Sony | RHT-G550 | Sony RHT-G550 Használati útmutató

filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\010COV.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 1 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
4-121-123-11(1)
Házimozi
állványrendszer
Kezelési útmutató
RHT-G550
© 2009 Sony Corporation
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
rhtg550 meretezett.indd 2
2009. 06. 03. 11:09:03
4-138-219-01(1)

Az állvány mozgatásakor a felső polc alsó részét fogja meg (). Ha az ábrán látható módon
az alját fogja meg, a talp leoldódhat és az állvány leeshet.
rhtg550 meretezett.indd 1
2009. 06. 03. 11:09:03
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\020REG.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 2 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
3
FIGYELEM!
A készüléket nem szabad szűk helyen, pl. beépített
szekrényben elhelyezni.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel stb. Soha ne állítson nyílt lángforrást, pl.
égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne
tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a
készülékre.
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott eszközt ne
helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek van
kitéve, például a napfény vagy tűz.
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való
eltávolítása (Használható
az Európai Unió és egyéb
európai országok
szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
A kimerült elemek
hulladékként való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb
európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a jelölés az elemen vagy annak csomagolásán
arra figyelmeztet, hogy az elemet ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel együtt
van feltüntetve. A higany (Hg) vagy ólom (Pb)
vegyjele akkor van feltüntetve, ha az elem több,
mint 0,0005% higanyt vagy 0,004% ólomot
tartalmaz.
Az elemek hulladékként való elhelyezésének
szakszerű módjával segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. Olyan termékek esetén, ahol
biztonsági, hatékonysági és adatkezelési okok
miatt az elemek állandó használata szükséges, az
elemek eltávolításához szakember szükséges. Az
elemek szakszerű hulladékkezelése érdekében a
készülék hasznos élettartamának végén adja le
azt a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen. Más típusú elemek
esetében olvassa el az útmutató azon szakaszát,
mely az elemek szakszerű eltávolítását
részletezi. Az elemeket adja le a használt elemek
számára kijelölt hulladékgyűjtő helyen. A
termék vagy az elemek újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Megjegyzés az EU irányelveket
alkalmazó országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-71 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal
és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart,
Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez
forduljon.
2HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\010COVTOC.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 3 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Tartalomjegyzék
FIGYELEM! ............................................4
FIGYELMEZTETÉS ...............................5
Óvintézkedések ........................................6
Főbb jellemzők.........................................7
Kezdeti lépések
Mellékelt tartozékok ................................8
Az állvány beállítása ................................9
HDMI aljzattal rendelkező készülékek
csatlakoztatása .................................13
HDMI aljzattal nem rendelkező
készülékek csatlakoztatása...............15
A csatlakoztatott készülék
hangkimenetének beállítása .............16
A DIGITAL MEDIA PORT illesztő
csatlakoztatása .................................17
A hálózati vezeték csatlakoztatása.........18
Az állvány, a tv-készülék és a csatlakoztatott eszközök kikapcsolása ........... 36
(összehangolt kikapcsolás)
Az energiatakarékos funkció
használata........................................ 36
További beállítások
Az erősítő menü beállításai ................... 38
További információk
Hibaelhárítás.......................................... 42
Minőségtanúsítás................................... 44
Fogalommagyarázat .............................. 46
Tárgymutató .......................................... 48
Lejátszási lehetõségek
Részegységek és kezelőszervek .............19
Tv-nézés .................................................22
Külső készülékek hallgatása ..................23
Rádióhallgatás
Rádióállomások tárolása ........................25
Rádió hallgatása .....................................26
A tárolt állomások elnevezése ...............27
A rádiós adatrendszer (RDS)
használata.........................................28
Térhangzás
A térhangzás alkalmazása ......................29
„BRAVIA” Sync jellemzõk
Mire használható a „BRAVIA” Sync
funkció? ...........................................32
Előkészületek a „BRAVIA” Sync
használatára .....................................32
Blu-ray lemez, DVD használata ............34
(egygombos lejátszás)
A tv-készülék hangjának lejátszása az
állványon .........................................35
(összehangolt hangvezérlés)
3HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\030INT.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 4 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
FIGYELEM!
Miután a tv-készüléket az
állványra helyezte, ne dõljön neki
vagy kapaszkodjon fel a tvkészülékre.
A tv-készülék leeshet az
állványról, és súlyos, esetleg
halálos sérülést okozhat.
Ne engedje, hogy gyerekek
másszanak vagy kapaszkodjanak
az állványra vagy a polcok közé
másszanak.
Ha gyermekek
másznak fel az
állványra, vagy a
polcok közé másznak,
súlyos sérülést
szenvedhetnek vagy
meghalhatnak, ha az állvány felborul.
Az állvány mozgatásakor ne az
alapját fogja.
Ne mozgassa az állványt, ha
ráhelyezte a tv-készüléket vagy
egyéb berendezést.
Mielőtt az állványt
mozgatná,
feltétlenül vegye le
róla a tv-készüléket
vagy az egyéb
berendezést.
Ellenkező esetben a
készülék kibillenhet az egyensúlyából, és leesve
súlyos sérülést okozhat.
Az állvány
Felső polc
mozgatásakor a
felső polc alsó
részét tartsa. Ha
az alapot fogja,
ahogy az ábrán
látható, fenn áll
az alsó rész
leválásának
veszélye, és az állvány felborulhat.
Ügyeljen arra, nehogy a hálózati
vezeték vagy a
csatlakozóvezeték ne szoruljon
be a tv-készülék és az állvány
közé.
• A hálózati vezeték vagy a
csatlakozóvezeték megsérülhet,
ami tüzet vagy áramütést
okozhat.
• Amikor az állványt mozgatja,
ügyeljen arra, nehogy a hálózati
vezeték vagy a
csatlakozóvezeték ne szoruljon
be az állvány alá.
4HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\030INT.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 5 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
FIGYELMEZTETÉS
Ne helyezzen forró tárgyat,
például forró serpenyõt vagy
vízforralót az állványra.
Az állvány károsodhat.
Ne álljon fel az állványra.
Leeshet és
megsérülhet.
Megjegyzések az
elhelyezéshez
• Ügyeljen arra, nehogy a keze vagy az ujja beszoruljon
a tv-készülék és az állvány közé.
• Az állvány alakváltozásának elkerülése érdekében
ügyeljen az alábbiakra.
– Az állványt rögzített, sík felületre kell állítani.
– Ha az állvány puha felületre, pl. szőnyegre állítja,
feltétlenül helyezzen egy rögzített lemezt az
állvány alá.
– Ne állítsa az állványt fűtőtest közelébe, illetve
olyan helyre, ahol közvetlen napfény éri.
– Ne helyezze az állványt forró vagy párás helyre,
illetve szabad térbe.
• Az állvány mozgatása legalább két személyt igényel.
Az állványt csak azután mozgassa, miután a tvkészüléket és a csatlakoztatott készülékeket levette
róla. Ellenkező esetben a készülék leeshet, és súlyos
sérülést okozhat. Az állvány mozgatásakor a felső
polc alsó részét fogja meg. Ügyeljen arra, nehogy az
állvány mozgatásakor az ujja becsípődjön.
Ezt az állványt csak az elõírt tvkészülékhez szabad használni.
Ellenőrizze, hogy az állvány szerepel-e a tvkészülék kezelési útmutatójában a támogatott
termékek között.
Terhelhetõség
Ne helyezzen az állványra olyan készüléket,
melynek súlya meghaladja az állvány
legnagyobb terhelhetőségét. Ellenkező esetben
az állvány eldőlhet vagy eltörhet.
40 kg
10 kg
25 kg
5HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\030INT.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 6 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
A mûködésrõl
Óvintézkedések
A biztonságról
Külső berendezések csatlakoztatása előtt kapcsolja ki
az állványt és húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a
hálózati aljzatból.
• Az állványra nem szabad az előírttól eltérő tárgyat, pl.
virágvázát vagy egyéb dísztárgyat helyezni.
• Az állványt tilos átalakítani.
• Ha bármilyen szilárd anyag vagy folyadék kerül az
állvány belsejébe, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, és forduljon szakemberhez.
A készülék tisztítása
Áramforrások
Ha az állvánnyal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy
problémája merül fel, keresse fel a vásárlás helyét.
• Használatba vétel előtt ellenőrizze, hogy az állvány
üzemi feszültsége megegyezik-e a készülék
használatának helyén rendelkezésre álló hálózati
feszültséggel. Az üzemi feszültség értéke az állvány
hátoldalán lévő adattáblán látható.
• Az állvány kikapcsolt állapotban is áram alatt van. A
teljes áramtalanításhoz húzza ki a hálózati
csatlakozót a hálózati aljzatból.
• Ha hosszú ideig nem használja az állványt, húzza ki a
hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból. Mindig a
csatlakozódugaszt, és soha ne a vezetéket fogja meg.
• A hálózati csatlakozóvezeték cseréjét csak
szakember végezheti.
• A készüléket könnyen hozzáférhető hálózati
aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék működésében,
azonnal húzza ki a hálózati aljzatból.
Elhelyezés
• Úgy helyezze el az állvány, hogy a levegő szabadon
áramolhasson körülötte, máskülönben túlmelegedhet,
és a hasznos élettartama csökken.
• Legyen óvatos, ha az állványt védőbevonattal
(gyanta, olaj, fényező stb.) kezelt felületre állítja, mert
foltosodás vagy elszíneződés keletkezhet.
• Ha az állvány lábai alá homok, szemét stb. kerül a
padlót megkarcolhatja.
Kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha
ruhával törölje le az állványt és kezelőszerveit. A
tisztításhoz soha ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, benzint vagy alkoholt.
Szerzõi jogok
Az állvány a Dolby* Digital és Pro Logic Surround,
illetve a DTS** Digital Surround System rendszerrel
rendelkezik.
* A Dolby Laboratories engedélye alapján gyártva.
A Dolby, a Pro Logic és a dupla-D szimbólum a
Dolby Laboratories védjegyei.
** A készülék gyártása az 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 számú egyesült
államokbeli, valamint egyéb, az Egyesült
Államokon kívüli nemzetközi szabadalmak
engedélyével történt. A DTS és a DTS Digital
Surround illetve a DTS logok és szimbólumok a
DTS Inc. bejegyzett védjegyei, illetve védjegyei. ©
1996–2008 DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
Az állvány a High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) technológiát alkalmazza.
A HDMI, a HDMI-logo és a High-Definition
Multimedia Interface kifejezés a HDMI szerződés LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
A „PlayStation” a Sony Computer Entertainment Inc.
védjegye.
6HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\030INT.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 7 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Fõbb jellemzõk
B Egyszerû HDMI csatlakoztatási lehetõség
b
Összecsavarodott vezetékek.
Áttekinthető csatlakozások (13. oldal).
B Egyszerû üzemeltetés egy tv-készülék távvezérlõjével („BRAVIA” Sync)
b
Külön távvezérlő az egyes készülékekhez.
Üzemeltetés közös távvezérlővel (32. oldal).
B Egyszerû hangzásbeállítás
b
Sok vezetékre és hangszóróra van szükség.
Egyszerű beállítás az S-Force PRO Front
Surround eljárással.
Az S-Force PRO Front Surround technológia
Ajánlott térhangzás terület
A Sony sokéves tapasztalata a térhangzás technológia területén (és az ennek eredményeképpen felgyülemlett hatalmas mennyiségű hangtani tapasztalat) lehetővé tette egy vadonatúj hangfeldolgozási eljárás, és az azt hatékonyan kezelni képes
korszerű digitális jelfeldolgozó áramkör kifejlesztését, mely az S-Force PRO Front Surround
elnevezést kapta.
Összevetve a korábbi kéthangszórós térhangzás
technológiákkal, az S-Force PRO Front Surround
sokkal meggyőzőbben adja vissza a távolság és a
térhangzás érzetét, így hátsó hangsugárzók használata nélkül is igazi térhangzás élményben lehet része.
Az ábrán jelölt területeken élvezheti a térhangzást.
7HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 8 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Kezdeti lépések
Mellékelt tartozékok
Kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbiak
megtalálhatóak-e a csomagban.
Az elemek behelyezése a
távvezérlõbe
A rendszer a mellékelt távvezérlővel is
működtethető. Helyezzen be két AA (R6) típusú
elemet a távvezérlőbe, ügyelve a helyes (az
elemtartóban feltüntetett) + és – polaritásra.
Optikai vezeték (1 db)
Távvezérlõ (RM-ANU032) (1 db)
AA (R6) típusú elemek (2 db)
Vezetékkötegelõ (1 db)
Polc (1 db)
Polctartó tüske (4 db)
FM huzalantenna (1 db)
AM keretantenna (1 db)
Kezelési útmutató (1 db)
Megjegyzések
• Ne tárolja a távvezérlőt szélsőségesen meleg vagy
nedves helyen.
• Ne használjon együtt régi és új elemeket.
• Ügyeljen arra, különösen az elemek cseréjénél, hogy
semmilyen tárgy ne kerülhessen a távvezérlő
belsejébe
• Ne tegye ki a készülék távvezérlés-érzékelőjét
közvetlen napfény vagy erős fényforrás hatásának,
mert hibás működést idézhet elő.
• Ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt, vegye
ki belőle az elemeket, így elkerülheti a kifolyó
elektrolit okozta meghibásodásokat.
8HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 9 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Az üzembe helyezés helyzetérõl
A tv-készülék felborulásának
megakadályozása
Rögzítse a tv-készüléket a megfelelő mértékben.
Miután az összes vezetéket csatlakoztatta az
állványhoz helyezze üzembe az állványt.
Úgy helyezze el az állványt, hogy a faltól több,
mint 5 cm hely maradjon. Ennek célja, a hő
eltávozásának biztosítása és a tv-készülék
leesésének védelme.
Több, mint
5 cm
Az állvány hátsó sarka le van vágva, hogy a
szoba sarkában is elhelyezhesse. Ha az állványt
a szoba sarkában helyezi el, körülbelül 77 cm
távolság szükséges a szoba sarka és az állvány
eleje között.
Tartószíj
A tv-készülék talpa
77 cm
1
A tv-készüléket az állvány közepén
helyezze el, és a tv-készülék talpának hátsó
szélét illessze az állvány hátsó széléhez.
Megjegyzések
• Ügyeljen, hogy ne csípje be az ujját az állvány
üzembe helyezésekor.
Helyezze a tv-készüléket az állványra.
2
3
4
Rögzítse a tartószíjat* az állványhoz a
facsavarral*.
Rögzítse a tartószíjat a tv-készülék
talpához, majd húzza meg a fémcsavart*.
Húzza meg a tartószíjat és rögzítse a
helyére.
* A tartószíj és a csavarok beszerzésének
részleteit lásd a Sony LCD tv-készülék kezelési
útmutatójában.
folytatódik
9HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
Kezdeti lépések
Az állvány beállítása
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 10 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
A polc beszerelése
1
3
Csatlakoztassa az antennavezetékeket
az AM aljzatokhoz.
A vezetékek bármelyik csatlakozóhoz
csatlakoztathatók.
Helyezze a (mellékelt) polctartó
tüskéket az állvány négy furatába,
négyszög alakban.
A polcot három különböző magasságban
szerelheti be.
2
Szerelje be a polcot, hogy a négy
horony a tartótüskékre illeszkedjen.
A polc ferde széle nézzen előre.
A vezeték csatlakoztatása közben nyomja le
a szorítókapcsot.
Csak ezt a
részt dugja be.
Megjegyzés
• Ügyeljen, hogy ne csípje be az ujját a polc
beszerelésekor.
Az AM keretantenna
csatlakoztatása
Az antenna alakját és hosszát kifejezetten AMjelek vételéhez terveztük. Ne szerelje le vagy
csévélje le az antennát.
1
2
Válassza le a keretet a műanyag
állványról.
Megjegyzés
• Zaj kialakulásának elkerülése érdekében az AM
keretantennát ettől a készüléktől és egyéb külső
berendezésektől távol helyezze el.
Hasznos tanács
• Forgassa az AM keretantennát, amíg a legjobb AMvételt meg nem találja.
4
Enyhe meghúzással ellenőrizze, hogy
az AM keretantenna megfelelően
csatlakozik-e a készülékhez.
Állítsa be a (mellékelt) AM
keretantennát.
10HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 11 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
A vezetékek kötegelése
Csatlakoztassa az FM huzalantennát az FM
75 Ω COAXIAL aljzathoz.
A (mellékelt) vezetékkötegelővel kötegelheti az
állvány és a többi készülék csatlakozóvezetékeit.
1
Csatlakoztassa a készülékeket az
állványhoz.
A részleteket lásd a 13–17. oldalon.
2
Illessze a (mellékelt) vezetékkötegelőt
kattanásig az állvány hátoldalán lévő
furatba.
FM huzalantenna
(tartozék)
75 Ω COAXIAL aljzat
Megjegyzések
• Csatlakoztatás után feszítse ki teljes hosszában az FM
huzalantennát.
• Az FM huzalantennát a csatlakoztatás után lehetőleg
vízszintes állásban kell rögzíteni.
Hasznos tanács
• Ha az FM vétel gyenge, egy (külön megvásárolható)
75 Ω-os koaxiális vezetékkel csatlakoztasson a
készülékhez egy kültéri FM antennát az ábra szerint.
Kültéri FM antenna
75
Vezetékkötegelő
3
Fogja össze a vezetékeket, majd
vezesse át a vezetékkötegelő végét a
vezetékkötegelő nyílásán.
COAXIAL
FM
AM
ANTENNA
Az állvány hátoldala
folytatódik
11HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
Kezdeti lépések
Az FM huzalantenna
csatlakoztatása
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 12 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
4
Húzza meg a vezetékkötegelő végét.
A vezetékkötegelõ kinyitása
1 Nyomja meg a vezetékkötegelő karját.
2 A kar nyomva tartása közben húzza ki a
vezetékkötegelőt a nyílásból.
2
1
A vezetékkötegelõ eltávolítása az
állvány hátuljáról
1 Nyomja össze a vezetékkötegelő két fülét.
2 A füleket nyomva tartva húzza ki a
vezetékkötegelőt.
1
2
1
12HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 13 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Javasoljuk, hogy az állványt HDMI-vezeték
alkalmazásával csatlakoztassa.
A HDMI alkalmazásával élvezheti a magas
hang- és képminőséget.
Azonban a tv-készülék hangja nem hallható,
ha csak HDMI csatlakozással csatlakoztatja
az állványt. Ahhoz, hogy a tv-készülék hangja
hallható legyen az állványon, a tv-készülék
hangkimenetét is csatlakoztatni kell az
állvány hangbemenetéhez egy optikai
vezetékkel (vagy egy audiovezetékkel*).
Sony „BRAVIA” Sync kompatibilis
készülékek HDMI-vezetékkel
csatlakoztatásakor a, »„BRAVIA” Sync
funkció« leegyszerűsíti a műveletet (32. oldal).
A hálózati csatlakozóvezetéket csak akkor
csatlakoztassa, ha már minden készüléket
csatlakoztatott az állványhoz.
Tv-készülék, kivetítő stb.
Audiojel
*
B
A
Audio-, videojel
A
Audio-,
videojel
Műholdvevő,
kábeltelevízió vevő stb.
A
A
Audio-,
videojel
DVD-lejátszó (felvevő) stb.
Audio-,
videojel
Blu-ray lejátszó (felvevő),
„PlayStation 3” stb.
A HDMI-vezeték (külön megvásárolható)
: jeláramlás iránya
B Optikai vezeték (tartozék)
* Ha a tv-készülék nem rendelkezik DIGITAL OPTICAL OUTPUT csatlakozóval, használjon (külön
megvásárolható) audiovezetéket.
folytatódik
13HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
Kezdeti lépések
HDMI aljzattal rendelkezõ készülékek csatlakoztatása
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 14 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Hasznos tanács
• Ha az állvány HDMI-vezérlés funkciója be van
kapcsolva, a HDMI-jel továbbításra kerül a
csatlakoztatott készüléktől a tv-készüléknek a HDMIcsatlakozással, akkor is, ha az állvány ki van
kapcsolva (aktív készenléti mód). Nézheti a tvkészüléken a készülék képét és hallgathatja annak
hangját.
kiválasztásakor a HDMI bemeneti csatlakozó
utoljára kiválasztott (SAT/CATV, DVD-,
BD-) videojelei kerülnek továbbításra a HDMI
TV OUT aljzaton.
Megjegyzések
• A HDMI aljzat elsőbbséggel rendelkezik amennyiben
az állvány INPUT OPT, INPUT COAX és HDMI
aljzatához egyszerre csatlakoztat készülékeket.
• Az INPUT OPT aljzat elsőbbséggel rendelkezik, ha a
tv-készülék audiokimenetét a rendszer INPUT OPT
és INPUT ANALOG aljzatához egyaránt
csatlakoztatja.
Megjegyzések a HDMIcsatlakoztatáshoz
• Nagysebességű HDMI-vezetéket használjon.
Szabványos HDMI-vezeték használata esetén
elképzelhető, hogy az 1080p képek nem
jelennek meg megfelelően.
• A Sony HDMI-minősítéssel rendelkező
vezeték vagy Sony HDMI-vezeték
alkalmazását javasolja.
• Ha a HDMI-vezetékkel csatlakoztatott
készülék képe vagy hangja gyenge minőségű,
ellenőrizze a csatlakoztatott készülék
beállításait.
• A HDMI aljzatról érkező audiojeleket
(mintavételezési frekvencia, bithosszúság stb.)
a csatlakoztatott készülék elnyomhatja.
• Ha a külső készülékből érkező műsor
mintavételezési frekvenciája vagy a
hangcsatornák száma megváltozik, a hang
elnémulhat.
• Ha a csatlakoztatott készülék nem képes
kezelni a másolásvédelmi technológiát
(HDCP), a HDMI TV OUT aljzaton megjelenő
kép és/vagy hang torz lehet, vagy a kép, hang
egyáltalán nem jelenik meg.
Ebben az esetben ellenőrizze a csatlakoztatott
készülék műszaki adatait.
• HDMI-DVI átalakító vezeték használata nem
javasolt.
• Az állvány „TV”, „FM”, „AM” vagy
„DMPORT” bemeneti forrásának
14HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 15 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
HDMI aljzattal nem rendelkező DVD-lejátszó
(felvevő), műholdvevő, „PlayStation 2” stb.
csatlakoztatásakor a videojelet közvetlenül a tvkészülékhez csatlakoztassa, az audiojel aljzatot
pedig az állványhoz, az INPUT OPT aljzat vagy
az INPUT COAX aljzattal.
Nem szükséges minden vezetéket csatlakoztatni.
Az audiovezetékeket a készülékeknek
megfelelően csatlakoztassa.
A hálózati csatlakozóvezetéket csatlakoztassa
utoljára.
Tv-készülék, kivetítő stb.
Audiojel
Videojel
*
B
Videojel
C
A
A
vagy
Audiojel
Videojel
Műholdvevő, kábeltelevízió vevő stb.
Audiojel
Videojel
DVD-lejátszó (felvevő), „PlayStation 2” stb.
A Optikai vezeték (külön megvásárolható)
: jeláramlás iránya
B Optikai vezeték (tartozék)
C Koaxiális digitális vezeték (külön megvásárolható)
* Akkor használjon (külön megvásárolható) audiovezetéket, ha a tv-készülék nem rendelkezik DIGITAL
OPTICAL OUTPUT aljzattal.
folytatódik
15HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
Kezdeti lépések
HDMI aljzattal nem rendelkezõ készülékek csatlakoztatása
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 16 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Megjegyzések
• HDMI aljzattal nem rendelkező készülékek
csatlakoztatása esetén válassza az állvány AMP
menüjének „CTRL: HDMI” menüpontjának „OFF”
beállítását (34. oldal).
Ha a „CTRL: HDMI” beállítása „ON”, térhangzás
csatornákkal nem rendelkező videomagnó stb.
hangját élvezheti, az audio és video kimeneti
aljzatokat az állvány helyett közvetlenül a tvkészülékhez csatlakoztatva.
• Az INPUT OPT aljzat rendelkezik elsőbbséggel, ha a
tv-készülék hangkimenetét az állvány INPUT OPT és
az INPUT ANALOG aljzatához egyaránt
csatlakoztathatja.
A csatlakoztatott készülék
hangkimenetének
beállítása
A csatlakoztatott készülék hangkimenet
beállításaitól függően elképzelhető, hogy a
hangkimenet csak két csatornás. Ilyen esetben
állítsa be a csatlakoztatott készülék
hangkimenetét többcsatornás formátumra
(PCM, DTS, Dolby Digital). A hangkimenet
beállításainak részleteit lásd a csatlakoztatott
készülék kezelési útmutatójában.
16HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 17 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
A DIGITAL MEDIA PORT illesztő
használatával hallgathatja a csatlakoztatott
készülék hangját.
A hálózati csatlakozóvezetéket csatlakoztassa
utoljára.
: jeláramlás iránya
DIGITAL MEDIA PORT illesztő
Megjegyzések
• Az állvány bekapcsolt állapotában a DIGITAL
MEDIA PORT illesztőt nem szabad csatlakoztatni
vagy leválasztani.
• A DIGITAL MEDIA PORT illesztő
csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy a
csatlakozódugaszon lévő nyíl a DMPORT aljzaton
lévő nyíl felé mutasson. A DIGITAL MEDIA PORT
illesztő leválasztásakor tartsa nyomva az ábrán A
jelölésnél, majd húzza ki a csatlakozót.
A
17HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
Kezdeti lépések
A DIGITAL MEDIA PORT illesztõ csatlakoztatása
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\040GET.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 18 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
A hálózati vezeték csatlakoztatása
A hálózati csatlakozóvezeték hálózati aljzathoz csatlakoztatása előtt csatlakoztassa az összes
készüléket vagy a tv-készüléket a készülékhez.
Megjegyzés
• A készüléket könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet
észlel a készülék működésében, azonnal húzza ki a hálózati aljzatból.
18HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\050PLA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 19 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Lejátszási lehetõségek
A részleteket lásd a zárójelben lévő oldalon.
Előlapi kijelző
Az előlap gombjai és a kijelző
Az elõlap gombjai és a kijelzõ
POWER/
ACTIVE STANDBY
A POWER/ACTIVE STANDBY jelző
Az alábbiak szerint világít:
zöld: az állvány be van kapcsolva.
sárga: a rendszer kikapcsolt állapotában a
HDMI vezérlés funkció működik.
nem világít: a rendszer ki van kapcsolva és
a HDMI vezérlés funkció nem
működik.
INPUT SELECTOR
VOLUME
B ?/1 (be/készenlét)
Az állvány be- és kikapcsolása.
C INPUT SELECTOR
A lejátszani kívánt műsorforrás
kiválasztása.
A műsorforrás az alábbiak szerint változik a
gomb minden egyes megnyomásakor:
TV t BD t DVD t SAT/CATV t FM
t AM t DMPORT t TV ….
D VOLUME +/–
A hangerő beállítása.
folytatódik
19HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
Lejátszási lehetőségek
Részegységek és kezelõszervek
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\050PLA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 20 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Elõlapi kijelzõ
Az elõlapi kijelzõn megjelenõ kijelzések
A Hangformátum jelzők
Az éppen kitömörített audio formátumnak
megfelelően világít.
D: DolbyDigital
PLII: Dolby Pro Logic II
LPCM: Lineáris PCM
DTS: DTS
B SLEEP (41)
Akkor villog, amikor a kikapcsolás időzítő
működik.
C TUNED (25)
Egy rádióállomás behangolásakor világít.
D HDMI (13, 43)
HDMI-eszköz használatakor világít.
E ST/MONO (25)
Monó, vagy sztereó adás vételének
megfelelően világít.
F COAX/OPT
Az alkalmazott vezetéknek megfelelően
világít.
G
(távvezérlés érzékelő) (44)
Irányítsa ide a távvezérlőt.
H MUTING
Akkor világít, ha a hang ki van kapcsolva.
I Üzenet képernyő terület
Kijelzi a hangerőt, a kiválasztott
műsorforrást, a bemeneti audiojelet stb.
J NIGHT (31)
NIGHT üzemmódban világít.
20HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\050PLA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 21 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
I SOUND FIELD +/–
Távvezérlõ
A hangzáskép kiválasztása (29. oldal).
J VOLUME +/–
A hangerő beállítása.
CENTER
DISPLAY
K MUTING
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
A hang kikapcsolása.
L NIGHT
Az éjszakai üzemmód bekapcsolása (31.
oldal).
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
M PRESET +/–
Beprogramozott rádióállomás kiválasztása
(26. oldal).
N O RETURN
Visszatérés az előző menüre.
SOUND FIELD
O DISPLAY
Az előlapi kijelző információinak beállítása.
P INPUT SELECTOR +/–
Az állvány mûködtetéséhez
szükséges gombok
A ?/1 (be/készenlét)
Az állvány be- és kikapcsolása.
B LEVEL
A középső hangsugárzó és a mélysugárzó
hangerejének beállítása. A beállítás
alkalmazása minden hangzásképre.
C AMP MENU
Az állvány menüjének megjelenítése (38.
oldal).
D A C, X, x vagy c gombbal válassza ki a
beállítást, majd a
gombbal lépjen be a
beállításba.
E MENU
Egy rádióállomás behangolása vagy egy
már behangolt állomás elnevezése (25., 27.
oldalak).
F DIMMER
Az előlapi kijelző fényerejének beállítása. A
fényerő két fokozatban szabályozható.
Műsorforrás kiválasztása, például rádió,
vagy más csatlakoztatott készülék.
A műsorforrás az alábbiak szerint változik a
gomb minden egyes megnyomásakor:
TV y BD y DVD y SAT/CATV y
FM y AM y DMPORT y TV ….
A DMPORT aljzaton
csatlakoztatott készülék
mûködtetése
Az alábbi magyarázat csak egy példa. A
készüléktől függően elképzelhető, hogy az
alábbi műveletek nem, vagy a leírttól eltérő
módon hajthatók végre.
D C, X, x, c vagy
Egy menüpont kiválasztása és belépés a
kiválasztott menüpontba.
E MENU
A menü megjelenítése.
G m/M
A lemez gyorsított lejátszása előre vagy
hátra lejátszás közben.
H N (lejátszás)/X (szünet)/x (állj)
A lejátszás üzemmód gombjai.
M ./>
Fejezetek léptetése.
G TUNING +/–
Egy rádióállomás kiválasztása (25., 26.
oldalak).
folytatódik
21HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
Lejátszási lehetőségek
INPUT SELECTOR
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\050PLA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 22 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
N O RETURN
Visszatérés az előző menüre.
Tv-nézés
O DISPLAY
Az előlapi kijelző beállításainak
módosítása.
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
1
Kapcsolja be a tv-készüléket és
válasszon ki egy csatornát.
A részleteket lásd a tv-készülék kezelési
útmutatójában.
2
3
4
Kapcsolja be az állványt.
Az INPUT SELECTOR + vagy –
többszöri megnyomásával válassza ki
az előlapi kijelzőn a „TV” opciót.
Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/–
gombbal.
Hasznos tanács
• Elképzelhető, hogy a hang a tv-készülék
hangszórójából is hallható. Ilyen esetben csökkentse
le teljesen a tv-készülék hangerejét.
22HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\050PLA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 23 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Hasznos tanács
Külsõ készülékek
hallgatása
• Elképzelhető, hogy a hang a tv-készülék
hangszórójából is hallható. Ilyen esetben csökkentse
le teljesen a tv-készülék hangerejét.
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Blu-ray lemezjátszó, DVDlejátszó, „PlayStation 2” vagy
„PlayStation 3” mûsorának
nézése
1
2
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
3
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
4
Kapcsolja be a tv-készüléket.
Kapcsolja be a Blu-ray lemezjátszót,
DVD-lejátszót (felvevőt), „PlayStation
2” vagy „PlayStation 3” készüléket, és
az állványt.
Az INPUT SELECTOR + vagy – többszöri
megnyomásával válassza ki az előlapi
kijelzőn a „BD” vagy „DVD” opciót.
Válassza ki a tv-bemenetet.
A részleteket lásd a tv-készülék kezelési
útmutatójában.
5
Játssza le a lemezt.
Hasznos tanács
Mûholdvevõ vagy
kábeltelevízió mûsorának
nézése
1
Kapcsolja be a tv-készüléket.
A részleteket lásd a tv-készülék kezelési
útmutatójában.
2
3
4
Kapcsolja be a műholdvevő, vagy
kábeltelevízió vevőegységet és az
állványt.
Az INPUT SELECTOR + vagy – többszöri
megnyomásával válassza ki az előlapi
kijelzőn a „SAT/CATV” opciót.
Válassza ki a tv-bemenetet.
A részleteket lásd a tv-készülék kezelési
útmutatójában.
5
Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/–
gombbal.
• Dolby True HD, Dolby Digital Plus vagy DTS HD
lejátszásakor, ha a csatlakoztatott készülék
kompatibilis az adott formátumokkal, az állvány
kizárólag Dolby Digital vagy DTS formátumú jelek
fogadására alkalmas. A fenti magas minőségű
formátumok lejátszásakor, amennyiben lehetséges, a
csatlakoztatott készüléken válassza ki a többcsatornás
PCM hangkimenetet.
A DMPORT aljzaton
csatlakoztatott készülék
mûsorának nézése
1
2
Az INPUT SELECTOR + vagy –
többszöri megnyomásával válassza ki
az előlapi kijelzőn a „DMPORT” opciót.
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott
készüléken.
Hasznos tanács
• A Portable Audio Enhancer hanghatás
bekapcsolásával a „STANDARD” hangzáskép
kivételével bármely hangzásképben kiváló minőségű
hangot hallgathat a hordozható készülékekről.
folytatódik
23HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
Lejátszási lehetőségek
INPUT SELECTOR
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\050PLA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 24 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Megjegyzés
• Ha csatlakoztatja a DIGITAL MEDIA PORT illesztő
videokimenetét a tv-készülékhez, akkor állítsa az
AMP menü „CTRL: HDMI” opcióját „OFF” értékre
(34. oldal). A DIGITAL MEDIA PORT illesztőn
keresztül érkező képek nem jelennek meg, ha a
„CTRL: HDMI” opció „ON” értékre van állítva.
• Ha kép nélkül szeretné egy készülék hangját hallgatni,
miközben a „CTRL: HDMI” opció „ON” értékre van
állítva, akkor először kapcsolja ki a tv-készüléket,
majd indítsa újra az állványt.
Ha először az állványt kapcsolja be és azután
kapcsolja ki a tv-készüléket, akkor a HDMI vezérlés
funkció miatt a tv-készülék is kikapcsolódik.
24HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\060TUN.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 25 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
5
Nyomja meg a
gombot.
A kijelzőn megjelenik egy memóriahely
száma.
Rádióhallgatás
Rádióállomások tárolása
6
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
memóriahelyet.
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
DISPLAY
7
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
gombot.
Az előlapi kijelzőn megjelenik a
„COMPLETE” felirat, és az állomás
tárolása megtörténik.
C, X, x, c,
RETURN
Nyomja meg a
MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
TUNING
+/–
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
8
9
Nyomja meg a MENU gombot.
További állomás tárolásához ismételje
meg a 2–8. lépéseket.
A memóriahely számának
módosítása
Ismételje meg a hangolási műveletet a 3.
lépéstől.
1
2
Az INPUT SELECTOR + vagy – többszöri
megnyomásával válassza ki az előlapi
kijelzőn a „FM” vagy „AM” opciót.
Tartsa nyomva a TUNING + vagy –
gombot a keresés megkezdéséig.
A keresés az első jól fogható állomásnál
kikapcsol. Az előlapi kijelzőn a „TUNED”
és az „ST” (sztereó rádióadóknál) jelző
megjelenik. „MONO” kijelzés jelenik meg
mono adásoknál.
3
4
Nyomja meg a MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a
„Memory?” kijelzést a készülék
kijelzőjén.
25HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
Rádióhallgatás
A készülék memóriájában 20 FM és 10 AM
rádióállomás tárolható. Hangolás előtt ne feledje
lecsökkenteni a készülék hangerejét.
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\060TUN.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 26 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Rádió hallgatása
Először tárolnia kell a rádióállomásokat az
állvány memóriájában (lásd „A rádióadók
tárolása” című fejezetet a 25. oldalon).
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
CENTER
DISPLAY
?/1
AMP MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Ha az FM vétel zajos
Ha az FM vétel zajos, kapcsoljon mono
üzemmódba. A vétel minősége javulni fog, de a
műsor csak monoban lesz hallható.
SUBWOOFER
LEVEL
A kézi hangoláshoz nyomja meg többször a
TUNING + vagy a – gombot.
Az automatikus hangoláshoz nyomja meg és
tartsa nyomva a TUNING + vagy – gombot. A
keresés önműködően leáll, amikor a készülék
megtalál egy állomást. A hangolás leállításához
nyomja meg a TUNING + vagy – gombot.
PRESET
+/–
TUNING
+/–
VOLUME
+/–
1 Nyomja meg a MENU gombot.
2 Nyomja meg többször a X/x gombot amíg az
előlapi kijelzőn megjelenik a „FM Mode?”
felirat, majd nyomja meg a
vagy c.
gombot.
3 A X/x gombokkal válassza ki a „MONO”
opciót.
• STEREO: sztereó vétel.
• MONO: mono vétel.
4 Nyomja meg a
gombot.
A beállítás módosul.
5 Nyomja meg a MENU gombot.
1
Hasznos tanács
Az INPUT SELECTOR + vagy – többszöri
megnyomásával válassza ki az előlapi
kijelzőn az „FM” vagy „AM” opciót.
• A vételi minőség javítása érdekében forgassa el az
FM huzalantennát (tartozék).
A készülék behívja a memóriából a
legutoljára hallgatott állomást.
2
A PRESET + vagy – gombbal válassza
ki a kívánt rádióállomást.
A gomb többszöri megnyomásával egymás
után kiválaszthatja a tárolt állomásokat.
3
Állítsa be a hangerőt a VOLUME +/–
gombbal.
A rádió kikapcsolása
Kapcsolja ki az állványt a "/1 gombbal. Ha egy
másik műsorforrásra kíván átkapcsolni, nyomja
meg az INPUT SELECTOR + vagy a – gombot.
A memóriában nem tárolt
rádióállomások hallgatása
A 2. lépésben végezzen kézi vagy önműködő
hangolást.
26HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\060TUN.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 27 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
A tárolt állomások
elnevezése
Hasznos tanács
• A DISPLAY gomb ismételt megnyomásával
ellenőrizheti az előlapi kijelzőn a vételi frekvenciát
(28. oldal).
Rádióhallgatás
Elnevezheti a tárolt rádióállomásokat. Az elnevezett rádióadó kiválasztásakor az állomás neve
(például „XYZ”) megjelenik az előlapi kijelzőn.
Ne feledje, hogy minden állomáshoz csupán egy
nevet rendelhet.
Megjegyzés
• Az RDS-rendszerű rádióállomások nem nevezhetők
el (28. oldal).
1
Az INPUT SELECTOR + vagy – többszöri
megnyomásával válassza ki az előlapi
kijelzőn a „FM” vagy „AM” opciót.
A készülék behívja a memóriából a
legutoljára hallgatott állomást.
2
3
4
5
6
A PRESET + vagy – gombbal válassza
ki az elnevezni kívánt rádióállomást.
Nyomja meg a MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a „Name
In?” kijelzést a készülék kijelzőjén.
Nyomja meg a
gombot.
A C/X/x/c gombokkal adja meg a nevet.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
karaktert, majd a c gombbal mozgassa a
kurzort a következő karakterhelyre.
Az elnevezéshez betűket, számokat és
egyéb szimbólumokat használhat.
Ha rossz karaktert adott meg
Nyomja meg többször a C/c gombot, míg a
javítani kívánt karakter villogni nem kezd a
kijelzőn, majd a X/x gombbal válassza ki a
megfelelő karaktert.
7
Nyomja meg a
gombot.
A „COMPLETE” felirat jelenik meg az
előlapi kijelzőn, és a név tárolása megtörténik.
8
Nyomja meg a MENU gombot.
27HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\060TUN.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 28 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Az állomásnév és a vételi
frekvencia kijelzése a
készülék kijelzõjén
Ha az állvány „AM” vagy „FM” üzemmódban
működik, az előlapon ellenőrizheti a vételi
frekvenciát.
Nyomja meg a DISPLAY gombot.
A DISPLAY minden egyes megnyomásával az
állomás neve és vételi frekvenciája váltakozik a
kijelzőn.
Hasznos tanács
• Az állomás neve akkor jelenik meg, ha a
rádióállomást elnevezte.
• Az előlapi kijelzőn a vételi frekvencia pár másodperc
múlva átvált az állomás nevére.
A rádiós adatrendszer
(RDS) használata
Mi is az a rádiós
adatrendszer?
Az RDS (rádiós adatrendszer) egy olyan
távközlési szolgáltatás, amely lehetővé teszi azt,
hogy a rádióállomások a normál rádióműsorral
együtt kiegészítő információkat juttassanak el a
hallgatókhoz. Az Ön készüléke nagyon hasznos
RDS szolgáltatásokat nyújt, pl. a műsornév
kijelzést. Az RDS funkció csak az FM
hullámsávon használható.*
* Nem minden FM állomás sugároz RDS adást, illetve
nem minden RDS állomás nyújtja ugyanazokat a
szolgáltatásokat. Kérdés esetén vegye fel a
kapcsolatot az adott rádióállomással.
RDS adások vétele
Válasszon egy állomást az FM
hullámsávon.
Ha a kiválasztott állomás RDS információkat is
sugároz, az előlapi kijelzőn a vételi frekvencia
helyett megjelenik az állomás neve.*
* Ha az RDS információkat nem tudja fogni a
készülék, akkor az állomás neve nem jelenik meg az
előlapi kijelzőn.
Megjegyzés
• Az RDS szolgáltatás működése bizonytalanná válhat,
ha az adott állomás sugárzási jelei gyengék, vagy ha
az állomás nem RDS rendszerű.
Hasznos tanács
• Ha a műsornév látható a kijelzőn, a DISPLAY gomb
ismételt megnyomásával ellenőrizheti a vételi
frekvenciát.
28HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\070SUR.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 29 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Térhangzás
A térhangzás alkalmazása
A hangzáskép kiválasztása
Térhangzás
Az állvány többcsatornás hangzásképek előállítására képes. Kiválaszthatja az állvány előre
beprogramozott hangzásképeinek egyikét.
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
LEVEL
DISPLAY
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
Nyomja meg a SOUND FIELD +/– gombot.
A hangzáskép neve megjelenik a kijelzőn.
A kijelzés az alábbiak szerint változik a SOUND FIELD +/– gomb minden egyes lenyomásakor:
STANDARD y MOVIE y DRAMA y NEWS y SPORTS y GAME y MUSIC y JAZZ
y CLASSIC y ROCK y POP y LIVE y FLAT y STANDARD ….
folytatódik
29HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\070SUR.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 30 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
A rendelkezésre álló hangzásképek
Megfelelő műsorforrás Hangzáskép
Hanghatás
Összes
STANDARD
Különböző forrásoknak megfelelő beállítás.
Videó műsorforrás
MOVIE*
Tiszta párbeszéd hangzás mellett erőteljes, élethű hangélményt
biztosít.
DRAMA*
Tv-filmekhez ez a legmegfelelőbb beállítás.
Zenei műsorforrás
NEWS*
Tisztán hallhatja a hírolvasó hangját.
SPORTS*
Tisztán hallhatja a sportközvetítések hangját és élethű térhangzást
biztosít (pl. taps, tetszésnyílvánítás stb.).
GAME*
Erőteljes, élethű hangélmény biztosításával a videojátékokhoz ez
a legmegfelelőbb hangzáskép.
MUSIC*
Zenehallgatáshoz és a Blu-ray, DVD-lemezek zenei videóihoz
legmegfelelőbb beállítás.
JAZZ
Egy dzsessz klub hangzását biztosítja.
CLASSIC
Egy klasszikus koncert hangulatát biztosítja.
ROCK
Erőteljes hangélmény biztosításával a rockzene hallgatáshoz ez a
legmegfelelőbb hangzáskép.
POP
Megemelt hangzás biztosításával a popzene hallgatáshoz ez a
legmegfelelőbb hangzáskép.
LIVE
Egy élő előadás hangulatát biztosítja.
FLAT
Az összes műsorszám lejátszása sztereóban, bármilyen hanghatás
hozzáadása nélkül.
* Ezek a hangzásképek nem használhatók, ha az INPUT SELECTOR megnyomásával kiválasztja a „DMPORT”
funkciót.
Hasznos tanácsok
•
•
•
•
•
•
Minden egyes műsorforráshoz különböző hangzásképet állíthat be.
A „DMPORT” alap hangzáskép beállítása „FLAT”, a többi műsorforrás alapbeállítása „STANDARD”.
Ha az INPUT SELECTOR gombbal kiválasztja a „DMPORT” funkciót, a középső hangsugárzó nem szól.
A bemeneti jeltől (pl. mono műsorszámok) függően elképzelhető, hogy valamelyik hangsugárzó nem szól.
Zenei műsorforrásnál kiválasztott hangzásképek esetén a középső hangsugárzó nem szól.
Ha a Sony tv-készülék távvezérlőjén megnyomja a THEATRE gombot, miközben a „CTRL: HDMI” funkció
„ON” állapotban van, a készülék „MOVIE” hangzásképre vált (lehetnek olyan Sony tv-készülékek, melyeknél ez
a funkció nem működik).
30HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\070SUR.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 31 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Mûsorhallgatás mérsékelt
hangerõvel (NIGHT üzemmód)
A funkció alkalmazásával alacsony hangerő
esetén is élvezheti a hanghatásokat és tisztán
hallhatja a párbeszédeket. Ez a funkció élvezetes
hangzást nyújt.
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT
Térhangzás
INPUT SELECTOR
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Nyomja meg a NIGHT gombot.
Az éjszakai üzemmódból történő kilépéshez
nyomja meg ismét a NIGHT gombot.
Hasznos tanács
• Az AUDIO DRC funkció használatával Dolby Digital
hangzást hallgathat alacsony hangerőn (40. oldal).
31HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\080BRA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 32 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
„BRAVIA” Sync jellemzõk
Mire használható a
„BRAVIA” Sync funkció?
A „BRAVIA” Sync funkcióval kompatibilis
Sony készülékek (külön megvásárolható)
HDMI-vezetékkel történő csatlakoztatásakor a
kezelés az alábbiak szerint leegyszerűsödik:
• Egygombos lejátszás: Blu-ray lemezjátszó, DVDlejátszó (felvevő) vagy hasonló külső készülék
csatlakoztatása esetén a készülék bekapcsolásakor
az állványrendszer és a tv-készülék önműködően
bekapcsol és a megfelelő HDMI bemenetre vált.
• Összehangolt hangvezérlés: tv-nézés közben beállíthatja, hogy a hangot a tv-hangszóróból vagy az állványrendszer hangsugárzóiból kívánja-e hallgatni.
• Összehangolt kikapcsolás: amikor kikapcsolja a tvkészüléket, az állványrendszer és a csatlakoztatott
készülék is kikapcsolnak.
Elõkészületek a „BRAVIA”
Sync használatára
A „BRAVIA” Sync funkció használatához
kapcsolja be a csatlakoztatott készüléken a
HDMI vezérlés funkciót.
HDMI vezérlés funkcióval kompatibilis Sony tvkészülék csatlakoztatásakor az állványrendszer
és a csatlakoztatott készülék HDMI vezérlés
funkciója egyszerre bekapcsolható a tv-készülék
HDMI vezérlés funkciójának bekapcsolásával.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
A „BRAVIA” Sync funkció a HDMI vezérlés
funkcióval rendelkező Sony tv-készülékkel, Bluray lemezjátszóval, DVD-lejátszóval, AVerősítővel stb. kompatibilis.
AMP
MENU
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
A HDMI vezérlés egy a CEC (Consumer
Electronics Control) által a HDMI-hez (HighDefinition Multimedia Interface) használatos
kölcsönös vezérlési szabvány.
A HDMI vezérlés funkció az alábbi
esetekben nem megfelelõen
mûködik:
• Ha a HDMI funkcióval nem kompatibilis
készüléket csatlakoztat.
• Ha az állványrendszert és a külső készülékeket
nem HDMI-vezetékkel csatlakoztatja.
Javasoljuk, hogy a rendszert „BRAVIA” Sync
funkcióval rendelkező készülékekhez csatlakoztassa.
Megjegyzés
• A csatlakoztatott készülék típusától függően
elképzelhető, hogy a HDMI vezérlés nem működik.
Lásd a külső készülék kezelési útmutatóját.
1
2
3
Ellenőrizze, hogy az állványrendszer
(külön megvásárolható) HDMIvezetékkel legyen csatlakoztatva a tvkészülékhez és a külső készülékekhez
(melyek kompatibilisek a HDMI vezérlés
funkcióval).
Kapcsolja be az állványrendszert, a tvkészüléket és a külső készülékeket.
Válassza ki a rendszer bemenetét a
megjeleníteni kívánt csatlakoztatott
készüléken (SAT, CATV, DVD, BD),
majd kapcsoljon a tv-készülék HDMI
bemenetére, hogy a külső készülék
műsora megjelenjen.
32HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\080BRA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 33 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
4
Listázza ki a csatlakoztatott HDMI
készülékeket a tv-menüben és
kapcsolja be a HDMI vezérlés funkciót a
csatlakoztatott készüléken.
A HDMI vezérlés funkció bekapcsol az
állványrendszeren és a csatlakoztatott
készüléken.
A beállítás közben az előlapi kijelzőn a
„SCANNING” felirat jelenik meg. A
beállítás befejezésekor az előlapi kijelzőn a
„COMPLETE” felirat jelenik meg. Várjon a
beállítás befejeződéséig.
Ha a fenti lépések elvégzése után
nem jelenik meg a „SCANNING”
vagy „COMPLETE” felirat
Kapcsolja be külön-külön az állványrendszeren
és a csatlakoztatott készülékeken a HDMI
vezérlés funkciót.
1
2
Megjegyzések
• Az állványrendszer HDMI vezérlés beállítása közben
az összehangolt hangvezérlés funkció nem működik
• Ha a csatlakoztatott készülék HDMI vezérlés
funkciója nem kapcsolható be egyszerre, a tvkészülék „CONTROL FOR HDMI” opciójának
bekapcsolásával, akkor a csatlakoztatott készülék
menüjéből kapcsolja be a HDMI vezérlés funkciót.
• A tv-készülék és a csatlakoztatott készülékek
beállításainak részleteit lásd a készülék kezelési
útmutatójában.
Hasznos tanács
• A rendszeren a HDMI vezérlés funkció
alapértelmezett beállítása „ON” (bekapcsolva).
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a „SET
HDMI” opciót, majd nyomja meg a
vagy a c gombot.
3
A X/x gombbal válassza ki a „CTRL:
HDMI” opciót, majd nyomja meg a
vagy a c gombot.
4
A X/x gombbal válassza ki az „ON”
opciót.
5
Hajtsa végre ismét az „Előkészületek a
„BRAVIA” Sync használatára” és a „Ha a fenti
lépések elvégzése után nem jelenik meg a
„SCANNING” vagy „COMPLETE” felirat”
szakaszok lépéseit.
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A készülék kilép az AMP menüből. A
HDMI vezérlés funkció bekapcsol.
6
Kapcsolja be a HDMI vezérlést a
csatlakoztatott készüléken.
A részleteket lásd a csatlakoztatott készülék
kezelési útmutatójában.
7
Válassza ki a HDMI vezérléssel
használni kívánt bemenetet az
állványrendszeren (SAT, CATV, DVD,
BD), majd ismételje meg a 6. lépést.
folytatódik
33HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
„BRAVIA” Sync jellemzők
Megjegyzés
• A tv-készülék és a csatlakoztatott készülékek
beállításainak részleteit lásd a készülék kezelési
útmutatójában.
Újabb készülék hozzáadása vagy
ismételt csatlakoztatása
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\080BRA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 34 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
A HDMI vezérlés funkció
kikapcsolása
Kapcsolja ki a HDMI vezérlés funkciót, ha a
„BRAVIA” Sync funkcióval nem kompatibilis,
vagy HDMI aljzattal nem rendelkező stb.
készüléket csatlakoztat.
DISPLAY
RETURN
Hasznos tanács
AMP MENU
MENU
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
VOLUME
Megjegyzés
SOUND FIELD
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a „SET
HDMI” opciót, majd nyomja meg a
vagy a c gombot.
3
A X/x gombbal válassza ki a „CTRL:
HDMI” opciót, majd nyomja meg a
vagy a c gombot.
4
A X/x gombbal válassza ki az „OFF”
opciót.
5
• A csatlakoztatott készülék HDMI-jele, még az
állványrendszer kikapcsolt állapotában (készenléti
üzemmódban van) is továbbítódik a tv-készülék felé a
HDMI-vezetéken keresztül. Így élvezheti a külső
készülék műsorát a tv-készüléken.
• A tv-készülék típusától függően előfordulhat, hogy a
műsor nyitójelenete lemarad.
MUTING
1
2
Indítsa el a lejátszást a csatlakoztatott
készüléken.
SUBWOOFER
LEVEL
AMP
MENU
C, X, x, c,
PRESET-
(egygombos lejátszás)
A tv-készülék önműködően bekapcsol, és
kiválasztja a megfelelő HDMI-bemenetet.
INPUT SELECTOR
CENTER
Blu-ray lemez, DVD
használata
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A készülék kilép az AMP menüből.
34HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\080BRA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 35 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
A tv-készülék hangjának
lejátszása az állványon
(összehangolt hangvezérlés)
Egyszerűen hallgathatja a tv-készülék hangját az
állványrendszer hangsugárzóin. A részleteket
lásd a tv-készülék kezelési útmutatójában.
INPUT SELECTOR
DISPLAY
Ha az összehangolt hangvezérlés funkció be van
kapcsolva és a kimenet önműködően
megváltozik a tv-készülék hangsugárzóiról az
állványrendszer hangsugárzóira, az
állványrendszer hangerejétől függően hangos zaj
lehet hallható. Ezt megelőzheti a legnagyobb
hangerő korlátozásával.
?/1
1
2
AMP
MENU
3
A X/x gombbal válassza ki a „VOL
LIMIT” opciót, majd nyomja meg a
vagy a c gombot.
4
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
legnagyobb hangerőt.
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
A X/x gombbal válassza ki a „SET
HDMI” opciót, majd nyomja meg a
vagy a c gombot.
A legnagyobb hangerő az alábbiak szerint
változik:
MUTING
VOLUME
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
SOUND FIELD
MAX y 49 y 48 …. 2 y 1 y MIN
5
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A készülék kilép az AMP menüből.
Megjegyzések
Kapcsolja be az állványrendszert a ?/1
gombbal.
A hang az állvány hangsugárzóin keresztül
hallható. Ha kikapcsolja az állványrendszert, a
hang a tv-készülék hangsugárzóin lesz hallható.
Megjegyzések
• Ha az állványrendszer bekapcsolásakor a tv-készülék
már be van kapcsolva, a tv-műsor hangja rövid időre
elnémul.
• Ha olyan tv-készüléket csatlakoztat, mely nem
rendelkezik összehangolt hangvezérlési funkcióval,
az összehangolt hangvezérlés nem használható.
• Ez a funkció csak akkor elérhető, ha a HDMI vezérlés
funkció be van kapcsolva.
• A funkció nem használható, ha a hangkimenet az
állványrendszer hangsugárzóiról vált a tv-készülék
hangsugárzójára.
Hasznos tanácsok
• Javasoljuk, hogy a legnagyobb hangerőt kicsit
alacsonyabbra állítsa a szokásos hallgatási
hangerőtől.
• Az állványrendszer és a távvezérlő VOLUME +/–
gombjai a beállított legnagyobb hangerőtől függően
működnek.
• Ha nem kívánja korlátozni a legnagyobb hangerőt,
válassza a „MAX” beállítást.
Hasznos tanács
• A tv-készülék távvezérlőjével beállíthatja a hangerőt
vagy lenémíthatja az állványrendszer hangját.
35HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
„BRAVIA” Sync jellemzők
CENTER
A hangerõ korlátozó funkció
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\080BRA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 36 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Az állvány, a tv-készülék
és a csatlakoztatott
eszközök kikapcsolása
(összehangolt kikapcsolás)
Ha kikapcsolja a tv-készüléket a tv-távvezérlő
POWER gombjával, az állványrendszer és a
csatlakoztatott készülékek önműködően
kikapcsolnak.
Az energiatakarékos
funkció használata
Ha „BRAVIA” Sync funkcióval kompatibilis tvkészüléket csatlakoztat az állványhoz, és az
állvány készenléti állapotban van, a tv-készülék
kikapcsolásakor a HDMI-jelátvitel megszűnik és
az energiafogyasztás csökken.
INPUT SELECTOR
Hasznos tanács
CENTER
• A tv-készülék kikapcsolásakor (készenléti
üzemmódba kapcsol), ha az energiatakarékos
üzemmód be van kapcsolva, az állvány
energiafogyasztása csökken.
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
Megjegyzés
PRESET-
• A pillanatnyi állapottól függően előfordulhat, hogy a
csatlakozatott készülékek nem kapcsolnak ki. A
részleteket lásd a csatlakozatott készülékek kezelési
útmutatójában.
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
SOUND FIELD
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a „SET
HDMI” opciót, majd nyomja meg a
vagy a c gombot.
3
A X/x gombbal válassza ki a „POWER
SAVE” opciót, majd nyomja meg a
vagy a c gombot.
4
A X/x gombbal válassza ki a beállítást.
• ON: Készenléti üzemmódban a fogyasztás
csökken. Csak a tv-készülék bekapcsolt
állapotában történik HDMI-jelátvitel.
• OFF: Nincs csökkentés. A HDMI-jelátvitel
még az állvány kikapcsolt állapotában
(készenléti üzemmód) is folyamatos.
5
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A készülék kilép az AMP menüből.
36HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\080BRA.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 37 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Megjegyzések
• Lehetnek olyan „BRAVIA” Sync funkcióval
kompatibilis tv-készülékek, melyeknél az
energiatakarékos funkció nem működik. Ebben az
esetben állítsa a „POWER SAVE” funkciót „OFF”
(ki) állapotba.
• A készüléktől függően a lejátszás megkezdése
hosszabb időt vehet igénybe.
„BRAVIA” Sync jellemzők
37HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\090ADV.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 38 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
3
További beállítások
Nyomja meg az AMP MENU gombot az
AMP menü kikapcsolásához.
Hasznos tanács
Az erõsítõ menü
beállításai
• Ezek a beállítások akkor is megmaradnak, ha
leválasztja a hálózati csatlakozóvezetéket.
Az AMP menü használata
A következő oldalakon az egyes paraméterek
beállítását részletezzük.
A következőket állíthatja be a távvezérlő AMP
MENU gombjának használatával.
Az alapértelmezett beállítást aláhúzás jelzi.
AMP MENU
SET
HDMI*
CTRL:
HDMI
VOL
LIMIT**
ON
OFF
MAX, 49, 48, ...
2, 1, MIN
POWER
SAVE**
DUAL
MONO
AV SYNC
ON
OFF
MAIN
SUB
MAIN/SUB
ON
OFF
AUDIO
DRC
DISPLAY
SLEEP
MAX
STD
OFF
ON
OFF
OFF, 10M, 20M, ….
80M, 90M
* Lásd „A „BRAVIA” Sync funkció” fejezetben (32.
oldal).
** A beállítás csak akkor jelenik meg, ha a „CTRL:
HDMI” beállítása „ON”.
1
2
Nyomja meg az AMP MENU gombot az
AMP menü bekapcsolásához.
A C/X/x/c gombokkal válassza ki a
menüpontot és a beállítást.
38HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\090ADV.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 39 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Multiplex hangsugárzás
(DUAL MONO)
A kép és a hang közötti késés
beállítása (AV SYNC)
Ha az állványhoz AC-3 multiplex jel érkezik, kiválaszthatja a hallgatni kívánt multiplex hangot.
A funkció alkalmazásával késleltetheti a hangot,
amennyiben a kép lassúbb a hangnál.
Megjegyzés
• AC-3 formátumú jelek vételéhez digitális műholdvevőt
kell csatlakoztatni az állványhoz egy optikai vagy
koaxiális vezetékkel, és a digitális műholdvevőn ki kell
választani az AC-3 digitális kimenőjel formátumot.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
INPUT SELECTOR
CENTER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
C, X, x, c,
RETURN
MENU
PRESET-
További beállítások
DISPLAY
RETURN
SUBWOOFER
AMP
MENU
C, X, x, c,
TUNING+
MUTING
MENU
VOLUME
PRESET-
SOUND FIELD
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
1
2
1
2
3
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a „DUAL
MONO” opciót, majd nyomja meg a
vagy c gombot.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
hangcsatornát.
• MAIN:
a műsor a fő nyelven
hallható.
• SUB:
a műsor a második nyelven
hallható.
• MAIN/SUB: a fő nyelv a bal első
hangsugárzón keresztül,
míg a második nyelv a jobb
első hangsugárzón keresztül
hallható, egyszerre.
4
3
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki az „AV
SYNC” opciót, majd nyomja meg a
vagy c gombot.
A X/x gombbal válassza ki a beállítást.
• OFF: nincs beállítás.
• ON: a kép és a hang közötti késés
beállítása.
4
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A készülék kilép az AMP menüből.
Megjegyzések
• Elképzelhető, hogy a funkció alkalmazásával nem
tudja tökéletesen beállítani a hang és a kép közötti
késést.
• Ez a funkció csak Dolby Digital, DTS és lineáris PCM
(2 csatorna) bemenetnél koaxiális (audio), optikai
(audio) vagy HDMI csatlakozással használható.
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A készülék kilép az AMP menüből.
folytatódik
39HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\090ADV.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 40 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Dolby Digital hang hallgatása
alacsony hangerõn (AUDIO
DRC)
A kijelzõ beállítása (DISPLAY)
Megváltoztathatja a kijelző beállításait.
A hangsáv dinamikatartományának szűkítésére
szolgál. Kiválóan használható, ha alacsony
hangerővel kíván filmet nézni. Az AUDIO DRC
kizárólag Dolby Digital hangforrás esetén
használható.
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
LEVEL
DISPLAY
RETURN
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
INPUT SELECTOR
PRESETCENTER
DISPLAY
NIGHT DIMMER PRESET+
SUBWOOFER
LEVEL
RETURN
TUNINGAMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
1
2
3
1
2
3
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
4
A X/x gombbal válassza ki a
„DISPLAY” opciót, majd nyomja meg a
vagy c gombot.
A X/x gombbal válassza ki az előlapi
kijelző beállítását.
• ON: a kijelző mindig látható.
• OFF: a kijelző néhány másodpercig
látható az állvány működtetésekor.
A X/x gombbal válassza ki az „AUDIO
DRC” opciót, majd nyomja meg a
vagy c gombot.
Megjegyzés
A X/x gombbal válassza ki a beállítást.
• OFF: nincs dinamikatartomány szűkítés.
• STD: a hangmérnök által tervezett
dinamikával történő lejátszás.
• MAX: a dinamikatartomány teljes
szűkítése.
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
• A kijelző a „DISPLAY” opció „OFF” beállítása
esetén is mindig látható, amennyiben a némítás
funkciót bekapcsolta.
4
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A készülék kilép az AMP menüből.
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A készülék kilép az AMP menüből.
40HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\090ADV.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 41 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
A kikapcsolás idõzítõ
használata
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az állvány egy
meghatározott időtartam eltelte után
kikapcsoljon, így nyugodtan elalhat akkor is, ha
a készülék be van kapcsolva. Az időtartamok 10
perces lépésekkel állíthatók be.
Megjegyzés
• Ez a funkció kizárólag az állványra érvényes, a
csatlakoztatott tv-készülékre vagy egyéb eszközre
nem.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP
MENU
C, X, x, c,
További beállítások
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
1
2
3
SOUND FIELD
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A X/x gombbal válassza ki a „SLEEP”
opciót, majd nyomja meg a
vagy c
gombot.
A X/x gombbal válassza ki a kívánt
időtartamot.
Az időtartamok (kikapcsolásig hátralévő
idő) az alábbi sorrendben jelennek meg:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ... 30M
4
Nyomja meg az AMP MENU gombot.
A készülék kilép az AMP menüből.
41HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\100ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 42 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
További információk
Hibaelhárítás
Ha az állvány használata során az alábbi jelenségek bármelyikét észleli, a javítás igénylése előtt
a következő hibaelhárítási útmutató alapján
próbálja meg elhárítani a problémát. Ha az alábbi
ellenőrzések végrehajtása után is fennáll az adott
hibajelenség, forduljon a legközelebbi Sony
márkaszervizhez.
Általános
A készülék nem kapcsol be.
• Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozóvezetéket megfelelően csatlakoztatta-e.
Ha a „PROTECTOR” és a „PUSH POWER”
feliratok jelennek meg váltakozva az előlapi
kijelzőn.
Kapcsolja ki a rendszert a ?/1 gombbal, és a
„STANDBY” eltűnése után ellenőrizze az
alábbiakat.
• Nem zárja el egy tárgy az állvány
szellőzőnyílásait?
A fentiek ellenőrzése és a hiba elhárítása után
kapcsolja be az állványt. Ha a hiba oka, a
fentiek ellenőrzése után sem állapítható meg,
keresse fel a legközelebbi Sony márkaszervizt.
A Dolby Digital vagy DTS többcsatornás
hangot nem lehet visszaadni.
• Ellenőrizze, hogy a Blu-ray lemez, DVD stb.
Dolby Digital vagy DTS formátumban legyen.
• A Blu-ray lemezjátszó, DVD-lejátszó stb. az
állvány digitális bemeneti aljzatához
csatlakoztatásakor ellenőrizze a
csatlakoztatott készülék audiobeállításait (a
hangkimenet beállításait).
A térhangzás nem állítható elő.
• A digitális jeltől függően elképzelhető, hogy
a térhangzás feldolgozása nem működik (29.
oldal). A bemeneti jel ellenőrzéséhez
nyomja meg az állvány INPUT SELECTOR
gombját és válassza ki ismét a bemenetet. A
bemenet kiválasztásakor a bemeneti jeltípus
megjelenik az előlapi kijelzőn.
Ha a „2.0ch” vagy „1.0ch” jelenik meg, a
hangforrás sztereó vagy mono, és nincs
térhangzás.
Ha az „5.1ch” jelenik meg, a hangforrás
térhangzású, azonban a műsortól vagy
lemeztől függően elképzelhető, hogy nem
hallható a térhangzás.
Nem hallható hang, vagy nagyon halk hang
hallható a hangsugárzókból.
• Nyomja meg a VOLUME + gombot, és
ellenőrizze a hangerő beállítását.
• Kapcsolja ki a némítás funkciót a MUTING
vagy a VOLUME + gomb megnyomásával.
• Nyomja meg a SOUND FIELD +/– és
ellenőrizze a kiválasztott hangzásképet.
• Lehetnek olyan műsorforrások, melyeknél a
hangsugárzók hangeffektusai kevésbé
érzékelhetők.
A hang késik a tv-készülék képétől.
• Válassza ki az „AV SYNC” opció „OFF” beállítását, ha az „AV SYNC” beállítása „ON”.
Csatlakoztatott készülékek
Bármelyik külső készüléket is választja ki,
nincs hang vagy a hangerő nagyon alacsony.
• Ellenőrizze, hogy a rendszert és a külső
készüléket megfelelően és biztonságosan
csatlakoztatta-e.
• Ellenőrizze, hogy az állvány és a külső
készülék be van-e kapcsolva.
• Ellenőrizze, hogy nem halkította-e le
túlságosan a rendszert.
• A némítási funkció kikapcsolásához nyomja
meg a MUTING gombot a távvezérlőn.
A kiválasztott külső készülék műsora nem
hallható.
• Ellenőrizze, hogy a külső készüléket a neki
megfelelő aljzathoz csatlakoztatta-e ezen a
rendszeren.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezetékeket
ütközésig betolta-e a külső berendezés és az
állvány csatlakozóaljzataiba.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő műsorforrást
választotta-e ki a rendszeren.
Hangkiesés fordul elő vagy zaj észlelhető.
• Ellenőrizze „Az állvány által támogatott
formátumok” szakaszt (45. oldal).
42HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\100ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 43 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Nem jelenik meg kép a tv-készüléken.
• Ellenőrizze, hogy a tv-készülék és az állvány
megfelelően legyen csatlakoztatva.
• Ellenőrizze, hogy megfelelően választotta-e
ki a tv-készüléket.
• Válassza ki a megfelelő bemenetet a tvkészüléken.
• Ellenőrizze a HDMI-csatlakoztatást.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozóvezetékeket
ütközésig betolta-e a külső berendezés és az
állvány csatlakozóaljzataiba.
A HDMI vezérlés funkció
Ha a „BRAVIA” Sync használatakor az alábbi
rendellenességet észleli, próbálja meg
elhárítani a leírt módon.
• Ellenőrizze a HDMI-csatlakozást (13.
oldal).
• Ellenőrizze, hogy az AMP menüben a
„CTRL: HDMI” beállítása „ON” legyen.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott készülék
kompatibilis-e a HDMI vezérléssel.
• Ellenőrizze HDMI vezérlés funkció
beállítását a csatlakoztatott készüléken. Lásd
a készülék kezelési útmutatóját.
• Ha megváltoztatja a HDMI csatlakozást,
csatlakoztatja vagy kihúzza a hálózati
csatlakozóvezetéket, vagy áramszünet
esetén ismételje meg az „A „BRAVIA”
Sync funkció” szakaszban ismertetett
eljárást (32. oldal).
• A hálózati csatlakozóvezeték
csatlakoztatásakor vagy leválasztásakor
várjon legalább 15 másodpercet az állvány
használatának megkezdése előtt.
• Elképzelhető, hogy az állvány nem működik
megfelelően, ha a tv-készüléken HDMI
vezérlés funkcióval nem kompatibilis
készüléket választott ki.
A hang az állványból és a tv-készülékből
egyaránt hallható.
• Ha a HDMI vezérlés funkció ki van
kapcsolva vagy a kiválasztott készülék nem
kompatibilis a HDMI vezérlés funkcióval,
kapcsolja ki az állvány vagy a tv-készülék
hangját.
Nem működik az összehangolt kikapcsolás
funkció.
• Módosítsa a tv-készülék beállítását, hogy
önműködően kikapcsolja a csatlakoztatott
készülékeket a tv-készülék kikapcsolásakor.
A részleteket lásd a tv-készülék kezelési
útmutatójában.
Az állvány kikapcsol a tv-készülék
kikapcsolásakor.
• Ha a HDMI vezérlés funkció be van
kapcsolva, és az összehangolt kikapcsolás
funkció használatban van, az állvány
kikapcsol a tv-készülék kikapcsolásakor.
Nem jelenik meg a kép a tv-készüléken.
• Ellenőrizze, hogy a HDMI IN és HDMI
OUT csatlakozása nincs-e felszerelve.
Amikor az állvány készenlét módban van, nem
jelenik meg kép vagy hang a tv-készüléken.
• Amikor az állvány készenlét módban van, a
kép és a hang az állvány kikapcsolása előtt
utoljára kiválasztott HDMI készülékről
hallható. Ha másik készüléket használ,
indítsa el a lejátszást a készüléken és
végezze el az egygombos lejátszás
műveletet vagy kapcsolja be az állványt a
kívánt HDMI készülék kiválasztásához.
• Ha a „BRAVIA” Sync funkcióval nem
kompatibilis készüléket csatlakoztat az
állványhoz, ellenőrizze, hogy az AMP menü
„POWER SAVE” menüpontjának beállítása
„OFF” legyen (36. oldal).
Nem hallható hang sem az állvány, sem a tvkészülék hangsugárzóin.
• Ellenőrizze az állvány és a tv-készülék
hangerejét.
• Válassza ki az állvány megfelelő bemenetét.
folytatódik
43HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
További információk
A HDMI vezérlés nem működik.
• Ellenőrizze a csatlakoztatott készülékek
HDMI OUT aljzatának megfelelő
csatlakoztatását.
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\100ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 44 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
EGYEBEK
A távvezérlő nem működik.
• A távvezérlőt fordítsa az állvány távvezérlés
érzékelője felé.
• Valamilyen akadály van a távvezérlő és az
állvány között.
• Ellenőrizze, hogy nem merültek-e ki az
elemek. Ha igen, cserélje ki mindkettőt.
• Ellenőrizze, hogy a megfelelő üzemmódot
választotta-e ki a távvezérlővel.
Minõségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy az RHT-G550
típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM
együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek.
A hangerő lecsökken amikor a kimenet a tvkészülék hangsugárzóiról az állvány
hangsugárzóira vált.
• Be van kapcsolva a hangerő korlátozás
funkció. A részleteket lásd „A hangerő
korlátozás funkció használata” fejezetben
(35. oldal).
Ha az állvány ezek után sem
mûködik megfelelõen, állítsa
vissza az alapértelmezett
beállítási értékeket a
következõképpen:
A művelethez az állvány kezelőszerveit
használja.
1
A ?/1 gombbal kapcsolja be a
készüléket.
2
Nyomja meg a ?/1 gombot az INPUT
SELECTOR és a VOLUME – nyomva
tartása közben.
Megjelenik a „COLD RESET” felirat és az
állvány alaphelyzetbe áll. Az AMP menü,
hangzáskép stb., visszaállnak az
alapértelmezett beállításokra.
Méretek:
mm (kb.)
A
1000
B
400
C
Beállítható polc
magasság
méretek*:
mm (kb.)
(mélység: 340
mm)
Tömeg: kg
550
1
2
3
D
100
118
136
E
138
120
102
F
640
39
* A polc három magasságba szerelhető be (1, 2
vagy 3).
44HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\100ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 45 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Az állvány által támogatott
formátumok
Az alábbi digitális bemeneti formátumok
támogatottak.
Formátum
Támogatott, nem támogatott
Dolby Digital
a
DTS
a
Lineáris PCM-2 cs.*
a
Lineáris PCM-7.1 cs.
48k* (csak HDMI)
a
Lineáris PCM-7.1 cs.
96k
×
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
FM vevőegység
Vételi frekvenciák
Antenna
Antennacsatlakozók
Középfrekvencia
AM vevőegység
Vételi frekvenciák
Antenna
Középfrekvencia
Videó be-, kimenetek
Audiobemenetek
* A kiválasztott hangzáskép és műsorforrás
függvényében előfordulhat, hogy ez a csatorna nem
Hangsugárzók
Első hangsugárzó
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egység
Hangsugárzó rendszer
Bemenetek (digitális)
Tv-készülék, DVD
SAT/CATV
Hangszóró egység
érzékenység: 420 mV
Impedancia: 30 kΩ
optikai
koaxiális, optikai
teljes tartományt lefedő,
akusztikusan hangolt
felfüggesztés
50 mm, kónuszos
Középső hangsugárzó
szól.
Bemenetek (analóg)
Tv-készülék
SAT/CATV, DVD, BD:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
SAT/CATV, DVD, BD:
Lineáris PCM 7.1 cs.,
Dolby Digital, DTS
teljes tartományt lefedő,
bassz-reflex
50 mm, 2 × kónuszos
Mélyhangsugárzó
Hangsugárzó rendszer
Hangszóró egység
bassz-reflex mélysugárzó
100 mm, 2 × kónuszos
Vevőegység
Rendszer
PLL kvarcvezérelt
frekvenciaszabályzású
vevőegység
folytatódik
45HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
További információk
Erősítő
50 W + 50 W, 6 Ω, 1 kHz,
THD kevesebb, mint 1%
Kimenő teljesítmény (referencia)
Térhangzás üzemmód
Első: 70 W/cs., 6 Ω,
(csatornánként)
1 kHz, THD 10%
Középső*: 70 W, 3 Ω,
1 kHz, THD 10%
Mélysugárzó: 120 W, 3 Ω,
100 Hz ,THD 10%
531–1602 kHz (9 kHz-es
léptetőfrekvenciával)
AM keretantenna
450 kHz
HDMI rész
* A lineáris PCM mintavételezési frekvenciája nem
lehet több, mint 48 kHz.
Névleges teljesítmény
Sztereó mód
87,5–108,0 MHz
(50 kHz-es lépésköz)
FM huzalantenna
75 Ω, kiegyensúlyozatlan
10,7 MHz
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\100ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 46 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Általános
Energiaellátási követelmények
220–240 V, 50/60 Hz-es
váltóáram
Teljesítményfelvétel
bekapcsolva: 95 W
aktív készenlét (az energiatakarékos funkció
bekapcsolva és az állványhoz csatlakoztatott tvkészülék készenléti üzemmódban van): 0,5 W
vagy kevesebb
Készenlét (HDMI vezérlés kikapcsolva): 0,3 W
vagy kevesebb
Méretek (kb.)
1000 × 550 × 400 mm
(szé × ma × mé)
Tömeg (kb.)
39 kg
Mellékelt tartozékok
Optikai vezeték (1 db)
Távvezérlő (RM-ANU032) (1 db)
AA (R6) típusú elemek (2 db)
Vezetékkötegelő (1 db)
Polc (1 db)
Polctartó tüskék (4 db)
FM huzalantenna (1 db)
AM keretantenna (1 db)
Kezelési útmutató (1 db)
A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
• Készenléti teljesítményfelvétel: 0,3 W.
• A nyomtatott áramköri lapok egy részében nem
használtunk halogénezett égésgátló anyagokat.
• Az erősítő 85% feletti hatásfokát a teljes digitális
működésű S-master erősítővel értük el.
Fogalommagyarázat
Dolby Digital
Ez a filmszínházi hangformátum fejlettebb, mint
a Dolby Surround Pro Logic. Ebben a
formátumban a hátsó hangsugárzók a sztereó
hangot egy bővített frekvenciatartományban
sugározzák, miközben a mélyhang tartományt
egy elkülönített mélyhangsugárzó csatorna
fokozza. Ezt a formátumot „5.1”-es rendszernek
is nevezik, ahol a mélyhangsugárzót a 0.1
csatornának tervezték (mivel csak akkor
működik, amikor a mély basszus hanghatásokra
van szükség). A rendszer mind a hat
csatornájának hangját egymástól függetlenül
rögzítik, a kiváló csatorna elkülönülési
jellemzők elérése érdekében. A digitális
jelfeldolgozásnak köszönhetően kevesebb a
csökkent minőségű jelek mennyisége.
Dolby Pro Logic II
A Dolby Pro Logic II rendszer a kétcsatornás
hangforrás műsorából öt teljes sávszélességű
kimenő csatornát állít elő. Ezt egy korszerű,
nagy jeltisztaságú mátrix surround dekóder
végzi, mely bármilyen új hanginformáció
hozzáadása vagy hangelszíneződés okozása
nélkül kivonja és feldolgozza a térhangzás
információkat az eredeti felvételből.
DTS
A Digital Theater Systems által kifejlesztett
digitális hangtömörítési technológia. Ez a
technológia az 5.1-csatornás térhangzás
kódolásnak felel meg. Ebben a rendszerben a
sztereó hátsó csatorna, és egy elkülönített
mélyhang csatorna fokozza a térhangzású hang
élményét. A DTS rendszer 5.1 teljesen azonos,
kiváló minőségű elkülönített digitális
hangcsatornát alkalmaz. A kiváló elkülönülési
jellemzők a teljesen külön rögzített és digitálisan
feldolgozott hangsávoknak köszönhetőek.
46HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\100ADD.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 47 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
HDMI
x.v.Colour
A HDMI (nagyfelbontású multimédia kapcsolat)
olyan interfész, mely egyetlen digitális
kapcsolaton keresztül támogatja az audio- és a
videojelek továbbítását, és lehetővé teszi a
magas minőségű digitális képek és hangok
alkalmazását. A HDMI szabvány támogatja a
HDCP (nagy sávszélességű digitális
tartalomvédelem) másolásvédelmi technológiát,
amely a digitális videojelek tömörítési
technológiáját tartalmazza.
Az „x.v.Colour (x.v.Color)” valósághűbb
színmegjelenítést tesz lehetővé, például a
virágok ragyogó színei és a Déli-óceán
türkizkékje tekintetében.
Az „x.v.Color” egy reklám elnevezés, amely
azokra a termékekre utal, melyek rendelkeznek
az xvYCC szabványon alapuló széles színtér
megjelenítési képességgel, és a Sony
Corporation védjegye.
Az xvYCC egy nemzetközi szabvány, amely a
videojelek kiterjesztett színskálájára vonatkozik.
Az xvYCC színskálája szélesebb, mint a
jelenlegi televíziós rendszerekben alkalmazott
sRGB.
PCM (impulzuskód moduláció)
Eljárás az analóg audiojelek digitálissá alakítására, melynek köszönhetően a digitális műsorok kiváló minőségben hallgathatók meg.
S-Force PRO Front Surround
További információk
A Sony sokéves tapasztalata a térhangzás
technológia területén (és az ennek
eredményeképpen felgyülemlett hatalmas
mennyiségű hangtani tudás) lehetővé tette egy
vadonatúj hangfeldolgozási eljárás, és az azt
hatékonyan kezelni képes korszerű digitális
jelátalakító kifejlesztését, mely az S-Force PRO
Front Surround elnevezést kapta. Összevetve a
korábbi kéthangszórós térhangzás
technológiákkal, az S-Force PRO Front
Surround sokkal meggyőzőbben adja vissza a
távolság és a térhangzás érzetét, így hátsó
hangsugárzók használata nélkül is igazi
térhangzás élményben lehet része.
S-Master
Az S-Master a Sony által kifejlesztett, teljesen
digitális erősítő technológia, mely hatékonyan
képes elnyomni a hangtöredezést és a
hangremegést, ezáltal kivételes beszédhang
tisztaságot és valósághű hangvisszaadást kínál.
A kompakt méretű erősítőegység nagy
teljesítmények kezelésére képes, és hőtani
paraméterei is kedvezőbbek.
47HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\010COVIX.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 48 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
Tárgymutató
A
S
AV SYNC 39
AMP menü 38
AUDIO DRC 40
S-Force PRO Front Surround 7
B
Távvezérlő
használat előtt 8
működtetés 21
Beállítás 9
Blu-ray lemezlejátszó (felvevő)
csatlakoztatása 13
T
D
DIGITAL MEDIA PORT illesztő
csatlakoztatása 17
DISPLAY 27, 40
DUAL MONO 39
DVD-lejátszó (-felvevő)
csatlakoztatása 13, 15
E
Elalvás időzítő 41
H
Hangzáskép 29
M
Műholdvevő
csatlakoztatása 13, 15
N
NIGHT (éjjeli) üzemmód 31
P
„PlayStation 3”
csatlakoztatása 13
R
Rádió 26
Rádióállomások 25
48HU
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\010COVIX.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 49 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
filename[E:\munka\0001 sony\00000
halad\RHT-G550\02 vegleg\book\110BCO.fm]
masterpage:Right
010COV.book Page 52 Wednesday, June 3, 2009 11:02 AM
HU
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
(1)
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
model name [RHT-G550]
[4-121-123-11(1)]
Download PDF

advertising