Sony | SA-FT3H | Sony SA-FT3H Használati útmutató

2-598-517-12(2)
A
B
C
D
F
E
G
H
I
J
K
Házimozi
hangsugárzó-rendszer
SA-FT3H
A -1
A -2
A -3
A -4
Párna
B -3
B-2
B -1
B -4
Párna
HU
© 2005 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
Párna
Párna
C -1
C-2
Furat a középső hangsugárzó hátulján
Furat az első/hátsó hangsugárzó
hátulján
C -4
C-3
csavar (nem mellékelt tartozék)
300,0 ±0,1 mm
több mint 4 mm
hosszabb mint 30 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
10 mm
4,6 mm
4,6 mm
Vásárlói feljegyzés
A típusjelzés és a sorozatszám a rendszer hátulján található.
Jegyezze fel a rendszer sorozatszámát az alábbi rovatba.
Ha a termékkel kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel,
hivatkozzon erre a sorozatszámra.
10 mm
10 mm
7 – 10 mm
Furat a hangsugárzó hátulján
Típus: SA-FT3H
Hátsó talpak
Hátsó talpak
Sorozatszám:
VIGYÁZAT
A tűz vagy áramütés veszélyének megelőzése
érdekében ne tegye ki a hangsugárzókat eső vagy
nedvesség hatásának.
A tűz kialakulásának megakadályozása érdekében ne takarja el
a hangsugárzók szellőzőnyílásait újságpapírral, asztalterítővel,
függönnyel, stb.
Ne helyezzen égő gyertyát a hangsugárzóra.
A tűz vagy áramütés veszélyének megelőzése érdekében ne
helyezzen folyadékkal teli edényt, például virágvázát
a hangsugárzóra.
Az áramütés veszélyének megelőzése érdekében ne bontsa meg
a hangsugárzó burkolatát. A javítást bízza szakemberre.
Ne üzemeltesse a hangsugárzókat szűk helyen, mint például
egy könyvespolc vagy szekrény.
FIGYELEM
A kezelési útmutatóban nem ismertetett változtatások,
módosítások elvégzése, érvényteleníti a garanciát.
A kezelési útmutatóról
Az SA-FT3H egy 5.1 csatornás hangsugárzó rendszer, mely
két első, két hátsó (az első és hátsó hangsugárzók között
nincs különbség), egy középső hangsugárzóból és egy
mélyhangsugárzóból áll. Támogatja a Sony Digital Cinema
Sound, Dolby* Pro Logic, a Dolby Digital stb. hangzásokat,
ezáltal fokozza a moziszerű élményt.
* A „Dolby” és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories
védjegye.
Előírások
A biztonsággal kapcsolatban
• A rendszer működtetése előtt győződjön meg róla, hogy
a rendszer által igényelt üzemi feszültség megegyezik a helyi
hálózati feszültséggel.
• A készülék mindaddig áram alatt van, amíg a konnektorhoz
csatlakozik, még akkor is, ha ki van kapcsolva.
• Szüntesse meg a hálózati csatlakozást, ha hosszú időn
keresztül nem tervezi a rendszer használatát. A vezeték
csatlakoztatásának megszüntetésekor a csatlakozódugót fogja
meg, soha ne magát a vezetéket.
• Ha bármilyen folyadék vagy szilárd tárgy kerül a készülék
belsejébe, azonnal szüntesse meg a rendszer hálózati
vezetékének csatlakozását, és ellenőriztesse a rendszert egy
szakemberrel a további használat előtt.
• A hálózati vezetéket csak szakszervizben cseréltesse.
A működtetéssel kapcsolatban
• Ne működtesse a hangsugárzó rendszert folyamatosan
a maximális terhelhetőség feletti teljesítménnyel.
• Ha a hangsugárzó csatlakozások polaritása nem megfelelő,
a mélyhangok erőtlenek lesznek, és a hangszerek
elhelyezkedése zavarossá válik.
• A hangsugárzó csatlakozóknál a hangsugárzó vezetékek
összeérintése rövidzárlatot okozhat.
• Csatlakoztatás előtt kapcsolja ki az erősítőt, hogy elkerülje
a hangsugárzó rendszer károsodását.
• Csak addig növelje a hangerőt, ameddig nem tapasztalható
torzítás a hangban.
Amennyiben színrendellenességet észlel
egy közeli televízió képernyőjén
Ez a hangsugárzó rendszer mágnesesen árnyékolt, hogy egy
televízió közelében is elhelyezhető legyen. Ennek ellenére
színrendellenesség következhet be néhány tv-készülék típus
esetében.
Ha színrendellenességet tapasztal…
c Kapcsolja ki a tv-készüléket, majd körülbelül 15–30 perc
múlva kapcsolja be újból.
Ha ismét színrendellenességet
tapasztal…
c Helyezze távolabb a hangsugárzót a tv-készüléktől.
Gerjedés esetén
Helyezze távolabb a hangsugárzókat, vagy halkítsa
le az erősítőt.
Az elhelyezéssel kapcsolatban
• A hangsugárzókat nem szabad lejtős felületre állítani.
• A hangsugárzókat ne helyezze olyan helyre, mely:
– Különösképpen meleg vagy hideg.
– Poros vagy piszkos.
– Túlzottan párás.
– Rázkódásnak van kitéve.
– Közvetlen napfénynek van kitéve.
• Ha a mélyhangsugárzót speciálisan kezelt (viaszolt, olajozott,
polírozott stb.) padlóra helyezi, ügyeljen arra,
hogy foltosodás vagy elszíneződés léphet fel.
A tisztítással kapcsolatban
A hangsugárzók burkolatát egy puha, enyhe mosószeres
oldattal vagy vízzel megnedvesített ronggyal tisztítsa.
Ne használjon semmilyen súrolószivacsot, súrolószert,
vagy oldószert, mint például az alkohol és benzin.
Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a hangsugárzó
rendszerrel kapcsolatban, keresse fel a vásárlás helyét.
A mellékelt tartozékok és az
elhelyezési lehetőségek
E rendszer hangsugárzóit 2 különböző módon helyezheti
el: asztali állványon vagy fali tartókonzolon. A szükséges
tartozékokat az alábbi táblázatokban tekintheti át.
Első/hátsó hangsugárzó (az első és hátsó
hangsugárzók között nincs különbség)
Mellékelt tartozékok
Elhelyezési lehetőség
Asztali
Fali
állvány
tartókonzol
Az első hangsugárzókhoz
A Hangsugárzó vezeték
(3,5 m) × 2
A hátsó hangsugárzókhoz
F Hangsugárzó vezeték
(10 m) × 2
Az első/hátsó hangsugárzókhoz
B Asztali állvány talp × 4
C Asztali állvány burkolat × 4
D Csavarok (M5) × 4
I Csavarok (M3,5) × 16
J Párnák × 16
K Hátsó talpak × 8
Középső hangsugárzó
Mellékelt tartozékok
A Hangsugárzó vezeték
(3,5 m) × 1
G Középső hangsugárzó
állvány-talp × 1
H Középső hangsugárzó
állvány-szabályzó × 1
D Csavarok (M5) × 1
I Csavarok (M4) × 2
J Párnák × 4
K Hátsó talpak × 2
Elhelyezési lehetőség
Asztali
Fali
állvány
tartókonzol
A fali tartókonzol felszerelése (C)
Összeállítás
(az első/hátsó/középső hangsugárzóknál)
Az asztali állvány felszerelése (A)
1
Készítsen elő olyan csavarokat (nem mellékelt tartozék),
melyek megfelelnek a hangsugárzó hátoldalán lévő
furatnak.
2
Csavarozza be a csavarokat a falba. A csavarok kb.
7–10 mm-re álljanak ki a falból.
3
Csatlakoztassa a hangsugárzó vezetéket a hangsugárzó
csatlakozóhoz, majd erősítse a mellékelt talpakat K
a hangsugárzóra.
4
Akassza fel a hangsugárzókat a csavarokra.
(az első/hátsó hangsugárzóknál)
1
2
Erősítse a párnákat J az asztali állvány burkolatára C.
Fűzze át a hangsugárzó vezetéket A az asztali állvány-talp
B és az asztali állvány burkolat C megfelelő furatán,
majd csatlakoztassa a hangsugárzóhoz.
3
A csavarok (M5) D segítségével erősítse az asztali
állvány burkolat C a hangsugárzóhoz.
4
Erősítse az asztali állvány-talpat B az asztali állvány
burkolathoz C az M3,5 csavarok E segítségével.
A középső hangsugárzó állvány
felszerelése (B)
(a középső hangsugárzónál)
1
2
Erősítse fel a párnákat J az állvány-szabályzóra H.
3
A csavarok (M5) D segítségével erősítse az
állvány-szabályzót H a középső hangsugárzóhoz.
4
A csavarok (M4) I segítségével erősítse az állvány-talpat
G az állvány-szabályzóhoz H.
Fűzze át a hangsugárzó vezetéket A a középső
hangsugárzó állvány-talp G és -szabályzó H megfelelő
furatán, majd csatlakoztassa a középső hangsugárzóhoz.
Megjegyzések
• A fal anyagának és teherbírásának megfelelő csavarokat
használjon. Mivel a gipszkarton falak rendkívül törékenyek,
a csavarokat csavarozza be egy tartólécbe, majd azt erősítse
fel a falra. A hangsugárzókat függőleges, síkfelületre,
lehetőleg a fal megerősített részére kell felszerelni.
• A fal anyagával és a használandó csavarokkal kapcsolatban
keressen fel egy szaküzletet, vagy szakképzett szerelőt.
• A Sony nem vállal felelősséget a szakszerűtlen felszerelésből
(pl. nem megfelelő teherbírású fal vagy szakszerűtlen
csavarozás stb.), a termék helytelen használatából vagy
természeti csapásokból eredő személyi sérülésekért vagy
anyagi károkért.
D
Mélyhangsugárzó
Első (Jobb)
Első (Bal)
Középső
E
F
H
G
Középső
e
Mélyhangsugárzó
e
Ee
Ee
E
Első (Jobb)
Első (Bal)
LINE IN
30
3,5m
3,5m
3,5m
Középső
hangsugárzó
talp
E
Ee
E
30
e
100
100
e
E
Erősítő
CENTER
E
e
eE Ee
WOOFER OUT
Hátsó (Bal)
FRONT
R
Hátsó (Jobb)
L
eE Ee
L R
L
SURROUND
10m
10m
Hátsó (Jobb)
I
Hátsó (Bal)
J
K
AUTO
Ee
ON/STANDBY jelző
POWER
POWER
ON/STANDBY
Ee
POWER SAVE
MAX
BASS BOOST
BASS BOOST
OFF
MIN
MAX
LEVEL
LEVEL
MIN
NORMAL
PHASE
PHASE
REVERSE
A rendszer csatlakoztatása
Az erősítő beállítása
Csatlakoztassa a hangsugárzó rendszert az erősítő hangsugárzó
csatlakozóaljzataihoz D.
Ellenőrizze, hogy minden komponens (a mélyhangsugárzó is)
ki legyen kapcsolva a csatlakoztatás megkezdése előtt.
Ha ezt a hangsugárzó rendszert beépített többcsatornás
dekóderrel (Dolby Digital, DTS** stb.) rendelkező erősítőhöz
csatlakoztatja, az erősítő beállító menüjét kell használnia
a hangsugárzó rendszer paramétereinek megadásához.
Az alábbi táblázatban láthatja a megfelelő beállításokat.
A beállítás részleteinek tekintetében olvassa el erősítője
kezelési útmutatóját.
Megjegyzések (E)
• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzók pozitív (+) és negatív
(−) aljzatai az erősítő megfelelő pozitív (+) és negatív (−)
aljzataihoz csatlakozzanak.
• A hangsugárzó csatlakozóaljzatok leszorító csavarjait
szorítsa meg, mert a laza csavarok zaj forrásai lehetnek.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozások szorosak legyenek.
A csupasz hangsugárzó vezetékek egymással történő
érintkezése rövidzárlatot okozhat.
• Az erősítő oldali csatlakozásokkal kapcsolatos részletek
tekintetében olvassa el az erősítő kezelési útmutatóját.
Hangsugárzók beállítása
Hangsugárzó
Beállítás
Első hangsugárzók
SMALL
Középső hangsugárzó
SMALL
Hátsó hangsugárzók
SMALL
Mélyhangsugárzó
ON (vagy YES)
Hasznos tudnivaló
A fekete vagy a fekete csíkkal jelölt vezeték polaritása
általában negatív (−), és ezt a negatív (−) hangsugárzó
aljzathoz kell csatlakoztatni.
Ha az erősítőn beállítható a levágási frekvencia, javasoljuk,
hogy 150 Hz (vagy ehhez közeli) értéket állítson be az első,
középső és hátsó hangsugárzók levágási frekvenciájaként.
A hangsugárzók elhelyezése
** A „DTS” és a „DTS Digital Surround” a Digital Theater
Systems Inc. bejegyzett védjegye.
Az egyes hangsugárzók elhelyezése (F)
Minden hangsugárzó nézzen a hallgatási pozíció felé.
A jobb térhatás érdekében a hangsugárzókat egyforma
távolságban helyezze el a hallgatási pozíciótól.
Az első hangsugárzókat megfelelő távolságban helyezze
el a televízió jobb és bal oldalán.
A mélyhangsugárzót a televízió bármely oldalán elhelyezheti.
A középső hangsugárzót helyezze a televízió tetejére.
A hátsó hangsugárzók elhelyezése nagymértékben függ
a szoba kialakításától. A hátsó hangsugárzókat a hallgatási
pozíciónál valamivel hátrább javasolt elhelyezni.
A középső hangsugárzó elhelyezése (G)
A középső hangsugárzót helyezze a televízió tetejére,
és ellenőrizze, hogy vízszintesen áll-e. Feltétlenül erősítse
fel a mellékelt talpakat a középső hangsugárzó aljára.
A hangsugárzók elhelyezése opcionális állvány
segítségével (H)
A hangsugárzók rugalmasabb elhelyezése és pozícionálása
érdekében használja az opcionális WS-FV11, WS-FV20,
WS-FV10C, WS-FV10D, WS-WV10D állványt (egyes
országokban nem kapható).
Megjegyzések
• Ha az opcionális hangsugárzó állványt használja, ügyeljen
arra, hogy az állványba nem szabad belekapaszkodni vagy
nekidőlni, mert az állvány felborulhat.
• A hangsugárzókat sík, vízszintes felületre állítsa.
A hang beállítása (I)
Mindenek előtt halkítsa le az erősítőt. A hangerőt állítsa
minimum szintre, mielőtt megkezdi a műsorforrás lejátszását.
1
2
3
Kapcsolja be az erősítőt és válassza ki a műsorforrást.
Nyomja meg a mélyhangsugárzó POWER gombját.
A mélyhangsugárzó ON/STANDBY jelzője zölden
világít.
Indítsa el a műsorforrás lejátszását.
A mélyhangsugárzó automatikus be- és kikapcsolása
– Automatikus működés (J)
Ha a mélyhangsugárzó be van kapcsolva (az ON/STANDBY
jelző zölden világít), és néhány percig semmilyen jel nem
érkezik a bemeneten keresztül, az ON/STANDBY jelző
piros színre kapcsol, és a mélyhangsugárzó energiatakarékos
üzemmódra vált. Ha újból megjelenik a jel a bemeneten,
a mélyhangsugárzó automatikusan bekapcsol (automatikus
működés).
Ha ezt a funkciót szeretné kikapcsolni, állítsa
a mélyhangsugárzó hátoldalán lévő POWER SAVE kapcsolót
OFF pozícióba.
A mélyhangsugárzó beállítása (K)
1
Forgassa a LEVEL szabályzót a hangerő beállításához.
Állítsa be a hallgatott műsorforrásnak és az ön
igényeinek legmegfelelőbb hangerőt.
2
Állítsa be a fázispolaritást.
A PHASE kapcsolóval állítsa be a fázispolaritást.
3
A BASS-BOOST szabályzóval állítsa be az igényeinek
legmegfelelőbb mélyhang szintet. Lehetnek olyan
műsorok, melyeknél a mélyhangok szintje gyárilag
erősen hangsúlyozott, ami esetenként torzítást okozhat.
Ilyen esetben forgassa a BASS-BOOST szabályzót
a minimum pozíció felé.
Megjegyzések
• A hangzás fokozásához használható egyes erősítő funkciók
torzítást okozhatnak a mélyhangsugárzó hangjában.
Amennyiben ilyen torzítás következik be, akkor kapcsolja
ki az adott funkciókat.
• A csúcsminőségű hangzás érdekében ne hangosítsa fel
túlzott mértékben a mélyhangsugárzót.
• Ha a hang torz lesz, amikor erősítőjén bekapcsolja
a mélyhang kiemelést (mint például DBFB, GROOVE,
többcsatornás hangszínszabályzó, stb.), akkor kapcsolja
ki a mélyhang kiemelést, és állítsa be a hangzást.
• Ne hangosítsa fel teljesen a mélyhangsugárzót. A teljes
felhangosítással a mélyhangok veszthetnek erejükből.
Mindezek mellett esetleg hangos zaj keletkezhet.
• A PHASE kapcsoló NORMAL vagy REVERSE állása
megfordítja a polaritást, és jobb mélyhang visszaadást
eredményezhet számos hallgatási körülmény esetén
(az első hangsugárzók típusától, a mélyhangsugárzó
elhelyezésétől és a BASS-BOOST szabályzó beállításától
függően). Megváltoztathatja a kiterjedést és feszességet,
valamint a hangtér érzékelésére is hatással lehet. Válassza
ki azt a beállítást, mely Ön számára a legoptimálisabb
hangminőséget biztosítja a hallgatási pozícióban.
Bemenetek
LINE IN (RCA aljzat)
Hibaelhárítás
Minőségtanúsítás
Amennyiben bármilyen hibát észlel a hangsugárzó rendszerrel
kapcsolatban, ellenőrizze a következő listát és végezze
el a szükséges lépéseket. Ha a hiba továbbra is fennáll,
akkor lépjen kapcsolatba a vásárlás helyével.
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a Sony SA-FT3H típusú
házimozi hangsugárzó rendszer az IpM-BkM. 2/1984. (III.
10.) számú együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a
következő műszaki jellemzőknek.
Nem hallható hang a hangsugárzó rendszerből.
• Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás megfelelően lett-e
kialakítva.
• Ellenőrizze, hogy az erősítő hangereje megfelelően be van-e
beállítva.
• Ellenőrizze, hogy az erősítő műsorforrás választója
a megfelelő pozícióban áll-e.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e fejhallgató csatlakoztatva
az erősítőhöz. Ha igen, szüntesse meg a csatlakozást.
SS-FRF3H (első/hátsó hangsugárzók)
Hangsugárzó rendszer
2-utas, mágnesesen
árnyékolt
Hangsugárzó egységek
Mélysugárzó: 10 cm,
kónuszos
Magassugárzó:
2,5 cm, szimmetrikus dóm
típusú
Doboz típusa
Basszreflex
Névleges impedancia
8 ohm
Maximális terhelhetőség
Maximális bemenőteljesítmény: 110 W
Érzékenység
84 dB (1 W, 1 m)
Frekvenciamenet
140–50 000 Hz
Méretek (szé/ma/mé)
Kb. 120 × 360 × 32 mm
asztali állvánnyal
Kb. 120 × 372 × 32 mm
(az alap átmérője: 190 mm)
Tömeg
Kb. 0,9 kg
asztali állvánnyal
Kb. 0,95 kg
A mélyhangsugárzó hangja torz.
• Ellenőrizze, hogy az erősítőn nincs-e bekapcsolva
valamilyen hangzásfokozó funkció. Ha igen, kapcsolja ki.
A hangsugárzókból zaj vagy búgás hallható.
• Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás megfelelően lett-e
kialakítva.
• Ellenőrizze, hogy egyik audio komponens se legyen
túlságosan közel elhelyezve a televízióhoz.
A hang hirtelen elhallgatott.
• Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás megfelelően lett-e
kialakítva. A hangsugárzók csatlakozóaljzatainál érintkező
csupasz vezetékek rövidzárlatot okozhatnak.
SS-CNF3H (középső hangsugárzó)
Hangsugárzó rendszer
2-utas, mágnesesen
árnyékolt
Hangsugárzó egységek
Mélysugárzó: 8 cm,
kónuszos (× 2)
Magassugárzó:
2,5 cm, szimmetrikus dóm
típusú
Doboz típusa
Bassz-reflex
Névleges impedancia
8 ohm
Maximális terhelhetőség
Maximális bemenőteljesítmény: 110 W
Érzékenység
84 dB (1 W, 1 m)
Frekvenciamenet
150–50 000 Hz
Méretek (szé/ma/mé)
Kb. 430 × 88 × 32 mm
asztali állvánnyal
Kb. 430 × 98 × 66 mm
Tömeg
Kb. 0,85 kg
asztali állvánnyal
Kb. 0,9 kg
SA-WFT3 (mélyhangsugárzó)
Hangsugárzó rendszer
Hangsugárzó egység
Doboz típus
Frekvenciamenet
Folyamatos RMS teljesítmény
Aktív mélyhangsugárzó,
mágnesesen árnyékolt
Mélysugárzó: 15 cm,
kónuszos
Akusztikusan hangolt,
bassz-reflex
28–200 Hz
150 W (6 ohm, 100 Hz,
10% THD)
Általános adatok
Üzemi feszültség
Teljesítményfelvétel
Méretek (szé/ma/mé)
Tömeg
230 V váltakozó, 50/60 Hz
80 W
0,3 W (készenléti üzemmód)
Kb. 182 × 477 × 353 mm
Kb. 12 kg
Mellékelt tartozékok
Hangsugárzó vezeték (3,5 m) (3)
Hangsugárzó vezeték (10 m) (2)
Asztali állvány burkolat (4)
Asztali állvány-talp (4)
Középső hangsugárzó állvány-talp (1)
Középső hangsugárzó állvány-szabályzó (1)
Párnák (20)
Hátsó talpak (10)
Csavarok (M5) (5)
Csavarok (M4) (2)
Csavarok (M3,5) (16)
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
HU
Használt elektromos és elektronikus készülékek
elhelyezése hulladékként
Ez a szimbólum, mely általában a készüléken
vagy a csomagoláson van feltüntetve,
azt jelenti, hogy a terméket nem szabad
háztartási hulladékként kezelni. Ahelyett, hogy
a háztartási hulladék közé dobná, vigye el az
elektromos és elektronikus készülékek kijelölt
újrahasznosító telepére. E készülék szakszerű
megsemmisítésével segíthet abban, hogy megelőzzük azt
a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatást,
ami a helytelen hulladékkezelésből adódik.
Az anyagok újrahasznosítása abban is segít, hogy megőrizzük
természeti erőforrásainkat. E készülék újrahasznosításáról
további információkat a helyileg illetékes hivatalban,
a hulladékkezelő telepen vagy vásárlás helyén kaphat.
Download PDF