓ EGYENKÉNTI
ÉS EGYÜTTES FELELŐSSÉGE
A TERMÉKÉRT TÉNYLEGESEN FIZETETT
ÖSSZEG MÉRTÉKÉIG TERJED. NÉHÁNY
JOGHATÓSÁG NEM ENGEDI MEG
A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT
BEKÖVETKEZŐ KÁROKÉRT VÁLLALT
FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY
KORLÁTOZÁSÁT, ILYEN ESETBEN
A FENTI KIZÁRÁS VAGY KORLÁTOZÁS
ÖNRE NEM VONATKOZIK.
AUTOMATIKUS FRISSÍTÉSI
FUNKCIÓ
A SONY és a HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓK
időről időre, a SONY vagy a harmadik fél
szervereivel folytatott kommunikáció
ideje alatt vagy másképp
automatikusan frissíthetik, illetve más
módon módosíthatják a SZOFTVERT,
beleértve többek között, de nem
kizárólag a biztonsági funkciók
javítását, a hibák kijavítását
és a funkciók fejlesztését. Ezek
a frissítések és módosítások törölhetik
a SZOFTVER funkcióit vagy
megváltoztathatják azok jellemzőit,
többek között, de nem kizárólag azokat,
amelyekre Ön hagyatkozhat.
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy
ezek a tevékenységek a SONY saját
belátása szerint történnek, és a SONY
a frissítések és módosítások teljes
telepítéséhez és elfogadásához kötheti
a SZOFTVER további használatát.
E LICENCSZERZŐDÉS feltételeinek
63HU
További információk
KÁRT BÁRMILYEN MÁS SZOFTVERBEN,
HARDVERBEN VAGY ADATOKBAN,
(D) BÁRMELY SZOFTVER, HÁLÓZATI
SZOLGÁLTATÁS (BELEÉRTVE AZ
INTERNETSZOLGÁLTATÁST) VAGY
TERMÉK (A SZOFTVER KIVÉTELÉVEL),
AMELYTŐL A SZOFTVER MŰKÖDÉSE
FÜGG, MINDIG, FOLYAMATOSAN ÉS
MÓDOSÍTÁS NÉLKÜL ELÉRHETŐ LESZ,
(E) A SZOFTVER HASZNÁLATA ÉS
A HASZNÁLATTAL ELÉRT EREDMÉNYEK
HELYESEK, PONTOSAK, MEGBÍZHATÓAK
VAGY EGYÉB FELTÉTELNEK
MEGFELELŐEK LESZNEK.
A SONY ÉS A SONY HIVATALOS
KÉPVISELŐI ÁLTAL ADOTT SZÓBELI
VAGY ÍRÁSOS INFORMÁCIÓK NEM
JELENTIK GARANCIA, KÖTELEZETTSÉG
VAGY FELTÉTEL VÁLLALÁSÁT,
ÉS SEMMILYEN MÓDON NEM BŐVÍTIK
E GARANCIA HATÓKÖRÉT.
HA A SZOFTVER HIBÁSNAK BIZONYUL,
AKKOR ÖN VÁLLALJA MINDEN
SZÜKSÉGES JAVÍTÁS, SZERVIZ VAGY
KORREKCIÓ TELJES KÖLTSÉGÉT.
EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK
MEG A VÉLELMEZETT GARANCIÁK
KIZÁRÁSÁT, ÍGY LEHET, HOGY EZEK
A KIZÁRÁSOK NEM VONATKOZNAK
ÖNRE.
értelmezésekor bármely frissítést/
módosítást a SZOFTVER részének kell
tekinteni. E LICENCSZERZŐDÉS
elfogadásával Ön beleegyezik az ilyen
frissítésekbe/módosításokba.
TELJES SZERZŐDÉS, ELÁLLÁS,
ELVÁLASZTHATÓSÁG
E LICENCSZERZŐDÉS és a SONY
adatvédelmi irányelveinek mindenkor
aktuális módosított verziója együtt
alkotja a teljes szerződést, amely Ön
és a SONY között létrejön
a SZOFTVERRE vonatkozóan. A SONY
e LICENCSZERZŐDÉSBEN biztosított
bármilyen joga vagy rendelkezése
gyakorlásának vagy kikényszerítésének
elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról
vagy rendelkezésről való lemondást.
Ha e LICENCSZERZŐDÉS bármely része
érvénytelennek, jogszabályba
ütközőnek vagy végrehajthatatlannak
bizonyul, akkor az adott intézkedést
a LICENCSZERZŐDÉS szándékának
fenntartása érdekében a megengedett
maximális mértékig kell végrehajtani,
a többi résznek pedig maradéktalanul
érvényben kell maradnia.
MEGHATÁROZÓ
JOGSZABÁLYOK ÉS ILLETÉKES
JOGHATÓSÁG
Erre a LICENCSZERZŐDÉSRE nem
vonatkozik az Egyesült Nemzetek áruk
nemzetközi adásvételi szerződéseiről
szóló egyezménye. Erre
a LICENCSZERZŐDÉSRE a japán
törvények vonatkoznak, a más országok
törvényeivel történő esetleges
ütközéseket figyelmen kívül hagyva.
E LICENCSZERZŐDÉSSEL kapcsolatban
felmerülő viták rendezésére kizárólag
a japán Tokió körzeti bíróság illetékes,
és a felek kölcsönösen elismerik
e bíróság illetékességét
és joghatóságát.
64HU
JOG SZERINTI JÓVÁTÉTELEK
A LICENCSZERZŐDÉSBEN foglalt
bármilyen ellentétes feltétel ellenére
Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy
e LICENCSZERZŐDÉS bármilyen
megsértése vagy be nem tartása
jóvátehetetlen kárt okoz a SONY-nak,
amely nem tehető jóvá pénzbeni
kártérítéssel, és Ön beleegyezik, hogy
a SONY gyorsított bírósági beavatkozás
vagy meghatározott viselkedésre való
kötelezés útján szerezze meg
a jóvátételt, amelyet ilyen körülmények
között szükségesnek vagy
megfelelőnek tart. Továbbá a SONY
bármilyen jogi és technikai
jogorvoslatot igénybe vehet, hogy
megakadályozza e LICENCSZERZŐDÉS
megszegését és/vagy végrehajtsa
a LICENCSZERZŐDÉSBEN foglaltakat,
beleértve többek között, de nem
kizárólag a SZOFTVER Ön általi
használatának azonnali befejezését,
ha a SONY saját belátása szerint úgy
hiszi, hogy Ön megszegi
a LICENCSZERZŐDÉST vagy
a LICENCSZERZŐDÉS megszegésére
készül. Ezek a jogorvoslatok kiegészítik
a többi jogorvoslatot, amely a SONY-t
a jogszabályok, méltányosság vagy
szerződés alapján megilleti.
MEGSZŰNÉS
Amennyiben nem teljesíti
a LICENCSZERZŐDÉS bármely feltételét,
a SONY – egyéb jogainak sérelme nélkül
– jogosult a LICENCSZERZŐDÉS
felmondására. Az ilyen felmondás
esetén be kell fejeznie a SZOFTVER
használatát, és meg kell semmisítenie
az összes példányt belőle.
MÓDOSÍTÁS
A SONY FENNTARTJA A JOGOT, HOGY
E LICENCSZERZŐDÉS BÁRMELY
PONTJÁT SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT
MÓDOSÍTSA A SONY KIJELÖLT
WEBHELYÉN KÖZZÉTETT ÉRTESÍTÉS,
AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT E-MAIL
CÍMRE KÜLDÖTT ÉRTESÍTŐ E-MAIL,
A FRISSÍTÉSEK/MÓDOSÍTÁSOK
MEGSZERZÉSI FOLYAMATÁNAK
RÉSZEKÉNT MEGJELENÍTETT ÉRTESÍTÉS
FORMÁJÁBAN VAGY BÁRMILYEN EGYÉB,
JOG SZERINT ELISMERT TÁJÉKOZTATÁSI
FORMÁBAN. Ha nem ért egyet
a módosítással, akkor azonnal a SONYhoz kell fordulnia útmutatásért.
A SZOFTVER folytatólagos használatát
az ilyen értesítés érvénybe lépésének
dátuma után a módosítás
elfogadásának kell tekinteni.
Minden HARMADIK FÉL SZÁLLÍTÓ az
általa szállított SZOFTVER tekintetében
a LICENCSZERZŐDÉS egyes
intézkedésének kifejezetten
meghatározott kedvezményezettje,
és mint ilyen jogosult az adott
intézkedések végrehajtására.
Ha e LICENCSZERZŐDÉSSEL
kapcsolatban bármilyen kérése lenne,
akkor a megadott elérhetőségeken
írásban kapcsolatba léphet a SONY
megfelelő országbeli képviseletével.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
Biztonság
• Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a rendszerbe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon
szakemberhez.
• Ne álljon a készülékre, mert leeshet
és megsérülhet, illetve kárt tehet
a rendszerben.
Áramforrások
• A rendszer használatbavétele előtt
ellenőrizze, hogy a készülék üzemi
feszültsége megegyezik-e a készülék
használatának helyén rendelkezésre
álló hálózati feszültséggel. Az üzemi
feszültség a készülék hátoldalán,
az adattáblán van feltüntetve.
• Ha hosszú ideig nem használja
a rendszert, húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból
(konnektorból). A hálózati tápkábel
kihúzásakor mindig a csatlakozódugót,
soha ne a kábelt húzza.
• A csatlakozó egyik érintkezője biztonsági
okokból szélesebb, mint a másik, ezért
csak egy irányban illeszthető be a fali
csatlakozóba. Ha nem tudja megfelelően
beilleszteni a csatlakozódugót, vegye fel
a kapcsolatot a Sony márkakereskedővel.
• A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Felmelegedés
Működés közben a rendszer felmelegszik,
ez azonban nem hibajelenség.
Ha hosszabb időn keresztül nagy
hangerőn üzemelteti a rendszert,
akkor a rendszer hátulja és alja erősen
felmelegszik. Az égési sérülések elkerülése
érdekében ne érintse meg a rendszert.
Elhelyezés
• A rendszer 718 mm × 290 mm
állványméretű és legfeljebb 40 kg
tömegű tévékészülékekkel használható.
• A rendszer előlapját hagyja szabadon.
65HU
További információk
KEDVEZMÉNYEZETT HARMADIK
FELEK
Óvintézkedések
• Ne helyezze a rendszert olyan eszköz
tetejére, amely hőt bocsát ki.
• Úgy helyezze el a rendszert, hogy
a levegő szabadon áramolhasson
körülötte, máskülönben túlmelegedhet,
és csökkenhet az élettartama.
• A rendszert ne helyezze fűtőtest
közelébe, illetve olyan helyre, ahol
közvetlen napfénynek, túlzott pornak
vagy ütődésnek van kitéve.
• Ne helyezzen semmit a készülék
hátuljához, mert eltakarhatja
a szellőzőnyílásokat, és így a készülék
meghibásodhat.
• A tévén kívül ne helyezzen fémtárgyakat
a rendszer közvetlen környezetébe.
A vezeték nélküli funkciók instabillá
válhatnak.
• Ha ezt a rendszert tévékészülékkel,
videomagnóval vagy kazettás magnóval
együtt használja, akkor az zajokat vagy
a képminőség romlását okozhatja. Ilyen
esetben helyezze a rendszert távolabb
a tv-készüléktől, videomagnótól vagy
kazettás magnótól.
• Legyen óvatos, ha a rendszert
védőbevonattal (például gyantával,
olajjal vagy fényezőszerrel) kezelt
felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés léphet fel rajta.
• Ügyeljen arra, hogy a rendszer sarkai
ne okozzanak sérülést.
• A rendszer üzembe helyezése során
ügyeljen rá, hogy ne sérüljön meg
a rendszer aljában található
hangsugárzó.
• A rendszer hangsugárzói nincsenek
mágnesesen árnyékolva. Ne helyezzen
a rendszerre vagy közelébe
mágnescsíkot tartalmazó kártyát,
sem képcsöves tévékészüléket.
Az üveggel kapcsolatos
megjegyzések
• Ne helyezzen forró tárgyat a rendszer
tetejére (például a tűzhelyről levett
serpenyőt vagy lábost). A felső üveglap
elrepedhet, sérülést okozhat, illetve kárt
tehet a rendszerben.
• Ne fejtsen ki nagy erőt az üveg fedőlapra.
Az üveg fedőlap edzett üvegből készült,
66HU
ennek ellenére nem garantálható, hogy
nem lehet betörni. A következőkre kell
ügyelnie ahhoz, hogy ne törje el
az üveget:
– Ne tegye ki az üveget nagy erőhatásnak
azzal, hogy valamivel megüti, vagy
valamilyen helyes tárgyat ejt rá.
– Ne karcolja meg az üveget valamilyen
éles tárgyal, és ne szúrja meg.
– Ne üsse meg az üveg élét, ha
tárolópolcba szereli be.
• Ha eltörik az üveg, ne érjen hozzá
fedetlen kézzel. Megvághatja magát.
• Ne helyezzen a rendszerre 40 kg-nál
nehezebb tárgyakat. Az ilyen tárgyak kárt
tehetnek az üveg fedőlapban vagy
a rendszerben.
• Az edzett üveg erősebb, mint
a közönséges üveg, de ha eltörik,
apró darabokra esik szét.
• Rendkívül ritka esetekben az edzett üveg
minden behatás nélkül apró darabokra
törhet.
A rendszer üveg része edzett
üvegből készült, ennek ellenére nem
garantálható, hogy nem lehet betörni.
Működés
Más eszközök csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a rendszert, és húzza ki
a tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
Tisztítás
A rendszert puha, száraz kendővel tisztítsa.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, benzint
vagy alkoholt.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel,
keresse fel a legközelebbi Sony
márkakereskedőt.
Nyilatkozat a harmadik felek által
kínált szolgáltatásokról
A harmadik felek által kínált
szolgáltatásokat előzetes bejelentés nélkül
módosíthatják, felfüggeszthetik, illetve
megszüntethetik. A Sony nem vállal
felelősséget az ilyen szituációkért.
Megjegyzések a frissítésről
A rendszeren lehetővé teszi a szoftver
automatikus frissítését, ha a rendszer
vezetékes vagy vezeték nélküli hálózaton
keresztül kapcsolódik az internethez.
A rendszer frissítésével felvehet új
funkciókat, és nagyobb kényelmet
és biztonságot kaphat.
Ha nem szeretne automatikus frissítést,
letilthatja ezt a funkciót az okostelefonjára
vagy táblagépére telepített SongPal
segítségével. A rendszer azonban
biztonsági és más okokból abban az
esetben is automatikusan végrehajt
bizonyos frissítéseket, ha le van tiltva
ez a funkció. Ha letiltja ezt a funkciót,
a beállítási menüből elvégezheti a szoftver
frissítését. A részletekről itt olvashat: „A
beállító-képernyő használata” (40. oldal).
A rendszer nem használható, miközben
folyamatban van szoftverfrissítés.
Szerzői jogok és védjegyek
Ez a rendszer alkalmazza a Dolby* Digital
technológiát.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories
engedélyével történt.
A Dolby és a dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories hivatalos védjegye.
A BLUETOOTH® szó és az emblémák
a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei,
és a Sony Corporation ezeket a jelzéseket
licenc alapján használja. Más védjegyek
és védett kereskedelmi nevek
a tulajdonosukhoz tartoznak.
Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
Az Android és a Google Play a Google Inc.
hivatalos védjegye.
A Google Cast és a Google Cast jelvény
a Google Inc. védjegye.
Az „Xperia” a Sony Mobile
Communications AB hivatalos védjegye.
Az Apple, az Apple embléma, az iPhone,
az iPod és az iPod touch, valamint a Retina
az Apple Inc. védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban. Az App
Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
A „Made for iPod” és a „Made for iPhone”
azt jelenti, hogy egy elektronikus
kiegészítőt kifejezetten az iPod vagy
iPhone készülékekhez való
csatlakoztatásra terveztek, és a fejlesztő
67HU
További információk
A rendszer a High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technológiát
alkalmazza.
A HDMI és a HDMI High-Definition
Multimedia Interface kifejezés, valamint
a HDMI embléma a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
tanúsította, hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek. Az Apple
nem felelős ezen eszköz működéséért
vagy a biztonsági és törvényi előírásoknak
való megfeleléséért. Ne feledje, hogy ezen
kiegészítő és az iPod vagy iPhone együttes
használata befolyásolhatja a vezeték
nélküli teljesítményt.
A „BRAVIA” embléma a Sony Corporation
védjegye.
A „ClearAudio+” a Sony Corporation
hivatalos védjegye.
A „PlayStation®” a Sony Computer
Entertainment Inc bejegyzett védjegye.
Az LDAC egy a Sony által kifejlesztett
hangkódolási technológia, amely lehetővé
teszi nagy felbontású hangtartalom
átvitelét akár Bluetooth-kapcsolaton
keresztül is. Más Bluetooth-kompatibilis
kódolási technológiáktól, mint például az
SBC-től eltérően az LDAC nem konvertálja
le a nagy felbontású hangtartalmat*,
emellett a hatékony kódolás és az
optimalizált csomagkezelés révén
lehetővé teszi ezen egyéb technológiáknál
kb. háromszor több adat** átvitelét
Bluetooth vezeték nélküli hálózaton
keresztül, egyedülálló hangminőséget
biztosítva.
* A DSD formátumú tartalmakat kivéve.
Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait a Fraunhofer
IIS és Thomson licence alapján használjuk.
**Az SBC-vel (alsáv-kódolással)
összehasonlítva 990 kbit/s (96/48 kHz),
illetve 909 kbit/s (88,2/44,1 kHz)
kiválasztása esetén.
A Windows Media a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
Ezt a terméket a Microsoft bizonyos szellemi
tulajdonjogai védik. Az ilyen technológiának
az ezen a terméken kívüli használata vagy
terjesztése kizárólag a Microsoftnak vagy
annak illetékes leányvállalatának megfelelő
engedélyével lehetséges.
A termék olyan szoftvereket is tartalmaz,
amelyre a GNU General Public License
(„GPL”) vagy a GNU Lesser General Public
License („LGPL”) licencek érvényesek. Ezek
a licencek határozzák meg, hogy az
ügyfelek a GPL vagy az LGPL
licencdokumentumban foglalt feltételek
betartásával jogosultak az adott szoftver
forráskódjának megszerzésére,
módosítására és terjesztésére.
Opera® Devices SDK, Opera Software ASA.
Copyright 1995–2015 Opera Software ASA.
Minden jog fenntartva.
Ha részleteket szeretne megtudni a GPL,
LGPL licenccel és az egyéb
szoftverlicencekkel kapcsolatban, tekintse
át a [Software License Information] részt
a [System Settings] beállításnál a termék
[Setup] menüjében.
A Wi-Fi®, a Wi-Fi Protected Access®, a Wi-Fi
Alliance® és a Wi-Fi CERTIFIED Miracast®
a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
A Wi-Fi CERTIFIED™, a WPA™, a WPA2™,
a Wi-Fi Protected Setup™ és a Miracast™
a Wi-Fi Alliance védjegye.
Az LDAC™ és az LDAC embléma
a Sony Corporation védjegye.
68HU
Az ebben a termékben felhasznált
forráskódjára a GPL és az LGPL
licencdokumentumban foglalt teltételek
vonatkoznak, a forráskód elérhető
a weben. A letöltéshez keresse fel
a következő címet:
URL-cím:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Ne feledje, hogy a Sony a forráskód
tartalmával kapcsolatos megkeresésekre
nem tud válaszolni, illetve reagálni.
A „DSEE” a Sony Corporation védjegye.
A DLNA™, a DLNA embléma és a DLNA
CERTIFIED™ jelölés a Digital Living Network
Alliance védjegye, szolgáltatási védjegye
vagy tanúsítási jele.
A „TRILUMINOS” és a „TRILUMINOS”
embléma a Sony Corporation bejegyzett
védjegye.
Ez a termék tartalmazza a Spotify szoftvert,
amelyre az alábbi, tőlünk független licenc
vonatkozik*:
https://developer.spotify.com/esdkthird-party-licenses/
A Spotify és a Spotify emblémák a Spotify
Group védjegyei.*
* Az országtól és régiótól függően
előfordulhat, hogy ez a funkció nem
érhető el.
További információk
Minden más védjegy a tulajdonosuk
védjegye.
69HU
Tárgymutató
Számok
H
24p Output 41
4K Output 41
Hangzáskép 47
Hálózat 14, 33
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 42
HDMI Settings 44
Home Network Access Control 45
A
Audio DRC 42
Audio Output 42
Audio Return Channel 44
Audio Settings 42
Auto Display 44
Auto Home Network Access
Permission 45
Auto Standby 44
Auto Update 44
Auto Update Settings 44
B
Bluetooth Codec – AAC 43
Bluetooth Codec – LDAC 43
Bluetooth Mode 42
Bluetooth Settings 42
Bluetooth Standby 43
C
Connection Server Settings 45
Control for HDMI 44
D
Device List 43
Device Name 44
Diavetítés 47
DSEE 42
E
Easy Setup 46
External Control 45
F
Frissítés 41
G
Google Cast 32
70HU
I
Initialize Personal Information 46
Input Skip Setting 46
Internet Settings 45
M
Multiplexalapú műsorok
hangzása 34
N
Network Connection Diagnostics 45
Network Connection Status 45
Network content 24p Output 41
Network Settings 45
NFC 25
O
OSD Language 43
Output Video Resolution 41
P
PRTCT 53
Q
Quick Start/Network Standby 44
R
Remote Start 45
Reset to Factory Default Settings 46
Resetting 46
S
SBM 42
Screen mirroring RF Setting 45
Screen Settings 41
Software License Information 45
Software Update 41
Software Update Notification 44
System Information 45
System Settings 43
T
Távvezérlő 9
Time Zone 44
TV Type 41
W
Wireless Playback Quality 43
71HU
A rendszer szoftvere a jövőben frissíthető. Az elérhető frissítésekre vonatkozó
információkért keresse fel az alábbi URL-címet.
www.sony.eu/support
©2016 Sony Corporation
4-585-710-72(1) (HU)
Download PDF