Sony | HT-RT4 | Sony HT-RT4 5.1 csatornás hangprojektoros házimozirendszer Használati útmutató

Házimozirendszer
Használati útmutató
HT-RT4/HT-RT40
CE jelöléssel ellátott termékek
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély csökkentése érdekében ne
takarja el a készülék szellőzőnyílásait
újságpapírral, terítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt láng
(például égő gyertya) hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket a
rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és
soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat –
például virágvázát – a készülékre.
A készüléket nem szabad több oldalról
zárt térben (pl. könyvszekrényben vagy
beépített fülkében) elhelyezni és
működtetni.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott
eszközt ne helyezze el olyan helyen,
ahol sugárzó hőnek, például
napfénynek vagy tűznek vannak kitéve.
A sérülések elkerülése érdekében a
készüléket a telepítési útmutatónak
megfelelően biztonságosan a
szekrényre kell helyezni vagy
a padlóhoz, illetve falhoz rögzíteni.
Csak beltéri használatra.
Áramforrások
• Amíg a tápkábel csatlakozóját nem
húzza ki a hálózati kimenetből, az
egység áram alatt van, még akkor is,
ha ki van kapcsolva.
• Az egységet könnyen hozzáférhető
hálózati kimenethez csatlakoztassa.
Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel az egység
működésében, azonnal húzza ki a
hálózati csatlakozót a hálózati
kimenetből.
Javasolt kábelek
A számítógéphez és/vagy perifériákhoz
való csatlakoztatáskor megfelelően
árnyékolt és földelt kábeleket kell
használni.
2HU
A CE jelölés érvényessége azokra az
országokra korlátozódik, ahol ez jogilag
kényszerítő erejű, vagyis főleg az EGT
(Európai Gazdasági Térség) országaira.
Az európai vásárlók számára
Elhasznált elemek
és elektromos és
elektronikus
berendezések
hulladékként való
eltávolítása (az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
európai országokra
érvényes)
Ez a jelölés a terméken, az elemen vagy
annak csomagolásán arra figyelmeztet,
hogy a terméket és az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként. Egyes
elemeken ez a jelzés egy vegyjellel
együtt van feltüntetve. A higany (Hg)
vagy ólom (Pb) vegyjele akkor van
feltüntetve, ha az elem/akkumulátor
több mint 0,0005% higanyt vagy több
mint 0,004% ólmot tartalmaz. A
feleslegessé vált termékek és elemek
helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha
nem követi a hulladék elemek
kezelésének helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében is.
Olyan termékek esetében, amelyeknél
biztonsági, hatékonysági vagy
adatkezelési okok miatt a beépített
elemek állandó csatlakozása szükséges,
az elemek cseréjét kizárólag szakember
végezheti. Az elemek és az elektromos és
elektronikus berendezések szakszerű
hulladékkezelése érdekében a készülékek
hasznos élettartamának végén adja le
azokat a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen. Egyéb elemek
esetén olvassa el az elemek biztonságos
kicserélésére vonatkozó szakaszt. Az
elemeket adja le a megfelelő
gyűjtőhelyen újrahasznosítás céljából.
A termék és az elemek selejtezéséről és
újrahasznosításáról a lakóhelye szerinti
illetékes intézménytől, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatótól, illetve a
terméket árusító üzlettől kaphat
tájékoztatást.
Megjegyzés a vásárlók számára:
a következő információk csak az
európai uniós irányelveket
alkalmazó országokban
értékesített berendezésekre
érvényesek.
Ezt a terméket a Sony Corporation
(1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japán) gyártotta vagy gyártatta. A termék
európai uniós rendelkezéseknek való
megfelelésével kapcsolatos kérdéseket
címezze a hivatalos képviseletnek (Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgium). A szervizeléssel
vagy garanciával kapcsolatos ügyekben
forduljon a külön szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez.
A Sony Corp. ezennel kijelenti, hogy ez a
berendezés megfelel az 1999/5/EK
irányelv alapvető követelményeinek és
egyéb ide vonatkozó előírásainak.
Részletes tájékoztatás:
http://www.compliance.sony.de/
A házimozirendszer a csatlakoztatott
eszközökről történő hanglejátszásra, és
NFC-kompatibilis mobileszközön vagy
BLUETOOTH-eszközökön tárolt zene
streamelésére használható.
Ezt a berendezést tesztelték, és
3 méternél rövidebb csatlakozókábel
használata esetén az EMC szabályozásban
megállapított határértéknek
megfelelőnek minősítették.
Az ausztráliai és az indiai
vásárlók számára
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus
berendezések selejtezése
(az Európai Unió
tagállamaiban és olyan
európai országokban,
amelyekben szelektív
hulladékgyűjtési
rendszer működik)
Szerzői jogok és védjegyek
• (Csak a HT-RT4 típus esetén)
Ez a rendszer Dolby* Digital és DTS**
Digital Surround System rendszert
tartalmaz.
(Csak a HT-RT40 típus esetén)
A rendszer Dolby* Digital technológiát
is magában foglal.
* A készülék gyártása a Dolby
Laboratories licence alapján történt.
A Dolby és a dupla D szimbólum a
Dolby Laboratories védjegye.
3HU
** DTS szabadalmakkal kapcsolatos
részletek: http://patents.dts.com.
A készülék gyártása a DTS Licensing
Limited engedélyével történt. A DTS,
annak szimbóluma, valamint a DTS és
annak szimbóluma együttesen a DTS,
Inc. bejegyzett védjegyei, a DTS Digital
Surround pedig a DTS, Inc. védjegye.
© DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
• A BLUETOOTH® szó és az emblémák a
Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett
védjegyei, és a Sony Corporation
ezeket a jelzéseket licenc alapján
használja. A többi védjegy és
márkanév a vonatkozó jogtulajdonos
tulajdonát képezi.
• A rendszer a High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™)
technológiát alkalmazza.
A HDMI és a High-Definition
Multimedia Interface kifejezés,
valamint a HDMI embléma a HDMI
Licensing LLC védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más
országokban.
• Az N jel az NFC Forum, Inc. védjegye
vagy bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más
országokban.
• Az Android™ a Google Inc. védjegye.
• A Google Play a Google Inc. védjegye.
• Az MPEG Layer-3 audiokódolási
technológiát és szabadalmait a
Fraunhofer IIS és a Thomson licence
alapján használjuk.
• A Windows Media a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett
védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.
• A termék egyes részei a Microsoft
Corporation szellemi tulajdonjogainak
védelme alá esnek. Az ilyen technológiák
e terméken kívüli használata vagy
terjesztése kizárólag a Microsoft vagy
valamely hivatalos leányvállalata
megfelelő engedélyével lehetséges.
• A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
4HU
• A „ClearAudio+” a Sony Corporation
védjegye.
• A „PLAYSTATION” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett védjegye.
• Az Apple, az Apple embléma, az iPhone,
az iPod, az iPod touch és a Retina az
Apple Inc. védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban. Az
App Store az Apple Inc. szolgáltatási
védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
A „Made for iPod” és „Made for iPhone”
azt jelenti, hogy egy elektronikus
tartozékot kifejezetten az iPod vagy
iPhone készülékekhez való
csatlakoztatásra tervezték, és a fejlesztő
tanúsította, hogy megfelel az Apple
teljesítménykövetelményeinek. Az Apple
nem felelős ezen eszköz működéséért,
vagy a biztonsági és törvényi
előírásoknak való megfeleléséért. Ne
feledje, hogy ennek a tartozéknak és egy
iPod vagy iPhone készüléknek az
együttes használata befolyásolhatja a
vezeték nélküli teljesítményt.
Kompatibilis iPhone/
iPod modellek
A kompatibilis iPhone/iPod modellek
az alábbiak. Frissítse az iPhone/iPod
szoftverét a legújabb verzióra, mielőtt
a rendszerrel használná.
A BLUETOOTH technológia az
alábbiakkal működik:
 iPhone 7 Plus
 iPhone 7
 iPhone SE
 iPhone 6s Plus
 iPhone 6s
 iPhone 6 Plus
 iPhone 6
 iPhone 5s
 iPhone 5c
 iPhone 5
 iPod touch (6. generációs)
 iPod touch (5. generációs)
• (Csak a HT-RT40 típus esetén)
A TERMÉK AZ ALÁBBI FELHASZNÁLÁSI
KÖRÖKBEN RENDELKEZIK AZ MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO
LICENCPORTFÓLIÓNAK A VÁSÁRLÓK
ÁLTALI SZEMÉLYES ÉS NEM
KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁST
LEHETŐVÉ TÉVŐ LICENCÉVEL:
(i) VIDEOADATOK KÓDOLÁSA AZ
MPEG-4 VISUAL STANDARD (MPEG4 VIDEO) SZABVÁNY SZERINT
ÉS/VAGY
(ii) SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI
FELHASZNÁLÁS KÖRÉBEN A
VÁSÁRLÓ ÁLTAL KÓDOLT, ILLETVE
MPEG-4 FORMÁTUMÚ
VIDEOTARTALMAK
SZOLGÁLTATÁSÁRA JOGOSÍTÓ
LICENCCEL RENDELKEZŐ
VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL
BESZERZETT MPEG-4 FORMÁTUMÚ
VIDEOADATOK DEKÓDOLÁSA.
A LICENC MÁS FELHASZNÁLÁSI CÉLT
VAGY HASZNÁLATI MÓDOT NEM
ENGEDÉLYEZ, ÉS ILYEN NEM IS
VÉLELMEZHETŐ. A PROMÓCIÓS, BELSŐ
ÉS KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁSHOZ
SZÜKSÉGES LICENCEK AZ MPEG LA,
L.L.C. TÁRSASÁGTÓL SZEREZHETŐK BE.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
• Minden más védjegy
jogtulajdonosának tulajdonát képezi.
• Az egyéb rendszernevek és
terméknevek általában a gyártók
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
Ebben a leírásban a ™ és  jelek
nincsenek jelezve.
A kezelési útmutatóról
• A jelen Kezelési útmutatóban szereplő
utasítások a távvezérlő kezelőszerveivel
végrehajtandó műveleteket mutatják be.
Használhatja a mélysugárzó
kezelőszerveit is, ha azok neve azonos
vagy hasonló a távvezérlőn találhatóval.
• Egyes illusztrációk elvi vázlat jellegűek,
és eltérhetnek a konkrét terméktől.
• Az alapértelmezett beállítás alá van
húzva.
• Az idézőjelek („--”) közötti szövegek az
elülső kijelzőpanelen jelennek meg.
5HU
Tartalomjegyzék
A kezelési útmutatóról ............... 5
Az alkatrészek és kezelőszervek
bemutatása .......................... 7
A rendszer telepítése
Üzembe
Alapegységek
helyezési
csatlakoztatása  útmutató
és előkészítése
(különálló
dokumentum)
A rúdhangsugárzó és a surround
hangsugárzók felszerelése
falra ..................................... 10
A rendszer működtetése a
távvezérlővel ...................... 12
Hanglejátszás
Hang lejátszása a csatlakoztatott
eszközökről ........................ 12
Zenehallgatás USB-eszközről ..... 12
Hangbeállítás
Hangeffektusok alkalmazása ......14
A mélysugárzó hangerejének
beállítása ............................ 14
BLUETOOTH-funkciók
Zenehallgatás BLUETOOTHeszközről ............................ 15
A rendszer vezérlése
okostelefonnal vagy tablettel
(Sony | Music Center) ..........17
Beállítások és módosítási
lehetőségek
A Setup kijelző használata ....... 18
6HU
Egyéb funkciók
A Control for HDMI funkció
használata .......................... 21
A „BRAVIA” szinkronizálás
funkció használata ............. 22
Energiatakarékos készenléti
üzemmód ........................... 23
További információk
Óvintézkedések ........................ 23
Hibaelhárítás ............................24
Lejátszható fájltípusok .............29
Támogatott hangformátumok ....29
Specifikációk ............................29
BLUETOOTH-kommunikáció ....30
Az alkatrészek és kezelőszervek bemutatása
További információk találhatók a zárójelben megadott oldalakon.
Mélysugárzó
Felső panel
Előlap
  (bekapcsolás) érintőgomb
Bekapcsolja, illetve készenléti
állapotba helyezi a rendszert.
 INPUT érintőgomb
A használni kívánt eszköz
kiválasztása.

PAIRING érintőgomb
(15. oldal)
 VOL (hangerő) +/– érintőgomb

(N jel) (16. oldal)
Az NFC funkció használatakor
helyezze az NFC-kompatibilis
mobileszközt a jel közelébe.
 Távvezérlő-érzékelő (12. oldal)
 Előlapi kijelző (12. oldal)

(USB) port (13. oldal)
7HU
 BLUETOOTH jelzőfény (kék)
• Gyorsan villog: BLUETOOTH
párosítás közben
• Villog: BLUETOOTH-kapcsolat
létrehozása közben
• Világítani kezd: BLUETOOTHkapcsolat létrehozva
Az érintőgombokról
Az érintőgombok enyhe érintés
hatására működnek. Ne érintse meg
őket túl nagy erővel.
Hátsó panel
 AC hálózati kábel (tápkábel)
 SPEAKERS aljzatok
 HDMI OUT (ARC) aljzat
8HU
 TV IN (OPTICAL) aljzat
 ANALOG IN aljzat
Távvezérlő
 INPUT (12. oldal)
  (bekapcsolás)
Bekapcsolja, illetve készenléti
állapotba helyezi a rendszert.
 DIMMER
Az előlapi kijelző fényerejének
módosítása.
„BRIGHT”  „DARK”  „OFF”
• Az „OFF” beállítás kiválasztása
esetén az előlap kijelzője
kikapcsol. A rendszer
működtetésekor automatikusan
bekapcsol, majd ismét kikapcsol,
ha a rendszert pár másodpercig
nem használja. Bizonyos
esetekben előfordulhat, hogy az
előlapi kijelzőpanel nem kapcsol
ki. Ebben az esetben az előlapi
kijelzőpanel fényereje
megegyezik a „DARK” beállítás
fényerejével.
 MENU
A menü be- és kikapcsolása az
előlapi kijelzőn.
/
Menüelemek kiválasztása.
ENTER
Kiválasztások érvényesítése.
BACK
Visszatérés az előző kijelzéshez.
Az USB-lejátszás leállítása.
  (hangerő) +*/–
A hangerő módosítására szolgál.
 SW  (mélysugárzó hangereje)
+/– (14. oldal)
  (némítás)
Ideiglenesen kikapcsolja a hangot.
 CLEARAUDIO+ (14. oldal)
Automatikusan kiválasztja a
hangforrásnak megfelelő
hangbeállítást.
 SOUND FIELD (14. oldal)
 VOICE (14. oldal)
 * (lejátszás/szünet)
A lejátszás indítása,
szüneteltetése vagy folytatása.
 NIGHT (14. oldal)
9HU
 / (előző/következő/
visszatekerés/gyors
előretekerés)
Egyszeri megnyomással az
előző/következő szám vagy fájl
kiválasztása.
Nyomva tartva keresés visszafelé
vagy előre.
* A  + és  gombokon tapintópont
található. Működtetés közben
segítségként használja a pontot.
A rendszer telepítése
Alapegységek
csatlakoztatása és
előkészítése
Lásd az Üzembe helyezési útmutatót
(különálló dokumentum).
A rúdhangsugárzó és a
surround hangsugárzók
felszerelése falra
A rúdhangsugárzót és a térhatású
hangsugárzókat falra is szerelheti.
Megjegyzés
• Készítsen elő az építőanyagnak és a
falvastagságnak megfelelő csavarokat
(nem tartozék). Mivel a gipszkartonfalak
különösen gyengék, a csavarokat
biztonságos módon a fal gerendáiba hajtsa
be. A hangsugárzókat függőleges, egyenes
felületű, megerősített falra szerelje.
• Bízza a szerelést Sony márkakereskedőre
vagy egy jóváhagyott alvállalkozóra, és a
felszerelés során fordítson különös
figyelmet a biztonságra.
• A Sony nem felelős a nem megfelelő
felszerelésből, falvastagságból,
csavarrögzítésből vagy természeti
csapásból stb. eredő balesetekért és
károkért.
10HU
1
Készítsen elő a rúdhangsugárzó
vagy a surround hangsugárzók
hátulján található furatokba
illeszkedő csavarokat (nem
tartozék, külön vásárolható meg).
Akassza a rúdhangsugárzót vagy
a térhatású hangsugárzókat a
csavarokra.
Igazítsa a hangsugárzók hátulján
lévő lyukakat a csavarokhoz.
Rúdhangsugárzó
Akassza a rúdhangsugárzót a két
csavarra.
Több mint 30 mm
5 mm
9,5 mm
Furat a hangsugárzók hátulján
2
Hajtsa a csavarokat a falba.
A csavaroknak ki kell állniuk,
ahogyan az ábrán is látható.
Rúdhangsugárzó
Térhatású hangsugárzók
Akassza a surround hangsugárzót a
két csavarra.
600 mm
6 mm –
7 mm
Térhatású hangsugárzók
369,5 mm
8 mm –
10 mm
11HU
A rendszer telepítése
4 mm
3
A rendszer működtetése
a távvezérlővel
Irányítsa a távvezérlőt a
mélysugárzó távvezérlő-érzékelőjére.
Hanglejátszás
Hang lejátszása a
csatlakoztatott
eszközökről
Nyomja meg többször az INPUT
gombot.
Az INPUT gomb egyszeri
megnyomásakor az előlapi kijelzőn az
aktuális eszköz jelenik meg. A INPUT
gomb többször megnyomásakor az
eszköz az alábbiak szerint módosul.
„TV”  „ANALOG”  „BT”  „USB”
„TV”
• A TV IN (OPTICAL) aljzatba csatlakoztatott
tv-készülék
• Az Audio Return Channel (ARC) funkcióval
kompatibilis tv-készülék, amely a HDMI
OUT (ARC) aljzathoz csatlakozik
„ANALOG”
Az ANALOG IN aljzatba csatlakoztatott
eszköz (digitális médialejátszó stb.)
„BT”
Az A2DP-t támogató BLUETOOTH-eszköz
(15. oldal)
„USB”
Az (USB) porthoz csatlakoztatott USBeszköz (13. oldal)
Zenehallgatás USBeszközről
Megjegyzés
• Az USB-eszköz tartalomlistájának tvképernyőn való megjelenítéséhez HDMIkábel használatával csatlakoztassa a
rendszert a tv-készülékhez.
• Váltsa át a tv-készülék bemenetét arra a
bemenetre, amelyhez a rúdhangsugárzót
csatlakoztatta.
12HU
A csatlakoztatott USB-eszközről zenei
fájlokat/videofájlokat* játszhat le.
A lejátszható fájltípusokra vonatkozó
információkért lásd: „Lejátszható
fájltípusok” (29. oldal).
* Csak a HT-RT40 típus esetén.
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
(USB) porthoz.
A csatlakoztatás előtt olvassa el az
USB-eszköz használati útmutatóját.
A következőhöz
Tegye ezt
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a
BACK gombot
A lejátszás
szüneteltetése vagy
folytatása
Nyomja meg a
 gombot
A következő vagy előző Nyomja meg a
zeneszám kiválasztása /
gombot
Keresés előre vagy
visszafelé
(visszatekerés/
gyors előretekerés)
Tartsa nyomva a
/
gombot
Megjegyzés
Az USB-eszközt nem szabad működés közben
eltávolítani. Az adatvesztés és az USB-eszköz
károsodásának elkerülése érdekében
kapcsolja ki a rendszert, mielőtt az USBeszközt csatlakoztatja vagy eltávolítja.
2
3
4
5
USB-eszköz adatai a tvképernyőn
Az INPUT gomb többszöri
megnyomásával válassza ki az
„USB” lehetőséget.
A televízió képernyőjén megjelenik
az USB-tartalomjegyzék.
Válassza ki a kívánt tartalmat a /
gombbal, majd nyomja meg az
ENTER gombot.
Megkezdődik a kiválasztott
tartalom lejátszása.
Az „USB >” menüpont „REPT”
beállításának használatával
válassza ki a kívánt lejátszási
üzemmódot (20. oldal).
Állítsa be a hangerőt.
• A rendszer hangerejének
beállításához nyomja meg a  +/
– gombot.
 A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg az SW
 +/– gombot.
 Lejátszási idő
 Teljes lejátszási idő
 Bitsebesség
 Playback status
 Visszatekerés/gyors előretekerés
sebessége
 Ismétlődő lejátszás állapota
 Kiválasztott fájl száma/A mappában
található fájlok száma
Megjegyzés
• A lejátszási forrástól függően
előfordulhat, hogy bizonyos információk
nem jelennek meg.
• A megjelenített információk a lejátszási
módtól függően eltérnek.
13HU
Hanglejátszás
1
Egyéb műveletek
Hangbeállítás
Hangeffektusok
alkalmazása
Könnyen kiválaszthatja a különböző
hangforrásokhoz tervezett, előre
programozott hangeffektusokat.
A hangzáskép kiválasztása
(SOUND FIELD)
Nyomja meg többször a SOUND FIELD
gombot mindaddig, amíg a kívánt
hangzáskép meg nem jelenik az
előlap kijelzőjén.
„CLEARAUDIO+”
A hangokat a Sony által ajánlott
hangzásképpel szólaltathatja meg. A
rendszer automatikusan optimalizálja a
hangzásképet a lejátszott tartalom és a
funkció alapján.
„MOVIE”
A hangeffektusokat filmekhez optimalizálja a
rendszer. Ez a mód visszaadja a hang
tömörségét és széles térbeliségét.
„MUSIC”
A hangeffektusokat zenéhez optimalizálja a
rendszer.
„SPORTS”
A narráció tisztán érthető, a szurkolók
térhatásban hallatszanak, a hangzás pedig
valósághű.
„GAME”
A hangzás erőteljes és valósághű, kiválóan
alkalmas videojátékokhoz.
„STANDARD”
Minden hangforrásnak megfelelő hangzás.
Az Éjszakai üzemmód
funkció használata (NIGHT)
Ez funkció az éjszakai filmnézéseknél
hasznos. A párbeszédeket alacsony
hangerő mellett is tisztán hallja majd.
Válassza ki az „N.ON” beállítást a
NIGHT gombbal.
Az Éjszakai üzemmód kikapcsolásához
válassza ki az „N.OFF” beállítást a NIGHT
gombbal.
A Clear Voice funkció
használata (VOICE)
A funkció érthetőbbé teszi a
párbeszédeket.
Nyomja meg többször a VOICE gombot.
• „UP OFF”: A Tiszta hang funkció ki van
kapcsolva.
• „UP 1”: A beszédhangok javítása.
• „UP 2”: A beszédhangok javítása
annak érdekében, hogy idősebbek is
könnyebben megértsék.
A mélysugárzó
hangerejének beállítása
A mélysugárzó a basszus és az alacsony
frekvenciájú hangok sugárzására szolgál.
A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg az
SW  +/– gombot.
Megjegyzés
Tipp
A „CLEARAUDIO+” beállítást a
CLEARAUDIO+ gombbal is kiválaszthatja.
14HU
Ha a bemeneti forrás kevés hangot közvetít
a basszus tartományában, például tvműsorok esetében, akkor a mélysugárzó
hangja kevéssé hallható.
BLUETOOTH-funkciók
Zenehallgatás
BLUETOOTH-eszközről
Ezt a lépést öt percen belül hajtsa
végre, különben a párosítás
megszakadhat.
4
Győződjön meg arról, hogy a
mélysugárzó BLUETOOTH
jelzőfénye (kék) világít-e.
A kapcsolat létrejött.
Megjegyzés
A rendszer párosítása
BLUETOOTH-eszközzel
A párosítás az a művelet, amelynek
során a BLUETOOTH-eszközök előre
regisztrálják egymást. Ha már
megtörtént a párosítás, azt többször
nem kell végrehajtani.
Ha az eszköz egy NFC-kompatibilis
mobileszköz, akkor a manuális párosítási
eljárásra nincs szükség. (lásd:
„Mobileszköz csatlakoztatása
egyérintéses funkcióval (NFC)”, 16. oldal)
1
2
1
2
Helyezze a BLUETOOTH-eszközt a
mélysugárzó 1 méteres körzetén
belülre.
Érintse meg a mélysugárzó
PAIRING gombját.
A rendszer párosítási módba lép.
A mélysugárzó BLUETOOTH
jelzőfénye (kék) gyorsan villog.
3
Zenehallgatás a párosított
eszközről
Kapcsolja be a BLUETOOTHfunkciót a BLUETOOTH-eszközön,
keressen rá az eszközökre, és
válassza ki a „HT-RT4” vagy
„HT-RT40” elemet.
Ha jelszót kell megadni, írja be a
„0000” számsort.
3
4
Kapcsolja be a BLUETOOTHfunkciót a BLUETOOTH-eszközön.
Nyomja meg többször egymás
után az INPUT +/– gombot a „BT”
kiválasztásához.
A rendszer automatikusan
újracsatlakozik a legutóbb
csatlakoztatott BLUETOOTHeszközhöz.
Amikor létrejön a BLUETOOTHkapcsolat, a mélysugárzón felvillan
a BLUETOOTH jelzőfény (kék).
Indítsa el a lejátszást a
BLUETOOTH-eszközön.
Állítsa be a hangerőt.
• Állítsa be a BLUETOOTH-eszköz
hangerejét.
• A rendszer hangerejének
beállításához nyomja meg a
 +/– gombot.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg az SW
 +/– gombot.
15HU
Hangbeállítás / BLUETOOTH-funkciók
• A jelszó elnevezése lehet még „Passkey”,
„Passcode”, „PIN code”, „PIN number” és
„Password” is.
• Legfeljebb 10 BLUETOOTH-eszköz
párosítható. A 11. BLUETOOTH-eszköz
párosításakor az új eszköz a legkorábban
csatlakoztatott eszköz helyére kerül.
Megjegyzés
Megjegyzés
• Miután csatlakoztatta a rendszert és a
BLUETOOTH-eszközt, a lejátszást a  és
/ gombbal vezérelheti.
• Ha a „BTSTB” beállítás az „ON” (19. oldal)
értékre van állítva, akkor úgy is
csatlakozhat a párosított BLUETOOTHeszközzel, ha a rendszer készenléti
üzemmódban van.
• A BLUETOOTH vezeték nélküli
technológia sajátosságaiból adódóan
előfordulhat, hogy ezen a rendszeren a
BLUETOOTH-eszközhöz képest késik az
audiolejátszás.
• A rendszer egyszerre csak egy NFCkompatibilis mobileszköz felismerésére
és csatlakoztatására képes. Ha a
rendszerhez egy másik NFC-kompatibilis
mobileszközt próbál csatlakoztatni, akkor
a jelenleg csatlakoztatott NFCkompatibilis mobileszköz lecsatlakozik.
• A mobileszköztől függően előfordulhat,
hogy a mobileszközön előzetesen végre
kell hajtania a következőket.
 Az NFC funkció bekapcsolása.
A részletekért tekintse meg a
mobileszköz használati útmutatóját.
 Ha mobileszközén az Android 4.1.x-nél
régebbi verzió található, töltse le és
indítsa el az „NFC Easy Connect”
alkalmazást. Az „NFC Easy Connect” egy
ingyenes alkalmazás az androidos
mobileszközökhöz, amely a Google
Play™ áruházból tölthető le.
(Előfordulhat, hogy az alkalmazás egyes
országokban/régiókban nem érhető el.)
Tipp
Lehetősége van az AAC kodek be- vagy
kikapcsolására a BLUETOOTH-eszközéről
(19. oldal).
A BLUETOOTH-eszköz
lecsatlakoztatása
Végezze el az alábbi műveletek
valamelyikét.
• Érintse meg ismét a mélysugárzó
PAIRING gombját.
• Kapcsolja ki a BLUETOOTH-eszköz
BLUETOOTH-funkcióját.
• Kapcsolja ki a rendszert vagy a
BLUETOOTH-eszközt.
1
Tartsa a mobileszközt a
mélysugárzó N jelének
közelében, amíg a mobileszköz
rezegni nem kezd.
Mobileszköz csatlakoztatása
egyérintéses funkcióval (NFC)
Az NFC (Near Field Communication)
technológia kis hatótávú vezeték nélküli
kommunikációt tesz lehetővé különféle
eszközök között.
Ha egy NFC-kompatibilis mobileszközt,
például okostelefont vagy tabletet a
mélysugárzó N jeléhez érint, akkor a
rendszer automatikusan bekapcsol,
párosítja az eszközt, és automatikusan
létrehozza a BLUETOOTH-kapcsolatot.
Kompatibilis mobileszközök
Beépített NFC-funkcióval rendelkező
mobileszközök
(operációs rendszer: Android 2.3.3
vagy újabb, az Android 3.x kivételével)
16HU
Kövesse a mobileszköz képernyőjén
megjelenő utasításokat, és hajtsa
vége a BLUETOOTH-kapcsolat
létrehozására szolgáló eljárást.
Amikor létrejön a BLUETOOTHkapcsolat, a mélysugárzón felvillan
a BLUETOOTH jelzőfény (kék).
2
3
Kezdje el a hangforrás lejátszását
a mobileszközön.
A lejátszással kapcsolatos
részletekért tekintse meg a
mobileszköz használati útmutatóját.
Tipp
Ha sikertelen a párosítás és a BLUETOOTHcsatlakozás, tegye a következőket.
 Tartsa az ismét a mobileszközt
a mélysugárzó N jelének közelébe.
 Ha kereskedelmi forgalomban kapható
mobileszköz-tokot használ, vegye le a
mobileszköz tokját.
 Indítsa újra az „NFC Easy Connect”
alkalmazást.
A lejátszás leállítása egyérintéses
funkcióval
Tartsa az ismét a mobileszközt
a mélysugárzó N jelének közelébe.
A rendszer vezérlése
okostelefonnal vagy
tablettel
(Sony | Music Center)
A Sony | Music Center egy olyan
alkalmazás, amelynek révén
mobileszköze, például okostelefonja
vagy tabletje segítségével irányíthatja a
kompatibilis Sony audioeszközöket.
A Sony | Music Center alkalmazás
használatával:
 korlátok nélkül élvezheti a zenét
otthonában
 módosíthatja a gyakran használt
beállításokat, kiválaszthatja a rendszer
bemenetét és beállíthatja a hangerőt
 lejátszhatja az okostelefonon tárolt
tartalmakat a rendszeren
 vizuálisan is megjelenítheti a zenét
okostelefonja kijelzőjén
Megjegyzés
• A Sony | Music Center a rendszer
BLUETOOTH-funkcióját használja.
• A Sony | Music Center alkalmazással
vezérelhető lehetőségek köre a
csatlakoztatott eszköztől függ. Az
alkalmazás kialakítása és a műszaki
adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
A Sony | Music Center
használata
1
2
3
4
Töltse le a mobileszközre az
ingyenes Sony | Music Center
alkalmazást.
Csatlakoztassa a rendszert és a
mobileszközt BLUETOOTHkapcsolattal (15. oldal).
Indítsa el a Sony | Music Center
alkalmazást.
Vezérelje a lejátszást a
Sony | Music Center képernyőjén.
Megjegyzés
A Sony | Music Center legújabb verzióját
használja.
17HU
BLUETOOTH-funkciók
Állítsa be a hangerőt.
• Állítsa be a BLUETOOTH-eszköz
hangerejét.
• A rendszer hangerejének
beállításához nyomja meg a
 +/– gombot.
• A mélysugárzó hangerejének
beállításához nyomja meg az SW
 +/– gombot.
A Sony | Music Center alkalmazással
kapcsolatos további részleteket az
alábbi URL-címen talál.
http://www.sony.net/smcqa/
Beállítások és módosítási lehetőségek
A Setup kijelző használata
A menüvel a következő elemek állíthatók be.
A beállításokat akkor is megőrzi a rendszer, ha kihúzza a tápkábelt.
1
2
3
Nyomja meg a MENU gombot az előlapi kijelző menüjének
megjelenítéséhez.
A BACK/ / /ENTER gombok többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt
elemet, majd a beállítás érvényesítéséhez nyomja meg az ENTER gombot.
A menü kikapcsolásához nyomja meg a MENU gombot.
Menüelemek listája
Az alapértelmezett beállítások alá vannak húzva. A beállítások a területtől függően
eltérőek lehetnek.
Menüelem
„LVL >”
(Szint)
Function
„SUR.L”/„SUR.R”
(Térhatású bal/
jobb hangsugárzó
jelszintje)
„0.0”: A mélysugárzók hangnyomásszintjének beállítása –
6,0 dB és +6,0 dB között (0,5 dB-es lépésközzel).
Megjegyzés
A „TTONE” menüpont „ON” értékre állításával
megkönnyíti a beállítást.
„ATT”
(Csillapítási
beállítások –
analóg)
A hang torzulhat az ANALOG IN aljzatra csatlakoztatott
eszközről történő lejátszáskor. A torzítást megszüntetheti
a rendszer bemeneti jelszintjének csökkentésével.
• „ON”: A bemeneti jelerősség csillapítása. Ennél a
beállításnál csökken a kimeneti jelerősség.
• „OFF”: Normál bemeneti jelerősség.
„DRC”
Kis hangerővel történő filmnézésnél hasznos. A DRC a
(Dinamikatartomán Dolby Digital hangforrásoknál működik.
y-szabályozás)
• „ON”: A tartalomban lévő információknak megfelelően
tömöríti a hangot.
• „OFF”: Nem tömöríti a hangot.
„TTONE”
(Teszthang)
„SPK >”
„PLACE”
(Hangsugárzó) (Hangsugárzó
elhelyezkedése)
• „ON”: A teszthang egymás után szólal meg a különböző
hangsugárzókból.
• „OFF”: A teszthang kikapcsolása.
• „STDRD”: Ezt a beállítást válassza, ha a rúdhangsugárzót
és a térhatású hangsugárzókat normál pozícióba helyezi.
• „FRONT”: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a
rúdhangsugárzót és a térhatású hangsugárzókat elöl
helyezi el.
„SUR.L”/„SUR.R”
„3.0M”: A surround hangsugárzók ülőhelytől mért
(Bal/jobb térhatású távolságát 1,0 és 6,0 méter között állíthatja be.
hangsugárzó
távolsága)
18HU
Menüelem
„AUD >”
(Hang)
„BT >”
(BLUETOOTH)
Multiplexalapú műsorok hangzását élvezheti, ha a
rendszer Dolby Digital multiplex adásjelet fogad.
• „M/S”: Az adás a fő és a másodlagos nyelven vegyesen
történik.
• „MAIN”: A műsor a fő nyelven hallható.
• „SUB”: A műsor a második nyelven hallható.
„TV AU”
(Tv-hang)
• „AUTO”: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a rendszer
egy tv-készülék HDMI (ARC) aljzatához van
csatlakoztatva egy HDMI-kábellel.
• „OPT”: Akkor válassza ezt a beállítást, ha a rendszer a
digitális optikai digitális kábellel van csatlakoztatva egy
televízió-készülékhez.
„EFCT”
(Hanghatás)
• „ON”: A rendszer választott hangzáskép hangját játssza
le. A beállítás használata javasolt.
• „OFF”: A rendszer a bemeneti forrást 2 csatornára keveri le.
„STRM”
(Stream)
Megmutatja a jelenlegi hangfolyam adatait.
A támogatott hangformátumokért lásd: 29. oldal.
„CTRL”
(Control for HDMI)
• „ON”: A Control for HDMI funkció engedélyezése. A
HDMI-kábellel csatlakoztatott eszközök vezérelni tudják
egymást.
• „OFF”: Kikapcsolás.
„TVSTB”
(Tv-hez kötött
készenlét)
Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a „CTRL” menüpont
az „ON” értékre van állítva.
• „AUTO”: Ha a rendszer bemenete „TV”, akkor a tévé
kikapcsolásakor a rendszer is automatikusan kikapcsol.
• „ON”: A rendszer a tévé kikapcsolásakor a bemenettől
függetlenül automatikusan kikapcsol.
• „OFF”: A rendszer nem kapcsol ki a tévé kikapcsolásakor.
„COLOR”
(HDMI-szín)
• „AUTO”: A készülék automatikusan érzékeli a külső
eszköz típusát, és a megfelelő színbeállításra vált.
• „YCBCR”: YCBCR videojeleket küld ki.
• „RGB”: RGB kimenő videojel beállítása.
„BTAAC”
(BLUETOOTH
Advanced Audio
Coding)
Beállíthatja, hogy a rendszer használja-e az AAC
technológiát a BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.
• „ON”: Engedélyezi az AAC-kodeket.
• „OFF”: Letiltja az AAC-kodeket.
Megjegyzés
Ha a „BTAAC” beállítás módosításakor csatlakoztatva van
valamilyen BLUETOOTH-eszköz, akkor a kodek beállítása
csak a következő csatlakozáskor érvényesül.
„BTSTB”
(BLUETOOTHkészenlét)
Ez a funkció akkor érhető el, ha a rendszer rendelkezik
párosítási információkkal. A rendszer kikapcsolt
állapotban is BLUETOOTH készenléti üzemmódban van.
• „ON”: Engedélyezve van a BLUETOOTH-készenléti
üzemmód.
• „OFF”: Le van tiltva a BLUETOOTH-készenléti üzemmód.
„INFO”
Az előlapi kijelzőn megjelenik az észlelt BLUETOOTHeszköz neve és címe.
(BLUETOOTHeszközinformációk) Ha a rendszer nem csatlakozik BLUETOOTH-eszközhöz,
akkor a „NO DEVICE” jelzés látható.
19HU
Beállítások és módosítási lehetőségek
„HDMI>”
Function
„DUAL”
(Dupla monó)
Menüelem
Function
„USB >”
„REPT”
(Lejátszási mód)
• „NONE”: Az összes zeneszám lejátszása.
• „ONE”: Egy szám ismétlése.
• „FLDER”: Egy mappa összes zeneszámának ismétlése.
• „RANDM”: Egy mappa zeneszámainak ismétlése
véletlenszerű sorrendben.
• „ALL”: Az összes szám ismétlése.
„SYS >”
(Rendszer)
„ASTBY”
(Automatikus
készenlét)
• „ON”: Az automatikus készenlét funkció bekapcsolása.
Ha körülbelül 20 percen keresztül nem használja a
rendszert, az automatikusan készenléti üzemmódba lép.
• „OFF”: Kikapcsolás.
„VER”
(Verzió)
Az előlapi kijelzőn megjelenik a jelenlegi firmware
verziószáma.
20HU
Tipp
Egyéb funkciók
A Control for HDMI
funkció használata
* A Control for HDMI a CEC (Consumer
Electronics Control) által használt szabvány,
amely lehetővé teszi, hogy a HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) szabványú
eszközök vezéreljék egymást.
Megjegyzés
Ezek a funkciók nem csak a Sony által
gyártott eszközökön működnek, a működés
azonban ezek esetében nem garantált.
A Control for HDMI funkció
használatának előkészítése
Állítsa a rendszer „HDMI>” – „CTRL”
menüpontját az „ON” értékre (19. oldal).
Az alapértelmezett beállítás az „ON”.
Engedélyezze a Control for HDMI
funkciót a rendszerhez csatlakoztatott
tv-készüléken és egyéb eszközön.
Összehangolt kikapcsolás
funkció
A tévé kikapcsolásakor a rendszer is
automatikusan kikapcsol.
Állítsa a rendszer „HDMI>” – „TVSTB”
menüpontját az „ON” vagy „AUTO”
értékre (19. oldal). Az alapértelmezett
beállítás az „AUTO”.
Összehangolt hangvezérlés
funkció
Ha tévénézés közben bekapcsolja a
rendszert, a tévéműsor hangja a
rendszer hangszóróiból lesz hallható.
A rendszer hangereje a televízió
távvezérlőjével állítható.
Ha a tévét előző alkalommal a rendszer
hangszóróin keresztül hallgatta, akkor a
tévé bekapcsolásakor a rendszer is
automatikusan bekapcsol.
A működtetés a tévé menürendszerén
keresztül is lehetséges. A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
Megjegyzés
• A tévé Twin Picture funkciójának
használatakor csak a tévé sugároz
hangot, ha a „TV” értéktől eltérő bemenet
van kiválasztva. Amikor kikapcsolja a Twin
Picture funkciót, a hangot ismét a
rendszer sugározza.
• A tévé típusától függően a hangerőszint
száma megjelenik a tv-képernyőn. A
tévéképernyőn megjelenő hangerőszám
eltérhet a rendszer előlapi kijelzőpanelén
megjelenített számtól.
21HU
Egyéb funkciók
Ha a Control for HDMI funkcióval*
kompatibilis eszközt, például tvkészüléket vagy Blu-ray disc lejátszót
csatlakoztat HDMI-kábellel (vagy nagy
sebességű HDMI-kábellel, bizonyos
területeken tartozék), akkor a tvkészülék távvezérlőjével működtetheti
az eszközt.
A Control for HDMI funkcióval a
következő funkciók használhatók.
• Összehangolt kikapcsolás funkció
• Összehangolt hangvezérlés funkció
• Audio Return Channel (ARC)
• Egygombos lejátszás funkció
Ha egy Sony gyártmányú tv-készüléken
engedélyezi a Control for HDMI („BRAVIA”
szinkronizálás) funkciót, azzal
automatikusan engedélyezi a rendszer
Control for HDMI funkcióját is. A beállítások
megadása után megjelenik a „DONE”
felirat az előlapi kijelzőn.
• A tv-készülék beállításaitól függően
elképzelhető, hogy a System Audio
Control funkció nem használható. A
részleteket lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
Audio Return Channel (ARC)
Ha a rendszer a tv-készülék Audio
Return Channel-kompatibilis HDMI IN
aljzatához van csatlakoztatva, akkor a
tv-készülék hangját digitális optikai
kábel használata nélkül hallgathatja a
rendszer hangsugárzóiból.
Állítsa a rendszer „AUD >” – „TV AU”
menüpontját az „AUTO” értékre
( 19. oldal). Az alapértelmezett beállítás
az „AUTO”.
A „BRAVIA”
szinkronizálás funkció
használata
A „BRAVIA” szinkronizálás funkcióval
kompatibilis eszközökön a Control for
HDMI funkció mellett az alábbi funkciót
is használhatja.
• Jelenetválasztás funkció
Megjegyzés
Ez a funkció a Sony saját fejlesztésű
technológiája. A funkció csak a Sony által
gyártott termékeken működik.
Jelenetválasztás funkció
Megjegyzés
Ha a tévé nem kompatibilis az Audio Return
Channel szabvánnyal, akkor egy digitális
optikai kábellel kell csatlakoztatni (lásd a
mellékelt üzembe helyezési útmutatót).
Egygombos lejátszás funkció
Amikor a tv-készülékhez csatlakoztatott
eszközről (Blu-ray disc lejátszó,
„PlayStation®4” stb.) játszik le tartalmat,
a rendszer és a tv-készülék
automatikusan bekapcsol, a rendszer
automatikusan a tv-készülék
bemenetére vált, és a hang a rendszer
hangsugárzóiból szól.
Megjegyzés
• Ha az előző tévénézéskor a tévéműsor
hangja a televízió hangsugárzóin keresztül
szólt, akkor a rendszer nem kapcsol be, és
a televízió sugározza a hangot és jeleníti
meg a képet akkor is, ha Ön az eszközön
található tartalmat játszik le.
• A televízió típusától függően
előfordulhat, hogy a lejátszott tartalom
elejét nem játssza le megfelelően a
rendszer.
22HU
A rendszer automatikusan a tévé
jelenetválasztási és hangzásmód
funkcióbeállításának megfelelő
hangzásképre vált. A részleteket lásd a
tévékészülék használati útmutatójában.
Állítsa be a „CLEARAUDIO+”
hangzásképet ( 14. oldal).
Megjegyzések a HDMIcsatlakozásokról
• Használjon nagy sebességű HDMIkábelt. Ha normál HDMI-kábelt
használ, akkor előfordulhat, hogy az
1080p tartalom megjelenítése nem
lesz megfelelő.
• Használjon HDMI-hitelesített kábelt.
• Használjon Sony nagy sebességű
HDMI-kábelt, amelyen látható a
kábeltípus emblémája.
• Nem javasoljuk HDMI-DVIátalakítókábel használatát.
• Ha a kép minősége gyenge, vagy a
hang nem hallható egy HDMI-kábellel
csatlakoztatott eszközből, ellenőrizze
a csatlakoztatott eszköz beállítását.
• A csatlakoztatott eszköz korlátozhatja
a HDMI-aljzaton továbbított
audiojeleket (mintavételi frekvencia,
bithosszúság stb.).
• Ha a lejátszóeszközről érkező műsor
mintavételi frekvenciája vagy
audiokimeneti csatornáinak száma
megváltozik, a hang megszakadhat.
• Ha a csatlakoztatott eszköz nem
kompatibilis a másolásvédelmi
technológiával (HDCP), akkor
eltorzulhat a rendszer HDMI OUT
aljzatán keresztül megjelenő kép
és/vagy hang, és az is előfordulhat,
hogy a kép vagy a hang egyáltalán
nem jelenik meg. Ilyen esetben
ellenőrizze a csatlakoztatott eszköz
specifikációit.
Energiatakarékos
készenléti üzemmód
Óvintézkedések
Biztonság
• Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék
kerül a rendszerbe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon
szakemberhez.
• Ne érintse vizes kézzel a hálózati
csatlakozóvezetéket, mert ez
áramütéshez vezethet.
• Ne másszon fel a rúdhangsugárzóra, a
mélysugárzóra vagy a térhatású
hangsugárzókra, mert leeshet és
megsérülhet, vagy a rendszer sérülését
okozhatja.
Áramforrások
• A rendszer használatbavétele előtt
ellenőrizze, hogy a készülék üzemi
feszültsége megegyezik-e a készülék
használatának helyén rendelkezésre álló
hálózati feszültséggel. Az üzemi
feszültség a mélysugárzó hátoldalán, az
adattáblán van feltüntetve.
• Ha hosszú ideig nem használja a
rendszert, húzza ki a hálózati csatlakozót
a hálózati aljzatból (konnektorból).
Mindig a csatlakozódugót, és soha ne a
kábelt húzza.
• A tápkábel cseréjét kizárólag szakszerviz
végezheti.
Felmelegedés
Működés közben a rendszer felmelegszik,
ez azonban nem hibajelenség.
Ha a rendszert hosszabb időn keresztül
nagy hangerőn üzemelteti, akkor a
rendszer jelentősen felmelegszik. Az égési
sérülések elkerülése érdekében ne érintse
meg a rendszert.
Elhelyezés
• Úgy helyezze el a rendszert, hogy a
levegő szabadon áramolhasson
körülötte, máskülönben a rendszer
túlmelegedhet, és csökkenhet az
élettartama.
23HU
További információk
Győződjön meg róla, hogy elvégezte a
következő beállításokat:
 A „HDMI>” menü „CTRL” menüpontja
az „OFF” értékre van állítva (19. oldal).
 A „BT>” menü „BTSTB” menüpontja az
„OFF” értékre van állítva (19. oldal).
További információk
• A rendszert ne helyezze fűtőtest
közelébe, illetve olyan helyre, ahol
közvetlen napfénynek, túlzott pornak
vagy ütődésnek van kitéve.
• Ne helyezze a rúdhangsugárzót, a
mélysugárzót és a térhatású
hangszórókat puha felületre (szőnyeg,
takaró stb.), és ne helyezzen semmit a
rúdhangsugárzó, a mélysugárzó és a
térhatású hangsugárzók hátuljához, mert
eltakarhatja a szellőzőnyílásokat, és így a
készülékek meghibásodhatnak.
• Ha a rendszert tv-készülékkel,
videomagnóval vagy kazettás magnóval
együtt használja, akkor az zajokat vagy a
képminőség romlását okozhatja. Ebben
az esetben helyezze a rendszert távolabb
a tv-készüléktől, videomagnótól vagy
kazettás magnótól.
• Legyen óvatos, ha a rendszert
védőbevonattal (például gyantával,
olajjal vagy fényezőszerrel) kezelt
felületre állítja, mert foltosodás vagy
elszíneződés léphet fel rajta.
• Ügyeljen arra, hogy a rúdhangsugárzó,
mélysugárzó vagy surround
hangsugárzók sarkai ne okozzanak
sérülést.
• Tartson legalább 3 cm-es távolságot a
rúdhangsugárzó és a surround
hangsugárzók alatt, ha a falra szereli
azokat.
Működtetés
Külső eszközök csatlakoztatása előtt
kapcsolja ki a rendszert, és húzza ki a
tápkábel csatlakozóját a konnektorból.
Elszíneződés egy közeli tvképernyőn
Bizonyos típusú tv-készülékeken
elszíneződés tapasztalható.
• Elszíneződés esetén...
Kapcsolja ki a tv-t, majd 15–30 perc múlva
kapcsolja be újra.
• Elszíneződés újbóli előfordulása esetén...
Helyezze a rendszert távolabb a tv-től.
Tisztítás
A rendszert puha, száraz kendővel tisztítsa.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert vagy
oldószert, például alkoholt vagy benzint.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel,
keresse fel a legközelebbi Sony
márkakereskedőt.
24HU
A mélysugárzó kezelése
A mélysugárzó megemelésekor ne tegye a
kezét a mélysugárzó nyílásába.
Megrongálódhat a hangsugárzó
hangszórója. Megemelésekor alulról tartsa
a mélysugárzót.
Hibaelhárítás
Ha a rendszer működésében az alábbi
rendellenességek bármelyikét észleli, a
javítás előtt próbálkozzon meg a hiba
elhárításával az útmutatóban leírt
módon. Ha a probléma továbbra is
fennáll, keresse fel a legközelebbi Sony
márkakereskedőt.
Általános
Az egység nem kapcsolódik be.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a hálózati kábelt
(tápkábelt).
A rendszer nem működik megfelelően.
 Húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból, majd néhány perc
múlva csatlakoztassa újra.
A rendszer automatikusan kikapcsol.
 Az automatikus készenlét funkció
működik. Állítsa a „SYS >” menü
„ASTBY” beállítását az “OFF” értékre
(20. oldal).
A rendszer nem kapcsol be a tévé
bekapcsolásakor.
 Állítsa a „HDMI>” – „CTRL”
menüpontot az „ON” értékre
(19. oldal). A tv-készüléknek
támogatnia kell a Control for HDMI
funkciót (21. oldal).
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
 Ellenőrizze a televízió hangsugárzóbeállításait. A rendszer a televízió
hangsugárzó-beállításai szerint
szinkronizálja a tápellátást. A
részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
 Ha a hang az előző alkalommal a
televízió hangsugárzóin keresztül
szólt, akkor a rendszer nem kapcsol
be a televízió legközelebbi
bekapcsolásakor.
Kapcsolja be a rendszert, és állítsa a
rendszer bemenetét a „TV”
lehetőségre (12. oldal).
A rendszer a tévé kikapcsolásakor
kikapcsol.
 Ellenőrizze a „HDMI>” – „TVSTB”
menüpont beállítását (19. oldal). Ha
a „TVSTB” beállítás az „ON” értékre
van állítva, akkor a rendszer a tvkészülék kikapcsolásakor a
bemenettől függetlenül kikapcsol.
Hang
Nem hallható a televízió hangja a
rendszeren.
 Ellenőrizze a rendszerhez és a
televízióhoz csatlakoztatott HDMIkábel, optikai digitális kábel vagy
analóg hangkábel típusát és
csatlakozását (további tájékoztatást
a mellékelt Üzembe helyezési
útmutatóban talál).
 Ha a rendszer az Audio Return
Channel funkcióval kompatibilis tvkészülékhez csatlakozik, győződjön
meg arról, hogy a rendszer a tvkészülék HDMI (ARC) aljzatával van
összekötve (lásd a mellékelt
Üzembe helyezési útmutatót). Ha
még mindig nem hallható vagy
szakadozik a hang, akkor
csatlakoztassa a digitális optikai
kábelt (csak bizonyos területeken
tartozék), és állítsa a rendszer „AUD
>” – „TV AU” menüpontját az „OPT”
értékre (19. oldal).
A rendszerből és a tévéből is hallható
hang.
 Némítsa el a rendszer vagy a
tévé hangját.
25HU
További információk
A rendszer nem kapcsol ki a tv
kikapcsolásakor.
 Ellenőrizze a „HDMI>” – „TVSTB”
menüpont beállítását (19. oldal). Ha
a tv-készülék kikapcsolásakor a
bemenettől függetlenül
automatikusan ki szeretné
kapcsolni a rendszert, akkor állítsa a
„TVSTB” beállítást az „ON” értékre.
A tv-készüléknek támogatnia kell a
Control for HDMI funkciót (21. oldal).
A részleteket lásd a tévékészülék
használati útmutatójában.
 Abban az esetben, ha a tévé nem
kompatibilis az Audio Return
Channel szabvánnyal, a rendszer
akkor sem bocsátja ki a tv hangjelét,
ha a HDMI-bemeneti aljzatához van
csatlakoztatva. A tv-hang
rendszeren keresztül hallgatásához
csatlakoztassa a digitális optikai
kábelt (bizonyos területeken
tartozék, lásd a mellékelt Üzembe
helyezési útmutatót).
 Ha akkor sem hallható hang a
rendszerről, ha a rendszer és a tvkészülék digitális optikai kábellel
van csatlakoztatva, vagy ha a tvkészüléknek nincs digitális optikai
hangkimenete, akkor
csatlakoztassa analóg hangkábellel,
és állítsa a rendszer bemenetét az
„ANALOG” lehetőségre (12. oldal).
 Váltsa át a rendszer bemenetét a
„TV” lehetőségre (12. oldal).
 Növelje a rendszer hangerejét, vagy
kapcsolja ki az elnémítást.
 A televízió és a rendszer
csatlakoztatásának sorrendjétől
függően előfordulhat, hogy a
rendszer elnémul, és az előlapi
kijelzőpanelén megjelenik a
„MUTING” felirat. Ebben az esetben
kapcsolja be először a tévét, majd
utána a rendszert.
 Állítsa a tévé (BRAVIA)
hangsugárzó-rendszerének
beállítását az Audio System
lehetőségre. A tévé beállításának
módját lásd a tévé kezelési
útmutatójában.
 A tv-készüléktől a lejátszási
forrásoktól függően előfordulhat,
hogy a hang nem fog szólni a
rendszeren. Állítsa a tévé
hangformátum-beállítását a „PCM”
értékre. A részleteket lásd a
tévékészülék használati
útmutatójában.
Nincs hang, vagy csak nagyon halk
hang hallható a mélysugárzóból.
 Ellenőrizze, hogy megfelelően
csatlakoztatta-e a mélysugárzó
hálózati tápkábelét (lásd a mellékelt
Üzembe helyezési útmutatót).
 Az SW  + gombbal növelje a
mélysugárzó hangerejét (9, 14. oldal).
 A mélysugárzó feladata a
mélyhangzás visszaadása. A kevés
mélyhangzást tartalmazó bemeneti
források (pl. a tévéműsorok) esetén
előfordulhat, hogy a mélysugárzó
hangja gyengén hallható.
 Ha másolásvédelmi (HDCP)
technológiát alkalmazó tartalmat
játszik le, a mélysugárzó nem ad ki
hangot.
A csatlakoztatott berendezésnek nincs
hangja, vagy csak nagyon halk hang
hallható a rendszerhez csatlakoztatott
eszközből.
 Nyomja meg a  + gombot a
hangerő növeléséhez (9. oldal).
 Kapcsolja ki a némítás funkciót a 
vagy  + gombbal (9. oldal).
 Ügyeljen rá, hogy a bemeneti forrás
megfelelően legyen kiválasztva.
Próbálkozzon más bemeneti
forrásokkal az INPUT gomb többszöri
megnyomásával (12. oldal).
 Ellenőrizze, hogy a rendszer és a
csatlakoztatott eszköz minden
kábele és vezetéke megfelelően
van-e csatlakoztatva.
 A hangformátumtól függően
előfordulhat, hogy nem hallható
hang. Ellenőrizze, hogy a
hangformátum kompatibilis-e a
rendszerrel (29. oldal).
Nincs hang, vagy csak nagyon halk
hang hallható a surround
hangsugárzókból.
 Ellenőrizze, hogy a surround
hangsugárzók kábele megfelelően
van-e csatlakoztatva a
mélysugárzóhoz (lásd a mellékelt
Üzembe helyezési útmutatót).
26HU
 A nem térhatású hangként rögzített
többcsatornás hang nem hallható a
surround hangsugárzókból.
 Ha kétcsatornás hangot szeretne
sugározni a surround
hangsugárzókkal, akkor nyomja
meg a CLEARAUDIO+ gombot, és
állítsa be a „CLEARAUDIO+”
hangzásképet.
 Bizonyos hangforrások esetén a
surround hangsugárzók hangja
lágyabb hangeffektussal lehetett
rögzítve.
Nem kap surround hatást.
 A bemeneti jeltől és a hangzáskép
beállításától függően a térhangzás
feldolgozása nem mindig működik
hatékonyan. A térhangzás a
programtól vagy a lemeztől
függően változhat.
 Többcsatornás hang lejátszásához
ellenőrizze a rendszerhez
csatlakoztatott eszköz digitális
hangkimeneti beállítását. A
részleteket a csatlakoztatott eszköz
kezelési útmutatója tartalmazza.
USB-eszköz
Nem ismeri fel az egység az USBeszközt.
 Próbálkozzon a következőkkel:
 Kapcsolja ki a rendszert.
 Válassza le és csatlakoztassa
újra az USB-eszközt.
 Kapcsolja be a rendszert.
 Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz
megfelelően csatlakozik-e az
(USB) porthoz.
 Ellenőrizze, hogy nem sérült-e az
USB-eszköz vagy egy vezeték.
 Ellenőrizze, hogy be van-e
kapcsolva az USB-eszköz.
 Ha az USB-eszköz USB-hubon
keresztül csatlakozik, akkor
válassza le, és csatlakoztassa
közvetlenül a mélysugárzóhoz az
USB-eszközt.
BLUETOOTH-eszköz
Nem létesíthető BLUETOOTHkapcsolat.
 Ellenőrizze, hogy világít-e a
mélysugárzó BLUETOOTH
jelzőfénye (kék) (8. oldal).
 Győződjön meg arról, hogy a
csatlakoztatandó BLUETOOTH-eszköz
be van-e kapcsolva, és engedélyezve
van-e a BLUETOOTH-funkció.
 Vigye a BLUETOOTH-eszközt a
mélysugárzóhoz közelebb.
 Párosítsa ismét a rendszert és a
BLUETOOTH-eszközt. Előfordulhat,
hogy a BLUETOOTH-eszköz
használatával előbb törölnie kell a
párosítást ezzel a rendszerrel.
A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz
nem ad ki hangot.
 Ellenőrizze, hogy világít-e a
mélysugárzó BLUETOOTH
jelzőfénye (kék) (8. oldal).
 Vigye a BLUETOOTH-eszközt a
mélysugárzóhoz közelebb.
 Ha elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés, például
vezeték nélküli LAN eszköz, másik
BLUETOOTH-eszköz vagy
mikrohullámú sütő van a közelben,
helyezze azt távolabb ettől a
rendszertől.
A hang nincs szinkronban a képpel.
 Filmek nézésekor a hang a képhez
képest kis eltéréssel szólalhat meg.
Távvezérlő
A távvezérlő nem működik.
 Irányítsa a távvezérlőt a
mélysugárzó távvezérlőérzékelőjére (7., 12. oldal).
 A távvezérlő és a mélysugárzó
között ne legyen semmilyen
akadály.
 Ha lemerültek a távvezérlő elemei,
cserélje ki őket.
 Ellenőrizze, hogy a megfelelő
gombot nyomta-e meg a
távvezérlőn.
Nem működik a tévé távirányítója.
 Úgy helyezze el a rendszert, hogy az
ne takarja a tv távvezérlőérzékelőjét.
Egyéb
Nem megfelelően működik a Control
for HDMI funkció.
 Ellenőrizze a rendszerrel létesített
kapcsolatot (a mellékelt Üzembe
helyezési útmutató alapján).
27HU
További információk
Nem sikerül a párosítás.
 Vigye a BLUETOOTH-eszközt a
mélysugárzóhoz közelebb.
 Ügyeljen arra, hogy a rendszert ne
érje vezeték nélküli LAN eszköztől,
más 2,4 GHz-es vezeték nélküli
eszköztől vagy mikrohullámú
sütőtől származó interferencia. Ha
elektromágneses sugárzást
kibocsátó berendezés van a
közelben, helyezze azt távolabb
ettől a rendszertől.
 Ha a rendszer közelében más
BLUETOOTH-eszközök is találhatók,
akkor előfordulhat, hogy nem lehet
párosítani. Ilyenkor kapcsolja ki a
többi BLUETOOTH-eszközt.
 Távolítson el minden akadályt a
rendszer és a BLUETOOTH-eszköz
közül, vagy vigye a rendszert
távolabb az akadálytól.
 Tegye máshová a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközt.
 Állítsa át a közelben lévő Wi-Fi
router vagy számítógép vezeték
nélküli LAN frekvenciáját
az 5 GHz-es sávra.
 Növelje a csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköz hangerejét.
 Kapcsolja be a tv-készülék Control
for HDMI funkcióját. A részleteket
lásd a tévékészülék használati
útmutatójában.
 Várjon egy kicsit, és próbálkozzon
újra. Ha kihúzza a rendszert, akkor
kis időbe telhet, amíg a rendszer
végre tudja hajtani a műveleteket.
Várjon legalább 15 másodpercet, és
utána próbálkozzon újra.
 Ellenőrizze, hogy a rendszerhez
csatlakoztatott eszközök támogatják-e
a Control for HDMI funkciót.
 Engedélyezze a Control for HDMI
funkciót a rendszerhez
csatlakoztatott eszközökön. A
részleteket lásd az eszköz kezelési
utasításában.
 A Control for HDMI funkció által
vezérelhető készülékek típusait és
számát a HDMI CEC szabvány a
következőképpen korlátozza:
• Felvevőeszközök (Blu-ray Disc
felvevő, DVD-felvevő stb.):
maximum 3 eszköz
• Lejátszóeszközök (Blu-ray disc
lejátszó, DVD-lejátszó stb.):
maximum 3 eszköz
• Tunerrel kapcsolatos eszközök:
maximum 4 eszköz
• Hangrendszer (vevő/fejhallgató):
maximum 1 eszköz (amelyet a
rendszer használ)
A mélysugárzó előlapi kijelzőjén
megjelenik a „PRTCT” felirat.
 A rendszer kikapcsolásához nyomja
meg a  gombot. A kijelző
kikapcsolódása után húzza ki a
tápkábelt a konnektorból, és
ellenőrizze, hogy nem takarja-e el
valami a mélysugárzó
szellőzőnyílásait.
A mélysugárzó előlapi kijelzője nem
világít.
 Nyomja meg a DIMMER gombot a
fényerő „BRIGHT” vagy „DARK”
értékre állításához, ha az ki van
kapcsolva („OFF”) (9. oldal).
28HU
A tévé érzékelői nem működnek
megfelelően.
 A rendszer eltakarhatja a tvkészülék egyes érzékelőit, például a
fényérzékelőt, a távvezérlővevőt, az
infravörös szemüveg-technológiát
alkalmazó 3D-s tévék esetében a
3D-szemüvegek infravörös adóját,
valamint a vezeték nélküli
kapcsolatot. Helyezze a rendszert a
tévétől olyan messzire, hogy ezek a
részek megfelelően
működhessenek. Az érzékelők és a
távvezérlővevő helyéről a tévé
használati útmutatójából
tájékozódhat.
A rendszer nem működik megfelelően.
 Elképzelhető, hogy a rendszer
demó üzemmódban van. A demó
üzemmód kikapcsolásához indítsa
újra a rendszert (28. oldal).
Visszaállítás
Ha a rendszer továbbra sem működik
megfelelően, akkor állítsa vissza a
rendszert a gyári alapbeállításokra a
következők szerint.
Ehhez a művelethez a mélysugárzó
érintőgombjait használja.
1
2
3
Tartsa lenyomva az INPUT
gombot, és ezzel egy időben
érintse meg a VOL – és  gombot
5 másodpercig.
Az előlapi kijelzőn megjelenik a
„RESET” felirat, és a menü, a
hangzásképek és egyebek
beállításai visszatérnek a kezdeti
állapotukba.
Húzza ki a hálózati tápkábelt a fali
csatlakozóaljzatból.
Csatlakoztassa vissza a hálózati
kábelt (tápkábelt), majd a
rendszer bekapcsolásához érintse
meg a  gombot.
Lejátszható fájltípusok
Zene
Kokek
Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a, .mp4, .3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Mélysugárzó (SA-WRT4/
SA-WRT40)
Erősítő
Videofájlok*
Kokek
Specifikációk
Kiterjesztés
Xvid
.avi
MPEG4
.avi, .mp4, .3gp
* Csak a HT-RT40 típus esetén
Megjegyzés
Támogatott
hangformátumok
A rendszer a következő
hangformátumokat támogatja.
• Dolby Digital
• DTS*
• LPCM 2ch
• AAC
* Csak a HT-RT4 típus esetén
Bemenetek
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Kimenet
HDMI OUT (ARC)
További információk
• Egyes fájlok nem játszhatók le a
fájlformátumtól, a fájlkódolástól vagy a
rögzítési állapottól függően.
• A számítógépen szerkesztett fájlok nem
minden esetben játszhatók le.
• A rendszer nem játssza le a kódolt, pl. a
DRM és a Lossless kódolású fájlokat.
• A rendszer az alábbi fájlok és mappák
felismerésére képes az USB-eszközökön:
 maximum 200 mappa (beleértve a
gyökérmappát)
 legfeljebb 128 karakter hosszú elérési út;
 egy rétegben legfeljebb 200 fájl/mappa
• Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök
nem működnek ezzel a rendszerrel.
• A rendszer csak Mass Storage Class
besorolású MSC-eszközöket ismer fel.
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (névleges)
Bal első + jobb első:
35 W + 35 W (2,5 Ω, 1 kHz, 1% THD
esetén)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia)
Bal első/Jobb első/Bal hátsó/Jobb
hátsó:
65 W (csatornánként 2,5 Ω, 1 kHz)
Középső:
170 W (4 Ω, 1 kHz)
Mélysugárzó:
170 W (4 Ω, 1 kHz)
HDMI
Csatlakozó
Type A (19 érintkezős)
USB
(USB) port
Type A
BLUETOOTH
Kommunikációs rendszer
BLUETOOTH-specifikáció, 4.2-es
verzió
Kimenet
BLUETOOTH-specifikáció,
1. teljesítményosztály
Maximális kommunikációs hatótáv
Hatótáv kb. 25 m1)
Frekvenciasáv
2,4 GHz-es sáv (2,4000 – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer
FHSS (szórt spektrumú
frekvenciaugrás)
Kompatibilis BLUETOOTH profilok2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile) AVRCP 1.6 (Audio Video
Remote Control Profile)
29HU
Támogatott kodekek3)
SBC4), AAC5)
Átviteli tartomány (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (mintavételezési
frekvencia: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
A tényleges hatótáv olyan tényezőktől
függ, mint az eszközök közötti
akadályok, a mikrohullámú sütő körül
kialakult mágneses tér, a sztatikus
elektromosság, a vezeték nélküli
telefonok, a vételi érzékenység, az
antenna teljesítménye, az operációs
rendszer, a szoftveralkalmazás stb.
2)
A szabványos BLUETOOTH-profilok az
eszközök közti BLUETOOTHkommunikáció célját jelzik.
3)
Kodek: audiojel-tömörítési és konverziós
formátum
4)
Alsávkodek
5)
Advanced Audio Coding
Hangsugárzó rész
Hangsugárzó-rendszer
Mélysugárzórendszer, bass reflex
Hangsugárzó
160 mm-es, kúpos típus
Általános
Energiaellátási követelmények
220–240 V AC, 50/60Hz
Teljesítményfelvétel
On: 85 W
Készenléti állapotban: 0,5 W vagy
kevesebb (energiatakarékos módban)
(Ha a „HDMI>” menü „CTRL”
menüpontja és a „BT >” menü „BTSTB”
menüpontja az „OFF” értékre van
állítva)
Készenléti állapotban: 2,8 W vagy
kevesebb6)
(Ha a „HDMI>” menü „CTRL”
menüpontja vagy a „BT >” menü
„BTSTB” menüpontja az „ON” értékre
van állítva)
Méret (szélesség/magasság/mélység)
(hozzávetőleg)
190 mm × 392 mm × 315 mm
Tömeg (kb.)
7,8 kg
6)
A rendszer a „HDMI>” menü „CTRL”
menüpontjának és a „BT >” menü
„BTSTB” menüpontjának beállításától
függetlenül automatikusan
energiatakarékos üzemmódba lép, ha
nincs HDMI-kapcsolat, és még nem
párosítottak BLUETOOTH-eszközt.
30HU
Rúdhangsugárzó (SS-RT4)
Bal első/jobb első/középső
hangszórószekció
Hangsugárzó-rendszer
Teljes tartományú hangsugárzó
rendszer, bass reflex
Hangsugárzó
40 mm × 100 mm-es kúpos, 3 db
Méret (szélesség/magasság/mélység)
(hozzávetőleg)
900 mm × 52 mm × 70 mm
Tömeg (kb.)
2,1 kg
Surround hangsugárzók
(SS-SRT4)
Hangsugárzó-rendszer
Teljes tartományú hangsugárzó
rendszer, bass reflex
Hangsugárzó
65 mm-es, kúpos típus
Méret (szélesség/magasság/mélység)
(hozzávetőleg)
80 mm × 1,070 mm × 70 mm
(kiálló részek nélkül)
Tömeg (kb.)
2,7 kg
A kivitel és a műszaki adatok bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
BLUETOOTHkommunikáció
Támogatott BLUETOOTH-verziók
és -profilok
A „profil” a különféle BLUETOOTHtermékek képességeinek szabványos
funkciókészlete. A rendszer által
támogatott BLUETOOTH-verziókat
és -profilokat a „Specifikációk” című
fejezet „BLUETOOTH” szakasza
ismerteti (29. oldal).
Tényleges kommunikációs hatótáv
A BLUETOOTH-eszközöket egymástól
hozzávetőleg 10 méteren belül kell
használni (és nem lehet köztük akadály).
A hatásos kommunikációs tartomány a
következő esetekben kisebb lehet.
• Ha személy, fémből készült tárgy, fal
vagy más akadály van az egymással
BLUETOOTH-kapcsolatban álló
eszközök között.
• Vezeték nélküli helyi hálózatok (LAN)
környezetében.
• Használatban lévő mikrohullámú sütő
közelében.
• Olyan helyen, ahol más
elektromágneses sugárzás jön létre.
Más készülékekre gyakorolt
hatások
Más készülékekre gyakorolt
hatások
Az ez által a rendszer által kibocsátott
rádióhullámok zavarhatják egyes orvosi
berendezések működését. Mivel ez az
interferencia hibás működést
eredményezhet, a következő helyeken
mindig kapcsolja ki a rendszert és a
BLUETOOTH-eszközt:
Megjegyzés
• Ez a rendszer a BLUETOOTHspecifikációnak megfelelő biztonsági
funkciók segítségével biztosítja a
biztonságos kapcsolat fenntartását a
BLUETOOTH-technológiát használó
kommunikáció során. A beállításoktól és
egyéb tényezőktől függően azonban
előfordulhat, hogy ez a biztonság nem
elégséges, ezért a BLUETOOTHtechnológián alapuló kommunikáció
használatakor mindig legyen
körültekintő.
• A Sony semmilyen módon nem tehető
felelőssé a BLUETOOTH-technológiát
használó kommunikáció során
bekövetkező információkiszivárgásból
adódó károkért és veszteségekért.
• A BLUETOOTH-kommunikáció nem
feltétlenül garantált az ezzel a rendszerrel
azonos profilú minden BLUETOOTHeszközzel.
• A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszközöknek meg kell
felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által előírt
BLUETOOTH-specifikáció
követelményeinek, és erről
tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
Azonban még a BLUETOOTHspecifikációnak megfelelő eszközök
esetén is előfordulhat, hogy a
BLUETOOTH-eszköz specifikációja vagy
jellemzői bizonyos esetekben
lehetetlenné teszik a csatlakozást, vagy
más vezérlési módszert, megjelenítést és
működést eredményeznek.
• A rendszerhez csatlakoztatott
BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs
környezettől, illetve a környezeti
feltételektől függően előfordulhat, hogy
zaj keletkezik vagy elhallgat a hang.
31HU
További információk
A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték
nélküli LAN (IEEE 802.11b/g/n) ugyanazt
a frekvenciasávot (2,4 GHz) használják.
Amikor BLUETOOTH-eszközét egy
vezeték nélküli LAN funkcióval
rendelkező eszköz közelében használja,
elektromágneses interferencia léphet
fel. Ennek eredménye lehet a kisebb
adatátviteli sebesség, a zaj, illetve az,
hogy nem jön létre kapcsolat. Ilyen
esetben próbálja meg a következőket:
• A rendszert a vezeték nélküli LAN
eszköztől legalább 10 méteres
távolságban használja.
• Ha BLUETOOTH-eszközét 10 méternél
közelebb használja, kapcsolja ki a
vezeték nélküli LAN-t használó eszközt.
• A rendszert és BLUETOOTH-eszközt a
lehető legközelebb helyezze
egymáshoz.
• Kórházban, vonaton, repülőgépen,
benzinkútnál, továbbá minden olyan
helyen, ahol gyúlékony gázok
lehetnek jelen.
• Automatikus ajtók és tűzjelzők
közelében.
©2017 Sony Corporation
Malajziában nyomtatva
4-693-608-12(1)
Download PDF

advertising