Sony | DAV-TZ140 | Sony DAV-TZ140 DVD-házimozi-rendszer Használati útmutató

FIGYELMEZTETÉS
4-299-353-12(1) (HU)
Európai típusokhoz
IEL3
DVD házimozi-rendszer
Kezelési útmutató
Megjegyzés a vásárlók számára: A következő
információk csak az EU irányelveket
alkalmazó országokban eladott
berendezésekre érvényesek.
A termék gyártója a Sony Corporation
(Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan
Minato-ku). A termékbiztonsággal és az
EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.)
a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben forduljon a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez.
Ezt a berendezést tesztelték, és 3 méternél
rövidebb csatlakozókábel használata esetén
az EMC irányelvben megállapított
határértéknek megfelelőnek minősítették.
(Csak európai típusok)
Az egyesült államokbeli vásárlók
számára
Tulajdonos feljegyzései
A típus- és sorozatszámok a készülék
hátlapján találhatók. Írja fel ezeket a számokat
az alábbi helyekre. A termékkel kapcsolatos
panasz esetén hivatkozzon ezekre
a Sony-forgalmazójánál.
FIGYELEM!
Az ebben a termékben található optikai
készülékek használata veszélyeztetheti
a szemet.
©2012 Sony Corporation
AZ MPEG-4 VISUAL TERMÉKRŐL:
EZ A TERMÉK AZ MPEG-4 VIZUÁLIS
SZABADALOMCSOMAG ALAPJÁN
A FOGYASZTÓK SZÁMÁRA, SZEMÉLYES
ÉS NEM KERESKEDELMI HASZNÁLATRA,
AZ MPEG-4 VIZUÁLIS SZABVÁNYNAK
MEGFELELŐ OLYAN VIDEÓK („MPEG-4
VIDEO”) DEKÓDOLÁSÁRA VAN
ENGEDÉLYEZVE, AMELYEKET EGY
FOGYASZTÓ KÓDOLT SZEMÉLYES ÉS
NEM KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE
SORÁN ÉS/VAGY AMELYEKET OLYAN
VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL KAPTAK,
AMELY AZ MPEG LA ENGEDÉLYÉVEL
KÉSZÍT MPEG-4 VIDEÓKAT.
SEMMILYEN MÁS KÖZVETLEN VAGY
KÖZVETETT HASZNÁLAT NINCS
ENGEDÉLYEZVE.
TOVÁBBI, TÖBBEK KÖZÖTT
A PROMÓCIÓS, BELSŐ ÉS
KERESKEDELMI HASZNÁLATTAL ÉS
AZ ENGEDÉLYEZÉSSEL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK KAPHATÓK AZ MPEG
LA, LLC CÉGTŐL. LÁSD:
http://www.mpegla.com/
Védjegyek
Ez a rendszer Dolby* Digital and Dolby Pro
Logic adaptív mátrix térhangzás kitömörítőt
tartalmaz.
* A készülék gyártása a Dolby Laboratories
engedélyével történt.
A Dolby, a Pro Logic és a dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories
hivatalos védjegye.
A rendszer a High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™) technológiát alkalmazza.
A HDMI, a HDMI embléma és a HighDefinition Multimedia Interface kifejezés
a HDMI Licensing LLC védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban
és egyéb országokban.
A „PlayStation” és a „PS3” a Sony Computer
Entertainment Inc. bejegyzett védjegyei.
DVD
CD
Az MPEG Layer-3 audiokódolási technológiát
és szabadalmait a Fraunhofer IIS és
a Thomson licenceli.
Néhány szó a jelen kezelési
utasításról
A Windows Media a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy egyéb országokban.
Ez a termék olyan technológiát használ, amely
a Microsoft egyes szellemi tulajdonjogainak
hatálya alá eshet. Ennek a technológiának
a használata vagy terjesztése ezen terméken
kívül tilos a Microsoft megfelelő
engedélye(i) nélkül.
Terület (csak DVD VIDEO)
A rendszer területkódja az egység hátlapjára
van nyomtatva, és csak ezzel egyező
területkóddal vagy ALL szimbólummal
felcímkézett DVD VIDEO (csak lejátszás)
lemezt lehet lejátszani.
A következő lemezek nem játszhatók le:
 Blu-ray lemezek
 HD DVD-k
 DVD-RAM-ok
 DVD Audio lemezek
 PHOTO CD-k
 Super Audio CD-k
 CD-Extra lemezek adatsávja
 DualDisc lemezek hanganyagot
tartalmazó oldala
 VR (videofelvétel) módú DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
 CPRM (Content Protection for Recordable
Media)-kompatibilis, „Copy once”
(Egyszer másolható) jelzéssel ellátott
tartalommal rendelkező DVD-R/RW.
Minden más védjegy a vonatkozó
tulajdonosokhoz tartozik.
A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
Megjegyzés a kétrétegű DVD lemezekről
A lejátszás képe és hangja a rétegek váltásakor
rövid időre megszakadhat.
Akkor sem lehet a CD vagy DVD lemezt
lejátszani, ha nincs megfelelően lezárva.
További információkért olvassa el a felvevő
eszközhöz kapott kezelési utasítást.
Megjegyzés a többmenetes CD-ről
Egy többmenetes lemeznek csak az első
menete játszható le.
A rendszer automatikusan készenléti
módba lép:
Ha a rendszer szünet, leállás, megnyitás vagy
lemez nélküli módban van, 30 perc múlva
automatikusan készenléti módba lép.
5
Lejátszható fájltípusok
Fájlformátum
Kiterjesztések
MPEG4 Video1)
.mp4, .m4v
Xvid Video2)
.avi
Zene
Fájlformátum
Kiterjesztések
MP3 (MPEG1 Audio .mp3
Layer 3)3)
WMA4)
.wma
AAC 5)
.m4a
Fájlformátum
Kiterjesztések
JPEG
.jpg, .jpeg, .jpe
 Mélysugárzó (1)
 Hangsugárzók (5)
 Távirányító (távvezérlő) (1)
 FM huzalantenna (1 db)
 R6 (AA méretű) elemek*
(2 db)
 Videovezeték** (1)
 Nagy sebességű
HDMI-kábel** (1)
A távirányító előkészítése
Helyezzen be két R6 (AA méretű) elemet úgy, hogy a  és a  végeik megfeleljenek
az elemtartó rekesz belsejében látható jelzéseknek.
8
*1 Csak bizonyos területeken tartozék.
Ez a videovezetéken keresztüli alap
csatlakozási mód a (sárga).
*2 Csak bizonyos területeken tartozék.
Ez jobb képminőséget eredményez,
mint a videovezeték.
*3 Külön kapható. A tv hangjának rendszeren
keresztül történő hallgatásához
csatlakoztassa audiovezetékkel
(piros és fehér).
4
* Ha a tv nem rendelkezik AUDIO OUT
aljzatokkal, akkor a tv hangja nem
hallható a rendszeren.
A tv nem rendelkezik AUDIO OUT
csatlakozókkal:
Videó
Audió
Videó
Beltéri
egység/PS3™
Audió
Beltéri
egység/PS3™
Videó
Audió
Az FM huzalantenna
csatlakoztatása
Videó 
FM
NNA
2
A hangsugárzók
elhelyezése a falon
Rögzítse a csavarokat a falba, majd
akassza rájuk a hangsugárzót.
A becsavart csavar kilógása
Figyelem!
1
7–9 mm
Készítse elő a hangsugárzók hátulján
található furatokba illeszkedő
csavarokat (külön megvásárolható),
lásd az alábbi ábrát:
ANTE
4 mm
30 mm
HDMI IN
VIDEO IN
 A színes csővel ellátott hangsugárzóvezetéket a + csatlakozóba csatlakoztassa.
VIDEO IN
AUDIO OUT
L
R
HDMI IN
AUDIO OUT
L
R
VIDEO IN
HDMI IN
AUDIO OUT
L
R
Megjegyzés
 Keressen olyan helyet és tájolást, ahol jó
vétel fogható, majd állítsa fel az antennát.
 Az antennát a hálózati tápvezetéktől, más
kábelektől és fém tárgyaktól (pl. ablakok)
távol helyezze el.
MÉLYSUGÁRZÓ
KÖZÉPSŐ
A tartozékok ellenőrzése
 Fő egység (1)
* Csak amerikai típusok.
** A nagy sebességű HDMI kábel és a videovezeték csak egyes régiókban tartozék.
Audio- és videovezeték csatlakoztatása
Megjegyzés
KERS
Kicsomagolás
Audió 
Videó
Burkolat
OUND
SURR LEFT
T
RIGH
Ez a szimbólum a készüléken
vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
A videocsatlakozáshoz a tv csatlakozóitól függően válassza az *1-es vagy *2-es lehetőséget.
A tv AUDIO OUT csatlakozókkal
rendelkezik:
A tv AUDIO OUT csatlakozókkal
rendelkezik *4:
Audió
SPEA
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Az Európai Unióra és egyéb,
szelektív hulladékgyűjtési
rendszerrel rendelkező
országokra érvényes.)
 A fal építőanyagával vagy a használandó
csavarokkal kapcsolatos információkért
forduljon a csavarok vagy a szerelés terén
járatos szakemberhez.
 Az építőanyagnak és a falvastagságnak
megfelelő csavarokat használjon. Mivel
a gipszkartonfalak különösen gyengék,
a csavarokat biztonságos módon
a gerendába hajtsa be. A hangsugárzókat
függőleges, egyenes felületű, megerősített
falra szerelje.
 A Sony nem felelős a nem megfelelő
felszerelésből, falvastagságból,
csavarrögzítésből vagy természeti csapásból
eredő balesetekért és károkért stb.
Hangsugárzó-vezeték
Csatlakozófelület (+)
ONT FT
LE
Az európai, orosz és ausztrál
vásárlók számára
 Kezelési útmutató
(ez az útmutató)
TV és beltéri egység/PlayStation csatlakoztatása®3
A fő egység hátlapja
FR
T
RIGH
Ennek a jelzésnek a célja
a felhasználó figyelmeztetése
a készülékhez kapott leírásban
szereplő fontos működtetési és karbantartási
(szervizelési) utasításokra.
7
Csak tv csatlakoztatása
Videó
Ez a jelölés az elemen vagy annak
csomagolásán arra figyelmeztet, hogy az
elemet ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken ez a jelzés egy vegyjellel
együtt van feltüntetve. A higany (Hg) vagy
ólom (Pb) vegyjele akkor van feltüntetve,
ha az elem több, mint 0,0005% higanyt vagy
0,004% ólmot tartalmaz. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját.
Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan termékek esetén, ahol biztonsági,
hatékonysági és adatkezelési okok miatt
állandó kapcsolat szükséges a beépített
elemekkel, az elemek eltávolításához
szakember szükséges. Az elemek szakszerű
hulladékkezelése érdekében a készülék
hasznos élettartamának végén adja le azt
a megfelelő hulladékgyűjtő vagy
újrahasznosító telepen.
Egyéb elemek esetén olvassa el az elemek
biztonságos kicserélésére vonatkozó szakaszt.
Az elemet adja le a megfelelő gyűjtőhelyen.
Megjegyzés
A tv vagy a set-top box csatlakozó aljzataitól és funkcióitól függően lehet a video- és hangcsatlakozási módszert megválasztani.
FER
ER
CENT SUBWOO
Ennek a jelzésnek a célja
a felhasználó figyelmeztetése
a termék borításán belül a szigetelés
nélküli „veszélyes feszültségre”, amely eléggé
nagy lehet ahhoz, hogy áramütés kockázatát
hordozza magában.
 Egyes fájlok nem feltétlenül játszhatók
le a formátumtól, a kódolástól vagy
a rögzítési feltételtől függően.
 Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök
nem működnek ezzel a rendszerrel.
 A rendszer támogatja az ISO 9660 Level 1/
Level 2 vagy Joliet előírásait az ADAT CD
lemezeknél.
 A rendszer támogatja az UDF (Universal
Disk Format) formátumot az ADAT DVD
lemezeknél.
 A rendszer támogatja a FAT12, FAT16 és
FAT32 fájlrendszert az USB-eszközöknél.
Csak a rendszerrel kapott hangsugárzókat használja.
A hangsugárzó-vezetékeket úgy csatlakoztassa, hogy a színek egyezzenek az egység SPEAKERS
(hangsugárzók) aljzatainak színeivel.
Színes cső
BAL ELSŐ: Fehér
JOBB ELSŐ: Piros
KÖZÉPSŐ: Zöld
BAL HÁTSÓ: Kék
JOBB HÁTSÓ: Szürke
MÉLYSUGÁRZÓ: Bíbor
Észak-amerikai, mexikói és brazil
modellekhez
Fénykép
6
Színes cső
A kimerült elemek
hulladékként való
eltávolítása (Az Európai
Unióra és egyéb, szelektív
hulladékgyűjtési rendszerrel
rendelkező országokra
érvényes.)
4
 A rendszer az ADAT DVD, ADAT CD
lemezeken és USB-eszközökön lévő alábbi
fájlok és mappák felismerésére képes:
 legfeljebb 300 mappa
 legfeljebb 648 fájl
 A fájlok olvasása a következő esetekben
sokáig tarthat:
 túl sok mappa vagy fájl van;
 a használt USB-eszköz
memóriakapacitása nagyon nagy;
 a használt USB-eszköz memóriája
töredezett.
Video
Figyelem!
U
12)
Fontos biztonsági előírások
A tv-készülék csatlakoztatása
E
DANC
IMPE
11)
Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek
a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő
módosítása vagy átalakítása után a készüléket
nem szabad tovább üzemeltetni.
A hangsugárzók csatlakoztatása
Csatlakozófelület (–)
Kék
Szürke
Zöld
Fehér
Bíbor
Piros
SE 8Ω
10)
1) Az AVC nem kompatibilis.
2) Nem érhető el az egyesült államokbeli
modelleken.
3) Az MP3PRO formátum nem
kompatibilis.
4) A WMA DRM, WMA Lossless vagy
a WMA PRO formátum nem
kompatibilis.
5) Az AAC DRM és az AAC Lossless
formátumok nem támogatottak.
Megjegyzések a lemezekről
Ezt a terméket a kompaktlemez (CD)
szabványnak megfelelő lemezek lejátszására
tervezték. A DualDiscs és a másolásvédelmi
technológiákkal kódolt egyes lemezek nem
felelnek meg a kompaktlemez (CD)
szabványnak, ezért előfordulhat, hogy ezek
a lemezek nem kompatibilisek a termékkel.
A „DVD” előfordulhat általános kifejezésként
a DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R és
DVD-RW/DVD-R helyett.
9)
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez,
ahol a terméket megvásárolta.
Használható tartozékok: távirányító.
13) Villámlással kísért viharok, illetve hosszú
használati szünet idejére húzza ki
a készüléket.
14) Minden javítást bízzon szakemberre.
A javítás akkor szükséges, ha a készülék
bármilyen módon megsérült, például
akkor, ha a hálózati csatlakozóvezeték
vagy a dugasz megsérült, folyadék került
vagy tárgyak hullottak a készülék
belsejébe, ha a készülék esőnek, párának
volt kitéve, ha nem működik megfelelően,
vagy leesett.
3
Megjegyzés a lejátszás működtető
gombjairól
Gyakran előfordul, hogy a szoftverek gyártói
szándékosan korlátozzák a DVD lejátszási
műveleteit. Mivel ez a rendszer a DVD
lemezeket a szoftvergyártók által kialakított
tartalomnak megfelelően játssza le, egyes
lejátszási funkciók hiányozhatnak.
DVD-VIDEO
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD-DA (zenei CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
VIDEO CD
Super VCD
8)
FIGYELEM!
2
Lejátszható lemezek
A termék vagy az elem újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
MEGJEGYZÉS:
Ezt a berendezést a Class B digitális
berendezésekre vonatkozó szabvány szerint
tesztelték és megfelelőnek minősítették,
az FCC szabályok 15. fejezete szerint.
Ezek a korlátozások elfogadható védelmet
jelentenek a lakóhelyi használat körülményei
között is. Ez a berendezés rádiófrekvenciás
energiát termel, használ, és azt ki is
sugározhatja, amely a használati
útmutatónak nem megfelelő telepítés
esetén a rádiókommunikációt zavarhatja.
Mindazonáltal nem garantálható, hogy egyes
telepítéseknél nem keletkezik zavarás. Ha ez
a berendezés a rádió- vagy televízióvételt
zavarja, amely a készülék be- és kikapcsolása
útján ellenőrizhető, javasolt, hogy
a felhasználó a zavarást az alábbi módszerek
egyikével, vagy egyes módszerek együttes
használatával kísérelje meg megszüntetni:
 a vevőantenna irányának vagy
elhelyezésének változtatása;
 a berendezés és a vevőkészülék közti
távolság megnövelése;
 a berendezésnek és a vevőkészüléknek
különböző hálózati csatlakozóaljzatba
való csatlakoztatása;
 segítségkérés a forgalmazótól vagy
képzett rádió-/tv-szerelőtől.
Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
Kövesse az utasításokat.
A készüléket ne használja víz közelében.
Csak száraz törlőkendővel tisztítsa.
Ne takarja el egyik szellőzőnyílást se.
A gyártói utasítások szerint telepítse
a készüléket.
A készüléket ne helyezze fűtőtestek,
hősugárzók, sütő közelébe, illetve olyan
készülékek (például erősítő) mellé,
amelyek hőt termelnek.
Ne kerülje ki az irányfüggő vagy földelt
hálózati dugasszal szerelt csatlakozó
védelmi szerepét. Az irányfüggő dugasszal
szerelt csatlakozó egyik csatlakozókése
szélesebb, mint a másik. A földelt
dugasszal szerelt csatlakozónak két
érintkezőkése van, valamint egy földelésre
szolgáló érintkezőkése. A széles, avagy
a harmadik csatlakozókés az Ön
biztonságát szolgálja. Ha a dugasz nem
illeszkedik a fali csatlakozóba, akkor egy
elektromos szakemberrel vegye fel
a kapcsolatot az elavult fali csatlakozó
cseréje érdekében.
Védje meg a vezetéket attól, hogy járjanak
rajta vagy becsípődjön, legfőképpen
a csatlakozóknál, csatlakozóaljzatoknál
és olyan pontokon, ahol a készülékből
kilépnek.
Csak a gyártó által javasolt felszereléseket
és kiegészítőket használja.
Csak a gyártó által javasolt vagy árusított
gurulós kocsit, állványt, háromlábú
állványt, konzolt, asztalt használja
a készülékhez. A felborulásból eredő
sérülések elkerülése érdekében óvatosan
mozgassa a gurulós kocsival egybeépített
készüléket.
1) Olvassa el ezeket az utasításokat.
2) Őrizze meg az utasításokat.
Típusszám: DAV-TZ140
Sorozatszám: ______________
HU
DAV-TZ140
Ez a készülék
a CLASS 1
LASER
termékosztályba
sorolható. Ez a
jelzés a hátlap
külső részén
található.
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék,
nedvesség hatásának.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében
óvja a készüléket a cseppenő vagy fröccsenő
víztől, és soha ne tegyen folyadékkal teli
edényt, például virágvázát a készülékre.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja
el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral,
terítővel, függönnyel stb.
Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A hálózati csatlakozóval választhatja le
a készüléket a hálózatról, ezért könnyen
hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa
a készüléket. Amennyiben bármilyen
rendellenességet észlel a készülék
működésében, azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozót az aljzatból.
A hálózati csatlakozóval választhatja le
a készüléket a hálózati aljzatról, tehát úgy
helyezze el a készüléket, hogy könnyen ki
tudja húzni azt.
A készüléket nem szabad több oldalról zárt
térben elhelyezni és működtetni (pl.
könyvszekrényben vagy beépített fülkében).
Az elemeket vagy az elemekkel ellátott
eszközt ne helyezze olyan helyre, ahol nagy
hőhatásnak (például napfénynek vagy tűznek)
van kitéve.
A készülék mindaddig áram alatt van, amíg
a hálózati csatlakozóvezetéket nem húzta ki
a hálózati aljzatból, még akkor is, ha maga
a készülék kikapcsolt állapotban van.
A sérülések elkerülése érdekében a készüléket
a telepítési útmutatónak megfelelően
biztonságosan rögzíteni kell a padlóra/falra.
Csak beltéri használatra.
3)
4)
5)
6)
7)
A következő FCC nyilatkozat csak az
Egyesült Államokban való eladásra gyártott
típusváltozatra érvényes. Más verziók nem
feltétlenül felelnek meg az FCC műszaki
előírásainak.
JOBB ELSŐ
BAL ELSŐ
*1
*2
*1
*3
*2
*3
*1
*2
*3
Fő egység
Furat a hangsugárzó hátulján
5 mm
10 mm
JOBB HÁTSÓ
BAL HÁTSÓ
9
2
11
Csatlakoztassa a hálózati (táp)
vezetéket.
Kapcsolja be a fő egységet és
a tv-készüléket.
Távirányító
Előlap



/
/
3
4
5
6
7
8
9

A FUNCTION vagy a DVD/CD gomb
ismételt megnyomásával váltson át
DVD/CD funkcióra.
Automatikus lejátszási funkcióval
rendelkező lemez betöltésekor a lejátszás
automatikusan elindul. Nyomja meg a 
gombot kétszer a lejátszás leállításához.
Állítsa be a tv-készülék
bemenetválasztóját a „Home Theatre
System” felirat megjelenítéséhez.
Nyomja meg a SETUP gombot leállás
üzemmódban.
Megjelenik a beállítómenü.
Nyomja meg többször a / gombot
a [Preference Page] (Beállításlap)
kiválasztásához, majd nyomja meg
a gombot.
Nyomja meg többször a / gombot
a [TV Type] (tv típusa) kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot.
Nyomja meg többször a / gombot
a [PAL] vagy az [NTSC] kiválasztásához a megjelenített listáról, majd
nyomja meg a gombot.
Nyomja meg a SETUP gombot
a beállítómenü kikapcsolásához.

/ (be/készenlét)
Az egység bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
A lejátszás működtető gombjai
 (kitol/behúz)
A lemeztálca kitolása vagy behúzása.
 (lejátszás)
A lejátszás elindítása vagy újraindítása
(a lejátszás folytatása).
 (leállítás)
A lejátszás leállítása, és a leállási pont
(folytatási pont) megjegyzése.
A számok/sávok folytatási pontja az
utolsó lejátszott pont.


FUNCTION
A lejátszás forrásának kiválasztása.
VOLUME –/+
A rendszer hangerejének módosítása.

(USB) port
USB-eszköz csatlakoztatására
használható.
Lemeztálca
Előlapi kijelző
 (távirányító érzékelője)
Hátlap

SPEAKERS aljzatok
HDMI OUT aljzat
VIDEO OUT aljzat
Megjegyzés
 A tv-képernyőn rövid időre megszakadhat
a megjelenítés, miután a fentiek szerint
módosította a színrendszert.
12
Részek és kezelőszervek
Színrendszer beállítása
1
10
13
SHIFT
Nyomja meg hosszan ezt a gombot
a bíborszínű szöveges címkével ellátott
gombok használatához.
TV INPUT*
A tv bemeneti forrásának átkapcsolása
a tv-jel és egyéb bemeneti források között.
   
TV/CABLE (AUDIO IN) aljzatok
FM ANTENNA aljzat
14
DVD TOP MENU
A DVD legfelső menüjének megnyitása.
DVD MENU
A DVD menüjének megnyitása vagy bezárása.
MUTING
A hang ideiglenes kikapcsolása.
///
A kiemelést egy megjelenített elemre lehet
vinni ezekkel.
(ENTER)
Belépés a kijelölt elembe.
VOLUME +/–
A hangerő módosítása.
SETUP
A beállítómenü megnyitása vagy bezárása.
DISPLAY
A kijelző menüjének megnyitása vagy
bezárása.
TIME
Idővel kapcsolatos információk váltása
a lejátszás során.
A lejátszás működtető gombjai
/ (előző/következő)
/ (gyors hátra-/előretekerés)
/ (lassú)
Lassú hátra-/előretekerés aktiválása szünet
módban a / megnyomásakor.
 (szünet)
 (lejátszás)
 (leállítás)
A rádió működtető gombjai
PRESET +/–
TUNING +/–
BRAVIA Sync
ONE-TOUCH PLAY
Az egygombos lejátszás aktiválása.
TV I/ (be/készenlét)*
A tv bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
/ (be/készenlét)
A rendszer bekapcsolása vagy készenléti
állapotba helyezése.
Funkcióválasztó gombok
A lejátszás forrásának kiválasztása.
DVD/CD
FM
USB
TV/CABLE
FUNCTION
A funkciók kiválasztása sorban.
REPEAT
Az ismétlődő/véletlen sorrendű lejátszás mód
aktiválása.
SURROUND
Térhatású hangkimeneti mód kiválasztása.
EQ
A hangszínszabályzó mód kiválasztása.
AUDIO
A hangformátum/-sáv és az FM mód
kiválasztása.
SUBTITLE
A feliratozás nyelvének kiválasztása
különböző nyelvű feliratozás esetén.
ANGLE
Másik nézőszögre váltás, ha több szög van
rögzítve a DVD VIDEO lemezen.
Számgombok
A műsorszámok/fejezetek számai, a tárolt
rádióállomások stb. bevitele.
PROGRAM
A lejátszás programozásának és
a rádióállomások beállításának aktiválása.
SLEEP
A kikapcsolásidőzítő beállítása.
* Csak Sony tv esetén működik. A tv-től
függően egyes gombokat esetleg nem lehet
használni.
Megjegyzés
AUDIO IN
Ez a gomb nem működik.
15
16
folytatás 
DAV-TZ140 4-299-353-12(1) (HU)
Lejátszás lemezről
1
2
3
Fájlok lejátszása lemezről/
USB-eszközről
Nyomja meg a DVD/CD gombot.
Ezt a funkciót a FUNCTION gomb
ismételt megnyomásával is kiválaszthatja.
1
Nyomja meg a  gombot
a lemeztálca kitolásához.
Helyezzen egy lemezt a lemeztálcára,
és nyomja meg a  gombot.
2
Nyomja meg a DVD/CD vagy USB
gombot.
 DVD/CD: Lemez esetén.
 USB: USB-eszköz esetén.
Ezt a funkciót a FUNCTION gomb
ismételt megnyomásával is kiválaszthatja.
Töltse be a forrást.
 Lemez esetén
A lemeztálca megnyitására és bezárására
szolgáló  gomb megnyomása után
helyezzen egy lemezt a tálcára.
 USB-eszköz esetén
Csatlakoztassa az USB-eszközt az
(USB) porthoz.
A címkével felfelé.
4
Nyomja meg a  gombot a lejátszás
indításához.
5
A VOLUME +/– gombbal módosítsa
a hangerőt.
USB-eszköz
3
4
5
A / gombokkal válasszon ki egy
mappát, majd nyomja meg a
gombot, és jelöljön ki egy fájlt.
Nyomja meg a  gombot a lejátszás
indításához.
A VOLUME +/– gombbal módosítsa
a hangerőt.
Megjegyzés
 Működés közben ne távolítsa el az
USB-eszközt. Az adatvesztés vagy az
USB-eszköz károsodásának elkerülése
érdekében kapcsolja ki a rendszert az
USB-eszköz csatlakoztatásakor vagy
eltávolításakor.
Egyéb lejátszási műveletek
Szögek módosítása
A kikapcsolásidőzítő funkció
megszakítása
Nyomja meg hosszan a SHIFT gombot, majd
nyomja meg többször a SLEEP gombot, amíg
az „OFF” (Kikapcsolva) felirat meg nem
jelenik az előlapi kijelzőn.
A Control for HDMI (HDMI-vezérlés)
funkcióval kompatibilis tv-készülék
vezérelhető, ha egy HDMI-vezetékkel
a rendszerhez csatlakoztatja azt.
Használható szolgáltatások
 Egygombos lejátszás
A távirányítón a ONE-TOUCH PLAY
egyetlen megnyomásával a rendszer és
a tv-készülék automatikusan bekapcsol és
a tv bemenete a rendszerre vált; a lemez
lejátszása automatikusan elindul.
 Összehangolt kikapcsolás
Amikor kikapcsolja a tv-készüléket a tv
távirányítójának / gombjával vagy a tv
/ gombjával a rendszer távirányítóján,
a rendszer automatikusan kikapcsol.
 Összehangolt hangvezérlés
A hangkimenetet a tv menüjének
segítségével átválthatja a tv hangsugárzóira
vagy a rendszer hangsugárzóira.
A lemezre vonatkozó
információk megtekintése
Az aktuális cím, fejezet vagy szám lejátszási
és hátralévő ideje is ellenőrizhető.
Nyomja meg hosszan a SHIFT gombot, majd
nyomja meg többször a TIME gombot.
Valahányszor hosszan megnyomja a SHIFT
gombot, majd megnyomja a TIME gombot
a lemez lejátszása során, a megjelenített elem
a lemeztől függően változik.
Feliratozás megjelenítése
A feliratozás nyelvének kiválasztásához
lejátszás közben nyomja meg a SUBTITLE
gombot. (Ez csak a DVD VIDEO
formátumokra érvényes.)
A hang módosítása
1
Nyomja meg a DVD/CD gombot,
majd adja ki a lemezt.
2
Nyomja meg a SETUP gombot.
Megjelenik a beállítómenü.
3
4
Elhelyezés
 Ha hosszabb időn keresztül magas
hangerőn használja a készüléket, a burkolat
felmelegszik. Ez nem jelent hibás
működést, de lehetőleg ne érintse meg
a készülék burkolatát. Ne helyezze
a rendszert rosszul szellőző, több oldalról
zárt térbe, mert az túlmelegedést okozhat.
 Ne helyezze a rendszert fűtőtestek (például
radiátorok vagy légvezetékek) közelébe,
illetve olyan helyre, ahol közvetlen
napfénynek, túlzott pornak, mechanikai
rázkódásnak vagy ütődésnek van kitéve.
 Ne döntse meg a rendszert, mert csak
vízszintes helyzetű működtetéshez készült.
 Ne tegyen nehéz tárgyakat a rendszerre.
Működés
 Ha a rendszert a hidegről közvetlenül
meleg helyre viszi, illetve nagyon nedves
szobába helyezi, a nedvesség a készülékben
lecsapódhat a lencsékre. Ekkor
előfordulhat, hogy a rendszer nem
működik megfelelően. Ilyen esetben
távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva
a rendszert körülbelül fél órán át, amíg
a nedvesség elpárolog.
 Ha bármi a készülék belsejébe kerül,
húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket,
és a további használat előtt ellenőriztesse
egy szakemberrel.
Az [OK] gombot megnyomva lépjen
ki a menüből.
Tisztítás
 Kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített puha kendővel törölje le
a készülék burkolatát és kezelőszerveit.
A tisztításhoz soha ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, benzint
vagy alkoholt.
Ha a rendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel, keresse
fel a legközelebbi Sony-forgalmazót.
4
A / gombokkal válasszon ki egy
beállítási elemet, majd nyomja meg
a  vagy a gombot.
5
Válassza ki a módosítandó beállítást,
majd nyomja meg a gombot
a megerősítéshez és a visszalépéshez
az előzőleg kiválasztott elemhez.
AUDIO-TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK
Az egyesült államokbeli modellek esetén:
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ÉS
HARMONIKUS TORZÍTÁS:
(FTC)
Bal első + Jobb első 8 Ω terhelésnél,
mindkét csatornát
egyszerre vezérelve,
180–20 000 Hz
frekvenciamenetnél;
30 W névleges
csatornánkénti RMS
teljesítmény, 1%-nál
kisebb teljes
harmonikus torzítás
250 mW-tól egészen
a névleges kimenő
teljesítményig terjedő
terhelés mellett.
A HDMI-vezérlés funkció nem működik.
 Állítsa a [General Setup Page] (Általános
beállítások lapja) [Control for HDMI]
(HDMI vezérlés) beállítását [On]
(Bekapcsolva) értékre.
 Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott
készülék kompatibilis-e a Control for
HDMI (HDMI-vezérlés) funkcióval.
 Ellenőrizze a csatlakoztatott készülék
HDMI-vezérlésre vonatkozó beállításait.
Olvassa el a készülékhez kapott kezelési
utasítást.
Erősítő
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (névleges):
Bal első + Jobb első 30 W + 30 W (8 Ω,
1 kHz, 1% THD)
KIMENŐ TELJESÍTMÉNY (referencia):
Bal első/jobb első/
középső/bal hátsó/
jobb hátsó: 50 W
(csatornánként 8 Ω,
1 kHz) Mélysugárzó:
50 W (8 Ω, 100 Hz)
USB-eszköz
Az „OVERLOAD” felirat jelenik meg az
előlap kijelzőjén.
 Távolítsa el az USB-eszközt az (USB)
portról. Ellenőrizze, hogy minden
rendben van-e az USB-eszközzel.
Bemenetek
TV/VEZETÉK:
Az USB-eszköz (hangfájl/JPEG képfájl)
nem játszható le.
 A titkosított vagy jelszóval védett stb.
fájlok nem játszhatók le.
 Nincs lejátszható fájl az USB-eszközön.
Ismétlődő/véletlen sorrendű
stb. lejátszás
A kívánt lejátszási mód kiválasztásához
nyomja meg ismételten a REPEAT gombot
lejátszás módban. A kiválasztott mód
megjelenik az előlap kijelzőjén.
 „REP CHP”: Az aktuális fejezet
megismétlése.
 „REP TT”: Az aktuális cím megismétlése.
 „REP ALL”: Az összes cím megismétlése.
 „REP TRK”: Az aktuális szám
megismétlése.
 „REP OFF”: A rendszer visszatér a normál
lejátszás módba.
 „SHUFFLE”: A tartalmak lejátszása egyszer
véletlen sorrendben a teljes tartalom
lejátszásáig.
 „SHUF REP”: Véletlen sorrendű lejátszás
ismétlése.
 „FOLDER”: Az aktuális mappa lejátszása.
 „RANDOM”: Az összes fájl lejátszása
véletlen sorrendben.
 „SINGLE”: Az aktuális fájl lejátszása.
 „REP ONE”: Az aktuális fájl megismétlése.
 „REP FLD”: Az aktuális mappa
megismétlése.
[16:9]: Válassza ezt a beállítást, ha
a készülékhez széles képernyős tv-t vagy
széles képernyős megjelenítést támogató
tv-t csatlakoztat.
[4:3 Letter Box] (postaláda): Ezzel
a beállítással a készülék széles képet jelenít
meg, az alján és a tetején fekete csíkkal.
 [OSD Lang] (OSD nyelv) (Megjelenítés
képernyőn)
16:9 16:9
ENG 4:3 Letter Box
On 4:3 Pan Scan
Off
On
On
Átválthatja a tv-képernyőn megjelenített
szöveg nyelvét.
 [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
On
Ez a funkció akkor használható, ha egy
HDMI-vezetékkel a rendszerhez csatlakoztatja a Control for HDMI (HDMI-vezérlés)
funkcióval kompatibilis tv-készüléket.
[On] (Bekapcsolva): A HDMI-vezetékkel
összekötött készülékeket egymásról
vezérelheti.
[Off] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
Beállítások
A tv színe
FONTOS MEGJEGYZÉS
Figyelem! A rendszer korlátlan ideig
képes álló videoképeket vagy
képernyőkijelzéseket megjeleníteni
a televízió képernyőjén. Ha hosszú ideig
hagyja megjelenítve ezeket a képeket,
a tv-képernyő tartós károsodását
okozhatja. A projektoros televíziók
különösen érzékenyek erre.
Melegedés
A fő egység keskeny kialakítása
következtében a tetejét melegnek érezheti.
Ez normális működés. Ha bármilyen kérdése
van, keresse fel a legközelebbi Sonyforgalmazót.
A rendszer áthelyezése
A rendszer áthelyezése előtt győződjön meg
arról, hogy nincs benne lemez, és húzza ki
a hálózati vezetéket a hálózati aljzatból
(konnektorból).
Ez a beállítás csak akkor szükséges,
ha a HDMI OUT aljzatot használja
a hangkapcsolathoz.
[Off] (Kikapcsolva): Kikapcsolja a HDMIhangkimenetet. A hang továbbra is
a rendszeren keresztül szólal meg.
[All] (Mind): A HDMI hangkimeneti
formátum a hangadatfolyam lejátszásakor
ugyanaz lesz. Ha a lejátszás hangformátuma
nem támogatott, a hangkimenet
automatikusan PCM értékre változik.
[PCM]: A készülék a HDMI hangkimenetet
lineáris PCM (kétcsatornás) értékre keveri le.
 [Screen Saver] (Képernyőkímélő)
[On] (Bekapcsolva): Ha körülbelül 15 percen
keresztül nem használja a rendszert,
megjelenik a képernyőkímélő képe.
[Off] (Kikapcsolva): Kikapcsolás.
A rendszer visszatér ahhoz a ponthoz, ahol
a legutóbbi lejátszáskor leállította a lemezt,
és amikor legközelebb behelyezi ugyanazt
a lemezt, attól a ponttól folytatja a lejátszást.
[On] (Bekapcsolva): A rendszer
a memóriában tárolja a folytatási pontot.
[Off] (Kikapcsolva): A rendszer nem tárolja
a memóriában a folytatási pontot. A lejátszás
csak a készülékben lévő aktuális lemez esetén
indul újra a folytatási pontnál.
SS-CT121
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
SS-TS121
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
Digitális szintézeres,
fáziszárt hurkú (PLL)
kvarc hangolóegység
Ha áthelyezi a hangsugárzók valamelyikét,
ne felejtse el beállítani a hangsugárzók és
a hallgatási hely közötti távolságot.
[L/R] (B/J): A bal/jobb hangsugárzók
távolságának módosítása. A paraméterekben
1,0 és 7,0 m közötti távolságot adhat meg.
[C] (K): A középső hangsugárzó távolságának
módosítása. A paraméter 1,6 méteren belül
állítható, a B/J csatornabeállítással
megegyezően.
[SL/SR] (JH/BH): A bal/jobb hátsó
hangsugárzók távolságának módosítása.
A paraméter 5,0 méteren belül állítható,
a B/J csatornabeállítással megegyezően.
 Ha a lejátszás folytatási pontját tároló
memória megtelt, törlődik a legkorábbi
lemez folytatási pontja.
 [Auto Standby] (Automatikus készenlét)
[On] (Bekapcsolva): Ha a rendszer leállás,
szünet, lemez nélküli vagy kiadás módban
van több mint 30 percig, automatikusan
készenléti módba lép.
[Off] (Kikapcsolva): A készülék nem lép
automatikusan készenléti módba.
Nyomja meg hosszan a SHIFT
gombot, majd nyomja meg
a PROGRAM gombot.
A „P 01” felirat villan fel az előlapi
kijelzőn.
4
Nyomja meg hosszan a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
ugorjon egy tárolt számra.
5
Nyomja meg a gombot az állomás
frekvenciájának a tárolásához.
Tárolt rádióállomás kiválasztása
1
2
Nyomja meg az FM gombot.
A PRESET +/- gombbal válasszon
ki egy tárolt számot.
Tárolt számot kiválaszthat
a számgombokkal is, miközben
lenyomva tartja a SHIFT gombot.
Ha egy FM-program zajos, beállíthat monó
vételt. Ekkor nem lesz sztereó hatás, a vétel
azonban javul.
Nyomja meg az AUDIO gombot.
Ha a rendszer működésében az alábbi
rendellenességek bármelyikét észleli, a javítás
előtt próbálkozzon meg a hiba elhárításával
az útmutatóban leírt módon. Ha a probléma
tartósan fennáll, keresse fel a legközelebbi
Sony-forgalmazót.
Ne feledje, hogy ha a javítás közben a szerviz
kicserél egyes alkatrészeket, azokat
visszatarthatják.
Kép
Nincs kép.
 A videokészülék-vezetékek csatlakozása
kilazult.
 Az egység nincs csatlakoztatva a tv
megfelelő bemeneti aljzatához.
 A rendszer nincs kiválasztva a tv
videobemenetén keresztül.
 Ellenőrizze a kimeneti módot
a rendszeren.
Áramellátás
Preference Page (Beállításlap)
 [Center Speaker] (Középső hangsugárzó)
[On] (Bekapcsolva): A középső hangsugárzó
bekapcsolása.
[Off] (Kikapcsolva): A középső hangsugárzó
kikapcsolása.
 [TV Type] (tv típusa)
A tv típusa alapértelmezett beállítás
a területtől függően eltér.
[PAL]: PAL rendszerű tv esetén.
[NTSC]: NTSC rendszerű tv esetén.
 [Sur. Speaker] (Hátsó hangsugárzó)
[On] (Bekapcsolva): A hátsó hangsugárzók
bekapcsolása.
[Off] (Kikapcsolva): A hátsó hangsugárzók
kikapcsolása.
 [Audio]
Kiválaszthatja a különböző nyelvű
hangsávokat tartalmazó DVD-k elsődleges
nyelvét.
 [Test Tone] (Teszthang)
 [Subtitle] (Feliratozás)
A hangsugárzókból teszthang szólal meg,
lehetővé téve a Level (Szint) beállítását.
[On] (Bekapcsolva): A hangsugárzókból
a teszthang szólal meg.
[Off] (Kikapcsolva): A teszthang nem szólal
meg a hangsugárzókból.
Átválthatja a DVD VIDEO lemezen rögzített
feliratozás nyelvét.
 [Disc Menu] (Lemez menü)
Átválthatja a lemez menüjének megjelenített
nyelvét.
Tipp
 [Parental] (Szülői felügyelet)
 Az összes hangsugárzó hangerejét
a készülék vagy a távirányító VOLUME +/gombjának megnyomásával módosíthatja.
 A /// gombok ismételt
megnyomásával válassza ki a hangsugárzót
és a kívánt hangerőt vagy távolságot.
A besorolással rendelkező DVD-k lejátszása
korlátozható. Megtiltható egyes jelenetek
lejátszása, illetve helyettük másik lejátszandó
jelenet állítható be.
Video Setup Page
(Videobeállítási lap)
 [HDMI Resolution] (HDMI felbontás)
Kiválaszthatja a HDMI OUT aljzaton kimenő
videojel típusát.
[Auto] (Automatikus): A rendszer optimális
videojelet ad ki a csatlakoztatott tv-re.
[480p/576p]: A rendszer 720 × 480p* vagy
720 × 576p* videojelet ad ki.
[720p]: A rendszer 1280 × 720p*
videojelet ad ki.
[1080i]: A rendszer 1920 × 1080i*
videojelet ad ki.
[1080p]: A rendszer 1920 × 1080p*
videojelet ad ki.
* i: váltott soros, p: progresszív
1
A / gombokkal válasszon ki egy
besorolási szintet 1 és 8 között vagy
az [Off] (Kikapcsolva) beállítást,
majd nyomja meg a gombot.
2
Hosszan nyomja meg a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
adja meg hat számjegyű jelszavát.
 [Default] (Alapbeállítás)
Ez a funkció a [Password] (Jelszó) és
a [Parental] (Szülői felügyelet) elemek
jelszavának kivételével lehetővé teszi
a beállítómenü összes lehetőségének és saját
személyes beállításainak visszaállítását a gyári
alapértékekre.
A
gomb megnyomásával erősítse meg az
alapértékek visszaállítását.
24
VIDEO CD vagy CD lejátszásakor a hang
esetén nincs sztereó hatás.
 Az AUDIO gomb megnyomásával állítsa
a hang beállítását [Stereo] (Sztereó)
értékre.
Hibaelhárítás
Tömeg (kb.)
3
Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa
nyomva a TUNING +/– gombot
a hangolás indításáig, amíg meg
nem találja a kívánt rádióállomást.
A „SEARCH +” vagy a „SEARCH –”
felirat jelenik meg az előlap kijelzőjén,
amíg meg nem találja a megfelelő
jelerősségű rádióállomást.
A kép annak ellenére nem tölti ki
a tv-képernyőt, hogy beállította
a méretarányt a [General Setup Page]
(Általános beállítások lapja) [TV Display]
(tv kijelző) beállításában.
 A lemezen a méretarány rögzített.
Elszíneződés tapasztalható
a tv-képernyőn.
A rendszer hangsugárzói mágneses
részeket tartalmaznak, ezért előfordulhat
mágneses torzítás. Ha a tv-képernyőn
elszíneződés tapasztalható, ellenőrizze
az alábbi elemeket.
 Telepítse a hangsugárzókat legalább
0,3 méterre a tv-készüléktől.
 Ha az elszíneződés tartósan fennáll,
kapcsolja ki a tv-készüléket, majd
15-30 perc múlva kapcsolja be.
 Helyezze a hangsugárzókat
a tv-készüléktől távolabbra.
A rádióállomásokat nem lehet
behangolni.
 Ellenőrizze, hogy az antennát megfelelően
csatlakoztatta-e. Állítsa az antennát
a megfelelő irányba, és csatlakoztasson
külső antennát, ha szükséges.
A [TV Type] (tv típusa) beállítás nem
egyezik meg a televíziójával.
A [TV Type] (tv típusa) az alábbi
eljárással visszaállítható:
1. Nyomja meg a  gombot a lemez
kivételéhez.
2. Nyomja meg a
DISPLAY gombot.
3. Nyomja meg a
gombot.
A [TV Type] (tv típusa) beállítás
alaphelyzetbe áll.
Nem játszható le egy lemez.
 A DVD-n található területkód nem
egyezik meg a rendszerével.
 Nedvesség csapódott le az egység
belsejében, ami károsíthatja a lencséket.
Távolítsa el a lemezt, és hagyja
bekapcsolva a rendszert körülbelül
fél órán át.
Művelet
A „PROTECT” üzenet megjelenik az előlap
kijelzőjén.
 A csatornákat a megfelelő SPEAKERS
aljzatokhoz csatlakoztassa.
 Kapcsolja ki a rendszert a / gomb
megnyomásával, és ellenőrizze
a következőket, miután a „STANDBY”
szöveg eltűnik:
 Nincs rövidzárlat a + és a - hangsugárzóvezeték között?
 Nem takarja el valami a rendszer
szellőzőnyílásait?
 Miután ellenőrizte a fentieket, és
elhárította az esetleges problémákat,
kapcsolja be a rendszert.
Ha a probléma okára a fenti összes
ellenőrzési lépés elvégzését követően
sem derül fény, keresse fel a legközelebbi
Sony-forgalmazót.
Nem játszható le egy ADAT CD/
ADAT DVD.
 Az ADAT CD felvétele nem az ISO 9660
Level 1/Level 2 vagy Joliet előírásai
szerint történt.
 Az ADAT DVD felvétele nem UDF
(Universal Disk Format) formátumban
történt.
Nem játszható le egy JPEG képfájl.
 A fájl mérete a 2048 (szélesség) × 1536
(magasság) értéknél nagyobb normál
módban, illetve a főleg internetes
webhelyeken használt progresszív
formátumban meghaladja
a 2 000 000 képpontot.
Nem játszható le egy videofájl.
 A videofájl felbontása nagyobb, mint
720 (szélesség) × 576 (magasság).
A lemez nem adható ki, és a „LOCKED”
felirat jelenik meg az előlapi kijelzőn.
 Forduljon a Sony-forgalmazóhoz vagy
a helyileg illetékes Sony-szervizhez.
A mappa vagy a fájl neve nem jelenik
meg megfelelően.
 A rendszer csak a számokat és az ábécé
betűit tudja megjeleníteni. Más karakterek
helyett [_] áll.
27
28
31
32
340 mm × 56 mm ×
325 mm (sz/ma/mé)
a legnagyobb
kinyúlásokkal
2,1 kg
A külső és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül megváltozhatnak.
83 mm × 119 mm ×
100 mm (sz/ma/mé)
a legnagyobb
kinyúlásokkal
0,39 kg
Mélysugárzó
SS-WS121
Méret (kb.)
Tömeg (kb.)
160 mm × 315 mm ×
295 mm (sz/ma/mé)
a legnagyobb
kinyúlásokkal
3,0 kg
Általános
Energiaellátási követelmények
Észak-amerikai és mexikói modellek:
120 V AC, 60 Hz
Latin-amerikai modellek:
110 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Más modellek:
220 V – 240 V AC,
50/60 Hz
Teljesítményfelvétel
Észak-amerikai és mexikói modellek:
Bekapcsolva: 29 W
Készenlét: 0,4 W*
Más modellek:
Bekapcsolva: 34 W
Készenlét: 0,5 W*
VIDEÓ: Tűs
csatlakozóaljzat
HDMI OUT:
19 érintkezős HDMI
Hangsugárzók
SS-TS121
Méret (kb.)
83 mm × 119 mm ×
100 mm (sz/ma/mé)
a legnagyobb
kinyúlásokkal
0,43 kg
Hátsó
Első
Tűs csatlakozóaljzat
 [Distance] (Távolság)
Megjegyzés
Méret (kb.)
Középső
Vételi frekvenciák
Észak-amerikai és brazil modellek:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(100 kHz-es
lépésekben)
Más modellek:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(50 kHz-es lépésekben)
Antenna
FM fő antenna
Videó
Kimenetek
Módosíthatja az összes hangsugárzó és
a mélynyomó hangerejét.
[L] (B): A bal hangsugárzó hangerejének
módosítása. A paraméterekben -6,0 és
+0,0 dB közötti hangerőt adhat meg.
[C] (K): A középső hangsugárzó
hangerejének módosítása. A paraméterekben
-6.0 és +6.0 dB közötti hangerőt adhat meg.
[R] (J): A jobb hangsugárzó hangerejének
módosítása. A paraméterekben
-6.0 és +0.0 dB közötti hangerőt adhat meg.
[SR] (JH): A jobb hátsó hangsugárzó
hangerejének módosítása. A paraméterekben
-6,0 és +6,0 dB közötti hangerőt adhat meg.
[SL] (BH): A bal hátsó hangsugárzó
hangerejének módosítása. A paraméterekben
-6,0 és +6,0 dB közötti hangerőt adhat meg.
[SW] (MS): A mélysugárzó hangerejének
módosítása. A paraméterekben -6,0 és
+6,0 dB közötti hangerőt adhat meg.
Nincs hang. Erős zúgás vagy zaj hallható.
 Húzza ki a hangsugárzók vezetékeit
a SPEAKERS aljzatokból, egyenesítse
ki és feszítse meg a hangsugárzók
vezetékeinek csatlakozófelületét, majd
csatlakoztassa újra a hangsugárzók
vezetékeit a SPEAKERS aljzatokhoz.
 Tisztítsa meg a lemezt.
USB
(USB) port:
Maximális áramerősség:
500 mA
Vevőegység
Rendszer
 [Level] (Szint)
A [Speaker Setup Page] (Hangsugárzóbeállítási lap) elemei nem módosíthatók.
 Nyomja meg a DVD/CD gombot, majd
adja ki a lemezt.
A lemezek tisztítása
 Lejátszás előtt tisztítsa meg a lemezt egy
törlőkendővel.
A lemezt a belsejétől kifelé törölje le.
 Ne használjon oldószert, például benzint,
hígítószert, a kereskedelemben kapható
tisztítószereket vagy a bakelitlemezekhez
készült antisztatikus spray-ket.
Nyomja meg az FM gombot.
20
Speaker Setup Page
(Hangsugárzó-beállítási lap)
 [HDMI Audio]
A hang nem a hátsó hangsugárzókból
hallható.
 Nyomja meg többször a SURROUND
gombot, és válassza a „MULTI” (A.F.D.
MULTI) lehetőséget, hogy a hang az
összes hangsugárzóból hallható legyen.
(A hanghordozótól függően előfordulhat,
hogy a hang nem hallható a hátsó
hangsugárzókból.)
A lemezek kezelése
 A lemezt a tisztán tartása érdekében
a szélénél fogja meg, és ne érintse meg
a felületét.
 Ne ragasszon papírt vagy ragasztószalagot
a lemezre.
 Ne tegye ki a lemezt közvetlen napfénynek
vagy hőhatásnak (például hővezetékek
hőjének), és ne hagyja közvetlen
napsütésben álló autóban, mivel az autó
belseje nagyon felmelegedhet.
1
2
„STEREO”: Sztereó vétel.
„MONO”: Monó vétel.
Hang
Kibocsátás időtartama:
Folyamatos
Lézerkimenet*: Kisebb
mint 44,6 μW
* Ez a kimenet a 7 mm-es apertúrájú optikai
vevőegység objektívjének felületétől
200 mm-re mért érték.
 A lejátszási adatfolyamtól függően
előfordulhat, hogy a térhatású
hangbeállítás nem jut érvényre.
Nyomja meg a SURROUND gombot az
aktuális mód megjelenítéséhez. Az aktuális
mód megjelenítése közben nyomja meg
a SURROUND gombot egymás után
többször a kívánt térhatású hangkimeneti
mód kiválasztásához. A kiválasztott mód
megjelenik az előlap kijelzőjén.
 „MULTI” (A.F.D. MULTI): Ha a forrás
kétcsatornás, a hang minden hangsugárzón
megszólal.
 „STANDARD” (A.F.D. STANDARD):
A rendszer felismeri a forrás
hangformátumát, és a hang az eredeti
felvétel/kódolás szerint hallható.
Az egység nincs bekapcsolva.
 Ellenőrizze, hogy a hálózati vezetéket
biztonságosan csatlakoztatta-e.
CD/DVD rendszer
Lézerdióda jellemzői
Megjegyzés
23
A rendszer csak szabványos kerek lemezeket
tud lejátszani. A szabványostól vagy kerektől
eltérő (például kártya, szív vagy csillag alakú)
lemez használata meghibásodáshoz vezethet.
Ne használjon olyan lemezt, amelyen
a kereskedelemben kapható kiegészítő,
például címke vagy gyűrű van elhelyezve.
Rádióállomások beállítása
Legfeljebb 20 FM-állomás tárolható. Az állomások bármelyikét egyszerűen behangolhatja
a megfelelő tárolt szám kiválasztásával.
Térhatású hangbeállítás
 [Last Memory] (Legutóbbi memória)
[4:3 Pan Scan] (pásztázás és letapogatás):
A készülék teljes magasságú képet jelenít
meg a teljes képernyőn, levágott szélekkel.
Vevőegység használata
 „DOLBY PL” (PRO LOGIC): Dolby Pro
Logic dekódolást hajt végre.
 „2CH ST” (2CH STEREO): A készülék
minden formátumot két csatornára
kever le.
19
 [TV Display] (tv kijelző)
Tisztítólemezek, lemez-/lencsetisztítók
 Ne használjon tisztítólemezeket vagy
lemez-/lencsetisztítókat (beleértve
a folyékony és a szórófejes típusúakat is).
Ez a készülék meghibásodásához vezethet.
Tömeg (kb.)
29
Hosszan nyomja meg a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
ugorjon a kívánt számra.
Nyomja meg az EQ gombot az aktuális mód
megjelenítéséhez. Az aktuális mód
megjelenítése közben nyomja meg az EQ
gombot egymás után többször addig, amíg
a kívánt mód meg nem jelenik az előlap
kijelzőjén.
 „AUTO”: A lemez típusától függően
automatikusan kiválasztja a film vagy
zene hangbeállítást.
 „MOVIE”: Élvezetes, erőteljes mélyhangok
és hangeffektusok; filmekhez ajánlott.
 „MUSIC”: Jól kiegyensúlyozott alacsony
és magas tartomány; zenéhez ajánlott.
 „TV”: Tiszta, közepes tartományban
hallható hangok; drámákhoz és
vígjátékokhoz ajánlott.
 „GAME”: Továbbfejlesztett alacsony
és magas hangtartomány; akció- és
lövöldözős játékokhoz ajánlott .
A /// gombokkal válassza
ki a [Start] (Indítás) funkciót
a programozott lejátszáshoz.
26
Műszaki adatok
A rendszer nem működik megfelelően.
 Húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati
aljzatból, majd néhány perc múlva
csatlakoztassa újra.
Nyomja meg a
DISPLAY gombot
a lejátszás során.
A tv-képernyőn megjelenik a kiválasztás
kijelzője.
General Setup Page
(Általános beállítások lapja)
Nyomja meg a SETUP gombot
a menü kikapcsolásához.
Kiválasztott
Beállítási
kategória
kategóriák
25
A lemez lejátszása nem az elejéről
indul el.
 A lejátszás folytatását választotta ki.
A leállítás során nyomja meg a  gombot,
majd indítsa újra a lejátszást.
 Programozott lejátszást választott ki. A
leállítás során nyomja meg a  gombot,
majd indítsa újra a lejátszást.
 Véletlen sorrendű lejátszást választott ki.
A leállítás során nyomja meg a  gombot,
majd indítsa újra a lejátszást.
Hosszan nyomja meg a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
ugorjon a kívánt számra.
Hosszan nyomja meg a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
ugorjon a kívánt számra.
22
Óvintézkedések
Hosszan nyomja meg a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
ismét adja meg az új hat számjegyű
jelszót a [Confirm PWD] (Jelszó
megerősítése) szakaszban.
2
3
Hangszínszabályzó-beállítás
kiválasztása
 A választható módok és sorrendjük
a lemeztől vagy a fájltól függnek.
A / gombokkal válassza ki
a beállítómenü egyik kategóriáját,
majd nyomja meg a gombot.
21
3
Nyomja meg a
DISPLAY gombot
a lejátszás során.
A tv-képernyőn megjelenik a kiválasztás
kijelzője.
2
A hangeffektus
kiválasztása
Megjegyzés
A képek, hangok és más elemek beállításait
számos módon módosíthatja.
A megjelenített elemek az adott országban
forgalmazott típustól függően változhatnak.
Az alapértelmezett beállítás alá van húzva.
Kiválasztott
beállítás
Hosszan nyomja meg a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
adjon meg egy hat számjegyű
jelszót a [New Password] (Új jelszó)
szakaszban.
1
Válassza ki a lejátszandó számokat a kívánt
sorrendben (csak CD-k esetén).
A beállítóképernyő
használata
A gomb minden egyes megnyomásakor
10 perccel változik a látható időtartam
(a hátralévő idő).
A készülék kikapcsolásáig hátralévő utolsó
20 másodperc visszaszámlálása jelenik meg
az előlapi kijelzőn.
2
Hosszan nyomja meg a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
ugorjon a kívánt beállításra.
Lejátszás programozott
sorrendben
Lejátszás a PBC használata nélkül
Leállás üzemmódban hosszan nyomja meg
a SHIFT gombot, majd a számgombokkal
válassza ki a kívánt sávszámot.
Nyomja meg hosszan a SHIFT gombot,
majd nyomja meg a SLEEP gombot.
Hosszan nyomja meg a SHIFT
gombot, majd a számgombokkal
adja meg a „000000” jelszót vagy
a legutoljára beállított hat
számjegyű jelszavát az
[Old Password] (Régi jelszó)
szakaszban.
3
2
A PBC (Playback control, Lejátszásvezérlés)
funkciókkal rendelkező VIDEO CD
lejátszásának indításakor megjelenik
a kiválasztásra szolgáló menü.
TV Display
OSD Lang
Control for HDMI
HDMI Audio
Screen Saver
Last Memory
Auto Standby
Az alapértelmezett jelszó „000000”. A jelszót
az alábbiak szerint módosíthatja:
A / gombokkal válasszon ki egy
beállítást, majd nyomja meg
a gombot.
1
-- General Setup Page --
 [Password] (Jelszó)
2
 Video-/zenei és fényképfájl
lejátszása esetén
PBC funkciókkal rendelkező
VIDEO CD lejátszása
Beállíthatja a rendszert, hogy egy megadott
időpontban kikapcsoljon, így zenehallgatás
közben merülhet álomba.
Password Setup Page
(Jelszóbeállítási lap)
Nyomja meg a
DISPLAY gombot
a lejátszás során.
A tv-képernyőn megjelenik a kijelző
menüje.
 CD lejátszása esetén
A kívánt hangjel kiválasztásához nyomja
meg ismételten az AUDIO gombot
a lejátszás során.
 Több hangformátumban (PCM, Dolby
Digital vagy MPEG audio) rögzített DVD
VIDEO fájl lejátszásakor módosíthatja
a hangformátumot. Ha a DVD VIDEO
különböző nyelvű számokat tartalmaz,
a nyelvet is módosíthatja.
 VIDEO CD vagy CD esetén kiválaszthatja
a jobb vagy a bal csatorna hangját, és azt
a jobb és a bal hangsugárzón keresztül
is hallgathatja.
6
Kikapcsolásidőzítő
1
1
Nyomja meg hosszan a SHIFT
gombot, majd nyomja meg
a PROGRAM gombot.
A tv-képernyőn megjelenik a Program
(Programozás) menü.
18
A hátralévő idő megjelenítése
Nyomja meg hosszan a SHIFT és a SLEEP
gombot 3 másodpercig. Az egység
kikapcsolásáig hátralévő idő megjelenik
az előlapi kijelzőn.
A Control for HDMI (HDMIvezérlés) funkció („BRAVIA”
Sync) ismertetése
1
 DVD/VCD lejátszása esetén
A kívánt szög kiválasztásához lejátszás
közben nyomja meg az ANGLE gombot.
(Ez csak a DVD VIDEO formátumokra
érvényes.)
17
Kényelmi funkciók
Cím, fejezet, sáv, jelenet stb.
keresése
83 mm × 119 mm ×
100 mm (sz/ma/mé)
a legnagyobb
kinyúlásokkal
0,35 kg
* Az alábbi beállítás esetén érvényes:
 A [Control for HDMI] (HDMI-vezérlés)
beállítása [Off] (Kikapcsolva).
30
DAV-TZ140 4-299-353-12(1) (HU)
Download PDF

advertising