Sony | RHT-G1000 | Sony RHT-G1000 Használati útmutató

filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\Covers\01cov-cel.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
masterpage:Right
2-651-468-42(2)
Házimozis állvány
Kezelési útmutató
Ebben kézikönyvben kétféle útmutatót talál:
• Gyorsbeállítási útmutató
Az alapvető csatlakoztatási, beállítási és működtetési
műveletek leírása.
• Kezelési útmutató
A beállítások és funkciók részletesebb leírása.
RHT-G1000
© 2006 Sony Corporation
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-(2)]
2-655-428-21(1)
RHT-G1000
Magyar
A rendszer kicsomagolása
1 Nyissa ki a dobozt és távolítsa el a csomagolóanyagot.
A csomagolóanyag eltávolítása közben 1 személy elöl, 1 személy hátul tartsa megemelve az állványt.
Megjegyzés
Soha ne az előlapnál fogja meg a rendszert, mert az előlap leválhat, és ez súlyos sérülést okozhat.
2 Alulról megtámasztva, 4 személy vigye a rendszert az üzembehelyezés helyére.
Megjegyzés
Úgy helyezze el a rendszert, hogy probléma esetén a hálózati vezetéket azonnal ki tudja húzni a fali konnektorból.
A tv-készülék rögzítése
Miután a „Gyorsbeállítási útmutatóban” leírtak szerint elhelyezte a tv-készüléket, szerelje fel a rögzítőszíjat és
biztosítsa vele a tv-készüléket az alábbi ábra szerint.
Színes LCD tv-készülék esetén
2
3
1
1 Egy facsavar segítségével erősítse a rögzítőszíjat* az állványhoz.
2 Helyezze a rögzítőszíj* másik végét a tv-állványra és húzza meg
biztonságosan a csavart* egy
csavarhúzóval, érmével stb.
3 A tv-készüléket szilárdan megtámasztva húzza meg kellő mértékben a rögzítőszíjat*.
* A rögzítőszíj, a csavar és a facsavar az LCD tv-készülék tartozéka.
Színes projektoros LCD tv-készülék esetén
1
2
1 Szerelje fel a mellékelt rögzítőszíjat a tv-készülékre.
2 Húzza meg kellő mértékben a rögzítőszíjat.
Hibaelhárítás
A rendszer hangja nem hallható.
Lásd a „Kezelési útmutató” „Hibaelhárítás” című fejezetét.
Ha a rendszer hangja nem hallható, olvassa el a tv-készülék kezelési útmutatójának a csatlakoztatásra és a
beállításokra vonatkozó fejezetét.
2-651-469-21(2)
Ez európai vásárlók és kereskedők
számára
RHT-G1000
Gyorsbeállítási útmutató
Ebben a gyorsbeállítási útmutatóban bemutatjuk a tv-készülék, DVD-lejátszó vagy egyéb készülék
csatlakoztatásának módját, illetve ismertetjük a házimozi rendszer maximális kihasználásához szükséges beállításokat és alapműveleteket. A rendszer csatlakoztatásánál kövesse az 1–5. lépéseket. A részletekért lapozzon a kezelési útmutató megfelelő fejezetéhez.
1

OPTICAL OUT
VIDEO OUT
OPTICAL
OUT
*
OPTICAL IN
DVD
OPTICAL IN
VIDEO IN
VIDEO OUT
Optikai vezeték
COAXIAL IN
VIDEO IN
AUDIO IN
R
L
Videó vezeték
* Ha DVD-lejátszót vagy „PlayStation 2” készüléket csatlakoztat,
ezt a DVD-aljzatot használja.
Ha műholdvevőt csatlakoztat, használja a SAT-aljzatot.

AUDIO OUT
AUDIO OUT
L
VIDEO OUT
VIDEO OUT
R
VCR
VIDEO IN
OPTICAL IN
VIDEO IN
COAXIAL IN
AUDIO IN
AUDIO IN
R
L
Videó/Audio vezeték
1: Külső készülékek csatlakoztatása
DVD/műholdvevő/„PlayStation 2” csatlakoztatása*
A DVD-készüléket, műholdvevőt vagy „PlayStation 2” videojátékot az OPTICAL IN és VIDEO IN
aljzatokhoz kell csatlakoztatni.
Az AUDIO IN aljzatok helyett használhatja az OPTICAL IN vagy a COAXIAL IN aljzatot is. Ha mindkettőt csatlakoztatja, a COAXIAL IN aljzat élvez elsőbbséget.
Ha a DVD-készülék vagy a műholdvevő nem rendelkezik OPTICAL OUT aljzattal, az audio jelek csatlakoztatásához e rendszer AUDIO IN aljzatait kell használni.
Hasznos tudnivaló
Ha a csatlakoztatáshoz a COMPONENT DVD/SAT IN aljzatot használja, fokozott képkontrasztot és -élességet élvezhet.
* A „PlayStation 2” a Sony Computer Entertainment Inc. védjegye.
Videomagnó csatlakoztatása
A videomagnót az AUDIO IN és a VIDEO IN aljzatokhoz kell csatlakoztatni.
Hasznos tudnivaló
Ha a csatlakoztatáshoz a COMPONENT VIDEO IN aljzatot használja, fokozott képkontrasztot és -élességet
élvezhet.
2
AM
COAXIAL
FM 75
ANTENNA
FM huzalantenna
AM hurokantenna
2: Az antenna csatlakoztatása
Csatlakoztassa az AM és az FM antennát.
3
Legalább 5 cm-re a faltól
3: A rendszer üzembe helyezése
A külső készülékek csatlakoztatását követően megkezdheti a rendszer üzembe helyezését.
A rendszer egyes komponenseinek szakszerű elhelyezésével biztosíthatja azt, hogy valósághű
hangélményben legyen része.
A rendszert legalább 5 cm-re helyezze a faltól.
4


COMPONENT IN
Y
PB /
CB
PR /
CR
L/G/
S/I
R/D/
D/D
4
AUDIO OUT
R/D/
D/D
L/G/
S/I (MONO)
VIDEO IN
VIDEO OUT
TV
VIDEO OUT
OPTICAL IN
AUDIO IN
R
L
AUDIO IN
TV OUT
COMPONENT
4: A tv-készülék csatlakoztatása
A tv-készülék elhelyezése
Helyezze el megfelelően a tv-készüléket ().
COMPONENT TV OUT
A tv-készülék csatlakoztatása
Ha Sony tv-készüléket csatlakoztat, a megfelelő bemenet kiválasztása automatikusan megtörténik a
tv-készüléken, amikor megnyomja az üzemmódválasztó gombot (az Input SYNC funkció beállítása
után).
Olvassa el „A távvezérlő beprogramozása a tv-készülék működtetésére (csak Sony tv esetén)” című
fejezetet a kezelési útmutatóban (7. oldal).
Hasznos tudnivaló
Ha a tv-készülék rendelkezik OPTICAL OUT vagy COAXIAL OUT aljzattal, a csatlakoztatáshoz optikai vagy
koaxiális vezetéket is használhat.
Megjegyzés
Ha a külső készüléket komponens kábellel csatlakoztatta, a tv-készüléket is komponens kábellel kell csatlakoztatnia.
5
A fali konnektorhoz
A fali konnektorhoz
5: A hálózati vezeték csatlakoztatása
Miután befejezte az összes külső készülék csatlakoztatását, csatlakoztassa a hálózati vezetéket.
Csatlakoztassa e rendszer és a tv-készülék hálózati vezetékét közvetlenül a fali konnektorba.
A rendszer üzembe helyezése
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe
A rendszer a mellékelt távvezérlővel működtethető. Helyezzen be két „R6” (AA) típusú elemet a távvezérlőbe, ügyelve a helyes + és − polaritásra (az elemtartóban feltüntetve).
A távvezérlő beállítása
Ha a rendszer távvezérlőjével szeretné a csatlakoztatott tv-készüléket és egyéb külső berendezést vezérelni, a távvezérlőt programozni kell. A részleteket lásd a kezelési útmutató „A távvezérlő programozása”
című fejezetében (8. oldal).
A külső készülékek beállítása
A külső készülékeken el kell végezni azokat a beállításokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a lejátszott
műsor a kívánt módon szólaljon meg e rendszer hangsugárzóin. Az alábbi példában Sony készülékek és
„PlayStation 2” videojáték szerepel. Olvassa el az egyes készülékekhez mellékelt kezelési útmutatót is.
Sony DVD-lejátszó/HDD-felvevő
1
2
3
4
5
Válassza ki az „Audio” menüt a főmenüben.
Válassza ki az „Audio DRC” menüpont „Wide Range” beállítását.
Válassza ki a „Digital Out” menüpont „On” beállítását.
Válassza ki a „Dolby Digital” menüpont „Dolby Digital” beállítását.
Válassza ki a „DTS” menüpont „On” vagy „DTS” beállítását (modelltől függően).
Megjegyzés
Válassza ki a lemezen lévő többcsatornás műsornak megfelelő hangformátumot.
„PlayStation 2”
1
2
3
4
5
Válassza ki az „Audio Setup” almenüt a „Setup” menüben.
Válassza ki az „Audio Digtial Out” menüpontot.
Válassza ki a „Digital Out (Optical)” menüpont „On” beállítását.
Válassza ki a „Dolby Digital” menüpont „On” beállítását.
Válassza ki a „DTS” menüpont „On” beállítását.
A térhatású hangzásképek használata
A Tv-műsorok hangjának lejátszásakor
1
Kapcsolja be a tv-készüléket és válasszon ki egy programhelyet. A részletekért
lapozza fel a tv-készülék kezelési útmutatóját.
2 Nyomja meg a távvezérlő TV gombját.
Ha Sony tv-készüléket csatlakoztatott, a megfelelő bemenet kiválasztása (a tvkészüléken) automatikusan megtörténik az üzemmódválasztó gomb megnyomása
után (Input SYNC funkció) – ugorjon a 4. lépésre.
3 Válassza ki a megfelelő bemenetet a tv-készüléken. A részletekért lapozza fel a tvkészülék kezelési útmutatóját.
4 A SOUND FIELD +/− gombbal válassza ki az [AUTO] vagy a [NEWS] hangzásképet.
(Hírműsorok esetén a [NEWS] használata javasolt.)
B Műholdevő hangjának lejátszásakor
1
Kapcsolja be a tv-készüléket és válasszon ki egy programhelyet. A részletekért
lapozza fel a tv-készülék kezelési útmutatóját.
2 Nyomja meg a távvezérlő SAT gombját.
Ha Sony tv-készüléket csatlakoztatott, a megfelelő bemenet kiválasztása (a tvkészüléken) automatikusan megtörténik az üzemmódválasztó gomb megnyomása
után (Input SYNC funkció) – ugorjon a 4. lépésre.
3 Válassza ki a megfelelő bemenetet a tv-készüléken. A részletekért lapozza fel a tvkészülék kezelési útmutatóját.
4 A SOUND FIELD +/− gombbal válassza ki az [AUTO] vagy a [NEWS] hangzásképet.
(Hírműsorok esetén a [NEWS] használata javasolt.)
C DVD-lemez hangjának lejátszásakor
1
2
Kapcsolja be a tv-készüléket.
Nyomja meg a távvezérlő DVD gombját.
Ha Sony tv-készüléket csatlakoztatott, a megfelelő bemenet kiválasztása (a tvkészüléken) automatikusan megtörténik az üzemmódválasztó gomb megnyomása
után (Input SYNC funkció) – ugorjon a 4. lépésre.
3 Válassza ki a megfelelő bemenetet a tv-készüléken. A részletekért lapozza fel a tvkészülék kezelési útmutatóját.
4 Kapcsolja be a DVD-felvevőt (lejátszót) vagy a „PlayStation 2”-t és indítsa el a lejátszást.
5 A SOUND FIELD +/− gombbal válassza ki az [AUTO] hangzásképet.


TV
SAT
SOUND
FIELD +/–
SOUND
FIELD +/–
m
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
H
m
x
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
H

x

O
O
DVD
VIDEO
SOUND
FIELD +/–
SOUND
FIELD +/–
m
H
O
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
x
m
H
O
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
x
D Videokazetta lejátszása
1
2
Kapcsolja be a tv-készüléket.
Nyomja meg a távvezérlő VIDEO gombját.
Ha Sony tv-készüléket csatlakoztatott, a megfelelő bemenet kiválasztása (a tvkészüléken) automatikusan megtörténik az üzemmódválasztó gomb megnyomása
után (Input SYNC funkció) – ugorjon a 4. lépésre.
3 Válassza ki a megfelelő bemenetet a tv-készüléken. A részletekért lapozza fel a tvkészülék kezelési útmutatóját.
4 Kapcsolja be a videomagnót és indítsa el a lejátszást.
5 A SOUND FIELD +/− gombbal válassza ki az [AUTO] hangzásképet.
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb02reg.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki ezt a rendszert
csapadék vagy nedvesség hatásának.
A rendszert nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében).
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönynyel, stb. Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne
tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a készülékre.
A kimerült elemet nem szabad a
háztartási szemét közé dobni; veszélyes hulladékként kell elhelyezni.
masterpage:Right
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken
vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé
vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta..
Ez a rendszer a Dolby* Digital és Pro Logic Surround,
illetve a DTS** Digital Surround System rendszerrel
rendelkezik.
* A Dolby Laboratories szabadalmi engedélyével készült.
A „Dolby”, a „Pro Logic” és a dupla D jel a Dolby
Laboratories védjegyei.
** A „DTS” és a „DTS Digital Surround” a Digital
Theatre Systems Inc. bejegyzett védjegyei.
2HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb02reg.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
FIGYELMEZTETÉS
Miután a tv-készüléket az állványra helyezte, ne dõljön neki vagy
kapaszkodjon fel a tv-készülékre.
A tv-készülék leeshet az
állványról, és súlyos, esetleg halálos sérülést okozhat.
masterpage:Right
VIGYÁZAT
Ne álljon fel az állványra.
Az állványról leeshet és súlyos sérülést szenvedhet.
Ezt az állványt csak az elõírt tvkészülékhez szabad használni.
Nem mozgassa az állványt, ha
ráhelyezte a tv-készüléket vagy
egyéb berendezést.
Mielőtt az állványt
mozgatná, feltétlenül vegye le róla a
tv-készüléket vagy
az egyéb berendezést. Ellenkező
esetben a készülék
kibillenhet az egyensúlyából, és leesve súlyos
sérülést okozhat.
Ügyeljen arra, nehogy a hálózati
vezeték vagy a csatlakozókábel
beszoruljon a tv-készülék és az
állvány közé.
• Az állványra nem szabad az előírttól eltérő tárgyat, pl.
virágvázát vagy egyéb dísztárgyat helyezni.
• Az állványt tilos átalakítani.
Megjegyzés a rendszer
terhelhetõségéhez
Ne helyezzen az állványra olyan készüléket,
melynek súlya meghaladja az állvány maximális
terhelhetőségét. Ellenkező esetben az állvány
eldőlhet vagy eltörhet.
65 kg
16 kg
25 kg
• A hálózati vezeték vagy a csatlakozókábel megsérülhet, ami
tüzet vagy áramütést okozhat.
• Amikor az állványt mozgatja,
ügyeljen arra, nehogy a hálózati vezeték vagy a csatlakozókábel beszoruljon az állvány
alá.
Ne másszon fel az állványra.
Az állvány felső
lapja meglazulhat
és leeshet az állványról, ami súlyos
sérülést okozhat.
folytatódik
3HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb02reg.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
Megjegyzések az elhelyezéshez
• Ügyeljen arra, nehogy a keze vagy az ujja beszoruljon
a tv-készülék és az állvány közé.
• Az állvány deformálódásának elkerülése érdekében
ügyeljen az alábbiakra:
– Az állványt stabil, sík felületre kell állítani.
– Ha az állvány puha felületre, pl. szőnyegre állítja,
feltétlenül helyezzen egy stabil lemezt az állvány
alá.
– Ne állítsa az állványt fűtőtest közelébe, illetve
olyan helyre, ahol közvetlen napfény éri.
– Ne helyezze az állványt forró vagy párás helyre,
illetve szabadtérbe.
• Az állvány mozgatása legalább 4 személyt igényel.
Az állványt csak azután mozgassa, miután a tvkészülé-ket levette róla. Ellenkező esetben a készülék
leeshet, és súlyos sérülést okozhat. Ne az előlapnál
fogva mozgassa az állványt, mert az leválhat a
készülékről, és súlyos sérülést okozhat. Ügyeljen arra,
nehogy az állvány mozgatásakor az ujja becsípődjön.
masterpage:Right
Megjegyzések a készülék
használatához
• Az állványra nem szabad forró tárgyat tenni.
Ellenkező esetben elszíneződés vagy deformálódás
léphet fel.
• Időnként óvatosan törölje át az állványt egy száraz,
puha ruhával. A makacs szennyeződések eltávolításához használjon hígított tisztítószeres oldattal enyhén megnedvesített ruhát, majd törölje szárazra az
állványt. Ne használjon semmilyen vegyszert, pl. hígítót vagy benzint, mert az állvány külső bevonata
maradandó károsodást szenvedhet.
• Mielőtt az állvány fedőlapját levenné az állványról, és
letenné a földre, terítsen le egy ruhát vagy hasonló
anyagot, mert a padló megsérülhet.
Az elemek behelyezése a
távvezérlõbe
A rendszer a mellékelt távvezérlővel is működtethető. Helyezzen be két „R6” (AA) típusú
elemet a távvezérlőbe, ügyelve a helyes + és –
polaritásra (az elemtartóban feltüntetve).
Megjegyzések
• Ne tárolja a távvezérlőt szélsőségesen meleg vagy
nedves helyen.
• Ne használjon együtt régi és új elemet.
• Különösen az elemek cseréjénél ügyeljen arra, hogy
semmilyen tárgy ne kerülhessen a távvezérlő belsejébe.
• Ne irányítsa a készülék távvezérlés érzékelőjét követlen napfény vagy erős fényforrás felé, mert hibás
működést idézhet elő.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye
ki belőle az elemeket, így elkerülheti a kifolyó elektrolit okozta meghibásodásokat.
4HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb02reg.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
Biztonsági elõírások
masterpage:Right
• Ha a készüléket speciálisan kezelt (viaszolt, olajozott,
polírozott stb.) padlóra helyezi, ügyeljen arra, hogy
foltosodás vagy elszíneződés léphet fel.
Néhány szó a biztonságról
Megjegyzés a csatlakoztatáshoz
Ha bármilyen szilárd anyag, vagy folyadék kerül a
készülék belsejébe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon szakemberhez.
• Külső berendezések csatlakoztatása előtt kapcsolja ki
a rádióerősítőt és húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a fali konnektorból.
• Áramszünet esetén az egyes bemenetekhez és tárolt
rádióadókhoz hozzárendelt és memorizált hangzásképek kb. 1 napig megőrződnek a készülék memóriájában.
Néhány szó a tápfeszültség
forrásokról
• Használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy a rádióerősítő üzemi feszültsége megegyezik-e a készülék használatának helyén rendelkezésre álló hálózati feszültséggel. Az üzemi feszültség értéke a rádióerősítő hátoldalán lévő adattáblán látható.
• A rádióerősítő mindaddig feszültség alatt áll, amíg a
fali konnektorhoz van csatlakoztatva, még akkor is,
ha a rádióerősítő ki van kapcsolva.
• Ha hosszú ideig nem használja készülékét, húzza ki a
hálózati csatlakozót a fali konnektorból. Mindig a
csatlakozódugaszt, és soha ne a vezetéket fogja meg.
• A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét kizárólag szakember végezheti.
• A rendszer mindaddig feszültség alatt áll, amíg a fali
konnektorhoz van csatlakoztatva, még akkor is, ha a
rendszer ki van kapcsolva.
• Úgy helyezze el a rendszert, hogy probléma esetén a
hálózati vezetéket azonnal ki tudja húzni a fali konnektorból.
A készülék tisztítása
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha
ruhával törölje le a készülék burkolatát és kezelőszerveit. A tisztításhoz soha ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel, keresse fel a vásárlás helyét.
Felmelegedés
Habár működés közben a rádióerősítő felmelegszik, ez
nem hibajelenség. Ha a rádióerősítőt hosszabb időn
keresztül magas hangerőn üzemelteti, a burkolat teteje,
oldalai és az alja az üzemeltetési idővel arányosan
melegszik. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne
érintse meg a készülék burkolatát.
Javaslat a készülék elhelyezéséhez
• Úgy helyezze el a készüléket, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet, és hasznos élettartama csökken.
• Óvakodjon az alábbi elhelyezésektől: fűtőtest közelében, illetve olyan helyen, ahol közvetlen napfénynek,
túlzott pornak vagy mechanikai behatásnak van kitéve.
• Ne helyezzen semmit a készülék tetejére, mert a
szellőzőnyílásokat eltakarhatja és a készülék meghibásodhat.
5HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb02regTOC.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
masterpage:Right
Tartalomjegyzék
FIGYELMEZTETÉS ...............................3
VIGYÁZAT .............................................3
Biztonsági előírások.................................5
A csatlakoztatott készülékek
mûködtetése
A távvezérlő beprogramozása a tv-készülék
működtetésére (csak Sony tv esetén) ... 7
(Input SYNC)
A távvezérlő programozása......................8
A csatlakoztatott készülékek vezérlése ..11
A készülék paramétereinek
beállítása
Az AMP menü használata......................14
A hangsugárzók beállítása .....................14
Műsorhallgatás mérsékelt hangerővel....15
(AUDIO DRC)
Multiplex hang kiválasztása...................15
(DUAL MONO)
A kép és a hang közötti késés
korrigálása .......................................16
(A/V SYNC)
A kijelző fényerejének módosítása ........17
(DIMMER)
A hangzásképek kiválasztása.................17
További mûveletek
Rádióhallgatás........................................19
A rádiós adatrendszer (RDS) használata...21
(Csak az európai modelleknél)
Kikapcsolás időzítő ................................21
További információk
Hibaelhárítás ..........................................22
Minőségtanúsítás....................................24
Fogalom magyarázat ..............................25
A készülék kezelőszervei és szabályzói..27
6HU
☯
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb03reg.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
masterpage:Right
Távvezérlő gomb
A csatlakoztatott készülékek
mûködtetése
VIDEO 5
5
VIDEO 6
6
VIDEO 7
7
A távvezérlõ beprogramozása a tv-készülék mûködtetésére (csak Sony tv
esetén)
VIDEO 8
8
COMPONENT 1
9
COMPONENT 2
AUDIO
COMPONENT 3
SUBTITLE
COMPONENT 4
ANGLE
* A tv-készülék típusától függően a tv-bemenet
elnevezése eltérhet.
(Input SYNC)
Ha Sony tv-készüléket csatlakoztatott, kövesse
az alábbi lépéseket a távvezérlő beprogramozásához. A bemenetválasztás a tv-készüléken automatikusan történik (Input SYNC).
3
Nyomja meg az ENTER gombot.
A jelző kétszer lassan felvillan, és a távvezérlő automatikusan kilép a programozási
üzemmódból.
A funkció kikapcsolása
RM SETUP
Üzemmódválasztó
gombok
A 2. lépésben tartsa nyomva a 0 gombot, és
nyomja meg az ENTER gombot. A tv-bemenet
kiválasztása nem történik meg automatikusan az
üzemmódválasztó gomb megnyomásakor.
Számgombok, stb.
m
H
1
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
ENTER
x
Az RM SETUP gombot lenyomva tartva
nyomja meg a hozzárendelni kívánt készüléknek megfelelő üzemmódválasztó
gombot.
A jelző világít.
Megjegyzés
• Az RM SETUP gomb megnyomásához használjon egy hegyes eszközt.
2
Az alábbi táblázatban felsorolt gombok
közül nyomja meg azt, amely a hozzárendelni kívánt tv-bemenetnek megfelel.
Tv-bemenet*
Távvezérlő gomb
VIDEO 1
1
VIDEO 2
2
VIDEO 3
3
VIDEO 4
4
7HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
A csatlakoztatott készülékek működtetése
Tv-bemenet*
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb03reg.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
A távvezérlõ programozása
A távvezérlőt beállíthatja úgy, hogy vezérelni
tudja a nem Sony gyártmányú készülékeket is. A
kódok eltárolása után a készülékek a rendszer
részeiként működhetnek.
A távvezérlőt olyan Sony készülékek vezérlésére
is beprogramozhatja, melyeket a távvezérlő
gyárilag nem tud vezérelni. Ne feledje, hogy a
távvezérlővel csak infravörös vezérlőjelek
fogadására alkalmas készülékek vezérelhetők.
RM SETUP
AV ?/1
Üzemmódválasztó
CLEAR
m
H
1
ENTER
M
.
X
>
Számgombok,
stb.
ENTER
x
Az RM SETUP gombot nyomva tartva
nyomja meg az AV ?/1 gombot.
A jelző világít.
Megjegyzés
• Az RM SETUP gomb megnyomásához
használjon egy hegyes eszközt.
2
Az üzemmódválasztó gombokkal válassza ki azt a műsorforrást, melyet a
távvezérlővel működtetni kíván.
Ha például egy DVD-lejátszót szeretne beprogramozni, nyomja meg a DVD gombot.
3
A számgombokkal adja meg a készülék
típusának és a gyártónak megfelelő kódot (vagy valamelyik kódot, ha több is
van).
A készülékek típusának és a gyártónak megfelelő kódokat a 9–11. oldalon lévő táblázatokban találja (az első számjegy a készülék
típusára utal, míg az utolsó kettő a gyártóra).
4
masterpage:Right
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kód elfogadása után a jelző kétszer lassan
felvillan, és a távvezérlő automatikusan kilép a programozási üzemmódból.
5
További készülékek beprogramozásához ismételje meg az 1–4. lépéseket.
Kilépés a programozási mûveletbõl
Bármelyik lépésnél tart, nyomja meg az RM
SETUP gombot. A távvezérlő automatikusan
kilép a programozási üzemmódból.
A beprogramozott mûsorforrás
kiválasztása
Nyomja meg a beprogramozott gombok közül a
kívánt műsorforrásnak megfelelőt.
Ha a programozás sikertelen volt,
ellenõrizze az alábbiakat:
• Ha az 1. lépésnél a jelző nem világít, akkor az
elemek kimerültek. Cserélje ki az elemeket
egyszerre.
• Ha a távvezérlő kód beírása közben a jelző 4szer egymás után gyorsan felvillan, üzemzavar keletkezett. Kezdje újra az 1. lépéstől.
Megjegyzések
• Ha üzemképes (funkcionális) gombot nyom meg, a
jelző kialszik.
• Ha a 2. lépésben több funkciógombot is megnyom, a
távvezérlő csak az utolsó gombnyomást veszi
figyelembe.
• Ha a 2. lépésben megnyomja a TV ?/1 gombot, csak
a TV VOL +/– , TV CH +/–, TV/VIDEO és WIDE
gombok programozódnak át.
• Ha a 3. lépésben megnyom egy funkciógombot, a
készülék az új funkciót tárolja, és a programozási
művelet visszakapcsol a 3. lépés elejére.
• Programozás közben a távvezérlő csak az első 3 bevitt számjegyet veszi figyelembe.
A távvezérlõ memóriájának
törlése
Az összes beprogramozott funkció törléséhez
végezze el az alábbi művelet, mellyel a távvezérlőt visszaállítja a gyári állapotba.
Nyomja meg egyszerre a VOLUME –, ?/1 és
AV ?/1 gombot.
A jelző háromszor felvillan, majd kialszik.
8HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb03reg.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
CD-játszó vezérlõkódjai
Az alábbi táblázatokban található vezérlőkódokkal beprogramozhatja a távvezérlőt nem
Sony gyártmányú, illetve a Sony gyártmányú, de
ezzel a távvezérlővel nem működtethető készülékek vezérlésére. Mivel a készülékek által érzékelt távvezérlő jel függhet az adott készülék
gyártási évétől és típusától, ezért egy-egy
készülék mellett több vezérlőkód is előfordulhat.
Ha valamelyik vezérlőkód nem működik,
próbálkozzon egy másikkal.
Megjegyzések
• A táblázatban szereplő gyártmány-kódok a legfrissebb információkon alapulnak. Előfordulhat azonban, hogy a berendezés nem reagál valamelyik kódra,
sőt egyik kódra sem.
• A vezérelt készülék típusától függően elképzelhető,
hogy egyes funkciók nem működnek.
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
101, 102, 103
DENON
104, 123
JVC
105, 106, 107
KENWOOD
108, 109, 110
MARANTZ
116
ONKYO
112, 113, 114
PIONEER
117
YAMAHA
120, 121, 122
A csatlakoztatott készülékek működtetése
A készülékek típusának és gyártmányának megfelelõ vezérlõkódok
masterpage:Right
DAT magnó vezérlõkódjai
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
203
PIONEER
219
MD készülék vezérlõkódjai
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
301
Kazettás magnó vezérlõkódjai
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
201, 202
DENON
204, 205
NAKAMICHI
210
PIONEER
213, 214
YAMAHA
217, 218
folytatódik
9HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb03reg.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
masterpage:Right
Videomagnók vezérlõkódjai
Televízió vezérlõkódjai
Gyártmány
Kód(ok)
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
701, 702, 703, 704, 705,
706
SONY
501
DAEWOO
504, 505, 506, 515, 544
AKAI
707, 708, 709, 759
FISHER
508
EMERSON
711, 712, 713, 714, 715,
716, 750
GOLDSTAR/LG
503, 511, 512, 515, 534,
544
FISHER
717, 718, 719, 720
HITACHI
513, 514, 515, 544
GENERAL ELECTRIC 721, 722, 730
JVC
516
GOLDSTAR/LG
723, 753
MAGNAVOX
503, 518, 544
HITACHI
722, 725, 729, 741
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 544
JVC
726, 727, 728, 736
NEC
503, 520, 544
MAGNAVOX
730, 731, 738
PANASONIC
509, 524
MITSUBISHI/MGA
732, 733, 734, 735
PHILIPS
515, 518
PANASONIC
729, 730, 737, 738, 739,
740
PIONEER
509, 525, 526
PHILIPS
729, 730, 731
PIONEER
729
RCA/PROSCAN
722, 729, 730, 731, 741,
747
SAMSUNG
742, 743, 744, 745
SANYO
717, 720, 746
SHARP
748, 749
TOSHIBA
747, 755, 756
ZENITH
754
RCA/PROSCAN
510, 527, 529, 544
SAMSUNG
503, 515, 531, 532, 533,
534, 544
SANYO
508, 545, 547
SHARP
535
THOMSON
530, 537, 547
TOSHIBA
535, 541
ZENITH
542, 543
DVD-lejátszó vezérlõkódjai
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
401, 402, 403
PANASONIC
406, 408
PHILIPS
407
PIONEER
409
TOSHIBA
404
DENON
405
DVD-felvevõ vezérlõkódjai
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
403
10HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb03reg.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
Mûholdvevõ vagy kábeltévé-vevõ
vezérlõkódjai
Kód(ok)
SONY
801, 802, 803, 804, 821,
822, 823, 824, 825
JERROLD/G.I.
806, 807, 808, 809, 810,
811, 812, 813, 814
PANASONIC
818
RCA
805, 819
S. ATLANTA
815, 816, 817
A csatlakoztatott készülékek vezérlése
Az e rendszerhez mellékelt távvezérlővel a
csatlakoztatott készülékeket is vezérelheti.
1
Tuner vezérlõkódjai
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
001, 004, 005
qk
Merevlemezes felvevõ vezérlõkódjai
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
307, 308, 309
2
3
qj
4
Blu-ray lemez lejátszó vezérlõkódjai
Gyártmány
Kód(ok)
SONY
310, 311, 312
qh
qg
m
H
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
5
x
6
X
*
7
qf
qd
qs
O
8
*
qa
9
0
* A H, a TV VOL+ és a TV CH+ gombokon
egy tapintópont található. Használja a tapintópontokat tájékozódási pontként a rendszer és az
audio/videó készülék működtetésekor.
folytatódik
11HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
A csatlakoztatott készülékek működtetése
Gyártmány
masterpage:Right
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb03reg.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
masterpage:Right
Általános mûveletek
Tv-készülék vezérlése
Távvezérlő gomb
Funkció
Távvezérlő gomb
Funkció
1 AV \/1
Az audio és videó készülékek be- vagy kikapcsolása.
1 TV \/1
A tv-készülék be- vagy kikapcsolása.
1 SYSTEM
E rendszer és egyéb Sony
STANDBY (Nyomja audio/videó készülékek kimeg egyszerre az AV kapcsolása.
\/1 és \/1 gombot)
2 AUDIO
Választás multiplex, kétnyelvű vagy többcsatornás tv
hang közül.
8 DISPLAY
A tv-képernyőn megjelenő
információtípus kiválasztása.
qa TV/VIDEO
A bemenet kiválasztása: tv
vagy videó.
qa TV CH +/–
Tárolt tv-csatorna kiválasztása.
qa TV VOL +/–
A tv-készülék hangerejének
beállítása.
qa WIDE
Szélesvásznú képernyő
üzemmód kiválasztása.
7 AV MENU
A menü megjelenítése.
DVD-felvevõ/DVD-lejátszó vezérlése
Távvezérlő gomb
Funkció
2 AUDIO
Választás multiplex vagy
kétnyelvű hang közül.
3 SUBTITLE
A szinkronfelirat kiválasztása.
4 ANGLE
A kameraállás kiválasztása
vagy módosítása.
qj Számgombok
Csatornaszám beírása.
qk CH +/–
Tárolt csatorna kiválasztása.
5 ./>
Fejezetek átugrása.
6 Lejátszó gombok
H (lejátszás)/X (szünet)/
x (állj)
Mûholdvevõ (SAT) vezérlése
Távvezérlő gomb
Funkció
8 DISPLAY
A tv-képernyőn megjelenő
információtípus kiválasztása.
0 JUMP
qs RETURNO/EXIT
Visszakapcsolhat az előző
menüre.
Ezzel a gombbal kapcsolgathat a jelenlegi és az előzőleg nézett csatorna között.
qs EXIT
Kilépés a menüből.
qd C/X/x/c/ENTER
Menüelem kiválasztása és
a kiválasztás megerősítése.
qd C/X/x/c/ENTER
Menüelem kiválasztása és a
kiválasztás megerősítése.
qf TOP MENU
DVD-menü megjelenítése.
qf GUIDE
qg m/M
Műsorrészlet keresés (előre vagy hátra) a fejezeten
belül.
A tájékoztató menü bekapcsolása.
qj Számgombok
Csatornaszám beírása.
qk CH +/–
Tárolt csatorna kiválasztása.
qh CLEAR
A bevitel megszakítása
helytelen számgomb megnyomása esetén, illetve
normál lejátszásra történő
visszakapcsolás.
Videomagnó vezérlése
Távvezérlő gomb
Funkció
2 AUDIO
Választás multiplex vagy
kétnyelvű hang közül.
6 Lejátszó gombok
H (lejátszás)/X (szünet)/
x (állj)
8 DISPLAY
A tv-képernyőn megjelenő
információtípus kiválasztása.
9 ANT
Az antennacsatlakozón megjelenő műsor kiválasztása: tv
vagy videoműsor.
12HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb03reg.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
Funkció
qd C/X/x/c/ENTER
Menüelem kiválasztása és a
kiválasztás megerősítése.
qg m/M
Gyorscsévélés előre vagy
hátra.
qk CH +/–
Tárolt csatorna kiválasztása.
A csatlakoztatott készülékek működtetése
Távvezérlő gomb
masterpage:Right
Audio készülékek vezérlése
Távvezérlő gomb
Funkció
5 ./>
Műsorszámok átugrása.
6 Lejátszó gombok
H (lejátszás)/X (szünet)/
x (állj)
qg m/M
Műsorrészlet keresés (előre
vagy hátra).
qj Számgombok
A műsorszámok kiválasztása. A 0/10 gomb a 10-es
műsorszámot jelenti.
Megjegyzések
• A fenti magyarázatok példákon keresztül mutatják be
a gombok funkcióit. A csatlakoztatott készülékektől
függően előfordulhat, hogy a fent ismertetett műveletek nem hajthatók végre vagy eltérő módon érhetők
el.
• Mielőtt a C/X/x/c gombokkal ezt a rendszert működtetné, nyomja meg az AMP MENU gombot.
Egyéb készülékek működtetéséhez először nyomja
meg a TOP MENU/GUIDE vagy az AV MENU
gombot.
13HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb04set.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
A készülék paramétereinek beállítása
Az AMP menü használata
masterpage:Right
A hangsugárzók beállítása
Beállíthatja a mélysugárzó hangerejét. Ez a beállítás minden egyes hangzásképre érvényes lesz.
Az alábbi beállítások végrehajtásához használnia kell a távvezérlő AMP MENU gombját.
A gyári beállításokat aláhúzással jelöljük.
AMP MENU
LEVEL
CUSTOMIZE
SW LEVEL
(mélysugárzó jelszint)
AUDIO
DRC
DRC OFF
DRC STD
DRC MAX
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN+SUB
MAIN/SUB
A/V SYNC
SYNC OFF
SYNC ON
DIMMER
DIMMER
OFF
DIMMER ON
1
2
3
AMP MENU
–6 dB – +6
dB (0 dB)
Az AMP menü bekapcsolásához nyomja meg az AMP MENU gombot.
A C/X/x/c gombbal válassza ki a kívánt
menüpontot és beállítást.
m
H
X/x/c
ENTER
1
2
3
ENTER
-
M
.
>
X
x
O
Indítsa el a többcsatornás üzemmódban felvett műsor (pl. DVD, stb.) lejátszását.
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A x/X gombbal válassza ki a „LEVEL”
menüt, majd nyomja meg az ENTER
vagy a c gombot.
Az „SW LEVEL” (mélysugárzó jelszint)
megjelenik a kijelzőn.
4
5
Az AMP menü kikapcsolásához nyomja
meg az AMP MENU gombot.
A következő oldalakon az egyes paraméterek
beállítását részletezzük.
CLEAR
Nyomja meg az ENTER vagy a c gombot.
A hangot figyelve a x/X gombbal állítsa
be a kívánt jelszintet.
Az alapbeállítás: 0 dB
A jelszintet –6 dB és +6 dB között, 1 dB-es
lépésekkel szabályozhatja.
6
Nyomja meg az ENTER vagy az AMP
MENU gombot.
Az AMP menü kikapcsol.
14HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb04set.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
Mûsorhallgatás mérsékelt
hangerõvel
A hangsáv dinamikatartományának szűkítésére
szolgál. Kiválóan használható, ha éjszaka, alacsony hangerővel hallgatja a készüléket.
Multiplex hang kiválasztása
(DUAL MONO)
Ha ehhez a rendszerhez AC-3 multiplex műsorszóró jelek érkeznek, kiválaszthatja a kívánt
multiplex hangot.
Megjegyzés
• AC-3 formátumú jelek vételéhez digitális műholdvevőt
kell csatlakoztatni ehhez a rendszerhez egy optikai vagy
koaxiális kábellel, és a digitális műholdvevőn ki kell
választani az AC-3 digitális kimenőjel formátumot.
AMP MENU
m
H
X/x/c
ENTER
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
AMP MENU
x
m
O
H
1
2
3
4
A x/X gombbal válassza ki a
„CUSTOMIZE” menüt, majd nyomja
meg az ENTER vagy a c gombot.
A x/X gombbal válassza ki az „AUDIO
DRC” menüpontot, majd nyomja meg
az ENTER vagy a c gombot.
A x/X gombbal válassza ki a kívánt
beállítást.
• DRC OFF: nincs dinamikatartományszűkítés.
• DRC STD: a hangmérnök által tervezett
dinamikával történő lejátszás.
• DRC MAX: a dinamikatartomány
maximális szűkítése.
5
X/x/c
ENTER
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
Nyomja meg az ENTER vagy az AMP
MENU gombot.
Az AMP menü kikapcsol.
Megjegyzés
• Az AUDIO DRC funkció csak Dolby Digital műsoroknál működik.
1
2
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
x
O
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A x/X gombbal válassza ki a
„CUSTOMIZE” menüt, majd nyomja
meg az ENTER vagy a c gombot.
3
A x/X gombbal válassza ki a „DUAL
MONO” menüpontot, majd nyomja meg
az ENTER vagy a c gombot.
4
A x/X gombbal válassza ki a kívánt beállítást.
• MAIN: a műsor a fő nyelven hallható.
• SUB: a műsor a második nyelven hallható.
• MAIN+SUB: a két nyelv egyszerre hallható a hangsugárzókból.
• MAIN/SUB: a fő nyelv a bal első hangsugárzón keresztül, míg a második nyelv a
jobb első hangsugárzón keresztül hallható,
egyszerre.
folytatódik
15HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
A készülék paramétereinek beállítása
(AUDIO DRC)
masterpage:Right
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb04set.fm]
5
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
Nyomja meg az ENTER vagy az AMP
MENU gombot.
Az AMP menü kikapcsol.
masterpage:Right
A kép és a hang közötti
késés korrigálása
(A/V SYNC)
Ha a kép késik a hanghoz képest, ezzel a funkcióval szinkronba hozhatja a képet és a hangot.
AMP MENU
m
H
X/x/c
ENTER
1
2
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
x
O
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A x/X gombbal válassza ki a
„CUSTOMIZE” menüt, majd nyomja
meg az ENTER vagy a c gombot.
3
A X/x gombbal válassza ki az „A/V
SYNC” menüpontot, majd nyomja meg
az ENTER vagy a c gombot.
4
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
beállítást.
• SYNC OFF: nincs korrigálás.
• SYNC ON: a kép és a hang közötti késés
korrigálása.
5
Nyomja meg az ENTER vagy az AMP
MENU gombot.
Az AMP menü kikapcsol.
Megjegyzés
• A bemenőjel formátumától függően elképzelhető,
hogy a fenti funkció hatása nem érvényesül.
16HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb04set.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
A kijelzõ fényerejének
módosítása
masterpage:Right
A hangzásképek kiválasztása
Hangzáskép jelző
Az előlapon lévő kijelző fényereje két fokozatban szabályozható.
AMP MENU
m
H
X/x/c
ENTER
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
x
?/1
Ez a rendszer 5.1 csatornás térhang előállítására
képes. A lejátszani kívánt műsor típusának függvényében a gyárilag beállított térhatású hangzásképek közül rendkívül egyszerűen kiválaszthatja
a megfelelőt. Így otthonában élvezheti a filmszínházak izgalmas, erőteljes akusztikáját.
SOUND
FIELD +/–
O
m
1
2
H
ENTER
-
M
.
>
X
x
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A x/X gombbal válassza ki a
„CUSTOMIZE” menüt, majd nyomja
meg az ENTER vagy a c gombot.
3
A X/x gombbal válassza ki a „DIMMER”
menüpontot, majd nyomja meg az
ENTER vagy c gombot.
4
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
fényerő beállítást.
• DIMMER OFF: erős fényű megvilágítás.
• DIMMER ON: gyengébb fényű megvilágítás. A készülék kikapcsolt állapotában a
kijelző nem világít.
5
CLEAR
Nyomja meg az ENTER vagy az AMP
MENU gombot.
Az AMP menü kikapcsol.
O
Front Surround térhang elõállítása a hangzásképek használatával
Nyomja meg a SOUND FIELD +/– gombot.
Az aktuális hangzáskép neve megjelenik a kijelzőn.
A SOUND FIELD +/– gomb többszöri megnyomásával válassza ki a megfelelő hangzásképet. A
kiválasztott hangzáskép jelzője világít az előlapi
kijelzőn.*
* Ha megnyomja a SOUND FIELD +/– gombot, és az
aktuális hangzáskép az AUTO, az AUTO és a megfelelő hangzáskép jelző (FRONT SURROUND
vagy 2CH STEREO) világít.
folytatódik
17HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
A készülék paramétereinek beállítása
(DIMMER)
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb04set.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
A választható hangzásképek
Hangzáskép
Kijelzés
masterpage:Right
Térhatású hang csak az elsõ
hangsugárzók használatával
AUTO
AUTO MODE
x FRONT SURROUND
FRONT SURROUND
FRONT SURR*
2CH STEREO
2CH STEREO
Az ábrán jelölt FRONT SURROUND területen
térhatású hangzást élvezhet.
NEWS
NEWS
* Előállítása az S-Force PRO Front Surround
technológia segítségével történik.
Tv-készülék
Házimozi állvány
Néhány szó az S-Force PRO Front
Surround technológiáról
A Sony sokéves tapasztalata a térhatású hangtechnológia területén (és az ennek eredményeképpen felgyülemlett hatalmas mennyiségű
akusztikai információ) lehetővé tette egy vadonatúj hangfeldolgozási eljárás, és az azt hatékonyan kezelni képes korszerű DSP kifejlesztését, mely az S-Force PRO Front Surround
elnevezést kapta. Összevetve a korábbi kéthangszórós térhang technológiákkal, az S-Force PRO
Front Surround sokkal meggyőzőbben reprodukálja a távolság és a térhatás érzetét, így hátsó
hangsugárzók használata nélkül is igazi térhangélményben lehet része.
1,2 m
FRONT SURROUND terület
Kétcsatornás hangzás
x 2CH STEREO
Az eredeti hangnak megfelelõ
hangzáskép automatikus
használata
x AUTO
Ebben az üzemmódban a készülék automatikusan megállapítja az audio bemenőjel típusát,
és beállítja a megfelelő hangzásképet.
Ebben az üzemmódban a hang kétcsatornás formátumban kerül reprodukálásra, függetlenül az
audio bemenőjel formátumától.
A tv-készülék hangjának megfelelõ hangzáskép használata
x NEWS
Ez a hangzáskép tisztán, érthetően reprodukálja a
tv-műsorok (pl. hírműsorok, tv-filmek) hangját.
Hasznos tudnivaló
• Ez a rendszer memorizálja az adott műsorforráshoz
legutoljára hozzárendelt hangzásképet.
TUNER üzemmódban azonos hangzásképet alkalmaz
a rendszer az FM és az AM állomásokhoz.
18HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb05oth.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
masterpage:Right
TUNED ST
További mûveletek
5
Rádióhallgatás
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
memóriahelyet.
TUNED ST
6
Nyomja meg az ENTER gombot.
Az állomás tárolása megtörtént.
FM MODE
TUNED ST
TUNER MENU
CLEAR
TUNING +/–
m
H
C/X/x/c
ENTER
O
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
PRESET +/–
7
A többi állomást az 1–6. lépések megismétlésével tárolhatja.
x
VOLUME +/–
DISPLAY
A memóriahely sorszámának
megváltoztatása
Ismételje meg a hangolási műveletet az 1. lépéstől.
Megjegyzés
• A rádióállomások tárolása közben az FM és az AM
antenna a lehető legtávolabb legyen a hálózati vezetéktől.
A rádióadók tárolása
A készülék memóriájában 20 FM és 10 AM
rádióállomás tárolható. Hangolás előtt ne feledje
minimumra csökkenteni a készülék hangerejét.
1
2
A TUNER/BAND gomb ismételt megnyomásával válassza ki az FM vagy az
AM hullámsávot.
Rádióhallgatás
Először tárolnia kell a rádióállomásokat a készülék memóriájában (lásd „A rádióadók tárolása”
című fejezetet (19. oldal)).
1
Tartsa nyomva a TUNING + vagy – gombot mindaddig, míg a keresés meg nem
kezdődik.
A készülék a legutoljára hallgatott állomást
behívja a memóriából.
A keresés az első jól fogható állomásnál kikapcsol. A kijelzőn a „TUNED” és az „ST”
(sztereó vétel esetén) jelző világít.
TUNED ST
3
4
Nyomja meg a TUNER MENU gombot
mindaddig, míg a „Memory?” kijelzés
meg nem jelenik.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kijelzőn megjelenik egy memóriahely
száma.
A TUNER/BAND gomb ismételt megnyomásával válassza ki az FM vagy az
AM hullámsávot.
TUNED ST
2
A PRESET + vagy – gombbal válassza
ki a kívánt rádióállomást.
E gomb többszöri megnyomásával egymás
után kiválaszthatja a tárolt állomásokat.
3
Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/–
gombbal.
A rádió kikapcsolása
Nyomja meg a "/1 gombot.
folytatódik
19HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
További műveletek
TUNER/BAND
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb05oth.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
A memóriában nem tárolt rádióadók hallgatása
A 2. lépésben végezzen kézi vagy automatikus
hangolást. A kézi hangoláshoz nyomja meg többször a TUNING + vagy – gombot.
Az automatikus hangoláshoz nyomja meg és
tartsa nyomva a TUNING + vagy – gombot a
távvezérlőn. A hangolás leállításához nyomja
meg a TUNING + vagy – gombot.
Hasznos tudnivalók
• Ha az FM vétel zajos, nyomja meg az FM MODE
gombot, és ellenőrizze, hogy a „MONO” kijelzés
megjelenik-e a kijelzőn. A vétel minősége javulni fog,
de a műsor monoban lesz hallható. Nyomja meg újból
ezt a gombot, ha sztereó vételre szeretne
visszakapcsolni.
• A vételi minőség javítása érdekében helyezze át vagy
forgassa a mellékelt antennákat.
masterpage:Right
Ha hibát vétett
Nyomja meg a C/c gombot mindaddig, míg
a javítani kívánt karakter villogni nem kezd
a kijelzőn, majd a X/x gombbal válassza ki
a megfelelő karaktert.
Egy karakter törléséhez válassza ki a törölni
kívánt karaktert a C/c gombbal, és nyomja
meg a CLEAR gombot.
7
Nyomja meg az ENTER gombot.
A név tárolása megtörtént.
Megjegyzés
• A rádióadó vételi frekvenciája a DISPLAY gombbal
ellenőrizhető.
A tárolt állomások elnevezése
A tárolt rádióállomásokat elnevezheti. A tárolt
rádióadó kiválasztásakor az állomás neve (például „XYZ”) megjelenik a kijelzőn.
Ne feledje, hogy minden állomáshoz csupán
egyetlen nevet rendelhet.
1
A TUNER/BAND gomb ismételt megnyomásával válassza ki az FM vagy az AM
hullámsávot.
A készülék a legutoljára hallgatott állomást
behívja a memóriából.
2
3
4
5
6
A PRESET + vagy – gombbal válassza
ki az elnevezni kívánt rádióállomást.
Nyomja meg a TUNER MENU gombot.
A C/X/x/c gombbal válassza ki a „Name
In?” funkciót.
Nyomja meg az ENTER gombot.
A kurzorgombokkal írja be a kívánt
nevet:
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
karaktert, majd a c gombbal mozgassa a
kurzort a következő karakterhelyre.
Az elnevezéshez betűket, számokat és
egyéb szimbólumokat használhat.
20HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb05oth.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
A rádiós adatrendszer
(RDS) használata
(Csak az európai modelleknél)
Kikapcsolás idõzítõ
E funkció lehetővé teszi, hogy a készülék egy
meghatározott időtartam eltelte után kikapcsoljon, így nyugodtan elalhat akkor is, ha a készülék
be van kapcsolva. Az időtartam 10 perces lépésekkel állítható be.
Az RDS (Rádiós Adatrendszer) egy olyan távközlési szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a
rádióállomások a normál rádióműsorral együtt
kiegészítő információkat juttassanak el a hallgatókhoz. Az Ön készüléke nagyon hasznos RDS
szolgáltatásokat nyújt, pl. a műsornév kijelzést.
Az RDS funkció csak az FM hullámsávon
használható.*
SLEEP
m
H
Megjegyzés
• Az RDS szolgáltatás működése bizonytalanná válhat,
ha az adott állomás sugárzási jelei gyengék, vagy ha
az állomás nem RDS rendszerű.
* Nem minden FM állomás sugároz RDS adást, illetve
nem minden RDS állomás nyújtja ugyanazokat a
szolgáltatásokat. Bizonytalanság esetén vegye fel a
kapcsolatot az adott rádióállomással.
Az RDS információk vétele
Egyszerűen válasszon ki egy FM
állomást.
Ha a kiválasztott állomás RDS információkat is
sugároz, a kijelzőn (a TUNER mezőben) megjelenik az állomás neve (műsornév*).
* Ha az RDS információkat nem tudja fogni a készülék, a műsornév nem jelenik meg.
CLEAR
ENTER
-
M
.
>
X
x
O
Nyomja meg a SLEEP gombot.
E gomb többszöri megnyomásakor az időtartamok (kikapcsolásig hátralévő idő) az alábbi
sorrendben jelennek meg:
SLEEP 90M n SLEEP 80M n SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
A kikapcsolásig hátralévõ idõtartam ellenõrzése
Nyomja meg egyszer a SLEEP gombot.
A hátralévõ idõ módosítása
A SLEEP gomb megfelelő számú megnyomásával válassza ki a kívánt időtartamot.
A funkció kikapcsolása
Nyomja meg a SLEEP gombot mindaddig, míg a
„SLEEP OFF” felirat meg nem jelenik.
Megjegyzés
• Ez a funkció kizárólag erre a rendszerre érvényes, a
csatlakoztatott tv-készülékre vagy egyéb eszközre nem.
21HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
További műveletek
Mi is az a rádiós adatrendszer?
masterpage:Right
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb07tap.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
masterpage:Right
Az egyik első hangsugárzó nem szól.
További információk
Hibaelhárítás
Ha a készülék használata során az alábbi jelenségek valamelyikét észleli, hajtsa végre az előírt
műveletet. Ha az alábbi ellenőrzések végrehajtása után is fennáll az adott hibajelenség, forduljon a legközelebbi Sony márkaszervizhez.
Általános jelenségek
A készülék nem kapcsol be.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozóvezetéket megfelelően csatlakoztatta-e.
A „PROTECT” és az „UNPLUG” kijelzés felváltva megjelenik a kijelzőn.
• Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket, és ellenőrizze, hogy nem takarja-e el
valami a készülék szellőzőnyílásait. A hiba
okának megszüntetése után csatlakoztassa a
hálózati vezetéket és kapcsolja be a készüléket. Ha a hiba forrását nem sikerült megtalálni a fenti ellenőrzés végrehajtásával, keresse fel a vásárlás helyét.
A Dolby Digital vagy a DTS többcsatornás
hangformátumot nem lehet reprodukálni.
• Ellenőrizze, hogy a lejátszott DVD stb. műsor hangja Dolby Digital vagy a DTS formátumú-e.
• Ha DVD-lejátszót, stb. csatlakoztat e rendszer digitális bemenetéhez, ellenőrizze a
külső berendezés audio beállításait (a kimenőjel beállításai).
• Ellenőrizze, hogy a DVD-lejátszó beállításai
megfelelőek-e. (Ellenőrizze a hangformátumot a DVD-menüben.)
A térhatás nem állítható elő.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő hangzásképet
bekapcsolta-e (nyomja meg a SOUND
FIELD +/– gombot).
• Lehetnek olyan digitális jeltípusok, melyeknél a hangzásképek nem használhatók.
• Ellenőrizze, hogy a külső berendezést a neki
megfelelő aljzathoz csatlakoztatta-e ezen a
rendszeren.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezetékeket
ütközésig betolta-e a külső berendezés és e
rendszer csatlakozóaljzataiba.
A jobb és bal csatorna hangereje nem azonos,
vagy a két oldal felcserélődött.
• Ellenőrizze, hogy a külső berendezéseket
megfelelően és biztonságosan csatlakoztatta-e.
• Állítsa be az első hangsugárzók közötti balanszot a LEVEL menüben.
Az első hangsugárzók nem, vagy csak nagyon
halkan szólnak.
• Nyomja meg a SOUND FIELD +/– gombot,
és ellenőrizze a kiválasztott hangzásképet.
• Lehetnek olyan műsorforrások, melyeknél
az első hangsugárzó hangeffektusai kevésbé
érzékelhetők.
A csatlakoztatott készülék hibajelenségei
Bármelyik külső készüléket is választja ki,
nincs hang vagy a hangerő nagyon alacsony.
• Ellenőrizze, hogy ezt a rendszert és a külső
készüléket megfelelően és biztonságosan
csatlakoztatta-e.
• Ellenőrizze, hogy ez a rendszer és a külső
készülék be van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy nem halkította-e le túlságosan a rendszert.
• A némítási funkció kikapcsolásához nyomja
meg a MUTING gombot.
A kiválasztott külső készülék műsora nem
hallható
• Ellenőrizze, hogy a külső készüléket a neki
megfelelő aljzathoz csatlakoztatta-e ezen a
rendszeren.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezetékeket
ütközésig betolta-e a külső készülék és e
rendszer csatlakozóaljzataiba.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő műsorforrást
választotta-e ki a rendszeren.
22HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb07tap.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
• Ha maximális hangerőbeállítás mellett megpróbálja folytatni a félbeszakított lejátszást,
előfordulhat, hogy a hang nem lesz hallható.
Ilyen esetben csökkentse le a hangerőt, majd
kapcsolja ki és be a rendszert.
masterpage:Right
Az FM vétel gyenge.
• Egy 75 Ω-os koaxiális kábellel (nem tartozék)
csatlakoztasson a rádióerősítőhöz egy kültéri
FM antennát az ábra szerint. Kültéri antenna
használatakor mindig csatlakoztassa a földelő
vezetéket a villámcsapás elleni védelem érdekében. A gázrobbanás elkerülése érdekében a földelő vezetéket ne csatlakoztassa gázvezetékhez.
Hangkiesés fordul elő vagy zaj észlelhető.
• Ellenőrizze, hogy nem PCM 96 kHz-es hangot táplál-e be a rendszerbe; ez a rendszer
nem képes fogadni a PCM 96 kHz-es jeleket.
• A DVD-lejátszót progresszív üzemmódba
kapcsolta, de a tv-készülék nem képes progresszív jelek fogadására. Ebben az esetben
kapcsolja sorváltásos üzemmódba a DVDlejátszót. A részleteket lásd a DVD-lejátszó
kezelési útmutatójában.
• Előfordulhat, hogy a DVD-lejátszó progreszszív üzemmódba kapcsolása esetén a tv-kép
akkor sem lesz megfelelő, ha a tv-készüléke
kompatibilis a progresszív formátummal
(525p/625p). Ebben az esetben kapcsolja sorváltásos üzemmódba a DVD-lejátszót. A
részleteket lásd a DVD-lejátszó kezelési
útmutatójában.
• Ellenőrizze, hogy megfelelően választotta-e
ki a tv-készüléket.
• Válassza ki a megfelelő bemenetet a tv-készüléken.
COAXIAL
További információk
Nincs kép vagy a kép zavaros a tv-képernyőn.
AM
FM 75
ANTENNA
Egyéb hibajelenségek
A távvezérlő nem működik.
• A távvezérlőt fordítsa a rendszer távvezérlés
érzékelője felé.
• Valamilyen akadály van a távvezérlő és a
készülék között.
• Ellenőrizze, hogy nem merültek-e ki az
elemek. Ha igen, cserélje ki mindkettőt.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő üzemmódot
választotta-e ki a távvezérlővel.
A rádió hibajelenségei
A rádióadókat nem lehet behangolni.
• Ellenőrizze, hogy az antennákat megfelelően csatlakoztatta-e.
• Állítsa az antennát a megfelelő irányba.
• Csatlakoztasson külső antennát, ha szükséges.
• Használja a kézi hangolási módszert.
• Nem tárolta a rádióadókat a készülék memóriájában, vagy a tárolt állomások törlődtek (ha a memóriapásztázást használja).
Tárolja újból a rádióadókat.
Ha a rendszer a fenti mûveletek
elvégzése után sem mûködik
megfelelõen, törölje a rendszer
memóriáját az alábbiak szerint:
Ehhez a művelethez a készülék kezelőszerveit
kell használni.
1
2
Kapcsolja be a rendszert a ?/1 gombbal.
Nyomja meg egyszerre az INPUT
SELECTOR, a VOLUME – és a ?/1
gombot.
A „Cold Reset” felirat megjelenik, és a
rendszer memóriája törlődik. Az AMP
menü beállításai, a hangzásképek, a tárolt
memóriahelyek stb. visszakapcsolnak a
gyári értékre.
23HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb07tap.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
masterpage:Right
Erősítő
Minõségtanúsítás
40 W + 40 W (4 Ω, 1 kHz,
DIN)
Térhang üzemmód (referencia kimenőteljesítmény)
Első: 100 W + 100 W
(4 Ω, 1 kHz, THD 10%)
Hátsó*: 100 W + 100 W
(4 Ω, 1 kHz, THD 10%)
Mélysugárzó*: 200 W
(2 Ω, 1 kHz, THD 10%)
Sztereó üzemmód
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony
RHT-G1000 típusú házimozis állvány az
IpM-BkM. 2/1984. (III. 10.) számú együttes
rendeletben előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek
A
* A kiválasztott hangzáskép és műsorforrás függvényében előfordulhat, hogy ez a csatorna nem szól.
B
Bemenetek (analóg)
TV, SAT, DVD, VIDEO
Bemenetek (digitális)
TV, SAT, DVD, VIDEO
Érzékenység: 610 mV
Impedancia: 25 kΩ
Impedancia: 75 Ω
Rádió
C
Rendszer
FM tuner
Vételi frekvenciák
B
Antenna
Antennacsatlakozó
Középfrekvencia
AM tuner
Vételi frekvenciák
C
Méretek:
mm
Tömeg:
kg
A
1205
B
510
C
495
64
Antenna
Középfrekvencia
PLL kvarcvezérelt digitális
szintézeres
87,5–108,0 MHz
(50 kHz-es léptető
frekvencia)
FM huzalantenna
75 Ω, aszimmetrikus
10,7 MHz
Európai modell:
531–1602 kHz (9 kHz-es
léptető frekvencia)
Egyéb modellek:
530–1710 kHz (10 kHz-es
léptető frekvencia)
531–1602 kHz (9 kHz-es
léptető frekvencia)
Keretantenna
450 kHz
Videó rész
Bemenetek/Kimenetek
Videó: 1 Vp-p 75 Ω
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 Ω
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 Ω
480i/480p/720p/1080i
jelek fogadására képes
24HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb07tap.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
Hangsugárzók
Első
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egységek
Fogalom magyarázat
Basszreflex, mágnesesen
árnyékolt
65 mm-es kónuszos
Hátsó
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egységek
Basszreflex, mágnesesen
árnyékolt
65 mm-es kónuszos (2 db)
Hangszóró egységek
Basszreflex, mágnesesen
árnyékolt
160 mm-es kónuszos (2 db)
Általános jellemzők
Üzemi feszültség
Teljesítményfelvétel
Érintésvédelmi osztály:
Méretek (kb.)
Tömeg (kb.)
Mellékelt tartozékok
Európai modell:
230–240 V, 50/60 Hz
Egyéb modellek:
220–240 V, 50/60 Hz
Bekapcsolt állapotban:
125 W
Készenléti állapotban:
0,3 W
II.
1205 × 495 × 550 mm
(szé × ma × mé)
a maximális kinyúlásokkal
64 kg
AM keretantenna (1 db)
FM huzalantenna (1 db)
Optikai kábel (1 db)
Komponens videokábel
(kék/zöld/piros) (1 db)
Videokábel (sárga) (1 db)
Távvezérlő (1 db)
R6 (AA méretű) elemek
(2 db)
Kezelési útmutató (1 db)
Gyorsbeállítási útmutató
(1 db)
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.
Dolby Digital
Ez a filmszínházakban alkalmazott hangformátum a Dolby Surround Pro Logic korszerűbb változata. Ennél a formátumnál a hátsó hangsugárzó csatorna sztereó, és megnövelt frekvenciaátviteli tartománnyal rendelkezik, továbbá egy
külön mélyhang csatorna biztosítja az igazi
basszust. Ezt a formátumot a gyakran „5.1” csatornás hangrendszernek is nevezik, mivel a mélyhang csatorna csak 0.1 csatornának számít (ugyanis csak akkor működik, amikor a speciális kisfrekvenciás hanghatások megkívánják). A kivételes csatorna elkülönítést (áthallási csillapítás) a
hat csatorna műsorának külön-külön történő felvétele biztosítja. Ezen kívül, az összes jel digitális úton történő feldolgozása miatt lecsökken a
jeltorzulás mértéke.
Dolby Pro Logic II
A Dolby Pro Logic II rendszer a kétcsatornás
hangforrás műsorából öt teljes sávszélességű
kimenő csatornát állít elő. Ezt egy korszerű,
nagy jeltisztaságú mátrix-rendszerű dekóder
végzi, mely bármilyen új hanginformáció hozzáadása vagy hangelszíneződés okozása nélkül
kivonja és feldolgozza a térhatás információkat
az eredeti felvételből.
DTS
A Digital Theatre Systems által kifejlesztett digitális hangtömörítési technológia. Ez a technológia az 5.1 csatornás térhang kódolásnak felel
meg. Ebben a rendszerben a sztereó hátsó csatorna, és egy elkülönített mélyhang csatorna fokozza a térhatású hang élményét. A DTS ugyanazt a kiváló minőségű, elkülönített 5.1 csatornás
rendszert alkalmazza. A kiváló csatorna elkülönülési jellemzők a műsor csatornánkénti rögzítésének és digitális feldolgozásának köszönhetők.
S-Force PRO Front Surround
A Sony sokéves tapasztalata a térhatású hangtechnológia területén (és az ennek eredményeképpen felgyülemlett hatalmas mennyiségű
akusztikai információ) lehetővé tette egy vadonatúj hangfeldolgozási eljárás, és az azt hatékonyan kezelni képes korszerű DSP kifejlesztését,
folytatódik
25HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
További információk
Mélysugárzó
Hangsugárzó rendszer
masterpage:Right
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb07tap.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
masterpage:Right
mely az S-Force PRO Front Surround elnevezést
kapta. Összevetve a korábbi kéthangszórós
térhang technológiákkal, az S-Force PRO Front
Surround sokkal meggyőzőbben reprodukálja a
távolság és a térhatás érzetét, így hátsó hangsugárzók használata nélkül is igazi térhangélményben lehet része.
S-Master
Az S-Master a Sony által kifejlesztett, teljesen
digitális erősítő technológia, mely hatékonyan
képes elnyomni a hangtöredezést és a hangremegést, ezáltal kivételes beszédhang tisztaságot
és valósághű hangreprodukciót kínál. A kompakt méretű erősítőegység nagy teljesítmények
kezelésére képes, és hőtani paraméterei is kedvezőbbek.
26HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb07tap.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
masterpage:Right
A készülék kezelõszervei és szabályzói
További információkért lapozzon a zárójelben feltüntetett oldalra.
Elõlap
1
2
További információk
?/1
6
5
4
A Előlapi kijelző (28)
D INPUT SELECTOR (23)
B Hangzáskép jelző (17)
E
C VOLUME +/– (23)
F "/1 (be/készenlét) (23)
3
(távvezérlés érzékelő) (23)
folytatódik
27HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb07tap.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
masterpage:Right
Elõlapi kijelzõ
A kijelzõn megjelenõ feliratok és jelzõk
SLEEP
TUNED ST
MONO
A/V SYNC
A Aktuális térhang formátum
B A kikapcsolás időzítő aktiválásakor
világít (21)
C Az A/V SYNC funkció működése
közben világít (16)
D Rádióállomás behangolása után világít
(19)
E Sztereó rádióvétel esetén világít (19)
F Mono rádióvétel esetén világít (20)
28HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb07tap.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
masterpage:Right
A TV/VIDEO/DVD/SAT aljzatok
Hátoldal
B COMPONENT aljzatok
C AM csatlakozó
D COAXIAL FM 75Ω aljzat
További információk
TV
VIDEO OUT
OPTICAL IN
AUDIO IN
R
L
VIDEO
OPTICAL IN
VIDEO IN
COAXIAL IN
AUDIO IN
R
L
DVD
1
OPTICAL IN
VIDEO IN
COAXIAL IN
AUDIO IN
R
L
SAT
OPTICAL IN
VIDEO IN
COAXIAL IN
AUDIO IN
R
L
VIDEO IN
DVD IN
2
SAT IN
TV OUT
COMPONENT
COAXIAL
FM 75
AM
3
4
ANTENNA
folytatódik
29HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\gb07tap.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
masterpage:Right
A "/1 (be/készenlét)
Távvezérlõ
B Üzemmódválasztó gombok
Az alábbiakban csupán az erősítő műveletek
vezérlésére szolgáló gombokat ismertetjük.
A csatlakoztatott készülékek vezérlésére
szolgáló gombok leírását lásd a 11. oldalon.
C AMP MENU (14, 15, 16, 17)
D TUNER MENU (19)
E PRESET +/– (19)
F MUTING
G VOLUME +/– (19)
TV ?/1
?/1
AV ?/1
RM SETUP P
1
SYSTEM STANDBY
VIDEO
TV
DVD
SOUND FIELD
H DISPLAY (19)
I C/X/x/c/ENTER (14, 15, 16, 17, 18)
SAT
2
TUNER/BAND
A VOLUME + gombon tapintható kiemelkedés található.*
qa
J TUNING +/– (19)
K SOUND FIELD +/– (17)
CH
SLEEP AMP MENU
3
1
2
3
FM MODE
4
5
6
TUNER MENU
7
8
9
ANGLE
0/10
>10/11
CLEAR
12/SET
ENTER
-
* A tapintható kiemelkedést viszonyítási pontként lehet használni a rendszer vezérlésekor.
AUDIO
SUBTITLE
0
- TUNING +
m
H
- PRESET +
M
.
X
TOP MENU/
GUIDE
>
4
5
x
MUTING
6
AV MENU
VOLUME
9
7
O
8
RETURN/EXIT
TV VOL
DISPLAY
TV CH
TV/
VIDEO
ANT
WIDE
JUMP
30HU
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
2-676-910-01(1)
Magyar
A tisztítókendő használata:
•Ha a külső burkolat beszennyeződik, törölje át a mellékelt tisztítókendővel.
•Óvatosan törölje át az állványt. Ha ujjlenyomatok vagy olajfoltok is szennyezik a burkolatot,
leheljen rá a felületre és törölje le a tisztítókendővel.
•Ha a burkolat erősen szennyezett, a tisztítókendőt enyhén nedvesítse meg hígított
tisztítószeres oldattal.
•A burkolat károsodásának megelőzése érdekében a tisztításhoz ne használjon hígítót, alkoholt,
benzint stb.
•A tisztítókendő mosható és ismételten felhasználható.
filename[D:\munka\0001 sony\00000
G1000\Covers\01bkc.fm]
halad\2006 08 18 RHT-G1000\korrekt\2651468422 RHT-
masterpage:Right
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
model name [RHT-G1000]
[2-651-468-42(2)]
Download PDF