Sony | HT-ST3 | Sony HT-ST3 4.1 csatornás hangsugárzópanel Bluetooth® technológiával Használati útmutató

Rúdhangsugárzó
HT-ST3
Kezelési utasítás
HU
Tartalomjegyzék
Beállítás
A doboz tartalma
3
Elhelyezés
4
A rúdhangsugárzó és a mélysugárzó csatlakoztatása
5
Csatlakoztatás
6
A rendszer bekapcsolása
8
Alapműveletek
Hanglejátszás
9
A hangeffektusok alkalmazása
10
Hanglejátszás BLUETOOTH eszközökről
12
Egyéb funkciók
2
Részek és kezelőszervek
14
A beállítások módosítása
16
Hibaelhárítás
18
A doboz tartalma
Rúdhangsugárzó (1)
Mélysugárzó (1)
Távvezérlő (1)
Állványok (2)
Hangsugárzó-alátétek (4)
Hangsugárzópárnák* (2)
R03 (AAA méretű) elem (2)
* A rúdhangsugárzó elhelyezése falon
Sound Bar
Sound Bar
HT-ST3
Digitális optikai kábel televízióhoz (1 db)
Kezelési útmutató (ez a könyv) (1)
Referencia útmutató (1)
3
Elhelyezés
A rúdhangsugárzót falra
kívánja felszerelni?
Olvassa el az útmutatást
a Referencia útmutatóban.
Ha szeretné…
A mélysugárzót függőlegesen elhelyezni
A rúdhangsugárzót előre irányítva elhelyezni
1
• A mellékelt hangsugárzó-alátéteket ragassza fel a bal
vagy a jobb oldal sarkaira.
4
2
• A mellékelt állványokat rögzítse az alul lévő párnák fölé.
A rúdhangsugárzó és a mélysugárzó csatlakoztatása
5
Csatlakoztatás
Csak televízió csatlakoztatása
OPTICAL
OUT
(Tartozék)
6
Televízió és más eszközök csatlakoztatása esetén
OUT
Blu-ray
(ARC)
OPTICAL
OUT
TV
Használjon HDMI-kábeleket
(nem tartozék, külön vásárolható meg).
Ha a televíziója támogatja az ARC funkciót, akkor nem szükséges
csatlakoztatnia a digitális optikai kábelt (tartozék).
Olvassa el a HDMI-csatlakozásokkal kapcsolatos megjegyzéseket
a Referencia útmutatóban.
Megjegyzések
• Többcsatornás digitális hang továbbításához ellenőrizze a rendszerhez csatlakoztatott
eszköz digitális hangkimeneti beállítását.
• Más hangeszközök az ANALOG IN aljzatokhoz csatlakoztathatók.
7
A rendszer bekapcsolása
2
1
Helyezze be az elemeket
(tartozékok).
1 Csatlakoztassa a hálózati (táp)vezetéket.
2 Nyomja meg a  gombot.
 Csúsztassa le a burkolatot.
 Emelje fel az elemfedelet.
8
Hanglejátszás

INPUT
Bemeneti eszköz kiválasztva
Nyomja meg többször az INPUT gombot, amíg
a kijelzőn megjelenik a bemeneti eszköz.
 TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3
BT AU  ANALOG  OPT 
9
A hangeffektusok alkalmazása
SOUND MODE:
Lehetővé teszi a hangeffektusok
alkalmazását.
VOICE:
Érthetőbbé teszi a párbeszédeket.
SOUND MODE
VOICE
SW TONE
10
SW TONE (mélysugárzó hangszíne):
A basszushang hangszínét jelöli ki.
MOVIE
Filmekhez megfelelő hangeffektusok
MUSIC
Zenéhez megfelelő hangeffektusok
FOOTBALL
(virtuális futball mód)
Hangeffektusok a focipályák hangulatának felidézéséhez
(futballmérkőzések közvetítésének megtekintése esetén)
Megjegyzés: Ez a funkció monó hangot nem támogat.
STD (standard)
Televíziós műsorokhoz megfelelő hangeffektusok
LEVEL 1 – 3
TONE 1
Élénkebb basszushang
TONE 2
Különféle forrásokhoz megfelelő basszushang (alapértelmezett)
TONE 3
Dinamikusabb basszushang
11
Hanglejátszás BLUETOOTH eszközökről
BLUETOOTH eszközök regisztrálása (párosítása) esetén
BLUETOOTH PAIRING gomb
BLUETOOTH jelzőfény
Eszközzel párosítás és arról történő lejátszás első alkalommal
1 Nyomja meg a BLUETOOTH PAIRING gombot.
A BLUETOOTH jelzőfény gyorsan villog
(a párosítás közben).
2 A BLUETOOTH eszközt állítsa párosítási módba, majd válassza a „HT-ST3” lehetőséget. Ha jelszót kell megadni,
írja be a „0000” kifejezést.
3 Győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH jelzőfény világít
(csatlakoztatva).
Lejátszás párosított eszközről
1 Nyomja meg többször az INPUT gombot a „BT AU” beállítás megjelenítéséhez.
(a párosítás kísérlete közben).
A BLUETOOTH jelzőfény gyorsan villog
2 A BLUETOOTH eszközön válassza a „HT-ST3” beállítást.
3 Győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH jelzőfény világít
(csatlakoztatva).
12
Egygombos (one-touch) kapcsolat (NFC) használata
BLUETOOTH jelzőfény
1 Okostelefonjára töltse le, telepítse és indítsa el az „NFC Easy Connect” alkalmazást.
2 Érintse az okostelefont a mélysugárzóhoz.
3 Győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH jelzőfény kéken világít, jelezve a kapcsolat létrejöttét.
• Kompatibilis okostelefonok
Beépített NFC funkcióval rendelkező okostelefonok
(operációs rendszer: Android 2.3.3 vagy újabb, az Android 3.x rendszerek kivételével)
13
Részek és kezelőszervek
  (bekapcsolás/készenlét) gomb
 NFC érzékelő (13. oldal)
NFC-eszköz közelsége esetén NFC-eszközt párosít/csatlakoztat.

(távvezérlő-érzékelő)
 Kijelző kikapcsolva/BLUETOOTH jelzőfény
Fehéren világít, ha a rendszer be van kapcsolva, nincs BLUETOOTH módban, és az előlapi panel kijelzője ki van kapcsolva.
BLUETOOTH módban kéken világít (12. oldal).
 Előlapi kijelző
 INPUT gomb (9. oldal)
 BLUETOOTH PAIRING gomb (12. oldal)
 VOL (hangerő) +/– gombok
14
  (be/készenlét)
 INPUT (9. oldal)
 MUTING
 VOL (hangerő) +/–
 SOUND MODE (10. oldal)
 VOICE (10. oldal)
 DISPLAY
A kijelző fényerejének módosítása: Be  Sötét  Ki.
* Ha a kijelző kikapcsolt állapotból bekapcsolásra kerül, a kijelző megjelenik
a hangformátumhoz tartozó információ.
 SW TONE (10.oldal)
 SW VOL (mélysugárzó hangereje) +/–
 MENU/RETURN///ENTER (16.oldal)
15
A beállítások módosítása
A távvezérlőn nyomja meg a MENU gombot, majd válassza ki a kívánt beállítást a //ENTER/RETURN
használatával.
Menü
LEVEL
Alapértelmezett
DRC
(DYNAMIC RANGE
CONTROL)
SYNC
(AV SYNC)
Módosíthatja a hangbeállítást, ha a kép és a hang nincs szinkronban. (1 – 4/OFF)
DUAL
(DUAL MONO)
A Dolby Digital hangzás multiplex-alapú műsorok hangvisszaadását biztosítja.
(M/S (fő és alcsatornák)/MAIN (fő csatorna)/SUB (alcsatorna))
S. OPT
(SOUND OPTIMIZER)
Módosítja a hangbeállítást, így a hangvisszaadás dinamikusabb és tisztább,
még kis hangerőn is. (ON/OFF)
OFF
HEQ
(HARMONICS
EQUALIZER)
Biztosítja azoknak a nagyon halk hangoknak a visszaadását, amelyek
hangtömörítés esetén gyakran eltűnnek. (ON/OFF)
Megjegyzés: A HEQ csak az „ANALOG/BT AU” lehetőség kiválasztása esetén
működik. Más bemenetekkel nem használható, még akkor sem,
ha az elem megjelenik az előlapi kijelzőn.
ON
AAV
(ADVANCED AUTO
VOLUME)
Csökkenti az egyes műsorok, illetve a műsorok és reklámok közötti
hangerőkülönbségeket. (ON/OFF)
OFF
CTRL
(CONTROL FOR HDMI)
A Control for HDMI funkció be-, illetve kikapcsolását végzi. (ON/OFF)
A részleteket lásd a Referencia útmutatóban.
ON
P. THRU
(PASS THROUGH)
A HDMI-jelek átmenő funkciójának energiatakarékos módját állítja be.
(AUTO/ON)
AUTO: A rendszer HDMI OUT ARC (TV) aljzatából származó jeleket továbbítja
készenléti módban, ha a televízió be van kapcsolva. Ez a beállítás
készenléti állapotban energiatakarékosabb az „ON” beállításnál.
ON (bekapcsolva): Mindig továbbítja a HDMI OUT ARC (TV) aljzatból származó
jeleket készenléti módban.
Megjegyzés: Ez az elem csak akkor jelenik meg, ha a „CTRL (CONTROL
FOR HDMI)” értéke „ON”.
ARC
(AUDIO RETURN
CHANNEL)
Lehetővé teszi az Audio Return Channel (ARC) technológiával kompatibilis,
a rendszerhez HDMI-kábel használatával csatlakoztatott televízió digitális
hangjának lejátszását. (ON/OFF)
Megjegyzés: Ez az elem csak akkor jelenik meg, ha a „CTRL (CONTROL
FOR HDMI)” értéke „ON”.
AUDIO
MENU
 /
ENTER
RETURN
HDMI
16
Funkció
Dolby Digital hang használható kis hangerőn is. (ON/AUTO/OFF)
ON (bekapcsolva): A tartalomban lévő tömörítési információknak megfelelően
tömöríti a hangot.
AUTO: Automatikusan tömöríti a Dolby TrueHD kódolású hangot.
AUTO
OFF
MAIN
AUTO
ON
Menü
Alapértelmezett
BT.STBY
(BLUETOOTH
STANDBY)
OFF
AAC
(ADVANCED AUDIO
CODING)
Azt adja meg, hogy a rendszer használni fogja-e az AAC-t BLUETOOTHkapcsolaton keresztül. (ON/OFF)
Megjegyzés: Ha a beállítást akkor módosítja, ha a rendszer csatlakoztatva
van egy BLUETOOTH-eszközzel, akkor a rendszer az eszközről
leválasztásra kerül.
OFF
A. STBY
(AUTO STANDBY)
Az AUTO POWER OFF (automatikus kikapcsolás) be- vagy kikapcsolása.
(ON/OFF)
Ha a rendszert körülbelül 20 percen keresztül nem használja, akkor ha
a rendszer nem kap bemeneti jelet, automatikusan kikapcsol.
ON
VER (VERSION)
Megjeleníti a firmware jelenlegi verzióját.
SET BT
SYSTEM
Funkció
Ha a rendszer párosítási adatokkal rendelkezik, akkor a rendszer kikapcsolt
állapotban is BLUETOOTH készenléti üzemmódban van. (ON/OFF)
Megjegyzés: BLUETOOTH készenléti üzemmód esetén a BLUETOOTH jelzőfény
lassan, kéken villog.
–
MENU
 /
ENTER
RETURN
17
Hibaelhárítás
További gyakran ismételt kérdések a Referencia útmutatóban találhatók.
Nem hallható a televízió hangja a rendszeren.
• Ügyeljen rá, hogy a bemeneti forrás megfelelően legyen kiválasztva.
Próbálkozzon más bemeneti forrásokkal az INPUT gomb többszöri megnyomása
révén (9. oldal).
• Ellenőrizze a rendszerhez és a televízióhoz csatlakoztatott HDMI-kábel, digitális
optikai kábel vagy hangkábel csatlakozását (6. és 7. oldal).
• Ellenőrizze a televízió hangkimenetét.
A rendszer nem továbbítja a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz hangját.
• Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH jelzőfény kéken világít-e (12. oldal).
• Gondoskodjon arról, hogy a rendszer ne legyen túl messze a BLUETOOTHeszköztől, illetve hogy a rendszert ne érje Wi-Fi-hálózattól, más 2,4 GHz-es
vezeték nélküli eszköztől vagy mikrohullámú sütőtől származó interferencia.
A BLUETOOTH-kapcsolat nem hozható létre.
• Párosítsa ismét ezt a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt.
– Előfordulhat, hogy a BLUETOOTH-eszköz használatával előbb törölnie kell
a párosítást ezzel a rendszerrel.
A csatlakoztatott berendezésnek nincs hangja, vagy csak nagyon halk hang
hallható a rendszerből.
• Nyomja meg a VOL + gombot, és ellenőrizze a hangerő szintjét.
• Nyomja meg a MUTING vagy a VOL + gombot a némítási funkció
kikapcsolásához.
• Ellenőrizze, hogy a bemeneti forrás megfelelően van-e kiválasztva.
• Ellenőrizze, hogy a rendszer és a csatlakoztatott berendezés minden kábele
és vezetéke megfelelően van-e csatlakoztatva.
• Ellenőrizze, hogy a rúdhangsugárzó hangsugárzó-vezetékei megfelelően
csatlakoznak-e a mélysugárzóhoz (5. oldal).
A rendszer automatikusan kikapcsol.
• Az A. STBY funkció be van állítva (17. oldal).
18
19
© 2013 Sony Corporation
4-467-146-11(1) (HU)
Download PDF

advertising